ഭിലായ്‌ ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാല യുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ സഹകരിച്ച രാജ്യം?
a) റഷ്യ
b) ജർമ്മനി
c) ബ്രിട്ടൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ ധാന്യപ്പുര എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഡെൽറ്റ?
a) കൃഷ്ണ ഗോദാവരി ഡെൽറ്റ
b) Sunderban delta
c) ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര ഡെൽറ്റ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
His strength consists ………. his honesty.

(Kerala PSC Q & A)?
a) Into
b) Off
c) In
d) Of
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൈക്ക ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം

(Excellence Academy)?
a) രാജസ്ഥാൻ
b) പഞ്ചാബ്
c) ജാർഖണ്ഡ്
d) ഉത്തരാഖണ്ഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുൽത്താൻ ബത്തേരിയുടെ പ്രാചീന കാല നാമം?
a) വെങ്കട കോട്ട
b) മുസിരിസ്
c) ഗണപതിവട്ടം
d) Balita
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എഴുത്തച്ഛൻ ഒരു പഠനം എന്ന കൃതി എഴുതിയത് ആര്?
a) ഒഎൻവി
b) എം ലീലാവതി
c) അക്ബർ കക്കട്ടിൽ
d) എം ടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“The kingdom of God is within you” എന്നത് മലയാളത്തിലേക്ക് തര്‍ജ്ജമ ചെയ്യുന്നതെങ്ങനെ ??
a) സ്വര്‍ഗരാജ്യത്തുളള ദൈവത്തെ നിങ്ങളുടെ ഉളളിലേക്കു കൊണ്ടു വരണം
b) ദൈവത്തിന്‍റെ രാജ്യം നിങ്ങള്‍ ക്കുളളതാണ്
c) സ്വര്‍ഗരാജ്യം നിങ്ങളുടെ ഉളളില്‍ തന്നെയാകുന്നു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ സർവ്വേ രീതി യുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ്?
a) വിവരശേഖരണം
b) വിവര വിശകലനം
c) ആസൂത്രണം
d) അവലോകനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ എത്ര വൻകിട തുറമുഖങ്ങലാണ് ആണ് നിലവിലുള്ളത്?
a) 11
b) 13
c) 18
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൃഷ്ണ-ഗോദാവരി ഡെൽറ്റകൾക്കിടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധ ജല തടാകം ഏതാണ്

(Kerala PSC Q & A)?
a) കൊല്ലേരു
b) ചിൽക്ക
c) ഹുസൈൻ സാഗർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ജീവികളിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ അടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത് രക്തമുള്ള ദേവ്?
a) എലി
b) ഉരഗങ്ങൾ
c) എട്ടുകാലി ഷഡ്പദങ്ൾ
d) കാക്ക പരുന്ത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ ലോക്പാൽ??
a) ശാന്തി ഭൂഷൺ
b) പി. സി ഘോഷ്
c) എൽ. എം സിംഗ്‌വി
d) E.V ബാലകൃഷ്ണൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മോൻപോ,അകാ മുതലായ പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ നിലവിലുള്ള സംസ്ഥാനം??
a) നാഗാലാ‌ൻഡ്
b) മേഘാലയ
c) ഹരിയാന
d) അരുണാചൽ പ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ്?
a) കല്ലായി
b) വള്ളിക്കുന്ന്
c) ഇരിങ്ങൽ
d) കാപ്പാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Hotel Dieu?
a) hotel
b) a hospital
c) local language
d) Adblock
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയത്?
a) അഞ്ചുതെങ്ങ് കലാപം 1697
b) കുറിച്യർ ലഹള 1815
c) ചാന്നാർ കലാപം 1859
d) മുല്ലപ്പെരിയാർ 1895
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടൂറിസം പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ച സ്ഥലം??
a) മൺറോ തുരുത്ത്
b) കടലുണ്ടി
c) തെന്മല
d) ചിതറ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സെർച്ച്‌ ലൈറ്റുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദർപ്പണം :?
a) സിലിൻട്രിക്കൽ ലെൻസ്‌
b) ബൈ കോൺവെക്സ് ലെൻസ്‌
c) കോൺവെക്സ് ലെൻസ്‌
d) കോൺകേവ് ലെൻസ്‌
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലിറ്റില്‍ ബ്രെയിന്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തലച്ചോറിന്‍റെ ഭാഗം?(Talent academy)?
a) സെറിബെല്ലം
b) സെറിബ്രം
c) ഹൈപ്പോതലാമസ്
d) മെഡുല ഒബ്ലോംഗേറ്റ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൃഷ്ണഗീഥിയുടെ കര്‍ത്താവാര്??
a) ചെറുശ്ശേരി
b) പുനം നമ്പൂതിരി
c) എഴുത്തച്ഛന്‍
d) മാനവേദന്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which one of the following is not a digestive enzyme ??
a) Pepsin
b) Renin
c) Insulin
d) Amylopsin
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോൺഗ്രസിനെ പ്രസിഡണ്ട് ആകുന്ന ആദ്യ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ കാരൻ അനന്തചാർലു, അദ്ദേഹം അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു കോൺഗ്രസിന്റെ സമ്മേളനം?
a) 1887 മദ്രാസ്
b) 1891 നാഗപൂർ
c) 1890 കൊൽക്കത്ത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The thief was arrested from the ………. house of the street?
a) last
b) latter
c) later
d) latest
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Sir CV Raman was an _________scientist.?
a) imminent
b) immense
c) mature
d) eminent
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ പോർച്ചുഗീസ് വൈസ്രോയി?
a) അൽബുക്കർക്ക്
b) വാസ്കോഡഗാമ
c) അൽമേഡ
d) കബ്രാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
GSLV പൂർണ്ണരൂപം?
a) Geo satellite synchronous launch vehicle
b) Geosynchronous satellite load vehicle
c) Geosynchronous satellite launch vehicle
d) Geosynchronous satellite vehicle
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗാന്ധിജി ഫിനിക്സ് സെറ്റിൽമെന്റ് ആശ്രമം സ്ഥാപിച്ചത് എവിടെയാണ്?
a) ഡർബന്
b) പീറ്റർ മാരിസ് ബർഗ്
c) ജോഹന്നാസ്ബർഗ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് ചാവറ യുടെ ഭൗതിക ശരീരം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന പള്ളി?
a) മന്നാനം
b) ഭരണങ്ങാനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുടിയേറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ തെറ്റായത്

✍️ ?
a) ഒരു പ്രദേശത്ത് ജനസംഖ്യ വർധിച്ചു
b) എല്ലാം ശരിയാണ്
c) മറ്റൊരു പ്രദേശത്ത് ജനസംഖ്യ കുറയുന്നു
d) ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ജനങ്ങൾ മറ്റൊരു പ്രദേശത്തെ താമസം മാറ്റുന്നതാണ് കുടിയേറ്റം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാറ്റിന്റെ ദിശയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ബലം?
a) ആവേഗ ബലം
b) കോറിയോലിസ് ബലം
c) ശ്യാനബലം
d) ഘർഷണബലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
📝 U N പോലീസ് ഉപദേഷ്ടാവായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യക്കാരി??
a) കിരൺ വേദി
b) ആർ ശ്രീലേഖ
c) അറിയില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ആദ്യ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രി

?
a) ഷെയ്ഖ് ഹസീന
b) ഇവരൊന്നുമല്ല
c) ബീഗം ഖാലിദാസിയ
d) ബേനസീർ ഭൂട്ടോ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനം ??
a) ജൂലൈ 23
b) ജൂൺ 21
c) ജൂലൈ 21
d) ജൂൺ 23
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Spelling?
a) Ambassador
b) Ambasador
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
If you invited me, I……….?
a) Will come
b) Would come
c) Would have come
d) Come
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നാഡി?
a) സയാറ്റിക് നാഡി
b) വാഗസ് നാഡി
c) ഇവയൊന്നുമല്ല
d) സുഷുമ്ന നാഡി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
__ we change our lifestyles, climate change will destroy the life on earth.

(Excellence Academy)?
a) Though
b) If
c) Either
d) Unless
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൂന്നാം ആംഗ്ലോ-മൈസൂർ യുദ്ധസമയത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറൽ??
a) റോബർട്ട് ക്ലൈവ്
b) വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ്സ്
c) കോൺവാലിസ് പ്രഭു
d) റിച്ചാർഡ് വെല്ലസ്ലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
#തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ#

സാർവ്വത്രിക പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ്?
a) അനുഛേദം 356
b) അനുഛേദം 336
c) അനുഛേദം 326
d) അനുഛേദം 340
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്?
a) 312
b) 324
c) 360
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who won the men’s title at the 77th Senior National Squash Championship??
a) Ramit Tandon
b) Mahesh Mangaonkar
c) Saurav Ghosal
d) Harinder Pal Sandhu
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ആസ്ഥാനം?
a) ചന്തിരൂർ
b) പറവൂർ
c) കലവൂർ
d) കായംകുളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതു വളം നിര്മിക്കുന്നതിനാണ് അമോണിയം ഉപയോഗിക്കുന്നത്

?
a) അമോണിയം ഫോസ്ഫേറ്റ്
b) അമോണിയം സൾഫേറ്റ്
c) യൂറിയ
d) മൂന്നും ശരിയാണ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അക്ബറുടെ പടത്തലവൻ?
a) ബീർബൽ
b) താൻസൻ
c) രാജാ തോഡർമാൽ
d) മാൻസിങ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വൈലോപ്പിള്ളി ശ്രീധരമേനോന് വയലാർ അവാർഡ് ലഭിച്ച കൃതി (Subi)?
a) സഹ്യന്റെ മകൻ
b) ശ്രീരേഖ
c) കന്നിക്കൊയ്ത്ത്
d) മകര കൊയ്ത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
It is no use__him?
a) To phone
b) Phoned
c) Phoning
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒൻപതാം സിഖ് ഗുരു തേജ്ബഹദൂർ വധിക്കപ്പെട്ടത് ഏത് മുഗൾ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്താണ്??
a) അക്ബർ
b) ഔറംഗസേബ്
c) ഷാജഹാൻ
d) ജഹാംഗീർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആഫ്രിക്കൻ വൻകരയിൽ വ്യാവസായികമായി ഏറ്റവും പുരോഗതി പ്രാപിച്ച രാജ്യം?
a) എത്യോപ്യ
b) ഈജിപ്ത്
c) സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക
d) അൾജീരിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Industrial Revolution was started from which country??
a) Germany
b) French
c) England
d) Italy
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുഷുമ്ന നാഡിയുടെ നീളം?
a) 50 സെന്റീമീറ്റർ
b) 30 സെന്റീമീറ്റർ
c) 45 സെന്റീമീറ്റർ
d) 40 സെന്റീമീറ്റർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A fleet of _____

(Excellence Academy)?
a) flowers
b) grapes
c) grass
d) ships
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിദേശ കാര്യങ്ങൾ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളെ പിന്തുടരും എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചത്?
a) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
b) ഗാന്ധിജി
c) അംബേദ്കർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യുനെസ്കോ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ budj bim cultural landscape സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം?
a) മലേഷ്യ
b) ഇൻഡോനേഷ്യ
c) ശ്രീലങ്ക
d) ഓസ്ട്രലിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അരങ്ങുകാണാത്ത നടൻ ആരുടെ ആത്മകഥയാണ്?
a) തിക്കോടിയൻ
b) പി ജെ ആന്റണി
c) എൻ എൻ പിള്ള
d) രാമൻകുട്ടി നായർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇല വിരിയാൻ സഹായിക്കുന് സസ്യ ഹോർമോൺ ]?
a) - ജിബ്ബർലിൻ
b) - സൈറ്റോകിനിൻ
c) - ഓക്സിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫ്യൂജിയാമ അഗ്നിപര്‍വ്വതം ഏത് രാജ്യത്താണ് ??
a) ഇറ്റലി
b) ഫ്രാന്‍സ്
c) ജപ്പാന്‍
d) ചൈന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പീച്ചി അണക്കെട്ട് നിർമ്മാണത്തിന് മുൻകൈയെടുത്ത കൊച്ചി പ്രധാനമന്ത്രി?
a) പട്ടം താണുപിള്ള
b) ഇക്കണ്ട വാര്യർ
c) നാരായണപിള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അമ്മ കട്ടിലിൽ ഇരിക്കുന്നു, ഈ വാക്യത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വിഭക്തി ഏത്?
a) ആധാരിക
b) പ്രതിഗ്രാഹിക
c) സംബന്ധിക
d) ഉദ്ദേശിക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
One day you will repent ……. your sins.

(Kerala PSC Q & A)?
a) For
b) Of
c) At
d) On
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
One swallow does not make ……….?
a) A spring
b) An autumn
c) A winter
d) A summer
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2013 ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വച്ച് നടന്ന ഐസിസി ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി നേടിയ ടീം

?
a) ശ്രീലങ്ക
b) ഇംഗ്ലണ്ട്
c) വെസ്റ്റ്ഇൻഡീസ്
d) ഇന്ത്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
When was Gandhiji’s first imprisonment??
a) 1911
b) 1908
c) 1915
d) 1910
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
What is the theme of 13th edition of Conference of Parties (COP) of the Conservation of Migratory Species (CMS)??
a) “Migratory species connect the planet and we welcome them Home”
b) “Their Future is Our Future – Sustainable Development for Wildlife & People”
c) “Migratory species makes the world beautiful”
d) “The future of the world – Migratory world”
e) “Protect the Migratory species for sustainable development”
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മകളുടെ മകൻ?
a) ദൗഹിത്രൻ
b) സൗമിത്രൻ
c) ശ്വശ്രു
d) സ്യാലൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡച്ചുകാർ പോർച്ചുഗീസുകാരെ കേരളത്തിൽനിന്ന് തുരത്തിയ വർഷം?
a) 1663
b) 1664
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അള്ളാപ്പിച്ച മൊല്ലാക്ക ഏത് കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ്??
a) സുന്ദരികളും സുന്ദരൻമാരും
b) അറബിപ്പൊന്ന്
c) ബാല്യകാല സഖി
d) ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി??
a) നെയ്യാർ
b) ഭവാനി
c) പാമ്പാർ
d) കബനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രകാശ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കൾ?
a) ചൈനക്കാർ
b) അറബികൾ
c) ജപ്പാൻകാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എടക്കൽ ഗുഹ കണ്ടെത്തിയ വർഷം?
a) 1891
b) 1892
c) 1890
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 A bird in hand is better than two ……

A) in the cage B) in the bush C) in the nest D) none of these?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയുടെ പിതാവ് :?
a) വിക്രം സാരാഭായ്
b) സതീഷ് ധവാൻ
c) അബ്ദുൽ കലാം
d) ഹോമി ജെ ഭാഭാ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ചാൾസ് ഒന്നാമനെ ശിരച്ഛേദം ചെയ്ത വർഷം??
a) 1649
b) 1688
c) 1659
d) 1640
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who is called an Agnostic ( )?
a) One who doesnt believe in God
b) One who strongly supports a particular belief
c) One who doesn’t know whether God exist or not
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Synonym of DOCILE?
a) gentle
b) stubborn
c) stupid
d) puzzling
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(10) മെഥനോയിക് ആസിഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്..??
a) ലാക്റ്റിക് ആസിഡ്
b) ഫോർമിക് ആസിഡ്
c) അസറ്റിക് ആസിഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക് പെണ്മക്കളുടെ വിവാഹം നടത്തുന്നതിനായി ധനസഹായം നൽകി വരുന്ന പദ്ധതി?

⚫️PSC RANKMASTER⚫️?
a) മംഗല്യ
b) ശരണ്യ
c) പ്രത്യാശ
d) സ്നേഹിത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പത്ര സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടന ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ്?
a) 19(3)
b) 19(1)
c) 19(2)
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2008 നടന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ ആണ് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഏതാണ്?
a) മുംബൈ ഭീകരാക്രമണം
b) കോട്ടയം പുകയില വിരുദ്ധ ജില്ല
c) ചന്ദ്രയാൻ 1വിക്ഷേപണം
d) കരിമീൻ കേരളത്തിന്റെ സംസ്ഥാന മത്സ്യം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രണ്ടാം അലക്സാണ്ടർ എന്നറിയപ്പെട്ട ഭരണാധികാരി?
a) അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി
b) അശോകൻ
c) ഡെമിട്രിയസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേവകുസുമം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് :?
a) ചെമ്പരത്തി
b) കുങ്കുമപ്പൂവ്
c) കണിക്കൊന്ന
d) ശംഖുപുഷ്പം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ്19 സ്ഥിരീകരിച്ച ശേഷം കോവിഡ് മുക്തമായ ആദ്യ സംസ്ഥാനം?
a) മണിപ്പൂർ
b) ഗോവ
c) മിസോറാം
d) നാഗാലാൻഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
An article is wrongly used here, identity it?
a) The Ganges
b) A furniture
c) A flower
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“സുഗന്ധി എന്ന ആണ്ടാൾ ദേവനായകി “ എന്ന നോവൽ രചിചത് ??
a) T D. രാമകൃഷ്ണൻ
b) അംബികാസുതൻ മങ്ങാട്
c) VJ ജെയിംസ്
d) സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രീൻഫീൽഡ് ഷിപ്പിയാർഡ് ഏതാണ്?
a) വിശാഖപട്ടണം
b) ഹാൽഡിയ
c) കൊച്ചിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദക്ഷിണ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി?
a) വളപട്ടണം പുഴ
b) രാമപുരം പുഴ
c) മഞ്ചേശ്വരം പുഴ
d) അയിരൂർ പുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേന്ദ്ര ധനകാര്യമത്രി ആയ ശേഷം രാഷ്ട്രപതി ആയ ആദ്യ വ്യക്തി?
a) മൻമോഹൻ സിങ്
b) Sakhir Hussain
c) പ്രണബ് മുഖർജി
d) R വെങ്കിട്ടരാമൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചെങ്കല്‍ മണ്ണ് എന്നും അറിയ പ്പെടുന്ന മണ്ണ്

A) ലാറ്ററൈറ്റ് മണ്ണ് B) കറുത്ത മണ്ണ് C) ചെമ്മണ്ണ് D) എക്കല്‍ മണ്ണ്?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കലകളുടെ രാജാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കല ഏത്??
a) മോഹിനിയാട്ടം
b) കൂടിയാട്ടം
c) കുച്ചിപ്പുടി
d) കഥകളി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് വർഷമാണ് കൊറോണ വൈറസ് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടത്?
a) 1896
b) 1960
c) 2012
d) 1978
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൈക്രോ ഫോണിന് ഊർജ്ജമാറ്റം?
a) രാസോർജം താപോർജ്ജം ആകുന്നു
b) ശബ്ദ ഊർജം വൈദ്യുതോർജ്ജം ആകുന്നു
c) വൈദ്യുതോർജ്ജം ശബ്ദ ഊർജം ആകുന്നു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൂടംകുളം ആണവനിലയം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്??
a) കർണാടക
b) മഹാരാഷ്ട്ര
c) തമിഴ്നാട്
d) ജാർഖണ്ഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“Paatyam” is the birthplace of ??
a) Vagbhatananda
b) Thycaud ayya
c) Brahmananda sivayogi
d) Ayya vaikundar
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ടീസ്റ്റ നദി ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ്?
a) മേഘാലയ
b) ത്രിപുര
c) ആസാം
d) സിക്കിം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷന്റെ ആസ്ഥാനം :?
a) കൽക്കട്ട
b) ന്യൂ ഡൽഹി
c) പൂനെ
d) ഹൈദരാബാദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രാചീന കാലത്ത് ഋഷിനാഗകുളം എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്?
a) കണ്ണൂർ
b) ഇടുക്കി
c) എറണാകുളം
d) വയനാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പരിസ്ഥിതി കമന്റോസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംഘടന :?
a) ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനം
b) ലോബയാൻ
c) ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ്‌ പ്രസ്ഥാനം
d) ഗ്രീൻപീസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
In a box containing 120 bulbs, 35% are defective. The number of non-defective bulbs is?
a) 68
b) 72
c) 42
d) 78
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എട്ടാമത് ഗദിക നാടൻ കലാമേള യുടെ 2020 വേദി?
a) Kozhikode
b) Kannur
c) Kasargod
d) Palakad
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിനെ ജന്മസ്ഥലം?
a) മിഠായിതെരുവ്
b) തിരൂർ
c) പുതിയം
d) പുതിയാപ്പ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭാഗ്യത്തിനെ ധാനം ചെയ്യുന്നത്?
a) ദുരൂഹം
b) സുപ്രധാനം
c) ഭാഗ്യദേനം
d) ഭാഗ്യപ്രധാനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പഖുയി ടൈഗർ റിസർവ്വ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം??
a) മേഘാലയ
b) നാഗാലാന്റ്
c) അസം
d) അരുണാചൽ പ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപറേഷൻ ആസ്ഥാനം?
a) വഴുതക്കാട്
b) കോട്ടയം
c) പീച്ചി
d) പാലോട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
When is central excise day?
a) Feb 23
b) Feb 24
c) Feb 25
d) Feb 26
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സർദാർ സരോവർ ഡാം ഏത് നദിയിലാണ്

(Kerala PSC Q & A)?
a) താപ്തി
b) നർമ്മദ
c) ഭാഗീരഥി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ATM ആരംഭിച്ച വർഷം?
a) 1987
b) 1992
c) 1972
d) 1967
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്താരാഷ്ട്ര ഒളിമ്പിക് ദിനം :?
a) ജൂണ്‍ 20
b) ജൂണ്‍ 23
c) ജൂണ്‍ 22
d) ജൂണ്‍ 21
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
St.Avastha is the holy book of_____?
a) Shintois
b) Jainism
c) Judais
d) Zoroastrainism
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എന്നിലൂടെ ആരുടെ ആത്മകഥയാണ്

?
a) ചെറുകാട്
b) വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ
c) കെ എം മാത്യു
d) കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഊന്നൽ നൽകാത്ത മേഖല?
a) ഗതാഗതം
b) വ്യവസായം
c) കൃഷി
d) ജലസേചനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
World’s ‘largest’ meditation centre inaugurated near __. A. Hyderabad B. Ranchi C. Chennai D. Mumbai E. Pune?
a) D
b) C
c) A
d) E
e) B
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുരങ്ക കിണറുകൾക്ക് പ്രസിദ്ധമായ കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏത്??
a) പത്തനംതിട്ട
b) കാസർകോട്
c) ആലപ്പുഴ
d) മലപ്പുറം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ]?
a) - പിപാസ
b) - പിപഠിഷു
c) - പിപഠിഷ
d) - പിപാസു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പച്ചത്തുരുത്ത് ജില്ല ആകുന്നത് ഏത് ജില്ല?
a) തിരുവനന്തപുരം
b) കാസർകോട്
c) വയനാട്
d) ഇടുക്കി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യൂറിക് ആസിഡ്, കാത്സ്യം ഓക്സലേറ്റ്, കാത്സ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്നീ ലവണങ്ങളുടെ അളവ് ശരീരത്തില്‍ കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം??
a) ആർത്രൈറ്റിസ്
b) കിഡ്നി സ്റ്റോൺ
c) മഞ്ഞപ്പിത്തം
d) ന്യൂമോണിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ പെരുമ്പടപ്പ് സ്വരൂപം സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് എവിടെ??
a) കൊച്ചി
b) കോഴിക്കോട്
c) ചിറയ്ക്കൽ
d) വേണാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അമ്മ കട്ടിലിൽ ഇരിക്കുന്നു, ഈ വാക്യത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വിഭക്തി ഏത്?
a) സംബന്ധിക
b) പ്രതിഗ്രാഹിക
c) ആധാരിക
d) ഉദ്ദേശിക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തരിസാപ്പള്ളി പട്ടയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ നേതാവ്?
a) കേണൽ മക്കാളെ
b) സാപിർ ഈസോ
c) വാസ്കോഡഗാമ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
☑️☑️?
a) പരണിത ഫലം
b) പരിണതഫലം
c) പരിണിതഫലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭാരത് ഭവൻ എന്ന മൾട്ടി ആർട്ട് സെന്റർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരം??
a) ന്യൂഡൽഹി
b) ഭോപ്പാൽ
c) പൂനെ
d) ഗാന്ധിനഗർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അടിച്ചു പരത്തി ഷീറ്റുകൾ ആകാൻ സഹായിക്കുന്ന ലോഹ സവിശേഷത?
a) മാലിയബിലിറ്റി
b) ഡക്റ്റിലിറ്റി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹിമാലയപര്‍വ്വതം നിര്‍മ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ശിലകള്‍?(Talent Academy)?
a) അവസാദശിലകള്‍
b) കായാന്തരിക ശിലകള്‍
c) അന്തര്‍വേധ ശിലകള്‍
d) ആഗ്നേയശിലകള്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദുർഘടമായ പ്രദേശങ്ങളുടെ ഉയരം ഭൂ സർവേയിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ ആ പ്രദേശത്തിന്റെ ഉയരം ഭൂപടങ്ങളിൽ തുടർച്ചച്ചയില്ലാത്ത രേഖകളാൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നു ഇവയാണ്

✍️ ?
a) ഫോംലൈൻ
b) കോണ്ടൂർ രേഖകൾ
c) ട്രയാങ്കുലേറ്റഡ് ഹൈറ്റ്
d) ബെഞ്ച് മാർക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോവിഡ് 19 നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി “Kill Corona” കാമ്പയിൻ നടത്തിയ സംസ്ഥാനം?
a) മധ്യപ്രദേശ്
b) കേരളം
c) പഞ്ചാബ്
d) കർണ്ണാടക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്താരാഷ്ട്ര യുവജനദിനം?
a) ജനുവരി 12
b) ഓഗസ്റ്റ് 15
c) ഓഗസ്റ്റ് 12
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നാം മുന്നോട്ട് എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത്?
a) കെ പി കേശവമേനോൻ
b) എം ഡി നാലപ്പാട്
c) സി കേശവൻ
d) എ കെ ഗോപാലൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലാവധി ഉണ്ടായിരുന്ന ലോക്സഭ ഏത്?
a) ആറാം ലോക്സഭാ
b) നാലാം ലോക്സഭ
c) അഞ്ചാം ലോക്സഭാ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റെഡ് ഡാറ്റാ ബുക്കിൽ ഇടം നേടിയ വന്യജീവിസങ്കേതം??
a) പെരിയാർ
b) ഇടുക്കി
c) പറമ്പിക്കുളം
d) സൈലന്റ് വാലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദിനം?
a) മെയ് 17
b) മെയ് 16
c) ഏപ്രിൽ 25
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുൽത്താൻ ബത്തേരിയുടെ പഴയ പേര്??
a) പുറെ കിഴിനാട്
b) ഗണപതിവട്ടം
c) ബെറ്റിമെനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദ്യ നിയമ കമ്മീഷന്‍ ചെയര്‍മാന്‍?
a) എച്ച്. ജെ കനിയ
b) ജി.എസ് നന്ദ
c) എം.സി സെതല്‍വാദ്
d) കെ.സി നിയോഗി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൂർണമായും സൗരോർജത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്?
a) കണ്ണാടി
b) മങ്കര
c) പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി
d) പെരുമാട്ടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൗരയൂഥത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങളുടെ എണ്ണം

(Excellence Academy)?
a) 8
b) 6
c) 7
d) 9
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who was the founder of Malabar Economic Unioun ??
a) Dr.palpu
b) A.K gopalan
c) Sahodaran ayyapan
d) Vakkom maulvi
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയുടെ സിസ്റ്റോളിക്ക് പ്രഷർ എത്ര

?
a) 102 mm Hg1
b) 60 mm Hg
c) 120 mm Hg
d) 80 mm Hg
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാമകൃഷ്ണമിഷന്‍റെ സ്ഥാപകന്‍??
a) എം. വീരരാഘവാചാര്യര്‍
b) ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസര്‍
c) എസ് ശ്രീനിവാസ അയ്യങ്കാര്‍
d) സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തുകയുള്ള സാഹിത്യ പുരസ്കാരം ഏത്?
a) എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം
b) ജ്ഞാനപീഠം
c) സരസ്വതി സമ്മാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Vijaya nagar steel plant?
a) Karnataka
b) Andrapradesh
c) Tamilnadu
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which is correctly spelt

A) occured B) quotiant C) assasin D) adolescent?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He will say I cannot tell the matter to them. (Report )?
a) He would say that he could not tell the matter to them
b) He wil say that he could not tell the matter to them
c) He wil say that he cannot tell the matter to them
d) He wil say that he will not tell the matter to them
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിയമിതനായ കുബത്ബക് ബോറോണോവ് ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ആണ്?
a) കസാഖിസ്ഥാൻ
b) കിർഗിസ്ഥാൻ
c) പാകിസ്ഥാൻ
d) ഉസ്ബക്കിസ്ഥാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിഷപ്പാമ്പുകൾ ഇല്ലാത്ത ദ്വീപ്?
a) ബോർണിയോ
b) ജാവ
c) ഇന്തോനേഷ്യ
d) മഡഗാസ്കർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തില്‍ വീടുകളില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന കറണ്ടിന്‍റെ വോള്‍ട്ടേജ് എത്ര ??
a) 240 വോള്‍ട്ട്
b) 400 വോള്‍ട്ട്
c) 200 വോള്‍ട്ട്
d) 230 വോള്‍ട്ട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആകെ ടൈഗർ റിസർവുകളുടെ എണ്ണം?
a) 30
b) 40
c) 50
d) 26
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Italy is ____European country?
a) An
b) A
c) No article
d) The
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഖജുരാഹോ ക്ഷേത്രങ്ങളും ശില്പങ്ങളും പണി കഴിക്കപ്പെട്ടത് ഏത് രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്തായിരുന്നു

(Kerala PSC Q & A)?
a) ഛന്ദേല
b) ഗുപ്ത
c) ചാലൂക്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
UN ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്നത്?
a) ജനീവ
b) ലണ്ടൻ
c) പാരിസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇലകൾക്ക് മഞ്ഞ നിറം നൽകുന്നത്?
a) കരോട്ടിൻ
b) സാന്തോഫിൽ
c) അന്തോസയാനിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ മലയാള സർവ്വകലാശാലയുടെ ആദ്യ വൈസ് ചാൻസിലർ?
a) കെ ജയകുമാർ
b) പി എസ് വാരിയർ
c) ജയചന്ദ്രൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Idiom: back to the drawing board?
a) Start something all over again
b) Back to study
c) Back to school after the vacation
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മെച്ചപ്പെട്ട വിദേശ ഭരണത്തെക്കാൾ നല്ലത് തദ്ദേശീയരുടെ മെച്ചമില്ലാത്ത ഭരണമാണ്??
a) ബാലഗംഗാധര തിലക്
b) രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ
c) ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ
d) സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മദ്രാസ് റബ്ബർ ഫാക്ടറി (MRF )ആസ്ഥാനം?
a) വടവാതൂർ
b) ചങ്ങനാശ്ശേരി
c) വെള്ളൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രയോജക ക്രിയ ഉദാഹരണം ഏത്?
a) പഠിക്കുക
b) നടക്കുക
c) ഓടിക്കുക
d) ഇരിക്കുക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമാണ സഭയിൽ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച അംഗങ്ങൾ?
a) 389
b) 293
c) 93
d) 5
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“ഇന്‍ പ്രെയ്‌സ് ഓഫ് ഫോളി” രചയിതാവാര്??
a) ബൊക്കാച്ചിയോ
b) ഡോൺക്വിക്സോട്ട്
c) ദാന്തെ
d) ഇറാസ്മസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കരബന്ധിത നദി ഏത്? (Talent Academy)?
a) ഘാഗ്ഗര്‍
b) ദാല്‍
c) കൊല്ലേരു
d) ലൂണി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മറാത്ത സാമ്രാജ്യത്തിന്‍റെ തലസ്ഥാനം

A) റായ്പൂര്‍ B) റായ്ഗഢ് C) നാഗ്പൂര്‍ D) ഹരിദ്വാര്‍?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അയ്യങ്കാളിയെ പുലയ രാജാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്?
a) ടാഗോർ
b) നെഹ്റു
c) ഇന്ദിരാഗാന്ധി
d) ഗാന്ധിജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സഹോദരിയുടെ മകൾ?
a) സനുഷ
b) ദൗഹിത്രി
c) ഭാഗിനേയി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദക്ഷിണേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ള മുകളിൽ രൂപംകൊള്ളുന്ന അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണ പുതപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മേഘങ്ങൾ?
a) ഫോഗ്
b) ക്ലൗഡ് സ്ട്രീറ്റ്സ്
c) ബാനർ മേഘങ്ങൾ
d) ബ്രൗൺ ക്ലൗഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൂർണ്ണസ്വരാജ് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം?
a) കറാച്ചി
b) ലാഹോർ
c) ബോംബെ
d) കൊൽക്കത്ത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. The idiom “Hobson’s choice” means?
  a) Choice at high price
  b) Choice between worst things
  c) No real choice at all
  d) Choice between more than two extremely Better things
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഖര പദാർത്ഥങ്ങൾ യുടെ താപം പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഏത് പ്രക്രിയ വഴിയാണ് (LGS kottayam)?
  a) സംവഹനം
  b) ചാലനം
  c) വികരണം
  d) വിസരണം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Secularism means?
  a) Not practicing any religion
  b) Practicing multiple religions
  c) Freedom to join any satsang
  d) Freedom of religion and worship
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഫ്രഞ്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സ്ഥാപിതമായത്?
  a) 1664
  b) 1616
  c) 1628
  d) 1602
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് മന്ദിരം രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത ശില്പി ആര്??
  a) ഹെർബറട്ട് ബേക്കർ
  b) ലെ കോൻബ്രൂസിയർ
  c) ലാറി ബേക്കർ
  d) കാനായി കുഞ്ഞിരാമൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  എസ്തേർ എന്ന നോവലിന്റെ കർത്താവ്??
  a) സാറ ജോസഫ്
  b) കെ. അജിത
  c) ഒ. വി. ഉഷ
  d) കെ. വി. റാബിയ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  a person who loves mankind is known as?
  a) patriot
  b) misanthropist
  c) philanthropist
  d) misogynist
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്ക് പ്രതിദ്ധീകരിച്ചത്?
  a) 1679
  b) 1697
  c) 1687
  d) 1678
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  തെറ്റായത് രേഖപ്പെടുത്തുക?
  a) ചേന- ജലം
  b) നെല്ല് -കാറ്റ്
  c) കുരുമുളക്- ജലം
  d) ചെമ്പരത്തി - പക്ഷികൾ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  1857 ലെ വിപ്ലവത്തിന് ബീഹാറിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത്

?
a) ബീഗം ഹസ്രത് മഹൽ
b) നാനാ സാഹിബ്
c) കൺവർ സിംഗ്
d) ഭക്ത്ഖാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹവായ് ദ്വീപിലെ അമേരിക്കൻ നാവിക കേന്ദ്രമായ പേൾ ഹാർബർ ജപ്പാൻ ആക്രമിച്ച വർഷം?
a) 1945
b) 1941
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
If I have enough money I ___ a car?
a) Would buy
b) Would have bought
c) Bought
d) Will buy
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
May God bless you with happiness! / ………………. with happiness.?
a) may you be blessed
b) may blessed you be
c) may you blessed
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്ലാസ്മയുടെ നിറം?
a) പച്ച
b) ഇളം നീല
c) ചുവപ്പ്
d) ഇളം മഞ്ഞ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Ram won __
_ LCD TV in the fair

?
a) a
b) an
c) the
d) from
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കെ കെ നീലകണ്ഠൻ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പക്ഷി സങ്കേതം?
a) ചൂലന്നൂർ
b) മംഗളവനം
c) ചെന്തരുണി
d) കുറിഞ്ഞിമല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം??
a) 1948
b) 1946
c) 1986
d) 1993
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സര്‍ക്കാര്‍ സേവനം ജനങ്ങളുടെ അവകാശമാക്കുന്ന സേവന അവകാശ നിയമം നിലവില്‍ വന്ന വര്‍ഷം?
a) 2013 നവംബര്‍ 1
b) 2012 നവംബര്‍ 1
c) 2013 സെപ്റ്റംബര്‍ 1
d) 2012 സെപ്റ്റംബര്‍ 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ വിവരാവകാശ നിയമം ബാധകമല്ലാതിരുന്ന സംസ്ഥാനം

?
a) പഞ്ചാബ്
b) തെലുങ്കാന
c) ജമ്മു കാശ്മീർ
d) ഗുജറാത്ത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഹാത്മാഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് എന്റെ ഗുരുനാഥൻ എന്ന കവിത എഴുതിയത് ആരാണ്??
a) കുമാരനാശാൻ
b) വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോൻ
c) ഉള്ളൂർ എസ് പരമേശ്വരയ്യർ
d) അംശി നാരായണപിള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗവർണർമാരെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടന അനുച്ഛേദം

?
a) ആർട്ടിക്കിൾ 152
b) ആർട്ടിക്കിൾ 164
c) ആർട്ടിക്കിൾ 163
d) ആർട്ടിക്കിൾ 153
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഐ.എസ്.ആര്‍.ഒ. 2020 ജനുവരി 17-ന് വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ച ജി സാറ്റ് 30 ഉപഗ്രഹം ഏത് വിഭാഗത്തില്‍ പെടുന്നതാണ്??
a) ഗതി നിര്‍ണയം
b) വാര്‍ത്താ വിനിമയം
c) കാലാവസ്ഥാ പഠനം
d) ഭൗമ നിരീക്ഷണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Army day??
a) 4 feb
b) 14 jan
c) 12 jan
d) 15 jan
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ?
a) സ്തോഭം
b) കുശലത
c) ജാഗരം
d) സഹാസം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“പൊതുജന വികാരം അതിൻറെ പാരമ്യത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ പിൻമാറ്റത്തിന്റ്റ്‌ കാഹളം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ഒരു ദേശീയ ദുരന്തത്തിൽ കുറഞ്ഞ് മറ്റൊന്നുമല്ല”. ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിച്ചത്??
a) ലാലാ ലജ്പത് റായ്
b) ഭഗത് സിംഗ്
c) സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ്
d) ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സിസ്റ്റർ നിവേദിത വിവേകാനന്ദനും ആയി കൂടിക്കാഴ്ച നടന്ന വർഷം?
a) 1826
b) 1893
c) 1895
d) 1867
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി റെയിൽവേ സംവിധാനം ആരംഭിച്ച വർഷം?
a) 1854
b) 1856
c) 1855
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(3) ബക്സാർ യുദ്ധം നടന്ന വർഷം?
a) 1583
b) 1857
c) 1764
d) 1757
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരാത്ത ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം??
a) നാഗാലാന്റ്
b) ഹരിയാന
c) മിസോറാം
d) മണിപ്പൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിലവിലെ ആന്ധ്രാ പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി??
a) ചന്ദ്രബാബു നായിഡു
b) വൈ.എസ് ജഗൻ മോഹൻ റെഡ്‌ഡി
c) ചന്ദ്രശേഖര റാവു
d) പ്രമോദ് സാവന്ത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ രൂപീകരണം പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം??
a) 1937
b) 1932
c) 1935
d) 1939
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Do be careful not to ____ your coffee on this white rug.?
a) filter
b) drip
c) spill
d) leak
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Upsc അംഗങ്ങളുടെ കാലാവധി??
a) 5 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 70 വയസ്
b) 6 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 62 വയസ്
c) 6 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 65 വയസ്
d) 5 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 72 വയസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആക്ടർ ഫോർ ദി ബെറ്റർ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഏത് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്

?
a) ഒന്നാം സ്വതന്ത്ര സമരം
b) ഇന്ത്യൻ വിഭജനം
c) ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രമാണം
d) മൊണ്ടേഗു ചെംസ്ഫോർഡ് പരിഷ്ക്കാരങ്ങൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉരുളുന്ന ഗ്രഹം?
a) യുറാനസ്
b) നെപ്ട്യൂൺ
c) ബുദ്ധൻ
d) ശുക്രൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കത്തുന്ന ബൾബിനെ താഴെ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് താപം ലഭിക്കുന്നത് എന്ത് വഴി?
a) ചാലനം
b) സംവഹനം
c) വികിരണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയെയും ബംഗ്ലാദേശിനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന നദി?
a) ലോഹിത്
b) ഗുംപ്തി
c) ബരാക്ക്
d) മെഹവ്‌റി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രണബ് മുഖർജി ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ ഒപ്പുവെച്ച 123 എഗ്രിമെന്റ് ഏത് രാജ്യവുമായി ഉള്ളതാണ്?
a) ചൈന
b) അമേരിക്ക
c) ബ്രസീൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
She has been speaking continuously ……. 5’O clock?
a) from
b) for
c) since
d) To
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിതാ അഡ്വക്കേറ്റ്??
a) ഫാത്തിമ ബീവി
b) കൊർണേലിയ സൊറാബ്ജി
c) അന്നാ ചാണ്ടി
d) ലീല സേഥ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തി എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ്?
a) 3488
b) 3588
c) 3600
d) 3200
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് ഏതു വിദേശ പട്ടണത്തിലേക്കാണ് ആദ്യമായി ISD ഫോണ്‍ ലഭ്യമായത്??
a) ന്യൂയോര്‍ക്ക്
b) ലണ്ടന്‍
c) പാരീസ്
d) മോസ്കോ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രകാശഗ്രാഹി കോശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആവേഗങ്ങളെ മസ്തിഷ്കത്തിലെ കാഴ്ചയുടെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന നാഡി

?
a) പ്രേരക നാഡി
b) നേത്രനാഡി
c) സംവേദ നാഡി
d) സമ്മിശ്ര നാഡി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Dree festival, losar festival എന്നിവ ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ ആഘോഷങ്ങളാണ്??
a) നാഗാലാ‌ൻഡ്
b) അസം
c) അരുണാചൽ പ്രദേശ്
d) ആന്ധ്രാ പ്രദേശ്
e) സിക്കിം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം അധകൃത വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി തുറന്നു കൊടുത്ത വർഷം?
a) 1955
b) 1947
c) 1946
d) 1934
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Uniform of civil code??
a) 44
b) 54
c) 66
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The older he got _____ he became

(Excellence Academy)?
a) more happier
b) the happier
c) happier
d) the happy
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തന്നിരിക്കുന്ന പദത്തിൻറെ മലയാള പരിഭാഷ എന്ത്? Compliment?
a) പരിഹാസം
b) പ്രതിരോധം
c) പ്രശംസ
d) ആക്ഷേപം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Spot the error

They are going to build a new bridge in the river?
a) In the river
b) Are going to
c) No error
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവത്തിന് കാരണമായ വാതകം ?

(i) കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് (ii) കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് (iii ) മീഥൈൻ (iv) നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് (Excellence Academy)?
a) ii
b) i ,ii & iii
c) ii ,iii ,& iv
d) i, ii,iii ,& iv
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
👇❓️?
a) 2400 J
b) 2000 J
c) 3000 J
d) 300 J
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Jampore Sea Front Road and Ayushman Bharat Wellness Centre have recently been inaugurated in which city??
a) Daman
b) Puducherry
c) Mahe
d) Karaikal
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which state government has approved a five day week for government employees?

किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच दिन का सप्ताह स्वीकृत किया है??
a) d) Madhya Pradesh / मध्य प्रदेश
b) a) Uttar Pradesh/उत्तर प्रदेश
c) b) Rajasthan/राजस्थान
d) c) Maharashtra /महाराष्ट्र
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പടയണിയുടെ ജന്മ ദേശം?
a) കടമ്മനിട്ട
b) ആറന്മുള
c) പന്തളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാജ്യസഭയുടെ ex-officio ചെർമാനാണ് ഉപരാഷ്ട്രപതി എന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ?
a) 63
b) 64
c) 74
d) 75
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രഥമ മുട്ടത്ത് വർക്കി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്ക്??
a) ടി ജി വാസുദേവൻ
b) ബാലാമണിയമ്മ
c) എം മുകുന്ദൻ
d) ഒ വി വിജയൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മേജർ തുറമുഖങ്ങൾ ഉള്ള സംസ്ഥാനം??
a) ആന്ധ്രാ പ്രദേശ്
b) ഒറീസ്സ
c) ഗുജറാത്ത്
d) തമിഴ്നാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരീരത്തിൽ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ??
a) വൈറ്റമിൻ B1
b) വൈറ്റമിൻ C
c) വൈറ്റമിൻ E
d) വൈറ്റമിൻ D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി തേൻ പരിശോധന ലബോറട്ടറി ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം

?
a) കേരളം
b) തെലങ്കാന
c) ഗുജറാത്ത്‌
d) മധ്യപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
INC എന്ന പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് ആരാണ്??
a) ജി സുബ്രമണ്യ അയ്യർ
b) ദാദാഭായ് നവറോജി
c) WC ബാനർജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലക്ഷ്മിഭായി നാഷണൽ കോളേജ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്?
a) പൂണെ
b) കാര്യവട്ടം
c) ഗ്വാളിയർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Obsequious =?
a) Warm and friendly
b) Dangerous
c) Excessively respectful
d) Funeral rites
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“ പൊതു ഭരണം എന്നാൽ ഗവൺമെന്റ് ഭരണത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ്”?
a) എൻ. ഗ്ലാഡൻ
b) മെറ്റിയോറ്റി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൊതുമാപ്പ് നൽകാനുള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെ അധികാരം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ്? ]?
a) - ആർട്ടിക്കിൾ 62
b) - ആർട്ടിക്കിൾ 82
c) - ആർട്ടിക്കിൾ 72
d) - ആർട്ടിക്കിൾ 52
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. Ganesh —– come here every day?
  a) Used to
  b) Always
  c) No verb
  d) Often
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  _____ was a good ruler.?
  a) The Queen Elizebeth I
  b) Queen Elizebeth I
  c) A Queen Elizebeth I
  d) None of these
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  #തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ#

ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് പരമാവധി എത്ര മണ്ഡലങ്ങളിൽനിന്ന് മത്സരിക്കാൻ കഴിയും??
a) 3
b) 1
c) 4
d) 2
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തോട്ടക്കാട്ട് മാധവിയമ്മ ഏത് സഭയിലെ അംഗമായിരുന്നു?
a) മൈസൂർ നിയമനിർമ്മാണസഭ
b) മദ്രാസ് നിയമനിർമാണസഭ
c) ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭ
d) കൊച്ചി പ്രജാസഭ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സിക്കിം സംസ്ഥാനത്തെ ഇന്ത്യന്‍ യൂണിയനോട് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്ത ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി?
a) 33
b) 34
c) 35 & 36
d) 37 & 38
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് രാജ്യം ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയച്ച ഹ്യൂമനോയ്ഡ് റോബോട്ട് ആയിരുന്നു ‘ഫെഡോർ’?
a) അമേരിക്ക
b) റഷ്യ
c) ജപ്പാൻ
d) ജർമനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
EXIM ബാങ്ക് നിലവിൽ വന്നത്?
a) 1984
b) 1981
c) 1982
d) 1983
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(Q) Which is the largest Union Territory of India..??
a) (A) Jammu & Kashmir
b) (B) Andaman Nicobar
c) (D) Ladakh
d) (C) Delhi
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അമ്മ കറുത്തിട്ട്, മകൾ വെളുത്തിട്ട് മകളുടെ മകളൊരു സുന്ദരിക്കോത?
a) കുരുമുളക്
b) വെള്ളിലംതാളി
c) ജാതിക്ക
d) വെറ്റില
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതി പ്രകാരം ഭരണഘടനയിൽ മൗലിക കടമകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എണ്ണം?
a) 10
b) 6
c) 11
d) 7
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
secularism എന്നതിന് ഉചിതമായ മലയാള പരിഭാഷ

(Kerala PSC Q & A)?
a) മതാന്ധത
b) മതാത്മകത്വം
c) മതസാഹോദര്യം
d) മതനിരപേക്ഷത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പാസാക്കിയ വർഷം

?
a) 2004
b) 2006
c) 2007
d) 2005
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യ ആദിവാസി പഞ്ചായത്ത്, ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത്?
a) വാഴത്തോപ്പ്
b) ഇടമലക്കുടി
c) പള്ളിക്കൽ
d) അട്ടപ്പാടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വോട്ടിംഗ് പ്രായം 21 ല്‍ നിന്നും 18 ലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ട ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി:?
a) 61
b) 86
c) 62
d) 93
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിരൂപകൻ എന്ന പദത്തിന്റെ എതിർലിംഗം?
a) നിരൂപികി
b) നിരൂപക
c) നിരൂപകി
d) നിരൂപിക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹൃദയ സ്പന്ദനം, ശ്വാസോച്ഛ്വാസം എന്നെ അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗം

?
a) സെറിബെല്ലം
b) ഹൈപ്പോതലാമസ്
c) തലാമസ്
d) മെഡുല്ല ഓംബ്ലോഗേറ്റ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംപ്രീതി ഇന്ത്യയും ഏത് രാജ്യവും തമ്മിലുള്ള സൈനികാഭ്യാസം ആയിരുന്നു?
a) ബംഗ്ലാദേശ്
b) ഇംഗ്ലണ്ട്
c) നേപ്പാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാൻ ആയി തെരഞ്ഞെടുത്തത്?
a) ക്രിസ് ഗെയ്ൽ
b) എ ബി ഡിവില്ലിയേഴ്സ്
c) വിരാട് കൊഹ്‌ലി
d) രോഹിത് ശർമ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജലത്തിന്റെ വിശിഷ്ടതാപധാരിത?
a) 2130
b) 4200
c) 3900
d) 4100
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. He is always……….a bad temper?
  a) In
  b) For
  c) By
  d) With
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  1905-ലെ ബംഗാൾ വിഭജനം റദ്ദാക്കിയ വൈസ്രോയി ആരായിരുന്നു

?
a) ഡൽഹൗസി
b) ഹാർഡിഞ്ച് പ്രഭു
c) റിപ്പൺ പ്രഭു
d) കാഴ്‌സൺ പ്രഭു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിലവിലെ റിസര്‍വ്വ് ബാങ്ക് ഗവര്‍ണര്‍:?
a) പി.എല്‍. പുനിയ
b) രാമേശ്വര്‍ ഒറാവോണ്‍
c) ശക്തികാന്തദാസ്
d) ഉര്‍ജിത് പട്ടേല്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Valour ×?
a) Mobile
b) Stagnant
c) Veteran
d) Cowardice
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Mohan has never been to delhi before……….??
a) hasn’t he
b) had he
c) has he
d) hadn’t he
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Antelope : Calf Beaver : ??
a) Chick
b) Cub
c) Kitter
d) Pup
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2018 മാൻ ബുക്കർ പ്രൈസ് ജേതാവ്

?
a) അന്ന ബേൺസ്
b) അഗതാ ക്രിസ്റ്റി
c) ഹാൻകാങ്
d) കിരൺ ദേശായി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനം ??
a) ജൂലൈ 21
b) ജൂൺ 21
c) ജൂൺ 23
d) ജൂലൈ 23
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് ഓസോൺ പാളി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്??
a) 10 മുതൽ 30 vare
b) 15 മുതൽ 60 വരെ
c) 50 മുതൽ 150 വരെ
d) 25 മുതൽ 85 വരെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സിന്ധു നദിയുടെ നീളം?
a) 2900
b) 2580
c) 2880
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ശിശു ??
a) ബേബി ഹർഷ
b) ബേബി ദുർഗ
c) സംരൂപ
d) കമലരത്നം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
……man wishes to be happy?
a) Every
b) Each
c) All
d) Any
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബാരോ മീറ്ററിലെ ഉയർച്ച എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്??
a) ഉഷ്ണ കാലാവസ്ഥ
b) മഴ
c) പ്രസന്നമായ കാലാവസ്ഥ
d) കൊടുങ്കാറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള ന്യൂട്രീഷൻ റിസർച്ച് സെന്റർ നിലവിൽ വരുന്ന ജില്ല?
a) Kozhikode
b) Kollam
c) Eranakulam
d) Trivandrum
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാജ്യാന്തരധാരണയ്ക്കുള്ള ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്റു പുരസ്ക്കാരം നേടിയ ആദ്യ വനിത ??
a) മദര്‍ തെരേസ
b) അക്കാമ ചെറിയാന്‍
c) ഇന്ദിരഗാന്ധി
d) ആനിബെസന്‍റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൂന്നുവശവും ബംഗ്ലാദേശ് എന്ന രാജ്യത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം

?
a) മേഘാലയ
b) വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ
c) മിസോറാം
d) ത്രിപുര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
16) ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റെയിൽവേ പാലം?
a) ഭൂപൻ ഹസാരിക
b) ഇടപ്പള്ളി -വല്ലാർപാടം
c) മുകുന്ദ - കഞ്ചിക്കോട്
d) ബാന്ദ്ര-വർളി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാലക്കാട്‌ കോട്ട പണി കഴിപ്പിച്ചത്?
a) സാമൂതിരി
b) മാർത്താണ്ഡവർമ
c) ടിപ്പു സുൽത്താൻ
d) ഹൈദർ അലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മദ്രാസ് പട്ടണത്തിന് ചെന്നൈ എന്ന പേര് ലഭിച്ച വർഷം ?

(Excellence Academy)?
a) 1969
b) 1998
c) 1989
d) 1996
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുപ്രീം കോടതിയിൽ അഭിഭാഷകനായ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി?
a) പ്രണവ് മുഖർജി
b) രാംനാഥ് കോവിന്ദ്
c) വി വി ഗിരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓഷ്യാനോഗ്രഫിയുടെ ആസ്ഥാനം ?

(Excellence Academy)?
a) ജലന്ധർ
b) പാട്യാല
c) പാറ്റ്ന
d) പനാജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജൈവവൈവിധ്യ ദിനം??
a) മെയ് 23
b) മെയ് 24
c) മെയ് 22
d) മെയ് 21
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാഴ്ഭൂമിയിലെ കല്പവൃക്ഷം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്??
a) തെങ്ങ്
b) കശുമാവ്
c) പുളി
d) പന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബംഗാളിന്റെ സുവർണ്ണ കാലഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഭരണകാലഘട്ടം

?
a) പാലാ രാജവംശ കാലഘട്ടം
b) രാഷ്ട്രകൂട വംശ കാലഘട്ടം
c) പ്രതിഹാര കാലഘട്ടം
d) ഗുപ്ത കാലഘട്ടം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥ യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ?
a) 356
b) 352
c) 360
d) 354
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിൽ വന്ന വർഷം?
a) 1950
b) 1985
c) 1984
d) 1986
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാർത്താണ്ഡവർമ്മ കായംകുളം പിടിച്ചടക്കിയ പുറക്കാട് യുദ്ധം നടന്ന വർഷം

?
a) 1750
b) 1746
c) 1742
d) 1748
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which among the following is NOT correctly matched??
a) 1929 : Bhagat Singh Threw Bomb at Central Assembly House
b) 1930: Simon Commission came to India
c) 1931: Second Round table Conference
d) All are correct
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏതു വർഷം വരെ ഇന്ത്യൻ വോട്ടവകാശ അതിനുള്ള പ്രായം 21 വയസ്സ് ആയിരുന്നു അത്?
a) 1989
b) 1990
c) 1988
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നാഷണൽ ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ച് വർഷം?
a) 1965
b) 1969
c) ഇതൊന്നുമല്ല
d) 1960
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പട്ടിണി ജാഥ നയിച്ചത് :?
a) കെ. കേളപ്പൻ
b) വി. ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട്
c) എ. കെ. ഗോപാലൻ
d) മന്നത്തു പത്മനാഭൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പറവൂർ വെടിക്കെട്ട് അപകടം നടന്ന വർഷം?
a) 2018
b) 2017
c) 2015
d) 2016
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പുത്തരിയിൽ കല്ലുകടിച്ച പോലെ?
a) പൂർത്തീകരിക്കാത്ത പ്രവർത്തി
b) ആരംഭത്തിലെ അഭിപ്രായവ്യത്യാസം
c) അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുക
d) നിസ്സഹായവസ്ഥ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നാഷണൽ ഡയറി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്??
a) ഗുജറാത്ത്
b) മഹാരാഷ്ട്ര
c) പഞ്ചാബ്
d) ഹരിയാന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ATM നിലവിൽവന്നത് എവിടെ??
a) കോഴിക്കോട്
b) തൃശൂർ
c) എറണാകുളം
d) തിരുവനന്തപുരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2005 പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയ ദാരിദ്ര നിർമാർജന പരിപാടി?
a) IAY
b) SGSY
c) NREGS
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇരുണ്ട രാത്രിയിൽ ഉറക്കെ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ആ ഭ്രാന്തി അവിടെ ഓടി നടന്നു, ക്രിയാവിശേഷണം കണ്ടെത്തുക?
a) ഉറക്കെ
b) ഇരുണ്ട
c) ചിരിച്ചു
d) ഓടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിമോചനസമരം നടന്ന വര്‍ഷം?(Talent Academy)?
a) 1957
b) 1963
c) 1969
d) 1959
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏത് ജീവിയുടെ ശാസ്ത്രീയനാമമാണ് ബോംബിക്സ് മോറി??
a) സിംഹവാലൻ കുരങ്ങ്
b) കാട്ടുപോത്ത്
c) പട്ടുനൂൽപ്പുഴു
d) പഴയീച്ച
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രകാശസംശ്ലേഷണ പ്രവർത്തനത്തിൽ വിട്ട ഭാഗം പൂരിപ്പിക്കുക

കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്+___ = ഗ്ലൂക്കോസ്+__?
a) ജലം, ഓക്സിജൻ
b) ഹരിതകം, ഓക്സിജൻ
c) സൂര്യപ്രകാശം, ഹൈഡ്രജൻ
d) സൂര്യപ്രകാശം, ഓക്സിജൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെറുകിട വ്യവസായ യൂണിറ്റുകളുള്ള രണ്ടാമത്തെ ജില്ല??
a) ആലപ്പുഴ
b) തൃശ്ശൂർ
c) ഇടുക്കി
d) കൊല്ലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബാങ്കിംഗ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് നടപ്പിലാക്കിയ വർഷം :?
a) 1949
b) 1954
c) 1946
d) 1956
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
When did Babur die??
a) 1530 AD
b) 1527 AD
c) 1562 AD
d) 1572 AD
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ATM ബ്രിട്ടീഷ് ബാങ്ക് ഓഫ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥാപിച്ച വർഷം?
a) 1996
b) 1993
c) 1992
d) 1991
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പെറ്റമ്മ - ഏത് സന്ധിക്ക് ഉദാഹരണമാണ്?

[LDC 2007 KSD and PTA]?
a) ആഗമസന്ധി
b) ദ്വിത്വസന്ധി
c) ലോപസന്ധി
d) ആദേശസന്ധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉപമാ തൽപുരുഷൻ സമാസത്തിന്( ഉപമിത സമാസം) ഉദാഹരണമേത്?
a) സുഖ ദുഃഖം
b) മുഖകമലം
c) തളിർമേനി
d) നീലമേഘം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഒരു കോവിഡ് നിന്ന് എത്ര പേർക്ക് വൈറസ് പകരം എന്നാണ് കണക്ക്?
a) 15
b) 3
c) 4
d) 5
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ നിത്യഹരിത വനങ്ങൾ ആയ സൈലന്റ് വാലി ഏത് ജില്ലയിലാണ്

?
a) ഇടുക്കി
b) പാലക്കാട്
c) കോഴിക്കോട്
d) വയനാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
While catching a ball a player pulls down his hands to lower the?
a) force
b) momentum
c) Impulse
d) catching time
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൂയില്യൻ എന്ന കാഥാപാത്രം ഏത് നോവലിലെ ??
a) അധികാരം
b) പ്രവാസം
c) നിയോഗം
d) പരിണാമം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which two important cities did Babur capture during first battle of Panipat??
a) Delhi & Agra
b) jaipur & Agra
c) Amritsar & Delhi
d) jaipur & Delhi
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(Q) സമ്മാനത്തുകയിൽ മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ സാഹിത്യ പുരസ്‌കാരം ഏത്..??
a) (B) ഓടകുഴൽ പുരസ്‌കാരം
b) (A) എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്‌കാരം
c) (D) വയലാർ പുരസ്‌കാരം
d) (C) മാതൃഭൂമി സാഹിത്യ പുരസ്‌കാരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹൈക്കോടതികൾക്ക് കേന്ദ്രസർക്കാരിന് എതിരായ കേസുകൾ കേൾക്കാൻ അധികാരം ലഭിച്ചത് ഏത് ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ്??
a) 15
b) 16
c) 17
d) 18
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മ്യാൻമറിലേക്കുള്ള വാതിൽ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ‘മൊറെ’ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) നാഗാലാൻഡ്
b) അരുണാചൽ പ്രദേശ്
c) മണിപ്പൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which is known as ‘bird village in Kerala’??
a) Aruvikkara
b) chirayinkeezhu
c) Thiruvalla
d) Nooranad
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൃഷ്ണ നദി ഒഴുകുന്ന സംസ്ഥാനം?
a) തെലുങ്കാന
b) മധ്യപ്രദേശ്
c) തമിഴ്നാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which of the following is correct about the properties of Sound waves??
a) Sound waves are longitudinal waves
b) Sound waves are transverse waves
c) Sound waves are both longitudinal and transverse
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2022 ലെ ശൈത്യകാല ഒളിമ്പിക്സ് വേദി ആകുന്ന രാജ്യം?
a) സ്വിസർലാൻഡ്
b) ഓസ്ട്രേലിയ
c) ചൈന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അട്ടപ്പാടിയിൽ നടത്തിയ മാവോയിസ്റ്റ് വേട്ടക്ക് നൽകിയ പേര്?
a) ഓപ്പറേഷൻ ദീപാവലി
b) ഓപ്പറേഷൻ തണ്ഡർബോൾട്ട്
c) ഓപ്പറേഷൻ അട്ടപ്പാടി
d) ഓപ്പറേഷൻ ഫയർഫൈറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യ രക്തദാന പഞ്ചായത്ത്?
a) ചെറുകുളത്തൂർ
b) പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി
c) മടിക്കൈ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലങ്കാടൻ ,ചെറുകാട് എന്നീ തൂലികാനാമങ്ങളിൽ കവിതകൾ എഴുതിയിരുന്നത്?
a) കെ ബി അബൂബക്കർ
b) സി ഗോവിന്ദപിഷാരടി
c) ഭാസ്കരൻപിള്ള
d) കെ എം മാത്യൂസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
❎️?
a) മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണമൊത്ത നോവൽ ഇന്ദുലേഖ
b) മലയാളലിപി അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ പുസ്തകം- സംക്ഷേപവേദാർത്ഥം
c) മലയാളത്തിലെ ആദ്യ സഞ്ചാര സാഹിത്യം- വർത്തമാന പുസ്തകം
d) യന്ത്രം നോവൽ രചിച്ചത് മലയാറ്റൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
What a dirty city… ഈ വാക്യത്തിന് ഏറ്റവും ഉചിതമായ മലയാള വാക്യം ഏത്?
a) എന്തൊരു വൃത്തികെട്ട നഗരം
b) എത്ര വൃത്തികെട്ട നഗരം
c) എന്ത് വൃത്തികെട്ട നഗരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നല്ലളം താപനിലയം ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?
a) എറണാകുളം
b) ആലപ്പുഴ
c) കണ്ണൂര്‍
d) കോഴിക്കോട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചെറിയ കാലയളവിലേക്ക് വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾക്ക് നൽകുന്ന വായ്പകൾക്ക് റിസർവ് ബാങ്ക് ഈടാക്കുന്ന പലിശ നിരക്ക് ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു?
a) റിവേഴ്സ് റിപ്പോ
b) സി ആർ ആർ
c) റിപ്പോ റേറ്റ്
d) എസ് എൽ ആർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘പാവപ്പെട്ടവനും പണക്കാരനും വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയാല്‍ തങ്ങള്‍ക്കെതിരെയുള്ള കടന്നാക്രമണവും ക്രൂരതയും അടിച്ചമര്‍ത്തലും ഒറ്റക്കെട്ടായിനിന്ന് ചെറുക്കാന്‍ കഴിയും’ എന്നു പറഞ്ഞതാര്??
a) ദാദാഭായ് നവറോജി
b) വിവേകാനന്ദന്‍
c) കേശബ് ചന്ദ്രസെന്‍
d) ഈശ്വര ചന്ദ്ര വിദ്യാസാഗര്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജിപ്സത്തെ എത്ര ഡിഗ്രി ചൂടാക്കിയാണ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് നിർമ്മിക്കുന്നത്?
a) 125°c
b) 400°c
c) 110°c
d) 500°c
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് വർഷമാണ് സർവ്വരാജ്യ സഖ്യം പിരിച്ചു വിട്ടത്?
a) 1946
b) 1945
c) 1948
d) 1947
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്കുകൾ സ്ഥാപിതമായ വർഷം?
a) 1974
b) 1975
c) 1970
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The expression “at sixes and sevens” means?
a) a state of confusion
b) a state of sorrow
c) a state of anxiety
d) a state of excitement
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The Freedom Fighter whom Gandhiji called “Abhay Sadak”??
a) Jhansi Rani
b) Dadabhai Naoroji
c) VD Savarkar
d) Baba Amte
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂമിയുടെ ചുറ്റളവ് ആദ്യമായി കണക്കാക്കിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍?(Talent Academy)?
a) ടോളമി
b) പൈതഗോറസ്
c) ഇറാത്തോസ്തെനീസ്
d) കാവന്‍ഡിഷ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
They seldom meet, ………?

A) are they B) aren’t they C) do they D) don’t they?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മന്ത്രത്തിന്റെയും മന്ത്രോച്ചാരണത്തിന്റെയും ശേഖരമായി അറിയപ്പെടുന്ന വേദം?
a) ഋഗ്വേദം
b) അഥർവ്വവേദം
c) സാമവേദം
d) യജുർവേദം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാജ്യസഭയുടെ കാലാവധി??
a) 6 വർഷം
b) 5 വർഷം
c) 4 വർഷം
d) ഇവയൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു മിനിറ്റിൽ വൃക്കയിൽ വച്ച് എത്ര ഗ്ലോമറുലാൽ ഫിൽട്രേറ്റ് മൂത്രമായി മാറുന്നു

?
a) 126 ml
b) 1 ml
c) 3 ml
d) 127 ml
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ഓര്‍മ്മകളുടെ ഭ്രമണപഥങ്ങള്‍’ ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് ??
a) നമ്പി നാരായണന്‍
b) കെ രാധാകൃഷ്ണന്‍
c) ജി മാധവന്‍ നായര്‍
d) എ എസ് കിരണ്‍കുമാര്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2, 8, 3, 27, 4, __??
a) 36
b) 28
c) 64
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പിപാസ എന്നത് ഏതിനെ പര്യായപദം ആണ്?
a) ദാഹം
b) അസൂയ
c) ജിജ്ഞാസ
d) മോഹം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എലഫന്റാ ഗുഹകൾ

(Kerala PSC Q & A)?
a) മധ്യപ്രദേശ്
b) മഹാരാഷ്ട്ര
c) മണിപ്പൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്റർനെറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ ഭാഷ?
a) PHP
b) Java
c) C
d) C++
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആൽഫ്രഡ് വെഗ്നർ ഏത് രാജ്യക്കാരനാണ്

(Kerala PSC Q & A)?
a) ഓസ്ട്രിയ
b) ബ്രിട്ടൻ
c) ജർമ്മനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരിയായ വാക്യപ്രയോഗം കണ്ടെത്തുക?
a) സെക്രട്ടറിയെ ഐക്യകണ്ഠേന തെരഞ്ഞെടുത്തു
b) രണ്ടും ശരിയാണ്
c) സെക്രട്ടറിയെ ഐകകണ്ഠേന തെരഞ്ഞെടുത്തു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
When is the World Population Day observed??
a) D.July 11
b) C.December 10
c) A.May 31
d) B.October 4
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം നേടുന്ന അഞ്ചാമത്തെ മലയാളി?
a) അക്കിത്തം
b) ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്
c) ഒ എൻ വി
d) എം ടി വാസുദേവൻ നായർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭർത്താവിൽ നിഷ്ഠ ഉള്ളവൾ?
a) പതിവ്രത
b) പതിവൃത
c) പതീവൃത
d) പതീവ്രത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He is __ honest man.?
a) none of these
b) a
c) an
d) the
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ഏക ഉൾനാടൻ തുറമുഖം?
a) വൈക്കം
b) കുട്ടനാട്
c) നാട്ടശ്ശേരി
d) നാട്ടകം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നക്ഷത്ര ആമകൾക്ക് പേരുകേട്ട കേരളത്തിലെ വനപ്രദേശം

?
a) ചിന്നാർ
b) നെയ്യാർ
c) തേക്കടി
d) സൈലന്റ് വാലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒറീസ്സയുടെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏത്??
a) ഗോദാവരി
b) കോസി
c) ബ്രഹ്മപുത്ര
d) മഹാനദി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോറൻസ് പുരസ്‌കാരം നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ?
a) മേരികോം
b) സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർ
c) പി വി സിന്ധു
d) സാനിയ മിർസ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നവീകരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച രാജ്യം??
a) റഷ്യ
b) ഇറ്റലി
c) ഫ്രാൻസ്
d) ജർമ്മനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Choose the correctly spelt word?
a) Asassination
b) Assassination
c) Assasination
d) Asaasination
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക തപാൽ ദിനം??
a) ഏപ്രിൽ 7
b) ഒക്‌ടോബർ 10
c) ജനുവരി 9
d) ഒക്‌ടോബർ 9
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
26) മത നവീകരണം ആരംഭിച്ച രാജ്യം?
a) ഇറ്റാലി
b) ഫ്രാൻസ്
c) ജർമ്മനി
d) ബ്രിട്ടൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
One day you will repent___your sins.?
a) In
b) Of
c) At
d) On
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫ്ലഷ് ടാങ്ക് പ്രവർത്തനതത്വം?
a) - പാസ്കൽ നിയമം
b) - ബോയിൽ നിയമം
c) - ചാൾസ് നിയമം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്ത്രീ പുരുഷ തുല്യത ലഭ്യമാക്കുക എന്നത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ കടമ ആക്കിയ UN ഉടമ്പടി?
a) - 1975
b) - 1974
c) - 1989
d) - 1979
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
√32 x√18?
a) 12
b) 24
c) 14
d) 16
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ഭാഗത്തിലാണ് രാഷ്ട്രതല ഭരണസംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്??
a) VI
b) V
c) XXI
d) IX
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉള്ള ആശയവിനിമയത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന അനുച്ഛേദം?
a) 246 - 234
b) 350 - 351
c) 348 - 349
d) 346 - 347
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
RATIFICATION

(1) disapproval (2) disagreeable (3) denial (4) disturbing?
a) 1
b) 4
c) 3
d) 2
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which of the following Books is not written by Gandiji?
a) Geeta Mata
b) Sarvodhaya Vichar
c) My contemporaries
d) Ashram Jeevan
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗ്രാമീണ ചെണ്ടക്കാരൻ എന്ന ചിത്രം ആരുടേതാണ്

?
a) അപനീന്ദ്ര നാഥ ടാഗോർ
b) രാജാ രവിവർമ്മ
c) നന്ദലാൽ ബോസ്
d) അമൃത ഷെർഗിൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൗലികാവകാശങ്ങള്‍ ഇന്ത്യ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്??
a) കാനഡ
b) റഷ്യ
c) അയര്‍ലന്‍റ്
d) അമേരിക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റിലയൻസ് ജിയോയുടെ 9.9 ശതമാനം ഓഹരി സ്വന്തമാക്കിയ ആഗോള കമ്പനി?
a) ഗൂഗിൾ
b) ട്വിറ്റർ
c) ഫേസ്ബുക്ക്
d) ആമസോൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which of the following has become the first country to make all forms of public transport free??
a) Monaco
b) Liechtenstein
c) Luxembourg
d) Andorra
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് അളവ് കുറയാതെ ക്രമീകരിക്കുന്നത്

?
a) ഗ്ലൂക്കഗോൺ
b) അഡ്രിനാലിൻ
c) തൈമോസിൻ
d) ഇൻസുലിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Find out the wrong pair:

(Excellence Academy)?
a) Late : Last
b) Near : Next
c) Later : latest
d) Old : eldest
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യ ഏത് രാജ്യവുമായിട്ടാണ് ജൂണ 2019 ൽ 100 സ്പൈസ് ബോംബിന്റെ കരാറിലേർപ്പെട്ടത്?
a) ഇസ്രായേൽ
b) ഇറാൻ
c) അഫ്ഘാനിസ്ഥാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ആന്തര കർണത്തിന്റെ ഭാഗം ഏത്

?
a) യൂസ്റ്റേഷ്യൻ നാളി
b) കർണനാളം
c) വെസ്റ്റിബുലാർ നാളി
d) ചെവിക്കുട
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാടിയ വനിത റാണി ഗൈഡിൻലൂ മണിപ്പൂരിലെ ഏത് വംശജയാണ്??
a) ഘാസ്
b) കുക്കി
c) ബൂട്ടിയ
d) നാഗ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘നഗം’ എന്ന പദത്തിന്‍റെ അര്‍ത്ഥം

A) പര്‍വ്വതം B) സ്വര്‍ഗ്ഗം C) വഴി D) മാന്‍?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജവഹർ റോസ്ഗാർ യോജന ആരംഭിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി??
a) രാജീവ് ഗാന്ധി
b) വി.പി. സിംഗ്
c) മൻമോഹൻ സിംഗ്
d) മൊറാർജി ദേശായി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം?
a) 1000:940
b) 943 : 1000
c) 1000:943
d) 940 :1000
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി ഹൃദയമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത് എപ്പോൾ (Subi)?
a) 1967 ഡിസംബർ 3
b) 1976 ഡിസംബർ 3
c) 1967 ഡിസംബർ 6
d) 1976 ഡിസംബർ 6
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്രയോലൈറ്റ് ഏതു ലോഹത്തിന്റെ അയിരാണ്?
a) കോപ്പർ
b) അലുമിനിയം
c) മാംഗനീസ്
d) ആന്റിമണി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ തീരദേശ ദൈര്‍ഘ്യം എത്ര

A) 2933 കി.മീ B) 3214 കി.മീ C) 7516.6 കി.മീ D) 4096.7 കി.മീ?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
That happens now and then?
a) Often
b) Occasional
c) Frequent
d) Rare
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗ്രേ ബുക്ക് ഏത് രാജ്യത്തിൻറെ പ്രസിദ്ധീകരണമാണ്?
a) ജപ്പാൻ
b) പോർച്ചുഗൽ
c) ജർമ്മനി
d) ചൈന ആന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡയാലിസിസ് മെഷീൻ കണ്ടെത്തിയത്

?
a) ഫെലിക്സ് ഹോഫ്മാൻ
b) വില്ല്യം കോൾഫ്
c) വില്യം ഐന്തോവൻ
d) റെനെ ലെനോക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇസ്രായേലിന്റെ പുതിയ ചാര ഉപഗ്രഹം?
a) Ophec 16
b) Amazonia
c) Hope
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടിയ അസ്ഥിര മൂലകം?
a) ഫ്രാൻസിയം
b) റഡോൺ
c) ലിഥിയം
d) സീസിയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
9-2022 കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് വേദി ??
a) ചണ്ഡീഗഡ്
b) ബെർമിങ്ഹാം
c) ജക്കാർത്ത
d) ഓസ്ട്രേലിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Hallong modular gas procecessing plant നിലവിൽ വന്ന സംസ്ഥാനം??
a) സിക്കിം
b) അരുണാചൽ പ്രദേശ്
c) അസം
d) ഉത്തർ പ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡൽഹിക്ക് ദേശീയ തലസ്ഥാനം എന്ന സ്ഥാനം ലഭിച്ച ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി.??
a) 82
b) 91
c) 60
d) 69
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രാഥമിക വർണങ്ങൾ ആയ പച്ചയും നീലയും ചേർന്നാൽ ലഭിക്കുന്ന നിറം

?
a) നീല
b) മഞ്ഞ
c) സിയാൻ
d) വെള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിരവധി രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ രഹസ്യവിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട വെബ്സൈറ്റാണ് വീക്കിലീക്സ്, ആരാണ് ഇതിന്റെ സ്ഥാപകൻ?
a) ജിമ്മി വെയിൽസ്
b) എഡ്വാർഡ് സ്നോഡൻ
c) ജൂലിയൻ അസാൻജ്
d) ലാറി സാഗർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He is proud ……. his riches.

(Kerala PSC Q & A)?
a) Of
b) Off
c) Over
d) On
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹരിയാന ഹരിക്കെയിൻ?
a) കപിൽദേവ്
b) സാക്ഷി മാലിക്
c) അഭിനവ് ബിന്ദ്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ വൈഫൈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്?
a) പള്ളിക്കൽ
b) വാഴത്തോപ്പ്
c) ചെങ്കൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ ബധിര ദിനം??
a) ഓഗസ്റ്റ് 19
b) നവംബർ 6
c) സെപ്റ്റംബർ 26
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
—— you know where John lives? (Subi)?
a) Does
b) Had
c) Have
d) Do
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Clove the commonly used spice is obtained from the?
a) Fruit
b) Stem
c) Root
d) Flower bud
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലയാളം ലിപി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യ ശാസനം ??
a) തരിസാപ്പള്ളി ശാസനം
b) വാഴപ്പള്ളി ശാസനം
c) മാമ്പള്ളി ശാസനം
d) തിരുവിതാംകോട് ശാസനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആഫ്രിക്കയുടെ ഹൃദയം ??
a) കാമറൂൺ
b) ബുറൂണ്ടി
c) നൈജീരിയ
d) സെമാലിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1989 മുതൽ ജൂലൈ 11 ലോക ജനസംഖ്യ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. ഇതിനു കാരണമായ 1987 ജൂലൈ 11 ന്റെ പ്രാധാന്യം..??
a) ലോക ജനസംഖ്യ 600 കോടിയായി
b) ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യ 100 കോടി ആയി
c) ചൈനയിലെ ജനസംഖ്യ 150 കോടി ആയി
d) ലോക ജനസംഖ്യ 500 കോടി ആയി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാക്കതുരുത്തി വെടിമാഡ് ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?
a) ആലപ്പുഴ
b) കോഴിക്കോട്
c) കണ്ണൂർ
d) എറണാകുളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
5) അല്ല+എന്ന്-അല്ലെന്ന് സന്ധിയേത്?
a) A) ആഗമ സന്ധി
b) B) ലോപസന്ധി
c) C) ദ്വിത്വസന്ധി
d) D) ആദേശ സന്ധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റോമിന്റെ ശബ്ദം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ചക്രവർത്തി??
a) വെർജിൻ
b) കലിഗുള
c) അഗസ്റ്റസ് സീസർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചൈൽഡ് ആൻഡ് അഡോളസെൻറ് ലേബർ പ്രൊഹിബിഷൻ ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് നിലവിൽ വന്ന വർഷം?
a) 1984
b) 1986
c) 1989
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 ലെ വള്ളത്തോള്‍ പുരസ്കാര ജേതാവ് ആരാണ്?
a) എം. മുകുന്ദന്‍
b) പോള്‍ സക്കറിയ
c) കെ.ആര്‍. മീര
d) പി. സച്ചിദാനന്ദന്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മണിപ്പൂർ സംസ്ഥാനത്തിന് പ്രത്യേക പദവി യെ പറ്റി പരാമർശിക്കുന്ന ഭരണഘടന ആർട്ടിക്കിൾ?
a) 371
b) 371F
c) 371C
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“നൃത്തം” ആരുടെ രചന??
a) B) എം. മുകുന്ദൻ
b) A) കോവിലൻ
c) C) ഉഉളൂർ
d) D) എം. ടി. വാസുദേവൻ നായർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ ശബ്ദാതിവേഗ മിസൈൽ?
a) ബ്രഹ്മോസ്
b) അഗ്നി
c) നാഗ്
d) പൃഥ്വി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്റാർട്ടിക്കയിൽ ശാഖ തുറന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്??
a) സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ
b) അലഹബാദ് ബാങ്ക്
c) സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ
d) പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who has won the men’s singles title at Dubai Championships? A.Stefanos Tsitsipas B.Novak Djokovic C.Roger Federer D.Rafael Nadal?
a) B
b) C
c) D
d) A
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലയാളത്തില്‍ അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ മാസിക??
a) രസികരഞ്ജിനി
b) ജ്ഞാന നിക്ഷേപം
c) വിദ്യാവിനോദിനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1923 അയിത്തത്തിനെതിരെ ടി കെ മാധവൻ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച ഐ എൻ സി സമ്മേളനം?
a) അമരാവതി സമ്മേളനം
b) ലാഹോർ സമ്മേളനം
c) കാക്കിനട സമ്മേളനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു ന്യൂട്രോണുകൾ മാത്രമുള്ള ഹൈഡ്രജന്റെ ഐസോടോപ്പ്?
a) പ്രോട്ടിയം
b) ഡ്യൂട്ടീരിയം
c) ട്രിഷിയം
d) ഹീലിയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തറയിൽ പടരുന്ന സസ്യങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേര്?
a) പ്രതാനങ്ങൾ
b) ആരോഹികൾ
c) ഇഴവള്ളികൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ റെ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് ഒരു പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ വോട്ട് ചെയ്യുന്നവരുടെ പരമാവധി എണ്ണം എത്ര?
a) 1500
b) 1600
c) 1400
d) 1200
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പച്ച പ്രകാശത്തിൽ മഞ്ഞ പൂവിന്റെ നിറം?
a) കറുപ്പ്
b) മഞ്ഞ്
c) പച്ച
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന vaccum tube കണ്ടു പിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ?
a) John A fleming
b) W. Shockey
c) J. Berdeen
d) W. Bartain
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി മരണമടഞ്ഞത് ഏത് അസുഖത്തെ തുടർന്നാണ് (Subi)?
a) ന്യൂമോണിയ
b) മലമ്പനി
c) ക്ഷയം
d) മഞ്ഞപ്പിത്തം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രകാശരശ്മികളെ കണ്ണിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത്

?
a) പീതബിന്ദു
b) ഐറിസ്
c) കോർണിയ
d) ലെൻസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റെഡ് ക്രോസ് സ്ഥാപിതമായ വർഷം?
a) 1883
b) 1889
c) 1863
d) 1869
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിവര സാങ്കേതിക നിയമം പാസ്സാക്കിയത് എപ്പോള്‍??
a) 2000
b) 2005
c) 2008
d) 2011
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Shershah made revenue settlement with?
a) Mansabdars
b) Cultivators
c) Zamindars
d) Jagirdars
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പനമരം കോട്ട യുദ്ധം നടന്ന വർഷം?
a) 1799
b) 1801
c) 1800
d) 1802
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലേറിയ സൂക്ഷ്മജീവികളെ കണ്ടെത്തിയതിന് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത്?
a) ഹർഗോവിന്ദ് ഖുറാനെ
b) വി.എസ് നയ്പോൾ
c) റൊണാൾഡ്‌ റോസ്
d) വെങ്കിട്ടരാമൻ രാമകൃഷ്ണൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മസ്തിഷ്കത്തിലെ പ്രേരക ന്യൂറോണുകൾ ക്ക് നാശം സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ്____?
a) പാർക്കിൻസൺസ് /വിറയൽ രോഗം
b) അപസ്മാരം
c) അൽഷിമേഴ്സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദ്യമായി കണ്ടു പിടിച്ച ഹോർമോൺ?
a) ഇൻസുലിൻ
b) സെക്രിറ്റിൻ
c) സൊമാറ്റോ ട്രോപിന്
d) തൈറോയ്ഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശിലായുഗ ചരിത്ര രേഖകൾ കണ്ടെടുത്ത കണ്ണൂരിലെ പ്രദേശം??
a) കുട്ടേരി
b) ഇല്ലികുന്ന്‌
c) കോലത്തിരി
d) ആറളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓസോൺ നശീകരണത്തിനെതിരെ മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോക്കോൾ നടന്ന വർഷം??
a) 1987
b) 1991
c) 1972
d) 2005
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗവൺമെന്റിനെ നിയമനിർമ്മാണം, കാര്യനിർവ്വഹണം, നീതിന്യായം എന്നീ വിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കണം എന്ന് വാദിച്ച ലോകനേതാവ്?
a) വോൾട്ടയർ
b) മോണ്ടെസ്ക്യു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 ’ജനി’ എന്ന പദത്തിന്‍റെ വിപരീത പദം?

A) ധ്വനി B) ജനനി C) മൃതി D) സ്മൃതി?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള ഗവൺമെന്റ് മാരക രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സക്കായി നടപ്പിലാക്കിവരുന്ന പദ്ധതിയുടെ പേരെന്ത്

?
a) അക്ഷയ
b) ആരോഗ്യ കിരൺ
c) സുഹൃദം
d) കാരുണ്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ വർണ്ണാന്ധത ബാധിച്ച ഒരാൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന പ്രാഥമിക വർണ്ണം ഏത്??
a) ചുവപ്പ്, പച്ച
b) പച്ച
c) നീല
d) ചുവപ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Make something less severe (a) Aggravation (b) Mediation (c) Palliation (d) Reduction?
a) d
b) c
c) a
d) b
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കലാമണ്ഡലം ഗോപി ഏത് കലയിലെ ആചാര്യനാണ്?
a) കഥകളി വേഷം
b) കഥകളി മേളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രൊഫസർ ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരിയുടെ ജന്മസ്ഥലം?
a) തളിക്കുളം
b) ചെമ്പുകടവ്
c) കണ്ടശാംകടവ്
d) രാപ്പാൾമഠം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിലെ ഇന്ത്യയുടെ 500 ആമത് മത്സരത്തിൽ മാൻ ഓഫ് ദി മാച് ആർക്കായിരുന്നു??
a) പൂജാര
b) രവീന്ദ്ര ജഡേജ
c) വിരാട് കൊഹ്‌ലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജൈവവൈവിധ്യം ഉള്ള നദി?
a) ഭാരതപ്പുഴ
b) ചാലക്കുടി പുഴ
c) കൊടുങ്ങല്ലൂർ കായൽ
d) ചാലിയാർ പുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പരീക്ഷാർദ്ധികൾ കൃത്യമായി ഹാളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു ഈ വാക്യത്തിലെ തെറ്റായ പ്രയോഗം ഏത്?
a) പരീക്ഷാർദ്ധികൾ
b) ഹാളിലേക്ക്
c) കൃത്യമായി
d) എത്തിച്ചേർന്നു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദുരന്തബാധിത മേഖലകളിലും വികസന രാജ്യങ്ങളിലെ രോഗ ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലും സഹായം എത്തിക്കുവാൻ ആയി സ്ഥാപിതമായ “ഡോക്ടർസ് വിത്തൗട്ട് ബോർടേർസ് “ സംഘടനയുടെ നിലവിലെ ആസ്ഥാനം?
a) ന്യൂയോർക്ക്
b) ജനീവ
c) പാരിസ്
d) ഹേഗ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2020 ൽ മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി പദ്മ വിഭൂഷൺ ലഭിച്ച മുൻ കേന്ദ്ര മന്ത്രി ??
a) മനോഹർ പരീക്കർ
b) പ്രമോദ് മഹാജൻ
c) ജോർജ്ജ് ഫെർണാഡസ്
d) രാജേഷ് പൈലറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കിയ കേരളത്തിലെ ജില്ലകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക?
a) മലപ്പുറം വയനാട്
b) പാലക്കാട് വയനാട്
c) പാലക്കാട് തൃശൂര്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദ്യമായി നിയന്ത്രിത ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ നടത്തിയത്??
a) എൻറിക്കോ ഫെർമി
b) ജോൺ ലൗഡ്
c) ഏണസ്റ്റ് റൂഥർഫോർഡ്
d) ഹെൻട്രി ബേക്കറൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 ൽപത്മശ്രീ നേടിയ ക്രിക്കറ്റ് താരം?
a) രവീന്ദ്ര ജഡേജ
b) ജസ്പ്രീത് ബുംറ
c) വിരാട് കോഹ്ലി
d) ഗൗതം ഗംഭീർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടനയുടെ പതിനെട്ടാം ഭാഗത്തിലെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം എന്ത്?
a) മൗലികാവകാശങ്ങൾ
b) ബഹുമതികൾ ഏർപ്പെടുത്തൽ
c) അടിയന്തരാവസ്ഥ
d) നികുതി ചുമത്തൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പശ്ചിമവാതങ്ങൾ ശക്തിയോടെ അനുഭവപ്പെടുന്നത്?
a) ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശം
b) ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിൽ
c) ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എഴുത്തച്ഛൻ അവസാനമായി കഴിച്ചുകൂട്ടിയ മഠം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ്?
a) ശിരുവാണി
b) ശോകനാശിനിപ്പുഴ
c) തൂതപ്പുഴ
d) കുന്തിപ്പുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
RATIONALE?
a) Gallows
b) Curb
c) Grounds
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The Reserve Bank of India has recently revised the
‘Supervisory Action Framework’ of which category of banks? ?
a) Foreign Banks
b) Private Sector Banks
c) Urban Cooperative Banks
d) Public Sector Banks
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
he is a manager …….a private firm?
a) on
b) by
c) in
d) of
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗോവയ്ക്ക് സംസ്ഥാന പദവി നല്‍കിയ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി:?
a) 36
b) 56
c) 13
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽവച്ച് അൺടു ദിസ് ലാസ്റ്റ് എന്ന പുസ്തകം ഗാന്ധിജിക്ക് വായിക്കാൻ കൊടുത്തത് ആരാണ്??
a) ഹെൻട്രി പോളക്
b) മൻസുഖലാൽ നാസർ
c) ദാദാ അബ്ദുള്ള
d) ജനറൽ സ്മട്സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിന്റെ പാരിസ് എന്നു യൂറോപ്യന്മാർ വിശേഷിപ്പിച്ച പട്ടണം??
a) തലശ്ശേരി
b) പയ്യാമ്പലം
c) പന്നിയൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബന്ധുരം?
a) രക്തം
b) തടവ്
c) മനോഹരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് നദിയിലാണ് കുറുവാ ദ്വീപ് ചെയ്യുന്നത്??
a) ഭവാനി
b) പാമ്പാർ
c) കബനി
d) കുന്തിപ്പുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്താരാഷ്ട്ര മണ്ണ് വർഷo??
a) 2016
b) 2015
c) 2011
d) 2013
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സാൾട്ട് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നോത്??
a) സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്
b) ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്
c) അസ്കോർബിക് ആസിഡ്
d) സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടനയുടെ ബ്ലൂ പ്രിന്റ്‌?
a) Govt of india act 1935
b) 1773 regulating act
c) ആമുഖം
d) None
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിലെ മന്ത്രിമാരുടെ എണ്ണം 15 ശതമാനത്തിൽ കൂടാൻ പാടില്ല ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ?
a) 74
b) ആർട്ടിക്കിൾ 75
c) 52
d) 72
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which among the following types of coal produces most heat per unit??
a) Coal
b) Lignite
c) Anthracite
d) Pit
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Words different in meaning but similar in sound?
a) Acronym
b) Synonym
c) Antonym
d) Homonym
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുന്ദർബൻസ് ദേശീയോദ്യാനം

(Kerala PSC Q & A)?
a) പശ്ചിമബംഗാൾ
b) തമിഴ്നാട്
c) അസം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പുതിയ കൊട്ടാരം എന്ന് പേരിനർത്ഥം ഉള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം

(Kerala PSC Q & A)?
a) മിസോറാം
b) സിക്കിം
c) ഛത്തീസ്ഗഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ഗോണ്ട്സ്’‘ആദിവാസി വിഭാഗത്തെ കാണപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനം??
a) ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ്
b) മണിപ്പൂര്‍
c) ഒഡീഷ
d) സിക്കിം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മംഗള എന്തിന്റെ വിത്തിനം?
a) അടയ്ക്ക
b) ഇഞ്ചി
c) പച്ചമുളക്
d) ഗോതമ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
21 ആം ഭേദഗതി പ്രകാരം എട്ടാം പട്ടികയിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഭാഷ??
a) ഗുജറാത്തി
b) സിന്ധി
c) ഓടിയ
d) നേപ്പാളി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗീതാഞ്ജലി എക്സ്പ്രസ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്?
a) കൊൽക്കത്ത ന്യൂഡൽഹി
b) ഹൗറ മുംബൈ
c) ഹൗറ ഡൽഹി
d) പാട്ട്ണ കൊൽക്കത്ത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സൈബർ ക്രൈം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നിലവിൽ വന്ന നഗരം?
a) തിരുവനന്തപുരം
b) ഡൽഹി
c) ബാംഗ്ലൂർ
d) കൊച്ചി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1526 ലെ പാനിപ്പത്ത് യുദ്ധത്തിൽ ബാബർ പരാജയ പെടുത്തിയ ഡൽഹി ഭരണാധികാരി ??
a) ഇബ്രാഹിം ലോധി
b) ബഹദൂർഷ 2
c) ഷാജഹാൻ
d) സിക്കന്ദർ ലോദി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തവയില്‍ ഗാന്ധിജിയുടേതല്ലാത്ത പത്രം

A) യംഗ് ഇന്ത്യ B) ഇന്ത്യന്‍ ഒപ്പീനിയന്‍ C) നേഷന്‍ D) നവജീവന്‍?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ കായിക വിനോദം?
a) ഫുട്ബോൾ
b) ക്രിക്കറ്റ്‌
c) കബഡി
d) ഹോക്കി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുറിച്യർ കലാപം?
a) 1812
b) 1815
c) 1814
d) 1811
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വ്യവസ്ഥയിൽ നോട്ട എന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ്?
a) വിശ്വാസം രേഖപ്പെടുത്തുക
b) നിഷേധവോട്ട്
c) ഒരു സ്ഥാനാർഥിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലയാളത്തിലെ ആദ്യ തുള്ളൽ കൃതി ഏത്?
a) രാമചരിതം
b) കല്യാണസൗഗന്ധികം
c) വാസനാവികൃതി
d) കൃഷ്ണഗാഥ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇൻഡ്യയിക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ ഐക്യ രാഷ്ട സഭ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആരായിരുന്നു??
a) ട്രിഗ്വേലി
b) കോഫി അന്നൻ
c) കുർട്ടു വാൾഡ്
d) ഡാഗ് ഹാമർ ഷോൾഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He is good (1)/ in mathematics (2)/ but his friend isn’t.(3)/ No error (4)?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആര്യന്മാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത് ടിബറ്റിൽ നിന്നും എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ആരാണ്?
a) ദയാനന്ദ സരസ്വതി തി
b) സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ
c) വൈകുണ്ഠസ്വാമികൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അർദ്ധ സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ താരം എന്ന എന്ന സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറുടെ 30 വർഷം പഴക്കമുള്ള റെക്കോർഡ് ഷെഫാലി വർമ്മ തകർത്തത് ആർക്കെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിലാണ്?
a) ഇംഗ്ലണ്ട്
b) ഓസ്ട്രേലിയ
c) ന്യൂസിലാൻഡ്
d) വെസ്റ്റിൻഡീസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളംകൂടിയ ദേശീയപാത?
a) NH44
b) NH47A
c) NH766
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
All his friends laughed at him.?
a) He was laughed at by all his friends.
b) He was laughed by all his friends.
c) He was being laughed by all his friends.
d) He was being laughed at by all his friends.
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The river abounds _____ fish?
a) On
b) In
c) By
d) Of
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അറുപതാമത് സ്കൂൾ കലോത്സവ ജേതാക്കൾ?
a) കൊല്ലം
b) പാലക്കാട്
c) കോഴികോട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കെട്ടുകളെ കുറിക്കുന്ന പദങ്ങൾ ഏത് ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്?
a) ലാറ്റിൻ
b) സ്പാനിഷ്
c) ഗ്രീക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ മുംബൈ സ്ഥിതി ചെയ്യാത്തത്?
a) ജഹാംഗീർ ആർട്ട് ഗാലറി
b) ജിന്ന ഹൗസ്
c) ഇന്ത്യ ഗേറ്റ്
d) INS കുഞ്ഞാലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതിയിലെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷകൾ?
a) ഇംഗ്ലീഷ്, ഫ്രഞ്ച്
b) ഇംഗ്ലീഷ്, ലാറ്റിൻ
c) സ്പാനിഷ്, ഇംഗ്ലീഷ്
d) ഫ്രഞ്ച്, സ്പാനിഷ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“Mother of Hubble” എന്നറിയപ്പെടുന്നത്??
a) റോസ പാർക്സ്
b) ജെയിൻ ഓസ്റ്റൻ
c) ക്യൂൻ എലിസബത്ത്
d) നാൻസി ഗ്രേസ് റോമൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സഞ്ജയൻ എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ ഹാസ്യ രചനകൾ നടത്തിയിരുന്നത്?
a) പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ
b) എംകെ മേനോൻ
c) കെ ശ്രീകുമാർ
d) എം ആർ നായർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ (ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ) ക്ഷയരോഗ വിരുദ്ധ പദ്ധതി പ്രകാരം ഇന്ത്യ ഒരു മില്യൺ ഡോളർ വിലമതിക്കുന്ന വൈദ്യസഹായം ഏത് രാജ്യത്തേക്ക് നൽകി?

?
a) സിംഗപ്പൂർ
b) ജപ്പാൻ
c) ഉത്തര കൊറിയ
d) മലേഷ്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
What may be the cause of malfunctioning of thyroid gland ??
a) Iodine deficiency
b) Iron deficiency
c) Calcium deficiency
d) Vitamin C
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(3) ചെമ്മനം ചാക്കോക്ക് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ച കൃതി ഏത്?
a) ജൈത്രയാത്ര
b) ആഗ്നേയാസ്ത്രം
c) രാജപാത
d) കനകാക്ഷരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൈ ബ്ലൂബെറി നൈറ്റ് സ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ ആര്?
a) വോങ്കർ വായിസ്
b) വിം വേണ്ടേഴ്സ്
c) ജെയിംസ് കാമറൂൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത്?
a) മായാവതി
b) ജയലളിത
c) വീരപ്പമൊയ്‌ലി
d) സ്മൃതി ഇറാനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ സുപ്രീം കോടതി നിലവിൽ വന്ന വർഷം?
a) 1947 നവംബർ 26
b) 1950 നവംബർ 26
c) 1950 ജനുവരി 28
d) 1950 ജനുവരി 26
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
7)What is the common name of Calcium Sulphate Hemihydrate?

?
a) Detergent
b) Plaster of paris
c) Slaked lime
d) Bleaching powder
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബാങ്കിംഗ് റഗുലേഷൻ ആക്ട് നടപ്പിലാക്കിയ വർഷം

?
a) 1946
b) 1949
c) 1948
d) 1945
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആകെ ശാഖകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ലോകത്ത് എത്രാം സ്ഥാനമാണ് എസ് ബി ഐ ഉള്ളത്??
a) 4
b) 3
c) 1
d) 2
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാജ്യസ്നേഹികളുടെ രാജകുമാരൻ എന്ന് ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ചത്

?
a) സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ്
b) നെഹ്റു
c) ബാലഗംഗാധര തിലകൻ
d) ഭഗത് സിംഗ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. Adarsh is five years senior ——- monsoor?
  a) Than
  b) To
  c) From
  d) For
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ആദ്യമായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന സമ്മേളനം??
  a) 50 ആം സമ്മേളനം
  b) 52 ആം സമ്മേളനം
  c) 51 ആം സമ്മേളനം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  The house is ……….beautiful?
  a) much
  b) often
  c) rather
  d) fairly
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  സമയം 10.20 ആകുമ്പോൾ കണ്ണാടിയിലെ പ്രതിബിംബം എത്ര?
  a) 1.40
  b) 11.40
  c) 1.20
  d) 11.20
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  A little known person unexpectedly becomes successful?
  a) Dark wolf
  b) Dark horse
  c) Dark dog
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  തിരുവിതാംകൂറിൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ ആരംഭിച്ച വർഷം??
  a) 1932
  b) 1904
  c) 1869
  d) 1888
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഏഴിമല നാവിക അക്കാദമി എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു?
  a) കണ്ണൂർ
  b) ന്യൂഡൽഹി
  c) കോഴിക്കോട്
  d) കാസർഗോഡ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ‘ജിഞ്ചിവൈറ്റിസ്’ എന്ന രോഗം ബാധിക്കുന്ന ശരീരഭാഗം ??
  a) ത്വക്ക്
  b) മോണ
  c) കുടല്‍
  d) തൊണ്ട
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ ഐവറികോസ്റ്റിന്റെ പരമോന്നത ബഹുമതി നേടിയ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി ? ]?
  a) - പ്രതിഭ പാട്ടീൽ
  b) - പ്രണബ് കുമാർ മുഖർജി
  c) - രാം നാഥ് കോവിന്ദ്
  d) - എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ദേശസാൽക്കരിച്ചത്?
  a) 1929
  b) 1951
  c) 1905
  d) 2003
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  1945 സിംല കോൺഫറൻസ് വിളിച്ചുകൂട്ടിയ വൈസ്രോയ്?
  a) വെല്ലിങ്ടൺ പ്രഭു
  b) ലിൻലിത്ഗോ
  c) മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭു
  d) വേവൽ പ്രഭു
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  When do you study grammar??
  a) When was grammar studied by you
  b) When grammar was studied by you
  c) When is grammar studied by you
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ‘ ബുള്ളി ‘ എന്ന പദം ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു??
  a) ഹോക്കി
  b) ടെന്നീസ്
  c) ഗോൾഫ്
  d) ബാഡ്മിന്റൺ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  അരക്കില്ലം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?
  a) ചതിക്കാത്ത വീട്
  b) സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഭവനം
  c) ചതിവീട്
  d) അരക്കു കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ വീട്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ക്യൂണികൾച്ചർ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു

?
a) മുയൽ വളർത്തൽ
b) പശു വളർത്തൽ
c) കൂൺ വളർത്തൽ
d) കാട വളർത്തൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സമുദ്രത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് വേലിയേറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത്

?
a) ചന്ദ്രനെയും സൂര്യനെയും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സമുദ്ര ഭാഗങ്ങൾ
b) ചന്ദ്രനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സമുദ്രഭാഗം
c) ചന്ദ്രനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഭാഗത്തു നിന്നും ഏതാണ്ട് 90° കോണീയ അകലത്തിൽ
d) സൂര്യനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സമുദ്രഭാഗം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രക്ത നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരം??
a) സിൽഹട്ട്
b) ജോർഹത്
c) തേസ്പൂർ
d) ദിസ്പൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
You don’t love your wife, _____??
a) Won’t you
b) Don’t you
c) Do you
d) Will you
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും പ്രായംകുറഞ്ഞ റിപ്പബ്ലിക്

?
a) മാലിദ്വീപ്
b) നൗറു
c) സാൻമരീനോ
d) നേപ്പാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2000 ത്തിൽ വിശ്വസുന്ദരിപ്പട്ടം കരസ്ഥമാക്കിയ ഇന്ത്യക്കാരി ( ബോളിവുഡ് താരം)….?

?
a) സുസ്മിത സെൻ
b) ലാറാ ദത്ത
c) ഐശ്വര്യ റായ്‌
d) നിക്കോൾ ഫാരിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്വരൂപം ഏതാണ്?
a) അരങ്ങോട്ട് വെട്ടത്തുനാട്
b) പെരുമ്പടപ്പ് കൊച്ചി
c) ഇളയിടത്ത് കൊട്ടാരക്കര
d) തരൂർ സ്വരൂപം പാലക്കാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പെരിയാർ ലീസ് എഗ്രിമെന്റ് 1970ൽ പുതുക്കി അപ്പോൾ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി?
a) ഇ കെ നായനാർ
b) സി അച്യുതമേനോൻ
c) കെ കരുണാകരൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Universal Postal Union (UPU)?
a) Vienna, Austria
b) Bern, Switzerland
c) Geneva, Switzerland
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ശിശു?
a) ദുർഗ
b) വർഷ
c) ഹർഷ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജോണ്‍ സാന്‍റി - ചക്രബര്‍ത്തി മോഡല്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏത്??
a) അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
b) മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
c) നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
d) ആറാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇളങ്കോവടികളുടെ പ്രശസ്തമായ കൃതി ??
a) മണിമേഖല
b) ജീവക ചിന്താമണി
c) വളയാപതി
d) ചിലപ്പതികാരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Rain forest research institute എവിടെ??
a) ജോർഹത്
b) അലഹബാദ്
c) പാലോട്
d) ഡെറാഡൂൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
4️⃣8️⃣ ഇന്ത്യയിൽ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ❓?
a) B. 1950 മാർച്ച് 15
b) C. 1950 മാർച്ച് 18
c) A. 1950 മാർച്ച് 12
d) D. 1950 മാർച്ച് 20
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ആയ ഒരേയൊരു മലയാളി

?
a) സുകുമാർ സെൻ
b) കെ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ
c) വി പി മേനോൻ
d) ടി എൻ ശേഷൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെയ്യങ്ങയുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ല ഏത്??
a) പാലക്കാട്
b) വയനാട്
c) കണ്ണൂർ
d) കാസർഗോഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ സി. എസ്. ശേഷാദ്രി ഏതു മേഖലയിലാണ് പ്രസിദ്ധി നേടിയത്

(Subi)?
a) സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം
b) സാഹിത്യം
c) ഗണിത ശാസ്ത്രം
d) സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് കാവ്യലോകസ്മരണകൾ

?
a) ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്
b) വൈലോപ്പിള്ളി
c) ഒ എൻ വി
d) അക്കിത്തം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഏത് രാജാവാണ് മഹേന്ദ്രാദിത്യ എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചത്?
a) സ്കന്ദ ഗുപ്ത
b) സമുദ്ര ഗുപ്തൻ
c) ചന്ദ്രഗുപ്തൻ-2
d) കുമാര ഗുപ്തൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 A bird in hand is better than two ……

A) in the cage B) in the bush C) in the nest D) none of these?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ഒന്നേകാല്‍ കോടി മലയാളികള്‍’ എന്ന പുസ്തകത്തിന്‍റെ രചയിതാവ് ആര് ??
a) ഇ കെ നായനാര്‍
b) എം ടി വാസുദേവന്‍ നായര്‍
c) എസ് കെ പൊറ്റക്കാട്
d) ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He insists ………. leaving immediately?
a) on
b) at
c) with
d) none of these
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“Highwayman” എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം

(Excellence Academy)?
a) അലസമായി നടക്കുന്നവൻ
b) പിടിച്ചു പറിക്കാരൻ
c) കാൽനടക്കാരൻ
d) ഗൗരവമില്ലാത്തവൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാറ്റിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതി കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ആരംഭിച്ചത്?
a) കഞ്ചിക്കോട്
b) വട്ടവട
c) രാമക്കൽമേട്
d) വിഴിഞ്ഞം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(Q) ആന്റിസെപ്റ്റികിന് ഉദാഹരണമേത്..??
a) (C) സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ
b) (A) പെൻസിലിൻ
c) (D) ടെട്രോസൈക്ലിൻ
d) (B) ഡെറ്റോൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സമാന പദം എഴുതുക- കഥനം?
a) ആഖ്യാനം
b) രോദനം
c) ദുഃഖം
d) രോധനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്ത്രീയുടെ ജനിതക ക്രോമസോം ഘടന?
a) 23+XX
b) 44+XX
c) 42+XX
d) 44+XY
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളപാണിനി എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരൻ?
a) എ ആർ രാജരാജവർമ്മ
b) കേരളവർമ്മ വലിയകോയിത്തമ്പുരാൻ
c) വെൺമണി മോഹൻ നമ്പൂതിരി
d) രാജാ രവിവർമ്മ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Few boy came for the meeting……..??
a) did they
b) don’t they
c) didn’t they
d) do they
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2008 നടന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ ആണ് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഏതാണ്?
a) മുംബൈ ഭീകരാക്രമണം
b) കോട്ടയം പുകയില വിരുദ്ധ ജില്ല
c) കരിമീൻ കേരളത്തിന്റെ സംസ്ഥാന മത്സ്യം
d) ചന്ദ്രയാൻ 1വിക്ഷേപണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉത്തോലകത്തിൽ നാം പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലത്തെ പറയുന്ന പേര്?
a) രോധം
b) യത്നം
c) ധാരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജൈവാംശം കൂടുതലുള്ള മണ്ണിനം ??
a) കരിമണ്ണ്
b) പര്‍വ്വതമണ്ണ്
c) ചെമ്മണ്ണ്
d) എക്കല്‍മണ്ണ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The speed post ആരുടെ രചനയാണ്?
a) അമൃതാ പ്രീതം
b) മുൽക്ക് രാജ് ആനന്ദ്
c) ശോഭ ഡേ
d) രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജനറൽ മോട്ടോർസ് ഏതു രാജ്യത്തെ കമ്പനിയാണ്??
a) ദക്ഷിണ കൊറിയ
b) അമേരിക്ക
c) ഇറ്റലി
d) ജപ്പാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള ചോസർ ??
a) മുല്ലൂർ പത്മനാഭ പണിക്കർ
b) വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോൻ
c) ചീരാമകവി
d) പി. കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിപരീതപദം എഴുതുക

ബന്ധു (Excellence Academy)?
a) പ്രാകൃതൻ
b) രിപു
c) അപരിചിതൻ
d) അന്യൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പുറക്കാട് യുദ്ധം നടന്ന വർഷം?
a) 1748
b) 1745
c) 1747
d) 1746
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചിക്കൻഗുനിയ രോഗത്തിന് ആ പേര് വന്നത് ഏത് രാജ്യത്തെ മുളങ്കൂട്ടങ്ങളിൽ നിന്നാണ്?
a) മലേഷ്യ
b) സിംഗപ്പൂർ
c) ടാൻസാനിയ
d) നമീബിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗൾഫ് യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നവർഷം?
a) 1992, 2004
b) 1993, 2003
c) 1991, 2004
d) 1991, 2003
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
They went home after they____ their work?
a) Finished
b) Had finished
c) Were finished
d) Would finish
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജ്ഞാനപീഠം പുരസ്കാരം ലഭിച്ച വനിതകളുടെ എണ്ണം?
a) 7
b) 9
c) 8
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കർമ്മത്താൽ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട ക്രീയ ??
a) വിശിഷ്ട ക്രിയ
b) കേവലക്രിയ
c) അകർമക ക്രിയ
d) പ്രയോജന ക്രിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(Q) ലോഹങ്ങളെ വലിച്ചു നീട്ടി കനം കുറഞ്ഞ കമ്പികളാക്കി മാറ്റം ഈ സവിശേഷതയാണ്..??
a) (B) ഡക്റ്റിലിറ്റി
b) (D) ദ്രവണാങ്കം
c) (C) മാലിയബിലിറ്റി
d) (A) സൊണോരിറ്റി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിലെ ആദ്യ സങ്കരയിനം തെങ്ങിൻ തോട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശം??
a) നീലേശ്വരം
b) മണ്ണുത്തി
c) കുട്ടനാട്
d) തൊടുപുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സന്തോഷ്ട്രോഫി ആരംഭിച്ച വർഷം

?
a) 1951
b) 1941
c) 1961
d) 1944
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒഎൻവി കുറുപ്പിന്റെ രചന?
a) ഭൂമിക്കൊരു ചരമഗീതം
b) കേരളം വളരുന്നു
c) അമ്പലമണി
d) ഓർക്കുക വല്ലപ്പോഴും
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാർത്താണ്ഡവർമ്മ തൃപ്പടിദാനം നടത്തിയ വർഷം??
a) D. 1812 സെപ്റ്റംബർ 24
b) C. 1809 ജൂലൈ 14
c) B. 1721 മാർച്ച്‌ 24
d) A. 1750 ജനുവരി 3
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who modified Mendeleev’s periodic law and proposed the modern periodic law?
a) Lamarck
b) Rutherford
c) Call Shola
d) Mosseley
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കലാലിത് നുനാരത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) സുമാത്ര
b) ഗ്രീൻലാൻഡ്
c) മഡഗാസ്കർ
d) ജാവ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരിയായ പ്രയോഗം ഏത് ?

(Excellence Academy)?
a) കുടിശ്ശിക
b) സാമുദായികപരം
c) യഥേഷ്ടം പോലെ
d) യുവമിധുനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ആനക്കൊമ്പന്‍’ ഏതു വിളയുടെ നാടന്‍ ഇനത്തിനു ഉദാഹരണമാണ് ??
a) പാവല്‍
b) വെണ്ട
c) വാഴ
d) പയര്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
It was a bit careless ……… you to leave your bag at the bus station.

(Kerala PSC Q & A)?
a) Of
b) With
c) About
d) For
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലാബോറട്ടറി തെർമോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്?
a) ഇവയൊന്നുമല്ല
b) ശരീര താപനില അളക്കാൻ മാത്രം
c) 200°C യിൽ താഴെയുള്ള താപനില അളക്കാൻ
d) 200°C ന് മുകളിലുള്ള താപനില അളക്കാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വേഴ്സായ് ഉടമ്പടി ഒപ്പുവെച്ച വര്‍ഷം:?
a) 1863
b) 1893
c) 1783
d) 1799
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2020 ഏപ്രിൽ ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ സാമ്പത്തികകാര്യ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിതനായ വ്യക്തി??
a) ആനന്ദ് കുമാർ
b) എം ശിവശങ്കർ
c) രവി മിത്തൽ
d) തരുൺ ബജാജ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
International day of Happiness??
a) 20 march
b) 21 march
c) 22 march
d) 25 march
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബാബാസാഹിബ് അംബേദ്കർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?
a) കൊൽക്കത്ത
b) ലക്ക്നൗ
c) മുംബൈ
d) നാഗ്പുർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ എള്ളുകൃഷിയുടെ ഈറ്റില്ലം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം??
a) കൃഷ്ണപുരം
b) വെള്ളനാട്
c) മാടക്കത്തറ
d) ഓണാട്ടുകര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
#Pyq

എം. ടി. വാസുദേവൻ നായർക്ക് വയലാർ അവാർഡ് നേടിക്കൊടുത്ത കൃതി??
a) ഇരുട്ടിന്റെ ആത്മാവ്
b) നിർമ്മാല്യം
c) രണ്ടാമൂഴം
d) കുട്ട്യേടത്തി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Pick out the singular form of the given below?
a) Data
b) Mice
c) Fungus
d) Teeth
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Transfer this Active voice sentence to the Passive one: They clean my car once a week.

?
a) I get my car cleaning once a week.
b) I have cleaned my car once a week.
c) I get my car cleaned once a week.
d) My car have been cleaned once a week by them.
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which of the following represents Boyle’s law??
a) Pressure =2 x Volume when temperature is constant
b) Pressure = Volume when temperature is constant
c) Pressure x Volume = constant when temperature is constant
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1️⃣3️⃣ ദേശീയ വികസന സമിതി (NDC) രൂപീകരിച്ചത് എന്ന്❓?
a) B. 1952 ആഗസ്റ്റ് 6
b) C. 1954 ആഗസ്റ്റ് 6
c) A. 1951 ആഗസ്റ്റ് 6
d) D. 1956 ആഗസ്റ്റ് 6
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഭാര്യയുടെ പര്യായപദം അല്ലാത്തത് ഏത്??
a) ദയിത
b) കളത്രം
c) പത്‌നി
d) പതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ സംസ്കൃത ഗ്രാമം ഏത് സംസ്ഥാനത്ത്??
a) കർണാടക
b) മഹാരാഷ്ട്ര
c) ഉത്തർപ്രദേശ്
d) മധ്യപ്രദേശ്
e) ഉത്തരാഖണ്ഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ എത്രാമത്തെ കടുവ സങ്കേതം ആണ് പെരിയാർ??
a) 10
b) 12
c) 20
d) 8
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who presided the second session of Indian National Congress??
a) Womesh Chandra Benerjee
b) Dadabhai Naoroji
c) Badruddin Tyabji
d) Suresh Chandra Benerjee
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നികുതികളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് ??
a) ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 265
b) ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 280
c) ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 324
d) ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 112
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചൗരി ചൗര ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്?
a) ഗുജറാത്ത്
b) പഞ്ചാബ്
c) ഉത്തർപ്രദേശ്
d) ബംഗാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
💡Raja rani musical festival is celebrated in which state of india??
a) Nagaland
b) Orissa
c) Arunachal predesh
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സമുദ്രത്തിലെ ദൂരം അളക്കുന്ന ഒരു നോട്ടിക്കൽ മെയിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ്?
a) 1.8
b) 2
c) 2.5
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Anno Domini എന്ന പദം ഉടലെടുത്ത ഭാഷ??
a) ലാറ്റിൻ
b) ഗ്രീക്ക്
c) ജർമൻ
d) ഇറ്റാലിയൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുട്ട ഉല്പാദനത്തിൽ ഒന്നാമതുള്ള രാജ്യം

?
a) ബംഗ്ലാദേശ്
b) പാകിസ്ഥാൻ
c) ഇന്ത്യ
d) ചൈന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2020 ൽ ലോക കേരള സഭ സമ്മേളിച്ചത് എവിടെ ??
a) കണ്ണൂർ
b) തിരുവനന്തപ്പുരം
c) കോഴിക്കോട്
d) കൊച്ചി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Antonym of Exotic?
a) Indigenous
b) Foreign
c) Alien
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
it rained yesterday,…….??
a) isn’t it
b) was it
c) wasn’t it
d) didn’t it
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കലിങ്ക രാജാവായ ഖരവേലൻ സ്വീകരിച്ച മതം?
a) ഹിന്ദുമതം
b) ബുദ്ധമതം
c) സിക്ക് മതം
d) ജൈനമതം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ പൂരം?
a) ആറാട്ടുപുഴ പൂരം
b) ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല
c) കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭരണി
d) തൃശ്ശൂർ പൂരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ വായനാദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്??
a) ജൂലൈ 1
b) ഡിസംബർ 24
c) ജൂൺ 19
d) ഓഗസ്റ്റ് 9
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിഖിലം പര്യായപദമല്ലാത്തത്?
a) സമസ്തം
b) സര്‍വം
c) അഖിലം
d) ഉപലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ, അയ്യങ്കാളി, ഡോ. പൽപ്പു എന്നിവർ ജനിച്ചത് ഒരേവർഷമാണ്. ഏത്??
a) 1865
b) 1864
c) 1862
d) 1863
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആസാമിലെ പ്രധാന ആഘോഷം?
a) ബിഹു
b) ഗർബ
c) കോലാട്ടം
d) രാസലീല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രിവിപഴ്സ് നിര്‍ത്തലാക്കിയ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി?
a) 1961 ലെ 26-ാം ഭേദഗതി
b) 1971 ലെ 26-ാം ഭേദഗതി
c) 1981 ലെ 26-ാം ഭേദഗതി
d) 1962 ലെ 26-ാം ഭേദഗതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘അഞ്ചാം നാൾ ‘ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു?
a) കൃത്ത്
b) കാരിതം
c) തദ്ധിതം
d) ഭേദകം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തെ സംസ്ഥാനം??
a) ജമ്മു കാശ്മീർ
b) ഗുജറാത്ത്
c) അരുണാചൽ പ്രദേശ്
d) തമിഴ്നാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദളിത് സമുദായത്തിന് വേണ്ടി മുണ്ടക്കയം ലഹള നടത്തിയ നവോത്ഥാന നായകൻ??
a) പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ
b) എ. കെ.ഗോപാലൻ
c) അയ്യങ്കാളി
d) ചട്ടമ്പിസ്വാമി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്താരാഷ്ട്ര പയർ വർഷമായി ആചരിച്ച വർഷം

?
a) 2012
b) 2014
c) 2016
d) 2015
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ആയുഷ് സർവ്വകലാശാല സ്ഥാപിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം??
a) പഞ്ചാബ്
b) ഹരിയാന
c) ഹിമാചൽ പ്രദേശ്
d) ഉത്തർപ്രദേശ്
e) അറിയില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The harder you work__ pass?
a) Easiest
b) The easier
c) The more easy
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിമാനങ്ങളുടെ യാത്രക്ക് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്ന കൂട്ടങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത്?
a) ബ്രൗൺ ക്ലൗഡ്
b) ഫോഗ്
c) എയർ പോക്കറ്റുകൾ
d) ക്ലൗഡ് സ്ട്രീറ്റ്സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചെറുകിട വായ്പകളുടെ നിയന്ത്രകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബാങ്ക്??
a) ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക്
b) നബാർഡ്
c) SBI
d) സിഡ്ബി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ധാതുക്കൾ അടങ്ങിയ മണൽ ഏറ്റവും അധികം കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏത്?
a) വർക്കല
b) ചവറ
c) ചേർത്തല
d) തലശ്ശേരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂമി സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അകലെ ഉള്ള ദിനം

?
a) ജനുവരി 3
b) സെപ്റ്റംബർ 23
c) ജൂലൈ 4
d) ആഗസ്റ്റ് 23
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജരാനര എന്ന പദം വിഗ്രഹിച്ചാൽ?
a) ജരയുടെ നര
b) ജരയും നരയും
c) ജരാനരാദികൾ
d) ജര ആകുന്ന നര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തീയ്യൻ എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ ഹാസ്യ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്നത് ആരാണ്??
a) കെ പി വള്ളോൻ
b) ഡോ വേലുക്കുട്ടി അരയൻ
c) സി വി കുഞ്ഞിരാമൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. The girls was wearing _______ yellow frock with red frills at the cuffs.?
  a) all
  b) an
  c) the
  d) a
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഉപഭോക്തൃസേവനങ്ങൾക്കായി റോബോട്ടുകളെ ഉപയോഗിച്ച ലോകത്തിലെ ആദ്യ ബാങ്ക്??
  a) ഐ ഡി ബി ഐ
  b) എച്ച് എസ് ബി സി
  c) എച്ച് ഡി എഫ് സി
  d) ഐ സി ഐ സി ഐ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  വാൽമീകി ടൈഗർ റിസർവ് എവിടെയാണ്

?
a) ഉത്തർപ്രദേശ്
b) ആന്ധ്ര പ്രദേശ്
c) മഹാരാഷ്ട്ര
d) ബീഹാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ സാധനങ്ങളുടെ വില 25% കൂട്ടി പരസ്യപ്പെടുത്തിയ ശേഷം 12% ഡിസ്കൗണ്ട് നൽകി വിൽപ്പന നടത്തിയാൽ അയാൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ലാഭം എത്ര??
a) 16.33%
b) 10%
c) 15%
d) 13%
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The percentage of earth surface covered by India is?
a) .3.4
b) 4.4
c) 2.4
d) 5.4
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ വൈസ്രോയി ആരായിരുന്നു

(Kerala PSC Q & A)?
a) വേവൽ പ്രഭു
b) ലിൻലിത്ഗോ പ്രഭു
c) വില്ലിങ്ടൺ പ്രഭു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
11 ആം മത് ബ്രിക്സ് സമ്മിറ്റ് 2019 ൻറ്റെ വേദി??
a) റഷ്യ
b) ഇന്ത്യ
c) സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക
d) ബ്രസീൽ
e) അറിയില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
We took that person ……….. a thief.

(Kerala PSC Q & A)?
a) For
b) On
c) To
d) By
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
She has finished her work,__?
a) hasn’t she?
b) has she ?
c) isn’t she?
d) is she
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘Congregation’ is an assembly of?
a) Worshippers
b) Priests
c) Legislators
d) Students
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ ആകുന്ന പരമാവധി വോട്ടുകൾ എത്ര??
a) 3084
b) 3840
c) 3480
d) 3038
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ബീച്ച്?
a) ഗോവ
b) മുഴുപിലങ്ങാടി
c) മറീന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇല ആഹാരം നിർമ്മിക്കാൻ പാകമാകുന്നതുവരെ മുളച്ചു വരുന്ന സസ്യം ആഹാരം സ്വീകരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ??
a) ബീജ പത്രം
b) ബിജ ശീർഷം
c) ബിജ മൂലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ വ്യക്തിഗത ഒളിമ്പിക്സ് മെഡൽ ജേതാവ്?
a) കെ ഡി യാദവ്
b) അഭിനവ് ബിന്ദ്ര
c) ലിയാണ്ടർ പേസ്
d) കർണം മല്ലേശ്വരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ജീവിതവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി ആശ്രയിക്കുന്ന മേഖല?
a) വാണിജ്യം
b) കൃഷി
c) ചെറുകിട വ്യവസായം
d) കൈത്തൊഴിലുകൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആസ്ഥാനം [ KILA ]?
a) മണ്ണുത്തി
b) തൃപ്രയാർ
c) മുളങ്കുന്നത്തുകാവ്
d) ചെമ്പുക്കാവ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The hotel was quite good, __
_??
a) Were it
b) Was it
c) Wasn’t it?
d) Weren’t it
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആധുനിക ഇന്ത്യൻ ജ്യോതി ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ്?
a) ആര്യഭടൻ
b) എം.കെ. വൈനു ബാപ്പു
c) രാജ രാമണ്ണ
d) ജോഹന്നാസ് കെപ്ലർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിജയ നഗരം സ്ഥാപിച്ചത് ആരെല്ലാം ചേർന്നാണ്?
a) ഹരിഹര- ഗവാൻ
b) ഹരിഹര- ദേവരായൻ
c) ബുക്ക- ശിവരായൻ
d) ഹരിഹര -ബുക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊറോണ വൈറസിന് International Committee on Taxonomy of Viruses നൽകിയ പേര് ??
a) nCoV-19
b) COVID19
c) SARS-CoV-2
d) nCov-2
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Select the phrase which means ‘to begin a journey ‘ [Attender by transfer 2016]?
a) Call at
b) Set off
c) Set up
d) Put up
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബിഹു ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ ഉത്സവമാണ്

?
a) മണിപ്പൂർ
b) ഹരിയാന
c) ആസാം
d) മഹാരാഷ്ട്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The sound produced by crows is _____?
a) craw
b) crow
c) croak
d) caw
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദിത്വ സന്ധിക്ക് ഉദാഹരണം ഏത് ??
a) കടല്‍ത്തീരം
b) തിരുവോണം
c) വാഴയില
d) കാറ്റുണ്ട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചൊവ്വ പര്യവേഷണത്തിന് ഇന്ത്യയെ സഹായിച്ച രാജ്യം?
a) ഫ്രാൻസ്
b) ജർമ്മനി
c) റഷ്യ
d) ഫിജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ??
a) മുംബൈ
b) കല്‍ക്കട്ട
c) ചെന്നൈ
d) ന്യൂഡല്‍ഹി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭാരതപ്പുഴയെ വെളിയംതോട് കായലുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്

?
a) ബിയ്യം കായൽ
b) കവ്വായി കായൽ
c) പൊന്നാനി കനാൽ
d) സുൽത്താൻ കനാൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“Kashmiris easily adapt themselves to new surroundings but they cling with a remarkable tenacity, to their own customs” Here the word “tenacity” means?
a) usefulness
b) punctuality
c) firmness
d) faithfulness
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ടേബിൾ ഷുഗർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) ഫ്രക്ടോസ്
b) ലാക്ടോസ്
c) ഗ്ലൂക്കോസ്
d) സുക്രോസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചുവന്ന ചേരന്‍ എന്നറിയപ്പെട്ടത് ??
a) വിക്രമാദിത്യ വരഗുണന്‍
b) നെടും ചേരലാതന്‍
c) ചേരന്‍ ചെങ്കുട്ടുവന്‍
d) ഉദിയന്‍ ചേരലാതന്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്ഷേത്രപ്രവേശന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ

?
a) കെ കേളപ്പൻ
b) മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ
c) ടി കെ മാധവൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ രസതന്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് :?
a) ജോസഫ് പ്രീസ്റ്റ്ലി
b) റോബർട്ട്‌ ബോയിൽ
c) പി സി റേ
d) അന്റോണിയോ ലാവോസിയർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉച്ചത യുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ്?
a) മെഗാബെൽ
b) നിബെൽ
c) ബെൽ
d) ഡെസിബൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താരാപ്പൂർ അറ്റോമിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ നിലവിൽ വന്ന വർഷം?
a) 1954
b) 1969
c) 1974
d) 1988
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗംഗയ്ക്കും യമുനയ്ക്കും വ്യക്തിത്വപദവി നൽകിയ ഹൈക്കോടതി??
a) ബംഗാൾ
b) ഉത്തർപ്രദേശ്
c) ഉത്തരാഖണ്ഡ്
d) മധ്യപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശൃംഗല ചങ്ങലയായും, കൃഷ്ണൻ കണ്ണൻ ആയി മാറിയ വ്യാകരണ പരിണാമം?
a) തൽസ്വരൂപം
b) തദ്ധിതം
c) തത്സമം
d) തത്ഭവം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പുലയൻ മത്തായി എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ട സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ്?
a) അയ്യങ്കാളി
b) മൂർക്കോത്ത് കുമാരൻ
c) കുമാരഗുരുദേവൻ
d) പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കെ. സി. എസ് പണിക്കർ ഏത് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു??
a) ചിത്രകല
b) സോപാനസംഗീതം
c) കവിത
d) കഥകളി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബ്രഹ്മവിദ്യാ സംഘം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സംഘടന?
a) തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി
b) ഹിതകാരിണി സമാജം
c) ബ്രഹ്മസമാജം
d) ആര്യസമാജം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലളിതഗാനം എന്ന വാക്കിൻറെ ശരിയായ സമാസം ?

(എക്സലൻസ് അക്കാദമി)?
a) അവ്യയീഭാവൻ
b) ബഹുവ്രീഹി
c) കർമ്മധാരയൻ
d) ദ്വന്ദ്വൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ മേജർ ജനറൽ പൃഥ്വിരാജ് എന്ന പേരിലറിയപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി?
a) നീലം സഞ്ജീവ റെഡ്ഡി
b) കെ ആർ നാരായണൻ
c) എപിജെ അബ്ദുൽ കലാം
d) പ്രണബ് മുഖർജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Paruthiyude scientific name?
a) Gosipium harmaattam
b) Gosipium hirsuttam
c) Gosipium fibre
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(Q) “ പുരുഷന് യുദ്ധം സ്ത്രീക്ക് മാതൃത്വം എന്നത് പോലെയാണ് “ എന്ന് അഭിപ്രായപെട്ടത്…??
a) (B) മുസോളിനി
b) (D) ലൂയി പതിനാറാമൻ
c) (A) ഹിറ്റ്ലർ
d) (C) കൽമാർക്സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കിലോയ്ക്ക് 15 രൂപയായിരുന്ന പഞ്ചസാരയ്ക്ക് 45 രൂപ ആയാൽ വിലക്കയറ്റം എത്ര ശതമാനം??
a) 15%
b) 200%
c) 30%
d) 100%
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആസാമിലെ ദേശീയോദ്യാനം അല്ലാത്തത് ഏത്??
a) മനാസ് ദേശീയോദ്യാനം
b) കാസിരംഗ ദേശീയോദ്യാനം
c) മൗളിങ് ദേശീയോദ്യാനം
d) നമേരി ദേശീയോദ്യാനം
e) ജോർഹത് ദേശീയോദ്യാനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വാങ് ഏത് സംസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നൃത്തരൂപമാണ്

(Kerala PSC Q & A)?
a) ഹരിയാന
b) മിസോറാം
c) മണിപ്പൂർ
d) മധ്യപ്രദേശ് ശ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദ്യത്തെ ഖലീഫ ആര്❓️?
a) ഉസ്മാൻ
b) അലി
c) ഉമർ
d) അബൂബക്കർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(1) ‘Home truth’ - നു തുല്യമായ അർത്ഥം ഏത്?
a) ലോക സത്യം
b) അപ്രിയ സത്യം
c) നഗ്നസത്യം
d) ദുഃഖസത്യം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He is married ……….

(Kerala PSC Q & A)?
a) None of the above
b) To my sister
c) With my sister
d) My sister
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
We often go fishing _____ the river bank

(Excellence Academy)?
a) inside
b) along
c) towards
d) around
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നേറ്റാൾ ഇന്ത്യൻ കോൺഗ്രസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പത്രമായ ഇന്ത്യൻ ഒപ്പീനിയൻ ആദ്യ പത്രാധിപർ ആരായിരുന്നു??
a) മദൻജിത്
b) തയ്യബ് ഹാജി ഖാൻ
c) ഡബ്ല്യു ബേക്കർ
d) മൻസൂഖ്ലാൽ നാസർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബോധേശ്വരൻ എന്ന തൂലിക നാമം ആരുടേത്??
a) കെ. സച്ചിദാനന്ദൻ
b) കേശവപിള്ള
c) കെ. ശ്രീകുമാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയായ ശേഷം ഗവർണർ പദവി വഹിച്ച വ്യക്തി?
a) ആർ ശങ്കർ
b) പട്ടം താണുപിള്ള
c) സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
📝 ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയിൽ ആദ്യമായി മലയാളത്തിൽ സംസാരിച്ചത്??
a) മാതാ അമൃതാനാഥാമായി
b) ശശി തരൂർ
c) 🤷‍♀️🤷‍♀️
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇടവപ്പാതി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ
b) വടക്കു കിഴക്കൻ മൺസൂൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്നും ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തെ കണ്ടെത്തുക?
a) ക്ഷയം കോളറ ഡിഫ്തീരിയ
b) മന്തു മലമ്പനി ഡെങ്കിപ്പനി
c) ജലദോഷം കോളറാ ക്ഷയം
d) ടൈഫോയ്ഡ് ചിക്കുൻഗുനിയ മന്തു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. സിംഹഭൂമി രചിച്ചത്??
  a) എസ് കെ പൊറ്റക്കാട്
  b) തകഴി
  c) ഒഎൻവി കുറുപ്പ്
  d) ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ദക്ഷിണ സമുദ്രം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്?
  a) ആർട്ടിക് സമുദ്രം
  b) അന്റാർട്ടിക്ക സമുദ്രം
  c) ഇന്ത്യൻ സമുദ്രം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  നാവ്, 👅എന്നർത്ഥം വരാത്ത പദം?
  a) രസജ്ഞ
  b) രസന
  c) ജിഹ്വ
  d) വാചി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പ്രകാശത്തിന് അനുസരിച്ച് സസ്യങ്ങളെ പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് സജ്ജമാക്കുന്ന വർണക പ്രോട്ടീൻ?
  a) ഓക്‌സിന്
  b) മാനിറ്റോൾ
  c) ഫൈറ്റോക്രോം
  d) എറിത്രിൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 2. Gopika said, “ I was watching a movie”

Indirect form is ;?
a) Gopika said that she had been watching a movie
b) Gopika said that she had watching a movie
c) Gopika said that Gopika had been watching a movie
d) She said that gopika had been watching a movie
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘അരയസമാജം’ എന്ന സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയത് ആര് ??
a) പണ്ഡിറ്റ് കെ പി കറുപ്പന്‍
b) ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍
c) വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട്
d) അയ്യങ്കാളി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സീതാർകുണ്ഡ് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?
a) പാലക്കാട്
b) പത്തനംതിട്ട
c) തിരുവനന്തപുരം
d) തൃശ്ശൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
By which the sex of a child is determined before birth ??
a) Sperms of father
b) Foetus of mother
c) Both A and B
d) Nutrition of mother
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിത ജയിൽ?
a) വിയ്യൂർ
b) നെയ്യാറ്റിൻകര
c) പൂജപ്പുര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
☑️?
a) പ്രാരാബ്ദം
b) പ്രാരാബ്ധം
c) പ്രാരബ്ധം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ അമോണിയയുടെ ഉപയോഗം അല്ലാത്തത് ഏത്

?
a) വളം നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു
b) കുടിവെള്ള ശുദ്ധീകരണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു
c) ഐസ് ബാൻഡുകൾ ശുദ്ധീകരണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു
d) ജനലുകളും ടൈലുകളും വൃത്തിയാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പെട്രോളിയം രൂപം കൊള്ളുന്ന ശില??
a) കായാന്തരിതശില
b) അവസാദശില
c) ആഗ്നേയശില
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാവപ്പെട്ടവനും പണക്കാരനും വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയാൽ തങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള കടന്നാക്രമണങ്ങളും ക്രൂരതയും അടിച്ചമർത്തലും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് ചെറുക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയും??
a) രാജാറാം മോഹൻ റോയ്
b) സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ
c) കേശവ ചന്ദ്ര സെൻ
d) വീരേശലിംഗം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ ന്യായ വാദത്തിന് അർഹമല്ല എന്ന് അനുശാസിക്കുന്ന അനുഛേദം?
a) 32
b) 30
c) ,37
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്?
a) ജൂലൈ മാസത്തിലെ ആദ്യ ഞായറാഴ്ച
b) ജൂലൈ മാസത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ശനിയാഴ്ച
c) ജൂലൈ മാസത്തിലെ ആദ്യ ശനിയാഴ്ച
d) ജൂലൈ മാസത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ തിങ്കളാഴ്ച
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
She wouldn’t have yawned the whole day if she___?
a) Hadnt stayed up
b) Had stayed up
c) Didnt stay up
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ വിവരാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷൻ

?
a) കെ സി നിയോഗി
b) രംഗനാഥ മിശ്ര
c) ജയന്തി പാട്ടിനായിക്ക്
d) വജാഹത്ത് ഹബിബീബുള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക തേനീച്ചാ ദിനം ??
a) മെയ് 20
b) മെയ് 22
c) മെയ് 2
d) മെയ് 19
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാഷ്ട്രപതി നിവാസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ?

(Excellence Academy)?
a) സിംല
b) ന്യൂഡൽഹി
c) ഹൈദരാബാദ്
d) കൊൽക്കത്ത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വോയേജ് ടു ഇന്ത്യ രചിച്ച സഞ്ചാരി ആരാണ്?
a) അത്തനേഷ്യസ് നികേതിന്
b) ഫെറോ ന്യൂ നിസ്
c) നിക്കോളോകോണ്ടി
d) അബ്ദുൽ റസാഖ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പപ്പു ഏതു കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ്?
a) ഏണിപ്പടികൾ
b) ഒരു തെരുവിന്റെ കഥ
c) ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ
d) ഓടയിൽ നിന്ന്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എട്ടു വീട്ടിൽ പിള്ളമാരെ അമർച്ച ചെയ്ത തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരി

?
a) അനിഴം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ
b) ധർമ്മരാജ
c) ചിത്തിര തിരുനാൾ
d) ബാലരാമവർമ്മ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒന്നാം മന്ത്രിസഭയിലെ വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി ആരായിരുന്നു??
a) ടി വി തോമസ്
b) കെ പി ഗോപാലൻ
c) ടി എ മജീദ്
d) പി കെ ചാത്തൻമാസ്റ്റർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനസ്സാക്ഷി എന്ന പദം പിരിച്ചാൽ :?
a) മനസ്സ് + സാക്ഷി
b) മന + സാക്ഷി
c) മന: + സാക്ഷി
d) മനം + സാക്ഷി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാജീവ് ഗാന്ധി ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ??
a) ഗാങ്ടോക്
b) ഷില്ലോങ്
c) നാസിക്
d) കൊഹിമ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യന്റെ അക്ഷാസ്ഥികൂടത്തിലെ അസ്ഥികളുടെ ആകെ എണ്ണം?
a) 206
b) 80
c) 70
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൗരയൂഥത്തിൽ വലുപ്പത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനമുള്ള ഉപഗ്രഹം??
a) യൂറോപ്പ
b) കാലിസ്റ്റോ
c) അയോ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രചോദനത്തിന്റെ ദ്വീപ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദ്വീപ്??
a) ടോംഗ
b) ടാസ്മാനിയ
c) സമോവ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മെഴുകിൽ പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കുന്ന ലോഹം??
a) ലിഥിയം
b) പൊട്ടാസ്യം
c) സോഡിയം
d) കാൽസ്യം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ നദികളുടെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്‌?
a) കോസി
b) ബ്രഹ്മപുത്ര
c) മഹാനദി
d) ദാമോദർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറിന് അർജ്ജുന അവാർഡ് ലഭിച്ച വർഷം??
a) 2008
b) 1994
c) 1997
d) 1999
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒന്നാം ആംഗ്ലോ-മറാത്ത യുദ്ധം

(Kerala PSC Q & A)?
a) 1775-82
b) 1770-75
c) 1760-67
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
study of population?
a) demography
b) entomology
c) dermatology
d) philology
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക സഭയുടെ തലവൻ?
a) രാഷ്ട്രപതി
b) പ്രധാനമന്ത്രി
c) ലോകസഭാ സ്പീക്കർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ജൈവകൃഷി സംസ്ഥാനം ഏത്??
a) പഞ്ചാബ്
b) സിക്കിം
c) ആസാം
d) രാജസ്ഥാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🎈 വർഗീകരണത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്??
a) കാൾ ലിനേയസ്
b) തിയോഡർ ഷാൻ
c) ഡോൾസ് വിർഷോ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The organisation ‘League of Nations’ was founded after the end of

?
a) Crimean War
b) Vietnam War
c) World War II
d) World War I
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രവൃത്തി യുടെ യൂണിറ്റ്??
a) ന്യൂട്ടൺ
b) ജൂൾ
c) ഫാരൻ ഹീറ്റ്
d) വാട്ട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എൽ. പി. ജി. വാതകം ആവുമ്പോൾ ആ വാതകത്തെ സിലിണ്ടറിന് അഥവാ കണ്ടെയ്നറിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാതെ വരുകയും മർദ്ദം ക്രമാതീതമായി വളർന്ന് ഉഗ്രസ്ഫോടനത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. ഈ പ്രക്രിയ ഏതു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു??
a) ഇവയൊന്നുമല്ല
b) ലീക്കേജ്
c) ഗ്യാസ് ലീക്കേജ്
d) ബ്ലെവി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു മുറം മലരിലൊരു തേങ്ങാക്കൊത്ത്?
a) നക്ഷത്രം
b) സൂര്യൻ
c) കണ്ണ്
d) ചന്ദ്രക്കല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യത്തെ മലയാള നോവൽ

(Kerala PSC Q & A)?
a) കയർ
b) ചെമ്മീൻ
c) അഗ്നിസാക്ഷി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജൈനമത ഒന്നാം സമ്മേളനം നടന്ന സ്ഥലം?
a) രാജഗൃഹം
b) വല്ലഭി
c) വൈശാലി
d) പാടലീപുത്രം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണഘടനാ അനുച്ഛേദം

?
a) 289
b) 223
c) 324
d) 315
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുപ്രീം കോടതിയിലെ വാദം വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിങ് വഴി നടത്താനായി തയ്യാറാക്കിയ ആപ്ലിക്കേഷന്‍??
a) ഡിജി-കോര്‍ട്ട്
b) വിദ്യോ
c) ഇ-കോര്‍ട്ട്
d) ദ്യോത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൊതുമേഖലയിലെ ഡിസിൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു?
a) സ്വകാര്യവൽക്കരണം
b) ആഗോളവൽക്കരണം
c) വ്യവസായവൽക്കരണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ഇടയിളത്ത് സ്വരൂപം’ എന്നറിയ പ്പെട്ടിരുന്നത്?
a) കൊട്ടാരക്കര
b) തിരുവിതാംകൂര്‍
c) ഇടപ്പളളി
d) കൊച്ചി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജൈവഘടികാരം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്??
a) പീനിയൽ ഗ്രന്ഥി യും
b) അഡ്രീനൽ ഗ്രന്ഥി
c) തൈമസ് ഗ്രന്ഥി
d) പിയൂഷ ഗ്രന്ഥി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കവി പ്രിയ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) ബീർബൽ
b) നിസാം
c) മിറാഖ് മിർസാ ഗിയാസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Budget??
a) 110
b) 112
c) 123
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
How much is 20 paise of Rs.20?
a) 1%
b) 2%
c) 3%
d) 10%
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഫിഷറീസ് ആന്‍റ് ഓഷ്യന്‍ സ്റ്റഡീസിന്‍റെ ആസ്ഥാനം

A) കളമശ്ശേരി B) നീണ്ടകര C) പനങ്ങാട് D) കൊച്ചി?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലബാർ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം നടന്നത്?
a) 1947 ജനുവരി 3
b) 1947 ജൂൺ 2
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുപ്രീം കോടതിയിൽ അഭിഭാഷകനായ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി?
a) രാംനാഥ് കോവിന്ദ്
b) വി വി ഗിരി
c) പ്രണവ് മുഖർജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യന്‍ അസോസിയേഷന്‍റെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്‍റ്:?
a) രാജ് കമല്‍ സെന്‍
b) ഹരിഷ്ചന്ദ്ര മുഖോപാധ്യായ
c) രാധാകാന്ത് ദേബ്
d) ബവാനി ചരന്‍ മിത്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവയിൽ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്ത് ഏത്??
  a) ചാൾസ് നിയമം
  b) ജൂൾ നിയമം
  c) ബോയിൽ നിയമം
  d) അവഗാഡ്രോ നിയമം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  റഷ്യൻ വിപ്ലവം നടന്ന വർഷം?
  a) 1917
  b) 1911
  c) 1912
  d) 1918
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  താഴെ പറയുന്നവയില്‍ അലിംഗ ബഹുവചനം ഏത്??
  a) പുരുഷന്മാര്‍
  b) ആണ്‍കുട്ടികള്‍
  c) നദികള്‍
  d) മക്കള്‍
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Sc, St വിഭാഗക്കാരുടെ ലോകസഭ സീറ്റ്‌ സംവരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുച്ഛേദം?
  a) 342
  b) 341
  c) 390
  d) 330
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ആദമിന്റെ കൊടുമുടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം ]?
  a) - കുവൈറ്റ്
  b) - ശ്രീലങ്ക
  c) - കമ്പോഡിയ
  d) - പാകിസ്ഥാൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം ?

(Excellence Academy)?
a) മുംബൈ
b) ന്യൂഡൽഹി
c) അമ്യത്സർ
d) ജലന്ധർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Examination of witness -ശരിയായ വിവർത്തനം?  ?
a) സാക്ഷി വിസ്താരം
b) സാക്ഷി പരിശോധന
c) സാക്ഷി പരീക്ഷ
d) പരീക്ഷാ സാക്ഷി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
__ means predict.?
a) pretell
b) fortell
c) forecast
d) foretell
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒളിവ് എന്ന പദത്തിൻറെ വിപരീതപദം എന്ത്??
a) മറവ്
b) തെളിവ്
c) മധുരം
d) തിന്മ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ജീവിവർഗ്ഗം?
a) സസ്തനികൾ
b) ഷഡ്പദങ്ങൾ
c) അനലിഡുകൾ
d) മൊളസ്കുകൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ബഹിരാകാശ നിരീക്ഷണ ഉപകരണം?
a) ആസ്ട്രോസാറ്റ്
b) കലാംസാറ്റ്
c) അനു സാറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക്പാൽ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം??
a) ജന നായകൻ
b) ജന സമ്മതൻ
c) ജന സേവകൻ
d) ജന സംരക്ഷകൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ചാമ്പ്യൻ ഓഫ് ദി എർത്ത്’ പുരസ്‌കാരം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു??
a) രാഷ്ട്രീയം
b) വൈദ്യശാസ്ത്രം
c) പത്രപ്രവർത്തനം
d) പരിസ്ഥിതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദ്യമായി ശുക്രസംതരണം പ്രവചിച്ചത്?
a) കോപ്പർനിക്കസ്
b) ടോളമി
c) ഗലീലിയോ ഗലീലി
d) കെപ്ലർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Throxin ഉത്പാദനത്തിനു ന്‌ ആവശ്യമായ മൂലകം?
a) Iron
b) Calcium
c) Manganese
d) Iodine
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(Q) ശുചിത്വം, മാലിന്യ സംസ്കരണം, കൃഷി, ജലസംരക്ഷണം മേഖലയിലെ മികച്ച പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള ഹരിതകേരളം മിഷൻ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായി ഏർപ്പെടുത്തിയ പുരസ്‌കാരം മുൻസിപ്പാലിറ്റികളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയത്..??
a) (D) കുന്നംകുളം
b) (A) പൊന്നാനി
c) (C) വടകര
d) (B) ആന്തൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൊട്ടാസ്യം മൂലകത്തിന്റെ ലാറ്റിൻ നാമം??
a) കാലിയം
b) നാട്രിയം
c) അർജെന്റം
d) കൂപ്രം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who won the മാതൃഭൂമി literacy അവാർഡ് 2019 ]?
a) - U n ഖാദർ
b) - M K സാനു
c) - U A ഖാദർ
d) - N S മാധവൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജോബ് ഫോർ മില്യൺസ് എന്ന കൃതി രചിച്ച ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി?
a) വി വി ഗിരി
b) ഡോക്ടർ സക്കീർ ഹുസൈൻ
c) ആർ വെങ്കിട്ടരാമൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വാർട്ടർ ഗർത്തം കാണപ്പെടുന്നത് ഏത് സമുദ്രത്തിലാണ്?
a) അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം
b) പസഫിക് സമുദ്രം
c) അന്റാർട്ടിക്ക സമുദ്രം
d) ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നാട്യശാസ്ത്രത്തിന്‍റെ മറ്റൊരു പേര് ??
a) വ്യക്തി വിവേകം
b) ഭാരതകീര്‍ത്തി
c) ഷഡ്സാഹസ്രി
d) അഭിനവ ഭാരതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Has he completed the assignments ??
a) Has the assignments being completed by him ? 
b) Have the assignments been completed by him ? 
c) Have the assignments completed by him ? 
d) Has the assignments been completed by him ?
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
What are you looking ………..?

(Kerala PSC Q & A)?
a) On
b) At
c) In
d) To
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ ആസ്ഥാനം?
a) മറയൂർ
b) പാട്ടുപെട്ടി
c) മൂന്നാർ
d) പൈനാവ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2020-ലെ അണ്ടര്‍ 19 ലോകകപ്പ് കിരീടം നേടിയ ടീം??
a) ബംഗ്ലാദേശ്
b) ഇന്ത്യ
c) ഓസ്‌ട്രേലിയ
d) ന്യൂസിലന്‍ഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘Left handed compliment’ എന്ന ശൈലിയുടെ യഥാര്‍ത്ഥ മലയാള വിവര്‍ത്തനം .?
a) ഇടതുകൈയ്യിലെ പ്രശംസ
b) ഇടതുകൈയ്യിലെ സമ്മാനം
c) വിപരീതാര്‍ത്ഥ പ്രശംസ
d) അപ്രസ്തുത പ്രശംസ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നാഷണൽ പ്ലാനിങ് കൗൺസിൽ രൂപീകരിച്ച വർഷം?
a) 1965
b) 1950
c) 1952
d) 1982
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Procrastination is the thief of time.

Procrastination’ means ………..?
a) Inefficiency
b) Slowness
c) Delay
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൈലന്റ് വാലി റിസർവ് വനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്?
a) 1922
b) 1985
c) 1984
d) 1914
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ അന്തരീക്ഷമർദ്ദം അളക്കുന്ന ഏകകം

?
a) ജൂൾ
b) പാസ്കൽ
c) ഹെക്ടോപാസ്കൽ
d) ഹെക്ടർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“ഗ്രാമങ്ങൾ നഗരങ്ങളെ വളയട്ടെ” എന്ന സൂക്തം ആരുടേതാണ്

?
a) സൺ‌യാത്സെൻ
b) ഗാന്ധിജി
c) മാവേസേതൂങ്
d) ഇവരൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
If hadn’t run from there, _____

?
a) the snake will kill me
b) the snake have killed me
c) the snake would kill me
d) the snake would have killed me
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെൻറ്?
a) ഡ്യൂറൻറ്
b) വേൾഡ് കപ്പ്
c) കോപ്പ അമേരിക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടനയുടെ എത്രാമത്തെ പട്ടികയിൽ ആണ് ഭാഷ ഉൾപെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് :?
a) 11
b) 9
c) 10
d) 8
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“Dont inform the relatives” - change into passive voice?
a) Let the relatives is not be informed
b) Let not the relatives be informed
c) Leth the relatives are not be informed
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
20th August is celebrated as?
a) A.Earth Day
b) B.Sadbhavana Divas
c) D.None of these
d) C.No Tobacco Day
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശുചീന്ദ്രം സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ച വർഷം

?
a) 1932
b) 1936
c) 1926
d) 1924
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ യാത്രാവിവരണം എഴുതിയത്?
a) ഫാദർ കമന്റ്
b) അർണോസ് പാതിരി
c) തോമാകത്തനാർ
d) ഫാദർ കരിയാറ്റിൽ യൗസേപ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂദാന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്

?
a) സി രാജഗോപാലാചാരി
b) ആചാര്യ വിനോബ ഭാവേ
c) ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി
d) മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He died ———- Cholera.?
a) of
b) at
c) by
d) with
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുറഞ്ഞ മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണിനം ഏത്??
a) പീറ്റ്മണ്ണ്
b) ചുവന്ന മണ്ണ്
c) എക്കൽ മണ്ണ്
d) കറുത്ത മണ്ണ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുപ്രീം കോടതിയിലെ വാദം വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിങ് വഴി നടത്താനായി തയ്യാറാക്കിയ ആപ്ലിക്കേഷന്‍??
a) ഡിജി-കോര്‍ട്ട്
b) വിദ്യോ
c) ഇ-കോര്‍ട്ട്
d) ദ്യോത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജനങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധജലം ലഭിക്കുന്നതിനായി UNICEF മായി ചേർന്ന് Drink From Tap Mission പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്??
a) കേരള
b) പഞ്ചാബ്
c) തെലുങ്കാന
d) ഒഡിഷ
e) അറിയില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹീമോസയാലിൻ കാണുന്ന ലോഹം?
a) സിങ്ക്
b) ഇരുമ്പ്
c) കാൽസ്യം
d) കോപ്പർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏതിൻറെ രാസനാമം ആണ് അസ്കോർബിക് ആസിഡ്?
a) വൈറ്റമിൻ സി
b) വൈറ്റമിൻ എ
c) വൈറ്റമിൻ k
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ??
a) 166
b) 229
c) 167
d) 165
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉരഗങ്ങളുടെ യും പക്ഷികളുടെയും വിസർജനാവയവം?
a) മൽപീജിയൻ നാളികൾ
b) കരൾ
c) നെഫ്രീഡിയ
d) വൃക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
91മത് ഓസ്കാർ പുരസ്കാരത്തിലെ മികച്ച വിദേശ ചിത്രം?
a) ജൂഡി
b) റോമ
c) പാരസൈറ്റ്
d) മാരേജ് സ്റ്റോറി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബഹിരാകാശത്ത് മനുഷ്യനെ എത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ ദൗത്യമായ ഗഗൻയാൻ പദ്ധതി പ്രകാരം എത്ര പേരാണ് ബഹിരാകാശത്ത് പോകുന്നത്?
a) 2
b) 3
c) 1
d) 5
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ പതിനാറാമത്തെ സംസ്ഥാനമായി നാഗാലാൻഡ് പിറവിയെടുക്കാൻ കാരണമായ ഭരണഘടനാഭേദഗതി??
a) പതിമൂന്നാം ഭേദഗതി
b) പതിനാലാം തീയതി
c) പന്ത്രണ്ടാം ഭേദഗതി
d) പതിനൊന്നാം പദ്ധതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിൽ ആദ്യമായി നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ വ്യക്തി?
a) ജെ ജെ തോംസൺ
b) റോൺജൻ
c) ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ
d) സിവി രാമൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ട്രോപോസ്ഫിയറിലെ താപനില ഉയരുന്നതിന് അനുസരിച്ച് ഓരോ ___ മീറ്ററിനും 1 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന തോതിൽ കുറഞ്ഞു വരുന്നു.?
a) 150മീറ്റർ
b) 165 മീറ്റർ
c) 212 മീറ്റർ
d) 651 മീറ്റർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘പപ്പു’ ഏത് കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ്??
a) ഒരു ദേശത്തിന്‍റെ കഥ
b) ഓടയില്‍ നിന്ന്
c) ഒരു തെരുവിന്‍റെ കഥ
d) ഏണിപ്പടികള്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വായുവിനെ ശാന്തയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റം എന്ത്??
a) കൂടുന്നു
b) മാറ്റമില്ല
c) കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യും
d) കുറയുന്നു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
SULLEN×?
a) Sour
b) Grumpy
c) Pleasant
d) Moody
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ഭാരമേറിയ വിത്തായ ‘കൊക്കോ ഡി മെർ’ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി വികസിപ്പിച്ചത് എവിടെ?
a) എംപ്രസ് ഗാർഡൻ, പൂനെ
b) ഹൈദരാബാദ് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ
c) കൊൽക്കത്ത ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വദേശി ബാന്ധവ് സമിതി സ്ഥാപിച്ചത്??
a) അശ്വനി കുമാര്‍ ദത്ത
b) കെ.എം. മുന്‍ഷി
c) വിനോഭബാവേ
d) സുന്ദര്‍ലാര്‍ ബഹുഗുണ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Choose the correct spelling:

(Excellence Academy)?
a) Pneumonia
b) Pnumonia
c) Nuemonia
d) Pnuemonia
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുതിര സന്നി എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗം?
a) ടെറ്റനസ്
b) ഹീമോഫീലിയ
c) പ്ലേഗ്
d) പാർക്കിൻസൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോവിഡ് 19 ആരോഗ്യസേവനങ്ങൾ എല്ലാം ഒറ്റ നമ്പറിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി “സ്നേഹ” എന്ന പദ്ധതി ആരംഭിച്ച ജില്ല

?
a) മലപ്പുറം
b) കൊല്ലം
c) വയനാട്
d) തൃശൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വീഡനിൽ വിവരാവകാശ നിയമം പാസാക്കിയ വർഷം :?
a) 1766
b) 1777
c) 1769
d) 1780
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സമ്മാ തിയോളജി രചിച്ചത് ആര്?
a) ഒമർ ഖയ്യാം
b) ഇബ്നു ഖൽദൂൻ
c) സെൻറ് അഗസ്റ്റിൻ
d) തോമസ് അക്വിനാസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. Plants _____more quickly in summer than in winter?
  a) Are grow
  b) Grow
  c) Grows
  d) Growing
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്ത് രാഷ്ട്രപതിയോ, ഗവർണർമാരോ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഓർഡിനൻസുകൾ കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി??
  a) 31
  b) 35
  c) 36
  d) 38
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Choose the meaning of othe word “haughty”?
  a) arrogant
  b) happy
  c) angry
  d) fortunate
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  തിക്കോടിയൻ?
  a) പി സി കുട്ടികൃഷ്ണൻ
  b) വി വി അയ്യപ്പൻ
  c) പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ
  d) പി കുഞ്ഞനന്തൻ നായർ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  അരിപ്പ പക്ഷിസങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ??
  a) ഇടുക്കി
  b) വയനാട്
  c) കോട്ടയം
  d) തിരുവനന്തപുരം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഒരു ജോലി ചെയ്തു തീർക്കാൻ ആകാശിനു രണ്ട് ദിവസവും വിക്രമിന് മൂന്നു ദിവസവും രാജുവിനെ ആറു ദിവസവും വേണം മൂന്നുപേരും ഒന്നിച്ചു ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ദിവസം എടുക്കും?
  a) 11
  b) 1
  c) 5
  d) 10
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ കായിക വിനോദം?
  a) ക്രിക്കറ്റ്‌
  b) ഹോക്കി
  c) ഫുട്ബോൾ
  d) കബഡി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 2. ഥാർ ലിങ്ക് എക്സ്പ്രസ്സ് ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു??
  a) ജോധ്പൂർ- കറാച്ചി
  b) ആഗ്ര- ലക്നൗ
  c) അമൃതസർ- ഡൽഹി
  d) കൊൽക്കത്ത- ധാക്ക
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കേരള സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ്?
  a) മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ്
  b) ആഗമാനന്ദൻ
  c) പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പയ്യാമ്പലം ബീച്ചിൽ അന്ത്യവിശ്രമംകൊള്ളുന്ന പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ആണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ പെടാത്തത് ആര്?
  a) പി കെ പണിക്കർ
  b) ഇഎംഎസ്
  c) കെ ജി മാരാർ
  d) സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  മസ്തിഷ്കത്തിന്‍റെ ഇടത് - വലത് അര്‍ധ ഗോളങ്ങളെ തമ്മില്‍ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നാഡികല?(Talent academy)?
  a) അറ്റ്ലസ്
  b) ആക്സോണ്‍
  c) ഡെന്‍ഡ്രൈറ്റ്
  d) കോര്‍പ്പസ് കലോസം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇടിനാദം സമാസം ഏത്??
  a) അവ്യയീഭാവൻ
  b) ബഹുവ്രീഹി
  c) തൽപുരുഷൻ
  d) ദ്വന്ദ്വൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഭൂകാണ്ഡങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം??
  a) ശതാവരി
  b) ക്യാരറ്റ്
  c) ഉരുളക്കിഴങ്ങ്
  d) ബീറ്റ്റൂട്ട്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഒരു തീർത്ഥാടനം എന്ന് ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ച കേരള സന്ദർശനം?
  a) 1
  b) 4
  c) 5
  d) 3
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ?

(Excellence Academy)?
a) അമരാവതി
b) ഹൈദരാബാദ്
c) ചെന്നൈ
d) മധുര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ധർമ്മഭട സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് ആര്

(Kerala PSC Q & A)?
a) സി കേശവൻ
b) ടി കെ മാധവൻ
c) വാഗ്ഭടാനന്ദൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 ലെ Smart Cities Index - ൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഒന്നാമതെത്തിയത്? ( first : സിംഗപ്പൂർ )?
a) ബംഗളുരു
b) ഡൽഹി
c) ഹൈദരാബാദ്
d) മുംബൈ
e) അറിയില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The plural form of series is?
a) series
b) serees
c) seriesus
d) serieses
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിൽ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ നിയമം പാസാക്കിയത് എന്ന്?
a) 1947 ജൂലൈ
b) 1947 ജൂൺ
c) 1946 നവംബർ
d) 1947 ആഗസ്റ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
☑️☑️?
a) അനുഗൃഹീതൻ
b) അനുഗ്രഹീതൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അനധികൃത ഡ്രോണുകളെ കണ്ടെത്താൻ കേരള പൊലീസ് ആരംഭിച്ച നടപടി ഏത്??
a) ഓപ്പറേഷൻ ഇൻവിസിബിൾ
b) ഓപ്പറേഷൻ ഗഗൻ
c) ഓപ്പറേഷൻ ഡൗണ്
d) ഓപ്പറേഷൻ ഉഡാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He works …….. early morning?
a) for
b) by
c) to
d) from
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രകാശരാസപ്രവർത്തനത്തിന് ഉദാഹരണം? ]?
a) - നിർവീരീകരണ പ്രവർത്തനം
b) അമോണിയ ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്നത്
c) - പ്രകാശസംശ്ലേഷണം
d) - വൈദ്യുതലേപനം.
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രയോജക ക്രിയക്ക് ഉദാഹരണം ഏത്?
a) ഒളിക്കുക
b) തീറ്റുക
c) കളിക്കുക
d) തിളക്കുക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
BC ക്ക് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെറ്റേഴ്സ്??
a) BCE
b) ECB
c) CE
d) AD
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യ പാക്കിസ്ഥാനുമായി താഷ്കന്‍റ് കരാര്‍ ഒപ്പിട്ടത് ഏതു വര്‍ഷം ??
a) 1964
b) 1965
c) 1966
d) 1967
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ??
a) 166
b) 167
c) 229
d) 165
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പശ്ചിമഘട്ടത്തെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ വർഷം?
a) 2011 ജൂലൈ 1
b) 2013 ജൂലൈ 1
c) 2012 ജൂലൈ 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who amongst the following was awarded Nobel Prize for path breaking contributions to develop treatment against Parkinson s disease??
a) Arvid Carlsson
b) Walter Kohn
c) Robert B. Laughlin
d) Ferid Murad
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിയർവ്യൂ മിററിന്റെ പ്രത്യേകത അല്ലാത്തത്??
a) കൂടുതൽ വിസ്തൃതി ലഭ്യമാകുന്നു
b) ചെറിയ പ്രതിബിംബം ലഭിക്കുന്നു
c) കൂടുതൽ സ്ഥലം അടുത്ത് കാണാൻ സഹായിക്കുന്നു
d) വലിയ പ്രതിബിംബം ലഭിക്കുന്നു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബംഗ്ലാദേശ് രാഷ്ട്ര പിതാവ് ഷെയ്ഖ് മുജീബുൾ റഹ്മാന്റെ എത്രാമത് ജന്മവാർഷികമാണ് 2020 ൽ ആഘോഷിച്ചത്??
a) 75
b) 100
c) 125
d) 150
e) അറിയില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
4️⃣8️⃣ ഇന്ത്യയിൽ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ❓?
a) B. 1950 മാർച്ച് 15
b) D. 1950 മാർച്ച് 20
c) C. 1950 മാർച്ച് 18
d) A. 1950 മാർച്ച് 12
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉമ്മാച്ചുവിലെ കഥാപാത്രമായി വരുന്നത് ആര്??
a) ചുടലമുത്തു
b) വിശ്വം
c) മായന്‍
d) കോരന്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക രക്തദാന ദിനം?
a) ജൂൺ 12
b) ജൂൺ 15
c) ജൂൺ 13
d) ജൂൺ 14
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പെരിയാർ നദിയുടെ നീളം??
a) 209
b) 244
c) 169
d) 176
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊച്ചിയിലെ ഏക വനിതാ ഭരണാധികാരി?
a) റാണി ഗംഗാധര ലക്ഷ്മി
b) റാണി ഗൗരി ലക്ഷ്മി ഭായ്
c) ഉമയമ്മ റാണി
d) None
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോവിലന് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിക്കൊടുത്ത കൃതി?
a) തട്ടകം
b) അയൽക്കാർ
c) അവകാശികൾ
d) അറബിപ്പൊന്ന്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
GIve one word substitution for place where money is coined:?
a) mint
b) mire
c) monocle
d) moor
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന കേരളത്തിലെ ഒരേയൊരു താലൂക്ക്??
a) പൂക്കോട്
b) മേപ്പാടി
c) സുൽത്താൻബത്തേരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മണ്ണെണ്ണയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ലോഹം??
a) മഗ്നീഷ്യം
b) സോഡിയം
c) കാൽസ്യം
d) സിങ്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അടിസ്ഥാനത്തലത്തിൽ കായികരംഗം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും കായിക പ്രതിഭകളെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിനുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന പുതിയ പദ്ധതിയേത്??
a) ഖേലോ ഇന്ത്യ
b) സ്പോർട്സ് ലാൻഡ് സെർച്ച്‌ സ്കീം
c) ഖേൽ അഭിയാൻ
d) ടോപ് ഇന്ത്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ നിയമസഭാ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 140ആയി നിജപ്പെടുത്തിയ വർഷം??
a) 1977
b) 1974
c) 1990
d) 1984
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൃത്യമായി തീയതി നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ ആദ്യ ശാസനം?
a) വാഴപ്പള്ളി ശാസനം
b) മാമ്പള്ളി ശാസനം
c) തരിസാപ്പള്ളി ശാസനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഹാബോധി ക്ഷേത്രം യുനെസ്കോയുടെ പൈതൃകപട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ വർഷം??
a) 2003
b) 2002
c) 2001
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
To surprise somebody greatly:?
a) Appraise
b) Antonyms
c) Astonish
d) Reveal
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോപസന്ധി അല്ലാത്തത്?
a) കേട്ടില്ല
b) മലർപ്പൊടി
c) കേട്ടെന്ന്
d) ചെയ്തെങ്കിൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. Water ….. at 100℃.?
  a) boil
  b) boils
  c) boiling
  d) boiled
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പിരിച്ചെഴുതുക :- പുനസ്സൃഷ്ടി?
  a) പുനർ + സൃഷ്‌ടി
  b) പുന + സ്സൃഷ്ടി
  c) പുനഃ + സൃഷ്ടി
  d) പുന + സൃഷ്‌ടി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എന്ന പത്രത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ?
  a) മോത്തിലാൽ നെഹ്‌റു
  b) ആനി ബെസ്സൻറ്
  c) ദാദാഭായ് നവറോജി
  d) സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഏത് നദിയുടെ അഴിമുഖത്ത് ആണ് അലിയാബെത്ത് ദ്വീപ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്?
  a) സിന്ധു അഴിമുഖത്ത്
  b) നർമദ - താപ്തി അഴി മുഖത്ത്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  5.Amphibians differ……….reptiles.?
  a) To
  b) From
  c) Between
  d) With
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജൈവ ഗ്രാമം സ്ഥാപിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്?
  a) മടിക്കൈ
  b) പനത്തടി
  c) മഞ്ചേശ്വരം
  d) തൃക്കരിപ്പൂർ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പോണ്ടിച്ചേരി, കാരയ്ക്കൽ, മാഹി, യാനം എന്നിവ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ചേർക്കപ്പെട്ട വർഷം?
  a) 1954
  b) 1961
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കരട് രൂപം തയ്യാറാക്കിയത് ?

(Excellence Academy)?
a) ഡി .ഡി . ധാർ
b) കെ എൻ രാജ്
c) ഡി ആർ ഗാഡ്ഗിൽ
d) ബി എൻ റാവു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാടമ്പി?
a) കോവിലമ്മ
b) ഇല്ലൊടമ്മ
c) കെട്ടിലമ്മ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Take after means?
a) Resemble
b) Same as one
c) Take care
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രക്തം കട്ടപിടിക്കാത്ത രോഗം ആണ്

?
a) ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ്
b) സിക്കിൾസെൽ അനീമിയ
c) ഹീമോഫീലിയ
d) അനീമിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വാളയാർ ലൂടെ കേരളത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ദേശീയ പാത?
a) NH 66
b) NH 966B
c) NH 544
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി ദ്വീപ്?
a) ചാലിയം ദ്വീപ്
b) കുറുവ ദ്വീപ്
c) ധർമ്മടം ദ്വീപ്
d) ഏഴുമാന്തുരുത്ത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Hypochondria is:?
a) a wild plant
b) an illness
c) a palace
d) an animal
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which among the following is best example of Vijaynagar Art??
a) Hampi
b) Amaravati
c) Puri
d) Pattadakal
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who among the following developed the technology of underground nuclear explosion ??
a) Dr. Horn J. Bhabha
b) Dr. Vikram Sarabhai
c) Dr. Raja Ramanna
d) Dr. P. K. Iyengar
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ആരാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്?
a) വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌
b) പ്രധാന മന്ത്രി
c) ഉപപ്രധാന മന്ത്രി
d) പ്രസിഡന്റ്‌
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏതു കായലിന്റെ തീരത്താണ് കുട്ടനാട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്??
a) അഷ്ടമുടി കായൽ
b) കൊച്ചി കായൽ
c) വേമ്പനാട്ടു കായൽ
d) ശാസ്താംകോട്ട കായൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുട്ടികളിൽ നിന്നും ഫുട്ബോൾ പ്രതിഭകളെ കണ്ടെത്തി പരിശീലനം നൽകുന്നതിനായി കായിക വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതി??
a) ഫ്രീകിക്ക്
b) കിക്കോഫ്
c) ഗോൾ
d) പ്ലേ ഓൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്രൈസ്തവ കാളിദാസൻ?
a) അർണോസ് പാതിരി
b) എം പി പൗലോസ്
c) കട്ടക്കയം ചെറിയാൻ മാപ്പിള
d) കണ്ടത്തിൽ വർഗീസ് മാപ്പിള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നജീബ് ഏത് കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ്?
a) ആടുജീവിതം
b) ബാല്യകാലസഖി
c) പാത്തുമ്മയുടെ ആട്
d) ഉമ്മാച്ചു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിലെ ത്രികക്ഷി സഖ്യത്തിലെ അംഗങ്ങൾ?
a) ബ്രിട്ടൻ ഫ്രാൻസ് റഷ്യ
b) ആസ്ട്രിയ ജർമ്മനി ഇറ്റലി
c) രാഷ്ട്രീയ ജർമനി റഷ്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1757 ലെ പ്ലാസി യുദ്ധ സമയത്തെ മുഗൾ രാജാവ്

(Excellence Academy)?
a) ഔറംഗസേബ്
b) ആലംഗീർ രണ്ടാമൻ
c) ബഹദൂർഷാ സഫർ
d) ജഹാംഗീർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഈഴവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരു?
a) എ കെ ഗോപാലൻ
b) ഡോക്ടർ പൽപ്പു
c) ജി പി പിള്ള
d) ശ്രീനാരായണഗുരു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കാർബൺ ന്യൂട്രൽ ജില്ല?
a) സിൽഹട്ട്
b) സെർച്ചിപ്പ്
c) അലിരാജ്പൂർ
d) മജുലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാലിൽ സുലഭം ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻ ഏതാണ്?
a) വൈറ്റമിൻ ബി
b) വൈറ്റമിൻ ഡി
c) വൈറ്റമിൻ എ
d) വൈറ്റമിൻ സി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. പച്ചയും ചുവപ്പും ചേർന്നാൽ ലഭിക്കുന്ന വർണ്ണം??
  a) മഞ്ഞ
  b) മജന്ത
  c) സിയാൻ
  d) വെള്ള
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കയറി ചെന്നു :- വിനയച്ചം ഏത്??
  a) നടുവിനയച്ചം
  b) മുൻവിനയച്ചം
  c) പിൻവിനയച്ചം
  d) തൻവിനയച്ചം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  മനീഷ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം??
  a) ശക്തി
  b) മനസ്സ്
  c) അമൃത്
  d) ബുദ്ധി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം

(Kerala PSC Q & A)?
a) 1936
b) 1932
c) 1938
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേന്ദ്ര ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി?
a) - നരേന്ദ്ര സിംഗ് തോമർ
b) - നിതിൻ ഗഡ്കരി
c) - സ്മൃതി ഇറാനി
d) - പ്രകാശ് ജാവദേക്കർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ പ്രാദേശിക സമയം കണക്കാകുന്ന അലഹബാദ് വാന നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലെ ക്ലോക് ടവർ എവിടെ ??
a) ഗോവ
b) മിർസാപ്പൂർ
c) കാക്കിനഡ
d) വാരണാസി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻറെ ആദ്യ വനിത പ്രസിഡൻറ്??
a) സരോജിനി നായിഡു
b) മാഡം ബിക്കാജി കാമ
c) ആനി ബസന്ത്
d) കമല നെഹ്റു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Covid 19 പറ്റി വിവരം നൽകുന്നതിനായി CHDCOVID എന്ന മൊബൈൽ ആപ്പ് ആരംഭിച്ചത്??
a) ചണ്ഡീഗഡ്
b) അരുണാചൽ പ്രദേശ്
c) ഗോവ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സെറിബ്രത്തിലേക്കും സെറിബ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ആവേഗ പുന:പ്രസരണ കേന്ദ്രം

?
a) ഹൈപ്പോതലാമസ്
b) മെഡുല്ല ഒബ്ലോംഗേറ്റ
c) തലാമസ്
d) സെറിബെല്ലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റംസാർ ഉടമ്പടി ഇന്ത്യയിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത്?
a) 1983 ഫെബ്രുവരി 1
b) 1984 ഫെബ്രുവരി 1
c) 1982 ഫെബ്രുവരി 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അഹർവൃത്തി എന്ന പദം പിരിക്കുക

[LDC 2005 kottayam ]?
a) അഹ + വൃത്തി
b) അഹാ + വൃത്തി
c) അഹസ് + വൃത്തി
d) അഹം + വൃത്തി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പെരിയാറിനോട് ആദ്യം ചേരുന്ന പോഷക നദി?
a) മുല്ലയാർ
b) ചെറുതോണി
c) മുതിര പുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കര സേന ദിവസം??
a) Jan 12
b) Jan 15
c) Jan 18
d) Jan20
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മന്ത്രാലയം ഈ വർഷം രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച വിമാനത്താവളം ആയി തിരഞ്ഞെടുത്തത്…??
a) ഇന്ദിരാഗാന്ധി വീമാനത്താവളം - ഡൽഹി
b) രാജീവ്‌ ഗാന്ധി വീമാനത്താവളം - ഹൈദരാബാദ്
c) ചണ്ഡീഗഡ്‌ വീമാനത്താവളം
d) നെടുമ്പാശേരി വീമാനത്താവളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1871-ൽ ജർമ്മനി ഏത് രാജ്യത്തിൻറെ പക്കൽനിന്ന് കൈവശപ്പെടുത്തിയ അൾസൈസ്, ലൊറൈൻ പ്രദേശങ്ങൾ തിരികെ പിടിക്കുതിനാണ് പ്രതികാര പ്രസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ടത്?
a) ഫ്രാൻസ്
b) ഇംഗ്ലണ്ട്
c) റഷ്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ഓൺലൈൻ ഓട്ടോ ലോൺ ‘ZipDrive’ ആരംഭിച്ച ബാങ്ക്?
a) ഫെഡറൽ ബാങ്ക്
b) ICICI
c) പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക്
d) HDFC
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഐക്യരാഷ്ട്രസംഘടന മനുഷ്യാവകാശ ദിനം ആചരിച്ചു തുടങ്ങിയ വർഷം?
a) 1986
b) 1956
c) 1950
d) 1948
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Nothing was known about him,__?
a) wasn’t it?
b) isn’t it?
c) is it?
d) was it?
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1911 ബംഗാൾ വിഭജനം റദ്ദ് ചെയ്തപ്പോഴത്തെ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ?
a) ഡി ഇ വാച്ച
b) ബിഎൻ ധാർ
c) ദാദാബായി നവറോജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The rider __
___ his horse to victory?
a) road
b) rode
c) rod
d) rid
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂമി ശാസ്ത്രത്തിൻറെ പിതാവ്?
a) ഇറോത്തോസ്തിനിസ്
b) കോപ്പർനിക്കസ്
c) ടോളമി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എബ്രഹാം ലിങ്കൺ കഥാപാത്രമാകുന്ന മലയാളം (Subi)?
a) വ്യക്തിയിലെ വ്യക്തി
b) ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ
c) ഗ്രീഷ്മമാപിനി
d) പർവതങ്ങളിലെ കാറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നികുതി നയത്തിനെതിരായി ഛോട്ടാനാഗ്പൂരില്‍ കലാപം ഉണ്ടാക്കിയ ഗോത്രവര്‍ഗ്ഗം ഏത് ??
a) കോള്‍
b) മുണ്ട
c) സാന്താള്‍
d) കുറിച്ചിയര്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I am late,…….??
a) isn’t I
b) amn’t i
c) aren’t i
d) are i
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മന്നം ജയന്തി

?
a) ഏപ്രിൽ 4
b) ജനുവരി 3
c) ജനുവരി 2
d) ഫെബ്രുവരി 25
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
India is not _____ European country.?
a) an
b) a
c) the
d) none of these
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Mist is caused by?
a) dry ice
b) ice at low temperature
c) water vapour at low temperature
d) carbon monoxide in solid form
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവനന്തപുരം പട്ടണം വൈദ്യുതീകരിച്ച ഭരണാധികാരി

?
a) ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ
b) സേതുലക്ഷ്മി ഭായ്
c) ശ്രീചിത്തിര പെരുന്നാൾ
d) സ്വാതി തിരുനാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹൃദയത്തിന്റെ വലതു ഭാഗത്തു ഏട്രിയത്തിനും വെൻട്രിക്കിളിനും ഇടയിൽ കാണുന്ന വാൽവ്??
a) അയോർട്ട
b) ബൈകസ്പിഡ്
c) പൾമണറി
d) ട്രൈകസ്പിഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A sum of money at simple interest amounts to Rs. 815 in 3 years and to Rs. 854 in 4 years. The sum is:?
a) Rs. 698
b) Rs. 650
c) Rs. 690
d) Rs. 700
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
📌 ലോക സാമൂഹിക നീതിദിനം??
a) ഫെബ്രുവരി 20
b) മാർച്ച്‌ 24
c) ജൂൺ 20
d) ജൂൺ 26
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which chemical compound is produced through ostwald process?
a) Sodium chlorate
b) Potassium chloride
c) Nitric acid
d) Aluminium
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കരയിലും ആകാശത്തും സമുദ്രത്തിലും ആണവ ശേഷിയുള്ള എത്രാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ??
a) നാല്
b) അഞ്ച്
c) ആറ്
d) ഏഴ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 ’താപകിരണങ്ങള്‍’ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്??
a) അള്‍ട്രാവയലറ്റ് കിരണങ്ങള്‍
b) ആല്‍ഫാകിരണങ്ങള്‍
c) ഗാമാകിരണങ്ങള്‍
d) ഇന്‍ഫ്രാറെഡ് കിരണങ്ങള്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which Union Territory’s administration has launched Student Health Card scheme for school children??
a) J&K
b) New Delhi
c) Chandigarh
d) Puducherry
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which among the following is the fundamental quantity ??
a) Volume
b) Time
c) Velocity
d) Force
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള ഭൂപരിഷ്കരണ ഭേദഗതി നിയമം നിലവിൽ വന്നത്?
a) 1972
b) 1971
c) 1973
d) 1970
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
❄️ഇന്ത്യയിലെ തെക്കു -വടക്കു നീളം????
a) 2933 km
b) 3214 km
c) 3114 km
d) 38863 km
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Typhoid fever is caused by?
a) virus
b) bacteria
c) fungus
d) allergy
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ മേജർ തുറമുഖങ്ങൾ ഉള്ള സംസ്ഥാനം? ]?
a) - മുംബൈ
b) - ഗുജറാത്ത്
c) - തമിഴ്നാട്
d) - ആന്ധ്രപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആണ് ഘൂo. ഏതു സംസ്ഥാനത്താണ് ഈ സ്റ്റേഷൻ

?
a) ഹരിയാന
b) പശ്ചിമബംഗാൾ
c) ആന്ധ്ര പ്രദേശ്
d) ഹിമാചൽ പ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജനസാന്ദ്രത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജില്ല?
a) ആലപ്പുഴ
b) തിരുവനന്തപുരം
c) ഇടുക്കി
d) പത്തനംതിട്ട
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മോണോലോവ അഗ്നിപർവതം ഏത് വൻകരയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു??
a) ആഫ്രിക്ക
b) വടക്കേ അമേരിക്ക
c) ഏഷ്യ
d) യൂറോപ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹിമാലയൻ മൗണ്ടനീയറിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്

(Excellence Academy)?
a) സിംല
b) ഡെറാഡൂൺ
c) ഡാർജലിങ്
d) ഷിലോങ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
…?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
This is……… boy that once bought……. dog to the class.

[Forest Range Officer, 2016]?
a) a, a
b) the, a
c) a, the
d) the, the
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ആക്ടിങ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നത്??
a) ബി ഡി ജെട്ടി
b) വി വി ഗിരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് രാജ്യത്തെ പ്രസിഡൻറ്മായുള്ള വിവാദങ്ങളാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഇംപീച്ച്മെൻറ് നടപടിയിലേക്ക് നയിച്ചത്?
a) കാനഡ
b) റഷ്യ
c) യുക്രൈൻ
d) ചൈന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത ആകാശ ഗോളം ഏത്??
a) ചന്ദ്രൻ
b) സൂര്യൻ
c) പ്രോക്സിമ സെഞ്ച്വറി
d) ശുക്രൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
__ air is essential for life.?
a) A
b) An
c) The
d) No article
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷ മണ്ഡലം?
a) മിസോസ്ഫിയർ
b) ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ
c) അയണോസ്ഫിയർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നെഹ്റു അവാർഡ് ആദ്യം ലഭിച്ച വനിത??
a) സരോജിനി നായിഡു
b) ഝാൻസി റാണി
c) മദർ തെരേസ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The ministers flew ……….. the flooded areas in a helicopter.

(Kerala PSC Q & A)?
a) On
b) Up
c) Over
d) By
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1907 പുറത്തിറങ്ങിയ കുമാരനാശാന്റെ കൃതി ഏത്?
a) ദുരവസ്ഥ
b) വീണപൂവ്
c) കരുണ
d) നളിനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചിദാനന്ദം “ പിരിച്ചെഴുതിയാൽ സന്ധി ഏത്?
a) ലോപസന്ധി
b) ആഗമ സന്ധി
c) ആദേശ സന്ധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്കാലത്ത് ആരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ കാർഷിക ഗവേഷണ സമിതി, മെഡിക്കൽ ഗവേഷണ സമിതി, ശാസ്ത്ര വ്യവസായ സമിതി എന്നിവ നിലവിൽ വന്നത്?
a) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
b) രാജേന്ദ്രപ്രസാദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മത്സ്യബന്ധനത്തിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യം?
a) ഇന്തോനേഷ്യ
b) ജപ്പാൻ
c) ഇന്ത്യ
d) ചൈന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആശാനെ നവോദ്ധാനത്തിൻറെ കവി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ]?
a) - ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി
b) - തായാട്ട് ശങ്കരൻ
c) - എം ലീലാവതി
d) - സുകുമാർ അഴീക്കോട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കമ്മിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കമ്മിറ്റി?
a) പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി
b) കമ്മിറ്റി ഓൺ പബ്ലിക് അണ്ടർ ടേക്കിങ്
c) എസ്റ്റിമേറ്റ് കമ്മിറ്റി
d) പബ്ലിക് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്മിറ്റി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബംഗാളിലെ നീലം കർഷകർ അനുഭവിക്കുന്ന കൊടിയ ചൂഷണത്തെ ഹൃദയഹാരിയായ ചിത്രീകരിച്ച പുസ്തകം?
a) ആനന്ദമഠം
b) നീൽ ദർപ്പൺ
c) ഗോദാൻ
d) ഗീതാഞ്ജലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“The Post Office” ആരുടെ കൃതിയാണ്??
a) റസ്കിൻ ബോണ്ട്‌
b) R K നാരായൺ
c) സ്വാമി വിവേകാനന്ദ
d) രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രക്തസമ്മർദ്ദം പ്രമേഹം തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ സ്വന്തം വീടുകളിൽ സമയാസമയം പരിശോധിക്കാനുള്ള കുടുംബശ്രീയുടെ പദ്ധതി (ld beverages 2016)?
a) ആയുർദളം
b) സ്വാന്തനം
c) ഔഷധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The chairman………. when the members brought the evidence.?
a) Backed away
b) Backed up
c) Backed down
d) Backed out
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ദ്രാവിഡ ഭാഷ :?
a) തമിഴ്
b) സംസ്‌കൃതം
c) കന്നഡ
d) മലയാളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അച്ഛനും 30 വയസുള്ളപ്പോൾ മൂത്ത മകൻ ജനിച്ചു, മൂത്തമകനു എട്ടു വയസ്സുള്ളപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ മകൻ ജനിച്ചു, രണ്ടാമത്തെ മകനു ഇപ്പോൾ 13 വയസ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛന്റെ വയസ്സ് എത്ര?
a) 51
b) 50
c) 42
d) 38
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റിസർവ് ബാങ്ക് ആക്ട് പാസാക്കിയ വർഷം?
a) 1949
b) 1934
c) 1935
d) 1926
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിദ്യാഭ്യാസത്തെ മൗലിക അവകാശം ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരുന്നു??
a) രാജീവ് ഗാന്ധി
b) പി വി നരസിംഹറാവു
c) അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയ്
d) ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പെരിയാർ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ആയത്?
a) 1956
b) 1950
c) 1978
d) 1934
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബംഗാളിന്റെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി??
a) കോസി
b) മഹാനദി
c) ബ്രഹ്മപുത്ര
d) ദാമോദർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു ഇരുണ്ട പശ്ചാത്തലത്തിലെ പ്രകാശമാനമായ ബിന്ദു ഹിന്ദു എന്ന ജവഹർലാൽനെഹ്റു ആരെയാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്??
a) - സരോജിനി നായിഡു
b) - ഝാൻസി റാണി
c) - മാഡം കാമ
d) - ആനി ബസന്റ്‌
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിന്റെ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി?
a) വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി
b) മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ്
c) വക്കം ഖാദർ
d) മക്തി തങ്ങൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പതിനാലാം ഭേദഗതി പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിനോട്‌ കൂട്ടിച്ചേർത്ത പ്രദേശം??
a) ഹൈദരാബാദ്
b) പോണ്ടിച്ചേരി
c) ഗോവ
d) ത്രിപുര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ പ്ലാൻ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ ദിവസം?
a) 1947നവംബർ 26
b) 1946 മെയ് 16
c) 1945 നവംബർ 26
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരിയായ വാക്യമേത്?
a) പ്രായാധിക്യം ചെന്ന മഹത് വ്യക്തികളെ നാം തീർച്ചയായും ബഹുമാനിച്ചേ പറ്റൂ
b) പ്രായാധിക്യമുള്ള മഹാവ്യക്തികളെ നാം ബഹുമാനിച്ചേപറ്റൂ
c) പ്രായാധിക്യം ചെന്ന മഹാവ്യക്തികളെ നാം തീർച്ചയായും ബഹുമാനിച്ചേപറ്റൂ
d) പ്രായാധിക്യം ചെന്ന മഹാവ്യക്തികളെ നാം ബഹുമാനിച്ചേ പറ്റൂ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കറുത്ത ചന്ദ്രൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫോബോസ് ഏത് ഗ്രഹത്തിന്റെ ഉപഗ്രഹമാണ്?
a) ഭൂമി
b) വ്യാഴം
c) ചൊവ്വ
d) ബുധൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചർക്കയെ കുറിച്ച് ആദ്യമായി പരാമർശിച്ച ഗ്രന്ഥം?
a) താരീഖ് ഇ അലായി
b) ഫുത്തുഹ് അസ്സ് സലാത്തിൻ
c) കിതാബ് ഉൾ യാമിനി
d) ഫത്വ ഇ ജഹൻദരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിൽ കാണപ്പെടുന്നത്??
a) ന്യൂട്രോണുകൾ
b) ഇലക്ട്രോണുകളും പ്രോട്ടോണുകളും
c) പ്രോട്ടോണുകളും ന്യൂട്രോണുകളും
d) ഇലക്ട്രോണുകൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിക്കിപീഡിയയുടെ സ്ഥാപകൻ ?

(Excellence Academy)?
a) ലാറി പേജ്
b) ജിമ്മി വെയിൽസ്
c) ജെറി യാങ്
d) ജൂലിയൻ അസാൻജ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രാചീനകാലത്ത് ചൂർണി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നദി

?
a) പെരിയാർ
b) പമ്പ
c) ഭാരതപ്പുഴ
d) യമുന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക മുള ദിനം??
a) ഡിസംബർ 12
b) സെപ്റ്റംബർ 18
c) ആഗസ്റ്റ് 17
d) ജൂലൈ 15
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മിൽവോക്കി ഡീപ്പ് ഏത് സമുദ്രത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?
a) പസഫിക്
b) ഇന്ത്യൻ
c) അറ്റ്ലാന്റിക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംഘകാലഘട്ടത്തില്‍ രചിക്കപ്പെട്ട, കുടുംബ ബന്ധത്തെയും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും കുറിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുന്ന കൃതി ഏത് ??
a) എട്ടുതോകൈ
b) അകനാനൂര്‍
c) ചിലപ്പതികാരം
d) പുറനാനൂര്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒന്നോ അതിലധികമോ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ നാമ രൂപത്തിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റത്തിന്റെ പേര്?
a) - വചനം
b) - കൃത്ത്
c) - തദ്ധിതം
d) - കാരകം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാവേലിക്കര ഉടമ്പടി മാര്‍ത്താണ്ഡവര്‍മ്മയും പോര്‍ച്ചുഗീസുകാരും തമ്മില്‍ ഒപ്പ് വച്ച വര്‍ഷം?(Talent Academy)?
a) 1753
b) 1750
c) 1653
d) 1755
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പിൻ വാലി നാഷണൽ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം?
a) നാഗാലാൻഡ്
b) അസം
c) ഹിമാചൽ പ്രദേശ്
d) ഉത്തരാഖണ്ഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
By the end of next month we____ here for seven years?
a) Will be living
b) Will have lived
c) Will live
d) Would have lived
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ന്യൂക്ലിയസ്സിനോട് ഏറ്റവുമടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലില്‍ ഉളള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം?(Talent Academy)?
a) 18
b) 8
c) 6
d) 2
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗോയിറ്റർ എന്ന രോഗം ഏത് ഗ്രന്ഥിയെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്

?
a) ആഗ്നേയഗ്രന്ഥി
b) തൈമസ് പ്രിന്റ്
c) തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി
d) പീയൂഷഗ്രന്ഥി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
INC രൂപീകൃതമായതെന്ന്?
a) 1888 ഡിസംബർ 28
b) 1885 ഡിസംബർ 30
c) 1885 ഡിസംബർ 28
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ സമഗ്ര വികസനത്തിനായി ഐഎസ്ആർഒ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഉപഗ്രഹ അതിഷ്ഠിത സോഫ്റ്റ്‌വെയർ?
a) ചലോ കേരള
b) ഭുവൻ കേരള
c) ഉടോ കേരള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു കുറ്റവാളിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ എത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കണം?
a) 14 ദിവസം
b) 48 മണിക്കൂർ
c) 24 മണിക്കൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യ ബേക്കറി ആരംഭിച്ച സ്ഥലം?
a) കണ്ണൂർ
b) തലശ്ശേരി
c) കാസർഗോഡ്
d) കോഴിക്കോട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള പാണിനി എന്നറിയപ്പെടുന്നതാര് ??
a) കേരള വർമ വലിയ കോയി തമ്പുരാൻ
b) വയലാർ രാമവർമ്മ
c) എ ആർ രാജരാജവര്മ
d) കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1957ലെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ കാശ്മീർ വിഷയത്തെപ്പറ്റി തുടർച്ചയായി എട്ടു മണിക്കൂർ പ്രസംഗിച്ച ഇന്ത്യക്കാരൻ?
a) വി പി മേനോൻ
b) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
c) ജോൺ മത്തായി
d) വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🍂 സംഗ്രാമ മാധവന് ജന്മസ്ഥലം?
a) കാലടി
b) ആലുവ
c) ഇരിങ്ങാലക്കുട
d) പൊന്നാനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇംഗ്ലീഷ് കാരും ഫ്രഞ്ച്കാരും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടന്ന കർണാടിക് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു??
a) തമിഴ്നാട്
b) തെലുഗാന
c) ആന്ധ്രപ്രദേശ്
d) കർണ്ണാടക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Identify the complex sentences?
a) Oven has a piano which plays well
b) Oven has a piano and it plays well
c) Oven has a piano but it doesn’t play well
d) Oven’s piano plays well
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Amenable?
a) Spur
b) Impartial
c) Responsive
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരിയുടെ ആത്മകഥയുടെ പേര്??
a) എന്റെ വഴിയമ്പലങ്ങൾ
b) ജീവിതപാത
c) എന്റെ കഥ
d) കൊഴിഞ്ഞ ഇലകൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജലത്തില്‍ ശബ്ദത്തിന്‍റെ വേഗത എത്രയാണ്??
a) 3410
b) 1456
c) 1453
d) 1510
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആഗ്ര നഗരം സ്ഥാപിച്ചത് :?
a) ബഹ്‌ലോൽ ലോധി
b) ഇബ്രാഹിം ലോധി
c) ബാൽബൻ
d) സിക്കന്ദർ ലോധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Forbidden fruit?
a) കിട്ടാക്കനി പുളിക്കും
b) മറച്ചുവച്ച കനി
c) മധുരിക്കുന്ന കനി
d) വിലക്കപ്പെട്ട കനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവിതാംകൂറിൽ മരച്ചീനികൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ്?
a) സ്വാതി തിരുനാൾ
b) ആയില്യം തിരുനാൾ
c) ഉത്രം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ
d) വിശാഖം തിരുനാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Synonym of ‘cautious’

A) Vulgar B) Careful C) Casual D) Calm?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡേ നൈറ്റ് ടെസ്റ്റില്‍ സെഞ്ചുറി നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ താരം??
a) ചേതേശ്വർ പൂജാര
b) മായങ്ക് അഗർവാൾ
c) വിരാട് കോഹ്ലി
d) രോഹിത് ശർമ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I_______my aunt’s house in those days?
a) had used to visit
b) was used to visit
c) am used to visit
d) used to visit
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തില്‍ ക്വിറ്റ്-ഇന്ത്യാ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയത് ആര്

A) കെ.കേളപ്പന്‍ B) ഡോ. കെ.ബി. മേനോന്‍ C) അലി മുസലിയാര്‍ D) ടി.കെ. മാധവന്‍?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘താമര+ഇല=താമരയില’ - ഇതിലെ സന്ധി ഏത്??
a) ആദേശസന്ധി
b) ദിത്വസന്ധി
c) ആഗമസന്ധി
d) ലോപസന്ധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉത്തര റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം??
a) ചെന്നൈ
b) ജയ്‌പൂർ
c) അലഹാബാദ്
d) ന്യൂഡൽഹി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
❓️?
a) 1, 2 ശെരിയാണ്
b) 2, 4 ശെരിയാണ്
c) 2, 3, 4 ശെരിയാണ്
d) 1, 2, 3 ശെരിയാണ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൊട്ടാസ്യം, സോഡിയം, കാൽസ്യം തുടങ്ങിയ മൂലകങ്ങൾ ആദ്യമായി വേർപെടുത്തി കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ്

(Kerala PSC Q & A)?
a) റുഥർഫോർഡ്
b) ലാവോസിയെ
c) ഹംഫ്രി ഡേവി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ അവയവം മാറ്റിവെക്കൽ നിയമം പാസാക്കിയ വർഷം ഏത്?
a) 1994
b) 1995
c) 2001
d) 1998
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലക്ഷദ്വീപിലെ ആകെ ജില്ലകളുടെ എണ്ണം??
a) 10
b) 36
c) 5
d) 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 എഴുത്തച്ചൻ പുരസ്‌കാരം ]?
a) - പോൾ സ്കറിയ
b) - മുകുന്ദൻ
c) - K സച്ചിദാനന്ദൻ
d) - ആനന്ദ്(p സച്ചിദാനന്ദൻ)
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭാരതി ശിവജി ഏത് കലാരൂപമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു??
a) കഥകളി
b) കുച്ചിപ്പുടി
c) മോഹിനിയാട്ടം
d) ഭരതനാട്യം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗാന്ധി സമാധാന പുരസ്‌കാരത്തിന് ആദ്യ ജേതാവ്??
a) ഇന്ദ്രജിത്ത് ഗുപ്ത
b) ജൂലിയസ് നെരേര
c) മൊറാർജി ദേശായി
d) ആചാര്യ വിനോബ ഭാവേ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രാചീന കാലത്ത് കോലത്ത് നാടിന്റെ തലസ്ഥാനം?
a) കോഴിക്കോട്
b) തലശ്ശേരി
c) വയനാട്
d) കണ്ണൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കണ്ണിലെ ലെൻസ് അതാര്യമാവുന്നതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം

?
a) ഗ്ലോക്കോമ
b) തിമിരം
c) ചെങ്കണ്ണ്
d) വർണാന്ധത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിസർഗ്ഗ ചുഴലി കാറ്റ് “നിസർഗ്ഗ “ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം?
a) ആകാശം
b) ഹാനികരം
c) പ്രകൃതി
d) നാശം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
When is international mother language day?
a) Feb 20
b) Feb 21
c) Feb 22
d) Feb 23
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Quote:”നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള വിഭവങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരാളുടെ പോലും അത്യാഗ്രഹത്തെ നിറവേറ്റാനില്ലതാനും “(SCERT 6th)?
a) ഓസ്ബോൺ
b) ഗാന്ധി
c) റിസ്‌ലെ
d) നെഹ്‌റു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇലക്ട്രിക് കറൻറ് അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണമാണ്?
a) വോൾട്ട് മീറ്റർ
b) മാനോമീറ്റർ
c) സോണോ മീറ്റർ
d) അമ്മീറ്റർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ പക്ഷി ഗ്രാമം?
a) - മഞ്ചാടി
b) - ചൂലന്നൂർ
c) - തട്ടേക്കാട്
d) - നൂറനാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Synonyms:-

Docile?
a) Inflexible, obstinate
b) Submissive, compliant, amenable
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എലെക്ട്രിസിറ്റി സമരം ത്രിശൂർ നടന്നത് ഏത് വർഷം??
a) 1936
b) 1942
c) 1946
d) 1933
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിയമപ്രകാരം സ്ഥാപിതമായ നടപടിക്രമം?
a) ബ്രിട്ടൻ
b) ചൈന
c) അമേരിക്ക
d) ജപ്പാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബാഹ്മിനി സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം

?
a) ഉറയൂർ
b) താനേശ്വർ
c) ബിദാർ
d) ഗുൽബർഗ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒ എൻ വി യുടെ ഒരു കൃതി??
a) ചന്ദനക്കട്ടിൽ
b) ദാഹിക്കുന്ന പാനപാത്രം
c) സർഗ്ഗസംഗീതം
d) ശാരദ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സാമാന്യ നാമത്തിന് ഉദാഹരണം ഏത്?
a) മഴ
b) മരം
c) മഞ്ഞ്
d) മാവ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെയ്യങ്ങയുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ല ഏത്??
a) പാലക്കാട്
b) വയനാട്
c) കണ്ണൂർ
d) കാസർഗോഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1- മുല്ലപ്പൂ വിപ്ലവത്തെ തുടർന്ന് പ്രസിഡന്റ് പദവി രാജിവെച്ച് ഹുസ്നി മുബാറക് ഏത് രാജ്യക്കാരനായിരുന്നു ??
a) ടുണീഷ്യ
b) ചൈന
c) ഈജിപ്ത്
d) തുർക്കി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കർണപടത്തിലെ ഇരുവശത്തെയും മർദ്ദം തുല്യമാക്കി കർണപടത്തെ സംരക്ഷയ്ക്കുന്നത്

?
a) വെസ്റ്റിബ്യുൾ
b) ശ്രവണ നാഡി
c) യൂസ്റ്റേഷ്യൻ നാളി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആരംഭിച്ച വർഷം : -?
  a) 1960
  b) 1950
  c) 1956
  d) 1951
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  രക്തത്തിൽ കാൽസ്യ ത്തിന്റെ അളവ് ക്രമാതീതമായി കുറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പേശികളുടെ കോച്ചി വലിവ്?
  a) ടെറ്റനസ്
  b) ടെറ്റനി
  c) മയോപ്പിയ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ❓️ വാസോപ്രസിൻ കുറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം

🅟🅢🅒 🅥🅘🅢🅘🅞🅝🅩🅩?
a) ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ്
b) മിക്സിഡിമ
c) ഗോയിറ്റർ
d) ഡയബറ്റിസ് ഇന്സിപിഡസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യു.എന്‍. ജനപ്രതിനിധി സഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യ മലയാളി വനിത:?
a) നിരുപമറാവു
b) ചിത്ര രാമകൃഷ്ണന്‍
c) പ്രമീള ജയപാല്‍
d) ചൊക്കില അയ്യര്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തൊഴുത്ത് പശു പച്ചപ്പുല്ല് വേഗത്തിൽ തിന്നുന്നു ക്രിയാവിശേഷണം ഏത്?
a) പശു
b) വേഗത്തിൽ
c) വെളുത്ത
d) തിന്നുന്നു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏഷ്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന നഗരം

?
a) ധാക്ക
b) ബെയ്‌ജിംഗ്
c) മുംബൈ
d) ടോക്കിയോ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവുമധികം യുനെസ്കോ ലോക പൈതൃക കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്

(Kerala PSC Q & A)?
a) രാജസ്ഥാൻ
b) ഉത്തർപ്രദേശ്
c) മഹാരാഷ്ട്ര
d) മധ്യപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Rahul had difficulty …….. his travel arrangements.

(Kerala PSC Q & A)?
a) To
b) At
c) With
d) In
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആഗോള താപന ത്തിന് കാരണമായ വാതകം..??
a) നൈട്രജൻ
b) ഹൈഡ്രജൻ
c) ഓക്സിജൻ
d) കാർബൺഡയോക്സൈഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശത്രു വിന്റെ പര്യായപദം?
a) ശത്തരി
b) പുരി
c) വൈരം
d) അരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1940 ൽ ഓഗസ്റ്റ് ഓഫർ മുന്നോട്ട് വച്ച വൈസ്രോയി??
a) B. ലിൻലിത്ഗോ പ്രഭു
b) D. മിന്റോ പ്രഭു
c) A. ഇർവിൻ പ്രഭു
d) C. റീഡിങ് പ്രഭു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ മെമ്മറി?
a) റാം
b) ക്യാഷ് മെമ്മറി
c) ബഫർ മെമ്മറി
d) റെജിസ്റ്റർ മെമ്മറി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
REEL?
a) Nefarious
b) Roll
c) Vivify
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഹാത്മാഗാന്ധിജി ഐ. എൻ.സിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പങ്കെടുത്ത വട്ടമേശ സമ്മേളനം ഏത്!?
a) 3
b) 1
c) 2
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who was recently appointed as the new Prime Minister of Russia??
a) Vladimir Putin
b) Dmitry Medvedev
c) Roman Goncharenko
d) Mikhail Mishustin
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദക്ഷിണേഷ്യയിലാദ്യമായി വാതുവയ്പ്പിനെ ( Match fixing) ക്രിമിനൽ കുറ്റമാക്കി പ്രഖ്യാപിച്ച രാജ്യം??
a) പാകിസ്ഥാൻ
b) അറിയില്ല
c) ശ്രീലങ്ക
d) ബംഗ്ലാദേശ്
e) നേപ്പാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫുള്ളറിൻ ഏതു മൂലകത്തിന്റെ രൂപാന്തരമാണ്

(Kerala PSC Q & A)?
a) കാൽസ്യം
b) ഫോസ്ഫേറ്റ്
c) കാർബൺ
d) ഫ്യൂറിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി??
a) സിന്ധു
b) നൈൽ
c) ആമസോൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം??
a) A. മണ്ണുത്തി
b) B. മങ്കൊമ്പ്
c) C. പന്നിയൂർ
d) D. ശ്രീകാര്യം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ദേശസാത്കരിച്ച വർഷം :?
a) 1951
b) 1956
c) 1969
d) 1959
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉരുളുന്ന ഗ്രഹം?
a) നെപ്ട്യൂൺ
b) ബുദ്ധൻ
c) ശുക്രൻ
d) യുറാനസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആധുനിക ഒളിമ്പിക്സ് ആരംഭിച്ച വർഷം?
a) 1896
b) 1895
c) 1776
d) 1897
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുമായി ഏറ്റവും കുറച്ച് കര അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യം

?
a) ശ്രീലങ്ക
b) നേപ്പാൾ
c) ഭൂട്ടാൻ
d) അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘തുലാം പത്ത് സമരം’ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?(Talent Academy)?
a) പാലിയം സത്യാഗ്രഹം
b) കയ്യൂര്‍ സമരം
c) വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം
d) പുന്നപ്ര വയലാര്‍ സമരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 ലെ സമാധാന നോബൽ ജേതാവായ അബി മുഹമ്മദ് അലി ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ആണ്?
a) എത്യോപ്യ
b) എത്രിയ
c) സിറിയ
d) ഇറാഖ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരിയായ പദം ഏത്?
a) അടിമത്വം
b) അടിമത്തം
c) അടിമത്ത്വം
d) അടിമതം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2️⃣0️⃣ ഇന്ത്യയുടെ പുത്തൻ സാമ്പത്തിക നയത്തിൻ്റെ പിതാവ് ❓.?
a) C. മൻമോഹൻസിംഗ്
b) D. ആർ. വെങ്കിട്ടരാമൻ
c) A. പി. വി നരസിംഹറാവു
d) B. എം. വിശ്വേശ്വരയ്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പോർച്ചുഗീസുക്കാരു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ തലസ്ഥാനം??
a) കൊൽക്കത്ത
b) കൊച്ചി
c) മാഹി
d) ഗോവ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജീവന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം

?
a) കലകൾ
b) ലൈസോസോം
c) കോശങ്ങൾ
d) അസ്ഥികൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ സമരകാലത്ത് ബംഗാളിലെ താലൂക്കിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട സമാന്തര സർക്കാർ താമ്ര ലിപ്ത ജതിയക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്?
a) ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ
b) സതീഷ് ചന്ദ്ര സാമന്ത
c) അരുണ അസഫലി
d) ഡോക്ടർ കെ ബി മേനോൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന വർഷങ്ങളിൽ☑️?
a) 1.കൂനൻ കുരിശുസത്യം 1653
b) 2.ഉദയംപേരൂർ സുന്നഹദോസ് 1598
c) 2 ശരി
d) 1 ശരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘Cloven hoof’ means?
a) The evil intention
b) Nice intention
c) To have great fun
d) To win a victory
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉർദു ഭാഷയിൽ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം

?
a) കനാലുകളുടെ തൊപ്പികളുടെയും നാട്
b) വിശുദ്ധിയുടെ നാട്
c) കനാലുകളുടെ നാട്
d) പുണ്യ നഗരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I _____ you one of these days,I expect.?
a) Will be seeing
b) See
c) Will see
d) Am seeing
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെയ്യങ്ങളുടെ നാട്?
a) കണ്ണൂർ
b) കാസർകോട്
c) കോഴിക്കോട്
d) വയനാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൊന്മുടി അണകെട്ട് ഏത് ജില്ലയിലാണ്?
a) പത്തനംതിട്ട
b) കൊല്ലം
c) ഇടുക്കി
d) തിരുവനന്തപുരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം എത്ര ദിവസം നീണ്ടുനിന്നു

?
a) 603
b) 602
c) 605
d) 606
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Anto of DISGRUNTLE?
a) Resentful,Aggrieved,Fed up,Vex,Indignant
b) Blissful,Delighted,Glad,Happy,Joyful
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ദിത്വ സന്ധിക്ക് ഉദാഹരണം?
a) പെറ്റമ്മ
b) ചക്കരയുമ്മ
c) കാട്ടാന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക