ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കോവിഡ് 19 സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം?
a) കേരളം
b) കർണാടക
c) മഹാരാഷ്ട്ര
d) രാജസ്ഥാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗാന്ധിജിയുടെ ആദ്യ കേരള സന്ദർശനം

?
a) 1930
b) 1924
c) 1920
d) 1937
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
We would have seen it, __??
a) Haven’t we?
b) Wouldn’t we?
c) Have we?
d) Didn’t we?
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഐ.എസ്.ആര്‍.ഒ. 2020 ജനുവരി 17-ന് വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ച ജി സാറ്റ് 30 ഉപഗ്രഹം ഏത് വിഭാഗത്തില്‍ പെടുന്നതാണ്??
a) ഗതി നിര്‍ണയം
b) വാര്‍ത്താ വിനിമയം
c) കാലാവസ്ഥാ പഠനം
d) ഭൗമ നിരീക്ഷണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇടക്കാല മന്ത്രിസഭ രൂപീകരിച്ചതെന്ന്?
a) 1947 സെപ്റ്റംബർ 23
b) 1945 സെപ്റ്റംബർ 2
c) 1946 സെപ്റ്റംബർ 2
d) 1946 മാർച്ച്‌ 22
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂമി ഏകദേശം എത്ര വർഷം മുമ്പാണ് രൂപപ്പെട്ടത്

?
a) 4500 ദശലക്ഷം വർഷം മുൻപ്
b) 3800 ദശലക്ഷം വർഷം മുൻപ്
c) 2900 ദശലക്ഷം വർഷം മുൻപ്
d) 4500 വർഷം മുൻപ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഞാനാണ് രാഷ്ട്രം?
a) ലൂയി പതിനഞ്ചാമൻ
b) നെപ്പോളിയൻ
c) ലൂയി പതിനാലാമൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടന നിയമനിർമ്മാണ സഭയിലെ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി?
a) ഫ്രാൻസിസ് ഡീക്കൻ
b) ഫ്രാങ്ക് ആന്റണി
c) ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്‌ലി
d) ഫെഡറിക് മാനുവൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He speaks ……English language fluently?
a) an
b) no article
c) the
d) a
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂസ്റ്റാർ നടന്ന വർഷം?
a) 1986
b) 1984
c) 1988
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്?
a) മെകാളെ പ്രഭു
b) ജോൺ പെന്നി ക്വിക്ക്
c) ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ
d) വെൻലോക്ക് പ്രഭു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ ജൻ ഔഷധി ദിനം??
a) മാർച്ച് 7
b) മാർച്ച് 8
c) മാർച്ച് 9
d) മാർച്ച് 10
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലുള്ള കായലുകളുടെ എണ്ണം?
a) 41
b) 44
c) 27
d) 34
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ആദ്യ വന്യമൃഗസംരക്ഷണ കേന്ദ്രം?
a) പാമ്പാടും ചോല
b) തേക്കടി
c) നെയ്യാർ
d) ഇരവികുളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജലത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മ ജീവികളെ നശിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ത്?
a) ഇൻഫ്രാറെഡ് വികിരണം
b) അൾട്രാവയലറ്റ് വികിരണം
c) x വികിരണം
d) ഗാമ വികിരണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശബ്ദത്തിന്റെ ആവർത്തന പ്രതിഫലനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഉപകരണം??
a) സോണോമീറ്റർ
b) മൈക്രോഫോൺ
c) സോണാർ
d) മെഗാഫോൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്ന ഏറ്റവും നീളമുള്ള നദിയായ നർമദയുടെ നീളം??
a) 1465
b) 1400
c) 1312
d) 837
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
What was the ultimate goal of Gandhi’s Salt Satyagraha??
a) repeal of salt laws
b) curtailment of the Government’s power
c) economic relief to the common people
d) purna swaraj for India
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദാദ്ര നഗർ ഹവേലി ദാമൻ ദിയു ഏത് ഹൈക്കോടതിയുടെ അധികാര പരിധിയിൽ വരുന്നു?
a) കേരളം
b) മുംബൈ
c) കൊൽക്കത്ത
d) പൂനെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഉത്പന്നങ്ങൾ നിരോധിച്ചത് എന്ന്??
a) 2020 നവംബർ 1
b) 2019 നവംബർ 1
c) 2020 ജനുവരി 1
d) 2019 ജനുവരി 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബസാള്‍ട്ട് ശിലകള്‍ക്ക് അപക്ഷയം സംഭവിച്ച് ഉണ്ടായ മണ്ണ്

A) കറുത്ത മണ്ണ് B) എക്കല്‍ മണ്ണ് C) പീറ്റ് മണ്ണ് D) ചെങ്കല്‍ മണ്ണ്?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലയാള നാടകത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച കൃതി?
a) പാട്ടബാക്കി
b) മണിപ്രവാള ശാകുന്തളം
c) തോറ്റങ്ങൾ
d) അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആധുനിക ഒളിമ്പിക്സ് ആരംഭിച്ചത് എന്ന്?
a) 1900
b) ബി സി 776
c) 1896
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തെ ഒരു ഭ്രാന്താലയമെന്ന് സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്‍ വിശേഷിപ്പിക്കാന്‍ കാരണം :?
a) മതസംഘര്‍ഷം
b) രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതി
c) അന്ധവിശ്വാസം
d) ജാതി സമ്പ്രദായം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വർണ്ണങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം?
a) - സന്ധി
b) - തദ്ധിതം
c) - സമാസം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിലവിലെ CAG??
a) രാജീവ് മെഹർഷി
b) രാജീവ് കുമാർ
c) MC. സെതൽവാദ്
d) V. നരഹരി റാവു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2013-ല്‍ എഴുത്തച്ഛന്‍ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആര്‍ക്കാണ്??
a) ആറ്റൂര്‍ രവിവര്‍മ്മ
b) ഡോ.എം. ലീലാവതി
c) എം.കെ.സാനു
d) എം.ടി.വാസുദേവന്‍ നായര്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചെറുമ ബോയ് എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ അവർണ ക്രിസ്ത്യാനികളോടുള്ള അനീതികളെ ചോദ്യം ചെയ്ത വ്യക്തി

?
a) ചാവറയച്ചൻ
b) അബ്രാഹം മൽപൻ
c) വാടപ്പുറം പി കെ ബാവ
d) പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നൃത്തങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നൃത്തരൂപം ?

(Excellence Academy)?
a) ഗിഡ
b) ഭാംഗ്ര
c) ബിഹു
d) സ്വാങ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇഞ്ചി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?
a) അമ്പലവയൽ
b) പനമരം
c) കണ്ണറ
d) അമ്പലമുകൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പിയൂഷ ഗ്രന്ഥി യുടെ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഏത് ഹോർമോണാണ് മുല പാൽ ഉൽപ്പാദനം കൂട്ടുന്നത്?
a) ഓക്സിടോസിൻ
b) പ്രൊലാക്ടിൻ
c) ആൻഡ്രോജൻ
d) പ്രൊജസ്റ്ററോൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേന്ദ്ര നാഡി വ്യവസ്ഥയിലെ ന്യൂറോണുകൾ നശിക്കുന്നത് മൂലമോ സെറിബ്രൽ കോർട്ടെക്സിലെ പ്രവർത്തനം തകരാറാകുന്നതിനാലോ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം?

PSC THRILLER 2.0?
a) അപസ്മാരം
b) അൽഷിമേഴ്‌സ്
c) തളർവാതം
d) പോളിയോ മെലിറ്റസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2018 ലെ മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം നേടിയ ചിത്രം?
a) - കമ്മട്ടിപ്പാടം
b) - ഒറ്റയാൾ പാത
c) - മാൻഹോൾ
d) - കാന്തൻ ദി ലവർ ഓഫ് കളേഴ്സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗോഡ് ഓഫ് സ്മാൾ തിങ്ങ്സ് എന്ന നോവലിലെ പശ്ചാത്തലമായ കോട്ടയത്തെ ഗ്രാമം??
a) - കുമരംകരി
b) - ഉഴവൂർ
c) - കുറവിലങ്ങാട്
d) - അയ്മനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മയ്യഴി ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) എം മുകുന്ദൻ
b) ഐ കെ കുമാരൻ മാസ്റ്റർ
c) കെ കേളപ്പൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഷെർ മണ്ഡൽ എന്ന ലൈബ്രറി നിർമ്മിച്ച മുഗൾ ഭരണാധികാരി?
a) അക്ബർ
b) ഔറംഗസേബ്
c) ബാബർ
d) ഹുമയൂൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡൈനാമോ യിലെ ഊർജ്ജ പരിവർത്തനമെന്താണ്??
a) വൈദികോർജ്‌ജ്ത്തെ യന്ത്രികോർജ്ജമാക്കുന്നു
b) യന്ത്രികോർജത്തെ വൈദ്യുതോർജ്ജമാക്കുന്നു
c) വൈദ്യർജ്‌ജ്ത്തെ ശബ്ദോർജ്ജ്‌മാക്കുന്നു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Q.105 The increase in oilseeds production was due to?

तेलबियांच्या उत्पादनात वाढ झाली आहे ,कारण -?
a) White revolution
b) Green revolution
c) Yellow revolution
d) Brown revolution
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൂവെമ്പ്??
a) ഇ ജെ ഫിലിപ്പ്
b) കെ വി പുട്ടപ്പ
c) കൃഷ്ണ പിഷാരടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അച്ചടിയുടെ പിതാവ്?
a) ക്രിസ്റ്റഫർ ഷൂൾസ്
b) ഗുട്ടൻബർഗ്
c) ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും വലിയ പോലീസ് സേനയുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം??
a) രാജസ്ഥാൻ
b) ഉത്തർപ്രദേശ്
c) മഹാരാഷ്ട്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നഴ്സറി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലം

(Excellence Academy)?
a) പഞ്ചാബ്
b) ലാഹോർ
c) ഡൽഹി
d) ബംഗാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ മഹാരാഷ്ട്രയുമായി ബന്ധമില്ലാത്തത് ഏത്??
a) ജൈനമതക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം
b) മേൽഘട്ട് കടുവ സങ്കേതം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.
c) എലിഫന്റാ വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം.
d) ഇന്ത്യയുടെ പവർ ഹൗസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം.
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കരിമ്പിലെ ക്രോമസോംസംഖ്യ?
a) 80
b) 60
c) 50
d) 40
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ആവർത്തന പട്ടികയിൽ ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പിലെ ആൽക്കലി ലോകങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ്??
a) സീസിയം
b) ബേരിയം
c) റുബീഡിയം
d) ഫ്രാൻസിയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബംഗാള്‍ വിഭജനം നിലവില്‍ വന്ന സമയത്തെ വൈസ്രോയി

A) കഴ്സണ്‍ B) മിന്‍റോ 11 C) ഹാര്‍ഡിഞ്ച് D) ചെംസ്ഫോര്‍ഡ്?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
IUPAC രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട വർഷം⁉️?
a) 1918
b) 1919
c) 1920
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അസറ്റിക് ആസിഡ് പ്രധാനമായും കാണപ്പെടുന്നത്??
a) മോര്
b) നാരങ്ങ
c) വിനാഗിരി
d) പുളി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിധവകൾ, രോഗബാധിതരായ ഭർത്താക്കളുള്ള വനിതകൾ എന്നിവർക്കായി കേരള സർക്കാർ ആരംഭിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ധനസഹായ പദ്ധതി??
a) - അതിജീവിക
b) - ജീവനം
c) - സഹായി
d) - ആശ്വാസ കിരണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പെരുവണ്ണാമൂഴി അണക്കെട്ട് ഏത് ജില്ലയിലാണ്??
a) കോഴിക്കോട്
b) കണ്ണൂര്‍
c) പാലക്കാട്
d) ഇടുക്കി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആന തിമിംഗലം ജിറാഫ് എന്നിവ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ശബ്ദതരംഗങ്ങൾ??
a) എക്കോലൊക്കേഷൻ
b) ഇൻഫ്രാസോണിക്
c) അൾട്രാസോണിക്
d) സൂപ്പർസോണിക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശുക്രൻ ലേക്ക് പതിക്കുന്ന പ്രകാശത്തിനന്റെ എത്ര ശതമാനം അത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു?
a) 80%
b) 70%
c) 100%
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2020 ജനുവരിയിൽ ഒപെകിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകാൻ തീരുമാനിച്ച രാജ്യം??
a) ഇക്വഡോർ
b) ചിലി
c) ഖത്തർ
d) അർജന്റീന
e) അറിയില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിതമായ ആദ്യത്തെ ബാങ്ക്?
a) ബാങ്ക് ഓഫ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ
b) അലഹബാദ് ബാങ്ക്
c) UTI ബാങ്ക്
d) കാനറ ബാങ്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The synonym of APEX (Subi)?
a) Top
b) Sad
c) Turn
d) Bottom
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ന്യൂട്രോൺ കണ്ടു പിടിച്ചതാര്?
a) ജോൺ ഡാൽട്ടൻ
b) റൂഥർഫോർഡ്
c) ജെയിംസ് ചാഡ്‌വിക്
d) JJ തോംസൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രോഷം എന്ന വാക്കിന്‍റെ വിപരീതപദം

A) മോക്ഷം B) തോഷം C) ദേഷ്യം D) ശാന്തം?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രഥമ വയലാർ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച കൃതി??
a) മുത്തശ്ശി
b) ഇനി ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെ
c) അഗ്നിസാക്ഷി
d) കയർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പണി +പുര =പണിപ്പുര സന്ധി??
a) ആഗമം
b) ലോപം
c) ആദേശം
d) ദ്വിത്വം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോപം അർത്ഥം എന്താണ് (Subi)?
a) ചിലവ്
b) കുറവ്
c) സമ്പാദിക്കുക
d) പിശുക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ നാണത്തിന്റെ പര്യായം അല്ലാത്തത്?
a) കാല്യം
b) വ്രീള
c) ലജ്ജ
d) ത്രപ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which word is equal in meaning to ‘Pester’??
a) Follow
b) Interrupt
c) Interfere
d) Disturb
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു ദിവസത്തിൽ ക്ലോക്കിലെ മിനിറ്റ് മണിക്കൂർ സൂചികൾ എത്ര പ്രാവശ്യം മട്ടകോണായി വരും?
a) 44
b) 24
c) 22
d) 11
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലബാറിൽ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം നടന്നത്?
a) 1936 നവംബർ 12
b) 1947 ജൂൺ 2
c) 1938 ജൂൺ 2
d) 1947 ഡിസംബർ 20
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 ലെ പത്മപ്രഭ പുരസ്കാര ജേതാവ്?
a) സന്തോഷ്‌ ഏച്ചിക്കാനം
b) എം ലീലാവതി
c) പുതൂർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ
d) കല്പറ്റ നാരായണൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Dutch courage means?
a) Courage induced by friends
b) Courage of dutch people
c) Courage to travel sea
d) Courage induced by alcohol
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നെബുല എന്ന വാക്കിനർത്ഥം?
a) മഞ്ഞ്
b) കാറ്റ്
c) മേഘം
d) പൊടിപടലങ്ങൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്താങ്കി ദേശീയോദ്യാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം??
a) അരുണാചൽ പ്രദേശ്
b) നാഗാലാന്റ്
c) മിസോറാം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രതിരോധ സമരങ്ങളിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി നടന്നതെന്ന്??
a) 1789
b) 1773
c) 1776
d) 1746
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ ആകുന്ന പരമാവധി വോട്ടുകൾ എത്ര??
a) 3840
b) 3084
c) 3480
d) 3038
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി രാഷ്‌ട്രപതി ഭരണമേർപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാനം ഏത്??
a) ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
b) കേരളം
c) പഞ്ചാബ്
d) രാജസ്ഥാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോളാർ സ്വർണഖനി ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്?
a) ഹിമാചൽപ്രദേശ്
b) കർണാടക
c) ഉത്തരാഖണ്ഡ്
d) ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The meaning of ‘disseminate’

A) with hold B) broadcast C) convey D) none of these?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സമ്മതിദായകരുടെ ദേശീയ ദിനം?
a) ജൂൺ 5
b) മെയ് 12
c) മാർച്ച് 15
d) ജനുവരി 25
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ അവസാനത്തെ സ്മാർത്ത വിചാരണ നടന്ന വർഷം??
a) 1918
b) 1920
c) 1919
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പുളിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ്?
a) ലാക്റ്റിക് ആസിഡ്
b) അസറ്റിക് ആസിഡ്
c) ടാർടാറിക് ആസിഡ്
d) ഫോർമിക് ആസിഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യൂറോപ്പ്യൻ യൂണിയന്റെ ആസ്ഥാനം??
a) പാരീസ്
b) സ്വീഡൻ
c) ബ്രസൽസ്
d) റോം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The temple which known as Dakshina Palani?
a) Harippad subramanya temple
b) Chettikulangara temple
c) Ochira temple
d) cheriyanad subramanya temple
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
😍ടൈറ്റൻ ടെസ്റ്റ്‌ (Tine test )?
a) ക്ഷയം
b) കുഷ്‌ഠം
c) സാർസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരു-കൊച്ചിയിലെ രാജപ്രമുഖൻ സ്ഥാനം വഹിച്ചത്??
a) പട്ടം താണുപിള്ള
b) ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ
c) പി.ജി.എൻ.ഉണ്ണിത്താൻ
d) സി.പി.രാമസ്വാമി അയ്യർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ കറൻസി നോട്ടുകളും ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളുമാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് മാർക്ക് ചെയ്യുക?
a) 10രൂപ -കൊണാർക്കിലെ സൂര്യ ക്ഷേത്രം
b) 20രൂപ -റാണി കി വാവ്
c) 500 രൂപ -ചെങ്കോട്ട
d) 50 രൂപ -ഹംപിയിലെ രഥം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദ്യ റബ്ബർ അണക്കെട്ട് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്?
a) മധ്യപ്രദേശ്
b) ഉത്തർപ്രദേശ്
c) ആന്ധ്ര പ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള ലളിത കലാ അക്കാദമിയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രസിദ്ധീകരണം??
a) കേളി
b) ചിത്രഭൂമി
c) ചിത്രയോഗം
d) ചിത്രവാർത്ത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Do not look down ….. your poor relatives?
a) on
b) to
c) at
d) up on
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Whos isknown as the Chandragupta of China?
a) Qin shi huang
b) Wu of jin
c) Former Han
d) Er shi
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ച വർഷം

?
a) 1931
b) 1936
c) 1930
d) 1932
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കന്‍വാര്‍ പക്ഷിസങ്കേതം സ്ഥിതിചെ യ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ??
a) ബീഹാര്‍
b) ഹരിയാന
c) കര്‍ണ്ണാടക
d) രാജസ്ഥാന്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബാരോ മീറ്റർ കണ്ടു പിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ?
a) ഫാരൻഹീറ്റ്
b) ഗലീലിയോ
c) റോബർട്ട്
d) ടോറിസെല്ലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുട്ടനാടിനെ കഥാകാരൻ?
a) വയലാർ രവി വർമ്മ
b) തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള
c) അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He was a _____ old gentleman with a flowing beard.?
a) reverent
b) raverent
c) raverend
d) reverend
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് മഴ ലഭിക്കുന്ന മാസം?
a) ഫെബ്രുവരി
b) ജനുവരി
c) ഡിസംബർ
d) മാർച്ച്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോറൻസ് പുരസ്‌കാരം നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ?
a) സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർ
b) മേരികോം
c) സാനിയ മിർസ
d) പി വി സിന്ധു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാർലമെന്റ് എന്ന പദം ഉടലെടുത്തത് ഏത് ഭാഷയിൽ നിന്നാണ്?
a) ഫ്രഞ്ച്
b) ഗ്രീക്ക്
c) ഇംഗ്ലീഷ്
d) പേർഷ്യൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
International Association of Athletes Federation (IAAF) ൻറ്റെ തലവനായി നിയമിതനായത്??
a) Sebastian coe
b) Peter coe
c) Lamine Diack
d) Steve Cram
e) അറിയില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് :?
a) 2011
b) 2010
c) 2009
d) 2013
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
That which is perceptible by touch is?
a) Conceptual
b) Abstract
c) Tangible
d) Patent
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
71 ഭേദഗതി പ്രകാരം കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഭാഷകൾ?
a) മണിപ്പൂരി നേപ്പാളി കൊങ്കണി
b) മണിപ്പൂരി നേപ്പാളി സിന്ധി
c) മണിപ്പൂരി സിന്തി കൊങ്കണി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മിസോറാമിലെ ഹൈക്കോടതി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്?
a) സർചിപ്പ്
b) ഫെങ്‌പുയി
c) ഐസ്വാൾ
d) ഗുവാഹത്തി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
SEBI യുടെ ആസ്ഥാനം ??
a) കൊൽക്കത്ത
b) ബാംഗ്ലൂർ
c) മുംബൈ
d) ഡൽഹി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകരാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചില പ്രസ്താവനകൾ നോക്കൂ തെറ്റായത് രേഖപ്പെടുത്തുക ( റാങ്ക് മേക്കിങ് ഫാക്റ്റ്സ് )?
a) സപ്ത അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നായ മാച്ചുപിച്ചു സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് പെറു
b) ദേശീയ പതാകയിൽ ഫുട്ബോൾ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന രാജ്യം ബ്രസീൽ
c) ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ രാജ്യം റഷ്യ
d) ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിത പ്രസിഡന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്ന രാജ്യം അർജന്റീന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കുറച്ചുകാലം രാഷ്ട്രപതി ആയിരുന്നത് ]?
a) - നീലം സഞ്ജീവ റെഡ്ഡി
b) - വെങ്കിട്ടരാമൻ
c) - സക്കീർ ഹുസൈൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച സങ്കര ലോഹം ഏതാണ്??
a) വെങ്കലം
b) ഇരുമ്പ്
c) ചെമ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 ’ആചാരഭൂഷണം’ എന്ന കൃതിയുടെ കര്‍ത്താവ് ആര്

A) ശ്രീനാരായണ ഗുരു B) ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍ C) പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പന്‍ D) തൈക്കാട് അയ്യ?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരിയായ വാക്യമേത്?
a) പ്രായാധിക്യം ചെന്ന മഹാവ്യക്തികളെ നാം ബഹുമാനിച്ചേ പറ്റൂ
b) പ്രായാധിക്യം ചെന്ന മഹാവ്യക്തികളെ നാം തീർച്ചയായും ബഹുമാനിച്ചേപറ്റൂ
c) പ്രായാധിക്യമുള്ള മഹാവ്യക്തികളെ നാം ബഹുമാനിച്ചേപറ്റൂ
d) പ്രായാധിക്യം ചെന്ന മഹത് വ്യക്തികളെ നാം തീർച്ചയായും ബഹുമാനിച്ചേ പറ്റൂ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Idiom “ Swan song” means??
a) Good performance
b) First performance
c) Last performance
d) Bad performance
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഫിലിം സൊസൈറ്റി??
a) മേരിലാൻഡ്
b) ചിത്രലേഖ
c) ഉദയ
d) ചിത്രാഞ്ജലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Oldest iron and steel plant in India?
a) TISCO
b) Rourkela
c) Visweswarayya
d) Bilai
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“The spirit of cricket India “എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവ്

?
a) യുവരാജ് സിംഗ്
b) സ്റ്റീവ് വോ
c) ഷൈൻ വോൺ
d) ക്രിസ് ഗെയിൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആറിന്റെ ഘടകങ്ങളുടെ വ്യുൽക്രമങ്ങളുടെ തുക എത്ര?
a) 2
b) 1
c) 12
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
To cry wolf?
a) To listen eagerly
b) To give false alarm
c) To turn pale
d) To keep off starvation
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മംഗൾയാൻ എന്ന കൃതി എഴുതിയത് ആരാണ്??
a) ലിജോ ജോർജ്
b) കനക രാഘവൻ
c) Dr ജോർജ് വർഗ്ഗീസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നാഷണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇമ്യൂണോളജി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതെവിടെ?
a) പൂനെ
b) ഡൽഹി
c) ബംഗളൂരു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“The Transfer of Power in India” എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചതാര്?
a) സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേൽ
b) വി പി മേനോൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ ഏത്

?
a) C
b) A
c) B
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാതൃരാജ്യമായ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ സഹായത്താൽ കച്ചവടക്കാർ അമേരിക്കയിൽ നടപ്പാക്കിയ നയം?
a) മെർക്കന്റലിസം
b) മാര്കേറ്റലിസം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുഞ്ഞിത്താച്ചുമ്മ എന്ന കഥാപാത്രം ഏത് കൃതിയിലേതാണ്?
a) നിലവെളിച്ചം
b) ആയിഷുകുട്ടി
c) ന്റുഉപ്പാപ്പായ്ക്കൊരാനേണ്ടാർന്ന്
d) പൂവമ്പഴം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സെൻട്രൽ സിൽക്ക് ബോർഡ്‌ സ്ഥിതി ചെയുന്നത് :?
a) കാൺപൂർ
b) പൂനെ
c) കൊൽക്കത്ത
d) ബെംഗളൂരു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിസർഗ എന്ന പദത്തിന്റെ അർഥം??
a) അസുരൻ
b) കൊടുങ്കാറ്റ്
c) ആകാശം
d) പ്രകൃതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബൈറാം ഖാനുമായി ബന്ധമുള്ള മുഗൾ ഭരണാധികാരി?
a) ഷാജഹാൻ
b) അക്ബർ
c) ബാബർ
d) ഔറംഗസീബ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ESPN Cricinfo-w205 ODI and T20 team of the decade - നായകനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്??
a) ഗാംഗുലി
b) ധോണി
c) വിരാട് കോഹ്ലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1962 ഇന്ത്യ ചൈന യുദ്ധ സമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധമന്ത്രി?
a) കെ എം മുൻഷി
b) വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ
c) വി പി മേനോൻ
d) വൈ ബി ചവാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He plays ……. tennis.?
a) No article
b) A
c) The
d) An
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരിയായ രൂപം ഏത്?
a) അണ്ഡകടകം
b) അണ്ടകടാഹം
c) അണ്ഡകടാകം
d) അണ്ഡകടാഹം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക സഭ സ്‌പീക്കറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ? ]?
a) - 79
b) - 81
c) - 80
d) - 93
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പീറ്റർ അബിലാർഡ്?
a) രജതരംഗിണി
b) ഡയലോഗ്
c) ഗീതാഗോവിന്ദം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓമഞ്ചി എന്ന കഥാപാത്രം ഏത് നോവലിൽ??
a) മനുഷ്യന് ഒരു ആമുഖം
b) ഒരു തെരുവിന്റെ കഥ
c) ഇരട്ട മുഖമുള്ള നഗരം
d) ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒന്നാം ചാന്നാർ ലഹള നടന്ന വർഷം??
a) 1830
b) 1859
c) 1822
d) 1826
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പഞ്ചായത്തുകളുടെ രൂപീകരണം എന്ന മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശക തത്വം ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ്?
a) ഗാന്ധിയൻ തത്വം
b) സാമൂഹ്യ തത്വം
c) രാഷ്ട്രീയ തത്വം
d) ലിബറൽ തത്വം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Operation Vanilla is being carried out by India to help which country??
a) Maldives
b) Mauritius
c) Indonesia
d) Madagascar
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🍂 മുഹ്ദ്ധീൻ മാല രചിച്ചത്?
a) അക്ബർ
b) ഖാസി മുഹമ്മദ്
c) മുഹമ്മദ് ഫൈസി
d) മുഹമ്മദ് ജെയു്സി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വടക്ക്-കിഴക്കൻ മൺസൂൺ കേരളത്തിൽ അറിയല്ലെടുന്നത്??
a) ഇടവപ്പാതി
b) തുലാവർഷം
c) കാലവർഷം
d) വേനൽമഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാൽസ്യം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സുഗന്ധവ്യഞ്ജനം?
a) കശകശ
b) ഉലുവ
c) ജീരകം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പതിനൊന്നാം പട്ടികയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിഷയം

?
a) നഗരപാലിക നിയമം
b) ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം
c) കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം
d) പഞ്ചായത്തീരാജ് നിയമം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ അദിശ അളവിന് ഉദാഹരണം??
a) പ്രവേഗം
b) ഊഷ്മാവ്
c) പ്രവർത്തി
d) ബലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചാന്നാർ ലഹള നടന്ന വർഷം?
a) 1860
b) 1859
c) 1857
d) 1856
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലയാളത്തിൽ അകമലരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗം ഏത്?
a) മലമ്പനി
b) പോളിയോ
c) മഞ്ഞപ്പിത്തം
d) വസൂരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മെഴുകുതിരി കത്തുമ്പോൾ ഊർജ്ജമാറ്റം

?
a) രണ്ടും ശരിയാണ്
b) രാസോർജ്ജം പ്രകാശോർജം ആകുന്നു
c) ഇവയൊന്നുമല്ല
d) രാസോർജ്ജം താപോർജ്ജം ആകുന്നു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചന്ദ്രന്റെ പലായന പ്രവേഗം??
a) 2.4 m/s
b) 24 m/s
c) 2.4 km/s
d) 24 km/s
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജുഡീഷ്യല്‍ റിവ്യൂ എന്ന ആശയം ഇന്ത്യ ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് കടമെടുത്തത്??
a) കാനഡ
b) ഓസ്ട്രേലിയ
c) ബ്രിട്ടണ്‍
d) അമേരിക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൗരൻ റെ ചുമതലകൾ ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ്?
a) 51 A
b) 370
c) 21 A
d) 356
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2011 ലെ സെൻസസ് പ്രകാരം സ്ത്രീ-പുരുഷ അനുപാതം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനം?
a) ദാമൻ-ദിയു
b) ഹരിയാന
c) കേരളം
d) പുതുച്ചേരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The age of retirement of judges from Supreme Court is?
a) 65
b) 62
c) 55
d) 70
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആരാധനാലയങ്ങളുടെ ജില്ല എന്നറിയപ്പെടുന്നത്:?
a) തിരുവനന്തപുരം
b) കണ്ണൂര്‍
c) പാലക്കാട്
d) പത്തനംതിട്ട
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
3-correctly spelt word is?
a) Clamarous
b) Nocturnal
c) Benafactor
d) Vociferuos
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോപ്പ അമേരിക്ക 2019 ൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം ലഭിച്ച രാജ്യം??
a) പെറു
b) ബ്രസീൽ
c) അർജന്റീന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2, ⁴/₃ , ²/₃ , 0, _____?

(Excellence Academy)?
a) 2
b) ²/₃
c) 0
d) ⁻²/₃
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രതിധ്വനി കേൾക്കാൻ പ്രതിപതന തലവും സ്രോതസ്സും തമ്മിലുള്ള കുറഞ്ഞ അകലം എത്ര ( LGS 2014 )?
a) 15 മീറ്റർ
b) 16 മീറ്റർ
c) 17 മീറ്റർ
d) 18 മീറ്റർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാംലങ് ടൈഗർ റിസർവ് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു??
a) മണിപ്പൂർ
b) അസം
c) അരുണാചൽ പ്രദേശ്
d) മിസോറാം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ നാവിക സേന ദിനം

?
a) ജനുവരി 15
b) ഡിസംബർ 4
c) ഒക്ടോബർ 24
d) ഒക്ടോബർ 8
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തവയിൽ തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റികിന് ഉദാഹരണം?
a) പോളിത്തീൻ
b) പോളിസ്റ്റർ
c) പിവിസി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഐറിസിന്റെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള സൂഷിരം

?
a) കോർണിയ
b) പ്യൂപ്പിൾ
c) ലെൻസ്‌
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കലിംഗ യുദ്ധം നടന്നത് ഏത് നദിയുടെ തീരത്ത് ആയിരുന്നുവെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു??
a) ഝലം നദി
b) ചെനാബ് നദി
c) സിന്ധു നദി
d) ദയാ നദി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഹത്+ചരിതം?
a) മഹചരിതം
b) മഹദ്ചരിതം
c) മഹത്ചരിതം
d) മഹച്ചരിതം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലെ സവിശേഷത?
a) ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാട്ടുപോത്തുകൾ
b) കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തേക്ക്
c) തമിഴ്നാട്ടിലെ പൊള്ളാച്ചി വഴി മാത്രമുള്ള പ്രവേശനം
d) ഇവയെല്ലാം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(9) വികലമല്ലാത്ത പ്രയോഗം ഏതെന്നു തിരിച്ചറിയുക?
a) സമാനകാലിനൻ
b) സമകാലൻ
c) സമകാലികൻ
d) സമകാലീനൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പഞ്ചവേദം എന്ന വാക്കിന്റെ ശരിയായ സമാസം ?

(എക്സലൻസ് അക്കാദമി)?
a) തത്പുരുഷൻ
b) ദ്വിഗു
c) ബഹുവ്രീഹി
d) അവ്യയീഭാവൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബിഷപ്പ് വെള്ളച്ചാട്ടം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു?
a) മിസോറാം
b) മേഘാലയ
c) ആസാം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വൈക്കം ഹീറോ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) എ കെ ഗോപാലൻ
b) ടി കെ മാധവൻ
c) ഇ വി രാമസ്വാമി
d) വീരേശലിംഗം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
One who loves books?
a) Bibliophagist
b) Bibliophile
c) Bibliophobe
d) Bibliographer
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജാർഖണ്ഡ് ഛത്തീസ്ഗഡ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിച്ച ഭേദഗതി?
a) 82
b) 80
c) 84
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Association of South East Nations(ASEAN)?
a) Brussels, Belgium
b) Dubai, UAE
c) Jakarta, Indonesia
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉൾകൊള്ളുന്ന ഭരണഘടന ഭാഗം?
a) ഭാഗം 4 A
b) ഭാഗം 5A
c) ഭാഗം 5
d) ഭാഗം 4
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്താരാഷ്ട്ര വന ദിനമായി ആദ്യമായി ആചരിച്ചത് എന്ന്…??
a) 2012 നവംബർ 28
b) 2012 മാർച്ച്‌ 21
c) 2002 മാർച്ച്‌ 21
d) 2013 മാർച്ച്‌ 21
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭഗീരഥപ്രയത്നം- അർത്ഥം എഴുതുക?
a) തന്ത്രപരമായ നീക്കം
b) കഠിനമായ പ്രവർത്തി
c) കാര്യക്ഷമമല്ലാത്ത ജോലി
d) അലസമായ പ്രയത്നം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാമ്പ് എന്ന പദത്തിന്റെ പര്യായപദം അല്ലാത്തത് ഏത്

(Excellence Academy)?
a) പന്നഗം
b) നാകം
c) ഉരഗം
d) നാഗം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്ന അലോഹം ?

(Excellence Academy)?
a) മെർക്കുറി
b) ബ്രോമിൻ
c) അയഡിൻ
d) ലിഥിയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഉത്പന്നങ്ങൾ നിരോധിച്ചത് എന്ന്??
a) 2019 ജനുവരി 1
b) 2019 നവംബർ 1
c) 2020 ജനുവരി 1
d) 2020 നവംബർ 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദ്യമായി പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗത കണക്കാക്കിയത്

?
a) ഇറാസ്തോസ്തനീസ്
b) റോമർ
c) ആൽബർട്ട്
d) മാക്സ് പ്ലാങ്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who is considered as the father of the computer??
a) Alan Turing
b) Charles Babbage
c) William Thomson
d) Pierre Jaquet-Droz
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹൈഡ്രേറ്റഡ് അയൺ ഓക്സൈഡ് സാധാരണമായി അറിയപ്പെടുന്നത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) തകരം
b) ക്ലാവ്
c) കുമ്മായം
d) തുരുമ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രക്തത്തിലെ കാലത്തിന്റെ സാധാരണ അളവ്

?
a) 9-11 mg/100 ml
b) 10-15 mg/100 ml
c) 10-11 mg/100 ml
d) 22-24 mg/100 ml
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘അന്യർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരെ ജീവിക്കുന്നുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവരെല്ലാം മരിച്ചവർക്ക് തുല്യമാണ് ‘ഇത് ആരുടെ വാക്കുകൾ? (PSC Rankmaster )?
a) ഗാന്ധിജി
b) ശ്രീബുദ്ധൻ
c) ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസർ
d) സ്വാമി വിവേകാന്ദൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശുദ്ധമായ വാക്യം ഏത്?

(Excellence Academy)?
a) സുഖവും അതിനേക്കാൾ ദുഃഖത്തോടുകൂടിയതാണ് ജീവിതം
b) സുഖവും അതിനേക്കാളുപരി ദുഃഖത്തോടും കൂടിയാണ് ജീവിതം
c) സുഖവും അതിനേക്കാൾ ദുഃഖവും ചേർന്നതാണ് ജീവിതം
d) സുഖവും അതിനേക്കാളുപരി ദു:ഖവും ചേർന്നതാണ് ജീവിതം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാജ്യസഭയിലേക്ക് അനുച്ഛേദം 80 പ്രകാരം നാമനിർദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യ വ്യക്തി??
a) സക്കീർ ഹുസൈൻ
b) ശങ്കർ ദയാൽ ശർമ
c) വെങ്കിട്ട രാമൻ
d) രാജീവ്‌ ഗാന്ധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Take up the hatchet.?
a) Prepare for or go to war.
b) Be caught in a trap.
c) Pursue a chance
d) Behave formally.
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സൈബർ ഗ്രാമീണ സെൻറർ സ്ഥാപിതമായ വില്ലേജ്?
a) പുട്ടം രാജ് കണ്ട്രിക
b) വെങ്കിടാചലം വില്ലേജ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള ടെന്നീസ് അക്കാഡമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്??
a) കൊച്ചി
b) തിരുവനന്തപുരം
c) കോഴിക്കോട്
d) തൃശൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The audience stood up ……… silence for the national anthem.?
a) To
b) In
c) With
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രകാശത്തിന് ഏറ്റവും ഉയർന്ന വേഗതയുള്ളത്??
a) വായുവിൽ
b) ഗ്ലാസ്സിൽ
c) ജലത്തിൽ
d) ശൂന്യതയിൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭീമ ഏത് നദിയുടെ പോഷകനദി യാണ് ??
a) കാവേരി
b) കൃഷ്ണ
c) ഗോദാവരി
d) മഹാനദി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗൗതമ ബുദ്ധൻ ജനിച്ചത്?
a) Bc 563
b) Bc 483
c) Bc 438
d) Bc 540
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസികളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏത്??
a) ഗോവ
b) ഉത്തർപ്രദേശ്
c) കേരളം
d) മഹാരാഷ്ട്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂമധ്യരേഖ കടന്നു പോകുന്ന ഏക ഏഷ്യൻ രാജ്യം?
a) സിംഗപ്പൂർ
b) ഫിലിപ്പൈൻസ്
c) ഇന്തോനേഷ്യ
d) മലേഷ്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓസ്‌ട്രേലിയ ഏത് നദീതീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്??
a) സീൻ
b) മുറെ ഡാർലിങ്
c) യാര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Bahadur Shah II was arrested and sent to?
a) Mandeley
b) Andaman
c) Yerravada
d) Rangoon
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോശത്തിലെ പ്രോട്ടീന്‍ ഫാക്ടറി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) മൈറ്റോകോണ്‍ഡ്രിയ
b) റൈബോസം
c) സെല്ലുലോസ്
d) ലൈസോസം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ കടത്തീരമില്ലാത്ത ജില്ലകളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത്??
a) ഇടുക്കി
b) കോട്ടയം
c) വയനാട്
d) തൃശ്ശൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അത്യന്തം എന്ന പദം പിരിച്ചാൽ :

[LDC 2014 MALAPPURAM]?
a) അത്യ + യന്തം
b) അതി - അന്തം
c) അത്യ + അന്തം
d) അതി + യന്തം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്ക് - പടിഞ്ഞാറ് നീളം??
a) 2933കി.മീ
b) 2539കി.മീ
c) 2365കി.മീ
d) 2876കി.മീ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള നിയമസഭയിലെ പട്ടികവർഗ്ഗ സംവരണ മണ്ഡലങ്ങൾ എണ്ണം ]?
a) - 2
b) - 20
c) - 14
d) - 16
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സാധുജന പരിപാലന സംഘം രൂപീകരിച്ചത്?
a) 1907
b) 1905
c) 1908
d) 1906
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘To face the music’ -ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങുക : ‘A hot pototo’ - ??
a) പരിചയക്കുറവ്
b) ചൂടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ്
c) സങ്കീര്‍ണമായ പ്രശ്നം
d) ഊരാക്കുടുക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അന്ന ചാണ്ടി 1930 ഇൽ ആരംഭിച്ച മാസിക?
a) - സ്ത്രീ
b) - പുണ്യജന്മം
c) - ശ്രീമതി
d) - സ്ത്രീ ശക്തി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
We ___ each other for five years.?
a) knows
b) known
c) have known
d) knew
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിസഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകാരം നൽകിയ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ഏത്?
a) സൂറത്ത് കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം
b) നാഗ്പൂർ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം
c) ലക്നൗ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം
d) ലാഹോർ സമ്മേളനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Rights to education??
a) 22A
b) 21A
c) 32 A
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Identify the correctly spelt word.?
a) Vacuum
b) Vaccum
c) Vacuem
d) Vacum
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാലരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത് ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ??
a) പത്തനംതിട്ട
b) വയനാട്
c) കൊല്ലം
d) ഇടുക്കി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Correct spelling?
a) Concieve
b) Conceive
c) Conceve
d) Conseive
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ടിന്നിന്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ??
a) 40
b) 50
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
✒️പിഷാരടി??
a) പിഷാര്യർ
b) പിഷാരസ്യാർ
c) പിഷാരസിയർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
World Braille day??
a) 4 jan
b) 1 jan
c) 9 jan
d) 8 jan
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദക്ഷിണാര്‍ദ്ധഗോളത്തില്‍ ഏറ്റവും ദൈര്‍ഘ്യമേറിയ പകല്‍ അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്ന്?(Talent Academy)?
a) സെപ്റ്റംബര്‍ 22
b) ജൂണ്‍ 21
c) മാര്‍ച്ച് 21
d) ഡിസംബര്‍ 22
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഡയസ്നോൺ നിയമം കൊണ്ടുവന്ന മുഖ്യമന്ത്രി??
a) സി അച്യുതമേനോൻ
b) ആർ ശങ്കർ
c) കെ കരുണാകരൻ
d) എ കെ ആന്റണി.
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇഞ്ചി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല?
a) വയനാട്
b) കോട്ടയം
c) കണ്ണൂര്
d) കൊല്ലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോടതി വിധിയിലൂടെ നിയമസഭാംഗത്വം ലഭിച്ച ആദ്യ വ്യക്തി??
a) എ സി ജോസ്
b) വി ആർ കൃഷ്ണയ്യർ
c) ആർ എസ്‌ ഉണ്ണി
d) റോസമ്മ പുന്നൂസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നെപ്പോളിയൻ ജനിച്ച ദ്വീപ്?
a) ഹവായ്
b) സെന്റ് ഹെലേന
c) കോഴ്‌സിക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Call at:to visit a place::: call on::?
a) Cancel something
b) Call over
c) Demand
d) Visit a person
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹിരാക്കുഡ് നദീതട പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നദി??
a) കൃഷ്ണ
b) കാവേരി
c) ഗോദാവരി
d) മഹാനദി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചുവന്ന ഗ്രഹം?
a) ശുക്രൻ
b) ഭൂമി
c) ചൊവ്വ
d) ബുധൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൈനർ വിഭാഗത്തിലുള്ള വരെ വധശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയ ഗൾഫ് രാജ്യം

?
a) UAE
b) സൗദി അറേബ്യ
c) ഒമാൻ
d) ഖത്തർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാക്സ്‌വെൽ പർവ്വതം ഏത് ഗ്രഹത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു?
a) ശുക്രൻ
b) നെപ്ട്യൂൺ
c) ചൊവ്വ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Place where the shark live in:?
a) Cage
b) Land
c) Forest
d) Sea
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നീതിന്യായ വിഭാഗത്തെ കാര്യ നിർവ്വഹണ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കണമെന്ന് അനുശാസിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ്??
a) അനുച്ഛേദം 50
b) അനുച്ഛേദം 51
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ “പ്രധാനപ്പെട്ടത് “എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന പദം?
a) അങ്കി
b) അങ്കം
c) അംങ്കി
d) അംഗി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
let us read a new story,……..??
a) have we
b) don’t it
c) didn’t it
d) Shall we
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
9-ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിന്റെ 2020- ലെ പൂന്താനം ജ്ഞാനപ്പാന പുരസ്കാര ജേതാവ് ??
a) പ്രഭാവർമ്മ
b) ബെന്യാമിൻ
c) ആനന്ദ്
d) അക്കിത്തം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(Q) ഈ വർഷത്തെ മാതൃഭൂമി ബുക്ക്‌ ഓഫ് ദി ഇയർ പുരസ്‌കാരം നേടിയത്..??
a) (A) മാധുരി വിജയ്
b) (D) വിനോദകുമാർ ശുക്ല
c) (B) പോൾ സക്കറിയ
d) (C) ആനന്ദ് നീലകണ്ഠൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബാലന് വിഭക്തി ഏത്?
a) പ്രയോജിക
b) പ്രതിഗ്രാഹിക
c) സംയോജിക
d) ഉദ്ദേശിക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സാക്ഷരത 75% മായി ഉയർത്തുക എന്നത് ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യമായിരുന്നു??
a) 10
b) 8
c) 9
d) 7
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
60000 രൂപയ്ക്ക് 1.5 വർഷം കൊണ്ട് അർദ്ധവാർഷികമായി കണക്കാക്കുന്ന കൂട്ടുപലിശ പ്രകാരം 20% നിരക്കിൽ എത്ര രൂപ ലഭിക്കും ??
a) 18,000
b) 19,860
c) 18,860
d) 19,680
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തൈറോക്സിൻ : തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി എപ്പിനെഫ്രിൻ : _______?
a) പാൻക്രിയാസ്
b) തൈമസ് ഗ്രന്ഥി
c) തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി
d) അഡ്രിനൽ ഗ്രന്ഥി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുകി ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങള്‍ കാണപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ?

A) മേഘാലയ B) മണിപ്പൂര്‍ C) മിസ്സോറാം D) ത്രിപുര?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Don’t put your feet ……. the table?
a) by
b) at
c) in
d) on
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പ്രശസ്തമായ ഗ്രാൻഡ് ബാങ്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ?
a) ഡെൻമാർക്ക്
b) കാനഡ
c) ഇന്തോനേഷ്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
One who does or studies without seriousness. (a) Dilettante (b) Diligent (c) Deliberate (d) Distracted?
a) b
b) a
c) c
d) d
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാറിന്റെ വോൾട്ടേജ് എത്ര??
a) 240 വോൾട്ട്
b) 200 വോൾട്
c) 400 വോൾട്
d) 230 വോൾട്ട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റബ്ബർ പാൽ ഉൽപ്പാദനം വർധിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സസ്യഹോർമോൺ?
a) ജിബർലിൻ
b) എഥിലിൻ
c) അബ്‌സെസിക് ആസിഡ്
d) ഓക്സിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോശ സിദ്ധാന്ത കണ്ടുപിടിച്ചത്?
a) റുഡോൾഫ് വിർഷോ
b) റോബർട്ട്‌ ബ്രൗൺ
c) തിയോഡർ ഷോൺ
d) ജേക്കബ് ഷലീഡാണ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണം മാറിയെങ്കിലും സാധനങ്ങളുടെ വില കുറഞ്ഞില്ല എന്ന വാക്യത്തിലെ എങ്കിലും` എന്ന പദം എന്തിനെ കുറിക്കുന്നു??
a) വ്യാക്ഷേപകം
b) ദ്യോതകം
c) പേരച്ചം
d) ഗതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പോർച്ചുഗീസുകാർ ഗോവ പിടിച്ചടക്കിയ വർഷം?
a) 1500
b) 1505
c) 1510
d) 1502
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ട്യൂണ ദിനം ??
a) Apr 14
b) May 3
c) May 2
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. അക്ബർ നാമ രചിച്ചത്??
  a) അബ്ദുൽ ഹമീദ് ലാഹോരി
  b) ഷാജഹാൻ
  c) അബുൾ ഫസൽ
  d) അൽബിറൂണി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കാക്കനാടൻ എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നതാര്?
  a) ജോർജ് വർഗീസ്
  b) പി സി ഗോപാലൻ
  c) വി വി അയ്യപ്പൻ
  d) കെ ഇ മത്തായി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  (Q) ദീൻ ഇലാഹി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട വർഷം

     ( LDC 2007 - KSD & PTA )?<br /> a) (A) 1575<br /> b) (B) 1579<br /> c) (C) 1582<br /> d) (D) 1682<br /> <a href="" onclick="return false" class="spoiler" content="ഉത്തരം:(C) 1582">ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക</a><br /> കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി വോട്ടിംഗ് യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്?<br /> a) പിറവം<br /> b) പറവൂർ<br /> c) മാള<br /> <a href="" onclick="return false" class="spoiler" content="ഉത്തരം:പറവൂർ">ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക</a><br /> ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ്19 സ്ഥിരീകരിച്ച ശേഷം കോവിഡ് മുക്തമായ ആദ്യ സംസ്ഥാനം?<br /> a) മണിപ്പൂർ<br /> b) ഗോവ<br /> c) മിസോറാം<br /> d) നാഗാലാൻഡ്<br /> <a href="" onclick="return false" class="spoiler" content="ഉത്തരം:ഗോവ">ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക</a><br /> സൂക്ഷ്മ ജീവികളുടെയും ജൈവ പ്രക്രിയകളെയും മനുഷ്യൻ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണ് ___________ എന്നു പറയുന്നത്
  

?
a) ജൈവസാങ്കേതികവിദ്യ
b) ഇവയൊന്നുമല്ല
c) ജനിതക എൻജിനീയറിങ്
d) കെമിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അനെർട്ടിന്റെ കീഴിൽ കാറ്റിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല??
a) പാലക്കാട്
b) ഇടുക്കി
c) കൊല്ലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പരിചയമുള്ള വസ്തുക്കളുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ ചിത്രം മനസ്സിൽ തെളിയിക്കുന്ന ശരീരത്തിലെ ഭാഗം?
a) ഇവ രണ്ടും
b) ബ്രോക്ക്സ് സീരിയ
c) വെർനിക്സ് ഏരിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എറണാകുളം ജില്ലയുടെ ഏത് വില്ലേജ് ചെർപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല എന്ന സ്ഥാനം ഇടുക്കിക്ക് നഷ്ടമായത്?
a) കാക്കനാട്
b) കുട്ടമ്പുഴ
c) പനങ്ങാട്
d) അങ്കമാലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓസ്ട്രേലിയയുടെ തലസ്ഥാനം??
a) സിഡ്നി
b) പെർത്ത്
c) കാൻബെറ
d) മെൽബൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക വൃദ്ധ ദിനം?
a) ഒക്ടോബർ 1
b) സെപ്റ്റംബർ 1
c) സെപ്റ്റംബർ 2
d) ഒക്ടോബർ 2
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘എല്ലായ്പ്പോഴും’ എന്ന അര്‍ത്ഥം വരുന്ന പദമേത് ??
a) സര്‍വ്വദാ
b) സര്‍വ്വഥാ
c) സര്‍വ്വം
d) സര്‍വ്വധാ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്‍റെ ഒന്നാമത്തെ അദ്ധ്യക്ഷന്‍ :?
a) കെ.കൃഷ്ണഅയ്യര്‍
b) ജസ്റ്റിസ് ചക്രപാണി
c) ജസ്റ്റിസ് വെങ്കിടാപതി
d) ജസ്റ്റിസ് രംഗനാഥ മിശ്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The antonym of the word ‘sovereign’ is?
a) Supreme
b) Monarch
c) Subordinate
d) Autocrat
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബാണാസുര സാഗർ അണക്കെട്ട് ഏത് ജില്ലയിലാണ്??
a) കോഴിക്കോട്
b) പാലക്കാട്
c) വയനാട്
d) ഇടുക്കി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Army medical corps establishment day??
a) 1 jan
b) 12 jan
c) 5 jan
d) 2 jan
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I always ………….. my revision notes just before I go in to an examination.?
a) Go in
b) Go over
c) Go at
d) Go on
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ ഔറംഗസീബ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആര്??
a) കഴ്സൺ പ്രഭു
b) കോൺവാലിസ് പ്രഭു
c) വെല്ലസ്ലി പ്രഭു
d) റോബർട്ട് ക്ലൈവ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2020 ൽ ലോക കേരള സഭ സമ്മേളിച്ചത് എവിടെ ??
a) കണ്ണൂർ
b) കൊച്ചി
c) കോഴിക്കോട്
d) തിരുവനന്തപ്പുരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1946 ലെ ഇടക്കാല മന്ത്രിസഭയിലെ വ്യവസായ മന്ത്രി??
a) സി. രാജഗോപാലചാരി
b) ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി
c) ഡോ. രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ്
d) സർദാർ പട്ടേൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പട്ടിക വർഗം കൂടുതൽ -state??
a) മിസ്സോറം
b) ഹരിയാന
c) മധ്യപ്രദേശ്
d) ഉത്തർപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആർട്ടിക്ക് മേഖലയിൽ പര്യവേക്ഷണ കേന്ദ്രമുള്ള എത്രാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ??
a) 8
b) 10
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തത്വ പ്രകാശിക ആശ്രമം ആരംഭിച്ചത് എവിടെ ??
a) കണ്ണൂര്‍
b) കോഴിക്കോട്
c) മലപ്പുറം
d) ആലപ്പുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നദികളുടെയും കൈവഴികളുടെയും നാട് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്

?
a) ബംഗ്ലാദേശ്
b) ചൈന
c) പാകിസ്ഥാൻ
d) ഇന്ത്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡോക്ടർ എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കാറ്റുകൾ?
a) ഹർമാട്ടൻ
b) ഫൊൻ
c) മിസ്ട്രൽ
d) ചിനൂക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ന്യൂസിലൻഡിലെ ദേശീയ കായിക വിനോദം?
a) ക്രിക്കറ്റ്
b) ബേസ്ബോൾ
c) റഗ്ബി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
If you had come,I ………..for you?
a) will have waited
b) would have waited
c) would wait
d) will wait
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന എത്ര വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് ഹെൽമെറ്റ് നിർബന്ധമാക്കിയത്??
a) 5 വയസ്സ്
b) 4 വയസ്സ്
c) 6 വയസ്സ്
d) 7 വയസ്സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജനുവരി എട്ടിന് ലോകസഭ പാസാക്കിയ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ 2019 എത്ര വർഷം ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയവർക്കാണ് പൗരത്വം അനുവദിക്കുന്നത്??
a) 5
b) 6
c) 15
d) 10
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിക്കാൻ കെ പി സി സി യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന സമ്മേളനം

?
a) ഒറ്റപ്പാലം
b) പൊന്നാനി
c) തൃശൂർ
d) വടകര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ പെൻഷൻപ്രായം 60 വയസ്സിൽ നിന്ന് 62 ആക്കി ഉയർത്തിയ ഭേദഗതി??
a) 13
b) 15
c) 17
d) 19
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാക്കോരി ഗൂഢാലോചന കേസിലെ നേതൃത്വം നൽകിയ വിപ്ലവകാരി??
a) രാം പ്രകാശ് ബിസ്മിൽ
b) ഉല്ലാഖാൻ
c) ലാലാ ഹാർദയാൽ
d) ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
We must be honest and fair …… everyone.?
a) At
b) To
c) With
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റാണാ പ്രതാപിന്റെ കുതിരയുടെ പേര്??
a) സാരംഗി
b) പഞ്ചകല്യാണി
c) ബാദൽ
d) ചേതക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംസ്ഥാന മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണറുടെ കാലാവധി?
a) 6 വർഷം
b) 5 വർഷം
c) 3 വർഷം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I am more lonelier (1)/here than (2)/ I was in the USA. (3)/ No error. (4)?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Anil….. up at 5 a.m. everyday.?
a) Get
b) Is getting
c) Gets
d) Wake
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെപ്രശസ്തമായ പാമ്പ് വളർത്തൽ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?
a) പയ്യാമ്പലം
b) പറശ്ശിനിക്കടവ്
c) പഴയങ്ങാടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ONGC രൂപീകൃതമായ വർഷം ഏതാണ്?
a) 1957
b) 1956
c) 1954
d) 1953
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🏏 ട്വന്റി 20 ക്രിക്കറ്റിൽ 500 മത്സരങ്ങൾ കളിക്കുന്ന ആദ്യ താരം..??
a) (B) രോഹിത് ശർമ
b) (C) എബി ഡിവില്ലേഴ്സ്
c) (A) ക്രിസ് ഗെയിൽ
d) (D) പൊള്ളാർഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Qtn- നർമ്മദ നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്തു നിന്നാണ് ??
a) ഛത്തീസ്ഗഡ്
b) ഒഡീഷ
c) മധ്യപ്രദേശ്
d) മഹാരാഷ്ട്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി ആദ്യമായി ഭാരതരത്നം നേടിയ വനിത??
  a) ഇന്ദിരാഗാന്ധി
  b) സരോജിനി നായിഡു
  c) അരുണ ആസഫലി
  d) വിജയലക്ഷ്മി പണ്ഡിറ്റ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഏത്തവാഴ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം?
  a) വെള്ളാനിക്കര
  b) വഴുതക്കാട്
  c) പട്ടാമ്പി
  d) കണ്ണാറ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  രോഗം എന്ന് അർത്ഥം വരാത്ത പദം?
  a) വ്യാധി
  b) ആതപം
  c) ആമയം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഏലത്തോട്ടം?
  a) വണ്ടൻമേട്
  b) മൈലാടുംപാറ
  c) പാമ്പാടുംപാറ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഭാരതീയ മഹിളാ ബാങ്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്?
  a) രാംനാഥ് കോവിന്ദ്
  b) പ്രണബ് മുഖർജി
  c) മൻമോഹൻ സിംഗ്
  d) നരേന്ദ്ര മോദി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  വനസ്പതി നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം?
  a) നൈട്രജൻ
  b) ഓക്സിജൻ
  c) ഹൈഡ്രജൻ
  d) ഹീലിയം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കാവാലം നാരായണപ്പണിക്കർ രചിച്ച നാടകം ഏത്?
  a) ദൈവത്താർ
  b) കൂട്ടുകൃഷി
  c) കാഞ്ചനസീത
  d) പാട്ടബാക്കി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  900 അന്താരാഷ്ട്ര ഏകദിന മത്സരങ്ങൾ കളിക്കുന്ന ആദ്യ രാജ്യം??
  a) ഓസ്‌ട്രേലിയ
  b) ഇംഗ്ലണ്ട്
  c) ഇന്ത്യ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ആഗമ സന്ധിക്ക് ഉദാഹരണം ഏത്?
  a) അല്ലെങ്കിൽ
  b) കണ്ണീർ
  c) വെള്ളില
  d) വഴിയമ്പലം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ജമ്മു പട്ടണത്തെ രണ്ടായി വിഭജിച്ച് കൊണ്ട് ഒഴുകുന്ന നദി??
  a) ജലം
  b) ശ്യോക്ക്
  c) താവി
  d) സിന്ധു
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  വിനോദസഞ്ചാരത്തെ കേരള സർക്കാർ വ്യവസായമായി അംഗീകരിച്ച വർഷം?
  a) 1991
  b) 1990
  c) 1988
  d) 1986
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾക്കായി “മുഖ്യമന്ത്രി സ്വരോസ്‌ഗർ യോജന “ ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം??
  a) ഉത്തരാഖണ്ഡ്
  b) ഉത്തർപ്രദേശ്
  c) പഞ്ചാബ്
  d) ഒഡീഷ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  തദ്ധിതത്തിൽ പെടുന്നത് ഏത്?
  a) മണ്ടത്തം
  b) ഇരിയ്ക്കുക
  c) കുടിച്ച
  d) കണ്ടു
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു?
  a) ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ്
  b) സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹ
  c) ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനം ??
  a) ജൂൺ 23
  b) ജൂലൈ 21
  c) ജൂൺ 21
  d) ജൂലൈ 23
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഐസ്‌ലാന്റ് ഏത് സമുദ്രത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയുന്നു :?
  a) ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം
  b) പസഫിക്
  c) അറ്റ്ലാന്റിക്
  d) ആർട്ടിക്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ എന്റെ ജന്മനാടാണ് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്?
  a) യൂറിഗഗാറിൻ
  b) സുനിത വില്യംസ്
  c) കല്പന ചൗള
  d) രാകേഷ് ശർമ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  തീ പിടിച്ചാൽ ഒരു വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എന്താണെന്ന് അറിയാനായി സ്വന്തം വീടിന്റെ ധാന്യപ്പുരക്ക് തീയിട്ട ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര്

?
a) ഐൻസ്റ്റീൻ
b) ഐസക് ന്യൂട്ടൺ
c) ആർക്കമിഡീസ്
d) തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏഷ്യൻ ഫുട്ബോൾ കോൺഫെഡറേഷൻ 2022 ലെ വനിതാ ഏഷ്യൻ കപ്പിന്റെ വേദിയായി തെരഞ്ഞെടുത്ത രാജ്യം

[ ]?
a) ജപ്പാൻ
b) ചൈന
c) ഇന്ത്യ
d) ബംഗ്ലാദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Let us play —– chess ?
a) . no article
b) the
c)  a
d)  an
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സയ്യിദ് സനാഉല്ലാ മക്തി തങ്ങളുടെ ജന്മസ്ഥലം

?
a) മമ്പുറം
b) വെളിയങ്കോട്
c) ചാവക്കാട്
d) പാമ്പാടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
✒️ഗണകൻ??
a) ഗണികി
b) ഗണിക
c) ഗണക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പരിക്രമണ വേഗത കുറഞ്ഞ ഗ്രഹം?
a) ഭൂമി
b) ബുധൻ
c) നെപ്ട്യൂൺ
d) ശുക്രൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം?
a) അനിമോളജി
b) സീസ്മോളജി
c) നെഫ്രോളജി
d) നെഫോളോജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Spelling?
a) Ignominous
b) Ignominious
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗാന്ധിജി എത്ര തവണ കേരളം സന്ദർശിച്ചിരുന്നു?
a) 5
b) 4
c) 3
d) 6
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ യാത്ര പറയാതെ ‘ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവ്??
a) എം വി ശ്രേയംസ് കുമാർ
b) അറിയില്ല
c) വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ
d) കെ വി മോഹൻ കുമാർ
e) എം വി വീരേന്ദ്ര കുമാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഹാ പ്രയാൺ ഘട്ട് ആരുടെ അന്ത്യവിശ്രമസ്ഥലമാണ്?
a) ആർ വെങ്കിട്ടരാമൻ
b) ഗ്യാനി സെയിൽ സിംഗ്
c) ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സതേൺ എയർ കമാൻഡ് ആസ്ഥാനം?
a) ബംഗളൂരു
b) തിരുവനന്തപുരം
c) ഗാന്ധിനഗർ
d) പൂന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അലിഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കേരളത്തിലെ ആസ്ഥാനം?
a) നിലമ്പൂർ
b) തിരൂർ
c) പെരിന്തൽമണ്ണ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വൃക്കയിലെ കല്ല് രാസപരമായി എന്താണ്?
a) കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ്
b) കാശ് ഫോസ്ഫേറ്റ്
c) കാൽസ്യം ഓക്സലേറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുഗന്ധഗിരി പ്രൊജക്റ്റ്‌ എവിടെയാണ്?
a) തൃശ്ശൂർ
b) വയനാട്
c) കോഴിക്കോട്
d) ഇടുക്കി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഞ്ഞ + മുത്ത് =മഞ്ഞമുത്ത് ഇവിടെ മ ഇരട്ടികാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്?
a) മ ശിഥിലാക്ഷരം ആയതു കൊണ്ട്
b) മഞ്ഞ വിശേഷണമയത് കൊണ്ട്
c) മഞ്ഞ കേവല ധാതു ആയതുകൊണ്ട്
d) ഞ്ഞ ശിഥിലാക്ഷരം ആയതു കൊണ്ട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He was too worried____.?
a) not to sleep
b) that he slept
c) to sleep
d) so that he can’t sleep
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
As soon as tne minister arrived, the meeting__?
a) Begun
b) Has begun
c) Began
d) Had begun
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൂഷിക വംശ ത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയായിരുന്നു?
a) പൈതൽ മല
b) ഏഴിമല
c) മാടായിപ്പാറ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ്

?
a) കെ കേളപ്പൻ
b) എ കെ ജി
c) മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിരഞ്ജനയുടെ ‘ചിരസ്മരണ’ എന്ന നോവലിന്റെ പശ്ചാത്തലമായ ചരിത്ര സംഭവം?(Talent Academy)?
a) വാഗണ്‍ ട്രാജഡി
b) മലബാര്‍ കലാപം
c) വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം
d) കയ്യൂര്‍ സമരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചൈനീസ് ചക്രവര്‍ത്തിയായ കുംബ്ലൈഖാന്‍റെ നയതന്ത്ര പ്രതിനി ധിയായി ഇന്ത്യ സന്ദര്‍ശിച്ച യൂറോ പ്യന്‍ സഞ്ചാരി

A) ഫാഹിയാന്‍ B) വെര്‍ണിയര്‍ C) മാര്‍ക്കോപോളോ D) ക്യാപ്റ്റന്‍ ഹോക്കിന്‍സ്?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സസ്യാഹാരത്തിൽ ഊടെ ലഭിക്കുകയും എന്നാൽ മനുഷ്യനു ദഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തതുമായ ഒരുതരം ധാന്യകമാണ്?
a) നാരുകൾ
b) പ്രോട്ടീനുകൾ
c) ലൂക്കോസ്
d) വിറ്റാമിനുകൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എറിത്രോസൈറ്റിന്‍റെ ആയൂര്‍ദൈര്‍ഘ്യം എത്ര?(Talent Academy)?
a) 120 ദിവസം
b) 20 ദിവസം
c) 100 ദിവസം
d) 80 ദിവസം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Spot the odd one?
a) Mew
b) Chirp
c) Bleat
d) Bleap
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വർഷം?
a) 2016
b) 2017
c) 2018
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബാഡ് മണി ഡ്രൈവ് ഗുഡ് മണി ഔട്ട് എന്ന് നിയമത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്?
a) തോമസ് ഗ്രഷം
b) കാൾ മാക്സ്
c) പീറ്റർ വി വാക്കർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(6) രാജകീയ ദ്രാവകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്..??
a) (A) സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്
b) (B) അസറ്റിക് ആസിഡ്
c) (C) അക്വേറീജിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാർലിമെന്റിലെ പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷൻ?
a) രാഹുൽ ഗാന്ധി
b) കെ.മുരളീധരൻ
c) രഞ്ജൻ ചൗധരി
d) നിർമല സീതാരാമൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സില്‍ക്ക് റൂട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചുരം ??
a) നാഥുല
b) ഷിപ്കില
c) സോജില
d) ഖൈബര്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൈലന്റ്‌വാലി ദേശീയോദ്യാനം ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്തതാര്??
a) നരസിംഹറാവു
b) രാജീവ് ഗാന്ധി
c) നീലം സഞ്ജീവ് റെഡ്‌ഡി
d) ഇന്ദിരാഗാന്ധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബീജസംയോഗം നടക്കാതെ തന്നെ അണ്ഡാശയങ്ങൾ ഫലങ്ങളായി മാറുന്ന പ്രക്രിയ?
a) ക്രമഭംഗം
b) കായിക പ്രജനനം
c) പാർത്തനോകാർപി
d) ഊനഭംഗം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആന്ധ്രപ്രദേശ് സംസ്ഥാനത്തിന് പുഷ്പം?
a) ആമ്പൽ
b) റോസ്
c) മുല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റൂർക്കേല ഉരുക്ക് നിർമ്മാണശാല പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ്??
a) രണ്ടാം പദ്ധതി
b) മൂന്നാം പദ്ധതി
c) നാലാം പദ്ധതി
d) ഒന്നാം പദ്ധതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
She used to play _ piano.?
a) No Article
b) The
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുഹമ്മദലി ജിന്നയെ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യത്തിന്റെ പ്രതിപുരുഷൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച വ്യക്തി?
a) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
b) ആനി ബസന്റ്
c) മഹാത്മാഗാന്ധി
d) സരോജിനി നായിഡു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇപ്പോഴത്തെ ആന്ധ്രപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ??
a) വൈ എസ് രാജശേഖര റെഡ്‌ഡി
b) വൈ എസ് ജഗൻ മോഹൻ റെഡ്‌ഡി
c) വി എസ് ജഗൻ മോഹൻ റാവു
d) ആർ ചന്ദ്രശേഖര റാവു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ദശരഥി’ എന്നത്?
a) കൃത്ത്
b) കാരകകൃത്ത്
c) തദ്ധിതം
d) കാരകം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓറഞ്ച് ബുക്ക് ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രസിദ്ധീകരണം ആണ്??
a) ജർമ്മനി
b) ഇറ്റലി
c) നെതർലാൻഡസ്
d) ഫ്രാൻസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആൻഡമാനിൽ വച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ വൈസ്രോയി??
a) മേയോ പ്രഭു
b) കാനിംഗ് പ്രഭു
c) ഡൽഹൗസി
d) കാഴ്‌സൻ പ്രഭു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ പഞ്ചായത്തീരാജ് നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം ??
a) മഹാരാഷ്ട്ര
b) രാജസ്ഥാൻ
c) മധ്യപ്രദേശ്
d) ഉത്തർപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ എത്രമത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് ശരത് അരവിന്ദ് ബോബ്‌ഡെ??
a) 47
b) 50
c) 48
d) 49
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He with his parents, friends and other members of his family
present at the meeting.?
a) Have been
b) Have
c) Were
d) Was
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
__
French defeated__ English in the battle?
a) The,an
b) A,a
c) The,the
d) No article
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എൻറെ വക്കീൽ ജീവിതം എന്ന ആത്മകഥ എഴുതിയതാര് ??
a) എൻ കൃഷ്ണപിള്ള
b) സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള
c) ഫാദർ വടക്കൻ
d) തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫെബ്രുവരി വിപ്ലവം നടന്ന മാസം??
a) C) ഏപ്രിൽ
b) B) മാർച്ച്‌
c) D) ഫെബ്രുവരി
d) A) ജനുവരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക്സഭയുടെയും രാജ്യസഭയുടെയും ആദ്യ സംയുക്ത സമ്മേളനം നടന്നത് ഏത് വർഷം ആണ്

(Kerala PSC Q & A)?
a) 1961
b) 1964
c) 1951
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആരുടെ ഭരണകാലത്താണ് തിരുവിതാംകൂറിന് മാതൃക രാജ്യം എന്ന പദവി ലഭിച്ചത്?
a) ഉത്രം തിരുനാൾ
b) സ്വാതി തിരുനാൾ
c) അവിട്ടം തിരുനാൾ
d) ആയില്യം തിരുനാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പന +ഓല =പനയോല സന്ധി ഏത്?
a) ലോഭം
b) ആഗമം
c) ദ്വിത്വ സന്ധി
d) ആദേശം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വാഴ ക്കുളം എന്തിന്‍റെ കൃഷിക്കാണ് പ്രശസ്തം?
a) B) പൈനാപ്പിൾ
b) C) ഏലം
c) D) കരിമ്പ്
d) A) ഏത്തവാഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നദികൾ ഉള്ള ജില്ല ??
a) കാസർഗോഡ്
b) കോഴിക്കോട്
c) തൃശൂർ
d) കണ്ണൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തവയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷ അല്ലാത്തത് ഏതാണ്??
a) സ്വിഫ്റ്റ്
b) യൂനിക്സ്
c) പൈത്തൺ
d) റൂബി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി സ്വീകരിച്ച മോഡൽ?
a) മഹലനോബിസ് ഫോർ സെക്ടർ മോഡൽ
b) കുടുംബാസൂത്രണം മോഡൽ
c) ഗാഡ്ഗിൽ മോഡൽ
d) ഹരോൾഡ് ഡോമർ മോഡൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പഞ്ചായത്തീരാജ് നഗരപാലിക നിയമങ്ങൾ ഭരണഘടനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി

?
a) മൻമോഹൻ സിംഗ്
b) പി വി നരസിംഹറാവു
c) ഇന്ദിരാഗാന്ധി
d) രാജീവ് ഗാന്ധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഈയിടെ അന്തരിച്ച “ശ്യാമള. ജി. ഭാവെ” ഏത് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു??
a) ആതുര സേവനം
b) സാമൂഹ്യസേവനം
c) സംഗീതം
d) പത്രപ്രവർത്തനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
AUTONOMY

(1) slavery (2) subordination (3) dependence (4) submissiveness?
a) 2
b) 1
c) 3
d) 4
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റീഡ് തവളകൾ കാണപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ പ്രദേശം??
a) ചിന്നാർ
b) പീച്ചി - വാഴാനി
c) കക്കയം
d) കടലുണ്ടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താപം ഒരു ഊർജം ആണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ??
a) ജെയിംസ് പ്രെസ്സ് കോട്ട് ജൂൾ
b) ടോറിസെല്ലി
c) സർ തോമസ് ആൽബട്ട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെറ്റായ ജോഡി കണ്ടെത്തുക?
a) സേവാഗ്രാം പ്രോജക്ട് 1936
b) ഇട്ടാവ പ്രോജക്ട് 1946
c) ഗുർഗാവോൺ പ്രൊജക്റ്റ് 1920
d) മാർത്താണ്ഡം പ്രോജക്ട് 1921
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാമകൃഷ്ണപിള്ള സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിന്റെ എഡിറ്ററായ വർഷം??
a) 1906
b) 1908
c) 1907
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്

?
a) മൈക്രോ വേവ്
b) എഡികറന്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊച്ചി കപ്പൽ നിർമ്മാണശാല നിർമ്മിച്ച ആദ്യ കപ്പൽ?
a) റാണി ഗൗരി
b) റാണി പത്മിനി
c) റാണി പവിത്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹിന്ദു-മുസ്‌ലിം ഐക്യത്തിന് മേൽ വീണ ഒരു ബോംബ് ആയിരുന്നു ബംഗാൾ വിഭജനം എന്നു പറഞ്ഞതാര്??
a) ഗാന്ധിജി
b) അംബേദ്കർ
c) സുരേന്ദ്രനാഥ് ബാനർജി
d) ദാദാഭായ് നവറോജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒറ്റവൈക്കോൽ വിപ്ലവത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്?
a) മസനോവ ഫുക്കുവോക്ക
b) സുഭാഷ് പലേക്കർ
c) ആൽബർട്ട് ഹൊവാൾഡ്
d) എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചെങ്കല്‍ മണ്ണിന്‍റെ മറ്റൊരു പേര് ??
a) മരുഭൂമി മണ്ണ്
b) കരിമണ്ണ്
c) ചെമ്മണ്ണ്
d) ലാറ്ററൈറ്റ് മണ്ണ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീജന്യ ദ്വീപായ മജുലി എവിടെ സ്ഥിതി ചെയുന്നു :?
a) മഹാനദി
b) കാവേരി
c) ബ്രഹ്മപുത്ര
d) യമുന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫ്രഞ്ചുകാർ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ വ്യാപാര കേന്ദ്രം സ്ഥാപിച്ചത്?
a) തരങ്ക മ്പടി
b) ചന്ദ്രനഗർ
c) മസൂലിപട്ടണം
d) സൂററ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാറ്റിന്റെ തീവ്രത അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം?
a) സീസ്മോഗ്രാഫ്
b) ബ്യൂഫർട്ട് സ്കെയിൽ
c) അനിമോമീറ്റർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
They _____ for you.?
a) waits
b) is waiting
c) wait
d) are waiting
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. ഗാന്ധിജിയുടെ നവജീവൻ മാസിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഭാഷ??
  a) ഹിന്ദി
  b) ഗുജറാത്തി
  c) ഇംഗ്ലീഷ്
  d) മറാത്തി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  നാഷണൽ ടെലിഫോൺ ഡേ ആയി ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ്?
  a) മെയ് 11
  b) ജൂൺ 13
  c) ഏപ്രിൽ 25
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  എൻറെ ജീവിതകഥ ആരുടെ ആത്മകഥയാണ്

(Kerala PSC Q & A)?
a) സി അച്യുതമേനോൻ
b) തായാട്ട് ശങ്കരൻ
c) എ കെ ഗോപാലൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ISRO യുടെ ആസ്ഥാനത്തിന്റെ പേര്??
a) വായു ഭവൻ
b) അന്തരീക്ഷ ഭവൻ
c) ആകാശ് ഭവൻ
d) ഇവയൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്‌ഥയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ?
a) 352
b) 356
c) 362
d) 360
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവിതാംകൂർന്റെ ജീവരേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി??
a) പമ്പ
b) പെരിയാർ
c) ഭാരതപ്പുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുരുക്ഷേത്രയുദ്ധം നടന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന പ്രദേശം ഇപ്പോൾ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്??
a) ഉത്തർപ്രദേശ്
b) ഹരിയാന
c) ഉത്തരാഖണ്ഡ്
d) പഞ്ചാബ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബോറിന്‍റെ ആറ്റം മാതൃക അടിസ്ഥാനമാക്കിയിരിക്കുന്നത്?
a) വേവ് മെക്കാനിക്സ് തിയറി
b) ന്യൂക്ലിയാര്‍ തിയറി
c) ക്വാണ്ടം തിയറി
d) അനിശ്ചിതത്വ സിദ്ധാന്തം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനയത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണമായ ചേരിചേരാ നയം അന്താരാഷ്ട്രതലത്തില്‍ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ബന്ദൂങ്ങ് സമ്മേളനം നടന്നത് ഏതു രാജ്യത്തുവച്ചാണ്??
a) ഈജിപ്ത്
b) യൂഗോസ്ലാവ്യ
c) ഇന്തോനേഷ്യ
d) ഇന്ത്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
_____rich are proud?
a) No article
b) A
c) An
d) The
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലക്നൗ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന നദീതീരം??
a) രവി
b) സിന്ധു
c) ഗോമതി
d) ഗംഗ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2500 രൂപക്ക് വാങ്ങിയ സൈക്കിൾ 6% നഷ്ടത്തിൽ വിറ്റാൽ ,വിറ്റവില എത്ര?
a) 2250
b) 2350
c) 2659
d) 2359
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സിഗരറ്റ് ലൈറ്റുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം ഏത്??
a) മീഥെയ്ൻ
b) ഈഥേയ്ൻ
c) എൽപിജി
d) ബ്യുട്ടേയ്ൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഡിഫ്തീരിയ രോഗത്തിന് കാരണമായ ബാക്ടീരിയ?
a) കോറിനി ബാക്ടീരിയം
b) യേഴ്‌ സീനിയ
c) ലെപ്റ്റോസ്പൈറ
d) സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവനന്തപുരത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നദി?
a) നെയ്യാർ
b) വാമനപുരം
c) കല്ലാർ
d) കരമന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അയ്യപ്പൻ എന്ന യഥാർത്ഥ പേരുള്ള കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യപരിഷ്കർത്താവ് അറിയപ്പെടുന്ന പേര്?
a) ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ
b) പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ
c) ശ്രീനാരായണഗുരു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെറ്റായ ജോഡി ഏത് :?
a) ആർട്ടിക്കിൾ 368- ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി
b) ആർട്ടിക്കിൾ 52 - രാഷ്‌ട്രപതി
c) ആർട്ടിക്കിൾ 108 - ധനകാര്യ ബിൽ
d) ആർട്ടിക്കിൾ 165 - അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
70-ാമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിന്‍റെ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നത്

A) ആസിയാന്‍ രാഷ്ട്രതലവന്‍മാര്‍ B) സിറില്‍ റമഫോസ C) ഇമ്രാന്‍ഖാന്‍ D) ഷെയ്ഖ് ഹസീന?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക പ്രകാശ ദിനം

(International Day of Light )?
a) മെയ് 17
b) മെയ് 15
c) മെയ് 16
d) മെയ് 18
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The science of meaning and effects of words is called?
a) Verbology
b) Correlative science
c) Semantics
d) Phonetics
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിദേശവാർത്തകൾക്കുവേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷ് വാർത്താ ഏജൻസിയായ റോയിട്ടേഴ്സുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ പത്രം??
a) Manorama
b) Desabhimani
c) Mathruboomi
d) Kerala Koumudhi
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Antonym of the word ‘Orient’?
a) Occident
b) Discord
c) Acquit
d) Timid
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു പ്രദേശത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഏതാണ്ട് എത്ര വർഷത്തെ ദിനാന്തരീക്ഷ സ്ഥിതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ് അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ നിർണയിക്കുന്നത്?
a) 25 വർഷം
b) 35 വർഷം
c) 15 വർഷം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ന്യൂക്ലിയസിൽ ന്യൂട്രോൺ ഇല്ലാത്ത മൂലകം?
a) നൈട്രജൻ
b) ലിഥിയം
c) ഹൈഡ്രജൻ
d) ഇവയൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ അണക്കെട്ട് ആയ ഹിരാക്കുഡ് അണക്കെട്ട് ഏത് നദിയിലാണ്?
a) ദാമോദർ
b) മഹാനദി
c) സത്ലജ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Nephew?
a) Nephew s
b) Nieces
c) Niece
d) Nicess
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആകാശത്തിലെ നിയമജ്ഞൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) ടോളമി
b) ഇവരാരുമല്ല
c) ജോഹന്നാസ് കെപ്ലർ
d) സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിൻസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ തലത്തിൽ അഴിമതി തടയുന്നതിനായി രൂപം നൽകിയ സ്ഥാപനം :?
a) വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ
b) ലോക്പാൽ
c) ഇ ഗവേൺസ്
d) ലോകായുക്ത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which part of Indian constitution deals with Union Territories??
a) Part VII
b) Part VIII
c) Part VI
d) Part IX
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൊട്ടാസ്യം മൂലകത്തിന്റെ ലാറ്റിൻ നാമം??
a) അർജെന്റം
b) നാട്രിയം
c) കാലിയം
d) കൂപ്രം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മന്ത്രി പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ പത്രപ്രവർത്തകർ വിസ്മയിച്ചു എന്ന വാക്യത്തിൽ പേരച്ചം ഏത്?
a) വിസ്മയിച്ചു
b) പത്രപ്രവർത്തകർ
c) പറഞ്ഞ
d) വാക്കുകൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ നാവിക സേനക്കായി ISRO വികസിപ്പിച്ച വാർത്താവിനിമയ ഉപഗ്രഹം??
a) ജിസാറ്റ്‌ -5
b) ജിസാറ്റ്‌ -3
c) ജിസാറ്റ്‌ -7
d) ജിസാറ്റ്‌ -6
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കാർട്ടൂൺ മ്യൂസിയം സ്ഥാപിതമായ സ്ഥലം

?
a) കായംകുളം
b) തൃപ്പൂണിത്തറ
c) തൃശ്ശൂർ
d) കൊല്ലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
6 × 0.6 × 0.006 ന്‍റെവില??
a) 21.6
b) 0.0216
c) 2.16
d) 6.66
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും വലിയ 4 അക്ക സംഖ്യയും ഏറ്റവും ചെറിയ 5 അക്ക സംഖ്യയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമെത്ര??
a) 100
b) 1
c) 1000
d) 0
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓംബുഡ്സ്മാൻ എന്ന ആശയം അംഗീകരിച്ച ആദ്യ കോമൺവെൽത്ത് രാജ്യം :?
a) ഫ്രാൻസ്
b) ന്യൂസ്‌ലാൻഡ്
c) സ്വീഡൻ
d) ആസ്‌ട്രേലിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സയന്സ് സിറ്റി?
a) കുറവിലങ്ങാട്
b) ഉഴവൂർ
c) പെരുന്ന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോവിഡ് ചെറുത്തു നിൽപ്പിനു ഏതു രാജ്യവുമായാണ് 1709 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക പേക്കേജിൽ ഇന്ത്യ ഒപ്പ് വച്ചത്?
a) യു എസ് എ
b) ഫ്രാൻസ്
c) യു കെ
d) റഷ്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വൈഫൈ നഗരം?
a) കൊൽക്കത്ത
b) ബംഗളൂരു
c) ഹൈദരാബാദ്
d) മുംബൈ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2022 ലെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് വേദി?
a) ബർമിംഗ്ഹാം
b) Glassco
c) ഗോൾഡ് കോസ്റ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദൈവത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം എന്ന് അറിയപെടുന്ന ജില്ല??
a) (C) കൊല്ലം
b) (D) ഇടുക്കി
c) (A) കണ്ണൂർ
d) (B) കാസർഗോഡ്‌
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A ——-of Penguins??
a) Rockery
b) Cluster
c) Pack
d) Flight
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ടോക്കിയോ ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമാണ്??
a) ചൈന
b) ജപ്പാൻ
c) സൈബീരിയ
d) മംഗോളിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനാസ് നാഷണൽ പാർക്കിലെ സംരക്ഷിത മൃഗം??
a) ഇവയൊന്നുമല്ല
b) ഡാൻസിങ് ഡീർ
c) ഒറ്റക്കൊമ്പൻ കാണ്ടാമൃഗം
d) റോയൽ ബംഗാൾ കടുവ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഹിറ്റ്ലർ ആദ്യം ആക്രമിച്ച രാജ്യം??
a) റഷ്യ
b) ജപ്പാൻ
c) പോളണ്ട്
d) ഫ്രാൻസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡാമുകളില്‍ ജലം അതിന്‍റെ മര്‍ദ്ദം കൂടുതല്‍ ചെലുത്തുന്നത്?
a) എല്ലാ ദിശകളിലേക്കും
b) താഴേക്ക്
c) മുകളിലേക്ക്
d) വശങ്ങളിലേക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉമ്മാച്ചു എന്ന പ്രശസ്ത നോവലിനെ കർത്താവ് ആര്?
a) പി കേശവദേവ്
b) പി സി കുട്ടികൃഷ്ണൻ
c) സി രാധാകൃഷ്ണൻ
d) എം ടി വാസുദേവൻ നായർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോശ ഘടകങ്ങളും അവയുടെ അപരനാമങ്ങളും കൊടുത്തതിൽ തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഏത്?
a) കോശ മസ്തിഷ്കം ന്യൂക്ലിയസ്
b) കോശസ്ഥികൂടം -അന്തർദ്രവ്യജാലിക
c) കോശത്തിലെ ട്രാഫിക് പോലീസ്- റൈബോസോം
d) കോശ കെമിക്കൽ ഫാക്ടറി മൈറ്റോകോൺട്രിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡാര്‍വിന്‍ ദിനം:?
a) ഫെബ്രുവരി 4
b) ഫെബ്രുവരി 12
c) ഫെബ്രുവരി 1
d) ഫെബ്രുവരി 8
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവളം ആയ ഫാക്ടംഫോസ് അമോണിയം ഫോസ്ഫേറ്റിന്റെയും ഏതിന്റേയും മിശ്രിതമാണ്?
a) പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ്
b) അമോണിയം സൾഫേറ്റ്
c) സോഡിയം നൈട്രേറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യ എത്ര തവണ ലോകസുന്ദരിപ്പട്ടം നേടിയിട്ടുണ്ട്?
a) 5
b) 6
c) 7
d) 8
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദ്രാവാണാങ്കം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലോഹം??
a) വെള്ളി
b) ടങ്സ്റ്റൺ
c) ടൈറ്റാനിയം
d) മെർക്കുറി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉത്തരദ്രുവത്തിൽ ആദ്യമായി കാലുകുത്തിയ വ്യക്തി??
a) ചാൾസ് ഫാമിലി
b) വാസ്കോഡഗാമ
c) ക്യാപ്റ്റൻ കുക്ക്
d) റോബർട്ട് പിയറി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Pick out the correct sentence:?
a) I prefer coffee than tea
b) Politics have divided the country
c) Sun rises in east
d) He goes to bed at ten in the night
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെറ്റായ ജോഡി ഏത്?
a) സോഡിയം കറിയുപ്പ്
b) ഇരുമ്പ് ഇലക്കറികൾ
c) കാൽസ്യം ഏത്തപ്പഴം
d) അയഡിൻ- പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ താപം ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന നിറം??
a) വയലറ്റ്
b) ചുവപ്പ്
c) കറുപ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിദ്യുച്ഛക്തി ഏത് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു

?
a) മെയിൻ ലിസ്റ്റ്
b) കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ്
c) യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ്
d) സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വധൂവരന്മാർ?
a) തല്പുരുഷൻ
b) ദ്വിഗു സമാസം
c) ദ്വന്ദ സമാസം
d) കർമ്മധാരയൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ജനസംഖ്യയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏത്

?
a) ബീഹാർ
b) മഹാരാഷ്ട്ര
c) ആന്ധ്ര പ്രദേശ്
d) പശ്ചിമബംഗാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Everyone was silent, ___??
a) Was they
b) Wasn’t they
c) Weren’t they
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ബെൽ മ്യൂസിയം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്?
a) Thiruvananthapuram
b) Thirupathi
c) Puri
d) Ujjain
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക കടുവ ദിനം??
a) ജൂലൈ 28
b) ജൂലൈ 29
c) ഓഗസ്റ്റ് 28
d) ഓഗസ്റ്റ് 29
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആധുനിക ഇന്ത്യന്‍ നൃത്തത്തിന്‍റെ പിതാവ് എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ??
a) കോട്ടയത്ത് തമ്പുരാന്‍
b) മാനവേദന്‍ രാജാവ്
c) കൊട്ടാരക്കര തമ്പുരാന്‍
d) ഉദയ് ശങ്കര്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മരുഭൂഖണ്ഡം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭൂഖണ്ഡം?
a) അന്റാർട്ടിക്ക
b) ആസ്ട്രേലിയ
c) യൂറോപ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാജ്യസഭയുടെയും ലോക്‌സഭയുടെയും സംയുക്ത സമ്മേളനത്തിന് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് :?
a) ലോകസഭ സ്പീക്കർ
b) രാഷ്‌ട്രപതി
c) രാജ്യസഭ സ്പീക്കർ
d) ഉപരാഷ്ട്രപതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാർലമെൻറിൽ ഇരുസഭകളുടെയും ആദ്യത്തെ സംയുക്ത സമ്മേളനം വിളിച്ചുചേർത്ത രാഷ്ട്രപതി ആര് ]?
a) - വിവി ഗിരി
b) - ഡോ രാജേന്ദ്രപ്രസാദ്
c) - സക്കീർ ഹുസൈൻ
d) ഡോ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കരുതൽ തടങ്കൽ ആക്കിയ ഒരു വ്യക്തിയെ വിചാരണ കൂടാതെ എത്ര കാലം വരെ തടവിൽ വയ്ക്കാൻ കഴിയും (Subi)?
a) പരിധി ഇല്ല
b) 6 മാസം
c) 1 വർഷം
d) 3 മാസം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പമ്പ നദി ഒഴുകി ചേരുന്നത് എവിടെയാണ് :?
a) അറബിക്കടൽ
b) പരവൂർ കായൽ
c) അഷ്ടമുടി കായൽ
d) വേമ്പനാട്ട് കായൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കണ്വതീര്‍ഥ ബീച്ച് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല

A) തൃശൂര്‍ B) കോഴിക്കോട് C) കണ്ണൂര്‍ D) കാസര്‍ഗോഡ്?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രോജക്ട് ടൈഗർ വർഷം?
a) 1973
b) 1927
c) 1980
d) 1972
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കണ്ടത്തിൽ വർഗീസ് മാപ്പിള മായി ബന്ധപ്പെട്ട പത്രം?
a) കേരളമിത്രം
b) കേരളകൗമുദി
c) കേരളപത്രിക
d) കേരള സഞ്ചാരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അറബിക്കടലിൽ “ഉംപുൻ “ നു ശേഷം പുതുതായി രൂപം കൊള്ളുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റ്?

CA?
a) സാഗർ
b) നിസർഗ്ഗ
c) വർധ
d) ഹുദ് ഹുദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Akane yamaguchi ഏത് രാജ്യക്കാരിയാണ്?
a) ജപ്പാൻ
b) കൊറിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which of the following do not belong to the group?
a) Nourish
b) Govern
c) Act
d) Appoint
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കയ്യൂർ സമരം നടന്ന വർഷം??
a) 1936
b) 1946
c) 1940
d) 1941
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ സഹായത്താൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന “ ചുക്ല” പ്രൊജക്റ്റ് എവിടെയാണ്? ]?
a) - ഭൂട്ടാൻ
b) - ശ്രീലങ്ക
c) - ബംഗ്ലാദേശ്
d) - നേപ്പാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Odd one out?
a) Geese
b) Fungus
c) Media
d) Data
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
On which day Indian national Congress founded ?

?
a) 24 December 1885
b) 28 December 1885
c) 27 December 1885
d) 26 December 1885
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വളർച്ച ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാണ്??
a) സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ
b) ഓക്സിടോസിൻ
c) വാസോപ്രസിൻ
d) കാൽസിടോണിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻറെ പിതാവ്??
a) റോബർട്ട് റൈറ്റ്
b) ഫെഡറിക് നിക്കോൾസൺ
c) റിച്ചാർഡ് ഓവൻ
d) റോബർട്ട് ഓവൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ നദികളുടെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി??
a) ഗോദാവരി
b) കോസി
c) മഹാനദി
d) ദാമോദർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശുദ്ധവായു ശ്വസിക്കാൻ ആയി ഓക്സിജൻ പാർലർ ആരംഭിച്ച റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ?
a) ചെന്നൈ സെൻട്രൽ
b) നാസിക്
c) ഗുവാഹത്തി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Akash ___ completed the poll?
a) Had
b) Have
c) Has
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ്?
  a) അന്തരീക്ഷ ഭവൻ
  b) നിർവാചൻ സദൻ
  c) ആനന്ദ ഭവൻ
  d) യോജന ഭവൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  അർജന്റീന ഗാന്ധി?
  a) സൈമൺ ബൊളിവർ
  b) ജോമോ കെനിയാത്ത
  c) ചെഗുവേര
  d) ക്രോമ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Which section of the IT Act was squashed by the Supreme Court in the Shreya Singhal versus Union of India case??
  a) Section 66B
  b) Section 66A
  c) Section 69A
  d) Section 79A
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  In the eye colour vision is effected by the presence of:?
  a) Choroid coat
  b) Sclerotic coat
  c) Rods
  d) Cones
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇടിനാദം സമാസം ഏത്?
  a) തല്പുരുഷൻ
  b) ബഹുവൃഹീ
  c) ദ്വന്ദൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  അരിയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആസിഡ്??
  a) ഫൈറ്റിക് ആസിഡ്
  b) കാപ്രിക് ആസിഡ്
  c) അസ്കോർബിക് ആസിഡ്
  d) ഫോമിക് ആസിഡ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  A lot of trees were blown __ in the recent storms?
  a) Away
  b) Off
  c) Down
  d) In
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  രാജൻ കേസ് മൂലം മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ട നേതാവ്?
  a) എ കെ ആൻറണി
  b) കെ കരുണാകരൻ
  c) കെഎം മാണി
  d) സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  സ്ഥിരം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്നത് താഴെ കൊടുത്തവയിൽ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു?
  a) പ്രധാനമന്ത്രി
  b) ഉദ്യോഗസ്ഥവൃന്ദം
  c) മന്ത്രിമാർ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  World TB Day??
  a) 25 march
  b) 23 march
  c) 24 march
  d) 22 march
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  രാംനാഥ് ഗോവിന്ദ് രാഷ്ട്രപതി ആവുന്നതിനു മുമ്പ് ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ ഗവർണർ ആയിരുന്നു??
  a) ഉത്തർപ്രദേശ്
  b) കേരളം
  c) ബീഹാർ
  d) തമിഴ്നാട്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക് അല്ലാത്തത് ഏത്?
  a) ഫെഡറൽ ബാങ്ക്
  b) സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്
  c) ഇസാഫ്
  d) കാത്തലിക് സിറിയൻ ബാങ്ക്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പൂർണ്ണമായും സമുദ്രത്തൽ ചുറ്റപ്പെട്ട കരഭഗം?
  a) ജപ്പാൻ
  b) Nepal
  c) മാലിദ്വീപ്
  d) ചൈന
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  എത്രാമത്തെ ക്രോമസോം ജോഡിയുടെ തകരാർ മൂലമാണ് മംഗോളിസം ഉണ്ടാകുന്നത്??
  a) 22
  b) 20
  c) 21
  d) 23
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ജനൽ കമ്പികൾ വിറകൊള്ളുന്നത് കാരണം ഏത് പ്രതിഭാസമാണ്??
  a) അനുനാദം
  b) അനുദൈർഘ്യം
  c) ഡോപ്ലർ എഫക്ട്
  d) അനുപ്രസ്ഥം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരാത്ത ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം??
  a) മണിപ്പൂർ
  b) നാഗാലാന്റ്
  c) ഹരിയാന
  d) മിസോറാം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 2. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നിട്ടും മന്ത്രിസഭ നിലവിൽ വരാത്ത വർഷം? [PSC RANK MASTERS]?
  a) 1965
  b) 1969
  c) 1974
  d) 1979
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കേരളത്തിൽ റൈസ് ടെക്നോളജി പാർക്ക് നിലവിൽ വരുന്ന ജില്ല

?
a) മലപ്പുറം
b) ആലപ്പുഴ
c) പാലക്കാട്
d) തൃശ്ശൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പക്ഷി സങ്കേതം ആയ തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതം നിലവിൽ വന്നത്?
a) 1978
b) 1984
c) 1983
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യുനെസ്കോ പൈതൃക സ്മാരകങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനുള്ള കുറഞ്ഞ നിരക്ക്??
a) A. 10rs
b) B. 7rs
c) C. 5rs
d) D. 1rs
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രിയെ നിയമിക്കുന്നതാര്??
a) ലഫ്. ഗവര്‍ണര്‍
b) പ്രധാനമന്ത്രി
c) പ്രസിഡൻറ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ഓര്‍മ്മയുടെ തീരങ്ങളില്‍’ ആരുടെ കൃതിയാണ്?

A) ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ് B) തകഴി C) ബഷീര്‍ D) എ.പി. ഉദയഭാനു?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി??
a) LIC
b) ഹിന്ദുസ്ഥാൻ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി
c) ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ്  കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ
d) ഓറിയൻറൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓഗസ്റ്റ് വാഗ്ദാനം മുന്നോട്ടുവച്ച വൈസ്രോയി?
a) ലിൻലിത്ഗോ പ്രഭു
b) മേയോ പ്രഭു
c) ലിട്ടൺ പ്രഭു
d) റിപ്പൺ പ്രഭു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ്?
a) മിനർവാ മിൽ
b) ജോസഫ് ഷൈൻ
c) ഗോലക്നാഥ്
d) ബൊമ്മായ് കേസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ഗ്രീഷ്മ കാലം

?
a) ജൂലൈ - ആഗസ്റ്റ്‌
b) മെയ്‌ - ജൂൺ
c) ജനുവരി - ഫെബ്രുവരി
d) മാർച്ച്‌ - ഏപ്രിൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും ഉയർന്ന ദ്രവണാങ്കം ഉള്ള ലോഹം??
a) മെർക്കുറി
b) ടങ്സ്റ്റൻ
c) ലിഥിയം
d) സോഡിയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
In U.S.A. the President is elected by?
a) Universal Adult Franchise
b) The House of Representatives
c) The Congress
d) The Senate
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രഥമ ശ്രേഷ്ഠഭാഷ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് ആര്??
a) സുഗതകുമാരി
b) എസ് ഗുപ്തൻ നായർ
c) ദേശമംഗലം രാമകൃഷ്ണൻ
d) വി ആർ പ്രബോധചന്ദ്രൻനായർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇടുക്കി ജില്ല നിലവിൽ വന്നത്??
a) 1980 ജനുവരി 26
b) 1982 ഓഗസ്റ്റ് 15
c) 1972 ജനുവരി 26
d) 1984 ഓഗസ്റ്റ് 15
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മട്ടാഞ്ചേരി ജൂതപ്പള്ളി സ്ഥാപിച്ചത്?
a) 1599
b) 1503
c) 1928
d) 1567
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വത്തവകാശം?
a) 300a
b) 31
c) 330
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The students were advised to “pore over” the lessons thoroughly.?
a) go out
b) go off
c) go down
d) go through
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘പീപ്പിള്‍സ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ചൈനയുടെ’ സ്ഥാപകന്‍

A) ചൗ എന്‍ലായ് B) ക്യാങ്സി C) മാവോസേതൂങ് D) സണ്‍യാത്സണ്‍?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയില്‍ ശരിയായ പദം?
a) നീരാജ്ഞനം
b) നീരാഞ്ജനം
c) നീരാജനം
d) നീലാഞ്ജനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുട്ട ഉല്പാദനത്തിൽ ഒന്നാമതുള്ള രാജ്യം

?
a) ബംഗ്ലാദേശ്
b) ഇന്ത്യ
c) ചൈന
d) പാകിസ്ഥാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പീച്ചി-വാഴാനി അണക്കെട്ടുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്??
a) തൂതപ്പുഴ
b) ചാലക്കുടിപുഴ
c) കേച്ചേരി പുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം അവസാനിച്ച സമയത്തെ തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരി??
a) സേതു ലക്ഷ്മിഭായി
b) ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ
c) ശ്രീ മൂലം തിരുനാൾ
d) അനിഴം തിരുനാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കെ സചിദാനന്ദന്റെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ന കൃതിക്ക് ലഭിച്ച പുരസ്കാരം??
a) കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ്
b) വയലാർ അവാർഡ്
c) ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ്
d) കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ പ്രധാന ചുരം

(Excellence Academy)?
a) ജെല് പലാ
b) ലിപുലെഖ്
c) ഷിപ്കിലാ
d) നാഥുല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജ്ഞാനപീഠം പുരസ്കാരം ലഭിച്ച വനിതകളുടെ എണ്ണം?
a) 8
b) 9
c) 7
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“മനുഷ്യന് ചില മൗലീക അവകാശങ്ങളുണ്ട്, അതിനെ ഹനിക്കാൻ ഒരു ഗവണ്മെന്റ് നും അവകാശമില്ല”- ആരുടെ വാക്കുകളാണ്??
a) തോമസ് പൈൻ
b) ജോൺ സിലി
c) റൂസ്സോ
d) ജോൺ ലോക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He has been working here __ 2002.?
a) Since
b) For
c) Till
d) Before
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക ഹിപ്നോട്ടിസം ദിനം?
a) ജനുവരി 3
b) ജനുവരി 30
c) ജനുവരി 24
d) ജനുവരി 16
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The feminine gender of stag is?
a) Nun
b) Hind
c) Mare
d) Filly
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രകൃതിയില്‍ കാണുന്ന ഏറ്റവും സ്ഥിരതയുളള പദാര്‍ത്ഥം??
a) ടിന്‍
b) സ്വര്‍ണ്ണം
c) ലെഡ്
d) ഇരുമ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
F. P. O എന്നതിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം?
a) Food Production Controller
b) Food Productive Organisation
c) Food Products Order
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Anathemia?
a) Damnation
b) Stipulation
c) Unprecedented
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
? ചിഹ്നം നിർണയിക്കുക?
a) അങ്കുശം
b) ബിന്ദു
c) കാകു
d) വിക്ഷേപിണി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പുകവലി നിരോധിച്ച ആദ്യ നഗരം?
a) ഡൽഹി
b) ദിയു
c) ചണ്ഡീഗഡ്
d) ദാമൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ നാവികസേനാ നിലവിൽ വന്നത്?
a) 1934
b) 1935
c) 1932
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാർലമെന്റ് ആർട്ടിക്കിൾ?
a) 80
b) 79
c) 81
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാകിസ്ഥാനുമായി ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ അതിര്‍ത്തി പങ്കിടുന്ന സംസ്ഥാനം ??
a) പഞ്ചാബ്
b) ഗുജറാത്ത്
c) ബീഹാര്‍
d) രാജസ്ഥാന്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
go for?
a) Command
b) choose
c) bring
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ പരമ്പരാഗത വ്യവസായത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നൽകുന്നത്

?
a) കുരുമുളക്
b) കയർ
c) റബ്ബർ
d) കശുവണ്ടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗ്രാമീണ ചെണ്ടക്കാരൻ എന്ന ചിത്രം ആരുടേതാണ്

?
a) അപനീന്ദ്ര നാഥ ടാഗോർ
b) രാജാ രവിവർമ്മ
c) നന്ദലാൽ ബോസ്
d) അമൃത ഷെർഗിൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Pick the correct spelling?
a) Collaborate
b) Colloborate
c) Colaborate
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താപ്തി നദിയുടെ ഉദ്ഭവ സ്ഥാനം? (Talent Academy)?
a) അമര്‍കാണ്ഡക്
b) നാസിക് കുന്നുകള്‍
c) മുള്‍ട്ടായ് പീഠഭൂമി
d) മഹാബലേശ്വര്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായ വ്യക്തി?
a) തേപറമ്പിൽ രാമകൃഷ്ണൻ
b) സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ
c) ആർ ശങ്കർ
d) അവുഖാദർ കുട്ടിനഹ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെറ്റായപദം കണ്ടെത്തുക

A) ലാഘവം B) ഝടിതി C) നിഘണ്ടു D) ചിലവ്?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏത്??
a) കുത്തുങ്കൽ
b) മണിയാർ
c) മാങ്കുളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുപ്രീംകോടതി റിട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ അധികാരം നൽകുന്ന ഭരണഘടനാ അനുച്ഛേദം?
a) 226
b) 32
c) 153
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ബാക്ടീരിയ മൂലം ഉണ്ടാകാത്ത രോഗം?
a) ചിക്കുൻഗുനിയ
b) കോളറ
c) ടൈഫോയ്ഡ്
d) ടെറ്റനസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മോണോസൈറ്റ് നിക്ഷേപം കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനം ??
a) തമിഴ്നാട്
b) ഗോവ
c) കേരളം
d) കര്‍ണ്ണാടക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരാളുടെ തലച്ചോറിന് ശരാശരി ഭാരം?
a) 2.5 കിലോഗ്രാം
b) രണ്ട് കിലോഗ്രാം
c) 1.5 കിലോഗ്രാം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച ക്രയോജനിക് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആദ്യ വിക്ഷേപണം?
a) PSLV 22
b) GSLV MARK III D1
c) GSLV MARK III ( LVM- 3)
d) PSLV C 37
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മീശാൻ??
a) കെ എസ് കൃഷ്ണപിള്ള
b) എ ബാലകൃഷ്ണ പിള്ള
c) നീലകണ്ഠൻ നമ്പൂതിരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അഗ്നിച്ചിറകുകൾ ആരുടെ ആത്മകഥയാണ്?
a) ഇ കെ നായനാർ
b) വി ഡി സവർക്കർ
c) എം ജി കെ മേനോൻ
d) എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The Sri Lankan Prime Minister arrived at Lal Bahadur Shashtri Airport for his 5-day visit to India (Feb 2020). Where is Lal Bahadur Shashtri Airport located at??
a) Gujarat
b) Assam
c) Uttar Pradesh
d) Andhra Pradesh
e) Uttarakand
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മന്ത്രിമാർ ഇല്ലാതെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഭരണത്തിലിരുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി?
a) പേമഖണ്ടു
b) ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാൻ
c) ബി.എസ്.യെദ്യൂരപ്പ
d) അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. The burglars entered the house — the owner’s absence?
  a) On
  b) After
  c) During
  d) While
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തടാകമായ ടിറ്റിക്കാക്ക ഏതു രാജ്യത്താണ്??
  a) അർജന്റീന
  b) പെറു
  c) പരാഗ്വെ
  d) ബൊളീവിയ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  രാഷ്ട്രപതിയെ ഇംപീച്ച് ചെയ്യുന്നതിനുളള ഭരണഘടനാ വകുപ്പ്?
  a) അനുഛേദം 61
  b) അനുഛേദം 72
  c) അനുഛേദം 63
  d) അനുഛേദം 73
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇന്ത്യയുടെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് എന്ന് മണിപ്പൂരിനെ വിശേഷിപ്പിച്ച വൈസ്രോയി

(Excellence Academy)?
a) ഡഫ്റിൻ
b) ഇർവ്വിൻ
c) കഴ്സൺ
d) റീഡിംഗ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജിയുടെ ആസ്ഥാനം??
a) കോഴിക്കോട്
b) ആലപ്പുഴ
c) തിരുവനന്തപുരം
d) എറണാകുളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആർട്ടിക്കിൾ 368?
a) പൗരത്വം
b) മൗലിക കടമകൾ
c) മൗലിക അവകാശങ്ങൾ
d) ഭരണഘടന ഭേദഗതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പെരുമൺ ദുരന്തം നടന്ന വർഷം?
a) 1988
b) 1984
c) 1986
d) 1980
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവസഭ സ്ഥാപകൻ?
a) ആഗമാനന്ദൻ
b) ആനന്ദതീർത്ഥൻ
c) പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാൾ ലിനേഴ്‌സിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ ജീവശാസ്ത്ര പുസ്തകമാണ് “ സിസ്റ്റമാ നാചുറേ “ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രസിദ്ധമായ പുസ്തകമാണ്?
a) ഫ്ലോറ ഇൻഡിക്ക
b) സ്പീഷീസ് പ്ലാന്റേം
c) മൈക്രോ ഗ്രാഫിയ
d) ഹിസ്റ്റോറിയ ജനറാലിസ് പ്ലാന്റേം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
4.I can not deal ………you?
a) For
b) In
c) With
d) To
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡെയ്സ്ലേഷ്യ ബാധിക്കുന്നത് ശരീരത്തിലെ ഏത് അവയവത്തെയാണ്?
a) ഹൃദയം
b) കണ്ണ്
c) ത്വക്ക്
d) മസ്തിഷ്കം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. IPL 2019 ജേതാക്കൾ??
  a) ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ്
  b) സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ്
  c) മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്
  d) കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ‘കയർ’ എന്ന നോവലിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ പ്രദേശം??
  a) കുട്ടനാട്
  b) വയനാട്
  c) പാലക്കാട്
  d) ഇടുക്കി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  According to the recent IMD report, which state had the highest number of deaths due to unusual weather conditions??
  a) Uttar Pradesh
  b) Bihar
  c) Rajasthan
  d) Himachal Pradesh
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  നിനദം എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം?
  a) വസ്ത്രം
  b) കണ്ണ്
  c) മഴ
  d) നാദം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഗാന്ധിജിയുടെ യങ് ഇന്ത്യയെ മാതൃകയാക്കി 1923 ൽ കെ പി കേശവമേനോൻ കോഴിക്കോട് നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പത്രം

(Kerala PSC Q & A)?
a) പ്രഭാതം
b) മിതവാദി
c) മാതൃഭൂമി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാല്‍ എന്ന അര്‍ഥമില്ലാത്ത പദം?
a) ക്ഷീരം
b) അംഭസ്സ്
c) ദുഗ്ധം
d) പയസ്സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലക്ഷഗംഗ ഏതിന്റെ സങ്കരയിനമാണ്?
a) തക്കാളി
b) കവുങ്ങ്
c) പാവൽ
d) തെങ്ങ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം നടന്ന വർഷം?
a) 1924
b) 1939
c) 1931
d) 1936
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ ആസൂത്രണ കമ്മിറ്റിയുടെ രൂപീകരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്??
a) എം വിശ്വേശ്വരയ്യ
b) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
c) സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ്
d) ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അഞ്ചുമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിലെ ആരാധന മൂർത്തി?
a) വിഷ്ണു
b) ശിവൻ
c) ദുര്യോധനൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ കരിമ്പ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടെയാണ്?
a) അമ്പലവയൽ
b) കണ്ണാറ
c) തിരുവല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം

?
a) 20
b) 12
c) 15
d) 9
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I am …….. university student.

[Police Constable, 2016]?
a) a
b) No article
c) an
d) the
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1️⃣2️⃣ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്കാലത്ത് നിർമ്മിച്ച പ്രധാന അണക്കെട്ട്❓?
a) C. സർദാർ സരോവർ
b) B. ഹിരാക്കുഡ്
c) D. നാഗാർജ്ജുന സാഗർ
d) A. തെഹ് രി ഡാം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വെളുത്ത ഭൂഖണ്ഡം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്??
a) ഓസ്ട്രേലിയ
b) യൂറോപ്പ്
c) വടക്കേ അമേരിക്ക
d) അന്റാർട്ടിക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Name the Gas which is highly responsible for Green House Effect ??
a) Oxygen
b) Nitrogen
c) Xenon
d) Carbon Dioxide
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വത്തവകാശത്തെ മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്ത ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി??
a) 44
b) 42
c) 49
d) 38
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് സാമ്രാജ്യത്തിലെ പ്രസിദ്ധനായ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു കങ്കൻ മൂസ?
a) മംഗോളിയൻ സാമ്രാജ്യം
b) മാലി സാമ്രാജ്യം
c) ടാങ് രാജവംശം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കെ എം മുൻഷി ഭാരതീയ വിദ്യാഭവൻ സ്ഥാപിച്ചവർഷം

?
a) 1938
b) 1950
c) 1941
d) 1922
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
WLL stands for?
a) Wairless local loop
b) Walking loop line
c) Walking land line
d) Wairless loop line
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which edition of Academy Awards were held recently??
a) 90th
b) 91st
c) 92nd
d) 93rd
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘Intuition’ എന്ന വാക്കിനോട് യോജിച്ച മലയാളപദമേത്??
a) അണക്കുക
b) ചിന്തിക്കുക
c) നീട്ടിവെക്കുക
d) ഭൂതോദയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് കോവിഡ് 19 വൈറസ് ബാധ സ്ഥിതീകരിച്ച ആദ്യ മൃഗം??
a) കടുവ
b) പ്രാവ്
c) പൂച്ച
d) നായ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്ന് ചലനാത്മകമാണ് ആദ്യമായി അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്?
a) കോപ്പർ നിക്കസ്
b) പൈതഗോറസ്
c) ഇറാത്തോസ്തനീസ്
d) അരിസ്റ്റാർക്കസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടന പ്രതിവിധികള് അവകാശത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ?
a) ആർട്ടിക്കിൾ 33
b) ആർട്ടിക്കിൾ 32
c) ആർട്ടിക്കിൾ 21
d) ആർട്ടിക്കിൾ 29
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പുറക്കാട് യുദ്ധം നടന്ന വർഷം?
a) 1748
b) 1745
c) 1746
d) 1747
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവുമധികം ട്രാക്ടർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം??
a) പഞ്ചാബ്
b) ഹരിയാന
c) അരുണാചൽ പ്രദേശ്‌
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് ഏതു വിദേശ പട്ടണത്തിലേക്കാണ് ആദ്യമായി ISD ഫോണ്‍ ലഭ്യമായത്??
a) ന്യൂയോര്‍ക്ക്
b) ലണ്ടന്‍
c) പാരീസ്
d) മോസ്കോ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പിരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ശബ്ദം :?
a) അക്ഷരം
b) സന്ധി
c) വർണം
d) ഘോഷം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ഫ്ലാഗ് കോഡ് നിലവിൽ വന്നത് എന്ന്??
a) 2004 ജനുവരി 26
b) 2006 ജനുവരി 26
c) 2001 ജനുവരി 26
d) 2002 ജനുവരി 26
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ശാസ്ത്ര നഗരം??
a) നോയിഡ
b) കട്ടക്
c) ബാംഗ്ലൂർ
d) കൊൽക്കത്ത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം പ്രഖ്യാപിച്ച തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ്?
a) സ്വാതി തിരുനാൾ
b) ചിത്തിര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ
c) കാർത്തിക തിരുനാൾ
d) ആയില്യം തിരുനാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
She doesn’t own_______car?
a) No article
b) A
c) The
d) An
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
SAANS പദ്ധതി ഏത് രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ??
a) കൊറോണ
b) ന്യൂമോണിയ
c) സ്തനാർബുദം
d) ക്ഷയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേന്ദ്ര ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറുടെ കാലാവധി?
a) അഞ്ചുവർഷം/ 65 വയസ്സ്
b) ആറു വർഷം / 70 വയസ്സ്
c) ആറു വർഷം/ 65 വയസ്സ്
d) അഞ്ചു വർഷം/ 70 വയസ്സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
we would have seen it,……..??
a) have we
b) haven’t we
c) Wouldn’t we
d) Didn’t we
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം ആരംഭിച്ച സ്ഥലം

?
a) അഞ്ചുതെങ്ങ്
b) തലശ്ശേരി
c) പയ്യാമ്പലം
d) ചിറയിൻകീഴ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു ശേഷം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സമിതി ഇന്ത്യയുടെ നിയമനിർമ്മാണ സമിതിയായി സമ്മേളിച്ചത്?
a) 1947 ജനുവരി 22
b) 1947 സെപ്റ്റംബർ 17
c) 1947 നവംബർ 17
d) 1947 ഡിസംബർ 6
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരേ ആറ്റോമിക നമ്പറും വ്യത്യസ്ത മാസുമുള്ള ആറ്റങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരെന്ത്

?
a) ഐസോമെറുകുകൾ
b) ഐസൊബാറുകൾ
c) ഐസോടോപ്പുകൾ
d) ഐസോടോണുകൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സരൺ സിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭരണഘടനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഭാഗം

?
a) മൗലികാവകാശങ്ങൾ
b) മൗലിക കടമകൾ
c) ദേശീയ ചിഹ്നം
d) നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019-ലെ മിസ് യൂണിവേഴ്‌സായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സോസിബിനി തുന്‍സി ഏത് രാജ്യക്കാരിയാണ്??
a) ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
b) കെനിയ
c) നൈജീരിയ
d) ഈജിപ്ത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രൈമേറ്റുകളിൽ ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയത്?
a) ഗോറില്ല
b) ചിമ്പാൻസി
c) ഓറങ് ഉറാൻ
d) മനുഷ്യൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയില്‍ നടക്കാനിരുന്ന അണ്ടര്‍ 17 ഫുട്ബോള്‍ ലോക കപ്പിന്‍റെ ഭാഗ്യചിഹ്നം :?
a) ചീറ്റപ്പുലി
b) കടുവ
c) ആന
d) വേഴാമ്പല്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദുർബലമായി മാത്രം കാറ്റുവീശുന്ന 30° - 35° അക്ഷാംശരേഖ പ്രദേശങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത്?
a) നിർവാത മേഖല
b) ഡോൾഡ്രം മേഖല
c) ഹോഴ്സ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പെഗാസസ് സ്പൈവെയർ ഏതു രാജ്യത്തു നിന്ന് ഉള്ളതാണ്

(Kerala PSC Q & A)?
a) അമേരിക്ക
b) ഇസ്രായേൽ
c) റഷ്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാഷ്ട്രീയ ഏകതാ ദിവസ്?
a) ഡിസംബർ 31
b) ഒക്ടോബർ 31
c) ഡിസംബർ 15
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് രാജ്യത്തു നിന്നുള്ള വിദേശ വനിതയായിരുന്നു ഉഷ നാരായണൻ?
a) മ്യാൻമാർ
b) ദക്ഷിണ കൊറിയ
c) തായ്‌ലൻഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ സേവനാവകാശ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന വർഷം?
a) 2013 നവംബർ 1
b) 2012 നവംബർ 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെറ്റായ ജോഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുക?
a) പരാദജീവനം -മാവും ഇത്തിൾ കഞ്ഞിയും
b) കമൻസലിസം -വിളകളും കളകളും
c) ഇരപിടിത്തം -പരുന്തും കോഴിക്കുഞ്ഞും
d) മ്യൂചലിസം - പൂവും പൂമ്പാറ്റയും
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഭൂപടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക ഏജൻസി??
a) NIFTI
b) സർവ്വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ
c) CBI
d) NPA
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സാധുജനപരിപാലന സംഘം സ്ഥാപിച്ചത്?
a) സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ
b) അയ്യങ്കാളി
c) പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ്
d) പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂമിയുടെ ശ്വാസകോശങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്?
a) കണ്ടൽ ചെടികൾ
b) None of these
c) സസ്യങ്ങൾ
d) Amazon
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ശരിയായ പെയറിങ് അല്ലാത്തത്?
a) അഡ്നിൻ -തയാമിൻ
b) സൈറ്റോസിൻ -ഗ്വാനിൻ
c) സൈറ്റോസിന് -തയാമിൻ
d) അഡ്നിൻ -യുറാസിൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രക്തത്തിന്റെ പി . എച്ച് . മൂല്യം എത്രയാണ് ??
a) ( b ) 6 . 5
b) ( a ) 7 . 36
c) ( d ) 5 . 5
d) ( c ) 8 . 5
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിതി ആയോഗ് 2019 ഒക്ടോബര്‍ 17-ന് പുറത്തിറക്കിയ ഇന്ത്യ ഇന്നവേഷന്‍ സൂചികയില്‍ കേരളത്തിന്റെ സ്ഥാനം??
a) 1
b) 2
c) 4
d) 6
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Zenith?
a) Top
b) Acme
c) All are correct
d) Summit
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഹാത്മാഗാന്ധിജി ഐ. എൻ.സിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പങ്കെടുത്ത വട്ടമേശ സമ്മേളനം ഏത്!?
a) 1
b) 3
c) 2
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തത്ഭവ ശബ്ദം ഏത്?
a) കൃഷ്ണൻ
b) പട്ടർ
c) ഭിക്ഷ
d) ശൃംഖല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഉത്തരായനരേഖ കടന്നു പോകുന്നത്

(Excellence Academy)?
a) 9
b) 10
c) 8
d) 7
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അഹമ്മദാബാദിൽ നവജീവൻ ട്രസ്റ്റ് ആരംഭിച്ച വർഷം

?
a) 1920
b) 1925
c) 1929
d) 1930
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലപ്പുറം ജില്ലക്കാരൻ അല്ലാത്തത് ആര്?
a) നന്ദനാർ
b) ഇടശ്ശേരി
c) വള്ളത്തോൾ
d) ഉറൂബ്
e) ഇ കെ നായനാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും പുതിയ ഫോറസ്റ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ ഭൂവിസ്തൃതിയുടെ എത്ര ശതമാനം വനമുണ്ട്??
a) 20 ശതമാനം
b) 34 ശതമാനം
c) 21.67 ശതമാനം
d) 24 ശതമാനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
It is 12 o’clock ….. my watch?
a) in
b) on
c) by
d) with
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ഉപ പ്രധാനമന്ത്രി പദം അലങ്കരിച്ച അവസാനത്തെ വ്യക്തി ആരാണ്

(Kerala PSC Q & A)?
a) എൽ കെ അദ്വാനി
b) ജഗജീവൻ റാം
c) ദേവിലാൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വെളിച്ചം ദുഃഖമാണുണ്ണി തമസ്സല്ലോ സുഖപ്രദം ആരുടെ വരികളാണ്?
a) ഓ എൻ വി
b) അക്കിത്തം
c) വൈലോപ്പിള്ളി
d) ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദ്യ മെഡിക്കൽ കോളേജ് നിലവിൽ വന്ന വർഷം?
a) 1950
b) 1961
c) 1951
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പഞ്ചമഹാതടാകങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വൻകര??
a) തെക്കേ അമേരിക്ക
b) യൂറോപ്പ്
c) വടക്കേ അമേരിക്ക
d) ആഫ്രിക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുപ്രീം കോടതിയിലെ പുതിയ പിൻകോഡ് 110001, പഴയ പിൻകോഡ് ഏതായിരുന്നു?
a) 110200
b) 110201
c) 110101
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രക്ത പര്യയന വ്യവസ്ഥ യുടെ കേന്ദ്രം?
a) വൃക്ക
b) ഹൃദയം
c) കോശം
d) ശ്വാസകോശം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തണുപ്പ് രാജ്യങ്ങളിൽ ശൈത്യകാലത്ത് ചിലപ്പോൾ ജലപൈപ്പ് പൊട്ടുന്നു. കാരണം??
a) പൈപ്പ് സങ്കോചിക്കുന്നത് കൊണ്ട്
b) ജലം ഘനീഭവിക്കുന്നതിനുള്ള താപം പൈപ്പിൽ നിന്നും ആഗീരണം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്
c) ജലം ഘനീഭവിക്കുമ്പോൾ വികസിക്കുന്നത്കൊണ്ട്
d) ഇവ മൂന്നും ശരിയാണ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആരംഭം കുറിച്ചത്?
a) നോർത്ത് ബ്രൂക്ക്
b) എൽജിൻ വൺ
c) മേയോ പ്രഭു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കരസേനയിൽ ലെഫ്റ്റ് ജനറലിന് പകരമുള്ള നാവികസേനാ റാങ്ക്?
a) എയർ മാർഷൽ
b) വൈസ് അഡ്മിറൽ
c) റിയൽ admiral
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്വിറ്റിന്ത്യാ സമര കാലത്ത് കേരളത്തിൽ നടന്ന കീഴരിയൂർ ബോംബ് കേസ് മായി ബന്ധപ്പെട്ട നേതാവ്?
a) ഡോ.കെ.ബി.മേനോൻ
b) എ.ആർ.നായർ
c) ഡോ.എ.ആർ.മേനോൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദക്ഷിണ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി?
a) രാമപുരം പുഴ
b) അയിരൂർ പുഴ
c) പാമ്പാർ
d) മഞ്ചേശ്വരം പുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി പേപ്പർ കറൻസി ഉപയോഗിച്ച രാജ്യം?
a) ഇറാഖ്
b) ബ്രിട്ടൻ
c) ചൈന
d) ഇന്ത്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ കോർപ്പറേഷൻ ആയ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ നിലവിൽ വന്നത്?
a) 1968
b) 1964
c) 1966
d) 1962
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രത്യക്ഷ ജനാധിപത്യ മാര്‍ഗങ്ങള്‍ നിലവിലിരിക്കുന്ന രാജ്യം?
a) ബ്രിട്ടണ്‍
b) ഇന്ത്യ
c) സ്വിറ്റസര്‍ലാന്‍ഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
They climbed ………. the lorry.

(Kerala PSC Q & A)?
a) Under
b) Above
c) Into
d) In
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വയനാട്ടിൽ എത്ര അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങൾ ഉണ്ട്?
a) 2
b) ഒന്ന്
c) 4
d) 3
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 വയലാർ അവാർഡ് ജേതാവ്??
a) കെ പി രാമനുണ്ണി
b) സുബാഷ് ചന്ദ്രൻ
c) അക്കിത്തം
d) കെ വി മോഹൻകുമാർ
e) വി ജെ ജെയിംസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സാമൂഹിക വികസന പദ്ധതികളുടെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണമായി കരുതുന്ന ഡോ. സ്‌പെൻസ് ഹാച്ചിന്റെ പുസ്തകം :?
a) Up from poverty in rural india
b) Pillars of policy
c) Socrates in an indian village
d) Further upward rural india
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക്സഭാ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒപ്പം എത്ര പ്രാവശ്യം കേരള നിയമസഭയിലേക്ക് പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ട്?
a) 6
b) 2
c) 4
d) 3
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ വകുപ്പിന്റെ വാണിജ്യ സ്ഥാപനം?
a) ANTRICS corporation
b) Space application centre
c) Physical research laboratory
d) National remote sensing centre
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Occident?
a) North
b) East
c) South
d) West
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചൊവ്വ ദൗത്യത്തിന്റെ ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ വിജയിച്ച ആദ്യ രാജ്യം??
a) അമേരിക്ക
b) റഷ്യ
c) ഇന്ത്യ
d) ജപ്പാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മധുരം ഗായത്രി എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയതാര്??
a) എം മുകുന്ദൻ
b) ഓ വി വിജയൻ
c) മാധവിക്കുട്ടി
d) പി ഭാസ്കരൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ അന്റാർട്ടിക്ക് പര്യവേഷണ സംഘത്തിന്റെ തലവൻ??
a) V K റെയ്‌ന
b) V K കാർത്തിക്ക്
c) V K ശങ്കർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ ഫലമായി രൂപപ്പെടുന്ന പഞ്ചസാര?
a) സുക്രോസ്
b) ഫ്രക്ടോസ്
c) ലാക്ടോസ്
d) ഗ്ലൂക്കോസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മിന്നൽ രക്ഷാ കവചം കണ്ടെത്തിയത്??
a) ഹെൻറിച്ച് ഹെട്സ്
b) ലോഡ് റെയ് ലി
c) ലിയുഗി ഗാൽവാനി
d) ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ളിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോശാസ്ഥികൂടം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തിനെ ??
a) അന്തർദ്രവ്യജാലിക
b) മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ
c) ഗോൾഗി വസ്തുക്കൾ
d) ലൈസോസോം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പണി +പുര =പണിപ്പുര സന്ധി??
a) ലോപം
b) ആദേശം
c) ദ്വിത്വം
d) ആഗമം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
7.” യവനപ്രിയ” എന്നറിയപ്പെടുന്ന സുഗന്ധവ്യഞ്ജനം ??
a) ഏലം
b) കുരുമുളക്
c) ഗ്രാമ്പൂ
d) കറുവപ്പട്ട
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രസിദ്ധ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായ ശബരിമല ക്ഷേത്രം ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ്??
a) ചാലിയാർ
b) പെരിയാർ
c) നിള
d) പമ്പ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദൂരെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?
a) വിദൂരം
b) ദൂരസ്ഥം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“Don’t play at night “ is a/an _______ sentence

?
a) affirmative
b) negative
c) imperative
d) interrogative
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യ ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ കാന്റീൻ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ച ജില്ലാ??
a) തൃശ്ശൂർ
b) എറണാകുളം
c) പാലക്കാട്
d) മലപ്പുറം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താലസോഗ്രാഫി എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ്?
a) ജനസംഖ്യ
b) കാറ്റ്
c) കടൽ
d) ഭൂപടം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He used to be a good cricket player?
a) isn’t he
b) use he
c) didn’t he
d) did he
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ദിര ആവാസ് യോജന പദ്ധതി ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്??
a) കൃഷി
b) വിദ്യാഭ്യാസം
c) ദാരിദ്ര്യം
d) തൊഴിൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രാചീന കാലത്ത് ചൂർണി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നദി :?
a) പമ്പ
b) ഭാരതപ്പുഴ
c) യമുന
d) പെരിയാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ കുരുമുളക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം??
a) കുറ്റ്യാടി
b) മടക്കത്തറ
c) പന്നിയൂർ
d) കണ്ണാറ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
3)World Sparrow Day is observed on?
a) March 23
b) March 20
c) March 22
d) March 21
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അബ്‌ദുൾ കലാമിനെ booster എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച പത്രം?
a) ന്യൂയോർക് ടൈംസ്
b) Times of india
c) ഹിന്ദു
d) ഇക്കണോമിക് ടൈംസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്

?
a) ധാക്ക
b) കറാച്ചി
c) കൊളംബോ
d) കഠ്മണ്ഡു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വളർച്ച ഗ്രന്ഥി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്

?
a) തൈമോസിൻ
b) പിയൂഷ ഗ്രന്ഥി
c) തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി
d) പീനിയൽ ഗ്രന്ഥി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ മിക്ക ഡിറ്റർജെന്റും ———- ആസിഡിന്റെ ലവണങ്ങൾ ആണ്

?
a) സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്
b) ഫോർമിക് ആസിഡ്
c) സൾഫോണിക് ആസിഡ്
d) സ്റ്റീയറിക് ആസിഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്റ്റെന്റ് ചികിത്സ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

PSC THRILLER 2.0?
a) ഹൃദയം
b) മസ്തിഷ്‌കം
c) വൃക്ക
d) കരൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു കുതിര ശക്തി= __??
a) 700
b) 0
c) 746
d) 740
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Find out the adverb in the sentance

‘Clean your room carefully’?
a) your
b) clean
c) room
d) carefully
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുട്ടനാട്ടിലേക്ക് ഹൈറേഞ്ചിലേക്കുള്ള കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) ചങ്ങനാശ്ശേരി
b) കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബറൗണി എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ ശാല സ്ഥിതി ചെയുന്നത് :?
a) ഗുജറാത്ത്
b) ആസാം
c) ബീഹാർ
d) മഹാരാഷ്ട്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
nothing was known about him?
a) Wasn’t it
b) was it
c) Is it
d) isn’t it
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Some of us wanted to stay longer, ___??
a) Didn’t us
b) Didnt they
c) Didn’t we
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് മത്സരം നടന്നത് ഏത് വർഷമാണ്??
a) 1952
b) 1935
c) 1932
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്രോമോസോമിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം?
a) DNA
b) ടിഷു
c) RNA
d) സെൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്ലോറോ അസെറ്റോഫിനോൺ ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
a) ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ
b) കണ്ണീർ വാതകം
c) പാരസെറ്റമോൾ
d) ആസ്പിരിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വാസ്കോഡഗാമയെ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ സേനാധിപതി എന്നു വിശേഷേപ്പിച്ചത് ആരാണ്??
a) മാനുവൽ രാജാവ്
b) അൽബുക്കർക്ക്
c) അഡ്മിറൽ വാൻഗോയുൻസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യ വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ച ഉപഗ്രഹവേധ മിസൈൽ ഏത്??
a) റൂമർസാറ്റ്
b) മൈക്രോസാറ്റ് - ആർ
c) റിക്കോസാറ്റ്
d) എ സാറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉയരം കുറഞ്ഞവരെ വികലാംഗരായി അംഗീകരിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സംസ്ഥാനം??
a) ഹിമാചൽപ്രദേശ്
b) ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
c) ഉത്തർപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബീജ ശീർഷം വളർന്ന് എന്തായി മാറുന്നു??
a) വേര്
b) കാണ്ഡം
c) ഇല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അര്‍ജ്ജുന പുരസ്കാരം നേടിയ ആദ്യ മലയാളി :?
a) - സി.ബാലകൃഷ്ണന്‍
b) - ജിമ്മി ജോര്‍ജ്ജ്
c) - ടി.സി.യോഹന്നാന്‍
d) - സുരേഷ് ബാബു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ പറയുന്നവയിൽ എച്5എൻ1 വൈറസ് പരത്തുന്ന രോഗം?
a) മുണ്ടിനീര്
b) പക്ഷിപ്പനി
c) പന്നിപ്പനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ നിയമത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ??
a) - മാക്സ് പ്ലാങ്ക്
b) - ഐസക് ന്യൂടൺ
c) - ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ
d) - തോമസ് യംഗ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫസ്റ്റ് ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ?
a) റോബർട്ട് ക്ലൈവ്
b) കാനിങ്
c) വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ്സ്
d) കോൺവാലിസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോര്പറേഷന് നിലവിൽ വന്നത്??
a) 1952
b) 1956
c) 1951
d) 1954
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മയൂരസന്ദേശത്തിൻറെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം??
a) കിളിമാനൂർ
b) പുനലൂർ
c) ഹരിപ്പാട്
d) കൊട്ടാരക്കര ര അര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1916 ആനി ബസന്റ് അധ്യക്ഷയായി മലബാർ ജില്ല കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രഥമ സമ്മേളനം നടന്ന സ്ഥലം?
a) പാലക്കാട്
b) പയ്യന്നൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷൻ

?
a) ജെ എസ് വർമ്മ
b) രംഗനാഥമിശ്ര
c) കെ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ
d) വൈ.വി ചന്ദ്രചൂട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്വിറ്റിന്ത്യാ സമര കാലത്ത് കേരളത്തിൽ നടന്ന കീഴരിയൂർ ബോംബ് കേസ് മായി ബന്ധപ്പെട്ട നേതാവ്?
a) ഡോ.കെ.ബി.മേനോൻ
b) എ.ആർ.നായർ
c) ഡോ.എ.ആർ.മേനോൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. 10 സമയം കാണിക്കുന്ന ഒരു ക്ലോക്കിലെ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും തമ്മിലുള്ള കോണളവ് എത്ര??
  a) 75
  b) 165
  c) 115
  d) 100
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പാലിയം സത്യാഗ്രഹം

(Kerala PSC Q & A)?
a) 1943
b) 1946
c) 1947
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡിലനോയിയുടെ ജന്മദേശം?
a) പോർച്ചുഗീസ്
b) ഡെൻമാർക്ക്
c) നെതർലാൻഡ്
d) ബെൽജിയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019ലെ രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽരത്ന പുരസ്കാരം നേടിയ bajrang punia പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന കായികയിനം?
a) ടേബിൾ ടെന്നീസ്
b) പാരാഅത്ലറ്റിക്ക്സ്
c) ഗുസ്തി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which among the following diseases is characterized by “complete loss of memory”??
a) Amnesia
b) Schizophrenia
c) Alzheimer’s disease
d) Parkinson’s disease
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He is so short……….. he cannot touch the photo on the wall?
a) When
b) That
c) Because
d) For
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 ഒക്ടോബറിൽ ആരംഭിച്ച രണ്ടാമത് വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ??
a) മുബൈ - കത്ര
b) ഡൽഹി - കത്ര
c) ഹൈദരാബാദ് - ശ്രീനഗർ
d) ഡൽഹി - കൊൽക്കത്ത
e) അറിയില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ആയ വ്യക്തി?
a) Tn. ശേഷൻ
b) കെ വി കെ സുന്ദരം
c) സുകുമാർ സെൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക ഹീമോഫീലിയ ദിനതിന്റെ 2020 ലെ പ്രമേയം

?
a) Get + vaccine
b) Get + involved
c) ഇവയൊന്നുമല്ല
d) Vaccine for all
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുത്തബ് മീനാറിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചത് ആരുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ്?
a) ഇൽത്തുമിഷ്
b) ഷാജഹാൻ
c) കുത്തബുദ്ദീൻ ഐബക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
UPSC 1926 സ്ഥാപിതമായപ്പോൾ ആദ്യ അധ്യക്ഷൻ?
a) കെ ജി അടിയോടി
b) റോസ് ബാർക്കർ
c) അരവിന്ദ് സക്സേന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
____ of flowers

?
a) garland
b) herd
c) swarms
d) cluster
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
MINIATURE

(1) large (2) small (3) heavy (4) least?
a) 3
b) 1
c) 2
d) 4
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Barking dog seldom bite?
a) കുരയ്ക്കും പട്ടി ഒരുനാളും കടിക്കും
b) കുരയ്ക്കും പട്ടി കടിക്കും
c) കുരയ്ക്കും പട്ടി ചിലപ്പോൾ കടിക്കും
d) കുരയ്ക്കും പട്ടി കടിക്കില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാറ്റ ഗുളിക ആയി ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തു??
a) കെവ്ലാർ
b) ലൂസിഫെറിൻ
c) നാഫ്താലിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അക്ബറെ ഏറെ സ്വാധീനിച്ച അന്യ മതം ??
a) ബുദ്ധ മതം
b) ഇസ്ലാം മതം
c) ഹിന്ദു മതം
d) ക്രിസ്തു മതം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സമത്വ സമാജം എന്ന സംഘടന സ്ഥാപിച്ചത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) തൈക്കാട് അയ്യാഗുരു
b) വൈകുണ്ഠസ്വാമികൾ
c) വാഗ്ഭടാനന്ദൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ബഹിരാകാശ നിരീക്ഷണ ഉപകരണം?
a) ആസ്ട്രോസാറ്റ്
b) അനു സാറ്റ്
c) കലാംസാറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേസരി എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരൻ?
a) പി സി കുട്ടികൃഷ്ണൻ
b) വേങ്ങയിൽ കുഞ്ഞിരാമൻ നായനാർ
c) കെ പി കേശവമേനോൻ
d) പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ അവസാന റയിൽവേ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത്?
a) സുരേഷ് പ്രഭു
b) അല്ലൂരി സീതാരാമരാജു
c) വെല്ലസി പ്രഭു
d) ലാലു പ്രസാദ് യാദവ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Sheep ]?
a) - Chick
b) - Lamb
c) - Wriggler
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർഥികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനം

?
a) സംസ്ഥാന പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ [ PSC ]
b) സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ [SSC]
c) യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ [ UPSC ]
d) UGC
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വേണാട്ടിൽ പുലപ്പേടി മണ്ണാപ്പേടി ഇന്ന് ആചാരങ്ങൾ നിരോധിച്ച വർഷം?
a) 1696
b) 1796
c) 1596
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡൽഹിക്ക് ദേശീയ തലസ്ഥാന പ്രദേശം എന്ന പദവി ലഭിച്ചത് ഏത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് ?

(Excellence Academy)?
a) 89
b) 65
c) 69
d) 61
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🍒 കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കാർഷിക ജീനോമിക്സ് ലാബ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച സ്ഥലം??
a) ആലപ്പുഴ
b) കോഴിക്കോട്
c) കൊച്ചി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The operation —- his pain, but the injection alleviated it.

A) acquitted B) departed C) discouraged D) aggravated?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനിതാ പ്രാതിനിധ്യമുണ്ടായിരുന്ന കേരള നിയമസഭ ??
a) 11
b) 9
c) 8
d) 10
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Synonym : depreciate?
a) Fain, increase
b) Devalue, downgrade
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘രാജ്യസമാചാരം ‘ പുറത്തിറക്കിയ വർഷം??
a) 1848
b) 1847
c) 1858
d) 1857
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അയക്കുന്ന ആൾ?
a) വക്താവ്
b) പ്രേക്ഷകൻ
c) പ്രേഷകൻ
d) ശ്രോതാവ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദണ്ഡിയറാസ് ഏത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നൃത്തരൂപമാണ്??
a) ഗുജറാത്ത്‌
b) ഉത്തർ പ്രദേശ്
c) കർണ്ണാടക
d) മഹാരാഷ്ട്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ തീവണ്ടി പാത ബേപ്പൂർ തിരൂർ ഏത വർഷമായിരുന്നു?
a) 1857
b) 1858
c) 1861
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ഇൻഡിക്ക’ എന്ന യാത്രാവിവരണം എഴുതിയ ഗ്രീക്ക് സഞ്ചാരി

ആര്??
a) B)ഇബ്നുബത്തുത്ത
b) C)ഫാഹിയാൽ
c) A)മെഗസ്തനീസ്
d) D)ഹുയാൻ സാങ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ്(LDC 2017 PLKD, PTNMTHITA )?
a) എബ്രഹാം ലിങ്കൺ
b) വുഡ്രോ വിൽസൺ
c) വിൻസൻ ചർച്ചിൽ
d) റൂസ് വെൽറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടനയുടെ സംരക്ഷകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) പ്രസിഡണ്ട്
b) പ്രധാനമന്ത്രി
c) പാർലമെന്റ്
d) സുപ്രീംകോടതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജൈനിമേട് നിന്നും കുമാരനാശാൻ രചിച്ച പ്രസിദ്ധ കൃതി?
a) കരുണ
b) ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി
c) ദുരവസ്ഥ
d) വീണപൂവ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രതിഫലമില്ലാതെ നിർബന്ധമായി ചെയ്യുന്ന ജോലി സമ്പ്രദായത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പേര്??
a) വിഷ്ഠി
b) ഊഴിയം വേല
c) സൃഷ്ടി
d) കോര്‍വി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊച്ചി രാജവംശത്തിലെ തലസ്ഥാനം ഏതായിരുന്നു?
a) കാക്കനാട്
b) തൃപ്പൂണിത്തറ
c) കളമശ്ശേരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശ്രീബുദ്ധൻ ജനിച്ച വർഷം

?
a) ബി സി 526
b) ബി സി 346
c) ബി സി 327
d) ബി സി 563
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യാ സ്വിസ് സംരംഭമായ കാറ്റിൽ ആൻഡ് ഫോഡർ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോജക്ട് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം?
a) മൂന്നാർ
b) മാട്ടുപെട്ടി
c) മാങ്കുളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Pyq-wpo-18

The word nearest in meaning to the word ‘alert’ is.?
a) energetic
b) watchful
c) intelligent
d) observant
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ ആകെ ടെലിഫോൺ ശൃംഖലയിൽ ലാന്ഡ്ലൈന് പങ്ക് എത്ര ശതമാനമാണ്?
a) 3.34%
b) 1.83%
c) 5.21%
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The term associated with the processing speed of computer :?
a) MIPS
b) TBPS
c) MBPS
d) GBPS
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
This rule is applicable …….. everyone.

(Kerala PSC Q & A)?
a) At
b) For
c) On
d) To
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. സംബൽപുർ ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ്?
  a) ഗംഗ
  b) മഹാനദി
  c) നർമ്മദ
  d) കാവേരി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Apples are dear. ……..oranges?
  a) So are
  b) And are
  c) But are
  d) Then are
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  “ഒന്നുകിൽ ലക്ഷ്യം നേടി ഞാൻ തിരിച്ചുവരും.പരാജയപ്പെട്ടാൽ ഞാനെന്റെ ജഡം സമുദ്രത്തിന് സംഭാവന നൽകും

ഗാന്ധിജി പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് ഏത് സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്?
a) ക്വിറ്റിന്ത്യാ സമരം
b) ചമ്പാരന് സത്യാഗ്രഹം
c) ഉപ്പുസത്യാഗ്രഹം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The opposite of the word confident?
a) Secret
b) Public
c) Optional
d) Diffident
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2, 3, 5, 7, ….. എന്ന സംഖ്യാശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം ഏത്??
a) 9
b) 11
c) 10
d) 8
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ ഡ്യൂട്ടീരിയം കണ്ടുപിടിച്ചത്?
a) ഹാരോൾഡ് യൂറേ
b) ചാൾസ് ടെനൻറ്
c) ജോസഫ് ബ്ലാക്ക്
d) ഹെയ്സണ് ബർഗ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വള്ളത്തോൾ പുരസ്‌കാരം തുകയെത്ര? ]?
a) - 100000
b) - 111111
c) - 11111
d) - 100001
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നീലം കർഷക കലാപം ആരംഭിച്ചത്?
a) 1859
b) 1917
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A male duck is called …………..?
a) duckling
b) drake
c) duke
d) dude
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യൂറിയ നിർമാണം നടക്കുന്നത്?
a) കരൾ
b) വൃക്ക
c) ധമനി
d) ഹൃദയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലിബർഹാൻ കമ്മീഷൻ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു

?
a) രാജീവ് ഗാന്ധി
b) ബാബരി മസ്ജിദ് തകർത്തത്
c) ഗുജറാത്ത് കലാപം
d) ഇന്ദിരാഗാന്ധി വധം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്താരാഷ്ട്ര വന വർഷം?
a) 2011
b) 2009
c) 2012
d) 2010
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സർക്കാർ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെ മത്സര സ്വഭാവമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാക്കുന്നത് ലക്ഷ്യമാക്കി ‘ Nadu–Nedu ‘ എന്ന പദ്ധതി ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം??
a) ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
b) കർണാടക
c) ഒഡിഷ
d) തെലുങ്കാന
e) അറിയില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തദ്ധിതത്തിനുദാഹരണം ഏത് ??
a) ധീരൻ
b) ശിശു
c) ദാശരഥി
d) വൃദ്ധൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“The kingdom of God is within you” എന്നത് മലയാളത്തിലേക്ക് തര്‍ജ്ജമ ചെയ്യുന്നതെങ്ങനെ ??
a) സ്വര്‍ഗരാജ്യത്തുളള ദൈവത്തെ നിങ്ങളുടെ ഉളളിലേക്കു കൊണ്ടു വരണം
b) ദൈവത്തിന്‍റെ രാജ്യം നിങ്ങള്‍ ക്കുളളതാണ്
c) സ്വര്‍ഗരാജ്യം നിങ്ങളുടെ ഉളളില്‍ തന്നെയാകുന്നു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രാതിനിധ്യമില്ലാതെ നികുതിയില്ല എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്?
a) തോമസ് പെയിൻ
b) ജെയിംസ് പീബിൾസ്
c) ജെയിംസ് ഓട്ടിസ്
d) ജോൺ ലോക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The antonym of necessary is :

A) Enough B) Allowance C) Exemption D) unnecessary?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Varanasi stands on the bank of ,,,,,,,,, Ganga?
a) an
b) no article
c) the
d) a
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് ശിലായുഗത്തിലാണ് മനുഷ്യൻ തീയുടെ ഉപയോഗം കണ്ടെത്തിയത്?

?
a) (A) പ്രാചീന ശിലായുഗം
b) (B) നവീന ശിലായുഗം
c) (C) മധ്യ ശിലായുഗം
d) (D) ഇവയൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ലോകബാങ്കും സർവ്വ ശിക്ഷ അഭിയാൻ ചേർന്നുള്ള പദ്ധതി?
a) Tech zone
b) Eduzone
c) Stars
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള ഏലം ഗവേഷണ കേന്ദ്രം?
a) വണ്ടൻമേട്
b) മൈലാടുംപാറ
c) പാമ്പാടുംപാറ
d) പാമ്പാടും ചോല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ പ്രകൃതിദത്ത പോളിമർ അല്ലാത്തത് ഏത്??
a) ഡി എൻ എ
b) പ്രോട്ടീൻ
c) സെല്ലുലോസ്
d) റയോൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുൽത്താനേറ്റ് രാജവംശത്തിന്റെ ശരിയായ ക്രമം?
a) അടിമ - ഖിൽജി -തുഗ്ലക് -സയ്യിദ് -ലോദി
b) അടിമ -തുഗ്ലഖ് -ഖിൽജി -സയ്യിദ് -ലോദി
c) അടിമ -ഖിൽജി -സയ്യിദ് -തുഗ്ലക് -ലോദി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മന്നത്തു പത്മനാഭനെ കേരളത്തിലെ മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്?
a) - സർദാർ കെ എം പണിക്കർ
b) - കെ കേളപ്പൻ
c) - ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വട്ടമേശസമ്മേളനങ്ങൾക്ക് വേദിയയായത്?
a) ലണ്ടൻ
b) ഡൽഹി
c) കൊൽക്കത്ത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൽ കളിച്ച ആദ്യത്തെ മലയാളി?
a) സഞ്ജു വി സാംസൺ‌
b) സച്ചിൻ ബേബി
c) ടിനു യോഹന്നാൻ
d) ശ്രീശാന്ത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Opposite of the word ‘arrogant’?
a) proud
b) humble
c) flexible
d) polite
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ വേഗത കൂടിയ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ?
a) സമ്മിറ്റ്
b) പരം
c) പ്രത്യുഷ്
d) ആദിത്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അംബികാസുതൻ മാങ്ങാട് എൻമകജെ എന്ന നോവലിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രം ആണ്?
a) നീലകണ്ഠൻ
b) ശ്രീകൃഷ്ണൻ
c) ശ്രീരാമൻ
d) പരമേശ്വരൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Meaning ‘menagerie’?
a) A place for keeping animals
b) A place for keeping children
c) A place for keeping birds
d) A place for cultivating date palm
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🏏 ട്വന്റി 20 ക്രിക്കറ്റിൽ 500 മത്സരങ്ങൾ കളിക്കുന്ന ആദ്യ താരം..??
a) (D) പൊള്ളാർഡ്
b) (B) രോഹിത് ശർമ
c) (C) എബി ഡിവില്ലേഴ്സ്
d) (A) ക്രിസ് ഗെയിൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഞ്ഞു തിന്നുന്നവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രാദേശിക വാതം?
a) ഹർമാട്ടൻ
b) മിസ്ട്രൽ
c) ഫൊൻ
d) ചിനൂക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“മലബാറിൽ ഞാനൊരു യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനെ കണ്ടു “എന്ന് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്?
a) വിവേകാനന്ദൻ
b) മഹാത്മ ഗാന്ധി
c) രബീന്ദ്ര നാഥ ടാഗോർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വലുപ്പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിലെ ജില്ലകളിൽ കാസർകോടിന്റെ പദവി?
a) ഏറ്റവും ചെറിയ ജില്ല
b) വലുപ്പത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ജില്ല
c) ഇവയൊന്നുമല്ല
d) വലിപ്പം കുറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ജില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മയ്യഴി വിമോചന സമരം നടന്ന വർഷം??
a) 1938
b) 1950
c) 1948
d) 1960
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ഇന്ത്യ വിൻസ് ഫ്രീഡം’ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവ്??
a) മൗലാന അബുൾകലാം ആസാദ്
b) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
c) സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ
d) ദാദാഭായ്‌ നവറോജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രാചീന കാലത്ത് ഓണാട്ടുകര എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലം??
a) ചെങ്ങന്നൂർ
b) മറയൂർ
c) മാവേലിക്കര
d) ചിറ്റൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച വർഷം??
a) 1946
b) 1947
c) 1930
d) 1950
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
4️⃣8️⃣കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് ചാവറ ജനിച്ചത്❓?
a) D 1806
b) B 1803
c) A 1802
d) C 1805
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാജ്യസഭയുടെ ex-officio ചെർമാനാണ് ഉപരാഷ്ട്രപതി എന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ?
a) 63
b) 64
c) 74
d) 75
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആൻഡമാനിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കൂടിയ ദ്വീപ് ]?
a) - സൗത്ത് ആൻഡമാൻ
b) - Middle ആൻഡമാൻ
c) - ലിറ്റിൽ ആൻഡമാൻ
d) - നോർത്ത് ആൻഡമാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചലഞ്ചർ ഗർത്തത്തിലേക് ഒറ്റയ്ക്കു യാത്ര ചെയ്ത ആദ്യ മനുഷ്യൻ ??
a) - മഗല്ലൻ
b) - ജാകിസ് പിക്കാർഡ്
c) - ജെയിൻസ് ലോറൻ
d) ജെയിംസ് കാമറൂൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേവസമാജം സ്ഥാപിച്ചതാര്??
a) രാ ജ രാധാകാന്തദേവ്
b) ജയപ്രകാശ് നാരായൺ
c) ശിവനാരായാണ് അഗ്നിഹോത്രി
d) സ്വാമി സഹജാനന്ദ സരസ്വതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിഷപ്പാമ്പുകൾ ഇല്ലാത്ത ദ്വീപ്?
a) മഡഗാസ്കർ
b) ഇന്തോനേഷ്യ
c) ജാവ
d) ബോർണിയോ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ അനുജന്റെ പര്യായപദം കണ്ടെത്തുക?
a) അഗ്രിമൻ
b) അഗ്രജൻ
c) കനിഷ്ഠൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സതി നിര്‍ത്തലാക്കിയ ഗവര്‍ണ്ണര്‍ ??
a) കഴ്സണ്‍ പ്രഭു
b) റിപ്പണ്‍ പ്രഭു
c) വില്യം ബെന്‍റിക്ക് പ്രഭു
d) കാനിങ്ങ് പ്രഭു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തമിഴ് ഇലിയഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംഘകാല കൃതി?
a) മണിമേഖല
b) തൊൽകാപ്പിയം
c) ചിലപ്പതികാരം
d) തിരുക്കുറൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത്?
a) വീരേന്ദ്ര സേവാഗ്
b) സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ
c) രോഹിത് ശർമ്മ
d) വിരാട് കോഹ്‌ലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A bale of turtles, a _____of snails?
a) Gang
b) Hood
c) Packet
d) Pod
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
State emergency??
a) 352
b) 363
c) 356
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ആത്മകഥ ഏത്?
a) ആത്മകഥ
b) എന്റെ കഥ
c) ജീവിതം
d) കനൽവഴികൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1994ഇൽ ഒരു കാർ ആക്സിഡന്റിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി?
a) വെങ്കിട്ടരാമൻ
b) ഗ്യാനി സെയിൽ സിംഗ്
c) ശങ്കർ ദയാൽ ശർമ്മ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആഗോളതാപനത്തിന് ദോഷങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ബോധവത്കരണത്തിനും എവറസ്റ്റ് സമീപം 2009 മന്ത്രിസഭ യോഗം കൂടിയ രാജ്യം ]?
a) - നേപ്പാൾ
b) - മാലിദ്വീപ്
c) - മ്യാൻമർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
What is the audible range of sound for human beings??
a) 20 Hz to 2000 Hz
b) 200 Hz to 20000 Hz
c) 20 Hz to 20000 Hz
d) 2000 Hz to 20000 Hz
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എനർജി ആക്ടിവേഷൻ ആക്ട് നിലവിൽ വന്നവർഷം

?
a) 2002
b) 2009
c) 2006
d) 2008
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദിബന്ധനം ത്രീബന്ധനം ഉള്ള അപൂരിത ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങൾ മറ്റുചില തന്മാത്രകളുമായി ചേർന്ന് പൂരിത സംയുക്തങ്ങൾ ആയി മാറുന്ന പ്രവർത്തനമാണ്?
a) പോളിമറൈസേഷൻ
b) അഡീഷൻ രാസപ്രവർത്തനം
c) ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം
d) മോണോമറുകൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ബിരുദംനേടി ഇല്ലാത്ത ഏക രാഷ്ട്രപതി?
a) പ്രതിഭാ പാട്ടിൽ
b) നീലം സഞ്ജീവ റെഡ്ഡി
c) ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാശ്ചാത്യ ആശയങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനം?
a) ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ അസോസിയേഷൻ
b) ബംഗാൾ ഇന്ത്യാസ് പ്രസ്ഥാനം
c) ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്
d) യങ് ബംഗാൾ പ്രസ്ഥാനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഐഎസ്ആർഒയുടെ നാവിക് സാങ്കേതിക സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കമ്പനി ഏത്??
a) വിവോ
b) സാംസങ്
c) നോകിയ
d) ഷവോമി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 ലെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതാർക്ക്??
a) പുതുശ്ശേരി രാമചന്ദ്രൻ
b) ആനന്ദ്
c) എം.പി.വീരേന്ദ്രകുമാർ
d) ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവിതാംകൂറിലെ മുളകുമടിശ്ശീല കാര്യക്കാർ എന്നത് ഏതു പദവി ആയിരുന്നു?
a) ഗ്രാമ മുഖ്യൻ
b) തഹസിൽദാർ
c) വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള പ്രസ് അക്കാദമി സ്ഥാപിതമായ വർഷം

(Kerala PSC Q & A)?
a) 1956
b) 1969
c) 1979
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് ഒരാളെ എത്ര മണിക്കൂറിനകം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കണം?
a) ബാധകമല്ല
b) 12 മണിക്കൂർ
c) 24 മണിക്കൂർ
d) 48 മണിക്കൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിലെ നാലു വംശങ്ങളുടെ ശരിയായ ക്രമം??
a) തുളുവ, സംഗമ, സലുവ, അരാവിഡു
b) സംഗമ, തുളുവ, സലുവ, അരാവിഡു
c) സംഗമ, സലുവ, അരാവിഡു, തുളുവ
d) സംഗമ, സലുവ, തുളുവ, അരാവിഡു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The meaning of ‘Proscribe’?
a) Allow
b) Write
c) List medicine
d) Banish
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൂജകബഹുവചനം രൂപം ഏത്?
a) പ്രേക്ഷകർ
b) കാഴ്ചക്കാർ
c) അധ്യാപകർ
d) ഗുരുക്കൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ആഗമസന്ധിക്ക് ഉദാഹരണം ഏത്

?
a) കണ്ടില്ല
b) അക്കാലം
c) തിരുവോണം
d) വിണ്ടലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്ഥാപിതമായ വർഷം?
a) 1958
b) 1957
c) 1956
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The meaning of facsimile

(Subi)?
a) Exact copy
b) Nostrum
c) Model
d) Fake
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശ്രീലങ്ക സ്വതന്ത്രമായ വർഷം

?
a) 1948
b) 1952
c) 1947
d) 1971
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിറ്റാമിൻ D യുടെ അപര്യാപ്തത മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ഏത്

?
a) സ്കർവി
b) അനീമിയ
c) റിക്കറ്റ്സ്
d) ബെറിബെറി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Synonym of ‘Ample’?
a) Spacious
b) Trap
c) Old
d) Surprise
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Vyavasaya ulpannangalude gunamenmek ulla angeekaram nalkunna sthapanam?
a) Bureau of Indian standards
b) Board of industrial standards
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദുർബലമായി മാത്രം കാറ്റുവീശുന്ന 30° - 35° അക്ഷാംശരേഖ പ്രദേശങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത്?
a) നിർവാത മേഖല
b) ഡോൾഡ്രം മേഖല
c) ഹോഴ്സ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്താങ്കി ദേശീയോദ്യാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം??
a) അരുണാചൽ പ്രദേശ്
b) മിസോറാം
c) നാഗാലാന്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ പൊതുസഭയുടെ നിയമ സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട രാജ്യം

?
a) ജപ്പാൻ
b) ഇസ്രായേൽ
c) ചൈന
d) ഇറ്റലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക പുസ്തക ദിനം ??
a) June 27
b) Apr 23
c) May 23
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(Q) 2020 ൽ പത്മ പുരസ്‌കാരം നേടിയവരുടെ എണ്ണം..??
a) (A) 141
b) (D) 7
c) (B) 118
d) (C) 16
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തൃശ്ശൂരിലെ വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ “ഉത്തരകേരള നായർസമാജം” സ്ഥാപിക്കാൻ മന്നത്ത് പത്മനാഭനെ സഹായിച്ച വ്യക്തി ??
a) സർദാർ കെ.എം പണിക്കർ
b) കപ്പന കണ്ണൻ മേനോൻ
c) സി.വി രാമൻപിള്ള
d) സി. കൃഷ്ണപിള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂമിയുടെ ഇരട്ട?
a) നെപ്ട്യൂൺ
b) വ്യാഴം
c) ബുധൻ
d) ശുക്രൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സമുദ്രപര്യവേഷണത്തിനുള്ള ഇന്ത്യയുടേയും ഫ്രാൻസിന്റെയും സംയുക്ത സംരംഭം?
a) BHUVAN
b) SARAL
c) RISAT 1
d) NIUSAT
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ്ന്റെ കീഴിൽ വരാത്തത്?
a) പൊതുജനാരോഗ്യം
b) കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി
c) ഗതാഗതം
d) ജയിൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. ലോക മാനസികാരോഗ്യ ദിനം??
  a) ജൂലൈ 17
  b) ഡിസംബർ 13
  c) നവംബർ 22
  d) ഒക്ടോബർ 10
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജനങ്ങളുടെ പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ‘jeevan amrith yojana’ ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം

?
a) രാജസ്ഥാൻ
b) മഹാരാഷ്ട്ര
c) ഗുജറാത്ത്
d) മധ്യപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Finance commetion??
a) 260
b) 270
c) 280
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ എത്രയ്ക്ക് മുകളിലാകുമ്പോഴാണ് ഭൂകമ്പങ്ങൾ വൻ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്??
a) 5.5 ന് മുകളിൽ
b) 6.5 ന് മുകളിൽ
c) 4.5 ന് മുകളിൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കായംകുളം വാൾ എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥമെന്ത്??
a) പക്ഷപാതം
b) കളരി അഭ്യാസം
c) മൂർച്ചയേറിയ വാക്ക്
d) ഇരുപക്ഷത്തും ചേരുന്നവൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ അപൂർവ്വ ഇനം കടവാവലുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് പക്ഷിസങ്കേതം?
a) ചൂലന്നൂർ
b) മംഗള വനം
c) തട്ടേക്കാട്
d) ഇവയൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഉദ്ധരണി എന്ന ചിഹ്നം ഏത്??
a) ?
b) ( )
c) -
d) “ “
<a href=”” onclick=”return false” class=”spoiler” content=”ഉത്തരം:” ““>ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക</a>
ഫിലാറ്റലി - എന്താണിത് ??
a) കയ്യൊപ്പു ശേഖരണം
b) പക്ഷിത്തൂവല്‍ ശേഖരണം
c) നാണയ ശേഖരണം
d) സ്റ്റാമ്പ് ശേഖരണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൂരജ്താല്‍ തടാകം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്??
a) ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ്
b) ഉത്തര്‍ പ്രദേശ്
c) ഹരിയാണ
d) പഞ്ചാബ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആന്‍റിജന്‍ അടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത രക്ത ഗ്രൂപ്പ് ??
a) O
b) A
c) AB
d) B
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിന് അന്താരാഷ്ട്രപദവി ലഭിച്ച വർഷം??
a) 1990
b) 1975
c) 1991
d) 1984
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജോബ് ഫോർ മില്യൺസ് ആരുടെ കൃതിയാണ്

?
a) വി വി ഗിരി
b) കെ ആർ നാരായണൻ
c) നരസിംഹറാവു
d) എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക രക്തദാന ദിനം?
a) ജൂൺ 13
b) ജൂൺ 15
c) ജൂൺ 12
d) ജൂൺ 14
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പോംഗ് അണകെട്ട് ഏത് നദിയിലാണ് :?
a) ചിനാബ്
b) സത്ലജ്
c) ബിയാസ്
d) രവി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Imbibe means?
a) Assimilate
b) Discharge
c) Eject
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which among the following is related to history of Kashmir??
a) Rajatarangini
b) Vikramorvashiyam
c) Ashokavadana
d) Arthashastra
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ bio diesel plant സ്ഥാപിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം?
a) ആന്ധ്രാ പ്രദേശ്
b) തെലങ്കാന
c) U P
d) TN
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ്‌ കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ സെക്രട്ടറി പദവി അലങ്കരിച്ച മലയാളി??
a) ടിനു യോഹന്നാൻ
b) എസ്. കെ. നായർ
c) മമ്പള്ളി രാഘവൻ
d) സാംബശിവ ശർമ്മ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The match ………… this morning.?
a) Playing
b) Is being played
c) Was playing
d) Is playing
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാലിയസ്, ഇൻകസ്, സ്റ്റേപിസ് എന്നിവ ചെവിയിലെ ഏതു ഭാഗത്തിലെ അസ്ഥികളാണ്?
a) കോക്ലിയ
b) ആന്തര കർണ്ണം
c) മധ്യകർണം
d) ബാഹ്യകർണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Act of mercy killing. (a) Asphyxiation (b) Suicide (c) Immolation (d) Euthanasia?
a) a
b) b
c) c
d) d
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക പത്രസ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം?
a) നവംബർ 16
b) ജനുവരി 29
c) മെയ് 3
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബോഡിനായ്ക്കന്നൂർ ചുരത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ദേശീയപാത?
a) NH 85
b) NH 744
c) NH 544
d) NH 766
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ വിറ്റാമിൻ-സി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത്?
a) റൈബോഫ്ലേവിൻ
b) അസ്കോർബിക് ആസിഡ്
c) തയാമിൻ
d) സിട്രിക് ആസിഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽ രത്ന പുരസ്കാരത്തിന്റെ സമ്മാനത്തുക?
a) 12 ലക്ഷം
b) 7.5 ലക്ഷം
c) 5 ലക്ഷം
d) 10 ലക്ഷം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Antonym of ‘Fictitious’?
a) real
b) true
c) native
d) friendly
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മെല്‍ബണ്‍ ഏത് നദീതീരത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു:??
a) യാര
b) ഹാന്‍
c) ടാഗസ്
d) നേവ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
19) അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഭൂഖണ്ഡം?
a) ആഫ്രിക്ക
b) യൂറോപ്
c) ഓസ്ട്രേലിയ
d) തെക്കേ അമേരിക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(4) ഔറംഗസീബ്ന്റെ അന്ത്യവിശ്രമസ്ഥലം?
a) സിക്കന്ത്ര
b) കാബൂൾ
c) ദൗലത്താബാദ്
d) ലാഹോർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
She ………… succeeded if she had worked hard.?
a) will be
b) would have
c) would
d) will have
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ രേഖാംശരേഖകള്‍ കടന്ന് പോകുന്ന വന്‍കര?(Talent Academy)?
a) ആഫ്രിക്ക
b) അന്‍റാര്‍ട്ടിക്ക
c) ഓസ്ട്രേലിയ
d) ഏഷ്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സിദ്ധാനുഭൂതി ആരുടെ പുസ്തകമാണ്??
a) ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ
b) ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി
c) അയ്യങ്കാളി
d) വീ ടി ഭട്ടത്തിരിപ്പാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംയുക്ത പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ കമ്മീഷനെ വിഭജിച്ചത് ??
a) 2003ലെ 89 ഭേദഗതി
b) 2003ലെ 89 അനുഛേദം
c) 2002ലെ 89 ഭേദഗതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who was crowned Miss Universe 2019?

मिस यूनिवर्स 2019 का ताज किसे पहनाया गया? a) Ashley Alvidrez/एशले अलविद्रेज़ b) Zozibini Tunzi/ज़ोज़िबिनी टुन्ज़ी c) Madison Anderson/मैडिसन एंडरसन d) Gabriela Tafur /गैब्रिएला तफूर?
a) D
b) C
c) B
d) A
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ പ്രധാന താവളങ്ങളിൽ ഒന്നായി ‘യാനം’ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്?
a) തെലുങ്കാന
b) തമിഴ്നാട്
c) ആന്ധ്രപ്രദേശ്
d) പുതുച്ചേരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘Teacher’s Day’ is observed on which of the date??
a) C.November 14
b) A.September 5
c) B.January 30
d) D.October 2
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏത്?
a) ഇരവികുളം
b) സൈലന്റ്റ് വാലി
c) മതികെട്ടാൻ ചോല
d) പാമ്പാടും ചോല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വത്തവകാശത്തെ മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരുന്നു??
a) വി പി സിങ്ങ്
b) ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി
c) ചരൺ സിംഗ്
d) മൊറാർജി ദേശായി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Chirag has made a beautiful kite, ___??
a) Hasn’t he
b) Haven’t he
c) Have he
d) Has he
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫോക്ലൻഡ് ദ്വീപുകൾ ഏത് രാജ്യത്തിൻറെ അധീനതയിലാണ് ??
a) സ്പെയിൻ
b) അർജന്റീന
c) ബ്രിട്ടൺ
d) യു എസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടന അനുച്ഛേദം

?
a) 315
b) 330
c) 325
d) 326
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി” സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ പഴയ പേര് ? ]?
a) - ഇൻഡോർ സ്‌റ്റേഡിയം
b) - ഫിറോസ് ഷാ കോട്ല
c) - ഈഡൻ ഗാർഡൻ
d) - ചിന്നസ്വാമി സ്‌റ്റേഡിയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാഷ്ട്രപതി, ഉപരാഷ്ട്രപതി എന്നിവരുടെ അഭാവത്തില്‍ രാഷ്ട്രപതിയുടെ ചുമതല നിര്‍വഹിക്കുന്നത്??
a) സി.എ.ജി
b) ആര്‍ക്കും അധികാരമില്ല
c) പ്രധാനമന്ത്രി
d) സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഈയിടെ ജിയോയുടെ 9.9 ശതമാനം ഓഹരികൾ ഏറ്റെടുത്ത കമ്പനി??
a) വാട്സ്ആപ്പ്
b) ഫേസ്ബുക്
c) ഗൂഗിൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തോളെല്ലിലെ അസ്ഥിസന്ധി യുടെ പേര്?
a) കീലസന്ധി
b) ഗോളര സന്ധി
c) വിജാഗിരി സന്ധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Computer Literacy day :?
a) Dec 5
b) Dec 28
c) Dec 2
d) Dec 10
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇൽത്തുമിഷിന്റെ യഥാർത്ഥ നാമം :?
a) അബ്ദുൽ ഹസ്സൻ
b) മാലി ഫിറോസ്
c) ഷംസുദീൻ
d) തെജുമീൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള ഗ്രഹം??
a) ശുക്രൻ
b) ഭൂമി
c) ചൊവ്വ
d) ബുദ്ധൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
? ചിഹ്നം നിർണയിക്കുക?
a) കാകു
b) അങ്കുശം
c) ബിന്ദു
d) വിക്ഷേപിണി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശിയ ഗാനം ആദ്യമായി ആലപിച്ചത് ഏത് വർഷം??
a) 1911
b) 1950
c) 1917
d) 1947
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Slogan of rare disease day?
a) Reframe rare
b) Rare is many;Rare is strong :Rare is proud
c) Rare is strong
d) Rare disease many
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്യർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരെ ജീവിക്കുന്നുള്ളൂ മറ്റുള്ളവർ മരിച്ചതിനു തുല്യമാണ്?
a) സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ
b) സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി
c) സ്വാമി ആഗമാനന്ദ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എപ്പിഫൈറ്റുകൾ എന്നാൽ?
a) അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ആഹാരം സ്വീകരിക്കുന്നവ
b) ജലത്തിൽ നിന്ന് അഹാരം സ്വീകരിക്കുന്നവ
c) ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആഹാരം സ്വീകരിക്കുന്നവ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഴവില്ലുകളുടെ ദ്വീപ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) ജാവ ദ്വീപ്
b) വീലർ ദ്വീപ്
c) ഹോൻഷു ദ്വീപ്
d) ഹവായ് ദ്വീപ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കല്ലട ഡാമിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന വന്യമൃഗസംരക്ഷണകേന്ദ്രം?
a) ചെന്തുരുണി
b) ചിന്നാർ
c) സൈലന്റ് വാലി
d) ആറളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടനയിൽ മൗലിക കടമകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ശുപാർശകൾ സമർപ്പിക്കാൻ ആയി കേന്ദ്രസർക്കാർ നിയോഗിച്ച കമ്മിറ്റി??
a) ഫസൽ അലി കമ്മിറ്റി
b) സ്വരൺ സിങ് കമ്മിറ്റി
c) സി അച്യുതൻ കമ്മിറ്റി
d) നേപ്പ് കമ്മിറ്റി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മന്ത്രത്തിന്റെയും മന്ത്രോച്ചാരണത്തിന്റെയും ശേഖരമായി അറിയപ്പെടുന്ന വേദം?
a) ഋഗ്വേദം
b) സാമവേദം
c) യജുർവേദം
d) അഥർവ്വവേദം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഏത് വാർഷികമാണ് 2020?
a) 69
b) 75
c) 70
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which bird is a native to Antarctica??
a) Penguin
b) Emu
c) Ostrich
d) Kiwi
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോല, മാലിക എന്നിവ ഏതു വിളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
a) വെണ്ട
b) പയർ
c) മുളക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിപരീതപദം എഴുതുക

‘ശ്രീഘം’?
a) വേഗം
b) ശല്യം
c) ദുഃഖം
d) മന്ദം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who among the following was honoured with the 50th Dadasaheb Phalke Award?

[CGL 2019]?
a) Anupam Kher
b) Kamal Haasan
c) Naseeruddin Shah
d) Amitabh Bachchan
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ മടിത്തട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) ചെന്തുരുണി
b) മലനട
c) തെന്മല
d) പുനലൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിലെ ആദ്യ നഗരം

A) ഉറുക്ക് B) ലഗാഷ് C) ഉര്‍ D) സ്പാര്‍ട്ട?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹിമാചൽപ്രദേശിലെ പോങ് ഡാം (മഹാറാണ പ്രതാപ് സാഗർ) ഏത് നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു?
a) കോസി
b) സത്‌ലജ്
c) ടീസ്റ്റ
d) ബിയാസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗോഷ്ഠി എന്നത് എന്താണ്??
a) കുസൃതി
b) അപമാനിക്കൽ
c) ആളുകൾ
d) സഭ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആധുനിക ഇന്ത്യന്‍ നൃത്തത്തിന്‍റെ പിതാവ് എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ??
a) കൊട്ടാരക്കര തമ്പുരാന്‍
b) ഉദയ് ശങ്കര്‍
c) കോട്ടയത്ത് തമ്പുരാന്‍
d) മാനവേദന്‍ രാജാവ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
This is our second reminder (1)/ and we are much surprised (2)/ at receiving no answer from you. (3)/ No error (4)?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I ___ read Othello?
a) Have read
b) Has read
c) Had read
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പപ്പു ഏത് കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ്

?
a) ധർമ്മരാജ
b) ഇന്ദുലേഖ
c) ഓടയിൽ നിന്ന്
d) തോട്ടിയുടെ മകൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാട്ടബാക്കി എന്ന നാടകത്തിന്റെ രചയിതാവ്?
a) എൻ എൻ പിള്ള
b) p കൃഷ്ണപിള്ള
c) എം ടി വാസുദേവൻ നായർ
d) കെ ദാമോദരൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മയ്യഴിയെ ഫ്രഞ്ച് ഭരണത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര്??
a) ശ്രീ കൃഷ്ണൻ നായർ
b) കെ കേളപ്പൻ
c) സർദാർ കെ എം പണിക്കർ
d) ഐ കെ കുമാരൻ മാസ്റ്റർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ സമീറ പർവീൺ’ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ്??
a) അറബിപ്പൊന്ന്
b) പോസ്റ്റ്മാൻ
c) ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ
d) മുല്ലപ്പൂ നിറമുള്ള പകലുകൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Children built sandcastles?
a) Sandcastles were built by children
b) Sandcastles is built by children
c) Sandcastles are bulit by children
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ഗന്ധകീ നദിയുടെ സമീപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദേശീയോദ്യാനം??
a) രാജാജി
b) ജിം കോർബെറ്റ്
c) സുന്ദർബൻ
d) വാൽമീകി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചലിക്കാത്ത സന്ധികൾ ഉദാഹരണം ആണ് തലയോട്ടിയിലെ സന്ധികൾ ഇതിനെ പൊതുവെ വിളിക്കുന്ന പേര്?
a) കോണിയ സന്ധികൾ
b) വിജാഗിരി സന്ധികൾ
c) തന്തു രൂപ സന്ധികൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
World Braille day??
a) 4 jan
b) 1 jan
c) 9 jan
d) 8 jan
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആകെ രേഖാംശ രേഖകളുടെ എണ്ണം??
a) 281
b) 360
c) 181
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉമ്മാച്ചുവിലെ കഥാപാത്രമായി വരുന്നത് ആര്?
a) വിശ്വം
b) കോരൻ
c) ചുടലമുത്തു
d) മായൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ വിശപ്പുരഹിതനഗരം ആക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ സുലൈമാനി പദ്ധതിക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ജില്ലാ കളക്ടർ?
a) ടി.തുളസി
b) കെ.സജീവൻ
c) ടി.കെ.പ്രശാന്ത്
d) എൻ പ്രശാന്ത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
. 1114 ന്റെ കഥ ‘ ആരുടെ കൃതി❓?
a) എ.കെ.ജി
b) പി. ഗോവിന്ദന്‍
c) ഇ.എം.എസ്
d) അക്കാമ്മ ചെറിയാന്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജാൻസി,സത്താറ,നാഗ് പൂർ എന്നീ പ്രദേശങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നേടിയത് ഏത് വഴി?
a) ദത്തവകാശ നിരോധനം വഴി
b) മറാത്ത യുദ്ധം വഴി
c) സൈനികസഹായവ്യവസ്ഥ vazhq
d) മൈസൂർ യുദ്ധം വഴി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജ്യോതിറാവു ഫൂലെയെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ച ‘ദി റൈറ്റ്സ് ഓഫ് മാൻ’രചിച്ചത്? (PSC Rankmaster )?
a) ധനഞ്ജയ് കീർ
b) തോമസ് പെയിൻ
c) പ്രതാപചന്ദ്ര മജുമ്ദർ
d) മോണിയർ വില്യംസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചാൾസ് ഡാർവ്വിൻ ദിനം?
a) ഫെബ്രുവരി 12
b) ഫെബ്രുവരി 13
c) ഫെബ്രുവരി 15
d) ഫെബ്രുവരി 14
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യാചന യാത്രയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്?
a) മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ
b) വീട്ടി ഭട്ടത്തിരിപ്പാട്
c) കെ കേളപ്പൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യകുലത്തിന് ഏറ്റവും പുരാതന അംഗം

?
a) ആസ്ട്രലോപിത്തക്കസ് അഫരൻസിസ്‌
b) ഹോമോഹാബിലിസ്
c) ഹോമോ ഇറക്ടസ്
d) ആർഡിപിത്തക്കസ് റാമിഡസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘സേനാപതി’ എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് സ്വീകരിച്ച മഗധ രാജാവ്?
a) ദേവഭൂതി
b) ഇതൊന്നുമല്ല
c) യശോമിത്രന്‍
d) പുഷ്യമിത്രന്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Let me have a look____?
a) Will you
b) Shall you
c) Have you
d) Haven’t you
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അർബുദം നേരത്തെ കണ്ടെത്തി തടയാനും ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള കേരള സർക്കാരിന്റെ ബോധവൽക്കരണ പദ്ധതി?
a) കാരുണ്യ
b) സ്വാസ്ഥ്യം
c) ആരോഗ്യകിരണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നവാബ് മാരുടെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) കാൺപൂർ
b) ഉദയപൂർ
c) ലക്നൗ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Father of barcode reader?
a) Norman joseph woodland
b) James shawn
c) Charles babbage
d) Norman borlock
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ടൈറ്റാനിക് കപ്പൽ ദുരന്തം നടന്ന വർഷം?
a) 1902
b) 1912
c) 1915
d) 1905
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബാസ്കറ്റ് ബോളിലെ കളിക്കാരുടെ എണ്ണം?
a) 7
b) 5
c) 6
d) 8
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Over egg the pudding.?
a) Add unnecessary details to make something seem better or worse.
b) Add details in order to make something more exciting.
c) Add important details to the content of a story.
d) fill the pudding excessively with egg.
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘വേല ചെയ്താല്‍ കൂലി കിട്ടണം’ എന്ന മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയ നവോത്ഥാന നായകന്‍?

A) സഹോദരന്‍ അയ്യപ്പന്‍ B) വൈകുണ്ഠ സ്വാമികള്‍ C) വാഗ്ഭടാനന്ദന്‍ D) തൈക്കാട് അയ്യ?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംയോജിത ശിശു വികസന പദ്ധതി(ICDS) നിലവിൽ വന്നത്?
a) 1975 ഒക്ടോബർ 2
b) 1974 ഒക്ടോബർ 2
c) 1874 ഒക്ടോബർ 4
d) 1975 നവംബർ 14
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൃത്യ ബോധത്തിന്റെ കവി എന്നറിയപ്പെടുന്നതാര്?
a) എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ
b) പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ
c) എസ് ഗുപ്തൻ നായർ
d) ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അടുത്ത സംഖ്യ ഏത് 4, 25, 64, ———–?
a) 121
b) 36
c) 125
d) 49
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ആന്തര കർണ്ണത്തിന്റെ ഭാഗത്തിൽ പെടാത്തത്?
a) ഇൻകസ്
b) അർദ്ധ വൃത്താകാര കുഴലുകൾ
c) യൂട്രിക്കിൾ, സാക്യൂൾ
d) കോക്ലിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
3)Head quarter of “Kerala basha institute”__??
a) Trivandrum
b) Kozhikode
c) Ernakulam
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
✒️ചോരി??
a) ചോരൻ
b) ചോരാൻ
c) ചോരയാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1gb?
a) 1024mb
b) 1231mb
c) 1235mb
d) 1042mb
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാന വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം

?
a) ഹരിയാന
b) ഗുജറാത്ത്
c) മഹാരാഷ്ട്ര
d) ഉത്തർപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉയർന്ന താപനില അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം?
a) ക്രോണോമീറ്റർ
b) ക്രയോ മീറ്റർ
c) ലാക്ടോമീറ്റർ
d) പൈറോ മീറ്റർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊച്ചിന്‍ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് സ്ഥാപിതമായ വര്‍ഷം

A) 1972 B) 1975 C) 1976 D) 1978?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Use suitable phrasal verb: The plane ______ at ten o’ clock?
a) set out
b) went on
c) took out
d) took off
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡെങ്കിപനി പരത്തുന്ന കൊതുക്

?
a) അനോഫിലസ്
b) എയ്ഡിസ് ആൽബോ പിക്റ്റസ്‌
c) ക്യൂലക്സ്
d) എയ്ഡിസ് ഈജിപ്തി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🤔 സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങിനു വേണ്ടി ‘iFeel-You’ bracelet വികസിപ്പിച്ച രാജ്യം?
a) റഷ്യ
b) ബ്രിട്ടൺ
c) സ്പെയിൻ
d) ഇറ്റലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ബലിഷ്ഠമായ പേശി?
a) ഗർഭാശയ പേശി
b) ഗ്ലൂട്ടിയസ് മാക്സിമസ്
c) സാർട്ടൊറിയാസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക ഹിന്ദി ദിനം:?
a) ജനുവരി 10
b) ജനുവരി 13
c) ജനുവരി 11
d) ജനുവരി 12
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The largest biosphere reserve in India?
a) Nicobar biosphere reserve
b) Gyan Bharati biosphere reserve
c) Panna biosphere reserve
d) Nilgiri Biosphere Reserve
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
One of the persons killed in the accident______a friend of mine.?
a) Was
b) Had
c) Are
d) Were
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1890 ലെ കൽക്കത്ത കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ പ്രസംഗിച്ച മഹിളാ നേതാവ്?
a) നെല്ലി സെൻഗുപ്ത
b) കാദംബരി ഗാംഗുലി
c) സരോജിനി നായിഡു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിത്തുമുളക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പുറത്തു വരുന്നത്??
a) ബീജ പത്രം
b) ബീജ ശീർഷം
c) ബീജ മൂലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വള്ളത്തോൾ എഴുതിയ വിമർശന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പേരെന്ത്??
a) ഗ്രന്ഥലോകം
b) ഗ്രന്ഥവിചാരം
c) ഗ്രന്ഥമാഹാത്മ്യം
d) ഗ്രന്ഥവിഹാരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേന്ദ്ര കയർ ഗവേഷണ സ്ഥാപനം കേരളത്തിൽഎവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്??
a) C) കലൂർ
b) B) കല്ലൂർ
c) D) കാഞ്ഞൂർ
d) A) കലവൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് മലയിലാണ് എടക്കൽ ഗുഹ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?
a) ചെമ്പ്ര പീക്ക്
b) അമ്പുകുത്തിമല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പട്ടിണി ജാഥയിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ എണ്ണം

?
a) 38
b) 32
c) 44
d) 35
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പവനൻ?
a) പി നാരായണൻ മേനോൻ
b) പി വി നാരായണൻ നായർ
c) പി കുഞ്ഞനന്തൻ നായർ
d) വി കെ നാരായണൻ നായർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Q.130 Which state gets India’s First-Ever Elephant Rehabilitation Centre?

भारतातील सर्वप्रथम एलिफंट रीहॅबिलिटेशन सेंटर कोणत्या राज्यात आहे??
a) Tamil Nadu
b) Telangana
c) Kerala
d) Karnataka
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഖുറം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്?
a) ഷാജഹാൻ
b) ഔരംഗസേബ്
c) അക്ബർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പോളിസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിനർത്ഥം

?
a) ഗ്രാമാസൂത്രണം
b) ഗ്രാമരാഷ്ട്രം
c) നാഗരാസൂത്രണം
d) നഗരരാഷ്ട്രം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭാരതത്തിൽ എത്ര തരത്തിലുള്ള റേഷൻ കാർഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത്?
a) 4
b) 3
c) 5
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Cat is following dog now.?
a) Cat is following by dog now.
b) Dog is following by cat now.
c) Cat is being followed by dog now.
d) Dog is being followed by cat now.
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
11 ആം മത് ബ്രിക്സ് സമ്മിറ്റ് 2019 ൻറ്റെ വേദി??
a) റഷ്യ
b) ഇന്ത്യ
c) സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക
d) ബ്രസീൽ
e) അറിയില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡൈനാമോയിൽ നടക്കുന്ന യിലെ ഊർജപരിവർത്തനം?
a) യാന്ത്രികോർജ്ജം വൈദ്യുതോർജ്ജം
b) വൈദ്യുതോർജ്ജം യാന്ത്രികോർജ്ജം
c) ശബ്ദ ഊർജം വൈദ്യുതോർജ്ജം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ഹൈക്കോടതികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ അനുസരിച്ചാണ്?
a) - 214
b) - 124
c) - 143
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Everest സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം?
a) Pakistan
b) ഭൂട്ടാൻ
c) India
d) Nepal
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇടുക്കി ഡാമിന്റെ പരമാവധി ജലസംഭരണശേഷി എത്ര അടിയാണ്??
a) 2304 അടി
b) 2430 അടി
c) 2403 അടി
d) 2340 അടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Nandu had _____ money with him.?
a) little
b) the little
c) a few
d) few
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഇന്ത്യയുടെ ടാങ്ക് വേധ മിസൈൽ??
a) സൂര്യ
b) നാഗ്
c) മൈത്രി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which of the following is not present in animal cells??
a) Cell walls
b) Mitochondria
c) Ribosomes
d) Cytoplasm
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
NOTA നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യ ഏഷ്യൻ രാജ്യം??
a) Japan
b) Bangladesh
c) India
d) Pakistan
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വ്യക്തിഗത ഇനത്തിൽ ഏത് കായിക ഇനത്തിലാണ് ഒളിംപിക്സിൽ ഇന്ത്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെഡൽ നേടിയത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) ബാഡ്മിൻറൺ
b) റസ്‌ലിംഗ്
c) ഷൂട്ടിംഗ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബാങ്ക് ?

(Excellence Academy)?
a) പ്രസിഡൻസി ബാങ്ക്
b) അലഹബാദ് ബാങ്ക്
c) ഇംപീരിയൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ
d) ബാങ്ക് ഓഫ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ് മൂവ്മെന്റ് സ്ഥാപിച്ചത്?
a) വങ്കാരി മാതാ
b) പാണ്ടുരംഗ ഹെഗഡേ
c) സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടാകം ഏത്? (Talent Academy)?
a) ചില്‍ക്ക
b) വൂളാര്‍
c) ചോലാമു
d) സാംബര്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 ൽ Nicotine നെ ‘ Class A Poison ‘ ആയി പ്രഖ്യാപിച്ച സംസ്ഥാനം??
a) കർണാടക
b) ഒഡിഷ
c) തെലുങ്കാന
d) പഞ്ചാബ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആദിവാസി വിഭാഗം :?
a) കുറുമർ
b) കൊറഗർ
c) കുറിച്യർ
d) പണിയർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Manu uses Internet for two hours daily (change voice )?
a) Internet is being used for two hours daily
b) Internet was used for two hours daily
c) Internet is used for two hours daily
d) Internet was being used for two hours daily
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
India and Asian Development Bank have signed 190 million dollar loan agreement
for improving road connectivity in which of the following states? ?
a) Rajasthan
b) Madhya Pradesh
c) Himachal Pradesh
d) Uttar Pradesh
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോശ സിദ്ധാന്തം ബാധകമല്ലാത്ത ജീവവിഭാഗം?
a) വൈറസുകള്‍
b) ബാക്ടീരിയ
c) ഹരിത സസ്യങ്ങള്‍
d) പ്രോട്ടോസോവ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡയബറ്റിസ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന രോഗം ഏത് ഹോർമോൺ അപര്യാപ്തത മൂലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്?
a) ആൻറി ഡൈയൂററ്റിക് ഹോർമോൺ
b) ഇൻസുലിൻ
c) ഗ്ലൂക്കഗോൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ “Dry Dock” നിലവിൽ വരുന്നത് ??
  a) മുംബൈ
  b) വിശാഖപട്ടണം
  c) കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡ്
  d) തൂത്തുക്കുടി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  47.നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ രക്തത്തിലെത്തുന്ന വിഷപദാർത്ഥങ്ങളെ നിർവീര്യമാക്കുന്ന അവയവം??
  a) A. കരൾ
  b) B. വൃക്ക
  c) C. ആമാശയം
  d) D. ശ്വാസകോശങ്ങൾ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പ്രകാരം പൗരന്മാരുടെ മൗലികചുമതലകളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത്?
  a) ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യം ,അഖണ്ഡത പരമാധികാരം എന്നിവ സംരക്ഷിക്കുകയും ഉയർത്തി പിടിക്കുകയും ചെയ്യുക
  b) ഗവൺമെൻറ്നെയും നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെയും ബഹുമാനിക്കുക
  c) പൊതുസമ്പത്ത് സംരക്ഷിക്കുകയും അക്രമങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക
  d) ദേശീയപതാകയെയും ദേശീയഗാനത്തെയും ബഹുമാനിക്കുക
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പിറ്റ്‌സ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നടപ്പിലാക്കിയ വർഷം?
  a) 1783
  b) 1780
  c) 1784
  d) 1773
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഹിന്ദുക്കൾക്കും മുസ്ലിംകൾക്കും പരിപാവനമായ ആസാമിലെ പ്രദേശം??
  a) ജോർഹത്
  b) ഹാജോ
  c) ഗുവാഹത്തി
  d) തേസ്പൂർ
  e) മജുലി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  “ഏഥൻസിലെ വിദ്യാലയം”എന്ന പ്രശസ്ത ചിത്രം വരച്ചതാര്??
  a) ലിയാനാർഡോ ഡാവിഞ്ചി
  b) റാഫേൽ
  c) മൈക്കിൾ ആഞ്ചലോ
  d) വിൻസെൻറ് വാൻഗോഗ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  താഴെ പറയുന്നവയിൽ പെരിയാർ നദി ഒഴുകാത്ത ജില്ല??
  a) ഇടുക്കി
  b) കോട്ടയം
  c) എറണാകുളം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Yong one of bee ]?
  a) - Fry
  b) - Larva
  c) - Poult
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ബാർട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ നടത്തുന്ന “ ജോൻബീൽ മേള “ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനം??
  a) ഗുജറാത്ത്
  b) അസം
  c) ഉത്തർ പ്രദേശ്
  d) അരുണാചൽ പ്രദേശ്
  e) ആന്ധ്രാ പ്രദേശ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  വലുപ്പത്തിൽ ആറാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഭൂഖണ്ഡം??
  a) യൂറോപ്പ്
  b) ഓസ്ട്രേലിയ
  c) വടക്കേ അമേരിക്ക
  d) തെക്കേ അമേരിക്ക
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ ആസ്ഥാനമന്ദിരം?
  a) nirvachan sadan
  b) ധോൽപൂർ ഹൗസ്
  c) ആഗസ്ത് ക്രാന്തി ഭവൻ
  d) yojana bhawan
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദ്വീപ് സമൂഹം ആണ്

?
a) ഇന്തോനേഷ്യ
b) ലക്ഷദ്വീപ്
c) ശ്രീലങ്ക
d) ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ പറയുന്ന ഒരു സോപ്പ് നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആസിഡ് അല്ലാത്തത്

?
a) സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്
b) പാമിറ്റിക് ആസിഡ്
c) ഒലിയിക് ആസിഡ്
d) സ്റ്റീയറിക് ആസിഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൈലന്റ് വാലി ഓഫ് കണ്ണൂർ?
a) പൈതൽ മല
b) പാലക്കയം തട്ട്
c) ആറളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചെമ്പിന്റെ ദ്രവണാങ്കം??
a) 1083°C
b) -259°C
c) 39°C
d) 962°C
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നൂൻമതി എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ ശാല ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്

?
a) അസം
b) ഒഡീഷ
c) മഹാരാഷ്ട്ര
d) ഗുജറാത്ത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊച്ചി മെട്രോയുടെ പുതിയ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ??
a) മുഹമ്മദ് ഹനീഷ്
b) സുധീർ കൃഷ്ണ
c) ടോം ജോസ്
d) അൽകേഷ് കുമാർ ശർമ
e) അറിയില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
4- 2019 ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗത്തിൽ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ??
a) വി മധുസൂദനൻ നായർ
b) അമിതാബ് ഘോഷ്
c) രവീഷ് കുമാർ
d) ശശി തരൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലക്ഷ്യപ്രമേയം ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സമിതി അംഗീകരിച്ചത് എന്ന്?
a) 1946 ജനുവരി 22
b) 1947 ജനുവരി 22
c) 1947 ഒക്ടോബർ 22
d) 1947 ഫെബ്രുവരി 20
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മോട്ടോർ ഊർജ മാറ്റം?
a) യാന്ത്രികോർജ്ജം- വൈദ്യുതോർജ്ജം
b) ശബ്ദ ഊർജം- യാന്ത്രികോർജ്ജം
c) വൈദ്യുതോർജ്ജം-യാന്ത്രികോർജ്ജം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Do you have believe …… destiny ??
a) in
b) at
c) on
d) from
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വോൾക്കൻ ബോസ്കിർ അടുത്തിടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്?
a) അമേരിക്കൻ സെനറ്റ് പ്രസിഡന്റ്‌
b) യുഎൻ പൊതുസഭയുടെ 75-ാമത് സെഷന്റെ പ്രസിഡന്റ്
c) അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ്‌ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ട്രമ്പിന്റെ എതിരാളി
d) തുർക്കി പ്രസിഡന്റായി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“ മൈക്കലാഞ്ജലോ മാപ്പ് ‘’ ആര് എഴുതിയ കവിതയാണ് ??
a) ( a ) കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാർ
b) ( d ) ഒ . എൻ . വി .
c) ( C ) മുരുകൻ കാട്ടാക്കട
d) ( b ) വള്ളത്തോൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയില്‍ ആദ്യമായി ടോയ് ട്രെയിന്‍ ആരംഭിച്ചത്?(Talent Academy)?
a) ഡാര്‍ജിലിംഗ്
b) മുംബൈ
c) ലഡാക്ക്
d) ഊട്ടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The meaning of linger is?
a) Quicken
b) Loiter
c) Hurry
d) Break
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കക്കി ഡാം ഏത് നദിക്ക് കുറുകെയാണ് പണികഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്??
a) കുറ്റ്യാടി
b) പമ്പ
c) വളപട്ടണം
d) കരമനയാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊറോണ വൈറസ് രോഗത്തെ ലോകാരോഗ്യസംഘടന ഏത് വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു??
a) ക്രപ്റ്റോജനിക്
b) പാൻഡമിക്
c) എൻഡമിക്
d) എപ്പിഡെമിക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(Q) രാജീവ് ഗാന്ധി സെന്റർ ഫോർ ബയോടെക്നോളജി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്..??
a) (D) തൃശൂർ
b) (C) കോഴിക്കോട്
c) (A) എറണാകുളം
d) (B) തിരുവനന്തപുരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ത്രിരത്നങ്ങള്‍ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മതം ??
a) ബുദ്ധ മതം
b) പാഴ്സി മതം
c) ജൈനമതം
d) ജൂത മതം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്ത് PPE കിറ്റുകൾ ( Personal Protection Equipment ) നിർമിക്കുന്നതിൽ നിലവിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം

?
a) 3
b) 4
c) 2
d) 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He was ……………… red handed?
a) cot
b) quote
c) none of these
d) caught
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം അനുഭവപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം?
a) ശനി
b) ചൊവ്വ
c) ഭൂമി
d) വ്യാഴം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടനയുടെ ഫൈനൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആദ്യമായി അംബേദ്കർ സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്?
a) 1947 ഓഗസ്റ്റ് 29
b) 1948 നവംബർ 4
c) 1947 നവംബർ 5
d) 1948 ജൂൺ 22
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊടുത്ത സസ്യങ്ങളിൽ ദ്വിവർഷികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക A. ചേന B. വെണ്ട C. കാരറ്റ് D. നെല്ലി?
a) C, D
b) A, B, C, D
c) A, D
d) A, C
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാജ്യസഭയെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന അനുച്ഛേദം : ]?
a) - ആർട്ടിക്കിൾ 82
b) - ആർട്ടിക്കിൾ 81
c) - ആർട്ടിക്കിൾ 80
d) - ആർട്ടിക്കിൾ 79
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോമ്മൺവെൽത്ത് സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ??
a) കമലേഷ് ശർമ്മ
b) ശശി തരൂർ
c) സോമനാഥ് ചാറ്റർജി
d) ജി.വി. മൗലങ്കാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Dessent note - എന്നതിന്റെ മലയാളം?
a) നിഷേധക്കുറിപ്പ്
b) നിരാക്ഷേപക്കുറിപ്പ്
c) വിയോജനക്കുറിപ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കരൾ തലച്ചോർ പേശികൾ എന്നിവയിൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന കോശാംഗം?
a) ലൈസോസോം
b) റൈബോസോം
c) മൈറ്റോകോൺട്രിയ
d) എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടികുളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The hunter took a bow and a ………of arrows?
a) Bunch
b) Quiver
c) Clutch
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മംഗൾയാൻ വിക്ഷേപണം സമയത്ത് ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ?
a) തമ്പി നാരായണൻ
b) എപിജെ അബ്ദുൽ കലാം
c) കെ രാധാകൃഷ്ണൻ
d) കെ ശിവൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആകെ രേഖാംശ രേഖകളുടെ എണ്ണം??
a) 281
b) 181
c) 360
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കറങ്ങി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫാൻ ഓഫ് ആകിയിൽ അൽപ്പനേരം കൂടി കറങ്ങുന്നു ഇതിന് കാരണം ??
a) അഭികേന്ദ്ര ബലം
b) ചലന ജഡത്വം
c) നിശ്ചല ജഡത്വം
d) ഘർഷണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(Q) കേരളത്തിൽ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്..??
a) (A) തിരുവനന്തപുരം
b) (D) ആലപ്പുഴ
c) (C) എറണാകുളം
d) (B) വയനാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉദയമ്പേരൂർ സുന്നഹദോസിൽ പങ്കെടുത്ത വ്യക്തി കളുടെ എണ്ണം?
a) 813
b) 811
c) 812
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദക്ഷിണ ഗംഗോത്രിയിൽ പോസ്റ്റ്‌ office സ്ഥാപിതമായ വർഷം?
a) 1983
b) 1982
c) 1981
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗുജറാത്തിലെ കത്തിയവാർ എന്ന നാട്ടുരാജ്യthinuw ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിലുള്ള പ്രാധാന്യം?
a) ആദ്യ പത്രം പുറത്തിറക്കിയ ഇന്ത്യൻ നാട്ടുരാജ്യം
b) ആദ്യ തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കിയ ഇന്ത്യൻ നാട്ടുരാജ്യം
c) ആദ്യ ടെലിഫോൺ സംവിധാനം പുറത്തിറക്കിയ ഇന്ത്യൻ നാട്ടുരാജ്യം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലിറ്റിൽ ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്?
a) മൗറീഷ്യസ്
b) ഫിജി
c) മലേഷ്യ
d) ഇന്തോനേഷ്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രി??
a) സരോജിനി നായിഡു
b) അന്നാ ചാണ്ടി
c) ഇന്ദിരാഗാന്ധി
d) വിജയലക്ഷ്മി പണ്ഡിറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
M ഷെല്ലിൽ എത്ര സബ് ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ട്?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Meaning of the word EPILOGUE?
a) middle section
b) opening section
c) closing section
d) all section
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
People……. poor diets are likely to catch colds?
a) Whose
b) Who has
c) Who have
d) Whom
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘തീ’ എന്നര്‍ത്ഥം വരാത്ത പദമേത്?
a) വഹ്നി
b) അനലന്‍
c) ത്രപ
d) അഗ്നി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള സംസ്ഥാന രൂപീകരണം നടന്ന 1956 നവംബർ ഒന്നിന് ആരായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ആക്ടിംഗ് ഗവർണർ??
a) ബി രാമകൃഷ്ണറാവു
b) പി വി മേനോൻ
c) പി എസ് റാവു
d) വി വിശ്വനാഥൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബ്രിട്ടീഷുകാർ പാലിയത്തച്ചനെ നാടുകടത്തിയ സ്ഥലം?
a) മൈസൂർ
b) മദ്രാസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂമിയുടെ ഇരട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം:?
a) ബുധന്‍
b) വ്യാഴം
c) ശുക്രന്‍
d) ചൊവ്വ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യോഗ ഭൂഷണം ആരുടെ കൃതിയാണ്?
a) കടമ്മനിട്ട രാമകൃഷ്ണൻ
b) കണ്ടത്തിൽ വർഗീസ് മാപ്പിള
c) മൂലൂർ പത്മനാഭപ്പണിക്കർ
d) എം എൻ ഗോവിന്ദൻ നായർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Opposite of the word ‘rigid’?
a) loose
b) tight
c) flexible
d) solid
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ആധാർ രജിസ്ട്രേഷൻ സമ്പൂർണ്ണമായി നടപ്പിലാക്കിയ മുൻസിപ്പാലിറ്റി??
a) പയ്യന്നൂർ
b) കൊട്ടാരക്കര
c) മലപ്പുറം
d) തിരുർ
e) അറിയില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യാവകാശ ദിനം ആചരിച്ചു തുടങ്ങിയത്?
a) 1950 ഡിസംബർ 10 മുതൽ
b) 1947 ഡിസംബർ 10 മുതൽ
c) 1948 ഡിസംബർ 10 മുതൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കുറവ് ജനസാന്ദ്രതയുള്ള സംസ്ഥാനം ?

(എക്സലൻസ് അക്കാദമി )?
a) ഗോവ
b) അരുണാചൽ പ്രദേശ്
c) സിക്കിം
d) മിസോറാം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് വൺ ലൈഫ്, ദ സെക്കൻഡ് ലൈഫ്?
a) ബ്രൂസ് റിറ്റ്‌സ്
b) ക്രിസ്ത്യൻ ബർണാഡ്
c) റോബർട്ട് കെ ജാർവിക്
d) വാൾട്ടൺ ലില്ലിഹെയ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എഡ്മണ്ട് ഹിലാരിയും ടെൻസിങ് നോർഗേ എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി കീഴടക്കിയത്?
a) 1956 മേയ് 19
b) 1953 മെയ് 29
c) 1952 മെയ് 29
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബംഗ്ലാദേശിന്റെ നാണയം

?
a) ടാക്ക
b) ഇവയൊന്നുമല്ല
c) ബംഗ്ലാദേശ് റുപ്പി
d) ധാക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വരാൻ വീട്ടിൽ നിന്നും വടക്കോട്ട് 15 കി. മീറ്ററും അവിടെ നിന്ന് കിഴക്കോട്ട് 8 കി. മീറ്ററും സഞ്ചരിച്ചു ഓഫീസിലെത്തുന്നു. എങ്കിൽ വീട്ടിൽനിന്ന് എന്തകലയാണ് ഓഫീസ്??
a) 18 km
b) 16 km
c) 17 km
d) 23 km
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൈന്റിഫിക് ലാബിൽ അപകടത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നിറം??
a) വെളുപ്പ്
b) മഞ്ഞ
c) നീല
d) ചുവപ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആറ്റത്തില്‍ ന്യൂട്രോണിന്‍റെ ഭാരം എത്ര ??
a) 1.6726 x 10^27kg
b) 1.6746 x 10^-27kg
c) 1.6749 x 10^-27kg
d) 1.6749 x 10^27kg
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാഷ്ട്രപതിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയെ നിയമിക്കാനുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ?
a) 84
b) 77
c) ആർട്ടിക്കിൾ 76
d) 75
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Beating around the bush?
a) കുറ്റിച്ചെടി തല്ലി ഒരുക്കുക
b) അനുസരണക്കേട് ശിക്ഷിക്കുക
c) വളച്ചുകെട്ടി പറയുക
d) വളർച്ച മുരടിപ്പിക്കുക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2008 ഏപ്രിൽ 28ന് 10 ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് വിക്ഷേപിച്ച വാഹനം?
a) PSLV C 12
b) PSLV C 10
c) PSLV A 14
d) PSLV C 9
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
plural form of ‘datum’?
a) data
b) datei
c) datums
d) dati
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The opposite of arrogant is (ldc, 2011, ksgd)?
a) Humble
b) Sober
c) Polite
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“ സാമൂഹിക പിന്നാക്കാവസ്ഥ പരിഹരിക്കാനുള്ള മാർഗം വിദ്യാഭ്യാസമാണ് “ ആരുടെ വാക്കുകൾ??
a) ശ്രീനാരായണ ഗുരു
b) വിവേകാന്ദൻ
c) വക്കം അബ്ദുൾഖാദർ മൗലവി
d) വാഗ്‌ഭടാനന്ദൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യ ബയോസ്ഫിയർ ആയ നീലഗിരി ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് നിലവിൽ വന്ന വർഷം??
a) 1992
b) 1972
c) 2002
d) 1986
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിക്കോബാറിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം?
a) ലക്ഷദ്വീപ്
b) മ്യാന്മാർ
c) ഇൻഡോനേഷ്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A military establishment for the ammunition of war materials?
a) Aviary
b) Aerodromes
c) Hanger
d) Arsenal
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The grant design ആരുടെ കൃതിയാണ്?
a) സ്റ്റീവൻ ഹാകിങ്സ്
b) ടെന്നിസ് സിയമാ
c) മരിക്ക ടെയ്‌ലർ
d) ജോൺ ഗ്രിബ്ബിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശുഭാനന്ദാശ്രമം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്??
a) Cherukol
b) Aluva
c) Iravipperoor
d) Neyyar
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Q- ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ തെറ്റായ വസ്തുത ☆☆☆ ☆☆☆?
a) ഇന്ത്യയിലെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെ കാവൽക്കാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു
b) ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാന്റെയും അംഗങ്ങളുടെയും കാലാവധി - 5 വർഷം/65 വയസ്സ്
c) ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ സ്ഥാപിതമായത് - 1993 ഒക്ടോബർ 12
d) ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി ആണ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉത്തര റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം??
a) ന്യൂഡൽഹി
b) ചെന്നൈ
c) അലഹാബാദ്
d) ജയ്‌പൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക