Abolition of untouchability??
a) 17
b) 14
c) 27
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രധാന കമ്മീഷനുകളും അവയുടെ കർത്തവ്യങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു തെറ്റായ ഏത്?
a) എല്ലാം ശരിയാണ്
b) ഭാനു പ്രതാപ് സിങ് കമ്മിറ്റി -കൃഷി
c) സഹാര്യ കമ്മിറ്റി -തെഹൽക വിവാദം
d) ശ്രീകൃഷ്ണ കമ്മീഷൻ -തെലങ്കാന രൂപീകരണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബ്ലീച്ചിങ്‌ എജന്റായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ സംയുക്തം??
a) ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ്
b) ഹൈഡ്രജൻ ഓക്‌സൈഡ്
c) ഹൈഡ്രജൻ മോണോക്സൈഡ്‌
d) ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which among the following elements increases the absorption of water and calcium in plants ??
a) Manganese
b) Boron
c) Copper
d) Molybdenum
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The organisation ‘League of Nations’ was founded after the end of

?
a) Vietnam War
b) Crimean War
c) World War II
d) World War I
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Belowive given vitamins and their respective chemical names find out the wrongly marked?
a) Vitamin K- Phylloquinone
b) Vitamin B7- Biotin
c) Vitamin E- Tocopherol
d) Vitamin B12 -Folic acid
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അറ്റ്ലാൻറിക് സമൂഹത്തെയും പസഫിക് സമുദ്രത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കനാൽ?
a) മെഡിറ്ററേനിയൻ
b) പനാമ
c) സൂയസ്
d) ജിബ്രാൾട്ടർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്റ്റാർട്ട്‌ ചെയ്താലോ ✌️?
a) Yes👍
b) 👎
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകസഭാംഗങ്ങളുടെ ഇലക്ഷന്‍ ഏത് ഭരണഘടനയില്‍ നിന്നാണ് കടം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്

A) സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക B) ബ്രിട്ടന്‍ C) ഫ്രാന്‍സ് D) അമേരിക്ക?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പത്രസ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം??
a) മെയ് 13
b) മെയ് 3
c) മെയ് 2
d) മെയ് 4
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വയോജന സൗഹൃദ പഞ്ചായത്ത്?
a) നെടുമങ്ങാട്
b) വിതുര
c) മാണിക്കൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മെല്‍ബണ്‍ ഏത് നദീതീരത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു:??
a) ടാഗസ്
b) യാര
c) ഹാന്‍
d) നേവ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേന്ദ്ര സർക്കാർ കർഷകർക്ക് വേണ്ടി ആരംഭിച്ച Transport Aggregator app?
a) കിസാൻ ദിൻ
b) കിസാൻ മിത്ര
c) കിസാൻ രാത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
We walked ___ the edge of the desert.?
a) A- As far as
b) A & B
c) C- Until
d) A& c
e) B- Up to
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അഞ്ചാറ് എന്ന പദം വിഗ്രഹിച്ചാൽ??
a) അഞ്ചു തവണ ആറ്
b) അഞ്ചും ആറും
c) ആറു തവണ അഞ്ചു
d) അഞ്ചോ ആറോ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ കാക്കയുടെ പര്യായം ഏത് (Subi)?
a) പന്നഗം
b) മക്ഷിക
c) അരിഷ്ടം
d) പികം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ബർണാ -പൊറികൊയ്‌ ‘എന്ന കൃതി രചിച്ചതാര്??
a) ദയാനന്ദ സരസ്വതി
b) ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസർ
c) കേശവ് ചന്ദ്രസെൻ
d) ഈശ്വരചന്ദ്ര വിദ്യാസാഗർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which five year plan is also known as Gadgil Yojana:?
a) 3rd
b) 4th
c) 5th
d) 2nd
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള നിയമസഭ സ്പീക്കറുടെ ഔദ്യോഗിക വസതി അറിയപ്പെടുന്നത്??
a) രാജ്ഭവൻ
b) നീതി
c) ക്ലിഫ് ഹൗസ്
d) കണ്ടോൺമെൻറ് ഹൗസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോഡുകൾ

?
a) കാഥോഡ്
b) കാറ്റയോണുകൾ
c) ആനോഡ്
d) അയോൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യന്റെ അക്ഷാസ്ഥികൂടത്തിലെ അസ്ഥികളുടെ ആകെ എണ്ണം?
a) 80
b) 206
c) 70
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒന്നോ അതിലധികമോ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ നാമ രൂപത്തിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റത്തിന്റെ പേര്?
a) - വചനം
b) - തദ്ധിതം
c) - കാരകം
d) - കൃത്ത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
8 cm റേഡിയസുള്ള ഗോളത്തിൽനിന്നു ഒരു കോൺകേവ് ദർപ്പണം നിർമ്മിക്കുന്നു. ദർപ്പണത്തിലെ ഫോക്കസ് ദൂരമെത്ര??
a) 8
b) 4
c) 6
d) 7
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അഞ്ചുതെങ്ങ് ഏത് ജില്ലയിലാണ്?
a) തിരുവനന്തപുരം
b) കൊല്ലം
c) കോട്ടയം
d) എറണാകുളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who said that Indian National Congress is a ‘begging institute’?

?
a) Aurobindo Ghosh
b) Mahatma Gandhi
c) Bal Gangadhar Tilak
d) Bipin Chandra Pal
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. ആന്ധ്രപ്രദേശ് ഗവർണർ ആയ മലയാളി??
  a) പട്ടം താണുപിള്ള
  b) വി വിശ്വനാഥൻ
  c) കെ എം പണിക്കർ
  d) നിഖിൽ കുമാർ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ആഫ്രിക്കന്‍ രാജ്യമായ ലിബിയയുടെ നാണയം :?
  a) ദിനാര്‍
  b) ക്യാറ്റ്
  c) ദിര്‍ഹം
  d) റുപ്പിയ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 2. കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശമായ ഡൽഹിക്ക് തലസ്ഥാന നഗര പദവി നൽകിയ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി?
  a) 239A
  b) 239AA
  c) 230A
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിച്ചതെന്ന്?
  a) 1975 മെയ്‌ 28
  b) 1975 ഏപ്രിൽ 19
  c) 1954 ഏപ്രിൽ 25
  d) 1934 ഏപ്രിൽ 23
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കുന്ന രക്തത്തിലെ പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ?
  a) ആൽബുമിൻ
  b) ക്രിയാറ്റിൻ
  c) ഫൈബ്രിനോജൻ
  d) ഗ്ലോബുളിൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഓപ്പറേഷൻ ആരോ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത വർഷം?
  a) 2010
  b) 2013
  c) 2008
  d) 2002
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഗാന്ധിജി തന്‍റെ എത്രാമത്തെ കേരളയാത്രയെയാണ് ‘ഒരു തീര്‍ത്ഥാടനം’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ??
  a) ഒന്നാമത്തെ
  b) രണ്ടാമത്തെ
  c) അഞ്ചാമത്തെ
  d) ആറാമത്തെ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  “കൊണ്ടുപിടിക്കുക” എന്ന മലയാളം ശൈലിയുടെ അർത്ഥം?
  a) അത്യധികം ഉത്സാഹിക്കുക
  b) പച്ചപിടിക്കുക
  c) ബുദ്ധിമുട്ടിലാകുക
  d) മഹാമാരി പിടിപെടുക
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ‘Arts college’ is a/an ___ word.?
  a) complex
  b) compound
  c) attributive
  d) simple
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  1792 ൽ ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവച്ചത്

?
a) ബ്രിട്ടീഷുകാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും
b) ബ്രിട്ടീഷുകാരും മൈസൂർ ഭരണാധികാരിയും
c) കുഞ്ഞാലിമരക്കാർ പോർച്ചുഗീസുകാരും
d) ഫ്രഞ്ചുകാരും ഡച്ചുകാരും
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വെളിച്ചം ദുഃഖമാണുണ്ണി തമസ്സല്ലോ സുഖപ്രദം ആരുടെ വരികളാണ്?
a) വൈലോപ്പിള്ളി
b) ഓ എൻ വി
c) അക്കിത്തം
d) ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
20-the rider swirled the whip and the jumbled up_______ a white cloud of dust?
a) Rose up
b) Rising
c) Raising
d) Riasing
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. മലഗാസി റിപ്പബ്ലിക് ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ പഴയ പേരാണ് ??
  a) മലേഷ്യ
  b) മാലിദ്വീപ്
  c) മഡഗാസ്കർ
  d) ഡെൻമാർക്ക്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കൊടുമുടി??
  a) മൗണ്ട് മക്കിൻലീ
  b) മൗണ്ട് ക്രോഡോർ
  c) കിളിമഞ്ചാരോ
  d) മൗണ്ട് എൽബ്റൂസ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  താഴെപ്പറയുന്നവരെ വിധായക പ്രകാരത്തിനു ഉദാഹരണം?
  a) പറയാം
  b) പറയണം
  c) പറയട്ടെ
  d) പറഞ്ഞു
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആസ്ഥാനം?
  a) ജബൽപൂർ
  b) ന്യൂഡൽഹി
  c) ഖരഗ്പൂർ
  d) ലഖ്നൗ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പി എൻ പണിക്കർ ഏതു ജില്ലക്കാരനായിരുന്നു?
  a) ആലപ്പുഴ
  b) തിരുവനന്തപുരം
  c) കോഴിക്കോട്
  d) കോട്ടയം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ലോക സാമൂഹിക നീതി ദിനം?
  a) ഫെബ്രുവരി 4
  b) ഫെബ്രുവരി 28
  c) ഫെബ്രുവരി 14
  d) ഫെബ്രുവരി 20
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഉണ്ണായി വാര്യർ സ്മാരകം കേരളത്തിൽ എവിടെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു?
  a) കാലടി
  b) കൊടുങ്ങല്ലൂർ
  c) ഇരിങ്ങാലക്കുട
  d) ഇടപ്പള്ളി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  18 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്ന കേരള സർക്കാർ പദ്ധതിയാണ്?
  a) ആരോഗ്യ തേജസ്
  b) ആശ്വാസകിരണം
  c) ആരോഗ്യകിരണം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  തത്ത്വബോധിനി സഭ സ്ഥാപിച്ചത്?
  a) ഡോക്ടർ അയ്യത്താൻ ഗോപാലൻ
  b) ആനന്ദ മോഹൻ ബോസ്
  c) ദേവേന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ
  d) വാഗ്ഭടാനന്ദൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ദളിത് മാസിക ഏതാണ്??
  a) വൃത്താന്തപത്രപ്രവർത്തനം
  b) ദീപിക
  c) സാധുജനപരിപാലിനി
  d) വർത്തമാന പുസ്തകം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Who is considered as the father of the computer??
  a) Charles Babbage
  b) Alan Turing
  c) William Thomson
  d) Pierre Jaquet-Droz
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  മാനവശേഷി വകുപ്പും ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും പ്രസാർ ഭാരതിയും ചേർന്ന് ആരംഭിച്ച വിദൂര പഠന ചാനൽ

?
a) വിക്ടേഴ്‌സ്
b) ഗ്യാൻ ദർശൻ
c) ജിയോഗ്രഫി
d) ബി ബി സി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ജലവിഭവ വകുപ്പിന് കീഴിൽ എത്ര ഡാമുകൾ ഉണ്ട്?
a) 19
b) 20
c) 16
d) 12
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ATM ആരംഭിച്ച വർഷം?
a) 1967
b) 1992
c) 1972
d) 1987
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദ സോൾ ഓഫ് എ ബട്ടർഫ്ളൈ ഏത് പ്രമുഖ കായികതാരത്തിന്റെ ആത്മകഥയാണ്

(Kerala PSC Q & A)?
a) മുഹമ്മദ് അലി
b) കോബി ബ്രയാന്റ്
c) പെലെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവിതാംകൂറിലെ അവസാനത്തെ ദിവാൻ??
a) സി.പി. രാമസ്വാമി അയ്യർ
b) പി.ജി.എൻ. ഉണ്ണിത്താൻ
c) അയ്യപ്പൻ മാർത്താണ്ഡപിള്ള
d) ശേഷയ്യ ശാസ്ത്രി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ കടൽ മാർഗം കച്ചവടത്തിന് എത്തിയ ആദ്യ യൂറോപ്യൻമാർ?
a) ചൈനക്കാർ
b) അറബികൾ
c) പോർച്ചുഗീസുകാർ
d) ഫ്രഞ്ചുകാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
NOTA നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യ ഏഷ്യൻ രാജ്യം??
a) India
b) Pakistan
c) Japan
d) Bangladesh
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പുഷ്കര്‍ തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഏത്? (Talent Academy)?
a) ഉത്തരാഖണ്ഡ്
b) ഗുജറാത്ത്
c) രാജസ്ഥാന്‍
d) മഹാരാഷ്ട്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
There is no unity …….. the leaders.

(Kerala PSC Q & A)?
a) Between
b) In
c) With
d) Among
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിരാഹാര സമരത്തിനിടെ ഈയിടെ അന്തരിച്ച പ്രശസ്ത നാടോടി ഗായികയായ ഹെലിൻ ഏത് രാജ്യക്കാരിയാണ്?
a) ഈജിപ്ത്
b) തുർക്കി
c) സിറിയ യ
d) അൽജീരിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Enic എന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ?
a) Kennedi and herman
b) Norman and blaize pascal
c) John napier
d) John w mouchly and j. Presper
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന സംയുക്തം??
a) ഇതൊന്നുമല്ല
b) ഫോസ്ഫേറ്റ്
c) നൈട്രിക് ആസിഡ്
d) അമോണിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജന സമ്പർക്ക പരിപാടിക്ക് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ അവാർഡ് ലഭിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി??
a) ജയലളിത
b) ഷീലാ ദീക്ഷിത്
c) ഉമ്മൻ ചാണ്ടി
d) എ. കെ. ആന്റണി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രവർത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ത്??
a) ന്യൂട്ടൺ
b) വാട്ട്
c) ജൂൾ
d) ഡൈൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The handsome man who lives in that huge house is _____ filim actor?
a) On
b) A
c) An
d) May
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാവങ്ങളുടെ താജ്മഹൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) ബീബി കാ മക്ബറ
b) ദിവാൻ ഇ ആം
c) ഹുമയൂണിനെ ശവകുടീരം
d) ബുലന്ദ് ദർവാസാ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which colour can be identified by a person with colour blindness ??
a) Blue
b) Green
c) Red
d) Green and Red
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അഷ്ടക നിയമം കണ്ടെത്തിയതാര്?(Talent Academy)?
a) ജോണ്‍ ന്യൂലാന്‍ഡ്സ്
b) മെന്‍ഡലിയേഫ്
c) മോസ്ലി
d) ഡോബറെയ്നര്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യന്‍ ഫീച്ചര്‍ ഫിലിം ‘’ രാജഹരിചന്ദ്ര ‘’ പുറത്തിറങ്ങിയ വര്‍ഷം ??
a) 1911
b) 1917
c) 1913
d) 1915
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സമ്മതിദായകരുടെ ദേശീയ ദിനം എന്നാണ് (kasrgd LDC2011)?
a) ജനുവരി 15
b) ജനുവരി 26
c) ജനുവരി 25
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുറജപം ആദ്യമായി ആഘോഷിച്ചത്

?
a) 1742
b) 1750
c) 1755
d) 1753
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which organ of the body never rest?
a) Eyes
b) Pancreas
c) Liver
d) Heart
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗോവ വിമോചന ദിനം?
a) December 19
b) July 26
c) November 21
d) January 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തുല്യനീതിയും പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സൗജന്യ നിയമ സഹായവും?
a) 39a
b) 39d
c) 39b
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൈറോലുസൈറ്റ് ഏത് മൂലകത്തിന്റെ അയിരാണ്

(Kerala PSC Q & A)?
a) യുറേനിയം
b) മാംഗനീസ്
c) ടൈറ്റാനിയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൊറോക്കൻ പ്രതിസന്ധി ഒപ്പിട്ട വർഷം?
a) 1902
b) 1903
c) 1904
d) 1905
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. Feminine gender of Monk?
  a) Filly
  b) Colt
  c) Niece
  d) Nun
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  നിർദേശകതത്വങ്ങൾ സുപ്രീംകോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അനുശാസിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ?
  a) 36
  b) 37
  c) 35
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  The following river originates in Rajasthan and disappears in Gujarat??
  a) Luni
  b) Narmada
  c) Tapi
  d) Banas
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പ്രപഞ്ചത്തിന് നേർക്ക് തുറന്നുവെച്ച കണ്ണ് എന്ന വിശേഷണമുള്ള ഉപഗ്രഹം?
  a) ASTROSAT
  b) KARTOSAT
  c) RISAT 1
  d) G SAT 7
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഉരുളുന്ന ഗ്രഹം?
  a) യുറാനസ്
  b) ശുക്രൻ
  c) ബുദ്ധൻ
  d) നെപ്ട്യൂൺ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ആഗമസന്ധിക്ക് ഉദാഹരണം?
  a) വിണ്ടലം
  b) തിരുവാതിര
  c) കള്ളി
  d) കണ്ടില്ല
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  അന്തർ ദേശീയ രക്തദാന ദിനം?
  a) ജൂൺ 24
  b) ജൂൺ 14
  c) ഓഗസ്റ്റ് 19
  d) സെപ്തംബർ 11
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ചക്ഷുശ്രവണം അർത്ഥം (Subi)?
  a) തവള
  b) കീരി
  c) പൂച്ച
  d) പാമ്പ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  വെള്ളയണികായൽ ഏത് ജില്ലയിലാണ്??
  a) കൊല്ലം
  b) എറണാകുളം
  c) തിരുവനന്തപുരം
  d) ആലപ്പുഴ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഗ്രോത്ത്, ഡ്രീം ലാൻഡ്, വിമൺ🎨🎨?
  a) നന്ദലാൽ ബോസ്
  b) ജമിനി റോയ്
  c) ടി കെ പത്മിനി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  രക്തത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന അളവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശ്വേതരക്താണുക്കളെ ക്രമപ്പെടുത്തിയാൽ ശരിയായ ക്രമം ഏത്?
  a) ന്യൂട്രോഫിൽ >ലിംഫോസൈറ്റ്> ഈസിനോഫിൽ >മോണോസൈറ്റ് >ബാസോഫിൽ
  b) ന്യൂട്രോഫിൽ >മോണോസൈറ്റ്> ലിംഫോസൈറ്റ്>ഈസിനോഫിൽ >ബാസോഫിൽ
  c) ന്യൂട്രോഫിൽ >ലിംഫോസൈറ്റ്> മോണോസൈറ്റ്>ഈസിനോഫിൽ >ബാസോഫിൽ
  d) ന്യൂട്രോഫിൽ >ലിംഫോസൈറ്റ്> മോണോസൈറ്റ്>ബാസോഫിൽ >ഈസിനോഫിൽ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ബ്രിട്ടീഷുകാർ ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ ഏർപ്പെടുത്തിയ പ്രദേശം ഏത്?
  a) വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യ
  b) ബംഗാൾ
  c) ദക്ഷിണേന്ത്യ
  d) വടക്കേ ഇന്ത്യ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കേരളത്തില്‍ ആദ്യമായെത്തിയ വിദേശികള്‍ ??
  a) പോര്‍ച്ചുഗീസുകാര്‍
  b) ഇംഗ്ലീഷുകാര്‍
  c) ഡച്ചുകാര്‍
  d) അറബികള്‍
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പ്രകാശം ഒരു അനുപ്രസ്ഥ തരംഗം ആണെന്നു തെളിയിച്ചത്?
  a) പ്ലാങ്ക്
  b) ഫൂക്കോട്ട്
  c) അഗസ്റ്റിൻ ഫ്രനാൽ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  നെഹ്റു റിപ്പോർട്ടിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് 1929ഇൽ 14 തത്വങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകിയത്??
  a) മോത്തിലാൽ നെഹ്‌റു
  b) ഇന്ദിരാഗാന്ധി
  c) മൊറാർജി ദേശായി
  d) മുഹമ്മദ്‌ അലി ജിന്ന
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായത് ഏത്

?
a) കടല്ച്ചുങ്കം
b) കടൽചുങ്കം
c) കടല്ചുങ്കം
d) കടൽചുങ്കം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ അതേ സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ് സമയമുളള മറ്റൊരു രാജ്യമേത്?(Talent Academy)?
a) പാകിസ്താന്‍
b) ശ്രീലങ്ക
c) ബംഗ്ലാദേശ്
d) മ്യാന്‍മാര്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Power and position ____no charm for my friend?
a) Got
b) Will have
c) Have
d) Has
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദ്യ ജൈനമത സമ്മേളനം നടന്നതെവിടെ:?
a) വല്ലഭി
b) പവപുരി
c) പാടലീപുത്രം
d) വൈശാഖി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ഏതു രാജ്യത്തെ ഫുട്ബോൾ താരം ആണ്?
a) ഇംഗ്ലണ്ട്
b) പോർച്ചുഗൽ
c) ഇറ്റലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിംകൾ ഉള്ള രാജ്യം ❓️?
a) ഇന്തോനേഷ്യ
b) ഇന്ത്യ
c) പാകിസ്ഥാൻ
d) സഊദി അറേബ്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ മൈ ഓൺ ബോസ്‌വെൽ’ രചിച്ചത്??
a) എം. ഹിദായത്തുള്ള
b) ലാലാ ലജ്പത് റായ്
c) ഡോ. രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ്
d) നെഹ്റു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള പ്രാസം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്??
a) അന്ത്യ പ്രാസം
b) ഛേ കാനു പ്രാസം
c) അ നു പ്രാസം
d) ദ്വിതീയാക്ഷര പ്രാസം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നായർ മഹാകാവ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൃതി ഏത്??
a) മാർത്താണ്ഡവർമ്മ
b) ഭക്തിദീപിക
c) ധർമ്മരാജ
d) രാമരാജബഹദൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019ലെ മാനുഷിക വികസന സൂചിക പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ?

(Excellence Academy)?
a) 130
b) 129
c) 131
d) 133
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹാൾ ഹെറാൾഡ് പ്രക്രിയ, ഹൂപ്സ് പ്രക്രിയ ഏതിന്റെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടരിക്കുന്നു?
a) നൈട്രജൻ
b) അലൂമിനിയം
c) സോഡിയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“പൊതുജന വികാരം അതിൻറെ പാരമ്യത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ പിൻമാറ്റത്തിന്റ്റ്‌ കാഹളം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ഒരു ദേശീയ ദുരന്തത്തിൽ കുറഞ്ഞ് മറ്റൊന്നുമല്ല”. ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിച്ചത്??
a) ലാലാ ലജ്പത് റായ്
b) സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ്
c) ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ്
d) ഭഗത് സിംഗ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സാർവദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ ദിനം

?
a) നവംബർ 10
b) ഡിസംബർ 10
c) നവംബർ 11
d) ഡിസംബർ 11
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അഖില സ്ലാവ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വക്താവ്??
a) ബ്രിട്ടൺ
b) റഷ്യ
c) ഇറ്റലി
d) ജർമ്മനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക സുന്ദരി പട്ടം നേടുന്ന എത്രാമത്തെ ഇന്ത്യക്കാരിയാണ് മാനുഷി ചില്ലർ

?
a) 6
b) 2
c) 1
d) 3
e) 5
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ആണവോർജ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത്?
a) 1986
b) 1975
c) 1998
d) 1948
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നാഡീ കോശത്തിലെ കോശ ശരീരത്തിലെ നീളം കുറഞ്ഞ തന്തു

?
a) അക്സോൺ
b) ഷ്വാൻ കോശം
c) ഡെൻഡ്രോൺ
d) ഡെൻഡ്രൈറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയുടെ ജന്മസ്ഥലം?
a) പെരിങ്ങ
b) കൊല്ലംകോട്
c) ആറാട്ടുപുഴ
d) കണ്ണമൂല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A man who pays too much attention to his clothes and personal appearance??
a) Duffer
b) Dandy
c) Snob
d) Licentious
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അവയവം?
a) ത്വക്ക്
b) കരൾ
c) ശ്വാസകോശം
d) വൃക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടനക്ക് ഒരു ആമുഖം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന ആശയം ആദ്യമായി ഉന്നയിച്ചത് ??
a) C . JL നെഹ്റു
b) A . S N മുഖർജി
c) B . Dr B R അംബേദ്കർ
d) D . B N റാവു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കണ്ണീർവാതകം?
a) അമോണിയം ക്ലോറൈഡ്
b) അസറടൈൽ ക്ലോറൈഡ്
c) ബെൻസൈൽ ക്ലോറൈഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2015 ൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ നൂറാം ഭേദഗതി എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് പ്രതിപാദിപ്പിക്കുന്നത്??
a) ചരക്ക് സേവന നികുതി
b) ഇന്ത്യ - ബംഗ്ലാദേശ് അതിർത്തി
c) ദേശീയ ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷൻ നിയമനം
d) മുന്നോക്ക വിഭാഗത്തിലെ പിന്നോക്കക്കാർക്കുള്ള സംവരണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
High Court of Chattisgarh is at?
a) Narayanpur
b) Jashpur
c) Bilaspur
d) Raipur
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The white car is –––––––––– more expensive than the green.?
a) (A) very
b) (B) pretty
c) (C) fairly
d) (D) slightly
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേവലക്രിയ ഏത്?
a) ഓടിക്കുക
b) ചാടിക്കുക
c) നടക്കുക
d) പായിക്കുക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കത്തുന്ന ബൾബിനെ താഴെ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് താപം ലഭിക്കുന്നത് എന്ത് വഴി?
a) ചാലനം
b) വികിരണം
c) സംവഹനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അസ്ഥികളിലെ ജലത്തിന്റെ അളവ്?
a) 25%
b) 35%
c) 50%
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who is ___ honorable minister for Education ??
a) The
b) An
c) A
d) No article
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂമിയിൽ ജീവന്റെ ഉൽപ്പത്തി ഉണ്ടായത് ഏകദേശം എത്ര ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പാണ്?
a) 1500
b) 4200
c) 3500
d) 3800
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘വിയ്യൂര്‍ ജയില്‍’ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് ജില്ലയിലാണ്

A) എറണാകുളം B) കണ്ണൂര്‍ C) കോഴിക്കോട് D) തൃശ്ശൂര്‍?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Please sign your name __the dotted line ____you read the contract?
a) On, after
b) In, that
c) In, And
d) In, after
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹമായ വ്യാഴത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നാസ വിക്ഷേപിച്ച ഉപഗ്രഹം?
a) മംഗൽയാൻ
b) ആസ്ട്രോസാറ്റ്
c) ജ്യൂണോ
d) മാവേൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാക്കനാടൻ ആരുടെ തൂലികാനാമമാണ്

?
a) ചെറിയാൻ മാപ്പിള
b) കെ ഇ മത്തായി
c) മാധവൻ നായർ
d) ജോർജ് വർഗീസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കായിക കേരളത്തിന്‍റെ പിതാവ് ??
a) മുഹമ്മദ് അലി
b) ജി എന്‍ ഗോപാല്‍
c) കേണല്‍ ജി വി രാജ
d) വര്‍ഗ്ഗീസ് കോശി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“അറിവാണ് ശക്തി” ഇത് ആരുടെ വാക്കുകളാണ് ??
a) ജോൺ കീറ്റ്സ്‌
b) അരിസ്റ്റോട്ടിൽ
c) സോക്രട്ടീസ്
d) ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആപ്പിൾ ഗ്രാമം??
a) മുതലമട
b) കാന്തള്ളൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ആരംഭിച്ച വർഷം?
a) 1946
b) 1956
c) 1926
d) 1936
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
In order to help in the freedom struggle, which newspaper was started by LokmanyaTilak??
a) Kesari
b) Amrit Bazar Patrika
c) Ghadar
d) Harijan
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയഗാനം ആലപിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ സമയം?
a) 51 സെക്കൻഡ്
b) 52 സെക്കൻഡ്
c) 53 സെക്കൻഡ്
d) 54 സെക്കൻഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പെൺ ശിശുഹത്യ നിരോധിച്ച ഗവർണർ ജനറൽ??
a) വില്യം ബെന്റിക്ക്
b) കോൺവാലിസ് പ്രഭു
c) ഡൽഹൗസി പ്രഭു
d) കാനിങ് പ്രഭു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2020 മാർച്ച് 27 ന് നോർത്ത് അറ്ലന്റിക്ക്‌ ട ട്രീറ്റി ഓർഗനൈസേഷനിൽ(NATO) അംഗത്വം ലഭിച്ച രാജ്യം ഏതാണ്?
a) മോണ്ടിനെഗ്രോ
b) നോർത്ത് മാസിഡോണിയ
c) ജോർജിയ
d) യുക്രൈൻ ഇൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും കാഠിന്യമുള്ള രണ്ടാമത്തെ പദാർത്ഥം??
a) Quartz
b) Topaz
c) Corundum
d) Diamond
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തന്മാത്ര തദ്ധിതം?
a) മനിയൻ
b) കുടിച്ചത്
c) കള്ളൻ
d) കടമ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹിരോഷിമയിലും നാഗസാക്കിയിലും ആറ്റം ബോംബ് വർഷിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് രൂപംകൊണ്ട മേഘപടലങ്ങൾ?
a) മഷ്റൂം മേഘങ്ങൾ
b) എയർ പോക്കറ്റുകൾ
c) ഫോഗ്
d) ക്ലൗഡ് സ്ട്രീറ്റ്സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പര്യായ പദം എന്ത്- മഞ്ഞ്?
a) നീഹാരം
b) ഹിമകരം
c) ഹിമജ
d) ഹിമജം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
This examination is —- than the other examination?
a) more easy
b) difficult
c) more difficult
d) more easier
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്ന ആണവനിലയങ്ങളിൽ ശരിയല്ലാത്തത്

?
a) താരാപൂർ - മഹാരാഷ്ട്ര
b) കൈഗാ - കർണാടക
c) നറോറ - ഉത്തർപ്രദേശ്
d) കൽപ്പാക്കം - കർണാടക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വർദ്ധന സാമ്രാജ്യത്തിലെ പ്രമുഖ രാജാവായ ഹർഷവർദ്ധനൻ തലസ്ഥാനം?
a) കനൗജ്
b) സിക്കന്ദ്ര
c) കുശിനഗരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഗാന്ധിയൻ തത്വങ്ങൾ ഉൾപ്പെടാത്ത ആർട്ടിക്കിൾ ഏത്?
a) 43
b) 47
c) 41
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ട്രൈസം ആരംഭിച്ച വർഷം??
a) 1979 ഓഗസ്റ്റ് 25
b) 1979 ഓഗസ്റ്റ് 5
c) ഓഗസ്റ്റ് 10
d) 1979 ഓഗസ്റ്റ് 15
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക്സഭ ആർട്ടിക്കിൾ?
a) 81
b) 79
c) 80
d) 82
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒരു വിധി പുനഃപരിശോധിക്കാൻ ഉള്ള അധികാരം ആർക്കാണ് ഉള്ളത്?
a) സുപ്രീംകോടതി
b) ഗവർണ്ണർ
c) ഹൈക്കോടതി
d) പ്രധാനമന്ത്രി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കണ്വതീര്‍ഥ ബീച്ച് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല

A) തൃശൂര്‍ B) കോഴിക്കോട് C) കണ്ണൂര്‍ D) കാസര്‍ഗോഡ്?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏതു നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് ചെറുപുഴ ??
a) കല്ലടയാർ
b) ചാലിയാർ
c) ചാലക്കുടി പുഴ
d) പാമ്പാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സിയാച്ചിൻ മഞ്ഞുമല ഏതു മലനിരയിൽ ആണ്??
a) ഹിന്ദുകുഷ്
b) ഹിമാലയം
c) സുലൈമാൻ
d) കാരക്കോറം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഈ പെയ്മെൻറ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഏത്?
a) പീലിക്കോട്
b) തൃക്കരിപ്പൂർ
c) മഞ്ചേശ്വരം
d) ചെറുകുളത്തൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജനകീയ നാ യവൈസ്രോയി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) ലിറ്റൺ പ്രഭു
b) റിപ്പൺ പ്രഭു
c) ഡഫറിൻ പ്രഭു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The plural form of “series” is :

(Excellence Academy)?
a) seriesus
b) serieses
c) serees
d) series
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
0ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരന് എത്ര തരത്തിൽ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെടാം? ]?
a) - 4
b) - 5
c) - 3
d) - 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പദാർഥങ്ങൾ ചെറു കണങ്ങളാൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ച ഭാരതീയ ചിന്തകൻ?
a) ആര്യഭട്ടൻ
b) ശുശ്രുതൻ
c) കണാദൻ
d) വരാഹമിഹിരൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പന്ത്രണ്ടാം പട്ടിക ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് എത്രാമത്തെ ഭേദഗതിയിലുടെ ആണ്:?
a) 52
b) 73
c) 92
d) 74
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സാഹിത്യപഞ്ചാനൻ പികെ നാരായണൻ പിള്ളയുടെ ആത്മകഥ??
a) കഴിഞ്ഞകാലം
b) എന്നെ ഞാൻ കാണുമ്പോൾ
c) ഒളിവില്ലാത്ത ഓർമ്മകൾ
d) സ്മരണമണ്ഡലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രോഗപ്രതിരോധ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്?
a) എഡ്വേർഡ് ജന്നർ
b) ലൂയി പാസ്റ്റർ
c) അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലെമിംഗ്
d) സാമുവൽ ഹാനിമാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാനവസേവയാണ് ഈശ്വരസേവ എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്?
a) സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ
b) ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെട്ട സംസ്ഥാനമേത്? വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്???
a) മണിപ്പൂർ, ഇർവിൻ പ്രഭു
b) ജമ്മു കാശ്മീർ, റിപ്പൺ പ്രഭു
c) ഹിമാചൽപ്രദേശ്, ഇർവിൻ പ്രഭു
d) ഹിമാചൽപ്രദേശ്, റിപ്പൺ പ്രഭു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Use the correct tense of the verbs in brackets and fill in the blanks:

When Raju reached the hall, the meeting….. (have)already…… (begin )?
a) Have, beginning
b) Have, begun
c) Has, begun
d) Had, begun
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കടവല്ലൂർ അന്യോന്യം ഏത് വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
a) ബ്രാഹ്മണർ
b) സാമൂതിരി
c) നമ്പൂതിരി
d) പെരുമ്പടപ്പ് സ്വരൂപം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Mohiniattam dance from developed originally in which state??
a) Orissa
b) Karnataka
c) Kerala
d) Tamil Nadu
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സിൽവർ വിപ്ലവം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു

?
a) പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ
b) മുട്ട
c) പാൽ
d) മത്സ്യം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ സ്കൂൾ കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരണ പദ്ധതി?
a) വിദ്യാ വാഹിനി
b) വിദ്യാ വിലാസിനി
c) വിദ്യാ ലക്ഷ്മി
d) വിദ്യാ വിനോദി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലും കർണാടകയുടെ തീരങ്ങളിലും വേനൽക്കാലത്ത് ഇടിയോടുകൂടിയ മഴ കാരണമാകുന്ന പ്രാദേശിക, വാതം?
a) കാൽബൈശാഖി
b) ജറ്റ് സ്ട്രീം
c) മാംഗോഷവർ
d) ലൂ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 ’ആചാരഭൂഷണം’ എന്ന കൃതിയുടെ കര്‍ത്താവ് ആര്

A) ശ്രീനാരായണ ഗുരു B) ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍ C) പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പന്‍ D) തൈക്കാട് അയ്യ?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Transalate the proverb “pride goes before a fall” into malayalam

?
a) പതിരില്ലാത്ത കതിരില്ല
b) അഹങ്കാരം ആപത്താണ്
c) നിധി കാക്കുന്ന ഭൂതം
d) നാടോടുമ്പോൾ നടുവേ ഓടണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉഷ സ്കൂൾ ഓഫ് അത്ലറ്റിക്സ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്?
a) തിരുവനന്തപുരം
b) കൊയിലാണ്ടി
c) ഹൈദരാബാദ്
d) പയ്യോളി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കർഷകൻ?
a) കർഷകി
b) കര്ഷകത്തി
c) കര്ഷക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യ പാക് വിഭജനം പശ്ചാത്തലമാക്കി ട്രെയിൻ ടു പാകിസ്ഥാൻ എന്ന സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തത്

?
a) ഋതിക് ഘട്ടക്
b) പമേല റൂക്സ്
c) എം എസ് സത്യു
d) ഗോവിന്ദ് നിഹലാനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകസമാധാന ദിനം??
a) നവംബർ 21
b) സെപ്റ്റംബർ 21
c) ഡിസംബർ 21
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അടിയന്തരാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട കമ്മീഷൻ?
a) ശ്രീകൃഷ്ണ കമ്മീഷൻ
b) ഷാ കമ്മീഷൻ
c) ലിബർഹാൻ കമ്മീഷൻ
d) സർക്കാരിയ കമ്മീഷൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Flair:aptitude::flare:?
a) To blaze up
b) Beautiful
c) Charges
d) Apostle
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനങ്ങൾ നടന്നത് ന്യൂഡൽഹിയിൽ ആയിരുന്നു,. എന്നാൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു മുമ്പ് എവിടെയായിരുന്നു?
a) കൽക്കട്ട
b) ബോംബെ
c) മദ്രാസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൻമോഹൻ മോഡൽ എന്ന് അറിയപ്പെട്ട പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി??
a) 6
b) 9
c) 8
d) 5
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡോക്ടർ പൽപ്പു വിനെ ഈഴവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരു എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്?
a) - റിട്ടി ലൂക്കോസ്
b) - സരോജിനി നായിഡു
c) - ഇന്ദിരാഗാന്ധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ദേശീയ പതാക ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ ഏതാണ്?
a) സ്വീഡൻ
b) ബ്രിട്ടൺ
c) ഡെൻമാർക്ക്
d) നോർവേ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെകൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ 42 ഭരണഘടന ഭേദഗതിയിലൂടെ സംസ്ഥാന പട്ടികയിൽ നിന്നും കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ്ലേക്ക് മാറ്റിയ വിഷയങ്ങൾ??
a) വിദ്യാഭ്യാസം
b) വനം
c) വന്യജീവി സംരക്ഷണം
d) അളവുതൂക്കങ്ങൾ
e) ഇവയെല്ലാം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലാല്‍ജി ടണ്ഠന ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ ഗവർണ്ണർ ആണ്..??
a) മധ്യപ്രദേശ്‌
b) മഹാരാഷ്ട്ര
c) രാജസ്ഥാൻ
d) കർണാടക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലയാളഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അക്ഷരമാല ഏത്?
a) വട്ടെഴുത്
b) ഖരോഷ്ടി
c) കോലെഴുത്
d) പ്രാകൃത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലാദ്യമായി ബാങ്ക് സ്റ്റാഫിനെ നിയമിക്കുന്നതിന് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് വിഭാഗത്തിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റെലിജൻസ് ആരംഭിച്ച ബാങ്ക്??
a) അറിയില്ല
b) ഐ. സി. ഐ. സി. ഐ
c) സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ
d) ഫെഡറൽ ബാങ്ക്
e) ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാടിന്റെ മക്കൾ എന്നതിലെ സമാസം ഏത്?
a) തൽപ്പുരുഷൻ
b) കർമ്മധാരയൻ
c) ബഹുവ്രീഹി
d) ദ്വന്ദ സമാസം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള ചോസർ ??
a) മുല്ലൂർ പത്മനാഭ പണിക്കർ
b) ചീരാമകവി
c) പി. കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ
d) വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Left handed Compliment എന്ന ശൈലിയുടെ മലയാള വിവർത്തനം??
a) അപ്രസ്തുത പ്രശംസ
b) ഇടതു കൈയിലെ സമ്മാനം
c) ഇടതു കൈയിലെ പ്രശംസ
d) വിപരീതാർത്ഥ പ്രശംസ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Synonym of subjugate?
a) Display
b) Conquer
c) Remonstrate
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അറ്റോമിക വ്യാപ്തത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂലകങ്ങളെ വർഗീകരിച്ചത്??
a) ലാവോസിയെ
b) എമിലിയെ സെഗ്ര
c) ലോതർ മേയർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചിത്രാകര പുലി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പല്ലവ രാജാവ്?
a) നരസിംഹ വർമ്മൻ 2
b) സിംഹ വിഷ്ണു
c) മഹേന്ദ്ര വർമ്മൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ വീട്ടുപേര്

?
a) ആനന്ദ് ഭവൻ
b) ശാന്തി ഭവൻ
c) ബനിയ
d) കീർത്തി ഭവൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദ്വന്ത സമാസം അല്ലാത്ത പദമേത്?
a) നാലഞ്ച്
b) പക്ഷിമൃഗാദികൾ
c) പൂവമ്പൻ
d) അടിപിടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാർലിമെന്റിലെ പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷൻ?
a) രാഹുൽ ഗാന്ധി
b) നിർമല സീതാരാമൻ
c) കെ.മുരളീധരൻ
d) രഞ്ജൻ ചൗധരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അട്ടപ്പാടി വനവൽക്കരണത്തിന് ഭാഗമായി പുനർജനിച്ച നദി??
a) കൊടങ്ങരപള്ളം
b) വരട്ടാർ
c) മഞ്ചേശ്വരം പുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
We are driving __ a tunnel.

?
a) beyond
b) above
c) through
d) in between
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാന പ്രോത്സാഹനം?
a) ആർട്ടിക്കിൾ 51
b) ആർട്ടിക്കിൾ 50
c) ആർട്ടിക്കിൾ 48A
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Tobacco ബോർഡിൻറെ ആസ്ഥാനം?
a) അമരാവതി
b) രാജമുന്ദ്രി
c) ഗുണ്ടൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Teacher advised her student not to ………………:?
a) laid
b) lied
c) lay
d) lie
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളം ഗംഗ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി??
a) പെരിയാർ
b) ഭാരതപ്പുഴ
c) ചാലിയാർ
d) കുന്തിപ്പുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജർമ്മിനിയുടെ സഹായത്തോടെ സ്ഥാപിച്ച ഇരുബ് ഉരുക്ക് വ്യവസായ ശാല??
a) ജംഷട് പൂർ
b) ഭിലായ്
c) റൂർക്കേല
d) ബൊക്കാറോ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ സകർമ്മകക്രിയ അല്ലാത്തത്?
a) കുടിക്കുക
b) ഉണ്ണുക
c) കുളിക്കുക
d) അടിക്കുക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പോർച്ചുഗീസുകാർ കുഞ്ഞാലി നാലാമനെ എവിടെവച്ചാണ് വധിച്ചത്?
a) ഗോവ
b) മാഹി
c) മുംബൈ
d) കോഴിക്കോട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ച വർഷം

?
a) 1951
b) 1984
c) 1996
d) 1992
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുച്ഛേദം :?
a) 368
b) 356
c) 360
d) 352
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(4) ഔറംഗസീബ്ന്റെ അന്ത്യവിശ്രമസ്ഥലം?
a) ലാഹോർ
b) ദൗലത്താബാദ്
c) സിക്കന്ത്ര
d) കാബൂൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രക്തപര്യയന വ്യവസ്ഥയുടെ കേന്ദ്രം :?
a) ശ്വാസകോശം
b) ധമനി
c) ഹൃദയം
d) സിര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He __ very rudely to me yesterday??
a) Spaek
b) Spoke
c) Spoken
d) Spokening
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. സെല്ലുലാർ ജയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്?
  a) ലക്ഷദ്വീപ്
  b) ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ
  c) പോണ്ടിച്ചേരി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  തിരുവിതാംകൂറിൽ അടിമക്കച്ചവടം നിർത്തലാക്കിയ ഭരണാധികാരി?
  a) വിശാഖം തിരുനാൾ
  b) ഗൗരി പാർവ്വതി ഭായ്
  c) ഗൗരി ലക്ഷ്മിഭായി
  d) സ്വാതി തിരുനാൾ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  മസ്തിഷ്കത്തിന്‍റെ ഇടത് - വലത് അര്‍ധ ഗോളങ്ങളെ തമ്മില്‍ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നാഡികല?(Talent academy)?
  a) അറ്റ്ലസ്
  b) ആക്സോണ്‍
  c) ഡെന്‍ഡ്രൈറ്റ്
  d) കോര്‍പ്പസ് കലോസം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇന്ത്യയിൽ പാർലമെന്റിൽ അംഗമല്ലാതിരിക്കെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ആദ്യവ്യക്തി

(Excellence Academy)?
a) ദേവഗൗഡ
b) ഐ കെ ഗുജ്റാൾ
c) ഇന്ദിരാഗാന്ധി
d) പിവി നരസിംഹറാവു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നാമത്തോടോ സർവ്വനാമത്തോടോ ചേർന്ന് നിന്ന് മറ്റു പദങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ദ്യോതകം?
a) ഗതി
b) ഘടകം
c) കേവലം
d) വ്യാക്ഷേപകം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോഴിക്കോടിന്റെ ആസ്ഥാനം?
a) വെസ്റ്റ് ഹിൽ
b) കുറ്റ്യാടി
c) സിൽവർ ഹിൽ
d) കുന്നമംഗലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ അഗസ്ത്യമല ബയോസ്ഫിയർ റിസർ വിന്റെ ഭാഗമല്ലാത്ത വന്യജീവിസങ്കേതം??
a) ചെന്തുരുണി
b) ചിന്നാർ
c) പേപ്പാറ
d) നെയ്യാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എല്ലാ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും VVPAT സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച രണ്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനം ??
a) തമിഴ്നാട്
b) ഹിമാചൽ പ്രദേശ്
c) കേരളം
d) ഗോവ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൃതിമ മഴ സൃസ്ടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തു?
a) സിൽവർ ബ്രോമൈഡ്
b) സിൽവർ സൾഫേറ്റ്
c) സിൽവർ അയോഡൈഡ്
d) സിൽവർ ഓക്സിഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അമേരിക്കൻ കോളനികൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്നതിനു കാരണമായ ഉടമ്പടി?
a) പാരീസ് ഉടമ്പടി
b) മോസ്കോ ഉടമ്പടി
c) വേഴ്സായി ഉടമ്പടി
d) ബോസ്റ്റൺ ഉടമ്പടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
the masculine gender of traitress?
a) spinster
b) traitor
c) nun
d) bachelor
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Her mother ____ last year?
a) moved away
b) Went away
c) passed away
d) set away
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പുതിയ 20 രൂപ നോട്ടിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചിഹ്നം ?

(Excellence Academy)?
a) എല്ലോറ ഗുഹ
b) ഗഗൻയാൻ
c) സാഞ്ചിസ്തൂപം
d) പിപവാവ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൗരസ്ത്യ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം?
a) ഇവയൊന്നുമല്ല
b) റോം
c) കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഖരവസ്തുക്കളിൽ താപം പ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ്??
a) വികിരണം
b) സംവഹനം
c) ചാലനം
d) വിസരണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി?
a) വാമനപുരം നദി
b) നെയ്യാർ
c) കരമനയാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വടക്കുകിഴക്കൻ മൺസൂൺ അനുഭവപ്പെടുന്ന മാസങ്ങൾ?
a) ജൂൺ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെ
b) ഒക്ടോബർ - ഡിസംബർ
c) ഒക്ടോബർ - നവംബർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബൊക്കാറോ ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായശാല സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ്?
a) ഫ്രാൻസ്
b) ബ്രിട്ടൻ
c) റഷ്യ
d) ജർമ്മനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
8) വിദുഷി എന്ന പദത്തിന്റെ എതിർലിംഗം ഏത്?
a) A) വിദൂഷി
b) B) വിദ്വാൻ
c) C) വിദൂഷക
d) D) വിദൂഷകൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ആദിവാസി വിഭാഗം?
a) കുറിചയർ
b) ഊരാളി
c) കുറുമന്
d) പണിയർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സിറ്റി ഓഫ് ജോയ് - എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ്??
a) ഹെർമൻ ഹെസ്
b) ഗുന്തർ ഗ്രാസ്
c) ഡൊമിനിക് ലാപിയർ
d) ലോറി കോളിൻസ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
In consequence __ his illness, he could not complete the task?
a) to
b) with
c) of
d) for
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻറെ നിർമ്മൽ ഗ്രാമപുരസ്കാരം നേടിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്?
a) - പീലിക്കോട്
b) - കഞ്ഞിക്കുഴി
c) - കരിവെള്ളൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇഞ്ചി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം?
a) അമ്പലവയൽ
b) കാരാപ്പുഴ
c) എടവക
d) പനമരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റെയിൽവേ സർവീസ് കമ്മീഷൻ ആസ്ഥാനം?
a) അലഹബാദ്
b) ന്യൂഡൽഹി
c) ചെന്നൈ
d) ബാംഗ്ലൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I waited in the library …….. evening.

(Kerala PSC Q & A)?
a) By
b) For
c) Till
d) At
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ് ആണ്?
a) ബ്രാമിൻസ്
b) ദളിത്
c) ഈഴവ
d) നായർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തൃക്കൈ?
a) തൃത്+കൈ
b) തിരു+കൈ
c) തിരുൾ+കൈ
d) തൃ+കൈ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ രാസ ലബോറട്ടറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്??
a) മുംബൈ
b) പൂനെ
c) ബാംഗ്ലൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘മൂലകം’ എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായി നിര്‍ദ്ദേശിച്ചതാര്? (Talent Academy)?
a) കാവന്‍ഡിഷ്
b) റോബര്‍ട്ട് ബോയില്‍
c) ലാവോസിയെ
d) ബര്‍സേലിയസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സിദ്ധ ഗ്രാമം? ]?
a) - അരൂർ
b) - ചന്തിരൂർ
c) - നൂറനാട്
d) - കായംകുളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ നാനോ ഉപഗ്രഹം ജുഗ്നു വിക്ഷേപിച്ചത്?
a) 2011 October 12
b) 2011 may 3
c) 2013 February 26
d) 2008 April 28
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൂചനകൾ വെച്ച് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുക 👉 പഖുയി ടൈഗർ റിസർവ് 👉 ഹൈന്ദവ കേന്ദ്രമായ പരശുരാമ കുണ്ഡ് 👉 ഇന്ത്യയുടെ ഓർക്കിഡ് സംസ്ഥാനം?
a) സിക്കിം
b) ഹിമാചൽ പ്രദേശ്
c) അരുണാചൽ പ്രദേശ്
d) ഹരിയാന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പഴയ 25 പൈസ നാണയതിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിരുന്ന മൃഗം?
a) കടുവ
b) ഒറ്റക്കൊമ്പൻ കാണ്ടാമൃഗം
c) സിംഹം
d) ചീറ്റ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സോളാർ ഫെൻസ് ഫാംലാൻഡ് ആരഭിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം?
a) തമിഴ്നാട്
b) കേരളം
c) മഹാരാഷ്ട്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജാലിയൻവാലാബാഗ് ദുരന്തത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ‘സർ’ പദവി ഉപേക്ഷിച്ച വ്യക്തി??
a) രബീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ
b) ഗാന്ധിജി
c) സരോജിനി നായിഡു
d) വി പി മേനോൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who led the revolt of 1857 at Kanupur?
a) Nana Saheb
b) Kunwar Singh
c) Bahadur Sha 2
d) Rani Lakshmi Bhai
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ഫ്ലാഗ് കോഡ് നിലവിൽ വന്നത് എന്ന്?
a) 2002 ജനുവരി 26
b) 2002 ജനുവരി 25
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ അപര്യാപ്ത രോഗങ്ങളിൽ തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയത്?
a) വൈറ്റമിൻ ബി3-പെല്ലഗ്ര
b) വൈറ്റമിൻA2- സിറോഫ്താൽമിയ
c) വൈറ്റമിൻ ബി 12- മെഗലോബ്‌ളാസ്റ്റിക് അനീമിയ
d) വൈറ്റമിൻ B1- ബെറിബെറി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൂര്യനു ചുറ്റുമുള്ള വലയത്തിനു കാരണം??
a) ഇന്റർഫറൻസ്
b) അപവർത്തനം
c) ഡിഫ്രാക്ഷൻ
d) വിസരണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൈതച്ചക്ക ഗ്രാമം?
a) ആനക്കര
b) വാഴക്കുളം
c) പാമ്പാക്കുട
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A______of squirrels

?
a) Dray
b) Cluster
c) Colony
d) Zeal
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയാണ്‌ “വർഷ”…??
a) B) തമിഴ്‌നാട്‌
b) C) പശ്ചിമബംഗാൾ
c) D) ഹരിയാന
d) A) മഹാരാഷ്ട്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബീഹാർ ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്? ]?
a) - കെ.ആർ. നാരായണൻ
b) - സക്കീർ ഹുസൈൻ
c) - ഡോ. രാജേന്ദ്ര പ്രസാd
d) - ആർ. വെങ്കിട്ടരാമൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Ordinance??
a) 123
b) 110
c) 321
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സസ്യങ്ങൾ പ്രകാശസംശ്ലേഷണ സമയത്ത് പുറത്തുവിടുന്ന വാതകം ഏത് ??
a) - കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്
b) - ഹൈഡ്രജൻ
c) - നൈട്രജൻ
d) - ഓക്സിജൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചക്ക ദേശീയ ഫലമായി വരുന്ന രാജ്യം?
a) ഭൂട്ടാൻ
b) ബംഗ്ലാദേശ്
c) മാലിദ്വീപ്
d) ഇന്ത്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കരക്കാറ്റിനും കടൽക്കാറ്റിനും കാരണം??
a) സംവഹനം
b) വികിരണം
c) ചാലനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രണ്ടാം പഴശ്ശി കലാപത്തിൽ പഴശ്ശിരാജയെ സഹായിച്ച കുറിച്യ നേതാവ്

?
a) എടച്ചേന കുങ്കൻ നായർ
b) തലക്കൽ ചന്തു
c) കണ്ണവത്ത് ശങ്കരൻ നമ്പ്യാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താപോർജം പുറത്തുവിടുന്ന പ്രവർത്തനമാണ്??
a) വൈദ്യുതരാസപ്രവർത്തനം
b) പ്രകാശരാസപ്രവർത്തനം
c) താപമോചകപ്രവർത്തനം
d) താപാഗിരണപ്രവർത്തനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോപ്പർനീഷ്യം എന്ന മൂലകത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ??
a) 109
b) 116
c) 114
d) 112
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യത്തിനായി ഇന്ത്യ ഉപയോഗിച്ച ബഹിരാകാശ വാഹനത്തിന്റെ നാമധേയം?
a) Pslv c11
b) Glsv mark
c) Gslvf 01
d) Insat 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. ശ്രീനാരായണഗുരു എവിടെയാണ് തിരുപ്പതീശ്വര ക്ഷേത്രം സ്ഥാപിച്ചത്??
  a) അരുവിപ്പുറം
  b) വെങ്ങാനൂർ
  c) ആലുവ
  d) മംഗലാപുരം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Prime Minister Narendra Modi has attended the rally ____ Assam to celebrate the signing of the Tripartite Bodo Agreement, which was signed between the Centre, Assam Government?
  a) Goalpara
  b) Nalbari
  c) Tinsukia
  d) Jorhat
  e) Kokrajhar
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കാർഗിൽ വിജയ് ദിവസ് ആയി ആചരിക്കുന്നത്??
  a) ജൂലൈ 24
  b) ജൂലൈ 26
  c) ജൂലായ് 28
  d) ജൂലൈ 30
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  റഷ്യയുടെയും ചൈനയുടെയും അതിർത്തിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി,??
  a) സാംബസി
  b) അമൂർ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  I am little nervous,…….??
  a) amn’t i
  b) am I
  c) aren’t i
  d) are i
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കാറ്റ് എന്ന പദത്തിന്റെ പര്യായം അല്ലാത്തത് ഏത്?
  a) അനലൻ
  b) അനിലൻ
  c) പവനൻ
  d) പവമാനൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ബുഷ്മൻ നിവാസികൾ കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെ?
  a) താർ മരുഭൂമി
  b) കലഹാരി
  c) അറ്റക്കാമ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഗോവധ നിരോധനത്തെ പറ്റി പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ്?
  a) 48
  b) 47
  c) 46
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  43.ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ biological പാർക്ക്‌??
  a) A. അഗസ്ത്യാർകൂടം
  b) B. പറമ്പിക്കുളം
  c) C. ദേവികുളം
  d) D. മങ്ങാടുകുളം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഹരിജൻ പത്രം ഗാന്ധിജി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ഏത് ഭാഷയിലാണ്?
  a) ഇംഗ്ലീഷ്
  b) ഗുജറാത്തി
  c) ഹിന്ദി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Theme of International day of women and girls in science?
  a) Investment in women and girls in science for inclusive green growth
  b) Women in science
  c) Gender equality and parity in science for peace and Development
  d) Women in peace and Development
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ജറ്റ് സ്ട്രീം കാറ്റ് വീശുന്നത്?
  a) തെക്ക് നിന്ന് വടക്കോട്ട്
  b) കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട്
  c) വടക്ക് നിന്ന് തെക്കോട്ട്
  d) പടിഞ്ഞാറുനിന്ന് കിഴക്കോട്ട്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  “സ്പിരിറ്റ്‌ ഓഫ് സാൾ‍ട്ട്” എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആസിഡ്…??
  a) D) സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്
  b) A) ഹൈഡ്രോ ക്ലോറിക് ആസിഡ്
  c) B) നൈട്രിക് ആസിഡ്
  d) C) അസറ്റിക് ആസിഡ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ചെറുകിട സംരംഭകർക്കും മൈക്രോഫിനാൻസിനും സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്ന ബാങ്ക്?
  a) ഇവയൊന്നുമല്ല
  b) SIDBI
  c) മുദ്രാ ബാങ്ക്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഒറ്റപ്പദം എഴുതുക- ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടത്?
  a) ആവരണി
  b) ആവരണ്യം
  c) ആവരന്യകം
  d) ആവൃതം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Idiom: an arm and leg?
  a) Whole together
  b) Ready for fight
  c) A lot of money
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  മൂത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഘടകം?
  a) ഫോസ്ഫേറ്റ്
  b) ജലം
  c) യൂറിക് ആസിഡ്
  d) യൂറിയ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചണ മില്ലുകൾ ഉള്ള സംസഥാനം :?
  a) മഹാരാഷ്ട്ര
  b) പശ്ചിമ ബംഗാൾ
  c) തമിഴ്നാട്
  d) ഉത്തർ പ്രദേശ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  അക്ഷരം ഉച്ചരിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം??
  a) ഛന്ദസ്
  b) ലഘു
  c) മാത്ര
  d) ഗുരു
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  വളർച്ചയുടെ ഘട്ടത്തിൽ ഏതു ഹോർമോണിന്റെ കുറവുമൂലമാണ് വാമനത്വം ഉണ്ടാകുന്നത്

ഈസ്ട്രോജൻ?
a) തൈറോക്സിൻ
b) സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ
c) ഈസ്ട്രോജൻ
d) ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Rani is still ill, but …… better than she was

A) more B) very C) too D) much?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിന്‍റെ ആദ്യ വനിത ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി :?
a) പത്മ രാമചന്ദ്രന്‍
b) നിവേദിത പി.ഹരന്‍
c) നിളാ ഗംഗാധരന്‍
d) എം.ഫാത്തിമാബീവി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രവർത്തിയുടെ യൂണിറ്റ്

?
a) ജൂൺ
b) വാട്ടർ
c) ഫാരൻഹീറ്റ്
d) ന്യൂട്ടൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അമേരിക്കയില്‍ ഹെലിക്കോപ്റ്റര്‍ അപകടത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട കോബി ബ്രയാന്റ് ഏത് കളിയിലെ ലോക പ്രശസ്ത താരമായിരുന്നു??
a) ഫുട്‌ബോള്‍
b) ബേസ് ബോള്‍
c) ബാസ്‌കറ്റ് ബോള്‍
d) വോളി ബോള്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജീവികളുടെ ജനിതകഘടനയിൽ അഭിലഷണീയമായ തരത്തിൽ മാറ്റംവരുത്തി ജീവികളുടെ സ്വഭാവത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയാണ്

?
a) ജനിതക എൻജിനീയറിങ്
b) കെമിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്
c) ഇവയൊന്നും അല്ല
d) ജൈവസാങ്കേതികവിദ്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഏറ്റവും അകലെ എത്തിയ ഇന്ത്യൻ നിർമിത പേടകം?
a) മംഗൾയാൻ
b) ചന്ദ്രയാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ടെലഗ്രാഫ് കണ്ടു പിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ?
a) കാമ ലിംഗ്സ് ഓൺസ്‌
b) സാമുവൽ മൊവ്സ്
c) അലക്സാണ്ടർ ബ്രയിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശാബാനു കേസ് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
a) ജീവനാംശവും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ്
b) മുത്തലാഖ് നിരോധിക്കാൻ കാരണമായ കേസ്
c) വിവാഹേതര ലൈംഗിക ബന്ധം നിയമവിധേയമാക്കിയ കേസ്
d) ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ മായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേ ദേശസാല്‍ക്കരിച്ച വര്‍ഷം?(Talent Academy)?
a) 1951
b) 1954
c) 1972
d) 1915
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പത്രപ്രവർത്തകർക്കായി ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനം??
a) നാഗാലാൻഡ്
b) അസം
c) ത്രിപുര
d) മിസോറാം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പള്ളിവാസൽ പദ്ധതി ഏത് നദിയിലാണ്??
a) ചാലക്കുടിപ്പുഴ
b) മുതിരമ്പുഴ
c) പമ്പ
d) കല്ലടയാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം പ്രസിഡന്റ് ഒപ്പുവെച്ചത്?
a) 2019 നവംബർ 31
b) 2019 ഡിസംബർ 9
c) 2019 ഡിസംബർ 12
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൂലകങ്ങളെ ലോഹങ്ങളും അലോഹങ്ങളുമായി വര്‍ഗീകരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍?(Talent Academy)?
a) മോസ്ലി
b) ബര്‍സേലിയസ്
c) ലാവോസിയെ
d) ഷ്രോഡിഞ്ചര്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Q- ദേശീയ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ☆☆☆ ☆☆☆?
a) 1992 ഒക്ടോബർ 12
b) 2004 ഒക്ടോബർ 12
c) 1992 മാർച്ച് 12
d) 2004 മാർച്ച് 12
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘Rama and Krishna are brothers’ In this sentence ‘and’ is?
a) Interjection
b) Adjective
c) pronoun
d) conjunction
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Finance Commission is constituted by President every….. years?
a) 2
b) 3
c) 5
d) 4
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Below given Indian states and their Capitals Find the wrongly marked one?
a) Manipur- Kohima
b) Tripura- Agartala
c) Jharkhand- Ranchi
d) Orissa- Bhubaneswar
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വാസ്കോഡഗാമ വരുന്നതുവരെ കേരളത്തിലെ വിദേശവ്യാപാരം ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു?
a) അറബികൾ
b) ഇംഗ്ലീഷുകാർ
c) ചൈനക്കാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
NH -5 ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ??
a) ഫിറോസ്പൂർ - ഷിപ്ക്കില
b) ദിബ്രുഗഡ് - തുയ്പൊങ്
c) അട്ടാരി - മനാലി
d) ഫസീക്ക - മാനാ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രക്തത്തിൽ അധികമുള്ള കാൽസ്യം എവിടെ സംഭരിക്കപ്പെടുന്നു?
a) മസിൽ
b) എല്ല്
c) കരൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചത്?
a) ലൗകികം
b) ലൗകീകം
c) ലോകൈകം
d) ലോകായതം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മേയ നാമത്തിന് ഉദാഹരണമായി പറയുന്ന പദമേത്??
a) ആകാശം
b) വെളുപ്പ്
c) മനുഷ്യൻ
d) രാമായണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He returned after _____ hour.?
a) The
b) A
c) An
d) No article
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കിഴവൻ രാജ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആര്??
a) അനിഴം തിരുനാൾമാർത്താണ്ഡ വർമ്മ
b) സ്വാതി തിരുനാൾരാമ വർമ്മ
c) കാർത്തിക തിരുനാൾരാമ വർമ്മ
d) ചിത്തിര തിരുനാൾബാലരാമ വർമ്മ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പഞ്ചായത്ത് രാജ് സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തിയ എഴുപത്തിമൂന്നാം ഭരണഘടനഭേദഗതി നടപ്പിലാക്കിയത് ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലയളവിലാണ്??
a) 10
b) 12
c) 11
d) 8
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലഹരിവസ്തുക്കൾ സ്കൂൾ പരിസരത്തേക്ക് കടക്കാതിരിക്കാൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി??
a) യെല്ലോ ലൈൻ
b) ഗ്രീൻ ലൈൻ
c) റെഡ് ലൈൻ
d) വൈറ്റ് ലൈൻ
e) അറിയില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
U. N ന്റെ ആദ്യ സമ്മേളനത്തിന് വേദിയായ നഗരം??
a) പാരീസ്
b) ന്യൂയോർക്ക്
c) ലണ്ടൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ചരിത്രം എന്ന കൃതി രചിച്ചത്?
a) സി രാജഗോപാലാചാരി
b) പി അനന്ത ചാർലു
c) പട്ടാഭി സീതാരാമയ്യ
d) ജെ ബി കൃപലാനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പുരുഷന് യുദ്ധം സ്ത്രീക്ക് മാതൃത്വം പോലെയാണ്?
a) റൂസോ
b) ഹിറ്റ്ലർ
c) മുസോളിനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗുരുദത്ത് ‘ സോധി ഏത് ‘ ടൂർണ്ണമെന്റിന്റെ പിതാവാണ്?
a) കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ്
b) ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്
c) ക്രിക്കറ്റ് വേൾഡ് കപ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിന്‍റെ നിറം:?
a) കറുപ്പ്
b) മഞ്ഞ
c) നീല
d) വെളുപ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
How many days did V.T take to complete “Yachana Yatra” ??
a) D) 27
b) A) 17
c) C) 38
d) B) 7
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He went to __hospital to visit his friend?
a) No article
b) The
c) A
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Please keep
_ ( pscplusonlinequizess)?
a) Quiet
b) Queit
c) Quite
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He is being accused ………. theft.

(Kerala PSC Q & A)?
a) Of
b) For
c) In
d) With
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
If the computer ………… on , he would send emails?
a) be
b) has
c) is
d) was
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അളവ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം

PSCQHUNT?
a) പരിമാണം
b) പരിണാമം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2000 നവംബർ 15 ൽ നിലവിൽ വന്ന ജാർഖണ്ഡ് ഇന്ത്യയുടെ എത്രാമത്തെ സംസ്ഥാനമായാണ്?
a) 26
b) 27
c) 28
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
You don’t love your wife,…….??
a) won’t you
b) Do you
c) did you
d) Will you
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയില്‍ അംഗമല്ലാത്ത വ്യക്തി:?
a) ടി. പ്രകാശം
b) കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യര്‍
c) റ്റി.റ്റി. കൃഷ്ണമാചാരി
d) എന്‍. ഗോപാലസ്വാമി അയ്യങ്കാര്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1) ചേർത്തെഴുതുക -ദിക്+വിജയം?
a) ദിഗ്വിജയം
b) ദിഖ്വിജയം
c) ദിക്വിജയം
d) ദിക്ജയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അബ്കാരി കോടതി സ്ഥാപിച്ചത്?

PSC THRILLER 2.0?
a) കൊട്ടാരക്കര
b) പുനലൂര്‍
c) അഴിക്കല്‍
d) ആലുംകടവ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുന്തിരി കൃഷിയുടെ ശാസ്ത്രീയനാമം :?
a) ഫ്ളോറി കള്‍ച്ചര്‍
b) വെര്‍മി കള്‍ച്ചര്‍
c) എപ്പി കള്‍ച്ചര്‍
d) വിറ്റികള്‍ച്ചര്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാക് വ്യോമസേനയിലെ ആദ്യ ഹിന്ദു പൈലറ്റ് ആയി നിയമിതനായത്?
a) കിഷോർ കന്ത്
b) ശരത് ഡിംഗ്
c) മോഹാസ് റോയ്
d) രാഹുൽ ദേവ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
My friend ……. when he heard the news?
a) astonishment
b) was astonished
c) astonished
d) were astonished
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംസ്ഥാന സർക്കാർ സംഘടിപ്പിച്ച ആഗോള നിക്ഷേപ സംഗമമായ “ അസെൻസ് കേരള 2020” നടന്നത് ??
a) കൊച്ചി
b) തൃശൂർ
c) തിരുവനന്തപുരം
d) അറിയില്ല
e) കോഴിക്കോട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
the feminine gender of lad is?
a) lass
b) lazy
c) lase
d) lady
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ഭാരതീയൻ??
a) സി വി രാമൻ
b) എ പി ജെ അബ്ദുൾകലാം
c) ടാഗോർ
d) അമർത്യാസെൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മരുസ്തലി-ബാഗർ സമതലം എവിടെ ??
a) Uttarpradesh
b) Rajasthan
c) Bihar
d) Madhyapradesh
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഐപിഎൽ വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മീഷൻ?
a) രാജാ ചെല്ലയ്യ കമ്മീഷൻ
b) മുകുൾ മുദ്ഗൽ കമ്മീഷൻ
c) മൽഹോത്ര കമ്മീഷൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എത്രാമത്തെ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് മൗലിക കടമകൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടത്

?
a) 42
b) 36
c) 39
d) 43
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
To catch a tartar?
a) To trap wanted criminal with great difficulty
b) To catch a dangerous person
c) To meet with disaster
d) To deal with a person who is more than one’s match
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Dharma Guardian is the joint military exercise between India and which country? ?
a) Mexico
b) Cuba
c) Ghana
d) Japan
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സെന്റർ ഫോർ വാട്ടർ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്?
a) വെള്ളയിൽ
b) ചാലിയം
c) കുന്നമംഗലം
d) ചാത്തമംഗലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who won the World Sportswoman of the year awardat the 2020 Laureus Sports Awards??
a) Katelyn Ohashi
b) Laurie Hernandez
c) Aly Raisman
d) Simone Biles
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ടാഗോർ കുന്നുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം?
a) ഒഡീഷ
b) ചത്തീസ്ഗഡ്
c) ജാർഖണ്ഡ്
d) മധ്യപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
CMI സഭ നിലവിൽ വന്നത്?
a) 1841
b) 1935
c) 1846
d) 1831
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തവിട്ട് നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) ഉദയ്പൂർ
b) ജോധ്പൂർ
c) ജയ്സാൽമീർ
d) ജയ്പൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബുക്കർ സമ്മാനം നേടിയ മലയാളിയാര് ??
a) അരുന്ധതി റോയ്
b) ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്
c) അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ
d) കമലാദാസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
48.ഭൂമിയുടെ ശ്വാസകോശങ്ങൾ?
a) A. സസ്യങ്ങൾ
b) B. ജന്തുക്കൾ
c) C. ജലാശയങ്ങൾ
d) D. അഗ്നിപർവതങ്ങൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which Article is for “Protection against arrest and detention in certain cases”??
a) Article 21
b) Article 24
c) Article 22
d) Article 23
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The boys sing very well, ……………??
a) Did they?
b) Doesn’t they?
c) Don’t they?
d) Do they?
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 നെഹ്റുട്രോഫി വള്ളംകളിയുടെ ഭാഗ്യചിഹ്നം?
a) ചിന്നൻ
b) പങ്കൻ
c) കണ്ണൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിപരീതപദം ഉജ്ജ്വലം?
a) തീക്ഷ്ണം
b) കൗടില്യം
c) അലസം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അനുമതി നൽകിയ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം?
a) കൊൽക്കത്ത
b) ഡൽഹി
c) മദ്രാസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1953 നിലവിൽ വന്ന സംസ്ഥാന പുനസംഘടന കമ്മീഷൻ അംഗം ഇല്ലാതിരുന്ന വ്യക്തി ആരാണ്?
a) ഹൃദയ നാഥ് കുൻസ്രു
b) സർദാർ കെ എം പണിക്കർ
c) ജസ്റ്റിസ് ഫസൽ അലി
d) സി രാജഗോപാലാചാരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“ മില്ലി തരാന” ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ ദേശീയ ഗാനമാണ്

?
a) പാകിസ്ഥാൻ
b) അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ
c) മ്യാൻമാർ
d) ബംഗ്ലാദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് പഠനോപകരണങ്ങൾ , യൂണിഫോം എന്നിവ നൽകാനുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാർ പദ്ധതി??
a) വിജ്ഞാൻ വാടി
b) വാത്സല്യനിധി
c) വിദ്യാജ്യോതി
d) ശ്രദ്ധ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജയിക്കാൻ ഉള്ള ആഗ്രഹം:?
a) ജിജ്ഞാസു
b) വിവക്ഷ
c) ജിഗീഷ
d) പിപാസ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആര്യൻമാരുടെ ആഗമനം ടിബറ്റിൽ നിന്നും എന്ന സിദ്ധാന്തം ആരുടേത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) ദയാനന്ദ സരസ്വതി
b) എ സി ദാസ്
c) ബാലഗംഗാധര തിലകൻ
d) മാക്സ് മുള്ളർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വൈസ്രോയിയുടെ ‘എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിലിൽ ലേബൽ മെമ്പർ ‘ആയിരുന്ന ഭാരതീയൻ? (PSC Rankmaster )?
a) അംബേദ്കർ
b) ദാദാഭായ് നവറോജി
c) C. ശങ്കരൻ നായർ
d) W. C. ബാനർജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ കാലം തുടർച്ചയായി മുഖ്യമന്ത്രിയായ വ്യക്തി?
a) ഇ കെ നായനാർ
b) കെ കരുണാകരൻ
c) സി അച്യുതമേനോൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഭാരതം എന്ന പേര് ലഭിക്കുന്നതിന് കാരണമായ ഭരതവംശത്തിന്‍റെ കേന്ദ്രമായി രുന്ന സംസ്ഥാനം?
a) പഞ്ചാബ്
b) ഹരിയാന
c) രാജസ്ഥാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വ്യാകരണം പഠിച്ചിട്ടുള്ളവൻ?
a) വ്യാകരണൻ
b) വൈകരണൻ
c) വൈയാകരണൻ
d) വ്യകരണൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംഭരണ വേരുകളിൽ ആഹാരം സംഭരിച്ചുവക്കുന്നത്?
a) ഉരുളകിഴങ്ങ്
b) ശതാവരി
c) ഉള്ളി
d) ചേന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നേതാജി ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക് എന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി രൂപീകരിച്ച വർഷം?
a) 1920
b) 1921
c) 1930
d) 1939
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു ഇല മാത്രമുള്ള സസ്യം?
a) ചേന
b) വാഴ
c) ചേമ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ ജലവൈദ്യുത നിലയം ഏത് ??
a) പെരിയാർ
b) ശിവസമുദ്രം
c) ഡാർജലിംഗ്
d) പള്ളിവാസൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘കാലടി’ ഏത് പുഴയുടെ തീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ??
a) പെരിയാർ
b) പമ്പ
c) ചാലിയാർ
d) ചാലക്കുടി പുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
__ ന്റെ പോളിമെറുകൾ ആണ് പ്രകൃതി ദത്ത റബർ?
a) ഐസോപ്രിൻ
b) Edhilil
c) സ്റ്റ്ററിൻ
d) വിനയിൽ ക്ലോറൈഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡോക്ടർ പൽപ്പു വിന്റെ “ മാനസപുത്രൻ “ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്?
a) സരോജിനി നായിഡു
b) റിട്ടി ലൂക്കോസ്
c) കുമാരനാശാൻ
d) ശ്രീനാരായണഗുരു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ 13 ആമത്തെ ജില്ല??
a) ഇടുക്കി
b) പത്തനംതിട്ട
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലയാളത്തിലെ ആദ്യ സന്ദേശ കാവ്യം ഏത്?
a) ശുകസന്ദേശം
b) കോകിലസന്ദേശം
c) ഉണ്ണുനീലി സന്ദേശം
d) ഇതൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നേത്ര ഗോളത്തിൻെറ ആകൃതിയും വലിപ്പവും നൽകുന്ന ബാ??
a) രക്ത പടലം
b) ദൃഷ്ടി പടലം
c) ദൃഢ പടലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗൃഹസ്ഥൻ?
a) ഗ്രഹസ്ഥി
b) ഗൃഹസ്ഥ
c) ഗൃഹിണി
d) ഗൃഹസ്ഥി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു സമഭുജത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം 8cm ആയാൽ ത്രികോണത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് എത്ര??
a) 64
b) 24
c) 30
d) 16
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പെട്രോളിയം വേര്‍തിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ??
a) കേശികത്വം
b) അംശിക സ്വേദനം
c) സെന്‍ട്രിഫ്യൂഗേഷന്‍
d) ക്രൊമറ്റോഗ്രാഫി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താപോർജം പുറത്തുവിടുന്ന പ്രവർത്തനമാണ്??
a) വൈദ്യുതരാസപ്രവർത്തനം
b) താപാഗിരണപ്രവർത്തനം
c) പ്രകാശരാസപ്രവർത്തനം
d) താപമോചകപ്രവർത്തനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ശിശു ആയാ ലൂയി ബ്രൗൺ ജന്മം നൽകിയ വർഷം?
a) 1965
b) 1999
c) 1987
d) 1978
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിർഭയ പ്രതികളെ തൂക്കിലേറ്റിയത്?
a) 2020 മാർച്ച് 20
b) 2020 മാർച്ച് 6
c) 2020 ഏപ്രിൽ 1
d) 2020 മാർച്ച് 18
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബാങ്കുകള്‍ ദേശസാല്‍ക്കരിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി ??
a) ഇന്ദിരഗാന്ധി
b) ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്റു
c) നരസിംഹറാവു
d) മന്‍മോഹന്‍ സിങ്ങ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചത്??
a) 1961
b) 1962
c) 1975
d) 1976
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
__ United States of America.?
a) The
b) No Article
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(Q) ഗോവയിലെ പനാജിയിൽ നടന്ന 50 ആമത് ഇന്ത്യൻ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ മികച്ച സിനിമക്കുള്ള സൂവർണ്ണമയൂരം പുരസ്‌കാരം നേടിയത്..??
a) (D) മാരിഗെല്ല
b) (A) ജല്ലിക്കെട്ട്
c) (C) മായിഘട്ട്
d) (B) പാർട്ടികിൾസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആർട്ടിക്കിൾ 18?
a) തലക്കെട്ട് നിരോധനം
b) അവസരസമത്വം
c) അയിത്ത നിർമാർജനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അസ്കിനി എന്ന പൗരാണിക നാമം ഉള്ള നദി

(Kerala PSC Q & A)?
a) ഝലം
b) ബിയാസ്
c) ചിനാബ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A, B എന്നീ സ്ഥലങ്ങളെ തമ്മിൽ 40 കി. മീറ്റർ ദൂരമുണ്ട്. A യിൽ നിന്നും B യിൽ എത്താൻ 1 മണിക്കൂറും മടക്കയാത്രയ്ക്ക് 1. 1/2 മണിക്കൂറും എടുക്കുന്നു. അയാളുടെ ശരാശരി വേഗത എത്ര??
a) 24 km / hrs
b) 30 km / hrs
c) 32 km / hrs
d) 36 km / hrs
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരിയായ രൂപം ഏത്?
a) പാടകം
b) പാഢകം
c) പാഠകം
d) പാഢഗം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജനാധിപത്യ ഭരണം ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിരിക്കണം, ആരുടെ വാചകമാണ്?
a) അമർത്യാസെൻ
b) ഗാന്ധിജി
c) എബ്രഹാം ലിങ്കൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ റിമോട്ട് സെൻസിംഗിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) - വിക്രം സാരാഭായ്
b) - എസ് ചന്ദ്രശേഖരൻ
c) - ഡോ. പി ആർ പിഷാരടി
d) - മേഘനാഥ് സാഹ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രണ്ടാം ജൈനമത സമ്മേളനം നടന്ന സ്ഥലം??
a) വല്ലാഭി
b) പാടലീപുത്രം
c) സാരാനാഥ്‌
d) കലിംഗ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വാങ് ഏത് സംസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നൃത്തരൂപമാണ്

(Kerala PSC Q & A)?
a) ഹരിയാന
b) മധ്യപ്രദേശ് ശ
c) മിസോറാം
d) മണിപ്പൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചെമ്പ് കനിയായ ചുക്കികാമാറ്റ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മരുഭൂമി?
a) കലഹാരി
b) അറ്റക്കാമ
c) അറേബ്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
10% നിരക്കിൽ 1200 രൂപയ്ക്ക് ഒരു വർഷത്തെ കൂട്ടുപലിശയും സാധാരണ പലിശയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്ര ??
a) 12
b) 1200
c) 1.2
d) ഇവയൊന്നും അല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Netaji Subhash chandra bose’s birth anniversary??
a) 28 jan
b) 26 jan
c) 23 jan
d) 24 jan
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല നടന്ന വർഷം??
a) 1919
b) 1920
c) 1918
d) 1917
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘Nation shall speak peace unto nation’ ഇത് ഏത് വാർത്താ ഏജൻസിയുടെ ആപ്തവാക്യമാണ്?
a) അൽ ജസീറ
b) ബിബിസി
c) CNN
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Hostile =?
a) Credible
b) Unfriendly
c) Unhappiness
d) Disobedient
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംസ്ഥാന ഗവണ്മെന്റിനു നേതൃത്വം നൽകുന്ന വ്യക്തി??
a) മുഖ്യമന്ത്രി
b) ആഭ്യന്തരമന്ത്രി
c) ധനമന്ത്രി
d) ഗവർണർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
5 ഭാഷകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ദേശീയ ഗാനമുള്ള രാജ്യം??
a) ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
b) ശ്രീലങ്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യ പുത്തൻ സാമ്പത്തിക നയം സ്വീകരിച്ചത് ഏത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കാലത്താണ്

?
a) മൻമോഹൻ സിംഗ്
b) ഇന്ദിരാഗാന്ധി
c) നരസിംഹറാവു
d) രാജീവ് ഗാന്ധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റാണിപുരം സുഖവാസകേന്ദ്രം ഏത് ജില്ലയിലാണ്??
a) ഇടുക്കി
b) കാസർഗോഡ്
c) കോഴിക്കോട്
d) വയനാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആർമി മെഡിക്കൽ കോർപ്പ്സ് സ്ഥാപക ദിനം?
a) ജനുവരി 25
b) ജനുവരി 15
c) ജനുവരി 3
d) ജനുവരി 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
This page consists …….. five paragraphs.

(Kerala PSC Q & A)?
a) In
b) To
c) With
d) Of
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മണലാരണ്യത്തിൽ വളരുന്ന സസ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു? ]?
a) - ഹീലിയോ ഫൈറ്റുകൾ
b) - ക്ലോറോ ഫൈറ്റുകൾ
c) - ഹൈഡ്രോ ഫൈറ്റുകൾ
d) - സീറോ ഫൈറ്റുകൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള ടൂറിസം ,കായിക കേരളം ഇവ രണ്ടിന്റെയും പിതാവ്?
a) ഗോദവർമ്മരാജ
b) മാർത്താണ്ഡവർമ്മ
c) ഗുരുഗോപിനാഥ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“Rinderpest” disease, which was recently eliminated was caused by which among the following??
a) Bacteria
b) Virus
c) Fungi
d) Nematode
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കരാളം : ഭയങ്കരം :::: മരാളം:?
a) മനസ്സ്
b) മാളം
c) വൃക്ഷം
d) അരയന്നം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒളിവ് എന്ന പദത്തിൻറെ വിപരീതപദം എന്ത്??
a) മറവ്
b) മധുരം
c) തെളിവ്
d) തിന്മ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചന്ദ്രന്‍ ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്തു വരുന്ന പ്രതിഭാസം ??
a) സൂപ്പര്‍മൂണ്‍
b) ബ്ലൂമൂണ്‍
c) പൗര്‍ണമി
d) അമാവാസി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആകുന്ന ആദ്യ വനിതാ??
a) ഫാത്തിമ ബീവി
b) ലീലാ സേഥ്
c) വിജയലക്ഷ്മി പണ്ഡിറ്റ്
d) അന്നാ ചാണ്ടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എപിനെഫ്രിന്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹോര്‍മോണ്‍?
a) നോര്‍അഡ്രിനാലിന്‍
b) വാസോപ്രസിന്‍
c) അഡ്രിനാലിന്‍
d) ഓക്സിടോസിന്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അളകനന്ദയും ഭഗീരഥിയും കൂടി ചേർന്ന് ഗംഗയായി ഒഴുകുന്ന സ്ഥലം :?
a) വാരാണാസി
b) കാശി
c) ദേവപ്രയാഗ്
d) ഹരിദ്വാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ഹഠയോഗോപദേഷ്ട’ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍
b) വൈകുണ്ഠ സ്വാമികള്‍
c) ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി
d) തൈക്കാട് അയ്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തടാകങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്ര പഠന ശാഖ?
a) അനലോളജി
b) അൽകോളജി
c) ലിoനോളജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
💫 ഇന്ത്യയുടെ ധാതു കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പീഠഭൂമി?
a) ചോട്ടാനാഗ്പൂർ
b) മാൾവാ പീഠഭൂമി
c) വിന്ധ്യാ നിരകൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റോക്കീസ് പാർവ്വതനിര സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വൻകര??
a) തെക്കേ അമേരിക്ക
b) വടക്കേ അമേരിക്ക
c) ആഫ്രിക്ക
d) യൂറോപ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൂര്യ എന്തിന്റെ സങ്കര ഇനം ആണ്?
a) എള്ള്
b) തക്കാളി
c) ഇഞ്ചി
d) മുളക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബിൽ പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച വർഷം??
a) 1951
b) 1955
c) 1961
d) 1953
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ ആദ്യ രക്തസാക്ഷി എന്നറിയപ്പെടുന്ന മംഗല്‍ പാണ്ഡയെ തൂക്കിലേറ്റിയ ദിവസം??
a) 18 ഏപ്രില്‍ 1857
b) 8 ഏപ്രില്‍ 1857
c) 10 മാര്‍ച്ച് 1857
d) 12 മെയ് 1870
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വാസ്കോഡ ഗാമ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിറങ്ങിയ കാപ്പാട് ഏത് പഞ്ചായത്തിലാണ്?
a) ബേപ്പൂർ
b) ചേമഞ്ചേരി
c) കൽപകഞ്ചേരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
World Immunization Week-celebrated in the last week of April (24 to 30 April). What is the theme’?
a) Get + involved
b) Climate Action
c) Vaccines Work for All
d) Zero malaria starts with me
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ കപ്പൽ നിർമ്മാണ ശാല എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു??
a) കൊച്ചി
b) വിഴിഞ്ഞം
c) ഏഴിമല
d) കോഴിക്കോട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആർസു എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടത് ആര് ??
a) ആർ സുരേന്ദ്രൻ
b) ആർ കൃഷ്ണമൂർത്തി
c) എസ് പദമനാഭ പണിക്കർ
d) ആർ പരമേശ്വരമേനോൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വനങ്ങളിലെ തീപിടുത്തം നിരീക്ഷിക്കാൻ ഡ്രോണുകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഏത്?
a) കേരളം
b) ഉത്തരാഖണ്ഡ്
c) അരുണാചൽ പ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അഗസ്ത്യമല ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് നിലവിൽ വന്ന വർഷം?
a) 2000
b) 2002
c) 2001
d) 2003
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വൈദ്യുത ചാര്‍ജ് സംഭരിച്ചു വയ്ക്കാനുളള ഉപകരണത്തിന്‍റെ പേര് ?

A) റെസിസ്റ്റര്‍ B) ഇന്‍ഡക്ടര്‍ C) റെഗുലേറ്റര്‍ D) കപ്പാസിറ്റര്‍?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരിയായ പരിഭാഷ ഏത് Necessity can make even the timid brave?
a) ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനും ആവശ്യം വന്നാൽ ധീരൻ ആകും
b) ആവശ്യം വന്നാൽ ധീരനും ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനാകും
c) ആവശ്യം വന്നാൽ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനും ധീരനാകും
d) ധീരൻ അല്ലാത്തവരും ആവശ്യം വന്നാൽ ധീരനാകും
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ ദിനം?
a) സിസംബർ 14
b) ഫെബ്രുവരി 14
c) ജനുവരി 14
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നാഡി?
a) വാഗസ് നാഡി
b) ഇവയൊന്നുമല്ല
c) സയാറ്റിക് നാഡി
d) സുഷുമ്ന നാഡി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർഥികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനം

?
a) സംസ്ഥാന പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ [ PSC ]
b) UGC
c) യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ [ UPSC ]
d) സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ [SSC]
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
They live in the town ……..??
a) didn’t they
b) don’t they
c) do they
d) did they
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഷെർ മണ്ഡൽ എന്ന ലൈബ്രറി നിർമ്മിച്ച മുഗൾ ഭരണാധികാരി?
a) അക്ബർ
b) ബാബർ
c) ഔറംഗസേബ്
d) ഹുമയൂൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവിശ്വാസ പ്രമേയങ്ങൾ അവതരിക്കപ്പെട്ടത് ഏത് നിയമസഭയിൽ?

[PSC RANK MASTERS]?
a) 3
b) 2
c) 5
d) 7
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The science or studey of the development of a language?
a) phonology
b) philosophy
c) philology
d) biology
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൗലിക അവകാശങ്ങളെ പറ്റി ഒരു പ്രമേയം പാസാക്കിയ സമ്മേളനം?
a) കാൺപൂർ സമ്മേളനം 1925
b) ഫൈസൽ സമ്മേളനം 1986
c) കറാച്ചി സമ്മേളനം 1931
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബാരോമീറ്റർ ഉയർച്ച സൂചിപ്പിക്കുന്നത്?
a) കൊടുങ്കാറ്റ്
b) പ്രസന്നമായ കാലാവസ്ഥ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരതപുഴയുടെയും ഉപ ശാഖകുളടേയും മേൽ നിർമിച്ച അണക്കെട്ടുകളിൽ ഏറ്റവും വലുത്??
a) മുല്ലപ്പെരിയാർ
b) മലമ്പുഴ dam
c) ഇടുക്കി daam
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശാഖകളുള്ള ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്?
a) റിസർവ് ബാങ്ക്
b) ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ
c) എസ് ബി ഐ
d) ഐസിഐസിഐ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭീമൻ പ്രധാന കഥാപാത്രമായി വരുന്ന നോവൽ ??
a) മതിലുകൾ
b) ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ
c) രണ്ടാമൂഴം
d) നാല്കെട്ട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുൽത്താൻ പട്ടണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം?
a) പന്തലായനി
b) ഫറോക്ക്
c) ഇരിങ്ങൽ
d) ബേപ്പൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എൻറെ ജീവിത സ്മരണകൾ ആരുടെ ആത്മകഥ

(Kerala PSC Q & A)?
a) ടി കെ മാധവൻ
b) മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ
c) സി കേശവൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(8) പുഴ കടന്ന് മരങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ആരുടെ കൃതിയാണ്?
a) സി രാധാകൃഷ്ണൻ
b) ടി പത്മനാഭൻ
c) എം മുകുന്ദൻ
d) എം ടി വാസുദേവൻ നായർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജലത്തിന് സ്ഥിര കാഠിന്യത്തിന് കാരണമായ രാസവസ്തുക്കൾ ?

(Excellence Academy)?
a) കാൽസ്യം ,മഗ്നീഷ്യം എന്നിവയുടെ ബൈ കാർബണേറ്റുകൾ
b) കാൽസ്യം ,മഗ്നീഷ്യം എന്നിവയുടെ സൾഫേറ്റുകളും ക്ലോറൈഡുകളും
c) പൊട്ടാസ്യം ,ക്ലോറിൻ എന്നിവയുടെ ബൈകാർബണേറ്റുകൾ
d) പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറിൻ എന്നിവയുടെ സൾഫേറ്റുകളും ക്ലോറൈഡുകളും
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പേശീ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ ഏകോ പിപ്പിച്ച് ശരീര തുലനനില പാലിക്കുന്ന തലച്ചോറിലെ ഭാഗം

A) സെറിബ്രം B) മെഡുല്ല ഒബ്ലാംഗേറ്റ C) സെറിബല്ലം D) ഹൈപ്പോതലാമസ്?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിവേകാനന്ദ സേതു പാലം ഏത് നദിയിലാണ്?
a) രവി
b) ഹുഗ്ലി
c) സോൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആധുനിക സയൻസിന്റെ ജനനത്തിന് കാരണക്കാരൻ എന്ന് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ് പറഞ്ഞത് ആരെക്കുറിച്ചാണ്

(Kerala PSC Q & A)?
a) ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ
b) ഐസക് ന്യൂട്ടൺ
c) ഗലീലിയോ ഗലീലി
d) ടോളമി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജാമാതാവ് എന്നതിന് തുല്യമായ എതിർ ലിംഗ പദം ഏത്??
a) ഉഷ
b) സ്നുഷ
c) യോഗിനി
d) സാക്ഷിനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വടക്കു-കിഴക്കന്‍ മണ്‍സൂണിന് കേരളത്തില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന പേര്??
a) ഇടവപ്പാതി
b) വേനല്‍മഴ
c) മാംഗോഷവര്‍
d) തുലാവര്‍ഷം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആസാമിനെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത്??
a) None
b) അഹോം രാജവംശം ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന സംസ്ഥാനം
c) ആസ്സാമിന്റെ പ്രാചിന കാല നാമം കാമരൂപ എന്നാണ്
d) All
e) Special Rhino protection force ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം
f) ചുവന്ന നദിയുടേയും നീലക്കുന്നിന്റെയും നാട്
g) ഇന്ത്യയുടെ ചായത്തോട്ടം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജിയുടെ ആനന്ദമഠം എന്ന നോവലിലെ പ്രമേയം?
a) നീലം കലാപം
b) വിദ്യാഭ്യാസം
c) സാന്താൾ കലാപം
d) സന്യാസി കലാപം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൗന്ദര്യ ലഹരി എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് ??
a) സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ
b) ചട്ടമ്പിസ്വാമി
c) ശങ്കരാചാര്യർ
d) വൈകുണ്ട സ്വാമി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാപ്പിള ലഹളയുടെ താൽക്കാലിക വിജയത്തിനുശേഷം ഭരണാധിപനായി അവരോധിക്കപ്പെട്ടതാര് ??
a) വാരിയംകുന്നത് കുഞ്ഞഹമ്മദ്
b) കളത്തിങ്കൽ മുഹമ്മദ്‌
c) വക്കം മൗലവി
d) അലി മുസ്ലിയാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
My house is ……… the river?
a) besids
b) besid
c) beside
d) besides
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ ധാതു നിക്ഷേപ കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം

?
a) ബ്രഹ്മപുത്ര സമതലം
b) മാൾവ പീഠഭൂമി
c) ചോട്ടാനാഗ്പൂർ പീഠഭൂമി
d) ഡക്കാൻ പീഠഭൂമി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘A pretty kettle of fish ‘

(Excellence Academy)?
a) A kettle with full of fish
b) An imaginary situation
c) A situation that cause you problems
d) A beautiful kettle of fish
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂവല്‍ക്കത്തിലേറ്റവും കൂടുതല്‍ കാണപ്പെടുന്ന ഹാലൊജന്‍ ? (Talent Academy)?
a) ബ്രോമിന്‍
b) അസറ്റാറ്റിന്‍
c) ഫ്ളൂറിന്‍
d) അയഡിന്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു ദിവസം പൂർത്തിയാകണമെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ എത്ര ദിവസമാണ് ശുക്രൻ വേണ്ടത്?
a) 224 ദിവസം
b) 237 ദിവസം
c) 243 ദിവസം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രഭ??
a) ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട്
b) വൈക്കം മുഹമ്മദ്‌ ബഷീർ
c) മാധവൻ നമ്പൂതിരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം?
a) 126
b) 114
c) 102
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Find out the synonym of the word.

‘Peer’?
a) Competitor
b) Equal
c) Prejudice
d) Twin
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റിസർവ്വ് ബാങ്കിന്റെ എത്രാമത്തെ ഗവർണർ ആണ് ശക്തികാന്ത് ദാസ്??
a) 24
b) 25
c) 26
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് അറിയപ്പെടുന്നതെങ്ങനെ?
a) ഇന്ദുപ്പ്
b) തുരിശ്
c) കറിയുപ്പ്
d) ജിപ്സം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു വസ്തുവിനെ ചാർജ് നിർവീര്യമാക്കുന്ന പ്രവർത്തനം?
a) ഏർത്തിങ്
b) റെക്റ്റിഫയർ ഉപയോഗിക്കുക
c) ചാർജിങ്
d) ഡിസ്ചാർജ്ങ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The Manager insisted that the agreement must be made …………………..?
a) on cloud nine
b) to make both ends meet
c) in black and white
d) once in blue moon
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Emolument?
a) Erase
b) Monuments
c) Remuneration
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടികയിലെ S ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളെയും P ബ്ലോക്ക്‌ മൂലകങ്ങളെയും പൊതുവായി……. എന്ന് പറയുന്നു?
a) ഉൽകൃഷ്ട വാതകങ്ങൾ
b) അന്ത:സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ
c) പ്രാതിനിധ്യ മൂലകങ്ങൾ
d) സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള വ്യാസൻ ??
a) കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ
b) വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോൻ
c) എ ആർ രാജരാജവർമ്മ
d) ചെറുശേരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ മെട്രോ മാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മലയാളി??
a) കെ.സി. ജോർജ്
b) ഇ.ശ്രീധരൻ
c) കെ.പി. കേശവൻ
d) മുരളി നായർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാസർകോടിന്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം?
a) മാലോം
b) മഞ്ചേശ്വരം
c) നീലേശ്വരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
If you study well,you ……………….?
a) would succeed
b) will have succeed
c) succeed
d) will succeed
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി??
a) മൗണ്ട് കോസിയാസ്‌കോ
b) മൗണ്ട് മക്കൻലി
c) വിൻസൺ മാസിഫ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സസ്യങ്ങളുടെ വേര്, തണ്ട്, ഇല തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പുതിയ തൈചെടികൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിഭാസം :?
a) പതിവയ്ക്കൽ
b) കായിക പ്രജനനം
c) ലൈംഗിക പ്രത്യുല്പാദനം
d) പാകി മുളപ്പിക്കൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അക്യുപങ്ചർ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായം രൂപം കൊണ്ട രാജ്യം

?
a) മാലിദ്വീപ്
b) ചൈന
c) ജപ്പാൻ
d) ശ്രീലങ്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നബാര്‍ഡ് രൂപീകൃതമായ വര്‍ഷം?(Talent Academy)?
a) 1985
b) 1984
c) 1983
d) 1982
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വാട്ടർ ഗ്ലാസ്?
a) സോഡിയം സിലിക്കേറ്റ്
b) സോഡിയം കാർബണേറ്റ്
c) സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്‌സൈഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
16)Boiling point of water___??
a) 212 °F
b) 98°F
c) 141°F
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2013 ൽ ഇന്ത്യൻ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട മലയാള ദിനപത്രം ഏത്??
a) മലയാള മനോരമ
b) കേരളം കൗമുദി
c) മാതൃഭൂമി
d) ദേശാഭിമാനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
5 = 52, 6 = 63, 7 = 94, 8 = ??
a) 47
b) 46
c) 45
d) 43
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Oxigen വാതകം കണ്ടുപിടിച്ചത്?
a) Joseph preestlie
b) കാവണ്ടിഷ്
c) കാൾ ഷീലെ
d) ലവോസിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിലെ ആദ്യ സങ്കരയിനം തെങ്ങിൻ തോട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശം??
a) കുട്ടനാട്
b) നീലേശ്വരം
c) തൊടുപുഴ
d) മണ്ണുത്തി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സിഡി നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹം?
a) അലൂമിനിയം
b) സിലിക്കൺ
c) സിങ്ക്
d) ലെഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Oncology is associated with treatment of

[NTPC]?
a) Osteoporosis
b) Diabetes
c) Cancer
d) Renal failure
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാലക്കാട് കോട്ട നിര്‍മ്മിച്ചതാര്

A) ടിപ്പുസുല്‍ത്താന്‍ B) ഹൈദരലി C) ശിവപ്പനായ്ക്കര്‍ D) ധര്‍മ്മരാജ?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാന ജീവി?
a) ചിമ്പാൻസി
b) കേഴമാൻ
c) പുള്ളിമാൻ
d) ആഫ്രിക്കൻ ആന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വർഷം?
a) 2018
b) 2016
c) 2017
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൗജന്യ നിയമ സഹായത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടന അനുച്ഛേദം

?
a) 39
b) 39 B
c) 39 D
d) 39 A
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വേമ്പനാട്ടുകായലിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രകൃതിദത്ത ദ്വീപ്?
a) വൈപ്പിൻ ദ്വീപ്
b) പാതിരാമണൽ ദ്വീപ്
c) വെല്ലിങ്ടൺ ദ്വീപ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അക്ഷരം?
a) ശബ്ദം
b) നാശമില്ലാത്തത്
c) പഠനം
d) അറിവ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ നേതാവ് “ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ?

(Excellence Academy)?
a) ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കർ
b) എസ് സത്യമൂർത്തി
c) കാമരാജ്
d) ജോസഫ് സ്റ്റാലിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അറ്റ്ലാൻറിക് സമൂഹത്തെയും പസഫിക് സമുദ്രത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കനാൽ?
a) മെഡിറ്ററേനിയൻ
b) ജിബ്രാൾട്ടർ
c) പനാമ
d) സൂയസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വടക്കൻ’- തദ്ധിത വിഭാഗം ഏത്? ]?
a) - നാമനിർമയി
b) - തദ്വ
c) - തന്മാത്ര
d) - പൂരണി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചന്ദ്രസമാനം - “ചന്ദ്രനോട് സമാനം “ വിഭക്തി നിർണയിക്കുക ?

(Excellence Academy)?
a) സംബന്ധിക
b) സംയോജിക
c) ആധാരിക
d) ഉദ്ദേശിക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Odious?
a) Hateful
b) Talsnted
c) Lovable
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു ദർപ്പണത്തിന്റെ പ്രതിപതനതലമാണ്………….?
a) അപ്പർച്ചർ
b) പോൾ
c) വക്രതാ കേന്ദ്രം
d) മുഖ്യ അക്ഷം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂമി ഒരു ബാർ കാന്തത്തെ പോലെ വർത്തിക്കുന്നു എന്ന് ആദ്യമായി പ്രസ്താവിച്ചത് :?
a) സ്റ്റീഫൻ ഗ്രേ
b) വില്യം ഗിൽബെർട്
c) വില്യം ജെയിംസ്
d) ന്യൂട്ടൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ സ്ഥാപിതമായ വർഷം?
a) 1819
b) 1818
c) 1816
d) 1817
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
14)’Go Back to Vedas’. Who among the following gave this motto??
a) Swami Vivekananda 
b) Swami Dayananda Saraswati
c) Ramkrishna Paramahansa
d) None of the above
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The opposite of accept?
a) Dismiss
b) Reject
c) Pass
d) Agree
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതം നിര്‍മ്മി ക്കാന്‍ സഹായം നല്‍കിയ രാജ്യം ??
a) റഷ്യ
b) ബ്രിട്ടണ്‍
c) അമേരിക്ക
d) ചൈന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘എക്സിമ’ എന്ന രോഗം മനുഷ്യന്‍റെ ഏത് ശരീരഭാഗത്തെ ബാധിക്കുന്നു ??
a) ത്വക്ക്
b) കണ്ണ്
c) തലച്ചോറ്
d) കരള്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവയിൽ ലോപസന്ധി ഉദാഹരണം ഏത്?
a) ചോറ്റിൽ
b) ചേറ്റിൽ
c) ആറ്റിൽ
d) കാറ്റിൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മെഡിറ്റേഷൻ സെന്റർ നിലവിൽ വന്നത്??
a) കൊൽക്കത്ത
b) ഋഷികേശ്
c) ഹൈദരാബാദ്
d) അറിയില്ല
e) ഡൽഹി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുലവാട്ടം ഏത് കാർഷിക വിളയെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ്?
a) കുരുമുളക്
b) കൈതച്ചക്ക
c) നെല്ല്
d) വാഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യുനെസ്കോയുടെ ഏഷ്യ പസഫിക് പുരസ്കാരത്തിൽ അവാർഡ് ഓഫ് എക്സലൻസ് വിഭാഗത്തിൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രം?
a) പാറമേക്കാവ് ക്ഷേത്രം
b) വടക്കുന്നാഥ ക്ഷേത്രം
c) കൂടൽമാണിക്യ ക്ഷേത്രം
d) തിരുവമ്പാടി ക്ഷേത്രം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(12)പരതവർ നിവാസികൾ ഏതു തിണയിൽ പെടുന്നു??
a) മുല്ലൈ
b) കുറിഞ്ചി
c) നെയ്തൽ
d) മരുതം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Choose the correctly spelt word?
a) Que
b) Conviner
c) Grammar
d) Recomend
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Due to which of the below mentioned reasons, do clouds float in the sky??
a) Low temperature
b) Low speed
c) Low pressure
d) Low density
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
David and julie don’t take chinese classes, __??
a) Does he
b) Do they
c) Does she
d) Do he
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക വനദിനം?
a) ഏപ്രിൽ 22
b) മാർച്ച്‌ 21
c) മാർച്ച്‌ 22
d) ഏപ്രിൽ 21
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് കാവ്യലോകസ്മരണകൾ

?
a) ഒ എൻ വി
b) വൈലോപ്പിള്ളി
c) ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്
d) അക്കിത്തം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ മടക്കു പര്‍വ്വതം?(Talent Academy)?
a) വിന്ധ്യ നിരകള്‍
b) കാഞ്ചന്‍ജംഗ
c) ആരവല്ലി
d) ഹിമാലയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കണിക്കൊന്ന എന്ന അർത്ഥം വരാത്ത പദം?
a) സുവർണകം
b) ആരഗ്വദം
c) സൗപർണിക
d) കര്ണികാരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൊതു ഗതാഗതം പൂർണമായും സൗജന്യമാക്കിയ യൂറോപ്യൻ രാജ്യം??
a) ലക്സംബർഗ്
b) ഫിൻലാൻഡ്
c) നോർവേ
d) സ്വീഡൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I………… in the park yesterday when I met an old friend?
a) was walking
b) were walking
c) am walking
d) have been walking
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഏത് രാജാവാണ് മഹേന്ദ്രാദിത്യ എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചത്?
a) സ്കന്ദ ഗുപ്ത
b) സമുദ്ര ഗുപ്തൻ
c) കുമാര ഗുപ്തൻ
d) ചന്ദ്രഗുപ്തൻ-2
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്ന കെ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ ജന്മസ്ഥലം?
a) ഉഴവൂർ
b) കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി
c) തലയോലപ്പറമ്പ്
d) ചങ്ങനാശ്ശേരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മെക്സിക്കോയുടെ ഉന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതിയായOrder of the aztec eagle സ്വന്തമാക്കിയ ഇന്ത്യൻ വ്യക്തിത്വം?
a) പ്രണബ് മുജാർജീ
b) മൻമോഹൻ സിംഗ്
c) പ്രതിഭാ പാട്ടിൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ സമ്പൂർണ യോഗ ഗ്രാമം?
a) പെരുമാട്ടി
b) കുന്നന്താനം
c) ചന്ദിരൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിപരീതപദം എഴുതുക - അച്ഛം?
a) നച്ഛം
b) അപച്ഛം
c) അനച്ഛം
d) അനുച്ഛം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനം ??
a) ജൂൺ 23
b) ജൂലൈ 23
c) ജൂലൈ 21
d) ജൂൺ 21
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊച്ചി കപ്പൽ നിർമ്മാണ ശാലയിൽ നിർമിച്ച ആദ്യ കപ്പൽ??
a) റാണി പത്മാവതി
b) റാണി ശുഭ്ര
c) റാണി പത്മിനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക??
a) ചേന
b) ക്യാരറ്റ്
c) മരച്ചീനി
d) ബീറ്റ്റൂട്ട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാർസെക് എന്നത് എത്ര പ്രകാശവർഷമാണ്?
a) 4.36
b) 3.26
c) 2.92
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘വേല ചെയ്താല്‍ കൂലി കിട്ടണം’ എന്ന മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയ നവോത്ഥാന നായകന്‍?

A) സഹോദരന്‍ അയ്യപ്പന്‍ B) വൈകുണ്ഠ സ്വാമികള്‍ C) വാഗ്ഭടാനന്ദന്‍ D) തൈക്കാട് അയ്യ?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇറ്റലിയുടെ ഏകീകരണത്തിന് ശ്രമിച്ച ചിന്തകൻ??
a) വിക്ടർ ഇമ്മാനുവേൽ
b) കൗണ്ട് കാവൂർ
c) ഗാരി ബാൾഡി
d) മസീനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മക്കയിലെ പ്രമാണി വർഗ്ഗത്തിന്റെ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് മുഹമ്മദ് നബി മദീനയിലേക്ക് പലായനം നടത്തിയ വർഷം?
a) സി ഇ 621
b) സി ഇ 620
c) സി ഇ 622
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി തുറന്നുകൊടുത്തതെന്നു??
a) ഡിസംബർ 9, 2019
b) ജനുവരി 1, 2018
c) ജനുവരി 1, 2019
d) ഡിസംബർ 9, 2018
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Deer ]?
a) - Calf
b) - Fawn
c) - Squab
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മിനിമം തെർമോമീറ്ററിനുള്ളിൽ മുകൾഭാഗത്ത് നിറച്ചിരിക്കുന്നത്??
a) ഓക്സിജൻ
b) HCL
c) ആൽക്കഹോൾ
d) ഹൈഡ്രജൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആവാനുള്ള കുറഞ്ഞ പ്രായം?
a) 35
b) 30
c) 25
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
……………is his favourite leisure activity?
a) reading
b) toread
c) to reading
d) read
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രകാശത്തിൻറെ പ്രവേഗം (വെലോസിറ്റി)ആദ്യമായി കണക്കാക്കിയത്?
a) റോമർ
b) ന്യൂട്ടൺ
c) ലിയോൺ ഫുക്കാൾട്ട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫോസിൽ പ്ലാനറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആകാശ ഗോളം??
a) ചന്ദ്രൻ
b) ഫോബോസ്
c) ഗാനിമീഡ്
d) ചൊവ്വ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പരുത്തി കൃഷിക്ക് യോജിച്ച മണ്ണ് ഏത്?
a) എക്കൽ മണ്ണ്
b) പർവത മണ്ണ്
c) ചെമ്മണ്ണ്
d) കറുത്ത മണ്ണ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം പെട്ടന്നു നിര്‍ത്തിവയ്ക്കേണ്ടി വരാന്‍ കാരണം ??
a) വാഗന്‍ ട്രാജഡി
b) ഭഗത് സിങ്ങ് രക്തസാക്ഷിത്വം
c) ജാലിയന്‍വാലബാഗ്
d) ചൗരിചൗര സംഭവം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഈ എം എസ് അക്കാദമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?
a) വഴുതക്കാട്
b) വലിയമല
c) വിളപ്പിൽശാല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Non aggressssion pact?
a) 1937
b) 1939
c) 1942
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാസവസ്തുക്കളുടെ രാജാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്?
a) സൾഫ്യൂരിക്ക് ആസിഡ്
b) അമോണിയ
c) വനേഡിയം പെന്റോക്സൈഡ്
d) നൈട്രിക്ക് അസിസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉത്തോലകത്തിൽ നാം പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലത്തെ പറയുന്ന പേര്?
a) യത്നം
b) ധാരം
c) രോധം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയ്ക്കകത്തും പുറത്തും ഇന്ത്യൻ കലകളുടെ പ്രചാരണംലക്ഷ്യംവെച്ച് സ്ഥാപിതമായത്?
a) നാഷണൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ
b) ലളിതകലാ അക്കാദമി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വലിയ ട്രെയിൻ ദുരന്തം പെരുമൺ തീവണ്ടി അപകടം നടന്ന വർഷം?
a) 1986
b) 1988
c) 1984
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജോലിക്ക് കൂലി ഭക്ഷണം എന്ന പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് (ldc, 2017)?
a) 2
b) 3
c) 5
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോപസന്ധി അല്ലാത്തത്?
a) കേട്ടെന്ന്
b) കേട്ടില്ല
c) ചെയ്തെങ്കിൽ
d) മലർപ്പൊടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിന് ഭാഗമായി അയൽക്കൂട്ടം പദ്ധതി ആദ്യമായി ആരംഭിച്ച പഞ്ചായത്ത്?
a) കല്യാശ്ശേരി
b) വെള്ളനാട്
c) അമ്പലവയൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മേഘങ്ങളെ ആദ്യമായി വർഗീകരിച്ചത് ആര്??
a) ഗലീലിയോ ഗലീലി
b) ലുക്ക് ഹൊവാഡ്
c) ജോൺ നേപ്പിയർ
d) ജോൺ ഹൊവാഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏതു രോഗത്തിനെതിരെയുള്ള ബോധവൽക്കരണ ചിഹ്നം ആയാണ് പിങ്ക് റിബൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത്?
a) പക്ഷിപ്പനി
b) ക്യാൻസർ
c) എയ്ഡ്സ്
d) സ്തനാർബുദം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജമ്മു കശ്മീർ & ലഡാക്ക് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നത്..??
a) 2019 ഡിസംബർ 31
b) 2020 ജനുവരി 1
c) 2019 ഒക്ടോബർ 21
d) 2019 ഒക്ടോബർ 31
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കർഷകർക്കുവേണ്ടി പെൻഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സംസ്ഥാനം?
a) കേരളം
b) ഹരിയാന
c) പഞ്ചാബ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാഷ്ട്ര ഗുരു എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആര്?
a) ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ
b) സുരേന്ദ്രനാഥ് ബാനർജി
c) സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നവരിൽ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിലെ ആദ്യ ദിവസത്തെ സത്യാഗ്രഹികളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ആര്

?
a) കുഞ്ഞാപ്പി
b) കെ പി കേശവമേനോൻ
c) ബാഹുലേയൻ
d) ഗോവിന്ദപ്പണിക്കർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
7-പ്രാദേശിക ഭാഷയിലെ രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഇന്റർനെറ്റ് റേഡിയോ പുറത്തിറക്കിയ സംസ്ഥാനം ??
a) അരുണാചൽ പ്രദേശ്
b) നാഗാലാൻഡ്
c) കർണാടക
d) കേരളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുലഭ് സമാചാർ എന്ന പത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സ്ഥലം?
a) ലാഹോർ
b) മുംബൈ
c) ധാക്ക
d) ബംഗാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Rearing silk worms is known as?
a) Horticulture
b) I don’t know
c) Floriculture
d) Sericulture
e) Apiculture
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കായംകുളം താപവൈദ്യുത നിലയത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനം??
a) നാഫ്ത
b) പ്രകൃതിവാതകം
c) ഇവയൊന്നുമല്ല
d) ഡീസൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദുദുമ വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?
a) ഉത്തർപ്രദേശ്
b) കർണാടക
c) ഒഡീഷ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1917 ൽ ഹിന്ദു പുലയ സമാജം സ്ഥാപിച്ച ഏത് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാണ് 1924 ൽ സമുദായ അംഗങ്ങളുമായി ചേർന്ന് ചെങ്ങന്നൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചത്?
a) അയ്യങ്കാളി
b) കെ പി വള്ളോൻ
c) കുറുമ്പൻ ദൈവത്താൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തൈര് കടയുമ്പോൾ നെയ്യ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം

(Excellence Academy)?
a) അഭികേന്ദ്രബലം
b) പ്രതലബലം
c) പ്ലവക്ഷമബലം
d) അപകേന്ദ്രബലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സാന്ത്യനം പദ്ധതി ????
a) കുട്ടികളുടെ പഠനം
b) തുടർ ചികിത്സ സഹായം
c) വയോജനങ്ങൾക്ക് ഉള്ള സഹായം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് നാഗർകോവിലിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് സവർണജാഥ നയിച്ച വ്യക്തി

(Kerala PSC Q & A)?
a) ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കർ
b) ഡോ എം ഇ നായിഡു
c) മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയ മോട്ടോർ വാഹന ഭേദഗതി ബിൽ പ്രകാരം ലൈസൻസില്ലാതെ വാഹനമോടിച്ചാൽ എത്ര രൂപയാണ് പിഴ?
a) 1000
b) 500
c) 10000
d) 5000
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കിയ കേരളത്തിലെ ജില്ലകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക?
a) പാലക്കാട് വയനാട്
b) പാലക്കാട് തൃശൂര്
c) മലപ്പുറം വയനാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ മൗലിക കടമകൾ ഏത് രാജ്യത്തിൽ നിന്നും കടമെടുത്തതാണ്??
a) ഫ്രാൻസ്
b) ജർമ്മനി
c) അമേരിക്ക
d) റഷ്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് കാണപ്പെടുന്നതെവിടെ?
a) വൃക്കയുടെ മുകളിൽ
b) തലച്ചോറിൽ
c) പക്വാശയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്?
a) ചമ്രവട്ടം
b) നിലമ്പൂര്
c) വെള്ളനാട്
d) ചെറിയനാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വളർച്ചാ ഘട്ടത്തിൽ സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ ഉൽപാദനം കുറഞ്ഞാൽ വളർച്ച മുരടിക്കുന്നു അവസ്ഥ?
a) അക്രോമെഗാലി
b) വാമനത്വം
c) ഭീമാകാരത്വം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Father of Golden Revolution :?
a) Hiralal Chaudri
b) Sam Pitroda
c) Nirpakh Tutej
d) Durgesh Patel
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which of the following won the Golden Bear for Best Filmat the Berlin International Film Festival??
a) There Is No Evil
b) Parasite
c) 1917
d) Midway
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിശ്വസുന്ദരിപ്പട്ടം കരസ്ഥമാക്കിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരി ….? [ 1994 ]

?
a) ഐശ്വര്യ റായ്‌
b) സുസ്മിത സെൻ
c) നിക്കോൾ ഫാരിയ
d) ലാറാ ദത്ത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയഗാനം ആദ്യമായി ആലപിച്ചത് ഏത് കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചാണ്??
a) ലക്‌നൗ
b) കൊൽക്കത്ത
c) സൂറത്ത്
d) അമരാവതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യുനെസ്കോയുടെ ഏഷ്യ പസഫിക് പുരസ്കാരത്തിൽ അവാർഡ് ഓഫ് എക്സലൻസ് വിഭാഗത്തിൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രം?
a) കൂടൽമാണിക്യ ക്ഷേത്രം
b) വടക്കുന്നാഥ ക്ഷേത്രം
c) തിരുവമ്പാടി ക്ഷേത്രം
d) പാറമേക്കാവ് ക്ഷേത്രം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ടിസി യോഹന്നാന് അർജുന അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ഏത് കായിക വിഭാഗത്തിലാണ്?
a) വോളിബോൾ
b) നീന്തൽ
c) അത്ലറ്റിക്സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I am tired ………….. wroking?
a) of
b) in
c) to
d) on
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജനീവയിൽ ആസ്ഥാനമായി വരാത്ത സംഘടന?
a) അന്താരാഷ്ട്ര തൊഴിൽ സംഘടന
b) ലോക ആരോഗ്യ സംഘടന
c) അന്താരാഷ്ട്ര ആണവോർജ ഏജൻസി
d) ലോക വ്യാപാര സംഘടന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നതെന്ന്??
a) 1949 ഓഗസ്റ്റ് 15
b) 1950 ഓഗസ്റ്റ് 15
c) 1950 ജനുവരി 25
d) 1951 ജനുവരി 25
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വോയേജ് ടു ഇന്ത്യ രചിച്ച സഞ്ചാരി ആരാണ്?
a) അബ്ദുൽ റസാഖ്
b) നിക്കോളോകോണ്ടി
c) അത്തനേഷ്യസ് നികേതിന്
d) ഫെറോ ന്യൂ നിസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
She likes people praising het?
a) She likes people being praised
b) She likes being praised
c) Peoples praising be like by her
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൈലന്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി?
a) തൂതപ്പുഴ
b) കുന്തിപ്പുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹിമാചൽപ്രദേശ്, ത്രിപുര, മണിപ്പൂർ, ഗോവ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിയമസഭ രൂപീകരിക്കാൻ കാരണമായ ഭരണഘടനാഭേദഗതി??
a) 13
b) 14
c) 15
d) 16
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ സുരക്ഷാദിനം?
a) മാർച്ച്‌ 23
b) ജനുവരി 25
c) മാർച്ച്‌ 3
d) ഡിസംബർ 24
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ട്രെയിന്‍?(Talent Academy)?
a) വിവേക് എക്സ്പ്രസ്
b) രാജധാനി എക്സ്പ്രസ്
c) വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസ്
d) സിംഹഗഢ് എക്സ്പ്രസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരിയായ പദമേത് :?
a) വിദഗ്ധൻ
b) വിദഗ്ഥൻ
c) വിദഗ്ദൻ
d) വിദഗ്ദ്ധൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാഷ്ട്രപതിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവർ നെ പറ്റി പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ്?
a) 87
b) 143
c) 53(1)
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗാന്ധിജി സബർമതി ആശ്രമം സ്ഥാപിച്ച വർഷം??
a) 1920
b) 1927
c) 1915
d) 1918
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
………….. are formed by using ‘to’ before the verb base.?
a) infinitives
b) gerunds
c) article
d) none of these
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റബർപാൽ ഖരീഭവിക്കാൻ വേണ്ടി ചേർക്കുന്ന ആസിഡ്??
a) നൈട്രിക് ആസിഡ്
b) സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്
c) ഫോർമിക് ആസിഡ്
d) സിട്രിക് ആസിഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
International customs day??
a) 28 jan
b) 24 jan
c) 25 jan
d) 26 jan
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജന്തുക്കൾക്കും സസ്യങ്ങൾക്കും ദ്വിനാമ പദ്ധതിപ്രകാരം ശാസ്ത്രീയ നാമങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഏത് ഭാഷയിലാണ്?
a) സ്പാനിഷ്
b) ലാറ്റിൻ
c) ഇംഗ്ലീഷ്
d) ഗ്രീക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തുയിലുണർത്തുപാട്ട് പാടുന്നത് ഏത് മലയാള മാസം?
a) ചിങ്ങം
b) കർക്കിടകം
c) മേടം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉറൂബ്?
a) പിസി ഗോപാലൻ
b) പി സി കുട്ടികൃഷ്ണൻ
c) കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള
d) എൻ കൃഷ്ണപിള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തുരിശും ചുണ്ണാമ്പും വെള്ളവും ചേർന്നാൽ?
a) നീറ്റുകക്ക
b) ബനഡിക്ട് ലായനി
c) ബോർഡോ മിശ്രിതം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളം ഇന്ത്യയുടെ വലുപ്പത്തിന് എത്ര ശതമാനമാണ്?
a) 1.38
b) 1.18
c) 1.28
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019ലെ ഇന്തോനേഷ്യൻ ഓപ്പൺ ബാഡ്മിൻറൺ ജേതാവ്?
a) പി വി സിന്ധു
b) Akane yamaguchi
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(1) ബാബർ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം?
a) അറിവ്
b) പുലി
c) കടുവ
d) സിംഹം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡൽഹിക്ക് ദേശീയ തലസ്ഥാനം എന്ന സ്ഥാനം ലഭിച്ച ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി.??
a) 82
b) 91
c) 60
d) 69
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹൈഡ്രജൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര്??
a) സാമുവൽ ഹനിമാൻ
b) കാവൻഡിഷ്
c) റോബർട്ട്‌ ഹുക്
d) ലാവോസിയെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭൂഖണ്ഡം??
a) ആഫ്രിക്ക
b) ഏഷ്യ
c) അന്റാർട്ടിക്ക
d) ഓസ്ട്രേലിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രതിഭാ പാട്ടിൽ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതി ആയ എത്രാമത്തെ വ്യക്തിയാണ്??
a) 10
b) 11
c) 13
d) 12
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കർത്താവ്?
a) കർത്തി
b) കത്രി
c) കർത്രി
d) കർമ്മി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(Q) ഈ വർഷത്തെ മാതൃഭൂമി ബുക്ക്‌ ഓഫ് ദി ഇയർ പുരസ്‌കാരം നേടിയത്..??
a) (D) വിനോദകുമാർ ശുക്ല
b) (C) ആനന്ദ് നീലകണ്ഠൻ
c) (A) മാധുരി വിജയ്
d) (B) പോൾ സക്കറിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേന്ദ്ര ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറുടെ കാലാവധി?
a) ആറു വർഷം / 70 വയസ്സ്
b) ആറു വർഷം/ 65 വയസ്സ്
c) അഞ്ചു വർഷം/ 70 വയസ്സ്
d) അഞ്ചുവർഷം/ 65 വയസ്സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ക് ൽ പെടാത്തതേത്?
a) Cd
b) ബ്ലൂ ray disc
c) Dvd
d) Floppy disc
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാജീവ്ഗാന്ധി ഖേല്‍ രത്ന അവാര്‍ഡ് നേടിയ ആദ്യ വനിത ??
a) ബീനാമോള്‍
b) കര്‍ണ്ണം മല്ലേശ്വരി
c) ഷൈനിവില്‍സണ്‍
d) പി റ്റി ഉഷ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉമിയാം തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം??
a) മിസോറാം
b) മേഘാലയ
c) നാഗാലാന്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘A remedy which is supposed to cure all diseases’ is called?
a) panoply
b) panacea
c) panache
d) panic
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദക്ഷിണധ്രുവത്തിൽ എത്തിയ ആദ്യ വനിത??
a) ആൻബാൻ ക്രോഫ്‌ട്‌
b) എഡിത് മാസ്ലിൻ ജാക്കിറോണ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താപനിലയുടെ SI യൂണിറ്റ് എന്ത്??
a) ജൂൾ
b) കലോറി
c) ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്
d) കെൽവിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ സംസ്ഥാനം ഏതാണ്??
a) മധ്യപ്രദേശ്
b) ഗുജറാത്ത്
c) മഹാരാഷ്ട്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എള്ള് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല??
a) കോട്ടയം
b) കൊല്ലം
c) എറണാകുളം
d) ആലപ്പുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലാവ ശിലകൾ പൊടിഞ്ഞ് രൂപം കൊള്ളുന്ന മണ്ണ്??
a) ലാറ്ററൈറ്റ്
b) ചെമണ്ണ്
c) കറുത്ത മണ്ണ്
d) ചെങ്കൽ മണ്ണ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചെറുകിട വ്യാപാരികൾ, കച്ചവടക്കാർ, ഉപഭോക്താക്കൾ, എന്നിവരിൽ സാമ്പത്തിക സാക്ഷരത, ഡിജിറ്റൽ പണമിടപാട്, എന്നിവയെ കുറിച്ച് അവബോധം നൽകുന്നതിനായി ‘ പ്രഗതി രഥ്‌ ‘ എന്ന സംരംഭം ആരംഭിച്ച ബാങ്ക്??
a) എച്ച്. ഡി. എഫ്. സി ബാങ്ക്
b) ഐ. സി. ഐ. സി. ഐ. ബാങ്ക്
c) പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക്
d) അറിയില്ല
e) സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒന്നാം തറൈൻ യുദ്ധം

(Kerala PSC Q & A)?
a) 1191
b) 1192
c) 1196
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻറെ ഏത് രചനയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രമാണ് ഭാർഗവി

(Kerala PSC Q & A)?
a) പൂവമ്പഴം
b) നീലവെളിച്ചം
c) മതിലുകൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഐ. ഐ. ആർ. എം (IIRM) എന്നത് അത്യുല്പാദന ശേഷിയുള്ള ഒരിനം ———– ആണ് ]?
a) - റബ്ബർ
b) - നെല്ല്
c) - കരിമ്പ്
d) - തെങ്ങ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരിയായ വാക്ക് പ്രയോഗം കണ്ടെത്തുക?
a) മദ്യം തൊട്ടു രുചിക്കുക ചെയ്യരുത്
b) മദ്യം തൊട്ടാൽ രുചിക്കുക ചെയ്യരുത്
c) മദ്യം തൊടുകയോ രുചിചിട്ടോ ചെയ്യരുത്
d) മദ്യം തൊടുകയോ രുചിക്കുക യാ ചെയ്യരുത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സാമുഗാർ യുദ്ധം ഏതു മുഗൾ ഭരണാധികാരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
a) ഔറംഗസീബ്
b) ബാബർ
c) അക്ബർ
d) ഷാജഹാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ലായകം ഏത്?
a) വെളിച്ചെണ്ണ
b) ക്ലോറോഫോം
c) ബെൻസീൻ
d) മണ്ണെണ്ണ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യ ഘെരാവോ സംഘടിപ്പിച്ച നേതാവ്

?
a) ജി പി പിള്ള
b) അയ്യങ്കാളി
c) ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ
d) വാടപ്പുറം പി കെ ബാവ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കശുവണ്ടിയുടെ ഈറ്റില്ലം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ല :?
a) തിരുവനന്തപുരം
b) കൊല്ലം
c) കോട്ടയം
d) ഇടുക്കി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നർത്ഥം ഉള്ള പദം??
a) അനുഗ്രാഹൻ
b) അനുഗൃഹീതൻ
c) അനുഗ്രാഹകൻ
d) അനുഗ്രഹീതൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(6) 1529 ൽ ബാബർ ഹസ്റത്ത് ഷായെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ യുദ്ധം?
a) പാനിപ്പത്ത് യുദ്ധം
b) ഖാന്വയുദ്ധം
c) പ്ലാസി യുദ്ധം
d) ഘാഗ്ര യുദ്ധം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which of the following atoms has the largest diameter??
a) Iodine
b) Fluorine
c) Chlorine
d) Bromine
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Venturimeter is used to measure?
a) Rate of flow of liquid
b) Liquid Pressure
c) Liquid Density
d) I don’t know
e) Surface Tension
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ വന മഹോത്സവം ആചാരിക്കുന്നത്??
a) മാർച്ച് 21
b) ജൂലൈ 1
c) സെപ്റ്റംബർ 16
d) ജനുവരി 10
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ എണ്ണം ആണ്

✍️ ?
a) ആഗോളതാപനം
b) ജനസാന്ദ്രത
c) ജനസമ്പർക്കം
d) ജനസംഖ്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Meaning of ‘Abduct’?
a) take away
b) take out
c) take back
d) take on
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അയഡിൻ ലായിനി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിന്റെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കാനാണ്?
a) ഗ്ലൂക്കോസ്
b) പ്രോട്ടീൻ
c) അന്നജം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദ്വിത്വ സന്ധിക്ക് ഉദാഹരണം ] -A കാറ്റുണ്ട്

(Excellence Academy)?
a) With prayers
b) In your presence
c) Best wishes
d) An accomplished fact
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കർണപടത്തിലെ ഇരുവശത്തെയും മർദ്ദം തുല്യമാക്കി കർണപടത്തെ സംരക്ഷയ്ക്കുന്നത്

?
a) യൂസ്റ്റേഷ്യൻ നാളി
b) ശ്രവണ നാഡി
c) വെസ്റ്റിബ്യുൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബംഗാളിലെ ആദ്യത്തെ ഗവര്‍ണര്‍ ജനറല്‍ ??
a) മിന്‍റോ-I
b) വാറന്‍ ഹേസ്റ്റിംഗ്സ്
c) കോണ്‍വാലിസ്
d) റോബര്‍ട്ട് ക്ലൈവ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒജോസ് ഡെൽ സലാടോ അഗ്നിപർവതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം??
a) ഇക്വഡോർ
b) ഇറ്റലി
c) ചിലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2️⃣4️⃣ അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ❓?
a) D. ദാരിദ്ര്യനിർമാർജനം
b) B. കൃഷി
c) A. ടൂറിസം
d) C. വ്യവസായം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1944 ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് രൂപീകരിച്ച പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അധ്യക്ഷൻ??
a) അർദേശിർ ദലാൽ
b) എം എൻ റോയി
c) എസ് എൻ അഗർവാൾ
d) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The plural form of ‘alumna’ is?
a) alumnaes
b) alumni
c) alumnae
d) alumnas
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വല്ലഭൻ : ഭർത്താവ് :: വല്ലവൻ :__??
a) ഇടയൻ
b) സമർത്ഥൻ
c) മടിയൻ
d) കള്ളൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജലവും (തിളനില 100°C) അസറ്റോൺ (തിളനില 56°C) കലർന്ന മിശ്രിതം വേർതിരിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ മാർഗ്ഗം??
a) ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി
b) സ്വേദനം
c) അംശിക സ്വേദനം
d) സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അറേബ്യയിൽ കേന്ദ്രീകൃത ഭരണം ആരംഭിച്ച വംശം?
a) ഉമവിയ്യ
b) ഖലീഫ
c) അബ്ബാസിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ മതം ❓️?
a) ബുദ്ധ
b) ഇസ്‌ലാം
c) ജൂത
d) ഹിന്ദു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വാസ്കോഡഗാമ പോർച്ചുഗീസ് വൈസ്രോയി ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിലെത്തിയ വർഷം?
a) 1498
b) 1524
c) 1500
d) 1502
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹൃദയസ്മിതം ആരുടെ കൃതിയാണ്?
a) സുഗതകുമാരി
b) വൈലോപ്പിള്ളി
c) ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻപിള്ള
d) ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി ഭാരതരത്നം ലഭിച്ച ആദ്യ വ്യക്തി?
a) അരുണ ആസഫലി
b) മദർ തെരേസ
c) ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി
d) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൗരത്വത്തിനുള്ള അവകാശങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പാർലമെന്റ് അധികാരം നൽകുന്ന അനുച്ഛേദം??
a) 10
b) 13
c) 14
d) 11
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ അവസാനം രൂപം കൊണ്ട സംസ്ഥാനമേത്?
a) തെലങ്കാന
b) ലഡാക്ക്
c) ജമ്മു
d) ശ്രീനഗർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നാനാജാതി മതസ്ഥർക്ക് ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്നതിനായി 1935-ൽ കൊടുമുണ്ട കോളനി സ്ഥാപിച്ച സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ്??
a) വി ട്ടി ഭട്ടത്തിരിപ്പാട്
b) എ കെ ഗോപാലൻ
c) ഇഎംഎസ്
d) കെ കേളപ്പൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഞാനെന്ന ഭാരതീയൻ?
a) കെ കെ മുഹമ്മദ്
b) മക്തി തങ്ങൾ
c) വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ
d) മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭവന, നഗരകാര്യ മന്ത്രാലയം ആരംഭിച്ച പ്രത്യേക മൈക്രോ ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റി പദ്ധതിയാണ്

?
a) PM-Care
b) PM-SVANidhi
c) PM-Credit
d) PM-Nidhi
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആന്‍റിബോഡിയായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പ്ലാസ്മാ പ്രോട്ടീന്‍ ഏതാണ്??
a) ഫൈബ്രിനോജന്‍
b) ഗ്ലോബുലിന്‍
c) ആല്‍ബുമിന്‍
d) പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകള്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The antonym of waxing?
a) Unwaxing
b) Fading
c) Waning
d) Diswaxing
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും വിശാലമായ സാമ്രാജ്യ ത്തിന്‍റെ അധിപനായിരുന്ന ഡല്‍ഹി സുല്‍ത്താന്‍

A) ഫിറോസ് ഷാ തുഗ്ലക്ക് B) ബാല്‍ബന്‍ C) ഇബ്രാഹിം ലോദി D) അലാവുദ്ദീന്‍ ഖില്‍ജി?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“സുഗന്ധി എന്ന ആണ്ടാൾ ദേവനായകി “ എന്ന നോവൽ രചിചത് ??
a) അംബികാസുതൻ മങ്ങാട്
b) VJ ജെയിംസ്
c) T D. രാമകൃഷ്ണൻ
d) സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ഒരു _____ബോഡി ആണ്.?
a) Constitutional
b) Statutory
c) None of these
d) Parliamentary
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബോമാൻസ് ക്യാപ്സൂൾ ഏത് അവയവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്??
a) ആമാശയം
b) വൃക്കകൾ
c) ശ്വാസകോശം
d) ഹൃദയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി എല്ലാ വീടുകളിലും വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ നൽകി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്??
a) കണ്ണാടി ടി
b) എലപ്പുള്ളി
c) പുതുശ്ശേരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘വിശക്കാത്ത ദൈവവും വിശക്കുന്ന മനുഷ്യനും’ എന്ന കൃതി രചിച്ചത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) പി കേശവദേവ്
b) വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട്
c) കേസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിലിന് സാഹിത്യ നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച വർഷം??
a) 1949
b) 1968
c) 1953
d) 1971
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭഗത് സിങ്ങിനെ സ്മാരകമായ ‘ഭഗത് സിംഗ് ചൗക്ക് ‘ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ??
a) ലാഹോർ
b) അമൃതസർ
c) റാവൽപിണ്ടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോൺഗ്രസ്സിന് ഒരു ഭരണഘടന വേണമെന്ന് ആദ്യമായി അഭിപ്രായപ്പെട്ട വ്യക്തി??
a) ജി സുബ്രമണ്യ അയ്യർ
b) ദാദാഭായ് നവ്റോജി
c) ആനന്ദ മോഹൻ ബോസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
World health day??
a) 7 jan
b) 7 march
c) 7 feb
d) 7 april
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🙍 BBC യുടെ പ്രഥമ ഇന്ത്യൻ സ്പോർട്സ് വുമൺ ഓഫ് ദി ഇയർ 2019 പുരസ്‌കാര ജേതാവ്…??
a) (D) പി.വി.സിന്ധു
b) (C) മേരികോം
c) (A) പി.ടി.ഉഷ
d) (B) സൈന നെഹ്‌വാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവിതാംകൂർ സന്ദർശിച്ച ആദ്യ വൈസ്രോയി??
a) ഇർവിൻ പ്രഭു
b) കാഴ്‌സൺ പ്രഭു
c) ചെംസ്ഫോർഡ് പ്രഭു
d) റീഡിംഗ് പ്രഭു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബൈബിൾ പേർഷ്യൻ ഭാഷയിൽ തർജ്ജമ ചെയ്തത്?
a) ബീർബൽ
b) അബുൽ ഫൈസി
c) അബുൽ ഫസൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Our soldiers would not …… to the enemies?
a) give in
b) give away
c) give up
d) give out
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
EEG കണ്ടുപിടിച്ചതാര്?(Talent academy)?
a) വില്യം ഐന്തോവന്‍
b) ജൂലിയസ് ഹാരിസണ്‍
c) ഹാന്‍സ് ബെര്‍ജര്‍
d) റ്റി.എച്ച്. ഹക്സ്ലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹാര്‍മണീസ് ഓഫ് ദ വേള്‍ഡ് എന്ന കൃതി രചിച്ചത്:?
a) കോപ്പര്‍ നിക്കസ്
b) ഗലീലിയോ ഗലീലി
c) എഡ്മണ്ട് ഹാലി
d) ജോഹന്നസ്കെപ്ലര്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ധനകാര്യ കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടന അനുച്ഛേദം

?
a) 315
b) 280
c) 324
d) 323
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Wollen clothes keep the body warm because?
a) Wool increases the temperature of the body
b) Wool is a bad conductor
c) Wool absorbs radiant heat from outer objects
d) Wool rejects heat from the outer objects
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The synonym of Haughty is

A) moderty B) Humble C) Arrogance D) insincere?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോൺഗ്രസ്സിന് ഒരു ഭരണഘടന ആദ്യമായി അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്?
a) ആനന്ദ മോഹൻ ബോസ്
b) ദാദാഭായ് നവറോജി
c) ദിൻഷാ ഇ വാച്ച
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
In which Constitutional Amendment Act Sikkim was made full-fledged State of the Union of India??
a) 21st Constitutional Amendment Act
b) 31st Constitutional Amendment Act, 1973
c) 35th Constitutional Amendment Act, 1974
d) 36th Constitutional Amendment Act, 1975
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
……………….rich much help the poor?
a) a
b) some
c) the
d) an
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I…… the examination, but my brother failed :?
a) Gave up
b) Went off
c) Hold on
d) Got through
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബംഗാളിൽ നീല വിപ്ലവം നടന്ന സമയത്ത് വൈസ്രോയി

?
a) കാനിംഗ്‌ പ്രഭു
b) ഡൽഹൗസി പ്രഭു
c) എൽജിൻ പ്രഭു
d) മേയോ പ്രഭു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ്‌ കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ സെക്രട്ടറി പദവി അലങ്കരിച്ച മലയാളി??
a) എസ്. കെ. നായർ
b) മമ്പള്ളി രാഘവൻ
c) സാംബശിവ ശർമ്മ
d) ടിനു യോഹന്നാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which of the following food items is rich in iron??
a) Rice
b) Apple
c) Pulses
d) Orange
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സിസ്റ്റർ നിവേദ സ്വാമി വിവേകാനന്ദനെ കണ്ടുമുട്ടിയ സ്ഥലം?
a) പാരിസ്
b) ലണ്ടൻ
c) ചിക്കാഗോ
d) കൊൽക്കത്ത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലയാള ഭാഷയിലെ ആദ്യ സന്ദേശകാവ്യം?
a) ഉണ്ണുനീലിസന്ദേശം
b) മയൂരസന്ദേശം
c) കോകസന്ദേശം
d) ശുഭ സന്ദേശം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയില്‍ ധവള വിപ്ലവം ആരംഭിച്ച പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി??
a) രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
b) അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
c) നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
d) മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലാദ്യമായി VVPAT പരീക്ഷിച്ച വർഷം?
a) 2014
b) 2013
c) 2015
d) 2016
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിഷാദം പൂക്കുന്ന മരങ്ങൾ ആരുടെ ആത്മകഥയാണ്

?
a) ഭാഗ്യലക്ഷ്മി
b) ചെറുകാട്
c) മാധവിക്കുട്ടി
d) കെ ആർ മീര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകസഭാ സ്പീക്കറേ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ?
a) 63
b) 93
c) 72
d) 52
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
One who supervises in the examination hall?
a) Invigilator
b) Curator
c) Manager
d) Supervisor
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. ഗോയിറ്റർ എന്ന രോഗം ഏതു ഗ്രന്ഥിയെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്??
  a) തൈമസ് ഗ്രന്ഥി
  b) ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥി
  c) അറിയില്ല
  d) തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി
  e) പിയൂഷ ഗ്രന്ഥി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Correct spelling?
  a) Saperate
  b) Seperate
  c) Separate
  d) Seperete
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ✅️✅️?
  a) ബ്രഹ്‌മാണ്ഠം
  b) ബ്രഹ്‌മണ്ടം
  c) ബ്രഹ്മാണ്ഡം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  He speaks……… English language fluently?
  a) a
  b) the
  c) an
  d) none of these
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  നവജാതശിശുവിനെ ശരീരത്തിലെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം?
  a) 250
  b) 400
  c) 300
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടി ക്രമം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന കടം കൊണ്ടത് ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്ന്??
  a) ഓസ്ട്രേലിയ
  b) അയർലൻഡ്
  c) ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
  d) ഫ്രാൻസ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Feminine gender for Host

(Excellence Academy)?
a) Guest
b) Waitress
c) Hostess
d) Gustess
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നോത്രദം പള്ളി ഏതു രാജ്യത്താണ് :?
a) ഫ്രാൻസ്
b) ബ്രിട്ടൻ
c) അമേരിക്ക
d) ജർമനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“ചന്ദ്രക്കാരൻ “ ഏത് കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ്?

[LDC 2014 Ernamkulam ]?
a) ധർമ്മരാജ
b) രാമരാജബഹദൂർ
c) ഇന്ദുലേഖ
d) ശാരദ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The news shocked the nation?
a) The news shaked the nation
b) The nation shook by the news
c) The nation was shocked by the news
d) The nation was shook by the news
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
❓️ രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ഹിന്ദു കോളേജ് സ്ഥാപിച്ചത് എവിടെ

🅟🅢🅒 🅥🅘🅢🅘🅞🅝🅩🅩?
a) മുംബൈ
b) കൊൽക്കത്ത
c) ചെന്നൈ
d) ഡൽഹി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരിയായ രൂപമേത് :?
a) ആസ്വാദ്യകരം
b) ആസ്വാദകരം
c) ആസ്വദനീയം
d) ആസ്വാദ്യം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Collective nouns

gees?
a) Brood
b) Watch
c) Gaggle
d) Muster
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കണ്ണീരിനാല്‍ അവനി വാഴ്വ് കിനാവു കഷ്ടം’ ഇത് ആരുടെ വരികളാണ്

A) ഉളളൂര്‍ B) ചങ്ങമ്പുഴ C) കുമാരനാശാന്‍ D) വളളത്തോള്‍?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The noise caused all the neighbours to ………….?
a) Miss the boat
b) Go nuts
c) Bail out
d) Move the goal posts
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Nankana Sahib Gurdwara, recently seen in news is situated in
which country? ?
a) AFGHANISTAN
b) UAE
c) NEPAL
d) PAKISTAN
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The name “Babur” is derived from the Persian word “Babr”.What does it mean??
a) Tiger
b) Lion
c) King
d) Fox
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്താരാഷ്ട്ര ഒളിമ്പിക് ദിനം :?
a) ജൂണ്‍ 20
b) ജൂണ്‍ 23
c) ജൂണ്‍ 22
d) ജൂണ്‍ 21
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കളിമൺ കോർട്ടിൽ നടക്കുന്ന ടെന്നീസ് ടൂർണമെന്റ്?
a) വിമ്പിൾടൺ
b) ഓസ്ട്രേലിയ
c) ഫ്രഞ്ച്
d) Us
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Sheela is ____university player.

?
a) from
b) the
c) an
d) a
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
6% പലിശ നിരക്കിൽ കൂട്ടൂപലിശയും സാധാരണ പലിശയും തമ്മിൽ ഉള്ള 2 വർഷത്തെ വ്യത്യാസം 108 രൂപ ആണ് . എങ്കിൽ തുക എത്ര ??
a) 20000
b) 3000
c) 30000
d) 24000
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1 ലിറ്റർ =?
a) 100 ഘനസെൻ്റീമീറ്റർ
b) 1000 ഘനസെൻ്റീമീറ്റർ
c) 10 ഘനസെൻ്റീമീറ്റർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1952ലെ നെഹ്റു മന്ത്രിസഭയിൽ വി വി ഗിരി വഹിച്ചിരുന്ന പദവി ഏതാണ്?
a) തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി
b) വ്യവസായ മന്ത്രി
c) കൃഷിമന്ത്രി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘കേരള പാണിനി’ എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നതാര്??
a) എ. ആർ രാജ രാജ വർമ്മ
b) രാജാ രവി വർമ്മ
c) കേരള വർമ്മ വലിയകോയിതമ്പുരാൻ
d) മൂലൂർ പത്മനാഭപ്പണിക്കർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നവസാരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാസവസ്തു?
a) കോപ്പർ കാർബണേറ്റ്
b) സിലിക്കൺ കാർബൈഡ്
c) അമോണിയം ക്ലോറൈഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുദ്രബാങ്ക് സഹായം ചെയ്യുന്നത്?
a) വിദ്യാഭ്യാസമേഖല
b) നഗരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന വികസനം
c) ചെറുകിട വ്യവസായം
d) ആരോഗ്യ മേഖല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോട്ടയത്തിന് ചുമർചിത്ര നഗരം എന്ന ടാഗ്‌ലൈൻ ലഭിച്ച വർഷം?
a) 2011
b) 2013
c) 2014
d) 2012
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ താപം ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന നിറം??
a) വയലറ്റ്
b) ചുവപ്പ്
c) കറുപ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ഏക മുസ്ലിം രാജവംശം??
a) അറക്കൽ രാജവംശം
b) വില്ലാർവട്ടം
c) ഏഴിമല രാജവംശം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ധനാശിപാടുക?
a) കൂലി കൊടുക്കുക
b) തുടങ്ങുക
c) അവസാനിക്കുക
d) പണത്തിനു പാടുക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
don’t make any noise,…….??
a) don’t you
b) Do you
c) does you
d) Will you
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലക്കടാവാല കമ്മിറ്റി എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു??
a) മുല്ലപ്പെരിയാർ തർക്കം
b) മുസ്ലിം സംവരണം
c) ദാരിദ്രനിർമാർജനം
d) ദാരിദ്രരേഖ നിർണയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യന്റെ അക്ഷാസ്ഥികൂടത്തിലെ അസ്ഥികളുടെ ആകെ എണ്ണം?
a) 80
b) 70
c) 206
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആലപ്പുഴയെ വെനീസ് ഓഫ് ദ ഈസ്റ്റ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതാര് ??
a) കഴ്സണ്‍ പ്രഭു
b) ഡല്‍ഹൗസി പ്രഭു
c) കാനിംഗ് പ്രഭു
d) റിപ്പണ്‍ പ്രഭു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉണ്ണായി വാര്യരുടെ നളചരിതം ആട്ടക്കഥ കാളിദാസ ശാകുന്തളതേകാൾ മികച്ച കൃതി ആണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട നിരൂപകൻ ആര്?
a) സുകുമാർ അഴീക്കോട്
b) കെ പി അപ്പൻ
c) ഗുപ്തൻനായർ
d) ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശ്യാമളം എന്ന പദത്തിൻ്റ അർഥം ??
a) ആകാശം
b) കറുപ്പ് നിറം
c) മഞ്ഞ്
d) മനോഹരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ പതിനാലാം ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ ചെയര്‍മാന്‍??
a) വിജയ് കോല്‍ക്കര്‍
b) ബിമല്‍ ജലാല്‍
c) വൈ.വി റെഡ്ഡി
d) എന്‍.കെ. സിംഗ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യശരീരത്തിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്??
a) ഹൈപ്പോതലാമസ്
b) സെറിബല്ലം
c) സെറിബ്രം
d) തലാമസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എളങ്ങല്ലൂർ സ്വരൂപം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്?
a) വള്ളുവനാട്
b) ഇടപ്പള്ളി
c) വേണാട്
d) പാലക്കാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രയോജക ക്രിയയ്ക്ക് ഉദാഹരണം ഏത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) ഒളിക്കുക
b) തീറ്റുക
c) തിളക്കുക
d) കളിക്കുക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1859 തിരുവനന്തപുരത്ത് പെൺപള്ളിക്കൂടം സ്ഥാപിച്ച ഭരണാധികാരി

?
a) സ്വാതി തിരുനാൾ
b) ആയില്യം തിരുനാൾ
c) ഉത്രം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ
d) വിശാഖം തിരുനാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
During whose reign Mewar came to conclude peace treaty with Mughals??
a) Akbar
b) Jahangir
c) Shahjhan
d) Aurangzeb
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബ്രഹ്മപുത്ര നദി ടിബറ്റിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് :?
a) സാങ്‌പോ
b) ജമുന
c) സിയാങ്
d) ബ്രഹ്മപുത്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യനിൽ സാധാരണ കൂടുതലായി കാണപെടുന്ന റേഡിയോ ആക്ടീവ് മൂലകം ??
a) കൊമ്പാൾട്ട് -60
b) പൊട്ടാസ്യം - 40
c) അയഡിൻ - 131
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബ്രിക്സിൽ ഏറ്റവും പുതിയ രാജ്യം?
a) സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക
b) ബ്രസീൽ
c) ഓസ്ട്രേലിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതണം’ ഈ വാക്യം ഏത് പ്രകാരത്തെ കുറിക്കുന്നു??
a) നിയോജകം
b) ആശംസകം
c) വിധായകം
d) അനുജ്ഞായകം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പേശി കോശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സങ്കോച യൂണിറ്റുകളാണ്?
a) ഫാസിക്കിൾ
b) മയോഫൈബ്രിൻ
c) സാർകോമിയർ
d) ആക്ടിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
We should arrive ___ their place __ time __ lunch.?
a) In,to,at
b) At, by, for
c) At, for, in
d) At, in, for
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലബാർ വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിൽ വന്ന വർഷം?
a) 2006
b) 2010
c) 2007
d) 2008
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
This letter will reach him (1)/before he left (2)/ for Delhi. (3)/ No error.(4)?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ make in Kerala’ യുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡർ?
a) സുരേഷ്ഗോപി
b) മമ്മൂട്ടി
c) മോഹൻലാൽ
d) ജയറാം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിന്റെ എത്രാമത്തെ സാമ്പത്തിക സെൻസസ് ആണ് 2019 ൽ നടന്നത്?
a) 6
b) 7
c) 5
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക നൃത്ത ദിനം ??
a) Apr 29
b) Apr 28
c) Oct 17
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളിൽ ഒന്നായ നത്പ ജക്രി പദ്ധതി ഏതു നദിയിലാണ്

(Kerala PSC Q & A)?
a) ഗംഗ
b) നർമ്മദ
c) സത്ലജ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A good teacher should …….responses from the students.?
a) Elicit
b) Provoke
c) Command
d) Infer
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അക്ബർ അധികാരത്തിലെത്തുമ്പോൾ പ്രായം?
a) 16
b) 25
c) 14
d) 18
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Let me have a look,……..??
a) Will you
b) haven’t you
c) Do you
d) have you
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എൻ്റെ ജീവിതകഥ?
a) എ കെ ജി
b) മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ
c) സി അച്യുതമേനോൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൻറെ വന്ദ്യവയോധികൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ
b) കെ കേളപ്പൻ
c) കെ പി കേശവമേനോൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരിയായ പദം?
a) ഭ്ര്ഷ്ട്
b) ഭ്രഷ്ട്
c) ഭ്രഷ്ട്ട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാരവം എന്ന പദത്തിന്‍റെ ശരിയായ അര്‍ത്ഥം

A) . വീണ B) മണ്ണ് C) കാക്ക D) കോഴി?
a) C
b) A
c) D
d) B
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക രക്തദാന ദിനം?
a) ജൂൺ 14
b) ജൂൺ 20 അത് അത്
c) ജൂൺ 10
d) ജൂൺ 15
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുൻലുൻ പർവ്വതം ഏത് രാജ്യത്താണ്??
a) ജപ്പാൻ
b) ചൈന
c) മ്യാൻമാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അസ്കോർബിക് ആസിഡ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ജീവകം

?
a) ജീവകം എ
b) ജീവകം ഡി
c) ജീവകം ബി
d) ജീവകം സി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യ തൊഴിൽ രഹിത വിമുക്ത ഗ്രാമം?
a) തളിക്കുളം
b) വരവൂർ
c) ഒല്ലൂർ
d) ഒല്ലൂക്കര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The members of the Rajya Sabha are elected by?
a) elected members of the legislative council
b) Lok Sabha
c) elected members of the legislative assembly
d) the people
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1962 ലെ ചൈനീസ് ആക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജിവെച്ച കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി ആരാണ്?
a) എസ് കെ ധർ
b) ബൽദേവ് സിംഗ്
c) വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A short usually amusing story about some real person or event?
a) Anecdote
b) Itinerary
c) Ransom
d) Panorama
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1859 ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റിന്ത്യാ കമ്പനി ക്കുള്ളിൽ വൈറ്റ് മ്യൂട്ടിനി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഗവർണർ ജനറൽ ആരായിരുന്നു?
a) കാനിങ് പ്രഭു
b) ഡൽഹൗസി
c) ഇർവിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ സാമുദായിക സംവരണം ലഭിക്കുന്നതിന് കാരണമായ പ്രക്ഷോഭം??
a) വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം
b) ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം
c) നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം
d) ശുചീന്ദ്രം സത്യാഗ്രഹം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗോവയെ പോർച്ചുഗീസുകാരിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ച വർഷം?
a) 1961
b) 1948
c) 1515
d) 1947
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്ത ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത??
a) ഷൈനി വിൽസൺ
b) PT ഉഷ
c) മേരി ഡിസൂസ
d) കർണം മല്ലേശ്വരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് കടലിനടുത്താണ് കൊണാർക്ക് സൂര്യക്ഷേത്രം??
a) A. ബറിങ് കടലിടുക്ക്
b) B. പസഫിക് സമുദ്രം
c) C. സിന്ധു നദിയുടെ തീരത്ത്
d) D. ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യു എൻ ചാർട്ടർ ഒപ്പുവച്ചത് ഏത് വർഷം?
a) 1952
b) 1945
c) 1948
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊമ്പിൽ കയറുക എന്നത് അർത്ഥമാക്കുന്നത്??
a) ധൂർത്തടിക്കുക
b) ഗൗരവഭാവം കാണിക്കുക
c) വാശി കാണിക്കുക
d) പരിഹസിക്കുക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആകാശത്തിന് നീല നിറത്തിന് കാരണമാകുന്ന പ്രകാശ പ്രതിഭാസം

?
a) പൂർണാന്തര പ്രതിഫലനം
b) വിസരണം
c) പ്രതിഫലനം
d) അപവർത്തനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വാഴപ്പഴത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകം?
a) സോഡിയം
b) കാൽസ്യം
c) അയൺ
d) പൊട്ടാസ്യം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇൻകാൻഡസെന്റ് ലാംപിൽ ബാഷ്പീകരണം കുറക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം ഏത് (Subi)?
a) ഹൈഡ്രജൻ
b) നൈട്രജൻ
c) ക്ലോറിൻ
d) ഓക്സിജൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലാപ്ടോപ്പിന്റെ പിതാവ്?
a) ജോസഫ് സ്റ്റാൻലി
b) സിമൂർ ക്രേ
c) ബിൽ മോഗ്രിഡ്ജ്
d) സെർജി ബ്രിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വർഗ്ഗം എന്നർത്ഥമുള്ള പദം?
a) നാകം
b) നാഗം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who was the first Indian woman president of Indian National Congress?

?
a) Nellie Sengupta
b) Sarojini Naidu
c) Annie Besant
d) Indira Gandhi
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ടോളമിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ശൗഭ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്

?
a) ഗോവ
b) കേരളം
c) മിസോറാം
d) അസം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Mary Higgins Clark, who died recently, was a famous person of which profession??
a) Author
b) Director
c) Singer
d) Actor
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കപിലൻ??
a) കെ. പത്മനാഭൻ നായർ
b) കെ . എസ് കൃഷ്ണപിള്ള
c) കേശവ പിള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മരുഭൂഖണ്ഡം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്??
a) യൂറോപ്പ്
b) ആഫ്രിക്ക
c) അന്റാർട്ടിക്ക
d) ഏഷ്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റാണി ഗൗരി ലക്ഷ്മി ഭായ് യുടെ പുത്രനായ പ്രഗത്ഭ തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരി

?
a) ധർമ്മരാജ
b) ബാലരാമവർമ്മ
c) സ്വാതി തിരുനാൾ
d) ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഘോഷി ഏത്??
a) ഘ
b) ഷ
c) ഹ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The train started after we ——————— for about an hour.

?
a) (A) had played
b) (B) have been played
c) (C) were playing
d) (D) have been playing
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗുരുഗോവിന്ദ് സാഗര്‍ തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനം

A) പഞ്ചാബ് B) ഹരിയാന C) രാജസ്ഥാന്‍ D) ഹിമാചല്‍പ്രദേശ്?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സഭയിലെ മലയാളി വനിതകളുടെ എണ്ണം?
a) 1
b) 15
c) 3
d) 17
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തത്ത്വചിന്തകനായ രാഷ്ട്രപതി ]?
a) - സക്കീർ ഹുസൈൻ
b) - എപിജെ അബ്ദുൽ കലാം
c) - ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ പറയുന്നതില്‍ വൈറസ് രോഗമേത് ??
a) Cholera
b) Typhoid
c) Diphtheria
d) Influenza
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂദാന പ്രസ്ഥാനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ആര്??
a) ഹോമി ജെ ബാബ
b) ആചാര്യ വിനോബാ ഭാവേ
c) സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേൽ
d) ദാദാബായ് നവറോജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നെഹ്റു ആദ്യമായി പങ്കെടുത്ത ബങ്കിപൂർ സമ്മേളനം ഏതു വർഷമായിരുന്നു?
a) 1913
b) 1912
c) 1911
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 ലെ വയലാര്‍ അവാര്‍ഡ് ജേതാവ്:?
a) യു.കെ.കുമാരന്‍
b) സുഭാഷ്ചന്ദ്രന്‍
c) വി.ജെ. ജെയിംസ്
d) കെ.വി. മോഹന്‍കുമാര്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. Ramu has strong resemblance —- his mother(LDC 2005 KSGD)?
  a) With
  b) To
  c) About
  d) On
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ചലന നിയമങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ]?
  a) - ഐസക് ന്യൂട്ടൺ
  b) - ജെ സി ബോസ്
  c) - ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ
  d) - ആർക്കമെഡീസ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  അക്രമങ്ങൾക്കിരയാവുന്ന കുട്ടികൽൾക്കുള്ള ദിനം??
  a) ജൂൺ 6
  b) ജൂൺ 4
  c) ജൂൺ 7
  d) ജൂൺ 12
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ശ്രീലങ്കൻ ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ??
  a) വേലുപ്പിള്ള പ്രഭാകരൻ
  b) എ ടി അരിയരന്ത
  c) ഡോൺ സ്വിഫൻ സേന
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Choose the sentence with correct order :?
  a) (A) Why can’t we have a cup of soup at first?
  b) (B) Why we can’t have a cup of soup at first?
  c) (C) Can’t why we have a cup of soup at first?
  d) (D) Why have we can’t a cup of soup at first?
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഡച്ചുകാർ ആരെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് കൊല്ലം പിടിച്ചെടുത്തത്?
  a) പോർച്ചുഗീസുകാർ
  b) അറബികൾ
  c) ഫ്രഞ്ചുകാർ
  d) ബ്രിട്ടീഷുകാർ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഷഹീദ് ആന്റ് സ്വരാജ് എന്ന് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്?
  a) രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ
  b) ഭഗത് സിംഗ്
  c) മേയോ പ്രഭു
  d) സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  To make atonement for one’s sins (a) Expiate (b) Renounce (c) Remonstrate (d) Recant?
  a) c
  b) d
  c) a
  d) b
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  I hope you succeed …….. your effort.

(Kerala PSC Q & A)?
a) On
b) With
c) In
d) From
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കള്ള് പുളിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകം?
a) കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്
b) അമോണിയ
c) മീഥേൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഇരുമ്പയിര് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന കിഴക്കൻ തുറമുഖം??
a) പാരദ്വീപ്
b) വിശാഖപട്ടണം
c) നവഷേവ
d) മർമ്മഗോവ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പറയുന്നവയിൽ പ്രാഥമിക രുചികളിൽ പെടാത്തത്?
a) ഉപ്പ്
b) എരിവ്
c) പുളി
d) കൈപ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബ്രിട്ടീഷ് നിരോധിച്ച ആദ്യ കോണ്ഗ്രസ് സമ്മേളനം ഏതായിരുന്നു??
a) 1932 ലെ ഡൽഹി സമ്മേളനം
b) 1933 ലെ കൽക്കട്ട സമ്മേളനം
c) 1931 ലെ കറാച്ചി സമ്മേളനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൊഹിമ യുദ്ധം നടന്ന വർഷം??
a) 1945
b) 1944
c) 1954
d) 1955
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
☝️മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ശെരിയായ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഏത്

?
a) b
b) d
c) a
d) e
e) c
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വികെഎൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്?
a) വി കെ നാരായണൻ നായർ
b) വി കൃഷ്ണൻ നായർ
c) വി കെ നീലകണ്ഠൻ
d) വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ പ്രഥമ യോഗം നടന്നതെന്ന്?
a) 1946 ഡിസംബർ 1
b) 1946 ഡിസംബർ 9
c) 1946 നവംബർ 30
d) 1946 നവംബർ 25
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Spelling?
a) Kolonel
b) Colonel
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയിൽ ധാരാളം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ??
a) ജീവകം ബി
b) ജീവകം ഇ
c) ജീവകം സി
d) ജീവകം കെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Antonym of compulsory is :

?
a) (A) uncompulsory
b) (B) incompulsory
c) (C) occasional
d) (D) voluntary
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രസിദ്ധമായ ജോഗ് വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത് നദിയിലാണ്

?
a) ശരാവതി
b) കബനി
c) ലൂണി
d) നേത്രാവതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിലവിലെ അറ്റോർണി ജനറൽ??
a) രാജീവ് മെഹർഷി
b) പി.കെ മിശ്ര
c) തുഷാർ മെഹ്ത
d) കെ.കെ വേണുഗോപാൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇൻസുലിൻ നിർമ്മിക്കാനാവശ്യമായ ധാതു ??
a) കാൽസ്യം
b) സിങ്ക്
c) മഗ്നീഷ്യം
d) ഫോസ്ഫറസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജൈന മത വിശ്വാസമനുസരിച്ച് ജൈനമതത്തിലെ തീർത്ഥങ്കരമ്മാരുടെ എണ്ണം?
a) 21
b) 27
c) 25
d) 24
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
i congratulate you ………… your success?
a) by
b) on
c) in
d) for
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. മത്സ്യത്തിന് ഹൃദയത്തിലെ അറകളുടെ എണ്ണം ??
  a) 2
  b) 3
  c) 4
  d) 1
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  one who is driven to the wall എന്നതിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം??
  a) ഓടിച്ചവൻ
  b) ഓടിപ്പോയവൻ
  c) ഗതികെട്ടവൻ
  d) മിടുക്കൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പതറാതെ മുന്നോട്ട് ആരുടെ ആത്മകഥയാണ്?
  a) ഇ കെ നായനാർ
  b) സി അച്യുതമേനോൻ
  c) കെ കരുണാകരൻ
  d) ഇഎംഎസ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച ക്രയോജനിക് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആദ്യ വിക്ഷേപണം?
  a) PSLV 22
  b) GSLV MARK III D1
  c) GSLV MARK III ( LVM- 3)
  d) PSLV C 37
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  താഴെ കൊടുത്തവയിൽ തദ്ധിതം ഏത്?
  a) അടിമത്തം
  b) സന്തോഷം
  c) ഉന്മേഷം
  d) വിനയം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  X ന്റെ 90% y, y യുടെ 80% z, ആയാൽ x ന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് z??
  a) 70
  b) 81
  c) 72
  d) 64
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ചെമ്മി വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥാപിതമായ വർഷം?
  a) 1988
  b) 1983
  c) 1984
  d) 1986
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  2019ലെ നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി ജേതാക്കൾ?
  a) സെൻ ഗബ്രിയേൽ ചുണ്ടൻ
  b) പായിപ്പാടൻ ചുണ്ടൻ
  c) നടുഭാഗം ചുണ്ടൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമി (INA) സ്ഥാപകൻ?
  a) സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ്
  b) റാഷ് ബിഹാരി ബോസ്
  c) ഭഗത് സിംഗ്
  d) സുഖ്‌ദേവ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഗലീലി കടൽ ഏത് രാജ്യത്താണ്?
  a) ഇറ്റലി
  b) ഇസ്രായേൽ
  c) ഈജിപ്ത്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ശ്രീലങ്കയിലെ സമാധാന ചർച്ചകൾക്ക് മധ്യസ്ഥത വഹിക്കുന്ന രാജ്യം

?
a) നോർവേ
b) റഷ്യ
c) ഇന്ത്യ
d) അമേരിക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മന്ത്രാലയം ഈ വർഷം രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച വിമാനത്താവളം ആയി തിരഞ്ഞെടുത്തത്…??
a) ചണ്ഡീഗഡ്‌ വീമാനത്താവളം
b) രാജീവ്‌ ഗാന്ധി വീമാനത്താവളം - ഹൈദരാബാദ്
c) ഇന്ദിരാഗാന്ധി വീമാനത്താവളം - ഡൽഹി
d) നെടുമ്പാശേരി വീമാനത്താവളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിട്ട വളർച്ചാ നിരക്ക്?
a) 8.2
b) 9.2
c) 8
d) 7.8
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള ക്രിക്കറ്റ്‌ ടീമിന്റെ പുതിയ കോച്ച് ആയി നിയമിതനായത്?
a) ടിനു യോഹന്നാൻ
b) സഞ്ജു വി സാംസൺ
c) റോബിൻ ഉത്തപ്പ
d) രാഹുൽ ദ്രാവിഡ്‌
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദ്രോണാചാര്യ അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യ മലയാളി??
a) ഷൈനി വിൽ‌സൺ
b) ഒ. എം. നമ്പ്യാർ
c) പി . ടി. ഉഷ
d) കെ. പി. തോമസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റിസർവ്വ് ബാങ്ക് ഗവർണ്ണറായ ആദ്യ ഇന്ത്യാകാരൻ ??
a) രാം സിംങ് താക്കൂർ
b) C D ദേശ്മുഖ്
c) ഷൺ മുഖം ചെട്ടി
d) ജോൺ മത്തായി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇബാദത്ത് കാന സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് എവിടെ?
a) ആഗ്ര കോട്ട
b) ഫത്തേപ്പൂർ സിക്രി
c) സിക്കന്ദ്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ബുദ്ധന്റെ ചിരി’ എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ്

?
a) ജി ശങ്കര കുറുപ്പ്
b) തകഴി
c) ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി
d) എം.പി.വീരേന്ദ്ര കുമാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Filariasis is caused by the worm ??
a) Ancylostoma dodenale
b) Wuchereria bancrofti
c) Enterobius vermicularis
d) Trichinella spirals
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രക്ത ബാങ്കുകളിൽ രക്തം സൂക്ഷിക്കുന്ന ഉഷ്മാവ്?
a) 4°c
b) -4°c
c) 0°c
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ജെൻഡർ പാർക്ക്?
a) കൊയിലാണ്ടി
b) വെള്ളിമാടുകുന്ന്
c) ഒളവണ്ണ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ പ്രഥമ ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്ന വർഷം??
a) 1957
b) 1996
c) 1959
d) 2016
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
⚽️ 2019-20 ഐ-ലീഗ് ഫുട്ബോൾ ജേതാക്കൾ..??
a) (B) ഈസ്റ്റ്‌ ബംഗാൾ എഫ്.സി
b) (D) പഞ്ചാബ് എഫ്.സി
c) (C) മോഹൻ ബഗാൻ എഫ്.സി
d) (A) ഗോകുലം എഫ്.സി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആകാശത്തിന്‍റെ നീലനിറത്തിന് കാരണമായ പ്രകാശ പ്രതിഭാസം ഏത് ??
a) വിസരണം
b) പ്രതിഫലനം
c) പൂര്‍ണാന്തര പ്രതിഫലനം
d) അപവര്‍ത്തനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The toy was very attractive , but nobody knew its ‘mode of operation’ . The suitable for the underlined word is?
a) modus operadi
b) in toto
c) locus standi
d) pro tempore
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശ്രീനാരായണ ഗുരു കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ട നടത്തിയത്?
a) കളവൻകോട്
b) അരവിപ്പുറം
c) ശിവഗിരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബങ്കർ ഏത് കായിക ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദമാണ്?
a) ഗോൾഫ്
b) നെറ്റ് ബോൾ
c) ടെന്നീസ്
d) റഗ്ബി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who was the founder of Azad Fauz also known as Indian National Army??
a) Mohan Singh
b) Sukh Dev
c) Chandra Sekhar Azad
d) Ras Bihari Bose
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വ്യാഴത്തിന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് നാസ ജൂണോ പേടകം വിക്ഷേപിച്ച വർഷം??
a) 2011 ഓഗസ്റ്റ് 8
b) 2012 ഓഗസ്റ്റ് 5
c) 2010 ഓഗസ്റ്റ് 5
d) 2011 ഓഗസ്റ്റ് 5
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ നാവിഗേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ്

?
a) EDUSAT
b) IRNSS - 1A
c) INSAT - 1A
d) METSAT
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ മുന്തിരി നഗരം?
a) നാസിക്
b) കട്ടക്ക്
c) ഭുവനേശ്വർ
d) പാട്യാല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“കേരളന്‍” എന്നറിയപ്പെടുന്ന നവോത്ഥാന നായകന്‍ ആര്??
a) സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള
b) പണ്ഡിറ്റ് കെ.പി.കറുപ്പന്‍
c) തൈക്കാട് അയ്യ
d) കുമാരനാശാന്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡോക്ടർ പൽപ്പു വിൻറെ ജന്മസ്ഥലം?
a) പേട്ട
b) വക്കം
c) പാട്യം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തോൽപ്പെട്ടി വന്യ ജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല??
a) ഇടുക്കി
b) പത്തനംതിട്ട
c) വയനാട്
d) കണ്ണൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
There is an exception ____every rule?
a) For
b) On
c) To
d) At
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which of the following won the Sportsperson of the year award with a Disability at 2020 Laureus Sports Awards??
a) Brenna Huckaby
b) Kendall Gretsch
c) Jessica Long
d) Oksana Masters
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ കൃതി അല്ലാത്തത്?
a) മോക്ഷപ്രദീപം
b) പ്രാചീന മലയാളം
c) ക്രിസ്തുമതച്ഛേദനം
d) വേദാധികാരനിരൂപണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ സമുദ്ര തീരം സംരക്ഷിക്കുന്ന സേനാ വിഭാഗം ഏത്??
a) ടെറിറ്റോറിയൽ ആർമി
b) ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്‌സ്
c) കോസ്റ്റ് ഗാർഡ്
d) റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്‌സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആഡംബര ടൂറിസ്റ്റ് ട്രെയിൻ?
a) ഗരീബ് രഥ്
b) യുവ ട്രെയിൻ
c) പാലസ് ഓൺ വീൽസ്
d) കേരള എക്സ്പ്രസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മയ്യഴി വിമോചന സമരം നയിച്ചത്?
a) ഐ കെ കുമാരൻ മാസ്റ്റർ
b) കെ കേളപ്പൻ
c) എം മുകുന്ദൻ
d) എ കെ ജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
10% സംവരണം കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്നതിന് സംവരാണാനന്തര വിഭാഗങ്ങളിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങളെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യാനായി കേരള സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ??
a) K ഗോപിനാഥൻ നായർ
b) K ശ്രീധരൻ നായർ
c) K ശശിധരൻ നായർ
d) K ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ
e) അറിയില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിങ്ങളോർക്കുക നിങ്ങളെങ്ങനെ നിങ്ങളായെന്ന് ആരുടെ വരികൾ??
a) കടമ്മനിട്ട രാമകൃഷ്ണൻ
b) ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള
c) ഉള്ളൂർ എസ് പരമേശ്വരയ്യർ
d) ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജഡത്വത്തിനു കാരണം എന്ത്??
a) മൂന്നാം ചലന നിയമം
b) ഇവയൊന്നുമല്ല
c) ഒന്നാം ചലന നിയമം
d) രണ്ടാം ചലന നിയമം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഞാൻ ആരുടെ ആത്മകഥയാണ്

?
a) ചങ്ങമ്പുഴ
b) വൈലോപ്പിള്ളി
c) ചെറുകാട്
d) ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളപാണിനി ആരുടെ തൂലികാനാമമാണ്?
a) എ ആർ രാജരാജവർമ്മ
b) കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ
c) കേരളവർമ്മ വലിയകോയിത്തമ്പുരാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആരുടെ കഥകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നൃത്തരൂപമാണ് മണിപ്പൂരി?
a) ശ്രീരാമൻ
b) ശ്രീകൃഷ്ണൻ
c) ശ്രീബുദ്ധൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്ലേറ്റോയുടെ റിപ്പബ്ലിക്ക് ഉറുദു ഭാഷയിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്ത ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ]?
a) - നീലം സഞ്ജീവ റെഡ്ഡി
b) - സക്കീർ ഹുസൈൻ
c) - ഗ്യാനി സെയിൽ സിംഗ്
d) - ഫക്രുദ്ദീൻ അലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. ………..iron is a useful metal?
  a) A
  b) An
  c) No article
  d) The
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Where are the Eucalyptus trees found in abundance ??
  a) Mizo Hills
  b) Naga Hills
  c) Manipur Hills
  d) Nilgiri Hills
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  തീരപ്രദേശം ഇല്ലാത്ത കേരളത്തിലെ ജില്ലകൾ??
  a) 5
  b) 4
  c) 9
  d) 7
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 2. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഫൈസാബാദ് ജില്ലയുടെ പുതിയ പേര്??
  a) പ്രയാഗ് രാജ്
  b) ശ്യാമള
  c) അടൽ നഗർ
  d) അയോധ്യ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഫാദർ ഓഫ് സോഡപോപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ്??
  a) ജോസഫ് പ്രിസ്റ്റിലി
  b) റോബർട്ട് ബോയിൽ
  c) ലാവോസിയെ
  d) ഹെൻറി കവൻഡിഷ്‌
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കെ സചിദാനന്ദന്റെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ന കൃതിക്ക് ലഭിച്ച പുരസ്കാരം??
  a) കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ്
  b) വയലാർ അവാർഡ്
  c) കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ്
  d) ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  സൈനികസഹായവ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കിയ ബ്രിട്ടീഷ് വസ്രോയി ആര്??
  a) ഡൽഹൗസി
  b) വെല്ലസ്ലി
  c) വില്യം ബെനഡിക്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ‘സുഖദുഃഖം’ ഏത് സമാസത്തി നുദാഹരണമാണ്??
  a) തല്‍പുരുഷന്‍
  b) ബഹുവ്രീഹി
  c) കര്‍മ്മധാരയന്‍
  d) ദ്വന്ദ്വന്‍
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  There were —- telephone booths around,so that the old one is closed?
  a) Little
  b) A little
  c) A few
  d) Few
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  സർക്കാരിന്റെ ചുമതലയിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഗ്രാമപുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതി??
  a) ബറോഡ
  b) സേവാഗ്രാം
  c) ഗുഡ്ഗാവ്
  d) ശ്രീനികേതൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പെരിയാർ ലീസ് എഗ്രിമെന്റ് ഒപ്പുവെച്ച സമയത്തെ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ്?
  a) ഉത്രം തിരുനാൾ
  b) ചിത്തിര തിരുനാൾ
  c) ആയില്യം തിരുനാൾ
  d) മൂലം തിരുനാൾ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  അഹിന്ദുക്കളെ ഹിന്ദുമതത്തിലേക്ക് പരിവര്‍ത്തനം ചെയ്യിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ദയാനന്ദ സരസ്വതി സ്ഥാപിച്ച സംഘടന??
  a) തത്വബോധിനി സഭ
  b) ദേവ സമാജം
  c) സത്യശോധക് സമാജം
  d) ശുദ്ധി പ്രസ്ഥാനം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഭരണഘടനയുടെ അനുഛേദം 243 മുതൽ 243H വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്??
  a) പഞ്ചായത്തുകൾ
  b) മുൻസിപ്പാലിറ്റി
  c) താലൂക്ക്
  d) ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പെരിങ്ങൽകുത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് ഏത് ജില്ലയിലാണ്

(Kerala PSC Q & A)?
a) ഇടുക്കി
b) എറണാകുളം
c) കൊല്ലം
d) തൃശ്ശൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിശബ്ദനായ കൊലയാളി എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗം?
a) രക്തസമ്മർദ്ദം
b) പ്രമേഹം
c) എയ്ഡ്സ്
d) മഞ്ഞപ്പിത്തം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
On receiving the mark-sheet from the University (1)/ I realised (2)/ that I had got only passing marks in English.(3)/ No error (4?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗാന്ധിജി ദർബനിൽ ഫിനിക്സ് സെറ്റിൽമെന്റ് സ്ഥാപിച്ച വർഷം?
a) 1903
b) 1904
c) 1905
d) 1906
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന വാതകം??
a) O2
b) H2
c) C
d) N2
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തമിഴ്നാട്ടിലെ വ്യവസായ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാഷ്ട്രപതി?
a) ആർ വെങ്കിട്ടരാമൻ
b) എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ
c) എപിജെ അബ്ദുൽ കലാം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാഷ്ട്രപതി ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ ഏത് വകുപ്പ് അനുസരിച്ചാണ്??
a) 126
b) 123
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ വർഷമായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ആചരിച്ചത്

?
a) 2011
b) 2016
c) 2012
d) 2013
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദ്വന്ത സമാസം അല്ലാത്ത പദമേത്?
a) പൂവമ്പൻ
b) നാലഞ്ച്
c) അടിപിടി
d) പക്ഷിമൃഗാദികൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തുളസിവനം?
a) കോവിലൻ
b) ടി പത്മനാഭൻ
c) കാക്കനാടൻ
d) ആർ രാമചന്ദ്രൻ നായർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിർമ്മാതാക്കളുടെ രാജകുമാരൻ?
a) അലാവുദീൻ ഖിൽജി
b) ഫിറോസ് ഷാ തുഗ്ലക്
c) ഷാജഹാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പകൽക്കിനാവ് - സന്ധിയേത്?

[LDC 2007 kottayam]?
a) ദ്വിത്വ സന്ധി
b) ലോപ സന്ധി
c) ആദേശസന്ധി
d) ആഗമസന്ധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കരസേന കമാൻഡോകളുടെ എണ്ണം??
a) 11
b) 7
c) 9
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ പ്രകാശ സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കൂടിയ പദാർത്ഥം??
a) വായു
b) ജലം
c) ഗ്ലാസ്
d) വജ്രം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അത്യുല്പാദന ശേഷിയുള്ള കുരുമുളക് ഇനമായ പന്നിയൂർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ഏത് ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നാണ്?
a) കാസർഗോഡ്
b) കണ്ണൂർ
c) മലപ്പുറം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പേപ്പട്ടി വിഷം ബാധിക്കുന്ന മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ അവയവം?
a) സന്ധികൾ
b) ത്വക്ക്
c) തലച്ചോറ്
d) കരൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം അവസാനിച്ച വർഷം?
a) 1915
b) 1914
c) 1917
d) 1918
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലാക്ബാക്ഷ എന്നറിയപെടുന്നത് :?
a) ബാൽബൻ
b) കുത്തബ്ദീൻ ഐബക്
c) ഇൽത്തുമിഷ്
d) മുഹമ്മദ്ബിൻ തുഗ്ലക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യ കയർ ഗ്രാമം?
a) വയലാർ
b) ഹരിപ്പാട്
c) പന്മന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്ത്രീകളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും സുരക്ഷാ ദിനം?
a) മാർച്ച്‌ 21
b) ഫെബ്രുവരി 11
c) ഏപ്രിൽ 22
d) ഫെബ്രുവരി 28
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ വിവരാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷൻ

?
a) വജാഹത്ത് ഹബിബീബുള്ള
b) ജയന്തി പാട്ടിനായിക്ക്
c) രംഗനാഥ മിശ്ര
d) കെ സി നിയോഗി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1884 പൂനെയിൽ സ്ഥാപിച്ച ഡെക്കാൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റി യുമായി ബന്ധമില്ലാത്തത്?
a) എം ജി റാനഡെ
b) ബാലഗംഗാധര തിലകൻ
c) ജിജി അഗാർക്കർ
d) ജ്യോതിബ ഫുലെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏതു ഊഷ്മാവിലാണ് ജലത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാന്ദ്രയുള്ളത്??
a) 0°C
b) 100°C
c) 4°C
d) -4°C
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
✒️യാചകൻ??
a) യാചികി
b) യാചിക
c) യാചകി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
PSLV യുടെ 50-ാം ദൗത്യം?
a) PSLV C 37
b) PSLV C 48
c) PSLV C 47
d) PSLV C 40
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ന്യൂക്ലിയസ്സിനോട് ഏറ്റവുമടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലില്‍ ഉളള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം?(Talent Academy)?
a) 2
b) 6
c) 8
d) 18
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I _____ him seven years ago.?
a) Met
b) Had met
c) Have been met
d) Have met
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹർഷവർ‍ധനന്‍റെ കാലത്ത് ഇന്ത്യ യിലെത്തിയ തീത്ഥാടകൻ?
a) ഹുയാൻസാങ്
b) മാഹ്വാൻ
c) ഫാഹിയാൻ
d) നിക്കോളോ കോണ്ടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാനവും സുരക്ഷിതത്വവും ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ?
a) 24
b) 59
c) 50
d) 51
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗ്രാമസഭ യെ പറ്റി പരാമർശിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ?
a) ആർട്ടിക്കിൾ 243 എ
b) ആർട്ടിക്കിൾ 352
c) ആർട്ടിക്കിൾ 342
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ്?
a) അഗസ്ത്യമല
b) ഗ്യാൻഭാരതി
c) നീലഗിരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. Why are you disturbing her (change into passive)?
  a) Why is she disturbed by you?
  b) Why is she being disturbed by you?
  c) Why are she being disturbed by you?
  d) Why is she being disturbing you?
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നിലവിൽ വന്നതെന്ന്?
  a) 2008
  b) 2006
  c) 2005
  d) 2009
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഭരണഘടനയുടെ പത്തൊൻപതാം അനുഛേദം പൗരാവകാശത്തെ എത്രയായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ??
  a) 8
  b) 11
  c) 10
  d) 6
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ……….. of ladies. Pick out the collective noun?
  a) Swarms
  b) Bevy
  c) Bench
  d) Brood
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  തേയിലയുടെ ശാസ്ത്രനാമം :?
  a) കാത്തർറ്റിഡേ
  b) കോഫിയ അറബിക്ക
  c) കാമേലിയ സയിനൻസിസ്‌
  d) വൈപ്പർ ഡൈ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  സുൽത്താനേറ്റ് രാജവംശത്തിന്റെ ശരിയായ ക്രമം?
  a) അടിമ - ഖിൽജി -തുഗ്ലക് -സയ്യിദ് -ലോദി
  b) അടിമ -ഖിൽജി -സയ്യിദ് -തുഗ്ലക് -ലോദി
  c) അടിമ -തുഗ്ലഖ് -ഖിൽജി -സയ്യിദ് -ലോദി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  What is the fourth state of matter called??
  a) Solid
  b) Liquid
  c) Plasma
  d) Gas
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Find the odd one??
  a) Stallion
  b) Billy
  c) Boar
  d) Mare
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  അവരുടെ ചുണ്ടുകൾ മുദ്ര വെക്കട്ടെ എന്നെ തടവറയിൽ ആകട്ടെ പക്ഷേ എന്റെ ആശയങ്ങൾ വിലങ്ങു തീർക്കാനാവില്ല?
  a) ബ്രിജ് നാരായണൻ ചക് ബസ്ത്
  b) അൽത്താഫ് ഹുസൈൻ ഹാലി
  c) ഈശ്വര ചന്ദ്ര വിദ്യാസാഗർ
  d) മോത്തിലാൽ നെഹ്റു
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Notes from the hinterland എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത്??
  a) വി.എസ്. നെയ്പാൾ
  b) സോഫി വിൽമസ്
  c) ശശി തരൂർ
  d) ചേതൻ ഭഗത്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  വിപരീതപദം എഴുതുക: അഘം?
  a) അനഘം
  b) വിമുഘം
  c) സമുഘം
  d) ആഘം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  തിണസങ്കല്പം നിലനിന്ന കേരളത്തിലെ പർവ്വത പ്രദേശങ്ങൾ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്

?
a) പാലൈ
b) കുറിഞ്ചി
c) മരുതം
d) മുല്ലൈ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
DRDO ആരംഭിച്ച വർഷം?
a) ,1958
b) 1957
c) 1956
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സി വി രാമൻ പിള്ള രചിച്ച സാമൂഹിക നോവൽ?
a) പ്രേമാമൃതം
b) നാടൻ പ്രേമം
c) നവഗ്രഹങ്ങളുടെ താഴ്‌വര
d) വാസ്തുഹാര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബുദ്ധൻ സന്ദർശിക്കാത്ത ബുദ്ധമത കേന്ദ്രം

?
a) സാരാനാഥ്
b) സാഞ്ചി
c) ഇവയൊന്നുമല്ല
d) കാശി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
There was wound in ____leg?
a) A
b) No article
c) An
d) The
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
10- ദുദ് വ കടുവ സങ്കേതം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ??
a) ഉത്തർപ്രദേശ്
b) മഹാരാഷ്ട്ര
c) മധ്യപ്രദേശ്
d) അരുണാചൽ പ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടികയുടെ പിതാവ്??
a) ഡിമിട്രി മെൻഡലിയേവ്
b) ഹെൻട്രി മോസ്ലി
c) കാർലോ പെരിയർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1928 നെഹ്റു അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സമ്മേളനം നടന്ന സ്ഥലം?
a) കെരുവള്ളൂർ
b) മാങ്ങാട്
c) പയ്യന്നൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിൽ ഇന്ധന നികുതി ഏറ്റവും ഉയർന്ന രാജ്യം ??
a) ജർമ്മനി
b) ഇറ്റലി
c) ഫ്രാൻസ്
d) ഇന്ത്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ വാഹന ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ്?
a) ആര്യഭടൻ
b) വരാഹമിഹിരൻ
c) എം. കെ വൈനുബാപ്പു
d) ജോഹന്നാസ് കെപ്ലർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
10.word used in ancient times but no longer in general use now??
a) C. Extinct
b) A. Antiquated
c) B. Ancient
d) D. Archaic
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ മേഘത്തിന് പര്യായം അല്ലാത്തത്?
a) ജലദം
b) വാരിദം
c) അംബുജം
d) അംബുദം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
💡Who is known as Forest man of india??
a) M.Visveshwaraya
b) Kailash Satyarthi
c) Rajendar Singh
d) Jadav payeng
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദ്യമായി മെയ് ദിനം ആഘോഷിച്ചത് ഏത് നഗരത്തിലാണ് ??
a) റോം
b) ചിക്കാഗോ
c) ലണ്ടൻ
d) പാരീസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിയമസഭയിൽ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം നടത്തുന്നത് ആര്?
a) ഗവർണർ
b) സ്പീക്കർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വൈസ്രോയി?
a) റിപ്പൺ പ്രഭു
b) കാനിങ് പ്രഭു
c) ഇർവിൻ പ്രഭു
d) മിന്റോ പ്രഭു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഇംപീച്ച് മെന്റ് വിധേയമായ ജഡ്ജി?
a) വി രാമസ്വാമി
b) സൗമിത്ര സെൻ
c) ഇന്ദു മൽഹോത്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He congratulated me ………. my success in the competitive exam?
a) For
b) Over
c) On
d) At
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വികലമല്ലാത്ത പ്രയോഗം കണ്ടെത്തുക?
a) സമകാലികൻ
b) സമകാലീനൻ
c) സമാനകാലീനൻ
d) സമകാലൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം ഓരോ പൗരന്റെയും കടമയായത്?
a) 51b
b) 51a(c)
c) 51a(g)
d) 48b
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റിസർവ് ബാങ്ക് രൂപീകൃതമായ വർഷം?
a) 1935
b) 1926
c) 1934
d) 1936
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Find the Correct spelled word?
a) Setlement
b) Conceve
c) Vaccum
d) Acquaint
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആൾ ഇന്ത്യ ട്രേഡ് യൂണിയൻ കോൺഗ്രസ് 1920 ൽ രൂപംകൊണ്ടത് എവിടെവച്ച്?
a) പഞ്ചാബ്
b) മദ്രാസ്
c) മുംബൈ
d) കൊൽക്കത്ത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേൾക്കുന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ കൂർമ്മത യെ…………… എന്നു വിളിക്കുന്നു?
a) ഉച്ചത
b) സ്ഥായി
c) ആവർധനം
d) ആയതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭേദകമല്ലാത്ത ഏത്??
a) പാരി മാണികം
b) ശുദ്ധം
c) സാംഖ്യം
d) പേരച്ചം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
World Leprosy Day??
a) 28 jan
b) 15 jan
c) 30 jan
d) 21 jan
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഘ്രാണ ശക്തി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജീവി?
a) സ്രാവ്
b) നായ
c) പൂച്ച
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹാക്കിങ്ങിന് ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ള ശിക്ഷ?
a) a&b
b) a.3 വർഷം തടവ്
c) b.5 ലക്ഷം രൂപ പിഴ
d) a അല്ലെങ്കിൽ b
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബൊക്കാറോ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് ആണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു

?
a) ഛത്തീസ്ഗഡ്
b) മധ്യപ്രദേശ്
c) ജാർഖണ്ഡ്
d) ഒഡീഷ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സമയ മേഖലകളുളള രാജ്യം

A) ഫ്രാന്‍സ് B) ഇറ്റലി C) അമേരിക്ക D) ബ്രസീല്‍?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പത്തനംതിട്ട ജില്ല രൂപീകരിച്ചത്?
a) 1982 നവംബർ 1
b) 1969 ജൂൺ 26
c) 1972 നവംബർ 1
d) 1984 ഡിസംബർ 23
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹീവ് എന്ന പദം ഏത് കായിക ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്?
a) ബാസ്കറ്റ് ബോൾ
b) ബില്യാർഡ്സ്
c) വോളിബോൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചിത്തരഞ്ജന്‍ ഡീസല്‍ ലോക്കോമോട്ടീവ് വര്‍ക്ക്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ? (Talent Academy)?
a) ജംഷഡ്പൂര്‍
b) രത്നഗിരി
c) വാരണാസി
d) റാഞ്ചി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഞ്ഞപ്പൂവ് ചുവന്ന പ്രകാശത്തിൽ, ഏതു നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു

?
a) മഞ്ഞ
b) ഇരുണ്ടത്
c) മജന്ത
d) ചുവപ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സമ്പുഷ്ട യുറേനിയം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ?

(Excellence Academy)?
a) യുറേനിയം - 239
b) യുറേനിയം - 237
c) യുറേനിയം - 235
d) യുറേനിയം - 238
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്റെ പിതാവ്?
a) പി സി മഹലനോബിസ്
b) ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദ
c) വിശ്വേശ്വരയ്യ
d) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള സർക്കാരിന്റെ വൈറ്റ് ബോർഡ് പദ്ധതി ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
a) ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്
b) ക്വറന്റീനിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്
c) ദരിദ്ര വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള കമ്മറ്റിയിൽ അംഗമല്ലാത്തത്??
a) പ്രധാനമന്ത്രി
b) ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷനേതാവ്
c) ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ കറി
d) സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ താപം ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന നിറം??
a) വയലറ്റ്
b) ചുവപ്പ്
c) കറുപ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Mumps __ a contagious disease

(Excellence Academy)?
a) was
b) has
c) are
d) is
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അലക്കു കാരത്തിന്റെ രാസനാമം?
a) കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്
b) സോഡിയം കാർബണേറ്റ്
c) കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ്
d) സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബാപ്പു നട്കർണി ഏത് മേഖലയിൽ പ്രശസ്തനാണ്??
a) സാഹിത്യം
b) കായികം
c) സാമൂഹിക പ്രവർത്തനം
d) കല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ടൂറിസം ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ നടത്തുന്ന ആഡംബര തീവണ്ടി സർവീസ് ആണ് ഗോൾഡൻ ചാരിയറ്റ്

(Subi)?
a) മഹാരാഷ്ട്ര
b) കർണാടക
c) രാജസ്ഥാൻ
d) മധ്യപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്ത്രീയെയും പുരുഷനെയും ഒന്നിച്ച് അടക്കം ചെയ്തതിന്റെ തെളിവ് ലഭിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണ്??
a) സുക്താഗെൽഡോർ
b) ചാൻഹുദാരോ
c) ലോത്തൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
When I came in,the cat _____ in my chair?
a) Slept
b) Is sleeping
c) Sleeping
d) Was sleeping
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മധുരക്കിഴങ്ങ്, സ്ട്രൗബെറി എന്നിവ ഏതിന് ഉദാഹരണം??
a) പ്രതാനങ്ങൾ
b) പരാദങ്ങൾ
c) ദുർബല കാണ്ഡ സസ്യം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഫിഷറീസ് ആന്‍റ് ഓഷ്യന്‍ സ്റ്റഡീസിന്‍റെ ആസ്ഥാനം

A) കളമശ്ശേരി B) നീണ്ടകര C) പനങ്ങാട് D) കൊച്ചി?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന കോശങ്ങൾ?
a) ശ്വേതരക്താണുക്കൾ
b) നാഡീകോശങ്ങൾ
c) അരുണരക്താണുക്കൾ
d) പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൗരസമത്വവാദ പ്രക്ഷോഭം സമയത്ത് തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ്

?
a) ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ
b) വിശാഖം തിരുനാൾ
c) ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ
d) സ്വാതി തിരുനാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ “അനുയോഗ “ചിഹ്നം ഏത്?
a) ,
b) ?
c) :
d) ^
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും വലിയ ഏക ശിലയായ അയേഴ്‌സ് റോക്ക്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭൂഖണ്ഡം?
a) ആഫ്രിക്ക
b) യൂറോപ്പ്
c) ആസ്ത്രേലിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Immense?
a) Cosmic
b) Onus
c) Belittle
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വാഗർത്ഥങ്ങൾ എന്ന പദത്തിന്റെ വിഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്ങനെ?
a) വാക്കും അർത്ഥവും
b) വാക്കും അർത്ഥങ്ങളും
c) വാക്കിന്റെ അർത്ഥം
d) വാക്കിന്റെ അർത്ഥങ്ങൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🎀 താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ (മാംസ്യം) അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യ വസ്തു ഏത്…??
a) പശു പാൽ
b) കശുവണ്ടി
c) അരി
d) ഗോതമ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Spot the error

The bridegroom(a) /with his friends (b)/have arrived (c)/at the temple (d)?
a) a
b) d
c) b
d) C
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദൈവത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം എന്ന് അറിയപെടുന്ന ജില്ല??
a) (B) കാസർഗോഡ്‌
b) (D) ഇടുക്കി
c) (C) കൊല്ലം
d) (A) കണ്ണൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സമചതുരാകൃതിയിൽ ദേശീയപതാക ഉള്ള രാജ്യം??
a) ജപ്പാൻ
b) നേപ്പാൾ
c) സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്
d) കൊറിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Find the Correct spelled word?
a) Embarrassment
b) Emberasment
c) Embrassment
d) None of these
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെകൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ 42 ഭരണഘടന ഭേദഗതിയിലൂടെ സംസ്ഥാന പട്ടികയിൽ നിന്നും കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ്ലേക്ക് മാറ്റിയ വിഷയങ്ങൾ??
a) വിദ്യാഭ്യാസം
b) വനം
c) വന്യജീവി സംരക്ഷണം
d) അളവുതൂക്കങ്ങൾ
e) ഇവയെല്ലാം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The Ministry of Health and Family Welfare organize the National Deworming Day every year on?
a) Feb 9
b) Feb 10
c) Feb 11
d) Feb 12
e) Feb 14
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗാന്ധിജി ടാഗോറിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്

?
a) നേതാജി
b) മിക്കി മൗസ്
c) ഗുരുദേവ്
d) ഗംഗയെ പോലെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അശോകന്റെ ശാസനങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും എഴുതപ്പെട്ടത് ഏത് ലിപിയിലാണ് ??
a) ഗ്രീക്ക്
b) ഖരോഷ്ടി
c) ബ്രഹ്മി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Synonym of ‘Pinnacle’

A) Pass B) Taunt C) Peak D) Foothills?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു മിനിട്ടിൽ വ്യക്കയിൽ വച്ച് എത്ര ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേറ്റ് മൂത്രമായി മാറുന്നു ??
a) 126 m|
b) 127 mI
c) 3 ml
d) 1 ml
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബോക്സർ കലാപം നടന്ന വർഷം?
a) 1911
b) 1900
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദ്യ യൂത്ത് ഒളിമ്പിക്സ് നടന്നതെവിടെ??
a) സിംഗപ്പൂർ
b) മെൽബൺ
c) ഏഥൻസ്
d) സിയോൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡെന്മാർക്കിന്റെ കോളനി ആയിരുന്ന തമിഴ്നാടിന്റെ പ്രദേശം??
a) തരങ്കമ്പാടി
b) യേർക്കാഡ്
c) അഡയാർ
d) യാനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1866 ൽ ദാദാബായ് നവറോജി രൂപീകരിച്ച സംഘടന ഏത്??
a) ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ
b) മദ്രാസ് മഹാജനസഭ
c) ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ അസോസിയേഷൻ
d) പൂന സാർവജനിക് സഭ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനദാതാക്കൾ?
a) ഇൻഫോസിസ്
b) VSNL
c) BSNL
d) സത്യം ഇൻഫോവേ ലിമിറ്റഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആസ്ഥാനം?
a) കോട്ടയം
b) പീച്ചി
c) തിരുവനന്തപുരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The river Godavari does NOT pass through which of the following states??
a) Maharashtra
b) Gujarat
c) Chhattisgarh
d) Andhra Pradesh
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ രാജ്ഞി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്

?
a) ഗണിതശാസ്ത്രം
b) ജീവശാസ്ത്രം
c) ഭൂമിശാസ്ത്രം
d) ഊർജ്ജതന്ത്രം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലി ജന്മസ്ഥലം?
a) വക്കം
b) നെയ്യാറ്റിൻകര
c) കൊല്ലൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബാരാലാച്ച ചുരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ??
a) ഉത്തരാഖണ്ഡ്-ടിബറ്റ്
b) ലാഹുല്‍-ലഡാക്ക്
c) സിക്കിം-ടിബറ്റ്
d) ലാഹുല്‍-സ്പിതിതാഴ്വരകള്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാര്‍ലമെന്‍റിലേയ്ക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതിനു മുമ്പ് പ്രധാനമന്ത്രിയായ ആദ്യ വ്യക്തി:?
a) ഇന്ദിരാഗാന്ധി
b) വി.പി.സിംഗ്
c) ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്റു
d) പി.വി. നരസിംഹറാവു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹാരോൾഡ്‌ ഡോമർ മോഡലിൽ രൂപകൽപന ചെയ്ത ഇന്ത്യൻ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി :?
a) 1
b) 4
c) 2
d) 3
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ മൂന്നെണ്ണം ആണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്

?
a) ഐസക് ന്യൂട്ടൺ
b) തോമസ് യങ്
c) മാക്സ് വെൽ
d) റോമർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ധൂത് സാഗര്‍ വെളളച്ചാട്ടം ഏത് നദിയില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു? (Talent Academy)?
a) ശരാവതി
b) ഷിയോനാഥ്
c) മണ്ഡോവി
d) സുവാരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദാദ്ര നാഗർ ഹവേലി ദാമൻ ദിയു തലസ്ഥാനം:- ദാമൻ ആയത് എന്ന്??
a) 2020 ജനുവരി 1
b) 2018 ഡിസംബർ 18
c) 2019 ഡിസംബർ 9
d) 2019 നവംബർ 26
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2021ൽ നാലാമത് ഏഷ്യൻ യൂത്ത് പാരാ ഗെയിംസ് നടക്കുന്നത് എവിടെ (Subi)?
a) ടോക്കിയോ
b) ബഹ്റൈൻ
c) ദുബായ്
d) ലണ്ടൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാർത്താണ്ഡവർമ്മ കിളിമാനൂർ പിടിച്ച വർഷം??
a) 1732
b) 1724
c) 1742
d) 1734
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🤔 സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങിനു വേണ്ടി ‘iFeel-You’ bracelet വികസിപ്പിച്ച രാജ്യം?
a) സ്പെയിൻ
b) റഷ്യ
c) ഇറ്റലി
d) ബ്രിട്ടൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which of the following laws state that the orbits of the planets are ellipses, with the Sun at one focus of the ellipse??
a) Kepler’s First law
b) Kepler’s Second law
c) Kepler’s Third law
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
International women day?
a) 22 march
b) 4 feb
c) 16 march
d) 8 march
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെയ്യങ്ങളുടെ നാട്?
a) കോഴിക്കോട്
b) വയനാട്
c) കാസർകോട്
d) കണ്ണൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജ്ഞാനപ്പാന ആരുടെ കൃതിയാണ്?
a) പൂന്താനം നമ്പൂതിരി
b) എ ആർ രാജരാജവർമ്മ
c) എഴുത്തച്ഛൻ
d) കുമാരനാശാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിവരാവകാശനിയമപ്രകാരം തെറ്റായ മറുപടി നല്‍കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മേല്‍ ശരിയായ മറുപടി നല്‍കുന്നതുവരെയുള്ള കാലയളവില്‍ ഓരോ ദിവസവും എത്ര രൂപവരെ പിഴ ചുമത്താന്‍ വിവരാവകാശ കമ്മിഷന്് അധികാരമുണ്ട്? ]?
a) - 250 രൂപ
b) - 100 രൂപ
c) - 1000 രൂപ
d) - 500 രൂപ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
We ____ each other for five years.

?
a) knew
b) known
c) knows
d) have known
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രക്തം കട്ടപിടിക്കാത്ത രോഗം ആണ്

?
a) അനീമിയ
b) ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ്
c) സിക്കിൾസെൽ അനീമിയ
d) ഹീമോഫീലിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ഏറ്റവും താഴ്ചയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ലവണ തടാകം?
a) ചാവുകടൽ
b) ചെങ്കടൽ
c) ഗലീലി കടൽ
d) എറിത്രിയൻ കടൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
TUMBLE?
a) Kow-fow
b) Headlong
c) Sagacious
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘കടങ്കഥ’ പിരിച്ചെഴുതുന്നത്?
a) കട+ങ്കഥ
b) കട+കഥ
c) കടം+ങ്കഥ
d) കടം+കഥ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
NSS ന്റെ സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റ് ആരായിരുന്നു ??
a) K കേളപ്പൻ
b) പട്ടം താണുപിള്ള
c) T K മാധവൻ
d) K P കേശവമേനോൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
40 cm2 ഉപരിതല വിസ്തീര്‍ണ്ണമുള്ള മരം കൊണ്ട് നിര്‍മ്മിച്ച ഒരു ഗോളം മുറിച്ച് രണ്ട് അര്‍ദ്ധഗോളങ്ങളാക്കി മാറ്റിയാല്‍ അവ ഓരോന്നിന്‍റെയും ഉപരിതലവിസ്തീര്‍ണ്ണം എത്ര??
a) 50 cm2
b) 40 cm2
c) 30 cm2
d) 20 cm2
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(11) 2013 ൽ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ്?
a) എം കെ സാനു
b) എം ടി വാസുദേവൻ നായർ
c) ഡോ. എം ലീലാവതി
d) ആറ്റൂർ രവിവർമ്മ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദ്യ സിനിമാ നടി പി കെ റോസി കഥാപാത്രമാകുന്ന മലയാള നോവൽ ഏത് (Subi)?
a) സ്വപ്നം
b) കുന്ദലത
c) നഷ്ടനായിക
d) സ്വപ്ന നായിക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എന്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയനാമമാണ് സോലനം മേലഞ്ചിന?
a) തക്കാളി
b) വഴുതിന
c) വേണ്ട
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ചോദ്യചിഹ്നത്തിന്‍റെ മലയാള പേര്??
a) കാകൂ
b) പ്രക്ഷേപിണി
c) ഭിത്തിക
d) വലയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയില്‍ ടെലഗ്രാഫ് സംവിധാനം കൊണ്ടു വന്നത്?
a) കാനിംഗ് പ്രഭു
b) കഴ്സണ്‍ പ്രഭു
c) ഡല്‍ഹൗസി പ്രഭു
d) മൗണ്ട് ബാറ്റണ്‍ പ്രഭു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്?
a) കോട്ടയം
b) വഴുതക്കാട്
c) പീച്ചി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അനുച്ഛേദം 21 പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിഷയം

?
a) ചൂഷണത്തിനെതിരെയുള്ള അവകാശം
b) ജീവിക്കുന്നതിനും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്രത്തിനുള്ള അവകാശം
c) 6 മുതൽ 14 വയസ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശം
d) ബാലവേല നിരോധനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The synonym of ‘Incredible’?
a) True
b) Interesting
c) Wellknown
d) Unbelievable
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂമിയുടെ അപരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉപഗ്രഹം?
a) ചന്ദ്രൻ
b) യൂറോപ്പ
c) ശുക്രൻ
d) ടൈറ്റൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which of the following is correctly spelt?
a) Castastrophy
b) Catestrophe
c) Catastrophe
d) Cataostrophe
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിജയനഗര സാമ്രാജ്യം സന്ദർശിച്ച വെനീഷ്യൻ സഞ്ചാരി

?
a) അബ്ദുൽ റസാഖ്
b) മാർക്കോ പോളോ
c) നിക്കോളോ കോണ്ടി
d) ഇബ്നു ബത്തൂത്ത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അബ്ദുൾ കലാമിന്റെ ആത്മക്കഥ ആയ വിങ്സ് ഓഫ് ഫയർ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത വർഷം ??
a) 1996
b) 1997
c) 1998
d) 1999
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Evening of life means?
a) Middle age
b) Young age
c) Old age
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോൺഗ്രസിന് ആദ്യമായി ഒരു ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കിയ സമ്മേളനം?
a) 1908 ലെ മദ്രാസ് സമ്മേളനം
b) 1901 ലെ കൊൽക്കത്ത സമ്മേളനം
c) 1912 ലെ bankipur സമ്മേളനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗാന്ധിജി ആകെ എത്ര ദിവസം ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്??
a) 2331
b) 2338
c) 2441
d) 2448
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
____ Quran is __ holy book of muslims.

?
a) the, a
b) a, the
c) the, the
d) a, a
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക