പ്രോജക്ട് ഉന്നതി എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
a) കയറ്റിറക്കുമതി ചിലവ് കുറക്കാൻ
b) ചെറുകിട തുറമുഖങ്ങളുടെ വികസനം
c) വൻകിട തുറമുഖങ്ങളുടെ വികസനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിമോചന സമരവുമായി ബന്ധപെട്ടു E M S മന്ത്രി സഭ പിരിച്ചുവിട്ടതെന്ന്?
a) 1959 ജൂലൈ 16
b) 1959 ജൂലൈ 26
c) 1959 ജൂലൈ 31
d) 1959 ജൂലൈ 12
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സിന്ധുവിന്റെയും കാനുവിന്റേയും നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന കലാപം?
a) കുറിച്യർ കലാപം
b) നീലം കലാപം
c) സാന്താൾ കലാപം
d) മുണ്ട കലാപം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദര്‍ദ്ദുരം എന്ന പദത്തിന്റെ അര്‍ഥമെന്ത്?
a) കഴുത
b) തവള
c) പാമ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം?
a) 1973
b) 1972
c) 1961
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചായക്കോപ്പയിലെ കൊടുങ്കാറ്റ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ സംഭവം?
a) ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം
b) വ്യക്തി സത്യാഗ്രഹം
c) സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ ഫാസ്റ്റ്ട്രാക്ക് കോടതി സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും എതിരെ അതിക്രമങ്ങൾ തടയാൻ സ്ഥാപിച്ചതെവിടെ?
a) കൽക്കട്ട
b) കൊച്ചി
c) മാൾഡ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
💡Raja rani musical festival is celebrated in which state of india??
a) Nagaland
b) Orissa
c) Arunachal predesh
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. ദാരിദ്ര്യരേഖക്ക് താഴെയുള്ള വനിതകൾക്ക് മൊബൈൽഫോൺ സൗജന്യമായി നൽകാൻ തീരുമാനിച്ച സംസ്ഥാനം??
  a) കർണാടക
  b) തമിഴ്നാട്
  c) രാജസ്ഥാൻ
  d) ഗോവ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്ക് മതക്കാരുള്ള രാജ്യം?
  a) ഇംഗ്ലണ്ട്
  b) ഫ്രാൻസ്
  c) റഷ്യ
  d) അമേരിക്ക
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കേരളത്തിലെ ആദ്യ വ്യവഹാര രഹിത പഞ്ചായത്ത്??
  a) അഗളി
  b) നെടുമ്പാശ്ശേരി
  c) വരവൂർ
  d) അകത്തേത്തറ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സുപ്രീം കോടതി കൊൽക്കത്ത സ്ഥാപിച്ചത്??
  a) വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ്സ്
  b) ഡൽഹൗസി
  c) മൗണ്ട് ബാറ്റൻ
  d) കാനിംഗ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  I ……….English since 1995?
  a) was studying
  b) were studying
  c) have been studying
  d) am studying
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പശുവിനെ രാഷ്ട്ര മാതാവായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന പ്രമേയം പാസാക്കിയ നിയമസഭ??
  a) ഉത്തരാഖണ്ഡ്
  b) ഗുജറാത്ത്
  c) രാജസ്ഥാൻ
  d) ഉത്തർപ്രദേശ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ലിംഫിന്‍റെ ഒഴുക്ക് കുറയുമ്പോള്‍ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ ?

A) മന്ത് B) പയോറിയ C) ഒഡീമ D) മീസില്‍സ്?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Teacher asked us why __ in the class.?
a) we are talking
b) we have talked
c) we were talking
d) were we talking
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ റെയിൽവേ പാത?
a) ബോംബെ - നാഗ്പൂർ
b) ബോംബെ - താനെ
c) താനെ - പൂനെ
d) നാഗ്പൂർ - പൂനെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിൽ ഇന്ധന നികുതി ഏറ്റവും ഉയർന്ന രാജ്യം ??
a) ഫ്രാൻസ്
b) ജർമ്മനി
c) ഇറ്റലി
d) ഇന്ത്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുപ്രീം കോടതി ജഡ്‌ജിമാരെ ഇംപീച്ച്മെന്റ് രാജ്യസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണ വേണം?
a) 50
b) 25
c) 100
d) 75
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ച “ബിഗ് ബേഡ്” എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള ഉപഗ്രഹം??
a) ജിസാറ്റ് 11
b) കാർട്ടോസാറ്റ്
c) ജിസാറ്റ് 7
d) ജിസാറ്റ് 7 എ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വർക്കല തുരപ്പിന്റെ സ്ഥാപകൻ

?
a) ധർമ്മരാജ
b) രാജ കേശവദാസ്
c) ശേഷയ്യ ശാസ്ത്രികൾ
d) അയ്യപ്പൻ മാർത്താണ്ഡപിള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Monalisa is the ___of Davinci ( )?
a) Prima facie
b) Magnum opus
c) Alma mater
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പുനലൂർ തൂക്കുപാലം നിർമ്മിച്ച വർഷം?
a) 1902
b) 1293
c) 1888
d) 1877
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളമുള്ള കടൽപ്പാലം??
a) ഇന്ത്യ
b) അമേരിക്ക
c) ചൈന
d) ഇംഗ്ലണ്ട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ധുരന്ധരൻ?
a) തിരക്കുള്ളവൻ
b) ചുമതല കാരൻ
c) അറിവുള്ളവൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രാഥമിക വർണങ്ങളും സംയോജിപ്പിച്ചാൽ കിട്ടുന്നത്

?
a) ധവള പ്രകാശം
b) ത്രിതീയ വർണ്ണം
c) ഇവയൊന്നുമല്ല
d) ദ്വിതീയ വർണ്ണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Q.106 The progress in the increase of fish production was called

माशांच्या उत्पादनात वाढ होण्याची प्रगती?
a) Blue revolution
b) Yellow revolution
c) White revolution
d) Brown revolution
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മധ്യകാല കേരളത്തിൽ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർക്ക് മാത്രം നൽകിയിരുന്ന ശിക്ഷയായിരുന്നു ശരീരത്തിലൂടെ ഇരുമ്പുപാലം അടിച്ചുകയറ്റി ദിവസങ്ങളോളം മരത്തിൽ കെട്ടിയിട്ട് കൊല്ലുക എന്നത് ഈ ശിക്ഷ ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്?
a) തൂക്കു പരീക്ഷ
b) ചിത്രവധം
c) വിഷ പരീക്ഷ
d) വിധി കൽപിത വധം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
39.തീ പിടിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം കാണാൻ സ്വന്തം വീടിന് തീയിട്ട ശാസ്ത്രജ്ഞൻ?
a) A.എഡിസൺ
b) B. ഐൻസ്റ്റീൻ
c) C. ആർക്കിമിഡീസ്
d) D. ന്യൂട്ടൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
8.ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുണി മില്ലുകൾ ഉള്ള സംസ്ഥാനം??
a) ഗുജറാത്ത്‌
b) മഹാരാഷ്ട്ര
c) ഹരിയാന
d) തമിഴ്നാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The jury ___ given unanimous verdict of not guilty?
a) Have
b) Was
c) Is
d) Has
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അക്ഷരക്കൂട്ടം ആവർത്തിച്ചു അർത്ഥ ഭേദം വരുന്ന അലങ്കാരം??
a) ഉല്ലേഖം
b) ദീപകം
c) യമകം
d) അന്ത്യ പ്രാസം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1812 ൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ അടിമകച്ചവടം നിരോധിച്ച ഭരണാധികാരി

(Kerala PSC Q & A)?
a) ഗൗരി പാർവതി ഭായ്
b) സ്വാതി തിരുനാൾ
c) റാണി ഗൗരി ലക്ഷ്മി ഭായ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിലവിലെ നാവിക സേന മേധാവി?
a) മനോജ് മുകുന്ദ് നരവനെ
b) കരംബീർർ സിംഗ്
c) രാകെഷ് കുമാർ ബദൗരിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
When he was about to be arrested he……. the police.?
a) went for
b) went by
c) went to
d) went in
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Wool-gathering means?
a) To gather wool from sheep
b) Day dreaming
c) Nightmare
d) None of these
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who is the first and currently the only batsman to score double hundreds in four consecutive test series?

[SSC CGL 2019]?
a) Brian Lara
b) Virat Kohli
c) A.B. de Villiers
d) Rohit Sharma
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഋഷിയെ സംബന്ധിക്കുന്നത്?
a) ഋഷികം
b) ആർഷം
c) ആർഷികം
d) ഋഷകം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
UNEP രൂപീകരിച്ച വർഷം?
a) 1972 ഡിസംബർ 15
b) 1974 ജൂൺ 5
c) 1964 ഡിസംബർ 15
d) 1972 ജൂൺ 5
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
IFCI സ്ഥാപിതമായ വർഷം [ industrial finance corporation of india ]?
a) 1948
b) 1951
c) 1972
d) 1947
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജർമൻ സഹായത്തോടെ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിച്ച ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായ കേന്ദ്രം

?
a) റൂർക്കേല
b) ബോക്കാറോ
c) ഭിലായ്
d) ദുർഗാപൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാസിരംഗ ദേശീയോദ്യാനം

(Kerala PSC Q & A)?
a) നാഗാലാൻഡ്
b) അരുണാചൽ പ്രദേശ്
c) അസം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Serious effects followed by sudden event (a) Reverberation (b) Abatement (c) Sissy (d) Prescient?
a) d
b) c
c) b
d) a
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
4-സംസ്ഥാനത്ത് ഔഷധ മാലിന്യംമൂലം ആരോഗ്യ രംഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ രൂപീകരിച്ച പദ്ധതി??
a) കർസാപ്
b) ആരോഗ്യ കേരളം
c) സർവത്ര
d) ആർദ്രം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സ്പോർട്സിന് ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാറ്റസ് നൽകിയ സംസ്ഥാനം ?

(Excellence Academy)?
a) മിസോറാം
b) പഞ്ചാബ്
c) മഹാരാഷ്ട്ര
d) നാഗാലാന്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ വിനോദ സഞ്ചാരികളുടെ സുവർണ്ണ ത്രികോണതിൽ പെടാത്തത്?
a) തേക്കടി
b) ഇടുക്കി
c) മൂന്നാർ
d) മൂന്നും പെടും
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുത്തങ്ങ സമര നായിക?
a) മയിലമ്മ
b) സി കെ ജാനു
c) ദയാബായി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Synonym of ‘ephermeral’?
a) eternal
b) durable
c) lasting
d) momentary
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ഓപ്പണ്‍ ടെന്നിസില്‍ ഇത്തവണ പുരുഷസിംഗിള്‍സ് കിരീടം നേടിയതാര്??
a) നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച്
b) റാഫേല്‍ നദാല്‍
c) റോജര്‍ ഫെഡറര്‍
d) ഡൊമനിക് തീം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്ലോക്കിലെ പെൻഡുലം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്??
a) അൽനിക്കോ
b) ഇൻവാൻ
c) നിക്രോം
d) ഗൺമെറ്റൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുഖങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാന്‍ മസ്തിഷ്കത്തിന് കഴിയാത്ത അവസ്ഥ?(Talent academy)?
a) അള്‍ഷിമേഴ്സ്
b) പോളിയോ മെലിറ്റസ്
c) പാര്‍ക്കിന്‍സണ്‍സ്
d) പ്രോസോപഗ്നോസിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആധുനിക അശോകൻ

?
a) കനിഷ്കൻ
b) വിക്രമാദിത്യ വരഗുണൻ
c) അമോഘവർഷൻ
d) മാർത്താണ്ഡവർമ്മ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന മരുമക്കത്തായസമ്പ്രദായതെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ച പ്രഥമ വിദേശ സഞ്ചാരി?
a) ഫ്രൈർ jordhans
b) റാബി ബഞ്ചമിൻ
c) മാർക്കോ പോളോ
d) അത്തനക്ഷിയസ്‌ നികിതാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഐഎസ്ആർഒയുടെ നൂറാമത്തെ ദൗത്യം?
a) PSLV C 21
b) PSLV C 20
c) PSLV C 38
d) PSLV C 19
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Use of obscene language (a) Extricate (b) Coprolalia (c) Chicanery (d) Dovetail?
a) d
b) a
c) c
d) b
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊല്ലം ജില്ലയിൽ കല്ലടയാറിന് രൂപം കൊടുക്കുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത്??
a) സൂചിപ്പാറ
b) പാലരുവി
c) പെരുന്തേനരുവി
d) ചീയപ്പാറ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which of the following is correctly spelt?
a) Catastrophe
b) Castastrophy
c) Cataostrophe
d) Catestrophe
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എഴുതപ്പെടാത്ത ഭരണഘടനയുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം അല്ലാത്തത് ??
a) ന്യൂസിലാൻഡ്
b) ഇസ്രായേൽ
c) ബ്രിട്ടൻ
d) അമേരിക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഭാഷ??
a) ബംഗാളി
b) ഉറുദു
c) കന്നഡ
d) തെലുങ്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൊട്ടാസ്യം ലവണങ്ങളുടെ നിറം??
a) ലൈലാക്ക്‌ നിറം
b) ഇളം പച്ച നിറം
c) ചുടുകട്ട യുടെ ചുവപ്പുനിറം
d) മഞ്ഞനിറം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിന്റെ സംരക്ഷകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) രാഷ്‌ട്രപതി
b) മൗലികാവകാശങ്ങൾ
c) സുപ്രീംകോടതി
d) പ്രധാനമന്ത്രി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ നായർ മേധാവിത്വത്തിന്റെ പഠനം’ എന്ന ഗവേഷണ പഠനം നടത്തിയത് ആര്?
a) റോബിൻ ജെഫ്രി
b) ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Find out the correctly spelt word?
a) alteration
b) altration
c) aultration
d) altaration
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം വിശദീകരിച്ചത്??
a) റോമർ
b) മാക്സ് പ്ലാങ്ക്
c) ഹെൻറിച്ച് ഹെർട്ട്സ്
d) ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യൂറോപ്പിലെ ഒരേയൊരു മുസ്ലിം രാഷ്ട്രം?
a) സ്പെയിൻ
b) ഇന്തോനേഷ്യ
c) തുർക്കി
d) അൽബേനിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ തലത്തിൽ അഴിമതി തടയുന്നതിനായി രൂപം നൽകിയ സ്ഥാപനം :?
a) ലോകായുക്ത
b) ഇ ഗവേൺസ്
c) വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ
d) ലോക്പാൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അയ്യങ്കാളി മുതൽ പശ്ചിമഘട്ടം വരെ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയതാര്??
a) കല്യാണികുട്ടിയമ്മ
b) ചങ്ങമ്പുഴ
c) തകഴി
d) വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹോർത്തൂസ് മലബറിക്കസ് രചിച്ചതാര്?
a) ഹെൻഡ്രിക് വാൻറീഡ്
b) ജോസഫ് റബ്ബാൻ
c) മാർത്താണ്ഡവർമ്മ
d) മർസപീർ ഈസോ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
42 ഭരണഘടന ഭേദഗതിയിലൂടെ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ മൗലികകടമകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭാഗം??
a) ഭാഗം-3
b) ഭാഗം-4
c) ഭാഗം-4A
d) ഭാഗം-2
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആത്മകഥകളിൽ തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഏത്?
a) സമരം തന്നെ ജീവിതം- വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ
b) ഞാൻ -പൊൻകുന്നം വർക്കി
c) എന്റെ ജീവിത സ്മരണകൾ -മന്നത്തു പത്മനാഭൻ
d) ആത്മകഥ -ഇ എം എസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് ആരംഭിച്ച വർഷം?
a) 1934
b) 1930
c) 1931
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വ്യാവസായികമായി സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉൽപ്രേരകം ഏത്

?
a) ഇരുമ്പ്
b) ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ്
c) പ്ലാറ്റിനം
d) വനേഡിയം പെന്റോക്സൈഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ എൻഡോസൾഫാനിലെ പ്രധാന ഘടകം?
a) ഇവയെല്ലാം ഘടകങ്ങളാണ്
b) ഓക്സിജൻ
c) സൾഫറും ഓക്സിജനും
d) ക്ലോറിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
15 വയസ്സിനും 50 വയസ്സിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരിൽ പോലുള്ളവരും തൊഴിലന്വേഷകരുടെ എണ്ണവും ആകെ ജനസംഖ്യയും തമ്മിലുള്ള അനുപാതമാണ്

✍️ ?
a) തൊഴിലില്ലാഴ്മ
b) തൊഴിൽനിരക്ക്
c) ഇവയൊന്നുമല്ല
d) തൊഴിൽപങ്കാളിത്ത നിരക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ മാഗ്നാകാർട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംഭവം

?
a) മിശ്രഭോജനം
b) വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം
c) ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം
d) ചാന്നാർ ലഹള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ?
a) ജാഗരം
b) കുശലത
c) സഹാസം
d) സ്തോഭം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അക്ഷരാതെറ്റില്ലാത്ത പദം ഏത്??
a) ജീവച്ചവം
b) ജീവശ്ശവം
c) ജീവശ്ചവം
d) ജീവച്ഛവം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ഒന്നേകാല്‍ കോടി മലയാളികള്‍’ എന്ന പുസ്തകത്തിന്‍റെ രചയിതാവ് ആര്??
a) ഇ.എം.എസ്. നമ്പൂതിരിപ്പാട്
b) എം.ടി. വാസുദേവന്‍ നായര്‍
c) ഇ.കെ. നായനാര്‍
d) എസ്.കെ. പൊറ്റക്കാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സാഹിത്യ പഞ്ചാനനൻ?
a) ഡോക്ടർ പി കെ നാരായണപിള്ള
b) വടക്കുംകൂർ രാജരാജവർമ്മ
c) സി വി കുഞ്ഞിരാമൻ
d) പി കെ നാരായണപിള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചേരന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം ??
a) വിഴിഞ്ഞം
b) വാഞ്ചി
c) ഏഴിമല
d) മഹോദയപുരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റബ്ബർ പാൽ ഉൽപ്പാദനം വർധിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സസ്യഹോർമോൺ?
a) ജിബർലിൻ
b) അബ്‌സെസിക് ആസിഡ്
c) എഥിലിൻ
d) ഓക്സിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സിക്കിമിനെ ഇന്ത്യയുടെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റിയ ഭേദഗതി??
a) 33
b) 36
c) 42
d) 18
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ നദികൾ ഉള്ള ജില്ല??
a) കണ്ണൂർ
b) കാസർഗോഡ്
c) കോഴിക്കോട്
d) ഇടുക്കി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
There is a policeman standing …………………..?
a) on the corner
b) above the corner
c) on the corner
d) at the corner
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യഥാർത്ഥ വജ്രം തിരിച്ചറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കിരണങ്ങൾ ഏത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) ആൽഫാ
b) ഇൻഫ്രാറെഡ്
c) അൾട്രാവയലറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ മേഘത്തിന് പര്യായം അല്ലാത്തത്?
a) വാരിദം
b) അംബുജം
c) ജലദം
d) അംബുദം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദിയായ ഗംഗയുടെ നീളമെത്ര?(Talent Academy)?
a) 2025 KM
b) 1465 KM
c) 2880 KM
d) 2525 KM
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗാന്ധിജി ആകെ എത്ര ദിവസം ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്??
a) 2331
b) 2338
c) 2441
d) 2448
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘നീലക്കുറിഞ്ഞി’ സമാസമെന്ത് :?
a) ദ്വന്ദ്വസമാസം
b) ബഹുവ്രീഹി
c) കര്‍മധാരന്‍
d) ദ്വിഗു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സർവോദയ പ്രസ്ഥാനം സ്ഥാപിച്ചതാര്??
a) ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കർ
b) രാജാറാം മോഹൻ റോയ്
c) വിനോബാ ഭാവേ
d) ജയപ്രകാശ് നാരായൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വില്‍സണ്‍സ് രോഗം ഏത് മൂലകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു??
a) ലെഡ്
b) പൊട്ടാസ്യം
c) ചെമ്പ്
d) കാഡ്മിയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പുകയില വിമുക്ത നഗരം??
a) മുംബൈ
b) ഡൽഹി
c) ചണ്ഡീഗഡ്
d) കൊൽക്കത്ത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിളയുടെ കവി?
a) സി വി രാമൻപിള്ള
b) പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ
c) കട്ടക്കയം ചെറിയാൻ മാപ്പിള
d) എം ടി വാസുദേവൻ നായർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Call at:to visit a place::: call on::?
a) Visit a person
b) Call over
c) Cancel something
d) Demand
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്ന എത്രാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ?

🅟🅢🅒 🅥🅘🅢🅘🅞🅝🅩🅩?
a) 15
b) 55
c) 130
d) [email protected]
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
10 പേർ 18 ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കുന്ന ജോലി 9 പേർ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും??
a) 19
b) 20
c) 17
d) 22
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആങ് സാൻ സൂചി പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി

?
a) നാഷണൽ ലീഗ്
b) റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് മ്യാന്മാർ
c) ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക്
d) നാഷണൽ ലീഗ് ഫോർ ഡെമോക്രസി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പെരിയാർ ലീസ് എഗ്രിമെന്റ് ഒപ്പുവെച്ച വർഷം?
a) 1887 ഒക്ടോബർ 29
b) 1885 ഒക്ടോബർ 29
c) 1886 ഒക്ടോബർ 29
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചുവന്ന ത്രികോണം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
a) വൈദ്യ സഹായം
b) കുടുംബാസൂത്രണം
c) അപകടം വൈദ്യുതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേവകുസുമം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് :?
a) ചെമ്പരത്തി
b) ശംഖുപുഷ്പം
c) കണിക്കൊന്ന
d) കുങ്കുമപ്പൂവ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശ ദിനം?
a) ഏപ്രിൽ 28
b) ഏപ്രിൽ 27
c) ഏപ്രിൽ 25
d) ഏപ്രിൽ 26
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഖുറം എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന മുഗൾ രാജാവ്?
a) ബഹദൂർഷാ II
b) ഷാജഹാൻ
c) ഔറംഗസീബ്
d) അക്ബർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ കായിക ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന ഓഗസ്റ്റ് 29 ആരുടെ ജന്മദിനമാണ്

?
a) ധ്യാൻചന്ദ്
b) സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ
c) സികെ നായിഡു
d) മിൽക്കാ സിംഗ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Have some more coffee’ its question tag is ……………………..?
a) shall I?
b) will you ?
c) do they?
d) can I ?
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യുറേനിയം?
a) 82
b) 83
c) 93
d) 92
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മോത്തിഹാരി-അമ്‌ലേകുഞ്ചി വാതക പൈപ്പ് ലൈന്‍ ഇന്ത്യയില്‍നിന്ന് ഏത് അയല്‍രാജ്യത്തേക്കുള്ളതാണ്??
a) മ്യാന്മര്‍
b) ബംഗ്ലാദേശ്
c) നേപ്പാള്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ലഖ്നൗ’ നഗരം ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?
a) സരയൂ
b) ഗംഗ
c) യമുന
d) ഗോമതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുഖ്യ മന്ത്രിയുടെ ചുമതലകൾ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ?
a) 163
b) 165
c) 167
d) 164
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Inscrutable?
a) Inflexible
b) Wary
c) Mysterious
d) Difficult
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചായം മുക്കുന്ന വിദ്യ കേരളത്തിൽ വ്യാപിപ്പിച്ചത്??
a) ഡച്ചുകാർ
b) പോർച്ചുഗീസുകാർ
c) ഫ്രഞ്ചുകാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ ജില്ല? ]?
a) - ഇടുക്കി
b) - പത്തനംതിട്ട
c) - തിരുവനന്തപുരം
d) - മലപ്പുറം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ സൂര്യപ്രകാശം പ്രതിപതിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദർപ്പണം

?
a) കോൺകേവ് ദർപ്പണം
b) കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം
c) സിലിണ്ടറിക്കൽ ദർപ്പണം
d) സമതല ദർപ്പണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1948 ജനുവരി 20 ന്യൂഡൽഹിയിൽ വെച്ച് ഗാന്ധിജിയെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചയാൾ

?
a) നാഥുറാം വിനായക് ഗോഡ്സെ
b) മദൻലാൽ പഹ്വ
c) ചന്ദ്ലാൽ മേത്ത
d) രഖു നായക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കലോഹരിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കായിക താരം?
a) സയ്യീദ് കിർമ്മാനി
b) ഐ എം വിജയൻ
c) JV പുട്ടപ്പ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Uniform of civil code??
a) 44
b) 54
c) 66
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ അഗതികളുടെ പുനരധിവാസത്തിനായി രൂപം കൊടുത്ത സമഗ്ര വികസന പദ്ധതി

?
a) അഭയ
b) ആഫ്റ്റർ കെയർ ഹോം
c) ആശ്രയ
d) മഹിളാ മന്ദിരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവയിൽ ദ്വിമണ്ഡലസഭയില്ലാത്ത സംസ്ഥാനം :?
a) തെലങ്കാന
b) മഹാരാഷ്ട്ര
c) ഗുജറാത്ത്‌
d) ബീഹാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. The girl was shivering………..cold?
  a) Of
  b) With
  c) By
  d) In
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കേരളത്തിലെ ആദ്യ മന്ത്രിസഭയിൽ ആരായിരുന്നു വ്യവസായ മന്ത്രി?
  a) കെ പി ഗോപാലൻ
  b) എ ആർ മേനോൻ
  c) വി ആർ കൃഷ്ണയ്യർ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ജിം കോർബെറ്റ് ദേശീയോദ്യാനത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഗംഗയുടെ പോഷക നദി??
  a) സുവർണ്ണ രേഖ
  b) ടോൺസ്
  c) യമുന
  d) രാംഗംഗ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ‘വേഷം മാറിയ രാജ്യദ്രോഹി’ എന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാര്‍ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ??
  a) ഗാന്ധിജി
  b) ദാദാഭായ് നവറോജി
  c) ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ
  d) നെഹ്റു
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  മൈഥിലി ഭാഷ പ്രചാരത്തിലുള്ള സംസ്ഥാനം ?

(Excellence Academy)?
a) ഗോവ
b) ബീഹാർ
c) ഹരിയാന
d) പഞ്ചാബ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സഹ്യാദ്രി മേഘ എന്തിനം സസ്യമാണ്??
a) തെങ്ങ്
b) നെല്ല്
c) മരച്ചീനി
d) മാവ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
An era of darkness : The British Empire in India ആരുടെ കൃതി?
a) അരവിന്ദ് അധിക
b) രാഹുൽ ഗാന്ധി
c) ശശി തരൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവസഭാ” സ്ഥാപകൻ?
a) അയ്യത്താൻ ഗോപാലൻ
b) പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ
c) പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൂപ്പർ 30 എന്ന പ്രശസ്തമായ JEE എൻട്രൻസ് പരിശീലന സ്ഥാപനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം??
a) തമിഴ്നാട്
b) ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
c) ഉത്തർപ്രദേശ്
d) ബീഹാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
💡 താളപ്രസ്താരം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർത്താവ്??
a) പി കെ നാരായൺ
b) ഗുരുഗോപി നാഥ്
c) കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കണക്കിന് 65 % പേരും ഇംഗ്ലീഷ് 60% പേരും പാസ്സായി, രണ്ടിലും തോറ്റവരുടെ ശതമാനം 50 ആണെങ്കിൽ രണ്ടിലും ജയിച്ചവരുടെ ശതമാനം എത്ര?
a) 80
b) 25
c) 50
d) 75
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ റെയിൽവേ ആരംഭിച്ച വർഷം

?
a) 1863
b) 1867
c) 1861
d) 1865
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
☑️ഏത്?
a) കായിക ദിനം ഒക്ടോബർ 20
b) വിദ്യാഭ്യാസ ദിനം നവംബർ 12
c) സദ്ഭാവനാ ദിനം ഒക്ടോബർ 29
d) ദേശീയോദ്ഗ്രഥന ദിനം നവംബർ 19
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ വേമ്പനാട് കായലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദ്വീപ്?
a) വെല്ലിങ്ടൺ
b) വെള്ളിയാംകല്ല്
c) മൺറോ തുരുത്ത്
d) പെരുമ്പളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Netravali Wild life sanctuary is in?
a) Bihar
b) Goa
c) Arunachal Pradesh
d) Andhra Pradesh
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. He has a great reputation………..honesty.?
  a) Of
  b) About
  c) For
  d) In
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  മസ്തിഷ്കം , സുഷുമ്ന എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ ശരീരത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നത്?
  a) പ്രേരക നാഡി
  b) സമ്മിശ്ര നാഡി
  c) സംവേദ നാഡി
  d) ആക്സോണുകൾ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  “Reminder” - ഇതിന്റെ ഉചിതമായ മലയാള പദം ഏതാണ്??
  a) ശിഷ്ടം
  b) പരാമർശം
  c) ഓർമ്മക്കുറിപ്പ്
  d) ഉള്ളടക്കം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ കൃത്രിമ സിൽക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത്

?
a) പോളിസ്റ്റർ
b) ടെർലിൻ
c) റയോൺ
d) നൈലോൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ സാർക്കിൽ അംഗമായ വർഷം?
a) 2007
b) 2006
c) 2008
d) 2009
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
4️⃣6️⃣ റോളിംഗ് പ്ലാനിൻ്റെ കാലഘട്ടം❓?
a) C. 1988 - 90
b) B. 1878 - 80
c) D. 1978 - 80
d) A. 1968 - 70
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ വിനോദസഞ്ചാരദിനം?
a) ജനുവരി 23
b) ഡിസംബർ 23
c) ജനുവരി 25
d) നവംബർ 22
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1969 ജൂൺ 16 ന് നിലവിൽ വന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ല?
a) കോഴിക്കോട്
b) തൃശൂർ
c) പാലക്കാട്
d) മലപ്പുറം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആഴക്കടലിന്റെ നീലനിറത്തിന് വിശദീകരണം നൽകിയത്? ]?
a) - ജയിംസ് ക്ലാർക്ക് മാർക്സ്വെൽ
b) - സി.വി.രാമൻ
c) - ലോഡ് റെയ് ലി
d) - ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഖയാൽ ഏത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നൃത്തരൂപമാണ്??
a) രാജസ്ഥാൻ
b) മഹാരാഷ്ട്ര
c) മധ്യപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിഭക്തിക്കുറി കൂടാതുള്ള പദ യോഗത്തിന്റെ പേരെന്ത്

?
a) സമാസം
b) സന്ധി
c) കാരകം
d) ഭേദകം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സത്യമേവജയതേ എന്ന വാക്യം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് ഉപനിഷത്തിൽ നിന്നാണ്?

?
a) (A) മുണ്ഡകോപനിഷത്ത്
b) (B) കഠോപനിഷത്ത്
c) (C) മൈത്രായന്യാ ഉപനിഷത്ത്
d) (D) ശ്വേതശ്വവതാരോപനിഷത്ത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആസാം റൈഫിൾസ് സ്ഥാപിതമായ വർഷം??
a) 1855
b) 1835
c) 1845
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുത്തശ്ശി ആരുടെ കൃതിയാണ്?
a) മാധവിക്കുട്ടി
b) ലളിതാംബിക
c) സുഗതകുമാരി
d) ബാലാമണിയമ്മ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകളിൽ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർമാർ മറുപടി നൽകുവാനുള്ള പരമാവധി സമയം?
a) 14 ദിവസം
b) 45 ദിവസം
c) 60 ദിവസം
d) 30 ദിവസം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൗമോപരിതലത്തിലെ ത്രിമാനദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തുന്നതിനായി ഐഎസ്ആർ ഒ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സോഫ്റ്റ്‌വെയർ?
a) SARAL
b) BHUVAN
c) NIUSAT
d) GUGNU
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ ജൈവ കാർഷിക സംസ്ഥാനം?
a) മേഘാലയ
b) സിക്കിം
c) ഹിമാചൽ പ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The plural form of the word medium is?
a) Medius
b) media
c) medias
d) None of these
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who has been appointed as the new Finance Secretary? A.Rajiv Kumar B.Ajay Bhushan Pandey C.Rakesh Bohra D.Pramod Kumar Singh?
a) B
b) D
c) A
d) C
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താമര + ഇല = താമരയില - സന്ധിയേത് ?

[LDC BY transfer 2014]?
a) ആഗമസന്ധി
b) ആദേശസന്ധി
c) ലോപസന്ധി
d) ദ്വിത്വസന്ധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വരീകൃതവ്യഞ്ജനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്??
a) ചില്ല്
b) അനുസ്വാരം
c) വിസർഗം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
An obsession for dogs?
a) Cynomania
b) Mythomania
c) Erotomania
d) Phagomania
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(Q) The standard meridian of India is……….. degree east of the Green wich Meridian..??
a) (B) 90 Degree
b) (D) 83.6 Degree
c) (C) 111 Degree
d) (A) 82.5 Degree
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊച്ചി രാജവംശത്തിലെ തലസ്ഥാനം ഏതായിരുന്നു?
a) കാക്കനാട്
b) കളമശ്ശേരി
c) തൃപ്പൂണിത്തറ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ഹിന്ദു പാട്രിയറ്റ്’ എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്‍റെ ആദ്യ പത്രാധിപരായിരുന്നത്??
a) ഗിരീഷ് ചന്ദ്രഘോഷ്
b) ഡബ്ലു.സി ബാനര്‍ജി
c) ഹരിഷ് ചന്ദ്ര മുഖര്‍ജി
d) സുരേന്ദ്രനാഥ് ബാനര്‍ജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരിയായ പദം തിരഞ്ഞെടുക്കുക?
a) സൃഷ്ടാവ്
b) സ്രഷ്ടാവ്
c) സ്രഷ്ട്ടാവ്
d) സ്രഷ്ഠാവ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2nd Tejas express (private train) connects?
a) Lucknow - Delhi
b) Varanasi - Indore
c) Mumbai - Ahmedabad
d) Mangaluru - Coimbatore
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
49 മത് ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് മികച്ച സംവിധാനം പുരസ്കാരം ആർക്ക്?
a) ജയരാജ്‌
b) ശരീഫ് C
c) ശ്യാമപ്രസാദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
❄️നന്ദാദേവി കൊടുമുടിയുടെ ഉയരം??????
a) 7816m
b) 7817m
c) 6816m
d) 6817m
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ തിരുവനന്തപുരത്തിന് ബീച്ചിൽ പെടാത്തത്?
a) ശംഖുമുഖം ബീച്ച്
b) കോവളം ബീച്ച്
c) വർക്കല ബീച്ച്
d) തിരുമുല്ലവാരം ബീച്ച്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
141.ലോക റേഡിയോ ദിനം ??
a) മാർച്ച്‌ 8
b) ഫെബ്രുവരി 13
c) ഏപ്രിൽ 13
d) ഒക്ടോബർ 24
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് ആവിഷ്ക്കരിച്ച ആദ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ??
a) വില്യം ഗിൽബർട്ട്
b) വില്ല്യാർഡ് ഫ്രാങ്ക് ലിബി
c) ലൂയിസ് നീൽ
d) ഹെൻറി ബെക്കറൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
This food is deficient ………… Vitamins.?
a) In
b) From
c) With
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചിറ്റൂർ പുഴ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്??
a) ഭാരതപ്പുഴ
b) കണ്ണാടി പുഴ
c) കൽപ്പാത്തിപ്പുഴ
d) ഗായത്രിപ്പുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
! തന്നിരിക്കുന്ന ചിഹ്നത്തിന്‍റെ പേരെന്ത്

A) വിക്ഷേപിണി B) വിശ്ലേഷണം C) കാകു D) ഭിത്തിക?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Central Vista Project എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു

?
a) പുതിയ രാഷ്‌ട്രപതി മന്ദിരം നിർമിക്കുന്നതിനായുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതി
b) കോവിഡ് 19 മൂലം വിദേശത്ത് കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നവർക്കായുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനം
c) പുതിയ പാർലിമെന്റ് മന്ദിരം നിർമിക്കുന്നതിനായുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതി
d) പുതിയ സുപ്രീം കോടതി മന്ദിരം നിർമിക്കുന്നതിനായുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൗരയൂഥത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങളുടെ എണ്ണം

(Excellence Academy)?
a) 8
b) 7
c) 6
d) 9
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അയ്യൻ‌കാളി ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ അംഗമായ വര്ഷം ??
a) 1907
b) 1928
c) 1911
d) 1915
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പര്യായ പദം എന്ത്- മഞ്ഞ്?
a) ഹിമജ
b) ഹിമജം
c) ഹിമകരം
d) നീഹാരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള സെക്രട്ടറിയേറ്റ് പണികഴിപ്പിച്ച തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരി?
a) ആയില്യം തിരുനാൾ
b) സ്വാതി തിരുനാൾ
c) മാർത്താണ്ഡവർമ്മ
d) കാർത്തിക തിരുനാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യ കാർഷിക വില്ലേജ്??
a) ഓമല്ലൂർ
b) മല്ലപ്പള്ളി
c) കവിയൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വാചകങ്ങളുടെ അക്ഷരങ്ങൾ ലോപിച്ചു ഉണ്ടായവയാണ്

(Excellence Academy)?
a) ക്രിയ
b) പദം
c) നിപാതം
d) അവ്യയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിലെ ആദ്യ കാലാവസ്ഥാ ഉപഗ്രഹം?
a) എക്സ്പ്ലെറ്റർ
b) ടൈറോസ്
c) എക്കോ
d) ഏർലിബേർഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I am (1) / your’s (2)/ affectionate son.(3)/ No error (4)?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കബന്ധം എന്ന വാക്കിനർത്ഥം (Subi)?
a) കൃത്രിമ തലക്കെട്ട്
b) തലയോട്ടി
c) തല വേർപെട്ട ഉടൽ
d) ഉടൽ വേർപെട്ട തല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സാക്ഷരതയിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഗ്രാമം?
a) കരിവെള്ളൂർ
b) നെടുമുടി
c) ചെങ്ങന്നൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ തെക്കേ അറ്റത്തെ തടാകം?
a) വേളി കായൽ
b) വെള്ളയാണി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗാന്ധിജിയുടെ അന്ത്യവിശ്രമസ്ഥലം.??
a) ശാന്തിവനം
b) ഏകതാസ്ഥൽ
c) രാജ് ഘട്ട്
d) ശക്തിസ്ഥൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മേയ നാമത്തിന് ഉദാഹരണമായി പറയുന്ന പദമേത്??
a) ആകാശം
b) രാമായണം
c) മനുഷ്യൻ
d) വെളുപ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗാന്ധി രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനം

?
a) ഒക്ടോബർ 2
b) ഒക്ടോബർ 31
c) നവംബർ 14
d) ജനുവരി 30
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേന്ദ്ര കയർ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം?
a) വയലാർ
b) അരൂര്
c) കലവൂർ
d) അമ്പലപ്പുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എണം, ഹരിണം…?
a) മാന്
b) മയിൽ
c) തത്ത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ അഗസ്ത്യമല ബയോസ്ഫിയർ റിസർ വിന്റെ ഭാഗമല്ലാത്ത വന്യജീവിസങ്കേതം??
a) പേപ്പാറ
b) ചെന്തുരുണി
c) നെയ്യാർ
d) ചിന്നാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോളേജ് ഓഫ് ഹോർട്ടികൾച്ചർ താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ എവിടെയാണ്

(Kerala PSC Q & A)?
a) പീച്ചി
b) പന്നിയൂർ
c) വെള്ളാനിക്കര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡംബ ടൈഗർ റിസേർവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?

#PSC RANKMASTER#?
a) മിസോറം
b) അരുണാചൽ പ്രദേശ്
c) മേഘാലയ
d) ആസ്സാം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who among the following presented Union Budget maximum number of times??
a) P. Chidambaram
b) Pranav Mukherjee
c) Morarji Desai
d) R K Shanmukham Chetty
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ സകർമ്മക രൂപം ഏത്

?
a) ആന നടക്കുന്നു
b) ലക്ഷ്മി ഉറങ്ങുന്നു
c) അമ്മ കുട്ടിയെ എടുക്കുന്നു
d) നക്ഷത്രം തിളങ്ങുന്നു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദിവാസികളുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം??
a) അരുണാചൽ പ്രദേശ്
b) നാഗാലാ‌ൻഡ്
c) മധ്യപ്രദേശ്
d) മണിപ്പൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നാഡി?
a) ഒക്കുലോ മോട്ടോർ
b) വാഗസ് നാഡി
c) സയാറ്റിക് നാഡി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The suitcase is made ……… Leather.

(Kerala PSC Q & A)?
a) Of
b) About
c) At
d) With
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
#Scert+

കന്നുകാലികളെ മേച്ചു നടക്കുന്ന ആര്യന്മാരുടെ കൂട്ടമായ ഗോത്രതലവൻ അറിയപ്പെടുന്നത്??
a) ദസ്യൂക്കൾ
b) ഉഷസ്സ്
c) രാജൻ
d) ദാസന്മാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരിയായ പദം ഏത്?
a) മുതലാളിത്വം
b) വങ്കത്വം
c) അടിമത്തം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ഹിസ്റ്റാമിന്‍ ടെസ്റ്റ്’ ഏത് രോഗവു മായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

A) ക്ഷയം B) ഡിഫ്ത്തീരിയ C) സിഫിലിസ് D) കുഷ്ഠം?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം നടന്ന വർഷം?
a) 1946
b) 1941
c) 1947
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The force that binds the neutrons and protons in a nucleus is called as:?
a) Weak Nuclear Force
b) Strong Nuclear Force
c) Electromagnetic Force
d) Gravitational Force
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘What happened to Netaji’ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത്

A) അനുജ് ധര്‍ B) അനിത ബോസ് C) മോഹന്‍ സിംഗ് D) അരുണ്‍ കുമാര്‍?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
☑️☑️?
a) ഷശ്ടി
b) ഷഷ്ടി
c) ഷഷ്ഠി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബ്രസിൽ കണ്ടെത്തിയത് ആര്? ]?
a) - അൽവാരസ് കബ്രാൾ
b) - കൊളംബസ്
c) - ജോൺ കബോട്ട്
d) - ക്യാപ്റ്റൻ ഹുക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The antonym of pure is :?
a) genuine
b) real
c) adulate
d) adulterated
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഐക്യരാഷ്ട്രസംഘടന അന്താരാഷ്ട്ര ജ്യോതിശാസ്ത്ര വർഷം ആയി ആചരിച്ചത്?
a) 2009
b) 2008
c) 2006
d) 2010
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
7)എറിത്രിയൻ കടൽ എന്ന് പ്രാചീന കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്??
a) ചാവ് കടൽ
b) സർഗാസൊ
c) ചെങ്കടൽ
d) ഹഡ്സൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ സാമ്പത്തികസഹായത്തോടെ ചുഖ പ്രൊജക്റ്റ്‌ നിലവിൽവന്ന രാജ്യം

?
a) ഭൂട്ടാൻ
b) ബംഗ്ലാദേശ്
c) ശ്രീലങ്ക
d) നേപ്പാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
√32 x√18?
a) 14
b) 12
c) 16
d) 24
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡിസംബറിലെ ചില പ്രധാന ദിനങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, തെറ്റായി അടയാളപ്പെടുത്തിയത് ഏത്?
a) ഡിസംബർ 5-പർവ്വത ദിനം
b) ഡിസംബർ 10- സാർവദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ ദിനം
c) ഡിസംബർ 9- അഴിമതി വിരുദ്ധ ദിനം
d) ഡിസംബർ 20 -മാനവ ഐക്യ ദിനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൗറീഷ്യസിന്റെ പുതിയ പ്രസിഡന്റ്‌??
a) Masatsugu Asakawa
b) Upendar singh Rawat
c) Pritivirajsing Roopun
d) Abdelmadji Tebboune
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. ഫത്തേപൂർ സിക്രി നിർമ്മിച്ച മുഗൾ ചക്രവർത്തി??
  a) ബാബർ
  b) അക്ബർ
  c) ഷാജഹാൻ
  d) ഹുമയൂൺ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കാടിന്റെ മക്കൾ എന്നതിലെ സമാസം??
  a) കമ്മധാരയൻ
  b) ദ്വന്ദ്വസമാസം
  c) ബഹുവ്രീഹി
  d) തത്പുരഷൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഓപ്പറേഷൻ യു ടേൺ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു??
  a) ഫുട്‌ബോൾ
  b) ക്രിക്കറ്റ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത്?
  a) പിൽകാലം
  b) അവിൽപ്പൊതി
  c) പകൽപ്പൂരം
  d) കൽക്കരി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Who won the Best Director Award at the Filmfare Awards 2020??
  a) Anurag Kashyap
  b) Rajkumar Hirani
  c) Sanjay Leela Bhansali
  d) Zoya Akhtar
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  GSLV MARK III D 1 അറിയപ്പെടുന്നത്?
  a) NICKBOY
  b) DIGBOY
  c) FATBOY
  d) SARAL
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
   ’ആചാരഭൂഷണം’ എന്ന കൃതിയുടെ കര്‍ത്താവ് ആര്

A) ശ്രീനാരായണ ഗുരു B) ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍ C) പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പന്‍ D) തൈക്കാട് അയ്യ?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A regional variety of a language?
a) precede
b) bilingaul
c) linguist
d) dialect
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
While in Mumbai, he ……………… at a five star hotel.?
a) Put by
b) Put about
c) Put in
d) Put up
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1 ന്റെ 50%ന്റെ 50% എത്ര??
a) 1/4
b) 1/2
c) 1/3
d) 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആസൂത്രണ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച വർഷം?
a) 1947
b) 1950
c) 1938
d) 1951
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വലതു ശ്വാസകോശം ഇടതു ശ്വാസകോശത്തേക്കാള്‍ ————:?
a) ചെറുതാണ്
b) വലുതാണ്
c) സമമാണ്
d) ഇവയൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവിതാംകൂർ തിരുവിതാംകൂറുകാർക്ക് എന്ന ലഘുലേഖ തയ്യാറാക്കിയത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ള
b) പട്ടം താണുപിള്ള
c) സി വി രാമൻപിള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലളിതഗാനം എന്ന വാക്കിന്റെ ശരിയായ സമാസം?
a) അവ്യയീഭാവൻ
b) ദ്വന്ദ സമാസം
c) കർമ്മധാരയൻ
d) ബഹുവ്രീഹി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജ്യോതിബാ ഫുലെയുടെ സംഘടന?
a) തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി
b) ഹിത കാരിണി സമാജം
c) സത്യശോധക് സമാജം
d) പ്രാർത്ഥനാ സമാജം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച സങ്കര ലോഹം ഏതാണ്??
a) ചെമ്പ്
b) വെങ്കലം
c) ഇരുമ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് സെല്ലുലാർ ജയിലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?
a) അമർ ജവാൻ ജ്യോതി
b) സ്വതന്ത്ര ജ്യോതി
c) അമർ ജ്യോതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊച്ചിൻ റിഫൈനറി നിർമ്മിക്കുന്നതിന് സഹകരിച്ച രാജ്യം ??
a) റഷ്യ
b) ഫ്രാൻസ്
c) ജർമ്മനി
d) അമേരിക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 ഒക്ടോബറിൽ കൊമോറോസിന്റെ ഉന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതിയായ “ ദി ഓർഡർ ഓഫ് ദി ഗ്രീൻ ക്രസൻറ്” അർഹനായത്??
a) നരേന്ദ്ര മോദി
b) രാംനാഥ് കോവിഡ്
c) സുഷമ സ്വരാജ്
d) വെങ്കയ്യ നായിഡു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാംനാഥ് കോവിന്ദ് രാഷ്ട്രപതിയാകുന്നതിനു മുമ്പ് ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ ഗവര്‍ണ്ണറായിരുന്നു ? ]?
a) - കേരളം
b) - ബീഹാര്‍
c) - തമിഴ്നാട്
d) - ഉത്തര്‍പ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He was detained from the class ……… attendance.

(Kerala PSC Q & A)?
a) Owing to
b) Due to
c) For want of
d) On account of
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
the feminine gender for ‘host’ is?
a) waitress
b) guest
c) guestess
d) hostess
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Identify the error

The / woods / floats / in waters.?
a) the
b) woods
c) floats
d) in waters
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He is proud ……. his riches.

(Kerala PSC Q & A)?
a) Over
b) Of
c) Off
d) On
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കടലുണ്ടി തീവണ്ടി അപകടം നടന്ന വർഷം?
a) 2008
b) 2001
c) 2003
d) 2000
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 Odakkuzhal award winning work ??
a) Maayamanushyar
b) - Malayala novelinte deshakaalangal
c) - Chndranodoppam
d) Mindaaprani
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🎯 ഇന്ത്യൻ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിലൂടെ ആദ്യമായി രണ്ടുപ്രാവശ്യം ആദരിക്കപ്പെട്ട മലയാളി…??
a) (C) അൽഫോൻസാമ്മ
b) (D) എ കെ ഗോപാലൻ
c) (A) വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ
d) (B) ശ്രീനാരായണഗുരു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാവപ്പെട്ടവർക്ക് 10 രൂപ നിരക്കിൽ ഭക്ഷണം ലഭ്യമാക്കുന്ന പദ്ധതിയായ ‘ ശിവ് ഭോജൻ ‘ ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം??
a) മഹാരാഷ്ട്ര
b) മധ്യപ്രദേശ്
c) ഒഡിഷ
d) അറിയില്ല
e) ഉത്തർപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൂര്യനും ഭൂമിയും തമ്മിൽ അകലം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ദിവസം??
a) ജൂലൈ 4
b) ജനുവരി 3
c) ഡിസംബർ 1
d) ഡിസംബർ 31
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് കൃത്രിമ ദന്തനിര വച്ച് നൽകുന്ന കേരള ഗവൺമെൻറ് പദ്ധതി??
a) ദന്തഗോപുരം
b) മന്ദഹാസം
c) പുഞ്ചിരി
d) സുസ്മിതം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു വഴിയും കുറെ നിഴലുകളും രചിച്ചതാര് !?

©PSC RANK MASTER?
a) രാജ ലക്ഷ്മി
b) മനോജ്‌ കുറൂർ
c) T P രാജീവൻ
d) ഖദീജ മുംതാസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ പിന്നാക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷൻ രൂപീകൃതമായത് ??
a) 1993 ആഗസ്റ്റ് 16
b) 1992 ആഗസ്റ്റ് 14
c) 1993 ആഗസ്റ്റ് 14
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വിവിധോദ്ദേശ നദീതട പദ്ധതി

?
a) കോസി നദീതട പദ്ധതി
b) ദാമോദർ നദീതട പദ്ധതി
c) ഭക്രാനംഗൽ പദ്ധതി
d) നർമ്മദാ നദി തട പദ്ധതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദ്യ ദേശീയ ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ

?
a) കെ സി നിയോഗി
b) പി എം എബ്രഹാം
c) വി പി മേനോൻ
d) ഡോ പി വി രാജമന്നാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കണ്ണീരിനാല്‍ അവനി വാഴ്വ് കിനാവു കഷ്ടം’ ഇത് ആരുടെ വരികളാണ്

A) ഉളളൂര്‍ B) ചങ്ങമ്പുഴ C) കുമാരനാശാന്‍ D) വളളത്തോള്‍?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബാങ്കുകളുടെ ബാങ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്??
a) എസ്.ബി.ഐ
b) നബാർഡ്
c) യൂണിയൻ ബാങ്ക്
d) റിസർവ്വ് ബാങ്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള നിയമസഭയിലെ പട്ടികജാതി സംവരണ മണ്ഡലങ്ങൾ?
a) - 2
b) - 12
c) 16
d) - 14
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ ധനകാര്യ കമ്മീഷനിൽ അംഗമായ ആദ്യ മലയാളി

?
a) പി എൻ പണിക്കർ
b) ജോൺ മത്തായി
c) വി പി മേനോൻ
d) പി എം എബ്രഹാം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ മാപ്പിന്റെ ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന തടാകം ഏത്?
a) പൂക്കോട് തടാകം
b) ശാസ്താംകോട്ട
c) മേപ്പാടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തുച്ചീലം?
a) തീരെ
b) തുച്ഛം
c) ദുശ്ശീലം
d) നിശ്ചയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബ്രഹ്മസമാജം സ്ഥാപിച്ച വർഷം??
a) 1825
b) 1828
c) 1875
d) 1829
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ സമീറ പർവീൺ’ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ്??
a) ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ
b) പോസ്റ്റ്മാൻ
c) മുല്ലപ്പൂ നിറമുള്ള പകലുകൾ
d) അറബിപ്പൊന്ന്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
49 മത് ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് മികച്ച സംവിധാനം പുരസ്കാരം ആർക്ക് ]?
a) - ജയരാജ്‌
b) - ശ്യാമപ്രസാദ്
c) - ശരീഫ് C
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചെസ്സ് ടൂറിസം ആരംഭിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം?
a) Thamilnad
b) Up
c) Kerala
d) Mp
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Governor of Tamil Nadu?
a) Banwarilal Purohit
b) Ganga Prasad
c) Ramesh Bais
d) Anandiben Patel
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുദ്രാരാക്ഷസം ആരുടെ കൃതിയാണ്

?
a) കാളിദാസൻ
b) ദണ്ഡി
c) വിശാഖദത്തൻ
d) അമരസിംഹൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒളിമ്പിക് മ്യൂസിയം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് എവിടെ?
a) ടോക്കിയോ
b) ലോസെൻ
c) ലണ്ടൻ
d) റിയോ ഡി ജനീറോ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ബുദ്ധന്റെ ചിരി’ എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ്

?
a) എം.പി.വീരേന്ദ്ര കുമാർ
b) ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി
c) ജി ശങ്കര കുറുപ്പ്
d) തകഴി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Candid’ means

A) frank B) stubborn C) sweet D) angry?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഇ - റേഷൻ കാർഡ് നിലവിൽ വന്നത്??
a) ചണ്ഡീഗഡ്
b) പുതുച്ചേരി
c) ഡൽഹി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. NSS ന്റെ മുഖപത്രം??
  a) വിവേകോദയം
  b) മംഗളോദയം
  c) സർവീസ്
  d) രാഷ്ട്ര മഹിള
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഏത്?
  a) ആൽമരം -താങ്ങുവേരുകൾ
  b) മരച്ചീനി -സംഭരണ വേരുകൾ
  c) കൽചെടി -തായ്‌വേരുകൾ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കേരളത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടന്ന ആദ്യ സംഘടിത കലാപമായ ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം നടന്ന വർഷം ??
  a) 1723
  b) 1727
  c) 1728
  d) 1721
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഭൂപരിഷ്ക്കരണ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഏതാണ്?
  a) 1970
  b) 1968
  c) 1967
  d) 1969
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ട്വിറ്ററിൽ അക്കൗണ്ട്‌ ലഭ്യമായ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്മാരകം ഏതാണ്??
  a) താജ് മഹൽ
  b) ഈഫൽ ടവർ
  c) ലണ്ടൻ ടവർ
  d) സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ലിബർട്ടി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ……. Queen Victoria is a famous British ship?
  a) the
  b) a
  c) an
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  EX officio?
  a) for example
  b) By virtue of one’s position or status
  c) given as a favour
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്?
  a) ഭരണഘടനയ്ക്ക് അംഗീകാരം നൽകിയ ദിവസം
  b) ഭരണഘടന ഔദ്യോഗികമായി നിലവിൽ വന്ന ദിവസം
  c) ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സഭ രൂപീകരിച്ച ദിവസം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ രേഖാംശരേഖകള്‍ കടന്ന് പോകുന്ന വന്‍കര?(Talent Academy)?
  a) അന്‍റാര്‍ട്ടിക്ക
  b) ആഫ്രിക്ക
  c) ഏഷ്യ
  d) ഓസ്ട്രേലിയ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കെ സുകുമാരൻ കമ്മീഷൻ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
  a) ഇടമലയാർ അണക്കെട്ട്
  b) ബാങ്കിംഗ് പരിഷ്കരണം
  c) മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട്
  d) ഇവയൊന്നുമല്ല
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശ ദിനം ??
  a) Apr 26
  b) Apr 23
  c) Feb 17
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  വ്യാപ്തവും തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കണ്ടെത്തിയ വാതകനിയമം

?
a) ബോയിൽ നിയമം
b) ജൂൾ നിയമം
c) ചാൾസ് നിയമമം
d) അവഗാഡ്രോ നിയമം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
4-രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച താരം ??
a) ആകാശ് ചോപ്ര
b) പിയൂഷ് ചൗള
c) വസീം ജാഫർ
d) മുഹമ്മദ് കൈഫ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുകുരം എന്ന പദത്തിനർത്ഥം ആയി വരുന്ന പദം ഏത് ??
a) പൂമൊട്ട്
b) നാമ്പ്
c) മുട്ട
d) കണ്ണാടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ പിന്നാക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷന് ഭരണഘടനാ പദവി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഏത് അനുച്ഛേദം പ്രകാരമാണ്??
a) 333B
b) 337B
c) 338B
d) 338A
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Mahatma Gandhi was born in Porbandar.?
a) simple past
b) simple present
c) simple future
d) past continous
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഞ്ഞളിലെ വർണ്ണവസ്തു?
a) ബിക്സിൻ
b) കരോട്ടിൻ
c) കുർക്കുമിൻ
d) ബീറ്റാസയാനിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വേൽങ്കാർ മാങ്കോയിക്കൽ നടന്ന കഥകൾ വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചു. ഈ വാക്യത്തിലെ മുറ്റുവിന?
a) പറഞ്ഞു
b) നടന്ന
c) വിസ്തരിച്ചു
d) കേൾപ്പിച്ചു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ പുകയില കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു രോഗമാണ്?
a) ഇവയിൽ ഒന്നുമല്ല
b) യുറീമിയ
c) എംഫിസീമ
d) സിറോസിസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which State topped the 2020
Khelo India Youth Games
champions? More polls ?
a) Assam
b) Haryana
c) Maharashtra
d) Kerala
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്റ്റേറ്റ് എമെർജൻസിയെ കുറച്ചു പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ?
a) 300
b) 350
c) 358
d) 356
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Pyq-SI 2017

Sheena______visit her uncle when he was here.?
a) ought to
b) can
c) used to
d) will
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കായിക കേരളത്തിന്റെ പിതാവ് :?
a) ജി. എൻ. ഗോപാൽ
b) വർഗ്ഗീസ് കോശി
c) കേണൽ ജി. വി . രാജ
d) മുഹമ്മദ്‌ അലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who was the first Indian to receive the International Shooting Sport Federation (ISSF) Blue Cross?

[CGL 2019]?
a) Vijay Kumar
b) Abhinav Bindra
c) Ronjan Sodhi
d) Gagan Narang
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിമാനങ്ങളുടെ യാത്രക്ക് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്ന കൂട്ടങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത്?
a) ഫോഗ്
b) ക്ലൗഡ് സ്ട്രീറ്റ്സ്
c) ബ്രൗൺ ക്ലൗഡ്
d) എയർ പോക്കറ്റുകൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന വാക്കിന്റെ ഉൽഭവം ഏത് ഭാഷയിൽ നിന്നാണ്?
a) ഫ്രഞ്ച്
b) ഗ്രീക്ക്
c) ഇംഗ്ലീഷ്
d) ലാറ്റിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബോസോൺ എന്ന പദം ആദ്യമായി പ്രയോഗിച്ചത്??
a) മുറെ ജെൽമാൻ
b) ലിയോൺ ലിഡർമാർ
c) പോൾ ഡിറാക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Yesterday I met …………… old man?
a) the
b) an
c) a
d) None of these
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഡഗാസ്കർ, ക്യൂബ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്ന ആദ്യ രാഷ്ട്രപതി?
a) രാംനാഥ് കോവിന്ദ്
b) പ്രതിഭാ പാട്ടിൽ
c) പ്രണവ് മുഖർജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വാഷിലെ എതനോളിന്റെ അളവ്

?
a) 10-15%
b) 8-10 %
c) 5-8 %
d) 10-12 %
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The plural form of ‘criterion’?
a) criterias
b) criteria
c) criterions
d) criterion
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓസോണിന്റെ ശേഷണം തടയാൻ വേണ്ടി നടന്ന അന്താരാഷ്ട ഉച്ചകോടി ഏതാണ്?
a) ക്യോട്ടോ
b) മോണ്ട്രിയൽ
c) പാരീസ്
d) കോപ്പൻഹേഗൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1924 ൽ എവിടെ വച്ച് നടന്ന INC സമ്മേളനത്തിലാണ് ഗാന്ധിജി പ്രസിഡന്റായത് :?
a) അഹമ്മദാബാദ്
b) ബൽഗാം
c) കൊൽക്കത്ത
d) അമരാവതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A patient is ………of stomachache?
a) suffering
b) experiencing
c) complaining
d) afflicting
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്തർദേശീയ ക്രിക്കറ്റിൽ 20 വർഷം തികച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിതാ താരം ആര്??
a) ലിസാ സത്ലേക്കർ
b) ജൂലാൻ ഗോസ്വാമി
c) മിതാലി രാജ്
d) വേദാ കൃഷ്ണമൂർത്തി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He was a _____ old gentleman with a flowing beard.?
a) reverent
b) raverent
c) raverend
d) reverend
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ജന്മസ്ഥലം?
a) ചെമ്പഴന്തി
b) കൈതമുക്ക്
c) ശിവഗിരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘I readily closed with his offer’ means:?
a) I readily accepted his offer
b) I readily rejected his offer
c) I really liked his offer
d) I really thanked his offer
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
5)Most of the red, blue and purple colours of plants are due to a pigment called?

?
a) Chlorophyll
b) Xanthophylls
c) Carotene
d) Anthocyanin
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 ലെ ഇന്ത്യ കറപ്ഷൻ സർവേ പ്രകാരം അഴിമതിയിൽ മുന്നിലുള്ള സംസ്ഥാനം (Subi)?
a) ഉത്തർപ്രദേശ്
b) ബീഹാർ
c) രാജസ്ഥാൻ
d) കേരളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Opposite of the word ‘ encouraged?
a) discouraged
b) of couraged
c) incouraged
d) couraged
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Synonym of ‘quiver’?
a) polite
b) clever
c) shiver
d) fast
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കന്‍ തീരത്തിന്‍റെ വടക്ക് ഭാഗം അറിയപ്പെടുന്ന പേര്

A) കോറമാന്‍റല്‍ തീരം B) കൊങ്കണ്‍ തീരം C) മലബാര്‍ തീരം D) ഉത്കല്‍ സമതലം?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീജന്യ ദ്വീപായ മജുലി എവിടെ സ്ഥിതി ചെയുന്നു :?
a) യമുന
b) ബ്രഹ്മപുത്ര
c) മഹാനദി
d) കാവേരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ രക്ഷകൻ, പഞ്ചാബിന്റെ രക്ഷകൻ എന്നറിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന വൈസ്രോയി

?
a) മേയോ പ്രഭു
b) ജോൺ ലോറൻസ്
c) റിപ്പൺ പ്രഭു
d) എൽജിൻ പ്രഭു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇമെയിൽ പിതാവ്?
a) റേ ടോം വിൽസൺ
b) വിൻസൺ സർഫ്
c) സബീർ ഭാട്ടിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേന്ദ്ര വിവരാവകാശ കമ്മീഷ്ണർ

?
a) സഞ്ജയ്‌ കോത്താരി
b) വിൻസന്റ് എം പോൾ
c) ബിമൽ ജുൽക
d) സുധീർ ഭാർഗവ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ബ്രൗണ്‍ കോള്‍’ എന്നറിയ പ്പെടുന്നത് എന്താണ്

A) ആന്ത്രസൈറ്റ് B) ലിഗ്നൈറ്റ് C) നാഫ്ത്തലീന്‍ D) ബിറ്റുമിന്‍?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ചലഞ്ചർ ദ്വീപിൽ ആദ്യമായി എത്തിയ വനിത എന്ന റെക്കോർഡ് നേടിയതാര്?
a) കാത്തി സുള്ളിവൻ
b) മൊ ബ്രീൻ
c) ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘കടങ്കഥ’ പിരിച്ചെഴുതുന്നത്?
a) കട+കഥ
b) കടം+കഥ
c) കടം+ങ്കഥ
d) കട+ങ്കഥ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏഷ്യയിലെ ഒരു രാജ്യം ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയ മൂലകം ആണ് Nihonium ആറ്റോമിക സംഖ്യ എത്ര?
a) 118
b) 113
c) 114
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സിറോഫ്താൽമിയ ഏത് വിറ്റാമിൻ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ്?
a) C
b) A
c) B
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ലക്ഷ്യം അല്ലാത്തത്??
a) സുസ്ഥിര വികസനം
b) ത്വരിതഗതിയിലുള്ള വളർച്ച
c) എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വളർച്ച
d) ട്രൈസം വികസന പദ്ധതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓയിൽ ഓഫ് വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആസിഡ്?
a) ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ്
b) നൈട്രിക് ആസിഡ്
c) അസറ്റിക് ആസിഡ്
d) സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആസാമിലെ ടൈഗർ റിസർവ് ഏത്??
a) None
b) നാഗാർജുനസാഗർ ടൈഗർ റിസർവ്
c) ഒറാംഗ് ടൈഗർ റിസർവ്
d) All
e) കാംലാംഗ് ടൈഗർ റിസർവ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Find out the antonym of quiescent?
a) weak
b) native
c) dormant
d) active
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1966 ൽ ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനുമായി ഒപ്പു വച്ച കരാർ??
a) താഷ്കന്റ് കരാർ
b) കാശ്മീർ
c) ആഗ്ര കരാർ
d) സിംല കരാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏതു രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സൈനിക ഉപഗ്രഹമാണ് നൂർ

?
a) പാകിസ്ഥാൻ
b) ബംഗ്ലാദേശ്
c) ഇറാൻ
d) ഇറാഖ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താങ്ക് മം “എന്ന പേരിൽ പ്ലാൻറേഷൻ ഡ്രൈവ് ഈയിടെ ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം?
a) കേരളം
b) മധ്യപ്രദേശ്
c) തമിഴ്നാട്
d) കർണാടക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആഗ്നേയരസത്തിലെ രാസാഗ്നികളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതാണ്??
a) ലിപേസ്
b) ട്രിപ്സിൻ
c) പെപ്സിൻ
d) അമിലേസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലേക്ക് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധികളെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ?
a) 333
b) 360
c) 331
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹൂപോ (ഹുദ് ഹുദ് )?
a) ഇറാഖ്
b) ഇറാൻ
c) ഇസ്രായേൽ
d) ഗ്രീസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
North East border of Kerala ??
a) Karnataka
b) Western Ghat
c) Arabian Sea
d) Tamil Nadu
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The child was unwilling to part ………… his toys?
a) with
b) on
c) at
d) for
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘മായന്‍’ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിച്ച എഴുത്തുകാരന്‍

A) ഉറൂബ് B) എം. മുകുന്ദന്‍ C) ബെന്യാമിന്‍ D) ഒ.വി. വിജയന്‍?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യുക്തിവാദി സംഘത്തിൻറെ ആദ്യ ട്രഷറർ ആരാണ്?
a) എം സി ജോസഫ്
b) പനമ്പള്ളി ഗോവിന്ദ മേനോൻ
c) സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ
d) കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ അദിശ അളവിന് ഉദാഹരണം??
a) പ്രവർത്തി
b) ബലം
c) പ്രവേഗം
d) ഊഷ്മാവ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
We are quite used to ——- queues?
a) Wait
b) Waited
c) Waiting
d) Have waited
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡെന്മാർക്കിന്റെ കോളനി ആയിരുന്ന തമിഴ്നാടിന്റെ പ്രദേശം??
a) അഡയാർ
b) തരങ്കമ്പാടി
c) യാനം
d) യേർക്കാഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാൽസ്യടോണിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥി

?
a) പാൻക്രിയാസ്
b) തൈമസ് ഗ്രന്ഥി
c) തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി
d) അഡ്രീനൽ ഗ്രന്ഥി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He speaks as if he …… a doctor

A) was B) is C) were D) had been?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടനയിൽ മൗലിക കടമകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ശുപാർശകൾ സമർപ്പിക്കാൻ ആയി കേന്ദ്രസർക്കാർ നിയോഗിച്ച കമ്മിറ്റി??
a) ഫസൽ അലി കമ്മിറ്റി
b) സ്വരൺ സിങ് കമ്മിറ്റി
c) സി അച്യുതൻ കമ്മിറ്റി
d) നേപ്പ് കമ്മിറ്റി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ കോൻസ്റ്റാന്റിനൊപ്പിൾ?
a) അഹമ്മദാബാദ്
b) ലക്നൗ
c) മീററ്റ്
d) കൊൽക്കത്ത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
KSFE രൂപീകരിച്ച വർഷം?
a) 1957
b) 1969
c) 1965
d) 1961
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പട്ടിണി ജാഥ നടന്ന വർഷം??
a) 1933
b) 1936
c) 1938
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്തർ ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുത്?
a) ഭൂമി
b) ശുക്രൻ
c) വ്യാഴം
d) ബുധൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The opposite of ‘extravagance’ is?
a) Intravagance
b) Misfeasance
c) Incorporeal
d) Miserliness
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He has been given a job …… a month’s trial.?
a) In
b) On
c) For
d) Until
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള പത്രപ്രവർത്തനത്തിന്റെ വന്ദ്യവയോധികൻ?
a) സി കേശവമേനോൻ
b) വേങ്ങയിൽ കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ
c) ചെങ്കുളത്ത് കുഞ്ഞിരാമമേനോൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗീതയിലേക്ക് മടങ്ങുക എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തതാര്?
a) സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി
b) ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ
c) സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The handsome man who lives in that huge house is _____ filim actor?
a) On
b) A
c) May
d) An
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൃഷ്ണദേവരായര്‍ ഏത് രാജവംശത്തിലെ അംഗമായിരുന്നു ??
a) തുളുവ
b) ബിജാപ്പൂര്‍
c) നൈസാം
d) ചേരന്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹെമിസ് നാഷണൽ പാർക്ക്‌ എവിടെയാണ്??
a) - ജമ്മു ആൻഡ് കശ്മീർ
b) - മധ്യപ്രദേശ്
c) - ഉത്തർപ്രദേശ്
d) - ലഡാക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോടന്ത്ര മൂത്താശാൻ ഏത് കൃതിയിലെ കഥാപാത്രം ??
a) മുച്ചിട്ട് കളിക്കാരന്റെ മകൻ
b) കയർ
c) ഏണിപ്പടികൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക് അസ്സോസിയേഷന്റെ ആസ്ഥാനം??
a) കൊൽക്കത്ത
b) ഹൈദരാബാദ്
c) പൂനെ
d) ന്യൂ ഡൽഹി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിർമ്മിതികളിൽ കൂട്ടത്തിൽ ചേരാത്തത്?
a) കൂവ ത്തുൽ ഇസ്ലാം മോസ്ക് കുത്തബുദ്ദീൻ ഐബക്
b) ജഹാൻപാന മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്ക്
c) സിരി ഫോർട്ട് അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി
d) ദിൻ ക ജോന് പന - ഇൽത്തുമിഷ്
e) തുഗ്ലക്കാബാദ് കോട്ട ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സര്‍ക്കാര്‍ സേവനം ജനങ്ങളുടെ അവകാശമാക്കുന്ന സേവന അവകാശ നിയമം നിലവില്‍ വന്ന വര്‍ഷം?
a) 2013 നവംബര്‍ 1
b) 2012 നവംബര്‍ 1
c) 2013 സെപ്റ്റംബര്‍ 1
d) 2012 സെപ്റ്റംബര്‍ 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ഇവൾ’ സന്ധി ഏത് ??
a) ലോപസന്ധി
b) ആഗമസന്ധി
c) ആദേശസന്ധി
d) ദ്വിത്വസന്ധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് മികച്ച പൊതുപ്രവർത്തനത്തിലുള്ള ഐക്യരാഷ്ട്രസംഘടനയുടെ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഏത് പദ്ധതിക്കാണ് ??
a) അതിവേഗം ബഹുദൂരം
b) ജനനന്മ
c) ജനസമ്പർക്ക പരിപാടി
d) -സുതാര്യകേരളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
INQUISITIVE

(1) insincere (2) indifferent (3) insensitive (4) insulting?
a) 3
b) 2
c) 4
d) 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സെന്റ് ആഞ്ചലോ കോട്ട ഏത് ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ??
a) കാസർഗോഡ്
b) കണ്ണൂർ
c) കൊല്ലം
d) പാലക്കാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
You can swim well,………??
a) would you
b) can you
c) can’t you
d) could you
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which of the following is a mixed nerve??
a) Hypoglossal Nerve
b) Optic Nerve
c) Trochlear Nerve
d) Vagus Nerve
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which of the following Article of the Indian Constitution guarantees complete equality of men and women ??
a) (B) Article 21
b) (D) Article 15
c) (C) Article 18
d) (A) Article 25
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം?
a) ടെലസ്കോപ്
b) ബാരോ മീറ്റർ
c) സോണാർ
d) സ്റ്റെതസ്കോപ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിലെ ആദ്യ കാലാവസ്ഥാ ഉപഗ്രഹം?
a) എക്കോ
b) ടൈറോസ്
c) എക്സ്പ്ലെറ്റർ
d) ഏർലിബേർഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക ക്ഷീരദിനം??
a) ജൂൺ 1
b) ജൂൺ 3
c) ജൂൺ 5
d) ജൂൺ 7
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാജ്യത്തെ സംവരണ സംവിധാനത്തിന്റെ അടിത്തറയായി കരുതപ്പെടുന്ന അനുച്ഛേദം ഏത്?
a) അനുച്ഛേദം 16
b) അനുച്ഛേദം 15
c) അനുച്ഛേദം 14
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒളിമ്പിക്സ് മാർച്ച് പാസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യം?
a) അമേരിക്ക
b) ഗ്രീസ്
c) റഷ്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉപരാഷ്ട്രപതിയെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടന അനുച്ഛേദം

?
a) അനുച്ഛേദം 63
b) അനുച്ഛേദം 64
c) അനുഛേദം 52
d) അനു ചേട്ടാ 62
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകസഭ അംഗമായ ആദ്യ കേരള വനിത?
a) നിവേദിത പി ഹരൻ
b) ആനി മസ്ക്രീൻ
c) ലക്ഷ്മി എൻ മേനോൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹെൻട്രി ഡ്യൂനന്റ് റെഡ് ക്രോസ് സ്ഥാപിച്ച വർഷം?
a) 1866
b) 1863
c) 1869
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നെന്മണി - സന്ധിയേത് ?

[LDC 2013 thrissur ]?
a) ലോപസന്ധി
b) ആദേശസന്ധി
c) ദ്വിത്വസന്ധി
d) ആഗമസന്ധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
13 മുതൽ 18 വരെ ഗ്രൂപ്പുകളിലെ മൂലകങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത്?
a) d ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ
b) p ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ
c) f ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആടുജീവിതം രചയിതാവ് ആര്?
a) മേതിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ
b) ബെന്യാമിൻ
c) ആനന്ദ്
d) സക്കറിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ വിദേശി ഐ എൻ സി പ്രസിഡണ്ട് ആയ ജോർജ് യൂൾ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ആദ്യ സമ്മേളനം?
a) 1888-ലെ അലഹബാദ് സമ്മേളനം
b) 1889 ലെ ബോംബെ സമ്മേളനം
c) 1891 ലെ നാഗ്പൂർ സമ്മേളനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രശസ്തമായ പുനർജനി നൂഴൽ ചടങ്ങ് നടക്കുന്നത്?
a) ചെറുതുരുത്തി
b) തിരുവില്വാമല
c) അരണാട്ടുകര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🙍 BBC യുടെ പ്രഥമ ഇന്ത്യൻ സ്പോർട്സ് വുമൺ ഓഫ് ദി ഇയർ 2019 പുരസ്‌കാര ജേതാവ്…??
a) (B) സൈന നെഹ്‌വാൾ
b) (D) പി.വി.സിന്ധു
c) (A) പി.ടി.ഉഷ
d) (C) മേരികോം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗുരുവായൂരിൽ ചേറ്റുവ കോട്ട നിർമ്മിച്ചത്?
a) ബ്രിട്ടീഷുകാർ
b) ഡച്ചുകാർ
c) പോർച്ചുഗീസുകാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
An event that will happen soon:?
a) Imminent
b) Damnsure
c) Immense
d) Immuatable
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Monkeys live _____ trees.?
a) on
b) in
c) upon
d) by
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
She said that she had met him five years —-??
a) before
b) ago
c) since
d) now
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🙄 2020 മാർച്ചിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ 2017ലെ സ്വാതി പുരസ്കാരജേതാവ്..??
a) (B) ടി എൻ കൃഷ്ണൻ
b) (C) ഡോ.എസ്. സുബ്രമണ്യം
c) (D) ഇളയരാജ
d) (A) ജെറി അമൽദേവ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അടുത്തിടെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് 33% സംവരണം അനുവദിച്ച സംസ്ഥാനം??
a) നാഗാലാന്റ്
b) ഹരിയാന
c) മണിപ്പൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Don’t be late for the class,…………………….?
a) shall you
b) will you
c) are you
d) do you
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേന്ദ്ര കരിമ്പ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ?

(Excellence Academy)?
a) ഊട്ടി
b) കോയമ്പത്തൂർ
c) കോടമ്പാക്കം
d) മധുര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The ganga is……….. scared river. Use correct article. [VEO -NCA, 2016, TVM ]?
a) the
b) No article
c) a
d) an
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നിയന്ത്രിക്കുന്ന തലച്ചേറിന്‍റെ ഭാഗം?(Talent academy)?
a) സെറിബ്രം
b) സെറിബെല്ലം
c) മെഡുല്ലഒബ്ലോംഗേറ്റ
d) തലാമസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“ഉത്തിഷ്ഠതാ ജാഗ്രതാ പ്രാപ്യവരാന്‍” എന്ന വാചകം ഏത് ഉപനിഷത്തിലേതാണ്??
a) മുണ്ഡകോപനിഷത്ത്
b) തൈത്തരീയോപനിഷത്ത്
c) കഠോപനിഷത്ത്
d) ബൃഹദാരണ്യകോപനിഷത്ത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
❓️ ഈ വർഷം മുതൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ കൈരളി പുരസ്കാരം ഏതു മേഖലയിൽ അതുല്യ സംഭാവനകൾ നൽകിയ കേരളീയർകാണ് നൽകുന്നത്?
a) (B) ശാസ്ത്ര രംഗം
b) (D) സിനിമ മേഖല
c) (A) ഗവേഷണ രംഗം
d) (C) സാഹിത്യ മേഖല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എച്. എസ്. പ്രണോയ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു??
a) ടെന്നീസ്
b) അത്‌ലറ്റിക്സ്
c) ലോങ് ജംപ്
d) ബാഡ്മിന്റൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുട്ടികാലത്ത് മന്നത് പദ്മനാഭനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ച വ്യക്തി??
a) സർദാർ കെ.എം പണിക്കർ
b) എം.ഗോവിന്ദൻ
c) ഗോവിന്ദ പിള്ള
d) ഗാന്ധിജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആറ്റോമിക സംഖ്യ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത്?
a) ലാവോസിയ
b) മോസ്‌ലി
c) തോംസൺ
d) ഫാരഡെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വാതിതിരുനാളിന്റെ സ്മരണാർത്ഥം കേരള സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ സ്വാതി പുരസ്കാരം ആദ്യമായി ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് ]?
a) - ഡി കെ പട്ടമ്മാൾ
b) - കെ ജെ യേശുദാസ്
c) - ശെമ്മാങ്കുടി ശ്രീനിവാസ അയ്യർ
d) - ബിസ്മില്ലാ ഖാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫോസിൽ പ്ലാനറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആകാശ ഗോളം??
a) ഗാനിമീഡ്
b) ഫോബോസ്
c) ചൊവ്വ
d) ചന്ദ്രൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആരുമായി ചേർന്നാണ് ജാനപീഠം ജേതാവായ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ അറബിപൊന്ന് എന്ന നോവൽ രചിച്ചത്?
a) എൻ പി മുഹമ്മദ്
b) എം കെ സാനു
c) പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള
d) കെ എൽ മോഹന വർമ്മ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ക്രിസ്ത്യൻ ദേവാലയം?
a) സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് പള്ളി
b) കൊടുങ്ങല്ലൂർ പള്ളി
c) പുത്തൻപള്ളി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Lakshadweep??
a) Kavarathi
b) Silong
c) Agarathala
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
SEATO പിരിച്ചുവിട്ട വർഷം?
a) 1985
b) 1991
c) 1977
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Mysore?
a) Godhavari
b) Kaveri
c) Krishna
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ അക്ഷാസ്ഥി കൂടത്തിൽ പെടാത്തത്?
a) തലയോട്
b) തോളെല്ലും ഇടിപ്പെല്ലും
c) നട്ടെല്ല്
d) മാററെല്ലും വാരിയെല്ലും
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Although my car is expensive / I have had / a lot of trouble with it / NE?
a) D
b) C
c) A
d) B
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലബാര്‍ കുടിയാന്മാ നിയമം പാസ്സാക്കിയത് എന്ന്

A) 1936 B) 1930 C) 1963 D) 1942?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He is the man __ saved the child.?
a) when
b) whom
c) who
d) which
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൈലന്റ് വാലിയെ നാഷണൽ പാർക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം?
a) 1984
b) 1985
c) 1975
d) 1976
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും അധികം ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട മലയാള നോവലാണ്

(Kerala PSC Q & A)?
a) അവകാശികൾ
b) ചെമ്മീൻ
c) നാലുകെട്ട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. ബക്സർ യുദ്ധം നടന്ന വർഷം??
  a) 1721
  b) 1764
  c) 1754
  d) 1784
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 2. Feminine of lad?
  a) Lord
  b) Maid
  c) Lady
  d) Lass
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കേരളത്തിലുള്ള കായലുകളുടെ എണ്ണം?
  a) 27
  b) 44
  c) 34
  d) 41
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഫാന്റം എന്ന കഥാപാത്രം ആരുടെ സൃഷ്ടിയാണ്??
  a) എഡ്ഗർ റൈസ് ബറോഗ്
  b) ബ്രാം സ്റ്റോക്കർ
  c) ലിയോൺ ലി ഫാൽക്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ദേശീയ ഫുട്‌ബോൾ ലീഗ് ആരംഭിച്ച വർഷം??
  a) 1996
  b) 1994
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  2014 സ്ഥാപനത്തിന് നൂറ്റി അമ്പതാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ച ബാങ്ക് ഏത്??
  a) അലഹബാദ് ബാങ്ക്
  b) സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ
  c) ആർബിഐ
  d) ബാങ്ക് ഓഫ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  മദർതെരേസയുടള്ള ആദരസൂചകമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കിയത്?
  a) 2013 സെപ്റ്റംബർ 4
  b) 2016 സെപ്റ്റംബർ 4
  c) 2015 സെപ്റ്റംബർ 4
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഏറ്റവും സാക്ഷരത കൂടുതലുള്ള കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശം??
  a) ഡൽഹി
  b) ലക്ഷദ്വീപ്
  c) ചണ്ഡീഗഡ്
  d) പുതുച്ചേരി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ആൽപ്സ് പർവ്വതത്തിൽ ഹേമന്ത കാലത്ത് വീശുന്ന തണുത്ത പർവ്വത കാറ്റ്?
  a) ഫൊൻ
  b) ചിനൂക്ക്
  c) മിസ്ട്രൽ
  d) ഹർമാട്ടൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Do you get me ? എന്നതിൻറെ ഉചിതമായ മലയാള തർജ്ജമ ഏത്??
  a) നിങ്ങൾക്കെന്നെ മനസ്സിലാകുമോ ?
  b) നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം അറിയുമോ?
  c) നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയാമോ?
  d) നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ?
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഡൽഹി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഭരിച്ച സുൽത്താനേറ്റ് രാജവംശം?
  a) തുഗ്ലക്ക് വംശം
  b) ഖിൽജി വംശം
  c) അടിമ വംശം
  d) സെയ്ദ് വംശം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  (2a-3b)^2 എന്നതിന്റെ വിപുലീകരണത്തിൽ ab യുടെ ഗുണോത്തരം എത്ര?
  a) 6
  b) -12
  c) -6
  d) 12
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Cholestrol is synthesised in?
  a) Pancreas
  b) Liver
  c) Spleen
  d) Brunners
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഫക്രുദീൻ അലി അഹമ്മദ്‌ മെഡിക്കൽ കോളേജ് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു??
  a) ബർപേട്ട
  b) ജോർഹത്ത്
  c) ഗുവാഹത്തി
  d) ഷില്ലോങ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ എക്സറെ കണ്ടുപിടിച്ചതാര്?
  a) മാഡം ക്യൂരി
  b) വില്യം കോൺറാട് റോൺജൻ
  c) മാക്സ് വോൺലൈയു
  d) മാക്സ് പ്ലാങ്ക്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പഞ്ചസാരയില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകങ്ങള്‍ ??
  a) കാര്‍ബണ്‍ , ഹൈഡ്രജന്‍, നൈട്രജന്‍
  b) കാര്‍ബണ്‍, നൈട്രജന്‍, ഓക്സിജന്‍
  c) നൈട്രജന്‍, ഹൈഡ്രജന്‍, ഓക്സിജന്‍
  d) കാര്‍ബണ്‍, ഹൈഡ്രജന്‍, ഓക്സിജന്‍
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  നേഷൻ എന്ന പത്രത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര്?
  a) ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ
  b) ബാലഗംഗാധര തിലക്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Which coastal area of India is known for numerous lagoons?
  a) Malabar Coast
  b) Coromandel
  c) Gujarat coast
  d) Konkan coast
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ അനുജന്റെ പര്യായപദം കണ്ടെത്തുക?
  a) അഗ്രജൻ
  b) കനിഷ്ഠൻ
  c) അഗ്രിമൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
   ’കടുശര്‍ക്കര പ്രയോഗം’ എന്ന ശൈലിയുടെ അര്‍ത്ഥം

A) അതിമധുരം B) കാഠിന്യമേറിയത് C) അവസാനത്തെ അടവ് D) ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പണി?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വള്ളത്തോൾ പുരസ്‌കാരം തുകയെത്ര? ]?
a) - 111111
b) - 100001
c) - 100000
d) - 11111
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചാലിസ എന്ന 40 അംഗ പ്രഭു സഭ രൂപീകരിച്ചത് :?
a) കുത്തബ്ദീൻ ഐബക്ക്
b) ചെങ്കിസ്‌ഖാൻ
c) മുഹമ്മദ്‌ബിൻ തുഗ്ലക്ക്
d) ഇൽത്തുമിഷ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1) തെറ്റായ പദമേത്?
a) A) നിസ്സാരം
b) B) പുരസരം
c) C) ദുശ്ശീലം
d) D) നിസ്സംഗത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🍂രാജതരംഗിണി രചിച്ചത്?
a) തുളസിദാസ്
b) കൽഹണൻ
c) സൂർദാസ്
d) ശാർഗമ ദേവൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാരിതം ഏത്?
a) വായിക്കുന്നു
b) പറയുന്നു
c) ഓടുന്നു
d) പഠിപ്പിക്കുന്നു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ഡൊറാഡൂണ്‍’ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് :?
a) ഉത്തരാഖണ്ഡ്
b) ഛത്തിസ്ഗഢ്
c) രാജസ്ഥാന്‍
d) ഉത്തരാഞ്ചല്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Ask him ____

(Excellence Academy)?
a) Weather does he like coffee
b) Whether he like coffee
c) Whether he do like coffee
d) Whether he likes coffee
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Below are the list of important International days Find the wrongly marked one?
a) April24-World Book Day
b) March 22- Water Day
c) September16-Ozoneday
d) January30-Leprosy eradication day
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തുഴ+ആൻ =തുഴയാൻ സന്ധിയേത്?
a) ലോപ സന്ധി
b) ആഗമ സന്ധി
c) ദ്വിത്വ സന്ധി
d) ആദേശ സന്ധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പരീക്കുട്ടി താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതു കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ്?
a) ചെമ്മീൻ
b) ബാല്യകാലസഖി
c) ഉമ്മാച്ചു
d) അറബിപ്പൊന്ന്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Choose the correct antonym of freedom.?
a) Independence
b) Liberty
c) Choice
d) Restriction
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The phrasal verb water down means?
a) Flow
b) Dilute
c) Vomit
d) Drink
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യ പുത്തൻ സാമ്പത്തിക നയം സ്വീകരിച്ചത് ഏത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കാലത്താണ്

?
a) രാജീവ് ഗാന്ധി
b) നരസിംഹറാവു
c) മൻമോഹൻ സിംഗ്
d) ഇന്ദിരാഗാന്ധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ഹോംറൂൾ ലീഗ് പൂനെയിൽ സ്ഥാപിച്ചത്?
a) ബാലഗംഗാധര തിലകൻ
b) മാഡം ബിക്കാജി കാമ
c) ആനി ബസന്റ്
d) പി സി റോയ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പഖുയി ടൈഗർ റിസർവ്വ് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു??
a) അരുണാചൽ പ്രദേശ്
b) അസം
c) നാഗാലാന്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാപ്പിച്ചെടിയുടെ ജന്മദേശം?
a) എത്യോപ്യ
b) ബ്രസീൽ
c) ചൈന
d) അറേബ്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
H-97 ഏതിന്റെ സങ്കരയിനമാണ്

?
a) എള്ള്
b) നാളികേരം
c) പടവലം
d) മരച്ചീനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വജ്രസൂചി എന്ന ഗ്രന്ഥം ആരാണ് എഴുതിയത്?
a) കുമാരനാശാൻ
b) അശ്വഘോഷ്
c) സുകുമാർ അഴീക്കോട്
d) സാറാ ജോസഫ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘മുത്തശ്ശി’ ആരുടെ കൃതിയാണ്??
a) മാധവിക്കുട്ടി
b) ലളിതാംബിക അന്തർജ്ജനം
c) സുഗതകുമാരി
d) ബാലാമണിയമ്മ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ഇന്ത്യ വിൻസ് ഫ്രീഡം’ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവ്??
a) മൗലാന അബുൾകലാം ആസാദ്
b) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
c) ദാദാഭായ്‌ നവറോജി
d) സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശുക്രന്റെ പരിക്രമണ കാലം??
a) 246 ദിവസങ്ങൾ
b) 224 ദിവസങ്ങൾ
c) 243 ദിവസങ്ങൾ
d) 226 ദിവസങ്ങൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Paytm,___metro tie up for QR- based tickets??
a) Delhi
b) Bangalore
c) Hyderabad
d) Lucknow
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു മാസം കൂടി പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ കലാപകാരികൾക്ക് കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ രാജ്യം അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായേനെ “ ടി എച്ച് ബാബർ ഏത് കലാപത്തെക്കുറിച്ച് ആണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്?
a) സാന്താൾ കലാപം
b) കുറിച്യർ കലാപം
c) ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം
d) നീലം കലാപം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
In which year Adolf Hitler was appointed as Chancellor of Germany?

?
a) 1938
b) 1933
c) 1935
d) 1932
e) 1940
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം എത്ര ദിവസം നീണ്ടുനിന്നു?(Talent Academy)?
a) 615
b) 607
c) 603
d) 309
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യുഎൻഎ ഏറ്റവും വലിയ ഘടകം?
a) രക്ഷാസമിതി
b) സെക്രട്ടറിയേറ്റ്
c) പരിരക്ഷണ സമിതി
d) പൊതുസഭ
e) സാമ്പത്തിക-സാമൂഹിക സമിതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സമാന പദം എഴുതുക- ദർപ്പം?
a) അഹങ്കാരം
b) വേദന
c) ദുഃഖം
d) സന്തോഷം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു വസ്തുവിന് വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും അകലെയുള്ള ബിന്ദു

?
a) ഫാർ പോയിന്റ്
b) ലോങ്ങ്‌ പോയിന്റ്
c) നിയർ പോയിന്റ്
d) ഇവയൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which film won the Best Picture Award at the recently held Academy Awards??
a) Joker
b) Parasite
c) 1917
d) Once Upon a Time in Hollywood
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ കുംഭമേള എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്?
a) ശബരിമല മകരവിളക്ക്
b) തൃശൂർ പൂരം
c) ആറ്റുകാൽപൊങ്കാല
d) ഗുരുവായൂർ ഏകാദശി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Plural of “manservant “?
a) Men servants
b) Men servant
c) Man servants
d) Man servants
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിദേശ കാര്യങ്ങൾ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളെ പിന്തുടരും എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചത്?
a) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
b) ഗാന്ധിജി
c) അംബേദ്കർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംസ്ഥാന നിയമസഭ സ്‌പീക്കറിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ :?
a) 177
b) 93
c) 178
d) 188
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്യരെ ദ്രോഹിക്കുന്നതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്ന അവസ്ഥ?
a) പരപീഡനം
b) പരപീഡ
c) പരപീഡനരതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉമവിയ്യ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ സംഗീതജ്ഞൻ?
a) ഇബ്ൻ മിസ്ജ
b) ഇബ്ൻ സുരായി
c) ഇബ്നു മുഹ്രിസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യ ജൈവ ഗ്രാമം??
a) ഉടുമ്പന്നൂർ
b) വണ്ടൻമേട്
c) രാമക്കൽമേട്
d) ഉടുമ്പൻചോല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശീതസമരം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്?
a) ആർതർ ബാൽഫർ
b) വാൾട്ടർ ലിപ്മാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രകാശവർഷം എന്തിന് യൂണിറ്റ് ആണ്?
a) ദൂരം
b) വേഗത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാനുവൽ മാറിരോ ക്രൂസ് ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ആണ്?
a) ഈജിപ്റ്റ്
b) റഷ്യ
c) ക്യൂബ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രൈമേറ്റുകളിൽ ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയത്?
a) ചിമ്പാൻസി
b) മനുഷ്യൻ
c) ഗോറില്ല
d) ഓറങ് ഉറാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പിന്നോക്ക വിഭാഗക്കാരുടെ ഉദ്യോഗകയറ്റത്തിന് ഭരണഘടനാപരമായ സംരക്ഷണം നൽകിയ ഭേദഗതി??
a) 72
b) 77
c) 79
d) 83
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Many ships cross_____ Atlantic Ocean?
a) A
b) An
c) The
d) No article
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ആണവശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ്??
a) ജെയിംസ് ക്ലാർക്ക് മാക്സ്‌വെൽ
b) Dr ഹോമി ജെ ഭാഭ
c) സി വി രാമൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അഭിനവഗുപ്തന്‍ രചിച്ച നാട്യശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥം ??
a) ഹസ്തലക്ഷണദീപിക
b) അര്‍ത്ഥശാസ്ത്രം
c) കാവ്യദര്‍ശനം
d) അഭിനവ ഭാരതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ ആന്തരാവയവം??
a) കരൾ
b) മസ്തിഷ്കം
c) അയോർട്ട
d) വ്യക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. ടെന്നീസ് കോർട്ട് പ്രതിജ്ഞ ഏത് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു??
  a) ഫ്രഞ്ച്
  b) ചൈനീസ്
  c) റഷ്യൻ
  d) അമേരിക്കൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Apples are dear. ……..oranges?
  a) Then are
  b) So are
  c) But are
  d) And are
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രധാന നിർത്തരൂപം അല്ലാത്തത്

?
a) കോലാട്ടം
b) യക്ഷഗാനം
c) തെരുക്കൂത്ത്
d) ഭരതനാട്യം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഗ്രഹം?
a) വ്യാഴം
b) കലിസ്റ്റോ
c) അയോ
d) ഗാനിമീഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇൻറർനാഷണൽ ഫണ്ട് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ് ആസ്ഥാനം?
a) ജനീവ
b) പാരീസ്
c) റോം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“അവനവനാത്മ സുഖത്തിനാചരിക്കുന്നവയപരനു സുഖത്തിനായി വരേണം”

ആരുടെ വാക്കുകളാണ്?
a) ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ
b) കുമാരനാശാൻ
c) അയ്യങ്കാളി
d) ശ്രീനാരായണഗുരു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാസവസ്തുക്കളുടെ രാജാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്?
a) നൈട്രിക്ക് അസിസ്
b) അമോണിയ
c) സൾഫ്യൂരിക്ക് ആസിഡ്
d) വനേഡിയം പെന്റോക്സൈഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയുടെ നക്കല്‍ തയ്യാറാക്കിയത് ?

A) നന്ദലാല്‍ ബോസ് B) ബി.എന്‍.റാവു C) ബി.ആര്‍.അംബേദ്ക്കര്‍ D) രാജേന്ദ്രപ്രസാദ്?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള സ്റ്റേറ്റ് കശുവണ്ടി വികസന കോർപ്പറേഷൻ ആസ്ഥാനം??
a) മലപ്പുറം
b) തൃശ്ശൂർ
c) കൊല്ലം
d) കണ്ണൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Anti-defection law is given in which schedule of Indian constitution??
a) Tenth Schedule
b) First Schedule
c) Second Schedule
d) Fourth Schedule
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
…………….. parents are educated, they don’t understand their child’s interests.?
a) As
b) Unless
c) Until
d) Although
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സിദ്ധ ഗ്രാമം? ]?
a) - കായംകുളം
b) - ചന്തിരൂർ
c) - നൂറനാട്
d) - അരൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഗ്നീഷ്യം കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തി ? (Talent Academy)?
a) ജോസഫ് ബ്ലാക്ക്
b) ഹംഫ്രി ഡേവി
c) ജോസഫ് പ്രീസ്റ്റ്ലി
d) ഡാനിയല്‍ റൂഥര്‍ഫോര്‍ഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക വൃദ്ധ ദിനം?
a) ഒക്ടോബർ 1
b) സെപ്റ്റംബർ 1
c) സെപ്റ്റംബർ 2
d) ഒക്ടോബർ 2
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗൃഹസ്ഥൻ?
a) ഗ്രഹസ്ഥി
b) ഗൃഹിണി
c) ഗൃഹസ്ഥ
d) ഗൃഹസ്ഥി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The presence of what distinguishes a plant cell from an animal cell??
a) Chloroplasts
b) Cell wall
c) Cell membrane
d) Nucleus
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണം സംബന്ധിച്ച് മാർഗരേഖകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രമേയം അംഗീകരിച്ച വർഷം?
a) 1986
b) 1985
c) 1984
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
When is world unani day celebrated?
a) Feb 10
b) Feb 11
c) Feb 12
d) Feb 13
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which Indian athlete won the GV Raja Sports award of Kerala Government, in the male category??
a) Arokia Rajiv
b) Jinson Johnson
c) Govindan Lakshmanan
d) Muhammad Anas
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘Roman holiday’ means?
a) Enjoy life as much as we can
b) Enjoyment on the suffering of others
c) Enjoyment on the helping of others
d) None of these
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡിലനോയിയുടെ ജന്മദേശം?
a) നെതർലാൻഡ്
b) ബെൽജിയം
c) ഡെൻമാർക്ക്
d) പോർച്ചുഗീസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആൻ്റിജൻ ഇല്ലാത്ത രക്ത ഗ്രൂപ്പ് ഏത്?
a) AB ഗ്രൂപ്പ്
b) O ഗ്രൂപ്പ്
c) B ഗ്രൂപ്പ്
d) A ഗ്രൂപ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ പറയുന്നവയിൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി??
a) ഭവാനി
b) ചിന്നാർ
c) കബനി
d) പാമ്പാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നൂറാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിഷയം??
a) ചരക്കുസേവന നികുതി
b) സഹകരണസംഘങ്ങൾ
c) ദേശീയ പിന്നോക്കവിഭാഗ കമ്മീഷൻ
d) ഇന്ത്യയും-ബംഗ്ലാദേശും തമ്മിലുള്ള ലാൻഡ് ബൗണ്ടറി എഗ്രിമെന്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവിതാംകൂറിലെ അവസാനത്തെ വനിത ഭരണാധികാരി?
a) റാണി ഗൗരി പാർവതി ഭായി
b) പൂരാടം തിരുനാൾ സേതു ലക്ഷ്‌മി
c) റാണി ഗൗരി ലക്ഷ്മി ഭായി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘Mare’ is the female off?
a) Bull
b) Ram
c) Stallion
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും വർത്തുള ആകൃതിയിലുള്ള ഭ്രമണപഥമുള്ള ഗ്രഹം??
a) ഭൂമി
b) വ്യാഴം
c) ശനി
d) ബുധൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ഏതാണ്??
a) ചണ്ടീഗഢ്
b) ലക്ഷദ്വീപ്
c) പുതുച്ചേരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് തറൈൻ യുദ്ധത്തിലാണ് പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ മുഹമ്മദ് ഗോറിയെ തോൽപ്പിച്ചത്?
a) 1191
b) 1190
c) 1091
d) 1192
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയില്‍ ഭക്ഷണ പദാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ക്ക് ചുവന്ന നിറം നല്‍കാനുപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തു?
a) ടാര്‍ട്രസിന്‍
b) ഇന്‍ഡിഗോ-കാര്‍മൈന്‍
c) എറിത്രോസിന്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ തുള്ളൽ കൃതി ഏത്??
a) കൃഷ്ണഗാഥ
b) ഉണ്ണുനീലിസന്ദേശം
c) കല്യാണസൗഗന്ധികം
d) ഗജേന്ദ്രമോക്ഷം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥ യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ?
a) 356
b) 360
c) 354
d) 352
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏതു മരത്തിൻറെ സസ്യശാസ്ത്ര നാമമാണ് ഫൈക്കസ് ബംഗാളൻസിസ്?
a) മാവ്
b) അരയാൽ
c) പേരാൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(16) )അന്തരിച്ച നേതാവിന് പ്രമാണം അർപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് യോഗം ആരംഭിച്ചത് - ഈ വാക്യത്തിലെ തെറ്റായ പ്രയോഗം ഏത്?
a) പ്രമാണം
b) നേതാവിന്
c) അന്തരിച്ച
d) ആരംഭിച്ചത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പച്ചില - സന്ധിയേത്??
a) ലോപം
b) ദിത്വം
c) ആദേശം
d) ആഗമം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി പ്ലാസ്റ്റിക് കറൻസികൾ പുറത്തിറക്കിയ രാജ്യം?
a) ഇക്വഡോർ
b) ആസ്ട്രേലിയ
c) പാക്കിസ്ഥാൻ
d) ചൈന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി??
a) മൗണ്ട് മക്കൻലി
b) മൗണ്ട് കോസിയാസ്‌കോ
c) വിൻസൺ മാസിഫ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which is the place where Mahatma Gandhi planted a mango tree known as Gandhi Mavu during freedom struggle :?
a) Varkala
b) Thalasseri
c) Payyannur
d) Vadakara
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സോഡിയം വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയ?
a) മോണ്ട്
b) ബോഷ്
c) ഡൗൺസ്
d) ഡൗ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സെറിബ്രത്തിനു തൊട്ടു താഴെയായി കാണുന്ന നാഡീകേന്ദ്രമാണ്?
a) സെറിബല്ലം
b) തലാമസ്
c) ഹൈപ്പോതലാമസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക ഹിന്ദി ദിനം?
a) ജനുവരി 10
b) ജനുവരി 9
c) ജനുവരി 24
d) ജനുവരി 29
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Unless you change your habits,………?
a) You would suffer
b) You should suffer
c) You will suffer
d) You shall suffer
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രണ്ടുതവണ INC അധ്യക്ഷന്‍ ആയ ആദ്യ വിദേശി ??
a) WC banarjee
b) George yule
c) AO hume
d) William wedderburn
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സെൻട്രൽ ഡ്രഗ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?
a) ചെന്നൈ
b) ലക്നൗ
c) ന്യൂഡൽഹി
d) കൊൽക്കത്ത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ

?
a) ഹേബർ പ്രക്രിയ
b) ഓസ്റ്റിവാൾഡ് പ്രക്രിയ
c) സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ
d) ഡൗൺസ് പ്രക്രിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താപപ്രതിരോധശേഷിയുള്ള ഒരിനം ഗ്ലാസ്??
a) ഫ്ലിന്റ് ഗ്ലാസ്
b) ഹാര്‍ഡ് ഗ്ലാസ്‌
c) പൈറക്‌സ് ഗ്ലാസ്
d) ഫൈബര്‍ ഗ്ലാസ്‌
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പുതിയ പാർലമെൻറ് മന്ദിരം നിർമിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതിയുടെ പേര്??
a) Central vista project
b) Project 2022
c) Adarsh project
d) Sansad project
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🍂കൊർദോവ സർവകലാശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ?
a) സ്പെയിൻ
b) ഇറ്റലി
c) റോം
d) വെനീസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കണ്ടെത്തിയത്??
a) കാൾ ഷീലെ
b) ജോസഫ് പ്രീസ്റ്റ്ലി
c) ജോസഫ് ബ്ലാക്ക്
d) ഡാനിയൽ റൂഥർഫോർഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചൊവ്വ പര്യവേഷണത്തിന് ഇന്ത്യയെ സഹായിച്ച രാജ്യം?
a) ഫ്രാൻസ്
b) ജർമ്മനി
c) റഷ്യ
d) ഫിജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജ് ന്റെ വിരമിക്കൽ പ്രായം?
a) 55
b) 65
c) 62
d) 60
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who is the father of Constitution??
a) Imran Khaid
b) John James
c) Robert C
d) James Madison
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അള്ളാപ്പിച്ച മൊല്ലാക്ക ഏത് കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ്?
a) സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാർ
b) അറബി പൊന്ന്
c) ബാല്യകാലസഖി
d) ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സിക്കിമിന്റെ ജീവരേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നന്ദി?
a) ടീസ്റ്റ
b) കോസി
c) ബ്രഹ്മപുത്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ നാടുവാഴികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാദേശിക സമിതികള്‍ ??
a) മുന്നൂറ്റവർ, അഞ്ഞൂറ്റവർ
b) നൂറ്റവർ, മുന്നൂറ്റവർ
c) മുന്നൂറ്റവർ, അറുന്നൂറ്റവർ
d) മുന്നൂറ്റവർ, ഇരുന്നൂറ്റവർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിളവെടുപ്പ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം??
a) കരമന
b) ചേർത്തല
c) ചാലക്കുടി
d) ചൂണ്ടൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Valentino റോസി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന കായികയിനം?
a) ബാസ്കറ്റ് ബോൾ
b) ഫോർമുല വൺ കാറോട്ടം
c) ബൈക്ക് റേസിംഗ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലബാർ കുടിയായ്മ നിയമം നടപ്പിലാക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്ത കമ്മീഷൻ?
a) ലോഗൻ കമ്മീഷൻ
b) ടി എൽ സ്ട്രേഞ്ച് കമ്മീഷൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഭൂതല വ്യോമ മിസൈൽ?
a) നാഗ്
b) അഗ്നി
c) ആകാശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Remove?
a) Get on
b) Cut off
c) Get off
d) Give on
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. ശ്രീരംഗ പട്ടണം ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ്??
  a) കാവേരി
  b) യമുന
  c) നർമ്മദ
  d) ഗംഗ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വഴിതെളിച്ച ഗ്രാമവികസന പദ്ധതി??
  a) ഫർക്ക
  b) ഇട്ടാവ
  c) സേവാഗ്രാം
  d) ബറോഡ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ലക്ഷ്യം മാർഗ്ഗത്തെ സാധൂകരിക്കും?
  a) മാക്യവല്ലി
  b) വീരേശലിംഗം
  c) സോക്രട്ടീസ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ

?
a) കാനിംഗ്‌ പ്രഭു
b) മേയോ പ്രഭു
c) ഡൽഹൗസി പ്രഭു
d) കാഴ്‌സൺ പ്രഭു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിന് തലസ്ഥാനം ഡൽഹിയിലേക്ക് മാറ്റിയത് ആരാണ്?
a) ഷാജഹാൻ
b) അക്ബർ
c) ഔറംഗസീബ്
d) ഹുമയൂൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ തേനിന്റെ ഉത്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടരിക്കുന്നത് ഏത്??
a) റൗണ്ട് റവല്യൂഷൻ
b) സിൽവർ റവല്യൂഷൻ
c) ബ്രൗൺ റവല്യൂഷൻ
d) ഗോൾഡൻ റവല്യൂഷൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഹൈക്കോടതി?
a) ഗാങ്ട്ടോക് ഹൈകോടതി
b) ചണ്ഡീഗഡ് ഹൈക്കോടതി
c) ത്രിപുര ഹൈക്കോടതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിക്കോബാറിന് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശം??
a) ഇന്തോനേഷ്യ
b) മാലിദ്വീപ്
c) മലേഷ്യ
d) മ്യാൻമാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പുതിയ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയപ്രകാരം ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുന്ന രീതി?
a) 4+3+3+3
b) 3+4+5+3
c) 5+3+3+4
d) 10+2+3
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
We expect ….. official enquiry into the incident?
a) a
b) the
c) an
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കഥാപാത്രം കൃതി രചയിതാവ് ക്രമത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു- തെറ്റ്???
a) പെരിഞ്ചക്കോടൻ -രാമരാജബഹദൂർ- സി വി രാമൻപിള്ള
b) എല്ലാം ശരിയാണ്
c) കുഞ്ഞേനോച്ചൻ - അരനാഴികനേരം- പാറപ്പുറത്ത്
d) ശിവാനി -ഗുരുസാഗരം -ഓവി വിജയൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുത്തൂറ്റ് ടെക്നോ പൊളിസ് പ്രത്യേകത?
a) കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഐടി പാർക്ക്
b) കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ ഐടി പാർക്ക്
c) കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഐടി പാർക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വാസ്കോഡഗാമ വരുന്നതുവരെ കേരളത്തിലെ വിദേശവ്യാപാരം ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു?
a) അറബികൾ
b) ഇംഗ്ലീഷുകാർ
c) ചൈനക്കാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുപ്രീം കോടതി ആദ്യം നിലവിൽ വന്നത് എവിടെ?
a) അഹമ്മദാബാദ്
b) ഡൽഹി
c) ലാഹോർ
d) കൊൽക്കത്ത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ട് കാരണം കൂടുതൽ കോവിട് ബാധിതരുള്ള രാജ്യം?
a) ഇന്ത്യ
b) ജർമനി
c) റഷ്യ
d) Usa
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യ നട്ടെല്ലിലെ കശേരുക്കളുടെ എണ്ണം?
a) 33
b) 38
c) 22
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ഏക മലയാളി ആയിരുന്നു ശ്രീ ശങ്കരൻ നായർ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്ത അമരാവതി കോൺഗ്രസ നടന്ന വർഷം?
a) 1898
b) 1896
c) 1897
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി fm സർവീസ് ആരംഭിച്ച സ്ഥലം?
a) കൊച്ചി
b) തിരുവനന്തപുരം
c) കണ്ണൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“ ഇന്ത്യയുടെ വാണിജ്യ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുപോലൊരു ദുരിതം കാണാനില്ല. പരുത്തി നെയ്ത്തുകാരുടെ എല്ലുകൾ ഇന്ത്യൻ സമതലങ്ങളെ വെളുപ്പിക്കുന്നു”?
a) റോബർട്ട് ക്ലൈവ്
b) വില്യം ബെന്റിക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിജയനഗരത്തിലെ ഏത് വംശത്തിലാണ് കൃഷ്ണദേവരായർ ജനിച്ചത്??
a) സംഗമ
b) അരവിഡു
c) സാലുവ
d) തുളുവ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒന്നാം കേരള മന്ത്രി സഭയിൽ സഹകരണം കൈകാര്യം ചെയ്ത മന്ത്രി?
a) കെ സി ജോർജ്
b) ടി എ മജീദ് ദ
c) ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി
d) കെ ആർ ഗൗരിയമ്മ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിന്റെ മാഞ്ചസ്റ്റർ?
a) കോഴിക്കോട്
b) വയനാട്
c) കണ്ണൂർ
d) കാസർകോട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മധുമതി ‘ ഏത് വിളയുടെ അത്യുല്പാദന ശേഷിയുള്ള വിത്തിനമാണ്..? ]?
a) കശുവണ്ടി
b) കരിമ്പ്
c) മഞ്ഞൾ
d) നെല്ല്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സത്യാഗ്രഹികളുടെ രാജകുമാരൻ എന്ന് ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്?
a) മാവോ സേതൂങ്നെ
b) യേശുക്രിസ്തുവിനെ
c) സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി INSTA എന്നാ ഓൺലൈൻ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോം കൊണ്ടുവന്ന ബാങ്ക്?

Pscqhunt CA?
a) സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ
b) ഫെഡറൽ ബാങ്ക്
c) സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്
d) പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോദിക ഭാഷകളിൽ ഉൾപെടുന്ന വിദേശ ഭാഷ??
a) ഡോഗ്രി
b) സന്താളി
c) നേപ്പാളി
d) മൈഥിലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് വ്യക്തിയുടെ സ്വാധീനത്തിലാണ് ഗാന്ധിജി നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത്? (PSC Rankmaster )?
a) മഹാദേവ് ദേശായി
b) റോമയിൻ റോളണ്ട്
c) ഹെൻറി ഡേവിഡ് തോറോ
d) ടാഗോർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കുറവ് ജനസാന്ദ്രതയുള്ള സംസ്ഥാനം ?

(എക്സലൻസ് അക്കാദമി )?
a) മിസോറാം
b) അരുണാചൽ പ്രദേശ്
c) സിക്കിം
d) ഗോവ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാഞ്ചാലി ശപഥം ആരുടെ കൃതിയാണ്?
a) സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി
b) വീരേശലിംഗം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Highway man മലയാള അർത്ഥം എന്ത്

?
a) സങ്കീർണ്ണമായ പ്രശ്നം
b) നഗരവാസി
c) പിടിച്ചുപറിക്കാരൻ
d) കുറ്റവാളി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
watch and play lest you— fall into temptation (Subi)?
a) Would
b) Can
c) Should
d) Will
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആധുനിക രീതിയിലുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ പ്രതീക സമ്പ്രദായം ആവിഷ്കരിച്ച സ്വീഡിഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ??
a) ഹെന്റി കാവൻഡിഷ്
b) ബെഴ്സീലിയസ്
c) ഹംഫ്രി ഡേവി
d) ലാവോസിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“കോക്കാഞ്ചിറ മറിയം” എന്ന കരുത്തായ കഥാപാത്രം ഉൾപ്പെടുന്ന കൃതി??
a) പുതപ്പ്
b) മാറ്റാത്തി
c) ഊരുകാവൽ
d) ആലാഹയുടെ പെണ്മക്കൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭഗവത്ഗീതയും, ഉപനിഷത്തുകളും പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തത്?
a) അപ്പോൾ ഫൈസി
b) ധാരാഷികോവ്
c) മഹേഷ് ദാസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബംഗാളിലെ ആദ്യ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ??
a) റോബർട്ട് ക്ലൈവ്
b) കോൺവാലിസ് പ്രഭു
c) വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ്സ്
d) കാനിങ് പ്രഭു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചമ്പാരനിലെ നീലം കർഷകരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഗാന്ധിജിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തി?
a) ബ്രിജ് ബാബു കിഷോർ പ്രസാദ്
b) രാജ് കുമാർ ശുക്ല
c) ലാല ഹർദയാൽ
d) ദാദ അബ്ദുല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാനസി എന്ന കൃതിയുടെ രചയിതാവ്?
a) ചങ്ങമ്പുഴ
b) കമലാ സുരയ്യ
c) എം.മുകുന്ദൻ
d) പി.വത്സല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ സാധാരണക്കാർ നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് ജനസൗഹൃദ ആശുപത്രികൾ തുടങ്ങുന്ന പദ്ധതി?
a) - ലൈഫ്
b) - ആർദ്രം
c) - സാന്ത്വനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തെ ഗ്രാമം?
a) പീലിക്കോട്
b) പാറശ്ശാല le
c) കളിയിക്കാവിള
d) തലപ്പാടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Opposite of the word ‘Exotic’?
a) neurotic
b) myopic
c) indigenous
d) chaotic
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗാന്ധി വധക്കേസിൽ വിധി പുറപ്പെടുവിച്ച ന്യായാധിപൻ??
a) അതുൽ സുധാകർ റാവു പാണ്ടെ
b) ചൗധരി ഹരിറാം
c) ആത്മചരൺ അഗർവാൾ
d) അധോജ പുത്ര നായക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കല്ലട ഡാമിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന വന്യമൃഗസംരക്ഷണകേന്ദ്രം?
a) ചെന്തുരുണി
b) ചിന്നാർ
c) സൈലന്റ് വാലി
d) ആറളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Things haven’t changed __ over the past few years?
a) Much
b) More
c) Few
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Ujjain?
a) Kshipra
b) Hoogly
c) Subarnarekha
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രക്ഷാസമിതിയിൽ ഉള്ള സ്ഥിരാംഗങ്ങൾ p5 രാഷ്ട്രങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു, താഴെ കൊടുത്തവയിൽ p5 രാഷ്ട്രത്തിൽ പെടാത്തത്?
a) ചൈന
b) റഷ്യ
c) ജപാൻ
d) ഫ്രാൻസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹീംലിച്ചു മാനുവർ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
a) എല്ലൊടിയൽ
b) ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക്
c) മുറിവ്
d) ശ്വാസപഥം അടയൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
They live in ……. apartment in ……. City.

(Kerala PSC Q & A)?
a) the, an
b) an, a
c) an, the
d) a, the
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യക്കാരനായ ആദ്യ നാവിക സേന മേധാവി??
a) അഡ്മിറൽ അശ്വിനി ലോഹാനി
b) അഡ്മിറൽ യു എസ് നന്ദ കിഷോർ
c) വൈസ് അഡ്മിറൽ ആർ ഡി കതാരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🐾 Apply for🐾?
a) Put in
b) Put off
c) Put on
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഐക്യരാഷ്ട്രസംഘടനയിൽ എല്ലാ അംഗരാജ്യങ്ങളും അംഗങ്ങളാകുന്ന സമിതി??
a) സാമ്പത്തിക-സാമൂഹിക സമിതി
b) പൊതുസഭ
c) രക്ഷാസമിതി
d) ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് കൗൺസിൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തേഭാഗ സമരം നടന്നത് എവിടെ ??
a) ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
b) ഡല്‍ഹി
c) ബംഗാള്‍
d) ബോംബെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(7) ഏഴിമലയെ എലിനാട് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്?
a) ഇബ്നു ബത്തൂത്ത
b) സാമൂതിരി
c) മാർക്കോ പോളോ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലെ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് മന്ദിരം ആണ് റൈറ്റേഴ്സ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്?
a) വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ
b) ആസാം
c) മഹാരാഷ്ട്ര
d) കർണാടക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ പറയുന്നവയിൽ സ്ഥിര വാതം അല്ലാത്തത് ഏത്?
a) വാണിജ്യ വാതങ്ങൾ
b) മൺസൂൺ കാറ്റ്
c) ധ്രുവീയ വാതങ്ങൾ
d) പശ്ചിമവാതങ്ങൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുടുംബ ശ്രീ പ്രവർത്തകർക്കായി കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച വായ്പാ പദ്ധതി???
a) സൗഹ്യിതം
b) സഹായനം
c) സഹായഹസ്തം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
42ndഭരണഘടനാ ഭേദഗതിഏത് കമ്മിറ്റി ശുപാർശ പ്രകാരം ആണ്?
a) സ്വരൺ സിംഗ് കമ്മിറ്റി
b) ചൗധരി കമ്മിറ്റി
c) കെജി ഷാ കമ്മിറ്റി
d) ബൽവന്ത് റായ് കമ്മിറ്റി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആന്ധ്ര പ്രദേശിനെ തലസ്ഥാനം?
a) ഹൈദരാബാദ്
b) കർണൂൽ
c) അമരാവതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ വിസ്തൃതി കൂടിയ വനം ഡിവിഷൻ??
a) അഗസ്ത്യവനം
b) റാന്നി
c) കോന്നി
d) വിയ്യാപുരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാരങ്കോ എന്നത് ആരുടെ പ്രശസ്തമായ കുതിര ആണ്

(Kerala PSC Q & A)?
a) നെപ്പോളിയൻ
b) അലക്സാണ്ടർ
c) ശ്രീബുദ്ധൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Fear of thunder and lightning?
a) botanophobia
b) brontophobia
c) bontophobia
d) cardiophobia
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which of the following is not a compound noun :?
a) master-piece
b) cross-examine
c) horse-power
d) shoe-maker
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പനമ്പൂർ തുറമുഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന തുറമുഖം ഏതാണ്?
a) നവഷേവ
b) മർമഗോവ
c) ന്യൂ മാൻഗ്ലൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എച്. എസ്. പ്രണോയ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു??
a) അത്‌ലറ്റിക്സ്
b) ടെന്നീസ്
c) ബാഡ്മിന്റൺ
d) ലോങ് ജംപ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
International customs day??
a) 25 jan
b) 26 jan
c) 24 jan
d) 28 jan
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വോയേജ് ടു ഇന്ത്യ രചിച്ച സഞ്ചാരി ആരാണ്?
a) അത്തനേഷ്യസ് നികേതിന്
b) നിക്കോളോകോണ്ടി
c) അബ്ദുൽ റസാഖ്
d) ഫെറോ ന്യൂ നിസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ജീവനാഡി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി :?
a) നെയ്യാർ
b) ഭാരതപ്പുഴ
c) പമ്പ
d) ചാലിയാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“മൂന്നായി മുറിഞ്ഞുകിടക്കുമീ കേരളം ഒന്നാക്കുമെന്നായ് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു നാം” ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ഐക്യകേരള പ്രതിജ്ഞ തയ്യാറാക്കിയ സാഹിത്യകാരൻ ആര്?
a) എൻ വി കൃഷ്ണവാരിയർ
b) ഉള്ളൂർ
c) വള്ളത്തോൾ
d) എസ് കെ പൊറ്റക്കാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അമ്ലമഴയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന മുഖ്യ വാതകം ??
a) കാര്‍ബണ്‍ മോണോക്സൈഡ്
b) ആര്‍ഗണ്‍
c) സള്‍ഫര്‍ ഡൈ ഓക്സൈഡ്
d) ഓക്സിജന്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
PAROCHIAL

(1) narrow (2) international (3) global (4) world wide?
a) 4
b) 3
c) 1
d) 2
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ long distance CNG bus നിലവിൽ വന്നത്??
a) ഡൽഹി
b) ബംഗളൂർ
c) കൊൽക്കത്ത
d) ഹൈദരാബാദ്
e) അറിയില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Lad : Lass Baron : ___ ©PSC RANK MASTER?
a) Baroine
b) Barona
c) Barister
d) Baroness
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റി അദ്ധ്യക്ഷൻമാരെ നിയമിക്കുന്നതാര്??
a) സ്പീക്കർ
b) പ്രസിഡന്റ്‌
c) പ്രധാന മന്ത്രി
d) ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക നൃത്ത ദിനം ??
a) ഏപ്രില്‍ 29
b) ഏപ്രില്‍ 9
c) ഏപ്രില്‍ 6
d) ഏപ്രില്‍ 26
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എന്റെ പെൺകുട്ടി കാലം ആരുടെ ആത്മകഥയാണ്?
a) കോണ്ടലീസ റൈസ്
b) കമലാ സുരയ്യ
c) ഇന്ദിരാഗാന്ധി
d) തസ്ലീമ നസ്റിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തരംഗ ദൈര്‍ഘ്യം കുറവും ആവൃത്തി കൂടുതലുമായ ഘടകവര്‍ണ്ണം?(Talent Academy)?
a) കറുപ്പ്
b) വയലറ്റ്
c) ചുവപ്പ്
d) വെളള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1952 ൽ ഒറീസയുടെ ഗവർണർ ആയത്?
a) കെ എം പണിക്കർ
b) വി പി മേനോൻ
c) ഫസൽ അലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്ലിനിക്കൽ തെര്മോമീറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത്??
a) മൈക്കൽ ഫാരഡേ
b) തോമസ് ആൽബർട്ട്
c) ഫാരൻഹീറ്റ്
d) ഗലീലിയോ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തട്ടുപൊളിപ്പൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കലാരൂപം?
a) ചവിട്ട് നാടകം
b) അർജുന നൃത്തം
c) മാർഗംകളി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The plural form of ‘criterion’?
a) criterias
b) criteria
c) criterion
d) criterions
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ മേയർ??
a) ഹൈമവതി തായാട്ട്
b) സുലോചന മോഡി
c) അന്ന മൽഹോത്ര
d) താര ചെറിയാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്യാബിനറ്റ് ആർച്ചിലെ ആണിക്കല്ല് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്?
a) പ്രസിഡന്റ്
b) പ്രധാനമന്ത്രി
c) ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്
d) ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രദനം?
a) വാക്ക്
b) പാമ്പ്
c) പക്ഷി
d) പല്ല്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
10% നിരക്കിൽ 1200 രൂപയ്ക്ക് ഒരു വർഷത്തെ കൂട്ടുപലിശയും സാധാരണ പലിശയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്ര ??
a) 12
b) 1200
c) 1.2
d) ഇവയൊന്നും അല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം??
a) സിലിക്കൺ
b) ഹൈഡ്രജൻ
c) ഓക്സിജൻ
d) നൈട്രജൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He talked ………… he were the Leader.?
a) Like
b) As if
c) As
d) Like as
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരിയായ രൂപം ഏത്?
a) പാഠകം
b) പാഢഗം
c) പാടകം
d) പാഢകം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചൈനീസ് പൊട്ടറ്റോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാർഷിക വിള?
a) കൂർക്ക
b) തക്കാളി
c) കാബേജ്
d) ബീറ്റ് റൂട്ട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആണ്ട് എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പദം (Subi)?
a) അബ്ധി
b) അബ്ദം
c) അബ്ധം
d) അബ്ദി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജൂതക്കുന്ന് എവിടെയാണ് ??
a) മാടായിപ്പാറ
b) മട്ടാംചേരി
c) ചാവക്കാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തലവേദന - വിഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്ങനെ??
a) തലയ്ക്കുള്ള വേദന
b) തലയിലെ വേദന
c) തലയും വേദനയും
d) തലയുടെ വേദന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൂന്ന് c (cake, cricket, circus )കളുടെ നഗരം??
a) പയ്യന്നൂർ
b) ശ്രീകണ്ഠപുരം
c) തലശ്ശേരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സമുദ്രത്തിലെ ദൂരം അളക്കുന്ന ഒരു നോട്ടിക്കൽ മെയിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ്?
a) 2
b) 1.8
c) 2.5
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരീരത്തിലെ പ്രേരക ന്യൂറോണുകൾക്ക് നാശo സംഭവിക്കുന്നത് മൂലം പേശി പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്ന അവസ്ഥ?
a) പാർക്കിൻസൺസ് രോഗം
b) സെറിബ്രൽ ഹേമറേജ്
c) അൽഷിമേഴ്‌സ്
d) പ്രോസോപാഗ്‌നോസിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വർണിക്കാൻ കഴിയാത്തത്?
a) അവർണനീയം
b) പാരത്രികം
c) ആർഷികം
d) അവർണ്യം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയില്‍ രാത്രി ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ അനുഭവപ്പെടുന്ന ദിവസം

A) ഡിസംബര്‍ 22 B) ജൂണ്‍ 21 C) മാര്‍ച്ച് 21 D) ജൂലൈ 21?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക നൃത്ത ദിനം ??
a) ഏപ്രില്‍ 26
b) ഏപ്രില്‍ 6
c) ഏപ്രില്‍ 29
d) ഏപ്രില്‍ 9
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു പാത്രത്തിലെ ജലത്തിലുള്ള ഐസ് കട്ട മുഴുവനും ഉരുകി കഴിഞ്ഞാൽ ജലനിരപ്പിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം??
a) കൂടിയിട്ട് കുറയുന്നു
b) കൂടുന്നു
c) മാറ്റമുണ്ടാകുന്നില്ല
d) കുറയുന്നു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചെവിയില്‍ കാണപ്പെടുന്ന അസ്ഥിയായ ഇന്‍കസ്സിന്‍റെ ആകൃതി:?
a) കുതിരലാടം
b) കൂടക്കല്ല്
c) ചുറ്റിക
d) ഒച്ച്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതു നോട്ടിലാണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നത്?
a) 10 രൂപ
b) 50 രൂപ
c) 100 രൂപ
d) 20 രൂപ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അരങ്ങു കാണാത്ത നടൻ എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ്?
a) കെ ടി മുഹമ്മദ്
b) മുരളി
c) അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ
d) തിക്കോടിയൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആന + ഭ്രാന്ത് എന്നത് ചേർത്തെഴുതിയാൽ

[LDC 2013 pathanamthitta ]?
a) ആനബ്രാന്ത്‌
b) ആനബ്ഭ്രാന്ത്
c) ആനഭ്ബ്രാന്ത്‌
d) ആനഭ്രാന്ത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് നിർബന്ധമാക്കി തിരഞ്ഞടെപ്പു നടത്തിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനം?
a) മട്ടന്നൂർ
b) ഇരിട്ടി
c) പയ്യന്നൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Pick out the singular form from the given words

(Excellence Academy)?
a) Criteria
b) Data
c) Radius
d) Stadia
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബ്രഹ്മപുത്ര ഇന്ത്യയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ പ്രദേശം??
a) ഹസാരിക
b) സൗദിയ
c) സാത്തിയ
d) സേതു
e) ധോള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള ചരിത്രത്തിൽ ’തോമസ് കോട്ട’ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പറങ്കികോട്ടയുടെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ്??
a) തിരുവനന്തപുരം
b) കോഴിക്കോട്
c) കൊല്ലം
d) കൊച്ചി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അറ്റോമിക് നമ്പർ 113 ആയ ഏഷ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടെത്തിയ ആദ്യ മൂലകം ഏതാണ്

(Kerala PSC Q & A)?
a) ഇൻസിയം
b) നിഹോണിയം
c) സീസിയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചൈനയിലെ ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത സന്നദ്ധ സംഘം ഏത് ( ldc2017?
a) ചെങ്കുപ്പായക്കാർ
b) ബ്രൗൺ ഷർട്സ്
c) ജനകീയ വിമോചന സേന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്ത്രീ ധന നിരോധന നിയമം നിലവിൽ വന്നത്?
a) - 1961
b) - 1972
c) - 1965
d) - 1964
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റിച്ചാര്‍ഡ് അറ്റന്‍ബറോ സംവിധാനം ചെയ്ത ഗാന്ധി സിനിമയുടെ തിരക്കഥാകൃത്ത്??
a) Wishal baradhaj
b) Jhon braily
c) Anurag kasyap
d) Juhi chathurvedhi
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുജാനന്ദിനി പത്രം ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
a) മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ്
b) പറവൂർ കേശവനാശാൻ
c) ടി കെ മാധവൻ
d) മൂർക്കോത്ത് കുമാരൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബ്രഹ്മസമാജത്തിൻറെ ആദ്യകാല നാമം?
a) ബ്രഹ്മസം
b) ബ്രഹ്മസഭ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇത്തറവാടിത്ത ഘോഷണത്തെപ്പോലെ വൃത്തികെട്ടിട്ടില്ല മറ്റൊന്നുമൂഴിയിൽ ആരുടെ വരികൾ?
a) വൈലോപ്പിള്ളി
b) അക്കിത്തം
c) ഇടശ്ശേരി
d) എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു ജലാശയത്തിന്‍റെ ആഴം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് മര്‍ദ്ദം —-

A) കൂടുന്നു B) കുറയുന്നു C) വ്യത്യാസമില്ല D) ഇവയൊന്നുമല്ല?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരിയായ പദപ്രയോഗം കണ്ടെത്തുക?
a) ജനയത്രി
b) കർക്കടകം
c) മുന്നോക്കം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെക്കന്‍ കൊറിയയും വടക്കന്‍ കൊറിയയും നിലവില്‍ വന്ന വര്‍ഷം?
a) 1950
b) 1947
c) 1949
d) 1948
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെറ്റായത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക?
a) കുറ്റിപ്പുറം – കേശവൻ നായർ
b) കൂവമ്പ് – കെവി പുട്ടപ്പ
c) കേസരി – ബാലകൃഷ്ണപിള്ള
d) കപിലൻ – പരമേശ്വരൻപിള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ബുദ്ധിമാനായ വിഡ്ഢി’ എന്ന് മുഹമ്മദ് ബിന്‍ തുഗ്ലക്കിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചതാര്??
a) ഇബനു ബത്തൂത്ത
b) വിന്‍സെന്‍റ് സ്മിത്ത്
c) ലെയിന്‍ പൂള്‍
d) എഡ്വേര്‍ഡ് തനാസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Padma Bhushan Awardee, Akbar Padamsee passed away recently, he was a renowned _____??
a) Singer
b) Painter
c) Social activist
d) Author
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ വർഷമുള്ള ഗ്രഹാം??
a) ബുധൻ
b) വ്യാഴം
c) നെപ്ട്യൂൺ
d) ചൊവ്വ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരിയായ പദം?
a) ആവിഷ് +കാരം=ആവിഷ്കാരം
b) ശാകുന്തളം+ഉപോ+ആഖ്യാനം =ശകുന്തളോപാഖ്യാനം
c) ദയ+അമൃതം+ധാര =ദയാമൃതധാര
d) അസ്തം+അയം =അസ്തമയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹിമാലയത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പർവത നിര

?
a) ഹിമാചൽ
b) പൂർവാഞ്ചൽ
c) സിവാലിക്
d) ഹിമാദ്രി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ത്രിഫലങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏത്?
a) - കടുക്ക
b) - ജാതിക്ക
c) - താന്നിക്ക
d) - നെല്ലിക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോശ വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സസ്യ ഹോർമോൺ

?
a) ജിബ്ബർലിൻ
b) എഥിലിൻ
c) ഓക്സിൻ
d) സൈറ്റോക്സിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേന്ദ്ര ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്റെ പ്രവർത്തനം അവസാനിച്ച ശേഷം പകരം വന്ന സംവിധാനത്തിന്റെ പേരെന്ത്??
a) ജനകീയ പദ്ധതി
b) പഞ്ചായത്തി രാജ്
c) നീതി ആയോഗ്
d) ബോംബെ പദ്ധതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആദ്യ ശാസനം?
a) മാമ്പള്ളി ശാസനം
b) തരിസാപ്പള്ളി ശാസനം
c) വാഴപ്പള്ളി ശാസനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെറ്റായ ജോഡി ഏത്

a) കേരളമുസ്ലിം ഐക്യസംഘം-വക്കാഅബ്ദുൾഖാദർ മൗലവി b) സമത്വസമാജം-സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ c) ശ്രീനാരായണധർമ പരിപാലന യോഗം- ശ്രീനാരായണഗുരു d) സാധുജന പരിപാലനസംഘം-അയ്യങ്കാളി?
a) C
b) D
c) B
d) A
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആയുർദൈർഘ്യം കൂടിയ രക്തകോശങ്ങൾ??
a) ആർ.ബി.സി.
b) ഡബ്ലു.ബി.സി.
c) ബേസോഫിൽ
d) പ്ലേറ്റ്ലറ്റുകൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“ ഗംഭീരം “എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം

(Excellence Academy)?
a) ഭയാനകം
b) രുചിയുള്ളത്
c) ആഴമുള്ള
d) വലിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രക്തത്തിലും വർണ്ണത്തിലും ഇന്ത്യക്കാരും അഭിരുചിയിലും ധാർമികതയിലും ബുദ്ധിയിലും ഇംഗ്ലീഷുകാരനായ ഒരു ഒരു വർഗത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം?
a) മെക്കാളെ പ്രഭു
b) ലിറ്റൺ
c) കെഴ്സണൽ പ്രഭു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2026 വിന്റർ ഒളിമ്പിക്സിന് വേദിയാകുന്ന രാജ്യം?
a) സ്വിറ്സിലാൻഡ്
b) ഇറ്റലി
c) അസർബീജാൻ
d) ജപ്പാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക ബാങ്കിന്റെ Ease of doing business — 2020 ൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം? ( first— ന്യൂസിലാൻഡ് )?
a) 61
b) 62
c) 63
d) 64
e) അറിയില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജാലിയൻവാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് “കൈസർ ഇ ഹിന്ദ്” പദവി തിരികെ നൽകിയ നേതാവ്?
a) രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ
b) സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേൽ
c) ഗാന്ധിജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ESPN Cricinfo-യുടെ ടെസ്റ്റ് നായകനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്??
a) ഗാംഗുലി
b) ധോണി
c) വിരാട് കോഹ്ലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
💥 2020 ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന ലയന പ്രകാരം ഓറിയന്റൽ ബാങ്ക് ഓഫ് കോമേഴ്‌സ്, യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നീ ബാങ്കുകൾ ഏതു ബാങ്കിലാണ് ലയിക്കുക..??
a) (B) ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്
b) (D) കാനറാ ബാങ്ക്
c) (C) പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക്
d) (A) യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പേർസണൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പിതാവ്?
a) അലൻ ടൂറിങ്
b) ഹെന്റി എഡ്വേർഡ് റോബർട്സ്
c) എഡ്ഗർ റൈസ് ബറോസ്
d) ചാൾസ് ബാബേജ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ലിയോപോൾഡ് ബ്ളൂം’ ആരു സൃഷ്ടിച്ച കഥാപാത്രമാണ്??
a) ചാൾസ് ഡിക്കൻസ്
b) ജെയിംസ് ജോയ്സ്
c) ജോർജ് ഓർവെൽ
d) ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Identify the degree

“Very few civilization s in the world are as old as the Harappan”?
a) Positive
b) Comparitive
c) Super lative
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The foreign phrase ‘In extenso ‘ means :?
a) Partially
b) Completely
c) Efficiently
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ശരാശരി നീളം?
a) 1600 കിലോമീറ്റർ
b) 1500 കിലോമീറ്റർ
c) 1300 കിലോമീറ്റർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രണ്ടാം ഘട്ട ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസ് അരങ്ങേറിയ നഗരം??
a) റാഞ്ചി
b) ഗുവാഹത്തി
c) ബാംഗ്ലൂർ
d) പൂനെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ഹരിത വിപ്ലവം കൂടുതൽ വിജയമായത് ഏത് വിളയിലാണ് ??
a) ബാർലി
b) ഗോതമ്പ്
c) നെല്ല്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൂയില്യൻ ഏത് കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ്?

[ VEO 2014]?
a) അധികാരം
b) പരിണാമം
c) പ്രവാസം
d) നിയോഗം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Coose the correct one??
a) Afreid
b) Recovar
c) Suspicious
d) Absant
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1964 66 യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ?
a) കെ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ
b) മുതലിയാർ
c) വിഎസ് കോത്താരി
d) രാധാകൃഷ്ണൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രണ്ട് ന്യൂട്രോണുകൾ ഉള്ള ഹൈഡ്രജൻ ഐസോടോപ്പ്??
a) പ്രോട്ടിയം
b) ഇവയൊന്നും അല്ല
c) ഡ്യൂട്ടീരിയം
d) ട്രിഷിയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാഴ്ചയുടെ ആസ്ഥാനമായ തലച്ചോറിലെ ഭാഗം?
a) മെഡുല്ല ഒബ്ലാം ഗേറ്റ
b) സെറിബെല്ലം
c) സെറിബ്രം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പോയാൽ കാണാം എന്നത് ഏത് വിനയച്ചം രൂപമാണ്?
a) മുൻവിനയച്ചം
b) നടുവിനയെച്ചം
c) പിൻവിനയച്ചം
d) പാക്ഷിക വിനയച്ചം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🌸The concept of Concurrent List in Indian Constitution was borrowed from:?
a) Canada
b) Japan
c) USA
d) Australia
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ നിത്യഹരിത വനങ്ങൾ ആയ സൈലന്റ് വാലി ഏത് ജില്ലയിലാണ്

?
a) ഇടുക്കി
b) കോഴിക്കോട്
c) പാലക്കാട്
d) വയനാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തലച്ചോറിലെ ന്യൂറോണുകളുടെ ക്രമാതീതമായ നാശം കാരണമുണ്ടാകുന്ന അസാധാരണമായ ഓര്‍മ്മക്കുറവ്?(Talent academy)?
a) അള്‍ഷിമേഴ്സ്
b) പാര്‍ക്കിന്‍സണ്‍സ് രോഗം
c) ഡൈസ്ലേഷ്യ
d) മെനിന്‍ജൈറ്റിസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചിലന്തികളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്ന പേര്?
a) റിനോളജി
b) അരാക്നോളജി
c) ട്രോഫോളജി
d) ലിത്തോളജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ജീവശാസ്ത്ര നോബൽ 2019 പങ്കിടാത്ത വ്യക്തി?
a) വില്യം കേലീൻ
b) ഗ്രെഗ് സെമെൻസ
c) അഖിറ യോഷിനോ
d) പീറ്റർ റാറ്റ്ക്ലിഫ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷൻ

?
a) പാലാട്ട് മോഹൻദാസ്
b) വജാഹത്ത് ഹബീബുള്ള
c) എം എം പരീത് പിള്ള
d) എം എസ് കെ രാമസ്വാമി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്റാർട്ടിക്ക ഉടമ്പടി ഒപ്പുവെച്ച വർഷം?
a) 1958Dec 1
b) 1957Dec 1
c) 1959Dec 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ദേശീയോദ്യാനത്തിന്‍റെ വിസ്തീര്‍ണം?
a) 350 ച.കി.മീ.
b) 237.52 ച.കി.മീ
c) 1.32 ച.കി.മീ
d) 0.024 ച.കി.മീ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നവോത്ഥാനത്തിന്‍റെ പിതാവ്??
a) രാജാറാം മോഹന്‍റോയ്
b) പെട്രാക്ക്
c) ദേവേന്ദ്രനാഥ ടാഗോര്‍
d) എം.ജി. റാനഡെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ധാന്യങ്ങൾ, പ്രോട്ടീൻ എന്നിവ ശരീരത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ സഹായിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ?
a) വൈറ്റമിൻ B
b) വൈറ്റമിൻ എ
c) വൈറ്റമിൻ സി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Opposite of sympathy?
a) Antipathy
b) Apathy
c) Empathy
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘പാഠപുസ്തകം’ എന്ന കൃതിയുടെ രചയിതാവ്

A) കെ.റ്റി. ജലീല്‍ B) സുഭാഷ് ചന്ദ്രന്‍ C) ബെന്യാമിന്‍ D) ബിനോയ്വിശ്വം?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മായക്ഷേത്രം എന്ന് പരാമർശം ഉള്ള പ്രദേശം?
a) കോഴിക്കോട്
b) കണ്ണൂർ
c) മലപ്പുറം
d) വയനാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നൈൽ നദിയെ ഈജിപ്തിലെ ദാനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്??
a) ഹെറോഡോട്ടസ്
b) മഗല്ലൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇരവികുളം കേരളത്തിലെ ആദ്യ ദേശീയോദ്യാനം ആയ വർഷം?
a) 1978
b) 1975
c) 1979
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാവങ്ങളുടെ ബാങ്കർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബംഗ്ലാദേശ് ഗ്രാമീണ ബാങ്ക് ശില്പി

?
a) ഷെയ്ഖ് ഹസീന
b) ബീഗം ഖാലിദസിയ
c) മുജീബ് റഹ്മാൻ
d) മുഹമ്മദ് യൂനുസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗദ്ദിസ് ആദിവാസി വിഭാഗം കാണപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം??
a) മേഘാലയ
b) ഒഡീഷ
c) ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ്
d) രാജസ്ഥാന്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
When is Guru Ravidas Jayanthi celebrated?
a) 6 th Feb
b) 7 th Feb
c) 8 th Feb
d) 9 th Feb
e) 10 th Feb
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ 50 ഗോൾ നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരം?
a) സുനിൽ ഛേത്രി
b) ഐ എം വിജയൻ
c) ബൈച്ചുങ് ബൂട്ടിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാണ്ട യുടെ ജന്മദേശം??
a) ജപ്പാൻ
b) ചൈന
c) ഓസ്ട്രേലിയ
d) ബ്രസീൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടന: ഭേദഗതികൾ

‘സ്ത്രീ സംവരണ ബില്ല്’ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എത്രാമത്തെ ഭേദഗതി ബിൽ ആണ് ]?
a) - 108
b) - 112
c) - 122
d) - 102
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
she wouldn’t have yawned the whole day, if she…….. …… late last night?
a) Don’t Stay Up
b) doesn’t stay up
c) Didn’t stay up
d) Hadn’t stayed up
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക ആൽബിനിസം അവബോധന ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്ന്?
a) ജൂൺ 15
b) ജൂൺ 11
c) ജൂൺ 13
d) ജൂൺ 8
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1890 ലെ കൽക്കത്ത കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ പ്രസംഗിച്ച മഹിളാ നേതാവ്?
a) നെല്ലി സെൻഗുപ്ത
b) സരോജിനി നായിഡു
c) കാദംബരി ഗാംഗുലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Brahmo Samaj was founded by?
a) David Hare
b) Derozio
c) Alexander
d) Raja Ram Mohan Roy
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ നിലവിൽ വന്ന വർഷം?
a) 1956
b) 1940
c) 1949
d) 1992
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Before Independence, which of the following was a French colony??
a) Puducherry
b) Patna
c) Surat
d) Goa
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അമിനോ ആസിഡുകളിൽ നിന്നും ഗ്ലൂക്കോസ് നിർമ്മിക്കുന്നത്?
a) വാസോപ്രസിൻ
b) മെലാടോണിൻ
c) ഇൻസുലിൻ
d) ഗ്ലൂക്കഗോൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. ജമ്മു കാശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകിയ ഭരണഘടനാ വകുപ്പ്?
  a) 377
  b) 370
  c) 307
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഗാന്ധിജിയുടെ ഒടുവിലത്തെ സത്യാഗ്രഹം അവസാനിച്ച തീയതി??
  a) 1947 നവംബർ 30
  b) 1948 ജനുവരി 18
  c) 1948 ജനുവരി 26
  d) 1947 ആഗസ്ത് 14
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  മനുഷ്യന്റെ രാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്

?
a) ഇവയൊന്നുമല്ല
b) എൻസൈമുകൾ
c) ജീനുകൾ
d) ATP തന്മാത്രകളിൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശുചിത്വത്തിന് ഗ്രാമീണ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന അവാർഡ്

?
a) ലളിത ഗ്രാമം അവാർഡ്
b) ഗാന്ധിഗ്രാമം അവാർഡ്
c) നിർമ്മൽ ഗ്രാമ പുരസ്കാരം
d) ഇന്ദിരാഗാന്ധി പര്യവരൺ പുരസ്കാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആനന്ദമഠം രചിച്ചത്:?
a) രാജാറാംമോഹൻ റായ്
b) രവീന്ദ്രനാഥടാഗോർ
c) ബങ്കിംചന്ദ്ര ചാറ്റർജി
d) സുബ്രഹ്മണ്യഭാരതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
❓️മഹാത്മാ ജ്യോതി ബാ ഫുലെ ജൻ ആരോഗ്യ യോജനയുടെ കീഴിൽ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും സൗജന്യ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാനം?
a) മഹാരാഷ്ട്ര
b) വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ
c) അറിയില്ല
d) രാജസ്ഥാൻ
e) കർണാടക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിവേകവർദ്ധിനി എന്ന മാസിക ആരംഭിച്ച വ്യക്തി??
a) സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി
b) സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ
c) ആത്മാറാം പാണ്ഡുരംഗ്
d) വീരേശലിംഗം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏതു ലോകപൈതൃക കേന്ദ്രമാണ് ആദ്യകാലത്ത് ഖരാപുരി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) എലഫന്റാ ഗുഹകൾ
b) ബ്രഹദീശ്വര ക്ഷേത്രം
c) ഖജുരാഹോ ക്ഷേത്രങ്ങൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബൺഡേ ഉത്കല ജനനി ഏത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഗാനത്തിനാണ് ഈയിടെ നാഷണൽ ആന്തം പദവി ലഭിച്ചത്?
a) ബംഗാൾ
b) ഗുജറാത്ത്
c) ഹരിയാന
d) ഒഡീഷ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹമായ ഭാസ്കര-1 വിക്ഷേപിച്ചതെന്ന്?
a) 1975
b) 1978
c) 1979
d) 1972
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കലിംഗ ഇപ്പൊൾ ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്?
a) പട്ന
b) ഒഡീഷ
c) പാടലിപുത്രം
d) ബംഗാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നമ്പ്യാര്‍ എന്നതിന്‍റെ സ്ത്രീലിംഗ പദം ഏത്?

A) നമ്പ്യാതിരി B) കെട്ടിലമ്മ C) പിഷാരസ്യാര്‍ D) നങ്ങ്യാര്‍?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which of the following was previously known as ‘the Lady Willingdon Park’?

[CGL 2019]?
a) Mughal Gardens
b) Deer Park
c) Buddha Jayanti Park
d) Lodhi Gardens
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന കോശങ്ങൾ?
a) നാഡീകോശങ്ങൾ
b) പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ്
c) ശ്വേതരക്താണുക്കൾ
d) അരുണരക്താണുക്കൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
What is the force of attraction between any two bodies by virtue of their masses is called?

?
a) Electromagnetic Force
b) Centripetal Force
c) Nuclear Force
d) Gravitational Force
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(Q) കൊറോണ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ച ആദ്യ മൃഗം…??
a) (C) കുരങ്ങ്
b) (A) പശു
c) (D) കടുവ
d) (B) പന്നി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്ഷയരോഗം പകരുന്നത്?
a) A. സമ്പർക്കം
b) B. ആഹാരം
c) C. ജലം
d) D. വായു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ച ഇന്ത്യൻ യുദ്ധവിമാനമായ മിഗ് 27 വിളിപ്പേര്?
a) Sukoi
b) Rudra
c) ബഹദൂർ
d) Druv
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ഈഴവരുടെ മതപരിവർത്തന സംരംഭം’ രചിച്ചത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) കെ ബാലകൃഷ്ണൻ
b) സി വി കുഞ്ഞിരാമൻ
c) ഡോ പല്പു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുളച്ചൽ യുദ്ധം

(Kerala PSC Q & A)?
a) 1721
b) 1741
c) 1793
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘വൈക്കം ഹീറോ’ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? (Talent Academy)?
a) എം. ഇ. നായിഡു
b) കെ. കേളപ്പന്‍
c) പി. കൃഷ്ണപിളള
d) ഇ.വി. രാമസ്വാമി നായ്ക്കര്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ധനകാര്യ കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ??
a) 220
b) 270
c) 280
d) 260
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇടി മേഘങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) ക്യുമുലോ നിംബസ് മേഘങ്ങൾ
b) ക്യുമുലസ് മേഘങ്ങൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Q. 293 Optical Fibre technology works on which of these principles of Physics?

प्रकाशीय तंतू तंत्रज्ञान भौतिकशास्त्रातील कोणत्या तत्त्वावर कार्य करते??
a) Photoelectric effect फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव
b) Bernoulli’s Principle बर्नोली चा नियम
c) Total internal reflection पूर्ण अंतर्गत परावर्तन
d) Newton’s law of Motion न्यूटन चा गतिविषयक नियम
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിഹ്നത്തിനു മലയാളത്തിലുള്ള പേര് “/”?
a) ശര ചിഹ്നം
b) പ്രശ്ലേഷം
c) വിശ്ളേഷം
d) വികല്പം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Absolute majority എന്നാൽ?
a) നല്ല ഭൂരിപക്ഷം
b) കേവല ഭൂരിപക്ഷം
c) ന്യൂനപക്ഷം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സമയം മൂന്നു മണി ആകുമ്പോൾ ക്ലോക്കിലെ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിക്കും ഇടയിലുള്ള കോൺ ഡിഗ്രി?
a) 120°
b) 90°
c) 30°
d) 60°
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He is not eligible ……. the post.

(Kerala PSC Q & A)?
a) By
b) To
c) For
d) On
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ഏതു ഭൂപ്രദേശത്താണ് ജനസാന്ദ്രത ഏറ്റവും കൂടുതൽ?
a) ഇടനാട്
b) തീരപ്രദേശം
c) മലനാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
They __ here since 1990??
a) Has teaching
b) Has been teaching
c) Have been teaching
d) Have teaching
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ്19 സ്ഥിരീകരിച്ച ശേഷം കോവിഡ് മുക്തമായ ആദ്യ സംസ്ഥാനം?
a) മണിപ്പൂർ
b) ഗോവ
c) മിസോറാം
d) നാഗാലാൻഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നോൺ ഇംപാക്ട് പ്രിന്റർ അല്ലാത്തത് ഏത്?
a) Ink jet printer
b) Line printer
c) Laser printer
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശിവൻ ഏത് കൃതിയിലെ കഥാപാത്രം ??
a) ഉഷ്ണരാശി
b) ഉഷ്ണമേഖല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഗാന്ധിജി മടങ്ങിയ വർഷം

?
a) 1916
b) 1915
c) 1914
d) 1917
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The headmaster “distributed” the sweet to the children. pick out the phrasal verb of the underlined word?
a) Gave away
b) Gave up
c) Gave in
d) Gave out
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ഐ.ടി അറ്റ് പാസായത് എന്ന്??
a) 1999 മേയ് 16
b) 2000 ജൂൺ 9
c) 2000 ഒക്ടോബർ 17
d) 1999 ജനുവരി 26
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തീ കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന വാതകം?
a) ഓക്സിജൻ
b) കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്
c) നൈട്രജൻ
d) ഹൈഡ്രജൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബാബു 1,500 രൂപയ്ക്ക് ഒരു വാച്ച് വാങ്ങി, 1320 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു. എങ്കില്‍ നഷ്ടം എത്ര ശതമാനം??
a) 10%
b) 12%
c) 17%
d) 13%
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He’s very kind. ……. loves him?
a) Anyone
b) Someone
c) Everyone
d) No one
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോണ്ഗ്രെസ്സിന്റെ ശതാബ്ദി സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത് ആര്??
a) സോണിയാ ഗാന്ധി
b) രാജീവ് ഗാന്ധി
c) ഇന്ദിരാഗാന്ധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Choose the sentence with correct order?
a) Why can’t we have a cup of soup at first?
b) Can’t why we have a cup of soup at first?
c) Why have we can’t a cup of soup at first?
d) Why we can’t have a cup of soup at first?
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
We must hurry ……………. the Train will be leaving soon.?
a) So that
b) Because
c) However
d) Or
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബംഗാൾ ആർമിയുടെ നഴ്‌സറി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം??
a) പൂനെ
b) സൂററ്റ്‌
c) സത്താറ
d) ഔധ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പിന്നാക്ക വർഗ്ഗ കമ്മീഷൻ റെ പുതിയ ചെയർമാൻ?
a) ഭഗവാൻ ലാൽ സാനി
b) റാം ശങ്കർ കത്തെറിയ
c) ആർ എൻ പ്രസാദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓക്‌സിജൻ പാർലർ തുടങ്ങിയ തുടങ്ങിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ??
a) കാൺപൂർ
b) നാസിക്
c) മുംബൈ
d) ഡൽഹി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കലാവസ്ഥ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ രാജ്യം?
a) സ്വീഡൻ
b) ബ്രിട്ടൻ
c) നോർവേ
d) ന്യൂസിലാൻഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പോങ് അണക്കെട്ട് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്??
a) ചിനാബ്
b) രവി
c) സത്‌ലജ്
d) ബിയാസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു കോവിൽ രോഗിയിൽ നിന്ന് എത്ര പേർക്ക് വൈറസ് പകരാം എന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്ക്?
a) 2
b) 4
c) 3
d) 10
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താർ മരുഭൂമിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി :?
a) ടീസ്റ്റ
b) ലൂണി
c) സുവാരി
d) താപ്തി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാജ്യത്തെ ആദ്യ “ദേശീയ കായിക സർവ്വകലാശാല” സ്ഥാപിതമാകുന്നത് എവിടെ??
a) അറിയില്ല!
b) അഹമ്മദാബാദ്
c) വഡോദര
d) മീററ്റ്
e) ഇംഫാൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
She remained a …..all her life.?
a) spinster
b) bachelor
c) unmarried
d) single
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ഒറ്റയാന്റെ പാപ്പാൻ’ എന്ന കഥാ സമാഹാരം ആരുടെ??
a) എൻ.പ്രഭാകരൻ
b) യു.കെ.കുമാരൻ
c) പൊൻകുന്നം വർക്കി
d) മൂർക്കോത്തു കുമാരൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജഹാംഗീർ വധിച്ച സിക്ക് ഗുരു അർജുനൻ ദേവ് എത്രാമത്തെ സിക്ക് ഗുരു ആണ്?
a) 5
b) 6
c) 7
d) 4
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ കാലം തുടർച്ചയായി മുഖ്യമന്ത്രിയായ വ്യക്തി?
a) കെ കരുണാകരൻ
b) ഇ കെ നായനാർ
c) സി അച്യുതമേനോൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിർച്വൽ കോർട്ട്?
a) തിരുവനന്തപുരം
b) കണ്ണൂർ
c) എറണാകുളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി സ്മാരകം?
a) ഇരിങ്ങാലക്കുട
b) അയ്യന്തോൾ
c) കൊടകര
d) ചെമ്പുക്കാവ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യാക്കാരനായ ഏക ഗവര്‍ണര്‍ ജനറല്‍ ??
a) രാജാറാം മോഹന്‍റോയ്
b) വി ഡി സവര്‍ക്കര്‍
c) രാജഗോപാലാചാരി
d) സര്‍ സയ്യദ് അഹമ്മദ്ഖാന്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Qn. No 213

ജലാശയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്ന ദ്രാവക കുമിളയുടെ വലുപ്പം കൂടി കൂടി വരുന്നു ഇതിനു കാരണമായ വാതക നിയമം ??
a) അവഗാഡ്രോ നിയമം
b) ജൂൾ നിയമം
c) ചാൾസ് നിയമം
d) ബോയിൽ നിയമം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കയ്യാലപ്പുറത്തെ തേങ്ങ എന്ന ശൈലി കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) ദൗർബല്യം
b) അപകടം
c) അപൂർണ്ണത
d) അനിശ്ചിതത്വം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ കറൻസി നോട്ടുകളിൽ മൂല്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഭാഷകളുടെ എണ്ണം?
a) 16
b) 14
c) 15
d) 17
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ഉകായ് ‘ താപവൈദ്യുത നിലയം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്

A) ഗുജറാത്ത് B) മഹാരാഷ്ട്ര C) കര്‍ണ്ണാടക D) പഞ്ചാബ്?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2020 ഏപ്രിലിൽ ജർമ്മനി ഭീകര സംഘടനയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്??
a) FARC
b) Hezbollah
c) Al Shabab
d) Real Ira
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
18…………………. the rain, the play continued.?
a) In spite of
b) Because of
c) Except for
d) With regard to
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പക്ഷി സങ്കേതം ആയ തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതം നിലവിൽ വന്നത്?
a) 1984
b) 1978
c) 1983
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാംനാഥ് കോവിന്ദ് രാഷ്ട്രപതിയാകുന്നതിനു മുമ്പ് ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ ഗവര്‍ണ്ണറായിരുന്നു ??
a) ഉത്തര്‍പ്രദേശ്
b) ബീഹാര്‍
c) കേരളം
d) തമിഴ്നാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യു എസ് എ യുടെ ദേശീയ വൃക്ഷം?
a) ഒലിവ്
b) ബിർച്
c) ഓക്ക്
d) ദേവദാരു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘Dendrology’ is associated with:?
a) Fish
b) Trees
c) Animals
d) Man
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സെൻട്രൽ റോഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരം?
a) ബാംഗ്ലൂർ
b) മുംബൈ
c) ന്യൂഡൽഹി
d) ചെന്നൈ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അർദ്ധവിരാമ ചിഹ്നം ഏത്?
a) ;
b) :
c) .
d) ,
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അഗസ്ത്യാർ ക്രൊക്കൊടൈൽ റിഹാബിലിറ്റേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് സെന്റർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതം??
a) പറമ്പിക്കുളം
b) നെയ്യാർ
c) പേപ്പാറ
d) ചെന്തുരുണി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബേക്കേഴ്സ് എസ്റ്റേറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പക്ഷിസങ്കേതം?
a) മംഗളവനം
b) കുമരകം
c) തട്ടേക്കാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ വിയോഗത്തെ തുടർന്ന് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ രചിച്ച കാവ്യം

(Kerala PSC Q & A)?
a) ലളിതോപഹാരം
b) ധ്രുവചരിതം
c) സമാധിസപ്തകം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചലച്ചിത്രമാക്കപ്പെട്ട എം ടിയുടെ നോവൽ ഏതാണ്?
a) അസുരവിത്ത്
b) മഞ്ഞ്
c) നാലുകെട്ട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ പരിസ്ഥിതി പ്രാധാന്യമേറിയ മേഖലയാണ്?
a) കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ് കൾ
b) ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങൾ
c) ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനുകൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആറ്റത്തിലെ ചാർജില്ലാത്ത കണം (LGS)?
a) പ്രോട്ടോൺ
b) ഇലക്ട്രോൺ
c) ന്യൂട്രോൺ
d) അയൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Upsc അംഗസംഖ്യ??
a) 10
b) 11
c) 09
d) 08
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഗ്നിപർവതജന്യ ദ്വീപ്??
a) സുമാത്ര
b) മാനിട്ടൊളിൻ
c) ബിഷപ് റോക്ക്
d) മഡഗാസ്‌കാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹൈക്കോടതിയെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ?
a) 83
b) 124
c) 214
d) 72
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എമു?
a) ഓസ്ട്രേലിയ
b) ഫ്രാൻസ്
c) മ്യാൻമർ
d) ഭൂട്ടാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശുദ്ധജല തടാകമായ ഗലീലി കടൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം?
a) ഇറ്റലി
b) ഈജിപ്ത്
c) ഇറാൻ
d) ഇസ്രായേൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൂട്ടത്തിൽ ചേരാത്തത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക?
a) നതിങ് ഓഫീഷ്യൽ- ശ്രീദേവി കക്കാട്
b) കഥ യാക്കാൻ ആവാതെ- സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ
c) ഇരുൾ പരക്കുന്ന കാലം -എം പി വീരേന്ദ്രകുമാർ
d) ശാന്തിമന്ത്രം മുഴങ്ങുന്ന താഴ്വരയിൽ- രാജുനാരായണസ്വാമി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
👧 WOMEN’S DAY SPECIAL 👧

(8) സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രസവാവധി ആറുമാസം(24 ആഴ്ച) ആക്കിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സംസ്ഥാനം. ??
a) (B) കർണാടക
b) (D) കേരളം
c) (C) ഗോവ
d) (A) രാജസ്ഥാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Change into indirect

I said to him, “why are you working so hard “?
a) I asked him why was he working so hard
b) I asked him why had he been working so hard
c) I asked him why he had been working so hard
d) I asked him why he was working so hard
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജിപ്സം ഏത് ലോഹത്തിന്റെ ധാതു ആണ് ??
a) കാൽസ്യം
b) കോപ്പർ
c) ഇരുബ്
d) സോഡിയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘റെയ്‌സിന ഹിൽ’ എവിടെയാണ്??
a) കൊൽക്കത്ത
b) മുംബൈ
c) ചെന്നൈ
d) ന്യൂഡൽഹി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒറ്റക്കൊമ്പൻ കാണ്ടാമൃഗത്തിതിനാൽ പ്രസിദ്ധമായ നാഷണൽ പാർക്ക് ഏതാണ് ]?
a) - ഗിർ നാഷണൽ പാർക്ക്
b) - ജിം കോർബെറ്റ്നാഷണൽ പാർക്ക്
c) - കാസിരംഗ നാഷണൽ പാർക്ക്
d) - ഹെമിസ് നാഷണൽ പാർക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Words used in ancient times but no longer on general use now?
a) Ancient
b) Antiquated
c) Extinct
d) Archaic
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പട്ടികജാതി - പട്ടികവർഗ്ഗ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൈക്കിൾ നൽകാനുള്ള കേരള സർക്കാർ പദ്ധതി? ]?
a) - വിദ്യായാത്ര
b) - സ്റ്റിയറിംഗ്
c) - വിദ്യകിരണം
d) - ഗോത്രജ്യോതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എൻ എൻ കക്കാട്?
a) നാരായണൻ നമ്പൂതിരി
b) ജോർജ് വർഗീസ്
c) മാധവൻ നായർ
d) നാരായണപ്പണിക്കർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രധാനമന്ത്രി റോസ്ഗാര്‍ യോജന ആരംഭിച്ച പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി??
a) 6-ാം പദ്ധതി
b) 5-ാം പദ്ധതി
c) 9-ാം പദ്ധതി
d) 8-ാം പദ്ധതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കണ്ണിന്റെ പര്യായം അല്ലാത്തത് (Subi)?
a) ചക്ഷുസ്സ്
b) അക്ഷി
c) മുകുരം
d) നേത്രം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പരിഗണനയിലുള്ള കേസുകളുടെ സ്ഥിതി വിവരങ്ങളറിയാൻ ‘’ ജസ്റ്റിസ് ക്ലോക്ക് ‘’ സ്ഥാപിതമായ ഹൈക്കോടതി??
a) ഡൽഹി
b) അലഹബാദ്
c) ഗുവാഹത്തി
d) കൊൽക്കത്ത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കാർബൺ വിമുക്ത സംസ്ഥാനം ?

(Excellence Academy)?
a) ഗുജറാത്ത്
b) പഞ്ചാബ്
c) ഹിമാചൽ പ്രദേശ്
d) ഹരിയാന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മണ്ണിരയുടെ ക്രോമസോംസംഖ്യ??
a) 22
b) 36
c) 46
d) 16
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എസ് ഇന്ത്യ കമ്പനി റോയൽ ചാർട്ടർ അനുവദിച്ച ഭരണാധികാരി?
a) എലിസബത്ത് രാജ്ഞി 1
b) ജെയിംസ് 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019ലെ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാര ജേതാവ്? ]?
a) - അമിതാവ് ഘോഷ്
b) - പ്രഭാവർമ്മ
c) - കൃഷ്ണ സോബ്തി
d) - അക്കിത്തം അച്യുതൻനമ്പൂതിരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യുഎസ് ചരിത്രത്തിൽ ഇംപീച്ച് ചെയ്യപ്പെട്ട എത്രാമത്തെ പ്രസിഡണ്ടാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്?
a) 3
b) 2
c) 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓസോൺ പാളിയുടെ ശോഷണം തടയുന്നത് ലക്ഷ്യംവെച്ചുള്ള മോൺട്രിയൽ ഉടമ്പടി നിലവിൽ വന്നത് ഏത് വർഷം

(Kerala PSC Q & A)?
a) 1992
b) 1989
c) 1987
d) 2005
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംബന്ധിക തത്പുരുഷന് ഉദാഹരണം അല്ലാതത് (subi)?
a) ശരീരധ്വാനം
b) ശരീര കാന്തി
c) ശരീര സൗന്ദര്യം
d) ശരീര പ്രകൃതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
UTI ബാങ്കിന്റെ പുതിയ പേര്?
a) ആക്സിസ് ബാങ്ക്
b) SBI ബാങ്ക്
c) ICICI ബാങ്ക്
d) യൂക്കോ ബാങ്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പോക്സോ നിയമം കേരളത്തിൽ നിലവിൽ വന്ന വർഷം??
a) 2010
b) 2011
c) 2012
d) 2013
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന വർഷം??
a) 2000
b) 2005
c) 2009
d) 2010
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആർട്ടിക്കിൾ?
a) 71
b) 75
c) 103
d) 74
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡെൽറ്റ?
a) സുന്ദര്ബന്
b) മിയാൻ
c) ബർകസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ എറ്റവും വലിയ ആദിവാസി വിഭാഗം?
a) പണിയർ
b) കുറുമർ
c) കൊറഗർ
d) കുറിച്യർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സ്ഥാപിതമായത്?
a) 1602
b) 1664
c) 1600
d) 1616
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞ രാജകുമാരൻ?
a) പൈതഗോറസ്
b) രാമാനുജൻ
c) കാൾ ഫെഡറിക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Sudden …. and thunder frightened the baby.?
a) lighting
b) lightening
c) lightning
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2020 ജനുവരിയിൽ ഹോക്കിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ഇന്ത്യൻ വനിതാ താരം??
a) Navjot Kaur
b) Nikki Pradhan
c) Sunita Lakra
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
How much is 20 paise of Rs.20?
a) 10%
b) 2%
c) 3%
d) 1%
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“എഴുത്തച്ഛനെഴുതുമ്പോൾ” എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് ആര്??
a) സച്ചിദാനന്ദൻ
b) ആറ്റൂർ രവിവർമ്മ
c) ആർ രാമചന്ദ്രൻ
d) ഒളപ്പമണ്ണ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രാചീന കാലത്ത് ചൂർണി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നദി :?
a) പമ്പ
b) ഭാരതപ്പുഴ
c) യമുന
d) പെരിയാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Amusement?
a) Recreation
b) Vanity
c) Bravery
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സിദ്ധാനുഭൂതി ആരുടെ പുസ്തകമാണ്??
a) ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ
b) അയ്യങ്കാളി
c) വീ ടി ഭട്ടത്തിരിപ്പാട്
d) ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബാൽക്കൺ പ്രദേശത്ത് ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കാൻ സെർബിയയെ സഹായിച്ച രാജ്യം?
a) ജർമ്മനി
b) റഷ്യ
c) ഫ്രാൻസ്
d) അമേരിക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Synonym of ‘Peer’?
a) Competitor
b) Twin
c) Prejudice
d) Equal
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Bangladesh pm?
a) Sheik haseena
b) Prathibha
c) Lottay
d) Win mint
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വാഗണ്‍ ട്രാജഡിയെ ‘ബ്ലാക്ക് ഹോള്‍ ഓഫ് പോത്തന്നൂര്‍’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ചരിത്രകാരന്‍?(Talent Academy)?
a) ആര്‍. സി. മജുംദാര്‍
b) രണജിത്ത് ഗുഹ
c) മാണിക് സര്‍ക്കാര്‍
d) സുമിത്ത് സര്‍ക്കാര്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
😃 തൊഴിൽ രഹിതരായ യുവാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ‘HOPE’ (Helping Out People Everywhere) പോർട്ടൽ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനം?
a) ജാർഖണ്ഡ്
b) ഛത്തീസ്‌ ഗഡ്‌
c) ഉത്തരാഖണ്ഡ്
d) ബീഹാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാലി എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആര് ??
a) വി. മാധവൻ നായർ
b) പി. മാധവൻ നായർ
c) കെ.. മാധവൻ നായർ
d) സി.. മാധവൻ നായർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He has no friends ………..me?
a) between
b) besides
c) among
d) beside
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Find the Correct spelled word?
a) Posthumously
b) Tution
c) Privilage
d) Bourgoesie
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുരിയാട് തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല?
a) പത്തനംതിട്ട
b) തിരുവനന്തപുരം
c) തൃശ്ശൂർ
d) എറണാകുളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“ചില ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നതിന് വേണ്ടി ജനങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് സമാജം” എന്ന് പറഞ്ഞത്?
a) ബോഗാർഡസ്
b) ഓഗ്ബേൺ
c) വിക്ടർ ഹ്യൂഗോ
d) ഗ്രീൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൊയ്ക്കാൽ വേരുകൾ ഉള്ള സസ്യങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം?
a) മാവ്
b) തുമ്പ
c) ആൽമരം
d) കൈത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിലെ ആദ്യ ബയോളജിക്കൽ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ നിർമ്മിച്ച രാജ്യം ?

(Excellence Academy)?
a) ചൈന
b) കാനഡ
c) അമേരിക്ക
d) ജപ്പാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. ചരിത്ര രേഖകൾ എല്ലാം ഡിജിറ്റലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സംസ്ഥാനം ??
  a) മഹാരാഷ്ട്ര
  b) രാജസ്ഥാൻ
  c) പഞ്ചാബ്
  d) കേരളം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പഞ്ചായത്ത് രാജിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടന ഭാഗം?
  a) ഭാഗം 9
  b) ഭാഗം 11
  c) ഭാഗം 10
  d) ഭാഗം12
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കേരളത്തിലെ ആദ്യ പുകയില വിമുക്ത ഗ്രാമം?
  a) പനമരം
  b) ഇരിങ്ങൽ
  c) കൂളിമാട്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഒന്നേകാൽ കോടി മലയാളികൾ എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ്?
  a) ശ്രീനാരായണഗുരു
  b) ഇ എം ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്
  c) മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ്
  d) ഇവരാരുമല്ല
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പിൻതിയതി ഇട്ട ചെക്ക് എന്ന് ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ചത് എന്തിനെ?
  a) 1935 Govt india act
  b) simon commission
  c) crips mission
  d) cabinet mission
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  തമിഴ്നാട്ടിൽ 38 മത്തായി രൂപീകരിച്ച ജില്ല ??
  a) മൈലാടുംപാറ
  b) നാഗപട്ടണം
  c) ചെന്നൈ
  d) മയിലാടുതുറ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  വളരെ ചെറിയ ഐസ് കാണികൾ രൂപംകൊള്ളുന്ന മേഘങ്ങൾ?
  a) ക്യുമുലസ്മേഘങ്ങൾ
  b) നിംബസ് മേഘങ്ങൾ
  c) സിറസ് മേഘങ്ങൾ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ട്വിറ്ററിൽ അക്കൗണ്ട്‌ ലഭ്യമായ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്മാരകം ഏതാണ്??
  a) സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ലിബർട്ടി
  b) താജ് മഹൽ
  c) ഈഫൽ ടവർ
  d) ലണ്ടൻ ടവർ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഗ്രീനിച്ചിന് 1 ഡിഗ്രി കിഴക്കും 1 ഡിഗ്രി പടിഞ്ഞാറും സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സമയവ്യത്യാസം??
  a) 8 മിനിറ്റ്
  b) 6 മിനിറ്റ്
  c) 4 മിനിറ്റ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  സാമാന്യനാമത്തിന് ഉദാഹരണം ഏത്??
  a) മഴു
  b) മരം
  c) മഞ്ഞ്
  d) മാവ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  An era of darkness : The British Empire in India ആരുടെ കൃതി?
  a) രാഹുൽ ഗാന്ധി
  b) ശശി തരൂർ
  c) അരവിന്ദ് അധിക
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  If you had been more polite, _____.?
  a) he would have agreed
  b) he could agree
  c) he would agree
  d) he has agreed
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Destination flowers ൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒരേ ഒരു തടാകം?
  a) A. Mansgar
  b) B. ദാൽ
  c) C. ചിൽക്ക
  d) D. അംബസാരി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇന്ത്യയില ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയ ആദ്യ വനിത ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് ആയിരുന്നു?
  a) കേരളം
  b) ഹരിയാന
  c) ഹിമാചൽ പ്രദേശ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  സാർക്ക് എന്ന സംഘടനയിൽ അംഗമായ അവസാനത്തെ രാജ്യം??
  a) ഭൂട്ടാൻ
  b) ബംഗ്ലാദേശ്
  c) അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ
  d) മ്യാൻമർ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പൊതു പരീക്ഷകളിൽ മാർക്ക് ഇളവ് വ്യവസ്ഥ ചെയ്ത ഭേദഗതി??
  a) 82
  b) 83
  c) 89
  d) 90
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പാർലമെന്റ് ഭരണഘടന ഭേദഗതി വരുത്താനുള്ള അധികാരം കൊടുത്തു ആർട്ടിക്കിൾ?
  a) 44
  b) 42
  c) 24
  d) 32
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പാരസൈറ്റിന്റെ സംവിധായകൻ?
  a) അറിയില്ല
  b) കിം കി ഡുക്ക്
  c) ബോങ് ജൂൺ ഹോ
  d) ക്രിസ്റ്റഫർ നോളൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  “ഗുരുവിന്റെ ഭാവം “?
  a) - ഗുരുഘാതി
  b) - ഗൗരവം
  c) - തൻമയീഭാവം
  d) - അഹംഭാവം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 2. മത്സ്യത്തിന് ഹൃദയത്തിലെ അറകളുടെ എണ്ണം ??
  a) 2
  b) 3
  c) 4
  d) 1
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ദില്‍വാര ക്ഷേത്രം പണികഴിപ്പിച്ച രാജവംശം?
  a) ചാലൂക്യന്മാർ
  b) ഗുപ്ത രാജവംശം
  c) മൗര്യ രാജവംശം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  The opposite of the word ‘persuade’ is :?
  a) Unpersuade
  b) Inpersuade
  c) Dissuade
  d) Impersuade
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം എത്ര ദിവസം നീണ്ടുനിന്നു?(Talent Academy)?
  a) 615
  b) 607
  c) 309
  d) 603
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Veena ……… her sister’s house last year ]?
  a) - called at
  b) - called for
  c) - called out
  d) - called down
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ അശോകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്

?
a) ബിംബിസാരൻ
b) കനിഷ്കൻ
c) വിക്രമാദിത്യ വരഗുണൻ
d) അമോഘ വർഷൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓപ്പൺ ഗവണ്മെന്റ് ഡാറ്റാ പോർട്ടൽ നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനം??
a) സിക്കിം
b) മധ്യപ്രദേശ്
c) നാഗാലാന്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് രാജ്യത്താണ് സങ്കര നെല്ലിനങ്ങൾ ആദ്യം യാഥാർത്ഥമാക്കിയത്??
a) ജപ്പാൻ
b) ഇന്ത്യ
c) ചൈന
d) മലേഷ്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്ന വർഷം

നിർവചൻ സദൻ?
a) 2004
b) 1978
c) 1999
d) 1992
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
This is______book I was looking for?
a) The
b) None
c) A
d) An
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നാഷണൽ ഷുഗർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയുന്നത് :?
a) ബംഗളൂരു
b) റിഷ്റ
c) കാൺപൂർ
d) ലഖ്‌നൗ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ വൈറസ് രോഗം അല്ലാത്തത്

?
a) നിപ്പ
b) ക്ഷയരോഗം
c) ആന്ത്രാക്സ്
d) ഡിഫ്തീരിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരിയായ പദം തിരഞ്ഞെടുക്കുക?
a) മൂഢൻ
b) സൃഷ്ടാവ്
c) ഐശ്ചികം
d) വൃതം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“Why are you late” ? he asked me

(Excellence Academy)?
a) He asked me if I’m late ?
b) He asked me if I was late
c) He asked me why i was late
d) He asked me why are you late?
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാതയോരം സന്ധി നിർണ്ണയിക്കുക?
a) ലോപ സന്ധി
b) ദിത്വ സന്ധി
c) ആഗമ സന്ധി
d) ആദേശ സന്ധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
What is the time ………. your watch?
a) at
b) on
c) by
d) in
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
32.ഒരു ഘൂർണന ചലനത്തിന് ഉദാഹരണം??
a) A. സീസോയുടെ ചലനം
b) B. മൺപാത്ര നിർമാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചക്രത്തിന്റെ കറക്കം
c) C. ക്ലോക്കിലെ പെൻഡുലത്തിന്റെ ചലനം
d) D. തരംഗ ചലനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
32.ഒരു ഘൂർണന ചലനത്തിന് ഉദാഹരണം??
a) A. സീസോയുടെ ചലനം
b) B. മൺപാത്ര നിർമാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചക്രത്തിന്റെ കറക്കം
c) C. ക്ലോക്കിലെ പെൻഡുലത്തിന്റെ ചലനം
d) D. തരംഗ ചലനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദ്വിഗു സമാസത്തിന് ഉദാഹരണമായി പറയാവുന്ന രൂപം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ്?
a) മീൻ പിടിക്കുക
b) അടിച്ചുതളി
c) ചലച്ചിത്രം
d) പ്രഥമധർമ്മം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ദിരാഗാന്ധി പ്രഖ്യാപിച്ച ആഭ്യന്തര അടിയന്തരാവസ്ഥ എത്ര മാസം നീണ്ടു നിന്നു

?
a) 22 മാസം
b) 12 മാസം
c) 5 masam
d) 21 മാസം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലയാളത്തിലുണ്ടായ ആദ്യ സാമൂഹിക നാടകം??
a) പാട്ടബാക്കി
b) സീതാലക്ഷ്മി
c) സദാരാമ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The opposite of gratitude?
a) Ingratitude
b) Ungratitude
c) Non gratitude
d) Hatred
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നാഷണൽ ഡയറി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്??
a) ഹരിയാന
b) മഹാരാഷ്ട്ര
c) പഞ്ചാബ്
d) ഗുജറാത്ത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
#ca___revision

ഹരിത കേരള മിഷന്റെ ഇനി ഞാന്‍ ഒഴുകട്ടെ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ??
a) പൊന്നാനി
b) തവനൂർ
c) പയ്യന്നൂർ
d) മല്ലപ്പള്ളി
e) അറിയില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും തെക്കേയറ്റതുള്ള നദി??
a) പെരിയാർ
b) ചാലിയാർ
c) കരമനയാർ
d) നെയ്യാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രവിയുടെയും രാജുവിനെയും കയ്യിലുള്ള രൂപയുടെ അംശബന്ധം 2:5ആണ്,, രാജുവിനെ കയ്യിൽ രവിയുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ 3000 രൂപ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ രാജുവിന്റെ കയ്യിൽ എത്ര രൂപയുണ്ട്?
a) 3000
b) 7000
c) 6000
d) 5000
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A good teacher should …….responses from the students.?
a) Elicit
b) Provoke
c) Command
d) Infer
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തേനീച്ച മെഴുകിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ്??
a) ഫോമിക് ആസിഡ്
b) സൊറോട്ടിക് ആസിഡ്
c) സിട്രിക് ആസിഡ്
d) മാലിക് ആസിഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാർലമെന്റ് സംയുക്ത സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് ആര്??
a) രാഷ്ട്രപതി
b) ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ
c) ഉപരാഷ്ട്രപതി
d) രാജ്യസഭ ഉപാധ്യക്ഷൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സമർത്ഥനായ കുട്ടി “എന്ന വാക്യത്തിലെ വിശേഷണം ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടും?
a) പരിമാണികം
b) ശുദ്ധം
c) വിഭാവകം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടനയുടെ അനുഛേദം 243 മുതൽ 243H വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്??
a) പഞ്ചായത്തുകൾ
b) മുൻസിപ്പാലിറ്റി
c) താലൂക്ക്
d) ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുപ്രീം കോടതി ഒരു COURT OF RECORD ആണെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ?
a) 124
b) 192
c) 142
d) 129
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Q.291 Who gave the Theory of Relativity?

सापेक्षतेचा सिद्धांत कुणाला दिला??
a) Galileo Galilei
b) Archimedes
c) Albert Einstein
d) Isaac Newton
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവുമധികം യുനെസ്കോ ലോക പൈതൃക കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്

(Kerala PSC Q & A)?
a) മധ്യപ്രദേശ്
b) മഹാരാഷ്ട്ര
c) ഉത്തർപ്രദേശ്
d) രാജസ്ഥാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അമേരിക്കയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ്?
a) ജോർജ് വാഷിങ്ടൺ
b) ജോൺ ആഡംസ്
c) തോമസ് ജെഫേഴ്സൺ
d) ജെയിംസ് മാഡിസൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി ദ്വീപ് ഏതു നദിയിലാണ്?
a) ഭവാനി
b) ചാലിയാർ
c) കബനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സിക്കിമിലെ ചുരം ഏത്??
a) മോഹൻ പാസ്
b) നാഥുല
c) None
d) All
e) ജലപ് ലാ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ഭൂപ്രദേശം

(Kerala PSC Q & A)?
a) ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമി
b) ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ
c) ഗംഗാ സമതലം
d) ഹിമാലയ പർവത മേഖല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാജ്യങ്ങളും ദേശീയ പക്ഷികളും കാണാം തെറ്റായ ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക?
a) ചൈന - കാക്ക
b) പാക്കിസ്ഥാൻ -ചുക്കർ
c) മൗറീഷ്യസ്- ഡോ ഡോ
d) ഈജിപ്ത് -പരുന്ത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത്?
a) 1900 മാർച്ച് 12
b) 1992 മാർച്ച് 12
c) 1993 മാർച്ച് 11
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Exploit?
a) Obfuscation
b) Thwart
c) Utilize
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുടപ്പന - സമാസമേത്?

(എക്സലൻസ് അക്കാദമി)?
a) അവ്യയീഭാവൻ
b) രൂപക തത്പുരുഷൻ
c) ഉപമിതാ തത്പുരുഷൻ
d) ബഹുവ്രീഹി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The meaning of euthanasia?
a) atrocity
b) mercy killing
c) assassination
d) murder
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓംചേരി എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ രചനകൾ നടത്തുന്നത്?
a) എൻ കൃഷ്ണപിള്ള
b) എൻ നാരായണപിള്ള
c) മാധവൻ നായർ
d) കൃഷ്ണമൂർത്തി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉൾപ്രേരകങ്ങൾ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണയായി എത് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ?
a) d
b) s
c) P
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
plural form of ‘tea’?
a) tea
b) teas
c) ties
d) tees
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
GSLV MARK III D 1 അറിയപ്പെടുന്നത്?
a) NICKBOY
b) DIGBOY
c) FATBOY
d) SARAL
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബാങ്കിംഗ് വ്യവസായം തിരുവിതാംകൂറിൽ ആരംഭിച്ചത് ആരുടെ ഭരണകാലത്താണ്?
a) മാർത്താണ്ഡവർമ്മ
b) സ്വാതി തിരുനാൾ
c) ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ രാമവർമ്മ
d) ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡൈനാമോയിലെ ഊർജ്ജ മാറ്റം

?
a) ഇവയൊന്നുമല്ല
b) വൈദ്യുതോർജ്ജം പ്രകശോർജമാകുന്നു
c) രാസോർജ്ജം വൈധ്യുതോർജ്ജമായി മാറുന്നു
d) യാന്ത്രികോർജ്ജം വൈദ്യുതോർജ്ജം ആകുന്നു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കോശം??
a) രക്തകോശം
b) പുംബീജം
c) അണ്ഡം
d) നാഡീകോശം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
💥 2020 ഏപ്രിൽ 1 ന് പ്രാബ്യല്യത്തിൽ വരുന്ന ലയന പ്രകാരം സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് ഏത് ബാങ്കിലാണ് ലയിപ്പിക്കുക…??
a) (D) ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ
b) (B) പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക്
c) (C) കനറ ബാങ്ക്
d) (A) സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയായശേഷം പ്രധാനമന്ത്രിയായ ആദ്യ വ്യക്തി??
a) മൊറാർജി ദേശായി
b) ചരൺ സിംഗ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആൻഡമാനിൽ നിന്നും പൂർണമായും അന്യംനിന്നുപോയ ആദിവാസി ജനവിഭാഗം?
a) ജങ്ക്‌ളി
b) ഒങ്കസെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യ നേത്രത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗമാണ് സാധാരണയായി നേത്ര ദാനത്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നത്?

PSC THRILLER 2.0?
a) കോർണിയ
b) റെറ്റിന
c) ഐറിസ്
d) കൃഷ്ണമണി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യർക്ക് സഹനീയമായ ഉയർന്ന ശബ്ദം പരിധി (LDC Tvm, Idukky)?
a) 80 ഡെസിബൽ
b) 110 ഡെസിബൽ
c) 125 ഡെസിബൽ
d) 100 ഡെസിബൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുവാരി നദി കടലിൽ പതിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതി ചെയുന്ന തുറമുഖം :?
a) കാണ്ട്ല
b) വാദവൻ
c) ന്യൂ മാംഗ്ലൂർ
d) മർമ്മഗോവ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അപ്പോസ്തലന്മാർ എത്ര പേർ ❓️?
a) 12
b) 13
c) 8
d) 7
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A person with blood group AB

[NTPC 2016]?
a) Can donate blood to persons with bloodgroup A, B and O.
b) Is called universal blood donor.
c) Can receive blood from any group.
d) Is neither a universal recipient nor adonor.
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരിയായവ തെരഞ്ഞെടുക്കുക?

A. PVC ഇലക്ട്രിക് സ്വിച്ച് നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു B. നൈട്രജൻ വളം നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു C. ഗ്രാഫൈറ്റ് ഡയമണ്ടും സൾഫർ ന്റെ രൂപാന്തരങ്ങൾ ആണ് D. ക്ലോറിൻ ജലശുദ്ധീകരണത്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നു?
a) (B, D)
b) (A, D)
c) (A, B)
d) (B, C)
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരീരത്തിലെ പ്രേരക ന്യൂറോണുകൾക്ക് നാശo സംഭവിക്കുന്നത് മൂലം പേശി പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്ന അവസ്ഥ?
a) പ്രോസോപാഗ്‌നോസിയ
b) പാർക്കിൻസൺസ് രോഗം
c) അൽഷിമേഴ്‌സ്
d) സെറിബ്രൽ ഹേമറേജ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
During photosynthesis the liberated gas is :?
a) Carbon dioxide
b) Nitrogen
c) Hydrogen
d) Oxygen
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തോൽവിറക് സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വനിത??
a) ദേവകി നിലയങ്ങോട്
b) പാർവതി നെന്മിനി മംഗലം
c) ആര്യ പള്ളം
d) കാർത്യായനിയമ്മ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുച്ചിപ്പുടിയെ ക്ഷേത്രകലാ സമ്പ്രദായത്തില്‍ നിന്നും ഉയര്‍ത്തികൊണ്ടു വന്നത് ??
a) ലീല സാംസണ്‍
b) രുഗ്മിണി ദേവി അരുണ്ഡലേ
c) ശോഭ നായിഡു
d) സിദ്ദേന്ദ്രയോഗി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റാണി കി വാവ്

(Kerala PSC Q & A)?
a) ഗുജറാത്ത്
b) മധ്യപ്രദേശ്
c) മഹാരാഷ്ട്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോൺവർസേഷൻ വിത്ത് മൈ ലൈഫ് എന്ന നെൽസൺ മണ്ഡേലയുടെ കൃതിക്ക് ആമുഖം രചിച്ചത് ആര്?
a) വ്ലാഡിമിർ പുടിൻ
b) ബിൽ ക്ലിന്റൺ
c) ബറാക് ഒബാമ
d) ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The passive form of ‘I was writing a letter’ is:?
a) A letter is written by me
b) A letter has been written by me
c) A letter was being written by me
d) A letter is being written by me
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സത്യ ശോധക് സമാജം കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടിയില്‍ ലയിച്ച വര്‍ഷം:?
a) 1931
b) 1873
c) 1872
d) 1930
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വൈശാഖന്‍ എന്ന തൂലിക നാമത്തില്‍ അറിയപ്പെടുന്നത് ആര്??
a) എന്‍.പി. ചെല്ലപ്പന്‍ നായര്‍
b) പൊന്‍കുന്നംവര്‍ക്കി
c) സി.വി. ശ്രീരാമന്‍
d) എം.കെ. ഗോപിനാഥന്‍ നായര്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശുചീന്ദ്രം സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) ഡോ കെ ബി മേനോൻ
b) സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ
c) ഡോ എം ഇ നായിഡു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരേ ഒരു ലോകസഭാസീറ്റുകളുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണം :?
a) 3
b) 28
c) 8
d) 6
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ എന്ന് മന്നത്ത് പത്മനാഭനെ വിശേഷിപ്പിച്ചതാര് ??
a) സർദാർ കെ.എം പണിക്കർ
b) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
c) എ.കെ.ജി
d) മഹാത്മാഗാന്ധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആഹാരപദാർഥങ്ങൾ ചൂടാക്കുന്നതിലൂടെ നഷ്ടമാകുന്ന ജീവകം?
a) B
b) D
c) A
d) C
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(Q) Covid 19 പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച ക്യാമ്പയിൻ…??
a) (B) Break The Chain
b) (C) ഒപ്പമല്ല, സർക്കാർ മുന്നിലുണ്ട്
c) (D) ഇവയൊന്നുമല്ല
d) (A) Do The Five
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
5×5÷5×5=?
a) 25
b) 6
c) 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തദ്ധിതത്തിൽ പെടാത്തത്?
a) മടിയൻ
b) കറുത്ത
c) പുതുമ
d) നന്മ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 ലെ രമൺ മഗ്സസെ പുരസ്കാരം നേടിയ ഇന്ത്യക്കാരൻ?
a) രത്തൻലാൽ
b) രവീഷ് കുമാർ
c) ഗൗരി ലങ്കേഷ്
d) സഞ്ജയ് സുബ്രഹ്മണ്യം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
12 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഗോദാവരി തീരത്ത് നടത്തുന്ന ആഘോഷം? ?
a) വൈശാഖി
b) കുംഭമേള
c) പുഷ്‌ക്കാരം
d) ഗണേഷോത്സവ൦
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘വിശക്കാത്ത ദൈവവും വിശക്കുന്ന മനുഷ്യനും’ എന്ന കൃതിയുടെ രചയിതാവ്??
a) ചട്ടമ്പിസ്വാമി
b) വി.ടി. ഭട്ടത്തിരിപ്പാട്
c) വാഗ്ഭടാനന്ദൻ
d) സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒറ്റയാനേത് :

(Excellence Academy)?
a) കായം
b) മേനി
c) വപുസ്സ്
d) തടിനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്യത്തിന്റെ രജതജൂബിലി പ്രമാണിച്ച് 1974 ൽ മികച്ച ചിത്രത്തിനായി ഒരു സ്പെഷ്യൽ അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഏത് മലയാള ചിത്രത്തിലാണ് ഈ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്??
a) ഉത്തരായനം
b) കാഞ്ചനസീത
c) പിറവി
d) സ്വയംവരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
In a box containing 120 bulbs, 35% are defective. The number of non-defective bulbs is?
a) 68
b) 78
c) 42
d) 72
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ദ്വിമണ്ഡല സഭ നിലവിൽ വന്നത്?
a) ശ്രീചിത്തിരതിരുനാളിന്റെ കാലത്ത്
b) സ്വാതിതിരുനാളിന്റെ കാലത്ത്
c) ശ്രീമൂലം തിരുനാളിന്റെ കാലത്ത്
d) പട്ടം താണുപിള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയായപ്പോൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. സംസ്ഥാനങ്ങളെ നിർവജിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ ഏത് അനുച്ഛേദത്തിലാണ് ??
  a) 151
  b) 152
  c) 280
  d) 108
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  1439 അച്ചടിയന്ത്രം കണ്ടു പിടിച്ചതാര്?
  a) ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട്
  b) ലോറൻസൊ ഗിബർട്ടി
  c) ജൊഹാൻസ് ഗുട്ടൻബർഗ്
  d) ദൊണാറ്റലൊ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ക്രയോജനിക് സാങ്കേതിക വിദ്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത എത്രാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ?
  a) 6
  b) 5
  c) 4
  d) 3
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ പെൻഷൻപ്രായം 60 വയസ്സിൽ നിന്ന് 62 ആക്കി ഉയർത്തിയ ഭേദഗതി??
  a) 13
  b) 15
  c) 17
  d) 19
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Upsc യിൽ അംഗമായ ആദ്യ മലയാളി??
  a) Dr. കെജി അടിയോടി
  b) Dr. എംഡി അടിയോടി
  c) TN. ശേഷൻ
  d) V. ഭാസ്കരൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കാനഡക്കാരനായ ജയിംസ് പീബിൾസിന് ഏത് വിഭാഗത്തിലാണ് നോബൽ പുരസ്കാരം 2019 ലഭിച്ചത്?
  a) സാഹിത്യം
  b) ഭൗതികശാസ്ത്രം
  c) രസതന്ത്രം
  d) വൈദ്യശാസ്ത്രം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  A violent and bad-tempered woman. (a) Concubine (b) Virago (c) Dotage (d) Bistro?
  a) d
  b) c
  c) b
  d) a
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പിണ്ടിനവട്ടത്തു സ്വരൂപം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്??
  a) പറവൂർ
  b) വള്ളുവനാട്
  c) ഇടപ്പള്ളി
  d) പാലക്കാട്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  4)”മനുഷ്യന് ചില മൗലീക അവകാശങ്ങളുണ്ട് അതിനെ ഹനിക്കാൻ ഒരു ഗവണ്മെന്റ് നും അനുവാദമില്ല” ആരുടെ വാക്കുകളാണിവ??
  a) ജോൺ ലോക്ക്
  b) മഹാത്‌മാ ഗാന്ധി
  c) Dr. B R അംബേദ്ക്കർ
  d) തോമസ് പൈൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  (Q) എല്ലാ വർഷവും മാർച്ച്‌ 26 ന് ഏത് രോഗത്തിന്റെ ബോധവത്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പർപ്പിൾ ദിനം ആചരിക്കുന്നത്…??
  a) (C) അപസ്മാര ബോധവൽക്കരണം
  b) (B) ക്ഷയ രോഗ ബോധവത്കരണം
  c) (D) എയ്ഡ്‌സ് ബോധവൽകരണം
  d) (A) ഹീമോഫീലിയ ബോധവൽക്കരണം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  തിരുവിതാംകൂർ സേനക്ക് ‘നായർ ബ്രിഗേഡ് ‘ എന്ന പേര് നൽകിയ ഭരണാധികാരി

?
a) ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ
b) ഉത്രം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ
c) സ്വാതി തിരുനാൾ
d) റാണി ഗൗരി പാർവ്വതി ഭായി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
She went to the office after her friend ……………?
a) had been gone
b) had gone
c) gone
d) is gone
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അറബിക്കടലിൽ ലക്ഷദ്വീപിന് സമീപം രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദം മൂലം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ചുഴലിക്കാറ്റിന് നിസർഗ എന്ന് പേര് നൽകിയ രാജ്യം?
a) ഭൂട്ടാൻ
b) ഒമാൻ
c) നേപ്പാൾ
d) ബംഗ്ലാദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Intensified Mission Indradhanush 2.0 എത്ര രോഗങ്ങൾക്ക് എതിരെയുള്ള പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പാണ്??
a) 7
b) 8
c) 9
d) 10
e) അറിയില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്യർക്കു വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരെ ജീവിക്കുന്നുള്ളൂ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം മരിച്ചവർക്ക് തുല്യമാണ് “ഇത് ആരുടെ വാക്കുകൾ??
a) വിവേകാനന്ദൻ
b) ഗാന്ധിജി
c) ശ്രീബുദ്ധൻ
d) ടാഗോർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പെരിയാർ ലീസ് എഗ്രിമെന്റ് 1970ൽ പുതുക്കി അപ്പോൾ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി?
a) സി അച്യുതമേനോൻ
b) കെ കരുണാകരൻ
c) ഇ കെ നായനാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The guard ………… by the loud noise of the burglers alaram?
a) was woken up
b) woken up
c) woke up
d) wake up
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകസഭാ സ്പീക്കർ?
a) 330
b) 93
c) 178
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം ഏത് AZ, BY, CX, DW, EV,……?
a) FV
b) HS
c) FU
d) GT
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രാര്‍ത്ഥനാ സമാജത്തിന്‍റെ സ്ഥാപകന്‍:?
a) പുലിന്‍ ദാസ്
b) മഹാദേവ ഗോവിന്ദ് റാനഡെ
c) മീര പവഗി
d) ഡോ.ആത്മാറാം പാണ്ഡുരംഗ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്തൽ എന്ന നെഹ്റുവിന്റെ കൃതി മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തത്

?
a) അമ്പാടി ഇക്കാവമ്മ
b) വള്ളത്തോൾ
c) സി എച്ച് കുഞ്ഞപ്പ
d) കെ ആർ നാരായണൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ നഗരവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ സംസ്ഥാനം?
a) മധ്യപ്രദേശ്
b) ഉത്തർപ്രദേശ്
c) മഹാരാഷ്ട്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ??
a) 1992 ജനുവരി 31
b) 1992 ജനുവരി 30
c) 1956 നവംബർ 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചൈനയുടെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി

?
a) ഹോയാങ്‌ഹോ
b) ഇവയൊന്നുമല്ല
c) ഷാങ്ഹായ്
d) യാങ്ട്സി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്റ്റേറ്റ് എമെർജൻസിയെ കുറച്ചു പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ?
a) 350
b) 356
c) 358
d) 300
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സയന്സ് സിറ്റി?
a) പെരുന്ന
b) കുറവിലങ്ങാട്
c) ഉഴവൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കാലം ഇന്ത്യയില്‍ സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നത്?
a) ജോണ്‍ വോഡ്ഹൗസ്
b) ഇവരാരുമല്ല
c) ലോര്‍ഡ് വെല്ലിങ്ങ്ടണ്‍
d) ലോര്‍ഡ് ലിന്‍ലിത് ഗോ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കണ്ണൂരിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി?
a) അഞ്ചരക്കണ്ടി പുഴ
b) വളപട്ടണം പുഴ
c) കീച്ചേരിപ്പുഴ
d) കവ്വായി പുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുരുമുളക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം?
a) പന്നിയൂർ
b) അമ്പലവയൽ
c) ചൂലന്നൂർ
d) അമ്പലമുകൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഉപഗ്രഹ ചാനൽ?
a) ഏഷ്യാനെറ്റ്
b) സൂര്യ ടിവി
c) ഇന്ത്യാവിഷൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേവഗിരി ദൗലത്താബാദ് എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്ത ഭരണാധികാരി?
a) ഇൽത്തുമിഷ്
b) ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക്ക്
c) മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The opposite of the word sharp?
a) Bent
b) Crooked
c) Blunt
d) Broken
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ പോസ്റ്റോഫീസ്?
a) തൃശ്ശൂർ
b) കൊച്ചി
c) കോഴിക്കോട്
d) തിരുവനന്തപുരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. ജനസാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം ??
  a) ലക്ഷദ്വീപ്
  b) ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ
  c) ദാമൻ ദിയു
  d) ചണ്ഡീഗഡ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  നങ്ങേലി ഏത് ക്യതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ്?
  a) പൂതപ്പാട്ട്
  b) ശാരദ
  c) ഉമ്മാച്ചു
  d) മഞ്ഞ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  He___go there?
  a) Might not
  b) Need not
  c) Will not
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  “കഥപോലെ ജീവിതം” ആരുടെ യാത്രാവിവരണ കൃതി (Subi)?
  a) ഡി ബാബു പോൾ
  b) വീ ടി ഇന്ദുചൂഡൻ
  c) കാക്കനാടൻ
  d) യു എ ഖാദർ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Study of skin?
  a) phrenology
  b) Entomology
  c) pathology
  d) Dermatology
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഓറിയൻറൽ ബാങ്ക് ഓഫ് കൊമേഴ്സ്, യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നിവ ഏത് ബാങ്കിലാണ് ലയിച്ചത്??
  a) യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ
  b) പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക്
  c) കാനറ ബാങ്ക്
  d) ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ‘+ ‘ എന്നത് ÷ ത്തിനെയും’ - ‘ എന്നത് × നെയും ‘÷ ‘ എന്നത് - നെയും ‘×’ എന്നത് + നെയും സൂചിപ്പിച്ചാൽ 3 - 4 × 12 + 6 ÷ 6 ന്റെ വിലയെത്ര ? (Excellence Academy)?
  a) 44
  b) 10
  c) 3
  d) 8
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ലോക തേനീച്ചാ ദിനം ??
  a) മെയ് 20
  b) മെയ് 19
  c) മെയ് 2
  d) മെയ് 22
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  താഴെ കൊടുത്തവയിൽ താപോർജ്ജം യാന്ത്രികോർജ്ജമായിട്ടുള്ള ഊർജ പരിവർത്തനം നടക്കുന്ന ഉപകരണം ഏത്?
  a) ആവിയന്ത്രം
  b) ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ
  c) ഇലക്ട്രിക് ബൾബ്
  d) ഡൈനാമോ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേല് ഭാരതരത്നം ലഭിച്ച വർഷം

?
a) 1999
b) 1991
c) 1993
d) 1992
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജീവിക്കുന്ന സന്യാസി എന്നറിയപ്പെട്ട മുഗൾ ചക്രവർത്തി?
a) അക്ബർ
b) ഔറംഗസീബ്
c) ബാബർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം?
a) 20
b) 21
c) 19
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങളെ സാമ്പത്തികമായി സ്വാതന്ത്ര്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി?
a) ട്രൈസം
b) ദേശീയ ഗ്രാമീണ വികസന പദ്ധതി
c) സംയോജിത ഗ്രാമവികസന പദ്ധതി
d) അന്ത്യോദയ യോജന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ കലാരൂപമായ കൂടിയാട്ടത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഇറങ്ങിയ സംസ്‌കൃത ചലച്ചിത്രമാണ് അനുരക്തി .ഇതിന്റെ സംവിധായകൻ ആരാണ്?
a) ഗുണശേഖർ
b) നിതേഷ് തിവാരി
c) ബാലു മഹേന്ദ്ര
d) പി കെ അശോകൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗാന്ധിജി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ എത്ര ദിവസമാണ് ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ചത്

?
a) 236
b) 287
c) 249
d) 123
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യ ടുഡേ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത്??
a) സി ആർ ദാസ്
b) RP ദത്ത്
c) ജയപ്രകാശ് നാരായൺ
d) എം എൻ റോയ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യു.എ.ഇ യുടെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ സായിദ് മെഡലിന് അര്‍ഹനാകുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി??
a) എച്ച്.ഡി. ദേവഗൗഡ
b) നരേന്ദ്രമോദി
c) ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്റു
d) ഐ.കെ.ഗുജറാള്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏതു വിമാനത്താവളമാണ് ചത്രപതി സംഭാജി എയർപോർട്ട് എന്ന് പുനർ നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടത്?
a) കോലാപ്പൂർ വിമാനത്താവള
b) നാഗ്പൂർ വിമാനത്താവളം
c) പൂനെ വിമാനത്താവളം
d) ഔറംഗബാദ് വിമാനത്താവളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who do you think is the __ of your two friends ?

(Excellence Academy)?
a) Cleverer
b) More clever
c) Cleverest
d) Most clever
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
H E I A യുടെ പൂർണരൂപം :?
a) High Equipment Input Agriculture
b) High External Input Agriculture
c) High External Input Arrangement
d) High Equipped Input Agriculture
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(1) അറക്കൽ രാജവംശത്തിനു കീഴിലായിരുന്ന കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശം ഏത്?
a) ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ
b) ലക്ഷദ്വീപ്
c) പുതുച്ചേരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
In the second nationalization of commercial banks, _ banks were nationalized.?
a) 6
b) 4
c) 5
d) 8
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
If mountains are __
__ of trees, rains will soon wash fertile topsoil down the slope to end as useless silt below.?
a) stripped
b) shortage
c) deforested
d) afforested
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Some dyes are made …….. the leaves of trees.

(Kerala PSC Q & A)?
a) Of
b) From
c) With
d) By
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഛത്തീസ്ഗഡിന്റെ ഹൈക്കോടതി ആസ്ഥാനം?
a) ബിലാസ്പൂർ
b) റായ്പൂർ
c) ബോപ്പാൽ
d) നാഗ്പൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹരിറാണി എന്നത് ഏത് കാർഷിക വിളയുടെ സങ്കരയിനം ആണ്? ]?
a) - ക്യാബേജ്
b) - തക്കാളി
c) - നെല്ല്
d) - പടവലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജ്വലനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വാതകം?

[PSC THRILLER]?
a) ഹൈഡ്രജൻ
b) കാർബൺ
c) നൈട്രജൻ
d) ഓക്സിജൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
❓️ മനുഷ്യനിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥി

🅟🅢🅒 🅥🅘🅢🅘🅞🅝🅩🅩?
a) തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി
b) കരൾ
c) പിയൂഷ ഗ്രന്ഥി
d) പാൻക്രിയാസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Ram is __of all the boys?
a) Ablest
b) Clever
c) Abler
d) Able
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A —– of ladies?
a) bevy
b) posse
c) panel
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡി.ഡി. ധര്‍ മോഡല്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏതാണ്??
a) നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
b) അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
c) ഇവയൊന്നുമല്ല
d) മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരേ atomic number &വ്യത്യസ്ത mass number??
a) A. ഐസോമെറുകൾ
b) B. ഐസോബാറുകൾ
c) C. ഐസോടോണുകൾ
d) D. ഐസോടോപ്പുകൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന വരയാടുകളുടെ ഏത് വന്യജീവി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ ആണ് കാണപ്പെടുന്നത്?
a) അണ്ണാമല
b) ഇരവികുളം
c) ബന്ദിപ്പൂർ
d) സൈലന്റ് വാലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Let us stop wasting time and __
__ with this work ( )?
a) Get along
b) Get over
c) Get on
d) Get through
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ അവസാനത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ ആര്?
a) കാനിങ് പ്രഭു
b) മൗണ്ട് ബാറ്റൺ
c) കഴ്സൺ പ്രഭു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫാറൂഖ് കോളേജ് സ്ഥാപകൻ?
a) മക്തി തങ്ങൾ
b) മൗലവി അഹ്മദ് അലി
c) വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി
d) സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രസിഡന്റ്‌ കുറ്റവാളികൾക്ക് മാപ്പ് നൽകുന്ന അനുച്ഛേദം?
a) 53
b) 71
c) 72
d) 52
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1921 ഏപ്രിലിൽ ഒറ്റപ്പാലത്ത് നടന്ന ഒന്നാം അഖില കേരള രാഷ്ട്രീയ സമ്മേളനത്തിലെ അധ്യക്ഷൻ

(Kerala PSC Q & A)?
a) ജവർലാൽ നെഹ്റു
b) ലാലാ ലജ്പത് റായി
c) ടി പ്രകാശം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് എത്പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ്?
a) 1
b) 2
c) 3
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാധവ് ആരുടെ തൂലികാനാമമാണ്

?
a) കെ മാധവൻ മേനോൻ
b) പി മാധവൻ നായർ
c) ഒ ചന്ദുമേനോൻ
d) പി ശ്രീ കുമാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശ്രീലങ്കയുടെ ദേശീയ പക്ഷി

?
a) കരിങ്കോഴി
b) കാക്ക
c) കാട്ടുകോഴി
d) കൊക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിച്ചു നീട്ടാൻ കഴിയുന്ന ലോഹം?
a) പ്ലാറ്റിനം
b) വെള്ളി
c) സ്വർണ്ണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Few boy came for the meeting……..??
a) didn’t they
b) don’t they
c) do they
d) did they
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Choose the correctly spelt word?
a) memmorandum
b) Memorandam
c) Memorandum
d) Memorandem
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ചണമില്ലുകള്‍ ഉള്ള സംസ്ഥാനം ഏത് ??
a) ഉത്തര്‍പ്രദേശ്
b) മഹാരാഷ്ട്ര
c) പശ്ചിമബംഗാള്‍
d) തമിഴ്നാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാട്ടാളത്തം എന്ന പദം ഏത് വിഭാഗത്തില്‍പ്പെടുന്നു??
a) ഭേദകം
b) കൃത്ത്
c) തദ്ധിതം
d) സമുച്ചയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പുതുമ വെണ്മ എന്നീ പദങ്ങൾ ഏത് തദ്ധിതത്തിന് ഉദാഹരണമാണ്?
a) തന്മാത്ര തദ്ധിതം
b) പൂരണി തദ്ധിതം
c) തദ്വത് തദ്ധിതം
d) നാമ നിർമ്മായി തദ്ധിതം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക