Neethu as well as her friends ____ honoured.?
a) is
b) have
c) has
d) are
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ നാനോ ഉപഗ്രഹം ??
a) മാവേന്‍
b) ജുഗ്നു
c) ആപ്പിള്‍
d) ബില്ലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Your perfect banking partner ഏത് ബാങ്കിന്റെ ആപ്തവാക്യമാണ്?
a) ICICI ബാങ്ക്
b) ഫെഡറൽ ബാങ്ക്
c) കാനറ ബാങ്ക്
d) SBI
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേദാർനാഥ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദീതീരം?
a) അളകനന്ദ
b) മന്ദാകിനി
c) അമരാവതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹിരോഷിമയിലും നാഗസാക്കിയിലും ആറ്റം ബോംബ് വർഷിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് രൂപംകൊണ്ട മേഘപടലങ്ങൾ?
a) ഫോഗ്
b) മഷ്റൂം മേഘങ്ങൾ
c) ക്ലൗഡ് സ്ട്രീറ്റ്സ്
d) എയർ പോക്കറ്റുകൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A, B എന്നീ സ്ഥലങ്ങളെ തമ്മിൽ 40 കി. മീറ്റർ ദൂരമുണ്ട്. A യിൽ നിന്നും B യിൽ എത്താൻ 1 മണിക്കൂറും മടക്കയാത്രയ്ക്ക് 1. 1/2 മണിക്കൂറും എടുക്കുന്നു. അയാളുടെ ശരാശരി വേഗത എത്ര??
a) 24 km / hrs
b) 36 km / hrs
c) 32 km / hrs
d) 30 km / hrs
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എഴുമാന്തുരുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല?
a) കോട്ടയം
b) വയനാട്
c) എറണാകുളം
d) ആലപ്പുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Pick out the incorrect sentence:?
a) We are cousins
b) He brought some luggage
c) He is waiting here for three hours
d) I know all that he said
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2020 ൽ ആന്ധ്രാ ബാങ്കും കോർപറേഷൻ ബാങ്കും ഏത് ബാങ്കിലാണ് ലയിച്ചത്??
a) കാനറാ ബാങ്ക്
b) സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ
c) ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്ക്
d) യൂണിയൻ ബാങ്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സിക്കിം ഇന്ത്യ യൂണിയൻ ഭാഗമായിത്തീർന്ന സമയത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരുന്നു??
a) ഇന്ദിരാഗാന്ധി
b) ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി
c) ഗുൽസാരി ലാൽ നന്ദ
d) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The plural form of nebula

(Excellence Academy)?
a) Nebulai
b) Nebula
c) Nebulae
d) Nebulas
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘മൂപ്പൻ’ ഏത് തദ്ധിതത്തിന് ഉദാഹരണമാണ്?
a) തദ്വത്തദ്ധിതം
b) പൂരണിത തദ്ധിതം
c) None
d) തന്മാത്ര തദ്ധിതം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആൾ ഇന്ത്യ ഖിലാഫത്ത് കമ്മറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ്?
a) മുഹമ്മദ് അലി
b) ഗാന്ധിജി
c) മൗലനി അബ്ദുൾ കലാം ആസാദ്
d) ഷക്കത്ത് അലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കനാൽ

?
a) ആഗ്രാ കനാൽ
b) ഗ്രാൻഡ് കനാൽ
c) സൂയസ് കനാൽ
d) പനാമ കനാൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിലമ്പൂർ തേക്കിൻ കാടുകളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി??
a) കുന്തിപുഴ
b) കുറ്റിയാടി പുഴ
c) ചാലിയാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സതി നിര്‍ത്തലാക്കിയ വര്‍ഷം ??
a) 1819
b) 1831
c) 1829
d) 1828
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഉപരിതല വിസ്തീര്‍ണ്ണം കൂടിയ അവയവം ??
a) വൃക്ക
b) ശ്വാസകോശം
c) കരള്‍
d) തലച്ചോറ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
✒️വിധവ - പുല്ലിംഗം??
a) വിധുരൻ
b) വിധുരാൻ
c) വിദൂരൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊറോണ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പത്തംഗ സമിതിയുടെ ചെയർമാൻ?
a) അമിതാഭ് കാന്ത്
b) വി കെ പോൾ
c) ഹർഷവർദ്ധൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്റർനാഷണൽ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ യൂണിയന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ്?
a) ഫ്രാൻസ്
b) സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്
c) ബ്രിട്ടൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Many senior military officers …….a part in the replacement of the govt?
a) Have played
b) Was played
c) Has played
d) Plays
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാസ്റ്റിക് സോഡ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പദാർത്ഥം

?
a) സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്
b) സോഡിയം നൈട്രേറ്റ്
c) സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്
d) സോഡിയം കാർബണേറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ദേവദാസി സമ്പ്രദായത്തെപ്പറ്റി പരാമര്‍ശിക്കുന്ന ശാസനം ??
a) തിരുവിലങ്ങാട്ട് ശാസനം
b) ചോക്കൂര്‍ ശാസനം
c) ജൂതശാസനം
d) മാമ്പള്ളി ശാസനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അഭയദേവ്?
a) എൻ കൃഷ്ണപിള്ള
b) കെ എസ് കൃഷ്ണപിള്ള
c) അയ്യപ്പൻപിള്ള
d) സിവി രാമൻ പിള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. The synonym of ‘Harrow’?
  a) Trouble
  b) Crave
  c) Close
  d) Hope
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  അയോധ്യ ഭൂമി തർക്ക കേസിൽ തുടർച്ചയായി എത്ര ദിവസം വാദംകേട്ട ശേഷമാണ് സുപ്രീം കോടതിയിലെ അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് 1045 പേജുള്ള വിധിന്യായം പുറപ്പെടുവിച്ചത്?
  a) 106 ദിവസം
  b) 40 ദിവസം
  c) 82 ദിവസം
  d) 78 ദിവസം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഏറ്റവും ചെറിയ ലോകസഭാ മണ്ഡലം?
  a) കച്‌
  b) ലക്ഷദ്വീപ്
  c) ലഡാക്ക്
  d) മാഹി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ആയിരത്തണ്ട് - സന്ധി ചെയ്യുന്നത്?

[LDC 2007 MLPM, 2011 AlPZA]?
a) ആയിര + ആണ്ട്
b) ആയിരത്ത് + ആണ്ട്
c) ആയിര + താണ്ട്
d) ആയിരം + ആണ്ട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ ചിഹ്നം ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ച വർഷം :?
a) 2002 ഓഗസ്റ്റ് 15
b) 2002 ജൂലൈ 15
c) 2010 ജൂലൈ 15
d) 2010 ഓഗസ്റ്റ് 15
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി മൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷൻ വഴി കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കാൻ ഉള്ള സൗകര്യം അവതരിപ്പിച്ച ബാങ്ക്?
a) യെസ് ബാങ്ക്
b) കൊട്ടക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്ക്
c) ഇൻഡസ്ഇൻഡ് ബാങ്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിലെ ആദ്യ സങ്കരയിനം തെങ്ങിൻ തോട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശം??
a) കുട്ടനാട്
b) തൊടുപുഴ
c) നീലേശ്വരം
d) മണ്ണുത്തി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രക്ഷാസമിതിയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്ന വർഷം??
a) 1947
b) 1946
c) 1945
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അടുത്തിടെ ആരംഭിച്ച നേവൽ എയർബേസ് ‘INS കൊഹാസ’ എവിടെയാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്??
a) ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ
b) കൊൽക്കത്ത
c) ചെന്നൈ
d) ലക്ഷദ്വീപ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘കാറ്റിന്റെ രാജ്യം’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഏത്??
a) മെക്സിക്കോ
b) സ്വീഡൻ
c) അമേരിക്ക
d) ഡെൻമാർക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who is known as Loknayak?

?
a) T. Prakasham
b) Bala Gangadhar Tilak
c) Jayaprakash Narayanan
d) Madan Mohan Malaviya
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തെ അസംബ്ലി മണ്ഡലം?
a) കാഞ്ഞങ്ങാട്
b) മഞ്ചേശ്വരം
c) നീലേശ്വരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉണ്ണായി വാര്യരുടെ നളചരിതം ആട്ടക്കഥ കാളിദാസ ശാകുന്തളതേകാൾ മികച്ച കൃതി ആണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട നിരൂപകൻ ആര്?
a) ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി
b) സുകുമാർ അഴീക്കോട്
c) ഗുപ്തൻനായർ
d) കെ പി അപ്പൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവിതാംകൂറില്‍ അടിമ വ്യാപാരം നിരോധിച്ച ഭരണാധികാരി?
a) സേതു പാര്‍വ്വതി ഭായ്
b) സ്വാതിതിരുനാള്‍
c) റാണി ഗൗരി ലക്ഷ്മി ഭായ്
d) റാണി പാര്‍വ്വതി ഭായ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക രക്തദാന ദിനം?
a) ജൂൺ 14
b) ജൂലൈ 14
c) ഒക്ടോബർ 2
d) ഒക്ടോബർ ഒന്ന്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രകാശസംശ്ലേഷണത്തിൽ ഇരുണ്ട ഘട്ടം നടക്കുന്നത് എവിടെ വച്ച്??
a) ഗ്രാന
b) വേര്
c) Stroma
d) കാണ്ഡം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭാരതപ്പുഴ പതിക്കുന്നത് എവിടെ??
a) നെയ്യാർ
b) അറബിക്കടൽ
c) വേമ്പനാട് കായൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചുവടെ പറയുന്നവയിൽ ഏതിനെയാണ് മൗലിക അവകാശത്തിൻറെ ഭാഗമായി സുപ്രീംകോടതി അടുത്തിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്?
a) ഇൻറർനെറ്റിലെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം
b) തർക്കപരിഹാരം
c) വിവാഹമോചനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
UN പഴം-പച്ചക്കറി വർഷമായി ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്?
a) 2020
b) 2021
c) 2019
d) 2022
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യ കാർഷിക പഞ്ചായത്ത്?
a) മങ്കര
b) പെരുമാട്ടി
c) അഗളി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വേലുത്തമ്പി ദളവ കുണ്ടറ വിളംബരം നടത്തിയത് എന്ന്?
a) 1809
b) 1806
c) 1905
d) 1805
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജീവന്റെ പുസ്തകം രചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗണിതത്തിലെ ഭാഷയിലാണ്” എന്നുപറഞ്ഞ് ശാസ്ത്രകാരൻ?
a) - ഇറാസ്തോസ്തനീസ്
b) - ഗലീലിയോ ഗലീലി
c) - പൈതഗോറസ്
d) - കോപ്പർനിക്കസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സർവ്വകലാശാല തിരുവിതാംകൂർ സർവകലാശാല നിലവിൽ വന്നത്?
a) 1937
b) 1940
c) 1938
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യന്റെ സാധാരണ രക്ത സമ്മർദ്ദം?

PSC THRILLER 2.0?
a) 180/90mmHg
b) 120/80mmHg
c) 90/180mmHg
d) 80/120mmHg
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സഖലിൻദ്വീപ് ഏത് സമുദ്രത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്

?
a) അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം
b) ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം
c) പസഫിക് സമുദ്രം
d) അന്റാർട്ടിക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘പിരിഡോക്സിന്‍’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജീവകം ഏത്

A) ജീവകം B1 B) ജീവകം B7 C) ജീവകം B3 D) ജീവകം B6?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൂനാ സന്ധി നടന്നത് എന്ന്?
a) 1932
b) 1929
c) 1931
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയെ നാടുകടത്തിയ സമയത്തെ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ്??
a) അവിട്ടം തിരുനാൾ
b) ഉത്രം തിരുനാൾ
c) ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ
d) ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ സ്വയം ഭ്രമണം പൂർത്തിയാക്കുന്നു ഗ്രഹം?
a) വ്യാഴം
b) ബുധൻ
c) ശുക്രൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘മുല്ലപ്പൂ’ ഇതിലെ സന്ധി?
a) ലോപസന്ധി
b) ആദേശസന്ധി
c) ദ്വിത്വ സന്ധി
d) ആഗമസന്ധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A labourer involved in loading and uploading ships. (a) Somnambulist (b) Sinophobe (c) Stevedore (d) Septuagenarian?
a) a
b) b
c) d
d) c
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ഹെവിയ ബ്രസീലിയന്‍സിസ്’ എന്നത് ഏതിന്റെ ശാസ്ത്രനാമമാണ്??
a) പരുത്തി
b) തേയില
c) കരിമ്പ്
d) റബ്ബര്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിറ്റാമിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത്?
a) എഡ്വേർഡ് മൈലമ്പി
b) കാസ്മിയർ ഫങ്ക്
c) ഹെർബർട്ട് എം ഇവൻസ്
d) ഫെഡെറിക് ഹോപ്കിൻസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്ത് ഏറ്റവും കുറച്ച് മരുപ്രദേശം ഉള്ള ഭൂഖണ്ഡം?
a) ആസ്ട്രേലിയ
b) ഏഷ്യ
c) യൂറോപ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ജലനയം പ്രഖ്യാപിച്ച പഞ്ചായത്ത്?
a) കുന്നമംഗലം
b) പെരുമണ്ണ
c) ഒളവണ്ണ
d) ബാലുശ്ശേരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുല്ലപ്പൂ നിറമുള്ള പകലുകൾ ആരുടെ കൃതിയാണ്

?
a) ആനന്ദ്
b) വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ
c) ഖാലിദ് ഹുസൈനി
d) ബെന്യാമിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2011-ലെ സെന്‍സസ് പ്രകാരം രാജ്യത്ത് ഭവനരഹിതര്‍ ഇല്ലാത്ത ഏക സംസ്ഥാനം??
a) ഗുജറാത്ത്
b) മിസോറാം
c) കേരളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാജ്യത്തെ ആദ്യ ശർക്കര മ്യൂസിയം വരാൻ പോകുന്നത്?
a) പന്തളം
b) കാന്തല്ലൂർ
c) മൈസൂർ
d) മറയൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പക്ഷ്മം എന്ന വാക്കിൻറെ അർത്ഥം?
a) കൺപീലി
b) തലമുടി
c) ഇടതിങ്ങിയ
d) മിനുസമുള്ളത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The opposite of abide?
a) Vacate
b) Remain
c) Follow
d) Wait
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ പിറ്റ്സ് ബർഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം

(Excellence Academy)?
a) ജംഷെഡ്പൂർ
b) ജോധ്പൂർ
c) ജയ്പൂർ
d) കാൺപൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പന്തളം കേരളവർമ്മ സ്വീകരിച്ച തൂലികാനാമം?
a) വി കെ എൻ
b) ആനന്ദ്
c) കവിതിലകൻ
d) പ്രേംജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“TuZuk-e-Babri” has written in which language??
a) Turkish
b) Persian
c) Urdu
d) Arabic
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജലത്തെ പൂജ്യം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നിന്നും 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് ചൂടാക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വ്യാപ്തം??
a) ആദ്യം കുറയും പിന്നെ കൂടും
b) ആദ്യം കൂടും പിന്നെ കുറയും
c) കുറയുന്നു
d) കൂടുന്നു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഐസ് ഹോക്കി ടീമിലെ കളിക്കാരുടെ എണ്ണം?
a) 6
b) 9
c) 5
d) 11
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The rider fell…… the horse .?
a) Down
b) Off
c) Out
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവസഭ എന്ന പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത്

?
a) വൈകുണ്ഠസ്വാമികൾ
b) ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി
c) കുമാരഗുരുദേവൻ
d) അയ്യങ്കാളി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇപ്പോൾ A ക് നാല് വയസും B ക്ക്‌ ആറു വയസും ഉണ്ട്. എങ്കിൽ ഇരുവരുടെയും വയസ്സിന്റെ തുക 24 ആകുവാൻ എത്ര വർഷം കാത്തിരിക്കണം??
a) 10
b) 7
c) 9
d) 8
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പെട്രോളിയം വേര്‍തിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ??
a) കേശികത്വം
b) അംശിക സ്വേദനം
c) സെന്‍ട്രിഫ്യൂഗേഷന്‍
d) ക്രൊമറ്റോഗ്രാഫി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയും പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രസിഡണ്ട് മുഹമ്മദ് അയ്യൂബ് ഖാനും തമ്മിൽ ഒപ്പുവെച്ചതാണ് താഷ്കന്റ് കരാർ

അതിന്റെ പിറ്റേദിവസം ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി താഷ്‌ക്കന്റിൽ വച്ചു മരണപ്പെടുകയുണ്ടായി ഏതാണാ ദിവസം?
a) 1966 ജനുവരി 10
b) 1966 ജനുവരി 12
c) 1966 ജനുവരി 11
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The interview will be held between 10 a.m. …..1:00 p.m.?
a) till
b) to
c) and
d) upto
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
International Plastic Bag Free Day?
a) July 3
b) July 4
c) July 2
d) July 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തോളെല്ലിലെ അസ്ഥിസന്ധി യുടെ പേര്?
a) ഗോളര സന്ധി
b) വിജാഗിരി സന്ധി
c) കീലസന്ധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Ankita Raina and Bibiane Schoofs won double title in ITF women’s tennis event in Thailand. Bibiane Schoofs belongs to which country??
a) Thailand
b) Denmark
c) Netherlands
d) Norway
e) Spain
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
10) ആദേശസന്ധി അല്ലാത്തത് ഏത്?
a) ആയിരത്താണ്ട്
b) വിറ്റു
c) പച്ചരി
d) നെന്മണി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശുചീന്ദ്രം കൈമുക്ക് നിർത്തലാക്കിയ ഭരണാധികാരി?
a) സ്വാതി തിരുനാൾ
b) മാർത്താണ്ഡവർമ്മ
c) ആയില്യം തിരുനാൾ
d) രാമവർമ്മ കുലശേഖരന്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജഡത്വനിയമം ആവിഷ്കരിച്ചത് ]?
a) - ആർക്കമെഡീസ്
b) - പാസ്കൽ
c) - ഗലീലിയോ
d) - Newton
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
One of his two sons Reghu is the?
a) Tallest
b) Taller
c) Tall
d) More taller
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
You must be careful while you drive , Here the word “careful “ is……..?
a) Noun
b) Adjective
c) Adverb
d) Verb
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചിറ്റഗോംഗ് എന്ന പട്ടണം ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം

?
a) മ്യാന്മാർ
b) ബംഗ്ലാദേശ്
c) അമേരിക്ക
d) ജപ്പാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
GENEROUS means?
a) dishonest
b) intolerant
c) stingy
d) kindherated
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കർണാടകയിലെ മാലപ്രഭാ നദീതീരത്തെ ഏതു പ്രദേശമാണ് 1987 ൽ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ സ്ഥാനം കണ്ടെത്തി

(Kerala PSC Q & A)?
a) ഹംപിയിലെ സ്മാരകങ്ങൾ
b) ബ്രഹദീശ്വര ക്ഷേത്രം
c) പട്ടടയ്ക്കൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സിജു വന്യ ജീവി സങ്കേതം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു??
a) ഹരിയാന
b) മണിപ്പൂർ
c) മേഘാലയ
d) പഞ്ചാബ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉരഗം : പാമ്പ് ::തുരഗം : _____??
a) സിംഹം
b) കുതിര
c) കാള
d) ഒട്ടകം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1964-66 ലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു

?
a) പ്രൊഫ യശ്പാൽ
b) രാമമൂർത്തി
c) ഡോ.വി.എസ്.കോത്താരി
d) ലക്ഷ്മണമുതലിയാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്ധരായ ആളുകൾ സുരക്ഷിതമായി സഞ്ചരിക്കാനുള്ള യോഗിക്കുന്ന വെളുത്ത വഴി?
a) വൈറ്റ് കെയിൻ
b) വൈറ്റ് സ്റ്റിക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റെയില്‍വെ പ്ലാറ്റ്ഫോം?(Talent Academy)?
a) ഖൂം
b) ഗോരക്പൂര്‍
c) ഷൊര്‍ണൂര്‍
d) റോയാപുരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിന് അന്താരാഷ്ട്രപദവി ലഭിച്ച വർഷം??
a) 1990
b) 1975
c) 1991
d) 1984
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അരിണി അർത്ഥം എന്ത്??
a) കുതിര
b) താറാവ്
c) ആന
d) പൂങ്കോഴി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒറ്റപ്പദം എഴുതുക

ജയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നയാൾ?
a) ജിഗീഷു
b) വിജിഗീഷു
c) മുമുക്ഷു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഐഎസ്ആർഒയുടെ ചെയർമാനായ ആദ്യ മലയാളി?
a) K. രാധാകൃഷ്ണൻ
b) സതീഷ് ധവാൻ
c) എം ജി കെ മേനോൻ
d) Dr. ജി മാധവൻ നായർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൊതുമേഖലയിലെ ഡിസിൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു?
a) വ്യവസായവൽക്കരണം
b) ആഗോളവൽക്കരണം
c) സ്വകാര്യവൽക്കരണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പട്ടികജാതിക്കാർ കൂടുതലുള്ള ജില്ല?
a) പാലക്കാട്
b) കോട്ടയം
c) ആലപ്പുഴ
d) വയനാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും തെക്കേയറ്റത്തുള്ള നദി :?
a) കരമനയാര്‍
b) പെരിയാര്‍
c) ചാലിയാര്‍
d) നെയ്യാര്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അവനവിൽ തന്നെ വിശ്വാസമുറയ്ക്കാതെ ഒരുവന് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാനാവില്ല- ആരുടെ ഉദ്ധരണി?
a) ശ്രീനാരായണഗുരു
b) സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ
c) സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ
d) സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുടെ എണ്ണം?
a) 152
b) 142
c) 150
d) 140
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എണം, ഹരിണം…?
a) മാന്
b) തത്ത
c) മയിൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കംപ്ട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ,യു പി എസ് സി ചെയർമാൻ എന്നിവരുടെ കാലാവധി എത്ര വർഷമാണ്?
a) 3
b) 5
c) 2
d) 6
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. ” ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി നിർണയിക്കപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ക്ലാസ് മുറികളിലാണ് “. ഇത് ആരുടെ വാക്കുകളാണ്?
  a) വീരേശലിംഗം
  b) ഡി എസ് കോത്താരി
  c) കെ രാധാകൃഷ്ണൻ
  d) ലക്ഷ്മണ സ്വാമി മുതലിയാർ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 2. കേസരി, മറാത്ത എന്നീ പ്രതങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയതാര്??
  a) ബാലഗംഗാധരതിലക്
  b) ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ
  c) ലാലാ ലജ്പത് റായ്
  d) ബിബിൻ ചന്ദ്രപാൽ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Anto of DISSENT?
  a) Agreement,Accord,Concord,Treaty,Harmony
  b) Disagreement,Disapproval,Demur,Bicker,Strife
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  she has no access ……. the Manager?
  a) with
  b) on
  c) for
  d) to
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഒരു ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് ന്റെ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി?
  a) 2.44 mb
  b) 1mb
  c) 2 mb
  d) 1.44 mb
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Plural form of ‘Cargo’

A) cargo B) cargoss C) cargos D) cargoes?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത്തവാഴ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്

?
a) അമ്പലവഴൽ
b) കണ്ണാറ
c) വെള്ളാനിക്കര
d) ശ്രീകാര്യം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. ലോക്‌ തക് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്??
  a) പഞ്ചാബ്
  b) രാജസ്ഥാൻ
  c) ഒഡീഷ
  d) മണിപ്പൂർ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  താഴെ കൊടുത്തവയില്‍ ഗാന്ധിജിയുടേതല്ലാത്ത പത്രം

A) യംഗ് ഇന്ത്യ B) ഇന്ത്യന്‍ ഒപ്പീനിയന്‍ C) നേഷന്‍ D) നവജീവന്‍?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒളിമ്പിക്സിൽ വ്യക്തിഗത സ്വർണം നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ?
a) ഷൈനി വിൽ‌സൺ
b) സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ
c) പി. ടി. ഉഷ
d) അഭിനവ് ബിന്ദ്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉണ്ണായി വാര്യർ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?
a) ഇരിങ്ങാലക്കുട
b) ചാലക്കുടി
c) അയ്യന്തോൾ
d) മടക്കത്തറ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ കശുവണ്ടി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല??
a) കൊല്ലം
b) കാസർഗോഡ്
c) തിരുവനന്തപുരം
d) കണ്ണൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പിറോട്ടൻ മറൈൻ നാഷണൽ പാർക്ക് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്

(Kerala PSC Q & A)?
a) ഗുജറാത്ത്
b) ഒഡീഷ
c) കർണാടകം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അരയന്നം എന്ന പദത്തിൻറെ പര്യായം ആകാത്തത് ഏത്??
a) പികം
b) അന്നം
c) ഹംസം
d) മരാളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാജീവ്‌ഗാന്ധി ഖേൽരത്ന അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യ വനിത??
a) ബീന മോൾ
b) കർണ്ണം മല്ലേശ്വരി
c) പി. ടി. ഉഷ
d) ഷൈനി വിൽ‌സൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Q- പെയ്മെൻറ് ബാങ്കുകളുടെ രൂപീകരണത്തിന് ശുപാർശ ചെയ്ത കമ്മീഷൻ ?
a) ശിവരാമൻ കമ്മീഷൻ
b) നചികേത മോർ കമ്മീഷൻ
c) നരസിംഹ കമ്മീഷൻ
d) അലോക് മേത്ത കമ്മീഷൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കണ്ണൂർ കോട്ട കവിത രചിച്ച വ്യക്തി?
a) കടമ്മനിട്ട രാമകൃഷ്ണൻ
b) വൈലോപ്പിള്ളി ശ്രീധരമേനോൻ
c) പി കുഞ്ഞിരാമൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
one who is driven to the wall എന്നതിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം??
a) മിടുക്കൻ
b) ഓടിപ്പോയവൻ
c) ഗതികെട്ടവൻ
d) ഓടിച്ചവൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വർണ്ണത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ??
a) 80
b) 92
c) 79
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭാരതീയ ബ്രഹ്മസമാജത്തിനു നേതൃത്വം നല്‍കിയതാര്??
a) ദേവേന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ
b) ആനന്ദ മോഹന്‍ ബോസ്
c) രാജാറാം മോഹന്‍ റോയ്
d) കേശബ്ചന്ദ്രസെന്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
10000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ATM ഇടപാടുപകൾക്ക് OTP അധിഷ്‌ഠിത Cash Withdrawal System ആരംഭിക്കുന്ന ബാങ്ക്??
a) ICICI
b) Bank of Baroda
c) State Bank of India
d) Punjab National Bank
e) അറിയില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പഞ്ചായത്തിരാജ് ദിനം :?
a) മാര്‍ച്ച് 24
b) മാര്‍ച്ച് 14
c) ഏപ്രില്‍ 24
d) ഏപ്രില്‍ 14
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The opposite of ‘Frequent’?
a) Rare
b) unsual
c) Few
d) None of these
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
COMMENCE?
a) Go back
b) None
c) Both
d) Go ahead
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്??
  a) കുരുമുളക്
  b) ഏലം
  c) കശുവണ്ടി
  d) വെളുത്തുള്ളി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ‘ജാലിയൻ വാലാബാഗ്’ കൂട്ടക്കൊല നടന്ന വർഷം??
  a) 1920
  b) 1919
  c) 1917
  d) 1918
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
   ’സ്വീറ്റ് ബ്രഡ് ‘ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥി

A) പീനിയല്‍ ഗ്രന്ഥി B) ആഗ്നേയഗ്രന്ഥി C) പിയൂഷ ഗ്രന്ഥി D) തൈറോയ്ഡ്ഗ്രന്ഥി?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുലശേഖര ചേരരാജാക്കന്മാരുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ ഗോള നിരീക്ഷണശാല പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെ?
a) ചാലക്കുടി
b) തളിക്കുളം
c) മഹോദയപുരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വെജിറ്റബിൾ ഗോൾഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് :?
a) കുങ്കുമപ്പൂവ്
b) കശുവണ്ടി
c) ഉരുളകിഴങ്ങ്
d) നെല്ലിക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യ ചൈന യുദ്ധകാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരുന്നു?
a) ഇന്ദിരാഗാന്ധി
b) ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി
c) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
d) രാജീവ് ഗാന്ധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(Q) ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനം..??
a) (C) ഫെബ്രുവരി 28
b) (A) ഏപ്രിൽ 1
c) (B) ഫെബ്രുവരി 29
d) (D) മെയ്‌ 18
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
There is a vacancy for an expert _____ video editing .?
a) on
b) with
c) at
d) in
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകുന്ന മൗലികാവകാശങ്ങളിൽ പെടാത്തത് എന്ത്??
a) സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കാനുള്ള അവകാശം
b) സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശം
c) ചൂഷണത്തിനെതിരെയുള്ള അവകാശം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Vswesharayya steel limited in?
a) 1913
b) 1923
c) 1907
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
One who lends money & keep goods as security?
a) Stevedore
b) Undertaker
c) Pawnbroker
d) Scrivener
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“വീര വിരാട കുമാര വിഭോ” എന്നു തുടങ്ങുന്ന വരികളുടെ രചയിതാവ്??
a) രാമപ്പണിക്കർ
b) ഇരയിമ്മൻ തമ്പി
c) എഴുത്തച്ഛൻ
d) ഉദായവർമ്മ രാജ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
13) തേഭാഗ സമരം നടന്ന സ്ഥലം?
a) ബംഗാൾ
b) ഗുജറാത്ത്
c) ഡൽഹി
d) ബോംബെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
CAG?
a) 143
b) 153
c) 148
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ പശുവിന്റെ പര്യായം അല്ലാത്തത്നെ പര്യായം അല്ലാത്തത്?
a) ത്രാസം
b) ധേനു
c) സുരഭി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലയാളം എന്ന പദം ശരിയായി പിരിച്ചാൽ

[LDC, 2007 idukki, TVM]?
a) മലയ + ആളം
b) മല + ആളം
c) മല + അളം
d) മലയ + അളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. ലോക സാമൂഹ്യ നീതി ദിനം??
  a) ഫെബ്രുവരി 18
  b) ഫെബ്രുവരി 20
  c) ഫെബ്രുവരി 22
  d) ഫെബ്രുവരി 16
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിപുരുഷൻ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ച തുഗ്ലക്ക് ഭരണാധികാരി :?
  a) ബാൽബൻ
  b) ഗിയാസുദീൻ തുഗ്ലക്ക്
  c) മുഹമ്മദ്ബിൻ തുഗ്ലക്ക്
  d) ഫിറോസ്ഷാ തുഗ്ലക്ക്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Young one of bear ]?
  a) - Pup
  b) - Colt
  c) - Cub
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ❓️ Covid 19 പ്രതിരോധത്തിനായി Ayush Kavach - Covid app പുറത്തിറക്കിയ സംസ്ഥാനം

?
a) ഗോവ
b) മധ്യപ്രദേശ്
c) മഹാരാഷ്ട്ര
d) ഉത്തർപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചവിട്ടുനാടകം എന്ന കലാരൂപം ഏത് വിദേശീയരാണ് കേരളത്തിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചത്

?
a) ഡച്ചുകാർ
b) അറബികൾ
c) ബ്രിട്ടീഷുകാർ
d) പോർച്ചുഗീസുകാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാന്തം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹസങ്കരം ??
a) മഗ്നേലിയം
b) സ്റ്റെയിൽ ലെസ് സ്റ്റീൽ
c) ഡുറാലുമീൻ
d) അൽ നിക്കോ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
None of the students were happy,………??
a) were they
b) were any
c) was any
d) weren’t any
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലക്ഷ്മിഭായി നാഷണൽ കോളേജ് ഫോർ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ?
a) പേപ്പാറ
b) കാര്യവട്ടം
c) ആറ്റിങ്ങൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ ഗാനം ആലപിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം

?
a) 1 മിനുട്ട്
b) 58 സെക്കൻഡ്
c) 52 സെക്കന്റ്‌
d) 2 മിനുട്ട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പരാഗകാരികൾ ഏതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ചുവടെ നൽകിയവരിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടത് കണ്ടെത്തുക?
a) ഗോതമ്പ്
b) കരിമ്പ്
c) തെങ്ങ്
d) ചെമ്പരത്തി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രക്തപര്യയനം ഒരു തവണ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിലൂടെ രക്തം എത്ര തവണ കടന്നു പോകുന്നു?

PSC THRILLER 2.0?
a) 1
b) 4
c) 3
d) 2
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
__Iron axe is too sharp to cut the tree?
a) The
b) An
c) No article
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താല്പര്യമുള്ളയാൾ?
a) തല്പരൻ
b) പക്ഷപാതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പോണ്ടിച്ചേരി പുതുച്ചേരി ആയത്?
a) 1963 ആഗസ്റ്റ് 16
b) 2006 സെപ്റ്റംബർ 26
c) 2007 മാർച്ച് 16
d) 2011 ജൂലൈ 6
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Antonym of ‘Fictitious’?
a) real
b) true
c) friendly
d) native
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുത്തു വിളയുന്ന നാട് എന്ന് മെഗസ്തനിസ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഏത് രാജ്യത്തെ?
a) പല്ലവ രാജ്യത്തെ
b) പാണ്ഡ്യ രാജ്യത്തെ
c) ചോള രാജ്യത്തെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്തുപ്പിന്റെ രാസനാമം

(Kerala PSC Q & A)?
a) പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ്
b) അമോണിയം ക്ലോറൈഡ്
c) കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
😃 തൊഴിൽ രഹിതരായ യുവാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ‘HOPE’ (Helping Out People Everywhere) പോർട്ടൽ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനം?
a) ജാർഖണ്ഡ്
b) ഛത്തീസ്‌ ഗഡ്‌
c) ഉത്തരാഖണ്ഡ്
d) ബീഹാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രകാശ സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള പദാർത്ഥം

?
a) വെള്ളി
b) വജ്രം
c) സ്വാർണ്ണം
d) ദ്രാവകങ്ങൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Please look ….. the word in the dictionary.

(Kerala PSC Q & A)?
a) Into
b) After
c) Up
d) For
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Slander - means?
a) To praise
b) To continue
c) To defame
d) To applaud
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Place where the hare live in:?
a) Hole
b) Form
c) None of these
d) Farm
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലയാളത്തിൽ ആദ്യത്തെ മിസ്റ്റിക് നോവൽ ഏത്??
a) ഇന്ദുലേഖ
b) നൃത്തം
c) എന്റെ ഗീത
d) ഭാസ്കരമേനോൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ കറൻസി നോട്ടുകളിലെ മൂല്യം എത്ര ഭാഷകളിൽ രേഖപെടുത്തിയിരിക്കുന്നു :?
a) 17
b) 14
c) 10
d) 18
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തവയിൽ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ അച്ചുതണ്ട് ശക്തികൾ ഏതൊക്കെ?
a) ജർമ്മനി, ഇറ്റലി, ജപ്പാൻ
b) ഇറ്റലി, ജപ്പാൻ, റഷ്യ
c) ജർമ്മനി ഇറ്റലി ബ്രിട്ടൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫെറൽ നിയമം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
a) മേഘങ്ങൾ
b) സുനാമി
c) കാറ്റ്
d) ഭൂകമ്പം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Peter –––––––––– his home work before the teacher arrived.

?
a) (A) has complete
b) (B) was complete
c) (C) had completed
d) (D) was completing
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വികരണത്തിലെ തീവ്രത അളക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്?
a) അക്ടിനോ മീറ്റർ
b) കമ്മ്യൂറ്റേറ്റർ
c) ക്രോണോമീറ്റർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒറിജിനൽ ഭരണഘടനയിൽ ഇല്ലാത്തതും പിന്നീട് കൂട്ടി ചേർത്തതുമായ നിർദേശക തത്വം ഏത്??
a) തുല്യജോലിക്ക് തുല്യവേതനം
b) സൗജന്യ നിയമസഹായം
c) സ്വത്തിന്റെ കുമിഞ്ഞുകൂടൽ തടയുക
d) അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളെ മാനിക്കുക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുല്ലപ്പെരിയാർ പാട്ടക്കാരാറിനെ ‘എന്റെ ഹൃദയ രക്തം കൊണ്ടാണ് എഴുതുന്നത്’ എന്ന്?
a) ആയില്യം തിരുനാൾ
b) ശ്രീ മൂലം തിരുനാൾ
c) വിശാഖം തിരുനാൾ
d) ഉത്രം തിരുനാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
17-2019-20 വർഷത്തെ(86th edition) രഞ്ജി ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റ് ജേതാക്കൾ??
a) വിദർഭ
b) ബംഗാൾ
c) സൗരാഷ്ട്ര
d) പഞ്ചാബ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലക്ഷദ്വീപിന് ഏറ്റവുമടുത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന രാജ്യം ]?
a) - മാലിദ്വീപ്
b) - ബംഗ്ലാദേശ്
c) - ശ്രീലങ്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മെട്രോ റെയിൽവേ ആരംഭിച്ചത്?
a) ഡൽഹി
b) കൊൽക്കത്ത
c) മുംബൈ
d) കൊച്ചി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I dont want__yet?
a) To leave
b) Leaving
c) Left
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 ലെ മണ്ണ് ദിനത്തിന്റെ പ്രമേയം??
a) Stop soil erosion, save our future
b) Decrease soil erosion, Save your future
c) Decrease soil erosion, develop your future
d) Save soil, save our future
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Gold is _____precious metal

?
a) a
b) an
c) the
d) None
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേന്ദ്ര ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറുടെ കാലാവധി?
a) അഞ്ചുവർഷം/ 65 വയസ്സ്
b) അഞ്ചു വർഷം/ 70 വയസ്സ്
c) ആറു വർഷം / 70 വയസ്സ്
d) ആറു വർഷം/ 65 വയസ്സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
✒️ശിവൻ??
a) ശിവാനി
b) ശിവായനി
c) ശിവിനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ഏതാണ് രാസപരമായി ലെഡ് മോണോക്സൈഡ്?
a) വൈറ്റ് ലെഡ്
b) ലിതാർജ്‌
c) ഗലേന
d) ചൈനീസ് വൈറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിയിട്ടുള്ള വ്യക്തി?
a) കെ എസ് ചിത്ര
b) അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ
c) എം ടി വാസുദേവൻ നായർ
d) കെ ജെ യേശുദാസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കബനി ഏത് നദിയുടെ പോഷകനദിയാണ് ??
a) കൃഷ്ണ
b) നര്‍മ്മദ
c) കാവേരി
d) താപ്തി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം കേരള നിയമസഭ പാസാക്കിയത് എന്ന് എന്ന്?
a) 1996
b) 1997
c) 1998
d) 1999
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Chief of a group of workmen. (a) Foreman (b) Chieftain (c) Middleman (d) Engineer?
a) a
b) d
c) c
d) b
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രഥമ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത വ്യക്തി?
a) ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ്
b) ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ
c) സാക്കിർ ഹുസൈൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി നിയമം നിലവില്‍ വന്നതെപ്പോള്‍??
a) 2019 ഡിസംബര്‍ 31
b) 2019 ഡിസംബര്‍ 19
c) 2020 ജനുവരി 1
d) 2020 ജനുവരി 10
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം

?
a) 11
b) 21
c) 20
d) 18
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ പറയുന്നവയിൽ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ പകരുന്ന രോഗം ഏത്..??
a) (D) വയറിളക്കം
b) (A) കോളറ
c) (B) കുഷ്ടം
d) (C) മന്ത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സെപ്റ്റംബർ 29 ഒരു വ്യാഴാഴ്ച ആയാൽ ആ വർഷത്തെ ഗാന്ധി ജയന്തി ഏത് ദിവസമാണ് (ldc2011)?
a) തിങ്കൾ
b) ശനി
c) ഞായർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാർ ആർക്കാണ് രാജി സമർപ്പിക്കേണ്ടത്??
a) ഗവർണർ
b) വൈസ്‌ പ്രസിഡന്റിന്
c) പ്രസിഡന്റ്
d) സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. ആസിഡുകളിൽ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിന്റെ നിറമെന്ത് ??
  a) ചുവപ്പ്
  b) പച്ച
  c) വയലറ്റ്
  d) നീല
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  എട്ടാം പട്ടികൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിഷയം

?
a) നഗരസഭ
b) ലിസ്റ്റുകൾ
c) ഔദ്യോഗികഭാഷകൾ
d) ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പുതിയ കിണറ്റിൽ വെള്ളം തീരെയില്ല - എന്നതിന് ശരിയായ ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനമാണ്?
a) There is some water in the new well
b) There is little water in the new well
c) There is a little water in the new well
d) There is not water in the new well
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവിതാംകുറില്‍ അടിമകച്ചവടം നിര്‍ത്തലാക്കിയ വര്‍ഷം ??
a) 1853
b) 1876
c) 1913
d) 1812
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു ക്ലാസിലെ 40 കുട്ടികളുടെ ശരാശരി വയസ്സ് 10 ആണ് . ടീച്ചറുടെ വയസ്സ് കൂടി കൂട്ടിയാൽ ശരാശരി വയസ് 11 ആകും . ടീച്ചറുടെ വയസ്സ് എത്ര ?

(Excellence Academy)?
a) 40
b) 51
c) 42
d) 44
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആഗമസന്ധിക്ക് ഉദാഹരണം ഏത് ?

[LDC 2013 Kollam ]?
a) കണ്ടില്ല
b) അക്കാലം
c) തിരുവോണം
d) വിണ്ടലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
……cow is a useful animal?
a) the
b) none of these
c) a
d) an
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഘ്രാണ ശക്തി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജീവി?
a) പൂച്ച
b) സ്രാവ്
c) നായ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അവയവ ദാനത്തിലും മാറ്റിവെക്കലിലും 2019ല്‍ ഒന്നാമതെത്തിയ സംസ്ഥാനം??
a) മഹാരാഷ്ട്ര
b) തെലങ്കാന
c) കേരളം
d) തമിഴ്‌നാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ അംഗസംഖ്യ?
a) 7
b) 6
c) 4
d) 5
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
…?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൈലന്റ് വാലി എന്ന പേര് നിർദ്ദേശിച്ച ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ??
a) ജോർജ് ബ്രിസ്റ്റോൾ
b) കോപ്പർ വൈറ്റ്
c) റോബർട്ട്‌ റൈറ്റ്
d) എഡ്വിൻ അർനോൾഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വാതി പുരസ്കാരം ഏർപ്പെടുത്തിയത്?
a) 1995
b) 1997
c) 1994
d) 1991
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആൻഡമാനിൽ നിന്നും പൂർണമായും അന്യംനിന്നുപോയ ആദിവാസി ജനവിഭാഗം?
a) ഒങ്കസെ
b) ജങ്ക്‌ളി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Jailbird means?
a) convict
b) guard
c) thief
d) sentry
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെന്മല അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ?
a) പരപ്പാർ
b) ഇത്തിക്കര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രണ്ട് ന്യൂട്രോണുകൾ ഉള്ള ഹൈഡ്രജന്റെ ഐസോടോപ്പ്?
a) പ്രേട്ടിയം
b) ഡ്യൂട്ടീരിയം
c) ട്രിഷിയം
d) ഹീലിയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗാന്ധി വധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലാവുകയും തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ കുറ്റവിമുക്തനാവുകയും ചെയ്ത വ്യക്തി

?
a) നാഥുറാം ഗോഡ്‌സെ
b) നാരായൺ ദത്തോത്രേയ
c) വി ഡി സവർക്കർ
d) ഇവരാരുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശിയ ഭരണഘടനാ ദിനം??
a) ജനുവരി 26
b) നവംബർ 26
c) ജനുവരി 25
d) ഓഗസ്റ്റ് 15
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചൈനീസ് വിപ്ലവം ആരംഭിച്ച വർഷം

?
a) 1911
b) 1929
c) 1949
d) 1921
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ സമ്മതിദായക ദിനം?
a) ജനുവരി 23
b) ഡിസംബർ 24
c) ജനുവരി 25
d) ഫെബ്രുവരി 22
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാവപ്പെട്ടവന്റെ തടി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്??
a) മാവ്
b) മുള
c) പ്ലാവ്
d) തെങ്ങ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നാവികസേനയുടെ ആപ്തവാക്യം?
a) സേവാ പരോ ധർമ്മ
b) നഭ സ്പർശം ദീപ്തം
c) ഷാനോ വരുണ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
❄️പ്രൊജക്റ്റ്‌ റൈനോ????
a) 2010
b) 2009
c) 2012
d) 2011
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Pressure is measured in terms of

[RRB NTPC 2016]?
a) Mass & Density
b) Work done
c) Force and Area
d) Force and Distance
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
8) വിദുഷി എന്ന പദത്തിന്റെ എതിർലിംഗം ഏത്?
a) A) വിദൂഷി
b) B) വിദ്വാൻ
c) C) വിദൂഷക
d) D) വിദൂഷകൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രഷര്‍കുക്കറില്‍ ജലം തിളയ്ക്കുന്ന ഊഷ്മാവ് എത്ര??
a) 100 degree C
b) 150 degree C
c) 120 degree C
d) 130 degree C
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
D block elements are also called?
a) Transition elements
b) Alkali elements
c) Alkaline earth elements
d) Noa
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്ത തുറമുഖം??
a) മംഗലാപുരം
b) തൂത്തുക്കുടി
c) കാണ്ട്ല
d) കൊച്ചി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഛത്തീസ്ഗഡിലെ പ്രസിദ്ധമായ ചിത്രകോട്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത് നദിയിലാണ്

(Kerala PSC Q & A)?
a) ഇന്ദ്രാവതി
b) ശരാവതി
c) സുബർണരേഖ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
SAARC ന്റെ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്

?
a) കാഠ്മണ്ഡു
b) ഭോപ്പാൽ
c) ഇസ്ലാമാബാദ്
d) ധാക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി

?
a) സുരേഷ് പ്രഭു
b) നിതിൻ ഗഡ്കരി
c) സുഷമ സ്വരാജ്
d) എസ് ജയശങ്കർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
What is the name of the mission carried out by Indian Navy to provide assistance to the Cyclone-affected population of Madagascar??
a) Operation Raahat
b) Operation Vanilla
c) Operation Maitri
d) Operation Sahyog
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിനായി ഒരു താൽക്കാലിക ഗവൺമെന്റ് രൂപീകരിച്ച സ്ഥലം?
a) വിയന്ന
b) സിംഗപ്പൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രമാണം

?
a) മാഗ്നാകാർട്ട
b) ഖുർആൻ
c) മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം പ്രമാണം
d) ബൈബിൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്ത് രാഷ്ട്രപതിയോ, ഗവർണർമാരോ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഓർഡിനൻസുകൾ കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി??
a) 31
b) 35
c) 36
d) 38
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വാതകങ്ങളുടെ വ്യാപ്തം, മർദ്ദം ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ സ്ഥാപിച്ചത്

?
a) ലാവോസിയർ
b) അമേഡിയോ അവഗാഡ്രോ
c) റോബർട്ട് ബോയിൽ
d) ജാക്വസ് ചാൾസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഈശ്വരനിലേക്കുള്ള കവാടം എന്നറിയുന്ന സ്ഥലം ??
a) ഹരിദ്വാർ
b) അമർനാഥ്
c) ഋഷികേശ്
d) കൈലാസം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ഹാർപ്പൂൺ മിസൈലുകൾ’ ഇന്ത്യ വാങ്ങുന്നത് ഏത് രാജ്യത്തു നിന്നാണ്??
a) അമേരിക്ക
b) റഷ്യ
c) ഇസ്രായേൽ
d) ഫ്രാൻസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെരുവുവിളക്കുകളിൽ റിഫ്ളക്ടറുകളായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ദർപ്പണം :?
a) കോൺകേവ് ലെൻസ്‌
b) കോൺവെക്സ് ലെൻസ്‌
c) ബൈ കോൺകേവ് ലെൻസ്‌
d) സിലിൻട്രിക്കൽ ലെൻസ്‌
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തു നിന്നും കിഴക്കോട്ട് പോകുന്തോറും ലഭിക്കുന്ന മഴയുടെ അളവ് എങ്ങനെ?

A) കുറയുന്നു B) കൂടുന്നു C) .ഒരുമാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല D) ആദ്യം കൂടുന്നു, പിന്നെ കുറയുന്നു?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒറ്റപ്പദം എഴുതുക- അയക്കുന്ന ആൾ?
a) പ്രേക്ഷകൻ
b) പ്രേഷകൻ
c) പ്രേക്ഷിതൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യശരീരത്തിൽ രക്തം അരിച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന അവയവം ??
a) കരൾ
b) പ്ലീഹ
c) വൃക്ക
d) ശാസകോശം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഷാനാമ രചിച്ച ഭാഷ

?
a) പേർഷ്യൻ
b) ഉറുദു
c) തുർക്കിഷ്
d) അറബിക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സധൈര്യം മുന്നോട്ട് എന്ന കേരള സർക്കാർ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി സ്ത്രീകൾക്കായി നടത്തിയ രാത്രി നടത്തത്തിൽ മികച്ച ജില്ലയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരം നേടിയത്??
a) - തൃശ്ശൂർ
b) - എറണാകുളം
c) - തിരുവനന്തപുരം
d) - പാലക്കാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ജന്മസ്ഥലം?
a) വെങ്ങാനൂർ
b) കൊല്ലൂർ
c) കായിക്കര
d) ചെമ്പഴന്തി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
6 മുതൽ 14 വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നിർബന്ധിതവും സൗജന്യവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന അനുച്ഛേദം

?
a) അനുച്ഛേദം 21
b) അനുച്ഛേദം 4 എ
c) അനുച്ഛേദം 21 എ
d) അനുച്ഛേദം 24
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജവഹർ റോസ്ഗർ യോജന എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
a) ഭവന നിർമ്മാണം
b) വിദ്യാഭ്യാസം
c) തൊഴിലുറപ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ക്യാച്ച്അപ്പ്’ എന്ന കോളിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പുറത്തിറക്കിയത്?
a) ഫേസ്ബുക്ക്
b) ആപ്പിൾ
c) മൈക്രോസോഫ്റ്റ്
d) ഗൂഗിൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിലെ ആദ്യ വനിത ഭരണാധികാരി?
a) - ഹാത്ഷേപ്സുത്
b) - ഇസബല്ല
c) - മരിയ സാൻഡോ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. ഇന്ത്യൻ ന്യൂട്ടൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

[PSC RANK MASTERS]?
a) നാഗാർജുന
b) ഭാസ്കരാചാര്യ
c) ആര്യഭടൻ
d) ജി ഡി നായിഡു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘Naked Truth’ എന്ന ശൈലിയുടെ ശെരിയായ മലയാള വിവർത്തനം

?
a) മരിച്ചു ജീവിക്കുക
b) നഗ്നസത്യം
c) ജീവിതവും സത്യവും
d) ജീവിതവും മരണവും
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Opposite of the word ‘literate’?
a) unliterate
b) illiterate
c) misliterate
d) inliterate
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
11 കായികതാരങ്ങളുടെ മരണത്തിന് കാരണമായ ബ്ലാക്ക് സെപ്റ്റംബർ എന്ന തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആക്രമണം നടന്നത് ഏതു നഗരത്തിൽ നടന്ന ഒളിംപിക്സ് മത്സരത്തിനിടെയാണ്???
a) മ്യൂണിക്
b) മോസ്കോ
c) റോം
d) ബർലിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബുള്ളി എന്ന പദം ഏത് കായിക ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
a) ഗോൾഫ്
b) ഹോക്കി
c) ബേസ്ബോൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹൈക്കോടതിക്ക് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ ഉള്ള അധികാരത്തെകുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടന അനുച്ഛേദം

?
a) ആർട്ടിക്കിൾ 222
b) ആർട്ടിക്കിൾ 243
c) ആർട്ടിക്കിൾ 32
d) ആർട്ടിക്കിൾ 226
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗാൽവനൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹം ഏത്?
a) സിങ്ക്
b) ലെഡ്
c) ടിൻ
d) ചെമ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
National Maritime Day falls on?
a) B.June 5
b) D.September 5
c) C.October 5
d) A.April 5
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തെ ഏറ്റവും മലിനീകരിക്കപ്പെട്ട നഗരം എന്ന ഗിന്നസ് റെക്കോഡ് നേടിയത് ഇന്ത്യയിലെ ഏത് നഗരമാണ്??
a) മുംബൈ
b) വാരാണസി
c) അഹമ്മദാബാദ്
d) കാണ്‍പുര്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുത്തബ് മീനാർ

(Kerala PSC Q & A)?
a) ഉത്തർപ്രദേശ്
b) രാജസ്ഥാൻ
c) ഡൽഹി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് താപനില എത്ര ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റിന് തുല്യമാണ്??
a) അറിയില്ല
b) 273
c) 312
d) 373
e) 212
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അനാഥരായ കുട്ടികൾ, തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾ എന്നിവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ലക്ഷമാക്കി “ബാൽ ശ്രമിക്ക് വിദ്യ യോജന” ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം?
a) ഉത്തർപ്രദേശ്
b) മധ്യപ്രദേശ്
c) മഹാരാഷ്ട്ര
d) ഉത്തരാഖണ്ഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ഇൻഡിക്ക’ എന്ന യാത്രാവിവരണം എഴുതിയ ഗ്രീക്ക് സഞ്ചാരി

ആര്??
a) C)ഫാഹിയാൽ
b) D)ഹുയാൻ സാങ്
c) A)മെഗസ്തനീസ്
d) B)ഇബ്നുബത്തുത്ത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ്??
a) 368
b) 324
c) 362
d) 380
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1984 ഇന്ത്യ നടത്തിയ സൈനിക നടപടി “ ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ”ഏത് ക്ഷേത്രത്തിൽനിന്നും ഭീകരരെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു?
a) മഹാബലിപുരം ക്ഷേത്രം
b) ബൃഹദീശ്വരക്ഷേത്രം
c) സുവർണ്ണ ക്ഷേത്രം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
You would look better, if ______?
a) you would look better, if
b) you cut your hair
c) you have cut your hair
d) you will cut your hair
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാഷ്ട്രപതിഭവന് മാതൃക മാലിന്യസംസ്കരണ പ്രദേശം ആക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി?
a) ഉജാല
b) ജ്യോത്സ്ന
c) റോഷ്നി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who is the Father of Nuclear Chemistry??
a) Otto Hahn 
b) Keithan John
c) Albert Einstein
d) Caption Delta
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശുകഹരിണപുരം എന്ന് പ്രാചീന കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലം??
a) ബാലരാമപുരം
b) കഴക്കൂട്ടം
c) വിഴിഞ്ഞം
d) കിളിമാനൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംസാരിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേര് ??
a) അഫാസിയ
b) അസ്ഫിക്സിയ
c) എഗ്രാഫിയ
d) അലെക്സിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൊതുമാപ്പ് നൽകാനുള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെ അധികാരം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ്? ]?
a) - ആർട്ടിക്കിൾ 62
b) - ആർട്ടിക്കിൾ 52
c) - ആർട്ടിക്കിൾ 82
d) - ആർട്ടിക്കിൾ 72
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തോറിയത്തിന്റെ അയിർ?
a) റൂട്ടിൽ
b) ഗലീന
c) ഇൽമനൈറ്റ്
d) മോണോസൈറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കായികതാരം യെലേന ഇസിൻബയേവ ഏത് ഇനത്തിലാണ് പ്രശസ്തയായത്??
a) ബാഡ്മിൻറൺ
b) പോൾവാൾട്ട്
c) ടേബിൾ ടെന്നീസ്
d) ടെന്നീസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“To stand ones ground” means?
a) Remain firm
b) Play well
c) To cheat somebody
d) To spend Lavishly
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
At the climax of the film, there was a __
between the hero and the villain.?
a) dual
b) dwell
c) duel
d) dowel
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ തെറ്റാത്ത ജോഡി ഏത്??
a) പാരിസ് - സീൻ
b) റോം - ടൈബർ
c) ലണ്ടൻ - തേംസ്
d) മോസ്‌കോ - ഡാന്യൂബ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(4) ഔറംഗസീബ്ന്റെ അന്ത്യവിശ്രമസ്ഥലം?
a) ദൗലത്താബാദ്
b) സിക്കന്ത്ര
c) ലാഹോർ
d) കാബൂൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അരിയുടെ തവിടിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ?
a) വിറ്റാമിൻ E
b) വിറ്റാമിൻ K
c) വിറ്റാമിൻ B1
d) വിറ്റാമിൻ C
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മിതമായി സംസാരിക്കുന്നവൻ?
a) യാദവൻ
b) വാചാലൻ
c) വാഗ്മി
d) വിരലൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ന്യൂട്ടന്റെ മൂന്നാം ചലന നിയമതിന് ഉദാഹരണം?
a) ഇവയെല്ലാം
b) റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണം
c) തോണി തുഴയുന്നത്
d) തോക്കിൽ നിന്നും പായുന്ന വെടിയുണ്ട
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ത്രികോണാകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മരുഭൂമി??
a) പാറ്റഗോണിയ
b) നെഗേവ്
c) കാർക്രോസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി (MNGREP) പ്രകാരം തൊഴിലാളികൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൊഴിൽ നൽകുന്ന ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനമായി മാറിയത്?
a) ഹരിയാന
b) ഉത്തർപ്രദേശ്
c) തമിഴ്നാട്
d) കേരളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തീവണ്ടി എന്ന നാമത്തെ വിഗ്രഹിക്കുക?
a) തീയാൽ ഓടിക്കപ്പെടുന്ന വണ്ടി
b) തീയും കൊണ്ട് ഓടുന്ന വണ്ടി
c) തീ ഉള്ള വണ്ടി
d) തീ കൊണ്ടുള്ള വണ്ടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കരളിൽ സംഭരിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ ഏത്?
a) Vit A
b) VitB
c) Vit K
d) Vit D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഹാത്മാ ഗാന്ധി ആദ്യമായി പങ്കെടുത്ത 1901 ലെ കൊൽക്കത്ത സമ്മേളനത്തിലെ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു?
a) ഡി ഇ വാച്ച
b) ആർ സി ദത്ത്
c) ആനന്ദ മോഹൻ ബോസ്
d) സുരേന്ദ്രനാഥ് ബാനർജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
We would have seen it, __??
a) Haven’t we?
b) Have we?
c) Didn’t we?
d) Wouldn’t we?
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
One should not be indifferent ………. the sufferings of others.

(Kerala PSC Q & A)?
a) Of
b) In
c) With
d) To
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
One day you will repent ……. your sins.

(Kerala PSC Q & A)?
a) For
b) Of
c) On
d) At
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്റാർട്ടിക്കയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്നകൊടുമുടിയായ Vinson Massif കീഴടക്കിയ ഇന്ത്യൻ വനിത??
a) Sunita Lakra
b) Malavath Poorna
c) Arunima Sinha
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വതന്ത്ര ഗ്രാഫിക് എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറിനു ഉദാഹരണം?
a) എസ്കേപ്പ് പ
b) ഇൻക്സ്പേസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആന്ധ്രപ്രദേശ് സംസ്ഥാനത്തിന് പുഷ്പം?
a) മുല്ല
b) റോസ്
c) ആമ്പൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആധുനിക മനുഷ്യൻ?
a) ഹോമോ സാപിയൻസ്
b) ഹോമോ ഇറക്ടസ്
c) ആർഡിപിത്തകസ് റാമിഡസ്
d) ഹോമോ നിയാണ്ടർതാലൻസിസ്‌
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ദേശീയ ഗാനം??
a) സാഞ്ചിത മംഗളം
b) ഭക്തി മഞ്ജരി
c) മംഗളമഞ്ജരി
d) വഞ്ചീശ മംഗളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മ്യൂണിക് ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട വർഷം?
a) 1940
b) 1938
c) 1939
d) 1949
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ രാജ്യം

?
a) ശ്രീലങ്ക
b) മ്യാന്മാർ
c) നേപ്പാൾ
d) ഭൂട്ടാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
__ the weather forecasts the city was hit by huge sand storm (ldc2017)?
a) Despite
b) Because
c) However
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എന്തിനോടുള്ള പേടിയാണ് മിർമിക്കോ ഫോബിയ

(Kerala PSC Q & A)?
a) പക്ഷികൾ
b) മത്സ്യം
c) ഉറുമ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രസിദ്ധമായ ഡക്കാൻ നയം നടപ്പാക്കിയ മുഗൾ രാജാവ്

(Kerala PSC Q & A)?
a) ഷാജഹാൻ
b) അക്ബർ
c) ഔറംഗസേബ്
d) ബാബർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I_______ her for a long time?
a) Knew
b) Know
c) Have known
d) Have been knowing
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജോസഫ് പ്രീസ്റ്റ്ലി കണ്ടെത്തിയത്?
a) ഫോസ്ഫറസ്
b) ന്യൂട്രോൺ
c) ഹൈഡ്രജൻ
d) ഓക്സിജൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം തുടർച്ചയായി നിയമസഭ സ്‌പീക്കറായിരുന്ന വ്യക്തി?

[PSC RANK MASTERS]?
a) വക്കം പുരുഷോത്തമൻ
b) തേറമ്പിൽ രാമകൃഷ്ണൻ
c) എം വിജയകുമാർ
d) ജി കാർത്തികേയൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1962 ലെ ചൈനീസ് ആക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജിവെച്ച കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി ആരാണ്?
a) എസ് കെ ധർ
b) ബൽദേവ് സിംഗ്
c) വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കടലിന്റെ ആഴം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏത്??
a) അൾട്ടിമീറ്റർ
b) എക്കോസൗണ്ടർ
c) ഹൈഡ്രോ ഫോൺ
d) സോണോമീറ്റർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The antonym of ‘entry’ is?
a) Exit
b) disentry
c) gateway
d) doorway
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാസ്റ്റിക് സോഡ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പദാർത്ഥം?
a) സോഡിയം കാർബണേറ്റ്
b) സോഡിയം നൈട്രേറ്റ്
c) സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്
d) സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The Vijayarekha , ____ is the best magazine has the highest circulation in Kerala.?
a) Whose
b) That
c) Whom
d) Which
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജമ്മു കാശ്മീരിന് പ്രത്യേക അധികാരം നൽകുന്ന ഏത് ഭരണഘടനാ വകുപ്പിലാണ് 2019 ആഗസ്റ്റിൽ മാറ്റം വരുത്തിയത്

(Excellence Academy)?
a) 371
b) 370
c) 377
d) 368
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നീതി ആയോഗ് ഉപാധ്യക്ഷൻ ആര്

?
a) രാജീവ് മഹർഷി
b) അരവിന്ദ് പനഗരിയ
c) നരേന്ദ്ര മോദി
d) രാജീവ് കുമാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന കാലാവസ്ഥ താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ??
a) മൺസൂൺ കാലാവസ്ഥ
b) മെഡിറ്ററേനിയൻ കാലാവസ്ഥ
c) മിത ശീതോഷ്ണ കാലാവസ്ഥ
d) ഉഷ്ണമേഖലാ കാലാവസ്ഥ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താജ്മഹലിനെ കാലത്തിന്റെ കവിൾത്തടത്തിലെ കണ്ണുനീർ തുള്ളി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്??
a) A. കുമാരനാശാൻ
b) B. ഉള്ളൂർ
c) C. ചെറുശ്ശേരി
d) D. ടാഗോർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താമര എന്ന പദത്തിന്റെ പര്യായം ഏത്

?
a) അംബുജം
b) അംബുകം
c) അംബരം
d) അംശുകം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പഴശ്ശിരാജയെ കേരള സിംഹം എന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചത്?
a) - ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ള
b) - സർദാർ കെ എം പണിക്കർ
c) - ഡോ പൽപ്പു
d) - കെ പി കേശവമേനോൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I __ something burning?
a) Have been smelling
b) Am smelling
c) Smells
d) Smell
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലയാള അർത്ഥം കണ്ടെത്തുക

‘Passed away’ (Kerala PSC Q & A)?
a) നടന്നുപോയി
b) മറന്നുപോയി
c) മരിച്ചുപോയി
d) വന്നുപോയി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ ടെലിഫോണ്‍ ദിനം :?
a) ഏപ്രില്‍ 25
b) ഏപ്രില്‍ 30
c) ഏപ്രില്‍ 14
d) ഏപ്രില്‍ 15
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്ത എഴുത്തുകാരിൽ” കേരള തുളസിദാസ് “എന്ന വിശേഷണം ഉള്ളത് ആർക്ക്?
a) എൻ കൃഷ്ണപിള്ള
b) പൂന്താനം നമ്പൂതിരി
c) വെണ്ണിക്കുളം ഗോപാലക്കുറുപ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുടിവെള്ളത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ‘ operation pure water ‘ പദ്ധതി ആരംഭിച്ച ജില്ല??
a) പത്തനംതിട്ട
b) കൊല്ലം
c) അറിയില്ല
d) എറണാകുളം
e) പാലക്കാട്‌
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇരുപത്തിരണ്ടാം കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിലെ ആകെ വനിതാ കാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാരുടെ എണ്ണം??
a) 4
b) 2
c) 3
d) 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംസ്ഥാന നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായപരിധി?
a) 25
b) 30
c) 21
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡാനിഷ് ഈസ്റ്റ്‌ ഇന്ത്യ കമ്പനി സ്ഥാപിതമായത്?
a) 1616
b) 1600
c) 1664
d) 1602
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(Q) രാജ്യത്തെ മൂന്നാമത്തെ സ്വകാര്യ തീവണ്ടി ഏതൊക്കെ നഗരങ്ങളെയാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്…??
a) (A) മുംബൈ - അഹമ്മദാബാദ്
b) (D) ചെന്നൈ - മുംബൈ
c) (B) ഇൻഡോർ - വരാണസി
d) (C) ഡൽഹി - ലക്നൗ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who became the first ever hockey player to win World Games Athlete of the Year award??
a) Deep Grace Ekka
b) Rani Rampal
c) Gurjit Kaur
d) Vandana Katariya
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ താളിയോല മ്യൂസിയം നിലവിൽ വരുന്നത്?
a) Malappuram
b) Palakkad
c) Thiruvananthapuram
d) Kannur
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He would not have failed if he __ enough money?
a) Was having
b) Would had
c) Had had
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോവിഡിനെ തുടർന്ന് വിദേശത്തുനിന്നും ഇന്ത്യയിലെത്തുന്ന അവർക്കായി കേന്ദ്രസർക്കാർ ആരംഭിച്ച സ്കിൽ മാപ്പിങ് സംവിധാനം?
a) സ്വദേശ്
b) രാസ്ത
c) വിദേശ്
d) സ്വസ്തിക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരതാ ദിനം??
a) ഡിസംബർ 2
b) നവംബർ 30
c) സെപ്റ്റംബർ 11
d) ഓഗസ്റ്റ് 18
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2015 ൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ നൂറാം ഭേദഗതി എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് പ്രതിപാദിപ്പിക്കുന്നത്??
a) ചരക്ക് സേവന നികുതി
b) ഇന്ത്യ - ബംഗ്ലാദേശ് അതിർത്തി
c) ദേശീയ ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷൻ നിയമനം
d) മുന്നോക്ക വിഭാഗത്തിലെ പിന്നോക്കക്കാർക്കുള്ള സംവരണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യുഎസിലെ സൗത്ത് ഡക്കോട്ട സംസ്ഥാനത്തെ പർവ്വതത്തിൽ 4 യുഎസ് പ്രസിഡൻറ് മുഖം കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. താഴെ കൊടുത്തവരെ ആരുടെ മുഖമാണ് അതിൽ ഇല്ലാത്തത്?
a) തോമസ് ജെഫേഴ്സൺ
b) ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ
c) എബ്രഹാം ലിങ്കൺ
d) ഡൈറ്റ് ഐസൻഹോവർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പുതിയ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ രൂപീകരണം സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള ആർട്ടിക്കിൾ?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോവിലന് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിക്കൊടുത്ത കൃതിയേത് (Subi)?
a) അറബിപ്പൊന്ന്
b) തട്ടകം
c) അയൽക്കാർ
d) അവകാശികൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The wrongly spelt word is ………..?
a) Occasion
b) Vacation
c) Occupation
d) Vaccancy
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Mango is ___than apple?
a) Sweeter
b) Sweetest
c) More sweet
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The ‘constitution day’ of India is observed on??
a) 25th November
b) 26th November
c) 27th November
d) 24th November
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗ്രഹണി - അർത്ഥം

PSCQHUNT?
a) വീട്ടമ്മ
b) രോഗം
c) കാടി
d) പല്ല്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനം ഒഴിവു വന്നാൽ രാഷ്ട്രപതിക്ക് എത്രകാലം ആ പദവി അലങ്കരിക്കാം??
a) ആറുമാസം
b) മൂന്ന് മാസം
c) അഞ്ചുമാസം
d) ഒരുമാസം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റബ്ബർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ??
a) കൊല്ലം
b) ആലപ്പുഴ
c) കോട്ടയം
d) പാലക്കാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ടി കെ മാധവൻ ദേശാഭിമാനി പത്രം ആരംഭിച്ച വർഷം??
a) 1915
b) 1905
c) 1923
d) 1942
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദ്യ റബ്ബർ അണക്കെട്ട് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്?
a) മധ്യപ്രദേശ്
b) ഉത്തർപ്രദേശ്
c) ആന്ധ്ര പ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത്

?
a) 1993 ഡിസംബർ 10
b) 1992 ജനുവരി 31
c) 1993 മെയ് 17
d) 1993 ആഗസ്റ്റ് 14
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Jacob married a girl who was ——— than his sister.?
a) tallest
b) tall
c) taller
d) more taller
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Her illness was diagnosed ………..epilopsy.?
a) For
b) With
c) At
d) As
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ത്വക്ക് രോഗ ക്യാൻസറിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐസോടോപ്പ്?
a) അയഡിൻ 131
b) ഫോസ്ഫറസ് 32
c) അയൺ 59
d) കൊബാൾട്ട് 60
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇസാഫ് സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് ആസ്ഥാനം?
a) കൊച്ചി
b) തൃശൂർ
c) കോഴിക്കോട്
d) തിരുവനന്തപുരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉറുദു ഹോമർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) ഇബനു ബത്തൂത്ത
b) അമീർ ഖുസ്രു
c) നിക്കോള കോണ്ടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ തന്നിട്ടുള്ള വഴിയിൽ ചെറിയ മഹാകാവ്യം ഏത്?
a) ചിത്രയോഗം
b) ഉമാകേരളം
c) കേശവീയം
d) കൃഷ്ണഗാഥ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He left out after………. with his parents?
a) Fall through
b) Falling out
c) Fall in
d) Fall for
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ കേവലക്രിയ ഏത്?
a) ഉറക്കുന്നു
b) എഴുതുന്നു
c) കാട്ടുന്നു
d) നടത്തുന്നു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാർബിളിലെ ഇതിഹാസം എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്നത്?
a) താജ്മഹൽ
b) ഫത്തേപ്പൂർ സിക്രി
c) ചെങ്കോട്ട
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജലനഗരം എന്നർത്ഥം വരുന്ന കൊല്ലത്തെ നഗരം??
a) പുനലൂർ
b) നീണ്ടകര
c) കല്ലട
d) കുന്നത്തൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത്??
a) ഡ
b) ബ
c) ണ
d) ഗ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A –––––––––– of monkeys entered from forest and destroyed the crops.

?
a) (A) herd
b) (B) army
c) (C) tribe
d) (D) flock
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ദേശസാത്കരിച്ച ബാങ്ക് ഏത്??
a) റൂറൽ ബാങ്ക്
b) ആർബിഐ
c) ബി ബി ഐ
d) എസ് ബി ഐ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘നൂറു ബയണറ്റുകളേക്കാള്‍ ശക്തമാണ് നാലു പത്രങ്ങള്‍’ ആരുടെ വാക്കുകളാണിവ??
a) നെപ്പോളിയന്‍
b) എബ്രാഹം ലിങ്കണ്‍
c) വില്‍സ്റ്റണ്‍ ചര്‍ച്ചില്‍
d) ഇന്ദിരാഗാന്ധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചിറവാസ്വരൂപത്തിന്‍റെ ആസ്ഥാനം??
a) കോട്ടയ്ക്കല്‍
b) കൊല്ലം
c) തിരുവിതാംകൂര്‍
d) കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലിനക്സിന്റെ ലോഗോ?
a) GNU
b) TUX
c) BOSS
d) UBUNTU
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
She remained a …..all her life.?
a) spinster
b) bachelor
c) unmarried
d) single
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പയറുവര്‍ഗ്ഗങ്ങളില്‍ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഘടകം??
a) കൊഴുപ്പ്
b) മാംസ്യം
c) ധാതു ലവണങ്ങള്‍
d) അന്നജം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അധികമായി കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് വിറ്റാമിൻ ആണ് കരളിൽ അടിയുന്നത്??
a) വിറ്റാമിൻ ഡി
b) വിറ്റാമിൻ സി
c) വിറ്റാമിൻ ബി
d) വിറ്റാമിൻ എ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശുചീന്ദ്രം കൈമുക്ക് നിർത്തലാക്കിയ തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരി?
a) വേലുത്തമ്പി ദളവ
b) സ്വാതി തിരുനാൾ
c) ആയില്യം തിരുനാൾ
d) വിശാഖം തിരുനാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വൈദ്യുതലേപനം (Electroplating) എന്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ്??
a) രാസഫലം
b) വൈദ്യുതഫലം
c) കാന്തിക ഫലം
d) പ്രകാശഫലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന നികുതി?
a) എക്സൈസ് നികുതി
b) വാഹനനികുതി
c) വിൽപ്പന നികുതി
d) കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദി നൈറ്റ് വാച്ച് ആരുടെ പ്രശസ്തമായ പെയിന്റ്ങ് ആണ്?
a) മൈക്കലാഞ്ചലോ
b) വിൻസൺ വാൻഗോഗ്
c) ഡാവിഞ്ചി
d) റം ബ്രാൻഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തുഴ+ആൻ =തുഴയാൻ സന്ധിയേത്?
a) ആദേശ സന്ധി
b) ലോപ സന്ധി
c) ദ്വിത്വ സന്ധി
d) ആഗമ സന്ധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
it rained yesterday,…….??
a) isn’t it
b) didn’t it
c) was it
d) wasn’t it
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗതിനിർണ്ണയ ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിക്കുന്ന എത്രാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ?
a) നാലാമത്തെ
b) മൂന്നാമത്തെ
c) അഞ്ചാമത്തെ
d) ആറാമത്തെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചൊവ്വ പര്യവേഷണത്തിന് ഇന്ത്യയെ സഹായിച്ച രാജ്യം?
a) ഫ്രാൻസ്
b) ജർമ്മനി
c) റഷ്യ
d) ഫിജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാസർഗോഡ് ജില്ല നിലവിൽ വന്ന വർഷം??
a) 1982 മെയ് 24
b) 1983 മെയ് 24
c) 1984 മെയ് 24
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വയനാട് സ്ഥാപിതമായ വർഷം??
a) 1950 നവംബർ 1
b) 1980 നവംബർ 1
c) 1970 നവംബർ 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ടാലന്റ് വാലിയുടെ പ്രത്യേകത തിരിച്ചറിഞ്ഞ വിദേശികൾ?
a) ഫ്രഞ്ചുകാർ
b) അറബികൾ
c) പോർച്ചുഗീസുകാർ
d) ബ്രിട്ടീഷുകാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് മുൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ജന്മദിനമാണ് മെയ് 13 ദേശീയ ഐക്യദാർഢ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് [ National Solidarity Day ]

?
a) എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം
b) ഡോ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ
c) ഫക്കറുദ്ധീൻ അലി അഹമ്മദ്
d) ഡോ സക്കീർ ഹുസ്സൈൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“Fait Accompli”

(Excellence Academy)?
a) In your presence
b) An accomplished fact
c) Best wishes
d) With prayers
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മംഗൾ തലാബ്, ഘോര കടോര, മുച്ചലിന്ദ

(Kerala PSC Q & A)?
a) ബീഹാർ
b) മധ്യപ്രദേശ്
c) പഞ്ചാബ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ബീഹാർ മൂവ്മെന്റി’ന്റെ മുഖ്യ സൂത്രധാരൻ? (PSC Rankmaster )?
a) ജയപ്രകാശ് നാരായൺ
b) Dr. രാജേന്ദ്രപ്രസാദ്
c) ഫിറോസ് ഷാഹ് മേത്ത
d) അംബേദ്കർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
30.1877ൽ ഇംഗ്ളീഷുകാരനായ ജോൺ മൺറോയും പൂഞ്ഞാർ രാജാവായ കേരള വർമ്മയും തമ്മിലുള്ള കരാർ പ്രകാരം ഉണ്ടായ കമ്പനി??
a) A. ത്രീ റോസ്
b) B. ബ്ലൂ ബോണ്ട്‌
c) C. റെഡ് ലേബൽ
d) D. കണ്ണൻ ദേവൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പന്നിയൂർ-1 താഴെ പറയുന്നതിൽ വിളകളാണ്??
a) കരിമ്പ്
b) മരച്ചീനി
c) കുരുമുളക്
d) പയർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യ പാൻമസാല രഹിത ജില്ല??
a) വയനാട്
b) കണ്ണൂർ
c) പത്തനംതിട്ട
d) കൊല്ലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. Which is correct ??
  a) I am agreeing with you
  b) She agree with you
  c) I agree with you
  d) I am not agreeing with you
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  2019 നോബൽ പുരസ്കാരത്തിൽ, സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ, അബി അഹമ്മദലി ഏത് രാജ്യക്കാരനാണ്?
  a) ഈജിപ്ത്
  b) ഒമാൻ
  c) പോളണ്ട്
  d) എത്യോപ്യ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  The opposite of the word admonish?
  a) Excuse
  b) Complain
  c) Praise
  d) Ridicule
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദികളും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇതിൽ തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് കണ്ടെത്തുക?
  a) - കൃഷ്ണരാജസാഗർ- കാവേരി
  b) - സലാൽ -ചിനാബ്
  c) - ഇന്ദിരാ സാഗർ ഡാം - താപ്തി
  d) - തെഹരി- ഭഗീരഥി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ വനിതാ കോടതി സ്ഥാപിതമായ സംസ്ഥാനം :?
  a) മഹാരാഷ്ട്ര
  b) ഉത്തർപ്രദേശ്
  c) കേരളം
  d) പശ്ചിമബംഗാൾ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  7) കൊതുക് മനുഷ്യ സാമീപ്യം അറിയുന്നത് എങ്ങനെ??
  a) വിയർപ്പിലുള്ള ലാക്ടിക് അമ്ലം മണത്തറിഞ്ഞ്
  b) മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ ഗന്ധം മണത്തറിഞ്ഞ്
  c) പറക്കുമ്പോൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിനാൽ
  d) മനുഷ്യ രക്തത്തിന്റെ ഗന്ധം തിരിച്ചറിഞ്ഞ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  മസ്ദൂർ മൻസിൽ പദ്ധതിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ്?
  a) എൻ എൻ മേത്ത
  b) എംകെ ഡേ
  c) എസ് കെ ഡേ
  d) ബൽവന്ത് റായ് മേത്ത
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടിയ മൂലകം?
  a) ഫ്ലൂറിൻ
  b) അയഡിൻ
  c) ബ്രോമിൻ
  d) ക്ലോറിൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മേജർ തുറമുഖങ്ങൾ ഉള്ള സംസ്ഥാനം??
  a) തമിഴ്നാട്
  b) പശ്ചിമബംഗാൾ
  c) മഹാരാഷ്ട്ര
  d) ഗുജറാത്ത്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Correct spelling?
  a) Concieve
  b) Conceive
  c) Conceve
  d) Conseive
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പശ്ചിമഘട്ടമലനിരകളുടെ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച വർഷം??
  a) 2015
  b) 2010
  c) 2012
  d) 2013
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിൽ അംഗമായ ആദ്യ വനിത ആര്??
  a) വി. എസ്.രമാദേവി
  b) വിജയലക്ഷ്മി പണ്ഡിറ്റ്
  c) എം. ഫാത്തിമ ബീവി
  d) ജയന്തി പട്നായിക്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പ്രായപൂർത്തിയാകത്തവരെ വധശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയ ഗൾഫ് രാജ്യം???
  a) കത്തർ
  b) സൗദി അറേബ്യ
  c) കുവൈറ്റ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  നാഗാലാൻഡ് തലസ്ഥാനം ഏതാണ്

?
a) ഇംഫാൽ
b) കൊഹിമ
c) അഗർത്തല
d) ദിസ്പൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The teacher said to the students, “when did you get up yesterday”. Report this sentence.?
a) The teacher asked the students when they had got up the previous day.
b) The teacher asked the students when they got up previous day
c) The teacher asked the students when they had been got up previous day
d) The teacher asked the students when did they get up previous day.
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
International Association of Athletes Federation (IAAF) ൻറ്റെ തലവനായി നിയമിതനായത്??
a) Sebastian coe
b) Peter coe
c) Lamine Diack
d) Steve Cram
e) അറിയില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The union leader was a “skillful and expert” negotiator.?
a) adept
b) adapt
c) inept
d) adopt
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2) ലേഖകൻ - എതിർലിംഗമേത്?
a) A) ലേഖിക
b) B) ലേഖക
c) C) ലേഖകി
d) D) ലേകഖി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹുമയൂണിന്റെ ശവകുടീരം

(Kerala PSC Q & A)?
a) ഉത്തർപ്രദേശ്
b) ഗുജറാത്ത്
c) ഡൽഹി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഹാരാജ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
a) എയർ ഇന്ത്യ
b) ജെറ്റ് വിമാനങ്ങൾ
c) വിപ്ലവം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുഹമ്മദ് ഗോറി ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത പാത ഏത്??
a) അഫ്ഗാൻ ചുരം
b) ഖൈബർ ചുരം
c) പാൽചുരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
We enjoyed …….. fun?
a) A
b) An
c) The
d) For
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യരിലെ സുഷുമ്നാനാഡി കളുടെ എണ്ണം

?
a) 21 ജോഡി
b) 31 ജോഡി
c) 11 ജോഡി
d) 22 ജോഡി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
This book __ to me?
a) Does not belong
b) Belong
c) Belonged
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷൻ

?
a) വജാഹത്ത് ഹബീബുള്ള
b) എം എസ് കെ രാമസ്വാമി
c) എം എം പരീത് പിള്ള
d) പാലാട്ട് മോഹൻദാസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗ്രീൻലാൻഡ് ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്??
a) ഡെന്മാർക്ക്
b) സ്വീഡൻ
c) നോർവേ
d) അമേരിക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബീജ ശീർഷം വളർന്ന് എന്തായി മാറുന്നു??
a) ഇല
b) വേര്
c) കാണ്ഡം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
World health day??
a) 7 jan
b) 7 april
c) 7 march
d) 7 feb
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബ്ലൂ സർക്കിൾ ഏത് രോഗത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിഹ്നമാണ്?
a) രക്താർബുദം
b) അൽഷിമേഴ്സ്
c) പ്രമേഹം
d) സ്തനാർബുദം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹിരാക്കുഡ് അണകെട്ട് ഏത് നദിയിലാണ് ]?
a) - കാവേരി
b) - മഹാനദി
c) - കൃഷ്ണ
d) - യമുന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള നക്ഷത്രം?
a) സൂര്യൻ
b) പ്രോക്സിമ സെഞ്ച്വറി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
She is accustomed to……. in big cities?
a) Lives
b) Living
c) Lived
d) Live
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘മണലെഴുത്ത്’ എന്ന കൃതിക്ക് സരസ്വതി സമ്മാനം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ്??
a) ആറ്റൂർ രവിവർമ്മ
b) എം.ലീലാവതി
c) സുഗതകുമാരി
d) ടി.പത്മനാഭൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാലാവധി തികയ്ക്കാതെ രാജി വെച്ച യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ?
a) ബ്രൂട്രോസ് ബ്രൂട്രോസ്
b) ട്രിഗ്വേ ലി
c) ഡാഗ് ഹാമ്മർഷോൾഡ്
d) യു താണ്ട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബോർ കടുവാ സങ്കേതം?
a) ഉത്തർപ്രദേശ്
b) രാജസ്ഥാൻ
c) മഹാരാഷ്ട്ര
d) മധ്യപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശങ്കരാചാര്യർ സ്ഥാപിച്ച മഠങ്ങൾ ആണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഇതിൽ തെറ്റായി യോജിപ്പിച്ചത് ഏത്?
a) തെക്ക്- ശൃംഗേരി മഠം, കർണാടക
b) പടിഞ്ഞാറ്- ശാരദാമഠം, ദ്വാരക
c) കിഴക്ക് -ജ്യോതിർമഠം, പുരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Let’s read a new story __??
a) Shall we
b) Have we
c) Didn’t it
d) Don’t it
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സി. വി. രാമൻപിള്ളയുടെ രാമരാജബഹദൂറിലെ കഥാപാത്രം അല്ലാത്തത് ഏത്??
a) പെരിഞ്ചകോടൻ
b) എല്ലം ശരിയാണ്
c) കൊടന്ത്രമൂത്താശാൻ
d) കൊടന്തയാശാൻ
e) എല്ലാം തെറ്റാണ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who has been appointed as the Chairman of the Apparel Export Promotion Council of India ??
a) A Sakthivel
b) HKL Magu
c) Rajeev Goenka
d) Sanjeev Nandwani
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പുകയില നിയമപരമായി നിരോധിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം??
a) അസം
b) പഞ്ചാബ്
c) ഹരിയാന
d) മിസോറാം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ ഹൃദയഭാഗത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ആരാധനാലയം?
a) പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം
b) തിരുവല്ലം പരശുരാമ ക്ഷേത്രം
c) പഴവങ്ങാടി ഗണപതി ക്ഷേത്രം
d) വേങ്കമല ക്ഷേത്രം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിവി അയ്യപ്പൻ ഏത് തൂലികാനാമത്തിലാണ് പ്രസിദ്ധി നേടിയത്?
a) നന്ദനാർ
b) കോവിലന്
c) തിക്കോടിയൻ
d) ഉറൂബ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ മിസൈൽ പരീക്ഷണ കേന്ദ്രം?
a) SRIHARIKOTA
b) BANGALORE
c) DR. ABDULKALAM ISLAND
d) TRIRUVANANDHAPURAM
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The plane was crashed and the passengers ………………….?
a) are perished
b) is perished
c) perished
d) were perished
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രണ്ടു തവണ നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ വനിത??
a) ടോണി മോറിസൺ
b) മദർ തെരേസ
c) പേൾ എസ് ബെക്ക്
d) മാഡം ക്യൂറി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Identify the kind of sentence

“Have A Nice Day”?
a) Interrogative
b) Declarative
c) Imperative
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. ഇന്ത്യൻ ആണവ പദ്ധതിയുടെ പിതാവ്??
  a) വിക്രം സാരാഭായ്
  b) രാജാ രാമണ്ണ
  c) എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം
  d) തോമസ് കുക്ക്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  9)Which of the following are the most and the least electronegative elements in the periodic table?

?
a) Fluorine and Caesium
b) Hydrogen and Helium
c) Chlorine and Fluorine
d) Carbon and Oxygen
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He will come ……… a month.

(Kerala PSC Q & A)?
a) Over
b) After
c) Against
d) Along
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അൽ - അസ്ഹർ സർവകലാശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?
a) പാക്കിസ്ഥാൻ
b) സൗദി അറേബ്യ
c) ഈജിപ്ത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജലത്തിന്റെ സ്ഥിരകാഠിന്യത്തിന് കാരണം??
a) കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ്
b) മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ്
c) മഗ്നീഷ്യം ബൈകാർബണേറ്റ്
d) കാൽസ്യം ബൈകാർബണേറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(Q) Covid 19 പ്രതിരോധത്തിനായി ‘ഓപ്പറേഷൻ നമസ്തേ’ തുടങ്ങിയത്…??
a) (A) ഇന്ത്യൻ നേവി
b) (B) ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന
c) (D) കോസ്റ്റ് ഗാർഡ്
d) (C) ഇന്ത്യൻ ആർമി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദ്യമായി പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിച്ച സംസ്ഥാനം?
a) ഹിമാചൽ പ്രദേശ്
b) പഞ്ചാബ്
c) ഹരിയാന
d) കേരളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം നടന്ന വർഷം

(Kerala PSC Q & A)?
a) 1930
b) 1931
c) 1924
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യുനെസ്കോ പൈതൃക സ്മാരകങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനുള്ള കുറഞ്ഞ നിരക്ക്??
a) A. 10rs
b) B. 7rs
c) C. 5rs
d) D. 1rs
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് കമ്പനി ആരംഭിച്ച UPI Payment link ആണ് ‘mpay.me’?
a) MobiKwik
b) Google
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അജിനോമോട്ടോയുടെ ശാസ്ത്രീയനാമം??
a) മെറ്റാ സോഡിയം ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ്
b) ഡൈസോഡിയം അസറ്റേറ്റ്
c) മോണോസോഡിയം ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ്
d) മോണോ സോഡിയം അസറ്റേറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പവർ ഇൻ ഇന്ത്യ’ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത്??
a) ശശി തരൂർ
b) സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേൽ
c) വി പി മേനോൻ
d) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1857ലെ വിപ്ലവത്തെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് ആദ്യം വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്?
a) - വി ഡി സവർക്കർ
b) - എസ് ബി ചൗധരി
c) - ആർ സി മജൂംദാർ
d) - കാറൽ മാർക്സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊല്ലം ജില്ലയിൽ കല്ലടയാറിന് രൂപം കൊടുക്കുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത്??
a) ചീയപ്പാറ
b) സൂചിപ്പാറ
c) പാലരുവി
d) പെരുന്തേനരുവി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നാഷണൽ ഡയറി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?
a) ആനന്ദ്, ഗുജറാത്ത്
b) കർണാൽ, ഹരിയാന
c) തിരുവനന്തപുരം, കേരളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
One word for a collection of ships?
a) Pack
b) Cluster
c) Fleet
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് ബ്രസീൽ ജന്മദേശം ആയിട്ടുള്ള സസ്യമേത്?
a) കാബേജ്
b) റബ്ബർ
c) തേയില
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക ഹിന്ദി ദിനം എന്ന്??
a) ജനുവരി 8
b) ജനുവരി 11
c) ജനുവരി 10
d) ജനുവരി 9
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒറ്റയനെ കണ്ടെത്തുക?
a) കരുണാകരൻ
b) Ak ആൻറണി
c) ഉമ്മൻചാണ്ടി
d) VM സുധീരൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ആദ്യമായി ഇറങ്ങിയ ഉപഗ്രഹം ഏതാണ്?
a) ലൂണാ 10
b) ലൂണ 2
c) ലൂണ 7
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ലോക്സഭാ മണ്ഡലം??
a) ലഡാക്
b) അനന്ത്നാഗ്
c) ലക്ഷദ്വീപ്
d) ധുബ്രി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
National emergency??
a) 356
b) 352
c) 358
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1956 ൽ നിലവിൽവന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത്

?
a) ഹിമാചൽ പ്രദേശ്
b) ആസാം
c) ആന്ധ്ര പ്രദേശ്
d) രാജസ്ഥാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭാഭാ അറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെൻറർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഭാഭാ കവച് എന്ന ഉൽപ്പന്നം എന്താണ്?
a) കാൻസറിനെതിരായ മരുന്ന്
b) റേഡിയേഷൻ തോത് കുറക്കാനുള്ള ഉപകരണം
c) അത്യാധുനിക ടെലിസ്കോപ്പ്
d) ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ജാക്കറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which title Babur assumed after the victory of the battle of Khanwa??
a) Ghazi
b) Taimur
c) Sultan
d) Surve
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ പറയുന്നവയില്‍ അലിംഗ ബഹുവചനത്തിന് ഉദാഹരണം ??
a) മലകള്‍
b) മൃഗങ്ങള്‍
c) പിടിയാനകള്‍
d) തിരുവടികള്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അഡിഡാസ് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ

[ ]?
a) കരീന കപൂർ
b) വിരാട് കൊഹ്‌ലി
c) ഹിമദാസ്‌
d) മാനുഷി ചില്ലർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള ഹെമിങ് വേ?
a) സി വി
b) തകഴി
c) എം ടി
d) കുരിശടി ഗോപാലപിള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രാർത്ഥനാസമാജം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ??
a) 1898
b) 1867
c) 1868
d) 1876
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നാഷണല്‍ റെയില്‍ മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?(Talent Academy)?
a) വാരണാസി
b) പേരാമ്പൂര്‍
c) കപൂര്‍ത്തല
d) ചാണക്യപുരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ വെള്ളി മെഡൽ ജേതാവ്

?
a) സൈനാ നെഹ്‌വാൾ
b) സാക്ഷി മാലിക്
c) പി വി സിന്ധു
d) അഭിനവ് ബിന്ദ്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും ചെറിയ നിസർഗ്ഗ സംഖ്യ?
a) 0
b) 2
c) 3
d) 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
4️⃣8️⃣ ഇന്ത്യയിൽ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ❓?
a) D. 1950 മാർച്ച് 20
b) C. 1950 മാർച്ച് 18
c) A. 1950 മാർച്ച് 12
d) B. 1950 മാർച്ച് 15
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ നേത്രദാന ഗ്രാമം?
a) ഇരിങ്ങൽ
b) കൊളാവിപ്പാലം
c) ചെറുകുളത്തൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I have …………. pens than you?
a) less
b) many
c) much
d) fewer
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1936 മതപരിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം നയിച്ചത്

?
a) സി കൃഷ്ണൻ
b) സി വി കുഞ്ഞിരാമൻ
c) മൂർക്കോത്ത് കുമാരൻ
d) മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത്?
a) 2005 ഡിസംബർ 10
b) 2005 ഡിസംബർ 19
c) 2005 ഒക്ടോബർ 16
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He died ___his own hands?
a) With
b) From
c) Of
d) By
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുകി ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങള്‍ കാണപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ?

A) മേഘാലയ B) മണിപ്പൂര്‍ C) മിസ്സോറാം D) ത്രിപുര?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭഗത് സിംഗിനെ തൂക്കിലേറ്റിയ ജയിൽ?
a) കറാച്ചി
b) കാക്കോരി
c) അമൃത്സർ
d) ലാഹോർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നചികേതസ്സ് എന്ന ബാലനും യമനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം ഉൾപ്പെട്ട ഉപനിഷത്ത്?
a) മുണ്ഡകോപനിഷത്
b) കഠോപനിഷത്ത്
c) ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൂക്കോട് തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ??
a) തൃശൂർ
b) കോഴിക്കോട്
c) കണ്ണൂർ
d) വയനാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക്സഭ ആർട്ടിക്കിൾ?
a) 82
b) 80
c) 81
d) 79
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ രണ്ടു തവണ ഉപ മുഖ്യമന്ത്രി ആയ വ്യക്തി?
a) സി അച്യുതമേനോൻ
b) പട്ടം താണുപിള്ള
c) ആർ ശങ്കർ
d) സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘പിരിഡോക്സിന്‍’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജീവകം ഏത്

A) ജീവകം B1 B) ജീവകം B7 C) ജീവകം B3 D) ജീവകം B6?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘Impertinent’ means

A) loving B) kind C) selfish D) rude?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യ പാൻമസാല രഹിത ജില്ല??
a) പത്തനംതിട്ട
b) കണ്ണൂർ
c) വയനാട്
d) കൊല്ലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Rihandh താപവൈദ്യുതി നിലയം ??
a) Himachal Pradesh
b) Uttar Pradesh
c) Odisha
d) Jharkhand
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
INSTITUTE OF REMOTE SENSING സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?
a) Bangalore
b) Dehradoon
c) Delhi
d) Odisha
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ജയ്ഹിന്ദ്’ എന്ന മുദ്രാവാക്യം നമ്മൾക്ക് സമ്മാനിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ആരാണ്??
a) ഗാന്ധിജി
b) സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ
c) സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ്
d) ജവഹർ ലാൽ നെഹ്‌റു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. ഖേത്രി ചെമ്പു ഖനി ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു?(SCERT TEXT)?
  a) രാജസ്ഥാൻ
  b) ജാർഖണ്ഡ്
  c) ഒറീസ്സ
  d) മധ്യപ്രദേശ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  2019 ലെ എഴുത്തച്ഛന്‍ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്:?
  a) പുതുശ്ശേരി രാമചന്ദ്രന്‍
  b) കെ. സച്ചിദാനന്ദന്‍
  c) ആനന്ദ്
  d) വിഷ്ണു നാരായണന്‍ നമ്പൂതിരി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Put —- the light please?
  a) out
  b) on
  c) up
  d) off
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  വൈറ്റ്കെയിൻ എന്ന ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കുന്നത്?
  a) നടക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർ
  b) അന്ധരായവർ
  c) കേൾക്കാൻ കഴിയാത്തവർ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  താഴെ കൊടുത്തവയിൽ തേങ്ങയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ്?
  a) കാപ്രിക് ആസിഡ്
  b) മാലിക് ആസിഡ്
  c) സിട്രിക് ആസിഡ്
  d) ഓക്സാലിക് ആസിഡ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഉയർന്ന കുന്നുകളിൽ അധിവസിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ നാട് എന്ന് പേരിനർഥമുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം??
  a) മിസോറം
  b) പശ്ചിമ ബംഗാൾ
  c) മേഘാലയ
  d) ത്രിപുര
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ചട്ടമ്പിസ്വാമികളും ശ്രീനാരായണഗുരുവും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടിയ വർഷം

(Kerala PSC Q & A)?
a) 1880
b) 1875
c) 1882
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേന്ദ്രസർക്കാരിനു നിയമോപദേശം നൽകുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ??
a) ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി
b) കംപ്ട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ
c) അറ്റോർണി ജനറൽ
d) അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശ്രീ ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്??
a) പഴയങ്ങാടി
b) പയ്യാമ്പലം
c) തലശ്ശേരി
d) പയ്യന്നൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2018 ലെ മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം നേടിയ ചിത്രം

?
a) ഒറ്റയാൾ പാത
b) മാൻഹോൾ
c) കമ്മട്ടിപ്പാടം
d) കാന്തൻ ദി ലവർ ഓഫ് കളേഴ്സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേന്ദ്ര ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്റെ പ്രവർത്തനം അവസാനിച്ച ശേഷം പകരം വന്ന സംവിധാനത്തിന്റെ പേരെന്ത്??
a) ബോംബെ പദ്ധതി
b) ജനകീയ പദ്ധതി
c) നീതി ആയോഗ്
d) പഞ്ചായത്തി രാജ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Vishnu is the ____ boy his class

?
a) tall
b) tallest
c) taller
d) long
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. Deccan Education Society യുടെ രൂപീകരണത്തിന് മുൻകൈ എടുത്തത്??
  a) അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ്
  b) ബാലഗംഗാധര തിലക്
  c) വീരേന്ദ്രനാഥ് ചട്ടോപാധ്യായ
  d) B R അംബേദ്കർ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 2. ഗാന്ധിജി ആദ്യമായി കേരള സന്ദർശനം നടത്തിയത് എന്ന്??
  a) 1920 August 10
  b) 1920 August 18
  c) 1920 August 5
  d) 1920 August 31
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ‘കടയ്ക്കല്‍ ഫ്രാങ്കോ’ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?(Talent Academy)?
  a) വക്കം അബ്ദുള്‍ ഖാദര്‍
  b) മൗലവി അഹമ്മദുളള
  c) രാഘവന്‍ പിളള
  d) കുഞ്ഞിക്കോയ തങ്ങള്‍
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 3. The Indians adopted the technology of Charka from the ??
  a) Europeans
  b) Africans
  c) Romans
  d) Chinese
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ബജ്പെ വിമാനതാവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ?

(Excellence Academy)?
a) ബിദാർ
b) ന്യൂ മാംഗ്ലൂർ
c) കാൺപൂർ
d) മൊറാദാബാദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആധുനിക അശോകൻ

?
a) കനിഷ്കൻ
b) അമോഘവർഷൻ
c) മാർത്താണ്ഡവർമ്മ
d) വിക്രമാദിത്യ വരഗുണൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാൻഗൂർലി സ്വർണ്ണ ഖനി എവിടെ ??
a) South Africa
b) Australia
c) Ghana
d) China
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നാഷണല്‍ തെര്‍മല്‍ പവര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ നിലവില്‍ വന്ന വര്‍ഷം ? (Talent Academy)?
a) 1987
b) 1981
c) 1975
d) 1980
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ന്യൂസ് ഏജൻസി ഏതാണ്?
a) പ്രസ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ
b) യുണൈറ്റഡ് ന്യൂസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ
c) പ്രസ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണ്?
a) എക്കൽ മണ്ണ്
b) കറുത്ത മണ്ണ്
c) ചെങ്കൽ മണ്ണ്
d) ചെമ്മണ്ണ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The watchman is always grumbling___the poor salary he is paid.?
a) For
b) About
c) Of
d) With
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കരിവെള്ളൂർ സമരം നടന്ന ജില്ല

?
a) ആലപ്പുഴ
b) കാസർഗോഡ്
c) കണ്ണൂർ
d) കോഴിക്കോട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വൃക്കയിലെ കല്ല് രാസപരമായി എന്താണ്?
a) കാൽസ്യം ഓക്സലേറ്റ്
b) കാശ് ഫോസ്ഫേറ്റ്
c) കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊക്കക്കോള വിരുദ്ധ സമരത്തിലൂടെ ലോകശ്രദ്ധ നേടിയ പഞ്ചായത്ത്??
a) ചിറ്റൂർ
b) മണ്ണാർക്കാട്
c) പെരുമാട്ടി
d) തൂണക്കടവ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 75,000 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം പ്രഖ്യാപിച്ച സ്ഥാപനം?
a) Facebook
b) Watsp
c) ഗൂഗിൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ തത്സമം അല്ലാത്തത് ഏത്? ]?
a) - രാജാവ്
b) - സൂചി
c) - ഓണം
d) - ഈശ്വരൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അക്കാമ്മ ചെറിയാൻ ജന്മസ്ഥലം?
a) ചങ്ങനാശ്ശേരി
b) കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The stranger remained ……… the door.

(Kerala PSC Q & A)?
a) By
b) On
c) At
d) In
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സള്‍ഫ്യൂരിക്കാസിഡിന്റെ നിര്‍മ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ? (Talent Academy)?
a) ബേയേഴ്സ് പ്രക്രിയ
b) സയനൈഡ് പ്രക്രിയ
c) ബെസിമര്‍ പ്രക്രിയ
d) സമ്പര്‍ക്ക പ്രക്രിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The pudding is made —–apple (Subi)?
a) From
b) Of
c) Through
d) By
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഫോറസ്റ്റ് അക്കാദമി സ്ഥാപിതമായത് എവിടെ ??
  a) c. ഏഴിമല
  b) b. പീച്ചി
  c) d. അരിപ്പ
  d) a. കോട്ടയം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  “നിരാലംബം” എന്ന വാക്ക് പിരിച്ചെഴുതുന്നതെങ്ങനെ??
  a) നിര + ആലംബം
  b) നിര + അലംബം
  c) നി: + ആലംബം
  d) നിരാ + ആലംബം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം പാസാക്കിയ വർഷം?
  a) 2000
  b) 1971
  c) 1965
  d) 1961
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കവി ഭാരതം എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് ആര്?
  a) ചന്തുമേനോൻ
  b) കേശവദേവ്
  c) കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ
  d) കേരളവർമ്മ വലിയകോയിത്തമ്പുരാൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ബംഗാളിലെ ആദ്യ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ??
  a) റോബർട്ട് ക്ലൈവ്
  b) വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ്സ്
  c) കാനിങ് പ്രഭു
  d) കോൺവാലിസ് പ്രഭു
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ കോർപ്പറേഷൻ ആയ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ നിലവിൽ വന്നത്?
  a) 1968
  b) 1964
  c) 1962
  d) 1966
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഡൽഹി കൊൽക്കത്ത ദേശീയ പാത

?
a) NH 7
b) NH 8
c) NH 2
d) NH 5
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാലിദ്വീപിനെ ലക്ഷദ്വീപിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുന്ന ചാനൽ??
a) ഇവയൊന്നുമല്ല
b) 8° ചാനൽ
c) 10° ചാനൽ
d) 9° ചാനൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ട് ഏത് കായലിന് കുറുകെയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്

?
a) ശാസ്താംകോട്ട
b) അഷ്ടമുടിക്കായൽ
c) വേമ്പനാട് കായൽ
d) കായംകുളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇമെയിൽ പിതാവ്?
a) വിൻസൺ സർഫ്
b) സബീർ ഭാട്ടിയ
c) റേ ടോം വിൽസൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
When it rained, the cattle____grazing in the field.?
a) Has been
b) Were
c) Was
d) Are
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കെ ലക്ഷ്മണൻ പങ്കെടുത്ത ഒളിമ്പിക്സ് എവിടെ വച്ചായിരുന്നു?
a) ടോക്കിയോ
b) ലണ്ടൻ
c) പാരിസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള ജൈവവൈവിധ്യ കൃഷിയുടെ അംബാസഡർ?
a) മോഹൻലാൽ
b) കാവ്യ മാധവൻ
c) ദിലീപ്
d) മഞ്ജു വാര്യർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൈനികസഹായവ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കിയ ബ്രിട്ടീഷ് വസ്രോയി ആര്??
a) ഡൽഹൗസി
b) വെല്ലസ്ലി
c) വില്യം ബെനഡിക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒളിമ്പിക്സിൽ വ്യക്തിഗത സ്വർണം നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ?
a) സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ
b) ഷൈനി വിൽ‌സൺ
c) അഭിനവ് ബിന്ദ്ര
d) പി. ടി. ഉഷ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഈഴവ മെമ്മോറിയലിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്

?
a) അയ്യങ്കാളി
b) വൈകുണ്ഠസ്വാമികൾ
c) ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ള
d) ഡോ പൽപ്പു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1️⃣5️⃣ കാർഷിക പദ്ധതി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി❓?
a) A. നാലാം പഞ്ചവൽസര പദ്ധതി
b) B. രണ്ടാം പഞ്ചവൽസര പദ്ധതി
c) C. ഒന്നാം പഞ്ചവൽസര പദ്ധതി
d) D. മൂന്നാം പഞ്ചവൽസര പദ്ധതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിന്റെ തെക്കേ അറ്റത്തെ ശുദ്ധജല തടാകം??
a) ഇരവികുളം
b) വെള്ളായണി
c) ശാസ്താംകോട്ട
d) പൂക്കോട്ട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൈലന്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി?
a) കുന്തിപ്പുഴ
b) തൂതപ്പുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അപരാജിത’ ഏത് കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ്??
a) ആരാച്ചാര്‍
b) സുഗന്ധി എന്ന ആണ്ടാള്‍ ദേവനായകി
c) ഉഷ്ണരാശി കരപ്പുറത്തിന്‍റെ ഇതിഹാസം
d) അല്‍-അറേബ്യന്‍ നേവല്‍ ഫാക്ടറി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The antonym of ‘PARSIMONIOUS’?
a) Religious
b) Generous
c) Hereditary
d) Selfish
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോട്ടയം, ഇടുക്കി അതിര്‍ത്തിയില്‍ മലനിരകള്‍ക്കിടയില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വിനോദസഞ്ചാരകേന്ദ്രം??
a) അടവി
b) വാഗമണ്‍
c) ഇലവീഴാപൂഞ്ചിറ
d) ഗവി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂപടങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി വിക്ഷേപിക്കപെട്ട ആദ്യ ഉപഗ്രഹം?
a) RISAT 1
b) CARTOSAT 1
c) ANUSAT
d) G SAT 7
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൗമ ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത്?
a) ശുക്രൻ
b) ബുധൻ
c) ചൊവ്വ
d) ശനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
41.whatsapp ഇപ്പോൾ ഏത് കമ്പനിയുടെ പേരിലാണ്??
a) A. Victers
b) B. ആപ്പിൾ
c) C. ഫേസ്ബുക്ക്
d) D. ജില്ലറ്റ് കമ്പനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുപ്പത്തിയാറാമത് ദേശീയ ഗെയിംസ് ന്റെ വേദിയായിരുന്നത് (കോവിഡ് കാരണം മാറ്റി വച്ചു )??
a) ഡൽഹി
b) ഗോവ
c) ഭുവനേശ്വർ
d) ഷില്ലോങ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ന്യൂസ് പ്രിന്റ് ഫാക്ടറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?
a) ചെങ്ങനാശ്ശേരി
b) വെള്ളൂര്
c) അതിരമ്പുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2020 Khelo India University Games ന്റെ വേദി?
a) Pune
b) Guwahati
c) Bhubaneswar
d) Chandigarh
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രകൃതിദത്ത തുറമുഖം ഏത്

A) കാണ്ട്ല B) മുംബൈ C) ചെന്നൈ D) കൊച്ചി?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ പിന്നോക്ക സമുദായക്കാർക്ക് പ്രത്യേക നിയോജക മണ്ഡലങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ പരിഷ്കാരമാണ്?
a) മിന്റോ മോർലി പരിഷ്‌കാരം
b) മോണ്ടേഗ് ചെംസ്ഫോഡ് ഭരണ പരിഷ്‌കാരം
c) കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ്
d) Govt of ഇന്ത്യ ആക്ട് 1935
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബ്രെക്സിറ്റ് എന്ന പദം ഏത് രാജ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു

?
a) ഫ്രാൻസ്
b) ബ്രിട്ടൻ
c) ജർമ്മനി
d) പോർച്ചുഗൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘അശനം’ എന്ന പദത്തിന്‍റെ അര്‍ത്ഥമെന്ത്

A) സമുദ്രം B) കുതിര C) ആഹാരം D) മുറ്റം?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2016 മെയ് എട്ടിന് മേഘവിസ്ഫോടനം നടന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രദേശം?
a) ലേ
b) ഭുവനേശ്വർ
c) കർണ്ണപ്രയാഗ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുഡാനിലെ ഭക്ഷ്യക്ഷാമം തന്‍റെ ക്യാമറയില്‍ പകര്‍ത്തുകയും ആ രംഗത്തിന്‍റെ നേര്‍ക്കാഴ്ചയുടെ സ്വാധീനത്താല്‍ ആത്മഹത്യയും ചെയ്ത പുലിറ്റ്സര്‍ പുരസ്കാര വിജയി :?
a) അലക്സ് ലീവാക്
b) കെവിന്‍ കാര്‍ട്ടര്‍
c) ഡേവിഡ് റുബിങര്‍
d) ഡലിയ അമോത്സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ഘാതകി?
a) കണ്ണമ്മ
b) ബിയാന്ത് സിംഗ്
c) മീര
d) തനു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I am going (1)/ to have this certificate (2)/ attest by the Director. (3)/ No error. (4)?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ള നിയമാനുസൃതമായ നടപടികൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ നേടുന്ന പൗരത്വം ആണ്?
a) - സ്വാഭാവിക പൗരത്വം
b) - ഇവയൊന്നുമല്ല
c) - ആർജ്ജിത പൗരത്വം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Bridegroom?
a) Bridegroom
b) Bridegrooms
c) Bridesmaid
d) Bride
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൂപ്പർബഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്?
a) ബാക്ടീരിയ
b) പ്രോട്ടോസോവ
c) വൈറസ്
d) ഫംഗസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
19 പേന വാങ്ങൽ ഒരു പേന വെറുതെ ലഭിക്കും എന്നാൽ എത്ര ശതമാനമാണ്?
a) 20
b) 10
c) 5
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വേരുകൾ മണ്ണിൽ നിന്ന് ജലം വലിച്ചെടുക്കുന്നത് _____ മൂലമാണ്.?
a) പ്രതലബലം
b) അഡ്ഹിഷൻ
c) കേശികത്വം
d) കോഹിഷൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹിപ്പാലസ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ എത്തിയത് കരുതപ്പെടുന്ന വർഷം?
a) ബിസി 45
b) ഇവയൊന്നുമല്ല
c) 45
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ വൈഫൈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്?
a) വാഴത്തോപ്പ്
b) ചെങ്കൽ
c) പള്ളിക്കൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അലക്കു കാരത്തിന്റെ രാസനാമം?
a) സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ്
b) സോഡിയം കാർബണേറ്റ്
c) കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്
d) കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇലക്ട്രോണിക് കാൽക്കുലേറ്റർ പിതാവ്?
a) വില്യം ഷിക്കാർഡ്
b) പാസ്ക്കൽ
c) അലൻ ടൂറിങ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
She was accustomed —— the moods og her husband (Subi)?
a) About
b) Of
c) With
d) To
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Identify the sentence which is in passive voice?
a) They made him king
b) The boy is climbing the cliff
c) They painted the house red
d) Alice was not much surprised at this
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1867 ൽ ജന്മി കൂടിയാൻ വിളംബരം നടത്തിയ തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരി?
a) ആയില്യം തിരുനാൾ
b) ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ
c) വിശാഖം തിരുനാൾ
d) സ്വാതി തിരുനാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ നിലവിൽ വന്ന വർഷം??
a) 1988
b) 1989
c) 1991
d) 1990
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി തുറന്നുകൊടുത്തതെന്നു??
a) ഡിസംബർ 9, 2019
b) ജനുവരി 1, 2018
c) ജനുവരി 1, 2019
d) ഡിസംബർ 9, 2018
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏണസ്റ്റ് റൂഥര്‍ഫോര്‍ഡിന് രസതന്ത്രത്തില്‍ നൊബേല്‍ സമ്മാനം ലഭിച്ച വര്‍ഷം ??
a) 1911
b) 1906
c) 1908
d) 1905
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരീര താപനില കുറയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔഷധങ്ങൾ ?

(Excellence Academy)?
a) അനാൾജെസിക്സ്
b) ആന്റിബോഡികൾ
c) ആന്റിപൈററ്റിക്സ്
d) ട്രാൻക്യൂലിസേർസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
…………. the rain, the play continued.

(Kerala PSC Q & A)?
a) Except for
b) With regard to
c) In spite of
d) Because of
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I dont think, he will come __?

(Excellence Academy)?
a) Wouldn’t I
b) Will he
c) Do I
d) Won’t he
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ഗുജറാത്തിനെ കുറിച്ച് തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏത്?
a) മഹാത്മാ ഗാന്ധി സത്യാഗ്രഹം നടത്തിയ ചമ്പാരൻ ഇവിടെയാണ്
b) ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമുദ്ര തീരമുള്ള സംസ്ഥാനം
c) ഉപ്പ് നിർമ്മാണത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നു
d) ഉത്തരായനരേഖ ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I have lost my ____ of keys.?
a) piece
b) group
c) bunch
d) collection
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അടുത്തിടെ സ്വവർഗ്ഗ വിവാഹം നിയമപരമാക്കിയ ആദ്യ മധ്യ അമേരിക്കൻ രാജ്യം??
a) പനാമ
b) കോസ്റ്റാറികാ
c) Belize
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും തുല്യ ജോലിക്ക് തുല്യ വേതനം ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ?
a) 39c
b) 39d
c) 39 a
d) 39f
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Neither the soldiers nor their commander____to be blamed.?
a) Is
b) Are
c) Were
d) Have
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭേദകമല്ലാത്ത ഏത്??
a) സാംഖ്യം
b) പേരച്ചം
c) പാരി മാണികം
d) ശുദ്ധം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കണ്വതീര്‍ഥ ബീച്ച് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല

A) തൃശൂര്‍ B) കോഴിക്കോട് C) കണ്ണൂര്‍ D) കാസര്‍ഗോഡ്?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക ഭക്ഷ്യ ദിനം?
a) നവംബർ 16
b) ഒക്ടോബർ 16
c) സെപ്റ്റംബർ 16
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലക്ഷ്മിഭായി നാഷണൽ കോളേജ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്?
a) ഗ്വാളിയർ
b) പൂണെ
c) കാര്യവട്ടം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കോടതി നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം :?
a) 1861
b) 1891
c) 1865
d) 1872
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which of the following is not a compound noun?
a) Master-piece
b) Shoe-maker
c) Horse-power
d) Cross -examine
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആർട്ടിക്കിൾ 21 a ഭരണഘടനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഭേദഗതി?
a) 84
b) 82
c) 86
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ അശോകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്??
a) വിക്രമാദിത്യ വരഗുണൻ
b) അമോഘവർഷൻ
c) ഇവരാരുമല്ല
d) കനിഷ്കൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാലിന്യത്തിൽ നിന്നും ഊർജ്ജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള റെയിൽവേയുടെ ആദ്യ പ്ലാന്റ് വരുന്നത് എവിടെ??
a) ഭുവനേശ്വർ
b) മംഗലാപുരം
c) കൊൽക്കത്ത
d) പട്ന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
You must turn to……….. left.

[Typist Gr. II, 2015]?
a) No article
b) the
c) a
d) an
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലബാർ സിമെൻറ്സ് ഫാക്‌ടറി എവിടെയാണ്??
a) ചാവക്കാട്
b) വടകര
c) വാളയാർ
d) അങ്കമാലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉപയോഗം ഏത്

?
a) എല്ലാം ശെരിയാണ്
b) സ്ഫോടകവസ്തുക്കളുടെ നിർമ്മാണം
c) ഫൈബർ നിർമ്മാണം
d) പെയിന്റ് നിർമ്മാണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ വയനാട് ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശരിയല്ലാത്തത്?
a) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ നടക്കുന്ന ജില്ല
b) ഏറ്റവും കുറവ് വില്ലേജുകൾ ഉള്ള ജില്ല
c) ഏറ്റവും കുറവ് നഗരസഭകൾ ഉള്ള ജില്ല ഇല്ല
d) ഏറ്റവും കുറവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഉള്ള ജില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘മൗണ്ട് അബു’ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്??
a) ജമ്മു കാശ്‌മീർ
b) മഹാരാഷ്‌ട്ര
c) ഹിമാചൽ പ്രദേശ്
d) രാജസ്ഥാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
…….gold is a precious metal?
a) an
b) the
c) no article
d) a
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദ്യത്തെ ആറ്റംബോംബിൽ ഉപയോഗിച്ച ന്യൂക്ലിയാർ ഇന്ധനമേത്??
a) യുറേനിയം 235
b) യുറേനിയം 238
c) പ്ലൂട്ടോണിയം
d) ക്രിപ്റ്റോൺ 97
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ പറയുന്നവയില്‍ കൊഴുപ്പില്‍ ലയിക്കാത്ത ജീവകം ഏതാണ് ??
a) ജീവകം ഇ
b) ജീവകം എ
c) ജീവകം ബി
d) ജീവകം കെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മെന്‍ലോ പാര്‍ക്കിലെ മാന്ത്രികന്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്രഞ്ജന്‍ ??
a) മൈക്കല്‍ ഫാരഡെ
b) ഐസക്ക് ന്യൂട്ടണ്‍
c) ഹംഫ്രി ഡെവി
d) തോമസ് ആല്‍വ എഡിസണ്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I am not selfish?
a) Am I
b) Aren’t I
c) Amn’t I
d) Do I
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മെഡൽ ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയ ബഹുമതിക്ക് അർഹയായ ഇന്ത്യൻ സംഗീതജ്ഞ?
a) ലതാ മങ്കേഷ്കർ
b) എം എസ് സുബ്ബലക്ഷ്മി
c) ശോഭ ശേഖർ
d) ആശ ഭോസ്ലെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക പൈതൃകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ കേരളീയ സംസ്കൃത നാടക കലാരൂപം?
a) കൂത്ത്
b) കൂടിയാട്ടം
c) കഥകളി
d) ബാലെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിന് തോട്ടപ്പളളി സ്പ്പില്‍വേയ് ലഭിച്ചത് ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലാണ്??
a) ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
b) നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
c) മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
d) രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം നേടുന്ന അഞ്ചാമത്തെ മലയാളി?
a) ഒ എൻ വി
b) അക്കിത്തം
c) എം ടി വാസുദേവൻ നായർ
d) ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്റാർട്ടിക്കയിലെ ഇന്ത്യയുടെ മൂന്നാമത്തെ പര്യവേക്ഷണകേന്ദ്രം ഏത്??
a) ഹിമാദ്രി
b) ദക്ഷിണഗംഗോത്രി
c) മൈത്രി
d) ഭാരതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫിഫ കൗൺസിലിന്റെ ആദ്യ വനിതാ സെക്രട്ടറി ജനറൽ??
a) ഗമീല മേക്ക്‌
b) മേരി ഡിസൂസ
c) Genny Jonas
d) ഫത്ത്മ സമൗര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യ കാർബൺ ന്യൂട്രൽ വില്ലേജ്?
a) മീനങ്ങാടി
b) ഉടുമ്പന്നൂർ
c) പനമരം
d) ആനക്കര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ആദ്യമായി രംഗത്ത് വന്ന നവോത്ഥാന നായകൻ?
a) പി കെ കൃഷ്ണപിള്ള
b) മക്തി തങ്ങൾ
c) കെ പി കേശവമേനോൻ
d) മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ സാഹിബ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Gk box📚

This is __ History text.?
a) A
b) An
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂകമ്പത്തെ തുടർന്ന് ചലനകേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഭൂകമ്പ തരംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം??
a) 2
b) 3
c) 4
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പുതിയ ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി എന്നാണ് കോണ്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂവന്‍റ് അസംബ്ലിയുടെ പ്രഥമയോഗം ചേര്‍ന്നത്??
a) 1946 ഡിസംബര്‍ 13
b) 1946 ഡിസംബര്‍ 9
c) 1946 ഡിസംബര്‍ 26
d) 1946 ഡിസംബര്‍ 6
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Following are the list of Nobel Prize winners for the year 2019 spot the odd one?
a) M Stanley Whittingham
b) John B Goodenough
c) Akira Yoshino
d) Didier Queloz
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആധുനിക മലയാളഗദ്യത്തിന്റെ പിതാവ്?
a) കേരളവർമ്മ വലിയ കോയിത്തമ്പുരാൻ
b) തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ
c) ചെറുശ്ശേരി
d) ചെങ്കുളത്ത് കുഞ്ഞിരാമമേനോൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ യുദ്ധ വിമാനം മിറാഷ് 2000 ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ നിർമ്മിതിയാണ്?
a) ഫ്രാൻസ്
b) റഷ്യ
c) ബ്രിട്ടൻ
d) അമേരിക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിചാര വിപ്ലവം രചിച്ചത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) നിത്യചൈതന്യയതി
b) കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള
c) നടരാജഗുരു ഒരു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഈഴവ സമാജസ്ഥാപകൻ?
a) ടി കെ മാധവൻ
b) ഡോക്ടർ പൽപ്പു
c) നാരായണഗുരു
d) ജി പി പിള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2 H2SO4 ൽ എത്ര ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട്??
a) 4
b) 6
c) 8
d) 2
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്റർനെറ്റ് വ്യാപാരത്തിനായി ഡിജിറ്റൽ കറൻസിയായ ബിറ്റ്കോയിൻ ഇറക്കിയത് ആര്?
a) Jan coum
b) Mcmillan
c) Kevin systrom
d) Sathoshi nakamoto
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തുമ്പ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചതെന്ന്?
a) 1963
b) 1965
c) 1969
d) 1968
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
It is 12 o’clock ….. my watch?
a) on
b) with
c) in
d) by
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹൈഡ്രജൻ കണ്ടുപിടിച്ചതാര്?
a) ഹെൻറി കാവൻഡിഷ്
b) ലാവോസിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സാഗർമതി എന്ന പൗരാണിക നാമം ഉള്ള നദി?
a) ലൂണി
b) ബേത്വ
c) ഘാഘ്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിമൂറിന്റെ ഇന്ത്യ ആക്രമണം വർഷം?
a) 1396
b) 1398
c) 1394
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂമിക്കും സ്വത്തിനും ഉടമസ്ഥാവകാശം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ലാൻഡ് ടൈറ്റിൽ ബിൽ പാസ്സാക്കിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം??
a) മധ്യപ്രദേശ്
b) ഒഡീഷ
c) രാജസ്ഥാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദീപക് രവിയുടെ സഹോദരനാണ്, രേഖ അതുലിന്റെ സഹോദരിയാണ്, രവി രേഖയുടെ മകനാണ് എങ്കിൽ ദീപക് രേഖയുടെ ആരാണ്??
a) അച്ഛൻ
b) സഹോദരൻ
c) മകൻ
d) മരുമകൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജനസംഖ്യയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നില്ക്കുന്ന ദ്വീപ്?
a) ഗ്രീൻലാൻഡ്
b) ഹോൻഷു
c) ജാവ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരീരത്തിൽ വിയർപ്പു ഗ്രന്ധികൾ ഇല്ലാത്ത മൃഗം??
a) ഒട്ടകം
b) ജിറാഫ്
c) ബീവർ
d) ഹിപ്പപ്പൊട്ടാമസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക സംഗീത ദിനം :?
a) ഒക്ടോബർ 1
b) സെപ്റ്റംബർ 5
c) ജൂലൈ 15
d) ജൂൺ 21
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റോബോട്ടിന് പൗരത്വം അനുവദിച്ച ആദ്യ രാജ്യം ]?
a) - ഖത്തർ
b) - ഇറ്റലി
c) - കുവൈത്ത്
d) - സൗദി അറേബ്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരത്തെ “തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ആധ്യാത്മിക രേഖ” എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്

?
a) ടി കെ വേലുപ്പിള്ള
b) ഗാന്ധിജി
c) സി രാജഗോപാലാചാരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(Q) മനോഹർ ലാൽ ഘട്ടർ ഏത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയാണ് അടുത്തിടെ വീണ്ടും അധികാരമേറ്റത്..??
a) (B) മഹാരാഷ്ട്ര
b) (C) ഒഡീഷ
c) (D) ജാർഖണ്ഡ്
d) (A) ഹരിയാന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കംപ്ട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറലിനെകുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടന അനുച്ഛേദം

?
a) അനുച്ഛേദം 148
b) അനുച്ഛേദം 153
c) അനുചേദം 165
d) അനുഛേദം 144
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വൈദ്യുത ചാര്‍ജ് സംഭരിച്ചു വയ്ക്കാനുളള ഉപകരണത്തിന്‍റെ പേര് ?

A) റെസിസ്റ്റര്‍ B) ഇന്‍ഡക്ടര്‍ C) റെഗുലേറ്റര്‍ D) കപ്പാസിറ്റര്‍?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗ്രേറ്റ് ബാരിയർ റീഫ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് ഏത് സമുദ്രത്തിലാണ്?
a) അറ്റ്ലാൻറിക് സമുദ്രം
b) പസഫിക് സമുദ്രം
c) മെഡിറ്ററേനിയൻ കടൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചൈനീസ് വിപ്ലവം ആരംഭിച്ച വർഷം

?
a) 1949
b) 1929
c) 1921
d) 1911
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംസ്ഥാന സർക്കാർ സംഘടിപ്പിച്ച ആഗോള നിക്ഷേപ സംഗമമായ “ അസെൻസ് കേരള 2020” നടന്നത് ??
a) അറിയില്ല
b) കോഴിക്കോട്
c) കൊച്ചി
d) തൃശൂർ
e) തിരുവനന്തപുരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സി വി കുഞ്ഞിരാമൻ ഏത് ദിനപത്രവും ആയി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു

(Kerala PSC Q & A)?
a) കേരള കൗമുദി
b) ദീപിക
c) പശ്ചിമതാരകം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും കാഠിന്യമുള്ള രണ്ടാമത്തെ പദാർത്ഥം??
a) Corundum
b) Quartz
c) Diamond
d) Topaz
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
📱ISRO യുടെ NAVIC സാങ്കേതിക വിദ്യ സ്മാർട്ടഫോണുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചൈനീസ് കമ്പനി..??
a) (D) Honour
b) (C) Realme
c) (A) xiomi
d) (B) Vivo
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒന്നാമത്തെ ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള കാരണം ]?
a) - പാകിസ്ഥാൻ ആക്രമണം
b) - സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി
c) - ആഭ്യന്തര കലാപങ്ങൾ
d) - ചൈനീസ് ആക്രമണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യാവകാശ ദിനമായി ലോകമെങ്ങും ആചരിക്കുന്നത്??
a) ഡിസംബർ 8
b) ജൂൺ 5
c) ഡിസംബർ 24
d) ഡിസംബർ 10
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A …….. of ministers

A) jury B) shoal C) group D) cabinet?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“എപ്പോഴും “എന്നർത്ഥം വരുന്ന പദം

(Excellence Academy)?
a) സർവഥാ
b) സർവസ്വം
c) സർവത്ര
d) സർവദാ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The feminine gender of ‘nephew’ is ___

?
a) nephrite
b) nephritic
c) niece
d) nephritis
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സെന്റ് ഓഗസ്റ്റിൻ?
a) സിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്
b) സമതിയോളോജി
c) ഡയലോഗ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചാർമിനാർ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതെവിടെ??
a) ഹൈദരാബാദ്
b) കൽക്കട്ട
c) ആഗ്ര
d) ബോംബെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിന് ആയി രൂപം കൊണ്ട സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സെക്രട്ടറി ആരായിരുന്നു

?
a) സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേൽ
b) വി പി മേനോൻ
c) കെ കേളപ്പൻ
d) സി രാജഗോപാലാചാരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡയമണ്ട് സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്

(Excellence Academy)?
a) ഉദയ്പൂർ
b) സൂററ്റ്
c) പാനിപ്പട്ട്
d) ജയ്പൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെറ്റേത് 1963?
a) സക്കീർ ഹുസൈനെ ഭാരതരത്നം ലഭിച്ച വർഷം
b) ദേശീയ പക്ഷിയായി മയിലിനെ അംഗീകരിച്ച വർഷം
c) റെഡ് ക്രോസ് സംഘടനക്ക് മൂന്നാം തവണ നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച വർഷം
d) ആർ ശങ്കർ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയായ വർഷം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുഷുമ്ന നാഡിയുടെ നീളം?
a) 50 സെന്റീമീറ്റർ
b) 40 സെന്റീമീറ്റർ
c) 45 സെന്റീമീറ്റർ
d) 30 സെന്റീമീറ്റർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാജ്യാന്തര കുഴിബോംബ് ബോധവൽക്കരണ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്?
a) ഏപ്രിൽ 5
b) ഏപ്രിൽ 11
c) ഏപ്രിൽ 4
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He has left………..Kochi?
a) To
b) Unto
c) Into
d) For
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പഴശ്ശി സമരം

(Kerala PSC Q & A)?
a) 1792-1812
b) 1793-1805
c) 1793-1809
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അഖു?
a) പൂച്ച
b) എലി
c) പാമ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. 70 -മത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിന്റെ മുഖ്യ അതിഥി??
  a) ജിൻപിങ്
  b) സിറിൽ റാമഫോസ
  c) ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്
  d) ആസിയാൻ തലവന്മാർ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പച്ച്മഡി സുഖവാസ കേന്ദ്രം ഏത് മലനിരയിൽ ആണ്??
  a) വിന്ധ്യൻ
  b) സാത്പുര
  c) ആരവല്ലി
  d) പൂർവഘട്ടം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ആതുര ശുശ്രൂഷാ ദിനം ??
  a) May 16
  b) No 14
  c) May 12
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  നാഷണൽ കോൾ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ആസ്ഥാനം?
  a) ധൻബാദ്
  b) റാഞ്ചി
  c) ജംഷഡ്പൂർ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  മലയാള സാഹിത്യ ചരിത്രം എഴുതിയ കവി?
  a) ചങ്ങമ്പുഴ
  b) കുമാരനാശാൻ
  c) വള്ളത്തോൾ
  d) ഉള്ളൂർ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങൾ ഉള്ള ജില്ല??
  a) ഇടുക്കി
  b) പാലക്കാട്
  c) തൃശൂർ
  d) വയനാട്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഭക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നയാൾ?
  a) പിപഠിഷു
  b) പിപാസു
  c) ബുഭുക്ഷു
  d) മുമുക്ഷു
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  I bought an …….. of maps?
  a) Bunch
  b) Atlas
  c) Bundle
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസം മാതൃഭാഷയിൽ കൊടുക്കണം?
  a) ആർട്ടിക്കിൾ 370A
  b) ആർട്ടിക്കിൾ 350 A
  c) ആർട്ടിക്കിൾ 348A
  d) ആർട്ടിക്കിൾ 346A
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ബാഹ്മിനി സാമ്രാജ്യത്തിലെ തലസ്ഥാനം

?
a) വിജയനഗർ
b) ബീജാപ്പൂർ
c) ബീദാർ
d) ഗുൽബർഗ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗത ഏതാണ്ട് കൃത്യമായി കണക്കാക്കിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ??
a) അഗസ്റ്റിൻ ഫ്രേണൽ
b) ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ
c) ആൽബർട്ട് എ മെക്കൻസൺ
d) ലിയോൺ ഫുക്കാൾട്ട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘കൂട്ടം’ എന്ന് അർത്ഥം വരാത്ത പദമേത്??
a) സമൂഹം
b) വൃന്തം
c) തതി
d) നിവഹം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Industrial Revolution was started from which country??
a) Italy
b) French
c) England
d) Germany
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പന്നിയൂർ-1 താഴെ പറയുന്നതിൽ വിളകളാണ്??
a) കരിമ്പ്
b) മരച്ചീനി
c) കുരുമുളക്
d) പയർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
We need two more players to …….. the team?
a) Make of
b) Make out
c) Make up
d) Make for
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എയർ ഫോഴ്സ് അക്കാദമി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്?
a) ജലഹള്ളി
b) ബീഡാ ർ
c) ഹൈദരാബാദ്
d) കോയമ്പത്തൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(17) ……….cow is a useful animal?
a) A
b) An
c) The
d) None of these
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘പുളിങ്കുരു’ പിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ

?
a) പുളി + കുരു
b) പുളിം + കുരു
c) പുളിൻ + കുരു
d) പുളിങ് + കുരു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
NSS ന്റെ സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റ് ആരായിരുന്നു ??
a) K കേളപ്പൻ
b) പട്ടം താണുപിള്ള
c) K P കേശവമേനോൻ
d) T K മാധവൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുലീന ലോഹങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രക്രിയ??
a) സയനൈഡ് പ്രക്രിയ
b) ഹാൾ ഹെറൗൾട്ട്
c) സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ
d) ഫ്ലാഷ് പ്രക്രിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🍒കേന്ദ്ര സുഗന്ധവിള ഗവേഷണകേന്ദ്രം?
a) പാലക്കാട്
b) കോഴിക്കോട്
c) കോട്ടയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഒമ്പതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുമായി ബന്ധമില്ലാത്തത്??
a) ദാരിദ്ര നിർമാർജനം
b) പ്രാഥമികാരോഗ്യ സൗകര്യങ്ങൾ
c) പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം സാർവത്രികമാക്കൽ
d) ആഗോളവൽക്കരണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സമത്വവാദി എന്ന നാടകം രചിച്ചത്??
a) എൻ കൃഷ്ണപിള്ള
b) ജി ശങ്കരപ്പിള്ള
c) പുളിമാന പരമേശ്വരൻ പിള്ള
d) സി എൻ നീലകണ്ഠൻ നായർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാപ്പകൽ - സമാസം ഏത്??
a) അവ്യയീഭാവൻ
b) തൽപുരുഷൻ
c) കർമ്മധാരായൻ
d) ദ്വന്ദൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദ്യം രൂപപ്പെട്ട കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷ?
a) C
b) B
c) COBOL
d) BASIC
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I shouldn’t eat before i go in swimming, __??
a) Shall i
b) Should i
c) Shouldn’t i
d) Shan’t i
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻറെ പിതാവ്?
a) വിശ്വേശ്വരയ്യ
b) സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേൽ
c) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൂന്നു വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിലും പങ്കെടുത്ത ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി ആര്??
a) ഹെൻറി കാവൻഡിഷ്
b) തേജ് ബഹദൂർ
c) ബി ആർ അംബേദ്കർ
d) ഹെൻട്രി ഗിഡ്നി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Vyavasayika viplavam aarambicha nootand?
a) 19
b) 17
c) 18
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക ഭൗമ ദിനത്തിന്റെ എത്രാമത്തെ വാർഷികമാണ് 2020 ൽ ആചരിച്ചത്?
a) 60
b) 25
c) 75
d) 50
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുള്ളില്ലാത്ത പുറം കാട്ടിൽ എല്ല് ഇല്ലാത്ത ഒരു എലി കുഞ്ഞ്?
a) എലി
b) പാമ്പ്
c) പേൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
💥 ഭൂപടങ്ങളിൽ കൃഷിക്ക് യോജ്യമായ പ്രദേശങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നിറം..??
a) (D) വെള്ള
b) (C) നീല
c) (A) പച്ച
d) (B) മഞ്ഞ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
No sooner
_his mother left happy?
a) He had return home than
b) Did he returned home than
c) Did he return home than
d) Had he return home than
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബുദ്ധമതത്തിലെ പുണ്യനദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്??
a) രജുപാലിക
b) പ്രയാഗ
c) നിരഞ്ജന
d) റിഹാൻഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചിറ്റൂരിൽ ഭാരതപുഴ അറിയപ്പെടുന്ന പേര്??
a) തൂതപ്പുഴ
b) കണ്ണാടി പുഴ
c) ഗായത്രിപ്പുഴ
d) ശോകനാശിനിപ്പുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക ഉപഭോക്തൃ ദിനം

?
a) ഡിസംബർ 24
b) മാർച്ച് 15
c) ജനുവരി 24
d) നവംബർ 11
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാറപ്പുറത്ത് എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്?
a) P. C ഗോപാലൻ
b) K. E മത്തായി
c) A. C. ചാക്കോ
d) V V അയ്യപ്പൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിവരാവകാശ നിയമം പാസാക്കിയ വർഷം :?
a) 2004
b) 2012
c) 2008
d) 2005
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘അളവ്’ എന്നര്‍ത്ഥം വരുന്ന പദമേത് ??
a) പരിമളം
b) പരിണതം
c) പരിമാണം
d) പരിണാമം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
When Meena was in trouble, Leela didn’t help her she ……………

(Kerala PSC Q & A)?
a) Left her in the lurch
b) Went to the wall
c) Called it a day
d) Was all ears
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മോക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾ?
a) നിനീഷു
b) ഈഷൻ
c) മുമുക്ഷു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്?
a) 1962
b) 1961
c) 1963
d) 1969
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭക്രാനംഗൽ അണക്കെട്ട് ഏത് നദിയിലാണ്??
a) ഝലം
b) ബിയിസ്
c) സത്‌ലജ്
d) ചിനാമ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നേപ്പാളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണം??
a) 3
b) 4
c) 5
d) 6
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വാട്ടർ ലൂ യുദ്ധം നടന്നവർഷം?
a) 1815
b) 1820
c) 1835
d) 1840
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മത്സ്യബന്ധനത്തിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യം?
a) ഇന്ത്യ
b) ഇന്തോനേഷ്യ
c) ജപ്പാൻ
d) ചൈന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which day is observed as World No Smoking Day ??
a) A.15th July
b) B.31st December
c) D.31st May
d) C.1st January
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പഞ്ചായത്തീരാജ്‌ നിയമം പാസാക്കുന്ന സമയത്തെ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ആരായിരുന്നു??
a) കെ കരുണാകരൻ
b) എ കെ ആന്റണി
c) ഇ കെ നായനാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ഏതിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ചുമതല ഇല്ലാത്തത്??
a) രാജ്യസഭ
b) ലോകസഭ
c) തദ്ധേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനം
d) നിയമസഭ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വിവിധോദ്ദേശ നദീതട പദ്ധതി

?
a) ദാമോദർ നദീതട പദ്ധതി
b) നർമ്മദാ നദി തട പദ്ധതി
c) ഭക്രാനംഗൽ പദ്ധതി
d) കോസി നദീതട പദ്ധതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
TRANQUIL means?
a) Integrity
b) Dishonesty
c) Clam
d) Goodness
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ട്രൈബൽ കൾച്ചറൽ മ്യൂസിയം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്?
a) മിനിക്കോയ് ദ്വീപ്
b) നിക്കോബാർ ദ്വീപ്
c) സിൽവാസ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
N ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം

?
a) 32
b) 18
c) 8
d) 2
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്?
a) ആസാം
b) പശ്ചിമബംഗാൾ
c) ഒറീസ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ സ്മാരകം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്?
a) മൂടാടി
b) തലയോലപ്പറമ്പ്
c) വൈക്കം
d) ബേപ്പൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അൽമാട്ടി അണക്കെട്ട് ഏത് നദിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു??
a) കൃഷ്ണ
b) ബ്രഹ്മപുത്ര
c) കാവേരി
d) കോസി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുറിച്യ കലാപം നടന്ന വർഷം?
a) 1812
b) 1813
c) 1814
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Yesterday …………….. European called my office?
a) she
b) he
c) an
d) a
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
102010101 എന്ന സംഖ്യയോട് എത്ര കൂടി കൂട്ടിയാൽ 9 കൊണ്ട് നിശ്ശേഷം ഹരിക്കാം?
a) 3
b) 2
c) 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ആദ്യ പ്രക്ഷോഭം

?
a) അഞ്ചുതെങ്ങ് കലാപം
b) ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Illusion : false belief Allusion:_______ [ )?
a) In a state of confusion
b) Indirect reference
c) Additionally
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
People think that a rise in taxes is ………..?
a) In the pink
b) In a fog
c) In the wind
d) in a nutshell
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എവിടെവെച്ചാണ് ഡോ ബി ആർ അംബേദ്കർ അനുയായികളോടൊപ്പം ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ചത്

?
a) ഗയ
b) നാഗ്പൂർ
c) പാറ്റ്‌ന
d) ലക്ക്നൗ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശിവസമുദ്രം ജല വൈദ്യുത പത്ദതി ആരംഭിച്ചത് ??
a) 1904
b) 1947
c) 1902
d) 1901
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജ്യോതിശാസ്ത്ര പഠനത്തിന് വേണ്ടി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ബഹിരാകാശ പേടകം?
a) CARTOSAT
b) ASTROSAT
c) METSAT
d) CARTOSAT 2
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എം എൻ പാലൂർ എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്?
a) മാധവൻ നമ്പൂതിരി
b) എം എൻ നാരായണൻ നായർ
c) സുബ്രഹ്മണ്യൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്
d) എം നീലകണ്ഠൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ പോർച്ചുഗീസ് സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്?
a) 467 വർഷം
b) 466 വർഷം
c) 465 വർഷം
d) 463 വർഷം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“ നമുക്കിലുയരാം നടുകിൽ തിന്നാം നൽകുകിൽ നേടീടാം നമുക്ക് നാമേ പണിവതു നാകം നരകവുമതുപോലെ” ആരുടെ വരികൾ?
a) ഉള്ളൂർ
b) കുമാരനാശാൻ
c) പൂന്താനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ കടൽത്തീരമുള്ള ജില്ലകളുടെ എണ്ണം?
a) 8
b) 9
c) 10
d) 7
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
✒️ചോരി??
a) ചോരൻ
b) ചോരയാൻ
c) ചോരാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
What does BCC mean??
a) Blind Credit copy
b) Blue Carbon copy
c) Blank carbon copy
d) Blind carbon copy
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റേഷൻ വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു നൽകുന്ന “ഘർ ഘർ റേഷൻ റേഷൻ യോജന” ആരംഭിച്ചത്?
a) ഡൽഹി
b) പുതുച്ചേരി
c) കർണാടക
d) ഛത്തീസ്ഗഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബൈസിക്കിൾ സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്

?
a) ബെയ്ജിങ്
b) കാബൂൾ
c) ധാക്ക
d) മാലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ഷൂട്ടിങ് അക്കാദമി നിലവിൽ വരുന്നത്??
a) കളവൻകോട്
b) കൽപ്പറ്റ
c) വട്ടിയൂർകാവ്
d) മാടായി
e) അറിയില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബഹുഅനുപാത നിയമം ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ ??
a) അന്‍റോണിയോ ലാവോസിയര്‍
b) ഹെന്‍റിച്ച് ഗീസ്ലര്‍
c) ജോസഫ് പ്രീസ്റ്റ്ലി
d) ജോണ്‍ ഡാള്‍ട്ടന്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ സമ്പൂർണ്ണ നികുതി സമാഹരണ ജില്ലയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്??
a) അറിയില്ല
b) കോഴിക്കോട്
c) തിരുവനന്തപുരം
d) തൃശ്ശൂർ
e) എറണാകുളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
National Security day/ National Safety day??
a) 19 feb
b) 14 jan
c) 8 feb
d) 4 march
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ നിലവിലുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ എണ്ണം

?
a) 999
b) 941
c) 914
d) 1572
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയായ ആനമുടി യുടെ നീളം എത്ര?
a) 2800 മീറ്റർ
b) 2560 മീറ്റർ
c) 2695 മീറ്റർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തവയിൽ inductance ന്റെ യൂണിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക?
a) വെബ്ബർ
b) ഫാരഡ്
c) ഹെൻറി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംസ്ഥാന നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായപരിധി?
a) 25
b) 30
c) 21
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who won the മാതൃഭൂമി literacy അവാർഡ് 2019 ]?
a) - U n ഖാദർ
b) - N S മാധവൻ
c) - U A ഖാദർ
d) - M K സാനു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംസ്ഥാനത്തെ ബേക്കറി പലഹാരങ്ങൾ, കേക്ക് എന്നിവയുടെ ഗുണമേന്മ തിരിച്ചറിയാൻ കേരള സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഓപ്പറേഷന് പേരെന്താണ്?
a) ഓപ്പറേഷൻ ഷുഗർ
b) ഓപ്പറേഷൻ സ്വാദ്
c) ഓപ്പറേഷൻ രുചി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗലേന ഏതിന്റെ അയിരാണ്?
a) ടിൻ
b) ലെഡ്
c) വെള്ളി
d) സിങ്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Sonu is an “inveterate”liar?
a) Frequent
b) Habitual
c) Effective
d) Eulogy
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടിയ മൂലകം?
a) ഫ്ലൂറിൻ
b) ക്ലോറിൻ
c) ബ്രോമിൻ
d) അയഡിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബ്രോൺസിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹ ഘടകങ്ങൾ:?
a) ക്രോമിയം, അയൺ
b) നിക്കൽ, സിങ്ക്
c) കോപ്പർ, ടിൻ
d) കോപ്പർ, സിങ്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2-സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും പ്രസവാവധി നടപ്പാക്കിയ രാജ്യത്തെ ആദ്യ സംസ്ഥാനം ??
a) മഹാരാഷ്ട്ര
b) തമിഴ്നാട്
c) കേരളം
d) ഹരിയാന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദ്വിത്വസന്ധിയ്ക്ക് ഉദാഹരണമേത്?

A) കാറ്റുണ്ട് B) തിരുവോണം C) കടല്‍ത്തീരം D) വാഴയില?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജീവികളും ഹൃദയത്തിലെ അറകളും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അതിൽ തെറ്റായത്?
a) പക്ഷികൾ 2
b) മുതല 4
c) ഉഭയജീവികൾ 3
d) മത്സ്യം 2
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
24.(a)A moment delay(b)would have proved costly(c)in the situation(d)no error?
a) D
b) A
c) B
d) C
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്റ്റീൽ എന്ന ലോഹ സങ്കരത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്??
a) ചെമ്പ് ക്രോമിയം നിക്കൽ
b) ഇരുമ്പ് ചെമ്പ്
c) ചെമ്പ് ഈയം
d) ഇരുമ്പ് കാർബൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടനാഭേദഗതി സംബന്ധമായ ബില്ലുകളുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രസിഡന്റ്_____?
a) അനുമതി തടയാൻ അധികാരമുണ്ട്
b) വീണ്ടും പരിഗണിക്കുന്നതിനായി പാർലമെന്റിലേക്ക് തിരിച്ച് അയക്കാം
c) ആറുമാസത്തേക്ക് താമസിപ്പിക്കാം
d) ഒപ്പുവെയ്ക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
3-റഷ്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ??
a) മിഖായേൽ മിഷുസ്തിൻ
b) വ്ലാദിമിർ പുടിൻ
c) പെട്രോ സാഞ്ചസ്
d) സ്കോട്ട് മോറിസൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവിതാംകൂറില്‍ ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം ചിത്തിരതിരുനാള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ച ദിവസം??
a) 1936 നവംബര്‍ 12
b) 1936 ഒക്ടോബര്‍ 12
c) 1935 ഒക്ടോബര്‍ 12
d) 1936 സെപ്തംബര്‍ 12
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The teacher and guardian ___requested to meet the headmaster.?
a) Were
b) Was
c) Have
d) Have been
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലബാറിലെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) കെ പി കേശവമേനോൻ
b) ആഗമാനന്ദ
c) വാഗ്ഭടാനന്ദൻ
d) സി കേശവൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹൈപ്പോകലേമിയ ഏതു മൂലകത്തിന്റെ കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ്?
a) ടിൻ
b) പൊട്ടാസ്യം
c) സിങ്ക്
d) കോപ്പർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ മഴനിഴൽ പ്രദേശമായ ചിന്നാർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല??
a) പാലക്കാട്‌
b) ഇടുക്കി
c) പത്തനംതിട്ട
d) തൃശൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The Institution Lokayukta was created for the first time by the State of:?
a) Rajasthan
b) Maharashtra
c) Odisha
d) Uttar Pradesh
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുമാരഗുരുദേവന്റെ സമുദായം ഏതാണ്??
a) ഈഴവ
b) കൈമൾ
c) പറയർ
d) പാണർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മേജർ തുറമുഖങ്ങൾ ഉള്ള സംസ്ഥാനം ഏത്

(Excellence Academy)?
a) ആന്ധ്ര പ്രദേശ്
b) കേരളം
c) തമിഴ്നാട്
d) ഒഡീഷ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്റാർട്ടിക്ക ഉടമ്പടിയിൽ ഇന്ത്യ അംഗമായ വർഷം?
a) 1984
b) 1981
c) 1983
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിന്റെ ജനസാന്ദ്രത?
a) 382
b) 840
c) 819
d) 860
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ പെയ്മെന്റ് ബാങ്ക് സ്ഥാപിച്ച കമ്പനി?
a) ഗൂഗിൾ
b) പേടിഎം
c) എയർടെൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത്?
a) മായാവതി
b) ജയലളിത
c) വീരപ്പമൊയ്‌ലി
d) സ്മൃതി ഇറാനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
; ഈ ചിഹ്നത്തിന്റെ പേരെന്ത്?
a) രോധിനി
b) വിശ്ലേഷം
c) ഭിത്തിക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചിഹ്നങ്ങളിൽ അങ്കുശം ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക

(Kerala PSC Q & A)?
a) ;
b) :
c) ?
d) ,
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He took revenge ….. his foes

A) for B) on C) by D) in?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും ലഘുവായ ലോഹം?
a) ലിഥിയം
b) മഗ്നീഷ്യം
c) കാൽസ്യം
d) ബേരിയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിന്റെ ഓർമക്കുറിപ്പുകൾ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) സി ഉണ്ണിരാജ
b) ഇഎംഎസ്
c) കെ ദാമോദരൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാസ്റ്റിക് പൊട്ടാഷ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) പൊട്ടാസ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ്
b) സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ്
c) സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്
d) പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്താരാഷ്ട്ര വന വർഷം ആയി ആചരിച്ചത്?
a) 2011
b) 2015
c) 2010
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. All India Trade Union Congress ന്റെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ്‌??
  a) ഫിറോഷ മേത്ത
  b) ലാലാ ലജ്പത് റായ്
  c) N M ജോഷി
  d) ബിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  അഫ്ഗാൻ അതിർത്തിക്കടുത്തുള്ള ഇന്നത്തെ ഹീരത്തി എന്ന പ്രദേശം ആരുടെ തലസ്ഥാനം ആയിരുന്നു?
  a) ഘൂറികൾ
  b) ഖസ്നികൾ
  c) സനാമിടുകൾ
  d) തുർക്കികൾ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും താഷ്‌കന്റ്‌ കരാർ ഒപ്പുവെച്ച വർഷം??
  a) 1972
  b) 1966
  c) 1954
  d) 1960
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Akash is __than strong?
  a) Wiser
  b) Wisest
  c) More wise
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഘനം - കനം, സന്ധ്യ - അന്തി ഇത്തരം മാറ്റത്തിന് പറയുന്നത്

(Subi)?
a) തത്ഭവം
b) തത്സമം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വാസ്കോഡഗാമ കോഴിക്കോട് ആദ്യമായി എത്തിച്ചേർന്നത്?
a) 1498
b) 1848
c) 1898
d) 1489
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തില്‍ കടലുമായി ബന്ധമി ല്ലാത്ത കായലുകളുടെ എണ്ണം ?

A) 27 B) 34 C) 7 D) 30?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“പൊതുജന വികാരം അതിൻറെ പാരമ്യത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ പിൻമാറ്റത്തിന്റ്റ്‌ കാഹളം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ഒരു ദേശീയ ദുരന്തത്തിൽ കുറഞ്ഞ് മറ്റൊന്നുമല്ല”. ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിച്ചത്??
a) ലാലാ ലജ്പത് റായ്
b) ഭഗത് സിംഗ്
c) സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ്
d) ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Force majeure?
a) Enderley
b) Deadlock
c) A false step or an embarrassing blunder
d) Superior strength
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ് “ശിവാനി”?
a) ദുരവസ്ഥ
b) അലാഹയുടെ പെണ്മക്കൾ
c) ഗുരു സാഗരം
d) വേരുകൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെറ്റായി ജോഡി ഏത്?
a) ദേവസമാജം- രാജാ രാധാ കാന്ത് ദേവ്
b) നവ വിധാൻ- കേശവ ചന്ദ്രൻ
c) നവജവാൻ ഭാരത് സഭ -ഭഗത് സിംഗ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലി യ അന്തഃസ്രാവി ഗ്രന്ഥി ഏത് ?

A) പീനിയല്‍ ഗ്രന്ഥി B) തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി C) പിയൂഷ ഗ്രന്ഥി D) തൈമസ് ഗ്രന്ഥി?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒഎൻവി കുറുപ്പിന്റെ ഉജ്ജയിനി എന്ന കാവ്യത്തിലെ നായകൻ?
a) ഭീമൻ
b) കാളിദാസൻ
c) കർണ്ണൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആഗമ സന്ധിക്ക് ഉദാഹരണമേത്?
a) നന്മണി
b) പടക്കളം
c) നിറപറ
d) തിരുവോണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഈഴവ കൗമുദി പത്രം ആരംഭിച്ചത്?
a) സി കൃഷ്ണൻ
b) സി വി കുഞ്ഞിരാമൻ
c) സി കേശവൻ
d) ടി കെ മാധവൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൃത്രിമ പേസ് മേക്കർ ശസ്ത്രക്രിയ നടന്നു വരുന്നത്?
a) 1960 മുതൽ
b) 1975 മുതൽ
c) 1955 മുതൽ
d) 1982 മുതൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഹാറാണാപ്രതാപ് അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം

A) പഞ്ചാബ് B) ജമ്മുകാശ്മീര്‍ C) രാജസ്ഥാന്‍ D) ഹിമാചല്‍പ്രദേശ്?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആഗമസന്ധിക്ക് ഉദാഹരണം ഏത്?

[LDC 2011 kozhikkodu]?
a) നെന്മണി
b) പടക്കളം
c) തിരുവോണം
d) നിറപറ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്ലാസ് നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ണാടി മണ്ണിന് പ്രസിദ്ധമായ പ്രദേശം?
a) ചേർത്തല
b) കായംകുളം
c) കലവൂർ
d) തേയ്ക്കൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘പാതിരാമണൽ’ ദ്വീപ് ഏത് ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു??
a) ഇടുക്കി
b) ആലപ്പുഴ
c) എറണാകുളം
d) കോട്ടയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബെറിലിയം അലുമിനിയം സിലിക്കേറ്റ് എന്താണ്?(Talent Academy)?
a) ഇന്ദ്രനീലം
b) ഗോമേതകം
c) ക്ഷീരസ്ഫടികം
d) മരതകം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു മുൻപ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഐ എൻ സി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത്?
a) ഡബ്ല്യൂ സി ബാനർജി
b) ദാദാഭായ് നവറോജി
c) മൗലാനാ അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ പത്രങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്ത ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം??
a) നാഗാലാന്റ്
b) മണിപ്പൂർ
c) അസം
d) അരുണാചൽ പ്രദേശ്‌
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കല്ലുമാല സമരം നടന്ന വർഷം ??
a) 1917
b) 1915
c) 1916
d) 1914
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗാന്ധി വെർസസ് ലെനിൻ ആരുടെ കൃതിയാണ്

?
a) എ കെ ജി
b) എം എൻ റോയ്
c) ആർ കെ നാരായൺ
d) എസ് എ ഡാങ്കെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Belowive given vitamins and their respective chemical names find out the wrongly marked?
a) Vitamin B7- Biotin
b) Vitamin E- Tocopherol
c) Vitamin B12 -Folic acid
d) Vitamin K- Phylloquinone
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘സെക്കൻഡ് മദ്രാസ്’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരം??
a) കാക്കിനഡ
b) സെക്കന്ദരബാദ്
c) വിശാഖപട്ടണം
d) ഹൈദരാബാദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ പത്താം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിൽ സ്ത്രീശാക്തീകരണം ആണ് മുഖ്യവിഷയമായി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനു കാരണം എന്ത്(2015 ലെ എക്സാം ചോദ്യം )?
a) 2001 ലെ വേൾഡ് ബാങ്ക് റിപ്പോർട്ട്
b) 2001ലെ സെൻട്രൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡാറ്റ
c) 2001ലെ ധനകാര്യ രേഖ
d) ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ 2001-ലെ വികസന റിപ്പോർട്ട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശ്രീനാരായണ ഗുരു അദ്വൈതാശ്രമം സ്ഥാപിച്ചത്?
a) ആലുവ
b) അരവിപ്പുറം
c) ശിവഗിരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിന്‍റെ പിതാവാര്?(Talent Academy)?
a) പ്ലേറ്റോ
b) അരിസ്റ്റോട്ടില്‍
c) സോക്രട്ടീസ്
d) ടോളമി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള ചരിത്രത്തിൽ നൂറ്റാണ്ടു യുദ്ധമെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ചോള-ചേര യുദ്ധം ആരംഭിച്ചത്??
a) ഭാസ്‌കര രവിവർമ്മ
b) രാജശേഖര വർമ്മ
c) കുലശേഖര ആഴ്വാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വയലാർ അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയ വർഷം??
a) 1961
b) 1977
c) 1993
d) 1992
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം??
a) മുംബൈ
b) കൊൽക്കത്ത
c) ചെന്നൈ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ പേരിലുള്ള മൂലകം അല്ലാത്തത് ഏത്??
a) ഇൻഡിയം
b) ഐൻസ്റ്റീനിയം
c) ക്യൂറിയം
d) ബോറിയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് രാജ്യക്കാരാണ് അബാക്കസ് കണ്ടുപിടിച്ചത്?
a) ഈജിപ്ത്
b) ചൈന
c) ഇറാൻ
d) ഇന്ത്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക?
a) പരാഗി
b) പരാഗണ സ്ഥലം
c) ജനിദണ്ഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അഷ്ടപ്രധാൻ എന്ന ഭരണസമിതി ആരുടെ കാലത്താണ്??
a) അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി
b) ജലാലുദ്ദീൻ ഖിൽജി
c) ഇൽത്തുമിഷ്
d) ശിവജി
e) ഷേർഷ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യ വ്യാവസായിക ഗ്രാമം?
a) - ആലുവ
b) - തെന്മല
c) - കുമ്പളങ്ങി
d) - പന്മന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
She sang well, ___

?
a) did she?
b) doesn’t she?
c) does she?
d) didn’t she?
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2011 സെൻസസ് പ്രകാരം രാജ്യത്ത് ഭവനരഹിതരില്ലാത്ത ഏക സംസ്ഥാനം??
a) അരുണാചൽ പ്രദേശ്
b) ഹരിയാന
c) മിസോറാം
d) മണിപ്പൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വാക്സിനുകളും അവ കണ്ടെത്തിയവരും കൊടുത്തവയിൽ യോജിക്കാത്തത്?
a) ബിസിജി വാക്സിൻ -കാൽമറ്റ് ഗ്യൂറിന്
b) അഞ്ചാംപനി വാക്സിൻ- ജോൺഎന്റർസ്
c) ഒപിവി - ആൽബർട്ട് സാബിൻ
d) കോളറ വാക്സിൻ- എഡ്വാർഡ് ജെന്നർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🍒I decided to ——- for a job🍒?
a) Put up
b) Put out
c) Put in
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The old man shared his property …… his wife, his son and his sister?
a) together
b) between
c) among
d) with
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അർജുന അവാർഡ് നേടുന്ന ആദ്യ മലയാളി?
a) ക്യാപ്റ്റൻ എം. വേണു
b) മഞ്ജു കൗർ
c) ഹരിഷ് ചന്ദ്ര
d) ഹവിൽദാർ ബാലകൃഷ്ണൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2005 എം ടി ക്ക് കിട്ടിയ കേന്ദ്ര ബഹുമതി?
a) പത്മവിഭൂഷൺ
b) പത്മഭൂഷൺ
c) പത്മശ്രീ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിയമസഭയുടെ രണ്ട് സമ്മേളനങ്ങൾക്കിടയിലെ പരമാവധി ദൈർഘ്യം :?
a) 5 മാസം
b) 3 മാസം
c) 2 മാസം
d) 6 മാസം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The announcement of the results __ awaited?
a) are
b) is
c) were
d) am
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സാമുഗാർ യുദ്ധം ഏതു മുഗൾ ഭരണാധികാരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
a) ഔറംഗസീബ്
b) ഷാജഹാൻ
c) ബാബർ
d) അക്ബർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Sagacious means?
a) Wise
b) Foolish
c) Proud
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൂഞ്ചോല കരയച്ചൻ എന്ന കഥാപാത്രം ഏത് കൃതിയിലേതാണ്?
a) ധർമ്മരാജ
b) ശാരദ
c) മാർത്താണ്ഡവർമ്മ
d) ഇന്ദുലേഖ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാല്‍ ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന പ്ലസ്റ്റിക്?(Talent Academy)?
a) ബേക്കലൈറ്റ്
b) നൈലോണ്‍
c) ഗാലലിത്
d) പോളി എഥിലിന്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗുല്‍സാരിലാല്‍ നന്ദയുടെ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലം:?
a) ബുദ്ധപൂര്‍ണമാ പാര്‍ക്ക്
b) കര്‍മ്മഭൂമി
c) നാരായണ്‍ഘട്ട്
d) സമതാസ്ഥല്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Recollect??
a) Call out
b) Call in
c) Call up
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രതിശീർഷ വരുമാനമുള്ള ജില്ല??
a) ഇടുക്കി
b) വയനാട്
c) പാലക്കാട്‌
d) മലപ്പുറം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(10) എത്രാമത് ലോക സാമ്പത്തിക ഫോറമാണ് 2020 ൽ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ ദാവോസിൽ നടന്നത്..??
a) (A) 50
b) (D) 25
c) (C) 49
d) (B) 51
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തത്സമ രൂപത്തിലുള്ള പദം??
a) കനം
b) ചാരം
c) കണ്ണന്‍
d) വേദന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
While in mumbai, he…….. at a five star hotel?
a) Put by
b) Put about
c) Put in
d) Put up
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സെൻസസ് എടുക്കാൻ വീടുകളിൽ വരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേര്?
a) പഞ്ചായത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ
b) അധ്യാപകർ
c) എനുമറേറ്റർ
d) വില്ലേജ് ഓഫീസർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I felt pity ……. the poor widow?
a) To
b) For
c) On
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ആവർത്തന പട്ടികയിൽ ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പിലെ ആൽക്കലി ലോകങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ്??
a) ബേരിയം
b) റുബീഡിയം
c) സീസിയം
d) ഫ്രാൻസിയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1953 നിലവിൽ വന്ന സംസ്ഥാന പുനസംഘടന കമ്മീഷൻ അംഗം ഇല്ലാതിരുന്ന വ്യക്തി ആരാണ്?
a) സർദാർ കെ എം പണിക്കർ
b) ഹൃദയ നാഥ് കുൻസ്രു
c) ജസ്റ്റിസ് ഫസൽ അലി
d) സി രാജഗോപാലാചാരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇഷ്ടം പറയുന്ന ബന്ധുക്കളാരുമേ കഷ്ടകാലത്തിങ്കലില്ലെന്ന് നിർണയം. ആരുടെ വരികളാണ്?
a) ചങ്ങമ്പുഴ
b) കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ
c) എഴുത്തച്ഛൻ
d) കുമാരനാശാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള ഖിലാഫത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്‍റ്?(Talent Academy)?
a) വക്കം അബ്ദുള്‍ ഖാദര്‍
b) മൗലവി അഹമ്മദുളള
c) രാഘവന്‍ പിളള
d) കുഞ്ഞിക്കോയ തങ്ങള്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്ര ദിനം?
a) ജൂൺ 9
b) ജൂൺ 10
c) ജൂൺ 8
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
mother of modern nursing ??
a) Floria Nightingale
b) Florence Nightingale
c) Rose Ronald
d) Faria Nightingale
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
One of the players __ injured.?
a) was
b) are
c) is
d) were
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ പറയുന്ന പട്ടണങ്ങളില്‍ ഗംഗ നദീതീരത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പട്ടണം??
a) ആഗ്ര
b) ഡല്‍ഹി
c) മഥുര
d) കാണ്‍പൂര്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
She had
headache?
a) none
b) a
c) the
d) an
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിദ്യാഭ്യാസം മൗലികാവകാശം ആക്കിയ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി??
a) 88
b) 86
c) 90
d) 85
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ തലത്തിൽ അഴിമതി തടയുന്നതിനായി രൂപം നൽകിയ സ്ഥാപനം :?
a) വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ
b) ഇ - ഗവേൺസ്
c) ലോകായുക്ത
d) ലോക്പാൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ഏക റാക്ക് റെയിൽവേ ഏത്?
a) നീലഗിരി മൗണ്ടൻ റെയിൽവേ
b) സ്റ്റേഷൻ ഐ.ബി
c) ഭുവനേശ്വർ
d) ഹിമാലയൻ റെയിൽവേ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദീർഘദൃഷ്ടി പരിഹരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏത്?
a) അവതല ലാൻഡ്
b) സിലിണ്ടറിക്കൽ ലെൻസ്
c) ബിഫോക്കൽ ലെൻസ്‌
d) ഉത്തല ലെൻസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2020ലെ G7 ഉച്ചകോടിക്ക് വേദിയാകുന്ന രാജ്യം?
a) ന്യൂസിലാൻഡ്
b) സിംഗപ്പൂർ
c) അമേരിക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എന്റെ ജീവിതമാണ് എന്റെ സന്ദേശം?
a) ബാലഗംഗാധര തിലക്
b) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
c) ഗാന്ധിജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സമാസം നിർണയിക്കുക: പീതാംബരം?
a) ദ്വന്ദ സമാസം
b) ബഹുവ്രീഹി
c) അവ്യയീഭാവൻ
d) കർമ്മധാരയൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The collective noun for ‘Monkeys’?
a) Troup
b) Company
c) Herd
d) Troop
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രക്തപര്യയന വ്യവസ്ഥ കണ്ടെത്തിയതാര്?(TALENT ACADEMY)?
a) ജോണ്‍. എച്ച്. ഗിബ്ബണ്‍
b) വില്യം ഹാര്‍വി
c) വില്യം ഐന്തോവന്‍
d) കാള്‍ലാന്‍ഡ്സ്റ്റെയ്നര്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദാദ്ര - നഗർഹവേലി പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയോടു കൂട്ടിച്ചേർത്ത 1961ലെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി??
a) ഒമ്പതാം പദ്ധതി
b) എട്ടാം ഭേദഗതി
c) പത്താം ഭേദഗതി
d) പന്ത്രണ്ടാം തീയതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പല്ലവ രാജവംശ ത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം?
a) മധുര
b) തഞ്ചാവൂർ
c) കാഞ്ചിപുരം
d) വേദാരണ്യം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
National Stock Exchange നിലവിൽ വന്ന വർഷം?
a) 1992
b) 1990
c) 1991
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നാരായണീയം എന്ന കൃതി രചിച്ചത്?
a) കെ വാസുദേവൻ
b) കിളിമാനൂർ കേശവൻ
c) പെരുമ്പടവം ശ്രീധരൻ
d) ശ്രീനാരായണഗുരു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which Country scrapped a 20-year-old security pact with the United States??
a) Madagascar
b) Armenia
c) Mauritius
d) Philiphiness
e) Croatia
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വ. രാമകൃഷ്ണ പിള്ളേയുടെ രചനകളിൽ പെടാത്തത്?
a) കേരള ഭാഷോൽപത്തി
b) ബാലകലേശ നിരൂപണം
c) സോക്രട്ടീസ്
d) എന്റെ നാടുകടത്തലിന്റെകഥ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Let us play some game, __
_??
a) shan’t we
b) shall we
c) will we
d) won’t we
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗംഗയെ പോലെ എന്ന് ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ചത്?
a) ഗോഖലെ
b) സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ്
c) ഭഗവത്ഗീത
d) ടാഗോർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019-ലെ എഴുത്തച്ഛന്‍ പുരസ്‌കാരം നേടിയതാര്??
a) എം.മുകുന്ദന്‍
b) കെ.സച്ചിദാനന്ദന്‍
c) ആനന്ദ്
d) സി. രാധാകൃഷ്ണന്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചാർമിനാർ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതെവിടെ??
a) ബോംബെ
b) ഹൈദരാബാദ്
c) കൽക്കട്ട
d) ആഗ്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
National Science Day falls on?
a) 26th February
b) 27th February
c) 28th February
d) 29th February
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂമിയിൽ ഒരു സ്വർഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതാണ് എന്ന് ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്?
a) ദിവാൻ-ഇ-ഘാസ്
b) ദിവാൻ - ഇ - ആം
c) ബുലന്ദ് ദർവാസ
d) ചെങ്കോട്ട
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തച്ചോളി ഒതേനൻ ജന്മദേശം?
a) പയ്യോളി
b) വടകര
c) കരിപ്പൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഗംഗാനദി ഒഴുകുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പെടാത്തത്??
a) ചത്തീസ്ഗഡ്
b) ജാർഖണ്ഡ്
c) ഉത്തരാഖണ്ഡ്
d) ബീഹാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള നിയമസഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം കാസ്റ്റിംഗ് വോട്ട് പ്രയോഗിച്ച സ്പീക്കർ?
a) ജി കാർത്തികേയൻ
b) വക്കം പുരുഷോത്തമൻ
c) എ സി ജോസ്
d) എം വിജയകുമാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുഴുവൻ വായ്പാ സമ്പ്രദായങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണത്തിനായി അറിയപ്പെടുന്ന ബാങ്ക്?
a) RRB
b) NABARD
c) SIDBI
d) RBI
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
There is no smoke without fire. (Change to affirmative)?
a) There is not smoke without fire
b) Where there is smoke there is fire
c) There is smoke with fire
d) Unless fire, there is smoke
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തുടർച്ചയായ മൂന്ന് എണ്ണൽ സംഖ്യ പൊതു രൂപം a-1, a, a+1 ആയാൽ ഇവയുടെ തുക എത്ര?
a) 4a
b) 2a
c) 3a
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശീതസമരം എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത്?
a) ബർണാഡ് ബറൂച്
b) വാൾട്ടർ ലിപ്മാൻ
c) ഫ്രാങ്ക്‌ലിൻ റൂസ്‌വെൽറ്റ്
d) ബർണാഡ്ഷാ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ രക്തദാന പഞ്ചായത്ത്??
a) മണ്ണുത്തി
b) മടിക്കൈ
c) ഒറ്റപ്പാലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ ആസ്ഥാനം ഏതു നദീതീരത്താണ്?
a) മീനച്ചിലാർ
b) അച്ഛൻകോവിലാർ
c) പമ്പ നദി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Collect the __
form all possible sources??
a) Datas
b) Pieces of data
c) Data
d) Datea
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവിതാംകൂറിൽ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വരുമ്പോൾ ഭരണാധികാരി

?
a) ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ
b) റാണി ഗൗരി പാർവ്വതി ഭായി
c) സ്വാതി തിരുനാൾ
d) ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ ബാലിക ദിനം?
a) ജനുവരി 24
b) ജനുവരി 23
c) ജനുവരി 22
d) ജനുവരി 14
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗീതാഗോവിന്ദത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കേരളീയ നൃത്ത വിശേഷം??
a) ചാക്യാർകൂത്ത്
b) കൂടിയാട്ടം
c) മോഹിനിയാട്ടം
d) അഷ്ടപദിയാട്ടം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശ്രീനാരായണ ജയന്തി വള്ളംകളി നടക്കുന്ന കായൽ??
a) വെള്ളായണികായൽ
b) കന്നേറ്റി കായൽ
c) കുമരകം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടർമാരുള്ള നിയമസഭാ മണ്ഡലം?
a) ഗുരുവായൂർ
b) ആറന്മുള
c) ഇരിങ്ങാലക്കുട
d) ഉടുമ്പൻചോല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
❓️?
a) D
b) B
c) A
d) C
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അയ്യങ്കാളി വള്ളം കളി നടക്കുന്നത് ??
a) കുമരകം കായൽ
b) അഷ്ടമുടി കായൽ
c) അച്ചൻ കോവിലാർ
d) വെള്ളയാണി കായൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘Roman holiday’ means?
a) Enjoy life as much as we can
b) Enjoyment on the suffering of others
c) Enjoyment on the helping of others
d) None of these
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇടമുറക് ആരുടെ തൂലികാനാമമാണ്?
a) എൻ കുട്ടി കൃഷ്ണപിള്ള
b) വി പത്രോസ്
c) ടി സി ജോസഫ്
d) മാധവൻ നമ്പൂതിരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വന്യജീവി സങ്കേതം?
a) കുറിഞ്ഞിമല
b) ഇരവികുളം
c) തേക്കടി
d) ചിന്നാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The prefix ‘homo’ means?
a) the same
b) simple
c) none of these
d) diffrent
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നർമ്മദക്കും താപ്തിക്കും ഇടയിൽ സ്ഥതി ചെയ്യുന്നത് ??
a) ആരവല്ലി കുന്നുകൾ
b) സാത്പുര നിരകൾ
c) പൂർവഘട്ടം
d) വിന്ധ്യാ നിരകൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The passenger had an ………….. with the ticket examiner for 10 minutes?
a) alternative
b) alternate
c) alternation
d) altercation
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ന്യൂനപക്ഷ സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി??
a) നരേന്ദ്രമോദി
b) മൻമോഹൻ സിംഗ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണ സംവിധാനമായ നീതി ആയോഗ് നിലവിൽ വന്നതെന്ന്??
a) 2015 ഏപ്രിൽ 1
b) 2015 ജനുവരി 1
c) 2015 ജൂലൈ 1
d) 2015 ഒക്ടോബർ 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The wall was ————- high that I could not reach it’s top?
a) So
b) Very
c) Too
d) Much
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വനഭൂമി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം

?
a) മിസോറാം
b) രാജസ്ഥാൻ
c) മഹാരാഷ്ട്ര
d) മധ്യപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉത്തര ദ്രുവത്തിൽ എത്തിയ ആദ്യ വ്യക്തി ]?
a) - ജാക്കി റോംനി
b) - റോബർട്ട്‌ പിയറി
c) - ആൻ ബാൻ ക്രോഫ്റ്റ്
d) - പിയറി ഡി കുബേർട്ടിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സർവവും ന്യസിച്ചവൻ എന്നതിന്റെ ഒറ്റപ്പദം?
a) വിഷണ്ണൻ
b) ഏകാഗ്രത
c) വൈയക്തികം
d) സന്ന്യാസി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Synonym of the word Fragrance is:?
a) Memento
b) Sterile
c) Scent
d) Fame
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലയാള ഭാഷയില്‍ വിഭക്തികള്‍ എത്ര എണ്ണം

A) 8 B) 6 C) 7 D) 5?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദീൻ ഇലാഹി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട വർഷം?
a) 1582
b) 1579
c) 1575
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ പാരമ്പര്യ വ്യവസായങ്ങളിൽ ഒന്നാംസ്ഥാനം എന്തിനാണ്?
a) കയർ
b) കശുവണ്ടി വ്യവസായം
c) ഈറ വ്യവസായം
d) ഇതൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ ഇന്ത്യയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ വൈസ്രോയി?
a) ശ്രീ രാജഗോപാലചാരി
b) വേവൽ പ്രഭു
c) മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടനാഭേദഗതി ഉൾപ്പെടുന്ന ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗം??
a) X
b) XX
c) XV
d) XXll
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശർക്കരയിൽ അടങ്ങിയ ധാതുലവണം :?
a) സോഡിയം
b) ഇരുമ്പ്
c) അയഡിൻ
d) കാൽസ്യം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The word “southpaw” means?
a) Police
b) A strange person
c) Blind man
d) A left handed person
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉണരുന്ന ഉത്തരേന്ത്യ എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ്?
a) എൻ വി കൃഷ്ണവാരിയർ
b) കെ രവീന്ദ്രൻ
c) എം പി വീരേന്ദ്രകുമാർ
d) ഒ കൃഷ്ണൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൗരത്വംഭേദഗതി നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത് എന്ന് ??
a) 2019 December 11
b) 2020 January 10
c) 2019 December 12
d) 2020 January 31
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആകാശത്ത് പഞ്ഞിക്കെട്ടുകൾ പോലെ കാണപ്പെടുന്ന മേഘങ്ങൾ?
a) സിറസ് മേഘങ്ങൾ
b) ക്യുമുലസ് മേഘങ്ങൾ
c) സ്ട്രാറ്റസ് മേഘങ്ങൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Mother of Jesus ??
a) Mariyam
b) Mary
c) Sophy
d) Rose
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Odious?
a) Talsnted
b) Lovable
c) Hateful
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നൂർജഹാൻ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം?
a) വിശ്വവിജയി
b) സിംഹം
c) ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സെന്റ് തോമസ് കേരളത്തില്‍ വന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന വര്‍ഷം?(Talent Academy)?
a) എ.ഡി. 45
b) എ.ഡി. 68
c) എ.ഡി. 52
d) എ.ഡി. 54
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കെ ആർ നാരായണൻ ജന്മസ്ഥലം?
a) കറുകച്ചാൽ
b) വൈക്കം
c) ഉഴവൂർ
d) തലയോലപ്പറമ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
What do they object ………?

(Kerala PSC Q & A)?
a) None of the above
b) Of
c) For
d) To
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബോർണിയോ ദ്വീപ് ഏത് സമുദ്രത്തിൽ ആണ്?
a) ആർട്ടിക്
b) പസഫിക്
c) അറ്റ്ലാന്റിക്
d) ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2011 ലെ സെൻസസ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ എത്രാമത്തെ സെൻസസ് ആണ്??
a) 7
b) 8
c) 5
d) 6
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ബാക്ടീരിയ മൂലം ഉണ്ടാകാത്ത രോഗം?
a) കോളറ
b) ചിക്കുൻഗുനിയ
c) ടെറ്റനസ്
d) ടൈഫോയ്ഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
❓️?
a) C
b) A
c) D
d) B
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭ യുടെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്നത്??
a) 1904 സെപ്റ്റംബർ 22
b) 1904 ഒക്ടോബർ 22
c) 1984 ഓഗസ്റ്റ് 3
d) 1904 നവംബർ 12
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാർലമെന്റ് സംയുക്ത സമ്മേളനത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ??
a) 93
b) 108
c) 72
d) 102
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രകാശത്തിനു സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിൽ എത്താൻ വേണ്ട സമയം :?
a) 129 മിനിട്ട്
b) ഏകദേശം 8 മിനിട്ട്
c) 6 മിനിട്ട്
d) 17 സെക്കന്റ്‌
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അമേരിക്കൻ ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്?
a) തോമസ് ജഫേഴ്സൺ
b) ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ
c) ജെയിംസ് മാഡിസൺ
d) ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വൈദ്യുതി നിർമ്മിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒന്നാമതുള്ള രാജ്യം?
a) അമേരിക്ക
b) ജർമ്മനി
c) ചൈന
d) ഫ്രാൻസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാരീസ് ഉടമ്പടി പ്രകാരം 13 കോളനികളുടെ സ്വതന്ത്രം അംഗീകരിച്ച വർഷം?
a) 1781
b) 1175
c) 1783
d) 1776
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മരത്തടികളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു??
a) ഹിസ്റ്റോപാത്തോളജി
b) സൈലോട്ടമി
c) ഇക്തിയോളജി
d) ഫ്ലോറിസ്ട്രി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചുവടെപ്പറയുന്ന നദികളുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനങ്ങളിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതാണ്?

A. പെരിയാർ - ശിവഗിരിമല B. പമ്പ - പുളിച്ചിമല C. കബനി - തൊണ്ടാർമുടി D. ചാലിയാർ - ആനമല?
a) A & C മാത്രം
b) എല്ലാം ശരിയാണ്
c) A, B, D മാത്രം
d) A, B, C മാത്രം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The founder of Satya Shodhak Samaj was ??
a) Atmaram Pandurang
b) Gopal Hari Deshmukh
c) M. G. Ranade
d) Jyotiba Phule
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
11.synonyms Impost?
a) Tax
b) Postage
c) Dispatch
d) Fertilizer
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ്, ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനതത്വം ഏതാണ് ]?
a) - ഹുക്ക്സ് നിയമം
b) - ബെർണോളിസ് നിയമം
c) - സ്റ്റെഫാൻസ് നിയമം
d) - പാസ്കൽ നിയമം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who amongst the following was not associated with the Unification of Italy??
a) (D) Mazzini
b) (B) Garibaldi
c) (C) Mussolini
d) (A) Cavour
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്ത് ആദ്യമായി 5ജി സർവീസ് സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയ രാജ്യം?
a) ദക്ഷിണ കൊറിയ
b) ചൈന
c) ജപ്പാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
AC യെ DC ആക്കുന്ന ഉപകരണം?
a) മൈക്ക്
b) മൊബൈൽ ചാർജർ
c) ഓസിലേറ്റർ
d) ആംപ്ലിഫയർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വ്യായാമങ്ങളുടെ റാണി എന്ന് ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ചത് എന്തിനെയാണ്??
a) നീന്തൽ
b) ഓട്ടം
c) നടത്തം
d) യോഗാസനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ മലയാള സർവ്വകലാശാലയുടെ ആദ്യ വൈസ് ചാൻസിലർ?
a) ജയചന്ദ്രൻ
b) കെ ജയകുമാർ
c) പി എസ് വാരിയർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വെള്ളത്തിൽ അലിയുന്ന വൈറ്റമിൻ?
a) വിറ്റാമിൻ എ
b) വിറ്റാമിൻ ഇ
c) വിറ്റാമിൻ സി
d) വിറ്റാമിൻ ഡി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which of the following is not a compound noun:?
a) horse-power
b) cross-examine
c) master-piece
d) shoe-maker
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മൂലകം?
a) അലൂമിനിയം
b) നൈട്രജൻ
c) ഓക്സിജൻ
d) കാർബൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശുദ്ധിപ്രസ്ഥാനം ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
a) വിവേകാനന്ദൻ
b) ആത്മാറാം പാണ്ഡുരംഗ്
c) രാജാറാം മോഹൻ റോയ്
d) ദയാനന്ദ സരസ്വതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The editor was editing an important news. The passive form of this sentence is?
a) The editor was being edited by an important news
b) An important news was edited by the editor
c) An important news had been edited by the editor
d) An important news was being edited by the editor
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫെഡ് കപ്പ് ഹാർട്ട് പുരസ്‌കാരം നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരം?
a) സാനിയ മിർസ
b) മേരി കോം
c) പി വി സിന്ധു
d) ലിയാണ്ടർ പേസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A make……….. shelter was made for the refugees.?
a) Off
b) Shift
c) Up
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിമന്റ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം?
a) ചൈന
b) കസാക്കിസ്ഥാൻ
c) ചിലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
My glasses __
__on the bed till I leave the room?
a) Is being
b) Were
c) Was
d) Have been
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോട്ടയത്തിന് ചുമർചിത്ര നഗരം എന്ന ടാഗ്‌ലൈൻ ലഭിച്ച വർഷം?
a) 2013
b) 2011
c) 2012
d) 2014
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂട്ടാനുമായി അതിർത്തി പങ്കിടാത്ത സംസ്ഥാനം ഏത്

?
a) അരുണാചൽ പ്രദേശ്
b) അസം
c) ത്രിപുര
d) ബംഗാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ആറ്റത്തിനും, ഇലക്ട്രോൺ ലഭിക്കുന്ന ആറ്റത്തിനും ഉണ്ടാകുന്ന ചാർജ്??
a) ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ആറ്റത്തിനു കൂടുതൽ
b) ഇലക്ട്രോൺ ലഭിക്കുന്ന ആറ്റത്തിന് കൂടുതൽ
c) തുല്യം
d) വ്യത്യാസം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ധനകാര്യ കമ്മീഷനിൽ അംഗമായ ആദ്യ മലയാളി :?
a) കെ പി കേശവമേനോൻ
b) പി സി മാത്യു
c) കെ സി നിയോഗി
d) വി പി മേനോൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പെരിയാറിനോട് ആദ്യം ചേരുന്ന പോഷക നദി ഏതാണ്?
a) മുതിരപ്പുഴ
b) മുല്ലയാർ
c) മംഗലപ്പുഴ
d) ചെറുതോണിയാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രാർത്ഥനാസമാജം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ??
a) 1898
b) 1868
c) 1867
d) 1876
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫ്ലഷ് ടാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വം??
a) അവഗഡ്രോ നിയമം
b) പാസ്കൽ നിയമം
c) ചാൾസ് നിയമം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
An obsession for religion?
a) Megalomania
b) Religomania
c) Entheomania
d) Theomania
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
World TB Day??
a) 22 march
b) 24 march
c) 23 march
d) 25 march
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Lotus Mahal: Hampi:::Lotus Temple:____?
a) Mumbai
b) Mahabaleshwar
c) New Delhi
d) Bhubaneswar
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The opposite of “Generous”?
a) Foolish
b) Lavish
c) Economical
d) Bright
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം

?
a) 15
b) 12
c) 20
d) 9
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The opposite of “Stale”?
a) Fresh
b) Unhealthy
c) Old
d) Stylistic
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
23.മാനവശേഷി വകുപ്പും ignou യും പ്രസാർ ഭാരതിയും ചേർന്ന് ആരംഭിച്ച വിദൂര പഠന ചാനൽ??
a) A. BBC
b) B. victers
c) C. Gyan darshan
d) D. Geography
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
What is the force of attraction between any two bodies by virtue of their masses is called?

?
a) Nuclear Force
b) Electromagnetic Force
c) Centripetal Force
d) Gravitational Force
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The Parliament of which country passed a bill to allow the President to contest in Presidential elections after 2024??
a) China
b) Russia
c) United States
d) United Kingdom
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊല്ലവര്‍ഷം രേഖപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ ശാസനം?
a) മാമ്പള്ളി ശാസനം
b) പാലിയം ശാസനം
c) ചോക്കൂര്‍ ശാസനം
d) വാഴപ്പള്ളി ശാസനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി (MNGREP) പ്രകാരം തൊഴിലാളികൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൊഴിൽ നൽകുന്ന ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനമായി മാറിയത്?
a) ഉത്തർപ്രദേശ്
b) കേരളം
c) തമിഴ്നാട്
d) ഹരിയാന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റോം ഏത് നദീതീരത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു:??
a) സെയ്ന്‍
b) ടാഗസ്
c) ടൈബര്‍
d) തേംസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂമിയുടെ പാലായന പ്രേവേഗം ??
a) 2.38 m/sec
b) 2.38 km/sec
c) 11.2 m/sec
d) 11.2 km/sec
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിപരീത പദം ഏത് :- ഗൗരവം??
a) ലാഘവം
b) ലളിതം
c) ഗുരുതരം
d) മൃദുലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദി??
a) കൃഷ്ണ
b) നർമ്മദ
c) കാവേരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എനിക്കു ശേഷം പ്രളയം എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതാര്??
a) ലൂയി പതിനഞ്ചാമൻ
b) ലൂയി പതിനാലാമൻ
c) ലൂയി പതിനാറാമൻ
d) മേരി ആൻഡ് ഗൈഡ്സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ ഊർജസംരക്ഷണ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്ന്??
a) ഡിസംബർ 7
b) ഡിസംബർ 14
c) ഡിസംബർ 22
d) ഡിസംബർ 26
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ്‌സിനെ ഇംപീച് ചെയ്യാനുള്ള പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച പാർലമെന്റ് അംഗം??
a) ജോണ് മിൽഡർ ഫാൾ
b) എഡ്മണ്ട് ബർഗ്
c) ജെയിംസ് ഡെന്നിസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രോട്ടീന്റെ സാന്നിധ്യം അറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് ?

(Excellence Academy)?
a) സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്
b) നൈട്രിക് ആസിഡ്
c) ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്
d) അസറ്റിക് ആസിഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ജൈവകൃഷി സംസ്ഥാനം ഏത്??
a) പഞ്ചാബ്
b) രാജസ്ഥാൻ
c) ആസാം
d) സിക്കിം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സമയം മൂന്നു മണി ആകുമ്പോൾ ക്ലോക്കിലെ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിക്കും ഇടയിലുള്ള കോൺ ഡിഗ്രി?
a) 30°
b) 60°
c) 90°
d) 120°
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ തെക്കേ അറ്റത്തെ ശുദ്ധജല തടാകം?
a) വെള്ളയാണി കായൽ
b) പൂക്കോട് തടാകം
c) ശാസ്താംകോട്ട തടാകം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദ്യമായി 100 രൂപ നോട്ടിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ ചിത്രം ആലേഖനം ചെയ്ത വർഷം?
a) 1996
b) 1997
c) 1998
d) 1995
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The enemy……….. into a defensive position.?
a) Fell back
b) Fall for
c) Fall apart
d) Fall off
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിച്ച വർഷം

?
a) 1896
b) 1891
c) 1932
d) 1946
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു രാജ്യത്തെ പൂർണ്ണവും തുല്യമായ അംഗത്വമാണ്

?
a) ആഭ്യന്തര സന്തുഷ്ടി
b) പൗരത്വം
c) രാഷ്ട്രീയം
d) ദേശീയത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗുപ്ത വർഷം ആരംഭിച്ചത്

?
a) ചന്ദ്രഗുപ്തൻ ഒന്നാമൻ
b) സമുദ്രഗുപ്തൻ
c) ചന്ദ്രഗുപ്ത രണ്ടാമൻ
d) ഇവരാരുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുടുംബശ്രീയുടെ വെബ് പോർട്ടൽ?
a) ശ്രീശക്തി
b) രാഷ്ട്ര മഹിളാ
c) നാരീശക്തി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വാതകങ്ങള്‍, ദ്രാവകങ്ങള്‍ എന്നിവയിലൂടെ താപ പ്രസരണ രീതി ഏത്?
a) സംവഹനം
b) വികിരണം
c) ഇതൊന്നുമല്ല
d) ചാലനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിശുദ്ധ അൽഫോൻസാമ്മയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന പള്ളി?
a) സെന്റ് ജോസഫ് പള്ളി
b) സെൻ ഗബ്രിയേൽ പള്ളി
c) ഭരണങ്ങാനം പള്ളി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തവയിൽ സംവഹന കലകൾക്ക് ഉദാഹരണം ഏതാണ്

(Kerala PSC Q & A)?
a) സൈലം
b) കോളൻകൈമ
c) പാരൻകൈമ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏഴാം ഭരണഘടന ഭേദഗതിയിൽ പെടാത്തത് ഏത്??
a) രണ്ടോ അതിലധികമോ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പൊതു ഹൈക്കോടതി എന്ന സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തി
b) ഒന്നിലധികം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗവർണർ എന്ന സംവിധാനം ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി
c) ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പുനസംഘടനം, കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെ രൂപീകരണം
d) സംസ്ഥാനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന അതിർത്തി മാറ്റത്തിന് സംസ്ഥാന നിയമസഭയുടെ സമ്മതം വേണമെന്ന് വ്യവസ്ഥ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
…………… detective is on the look out for ………… one-eyed man.

(Kerala PSC Q & A)?
a) A, an
b) the, a
c) the , an
d) a, a
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ Sisseri River Bridge നിലവിൽ വന്ന സംസ്ഥാനം??
a) ഉത്തർപ്രദേശ്
b) മിസോറാം
c) അരുണാചൽപ്രദേശ്
d) ജാർഖണ്ഡ്
e) അറിയില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആർട്ടിക്കിൾ 368?
a) മൗലിക കടമകൾ
b) ഭരണഘടന ഭേദഗതി
c) പൗരത്വം
d) മൗലിക അവകാശങ്ങൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദ്യ നെഹ്റു അവാർഡ് നേടിയത്

?
a) മദർ തെരേസ
b) യൂ താണ്ട്
c) ഗണപതി ദുർഗ്ഗ
d) നെൽസൺ മണ്ടേല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹോർമോണുകൾ സംവഹിക്കപ്പെടുന്ന മാധ്യമം?
a) വായു
b) രക്തം
c) ലിംഫ്
d) ജലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏതു വർഷമാണ് ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ ചിഹ്നം ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത്

?
a) 2009
b) 2010
c) 2008
d) 2011
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പുരാതനകാലത്ത് ബാക്ട്രിയ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന രാജ്യം

(Kerala PSC Q & A)?
a) ചൈന
b) മ്യാൻമാർ
c) അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ
d) ഭൂട്ടാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The IC Chip used in a Computer is made up of?
a) Gold
b) Lead
c) Silicon
d) Chromium
e) I don’t know
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബാലെ നൃത്തനാടകം ഉദ്ഭവിച്ച രാജ്യം??
a) സ്പെയിൻ
b) അർജന്റീന
c) പോളണ്ട്
d) ഇറ്റലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭീകരവാദവിരുദ്ധ ദിനം ( രാജീവ് ഗാന്ധി മരണം ) ??
a) Jun 18
b) May 21
c) Apr 21
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The ooposite of ‘Latter’:?
a) Former
b) Earlier
c) Before
d) Neutral
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
📝 സിംല കരാർ ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലാണ് ഒപ്പുവെച്ചത്??
a) ഇന്ത്യ,പാകിസ്ഥാൻ
b) ഇന്ത്യ, ചൈന
c) India, ബംഗ്ലാദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ പതാക നിയമം നിലവിൽ വന്നത്?
a) 2005 Mar 31
b) 2000 Jan 26
c) 2002 Jan 26
d) 2005 Mar 26
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
At the last possible moment?
a) At the twelvth hour
b) At the tenth hour
c) At the eleventh hour
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഞെരളത്ത് രാമപ്പൊതുവാൾ ഏത് മേഖലയിൽ പ്രശസ്തനായിരുന്നു?
a) കൂത്ത്
b) കഥകളി
c) കൂടിയാട്ടം
d) സോപാനസംഗീതം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫ്രണ്ട്സ് ഈസ്റ്റിന്ത്യാ കമ്പനി പിരിച്ചുവിട്ട വർഷം?
a) 1664
b) 1796
c) 1961
d) 1876
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The idiom think on your feet means?
a) Completely
b) To come to the point
c) To make a quick decision
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Color of paper used for starred question in a parliament??
a) Green
b) Yellow
c) Blue
d) Pink
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അനന്തഗംഗ, കേരഗംഗ എന്നിവ എന്തിനു ഉദാഹരണമാണ് ]?
a) - പച്ചമുളക്
b) - Paval
c) - തെങ്ങ്
d) - മുരിങ്ങ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which of the following has been named the new summer capital of Uttarakhand??
a) Gairsain
b) Karnaprayag
c) Nainital
d) Joshimath
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“ ഈ പുരാതന രാഷ്ട്രത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നയിച്ച ദീപം നമ്മെ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുകയും, ശരിയായ പാത കാട്ടി തരുകയും ചെയ്യുന്ന, ശാസ്ത്രസത്യങ്ങളെ ആണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് “

ഗാന്ധി നിര്യാണത്തെത്തുടർന്ന് ആരുടെ സന്ദേശമായിരുന്നു ഇത്?
a) ബി ആർ അംബേദ്കർ
b) രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ
c) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
d) രാജേന്ദ്രപ്രസാദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രാചീനകാലത്ത് ചൂർണി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നദി

?
a) പമ്പ
b) പെരിയാർ
c) ഭാരതപ്പുഴ
d) യമുന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
#Pyq

ഗാന്ധാര കലാരീതി ആരംഭിച്ചത്??
a) ഗുപ്തന്മാർ
b) രജപുത്രൻ
c) മൗര്യന്മാർ
d) അറിയില്ല
e) കുശാനന്മാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
——- is the mother of all laws ??
a) Supreme Court
b) Article
c) Constitution
d) National
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Pravasi Bhartiya Divas (NRI Day) is observed on?
a) 9 January
b) 5 January
c) 19 January
d) 7 January
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Tinu is good —– solving problems.

A) on B) at C) in D) of?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അസാധാരണ സംയുക്തം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ?

(Excellence Academy)?
a) മെർക്കുറി
b) ഡയമണ്ട്
c) ജലം
d) അലുമിനിയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗാന പക്ഷിസങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം?
a) രാജസ്ഥാൻ
b) ഒഡീഷ
c) ഉത്തർപ്രദേശ്
d) തമിഴ്നാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നക്തം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം (Subi)?
a) നിലാവ്
b) രാത്രി
c) ചന്ദ്രൻ
d) നക്ഷത്രം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഈയിടെ ഭൂസൂചിക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ കശ്‍മീരിലെ ഉത്പന്നം??
a) ആപ്പിൾ
b) ചോളം
c) അക്രൂട്ട്
d) കുങ്കുമപ്പൂ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
She lives Mumbai, __???
a) Isnt she
b) Doesn’t she
c) Wasnt she
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക വർണ്ണവിവേചന ദിനം?
a) മാർച്ച്‌ 20
b) മാർച്ച്‌ 22
c) മാർച്ച്‌ 19
d) മാർച്ച്‌ 21
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൂലകങ്ങളെ ലോഹങ്ങൾ ഉമ്മ ലോഹങ്ങളുമായി വേർതിരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ(LDC)?
a) ലാവോസിയ
b) മെൻഡലിയേവ്
c) മോസ്‌ലി
d) റുഥർഫോർഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള ഹൈകോടതിയുടെ ആദ്യ വനിതാ രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ??
a) സോഫി തോമസ്
b) രാജശ്രീ. എസ്
c) ലീല ജേക്കബ്
d) അംബിക സുധാകരൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിത ചീഫ് സെക്രട്ടറി?
a) സുജാത മനോഹർ
b) കെ കെ ഉഷ
c) പത്മ രാമചന്ദ്രൻ
d) ജാൻസി ജെയിംസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗാന്ധിജി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലയളവ്?
a) 20 വർഷം
b) 23 വർഷം
c) 22 വർഷം
d) 21 വർഷം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കരസേനയിൽ ലെഫ്റ്റ് ജനറലിന് പകരമുള്ള നാവികസേനാ റാങ്ക്?
a) വൈസ് അഡ്മിറൽ
b) റിയൽ admiral
c) എയർ മാർഷൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I bought __
of bread yesterday

(Excellence Academy)?
a) a stripe
b) a loaf
c) a block
d) a bar
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ സെഞ്ച്വറി നേടിയ താരം?
a) A. B. ഡിവില്ലേഴ്സ്
b) ക്രിസ് ഗെയിൽ
c) കെവിൻ ഒബ്രയൻ
d) മക്കല്ലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാവപ്പെട്ടവരും പണക്കാരും വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയാൽ തങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള കടന്നാക്രമണങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെറുക്കാൻ കഴിയും?
a) കോത്താരി
b) കേശബ് ചന്ദ്ര ചന്ദ്രൻ
c) ഗാന്ധിജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോണ്ഗ്രെസ്സിന്റെ ശതാബ്ദി സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത് ആര്??
a) ഇന്ദിരാഗാന്ധി
b) രാജീവ് ഗാന്ധി
c) സോണിയാ ഗാന്ധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ എത്രാമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് മോദി?
a) 15
b) 17
c) 16
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചിദാനന്ദം “ പിരിച്ചെഴുതിയാൽ സന്ധി ഏത്?
a) ആഗമ സന്ധി
b) ലോപസന്ധി
c) ആദേശ സന്ധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
14 2/7% നിരക്കിൽ 343 രൂപയ്ക്ക് 2 കൊല്ലത്തെ കൂട്ടുപലിശ എത്ര ??
a) 98
b) 102
c) 105
d) 98.70
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും ഉയർന്ന ദ്രവണാങ്കം ഉള്ള ലോഹം??
a) ടങ്സ്റ്റൻ
b) ലിഥിയം
c) മെർക്കുറി
d) സോഡിയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മന്നത് പദ്മനാഭൻ സ്ഥാപിച്ച നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ ആദ്യ പേര്??
a) നായർ സമുദായ സേവ സമിതി
b) നായർ സമുദായ മഹാസഭ
c) നായർ സമുദായ സമുദ്ധാരണ സംഘം
d) നായർ സമുദായ ഭ്രിത്യജന സംഘം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദ്യ ഐക്യകേരള സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്?
a) കെ കേളപ്പൻ
b) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
c) ടി പ്രകാശം
d) രാമവർമ്മ പരീക്ഷത്ത് തമ്പുരാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എല്ലാ ഋതുക്കളും വ്യക്തമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന മേഖല?(Talent Academy)?
a) ഉഷ്ണമേഖല
b) ശൈത്യമേഖല
c) ഇവയൊന്നുമല്ല
d) സമശീതോഷ്ണ മേഖല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
__ ന്റെ പോളിമെറുകൾ ആണ് പ്രകൃതി ദത്ത റബർ?
a) Edhilil
b) സ്റ്റ്ററിൻ
c) വിനയിൽ ക്ലോറൈഡ്
d) ഐസോപ്രിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പന്തൽ തകർന്നു വീണ് അന്തരിച്ച ഭരണാധികാരി :?
a) മുഹമ്മദ്‌ബിൻ തുഗ്ലക്ക്
b) കുത്തബ്ദീൻ ഐബക്ക്
c) ഗിയാസുദീൻ തുഗ്ലക്ക്
d) ഇൽത്തുമിഷ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
One word for a collection of ships?
a) Pack
b) Cluster
c) Fleet
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Student Health Card scheme for school children in which state ??
a) Puducherry
b) Haryana
c) Kerala
d) Jammu and Kashmir
e) Ladakh
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംസ്ഥാന ഭരണ പരിഷ്‌കാര കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ആരാണ്??
a) പിണറായി വിജയൻ
b) വി.എസ് അച്യുതാനന്ദൻ
c) ജസ്റ്റിസ് പി.സദാശിവം
d) ജസ്റ്റിസ് കെ.ടി. തോമസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിങ്കതീയ സമ്പ്രദായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രക്ഷോഭം ഏത്?
a) ചമ്പാരൻ
b) ചൗരി ചൗരാ സംഭവം
c) ഖേഡ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിർഭയ പ്രതികളെ തൂക്കിലേറ്റിയത്?
a) 2020 മാർച്ച് 6
b) 2020 മാർച്ച് 18
c) 2020 ഏപ്രിൽ 1
d) 2020 മാർച്ച് 20
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദ്രോണാചാര്യ അവാർഡ് നൽകപ്പെടുന്നത്??
a) മികച്ച അത്‌ലറ്റിന്
b) മികച്ച സ്പോർട്സ് താരത്തിന്
c) മികച്ച പരിശീലകന്
d) മികച്ച ടെന്നീസ് താരത്തിന്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിയമത്തിനു മുന്നിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണ് എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ?
a) 13
b) 14
c) 16
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക