The common people, commoner. (a) Plebeian (b) Platitude (c) Plaque (d) Prim?
a) a
b) b
c) d
d) c
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ചന്ദ്രന്റെ പര്യായം അല്ലാത്തത് (Subi)?
a) ശശിധരൻ
b) ശശി
c) മതി
d) ശശാങ്കൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I saw a ……….. grasshoppers in the field?
a) Bunch of
b) Cluster of
c) Cloud of
d) Bevy of
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Endeavor =?
a) Disclose
b) Expand
c) Attempt
d) Debate
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ വിമാനത്താവളം??
a) കോഴിക്കോട്
b) കൊച്ചി
c) നെടുമ്പാശ്ശേരി
d) തിരുവനന്തപുരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
3️⃣8️⃣ ഏഴാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലയളവ്❓?
a) C. 1984 - 1989
b) A. 1981 - 1986
c) B. 1983 - 1988
d) D. 1985 - 1990
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അരയന്നം എന്ന പദത്തിന്റെ പര്യായപദം ആകാത്തത് ?

(Excellence Academy)?
a) മരാളം
b) ഹംസം
c) പികം
d) അന്നം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“പോവർട്ടി ആന്റ് അൺ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ” എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർത്താവ് ആര്?
a) ദാദാഭായ് നവറോജി
b) രമേശ് ചന്ദ്രദത്ത്
c) ഡോ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ്
d) ഡബ്ല്യൂ സി ബാനർജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വയനാട് ചുരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല??
a) കണ്ണൂർ
b) വയനാട്
c) കോഴിക്കോട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രക്തത്തിൽ അധികമുള്ള കാൽസ്യം എവിടെ സംഭരിക്കപ്പെടുന്നു?
a) മസിൽ
b) എല്ല്
c) കരൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓട്ടൻതുള്ളലിനെ കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ മാതൃകയാക്കിയിരിക്കുന്ന കലാരൂപമേത്?
a) കഥകളി
b) ചാക്യാർകൂത്ത്
c) രാമനാട്ടം
d) പടയണി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡാമുകളും നദികളും തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഏത്?
a) കക്കയം കുറ്റ്യാടി നദി
b) പൊൻമുടി ഡാം പന്നിയാർ
c) കക്കാട് ഡാം കരമനയാർ
d) ബാണാസുരസാഗർ കബനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
International Day for Disaster Risk Reduction was observed on? ?
a) December 13
b) October 13
c) November 13
d) January 13
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മിശ്രഭോജനം, മിശ്രവിവാഹം, വിധവാ പുനർവിവാഹം എന്നീ പുരോഗതിക്കായി നിലകൊണ്ട പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനം ഏത്?
a) പ്രാർത്ഥനാ സമാജം
b) സത്യശോധക് സമാജം
c) സ്വാഭിമാന പ്രസ്ഥാനം
d) അലിഗഡ് പ്രസ്ഥാനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
11?
a) 4
b) 1
c) 3
d) 2
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട ആസിഡ്??
a) അസറ്റിക് ആസിഡ്
b) ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്
c) നൈട്രിക് ആസിഡ്
d) സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജലം ഐസാകുന്ന താപനില

?
a) 0°C
b) 310°C
c) 100°C
d) 101°C
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിദ്യാപോഷിണി എന്ന സാംസ്കാരിക സംഘടന രൂപീകരിച്ചത്?
a) ഡോ പൽപ്പു
b) സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ
c) ആനന്ദ തീർത്തൻ
d) കുമാര ഗുരു ദേവൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപം കൊണ്ട വർഷം?
a) 1934
b) 1938
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(5) ഉമ്മാച്ചുവിലെ കഥാപാത്രമായി വരുന്നത് ആര്?
a) വിശ്വം
b) മായൻ
c) ചുടലമുത്തു
d) കോരൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രസിഡണ്ട് പദവി വഹിച്ച ശേഷം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആകുന്ന ആദ്യത്തെ വ്യക്തി?
a) ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദ
b) എം ഹിദായത്തുള്ള
c) വി വി ഗിരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള പുത്രൻ??
a) ഭാസ്കര പിള്ള
b) എ മാധവൻ
c) മാധവൻ നായർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He stood ……me?
a) on
b) in
c) at
d) by
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോഷക നദികളുള്ള നദി ഏത്??
a) ആമസോൺ
b) നൈൽ
c) സിന്ധു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രകാശത്തിന് ഏഴു വർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്

?
a) മാക്സ് പ്ലാങ്ക്
b) തോമസ് യങ്
c) സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ
d) ആൽബർട്ട് എ മൈക്കിൾസൺ‌
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആർമി ഓഫ് ഡിഫൻസ് കോളേജ് (AADC ) സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്?
a) ഗോപാൽപൂർ
b) ഭാട്ടിൻഡ
c) ലക്‌നൗ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A Paradise Still Explored എന്ന് വിദേശികൾ വിശേഷിപ്പിച്ച സംസ്ഥാനം??
a) ഹരിയാന
b) അരുണാചൽ പ്രദേശ്‌
c) പഞ്ചാബ്
d) നാഗാലാന്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I usually arrive at school at ten minutes …………nine?
a) from
b) on
c) to
d) in
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A person who helps someone to do wrong is called an____?
a) Imposter
b) Accomplice
c) Amateur
d) Upstart
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തുഷാരഗിരി വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി?
a) ചാലിയാർ
b) ചന്ദ്രഗിരിപ്പുഴ
c) ചാലിപ്പുഴ
d) ചാലക്കുടി പുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
She is one of the (1)/ best mothers (2)/ that has ever lived. (3)/ No error (4).?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Glass is transparent whereas wood is __
__?
a) vague
b) opaque
c) clear
d) translucent
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A man has Rs.480 in the denominations of one-rupee notes, five-rupee notes and ten-rupee notes. The number of notes of each denomination is equal. What is the total number of notes that he has ??
a) 90
b) 75
c) 45
d) 60
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ അന്തർദേശീയ ജൈവവൈവിധ്യ വർഷമായി ആചരിച്ചത് എന്ന്?
a) 2008
b) 2009
c) 2011
d) 2010
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓവൽ വിൻഡോ വേർതിരിക്കുന്നത്?
a) മധ്യകർണത്ത യും ആന്തരിക കർണ്ണത്തെയും
b) ബാഹ്യ കർണത്തെയും മധ്യകർണത്ത യും
c) ബാഹ്യ കാരണത്തെയും ആന്തരിക കർണതെയും
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജവഹർ റോസ്ഗർ യോജന എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
a) വിദ്യാഭ്യാസം
b) ഭവന നിർമ്മാണം
c) തൊഴിലുറപ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മണിനാദം എന്ന കവിതയുടെ രചയിതാവ്?
a) പാലാ
b) ചങ്ങമ്പുഴ
c) വൈലോപ്പിള്ളി
d) ഇടപ്പള്ളി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റൂർക്കേല ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായ ശാല ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്?
a) ജാർഖണ്ഡ്
b) ഒഡീഷ
c) പശ്ചിമബംഗാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെറ്റായ രൂപം ഏത്?
a) അഞ്ജനം
b) അജ്ഞാനം
c) അഞ്ജലി
d) അജ്ഞലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിന് ഭാഗമായി അയൽക്കൂട്ടം പദ്ധതി ആദ്യമായി ആരംഭിച്ച പഞ്ചായത്ത്?
a) അമ്പലവയൽ
b) കല്യാശ്ശേരി
c) വെള്ളനാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നഗർഹോൾ ദേശിദ്യാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏതു നടിയുടെ തീരത്താണ്??
a) ഭവാനി
b) യമുന
c) കബനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ സമുദ്രഗവേഷണങ്ങൾക്കാ യുള്ള ഓഷ്യൻസാറ്റിന്റെ വിക്ഷേപണ വാഹനം?
a) PSLV C2
b) PSLV C4
c) PSLV C3
d) PSLV C1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫോൾകെ റ്റിംഗ് ഏത് രാജ്യത്തെ പാർലമെന്റ് ആണ്?
a) ഡെന്മാർക്ക്
b) സ്വീഡൻ
c) നോർവേ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച ലോഹം??
a) ഓട്
b) ഇരുമ്പ്
c) ചെമ്പ്
d) സ്റ്റീൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹൈടെക് സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം??
a) ഹൈദരാബാദ്
b) ബാംഗ്ലൂർ
c) മുംബൈ
d) മൈസൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സമാനഅക്ഷരം അല്ലാത്തത്?
a) ഊ
b) ഏ
c) ഈ
d) ആ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉള്ളൂർ രചിച്ച നാടകം ??
a) ചിത്രശാല
b) കൃഷ്ണപരുന്തിനോട്
c) അംബ
d) പുഷ്പവാടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നാഷനൽ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയുടെ തലവനാര്??
a) സൗരവ് ഗാംഗുലി
b) അനിൽ കുംബ്ലെ
c) വി.വി.എസ്. ലക്ഷ്മൺ
d) രാഹുൽ ദ്രാവിഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ രാജാക്കന്മാരുടെ കിരീടധാരണം ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ് “അരിയിട്ടുവാഴ്ച”, ഏത് രാജാക്കന്മാരുടെ?
a) സാമൂതിരി
b) തിരുവിതാംകൂർ
c) ആയ് രാജാക്കന്മാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Fortune favours the
?
a) Bold
b) Old
c) Young
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്രിപ്‌സ് മിഷൻ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയ വർഷം??
a) 1942 ജൂലൈ 1
b) 1942 മാർച്ച് 22
c) 1940 ഏപ്രിൽ 17
d) 1942 മേയ് 22
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വാതിൽ കാവൽക്കാരി?
a) യജമാനത്തി
b) വേത്രവതി
c) നന്ദിയുള്ളവൾ
d) നന്മയുള്ളവൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വാള്‍ട്ടര്‍ സ്കോട്ട് ഓഫ് കേരള ( കേരള സ്കൗട്ട് ) എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ??
a) രാജാ കേശവദാസ്
b) സി.പി രാമസ്വാമി അയ്യര്‍
c) സി.വി രാമന്‍പിള്ള
d) ജി.പി പിള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാലക്കാട്‌ കോട്ട പണി കഴിപ്പിച്ചത്?
a) മാർത്താണ്ഡവർമ
b) സാമൂതിരി
c) ഹൈദർ അലി
d) ടിപ്പു സുൽത്താൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൂപ്പർ കൂൾ ലിക്വിഡ് എന്നപേരിലറിയപ്പെടുന്ന പദാർത്ഥം??
a) സിനിമ
b) മെർക്കുറി
c) ഗ്ലാസ്
d) സിൽവർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മണ്ണ് രൂപം കൊള്ളുന്ന പ്രക്രിയ അറിയപ്പെടുന്നത് ??
a) പെഡോജെനിസിസ്
b) മെറ്റോഫോര്‍മിസം
c) സെഡിവെന്‍റേഷന്‍
d) പെഡോളജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
DC യെ AC ആക്കി മാറ്റാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം?
a) ആംപ്ലിഫയര്‍
b) ഇന്‍വെര്‍ട്ടര്‍
c) റക്ടിഫയര്‍
d) അക്യുമിലേറ്റര്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണത്തിന്റെ പിതാവ്?
a) ജോസഫ് സ്റ്റാലിൻ
b) എം വിശ്വേശ്വരയ്യ
c) എം എൻ റോയ്
d) ദാദാഭായ് നവറോജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വാസ്കോഡഗാമ മൂന്നാം തവണ കേരളത്തിൽ വന്ന വർഷം (ldc, ksgd, 2011)?
a) 1524
b) 1528
c) 1538
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലാദ്യമായി വിള ഇൻഷുറൻസ് ഏർപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാനം?

#PSC RANKMASTER#?
a) ഹരിയാന
b) ഉത്തർപ്രദേശ്
c) തമിഴ്‌നാട്
d) പഞ്ചാബ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
24 . Camels are peculiarly adapted . . . life in desert .?
a) ( c ) by
b) ( a ) for
c) ( b ) to
d) ( d ) in
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ എഴുപത്തിമൂന്നാം ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഭാഷയേത്??
a) സാന്താളി
b) നേപ്പാളി
c) മണിപ്പൂരി
d) കൊങ്കണി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂമി എന്നർത്ഥം ഇല്ലാത്ത പദം?
a) അവനി
b) ധരണി
c) മേദിനി
d) തരണി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നബാർഡ് സ്ഥാപിച്ചവർഷം?
a) 1984
b) 1988
c) 1982
d) 1986
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Hari is junior___Ravi in this profession?
a) To
b) Than
c) With
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വനം ഏത് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു?
a) കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ്
b) യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ്
c) സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചരാചരം- സമാസം എന്ത്?
a) രൂപക തൽപുരുഷൻ
b) കർമ്മധാരയൻ
c) ദ്വന്ദ്വ സമാസം
d) ബഹുവ്രീഹി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Brain of computer?
a) Cpu
b) Ups
c) Moniter
d) Speaker
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിലവിലെ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ??
a) ജസ്റ്റിസ് . മോഹൻ കുമാർ
b) ജസ്റ്റിസ്. ഋഷികേശ് റോയ്
c) ജസ്റ്റിസ്. പരീത് പിള്ള
d) ജസ്റ്റിസ്. ആന്റണി ഡൊമനിക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘പുളിങ്കുരു’ പിരിച്ചെഴുതുമ്പോള്‍.?
a) പുളിം + കുരു
b) പുളി + കുരു
c) പുളിന്‍ + കുരു
d) പുളിങ് + കുരു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
At the very young age of twelve, Babur succeeded his father at the Emperor of?
a) Farghana
b) Kabul
c) Umerkot
d) Sultana
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദ്യ മാമാങ്കം നടന്ന വര്‍ഷം??
a) എ.ഡി. 829
b) എ.ഡി. 825
c) എ.ഡി. 875
d) എ.ഡി. 892
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരിയായ പദം ഏത് A. ജോടി B.നിവർത്തി?
a) രണ്ടും ശരിയാണ്
b) രണ്ടും തെറ്റാണ്
c) A.
d) B.
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബക്സർ യുദ്ധം നടന്ന വർഷം?
a) 1664
b) 1764
c) 1864
d) 1862
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംസ്ഥാന പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ അംഗത്തിന്റെ കാലാവധി :?
a) 5 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 62 വയസ്സ്
b) 6 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 65 വയസ്സ്
c) 6 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 62 വയസ്സ്
d) 6 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 60 വയസ്സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭാഷാദർപ്പണം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർത്താവ് ആരാണ്?
a) എ ആർ രാജരാജവർമ്മ
b) വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോൻ
c) ആറ്റൂർ കൃഷ്ണ പിഷാരടി
d) കുമാരനാശാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നാട്രിയം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൂലകം ഏത്?
a) മെർക്കുറി
b) പൊട്ടാസ്യം
c) ലെഡ്
d) സോഡിയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അടിമത്തം നിരോധിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ്??
a) 22
b) 23
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The door bell ——for the last ten minutes

(Subi)?
a) Is ringing
b) Had been ringing
c) Has been ringing
d) Was ringing
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ഗുജറാത്തിനെ കുറിച്ച് തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏത്?
a) ഉപ്പ് നിർമ്മാണത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നു
b) ഉത്തരായനരേഖ ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു
c) ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമുദ്ര തീരമുള്ള സംസ്ഥാനം
d) മഹാത്മാ ഗാന്ധി സത്യാഗ്രഹം നടത്തിയ ചമ്പാരൻ ഇവിടെയാണ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള വാല്‌മീകി?
a) വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ
b) ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള
c) സി .വി .രാമൻ പിള്ള
d) കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫോസിലുകളുടെ കാലപ്പഴക്കം നിർണ്ണയിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐസോടോപ്പ്??
a) I-131
b) C-14
c) C-12
d) Co-60
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വദേശാഭിമാനി വക്കം മൗലവി - ഇത് ആരുടെ കൃതിയാണ്?
a) സ്വ. രാമകൃഷ്ണപിള്ള
b) ഡോ. ജമാൽ മുഹമ്മദ്
c) എം കെ സാനു
d) പെരുമ്പടവം ശ്രീധരൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
If we knew your arrival, we ………….. the railway station.?
a) will reach
b) would have reached
c) will have reached
d) would reach
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Has she opened the window??
a) Yes, she has
b) Yes, she does
c) Yes, she did
d) Yes, she do
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റിംഗ് പരിശീലകനായ മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം?
a) മുഹമ്മദ് കൈഫ്
b) സഞ്ജയ് ബംഗാർ
c) വസീം ജാഫർ
d) രോഹൻ ഗവാസ്കർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
If you had been more polite, _____.?
a) he would have agreed
b) he could agree
c) he would agree
d) he has agreed
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1585-1598 ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിലെ തലസ്ഥാനനഗരി ഏതായിരുന്നു?
a) ലാഹോർ
b) ആഗ്ര
c) ഫത്തേപ്പൂർ സിക്രി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെറ്റായത് ഏത് ??
a) ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ ഉൾപ്പെടെ 6 അംഗങ്ങൾ ആണുള്ളത്
b) ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷന്റെ പ്രഥമ അധ്യക്ഷ രേഖാ ശർമ്മ
c) ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷന്റെ ആദ്യ പുരുഷ അംഗം അലോക് റാവത്
d) ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ കാലാവധി മൂന്നുവർഷം അല്ലെങ്കിൽ 65 വയസ്സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് ഭരണഘടനാവകുപ്പനുസരിച്ചാണ് രാഷ്ട്രപതി ഓര്‍ഡിനന്‍സ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്??
a) 123
b) 234
c) 124
d) 121
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരിയല്ലാത്ത പ്രയോഗമേത്?
a) എല്ലാവരും അവരവരുടെ സ്ഥാനത്തിരിക്കണം
b) ഓരോ ആളുകളും അവരവരുടെ സ്ഥാനത്തിരിക്കണം
c) ഓരോ ആളും അവരവരുടെ സ്ഥാനത്തിരിക്കണം
d) ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ സ്ഥാനത്തിരിക്കണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ വകുപ്പിന്റെ വാണിജ്യ സ്ഥാപനം?
a) ANTRICS corporation
b) Space application centre
c) Physical research laboratory
d) National remote sensing centre
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇക്കോ വന്യ ജീവി ടൂറിസത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ ഭിട്ടർകണിക സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതെവിടെ (LDC 2017 KNR, WYND?
a) ഒഡീഷ
b) മധ്യപ്രദേശ്
c) ഹരിയാന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇരുപതിനായിരം ഹെർട്സിൽ കൂടുതലുള്ള ശബ്ദതരംഗങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു?
a) ഇൻഫ്രാസോണിക്
b) അൾട്രാസോണിക്
c) സൂപ്പർസോണിക്
d) സബ്സോണിക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിങ്ങളെനിക്ക് രക്തം തരൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരാം??
a) ഭഗത് സിംഗ്
b) സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ്
c) അരവിന്ദഘോഷ്
d) ബാലഗംഗാധര തിലക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി എന്ന പ്രസിദ്ധ കൃതി ആരുടെ രചനയാണ്?
a) ഉള്ളൂർ
b) വള്ളത്തോൾ
c) കുമാരനാശാൻ
d) കേശവദേവ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനത്ത് മന്ത്രിയായ ആദ്യ വനിത?
a) സരോജിനി നായിഡു
b) വിജയലക്ഷ്മി പണ്ഡിറ്റ്
c) സുചേതാ കൃപലാനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“A little knowledge is a dangerous thing”- സമാനമായ പഴഞ്ചൊല്ല്?
a) അൽപ ജ്ഞാനത്തേക്കാൾ നല്ലത് അറിവില്ലായ്മയാണ്
b) അൽപ ജ്ഞാനം അപകടകരമാണ്
c) കുറച്ച് അറിവിനേക്കാൾ നല്ലത് കൂടുതൽ അറിവാണ്
d) അല്പജ്ഞാനം നല്ലതല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ ബാങ്കിങ് സംസ്ഥാനം??
a) ബീഹാർ
b) കേരളം
c) മഹാരാഷ്ട്ര
d) ഉത്തർപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ പൊതുസഭയുടെ നിയമ സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട രാജ്യം

?
a) ചൈന
b) ഇസ്രായേൽ
c) ഇറ്റലി
d) ജപ്പാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എഴുത്ത് വിദ്യ വശമല്ലാതിരുന്ന പ്രാചീന അമേരിക്കൻ സംസ്കാരo??
a) മായൻ
b) ഇൻകാ
c) ചാക്
d) ആസ്ടെക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് കുലശേഖര രാജാവിന്റെ പ്രതിമയാണ് തിരുവഞ്ചിക്കുളത്തെ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത്??
a) കുലശേഖര വർമ്മ
b) രാജശേഖര വർമ്മ
c) സ്ഥാണു രവിവർമ്മ
d) ഗോദ രവിവർമ്മ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പട്ടികവർഗ്ഗ ത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന അനുച്ഛേദം?
a) 338 A
b) 341
c) 342
d) 338
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിഷപ്പാമ്പുകൾ ഇല്ലാത്ത ദ്വീപ്?
a) ഇന്തോനേഷ്യ
b) മഡഗാസ്കർ
c) ജാവ
d) ബോർണിയോ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാനസി എന്ന കൃതിയുടെ രചയിതാവ്?
a) ചങ്ങമ്പുഴ
b) പി.വത്സല
c) എം.മുകുന്ദൻ
d) കമലാ സുരയ്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒന്നാം ഘട്ട ബാങ്ക് ദേശസാല്‍ക്കരണം നടന്നതെന്ന്??
a) 1969 ആഗസ്റ്റ് 19
b) 1969 ആഗസ്റ്റ് 15
c) 1969 ജൂലൈ 1
d) 1969 ജൂലൈ 19
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തളിക്ഷേത്ര സമരം ആരംഭിച്ചത്??
a) 1918
b) 1946
c) 1923
d) 1917
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോവിഡ് രോഗികളുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിനായി തിരുവനന്തപുരം റെയിൽവേ ഡിവിഷൻ നിർമ്മിച്ച റോബോട്ട്??
a) ലക്ഷ്മി റെയിൽ
b) റെയിൽ കാർത്തിക
c) റെയിൽ മിത്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരിയായവ തെരഞ്ഞെടുക്കുക?

A. PVC ഇലക്ട്രിക് സ്വിച്ച് നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു B. നൈട്രജൻ വളം നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു C. ഗ്രാഫൈറ്റ് ഡയമണ്ടും സൾഫർ ന്റെ രൂപാന്തരങ്ങൾ ആണ് D. ക്ലോറിൻ ജലശുദ്ധീകരണത്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നു?
a) (A, D)
b) (A, B)
c) (B, D)
d) (B, C)
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡച്ചുകാർ ഉൾപ്പെടുന്ന മത വിഭാഗം?
a) പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് വിഭാഗം
b) കത്തോലിക്കാ വിഭാഗം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The first Earth Summit was held in Rio de Janeiro in the year?
a) 1992
b) 2002
c) 1994
d) 1990
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗുരുസാഗരം ആരുടെ കൃതിയാണ്? കഥാപാത്രം ഏത്,??
a) പാറപ്പുറത്ത് - കുഞ്ഞേനച്ഛൻ
b) ഇടശ്ശേരി - നങ്ങേലി
c) കോവിലൻ - ഉണ്ണിമോൾ
d) ഒ. വി. വിജയൻ - കുഞ്ഞുണ്ണി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
shankar memorial museum is situated?
a) Krishnapuram
b) Kollam
c) Kottarakkara
d) Adoor
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(Q) വിവിധ മേഖലകളിൽ സർക്കാർ കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളുടെയും നൽകുന്ന സേവനങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഭരണമികവ് സൂചികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ സംസ്ഥാനം..??
a) (D) രാജസ്ഥാൻ
b) (C) ഗുജറാത്ത്
c) (A) കേരളം
d) (B) തമിഴ്നാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടനയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടില്ല കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിലെ ഉന്നതപദവി?
a) ഉപ പ്രധാനമന്ത്രി
b) ഉപരാഷ്ട്രപതി
c) പ്രധാനമന്ത്രി
d) രാഷ്ട്രപതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആഗമ സന്ധി ഉദാഹരണം ഏത്?
a) കണ്ണീർ
b) വെള്ളില
c) അല്ലെങ്കിൽ
d) വഴിയമ്പലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ പരുത്തി തുറമുഖം :?
a) കൊൽക്കത്ത
b) മുംബൈ
c) എണ്ണൂർ
d) കൊച്ചി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദ്യമായി ഓൺലൈൻ വഴി വിവരാവകാശ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാനം? ]?
a) - മഹാരാഷ്ട്ര
b) - അരുണാചൽ പ്രദേശ്
c) - പൂനെ
d) - ഡൽഹി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അസറ്റിക് ആസിഡിന്റെ IUPS നാമം

?
a) ഫോമിക് ആസിഡ്
b) പ്രൊപനോയിക് ആസിഡ്
c) എതനോയിക് ആസിഡ്
d) മെഥനോയിക് ആസിഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിഹ്നത്തിന്റെ മലയാള പേര് “^”?
a) വിശ്ലേഷം
b) ശര ചിഹ്നം
c) പാടിനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അമേരിക്കയിലെ അമ്പതാമത്തെ സംസ്ഥാനമായ ഹവായ് ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് സമുദ്രത്തിലാണ്?
a) പസഫിക്
b) ആർട്ടിക്
c) അറ്റ്ലാന്റിക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
✒️പൊതുവാൾ??
a) പൊതുവൾസിയർ
b) പൊതുവാൾ
c) പൊതുവാൾസ്യാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
What is the new name of coronavirus?

कोरोनावायरस का नया नाम क्या है??
a) d)CHID-19
b) a)CORONAVID-19
c) c)COVID-19
d) b)AVID-18
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സാക്ഷി എന്ന കാരകം അർത്ഥം വരുന്ന വിഭക്തി??
a) പ്രയോജിക
b) ആധാരിക
c) പ്രതിഗ്രാഹിക
d) സംയോജിക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആസ്സാമിലെ ഗോത്രവിഭാഗം ഏത്??
a) ചുട്ടിയ
b) കർബി
c) ദിമാസ
d) ചക്മ
e) All
f) None
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 ലെ ഒ.എൻ.വി. സാഹിത്യപുരസ്കാരം നേടിയതാര്??
a) ഡോ.എം.ലീലാവതി
b) അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി
c) യു.കെ.കുമാരൻ
d) സുഗതകുമാരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗ്രാമീണ ജീവിതം എന്ന ചിത്രം വരച്ചത്?
a) രാജാ രവിവർമ്മ മ
b) അമൃത ഷെർഗിൽ
c) നന്ദലാൽ ബോസ്
d) അബനീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Ultrasonic waves __ able the bats to locate objects.?
a) in
b) dis
c) en
d) un
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വഴി ഭൂനികുതി അടയ്ക്കാനുള്ള സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം?
a) തമിഴ്നാട്
b) കർണാടകം
c) കേരളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I like to stay ……. the town?
a) on
b) in
c) by
d) of
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Spelling?
a) Guarante
b) Guarantee
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു കുളത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നും ഉയർന്നുവരുന്ന ഒരു വാതക കുമിളയുടെ വലുപ്പം ക്രമേണ കൂടിക്കൂടി വരുന്നു ഇത് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
a) ബോയിൽ നിയമം
b) ചാൾസ് നിയമം
c) ജൂൾ നിയമം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He pointed…… the tree?
a) on
b) at
c) in
d) for
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. വ്യവസായികമായി അമോണിയ നിർമ്മിക്കുന്ന രീതിക്ക് പറയുന്ന പേരെന്ത്??
  a) സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ
  b) ബേയർ പ്രകിയ
  c) ഹേബർ പ്രക്രിയ
  d) അറിയില്ല
  e) ഹാൾ ഹൈറൗൾട്ട് പ്രക്രിയ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  മെഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ അറ്റോമികനമ്പർ ?

(Excellence Academy)?
a) 12
b) 17
c) 19
d) 21
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റിന്ത്യാ കമ്പ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഏതു വർഷമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ റെഗുലേറ്റിംഗ് ആക്ട് പാസ്സാക്കിയത്?
a) 1777
b) 1857
c) 1773
d) 1947
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിനായി സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിനെ സഹായിച്ച മലയാളി ആരാണ്??
a) ടി. കെ മാധവൻ
b) വി. പി മേനോൻ
c) കെ. കേളപ്പൻ
d) എ. കെ പിള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഗ്രഹം?
a) കലിസ്റ്റോ
b) വ്യാഴം
c) അയോ
d) ഗാനിമീഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🎀 തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ടത്..??
a) (B) 1947 ആഗസ്റ്റ്‌ 15
b) (A) 1950 ജനുവരി 26
c) (C) 1956 നവംബർ 1
d) (D) 1969 ഒക്ടോബർ 1
e) ഇവയൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
World Meteorological day??
a) 20 march
b) 18 march
c) 24 march
d) 23 march
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി രൂപീകരിച്ച വർഷം ??
a) 1956
b) 1958
c) 1960
d) 1957
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ പറയുന്നവയിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത്

?
a) ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ ശരാശരി സ്ഥിതി കോർജത്തിന്റെ അളവാണ് അതിന്റെ താപനില
b) രണ്ടും ശരിയാണ്
c) ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ ശരാശരി ഗതികോർജ്ജത്തിന്റെ അളവാണ് അതിന്റെ താപനില
d) രണ്ടും തെറ്റാണ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രാചീനക്കാലത്ത് അഗ്നിപരീക്ഷ നല്‍കിയിരുന്നത് ഏത് വിഭാഗക്കാര്‍ക്കാണ്??
a) ബ്രാഹ്മണര്‍ക്ക്
b) ക്ഷത്രിയര്‍ക്ക്
c) വൈശ്യര്‍ക്ക്
d) വൈശ്യര്‍ക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാൻ ബുക്കർ ലഭിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത?
a) അരുന്ധതി റോയ്
b) അനിത ദേശായ്
c) മാലതി ശിവദാസ്
d) മഹാശ്വേതാ ദേവി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യനിൽ സാധാരണ കൂടുതലായി കാണപെടുന്ന റേഡിയോ ആക്ടീവ് മൂലകം ??
a) കൊമ്പാൾട്ട് -60
b) പൊട്ടാസ്യം - 40
c) അയഡിൻ - 131
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കട കത്തിച്ചു തല കുത്തിച്ചു?
a) എള്ള്
b) ജാതി
c) ഗ്രാമ്പു
d) നെല്ല്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉക്കടം, ഷോളവാരം

(Kerala PSC Q & A)?
a) തമിഴ്നാട്
b) കർണാടക
c) തെലങ്കാന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ എലിഫന്റ് മെമ്മോറിയൽ നിലവിൽ വരുന്നത്??
a) കോടനാട്
b) അറിയില്ല
c) ഹൈദരാബാദ്
d) പള്ളിക്കൽ
e) മഥുര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊല്ലവര്‍ഷം രേഖപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ ശാസനം?
a) മാമ്പള്ളി ശാസനം
b) പാലിയം ശാസനം
c) ചോക്കൂര്‍ ശാസനം
d) വാഴപ്പള്ളി ശാസനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which Bhajan Singer recently received Padma Shri award??
a) Anup Jalota
b) Narender Kaushik
c) Vijay Smachaniya
d) Munna Master
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉരഗ വർഗ്ഗങ്ങമുള്ള രാജ്യം?
a) ഇന്ത്യ
b) ഓസ്ട്രേലിയ
c) ആഫ്രിക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൂറത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് വ്യാപാര സ്ഥാപനം തുടങ്ങാൻ അനുമതി നൽകിയ മുഗൾ ചക്രവർത്തി?
a) ഷാജഹാൻ
b) ഔറംഗസേബ്
c) ജഹാംഗീർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബ്രിട്ടീഷ് അക്കാദമി ഓഫ് ഫിലിം ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ ആർട്സ്(BAFTA) യുടെ അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ വംശജൻ

Pscqhunt CA?
a) സിബി ജോർജ്
b) വർഗീസ് കുര്യൻ
c) കൃഷ്ണേന്ദു മജുംദാർ
d) ഫിലിപ്പ് ഈശോ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക റെഡ് ക്രോസ് ദിനം ??
a) Jun 8
b) May 6
c) May 8
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അഖിലത്തിരട്ട് എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് ആര്

(Kerala PSC Q & A)?
a) ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ
b) വൈകുണ്ഠസ്വാമി
c) ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സി. പി. രാമസ്വാമി അയ്യർ കഥാപാത്രം ആകുന്ന തകഴി രചിച്ച നോവൽ?
a) രണ്ടിടങ്ങഴി
b) ഏണിപ്പടികൾ
c) അനുഭവങ്ങൾ പാളിച്ചകൾ
d) കയർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ തത്ഭവ ശബ്ദം ഏത്?
a) ഖണ്ഡം
b) ശ്രാദ്ധം
c) ചേട്ടൻ
d) വക്കീൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. തിരുവിതാംകൂറിൽ ദളിത് വിഭാഗക്കാർക്കായുള്ള ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ചതാര്??
  a) അയ്യങ്കാളി
  b) പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ
  c) ചട്ടമ്പിസ്വാമി
  d) ചാവറ കുര്യാക്കോസ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Choose the wrongly paired?
  a) Bridegroom bride
  b) Hunter huntress
  c) Bull bully
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ആസ്ബറ്റോസ് ഫൈബറുകൾ മൂലം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള രോഗം??
  a) ശ്വാസകോശാർബുദം
  b) കുഷ്ഠം
  c) കരൾ രോഗം
  d) ക്ഷയം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ പദ്ധതിയുടെ പിതാവ്?
  a) വിക്രം സാരാഭായി
  b) ഹോമി ജെ ബാബ
  c) സതീഷ് ധവാൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  “കൽ “ എന്ന പ്രത്യയം ഏതു വിഭക്തിയുടേതാണ് ?

(Excellence Academy)?
a) പ്രയോജിക
b) ആധാരിക
c) പ്രതിഗ്രാഹിക
d) നിർദ്ദേശിക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ പതാകയിലാണ് 50 നക്ഷത്രങ്ങളുള്ളത് :?
a) ഈജിപ്ത്
b) ചൈന
c) യു എസ്
d) ബ്രിട്ടൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചേർത്തെഴുതുക പൊൻ + കുടം?
a) - പൊല്ക്കുടം
b) - പൊന്നിൻകുടം
c) - പൊൻക്കുടം
d) - പൊന്നുംകുടം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫ്രിറ്റ്സ് ഹേബറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയേത്

(1) ജർമ്മൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ (2) ബ്രിട്ടീഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ (3) 1912 ൽ ഹേബർ പ്രക്രിയ ആവിഷ്കരിച്ചു?
a) എല്ലാം ശെരിയാണ്
b) 3 മാത്രം ശെരിയാണ്
c) 1, 3 ശെരിയാണ്
d) 2, 3 ശെരിയാണ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Wonder __something??
a) To
b) At
c) With
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ സമുദ്രതീരം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന സേനാ വിഭാഗം ഏതാണ്??
a) കോസ്റ്റ് ഗാർഡ്
b) ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ്
c) ടെറിറ്റോറിയൽ ആർമി
d) റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ 1857 ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ കാരണങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏത്?
a) നാനാ സാഹിബിന് പെൻഷൻ നിഷേധിച്ചത്
b) റൗലറ്റ് നിയമം
c) ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമം
d) അമിതമായ നികുതി ചുമത്തൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ആക്ട് പാസാക്കിയത് എന്ന്?
a) 1935
b) 1813
c) 1921
d) 1909
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Choose the idiom which means”” to make peace””?
a) Cut corners
b) Bury the hatchet
c) Forty winks
d) Break a leg
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(Q) മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി…??
a) (B) ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ
b) (A) കമൽനാഥ്
c) (D) ദിഗ്‌വിജയ് സിംഗ്
d) (C) ശിവരാജ് സിംഗ് ചൗഹാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപചാലകത ഉള്ള ലോഹം??
a) ഇരുമ്പ്
b) പ്ലാറ്റിനം
c) വെള്ളി
d) സ്വർണ്ണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വൈസ് റീഗൽ ലോഡ്ജിലെ ആദ്യ താമസക്കാരൻ?
a) ഡഫറിൻ പ്രഭു
b) സി രാജഗോപാലാചാരി
c) ഇർവിൻ പ്രഭു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൂര്യനും ചന്ദ്രനും വലയങ്ങൾ തീർക്കുന്ന മേഘങ്ങൾ?
a) നിംബസ് മേഘങ്ങൾ
b) ക്യുമുലസ് മേഘങ്ങൾ
c) സിറസ് മേഘങ്ങൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാവപ്പെട്ടവന്റെ തടി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്??
a) മാവ്
b) പ്ലാവ്
c) മുള
d) തെങ്ങ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Collect the ……………. from all possible sources?
a) data
b) pieces of data
c) datae
d) datas
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫ്രണ്ട്സ് ഈസ്റ്റിന്ത്യാ കമ്പനി പിരിച്ചുവിട്ട വർഷം?
a) 1876
b) 1961
c) 1796
d) 1664
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നർമദ, താപ്തി നദികൾ ഒഴുകിയെത്തുന്ന സമുദ്രം ഏത്?
a) ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം
b) അറബിക്കടൽ
c) ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യരിൽ രക്തസമ്മർദം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്ന ലോഹം ?

(Excellence Academy)?
a) മഗ്നീഷ്യം
b) അലൂമിനിയം
c) സോഡിയം
d) ലിഥിയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
INC ആദ്യ സമ്മേളനത്തിലെ പ്രതിനിധികളുടെ എണ്ണം?
a) 85
b) 72
c) 80
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം എന്നതിന്റെ ഒറ്റ പദം ഏത്

?
a) കൗശലം
b) ജിജ്ഞാസ
c) ഉത്സാഹം
d) വിവക്ഷ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാതൃഭൂമി ദിനപ്പത്രം പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചത് എവിടെ നിന്ന്??
a) കോഴിക്കോട്
b) തിരുവനന്തപുരം
c) കൊച്ചി
d) തൃശൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പ്രസിദ്ധമായ മുസ്ലിം തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം ഏത്?
a) മമ്പുറം മഖാം
b) പൊന്നാനി പള്ളി
c) മാലിക് ദീനാർ പള്ളി
d) കുറ്റിച്ചിറ നിസ്കാൻ പള്ളി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Dont make any noice, __??
a) Will you
b) Won’t you
c) Can’t you
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1996 മുതൽ കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണ പദ്ധതിയുടെ പ്രാദേശികനാമം?
a) ജനകീയാസൂത്രണം
b) അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം
c) പഞ്ചായത്തീരാജ്
d) ജനായത്ത ഭരണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എ. ഡി 925 ൽ വിക്രമാദിത്യ വരഗുണൻ പുറപ്പെടുവിച്ച ശാസനം ഏതാണ്?
a) വാഴപ്പള്ളി ശാസനം
b) പാലിയം ശാസനം
c) തരിസാപ്പള്ളി ശാസനം
d) മാമ്പള്ളി ശാസനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ഒരു അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗത്തിന് മേധാവി ആകുന്ന ആദ്യ വനിത?
a) ശാന്തി തിഗ
b) ലഫ്റ്റനന്റ് ശിവാനി
c) അർച്ചന രാമ സുന്ദരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1921 തിരുവിതാംകൂർ ചേരമർ മഹാസഭ രൂപീകരിച്ചത്

?
a) ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ
b) പണ്ഡിറ്റ് കെ പി കറുപ്പൻ
c) പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ്
d) അയ്യങ്കാളി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബഹുവചനരൂപങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാത വിഭക്തി പ്രത്യയം (Subi)?
a) ആൽ
b) എ
c) ഉടെ
d) കൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടനയുടെ എട്ടാം ഷെഡ്യൂളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്?
a) ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ച 22 ഭാഷകൾ
b) പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം
c) ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം
d) ഇതൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചവും എന്റെ ജന്മനാടാണ് “- ആരുടെ വാക്കുകളാണിവ?
a) സുനിതാ വില്യംസ്
b) രാകേഷ് ശർമ
c) വിക്രം സാരാഭായി
d) കൽപ്പന ചൗള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വ്യാകരണം പഠിച്ചിട്ടുളളവന്‍

A) വ്യാകരണന്‍ B) വൈകരണന്‍ C) വൈയാകരണന്‍ D) വ്യാകരണന്‍?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരന്റെയും ബാങ്ക് “ [ “The banker to every indian” ] ഏത് ബാങ്കിന്റെ ആപ്തവാക്യമാണ്?
a) SBI ബാങ്ക്
b) ICICI ബാങ്ക്
c) ഫെഡറൽ ബാങ്ക്
d) യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
43 വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം ഈയിടെ വീണ്ടും പ്രധാനമന്ത്രിയെ നിയമിച്ച രാജ്യം??
a) ട്രിനിഡാഡ് ആന്‍ഡ് ടുബാഗൊ
b) ക്യൂബ
c) യെമന്‍
d) സ്ലൊവാക് റിപ്പബ്ലിക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Moring prayer in the church (a) Epilogue (b) Matins (c) Vesper (d) Elegy?
a) b
b) c
c) d
d) a
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ആദ്യ സാമ്പത്തിക സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് നിലവിൽ വന്ന നഗരം?
a) ഉദയ്പൂർ
b) ജയ്പൂർ
c) മുംബൈ
d) കൊൽക്കത്ത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ഹിഗ്വിറ്റ’ എന്ന കൃതിയുടെ രചയിതാവ് :?
a) നന്ദനാര്‍
b) എന്‍.എസ്.മാധവന്‍
c) പി.സി.കുട്ടികൃഷ്ണന്‍
d) ഇവരാരുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചൈനയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിപ്ലവം നടന്ന വർഷം??
a) 1945
b) 1949
c) 1947
d) 1943
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓസ്‌ഫോർഡ് സർവകലാശാലയിൽ മന്നം മലയാളത്തിൽ പ്രസംഗിച്ച വർഷം?
a) 1938
b) 1925
c) 1959
d) 1915
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു ക്രിക്കറ്റ്‌ ബോളിന്റെ ഭാരം?
a) 124 ഗ്രാം
b) 156-163 ഗ്രാം
c) 150-155 ഗ്രാം
d) 165 ഗ്രാം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജ്ഞാനപ്പാന ആരുടെ കൃതിയാണ്?
a) എ ആർ രാജരാജവർമ്മ
b) കുമാരനാശാൻ
c) എഴുത്തച്ഛൻ
d) പൂന്താനം നമ്പൂതിരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Put off : postpone :::: putdown :?
a) Suppress
b) Write
c) None
d) Both
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(7) : തന്നിരിക്കുന്ന ചിഹ്നത്തിന്റെ പേരെന്ത്?
a) വിശ്ലേഷണം
b) ഭിത്തിക
c) വിക്ഷേപണി
d) കാകു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാലി എന്ന തൂലികാനാമത്തില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരന്‍??
a) കെ.മാധവന്‍ നായര്‍
b) എം. വാസുദേവന്‍ നായര്‍
c) വി.മധുസൂദനന്‍ നായര്‍
d) വി.മാധവന്‍നായര്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലഗൂണുകൾ കാണപ്പെടുന്ന തീരപ്രദേശം??
a) കൊങ്കൺ തീരം
b) പടിഞ്ഞാറൻ തീരപ്രദേശം
c) മലബാർ തീരം
d) കോറമാൻഡൽ തീരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
India signed an agreement with which country to establish Addu Tourism??
a) Sri Lanka
b) Maldives
c) Nepal
d) Malta
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019-ലെ സമാധാന നൊബേല്‍ ലഭിച്ച ആബി അഹമ്മദ് അലി ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്??
a) എത്യോപ്യ
b) സിറിയ
c) എറിത്രിയ
d) തുര്‍ക്കി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യം അല്ലാത്തത്?
a) സ്പെയിൻ
b) സ്വീഡൻ
c) നോർവേ
d) ഡെൻമാർക്ക്‌
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 ’Ostentation’ means

A) showy B) chaolic C) methodical?
a) A
b) B
c) C
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019-ലെ സമാധാന നൊബേല്‍ ലഭിച്ച ആബി അഹമ്മദ് അലി ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്??
a) എത്യോപ്യ
b) സിറിയ
c) എറിത്രിയ
d) തുര്‍ക്കി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഐഛിക ചലനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന തലച്ചോറിന്റെ ഭാഗം??
a) സെറിബ്രം
b) മെഡുല്ല ഒബ്ലോംഗേറ്റ
c) സെറിബെല്ലം
d) തലാമസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കടങ്കഥ എന്ന പദം പിരിച്ചെഴുതുക?
a) - കടം + കഥ
b) - കടം + ങ്കഥ
c) - കട + ങ്കഥ
d) - കട് + ങ്കഥ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Pick out the singular form from the given words?
a) stadia
b) radius
c) criteria
d) data
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അടുത്തിടെ ആരംഭിച്ച നേവൽ എയർബേസ് ‘INS കൊഹാസ’ എവിടെയാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്??
a) ചെന്നൈ
b) ലക്ഷദ്വീപ്
c) കൊൽക്കത്ത
d) ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിന്റെ വ്യാവസായിക മാന്ദ്യത്തിന് പ്രധാനകാരണം?
a) അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളുടെ കുറവ്
b) അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ അഭാവം
c) വൈദ്യുതി ദൗർലഭ്യം
d) മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബ്രിട്ടീഷ് നിരോധിച്ച ആദ്യ കോണ്ഗ്രസ് സമ്മേളനം ഏതായിരുന്നു??
a) 1933 ലെ കൽക്കട്ട സമ്മേളനം
b) 1931 ലെ കറാച്ചി സമ്മേളനം
c) 1932 ലെ ഡൽഹി സമ്മേളനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ സമാധി സ്ഥലം :?
a) ചെമ്പഴന്തി
b) കൊല്ലൂർ
c) കൊടുങ്ങല്ലൂർ
d) പന്മന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അൽ ഹിലാൽ എന്ന ഉർദു വീക്കിലി ആരംഭിച്ച വ്യക്തി

(Kerala PSC Q & A)?
a) ചൗധരി റഹ്മത്ത് അലി
b) മൗലാന അബ്ദുൽകലാം ആസാദ്
c) മിർസ ഗുലാം അഹമ്മദ്
d) നവാബ് അബ്ദുല്ലത്തീഫ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബ്രിക്സിറ്റ് എന്ന പദം ഏതു രാജ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു??
a) ബ്രസീൽ
b) ബർമ്മ
c) ബ്രിട്ടൺ
d) ഇന്ത്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് ബ്രസീൽ ജന്മദേശം ആയിട്ടുള്ള സസ്യമേത്?
a) കാബേജ്
b) റബ്ബർ
c) തേയില
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തേയിലയുടെ ശാസ്ത്രനാമം :?
a) കാമേലിയ സയിനൻസിസ്‌
b) വൈപ്പർ ഡൈ
c) കാത്തർറ്റിഡേ
d) കോഫിയ അറബിക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
pickout the wrongly spelt word?
a) privilege
b) orginal
c) bouquet
d) conquer
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
❓️?
a) A
b) C
c) B
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജിജ്ഞാസു എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം? [LDC 2011 Pathanamthitta ]?
a) പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നയാൾ
b) കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നയാൾ
c) അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നയാൾ
d) പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നയാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
__Rajadhani is one of ____ grandest trains of India.?
a) The,the
b) A,the
c) The a
d) A,a
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശുചിത്വത്തിന് ഗ്രാമീണ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന അവാർഡ്?
a) - നിർമ്മൽ ഗ്രാമ പുരസ്കാരം
b) - ഗാന്ധിഗ്രാമം അവാർഡ്
c) - ലളിത ഗ്രാമം അവാർഡ്
d) - ഇന്ദിരാഗാന്ധി പര്യവരൺ പുരസ്കാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ വികസന പദ്ധതികൾ തയാറാക്കുന്നത് എവിടെ :?
a) പഞ്ചായത്ത്
b) വാർഡ് കമ്മിറ്റി
c) ഗ്രാമസഭ
d) അയൽക്കൂട്ടം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രണ്ട് സംഖ്യകൾ 4:5 എന്ന അംശബന്ധത്തിലാണ് /അവയുടെ ലസാഗു 140 ആയാൽ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ????
a) 50
b) 48
c) 28
d) 35
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി നിഷേധവോട്ട് നടപ്പിലാക്കിയ വർഷം

?
a) 2013
b) 2011
c) 2015
d) 2014
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അരുണരക്താണുക്കളുടെ ആയുർദൈർഘ്യം?
a) 100 ദിവസം
b) 70 ദിവസം mmm
c) 120 ദിവസം
d) 60 ദിവസം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടന ഭേദഗതികൾ ഒന്നും കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന വ്യവസ്ഥ വച്ചഭേദഗതി??
a) 42
b) 44
c) 86
d) 91
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ് അന്തരിച്ചത് എന്ന് ??
a) 2017 March
b) 2020 March
c) 2019 March
d) 2018 March
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
At which Congress session did Dadabhai Naoroji announce that Swaraj was the goal of India’s political efforts??
a) 1886 Calcutta session
b) 1893 Lahore session
c) 1905 Banaras session
d) 1906 Calcutta session
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സിവിൽ നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനം ഔദ്യോഗികമായി പിൻവലിച്ചത്?
a) 1929
b) 1932
c) 1930
d) 1934
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവിതാംകൂർ ഭരിച്ച ആദ്യ വനിത ഭരണാധികാരി

?
a) ഗൗരി പാർവതി ഭായ്
b) സേതുലക്ഷ്മി ഭായ്
c) ഗൗരി ലക്ഷ്മി ഭായ്
d) ഇവരാരുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡ്യൂറൻഡ് കപ്പ്, സുബ്രതോ ട്രോഫി ഏത് കായിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
a) ഹോക്കി
b) ഫുട്ബോൾ
c) ക്രിക്കറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ജി എസ് ടി ബിൽ പാസാക്കിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം?
a) ബീഹാർ
b) കേരളം
c) ഒഡീഷ
d) ആസാം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റെഡ് ക്രോസിന്റെ പതാകയുടെ നിറം?
a) ഇളനീല
b) വെള്ള
c) ചുവപ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കപോതം എന്നതിന്റെ അർത്ഥം (Subi)?
a) കവിൾത്തടം
b) കൈകാലുകൾ
c) മാടപ്രാവ്
d) തലയോട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൾഫർ ട്രൈ ഓക്സൈഡ് ജലവുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു …..?
a) താപമോചക പ്രവർത്തനം
b) താപ ശോഷന പ്രവർത്തനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ പത്രദിനം :?
a) ജനുവരി 30
b) ഫെബ്രുവരി 1
c) ജനുവരി 31
d) ജനുവരി 29
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ മിശ്ര ഭോജനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച സ്ഥലം?
a) പന്മന
b) ചെറായി
c) വെങ്ങാനൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 ൽ ഗാന്ധി സോളാർ പാർക്ക് നിലവിൽ വന്ന നഗരം? ( ഉദ്ഘാടനം : നരേന്ദ്ര മോദി )?
a) സിംഗപ്പൂർ
b) കാനഡ
c) ന്യൂയോർക്ക്
d) മനില
e) അറിയില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നൈട്രോ സെല്ലുലോസ് ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു?
a) ഗൺ കോട്ടൺ
b) ഗൺ നൈറ്റർ
c) ഗൺ മെറ്റൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയുടെ നക്കല്‍ തയ്യാറാക്കിയത് ?

A) നന്ദലാല്‍ ബോസ് B) ബി.എന്‍.റാവു C) ബി.ആര്‍.അംബേദ്ക്കര്‍ D) രാജേന്ദ്രപ്രസാദ്?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ‘സോഡാർ’ എന്ന പുതിയ അപ്ലിക്കേഷൻ ആരംഭിച്ചത്

[ ]?
a) Apple
b) Facebook
c) Microsoft
d) Google
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“Whether there is smoke,there is fire”

എന്നതിന് സമാനാർത്ഥമുള്ള പഴഞ്ചൊല്ല് ഏത്??
a) തീയിലെങ്കിലും പുകയുണ്ട്
b) പുകയുണ്ടെങ്കിൽ തീയുമുണ്ട്
c) തീയുണ്ടെങ്കിൽ പുകയുമുണ്ട്
d) തീയിലെങ്കിൽ പുകയില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൊറാഴ സമരം നടന്ന വർഷം?
a) 1947
b) 1941
c) 1940
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Disgusted ___somthing??
a) With
b) At
c) To
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹിന്ദി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായി തിരഞ്ഞെടുത്ത സമ്മേളനം?
a) 1927 ലെ മദ്രാസ് സമ്മേളനം
b) 1925 ലെ കാൺപൂർ സമ്മേളനം
c) 1931 ലെ കറാച്ചി സമ്മേളനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജൈവകൃഷിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് (ldc, ksgd)?
a) എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ
b) ഫുക്കുവോക്ക
c) ആൽബർട്ട് ഹൊവാർഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which acid is present in tomato?
a) Hydrochloric acid
b) Oxalic acid
c) Formic acid
d) Citric acid
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗാന്ധിജിയുടെ ചരമ വൃത്താന്തം അറിഞ്ഞപ്പോൾ “രണ്ടാമത്തെ ക്രിസ്തുവും കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ടു” എന്നു പറഞ്ഞത്??
a) വിർജീനിയ വൂൾഫ്
b) ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ
c) പോൾ എസ് ബക്ക്
d) ബർണാഡ് ഷാ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
IFSC കോഡിന് എത്ര ഡിജിറ്റുകളുണ്ട്??
a) 9
b) 11
c) 12
d) 10
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബഹിരാകാശത്ത് വെച്ച് സംസാരിച്ച ലോകത്തിലെ ആദ്യമായി റോബോട്ട് ഏതാണ്??
a) അനനോവ
b) റെക്സ്
c) കിറോബോ
d) സോഫിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിജയനഗരത്തിലെ ഏത് വംശത്തിലാണ് കൃഷ്ണദേവരായർ ജനിച്ചത്??
a) സാലുവ
b) സംഗമ
c) തുളുവ
d) അരവിഡു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡണ്ടന്റിനെ ഇംപീച്ച് ചെയ്യാൻ പാർലമെൻറിൽ എത്ര ഭൂരിപക്ഷം വേണം

(Excellence Academy)?
a) നാലിൽ മൂന്ന് ഭൂരിപക്ഷം
b) അഞ്ചിൽ നാല് ഭൂരിപക്ഷം
c) മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം
d) അഞ്ചിൽ മൂന്ന് ഭൂരിപക്ഷം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇംഗ്ലീഷ് കവിതയുടെ പിതാവ്??
a) ഷെല്ലി
b) കീറ്റ്സ്
c) ഷേക്സ്പിയർ
d) ജഫ്രി ചൗസർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേവസ്വം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മൃഗബലി എന്ന സമ്പ്രദായം നിരോധിച്ച ഭരണാധികാരി??
a) ശ്രീ വിശാഖം തിരുനാൾ
b) ഉമയമ്മറാണി
c) റാണി ഗൗരി പാർവ്വതിഭായി
d) റാണി സേതു ലക്ഷ്മിഭായി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Train runs at a speed of 65 Kms……hour?
a) a
b) the
c) an
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പിന്നോക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷൻ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന 338b ആർട്ടിക്കിൾ ചേർക്കപ്പെട്ട ഭേദഗതി?
a) 99 ആം ഭേദഗതി
b) നൂറ്റി മൂന്നാം ഭേദഗതി
c) 102 ആം ഭേദഗതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഒമർഖയ്യാം രചിച്ച കൃതി ഏതാണ്?
a) ആയിരത്തൊന്ന് രാവുകൾ
b) റുബായിയ്യാത്ത്
c) ഷാഹ് നാമ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബ്രട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ ഹണ്ടർ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചതാര്??
a) വെല്ലസ്ലി പ്രഭു
b) റിപ്പൺ പ്രഭു
c) ലിട്ടൺ പ്രഭു
d) വില്യം ബെന്റിക്ക് പ്രഭു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ദേശീയ പാത ഏത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) NH 17
b) NH 66
c) NH 44
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംഘകാലത്തെ യുദ്ധ ദേവത ??
a) മായോന്‍
b) കൊറ്റടി
c) വേന്തന്‍
d) കൊറ്റവെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
There won’t be time __ ??
a) will there?
b) is there?
c) is it?
d) isn’t it?
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
6-എക്കാലത്തെയും മികച്ച നേതാവായി ബിബിസി വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി മാഗസിൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ??
a) മഹാറാണ രഞ്ജിത്ത് സിംഗ്
b) ബിൽ ക്ലിന്റൺ
c) വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ
d) ബരക് ഒബാമ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒന്നാം പഴശ്ശി കലാപം നടന്നത്

?
a) 1800 - 1805
b) 1793 - 1795
c) 1793 - 1797
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാസാഗ്നികൾ അടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത ദഹനരസം?
a) ആമാശയ രസം
b) പിത്തരസം
c) ആഗ്നേയ രസം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Spelling?
a) Archaeology
b) Archeology
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജലസേചന പദ്ധതി?
a) പള്ളിവാസൽ
b) മണിയാർ
c) ഇടുക്കി
d) കല്ലട
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ടിയാനൻ മെൻ സ്ക്വയർ പ്രക്ഷോഭം നടന്ന വർഷം

?
a) 1966
b) 1989
c) 1911
d) 1949
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകാരോഗ്യസംഘടന ഇന്ത്യ യേ പോളിയോ വിമുക്ത രാജ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം?
a) 2012
b) 2011
c) 2014
d) 2012
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക് എന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപകൻ??
a) ഗോഖലെ
b) തിലകൻ
c) നേതാജി
d) പട്ടേൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഹാത്മാഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് എന്റെ ഗുരുനാഥൻ എന്ന കവിത എഴുതിയത് ആരാണ്??
a) കുമാരനാശാൻ
b) വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോൻ
c) ഉള്ളൂർ എസ് പരമേശ്വരയ്യർ
d) അംശി നാരായണപിള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ തുറന്ന ജയിൽ എവിടെ?
a) ചീമേനി
b) നെട്ടുകാൽത്തേരി
c) കണ്ണൂർ
d) നെയ്യാറ്റിൻകര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Antelope : Calf Beaver : ??
a) Pup
b) Cub
c) Kitter
d) Chick
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തില്‍ ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിന്‍ ആരംഭിച്ച വര്‍ഷം?(Talent Academy)?
a) 1954
b) 2000
c) 2003
d) 1996
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പുരാവസ്തു സംരക്ഷണ നിയമം പാസാക്കിയ വൈസ്രോയി?
a) കഴ്സൺ പ്രഭു
b) ഡൽഹൗസി
c) കോൺവാലിസ്
d) ഹാർഡിഞ്ച് 2
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Deliberate suffering for one’s sin:?
a) Trepidation
b) intuition
c) illusion
d) Expiation
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who served as the first Deputy Prime Minister of independent India??
a) K. Kamaraj
b) Morarji Desai
c) Sardar Vallabhbhai Patel
d) C. Rajagopalachari
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നാജ നാജ എന്നത് ഏത് പാമ്പിന്റെ ശാസ്ത്രീയനാമമാണ്?
a) ചേര
b) മൂർഖൻ
c) അണലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A person who is reserved in talks?
a) Garrulous
b) Silent
c) Reticent
d) Mendicant
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
My Aunt (1)/ was first (2)/ to get a degree. (3)/ No error (4?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിരണം മേഖല പ്രസിദ്ധമായ എന്തിനാണ്?
a) കാലിവളർത്തൽ
b) ചെമ്മീൻ വളർത്തൽ
c) താറാവ് വളർത്തൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ അനൈച്ഛിക ചലനങ്ങൾ സാധ്യമാക്കുന്ന പേശി ഏതൊക്കെ??
a) അസ്ഥിപേശി
b) മിനുസ പേശി
c) ഹൃദയ പേശി
d) B&C
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Covid -19 ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മടങ്ങിവരുന്ന പ്രവാസികളുടെ പുനരധിവാസവും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സമഗ്ര വികസനവും ലക്ഷ്യമാക്കി കേരള സർക്കാർ ആരംഭിക്കുന്ന പദ്ധതി ?.

(Excellence Academy)?
a) നാം മുന്നോട്ട്
b) കേരള ഫോർവേഡ്
c) ഡ്രീം കേരള
d) കേരള ഫോറം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നേത്ര ഗോളത്തിന്റെ പാളികളുടെ എണ്ണം?
a) 3
b) 5
c) 3
d) 4
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ സൈബർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് എവിടെ?
a) തിരുവനന്തപുരം
b) ചെന്നൈ
c) ബാംഗ്ലൂർ
d) ഹൈദരാബാദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകസഭാ സ്പീക്കറേ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ?
a) 93
b) 52
c) 63
d) 72
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The correctly spelt word is?
a) Emberrassment
b) Emberassment
c) Embarassment
d) Embarrassment
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം നടക്കുമ്പോൾ വേണാട്ടിലെ ഭരണാധികാരി?
a) ആദിത്യ വർമ
b) ഉമയമ്മറാണി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൂയസ് കനാൽ ഗതാഗതത്തിനു തുറന്ന വർഷം?
a) 1865
b) 1869
c) 1866
d) 1856
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The antonym of the word ‘perdition’?
a) Damnation
b) Curse
c) Salvation
d) Protection
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Bread and butter __good for breakfast?
a) Was
b) Are
c) Is
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക്സഭാ സ്പീക്കറായ ആദ്യ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ??
a) പി എ സാങ്ങ്മാ
b) ബൽറാം ഝാക്കർ
c) ജി എം സി ബാലയോഗി
d) സോമനാഥ് ചാറ്റർജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which city is the venue of first-ever Khelo India Winter Games??
a) Shimla
b) Leh
c) Gulmarg
d) Kargil
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യോഹന്നാനെ ബൈബിൾ വായിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് ആരാണ്??
a) ഫാദർ ഗീവർഗീസ്
b) പോരുകര തോമസ്
c) മുത്തൂറ്റ് കൊച്ചുകുഞ്ഞ്
d) ജോൺ ഔസേപ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഭൂഖണ്ഡാന്തര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ?
a) നാഗ്
b) അഗ്നി -5
c) തേജസ്
d) പ്രിത്വി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേന്ദ്ര മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ എയും കമ്മീഷണർമാരെയും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ആര് ]?
a) - പ്രധാനമന്ത്രി
b) - ഉപരാഷ്ട്രപതി
c) - പ്രധാനമന്ത്രി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രി
d) - ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കരിങ്കല് - സമാസമേത്?

(Excellence Academy)?
a) കർമ്മധാരയൻ
b) സംയോജിക തത്പുരുഷൻ
c) ബഹുവ്രീഹി
d) രൂപക തത്പുരുഷൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഹാരാഷ്ട്രയിലെ എലിഫെന്റ ഗുഹ നിർമ്മിച്ചത്

?
a) പ്രതിഹാരരാജവംശം
b) ഹൂണന്മാർ
c) രാഷ്ട്രകൂടന്മാർ
d) ചാലൂക്യന്മാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉത്തരായന രേഖക്ക് അടുത്തുള്ള ഇന്ത്യയിലെ മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റി?
a) കൊൽക്കത്ത
b) മുംബൈ
c) ഡൽഹി
d) ചെന്നൈ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who has become the country’s first visually challenged woman IAS officer? ?
a) Aarohi pandit
b) Pranjal patil
c) Neha kumari
d) Anjali Chand
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുട്ടികാലത്ത് മന്നത് പദ്മനാഭനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ച വ്യക്തി??
a) ഗോവിന്ദ പിള്ള
b) സർദാർ കെ.എം പണിക്കർ
c) എം.ഗോവിന്ദൻ
d) ഗാന്ധിജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“എഴുതിക്കളഞ്ഞു” ഇതിൽ ‘ക്കളഞ്ഞു ‘എന്ന പദം ഏതു ഭാഷാപ്രയോഗ വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു??
a) ദ്യോതകം
b) അനുപ്രയോഗം
c) ഭേദകം
d) മുറ്റുവിന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോവിഡ് 19 വ്യാപനം വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മാസ്ക് ധരിക്കാത്തവർക്ക് 5000 രൂപ പിഴ/3 വർഷം തടവ് നൽകുന്ന നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന നഗരസഭ

?
a) മുംബൈ
b) പൂനെ
c) ചെന്നൈ
d) അഹ്മദാബാദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും ഉയർന്ന ആവൃത്തിയുള്ള കിരണം ഏത്?
a) റേഡിയോ
b) ആൽഫ
c) ഗാമ
d) ബീറ്റാ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
3)കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി റേഡിയോ പ്രക്ഷേപണം നടത്തിയ വ്യക്തി?
a) കൊല്ലങ്കോട് രാജ ദേവ വാസു
b) കൊല്ലങ്കോട് വാസു ദേവ രാജ
c) കൊല്ലങ്കോട് ദേവ രാജ വാസു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1️⃣6️⃣ രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്കാലത്ത് നിർമ്മിച്ച പ്രധാന വ്യവസായ ശാലയിൽപ്പെടാത്തത്❓?
a) B. ഭിലായ്
b) C. റൂർക്കേല
c) A. ദുർഗാപൂർ
d) D. ബൊക്കാറോ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Prohibition of cow slaughter??
a) 36
b) 54
c) 48
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Plethora?
a) Scarcity
b) Goodness
c) Abundance
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ രക്തദാന പഞ്ചായത്ത്??
a) മണ്ണുത്തി
b) മടിക്കൈ
c) ഒറ്റപ്പാലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഡാമുകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുളള നദി ഏത്?(Talent Academy)?
a) നര്‍മ്മദ
b) കാവേരി
c) ഗോദാവരി
d) മഹാനദി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I like to stay ……. the town?
a) by
b) on
c) of
d) in
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് നദിക്ക് കുറുകെയാണ് ചമ്രവട്ടം പാലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്

?
a) ചാലക്കുടി പുഴ
b) ഭാരതപ്പുഴ
c) ചാലിയാർ
d) പെരിയാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുമരകം ഏത് കായലിനെ തീരത്താണ്?
a) അഷ്ടമുടിക്കായൽ
b) വേമ്പനാട്ടു കായൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Find the synonym of the word Coarse ??
a) Conceal
b) Vulgar
c) Worship
d) Anger
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചെമ്പുകടവ് പദ്ധതിക്ക് സഹായം നൽകിയ രാജ്യം?
a) ചൈന
b) ജപ്പാൻ
c) മലേഷ്യ
d) സൗദി അറേബ്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
In which Union Territory is the Z-Morh Tunnel constructed??
a) Jammu and Kashmir
b) Delhi
c) Ladakh
d) Puduchery
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അലസവാതകങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി??
a) 1
b) 0
c) 1.5
d) 4
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലവണാവതി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി

(Excellence Academy)?
a) സുവാരി
b) ലൂണി
c) ബ്രാഹ്മണി
d) സബർമതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭഗവത്ഗീതയും, ഉപനിഷത്തുകളും പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തത്?
a) മഹേഷ് ദാസ്
b) ധാരാഷികോവ്
c) അപ്പോൾ ഫൈസി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി സമയത്തെ RBI ഗവര്‍ണര്‍ ആരായിരുന്നു??
a) എച്ച്. വി.ആര്‍. അയ്യങ്കാര്‍
b) സി.ഡി. ദേശ്മുഖ്
c) ബി.ആര്‍. റാവു
d) ബി. എന്‍. റാവു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🍂ചൈൽഡ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചത് ആര്?
a) കൈലാഷ് സത്യാർത്ഥി
b) സുകുമാർ ഗുപ്ത
c) ജീറോ ബില്ലി മോറി
d) എഡ്‌വേഡ് ജോൺസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ?
a) Art 280
b) Art 356
c) ആർട്ടിക്കിൾ 345
d) Art 324
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊച്ചി കുടിയാന്മ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം?
a) 1861
b) 1865
c) 1929
d) 1914
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എടിപി നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ മൂലകങ്ങൾ?
a) കാർബണും നൈട്രജൻ
b) ഹൈഡ്രജനും നൈട്രജനും
c) നൈട്രജനും ഫോസ്ഫറസും
d) കാൽസ്യവും ഫോസ്ഫറസും
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവസഭ “സ്ഥാപിച്ച വർഷം ??
a) 1903
b) 1906
c) 1909
d) 1907
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Robert was inattentive –––––––––– he had a car accident.

?
a) (A) because of
b) (B) so
c) (C) due to
d) (D) even though
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
the feminine form of dog is?
a) mare
b) bitch
c) colt
d) witch
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരിയായ കാഴ്ച ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ വൈറ്റമിൻ ഏത്

?
a) K
b) C
c) D
d) A
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പണി +പുര =പണിപ്പുര സന്ധി??
a) ദ്വിത്വം
b) ലോപം
c) ആഗമം
d) ആദേശം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പച്ചക്ക് ഒരു കുട്ട ,ചുട്ടാൽ ഒരു കുട്ട?
a) ഉപ്പേരി
b) പപ്പടം
c) ചീര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2020ലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വർഷമായി ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സംസ്ഥാനം?
a) Andra
b) Maharashtra
c) Thelunkana
d) Karnataka
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആധുനിക കംപ്യൂട്ടറുകളുടെ ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ്?
a) THz
b) GHz
c) kHz
d) MHz
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹോൻഷു ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം?
a) ചൈന
b) ജപ്പാൻ
c) ഫിലിപ്പൈൻസ്
d) യു കെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗാന്ധാര കലാരീതി ആരംഭിച്ചത്

A) മൗര്യന്മാര്‍ B) ഗുപതന്മാര്‍ C) രജപുത്രര്‍ D) കുഷാനന്മാര്‍?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശിവൻറെ തിരുമുടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പർവ്വതനിര?
a) സിവാലിക്ക്
b) ഹിമാലയം
c) കൈലാസം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൗലിക കര്‍ത്തവ്യങ്ങള്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയത് ഏത് വര്‍ഷം??
a) 1978
b) 1975
c) 1980
d) 1976
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The handsome man who lives in that huge house is _____ filim actor?
a) May
b) An
c) A
d) On
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സിമന്റ് ആദ്യമായി നിർമ്മിച്ചത് ആര്??
a) ഫാരഡേ
b) ജോസഫ് ആസ്പിഡിൻ
c) അറീനിയസ്
d) ഹംഫ്രി ഡേവി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗവർണർമാരെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടന അനുച്ഛേദം?
a) - ആർട്ടിക്കിൾ 164
b) - ആർട്ടിക്കിൾ 153
c) - ആർട്ടിക്കിൾ 152
d) - ആർട്ടിക്കിൾ 163
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴമേറിയ സ്വാഭാവിക തുറമുഖം??
a) വിഴിഞ്ഞം
b) കൊച്ചി
c) കൊടുങ്ങല്ലൂർ
d) ആലപ്പുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രസതന്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങളിൽ അളവ് സമ്പ്രദായം ഏർപ്പെടുത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ?
a) ജോൺ ഡാൽട്ടൻ
b) റോബർട്ട് ബോയിൽ
c) ലാവോസിയ
d) ഇവരാരുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഖരം നേരിട്ട് വാതകമായി മാറുന്ന പ്രവർത്തനമാണ്??
a) ഘനീഭവിക്കൽ
b) ഉത്പതനം
c) സാന്ദ്രികരണം
d) ബാഷ്പീകരണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാവ്യ വസ്ത്രം ധരിക്കാത്ത സന്യാസി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ
b) ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി
c) അയ്യങ്കാളി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സേവാസമിതി സ്ഥാപിച്ച വർഷം :?
a) 1932
b) 1914
c) 1916
d) 1934
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ സൈക്കിൾ നഗരം?
a) പട്യാല
b) ജലന്ധർ
c) അമൃത്സർ
d) ലുധിയാന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെക്കേ അറ്റത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതം?
a) കരമനയാർ
b) പേപ്പാറ വന്യജീവി സങ്കേതം
c) നെയ്യാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who is the author of “swami Vivekananda in the West New discoveries”?
a) Sister nivedita
b) Merie louice burke
c) Romain rolland
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ആദിപത്യത്തിനെതിരെ നടന്ന ആദ്യ സംഘടിത പ്രക്ഷോഭം ഏതാണ്??
a) പഴശ്ശി വിപ്ലവം
b) ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം
c) അഞ്ചുതെങ്ങ് കലാപം
d) കുണ്ടറ വിളംബരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തമിഴ്നാട്ടിലെ പൊള്ളാച്ചി ലൂടെ മാത്രം പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുന്ന കേരളത്തിലെ വന്യജീവി സങ്കേതം?
a) പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സങ്കേതം
b) നെയ്യാർ വന്യജീവി സങ്കേതം
c) ചെന്തരുണി വന്യജീവി സങ്കേതം
d) ചിമ്മിനി വന്യജീവി സങ്കേതം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Plural form of ‘basis?
a) basis
b) basises
c) basic
d) bases
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
india ജനസംഖ്യ 100 കോടി തികഞ്ഞ വർഷം ]?
a) - 2002
b) - 1999
c) - 2000
d) - 1990
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രസവം സുഗമമാക്കുന്ന ഹോർമോൺ?
a) വാസോപ്രസിൻ
b) ഓക്സിടോസിൻ
c) അഡ്രിനാലിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ മനുഷ്യ അവകാശ കമ്മീഷൻ സ്ഥാപിതമായത്??
a) 1993 ഒക്ടോബർ 12
b) 1993 സെപ്റ്റംബർ, 28
c) 1991 ഒക്ടോബർ 11
d) 1992 ഓഗസ്റ്റ് 12
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ ജില്ല??
a) വയനാട്
b) ഇടുക്കി
c) പത്തനംതിട്ട
d) കാസർഗോഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മഴക്കാട്?
a) ചിന്നാർ
b) റാന്നി
c) ചൂലന്നൂർ
d) സൈലന്റ് വാലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബുദ്ധൻ പ്രഭാഷണം നടത്തിയിരുന്ന ഭാഷ

?
a) പ്രാകൃത്
b) ഹിന്ദി
c) പാലി
d) സംസ്‌കൃതം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
___they may say most countries do not like to change?
a) Whichever
b) Whatever
c) Whenever
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉത്തരവാദ പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഭാഗമായി രാജധാനി മാർച്ച് നയിച്ചത്

?
a) അക്കാമ്മ ചെറിയാൻ
b) ആനി മസ്‌ക്രീൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്തുപ്പ് രാസപരമായി അറിയ പ്പെടുന്നത് എന്ത്??
a) കാത്സ്യം ക്ലോറൈഡ്
b) സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്
c) പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ്
d) മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🙍 BBC യുടെ പ്രഥമ ഇന്ത്യൻ സ്പോർട്സ് വുമൺ ഓഫ് ദി ഇയർ 2019 പുരസ്‌കാര ജേതാവ്…??
a) (A) പി.ടി.ഉഷ
b) (D) പി.വി.സിന്ധു
c) (B) സൈന നെഹ്‌വാൾ
d) (C) മേരികോം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
First computer virus :?
a) Ant 2.0
b) Ralph
c) Creeper
d) Archive
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചോളം കൃഷിയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണിനം ??
a) എക്കല്‍മണ്ണ്
b) കറുത്തമണ്ണ്
c) പര്‍വ്വതമണ്ണ്
d) മരുഭൂമി മണ്ണ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
David will benefit …….. the experience?
a) with
b) to
c) from
d) by
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എന്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയനാമമാണ് മക്കാക സിലന സ്?
a) സിംഹവാലൻ കുരങ്ങ്
b) ചീവീട്
c) വരയാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The opposite of praise is?
a) Rude
b) Vice
c) Blame
d) Stale
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂവിഭവ പഠനം, കാലാവസ്ഥ പഠനം എന്നിവയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹം?
a) IRS ഉപഗ്രഹങ്ങൾ
b) ഇൻസാറ്റുകൾ
c) എഡ്യുസാറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Storege capasity of floppydisc?
a) 1.44mb
b) 2.5mb
c) 6mb
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘തമിഴ് ഇലിയഡ്’ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്??
a) ചിലപ്പതികാരം
b) മണിമേഖല
c) തിരുക്കുറല്‍
d) കമ്പരാമായണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The India’s highest annual rainfall is reported at?
a) Churu, Rajasthan
b) Namchi, Sikkim
c) Mawsynram, Meghalaya
d) Chamba, Himachal Pradesh
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
When is rare diseases day?
a) Feb 27
b) Feb 28
c) Feb 29
d) Feb 26
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശാന്തി നികേതൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം??
a) മധ്യപ്രദേശ്
b) പഞ്ചാബ്
c) പശ്ചിമ ബംഗാൾ
d) ഉത്തർപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘പ്ലാസി ബ്രീട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന് അടിത്തറയിട്ടു, അമൃത്സര്‍ അത് ഇളക്കിയിരിക്കുന്നു’- ജാലിയന്‍ വാലാബാഗിനെ കുറിച്ചുള്ള ആരുടെ വാക്കുകളാണിത്

A) നെഹ്റു B) ഗാന്ധിജി C) ബാലഗംഗാധര തിലക് D) ഭഗത്സിംഗ്?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ വികസന പദ്ധതികൾ തയാറാക്കുന്നത് എവിടെ :?
a) വാർഡ് കമ്മിറ്റി
b) പഞ്ചായത്ത്
c) അയൽക്കൂട്ടം
d) ഗ്രാമസഭ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
91 മത് ഓസ്കാർ അവാർഡ് മികച്ച നടൻ?
a) ഒലിവിയ കോളമൻ
b) വാക്കിൻ ഫിനിക്സ്
c) റാമി മാലിക്
d) റെൻ സെല്വഗർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Raju has been writing a novel………3 hours now?
a) So far
b) For
c) Till
d) Since
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും കാഠിന്യമുള്ള രണ്ടാമത്തെ പദാർത്ഥം??
a) അലുമിനിയം
b) കൊറണ്ടം
c) ബ്രോമിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലഡാക്ക് ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ?
a) രാധാകൃഷ്ണ മാത്തൂർ
b) സത്യപാൽ മാലിക്ക്
c) ഗിരീഷ് ചന്ദ്ര മുർമു
d) കിരൺ ബേദി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അലക്കുകാരത്തിന്‍റെ രാസനാമമെന്ത്?(Talent Academy)?
a) സോഡിയം കാര്‍ബണേറ്റ്
b) സോഡിയം ബൈകാര്‍ബണേറ്റ്
c) സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്
d) സോഡിയം സിലിക്കേറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Antonym of ‘Concord’?
a) Deny
b) Optional
c) Discord
d) Approve
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘പച്ചക്കുട’ എന്നതിലെ സന്ധി നിയമം ഏത്??
a) ആഗമസന്ധി
b) ദിത്വസന്ധി
c) അദേശസന്ധി
d) ലോപസന്ധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Three partners shared the profit in a business in the ratio 5 : 7 : 8. They had partnered for 14 months, 8 months and 7 months respectively. What was the ratio of their investments??
a) 20 : 49 : 64
b) 5 : 7 : 8
c) None of these
d) 38 : 28 : 21
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഷഡ്പദങ്ങളുടെ വിസർജ്യ വസ്തു?
a) യൂറിയ
b) അമോണിയ
c) ജലം
d) യൂറിക് ആസിഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലങ്കര പദ്ധതി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന നദി?
a) മുതിരപ്പുഴ
b) കുട്ടമ്പുഴ
c) തൊടുപുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സമ്പത്തിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനശാഖ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു (ksgd, 2011?
a) ജെലോറ്റോളജി
b) എംബോളജി
c) അഫ്‌നോളജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ തേക്കിൻ തോട്ടം ആയ കനോലി പ്ലോട്ട് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്?
a) നിലമ്പൂർ
b) പറമ്പിക്കുളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Make sure that your expenditure does not ……………… your income?
a) accede
b) excavate
c) exceed
d) excerpt
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ കൃതി അല്ലാത്തത്?
a) ക്രിസ്തുമതച്ഛേദനം
b) മോക്ഷപ്രദീപം
c) പ്രാചീന മലയാളം
d) വേദാധികാരനിരൂപണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആത്മവിദ്യാ സംഘം സ്ഥാപിച്ചത്?
a) വാഗ്ഭടാനന്ദൻ
b) ആഗമാനന്ദൻ
c) ആനന്ദതീർത്ഥൻ
d) ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു, വന്ദിച്ചു നിൽക്കുന്നു അനുപ്രയോഗം ഏതാണ്?
a) നിഷേധ അനുപ്രയോഗം
b) ഭേദാനുപ്രയോഗം
c) പൂരണ അനുപ്രയോഗം
d) കാലാനുപ്രയോഗം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ സമ്മതിദായക ദിനം

?
a) ജനുവരി 25
b) ജനുവരി 9
c) ജനുവരി 15
d) ജനുവരി 30
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who claimed victory in Israel’s general election 2020??
a) Yair Lapid
b) Avigdor Lieberman
c) Benjamin Netanyahu
d) Benny Gantz
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്ത്രീകൾക്ക് വോട്ടവകാശം നൽകിയ ആദ്യ രാജ്യം

?
a) ഇന്ത്യ
b) നോർവേ
c) ന്യൂസിലാൻഡ്
d) അമേരിക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സാർവദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ ദിനം

?
a) നവംബർ 26
b) ജനുവരി 26
c) ഡിസംബർ 10
d) ഡിസംബർ 2
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തേയിലെ ച്ചെടിയുടെ ജന്മദേശം?
a) ചൈന
b) റഷ്യ
c) ഇന്ത്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്തോളജിയുടെ പിതാവ്??
a) സർ ജോണ് മാർഷൽ
b) ചാൾസ് മേഴ്‌സൻ
c) സർ.വില്യം ജോണ്സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശ്രീകൃഷ്ണകർണാമൃതം എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയതാര് ??
a) ചെറുശ്ശേരി
b) പൂന്താനം
c) എഴുത്തച്ഛൻ
d) കുമാരനാശാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിലമ്പൂർ തേക്കിൻ കാടുകളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി??
a) കുന്തിപുഴ
b) ചാലിയാർ
c) കുറ്റിയാടി പുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി സ്ഥാപിതമായ വർഷം?
a) 1956
b) 1818
c) 1951
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആശ്ചര്യചൂഡാമണി രചിച്ച ശക്തിഭദ്രന്റെ ജന്മസ്ഥലം??
a) മണ്ണടി
b) വാകയാർ
c) നിരണം
d) കൊടുമൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which state first adopted the Panchayati Raj in India in 1959??
a) Karnataka
b) Gujrat
c) Punjab
d) Rajasthan
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അഞ്ചു പേരുടെ ശരാശരി ഭാരം 45 കിലോഗ്രാം . ഇതിൽ നിന്ന് 50 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഒരാൾ പോയി പകരം 40 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള മറ്റൊരാൾ വന്നു . എന്നാൽ ഇപ്പോഴുള്ള ശരാശരി ഭാരം എത്ര ?

(Excellence Academy)?
a) 43
b) 40
c) 41
d) 45
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തവയിൽ തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റികിന് ഉദാഹരണം?
a) പോളിത്തീൻ
b) പിവിസി
c) പോളിസ്റ്റർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും വിശാലമായ സാമ്രാജ്യ ത്തിന്‍റെ അധിപനായിരുന്ന ഡല്‍ഹി സുല്‍ത്താന്‍

A) ഫിറോസ് ഷാ തുഗ്ലക്ക് B) ബാല്‍ബന്‍ C) ഇബ്രാഹിം ലോദി D) അലാവുദ്ദീന്‍ ഖില്‍ജി?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കരിവെള്ളൂർ സമരം

(Kerala PSC Q & A)?
a) 1941
b) 1947
c) 1946
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബട്ടർഫ്ലൈ സഫാരി പാർക്ക്??
a) മംഗളവനം
b) ചിന്നാർ
c) മംഗളവനം
d) തെന്മല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘99 -ലെ വെള്ളപ്പൊക്കം’ എന്ന പേരില്‍ പ്രസിദ്ധമായ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായതെപ്പോള്‍??
a) 1924
b) 1925
c) 1341
d) 1342
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യോഹന്നാന്റെ കവിത സമാഹാരം?
a) ആദിയാർ ദീപം
b) രത്‌ന മണികൾ
c) രത്‌ന മഞ്ജരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അലക്സാണ്ടർ ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ച വർഷം

?
a) (A) BC 326
b) (B) BC 336
c) (C) BC 331
d) (D) BC 316
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വേൽങ്കാർ മാങ്കോയിക്കൽ നടന്ന കഥകൾ വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചു. ഈ വാക്യത്തിലെ മുറ്റുവിന?
a) കേൾപ്പിച്ചു
b) പറഞ്ഞു
c) നടന്ന
d) വിസ്തരിച്ചു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അഴിമതി തടയുന്നതിന് സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ എന്ന സ്ഥാപനം രൂപം കൊണ്ട വർഷം??
a) 1962
b) 1964
c) 1972
d) 1974
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്തരീക്ഷത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ഏത്??
a) ഓക്സിജന്‍
b) നൈട്രജന്‍
c) കാര്‍ബണ്‍ ഡൈ ഓക്സൈഡ്
d) ഹൈഡ്രജന്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ആസ്ഥാനം?
a) തൃശ്ശൂർ
b) തിരുവനന്തപുരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I will give you my number ………..to contact me?
a) In case you will need
b) In case you may need
c) In case you would need
d) In case you need
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റിട്ട് എന്ന ആശയം ഇന്ത്യ കടം എടുത്തിരിക്കുന്ന രാജ്യം

(Kerala PSC Q & A)?
a) ഓസ്ട്രേലിയ
b) ബ്രിട്ടൻ
c) കാനഡ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മേരി ക്യൂറിയും പിയറി ക്യൂറിയും ചേർന്നു 1898-ൽ കണ്ടെത്തിയ മൂലകം ഏതാണ്?
a) ക്യൂറിയം
b) പൊളോണിയം
c) ജെർമനിയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
he set out…… 6 o’clock?
a) From
b) At
c) On
d) In
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള മണ്ണിനം ഏതാണ്??
a) എക്കൽ മണ്ണ്
b) പർവ്വത മണ്ണ്
c) വന മണ്ണ്
d) ലാറ്ററൈറ്റ് മണ്ണ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുത്തശ്ശി ആരുടെ കൃതിയാണ്?
a) ലളിതാംബിക
b) സുഗതകുമാരി
c) ബാലാമണിയമ്മ
d) മാധവിക്കുട്ടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്നേഹഭാജനം എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെട്ട കവി

(Kerala PSC Q & A)?
a) വള്ളത്തോൾ
b) കുമാരനാശാൻ
c) ചങ്ങമ്പുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റിമോട്ട് സെന്‍സിങ്ങിന്‍റെ ആസ്ഥാനം?
a) ബംഗളൂരു
b) ഡെറാഡൂണ്‍
c) അഹമ്മദാബാദ്
d) ഹൈദരാബാദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ കേരളത്തിലെ നവീന ശിലായുഗ കേന്ദ്രം ഏതാണ് ??
a) മറയൂർ
b) നെല്ലിയാമ്പതി
c) എടയ്ക്കൽ
d) അട്ടപ്പാടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ

?
a) കാനിംഗ്‌ പ്രഭു
b) കാഴ്‌സൺ പ്രഭു
c) ഡൽഹൗസി പ്രഭു
d) മേയോ പ്രഭു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 ൽ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവ സമിതിയുടെ ബാലാമണിയമ്മ പുരസ്‌കാരത്തിന് അർഹനായത്??
a) പോൾ സക്കറിയ
b) പ്രഭാവർമ
c) കെ ആർ മീര
d) ടി പത്മനാഭൻ
e) അറിയില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയുടെ നക്കല്‍ തയ്യാറാക്കിയത് ?

A) നന്ദലാല്‍ ബോസ് B) ബി.എന്‍.റാവു C) ബി.ആര്‍.അംബേദ്ക്കര്‍ D) രാജേന്ദ്രപ്രസാദ്?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ പഞ്ചായത്ത് ദിനം & ബൽവന്ത്റായ് മേത്ത ജന്മദിനം?
a) Feb 19
b) May 21
c) Apr 24
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യോജന ഭവൻ ഏതിന്റെ ആസ്ഥാനമാണ് (Subi)?
a) ദേശീയ ന്യുനപക്ഷ കമ്മീഷൻ
b) നീതി ആയോഗ്
c) യുപിഎസ് സി
d) ദൂരദർശൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രക്തത്തിന്റെ പി . എച്ച് . മൂല്യം എത്രയാണ് ??
a) ( c ) 8 . 5
b) ( d ) 5 . 5
c) ( a ) 7 . 36
d) ( b ) 6 . 5
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വാഹനങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം രേഖപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം??
a) ഇവയൊന്നുമല്ല
b) സ്പീഡോമീറ്റർ
c) ഓഡോമീറ്റർ
d) ഫോണോഗ്രാഫ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൃഗങ്ങളോടുള്ള ക്രൂരത അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടന??
a) WWF
b) SPCA
c) IUPAC
d) WHO
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സമാജവാദി കോൺഗ്രസ് എന്ന പാർട്ടി സ്ഥാപിച്ച ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി?
a) പ്രണബ് മുഖർജി
b) രാംനാഥ് കോവിന്ദ്
c) എപിജെ അബ്ദുൽ കലാം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ സംരക്ഷകൻ’ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്??
a) സുപ്രീം കോടതി
b) രാഷ്‌ട്രപതി
c) ഭരണഘടന
d) പാർലമെന്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🎀 പോണ്ടിച്ചേരി ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായ വർഷം..??
a) (A) 1947
b) (D) 1954
c) (B) 1961
d) (C) 1956
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A bale of turtles, a _____of snails?
a) Gang
b) Pod
c) Hood
d) Packet
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിൽ കാല്പനികമായ പോരാളി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭരണാധികാരി?
a) മുഹമ്മദ്‌ ഗസ്നി
b) മുഹമ്മദ്‌ ഗോറി
c) മുഹമ്മദ്‌ ബിൻ കാസിം
d) പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഗാന്ധിജി പ്രിട്ടോറിയയിൽ അവിടുത്തെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തത്??
a) ഡബ്ല്യു ബേക്കർ
b) തയ്യബ് ഹാജി ഖാൻ
c) ദാദാ അബ്ദുള്ള
d) ജനറൽ സ്മട്സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2020 ലെ ICC U - 19 ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ വേദി??
a) അറിയില്ല
b) ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
c) ഇന്ത്യ
d) നെതർലാൻഡ്
e) ബഗ്ലാദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൂടംകുളം ആണവനിലയം ഏത് ജില്ലയിലാണ്?
a) കന്യാകുമാരി
b) കോയമ്പത്തൂർ
c) തിരുനെൽവേലി
d) തിരുപ്പൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വസ്ത്രത്തിലെയും മറ്റും അഴുക്കുകൾ പെട്ടെന്ന് ഇളക്കുന്നത് കാരണം??
a) സോപ്പ് ഒരു ക്ഷാരം ആയതുകൊണ്ട്
b) സോപ്പുവെള്ളത്തിന് പ്രതലബലം കുറവായതുകൊണ്ട്
c) സോപ്പുവെള്ളത്തിന് പ്രതലബലം കൂടുതലായതുകൊണ്ട്
d) സോപ്പ് ജലത്തെ വിഘടിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗോവയിലെ ബോം ജീസസ് ബസിലിക്ക യുടെ സമീപത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദേവാലയം ഏത്

?
a) സേ കത്തീഡ്രൽ
b) സെന്റ് ബസ്‌ളീക്ക
c) സെന്റ് കത്തീഡ്രൽ
d) സെന്റ് ജീസസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിഗതകുമാരന്‍ പ്രദര്‍ശനം ആരംഭിച്ച വര്‍ഷം ??
a) 1928
b) 1930
c) 1929
d) 1925
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് മഴ ലഭിക്കുന്ന മാസം?
a) ഫെബ്രുവരി
b) മാർച്ച്
c) ഡിസംബർ
d) ജനുവരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(4) ഔറംഗസീബ്ന്റെ അന്ത്യവിശ്രമസ്ഥലം?
a) കാബൂൾ
b) ദൗലത്താബാദ്
c) സിക്കന്ത്ര
d) ലാഹോർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെറ്റായ ജോഡി ഏത്/ വെള്ളച്ചാട്ടവും ജില്ലയും?
a) കീഴാർകുത്ത് വയനാട്
b) തൂവാനം ഇടുക്കി
c) ആഢ്യൻ പാറ മലപ്പുറം
d) മീൻമുട്ടി വയനാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മരുഭൂമിയിലെ സ്രഷ്ടാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വാതം?
a) പശ്ചിമവാതങ്ങൾ
b) വാണിജ്യവാതങ്ങൾ
c) ധ്രുവീയ വാതങ്ങൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ ന്യൂനപക്ഷ അവകാശ ദിനം ??
a) ഡിസംബർ 18
b) ഡിസംബർ 11
c) ഡിസംബർ 16
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മന്തുരോഗികൾ ഉള്ള ജില്ല??
a) പത്തനംതിട്ട
b) ഇടുക്കി
c) വയനാട്
d) ആലപ്പുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Baker’s Dozen?
a) An unbelievable tale
b) A rare event or occurrence
c) Thirteen
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രണ്ടാം ഘട്ട ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസ് അരങ്ങേറിയ നഗരം??
a) ഗുവാഹത്തി
b) ബാംഗ്ലൂർ
c) റാഞ്ചി
d) പൂനെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശിയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗമല്ലാത്തത് ??
a) ലോകസഭാ സ്പീകർ
b) പ്രധാനമന്ത്രി
c) സുപ്രീം കോടതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒളിമ്പിക്സിൽ വ്യക്തിഗത സ്വർണം നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ?
a) ഗഗൻ നാരംഗ്
b) അഭിനവ് ബിന്ദ്ര
c) രാജ്യവർദ്ധൻ സിംഗ് റാത്തോഡ്
d) സുശീൽ കുമാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂട്ടാൻ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം

?
a) നദികളുടെ നാട്
b) ഉയർന്ന ഭൂമി
c) താഴ്ന്ന ഭൂമി
d) കൃഷിയുടെ നാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പൊതു പരീക്ഷകളിൽ മാർക്ക് ഇളവ് വ്യവസ്ഥ ചെയ്ത ഭേദഗതി??
a) 82
b) 83
c) 89
d) 90
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Q.217 Which among the following is the main constituent of Biogas?

बायोगॅसचे मुख्य घटक खालीलपैकी कोणते आहे??
a) Butane
b) Propane
c) Ethane
d) Methane
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൂർണമായും വനിതകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആദ്യ ചാനൽ ആരംഭിച്ചത് ഏത് രാജ്യമാണ്?
a) അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ
b) മാൻമാർ
c) നേപ്പാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വേപ്പർ ലാമ്പിന് നീലനിറം നൽകുന്ന വാതകം??
a) ഹൈഡ്രജൻ
b) ക്ലോറിൻ
c) സോഡിയം
d) മെർക്കുറി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
4) ശരിയായ രൂപമേത്?
a) A) അനന്തിരവൻ
b) B) അനന്തിരഫലം
c) C) ആജാനബാഹു
d) D) പ്രാരബ്ധം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യ ആക്രമിചു കീഴടക്കിയാ ആദ്യ തുർക്കി ഭരണാധികാരി??
a) മുഹമ്മദ് ബിൻ കാസിം
b) മുഹമ്മദ് ഗോറി
c) മുഹമ്മദ് ഗസ്നി
d) മുഹമ്മദ് റാഫി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വടക്കുംനാഥ ക്ഷേത്രം ഏത് ജില്ലയിലാണ് ??
a) കോട്ടയം
b) കണ്ണൂര്‍
c) എറണാകുളം
d) തൃശൂര്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലിസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന പട്ടിക?
a) 4
b) 8
c) 7
d) 12
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അരയസമാജത്തിന്റെ സ്ഥാപക നേതാവ് ആര് :?
a) കുമാരഗുരുദേവൻ
b) വാഗ്ഭടാനന്ദൻ
c) പണ്ഡിറ്റ്‌ കെ പി കറുപ്പൻ
d) അയ്യങ്കാളി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം കേരള ഗവർണ്ണർ ആയിരുന്ന വ്യക്തി ??
a) ആർ.എൽ. ഭാട്ട്യ
b) പി. സദാശിവം
c) വി.വി. ഗിരി
d) വി. വിശ്വനാഥൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which organisation launched application “ Ipay” ??
a) RBI
b) ONGC
c) NABARD
d) IRCTC
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വളരെ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പതിക്കുന്ന ഒരു കല്ല് ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്ന നിമിഷം അതിനുള്ള ഊർജ്ജം (company board typist 2007)?
a) സ്ഥാനികോർജ്ജം
b) ഘർഷണ ഊർജ്ജം
c) ഗതികോർജ്ജം
d) യാതൊരു ഊർജ്ജവും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ പറയുന്നതിൽ സാർകിൽ അംഗമായ അവസാന രാജ്യം ]?
a) - ടിബറ്റ്
b) - മ്യാൻമാർ
c) - അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ
d) Srilanka
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ എണ്ണം പരിഗണിച്ച് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്‌കൂള്‍ എന്ന ഗിന്നസ് റെക്കോഡ് നേടിയ സിറ്റി മോണ്ടിസോറി സ്‌കൂള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ഏത് നഗരം കേന്ദ്രമാക്കിയാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്??
a) ന്യൂഡല്‍ഹി
b) അഹമ്മദാബാദ്
c) ലഖ്‌നൗ
d) പുണെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊച്ചി സർവ്വകലാശാലയുടെ ആസ്ഥാനം??
a) കളമശ്ശേരി
b) ഇടപ്പള്ളി
c) തേവര
d) വൈറ്റില
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജോഗ് വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത് നദിയിലാണ്?
a) ശരാവതി
b) കാവേരി
c) ഭദ്രാവതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
QN. No. 177

താഴെ പറയുന്നവയിൽ ‘സംശയാസ്പദം’ എന്നർത്ഥം വരുന്ന പ്രയോഗമേത്??
a) On one’s last legs
b) To be under the thumb of
c) To smell a rat
d) To be all eyes
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വാതി തിരുനാൾ യഥാർഥ പേര്?
a) രാമവർമ്മ
b) രവി വർമ്മ
c) None of these
d) മാധവ വർമ്മ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 ൽ സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കലോത്സവം “ വർണ്ണപ്പകിട്ട് 2019 “ ന്റെ വേദി??
a) തൃശൂർ
b) എറണാകുളം
c) അറിയില്ല
d) മലപ്പുറം
e) തിരുവനന്തപുരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He washed his hands of the charges of bribery -തർജ്ജമ ചെയ്യുക?  ?
a) കൈക്കൂലി വാങ്ങിയപ്പോൾ അവൻ കയ്യോടെ പിടിക്കപ്പെട്ടു
b) കൈക്കൂലി പിടിച്ചപ്പോൾ അവൻ കൈ കഴുകി
c) കൈക്കൂലി പിടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവൻ നിഷേധിച്ചു
d) കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്ന ആരോപണത്തിൽ നിന്നും അവൻ പിൻവലിഞ്ഞു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തൃശൂർ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വെയിൽ പെടാത്തത്?
a) ഗ്രാമീണ ബാങ്ക്
b) കേരള ലളിത കല അക്കാദമി
c) KSFE
d) കേരള പോലീസ് അക്കാദമി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തില്‍ കടലുമായി ബന്ധമി ല്ലാത്ത കായലുകളുടെ എണ്ണം ?

A) 27 B) 34 C) 7 D) 30?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സെക്രട്ടറിയേറ്റ് പണികഴിച്ച സമയത്തെ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ്?
a) സ്വാതി തിരുനാൾ
b) ഉത്രം തിരുനാൾ
c) ആയില്യം തിരുനാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സാമ്പത്തികശാസ്ത്രത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം നൽകി തുടങ്ങിയത് എന്നു മുതൽ ?

(Excellence Academy)?
a) 1969
b) 1967
c) 1905
d) 1901
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആറ്റിങ്ങൽ കലാപത്തിന്റെ പരാജയത്തെ തുടർന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരും ആറ്റിങ്ങൽ രാഞ്ജി ഉമയമ്മറാണിയും ബ്രിടീഷുകാരും കരാർ ഒപ്പിട്ട വർഷം

?
a) 1722
b) 1723
c) 1725
d) 1721
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂമിയിൽ സമുദ്രജലം എത്ര ശതമാനം?
a) 95.5
b) 96.5
c) 94.5
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“Why are you late” ? he asked me

(Excellence Academy)?
a) He asked me if I’m late ?
b) He asked me why are you late?
c) He asked me if I was late
d) He asked me why i was late
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലസേചന പദ്ധതി??
a) ഇടുക്കി
b) മലമ്പുഴ
c) പള്ളിവാസൽ
d) കല്ലട
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോട്ടറി ആദ്യമായി ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം??
a) നാഗാലാൻഡ്
b) കർണ്ണാടക
c) സിക്കിം
d) കേരളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I have been awaken …….. five hours.

(Kerala PSC Q & A)?
a) From
b) In
c) For
d) Since
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Irrational fear of crowds (a) Ochlophobia (b) Claustrophobia (c) Sitophobia (d) Astrophobia?
a) d
b) c
c) a
d) b
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡെൽറ്റ?
a) മിയാൻ
b) ബർകസ്
c) സുന്ദര്ബന്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Arun’s fathers eldest broher is his favourite?
a) uncle
b) parent
c) cousin
d) aunt
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പേപ്പാറ വന്യജീവി സങ്കേതം ഏതു ജില്ലയിലാണ് :?
a) ആലപ്പുഴ
b) കോട്ടയം
c) കൊല്ലം
d) തിരുവനന്തപുരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Mary is rich, ——-??
a) Isn’t it
b) Isn’t she
c) Is she
d) Is it
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ക്രൂയിസ് മിസൈൽ?
a) ബ്രഹ്മോസ്
b) അസ്ത്ര
c) ആകാശ്
d) ത്രിശൂൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അർഹരായവർക്ക് സൗജന്യ ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിനായി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ഭരണകൂടവും കേരള ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റസ്റ്റോറന്റ് അസോസിയേഷനും സംയുക്തമായി നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതി?
a) ഓപ്പറേഷൻ സുലൈമാനി
b) അന്നം പുണ്യം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1.cheese is made…….milk?
a) With
b) For
c) Of
d) From
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 ലെ ദ്രോണാചാര്യ പുരസ്കാരം നേടിയ ബാഡ്‌മിന്റൺ പരിശീലകനായ മലയാളി??
a) അറിയില്ല
b) യു വിമൽ കുമാർ
c) മുഹമ്മദ് അനസ്
d) വി ദിജു
e) രാമനാഥൻ കൃഷ്ണൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
If you helped him, he __help you?
a) Will
b) Would
c) Can
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
SUBLIME

(1) amusing (2) ludicrous (3) hilarious (4) mean?
a) 4
b) 3
c) 2
d) 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Over which of the following rivers is the world’s highest railway bridge in Kashmir being constructed??
a) Chenab
b) Jhelum
c) Sutlej
d) Indus
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗാന്ധിജിയുടെ 150 ആമത് ജന്മവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഗാന്ധി ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ 2019 ന് വേദിയായത്??
a) ലക്നൗ
b) മുംബൈ
c) പൂനെ
d) അറിയില്ല
e) ഡൽഹി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1930 1931 1932 വർഷങ്ങളിൽ ലണ്ടനിൽ നടന്ന മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളിലും പങ്കെടുത്ത മഹാന് ആര്?
a) സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ
b) BR അംബേദ്കർ
c) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Ab initio means _______

?
a) from the beginning
b) till the end
c) expansion of initials
d) first alphabet
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗുജറാത്തിലെ താപ്‍തി നദി മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന പശ്ചിമഘട്ടം ശ്രീലങ്കവരെ നീണ്ടുകിടന്ന ഒന്നായിരുന്നു. സമുദ്രത്താൽ വേർപിരിഞ്ഞ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ തമ്മിൽ സാമ്യമുണ്ട് ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ഈ പക്ഷി?
a) മഞ്ഞ chinan
b) കാട്ടു നീലി
c) മക്കാജി കാട
d) മലമുഴക്കി വേഴാമ്പൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൗലിക ചുമതലകളെ പറ്റി പരാമർശിക്കുന്ന ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗം?
a) 4A
b) 4B
c) 2B
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രണ്ടാം ബർദോളി?
a) പയ്യന്നൂർ
b) കോഴിക്കോട്
c) തലശ്ശേരി
d) പൊന്നാനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I am being called by him. Turn into active voice?
a) He calls me.
b) He is calling me.
c) He had called me.
d) He is calling l.
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച ക്രയോജനിക് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആദ്യ വിക്ഷേപണം?
a) PSLV 22
b) GSLV MARK III D1
c) GSLV MARK III ( LVM- 3)
d) PSLV C 37
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്യൂണിഫോം ലിപി ബന്ധപ്പെട്ടത്??
a) ചൈനീസ് സംസ്കാരം
b) മെസോപ്പൊട്ടേമിയൻ സംസ്കാരം
c) ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം
d) ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കണം. ഈ വാക്യംഏത് പ്രകാരത്തിനു ഉദാഹരണം ആണ്??
a) നിർദ്ദേശക
b) നിയോജക
c) വിധായക
d) അനുജ്ഞായക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശ്രീനാരായണഗുരുവിനെ ആദരിച്ച് തപാൽ വകുപ്പ് സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കിയ വർഷം??
a) 1956
b) 2001
c) 1985
d) 1967
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
9) ലോപസന്ധി അല്ലാത്തത് ഏത്?
a) A) താളമേളം
b) B) അകനാനൂറ്
c) C) ഉറക്കറ
d) D) തിരയുള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏതു നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് ചെറുപുഴ ??
a) ചാലക്കുടി പുഴ
b) പാമ്പാർ
c) കല്ലടയാർ
d) ചാലിയാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
100% പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ first മുൻസിപ്പാലിറ്റി?
a) ഇരിട്ടി
b) പയ്യന്നൂർ
c) മട്ടന്നൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
““ച “ വർണ്ണം ഏതിൽ പെടും?
a) താലവ്യം
b) ഓഷ്ട്യം
c) കണ്ഡ്യം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The organisation ‘League of Nations’ was founded after the end of

?
a) Vietnam War
b) Crimean War
c) World War II
d) World War I
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Vanquish?
a) Vanity
b) Win
c) Defeat
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ആധുനിക ഉരുക്കു വ്യവസായത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് 1870ൽ സ്ഥാപിതമായ ഉരുക്ക് വ്യവസായ ശാല എവിടെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു?
a) ബൊക്കാറോ
b) ദുർഗാപൂർ
c) കോതകുണ്ഡ്
d) കുൾട്ടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
if I have the money,…………a car?
a) Bought
b) I would have bought
c) I would buy
d) I will buy
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രകാശം ഏറ്റവും വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ശൂന്യതയിൽ ആണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്??
a) ലിയോൺ ഫുക്കാൾട്ട്
b) ക്രിസ്ത്യൻ ഹൈജൻസ്
c) റോമർ
d) തോമസ് യങ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘Carpe diem’ means

A) enjoy the present day B) best day C) unrestricted day D) hated thing?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Choose the wrongly spelt?
a) Finaly
b) Hilarious
c) Gaiety
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബംഗ്ലാദേശിന്റെ പാർലിമെന്റ്

?
a) ഷൂറ
b) നാഷണൽ അസംബ്ലി
c) ജതീയ സൻസദ്
d) മജ്‌ലിസ് ഇ ഷൂറ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആരുടെ അന്ത്യ വിശ്രമ സ്ഥലമാണ് ‘കര്‍മ്മഭൂമി’

A) ശങ്കര്‍ദയാല്‍ ശര്‍മ്മ B) കിഷന്‍കാന്ത് C) ചന്ദ്രശേഖര്‍ D) ചരണ്‍സിംഗ്?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബൺഡേ ഉത്കല ജനനി ഏത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഗാനത്തിനാണ് ഈയിടെ നാഷണൽ ആന്തം പദവി ലഭിച്ചത്?
a) ഹരിയാന
b) ഗുജറാത്ത്
c) ഒഡീഷ
d) ബംഗാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
World water’s day??
a) 22 april
b) 21 march
c) 26 march
d) 22 march
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Common Service Centre (CSC) recently partnered with which
bank for sale of FASTags? ?
a) Paytm payment bank
b) Laxmi vilas bank
c) Airtel payment bank
d) State Bank of India
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുള്ളന്മാരെ വികലാംഗന്മാരായി പ്രഖ്യാപിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥനം?
a) തമിഴ്‌നാട്
b) ആന്ധ്രപ്രദേശ്
c) ഉത്തർപ്രദേശ്
d) കേരളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
In ____ economies, all productive resources are owned and controlled by the government.

[CGL 2019]?
a) capitalist
b) mixed
c) socialist
d) dual
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കഥാപാത്രം- കൃതി- രചയിതാവ് എന്നീ ക്രമത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, തെറ്റായത് കണ്ടെത്തുക?
a) കുഞ്ഞോനച്ചൻ- അരനാഴികനേരം- പാറപ്പുറത്ത്
b) പെരിഞ്ചക്കോടൻ -രാമരാജബഹദൂർ- സി വി രാമൻപിള്ള
c) വെള്ളായിയപ്പൻ- കടൽത്തീരത്ത്- ഒവി വിജയൻ
d) ശിവാനി- പ്രേമമൃതം- സി വി രാമൻപിള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ രാഷ്ട്രപതി?
a) - പ്രണബ് മുഖർജി
b) - ശങ്കർ ദയാൽ ശർമ്മ
c) - പ്രതിഭ പാട്ടീൽ
d) - നീലം സഞ്ജീവ റെഡ്ഡി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 ലെ മുട്ടത്തുവർക്കി പുരസ്കാര ജേതാവ്?
a) പ്രഭാവർമ
b) കെ ആർ മീര
c) സന്തോഷ്‌ ഏച്ചിക്കാനം
d) ബെന്യാമിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
104 ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിച്ച ബഹിരാകാശ ദൗത്യം?
a) PSLV C 28
b) PSLV C 38
c) PSLV C 37
d) PSLV C 20
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
National women’s day?
a) March 8
b) Feb 14
c) Feb 13
d) March 13
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആയുഷ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം??
a) ഗുജറാത്ത്
b) കർണാടക
c) തെലുങ്കാന
d) ഹരിയാന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A stich in time saves ………?
a) many
b) some
c) a lot
d) nine
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
You must turn to……….. left.

[Typist Gr. II, 2015]?
a) the
b) a
c) an
d) No article
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Joint sitting??
a) 109
b) 107
c) 108
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംസ്ഥാന ഭരണ പരിഷ്‌കാര കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ആരാണ്??
a) ജസ്റ്റിസ് കെ.ടി. തോമസ്
b) ജസ്റ്റിസ് പി.സദാശിവം
c) വി.എസ് അച്യുതാനന്ദൻ
d) പിണറായി വിജയൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Chief Minister of Assam?
a) Tarun Gogoi
b) Nitish Kumar
c) Sarbananda Sonowal
d) Prafulla Kumar Mahanta
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(Q) 1857ലെ വിപ്ലവത്തെ അടിച്ചമർത്തിയ ബ്രിട്ടീഷ് സൈനിക തലവൻ…??
a) (C) നിക്കോൾസൺ
b) (A) എഡ്‌വേഡ്‌ ഹെന്റി സ്റ്റാൻലി
c) (B) കോളിൻ കാംബെൽ
d) (D) ദർബി പ്രഭു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സജാതീയ ചാർജുകൾ ____??
a) ആകർഷിക്കുകയും വികർഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു
b) ആകർഷിക്കുന്നു
c) ഇവയൊന്നുമല്ല
d) വികർഷിക്കുന്നു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The baggage __
_ really heavy?
a) Have
b) Are
c) Is
d) Have been
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ദേശസാത്കരിച്ച ബാങ്ക് ഏത്??
a) ബി ബി ഐ
b) റൂറൽ ബാങ്ക്
c) എസ് ബി ഐ
d) ആർബിഐ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പതിനേഴാമത് ലോക്സഭയിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള വനിതാ എം.പി മാരുടെ എണ്ണം??
a) 2
b) 1
c) 4
d) 3
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗാന്ധിജിയും നെഹ്റുവും ഒരുമിച്ച് പങ്കെടുത്ത സമ്മേളനം?
a) 1924 ബൽഗാം
b) 1916 ലക്നൗ
c) 1929 ലാഹോർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഒന്നും മന്ത്രിയായ ആദ്യ വനിത?
a) പി കെ ജയശ്രീ
b) പി കെ ജയലക്ഷ്മി
c) സി കെ ജാനു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1.ഇന്ത്യയിൽ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിങ് ഏജൻസികളുടെ നിയന്ത്രിക്കാനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?
a) SEBI
b) SIDBI
c) IRDA
d) SBI
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള സർക്കാർ ഈയിടെ OBC പട്ടികയിൽ പുതുതായി ഉൾപ്പെടുത്തിയ പത്മശാലി വിഭാഗക്കാർ കണ്ടുവരുന്ന പ്രധാന ജില്ല?
a) കണ്ണൂര്
b) മലപ്പുറം
c) വയനാട്
d) കാസർകോട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തകഴിയുടെ “തലയോട്” എന്ന കൃതിയുടെ പശ്ചാത്തലം എന്ത്??
a) പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം
b) വയനാട്ടിലെ കുടിയേറ്റം
c) ചെമ്പേരിയിലെ കുടിയേറ്റം
d) അഗ്നിമിത്രന്റെ പ്രണയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
American equivalent of British word “curtains” is?
a) hangers
b) drapes
c) hangings
d) laces
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് വിളയുടെ നാടൻ ഇനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ‘ആനക്കൊമ്പൻ’?
a) പാവൽ
b) വെണ്ട
c) പയർ
d) വാഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹോൺബിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ ഏത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രധാന ആഘോഷമാണ് ??
a) ത്രിപുര
b) അസം
c) നാഗാലാ‌ൻഡ്
d) മേഘാലയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മുഖ്യ അന്തസ്രാവിഗ്രന്ഥി?
a) പാൻക്രിയാസ്
b) പിയൂഷ ഗ്രന്ഥി
c) അഡ്രിനൽ ഗ്രന്ഥി
d) തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വൻകിട വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസന പദ്ധതികൾക്കും മറ്റും വായ്പ നൽകുന്ന സ്ഥാപനം?
a) NABARD
b) SIDBI
c) IDFC ബാങ്ക്
d) IDBI
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു പദാർത്ഥത്തിലെ തന്മാത്രകളുടെ ശരാശരി ഗതികോർജ്ജത്തിന്റെ അളവാണ്??
a) താപം
b) ഊഷ്മാവ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്‌ഥ,(1962) പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആര്?
a) സക്കീർ ഹുസൈൻ
b) രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ്
c) S. രാധാകൃഷ്ണൻ
d) Vv. ഗിരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദിയായ മഞ്ചേശ്വരം നദിയുടെ നീളം??
a) 20 കിലോമീറ്റർ
b) 15 കിലോമീറ്റർ
c) 16 കിലോമീറ്റർ
d) 25 കിലോമീറ്റർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജലം ഐസാകുന്ന താപനില

?
a) 310°C
b) 100°C
c) 101°C
d) 0°C
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സ്ഥാപിച്ച സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഭരണാധികാരി?
a) അക്ബർ
b) ഷാജഹാൻ
c) ബാബർ
d) ജഹാംഗീർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുലൂർ എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ കൃതികൾ എഴുതുന്ന സാഹിത്യകാരൻ?
a) ആർ പി പരമേശ്വരമേനോൻ
b) എസ് പത്മനാഭപ്പണിക്കർ
c) എൻ നാരായണപിള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെറ്റായ ജോടി കണ്ടെത്തുക?
a) മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ബെന്യാമിൻ
b) മുൻപേ പറക്കുന്ന പക്ഷികൾ സി രാധാകൃഷ്ണൻ
c) യന്ത്രം മലയാറ്റൂർ
d) തെറ്റില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം സ്വർണ നിക്ഷേപമുള്ള ജില്ല?
a) മലപ്പുറം
b) പാലക്കാട്
c) വയനാട്
d) കാസർഗോഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മണ്ണെണ്ണയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ലോഹം??
a) സിങ്ക്
b) കാൽസ്യം
c) മഗ്നീഷ്യം
d) സോഡിയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രകാശസംശ്ലേഷണ സമയത്ത് ചെടികൾ പുറത്ത് വിടുന്ന ഓക്സിജൻ ഏതിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്?
a) കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്
b) ജലം
c) ഹരിതകം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Among the given,the odd one is?
a) chirp
b) bleep
c) bleat
d) mew
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വേണാട്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായ ഭരണാധികരി?
a) രവിവർമ്മ കുലശേഖരൻ
b) ചേര ഉദയ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ബഹിഷ്കൃത ഭാരത്’ എന്ന പത്രത്തിന്‍റെ സ്ഥാപകനാര് :?
a) അരബിന്ദ്ഘോഷ്
b) സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്‍
c) അംബേദ്ക്കര്‍
d) പെരിയോര്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ്?
a) സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ്
b) പട്ടാഭി സീതാരാമയ്യ
c) നെഹ്റു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Muhyiddin Yassin was appointed as the Prime Minister of which country? A.Malaysia B.Chad C.Cyprus D. Egypt?
a) C
b) A
c) D
d) B
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുമ്പേ പറക്കുന്ന പക്ഷികൾ ആരുടെ നോവലാണ് ??
a) എം ടി വാസുദേവൻ നായർ
b) മുട്ടത്തുവർക്കി
c) സി രാധാകൃഷ്ണൻ
d) പി സച്ചിദാനന്ദൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
✒️നേതാവ്??
a) നേത്രി
b) നേത്രിയിനി
c) നേത്രയനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മർഡർ ഇൻ കത്തീഡ്രൽ എന്ന നാടകത്തിന്റെ കർത്താവ്?
a) ഷേക്സ്പിയർ
b) എലിയട്ട്
c) ബർണാഡ് ഷാ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🎀 പൈ ദിനം…??
a) (A) മാർച്ച്‌ 14
b) (D) ഏപ്രിൽ 10
c) (B) മാർച്ച്‌ 15
d) (D) ഫെബ്രുവരി 18
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പിറ്റി പക്ഷിസങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ?
a) തമിഴ്നാട്
b) ലക്ഷദ്വീപ്
c) ഹരിയാന
d) രാജസ്ഥാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള നിയമസഭയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി

?
a) തോമസ് ഐസക്
b) മാത്യു ടി തോമസ്
c) ജോൺ ഫെർണാണ്ടസ്
d) സൈമൺ ബ്രിട്ടോ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആറന്മുള വള്ളം കളി നടക്കുന്ന നദി??
a) പെരിയാർ
b) ഭാരതപ്പുഴ
c) പമ്പ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാജ്യസഭ സീറ്റുകളുടെ വിഭജനത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന പട്ടിക:?
a) 4
b) 3
c) 5
d) 7
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മെർക്കുറി തെർമോമീറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത്??
a) ഗലീലിയോ
b) ഫാരൻ ഹീറ്റ്
c) തോമസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
She had nothing else to do ————-cry.?
a) than
b) enough
c) when
d) but
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതി കൊച്ചിയിൽ ഏത് വർഷം നിലവിൽ വന്നു?
a) 2013
b) 2012
c) 2010
d) 2011
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A person who helps someone to do wrong is called an____?
a) Amateur
b) Upstart
c) Imposter
d) Accomplice
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(2) marthanda Varma written by CV Raman pillai is——-historical novel?
a) None of these
b) The
c) A
d) An
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കടങ്കഥ എന്ന പദം പിരിച്ചെഴുതുക

[LDC 2007 palakkad ]?
a) കടം + കഥ
b) കട + ങ്കഥ
c) കടം + ങ്കഥ
d) കട് + ങ്കഥ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നിർമിക്കപ്പെട്ട ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചർക്ക അനാവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട നഗരം??
a) നോയിഡ
b) ഝാൻസി
c) ഭോപ്പാൽ
d) അറിയില്ല
e) ഇൻഡോർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജമ്മു പട്ടണത്തെ രണ്ടായി വിഭജിച്ച് കൊണ്ട് ഒഴുകുന്ന നദി??
a) ശ്യോക്ക്
b) ജലം
c) താവി
d) സിന്ധു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
99 % ത്തിൽ അധികം ശുദ്ധമായ എതനോൾ

?
a) മൊളാസസ്
b) യീസ്റ്റ്
c) പവർ ആൽക്കഹോൾ
d) അബ്സല്യൂട്ട് ആൽക്കഹോൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൊയ്ക്കാൽ വേരുകൾ കാണുന്ന സസ്യം?
a) കൈതച്ചെടി
b) കണ്ടൽ ചെടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആർ ശങ്കർ മന്നത്ത് പത്മനാഭനും ചേർന്ന് രൂപീകരിച്ച രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി

?
a) കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി
b) ഡെമോക്രാറ്റിക് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി
c) നാഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി
d) നായർ ബ്രിഗേഡ്‌സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൂർക്കോത്ത് കുമാരൻ ജന്മസ്ഥലം

?
a) വടകര
b) തലശ്ശേരി
c) പയ്യന്നൂർ
d) പൊന്നാനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ അഴിത്തത്തിനെതിരെ നടന്ന ആദ്യ സംഘടിത സമരം

?
a) കല്ലുമാല സമരം
b) ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം
c) വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശത്തിലെ പഴയ പേര്

?
a) വേണാട്
b) തൃപ്പാപ്പൂർ സ്വരൂപം
c) പെരുമ്പടപ്പ് സ്വരൂപം
d) നെടിയിരുപ്പ് സ്വരൂപം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ പാരമ്പര്യ വ്യവസായങ്ങളിൽ ഒന്നാംസ്ഥാനം എന്തിനാണ്?
a) കയർ
b) കശുവണ്ടി വ്യവസായം
c) ഈറ വ്യവസായം
d) ഇതൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 ലെ സമാധാന നോബൽ ജേതാവായ അബി മുഹമ്മദ് അലി ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ആണ്?
a) സിറിയ
b) എത്യോപ്യ
c) ഇറാഖ്
d) എത്രിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2)Which among the following is not among Micronutrients required for plants?

?
a) Molybdenum
b) Zinc
c) Manganese
d) Magnesium
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Unbreakable ആരുടെ ആത്മകഥയാണ്?
a) പങ്കജ് അദ്വാനി
b) മേരി കോം
c) ഡോൺ ബ്രാഡ്മാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദി ഇക്കണോമിക് പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം??
a) ന്യൂഡൽഹി
b) ചെന്നൈ
c) കൊൽക്കത്ത
d) മഹാരാഷ്ട്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാരം ശക്തി പ്രാപിക്കാൻ കാരണം?
a) കുരിശുയുദ്ധങ്ങൾ
b) തറൈൻ യുദ്ധങ്ങൾ
c) മംഗോളിയൻ ആക്രമണങ്ങൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി മയിൽ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചത്?
a) MH
b) തമിഴ്നാട്
c) പഞ്ചാബ്
d) കർണാടക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Rearing silk worms is known as?
a) I don’t know
b) Sericulture
c) Apiculture
d) Floriculture
e) Horticulture
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുലശേഖര സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണകാലം??
a) AD 550 - 800
b) AD 800 - 1102
c) AD 550 - 850
d) AD 800 -1100
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുന്തിരി കായ് പാകമാകാൻ സഹായിക്കുന്ന ചൂടുകാറ്റ്?
a) മിസ്ട്രൽ
b) ഹർമാട്ടൻ
c) ഫൊൻ
d) ചിനൂക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുoഭ മേള നടക്കുന്ന 4 സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഏത് ??
a) പൂണെ
b) ഋഷികേശ്
c) പാട്ന
d) നാസിക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും എന്ന കൃതി ആരുടേതാണ്?
a) തകഴി
b) ഉറൂബ്
c) എം ടി
d) വൈക്കം ബഷീർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വാതകങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള രാസപ്രവർത്തനത്തിന്റെ തോത് നിർണയിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം??
a) ടെല്ല്യൂറോ മീറ്റർ
b) സോലാരിമീറ്റർ
c) യൂഡിയോമീറ്റർ
d) സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സിരോഹി നാഷണൽ പാർക്ക്‌ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം??
a) ഒഡിഷ
b) നാഗാലാൻഡ്
c) മേഘാലയ
d) മണിപ്പൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലയാള ഭാഷയിലെ ആദ്യ സന്ദേശകാവ്യം?
a) ഉണ്ണുനീലിസന്ദേശം
b) മയൂരസന്ദേശം
c) കോകസന്ദേശം
d) ശുഭ സന്ദേശം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊടുത്ത സസ്യങ്ങളിൽ ദ്വിവർഷികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക A. ചേന B. വെണ്ട C. കാരറ്റ് D. നെല്ലി?
a) A, B, C, D
b) A, C
c) A, D
d) C, D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Vasi is a big / industrious town with / a number of factories / N E?
a) B
b) C
c) A
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എത്രാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം മൗലികാവകാശം ആയത്??
a) 93
b) 86
c) 42
d) 44
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ബോറാ ഗുഹകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ?
a) മധ്യപ്രദേശ്
b) ആന്ധ്ര പ്രദേശ്
c) മഹാരാഷ്ട്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ കൊച്ചിൻ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വർഷം?
a) 1927
b) 1940
c) 1942
d) 1928
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്ഷേത്രനിർമ്മാണം അല്ല വിദ്യാലയ നിർമ്മാണമാണ് ജനതയ്ക്കു വേണ്ടത്?
a) ശ്രീനാരായണഗുരു
b) വൈകുണ്ഠസ്വാമികൾ
c) അയ്യങ്കാളി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സൗരോർജ്ജ പാർക്ക് സ്ഥാപിതമായ സംസ്ഥാനം?
a) അരുണാചൽ പ്രദേശ്
b) കേരളം
c) ഗുജറാത്ത്
d) മഹാരാഷ്ട്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ഒരു ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ജല വൈദ്യുത പദ്ധതി??
a) മീൻവല്ലം
b) ചെമ്പുകടവ്
c) ഉറുമി
d) മലമ്പുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which of these chairs did you sit ………..?

(Kerala PSC Q & A)?
a) Them
b) By
c) On
d) In
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചന്ദ്രയാൻ 2 ഭാരം?
a) 3580 കിലോഗ്രാം
b) 3850 കിലോഗ്രാം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഞാൻ ‘അവനോട്’ പറഞ്ഞു അടിവരയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന പദം ഏത് വിഭക്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു?
a) സംബന്ധിക
b) സംയോജിക
c) പ്രയോജക
d) ആധാരിക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രണ്ടാം ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്?
a) Tansistor
b) Vaccumtube
c) Ic chip
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റബ്ബർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ??
a) കോട്ടയം
b) പാലക്കാട്
c) ആലപ്പുഴ
d) കൊല്ലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ ദിനം??
a) ഒക്ടോബർ 24
b) ഒക്ടോബർ 23
c) ഒക്ടോബർ 30
d) നവംബർ 23
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സാമുവൽ ഹനിമാൻ ഏത് രാജ്യത്തെആണ്

?
a) ജർമ്മനി
b) ഇംഗ്ലണ്ട്
c) ഇറ്റലി
d) ബ്രിട്ടൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
☑️ഏത്?
a) വിദ്യാഭ്യാസ ദിനം നവംബർ 12
b) കായിക ദിനം ഒക്ടോബർ 20
c) സദ്ഭാവനാ ദിനം ഒക്ടോബർ 29
d) ദേശീയോദ്ഗ്രഥന ദിനം നവംബർ 19
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വ്യാപക മർദ്ദത്തിന്റെ(Thrust) എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഏതാണ്?
a) ഹേർട്സ്
b) പാസ്ക്കൽ
c) ന്യൂട്ടൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്ന വയിൽ വൈറസ് രോഗം ഏത്?
a) ഡെങ്കിപ്പനി
b) ടൈഫോയ്ഡ്
c) ന്യൂമോണിയ
d) കോളറ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചരിത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്?
a) റൂസ്സോ
b) ഹെറോ ഡോട്ടസ്
c) സോക്രട്ടീസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മധ്യപ്രദേശിലെ പന്ന ഏതിനാണ് പ്രസിദ്ധം?
a) വജ്രം
b) സ്വർണ്ണം
c) യുറേനിയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ പിതാമഹൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ്?
a) രാജാറാം മോഹൻ റോയ്
b) ആത്മാറാം പാണ്ഡുരംഗ്
c) സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെക്കേ ഇന്ത്യയുടെ ധാന്യപ്പുര എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം??
a) തൂത്തുക്കുടി
b) കോയമ്പത്തൂർ
c) തഞ്ചാവൂർ
d) നാഞ്ചിനാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിവേകവർദ്ധിനി ആരംഭിച്ചത്?
a) 1881
b) 1874
c) 1899
d) 1868
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംസ്ഥാന നിയമസഭയിലെ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ സമുദായങ്ങൾക്ക് സംവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സീറ്റുകളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വകുപ്പ്

?
a) ആർട്ടിക്കിൾ 333
b) ആർട്ടിക്കിൾ 331
c) ആർട്ടിക്കിൾ 332
d) ആർട്ടിക്കിൾ 330
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു??
a) കാസർഗോഡ്
b) ഇടുക്കി
c) വയനാട്
d) കോഴിക്കോട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യ - ചൈന അതിർത്തി നിർണയിക്കുന്ന രേഖ തയാറാക്കിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആര് :?
a) സിറിൽ റാഡ്ക്ലിഫ്
b) ജീൻ ജാക്വസ്
c) മൗണ്ട് ബാറ്റൺ
d) സർ ഹെൻറി മക്മോഹൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൃത്രിമ ലഗൂണുകൾ കാണപ്പെടുന്ന തുറമുഖം ഏതാണ്?
a) പോർട്ട് ബ്ലെയർ
b) കൊച്ചിൻ
c) പാരദ്വീപ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The age Of trees is determined by its :?
a) girth
b) height
c) growth rings
d) general appearance
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശ്രീകൃഷ്ണ കർണാമൃതം ആരുടെ കൃതി :?
a) ചെറുശ്ശേരി
b) കണ്ണശൻ
c) പൂന്താനം
d) എഴുത്തച്ഛൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ എവിടെയാണ് സാമൂഹികനീതിയെ കുറിച്ച് പരാമർശമുള്ളത്??
a) അനുച്ഛേദം 16
b) അനുച്ഛേദം 15
c) ആമുഖം
d) അനുച്ഛേദം 14
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
To try to establish world peace is only ___?
a) a fair play
b) an oily tongue
c) a wet blank
d) a wild goose chase
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ കുടുംബശ്രീ പദ്ധതി ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കിയത് ഏത് ജില്ലയിൽ??
a) മലപ്പുറം
b) തിരുവനന്തപുരം
c) കോട്ടയം
d) പത്തനംതിട്ട
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വയനാട്ടിലെ കടന്നുപോകുന്ന ഒരേയൊരു ദേശീയപാത?
a) NH 766
b) NH 47
c) NH 47A
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Robert was inattentive …….. he had a car accident?
a) even though
b) due to
c) because of
d) so
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സാക്ഷരതയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം എതാണ്??
a) നാഗാലാന്റ്
b) ഗോവ
c) മിസോറാം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
You will get high marks,…………….?
a) If you worked hard
b) if you had worked hard
c) if you work hard
d) if you has worked hard
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
FIFA യുടെ ഏറ്റവും പുതിയ റാങ്കിങ്ങിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം? ( first — ബെൽജിയം )?
a) 105
b) 106
c) 107
d) 108
e) അറിയില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1886 ൽ പബ്ലിക് സർവ്വീസ്‌ കമ്മീഷനെ നിയമിച്ച വൈസ്രോയി??
a) മിന്റോ II
b) ഡഫറിൻ പ്രഭു
c) റിപ്പൻ പ്രഭു
d) ലാൻസ്ഡൗൺ പ്രഭു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Padmini had not rarely missed (1)/ a dance performance or festival since (2)/ she was eight years old. (3)/ No error (4)?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടി മിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്..??
a) ചാതം ദ്വീപ്
b) മിനിക്കോയ് ദ്വീപ്
c) നിക്കോബാർ ദ്വീപ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നാഗാലാന്റ് സംസ്ഥാനം രൂപീകൃതമായ വർഷം??
a) 1975 DEC 1
b) 1963 DEC 1
c) 1968 DEC 1
d) 1972 DEC 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രക്ഷകൻ 💇‍♀️?
a) രക്ഷകി
b) രക്ഷക
c) രക്ഷിക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
TRANSPARENT

(1) clear (2) ambiguity (3) opaque (4) crystal?
a) 4
b) 2
c) 1
d) 3
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പക്ഷി നിരീക്ഷകൻ സലിം അലി യുടെ പിറന്നാൾ ദേശീയ പക്ഷി നിരീക്ഷണ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു ഏതാണ് ആ ദിവസം?
a) നവംബർ 2
b) നവംബർ 12
c) നവംബർ 11
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തമരം?
a) പൂവ്
b) സ്വാമി
c) സമരം
d) താമര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തത്ഭവ ശബ്ദം ഏത്?
a) ഭിക്ഷ
b) പട്ടർ
c) ശൃംഖല
d) കൃഷ്ണൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സാർവത്രിക വോട്ടവകാശത്തെ പറ്റി പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ?
a) 320
b) 350
c) 326
d) 330
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സസ്യങ്ങൾക്കും ജന്തുക്കളെപ്പോലെ പ്രതികരണ ശേഷിയുണ്ടെന്ന് തെളിയിച്ച ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ

?
a) എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ
b) ജെ സി ബോസ്
c) സി വി രാമൻ
d) എച് ജെ ബാബ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
This soup is ….. hot ….. drink.?
a) so….. that
b) both….. and
c) too…. to
d) not only….. but also
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബംഗ്ലാദേശിന്റെ നാണയം

?
a) ഇവയൊന്നുമല്ല
b) ധാക്ക
c) ബംഗ്ലാദേശ് റുപ്പി
d) ടാക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി ആദ്യമായി നടപ്പാക്കിയ രാജ്യം??
a) ഫ്രാൻസ്
b) ദക്ഷിണ കൊറിയ
c) ഈജിപ്ത്
d) ചൈന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാജ്യാന്തര പ്രശസ്ത കൈവരിച്ച ഇന്ത്യയിലെ നക്ഷത്ര ആമ പുനരധിവാസ കേന്ദ്രം

?
a) ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതം
b) സൈലന്റ് വാലി
c) പാമ്പാടും ചോല
d) തട്ടേക്കാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിദ്യാഭ്യാസം ഗവൺമെന്റിന്റെ കടമയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരി

(Excellence Academy)?
a) റാണി ഗൗരി ലക്ഷ്മി ഭായ്
b) റാണി ഗൗരി പാർവതി ഭായ്
c) സ്വാതി തിരുനാൾ
d) ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സീന വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. അവിടെനിന്നും അവൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ദിശയിൽ 45° തിരിഞ്ഞു .വീണ്ടും 90° അതേ ദിശയിൽ തിരിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം 180° ആൻറി ക്ലോക്ക് വൈസ് ദിശയിൽ തിരിഞ്ഞുവെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവൾ ഏത് ദിശയിലാണ് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ??
a) വടക്കു പടിഞ്ഞാറ്
b) തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ്
c) വടക്ക് കിഴക്ക്
d) പടിഞ്ഞാറ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സാമൂഹിക പരിഷ്കരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ മുൻനിർത്തി അയ്യത്താൻ ഗോപാലന് എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ റാവു സാഹിബ് പട്ടം നൽകി ആദരിച്ച വർഷം

?
a) 1921
b) 1917
c) 1911
d) 1922
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ റെ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് ഒരു പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ വോട്ട് ചെയ്യുന്നവരുടെ പരമാവധി എണ്ണം എത്ര?
a) 1600
b) 1400
c) 1500
d) 1200
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which of the following waterfalls is located on the Aghanashini River in Karnataka? A. B. C. D.?
a) Rehala falls
b) Chachai falls
c) Unchalli falls
d) Hebbe falls
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുവാനുള്ള അവകാശത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടന അനുച്ഛേദം

?
a) അനുച്ഛേദം 31
b) അനുച്ഛേദം 28
c) അനുച്ഛേദം 30
d) അനുച്ഛേദം 29
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേ ഡൽഹി- മീററ്റ് എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേ എത്ര വരി പാതയാണ്?
a) 14 വരി പാത
b) 16 വരി പാത
c) 8 വരി പാത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which of the following is correct about electrolytic refining??
a) Strip of pure metal is used as anode
b) Strip of pure metal is used as cathode
c) Copper cannot be refined using an electrolytic method
d) All of the above
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കിഴക്കേ ഇന്ത്യയിലെ കാശ്മീർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം??
a) മണിപ്പൂർ
b) ആസ്സാം
c) മേഖാലയ
d) മിസ്സോറാം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സിയാച്ചിൻ മഞ്ഞുമല ഏതു മലനിരയിൽ ആണ്??
a) ഹിന്ദുകുഷ്
b) ഹിമാലയം
c) സുലൈമാൻ
d) കാരക്കോറം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിലാദ്യമായി വിവരാവകാശം പാസ്സാക്കിയ രാജ്യം?
a) സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്
b) സ്വീഡൻ
c) അമേരിക്ക
d) ബ്രിട്ടൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“പഠിപ്പിച്ച ഓരോ ആളും അതിന് അവസരം ലഭിക്കാത്ത ഓരോ ആൾ വീതം പഠിപ്പിക്കണം”

എന്ന് പറഞ്ഞതാര്?
a) രാജാറാം മോഹൻ റോയ്
b) മഹാദേവ ഗോവിന്ദ റാനഡെ
c) സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ്
d) സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
World Radio Day??
a) 15 feb
b) 19 feb
c) 13 feb
d) 21 feb
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ ധനകാര്യ കമ്മീഷനിൽ അംഗമായ ആദ്യ മലയാളി

?
a) വി പി മേനോൻ
b) പി എം എബ്രഹാം
c) ജോൺ മത്തായി
d) പി എൻ പണിക്കർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിമന്റ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം?

#PSC RANKMASTER#?
a) ഗുജറാത്‌
b) ആന്ധ്രപ്രദേശ്
c) തമിഴ്‌നാട്
d) മധ്യപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
UNO ആസ്ഥാനം?
a) വിയന്ന
b) മാൻഹട്ടൻ
c) വാഷിംഗ്ടൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
#ca__Revision വേൾഡ് ഫ്യൂച്ചർ എനർജി സമ്മിറ്റിന്റെ വേദി ??
a) ദുബായ്
b) അബുദാബി
c) അറിയില്ല
d) ഷാർജ
e) ബഹറിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താജ്മഹൽ പണികഴിപ്പിച്ച നൂറ്റാണ്ട്?
a) പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട്
b) പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ട്
c) പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യന്‍ തപാല്‍ സ്റ്റാമ്പില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യ വനിത:?
a) ആനിബസന്‍റ്
b) മീരാഭായി
c) സിസ്റ്റര്‍ അല്‍ഫോണ്‍സാമ്മ
d) ഝാന്‍സി റാണി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He has been recently discharged ……. the hospital.

(Kerala PSC Q & A)?
a) From
b) Along
c) Of
d) Away
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇസിജി കണ്ടെത്തിയതാര്?
a) വില്യം ഐന്തോവൻ
b) ഇവരാരുമല്ല
c) ഇയാൻ പെട്റോവിച്ച്
d) ഹാൻസ് വെർജർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
let us read a new story,……..??
a) Shall we
b) have we
c) don’t it
d) didn’t it
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He paid for the book …… credit card?
a) by
b) with
c) in
d) on
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും വലിയ ഫലകം?
a) പസഫിക് ഫലകം
b) അന്റാർട്ടിക്കൻ ഫലകം
c) അമേരിക്കൻ ഫലകം
d) യൂറോപ്യൻ ഫലകം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who is the author of the book ‘A Child of Destiny: An Autobiography’??
a) Amit Abraham
b) Devendra Singh
c) Ramakrishna Rao
d) GirishwarMisra
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചിൽഡ്രൻസ് ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് സ്ഥാപിച്ചത്?
a) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
b) കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ശങ്കർ
c) ശങ്കരപ്പിള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ചില കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലൊന്ന് തെറ്റാണ്, അതേത്?
a) കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം - കാസർകോട്
b) റബ്ബർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് -കോട്ടയം
c) കേന്ദ്ര കിഴങ്ങ് വിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം- തിരുവനന്തപുരം
d) ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പൈസസ് റിസർച്ച് -ഇടുക്കി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിറ്റാമിൻ എയുടെ കുറവുമൂലം മനുഷ്യനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമാണ്?
a) കരൾവീക്കം
b) വർണാന്ധത
c) നിശാന്തത
d) തിമിരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who has been appointed new Finance Secretary??
a) G. C. Murmu
b) Hasmukh Adhia
c) Ashok Lavasa
d) Ajay Bhushan Pandey
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോവിഡ് മുക്തമായ ആദ്യ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം?
a) ഡൽഹി
b) ദാമൻ ദിയു
c) ലഡാക്ക്
d) പുതുച്ചേരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവിതാംകൂർ ഭരിച്ച ആദ്യ വനിത ഭരണാധികാരി

?
a) ഗൗരി പാർവതി ഭായ്
b) ഗൗരി ലക്ഷ്മി ഭായ്
c) ഇവരാരുമല്ല
d) സേതുലക്ഷ്മി ഭായ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒന്നാം ചാന്നാർ ലഹള നടന്ന വർഷം??
a) 1826
b) 1822
c) 1830
d) 1859
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച് ‘ധർമസൂര്യൻ ‘ എന്ന കാവ്യം രചിച്ചത്? (PSC Rankmaster )?
a) G. ശങ്കരക്കുറുപ്പ്
b) സുഗതകുമാരി
c) G.P.പിള്ള
d) അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“എനിക്കൊരു സ്വപ്നമുണ്ട്” എന്ന പ്രശസ്തമായ പ്രസംഗം ആരുടേതാണ്??
a) എബ്രഹാം ലിങ്കൻ
b) സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ
c) മുഹമ്മദ് ഇഖ്ബാൽ
d) മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിംഗ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തില്‍ ഏറ്റവും കുറവ് മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശം

A) ചിന്നാര്‍ B) നേര്യമംഗലം C) ചിറ്റൂര്‍ D) പുനലൂർ?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ 50 ഗോൾ നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരം?
a) സുനിൽ ഛേത്രി
b) നേക് ചന്ദ്
c) എം. എം. വിജയൻ
d) ബെച്ചിങ് ബൂട്ടിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വർണ്ണങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം?
a) സമാസം
b) സന്ധി
c) തദ്ധിതം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയാണ് Common wealth സെമിത്തേരി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്??
a) മേഘാലയ
b) നാഗാലാന്റ്
c) പഞ്ചാബ്
d) മണിപ്പൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള പോലീസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജ് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു?
a) കാസർഗോഡ്
b) തിരുവനന്തപുരം
c) കണ്ണൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who is the first woman to have been awarded the yudh seva mandal??
a) Bhawana kanth
b) Aparana kumar
c) Minty agarwal
d) Shaliza agarwal
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പിടിയാന - സന്ധി നിർണയിക്കുക?
a) ആദേശസന്ധി
b) ദിത്വസന്ധി
c) ആഗമസന്ധി
d) ലോപസന്ധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
UNEQUIVOCAL?
a) Unequal
b) Zeal
c) Unambiguous
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A man who pays too much attention to his clothes and personal appearance??
a) Licentious
b) Snob
c) Duffer
d) Dandy
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ സദ്ഭരണ ദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നത് എന്നാണ്??
a) ഡിസംബർ 25
b) ആഗസ്റ്റ് 20
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“പഠിച്ച ഓരോ ആളും അതിനവസരം ലഭിക്കാത്ത ഓരോ ആളെ വീതം പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതാര് “?
a) ദയാനന്ദ സരസ്വതി
b) മഹാദേവ് ഗോവിന്ദ റാനഡെ
c) ഗാന്ധിജി
d) വിവേകാനന്ദൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോശം കണ്ടുപിടിച്ചത്?
a) റോബർട്ട്‌ ബ്രൗൺ
b) റോബർട്ട്‌ പിയറി
c) റോബർട്ട്‌ കോച്
d) റോബർട്ട്‌ ഹൂക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യുനെസ്കോയുടെ ഏഷ്യ പസഫിക് പുരസ്കാരത്തിൽ അവാർഡ് ഓഫ് എക്സലൻസ് വിഭാഗത്തിൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രം?
a) തിരുവമ്പാടി ക്ഷേത്രം
b) വടക്കുന്നാഥ ക്ഷേത്രം
c) പാറമേക്കാവ് ക്ഷേത്രം
d) കൂടൽമാണിക്യ ക്ഷേത്രം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിലെ മൂന്നിലൊന്ന് അംഗങ്ങൾ എത്ര വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് വിരമിക്കുന്നത്?
a) 6
b) 3
c) 2
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഭൗമസൂചിക ഉൽപ്പന്ന വിപണനകേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചതെവിടെ??
a) ഗോവ
b) രാജസ്ഥാൻ
c) സിക്കിം
d) കേരളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജന്തുശരീരം കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ?
a) തിയോഡർ ഷ്വാൻ
b) എം. ജെ. ഷ്ളീഡൻ
c) റൂഡോൾഫ് വർഷ
d) റോബർട്ട് ബ്രൗൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
15.Accrue?
a) Accommodate
b) Suffice
c) Grow
d) Accumulate
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊല്ലം ജില്ലയിൽ കല്ലടയാറിന് രൂപം കൊടുക്കുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത്??
a) പെരുന്തേനരുവി
b) സൂചിപ്പാറ
c) ചീയപ്പാറ
d) പാലരുവി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
41.whatsapp ഇപ്പോൾ ഏത് കമ്പനിയുടെ പേരിലാണ്??
a) A. Victers
b) B. ആപ്പിൾ
c) C. ഫേസ്ബുക്ക്
d) D. ജില്ലറ്റ് കമ്പനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
; ചിഹ്നം നിർണയിക്കുക?
a) രോധിനി
b) അങ്കുശം
c) ബിന്ദു
d) കാകു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അമ്മയുടെ പര്യായ പദം അല്ലാത്തത്?
a) ജനിത്രി
b) ജനനി
c) ജനയിത്രി
d) ജനയിതാവ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ പ്രഥമ അധ്യക്ഷ

?
a) ഷീല പട്നായിക്
b) ജയന്തി പട്നായിക്
c) ലളിതാ കുമാരമംഗലം
d) സുഷമാ പട്നായിക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The pass that lies between Nilgiri Hills and Anamudi:?
a) Palakkad Gap
b) Thamarassery pass
c) Kamban pass
d) Aryankavu pass
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെക്കേ അറ്റത്തെ ശുദ്ധജല തടാകം?
a) വേമ്പനാട് കായൽ
b) ശാസ്താംകോട്ട തടാകം
c) വെള്ളായണി കായൽ
d) വേളി കായൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(Q) “പ്രതിനിത്യമില്ലെങ്കിൽ നികുതിയില്ല ഈ മുദ്രാവാക്യം “ ഈ മുദ്രാവാക്യം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു..??
a) (B) ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം
b) (C) അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം
c) (A) റഷ്യൻ വിപ്ലവം
d) (D) ലാറ്റിനമേരിക്കൻ വിപ്ലവം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ മഴ ലഭിക്കുന്ന ചിറാപുഞ്ചി ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് :?
a) ഛത്തീസ്ഗഢ്
b) പഞ്ചാബ്
c) അസ്സം
d) മേഘാലയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The idiom “sixes and sevens “ Means?
a) Comfortable
b) Surprise
c) Arranged
d) Confusion
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊച്ചിയിലെ വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് കേരള സർക്കാരിൻറെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച നടപടികൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര്?
a) ഓപ്പറേഷൻ ബ്രേക്ക് ത്രൂ
b) ഓപ്പറേഷൻ അറേബ്യൻ സീ
c) ഓപ്പറേഷൻ അനന്ത
d) ഓപ്പറേഷൻ സഹയാത്രി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിലവിലെ CAG??
a) രാജീവ് മെഹർഷി
b) രാജീവ് കുമാർ
c) V. നരഹരി റാവു
d) MC. സെതൽവാദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എല്ല് വളമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ത് അടങ്ങിയതിനാലാണ്??
a) അമോണിയ
b) ഫോസ്ഫറസ്
c) കാൽസ്യം
d) സൾഫർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
This side is parallel ……… that.

(Kerala PSC Q & A)?
a) Of
b) Among
c) To
d) By
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് സംസ്ഥാനം നടപ്പിലാക്കിയ ‘ഖുദോൽ’എന്ന പദ്ധതിയെയാണ് കോവിഡ്ന് എതിരായ ലോകത്തിലെ മികച്ച പത്ത് പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഐക്യരാഷ്ട്രസംഘടന അംഗീകരിച്ചത്?
a) Manipur
b) sikkim
c) Meghalaya
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
__ means predict.?
a) pretell
b) fortell
c) forecast
d) foretell
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ ]?
a) - കമൽ നാഥ്
b) - സഞ്ജയ് കോത്താരി
c) - ബിമൽ ജുൽക
d) - ബിമൽ റാവു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തില്‍ അന്ത്യോദയ റേഷന്‍ കാര്‍ഡിന്‍റെ നിറം എന്താണ്??
a) വെളള
b) ചുവപ്പ്
c) നീല
d) മഞ്ഞ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എന്തിന്റെ ആസ്ഥാനമാണ് പൂക്കോട് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്?
a) കേന്ദ്ര വിദ്യാലയ ആൻഡ് അനിമൽ സയൻസസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി
b) കേരള വെറ്റിനറി ആൻഡ് അനിമൽ സയൻസസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി
c) കോളേജ് ഓഫ് വെറ്റിനറി ആൻഡ് അനിമൽ സയൻസസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മത ലിംഗ ജാതി സമത്വം, സംവരണം എന്നീ ആശയങ്ങൾ ഭരണഘടനയ്ക്ക് സംഭാവന ചെയ്തത്?
a) അംബേദ്കർ
b) കെ എം മുൻഷി
c) അല്ലാഡി കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
4)Who is known as “Aurangazeb of British India “___??
a) Lord Curzon
b) Robert Clive
c) Richard Wellesley
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ലോ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു?
a) കെ വി കെ സുന്ദരം
b) ജെ എൽ കപൂർ
c) എച്ച് ആർ ഖന്ന
d) എം സി സെതൽ വാദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൗരസെല്ലുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകം??
a) ബോറോൺ
b) ടൈറ്റാനിയം
c) മഗ്നീഷ്യം
d) സിലിക്കൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്താരാഷ്ട്ര ട്വന്റി - 20 ക്രിക്കറ്റിൽ 100 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരം??
a) വിരാട് കോലി
b) രോഹിത് ശർമ
c) അറിയില്ല
d) രവീന്ദ്ര ജഡേജ
e) ഹർമൻപ്രീത് കൗർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദ്രവ്യത്തിന്റെ ആറാമത്തെ അവസ്ഥ?
a) ടൈം ക്രിസ്റ്റൽ
b) ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ്
c) ഫെർമിയോനിക്ക് കണ്ടൻസേറ്റ്
d) പ്ലാസ്മ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
you …………….ask permission?
a) will better
b) have better
c) would better
d) had better
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ കശുവണ്ടി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്??
a) ഗുജറാത്ത്
b) കേരളം
c) കർണാടക
d) മഹാരാഷ്ട്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ നെല്ലറ എന്നറിയപ്പെടു ന്ന സംസ്ഥാനം ഏത് ??
a) തമിഴ്നാട്
b) ആന്ധാപ്രദേശ്
c) പഞ്ചാബ്
d) പശ്ചിമബംഗാള്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തവയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷ അല്ലാത്തത് ഏതാണ്??
a) റൂബി
b) യൂനിക്സ്
c) സ്വിഫ്റ്റ്
d) പൈത്തൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒന്നാം ലോകസഭയിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നേതൃത്വം നൽകിയ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന് ലഭിച്ച സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം

?
a) 324
b) 445
c) 489
d) 364
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗോവധ നിരോധനത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭാഗം?
a) 4
b) 3
c) 3
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The doctor from………….we got the prescription is a well known physician -a who -b where -c that -d whom?
a) a
b) b
c) c
d) d
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
109.Burundi- യുടെ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ തലസ്ഥാനം ??
a) Bokavo
b) Kindu
c) Bujumra
d) Gitega
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് വാതകത്തിന്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ് രക്തത്തിൽ കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ രൂപം കൊള്ളുന്നത്?
a) കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്
b) സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ്
c) നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശം അറിയിക്കൽ എന്ന ചടങ്ങ് കേരളത്തിലെ ഏത് ഉത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു??
a) ഓണം
b) ദീപാവലി
c) വിഷു
d) ഇവയൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത നേടിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ മുനിസിപ്പാലിറ്റി?
a) കോട്ടയം
b) ന്യൂഡൽഹി
c) ചെന്നൈ
d) കണ്ണൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തുരിശും ചുണ്ണാമ്പും വെള്ളവും ചേർന്നാൽ?
a) നീറ്റുകക്ക
b) ബനഡിക്ട് ലായനി
c) ബോർഡോ മിശ്രിതം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ഹൈന്ദവ നവീകരണത്തിലൂടെ ലോകത്തെ മഹത്തരമാക്കുക’ എന്ന ആപ്തവാക്യം ഏത് സമാജത്തിന്‍റേതാണ്??
a) ബ്രഹ്മസമാജം
b) വേദസമാജം
c) പ്രാര്‍ത്ഥനാസമാജം
d) ആര്യസമാജം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ATM കണ്ടുപിടിച്ചത്?
a) ജോൺ ഷെപ്പേർഡ് ബാരൺ
b) ലുദർ ജോർജ് സിംജിയൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ 120 അടി ഉയരമുള്ള പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കാൻ പോകുന്ന സംസ്ഥാനം?
a) കേരളം
b) കർണാടകം
c) തമിഴ്നാട്
d) ആന്ധ്ര പ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കരിക്കിൻ വെള്ളം, പാൽ, മാംസം, പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ, പഴവർഗങ്ങൾ ഇവയിൽനിന്ന് സുലഭമായി ലഭിക്കുന്നത് ഏതാണ്?
a) പൊട്ടാസ്യം
b) മഗ്നീഷ്യം
c) സിങ്ക്
d) കാൽസ്യം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൂപ്പർബഗ് ബാക്ടീരിയയെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ശാസത്രജ്ഞൻ??
a) ആനന്ദബോസ്
b) ആനന്ദ മോഹൻ ചക്രവർത്തി
c) ജഗദിഷ് ചന്ദ്ര ബോസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചകീരം?
a) ചാക്
b) ചമ്മി
c) കമ്മൽ
d) ചക്രം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ജി എസ് ടി ബിൽ ആദ്യമായി പാസ്സാക്കിയ സംസ്ഥാനം??
a) ഒഡീഷ
b) ബീഹാർ
c) കേരളം
d) ആസ്സാം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചേരിചേരാ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദ്യ സെക്രട്ടറി ജനറൽ?
a) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
b) ക്വാമി എൻക്രൂമ
c) അഹമ്മദ് സുകാർണോ
d) ജോസഫ് ബ്രോസ് ടിറ്റോ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
You ____the money tomorrow??
a) Gets
b) Getting
c) Will get
d) Have get
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പറക്കുന്ന ഓടം കണ്ടെത്തിയതാര്??
a) ജെയിംസ് വാട്ട്
b) സാമുവൽ
c) ജെയിംസ് ഹാർഗ്രീവ്സ്
d) ജോൺ കെയ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന കാലയളവ് ഏത്?
a) 1951-52
b) 1950-51
c) 1949-50
d) 1952-53
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിശ്വേശ്വരയ്യ അയൺ ആൻഡ്‌ സ്റ്റീൽ ലിമിറ്റഡ് സ്ഥാപിതമായ വർഷം :?
a) 1907
b) 1957
c) 1923
d) 1959
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ മലിനജലത്തിലൂടെ പകരുന്ന ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ്??
a) ഡിയും ഇയും
b) എയും ഇയും
c) ബിയും സിയും
d) ബിയും ജിയും
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റോഡപകടം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഭാഗമായി കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച ശുഭയാത്ര പദ്ധതിയുടെ ഗുഡ്‌വിൽ അംബാസഡർ?
a) മമ്മൂട്ടി
b) മോഹൻലാൽ
c) അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സെൻട്രൽ ഡ്രഗ് ലബോറട്ടറിയുടെ ആസ്ഥാനം?
a) മുംബൈ
b) പുനെ
c) ഡൽഹി
d) കൊൽക്കത്ത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആനമുടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പഞ്ചായത്ത്?
a) മറയൂർ
b) മൂന്നാർ
c) ചിന്നാർ
d) പാട്ടുപെട്ടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിശാഖപട്ടണത്തിലെ LG Polymers ൽ ഉണ്ടായ വാതക ചോർച്ചയെ പറ്റി അന്വേഷിക്കാനായി രൂപീകരിച്ച High powered committee യുടെ തലവൻ ?

(Excellence Academy)?
a) അശോക ചന്ദ്രശേഖർ
b) ഹരിപ്രസാദ് റേ
c) ജയപ്രകാശ് മേത്ത
d) നീരഭ് കുമാർ സിംഗ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നൂർജഹാൻ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം?
a) സിംഹം
b) ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചം
c) വിശ്വവിജയി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബുദ്ധമതം സ്വീകരിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് അശോകൻ ഏത് മതവിശ്വാസി ആയിരുന്നു?

?
a) (A) സിക്ക് മതം
b) (B) ജൂതമതം
c) (C) ശൈവമതം
d) (D) വൈഷ്ണവമതം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടനയിൽ നിലവിലുള്ള മൗലിക കടമകൾ എത്ര?
a) 11
b) 6
c) 7
d) 10
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വാർധാ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി നിർദ്ദേശിച്ചത്?
a) ആനി ബസന്ത്
b) ഈശ്വര ചന്ദ്ര വിദ്യാസാഗർ
c) ഗാന്ധിജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മദ്യം മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഏത് നാഡീയ പ്രേക്ഷകത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെയാണ് ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നത്

?
a) ഡോപ്പമിൻ
b) ഗാമാ ബ്യുട്ടറിക്ക് ആസിഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2)ആദ്യത്തെ മൻ കി ബാത്ത് പരിപാടി പ്രക്ഷേപണം നടത്തിയത്?
a) 2012oct 3
b) 2014oct5
c) 2014oct3
d) 2012oct5
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ ഓക്സിജൻ ഏകദേശം എത്ര ശതമാനം ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്?
a) 1
b) 4
c) 21
d) 78
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
First ship breaking yard in India?
a) Pipavav
b) Chennai
c) Alang
d) Kandla
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
feminine gender of Fox is?
a) none of these
b) vixen
c) foxess
d) Foxen
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അലക്സാണ്ടർ ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ച വർഷം

?
a) (A) BC 326
b) (B) BC 336
c) (C) BC 331
d) (D) BC 316
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Onv ക്ക് കേന്ദ്രസാഹിത്യ പുരസ്‌കാരം നേടിക്കൊടുത്ത കൃതി?
a) ഉപ്പ്
b) അഗ്നിശലഭങ്ങൾ
c) ഭൂമിക്കൊരു ചരമഗീതം
d) അക്ഷരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ആധുനിക കാലത്തെ മഹാത്ഭുതം’ എന്ന് ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്?(Talent Academy)?
a) ഗാന്ധിജി
b) ശ്രീചിത്തിര തിരുനാള്‍
c) രാജഗോപാലാചാരി
d) കെ.സി.എസ്.മണി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ D ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സമുദ്രം?
a) പസഫിക് സമുദ്രം
b) ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം
c) ആർട്ടിക് സമുദ്രം
d) അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
To face the music ഈ പ്രയോഗത്തിന്റെ സമാനാർത്ഥം വരുന്നത്

?
a) ഒരു കാര്യം ആരംഭിക്കുക
b) ശിക്ഷ ഏറ്റു വാങ്ങുക
c) പാട്ടു കേൾക്കുക
d) മുളയിലെ നുള്ളി കളയുക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിയമസഭയിൽ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം നടത്തുന്നത് ആര്?
a) ഗവർണർ
b) സ്പീക്കർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വൈദ്യുത ചാര്‍ജ് സംഭരിച്ചു വയ്ക്കാനുളള ഉപകരണത്തിന്‍റെ പേര് ?

A) റെസിസ്റ്റര്‍ B) ഇന്‍ഡക്ടര്‍ C) റെഗുലേറ്റര്‍ D) കപ്പാസിറ്റര്‍?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അഡ്വാന്റ്റേജ് ഇന്ത്യ ഫ്രം ചലഞ്ച് to ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആരുടെ പുസ്തകമാണ്?
a) അബ്ദുൽ കലാം
b) പ്രതിഭാ പാട്ടിൽ
c) പ്രണവ് മുഖർജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ ന്യായ വാദത്തിന് അർഹമല്ല എന്ന് അനുശാസിക്കുന്ന അനുഛേദം?
a) 32
b) 30
c) ,37
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാട്ടബാക്കി എന്ന നാടകത്തിന്റെ രചയിതാവ്?
a) p കൃഷ്ണപിള്ള
b) കെ ദാമോദരൻ
c) എം ടി വാസുദേവൻ നായർ
d) എൻ എൻ പിള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മേട്ടൂർ അണക്കെട്ട് ഏത് നദിയിലാണ്

(Kerala PSC Q & A)?
a) കാവേരി
b) കൃഷ്ണ
c) ഗോദാവരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ പോർച്ചുഗീസ് സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് എത്ര വർഷമായിരുന്നു??
a) 364 വർഷം
b) 463 വർഷം
c) 436 വർഷം
d) 346 വർഷം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശ്നായിക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ
b) സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ്
c) ബാലഗംഗാധര തിലകൻ
d) ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്ത ജീവികൾ വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്നതിന് ഉദാഹരണമാണ്?
a) സഞ്ചാരി പ്രാവ്
b) മലമുഴക്കി വേഴാമ്പൽ
c) ഡോഡോ
d) ക്വാഗ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണസഭയുടെ സെക്രട്ടറി ??
a) B . HVR അയ്യങ്കാർ
b) D . Dr . രാജേന്ദ്രപ്രസാദ്
c) C . B N റാവു
d) A . G V മാവ് ലങ്കാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന്റെ ഫൈനൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി രൂപീകരിച്ച കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ?

⚫️PSC RANKMASTER⚫️?
a) Dr. മുഹമ്മദ്‌ ഹനീഷ്
b) രഞ്ജൻ ഗോഗായി
c) Dr. K. കസ്തൂരി രംഗൻ
d) ഫസൽ അലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ചെമ്മി ‘എന്ന് സ്ഥാനപ്പേരുള്ള മൂപ്പൻ ഉള്ളത്?
a) കുറുമർ
b) പണിയർ
c) കൊറവർ
d) കുറിച്യർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
One who drives a car (as part of his job) is called?
a) Driver
b) Pilot
c) Captain
d) Chauffeur
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയിലെ 86-ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു??
a) പട്ടികജാതി പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ കമ്മീഷന്‍
b) വിദ്യാഭ്യാസം
c) സ്വത്തവകാശം
d) പഞ്ചായത്തീരാജ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജന്തർ മന്തർ

(Kerala PSC Q & A)?
a) ഗുജറാത്ത്
b) പശ്ചിമ ബംഗാൾ
c) രാജസ്ഥാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബിപി മോനോൻ ജന്മസ്ഥലം?
a) തൃശൂർ
b) പയ്യന്നൂർ
c) വടകര
d) ഒറ്റപ്പാലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മീനൂട്ട് ചടങ്ങ് നടക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രം?
a) തൃപ്രയാർ ക്ഷേത്രം
b) വടക്കുംന്നാഥ ക്ഷേത്രം
c) കൊടുങ്ങല്ലൂർ ക്ഷേത്രം
d) ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
240 രൂപ വിലയുള്ള രണ്ടു സാധനങ്ങൾ വിറ്റപ്പോൾ ഒന്നിന് 10% ലാഭവും മറ്റൊന്നിന് 10%നഷ്ടവും ഉണ്ടയെങ്കിൽ ലാഭം /നഷ്ട ശതമാനം എത്ര???
a) 1%നഷ്ടം
b) 0.5%ലാഭം
c) 0.5നഷ്ടം
d) 1%ലാഭം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Nina is ………… than anil?
a) most clever
b) cleverer
c) cleverest
d) clever
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ഇടയിളത്ത് സ്വരൂപം’ എന്നറിയ പ്പെട്ടിരുന്നത്?
a) കൊട്ടാരക്കര
b) തിരുവിതാംകൂര്‍
c) ഇടപ്പളളി
d) കൊച്ചി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
❓️ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മിഷൻ സ്ഥാപിച്ചത് ആര്

🅟🅢🅒 🅥🅘🅢🅘🅞🅝🅩🅩?
a) ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസർ
b) ശാരദാ റാണി
c) സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ
d) പ്രതാപ് ചന്ദ്ര മജുംതർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ‘Aqualab’ നിലവിൽ വന്നത്??
a) റായ്‌പൂർ
b) ഇൻഡോർ
c) വാരണാസി
d) ഡെറാഡൂൺ
e) അറിയില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അഴിമതിക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പിടികൂടാൻ കറൻസി നോട്ടുകളിൽ പുരട്ടുന്ന രാസവസ്തു??
a) ഫോർമാൽഡിഹൈഡ്
b) കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ്
c) ഫിനോഫ്തലിൻ
d) സോഡിയം കാർബണേറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സ്ഥാപിതമായത്?
a) 1600
b) 1602
c) 1628
d) 1616
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സരസ്വതി സമ്മാനം ലഭിച്ച ആദ്യ മലയാളി?
a) ബാലാമണിയമ്മ
b) സുഗതകുമാരി
c) ഒ.എൻ.വി കുറുപ്പ്
d) ഡോ. കെ. അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജലത്തിന്റെ സ്ഥിരകാഠിന്യത്തിന് കാരണം??
a) കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ്
b) കാൽസ്യം ബൈകാർബണേറ്റ്
c) മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ്
d) മഗ്നീഷ്യം ബൈകാർബണേറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(2a-3b)^2 എന്നതിന്റെ വിപുലീകരണത്തിൽ ab യുടെ ഗുണോത്തരം എത്ര?
a) 12
b) -6
c) 6
d) -12
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ഏക പുൽതൈല ഗവേഷണ കേന്ദ്രം?
a) ഇടപ്പള്ളി
b) കുമ്പളങ്ങി
c) ഓടക്കാലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസില്‍ സ്വര്‍ണം നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരി??
a) എം.ഡി.വത്സമ്മ
b) കമല്‍ജീത് സന്ധു
c) കര്‍ണം മല്ലേശ്വരി
d) അഞ്ജു ബോബി ജോര്‍ജ്ജ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗാന്ധിയും ഗോഡ്സെയും എന്ന കവിത എഴുതിയതാര്?
a) എം പി അപ്പൻ
b) സുഗതകുമാരി
c) എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യർ
d) ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
That all appointments made by the President and all treaties signed by him must be ratified by the Senate in U.S.A. indicates?
a) Due process of law
b) Theory of separation of powers
c) Theory of checks and balances
d) Rule of law
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘Chembra hills’is one of __beautiful palaces in kerala?
a) The most
b) The more
c) More
d) Much
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2) ലേഖകൻ - എതിർലിംഗമേത്?
a) A) ലേഖിക
b) B) ലേഖക
c) C) ലേഖകി
d) D) ലേകഖി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Rigid ×?
a) Flexible
b) Strong
c) Cruel
d) Arrogant
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇക്കോ കയർ ഗ്രാമം?
a) ഹരിപ്പാട്
b) കലവൂർ
c) വയലാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകകപ്പിൽ കളിച്ച ആദ്യ ഏഷ്യൻ രാജ്യം??
a) ഇന്തോനേഷൃ
b) ഇറാൻ
c) ജപ്പാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൊഹിമ യുദ്ധം നടന്ന വർഷം??
a) 1955
b) 1944
c) 1945
d) 1954
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
270 രൂപയ്ക്ക് ഒരാൾ 10 കിലോ ഗ്രാം തക്കാളി വാങ്ങി. അതിൽ ഒരു കിലോ ഗ്രാം തക്കാളി കേടായി പോയി. അയാൾക്ക് 20 ശതമാനം ലാഭം കിട്ടണമെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളത് ഒരു കിലോ ഗ്രാമിന് എത്ര രൂപ നിരക്കിൽ വിൽക്കണം??
a) 36
b) 54
c) 32.4
d) 324
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചായയുടെ ph മൂല്യം??
a) 4.5
b) 5
c) 5.5
d) 6
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
They don’t like cats, __
__??
a) Did they
b) Do they
c) Don’t they
d) Does they
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്ത്രീയെയും പുരുഷനെയും ഒന്നിച്ച് അടക്കം ചെയ്തതിന്റെ തെളിവ് ലഭിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണ്??
a) ചാൻഹുദാരോ
b) സുക്താഗെൽഡോർ
c) ലോത്തൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വനങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത കേരളത്തിലെ ജില്ല

?
a) എറണാകുളം
b) ആലപ്പുഴ
c) കോട്ടയം
d) മലപ്പുറം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Tinu is good ____solving problems in Maths?
a) On
b) At
c) In
d) Of
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യ പുകയില വിമുക്ത ഗ്രാമം?
a) പനമരം
b) കൂളിമാട്
c) ഇരിങ്ങൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക ഭക്ഷ്യ ദിനം?
a) ഒക്ടോബർ 16
b) സെപ്റ്റംബർ 16
c) നവംബർ 16
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാൾ സാഗൻ മെമ്മോറിയൽ സ്റ്റേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഗ്രഹത്തിലാണ്?
a) നെപ്ട്യൂൺ
b) ചൊവ്വ
c) ശനി
d) വ്യാഴം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദ്രാവിഡ മധ്യമം ഏത് :?
a) ട
b) ഴ
c) ക
d) ഞ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോമൺവെൽത്ത് ദിനം ??
a) Aug 17
b) Apr 24
c) May 24
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ വർഷം??
a) 2004
b) 2005
c) 2003
d) 2001
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“It is better to die like a lion than to live like an ass”

സമാനമായ പഴഞ്ചൊല്ല്??
a) ഒരു സിംഹം മരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഒരു കഴുതയായി മരിക്കുന്നതാണ്
b) ഒരു സിംഹം മരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ഒരു കഴുത മരിക്കുന്നു
c) ഒരു സിംഹമായി ജീവിക്കുന്നതാണ് ഒരു കഴുതയായി ജീവിക്കുന്നതിലും നല്ലത്
d) ഒരു സിംഹമായി മരിക്കുന്നതാണ് ഒരു കഴുതയായി ജീവിക്കുന്നതിലും നല്ലത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചില ആരോപണങ്ങളെ തുടർന്ന് ഏത് വിഭാഗത്തിലെ നോബൽ സമ്മാനമാണ് 2018ൽ നൽകാതിരുന്നത്??
a) ഭൗതികശാസ്ത്രം
b) സാഹിത്യം
c) സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം
d) രസതന്ത്രം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വികാസം എന്ന പദത്തിൻറെ വിപരീതപദം എന്ത്??
a) വികാസരഹിതം
b) അവികാസം
c) ചുരുങ്ങൽ
d) സങ്കോചം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
It is —— absurd story ?
a) . an
b) . a
c) . no article
d)  the
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ നേതാവ് “ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ?

(Excellence Academy)?
a) എസ് സത്യമൂർത്തി
b) ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കർ
c) ജോസഫ് സ്റ്റാലിൻ
d) കാമരാജ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റിക്ടർ സ്കെയിൽ ഇന്ത്യ അളവ് ഏത് മുതൽ ഏത് വരെയാണ്?
a) രണ്ടു മുതൽ 10 വരെ
b) പൂജ്യം മുതൽ 10 വരെ
c) പൂജ്യം മുതൽ 15 വരെ
d) രണ്ടു മുതൽ 15 വരെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സ്ഥിരം ലോക് അദാലത്ത് നിലവിൽ വന്നത്?
a) തിരുവനന്തപുരം
b) രാജസ്ഥാൻ
c) ന്യൂഡൽഹി
d) മുംബൈ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“പോവർട്ടി ആൻഡ് അൺ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ “ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത്

?
a) മഹാത്മാഗാന്ധി
b) ദാദാഭായ് നവറോജി
c) ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ
d) രമേശ് ചന്ദ്ര ദത്ത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സമുദ്രത്തിലെ ദൂരം അളക്കുന്ന ഒരു നോട്ടിക്കൽ മെയിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ്?
a) 2.5
b) 1.8
c) 2
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മികച്ച ചലച്ചിത്രത്തിനുള്ള ദേശീയപുരസ്കാരം 1953 ൽ ആദ്യമായി നേടിയത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) ശ്യാംചി ആയ്
b) മിർസ ഘാലിബ്
c) പഥേർ പാഞ്ചാലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചിറ്റൂർ പുഴ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്??
a) കണ്ണാടി പുഴ
b) കൽപ്പാത്തിപ്പുഴ
c) ഭാരതപ്പുഴ
d) ഗായത്രിപ്പുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അമൃത് പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എന്ത് വികസനമാണ്??
a) ഗ്രാമങ്ങൾ
b) ചരിത്രസ്‌മാരകങ്ങൾ
c) സംസ്ഥാനങ്ങൾ
d) നഗരങ്ങൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂമധ്യരേഖ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മുറിച്ചുകടക്കുന്ന നദി??
a) കോങ്കോ
b) ഹോയങ് ഹോ
c) നൈൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ വിജാഗിരി സന്ധി ഉദാഹരണം?
a) കഴുത്ത്
b) കൈമുട്ട്
c) തോളെല്ല് സന്ധ്യ
d) ഇടുപ്പെല്ല് സന്ധ്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാലക്കാട് ചുരത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി??
a) തൂതപ്പുഴ
b) ഭാരതപ്പുഴ
c) കുന്തിപ്പുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാനസി എന്ന കൃതിയുടെ രചയിതാവ് ആര്?
a) കമലാ സുരയ്യ
b) എം മുകുന്ദൻ
c) ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള
d) പി വത്സല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിലെ പഴക്കം ചെന്നതും ധാരാളം ശാഖകൾ ഉള്ളതുമായ സംവിധാനം?
a) വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ
b) വികസന ബാങ്കുകൾ
c) സവിശേഷ ബാങ്കുകൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൃഷ്ണ നദി ഒഴുകുന്ന സംസ്ഥാനം?
a) മധ്യപ്രദേശ്
b) തെലുങ്കാന
c) തമിഴ്നാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗ്യാങ് നീക്കം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ??
a) ഫ്ലെക്സ്
b) അയിര്
c) ചെമ്പ്
d) സ്ലാഗ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തുലിഹാൽ എയർപോർട്ട് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു??
a) മിസോറാം
b) മണിപ്പൂർ
c) നാഗാലാന്റ്
d) അരുണാചൽ പ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
she asked where I—- going (Subi)?
a) Am
b) Have
c) Was
d) Have been
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വേലുത്തമ്പിയുടെ ജന്മസ്ഥലം?
a) വർക്കല
b) കൽക്കുളം
c) മണ്ണടി
d) ഇളമ്പള്ളൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് കണ്ടെത്തിയതാര് (Subi)?
a) അലൻ ഷുഗർട്
b) ജാക് ഡോർസി
c) ജോൺ ഷെഫേർഡ് ബാരൺ
d) അഡ ലൗലെസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദ്യമായി ഒരു ദക്ഷിണേന്ത്യക്കാരൻ പ്രസിഡന്റ് ആയ INC സമ്മേളനം??
a) കൊൽക്കത്ത
b) മുംബൈ
c) മദ്രാസ്
d) നാഗ്പൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സി വി കുഞ്ഞിരാമൻ കേരള കൗമുദി പത്രം ആരംഭിച്ച വർഷം

?
a) 1940
b) 1922
c) 1911
d) 1917
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിയായ ആദ്യ വനിത?
a) രാജകുമാരി അമൃതകൗർ
b) ഷാനോ ദേവി
c) സരോജിനി നായിഡു
d) സുചേത കൃപലാനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കെ സി വേണുഗോപാൽ ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നാണ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത??
a) ബീഹാർ
b) രാജസ്ഥാൻ
c) ഉത്തർപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള നിയമസഭയിലെ ആദ്യ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ?
a) ആർ ശങ്കരനാരായണൻ തമ്പി
b) അന്നാ ചാണ്ടി
c) കെ ഒ ആയിഷ ഭായി
d) റോസമ്മ പുന്നൂസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുഞ്ഞനന്തന്‍ നായരുടെ തൂലികാനാമം ??
a) ഉറൂബ്
b) മാലി
c) തിക്കൊടിയന്‍
d) ശ്രീ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭട്നഗര്‍ അവാര്‍ഡ് ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ??
a) സിനിമ
b) സാഹിത്യം
c) പത്രപ്രവര്‍ത്തനം
d) ശാസ്ത്രം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വയലേരി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ എന്ന ആദ്യകാലത്ത് അറിയപ്പെടുന്നത്?
a) വാഗ്ഭടാനന്ദൻ
b) പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ
c) സി കേശവൻ
d) ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Bread &butter———-not supplied here?
a) Is
b) Are
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പദാർഥങ്ങൾ ചെറു കണങ്ങളാൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ച ഭാരതീയ ചിന്തകൻ?
a) ആര്യഭട്ടൻ
b) ശുശ്രുതൻ
c) കണാദൻ
d) വരാഹമിഹിരൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സാധാരണ അന്തരീക്ഷ താപനിലയിലും ബാഷ്പീകരിച്ചു പോകുന്ന മൂലകമേത്??
a) രസം
b) ബ്രോമിയം
c) അയഡിൻ
d) പൊളോണിയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വാട്ടർലൂ യുദ്ധം നടന്നവർഷം?
a) 1818
b) 1820
c) 1815
d) 1816
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്ന വർഷം നിലവിൽ വന്ന മറ്റൊരു കമ്മീഷൻ ആണ്?
a) വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ
b) മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ
c) പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ കമ്മീഷൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൂര്‍ണ്ണമായും ഇന്ത്യയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി? (Talent Academy)?
a) ഗംഗ
b) കൃഷ്ണ
c) ഗോദാവരി
d) നര്‍മ്മദ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൂര്യ നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഏത് കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ്

?
a) ധർമരാജ
b) ശാരദ
c) ഓടയിൽ നിന്ന്
d) ഇന്ദുലേഖ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(2) പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം നിലവിൽ വന്നതായി അടുത്തിടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിജ്ഞാപനമിറക്കിയിരുന്നു എന്ന് മുതലാണ് നിയമം നിലവിൽ വന്നത്..??
a) (C) 2020 ജനുവരി 10
b) (B) 2020 ജനുവരി 1
c) (A) 2019 ഡിസംബർ 31
d) (D) 2019 നവംബർ 30
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
💡Bismillah khan is famous for which musical instrument??
a) Shehnai
b) Tabla
c) Sarangi
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുറമുഖങ്ങൾ ഉള്ള സംസ്ഥാനം??
a) ഗുജറാത്ത്
b) തമിഴ്നാട്
c) പശ്ചിമബംഗാൾ
d) മഹാരാഷ്ട്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“ഗയൂതി “ എന്നത് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
a) വേദകാലഘട്ടത്തിൽ ദൂരം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അളവ്
b) വേദകാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു കാർഷിക വിള
c) വേദകാലഘട്ടത്തിൽ സമയം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അളവ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗ്രാമ സഭയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ്? ]?
a) - 143A-
b) 243A
c) - 247A
d) 257A
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗ്രാമീണ ചെണ്ടക്കാരൻ എന്ന ചിത്രം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും അതിനെ കോൺഗ്രസിന്റെ പോസ്റ്ററുകളുടെ ചിത്രമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു, ഏത് സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച്?
a) 1938 ഹരിപുര
b) 1929 ലാഹോർ
c) 1939 ത്രിപുരി
d) 1905 കൊൽക്കത്ത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിറ്റാമിൻ d നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ശരീര അവയവം?
a) കരൾ
b) കുടൽ
c) ഹൃദയം
d) ത്വക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Brutus was …………….honourable man?
a) any
b) a
c) the
d) an
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം സ്റ്റേറ്റിന്റെ കടമ?
a) 51g
b) 50
c) 48A
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭാര്യ മരിച്ചവൻ?
a) വിധുരൻ
b) വിതുരൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യുനെസ്കോ പൈതൃക സ്മാരകങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനുള്ള കുറഞ്ഞ നിരക്ക് എത്ര

?
a) 10 രൂപ
b) 1 രൂപ
c) 7 രൂപ
d) 5 രൂപ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Where did green revolution started first?
a) USA
b) Philippines
c) India
d) Mexico
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നദീതട എക്കൽമണ്ണ് പ്രധാനമായും കാണപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ല??
a) കാസർഗോഡ്
b) എറണാകുളം
c) മലപ്പുറം
d) കൊല്ലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നക്തം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം (Subi)?
a) രാത്രി
b) നക്ഷത്രം
c) ചന്ദ്രൻ
d) നിലാവ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അബ്ദുൾ കലാമിന്റെ ആത്മക്കഥ ആയ വിങ്സ് ഓഫ് ഫയർ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത വർഷം ??
a) 1996
b) 1997
c) 1998
d) 1999
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who is the founder of Mughal Empire??
a) Akbar
b) Babar
c) Humayun
d) Shahjahan
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വദേശാഭിമാനി വക്കം മൗലവി - ഇത് ആരുടെ കൃതിയാണ്?
a) എം കെ സാനു
b) പെരുമ്പടവം ശ്രീധരൻ
c) സ്വ. രാമകൃഷ്ണപിള്ള
d) ഡോ. ജമാൽ മുഹമ്മദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം??
a) A. മണ്ണുത്തി
b) B. മങ്കൊമ്പ്
c) C. പന്നിയൂർ
d) D. ശ്രീകാര്യം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഞ്ഞനദി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി??
a) ഹോയങ് ഹോ
b) ലിം ഫോ ഫോ
c) യാങ് സി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കണികാപരീക്ഷണങ്ങൾ നടക്കുന്ന പരീക്ഷണയന്ത്രമായ LHC ഏത് രാജ്യങ്ങളുടെ അതിർത്തിയിലാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്??
a) ഫ്രാൻസ് - ജർമനി
b) സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് - ജർമ്മനി
c) സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് - ഫ്രാൻസ്
d) ജർമനി - ഓസ്ട്രിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The traffic came to a “standstill” after the heavy downpour of rain.?
a) diversion
b) confused disorder
c) accident spot
d) complete halt
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലയാളത്തില്‍ അച്ചടിച്ച ആദ്യ പുസ്തകം ഏത്??
a) സംക്ഷേപ വേദാന്തം
b) സ്മരണമണ്ഡലം
c) പരോപകാരി
d) കുന്ദലത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രണ്ടാം ബുദ്ധമത സമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു??
a) വാസുമിത്രൻ
b) സഭകാമി
c) മഹാകാശ്യപ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
SAMRIDHI എന്നപേരിൽ Agriculture policy 2020 ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം??
a) പഞ്ചാബ്
b) കേരളം
c) ഉത്തർപ്രദേശ്
d) ഒഡീഷ
e) അറിയില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊച്ചിന്‍ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് സ്ഥാപിതമായ വര്‍ഷം

A) 1972 B) 1975 C) 1976 D) 1978?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇറ്റലിയുടെ ഏകീകരണത്തിന് ശ്രമിച്ച ചിന്തകൻ??
a) ഗാരി ബാൾഡി
b) വിക്ടർ ഇമ്മാനുവേൽ
c) മസീനി
d) കൗണ്ട് കാവൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘താമര+ഇല=താമരയില’ - ഇതിലെ സന്ധി ഏത്??
a) ആദേശസന്ധി
b) ദിത്വസന്ധി
c) ആഗമസന്ധി
d) ലോപസന്ധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019ലെ ഒ.എൻ.വി കൾച്ചറൽ അക്കാദമിയുടെ ഒ.എൻ.വി സാഹിത്യ പുരസ്കാര ജേതാവ്

(Excellence Academy)?
a) എം മുകുന്ദൻ
b) എം ടി വാസുദേവൻ നായർ
c) സുഗതകുമാരി
d) അക്കിത്തം അച്യുതൻനമ്പൂതിരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വാഗൺ ട്രാജഡി സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല??
a) മലപ്പുറം
b) കോഴിക്കോട്
c) തൃശൂർ
d) കണ്ണൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കടക്കൽ സമരം നടന്നത് എവിടെ ??
a) കാസർകോട്
b) കൊല്ലം
c) കണ്ണൂർ
d) ആലപ്പുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദൈവങ്ങളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ല??
a) കാസർഗോഡ്
b) വയനാട്
c) കണ്ണൂർ
d) ഇടുക്കി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who has been named Sportsperson of the Year at the fourth Times of India Sports Awards 2019??
a) Bajrang Punia
b) PV Sindhu
c) Virat Kohli
d) Pankaj Advani
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Choose the most acceptable sentence?
a) You had better consulting a doctor
b) You had better consult a doctor
c) You had better to consulted a doctor
d) You had better to consult a doctor
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The Silent Valley National Park is in:?
a) Idukky
b) Palakkad
c) Wayanad
d) Kannur
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്ഥാപിച്ച വർഷം??
a) 1835
b) 1834
c) 1843
d) 1853
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രണ്ട് ദേശീയ ഗാനങ്ങളുള്ള ഏക രാജ്യം??
a) ന്യൂസിലൻഡ്
b) ഓസ്ട്രിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ സഹകരണ മേഖലയിൽ ആരംഭിച്ച ആദ്യ മെഡിക്കൽ കോളേജ് എവിടെയായിരുന്നു?
a) അഞ്ചരക്കണ്ടി
b) ചെറുകുന്ന്
c) പരിയാരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിറ്റാമിന് ആ പേര് നൽകിയത്??
a) ഫ്രഡറിക് ഹോപ്കിൻസ്
b) ഡാനിയൽ ഗബ്രിയൽ
c) കാസിമർ ഫങ്ക്
d) നിക്കോളെ ലുനിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
As which name also “TuZuk-e-Babri” is known??
a) Baburnama
b) Babar-e
c) Both A & B
d) None of these
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ വൈറസ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ്??
a) മലമ്പനി
b) കോളറ
c) എലിപ്പനി
d) ഡെങ്കിപ്പനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ പറയുന്നവയിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത്

?
a) പ്രകാശം ഒരു അനുദൈർഘ്യ തരംഗം ആണ്
b) പ്രകാശം ഒരു അനുപ്രസ്ഥ തരംഗം ആണ്
c) എല്ലാം പേടിയാണ്
d) ശബ്ദം ഒരു അനുപ്രസ്ഥ തരംഗം ആണ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുപ്രീം കോടതി ജഡ്‌ജിമാരെ ഇംപീച്ച്മെന്റ് രാജ്യസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണ വേണം?
a) 50
b) 25
c) 100
d) 75
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The machine never work well………??
a) Aren’t they?
b) Do they?
c) Are they?
d) Don’t they?
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മിന്നൽ സമയത്ത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകം??
a) ഓസോൺ
b) അമോണിയ
c) സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ്
d) നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൂന്ന് സംഖ്യകൾ യഥാക്രമം 1:2:3 എന്ന ക്രമത്തിലാണ്. അവയുടെ HCF 12 എങ്കിൽ സംഖ്യകൾ??
a) 4, 8, 12
b) 10, 20, 30
c) 5, 10, 15
d) 12, 24, 36
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ക്യാച്ച്അപ്പ്’ എന്ന കോളിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പുറത്തിറക്കിയത്?
a) മൈക്രോസോഫ്റ്റ്
b) ആപ്പിൾ
c) ഗൂഗിൾ
d) ഫേസ്ബുക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗാന്ധിജിയും നെഹ്റുവും കണ്ടുമുട്ടിയ ഐ എൻ സി സമ്മേളനത്തിലെ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു?
a) b എൻ ധർ
b) ദിനഷ ഇ വാ ച
c) എ സി മജുംദാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക് അല്ലാത്തത് ഏത്?
a) കാത്തലിക് സിറിയൻ ബാങ്ക്
b) സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്
c) ഫെഡറൽ ബാങ്ക്
d) ഇസാഫ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിശ്വദർശനം എന്ന കവിതയുടെ കർത്താവ് ആര്?
a) ചങ്ങമ്പുഴ
b) ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്
c) ഓ എൻ വി കുറുപ്പ്
d) കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. ഭൂദാന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ??
  a) ആചാര്യ വിനോബ ഭാവ
  b) സി. രാജഗോപാലാചാരി
  c) ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി
  d) മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ആര്യന്‍മാരുടെ ആഗമനം സപ്തസിന്ധുവില്‍ നിന്നാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്?
  a) ദയാനന്ദ സരസ്വതി
  b) ബാലഗംഗാധര തിലക്
  c) മാക്സ് മുള്ളര്‍
  d) എ.സി. ദാസ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Industrial Revolution was started from which country??
  a) Germany
  b) French
  c) Italy
  d) England
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  One of the men _____ eached the top of the mountain?
  a) has
  b) are
  c) were
  d) have
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  എൻഡോസൾഫാൻ ഇരകളുടെ നേർക്കാഴ്ച വരച്ചുകാട്ടിയ മനോജ് കാന സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം?
  a) ഹൈഡ്ര
  b) വൈറസ്
  c) യുഗ്ലീന
  d) അമീബ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പ്രത്യുത്പാദന വ്യവസ്ഥയുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ വിറ്റാമിൻ??
  a) ജീവകം K
  b) ജീവകം D
  c) ജീവകം E
  d) ജീവകം C
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇൻസുലിൻ കുറവുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം

?
a) ഗോയിറ്റർ
b) ഗ്ലൂക്കോമ
c) പ്രമേഹം
d) ക്രിറ്റനിസം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താങ്ക് മം “എന്ന പേരിൽ പ്ലാൻറേഷൻ ഡ്രൈവ് ഈയിടെ ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം?
a) കേരളം
b) മധ്യപ്രദേശ്
c) കർണാടക
d) തമിഴ്നാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സൗരോർജ്ജ പാർക്ക് സ്ഥാപിതമായ സംസ്ഥാനം?
a) കേരളം
b) അരുണാചൽ പ്രദേശ്
c) ഗുജറാത്ത്
d) മഹാരാഷ്ട്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുഗന്ധവ്യജ്ഞനങ്ങളുടെ റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്

?
a) ഇവയൊന്നുമല്ല
b) കുരുളക്
c) കശുവണ്ടി
d) ഏലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
None of the players came in time.

?
a) didn’t they?
b) don’t they?
c) did they?
d) do they?
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
RLEPGP ആരംഭിച്ചത് എത്രാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികാലത്താണ്??
a) 6
b) 5
c) 8
d) 2
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നാഷണല്‍ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയം എവിടെയാണ് ?

A) ഡല്‍ഹി B) കൊല്‍ക്കത്ത C) പൂനെ D) ഡാര്‍ജലിംഗ്?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Anti-defection law is given in which schedule of Indian constitution??
a) Tenth Schedule
b) Fourth Schedule
c) First Schedule
d) Second Schedule
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He took revenge ….. his foes

A) for B) on C) by D) in?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെറ്റായ ജോഡി ഏത്?
a) അങ്കുശം - തോട്ടി
b) അചിരം - ക്ഷണികമായ
c) അങ്കുരം - മുള
d) അജിരം - പൂർണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടനയുടെ 8th പട്ടികയിൽ മലയാള ഭാഷയുടെ സ്ഥാനം??
a) 6
b) 5
c) 7
d) 8
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്താരാഷ്ട്ര തപാൽ സംഘടനയുടെ ആസ്ഥാനം?
a) വിയന്ന
b) റോം
c) ജനീവ
d) ബേൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ ആദ്യത്തെ ഉപാധ്യക്ഷൻ

?
a) എൻ ഡി തിവാരി
b) സി എം ത്രിവേദി
c) അശോക മേത്ത
d) ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആയിരം കിളിക് ഒരു കൊക്ക്‌?
a) വാഴക്കൂമ്പ്
b) ചൂല്
c) തലമുടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘മിനികാസിരംഗ’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദേശീയോദ്യാനം??
a) ഒറാങ്
b) പന്ന
c) ഇന്ദ്രാവതി
d) ബന്ദിപൂര്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ ഇടയ്ക്ക് വച്ച് പഠനം മുടങ്ങിയവർക്ക് ക്ലാസ്സ് നൽകി മുഖ്യധാരയിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ അതിന് കേരള പോലീസിന്റെ പദ്ധതി?
a) Hope
b) Vidhya
c) ജീവനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെഭാഗ സമരം നടന്ന സ്ഥലം??
a) ഗുജറാത്ത്
b) ആന്ധ്ര പ്രദേശ് ശ
c) ബോംബെ
d) ബംഗാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കർമ്മത്തെ കുറിക്കുന്ന വിഭക്തി ഏത്??
a) സംയോജിക
b) ഉദ്ദേശിക
c) ആധാരിക
d) പ്രതിഗ്രാഹിക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാക്കനാടൻ എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്?
a) കെ ഇ മത്തായി
b) അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ
c) കെ ശ്രീകുമാർ
d) ജോർജ് വർഗീസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1947 ജനുവരി 28ന് പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന്റെ ഉദ്‌ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് ആര്??
a) മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭു
b) ഇർവിൻ പ്രഭു
c) വേവെൽ പ്രഭു
d) റീഡിങ് പ്രഭു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കലാമണ്ഡലം ഗോപി ഏത് കലയിലെ ആചാര്യനാണ്??
a) ഭരതനാട്യം
b) കഥകളി
c) നാടകം
d) ഓട്ടൻതുള്ളൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ അന്നജത്തെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന രാസാഗ്നി?
a) ലിപേസ്
b) ഇവയെല്ലാം
c) പെപ്സിൻ
d) അമൈലേസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചൈനീസ് വിപ്ലവം നടന്ന വർഷം?
a) 1789
b) 1891
c) 1911
d) 1919
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം

?
a) 18
b) 20
c) 21
d) 11
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ കാറ്റിനേഷൻകഴിവ് കൂടിയ മൂലകം?
a) കാർബൺ
b) Lead
c) Mercury
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ കമ്മീഷൻ വിഭജിച്ച് ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ എന്നും ദേശീയ പട്ടികവർഗ്ഗ കമ്മീഷൻ എന്നും രൂപീകരിക്കാൻ വ്യവസ്ഥ ചെയ്ത ഭേദഗതി

?
a) 92
b) 89
c) 61
d) 83
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യ പാക്ക് വിഭജനം പശ്ചാത്തലമാക്കി ‘തമസ് ‘ എന്ന സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തത്

?
a) ഋതിക് ഘട്ടക്
b) ഗോവിന്ദ് നിഹലാനി
c) പമേല റൂക്സ്
d) എം എസ് സത്യു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്തോത്രമന്ദാരം എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ്??
a) കുമാരനാശാൻ
b) ഉള്ളൂർ എസ് പരമേശ്വരയ്യർ
c) വി.ടി. ഭട്ടത്തിരിപ്പാട്
d) കെ.പി.കറുപ്പൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The World Environment Day is celebrated on?
a) C.August 6
b) D.June 16
c) B.June 5
d) A.April 7
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വജ്രത്തിന് തിളക്കത്തിന് കാരണമായ പ്രകാശ പ്രതിഭാസം?
a) പ്രകീർണനം
b) വിസരണം
c) അപവർത്തനം
d) പൂർണാന്തര പ്രതിഫലനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He walked as if he ………………….. a millionaire?
a) were
b) was
c) is
d) has been
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Either Rajesh or his friends __ come.?
a) Have
b) Is
c) Has
d) Are
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1754 ലെ പോണ്ടിച്ചേരി സന്ധി അവസാനിപ്പിച്ചത് ഏത് യുദ്ധമാണ്?
a) ഒന്നാം കർണാട്ടിക് യുദ്ധം
b) മൂന്നാം കർണാട്ടിക് കേട്ടു
c) രണ്ടാം കർണാടിക് യുദ്ധം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഊതി വീർപ്പിച്ച ഒരു ബലൂൺ അല്പസമയം വെയിലത്ത് വച്ചാൽ അതു വികസിക്കുകയും പൊട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാതകം ഏത്?
a) ബോയിൽ നിയമം
b) ചാൾസ് നിയമം
c) അവഗാഡ്രോ നിയമം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സോളാർ സെല്ലിലെ ഊർജ്ജമാറ്റം

?
a) വൈദ്യുതോർജ്ജം പ്രകാശോർജ്ജം ആകുന്നു
b) താപോർജ്ജം വൈദ്യുതോർജ്ജം ആകുന്നു
c) പ്രകാശോർജം വൈദ്യുതോർജ്ജം ആകുന്നു
d) താപോർജ്ജം പ്രകാശോർജം ആകുന്നു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു ദിവസം ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന മൂത്രത്തിന്റെ ശരാശരി അളവ്

?
a) 3 ലിറ്റർ
b) 2 ലിറ്റർ
c) 1500 ML
d) 1.5 ML
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019-ലെ എഴുത്തച്ഛന്‍ പുരസ്‌കാരം നേടിയതാര്??
a) എം.മുകുന്ദന്‍
b) കെ.സച്ചിദാനന്ദന്‍
c) ആനന്ദ്
d) സി. രാധാകൃഷ്ണന്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which state’s police has launched ‘Appreciate and Commend’ scheme to honour diligent police officers??
a) Haryana
b) Himachal Pradesh
c) Punjab
d) Uttar Pradesh
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മെധേര സൂര്യ ക്ഷേത്രം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്

?
a) ജാർഖണ്ഡ്
b) ഒഡീഷ
c) ഗുജറാത്ത്
d) ഉത്തരാഖണ്ഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശബ്ദ ഗ്രാഹികൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഭാഗം??
a) കൊക്ലിയ
b) പെരിലിംഫ്
c) കർണ്ണ പടം
d) കർണ്ണ നളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അസ്കോർബിക് ആസിഡ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ജീവകം

?
a) ജീവകം ബി
b) ജീവകം എ
c) ജീവകം ഡി
d) ജീവകം സി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദ്വീപിൽ ജനിച്ചവൻ?
a) ദ്വീപായനൻ
b) ദ്വൈപായനൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നീല രക്തമുള്ള ജീവികൾ?
a) ഇവയെല്ലാം
b) മൊളസ്കുകൾ
c) അനലിഡുകൾ
d) ഷഡ്പദങ്ങൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The movement that came to an abrupt end due to the Chauri Chaura incident was the?
a) Wahabi Movement
b) Home Rule Movement
c) Civil Disobedience Movement
d) Non-Cooperation Movement
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who displayed the Parth gunshot locator at DefExpo 2020 held in Lucknow, Uttar Pradesh?
a) Major Anuj Sood
b) Major Anurag sharma
c) Major Mohit sharma
d) Major Anoop Mishra
e) Major D.P. Singh
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു കളിസ്ഥലത്തിന്‍റെ മൂലകളിലൂടെയും വശങ്ങളിലൂടെയും 1 മീറ്റര്‍ ഇടവിട്ട് 16 കമ്പുകള്‍ നടാം. എന്നാല്‍ കളിസ്ഥലത്തിന്‍റെ ചുറ്റളവ് എത്ര??
a) 12
b) 8
c) 11
d) 16
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
World Neglected Tropical Disease Day?
a) April 14
b) May 23
c) February 8
d) January 30
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തളിക്ഷേത്ര സമരം ആരംഭിച്ചത്??
a) 1917
b) 1918
c) 1946
d) 1923
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വൈദേശിക അക്രമം കാരണം 352 ആം വകുപ്പ് പ്രകാരം ആദ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ നടന്ന വർഷം?
a) 1962 ഒക്ടോബർ 26
b) 1962 ജനുവരി 26
c) 1962 ജൂലൈ 4
d) 1962 ജൂൺ 6
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Henry Gregg, who recently died at 87, belonged to which sport??
a) Golf
b) Football
c) Snooker
d) Chess
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🙍 BBC യുടെ പ്രഥമ ഇന്ത്യൻ സ്പോർട്സ് വുമൺ ഓഫ് ദി ഇയർ 2019 പുരസ്‌കാര ജേതാവ്…??
a) (B) സൈന നെഹ്‌വാൾ
b) (D) പി.വി.സിന്ധു
c) (A) പി.ടി.ഉഷ
d) (C) മേരികോം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെ പ്രഥമ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ??
a) ഗിരീഷ് ചന്ദ്ര മുർമു
b) രാധാകൃഷ്ണ മാത്തൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇരുമ്പിന്റെ ലോഹനാശം തടയാൻ ___ പൂശുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഗാൽവനൈസേഷൻ??
a) ഗാലിയം
b) നിക്കൽ
c) സിങ്ക്
d) കോപ്പർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കായംകുളം NTPC താപനിലയം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്??
a) 1997 jan 17
b) 1998 jan 17
c) 1999 jan 17
d) 1996 jan 17
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ നിയമ ദാതാവ്?
a) ബാണാസുരൻ
b) ബി ആർ അംബേദ്കർ
c) സി ആർ ദാസ്
d) മനു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള ഭാഷ ഉല്പത്തി എന്ന കൃതി ആരുടേത്?
a) ചട്ടമ്പി സ്വാമി
b) ശ്രീനാരായണഗുരു
c) കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യർ
d) സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ കാർഷിക വാണിജ്യ വകുപ്പുകൾ ആരംഭിച്ചത് ആരാണ്??
a) കാനിംഗ് പ്രഭു
b) ലിട്ടൻ പ്രഭു
c) മേയോപ്രഭു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രകാശത്തിന്റെ തരംഗ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത്??
a) ക്രിസ്ത്യൻ ഹൈജൻസ്
b) അഗസ്റ്റിൻ ഫ്രണൽ
c) ആൽബർട്ട് മെക്കൻസൺ
d) ഹെൻട്രിച് ഹെർട്സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തടി വിപണിയിൽ ലോകത്ത് രണ്ടാം സ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്ന കല്ലായി ഏതു ജില്ലയിലാണ്?
a) തൃശ്ശൂർ
b) എറണാകുളം
c) കോട്ടയം
d) കോഴിക്കോട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Few people knew the solution, ___??
a) Didn’t they?
b) Weren’t they?
c) Did they?
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാർലമെന്റ് ആർട്ടിക്കിൾ?
a) 81
b) 80
c) 79
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആയിരം വള്ളി അരുമ വള്ളി ആറ്റിൽ ചാടിയാൽ ഒറ്റ വള്ളി?
a) തലമുടി
b) താമരപ്പൂവ്
c) പായൽ
d) വല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
😍മാമോഗ്രാഫി ടെസ്റ്റ്‌.??
a) സ്തനാർബുദ കാൻസർ
b) ഗർഭാശയ കാൻസർ
c) ഉദര കാൻസർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹോർമോണുകൾ സംവഹിക്കപ്പെടുന്ന മാധ്യമം?
a) ലിംഫ്
b) രക്തം
c) ജലം
d) വായു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂമിയുടെ വൃക്കകൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്??
a) കണ്ടൽ കാടുകൾ
b) തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ
c) മലകൾ
d) കാവുകൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൂർണ്ണമായും തദ്ദേശീയമായ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്??
a) അലഹബാദ് ബാങ്ക്
b) സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ
c) യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ
d) പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉഷ കോച്ചിങ് സെൻ്റർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്??
a) തിരുവനന്തപുരം
b) പയ്യോളി
c) കൊല്ലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(Q) മാലിദ്വീപിലേക്ക് 6.2 ടൺ ആവശ്യ മരുന്നുകൾ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന നടത്തിയ ദൗത്യം…??
a) (C) ഓപ്പറേഷൻ വാനില
b) (D) ഓപ്പറേഷൻ റാഹത്ത്
c) (A) ഓപ്പറേഷൻ സേഫ് സാഗർ
d) (B) ഓപ്പറേഷൻ സഞ്ജീവനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വ. രാമകൃഷ്ണ പിള്ളേയുടെ രചനകളിൽ പെടാത്തത്?
a) എന്റെ നാടുകടത്തലിന്റെകഥ
b) സോക്രട്ടീസ്
c) ബാലകലേശ നിരൂപണം
d) കേരള ഭാഷോൽപത്തി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആധാർ കാർഡിലെ അക്കങ്ങളുടെ എണ്ണം?
a) 12
b) 10
c) 15
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ അമ്ലത്തിലെ രൂക്ഷത കൂടിയത്??
a) ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളം
b) പെപ്സി
c) സോഡാ വെള്ളം
d) അലക്കുലായിനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ഇടക്കാല മന്ത്രിസഭ അധികാരത്തിൽ വന്നതെപ്പോൾ ??
a) 1946 സെപ്തംബർ 2
b) 1945 സെപ്തംബർ 15
c) 1947 ഓഗസ്ററ് 15
d) 1946 ഒക്ടോബർ 2
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവിതാംകൂറിൽ അടിമക്കച്ചവടം നിർത്തലാക്കിയ ഭരണാധികാരി?
a) ഗൗരി ലക്ഷ്മിഭായി
b) ഗൗരി പാർവ്വതി ഭായ്
c) സ്വാതി തിരുനാൾ
d) വിശാഖം തിരുനാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Opposite of the word ‘giant?
a) big
b) short
c) small
d) dwarf
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു സ്നേഹകം (lubricant)?
a) ആവണക്കെണ്ണ
b) ഗ്രാഫൈറ്റ്
c) വെളിച്ചെണ്ണ
d) ഗ്രീസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓശാന പാടുക?
a) അടിമപ്പണി ചെയ്യുക
b) ഏറ്റുപറയുക
c) സ്തുതി പാടുക
d) അനുകരിച്ചു കാട്ടുക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പച്ച പ്രകാശത്തിൽ മഞ്ഞ പൂവിന്റെ നിറം?
a) കറുപ്പ്
b) പച്ച
c) മഞ്ഞ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന cpu ന്റെ ഭാഗം?
a) Control unit
b) Me memory unit
c) Alu
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സിന്ധൂ നദീതട സംസ്കാരകേന്ദ്രമായ ബനാവലി ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്

A) ഹരിയാന B) പഞ്ചാബ് C) ഗുജറാത്ത് D) രാജസ്ഥാന്‍?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ടെന്നീസ് കോര്‍ട്ട് പ്രതിജ്ഞ ഏത് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ?

A) ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം B) അമേരിക്കന്‍ വിപ്ലവം C) ചൈനീസ് വിപ്ലവം D) റഷ്യന്‍ വിപ്ലവം?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഖരം ഖരത്തില്‍ ലയിച്ച ലായനിക്ക് ഉദാഹരണം:?
a) വായു
b) സോഡ
c) ബ്രാസ്
d) ഇരുമ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുനിൽ ഛേത്രിയുടെ ജന്മദിനം ഫുട്ബോൾ ദിനമായി ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്?
a) മേഘാലയ
b) ഡൽഹി
c) ഗോവ
d) മണിപ്പൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം?
a) കോട്ടയം
b) കണ്ണൂർ
c) തൃശ്ശൂർ
d) ആലപ്പുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക