ശ്രീലങ്കൻ ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ??
a) ഡോൺ സ്വിഫൻ സേന
b) വേലുപ്പിള്ള പ്രഭാകരൻ
c) എ ടി അരിയരന്ത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദികളും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇതിൽ തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് കണ്ടെത്തുക?
a) ഇന്ദിരാ സാഗർ ഡാം - താപ്തി
b) സലാൽ -ചിനാബ്
c) തെഹരി- ഭഗീരഥി
d) കൃഷ്ണരാജസാഗർ- കാവേരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ തുടക്കത്തിൽ എത്ര അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു??
a) 150
b) 200
c) 100
d) 50
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിവാദങ്ങൾക്ക് വേദിയായ മംഗളാദേവി കണ്ണകി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് ഏത് ജില്ലയിലാണ്?
a) ഇടുക്കി
b) കാസർഗോഡ്
c) വയനാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Express one’s opinion without evidence or full knowledge:?
a) Specify
b) Speculate
c) Concede
d) Sensing
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചറൽ ആൻഡ് റൂറൽ ഡവലപ്മെൻറ് രൂപീകൃതമായത് എന്ന്?
a) 1982
b) 1959
c) 1992
d) 1996
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രവർത്തിയുടെ നിരക്കിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ത്??
a) വാട്ട്
b) ജൂൾ
c) ന്യുട്ടൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യ വ്യവഹാര വിമുക്ത ഗ്രാമം?
a) വരവൂർ
b) മുല്ലപ്പള്ളി
c) പുല്ലൂക്കര
d) ഒല്ലൂക്കര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ പറയുന്നവയിൽ സ്ഥിര വാതം അല്ലാത്തത് ഏത്?
a) പശ്ചിമവാതങ്ങൾ
b) വാണിജ്യ വാതങ്ങൾ
c) ധ്രുവീയ വാതങ്ങൾ
d) മൺസൂൺ കാറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം?
a) വിവക്ഷ
b) ഉത്സാഹം
c) ജിജ്ഞാസ
d) കൗശലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷാ പദവി ലഭിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ഭാഷ ]?
a) - തെലുങ്ക്
b) - സംസ്കൃതം
c) - തമിഴ്
d) - ഒടിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അസാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്ന് കഴ്സണ് പ്രഭു വിശേഷിപ്പിച്ചത്??
a) തിലക്
b) ഗോഖലെ
c) ടാഗോർ
d) ലാല ലജ്പത്‌റായ്‌
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
What does BCC mean??
a) Blank carbon copy
b) Blue Carbon copy
c) Blind Credit copy
d) Blind carbon copy
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സർവ്വേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം??
a) ഡെറാഡൂൺ
b) കൊൽക്കത്ത
c) ന്യൂഡൽഹി
d) മുംബൈ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗസംഖ്യ

A) 21 B) 22 C) 25 D) 30?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു സമചതുരക്കട്ടയുടെ ഒരു വംശം 0.2 മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ വ്യാപ്തം എത്ര?
a) 0.8 cum
b) 0.008 cum
c) 0.64 cum
d) 0.08 cum
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാൾ ലിനേഴ്‌സിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ ജീവശാസ്ത്ര പുസ്തകമാണ് “ സിസ്റ്റമാ നാചുറേ “ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രസിദ്ധമായ പുസ്തകമാണ്?
a) ഹിസ്റ്റോറിയ ജനറാലിസ് പ്ലാന്റേം
b) ഫ്ലോറ ഇൻഡിക്ക
c) മൈക്രോ ഗ്രാഫിയ
d) സ്പീഷീസ് പ്ലാന്റേം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊറോണ വൈറസ് രോഗവ്യാപനം പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പാൻമസാല നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം?
a) ഉത്തർപ്രദേശ്
b) പഞ്ചാബ്
c) മഹാരാഷ്ട്ര
d) ബംഗാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Delhi became the capital of India in:?
a) 1910
b) 1911
c) 1916
d) 1923
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉമ്മാച്ചുവിലെ കഥാപാത്രമായി വരുന്നത് ആര്??
a) കോരന്‍
b) ചുടലമുത്തു
c) വിശ്വം
d) മായന്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഒഴുകുന്ന ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ കോർട്ട് നിലവിൽ വന്നത് എവിടെ??
a) അഹമ്മദാബാദ്
b) അറിയില്ല
c) മുംബൈ
d) നാഗ്പൂർ
e) കട്ടക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Find the synonym of the word incessant?
a) continuous
b) soft
c) display
d) hazard
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക ഭൗമ ദിനത്തിന്റെ എത്രാമത്തെ വാർഷികമാണ് 2020 ൽ ആചരിച്ചത്?
a) 75
b) 50
c) 60
d) 25
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2020ലെ G7 ഉച്ചകോടിക്ക് വേദിയാകുന്ന രാജ്യം?
a) ന്യൂസിലാൻഡ്
b) അമേരിക്ക
c) സിംഗപ്പൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ധനബില്‍ ആദ്യം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് :?
a) നിയമസഭയില്‍
b) രാജ്യസഭയില്‍
c) ലോകസഭയില്‍
d) മന്ത്രിസഭായോഗത്തില്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(Q) 2019 ലെ ഓക്സ്ഫോഡ് ഹിന്ദി വേർഡ് ഓഫ് ദി ഇയർ ആയി തെരഞ്ഞെടുത്തത്..??
a) (D) നാരി ശക്തി
b) (C) ആധാർ
c) (B) സംവിധാൻ
d) (A) വിധാൻസൗദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ നിലവിൽ വന്നത് ??
a) 1789
b) 1793
c) 1790
d) 1799
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരിയായ പദം ഏത് A. ജോടി B.നിവർത്തി?
a) A.
b) രണ്ടും ശരിയാണ്
c) B.
d) രണ്ടും തെറ്റാണ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. കേരള നിയമസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അംഗം ?

[PSC RANK MASTERS]?
a) രമേശ്‌ ചെന്നിതല
b) എ കെ ആന്റണി
c) മാത്യു ടി തോമസ്
d) മുഹമ്മദ്‌ മുഹ്സിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
as gaudy as a …………………?
a) butterfly
b) snake
c) mouse
d) bee
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് സംസ്ഥാന സർക്കർ ആണ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് വേണ്ടി ടോൾ ഫ്രീ ഹെൽപ് ലൈൻ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കിയത്?
a) Karnataka
b) Thamilnadu
c) Maharashtra
d) പഞ്ചാബ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക്‌സഭയിലെ സീറോ അവറിന്റെ ദൈര്‍ഘ്യമെത്ര??
a) അരമണിക്കൂര്‍
b) ഒരു മണിക്കൂര്‍
c) 20 മിനിറ്റ്
d) 50 മിനിറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അടുത്ത സംഖ്യ ഏത്? 2, 8, 24, 64, 160, ___?
a) 384
b) 320
c) 240
d) 260
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വി എൻ തെക്കേപ്പാട്ട് എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ രചന നടത്തിയ മലയാള സാഹിത്യകാരൻ?
a) എം ടി വാസുദേവൻ നായർ
b) പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള
c) വി കെ എൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെറ്റായി നൽകിയിരിക്കുന്നത് തെരഞ്ഞെടുക്കുക?
a) ഫിർദൗസി - ആസ്ഥാനകവി - ഷാനാമ
b) തറൈൻ യുദ്ധം - 1191 - 1192
c) ജയപാൽ - പഞ്ചാബ് ഭരണാധികാരി - സബുക്ത ജിൻ
d) മുഹമ്മദ് ഗസ്നി - അറബ് സാഹസികൻ - AD 712
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
10.”എനിക്ക് ശേഷം പ്രളയം” എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഫ്രഞ്ച് ഭരണാധികാരി? A)ലൂയി XIV B)ലൂയി XV C)ലൂയി XVI D)നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാട്ട്?
a) ലൂയി XV
b) നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാട്ട്
c) ലൂയി XIV
d) ലൂയി XVI
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The opposition party __
a strike?
a) Call at
b) Call off
c) Call for
d) Call on
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിദ്യാസമ്പന്നർ മാറ്റത്തിന്റെ വക്താക്കളാണ്?
a) കോത്താരി
b) വീരേശലിംഗം
c) സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The teacher was annoyed ……… the pupils for talking loudly.

(Kerala PSC Q & A)?
a) About
b) At
c) Towards
d) With
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭീകരവാദ വിരുദ്ധദിനം :?
a) മെയ് 20
b) മെയ് 10
c) മെയ് 21
d) മെയ് 11
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The editor was editing an important news. The passive form of this sentence is :?
a) (A) The editor was being edited by an important news
b) (B) An important news had been edited by the editor
c) (C) An important news was edited by the editor
d) (D) An important news was being edited by the editor
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചിന്തയില്‍ മുഴുകിയവന്‍

A) ചിന്താഗ്രസ്തന്‍ B) ചിന്തിതന്‍ C) ചിന്താമഗ്നന്‍ D) ചിന്താതല്പരന്‍?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Ab initio means _______

?
a) from the beginning
b) till the end
c) expansion of initials
d) first alphabet
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് സ്ഥിതി ചെയുന്നത് :?
a) മുംബൈ
b) കൊൽക്കത്ത
c) ന്യൂഡൽഹി
d) പാറ്റ്ന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹൃദയസ്മിതം ആരുടെ കൃതിയാണ്?
a) സുഗതകുമാരി
b) ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻപിള്ള
c) വൈലോപ്പിള്ളി
d) ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Seeta, Rema, and Seena __ to the same school.?
a) gone
b) go
c) went
d) goes
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്ന സ്ഥാപനം?
a) SIDBI
b) RRB
c) IDFC
d) IDBI
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുൽത്താൻ കനാൽ?
a) മലപ്പുറം
b) കണ്ണൂർ
c) കാസർകോട്
d) കൊല്ലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ പറയുന്നവയിൽ തത്ഭവം ശബ്ദം ഏത്

(Subi)?
a) ചേട്ടൻ
b) ശ്രാദ്ധം
c) ഖണ്ഡം
d) വക്കീൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡക്റ്റിലോഗ്രഫി ഏത് പേരിലാണ് കൂടുതൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ??
a) നാർക്കോ അനാലിസിസ്
b) ഫിംഗർ പ്രിന്റിങ്
c) ലൈ ഡിറ്റക്ടർ
d) കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കണ്ണുകളെയും വൃക്കകളെയും തലസ്ഥാനത്ത് ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന യോജന കലകൾ

?
a) മെരിസ്റ്റമിക
b) നാരുകലകൾ
c) സ്നായുക്കൾ
d) ടെണ്ടനുകൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2020 ലോക അഭയാർത്ഥി ദിനത്തിന്റെ പ്രമേയം എന്തായിരുന്നു?
a) Protection for all
b) Every action counts
c) Nothing counts
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ കേരളാ മുഖ്യമന്ത്രി??
a) എ കെ ആന്റണി
b) കെ കരുണാകരൻ
c) ഉമ്മൻ ചാണ്ടി
d) ഇ കെ നായനാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ അപര്യാപ്ത രോഗങ്ങളിൽ തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയത്?
a) വൈറ്റമിൻ ബി 12- മെഗലോബ്‌ളാസ്റ്റിക് അനീമിയ
b) വൈറ്റമിൻ ബി3-പെല്ലഗ്ര
c) വൈറ്റമിൻ B1- ബെറിബെറി
d) വൈറ്റമിൻA2- സിറോഫ്താൽമിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വാഹന ഉത്പാദകരായ റിനോൾട്ട് ഏത് രാജ്യത്തെ കമ്പനിയാണ്

(Kerala PSC Q & A)?
a) ജർമനി
b) ഫ്രാൻസ്
c) ദക്ഷിണ കൊറിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
❓️?
a) C
b) D
c) B
d) A
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുഷുമ്നയിൽ നിന്നും ഉൽഭവിക്കുന്ന നാഡികൾ?
a) 10 ജോടി
b) 31 ജോഡി
c) 40 ജോഡി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നീല പ്രകാശത്തിൽ ചുവന്ന പൂവിന്റെ നിറം??
a) നീല
b) പച്ച
c) കറുപ്പ്
d) ചുവപ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Etawah lion safari park നിലവിൽ വന്ന സംസ്ഥാനം??
a) ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
b) അറിയില്ല
c) മധ്യപ്രദേശ്
d) ഉത്തർപ്രദേശ്
e) മഹാരാഷ്ട്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റിസർവ്വ് ബാങ്ക് ഗവർണ്ണറായ ആദ്യ ഇന്ത്യാകാരൻ ??
a) ജോൺ മത്തായി
b) C D ദേശ്മുഖ്
c) രാം സിംങ് താക്കൂർ
d) ഷൺ മുഖം ചെട്ടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദക്ഷിണ സമുദ്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സമുദ്രം ഏത്?
a) അറ്റ്ലാൻറിക് സമുദ്രം
b) അൻറാർട്ടിക് സമുദ്രം
c) ആർട്ടിക് സമുദ്രം
d) ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആയിരത്താണ്ട് - സന്ധി ചെയ്യുന്നത്??
a) - ആയിരത്ത് + ആണ്ട്
b) - ആയിരം + ആണ്ട്
c) - ആയിര + ആണ്ട്
d) - ആയിര + താണ്ട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂമിയുടെ അപരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉപഗ്രഹം?
a) ചന്ദ്രൻ
b) ടൈറ്റൻ
c) ശുക്രൻ
d) യൂറോപ്പ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുന്തിപ്പുഴ ഏത് നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് :?
a) നെയ്യാർ
b) കുറ്റ്യാടി
c) തൂതപ്പുഴ
d) മഞ്ചേശ്വരം പുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമാകുമ്പോൾ തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരി

?
a) ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ
b) ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ
c) സ്വാതി തിരുനാൾ
d) മാർത്താണ്ഡവർമ്മ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ പറയുന്നത് വൈദ്യുതി വൈദ്യുതോർജ്ജത്തിന്റെ താപഫലം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഉപകരണം??
a) വൈദ്യുത മോട്ടോർ
b) വൈദ്യുത ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി
c) CFL
d) LED
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കടൽജലം ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ?
a) അരിക്കൽ
b) തെളിയൂറ്റൽ
c) സ്വേദനം
d) ഉത്പതനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടനയുടെ____ പട്ടികയിലാണ് ലിസ്റ്റുകൾ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്?
a) എട്ടാം
b) ഏഴാം
c) ആറാം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാൽമുട്ട് ചിരട്ടയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം?
a) ക്ലാവിക്കിൾ
b) പാറ്റെല്ല
c) അൾന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
17)ശീത യുദ്ധത്തെ കുറിച് സംസാരിച്ച ആദ്യ ലോക നേതാവ് !??
a) തിയോഡർ റൂസ്‌വെൽറ്
b) ടോജോ
c) വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ
d) ബർണാഡ് ബറൂച്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
3F ഗ്രന്ഥി യെന്നും 4s ഗ്രന്ഥിയെന്നും എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥി?
a) പിറ്റ്യൂറ്ററി ഗ്രന്ഥി
b) തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി
c) അഡ്രിനൽ ഗ്രന്ഥി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗാന്ധി സിനിമ സംവിധായകൻ

?
a) രോഹിണി ഹട്ടൻഗടി
b) ബെൻ കിംഗ്‌സിലി
c) റിച്ചാർഡ് ആറ്റൻബറോ
d) ഡേവിഡ് ആറ്റൻബറോ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്യ ദിക്കിൽ ചെന്ന് പാർക്കുന്നവൻ?
a) വിദേശി
b) പ്രവാര
c) പ്രവാസി
d) പ്രവാണി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The wall was …………. high that I could not reach its top;?
a) too
b) very
c) much
d) so
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹിമാചൽപ്രദേശിൽ ചിനാബ് ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്??
a) കാളിന്ദി
b) പ്രയാഗ
c) ചന്ദ്രഭാഗ
d) കിഷൻ ഗംഗ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“സാരേ ജഹാംസെ അച്ഛാ” എന്ന പ്രസിദ്ധഗാനം രചിച്ചത്??
a) രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ
b) മുഹമ്മദ്‌ ഇഖ്ബാൽ
c) വിനോഭഭാവെ
d) സരോജിനി നായിഡു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നാരങ്ങാവെള്ളത്തിന്റെ p H മൂല്യം :?
a) 2.4
b) 2
c) 26
d) 2.8
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
go at?
a) visit a place
b) Journey
c) to attack
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന അലസവാതകം ?

(Excellence Academy)?
a) ഹീലിയം
b) റഡോൺ
c) നിയോൺ
d) ആർഗൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The passive form of the sentence “Her recklessness did her in” is?
a) She has been done in by her recklessness
b) She is done in by her recklessness
c) She was done in by her recklessness
d) She had been in by her reclessness
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏതു നദിയിലാണ് സർദാർ സരോവർ പദ്ധതി നിലകൊള്ളുന്നത്??
a) ഗോദാവരി
b) ഗംഗ
c) നർമ്മദ
d) താപ്തി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിന വേദിയായത്?
a) റിഷികേശ്‌
b) റാഞ്ചി
c) ഡൽഹി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുഞ്ഞിത്താച്ചുമ്മ എന്ന കഥാപാത്രം ഏത് കൃതിയിലേതാണ്?
a) നീലവെളിച്ചം
b) പൂവമ്പഴം
c) ആയിഷക്കുട്ടി
d) ന്റപ്പൂപ്പാക്ക്ഒരാനണ്ടാർന്ന്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
3- പ്രാദേശിക ഭാഷയിലെ രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സർക്കാർ ഇന്റർനെറ്റ് റേഡിയോ ??
a) ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ
b) ആകാശവാണി
c) റേഡിയോ മലയാളം
d) തമിഴ് ഉലകം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Now days, companies ……………. and fire employee as they please.?
a) hair
b) hire
c) hear
d) here
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The opposite of arrogant is (ldc, 2011, ksgd)?
a) Sober
b) Humble
c) Polite
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താജ്മഹലിന്റെ സംരക്ഷണ ചുമതല വഹിക്കുന്ന അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗം ഏത്?
a) ഐടിബിപി
b) സശസ്ത്ര സീമാ ബെൽ
c) സിഐഎസ്എഫ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ആപ്പിൾ’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഫലം?
a) മാമ്പഴം
b) വാഴപ്പഴം
c) പപ്പായ
d) കശുമാങ്ങ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൂഴിക്കുളം കച്ചം” ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ ആണ് വിവരിക്കുന്നത്?
a) ഭരണപരിഷ്കാരം
b) ക്ഷേത്ര കാര്യങ്ങൾ
c) ഭൂനികുതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇതായ് ഇതായ് എന്ന രോഗത്തിന് കാരണമായ മൂലകം ??
a) ആര്‍സെനിക്
b) കറുത്തീയം
c) മെര്‍ക്കുറി
d) കാഡ്മിയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
💥അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച കംപ്യൂട്ടറിലെ കട്ട്-കോപ്പി-പേസ്റ്റ് എന്നീ സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ ഉപജ്ഞാതാവ്…??
a) (D) മാർക്ക് ആന്റണി
b) (A) ലാറി ടെസ്ലർ
c) (C) ലാറി ബേക്കർ
d) (B) ജോർജ് ലോറൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ അധികാരത്തിൽ എത്തിയ ആദ്യത്തെ പ്രാദേശിക പാർട്ടി ഏതാണ്?
a) തെലുഗുദേശം
b) അസം ഗണപരിഷത്ത്
c) ഡിഎംകെ
d) ശിവസേന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നാഷണൽ ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്??
a) ഹരിയാന
b) പഞ്ചാബ്
c) മഹാരാഷ്ട്ര
d) ഗുജറാത്ത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
❓️?
a) C
b) D
c) A
d) B
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. ഇന്ത്യൻ യൂണിയന്റെ തെക്കേ അറ്റം അറിയപ്പെടുന്നത്?
  a) ഇന്ദിരാ കോൾ
  b) കന്യാകുമാരി
  c) ഇന്ദിരാ പോയിന്റ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കുമ്മായത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയനാമം എന്ത്?
  a) കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ്
  b) കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്
  c) കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ്
  d) കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  നിശ്വാസവായുവിലെ ഓക്സിജന്റെ അളവ്??
  a) 21%
  b) 14%
  c) 5%
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  The radio active element used in heart pacemaker is:?
  a) Uranium
  b) Plutonium
  c) Deuterium
  d) Radium
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കേരളത്തിലെ ഏക സൂര്യ ക്ഷേത്രം ഏത് ??
  a) വിയപുരം
  b) ആദിത്യപുരം
  c) ദർശന പുരം
  d) അനന്തപുരം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  🍂 തരിസാപ്പള്ളി ശാസനം എഴുതിയ വർഷം?
  a) AD 567
  b) AD 897
  c) AD 849
  d) AD 867
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ദേഹി എന്ന പദത്തിന് അർത്ഥം എന്ത്??
  a) ദൈവം
  b) ചന്ദനം
  c) ആത്മാവ്
  d) ശരീരം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  അരങ്ങ് കാണാത്ത നടൻ എന്ന കൃതി ഏത് സാഹിത്യ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു??
  a) നാടകം
  b) ആത്മകഥ
  c) നോവൽ
  d) ചെറുകഥ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഡിഎൻഎ ബാർ കോഡിംഗ് കേന്ദ്രം സ്ഥാപിച്ചത്??
  a) പുത്തൻതോപ്പ്
  b) നെയ്യാറ്റിൻകര
  c) പിരപ്പൻകോട്
  d) ആര്യങ്കാവ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകിയവൻ?
  a) കർമ്മയോഗി
  b) കർമ്മസാക്ഷി
  c) പരികർമ്മി
  d) കർമ്മനിരതൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയ ശേഷം ഉപരാഷ്ട്രപതി ആയ വ്യക്തി?
  a) ജസ്റ്റിസ് ബാലകൃഷ്ണൻ
  b) ഹാമിദ് അൻസാരി
  c) മുഹമ്മദ് ഹിദായത്തുള്ള
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  The project was highly rewarding to the rural people, ——— .?
  a) will it ?
  b) were it ?
  c) wasn’t it
  d) was it ?
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയുടെ ഏത് കൃതിയിലാണ് 8 തരം യോഗകളെ പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത്??
  a) ആനന്ദവിമാനം
  b) മോക്ഷപ്രദീപം
  c) ആനന്ദദർശനം
  d) സിദ്ധാനുഭൂതി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പഴശ്ശിരാജാ മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്

A) വയനാട് B) മാനന്തവാടി C) കണ്ണൂര്‍ D) കോഴിക്കോട്?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആറ്റത്തിന്റെ കേന്ദ്ര ഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേര് എന്ത്??
a) ഓർബിറ്റ്
b) ന്യൂക്ലിയസ്
c) ഷെൽ
d) ന്യൂട്രോൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കുറവ് സ്കൂൾ, താലൂക്ക്, റോഡ് ഉള്ള ജില്ല?
a) ഇടുക്കി
b) കണ്ണൂർ
c) വയനാട്
d) പാലക്കാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലക്ഷദ്വീപിനെ അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം?
a) മ്യാൻമാർ
b) മാലിദ്വീപ്
c) ഇന്തോനേഷ്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ ഏകാംഗ നൃത്തം ഏതാണ് ??
a) കഥക്
b) കുച്ചിപ്പുടി
c) മണിപ്പൂരി
d) മോഹിനിയാട്ടം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
She made me ……………..?
a) sat down
b) to sit down
c) sit down
d) sitting down
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ പഞ്ചായത്തീരാജ് നിലവിൽ വന്ന ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി??
a) 76
b) 73
c) 70
d) 71
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി ആരംഭിച്ച വർഷം??
a) 1951
b) 1952
c) 1953
d) 1950
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാർത്താണ്ഡം പ്രൊജക്റ്റ്‌ ആരംഭിച്ച സ്ഥലം??
a) തമിഴ്‌നാട്
b) പഞ്ചാബ്
c) ഹരിയാന
d) ഗുജറാത്ത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജാതി വ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരെ പരാമർശിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പന്റെ രചന

(Excellence Academy)?
a) ജാതിലക്ഷണം
b) ജാതികോമരം
c) ജാതിക്കുമ്മി
d) ജാതിമീമാംസ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Below given the colour of Olympic rings and the representing countries Piick out the wrongly marked?
a) Green-Australia
b) Black-Africa
c) Blue-Asia
d) Red- America
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഐ.എസ്.ആർ.ഒ-യുടെ വിജയകരമായ നൂറാം ബഹിരാകാശ ദൗത്യം നടത്തിയതെന്ന്?
a) 2013 സെപ്തംബർ 9
b) 2014 ഏപ്രിൽ 4
c) 2012 സെപ്തംബർ 9
d) 2014 നവംബർ 5
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
While quarreling with the bus conductor,the passenger made some ‘derisive’ comments?
a) irrespective
b) disloyal
c) contemptuous
d) indecent
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോമൺ വെൽത്ത് ന്റേ ആസ്ഥാനം?
a) Landon
b) Manila
c) Japan
d) India
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘മുത്തശ്ശി’ ആരുടെ കൃതിയാണ്??
a) സുഗതകുമാരി
b) ലളിതാംബിക അന്തർജ്ജനം
c) ബാലാമണിയമ്മ
d) മാധവിക്കുട്ടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്തരിച്ച മുന്‍ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണര്‍ ടി.എന്‍.ശേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെപ്പറയുന്ന വസ്തുതകളില്‍ ശരിയല്ലാത്തതേത്??
a) മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണറായ ഏക മലയാളി
b) നിര്‍വാചന്‍ സദനിലെ അല്‍സേഷ്യന്‍ എന്നറിയപ്പെട്ടു
c) 1996-ല്‍ രമണ്‍ മഗ്‌സസെ പുരസ്‌കാരം നേടി
d) എല്ലാം ശരിയാണ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേതനം നൽകുന്ന സംസ്ഥാനം

?
a) ഹരിയാന
b) കേരളം
c) ബീഹാർ
d) ജാർഖണ്ഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ദിര ആവാസ് യോജന പദ്ധതി എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്

?
a) തൊഴിൽ
b) ദാരിദ്ര്യം
c) കൃഷി
d) വിദ്യാഭ്യാസം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ന്യൂക്ലിയസിനെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിനുള്ള ചലനം??
a) പരിക്രമണ ചലനവും ഭ്രമണചലനവും
b) ഭ്രമണം
c) പരിക്രമണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പുന്നയൂർകുളത്തെ നീർമാതളം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്?
a) മാധവിക്കുട്ടി
b) എം ലീലാവതി
c) സുഗതകുമാരി
d) ബാലാമണിയമ്മ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരിയായ ജോഡി ഏത്

a) ബ്രഹ്മസമാജം-സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി (b) ആര്യസമാജം-സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ - C) ആര്യ മഹിളാസഭ - പണ്ഡിത രമാബായ് d) രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ-രാജാറാം മോഹൻറോയ്?
a) D
b) B
c) C
d) A
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശിലായുഗ മനുഷ്യ തെളിവ് ലഭിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ഭീംബേഡ്ക ഗുഹ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്?
a) മധ്യപ്രദേശ്
b) ഗുജറാത്ത്
c) പഞ്ചാബ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബംഗാള്‍ വിഭജനം നിലവില്‍ വന്ന സമയത്തെ വൈസ്രോയി

A) കഴ്സണ്‍ B) മിന്‍റോ 11 C) ഹാര്‍ഡിഞ്ച് D) ചെംസ്ഫോര്‍ഡ്?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
—– to many places enriches our knowledge.?
a) travel
b) to travel
c) travelled
d) travelling
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗ്രീന്‍ കെമിസ്ട്രി എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത്?(Talent Academy)?
a) പോള്‍ യു. വില്ല്യര്‍ഡ്
b) പോള്‍ റ്റി. അനസ്റ്റാസ്
c) വില്ല്യം ഗില്‍ബര്‍ട്ട്
d) ലിയോ ബേക്കലന്‍ഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള ഫോക്‌ലോർ അക്കാദമിയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ്??
a) കോഴിക്കോട്
b) തിരുവനന്തപുരം
c) എറണാകുളം
d) കണ്ണൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Anvitha is a student of ——-.?
a) Mine
b) I
c) Me
d) My
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
By this time next year, he_______ his promotion?
a) will have received
b) will receive
c) has received
d) Will be receiving
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു സംയുക്തമാണ്?
a) ക്ലോറിൻ
b) കോപ്പർ
c) ഉപ്പ്
d) മെർക്കുറി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പക്ഷികള്‍ക്ക് ഹൃദയത്തില്‍ എത്ര അറകളുണ്ട്?(TALENT ACADEMY)?
a) 5
b) 2
c) 4
d) 3
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചുവപ്പ് കാവൽസേനയുടെ സ്ഥാപകൻ??
a) ഹിറ്റ്‌ലർ
b) മാവോ-സെ-തൂങ്
c) ലെനിൻ
d) ഗ്യാരിബാൾഡി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പീച്ചി ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് നദയിലാണ്

A) ചാലക്കുടിപ്പുഴ B) ഭാരതപ്പുഴ C) മണലി D) പെരിയാര്‍?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന കോശങ്ങൾ?
a) അരുണരക്താണുക്കൾ
b) നാഡീകോശങ്ങൾ
c) ശ്വേതരക്താണുക്കൾ
d) പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Opposite of the word ‘clean’?
a) wet
b) stupid
c) hot
d) dirty
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്ത്രീ പുരുഷാനുപാതം കുറഞ്ഞ ജില്ല??
a) malappuram
b) idukki
c) vayanad
d) alappuzha
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Q. 186 The office of the UN General Assembly is in

यूएन जनरल असेंब्लीचे चे कार्यालय कुठे आहे??
a) .Zurich
b) Paris
c) Vienna
d) New York
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Amazon hq in?
a) Los Angeles
b) California
c) Washington
d) Birmingham
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The antonym of necessary is :

A) Enough B) Allowance C) Exemption D) unnecessary?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വർണ്ണവർണ്ണമരയന്നം - വിഗ്രഹിക്കുക

[LDC 2014 malappuram ]?
a) - സ്വർണ്ണത്തേക്കാൾ വർണ്ണമുള്ള അരയന്നം
b) - സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വർണ്ണമുള്ള അരയന്നം
c) - സ്വർണ്ണവും വർണ്ണവുമുള്ള അരയന്നം
d) സ്വർണ്ണമാകുന്ന വർണ്ണമുള്ള അരയന്നം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ അടിത്തറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അനുഛേദം?
a) 21
b) 20
c) 22
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്താരാഷ്ട്ര ആണവ ശക്തി ഏജൻസിയുടെ മുദ്രാവാക്യമായ ആണവോർജ്ജം സമാധാനത്തിന് എന്ന നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വെച്ച അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ്??
a) ജോൺ ആഡംസ്
b) തോമസ് ജഫേഴ്സൺ
c) ഐസനോവർ
d) എബ്രഹാം ലിങ്കൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The Project Arrow is associated with?
a) Postal service
b) Tourism and travel
c) Astronomy
d) Telephone service
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രണ്ടു സംഖ്യകൾ 5:9 അംശബബന്ധത്തിലാണ്. രണ്ടു സംഖ്യകളിൽ നിന്നും 5 കുറച്ചാൽ അംശബന്ധം  5:11 ആയാൽ സംഖ്യകൾ??
a) 15, 27
b) 12,15
c) 18,21
d) 14,21
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചുവടെ തന്നിട്ടുളളതില് ഏത് പ്രസ്താവനയാണ് സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കാനുള്ള അവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായിട്ടുള്ളത്?
a) മൗലികാവകാശം
b) മാർഗനിർദേശക തത്വങ്ങളിൽപെടുന്നു
c) സാധാരണ നിയമവകാശം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എൺപതിനായിരത്തോളം സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള പ്രശസ്തമായ സ്റ്റേഡിയം?
a) ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു സ്റ്റേഡിയം
b) രാജീവ് ഗാന്ധി സ്റ്റേഡിയം
c) EMS സ്റ്റേഡിയം
d) AKG സ്മാരക സ്റ്റേഡിയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വരയാട് ശാസ്ത്രീയ നാമം?
a) കുള്ളനിയഎക്സിറിലേറ്റ
b) നീലഗിരിട്രാഗസ് ഹൈലേക്രിയാസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അസ്ഥികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം??
a) ആസ്ട്രോളജി
b) ഓസ്റ്റി യോളജി
c) നെഫ്രോളജി
d) കാർഡിയോളജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വി കെ എൻ എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരൻ ?

(Excellence Academy)?
a) വടക്കേടത്ത് നാരായണൻ നായർ
b) വടക്കേ കൂട്ടാല നാരായണൻ നായർ
c) വടക്കേ കൂട്ടാല നാരായണൻകുട്ടിനായർ
d) വടക്കേ കൂട്ടാല നാരായണപിള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിവരാവകാശ കമ്മീഷണറുടെ പേര് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സമിതിയുടെ നേതാവ്??
a) പ്രധാനമന്ത്രി
b) നിയമമന്ത്രി
c) ലോകസഭാ സ്പീക്കർ
d) പ്രതിപക്ഷനേതാവ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഉപഗ്രഹം?
a) ഗാനിമീഡ്
b) ഫോബോസ്
c) ചന്ദ്രൻ
d) ഡീമോസ്‌
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ജി എസ് ടി ചുമത്താനും സ്വീകരിക്കാനുള്ള അധികാരം കൊടുക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ?
a) 346A
b) 345A
c) 246A
d) 245A
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Grama sabha??
a) 243B
b) 241C
c) 243A
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒന്നാംലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ്??
a) വുഡ്രോ വിൽസൺ
b) തിയോഡർ റൂസ്വെൽറ്റ്
c) വില്യം ഹൊവാർഡ് താഫ്റ്റ്
d) ഫ്രാങ്ക്ളിൻ ഡി റൂസ്വെൽറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചണമില്ലുകൾ ഉള്ള സംസ്ഥാനം ഏത്??
a) പശ്ചിമ ബംഗാൾ
b) ഉത്തർപ്രദേശ്
c) മഹാരാഷ്‌ട്ര
d) തമിഴ്‌നാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കടലില്‍ പതിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞ നദി

A) രാമപുരം പുഴ B) മഞ്ചേശ്വരം പുഴ C) കുറ്റ്യാടിപുഴ D) ചന്ദ്രഗിരിപ്പുഴ?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓട്ടോമൻ നിയമങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ച വ്യക്തി?
a) സുലൈമാൻ
b) ഉസ്മാൻ
c) മുഹമ്മദ് രണ്ടാമൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(Q) ഇന്ത്യൻ കായിക രംഗത്തെ സമഗ്രസംഭാവനക്കുള്ള ബിബിസിയുടെ ഈ വർഷത്തെ കായിക പുരസ്കാരം നേടിയത്..??
a) (C) അഞ്ചു ബേബി ജോർജ്
b) (B) പി.ടി.ഉഷ
c) (A) പി.വി.സിന്ധു
d) (D) സുനിൽ ഛേത്രി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
In which of the following session of Indian National Congress Dadabhai Naoroji was elected president for the first time??
a) Bombay
b) Calcutta
c) Lucknow
d) Karachi
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സെൻട്രൽ ഡ്രഗ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?
a) ന്യൂഡൽഹി
b) ലക്നൗ
c) കൊൽക്കത്ത
d) ചെന്നൈ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മണ്ണിനെ ഒരു ഭൂമിയെ ആക്കുക അല്ല ഒരു കൃഷിഭൂമി ആക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞത്?
a) മയിലമ്മ
b) MS. സ്വാമിനാഥൻ
c) ഫുക്കുവോക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which district topped the list of aspirational districts ranked by the government think tank Niti Aayog??
a) Rewa
b) Sonipat
c) Chandauli
d) Tejpur
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ഏക നദീജന്യ തുറമുഖം? ]?
a) - ചെന്നൈ
b) - കൊൽക്കത്ത
c) - പാരാദ്വീപ്
d) - വിശാഖപട്ടണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജിം കോർബെറ്റ് ദേശീയോദ്യാനത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഗംഗയുടെ പോഷക നദി??
a) സുവർണ്ണ രേഖ
b) രാംഗംഗ
c) ടോൺസ്
d) യമുന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നൂർ എന്ന മിലിറ്ററി ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിച്ച രാജ്യം?
a) ഇറാൻ
b) ഇസ്രായേൽ
c) ഇറാക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നാടൻ കലയായ മീനാക്ഷി കല്യാണം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല??
a) ഇടുക്കി
b) പാലക്കാട്
c) ആലപ്പുഴ
d) കോട്ടയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്രവസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന എയർഫോഴ്സ് മ്യൂസിയം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു?
a) പാലം
b) ജലഹള്ളി
c) കോയമ്പത്തൂർ
d) ഹൈദരാബാദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വാതന്ത്ര്യസമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില സംഭവങ്ങളെ ടൈംലൈനിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രമീകരികാരിച്ചാൽ ശരിയായ ക്രമം ഏത്?
a) ചൗരി ചൗരാ സംഭവം =>മലബാർകലാപം=> വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം =>ദണ്ഡിയാത്ര
b) മലബാർ കലാപം=> വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം=> ചൗരിചൗര സംഭവം=> ദണ്ഡിയാത്ര
c) മലബാർ കലാപം=>ചൗരിചൗരാ സംഭവം => വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം=> ദണ്ഡിയാത്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പഞ്ചാബിൽ ശൈത്യകാലത്ത് മഴലഭിക്കുന്നതിന് കാരണം??
a) നോർവെസ്റ്റർ
b) മൺസൂൺ
c) പശ്ചിമ അസ്വസ്ഥത
d) ലൂ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തറയിൽ ഇരിക്കുന്ന വസ്തുവിന്റെ സ്ഥിതികോർജ്ജം??
a) 9.5J
b) 0J
c) 100J
d) 10J
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The plural form of Alumina is:?
a) Alumni
b) Alumnaes
c) Alumnus
d) Alumnae
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ഹോക്കിയുടെ കളിത്തൊട്ടിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ?

(Excellence Academy)?
a) കൂർഗ്
b) കിന്റൂർ
c) മാട്ടൂർ
d) അലഹബാദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഐശ്വര്യ റായ് ലോക സുന്ദരി പട്ടം നേടിയ വർഷം

?
a) 2000
b) 1999
c) 1997
d) 1994
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇൽബെർട്ട് ബിൽ തർക്കത്തെത്തുടർന്ന് രാജി വച്ച വൈസ്രോയി?
a) ഡഫ്‌റിൻ
b) റിപ്പൺ
c) വെല്ലസ്ലി
d) കഴ്സൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
3) വധൂവരന്മാർ ഏത് സമാസത്തിൽ പെടുന്നു?
a) A) ദ്വന്ദ്വസമാസം
b) B) ബഹുവ്രീഹി
c) C) കർമ്മധാരയൻ
d) D) അവ്യയീഭാവൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Spelling?
a) Sympathy
b) Sympathi
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗൃഹസ്ഥൻ?
a) ഗൃഹിണി
b) ഗൃഹസ്ഥ
c) ഗ്രഹസ്ഥി
d) ഗൃഹസ്ഥി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വാഷിംഗ് സോപ്പിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന രാസസംയുക്തം??
a) സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്
b) പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്
c) സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏതിന്റെ ദേശീയ മൃഗമാണ് വരയാട്?
a) കേരളം
b) ബീഹാർ
c) ആന്ധ്ര പ്രദേശ്
d) തമിഴ്നാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശ്രീരംഗപട്ടണ ഉടമ്പടി പ്രകാരം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ലഭിച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രദേശം?
a) മാറാത്ത
b) തഞ്ചാവൂർ
c) മലബാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. The sun ….. in the east.?
  a) rise
  b) rose
  c) risen
  d) rises
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Half of the work —– done?
  a) Are
  b) Is
  c) Pass
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കോശത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന അന്യവസ്തുക്കൾ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട ദഹനരസങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്

?
a) ഫ്ലോയം
b) ലൈസോസോം
c) റൈബോസോം
d) ഫേനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോൺഗ്രസിനെ പ്രസിഡണ്ട് ആകുന്ന ആദ്യ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ കാരൻ അനന്തചാർലു, അദ്ദേഹം അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു കോൺഗ്രസിന്റെ സമ്മേളനം?
a) 1887 മദ്രാസ്
b) 1891 നാഗപൂർ
c) 1890 കൊൽക്കത്ത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജനനവും മരണവും എത്ര ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്?
a) 15
b) 21
c) 30
d) 24
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
5-ഈസ്റ്റർ ആക്രമണം നടന്നത് ഏത് രാജ്യത്തായിരുന്നു ??
a) ഫ്രാൻസ്
b) സ്വീഡൻ
c) ശ്രീലങ്ക
d) ന്യൂസിലാൻഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിന്റെ തെക്കേ അറ്റത്തെ ശുദ്ധജല തടാകം??
a) ശാസ്താംകോട്ട
b) വെള്ളായണി
c) പൂക്കോട്ട്
d) ഇരവികുളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കെൽറ്റിക്ക് കടുവ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം??
a) അയർലൻഡ്
b) നെതർലൻഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുമാരനാശാന്റെ ഏത് രചനയിലാണ് മാംസനിബിഡമല്ല രാഗം എന്ന് തുടങ്ങുന്നത്?
a) ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി
b) ദുരവസ്ഥ
c) ലീല
d) പ്രരോദനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ ആപ്തവാക്യം “നഭസ് സ്പർശം ദീപ്തം “ എടുതിരിക്കുന്നത് എവിടെനിന്നാണ്?
a) ഭഗവത്ഗീത
b) ഇവയൊന്നുമല്ല
c) മഹാഭാരതം
d) മരാമായണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘മലബാർ മാന്വൽ’ രചിച്ചതാര്??
a) വില്യം ലോഗൻ
b) എലൻ ജോൺസൺ
c) ആർതർ വെല്ലസ്ലി
d) കേളപ്പൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ ലോയേഴ്സ് പാരഡൈസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ്?
a) Dr.km മുൻഷി
b) Prof. Ganvil Austin
c) Albert ven daissy
d) Ivvar Jennings
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാസ്‌ക്കൽ ഏതിനെ യൂണിറ്റ് ആണ്

?
a) ബലം
b) കണ്ടക്ടൻസ്
c) ആവൃത്തി
d) മർദ്ദം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പെറോലുസൈറ്റ് ഏത് മൂലകത്തിന്റെ അയിരാണ്?
a) പ്ലാറ്റിനം
b) കോപ്പർ
c) യുറേനിയം
d) മാംഗനീസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യാ വിഭജനത്തെ സംഭവങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി ഗരംഹവ എന്ന സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തത്?
a) പമേല റൂക്സ്
b) എം എസ് സത്യു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുട്ടമ്പുഴ റെയ്ഞ്ചിലെ മലയാറ്റൂർ റിസർവ് വനത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പക്ഷിസങ്കേതം ഏതാണ് ??
a) കുമരകം
b) മംഗളവനം
c) തട്ടേക്കാട്
d) കടലുണ്ടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള മാർബിൾ മന്ദിരം?
a) നേപ്പിയർ മ്യൂസിയം
b) ലോട്ടസ് പർണശാല
c) നക്ഷത്ര ബംഗ്ലാവ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആധുനിക അശോകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്??
a) അമോഘവർഷൻ
b) വിക്രമാദിത്യ വരഗുണൻ
c) മാർത്താണ്ഡവർമ്മ
d) കനിഷ്ക്കൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മത്സ്യം വളർത്തലിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന രാജ്യം??
a) Taiwan
b) Japan
c) China
d) India
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജോയിൻ സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി?
a) മലയാള മനോരമ
b) കണ്ണൻ ദേവൻ
c) ദീപിക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Find out the correct spelling?
a) Bourgoesj
b) Bourgeois
c) Bourgoeus
d) Bourgeouis
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകസഭയുടെ ആദ്യ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ?
a) സോമനാഥ് ചാറ്റർജി
b) ജിഎംസി ബാലയോഗി
c) എം എ അയ്യങ്കാർ
d) ജീവി mavalankar
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Don’t put your belt ……. the table.

(Kerala PSC Q & A)?
a) In
b) Over
c) At
d) On
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പേർഷ്യക്കാരനായ മിരാക് മിർസ ഘയാത് രൂപകൽപന ചെയ്ത ഏതാണ് ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഉദ്യാന ശവകുടീരം ആയി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) റാണി കി വാവ്
b) ഹുമയൂണിന്റെ ശവകുടീരം
c) താജ്മഹൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ദേശീയ പാതകൾ?
a) 9
b) 10
c) 7
d) 8
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The scientific study of eggs??
a) Oncology
b) Osteology
c) Oology
d) Otology
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He didn’t know ……………..?
a) then to reach
b) to reaching there
c) to reach there
d) How to reach there
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സമുദ്ര നിരപ്പില്‍ നിന്ന് ഏറ്റവും ഉയരത്തില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിലെ തടാകം ??
a) ഉപ്പളം
b) മാനാഞ്ചിറ
c) പൂക്കോട്
d) മൂരിയാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ കറൻസി നോട്ടിൽ മലയാളഭാഷയുടെ സ്ഥാനം?
a) 5
b) 7
c) 8
d) 6
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Least distance of distinct vision for normal eye is

[RRB NTPC]?
a) 15 cm
b) 20 cm
c) 25 cm
d) 30 cm
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിയമസഭാ മണ്ഡലം?
a) ഉടുമ്പന്നൂർ
b) ഉടുമ്പൻചോല
c) മൂന്നാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശ്രീനാരായണ ഗുരു സമാധി സ്ഥലം?
a) ചിത്രകൂടം
b) അരുവിപ്പുറം
c) ശിവഗിരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സെപ്റ്റംബർ 29 ഒരു വ്യാഴാഴ്ച ആയാൽ ആ വർഷത്തെ ഗാന്ധി ജയന്തി ഏത് ദിവസമാണ് (ldc2011)?
a) ശനി
b) തിങ്കൾ
c) ഞായർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നവദർശനം എന്ന കൃതി രചിച്ചത്

‘plant health clinic ‘ നിലവിൽ വന്ന സംസ്ഥാനം?
a) കുറൂർ നീലകണ്ഠൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്
b) പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ്
c) കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള
d) ഗുരു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദീനദയാൽ തുറമുഖത്തിന്റെ പഴയ പേര്??
a) എണ്ണൂർ തുറമുഖം
b) തൂത്തുക്കുടി തുറമുഖം
c) മുംബൈ തുറമുഖം
d) കാണ്ട്ല തുറമുഖം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Colt is the young one of (ldc, 2011)?
a) Horse
b) Pup
c) Rabbit
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗത എത്ര?
a) 300000km/s
b) 30000km/s
c) 30000000km/s
d) 3×108km/s
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാവപ്പെട്ടവർക്ക് 10 രൂപയ്ക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്ന മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതി?
a) Sivabhojan
b) None
c) Subhojanam
d) Atal kizan canteen
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാജ്യസഭ ചേംബറിന്റെ ആകൃതി :?
a) കുതിരലാടം
b) ആർക്
c) വൃത്തം
d) അർദ്ധവൃത്തം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാണ്ഡവൻ പാറ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ?
a) കായംകുളം
b) മണ്ണാറശാല
c) ചെങ്ങന്നൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുല്ലപെരിയാർ ഡാം നിർമിച്ച വർഷം?
a) 1905
b) 1895
c) 1898
d) 1900
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
His daughter is engaged …… my son.

(Kerala PSC Q & A)?
a) With
b) Into
c) For
d) To
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലാഹൂർ - സ്പിതി താഴ്‌വര ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ??
a) ഹിമാചൽ പ്രദേശ്
b) ഉത്തരാഖണ്ഡ്
c) മേഘാലയ
d) സിക്കിം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അടിമത്തത്തിനെതിരെ ഉള്ള അനുച്ഛേദം?
a) 22
b) 25
c) 23
d) 24
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Babar came to India originally from?
a) Ferghana
b) Khiva
c) Khorasan
d) Seistan
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആനന്ദ് എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആര് ??
a) കെ.സച്ചിദാനന്ദൻ
b) പി.സച്ചിദാനന്ദൻ
c) കെ. ശ്രീകുമാർ
d) ഇടശ്ശേരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നവരസങ്ങൾ എന്നതിലെ സമാസം ഏത്?
a) ബഹുവ്രീഹി
b) നിത്യ സമാസം
c) കർമ്മധാരയൻ
d) ദ്വിഗു സമാസം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആനയുടെ മുഴുവൻ അസ്ഥിയും പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക മ്യൂസിയം :?
a) കൊട്ടിയം
b) കോന്നി
c) ഗവി
d) കോട്ടൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തുർക്കി പ്രസിഡന്റ്?
a) മുഹമ്മദ്‌ യാസിൻ
b) അഷറഫ് ഗനി
c) തയ്യിപ് എർദോഗൻ
d) പെഡ്രോ സാംച്ചസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Oil rises up the wick in a lamp because?
a) Oil is very light
b) Of the diffusion of oil through the wick
c) Of the surface tension phenomenon
d) Of the capillary action phenomenon
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭോജ്താൽ തടാകം

(Kerala PSC Q & A)?
a) മധ്യപ്രദേശ്
b) മിസോറാം
c) രാജസ്ഥാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The riot was put ———— by the police.?
a) up
b) forth
c) off
d) down
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ധർമ്മഭട സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് ആര്

(Kerala PSC Q & A)?
a) ടി കെ മാധവൻ
b) സി കേശവൻ
c) വാഗ്ഭടാനന്ദൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Find the error part?
a) two years ago
b) It is
c) No error
d) since he stopped his studies
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂലോക വൈകുണ്ഠം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഏത് നഗരമാണ്?
a) കൊല്ലം
b) തിരുവനന്തപുരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു പ്രദേശത്തെ ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയയായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ അധികാരപ്പെട്ടത് ആരാണ്?
a) പ്രസിഡൻറ്
b) കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി
c) പ്രധാനമന്ത്രി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(9) റോഡ് സുരക്ഷ സ്കൂൾ പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം..??
a) (C) മധ്യപ്രദേശ്
b) (D) രാജസ്ഥാൻ
c) (B) കേരളം
d) (A) തമിഴ്നാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂമിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ. ഇതിലെ പറ്റി എന്നത്?
a) ദ്വിവിഭക്തി
b) വിഭക്ത്യഭ്യാസം
c) മിശ്രവിഭക്തി
d) സമാസ വിഭക്തി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പകൽസമയത്ത് പർവ്വത മുകളിലെ വായു ചൂട് പിടിച്ചു ഉയരുന്നതിനാൽ താരതമ്യേന ചൂട് കുറഞ്ഞ താഴ്‌വരയിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് പർവ്വത ചരിവുകളിലൂടെ കാറ്റ് വീശുന്നു ഇതാണ്

?
a) പർവത കാറ്റ്
b) കാരകാറ്റ്
c) മാംഗോഷവർ
d) താഴ്‌വര കാറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ATM മുംബൈയിൽ നിലവിൽ വന്ന വർഷം?
a) 1992
b) 1987
c) 1986
d) 1946
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Would you mind ………… joining us for dinner.?
a) their
b) them
c) they
d) themselves
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജമ്മുവിനെയും കാശ്മീരിനെയും വേർതിരിക്കുന്ന പർവ്വതനിര ?

(Excellence Academy)?
a) പീർ പാഞ്ചൽ
b) സോജില
c) നംഗപർവ്വതം
d) ഷിപ്കിലാ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് ഓസോൺ പാളി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്??
a) 10 മുതൽ 30 vare
b) 50 മുതൽ 150 വരെ
c) 25 മുതൽ 85 വരെ
d) 15 മുതൽ 60 വരെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം

?
a) ജൂലൈ 14
b) ജൂലൈ 4
c) ആഗസ്റ്റ് 14
d) ജൂൺ 30
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്വേഷണ കമ്മീഷനുകൾ തെറ്റായി മാർക്ക് ഏത്?
a) ലിബർഹാൻ കമ്മീഷൻ- അയോധ്യ സംഭവം
b) നാനാവതി കമ്മീഷൻ- സുവർണക്ഷേത്രത്തിലെ തീവ്രവാദി ആക്രമണം
c) മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ -പിന്നോക്ക സംവരണം
d) മുരാരി കമ്മീഷൻ -ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശ്രീധരൻ കഥാപാത്രമായ മലയാള നോവൽ?
a) ഇനി ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെ
b) രണ്ടാമൂഴം
c) തലയോട്
d) ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടനാഭേദഗതി ഉൾപ്പെടുന്ന ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗം??
a) X
b) XX
c) XV
d) XXll
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ആരുടെ കാലത്ത്??
a) സ്വാതി തിരുന്നാൾ
b) ശ്രീ ചിത്തിര തിരുന്നാൾ
c) ശ്രീമൂലം തിരുന്നാൾ
d) ഉത്രം തിരുന്നാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The statement that the revolt of 1857 was “neither the first, nor national, nor war of independence” was made by??
a) V.D. Savarkar
b) S. N. Sen
c) R. C. Majumdar
d) Benjamin Disraeli
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഹാത്മാഗാന്ധിയെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത രാഷ്ട്രപതി ആര്?
a) കെ ആർ നാരായണൻ
b) ആർ വെങ്കിട്ടരാമൻ
c) ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കണ്ണൂരിലെ സവിശേഷതകളിൽ പെടാത്തത്?
a) കേരളത്തിലെ ഏക കണ്ടോൺമെന്റ്
b) ഭൂരഹിതരില്ലാത്ത കേരളത്തിലെ ആദ്യ ജില്ല
c) സെറികൾച്ചർ വ്യവസായത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം
d) അറബ് രേഖകളിൽ ജൂർഹത്താൽ എന്നറിയപ്പെട്ടു
e) അപികൾച്ചർ വ്യവസായത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാർഗിൽ ഏതു നദീതീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ?

(Excellence Academy)?
a) ലൂണി
b) സരയൂ
c) സുരു
d) നുബ്രാ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സാർസ് രോഗം ബാധിക്കുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏത് അവയവത്തെയാണ്??
a) ആമാശയം
b) കരൾ
c) ശ്വാസകോശം
d) ചെറുകുടൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതാരോ അയാൾ ഒരു ജയിൽ അടക്കുകയാണ്?
a) വിക്ടർ ഹ്യൂഗോ
b) പ്ലാറ്റോ
c) റെനേ ദെക്കാർത്തെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കലിംഗ യുദ്ധം

(Kerala PSC Q & A)?
a) ബി.സി 261
b) ബി.സി 321
c) ബി.സി 278
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ഡച്ചുകാരുടെ ആധിപത്യത്തിന് അന്ത്യം കുറിച്ച യുദ്ധം?
a) പ്ലാസി യുദ്ധം
b) കുളച്ചൽ യുദ്ധം
c) തറൈൻ യുദ്ധം
d) പാനിപ്പട്ട് യുദ്ധം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പേരിന് മുന്നിൽ മഹാത്മാ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ നവോത്ഥാന നായകൻ?
a) ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ
b) ശ്രീനാരായണ ഗുരു
c) അയ്യങ്കാളി
d) വൈകുണ്ഠസ്വാമി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവിതാംകൂറിൽ ദേവദാസി സമ്പ്രദായം നിർത്തലാക്കിയ ഭരണാധികാരി??
a) ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ
b) ശ്രീ വിശാഖം തിരുനാൾ
c) ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ
d) റാണി സേതുലക്ഷ്മിഭായി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ മനുഷ്യ അവകാശ കമ്മീഷൻ സ്ഥാപിതമായത്??
a) 1993 ഒക്ടോബർ 12
b) 1993 സെപ്റ്റംബർ, 28
c) 1991 ഒക്ടോബർ 11
d) 1992 ഓഗസ്റ്റ് 12
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവിതാംകൂർന്റെ ജീവരേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി??
a) പമ്പ
b) പെരിയാർ
c) ഭാരതപ്പുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടനയുടെ എത്രാമത്തെ പട്ടികയിൽ ആണ് ഭാഷ ഉൾപെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് :?
a) 10
b) 9
c) 11
d) 8
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സാന്റ ട്രിനിറ്റ മഡോണ എന്ന ചിത്രം വരച്ചത് ആര്?
a) സെന്നി ഡെ പെപ്പൊ
b) അബു അൽ ഖാസിം
c) സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The feminine form of master is ………….?
a) mrs
b) miss
c) she-master
d) mistress
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാരസൈറ്റിന്റെ സംവിധായകൻ?
a) കിം കി ഡുക്ക്
b) അറിയില്ല
c) ബോങ് ജൂൺ ഹോ
d) ക്രിസ്റ്റഫർ നോളൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ തപാൽ സംവിധാനം ആരംഭിച്ച ത്?
a) 1855 ഒക്ടോബർ 1
b) 1854 ഒക്ടോബർ ഒന്ന്
c) 1890 ഒൿടോബർ 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Angora wool is extracted from?
a) rabbit
b) sheep
c) fox
d) goat
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
One of the men _____ eached the top of the mountain?
a) has
b) are
c) were
d) have
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇനാമലിന്‍റെ ആരോഗ്യത്തിനാവശ്യമായ മൂലകം:?
a) സോഡിയം
b) ഫോസ്ഫറസ്
c) കാല്‍സ്യം
d) ഫ്ളൂറിന്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I know he is having/ a lot of books on/ how to improve english/NE?
a) D
b) B
c) C
d) A
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് സമ്പ്രദായം ആരംഭിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്?
a) ഫെഡറൽ ബാങ്ക്
b) ICICI
c) HDFC
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പേശികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗം ഏത്??
a) സെറിബ്രം
b) തലാമസ്
c) സെറിബെല്ലം
d) മെഡുല്ല ഒബ്ലാം ഗേറ്റ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Arun filed a ……… in the High Court.?
a) suited
b) suiting
c) suit
d) suite
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which team has won the Premier Badminton League (PBL) 2020??
a) Chennai Superstarz
b) Northeastern Warriors
c) Bengaluru Raptors
d) Mumbai Rockets
e) Hyderabad Hunters
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സഫലമീയാത്ര എന്ന കവിതയുടെ കർത്താവ്?
a) അക്കിത്തം
b) ഇടശ്ശേരി
c) എൻ എൻ കക്കാട്
d) സുഗതകുമാരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
7) ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ ദേശീയ ഇതിഹാസമാണ് ഷാനാമ?
a) ഇറാൻ
b) ഇറാക്ക്
c) അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ
d) കിർഗിസ്ഥാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പാസാക്കിയ വർഷം?
a) 2005
b) 2006
c) 2007
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള നക്ഷത്രം?
a) സൂര്യൻ
b) പ്രോക്സിമ സെഞ്ച്വറി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ മറൈൻ നാഷണൽ പാർക്ക് ഏതു സംസ്ഥാനത്താണ്? ]?
a) - ഒഡീഷ
b) - തമിഴ്നാട്
c) - മഹാരാഷ്ട്ര
d) - ഗുജറാത്ത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Call at:to visit a place::: call on::?
a) Demand
b) Call over
c) Visit a person
d) Cancel something
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്രിക്കറ്റ് പിച്ച് നീളം എത്ര യാഡ്?
a) 22
b) 24
c) 20
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
An article is wrongly used here, identity it?
a) A flower
b) The Ganges
c) A furniture
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ തേക്കിൻ തോട്ടം ആയ കനോലി പ്ലോട്ട് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്?
a) പറമ്പിക്കുളം
b) നിലമ്പൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എൻഎസ്എസിന്റെ ആദ്യ സെക്രട്ടറി?
a) ഡോക്ടർ പൽപ്പു
b) മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ
c) കെ കേളപ്പൻ
d) ആനന്ദതീർത്ഥൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The Araku Valley, a tourist resort, is located near which of these cities of South India?

[ssc cgl 2019]?
a) Visakhapatnam
b) Madurai
c) Mangalore
d) Kochi
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആകുന്ന ആദ്യ വനിതാ??
a) വിജയലക്ഷ്മി പണ്ഡിറ്റ്
b) അന്നാ ചാണ്ടി
c) ലീലാ സേഥ്
d) ഫാത്തിമ ബീവി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തട്ടകം എന്ന കൃതിയുടെ രചയിതാവ് ആര്?
a) തകഴി
b) കോവിലൻ
c) ആശാൻ
d) ബഷീർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബിഎസ്എന്എല് ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ്?
a) മുംബൈ
b) ന്യൂഡൽഹി
c) കൊൽക്കത്ത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പോക്സോ നിയമം കേരളത്തിൽ നിലവിൽ വന്ന വർഷം??
a) 2010
b) 2011
c) 2012
d) 2013
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ പരമ്പരാഗത വ്യവസായത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നൽകുന്നത്

?
a) കയർ
b) റബ്ബർ
c) കശുവണ്ടി
d) കുരുമുളക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
This is the place —– I was born.?
a) where
b) which
c) who
d) whom
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ ദിനം??
a) ഡിസംബര്‍ 7
b) ഒക്ടോബര്‍ 9
c) ഡിസംബര്‍ 4
d) ഓഗസ്റ്റ് 9
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A book or picture produced merely to bring in money. (a) Money-spinner (b) Pot-hook (c) Pot-boiler (d) Blue-bird?
a) d
b) b
c) a
d) c
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു ഹോഴ്സ് പവർ

(Subi)?
a) 647 വാട്ട്
b) 746 വാട്ട്
c) 764 വാട്ട്
d) 674 വാട്ട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തില്‍ ഉത്ഭവിച്ച കലാരൂപം ??
a) ഒഡീസി
b) മോഹിനിയാട്ടം
c) കുച്ചുപ്പുടി
d) ഭരതനാട്യം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു ബിൽ മണിബില്ലാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുനത് :?
a) കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രി
b) രാഷ്‌ട്രപതി
c) പ്രധാനമന്ത്രി
d) ലോകസഭ സ്പീക്കർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സൈബർ ക്രൈം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നിലവിൽ വന്ന നഗരം?
a) തിരുവനന്തപുരം
b) ഡൽഹി
c) ബാംഗ്ലൂർ
d) കൊച്ചി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയാണ് Common wealth സെമിത്തേരി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്??
a) പഞ്ചാബ്
b) നാഗാലാന്റ്
c) മണിപ്പൂർ
d) മേഘാലയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു നാമത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന മറ്റൊരു നാമപദത്തിനു പറയുന്ന പേര്?
a) തദ്ധിതം
b) ഭേദകം
c) കൃത്ത്
d) പ്രകാരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനം നടന്നത് ??
a) 1930
b) 1929
c) 1931
d) 1932
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. Hooch tragedy?
  a) വ്യാജമദ്യദുരന്തം
  b) ദയാനക ദുരന്തം
  c) ദുരന്തത്തുടർച്ച
  d) ആകസ്മിക ദുരന്തം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ മുദ്ര ലോൺ മേളകൾ വഴി നൽകുന്ന ലോണുകളിൽ പെടാത്തത്?
  a) മാതാ
  b) ശിശു
  c) തരുൺ
  d) കിഷോർ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Reena has a _ for painting?
  a) Fair
  b) Flair
  c) Fleir
  d) Flare
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ലക്ഷ്മിഭായി നാഷണൽ കോളേജ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്?
  a) കാര്യവട്ടം
  b) പൂണെ
  c) ഗ്വാളിയർ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇടമറുക്??
  a) അയ്യപ്പൻ പിള്ള
  b) ടി സി ജോസഫ്
  c) ഇ. വി കൃഷ്ണപിള്ള
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇന്ത്യയിലെ റംസാർ സൈറ്റുകളുടെ എണ്ണം?
  a) 27
  b) 17
  c) 47
  d) 37
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ‘How nice you are !’ is a/an __
  __ sentence?
  a) interogative
  b) imperative
  c) exclamatory
  d) assertive
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പി കെ നാരായണ പിള്ള യുടെ (സാഹിത്യ പഞ്ചാനൻ ) ആത്മ കഥ (Subi)?
  a) സ്മരണ മണ്ഡലം
  b) ഒളിവികാലത്തെ ഓർമ്മകൾ
  c) കഴിഞ്ഞ കാലം
  d) എന്നെ ഞാൻ കാണുമ്പോൾ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  മനുഷ്യശരീരത്തിലെ വാരിയെല്ലിലെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം?
  a) 30
  b) 22
  c) 24
  d) 2
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  “ A rolling stone gathers no moss “ സമാനമായ പഴഞ്ചൊല്ലേത് :?
  a) ഉരുളുന്ന കല്ലിൽ ചെളി പിടിക്കുമോ?
  b) ഉരുളുന്ന കല്ലിലും പായൽ പിടിക്കും
  c) ഉരുളുന്ന കല്ലിൽ പൊടി പറ്റുമോ?
  d) ഉരുളുന്ന കല്ലിൽ പായൽ പുരളുമോ?
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  in absentia?
  a) Confusions
  b) while not present
  c) In private
  d) add block
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ എന്റെ ജന്മനാടാണ് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്?
  a) യൂറിഗഗാറിൻ
  b) സുനിത വില്യംസ്
  c) കല്പന ചൗള
  d) രാകേഷ് ശർമ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  The doctor adviced him to go ……… several medical tests.

(Kerala PSC Q & A)?
a) By
b) On
c) Through
d) Of
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സോളാർ സിറ്റി എന്നറിയപെടുന്നത്??
a) ജയ്‌പൂർ
b) ഗുവാഹത്തി
c) അമൃത്‌സർ
d) ഡാർജിലിംഗ്
e) അറിയില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പഞ്ചമഹാതടാകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടാത്തത്?
a) സുപ്പീരിയർ
b) മിഷിഗൺ
c) കാസ്പിയൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രയോജക ക്രിയ ഏത്?
a) നടക്കുന്നു
b) പറക്കുന്നു
c) ഓടിക്കുന്നു
d) വീഴുന്നു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഞാനൊരു കുറ്റവാളിയല്ല രാജ്യസ്നേഹി യാണ്?
a) ഭഗത് സിംഗ്
b) നാനാ സാഹിബ്
c) സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രക്തത്തിലെ കാത്സ്യത്തിന്റെ അളവ് വർധിക്കുമ്പോൾ തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ?
a) തൈറോക്സിൻ
b) പാരാതോർമോണ്
c) കാൽസി ടോണിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വടക്കേ അമേരിക്കയെ ഗ്രീൻലാന്റിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുന്ന കടലിടുക്ക്??
a) ഡേവിഡ് കടലിടുക്ക്
b) ബെറിങ് കടലിടുക്ക്
c) പനാമ കടലിടുക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
They neglected the teacher’s ——–?
a) advise
b) advaise
c) advice
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Opposite of ‘Vulgar’

A) Bad B) Unnatural C) Educated D) Refined?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(5) The injured people were rushed to……….. hospital from the spot of the accident.?
a) an
b) the
c) an
d) no article
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തലച്ചോറിലെ ജലത്തിന്റെ അളവ്?
a) 75%
b) 85%
c) 30%
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം ഏത്??
a) ഇരുമ്പ്
b) ഓക്സിജൻ
c) ഹൈഡ്രജൻ
d) സിലിക്കൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വിരലിൽ പുരട്ടുന്ന നൈട്രജൻ സംയുക്തം?
a) നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ്
b) സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ലായനി
c) നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ്
d) ഇതൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും എത്ര തവണ ഒരു ദിവസം ലംബമായി വരും ?

(Excellence Academy)?
a) 22
b) 44
c) 88
d) 11
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രഞ്ജി ട്രോഫി ആരംഭിച്ച വർഷം??
a) 1934
b) 1936
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കയ്യൂർ സമരത്തെ ആസ്പദമാക്കി യിട്ടുള്ള ചിരസ്മരണ എന്ന നോവൽ രചിച്ചതാര്?
a) എസ് കെ പൊറ്റക്കാട്
b) അനിത ദേശായി
c) നിരഞ്ജന
d) അരുന്ധതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാറ്റ് എന്ന പദത്തിന്റെ പര്യായം അല്ലാത്തത്?
a) പവമാൻ
b) അനലൻ
c) അനിലൻ
d) പവനൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ധർമ്മരാജ എന്ന നിരൂപണ ഗ്രന്ഥം എഴുതിയതാര്??
a) ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്
b) തോപ്പിൽ ഭാസി
c) സി വി രാമൻപിള്ള
d) സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
10 പേർ 18 ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കുന്ന ജോലി 9 പേർ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും??
a) 22
b) 20
c) 17
d) 19
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ടാഗോറിന് ആദരവ് അർപ്പിച്ചു കൊണ്ട് കുമാരനാശാൻ രചിച്ച കൃതി??
a) ചരമഗീതം
b) സമാധി സപ്തകം
c) ദിവ്യ കോകിലം
d) നവമജ്ഞരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
It is high time :

(Excellence Academy)?
a) You are getting married
b) You got married
c) You get married
d) You get marry
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I hope you will excuse ……….. early?
a) My leaving
b) me leaving
c) My leave
d) me leave
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഐഎസ്ആർഒയുടെ ചെയർമാനായ ആദ്യ മലയാളി?
a) K. രാധാകൃഷ്ണൻ
b) സതീഷ് ധവാൻ
c) എം ജി കെ മേനോൻ
d) Dr. ജി മാധവൻ നായർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ഞാൻ’ എന്ന ആത്മകഥയുടെ രചയിതാവ്??
a) തിക്കോടിയൻ
b) സി. കേശവൻ
c) തോപ്പിൽ ഭാസി
d) എൻ. എൻ. പിള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി?
a) യാങ്റ്റസി
b) ഹോയങ് ഹോ
c) നൈൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓരോ കാഴ്ചകൾ കാണുന്നതിനിടെ അവർ പരസ്പരം നോക്കിച്ചിരിച്ചു. ഈ വാക്യത്തിലെ തെറ്റായ പ്രയോഗം ഏത്?
a) നോക്കിച്ചിരിച്ചു
b) കാണുന്നതിനിടെ
c) ഓരോ കാഴ്ചകൾ
d) അവർ പരസ്പരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1865- ജന്മി കൂടിയാൻ വിളംബരം നടത്തിയ തിരുവതാംകൂർ രാജാവ്??
a) ആയില്യം തിരുന്നാൾ
b) സ്വാതി തിരുന്നാൾ
c) ചിത്തിര തിരുന്നാൾ
d) ഉത്രം തിരുന്നാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പല്ലിൽ കാണുന്ന നിർജ്ജീവമായ ഒരു ഭാഗം ഏത്

?
a) സിമന്റം
b) പൾപ്പ്
c) ഇനാമൽ
d) ഡെന്റൈൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ Video KYC സംവിധാനം ആരംഭിച്ച ബാങ്ക്

(Excellence Academy)?
a) കൊട്ടക്ക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്ക്
b) ഫെഡറൽ ബാങ്ക്
c) HDFC ബാങ്ക്
d) ആക്സിസ് ബാങ്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുമാരനാശാൻറെ അവസാന കൃതി?
a) വീണപൂവ്
b) കരുണ
c) ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി
d) ലീല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പോവർട്ടി ആന്റ് ബ്രട്ടീഷ് റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർത്താവ് ??
a) ഡേ: രാജേന്ദ്രപ്രസിദ്
b) ദാദാഭായ് നവറോജി
c) രമേശ് ചന്ദ്രദത്ത്
d) wc ബാനർജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
30000 രൂപയ്ക്ക് 2 വർഷത്തെ സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം 675 രൂപ ആയാൽ പലിശ നിരക്ക് എത്ര?
a) 12%
b) 15%
c) 18%
d) 19%
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ ഭൂഖണ്ഡം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) യൂറോപ്പ്
b) അന്റാർട്ടിക്ക
c) അമേരിക്ക
d) ആഫ്രിക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The cost of all these articles _____ risen.?
a) Was
b) Is
c) Were
d) Has
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളുടെ കാലാവധി

?
a) 5 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 62 വയസ്
b) 6 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 58 വയസ്സ്
c) 5 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 65 വയസ്സ്
d) 6 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 65 വയസ്സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൗരയൂഥത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങളുടെ എണ്ണം

(Excellence Academy)?
a) 8
b) 7
c) 9
d) 6
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും മൂലധനത്തിനും നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാതെ കടന്നുവരാൻ ഇറക്കുമതി നിയമങ്ങളും നികുതികളും ഉദാരമാക്കുന്ന നയം?
a) സോഷ്യലിസം
b) ഉദാരവൽക്കരണം
c) സ്വകാര്യവൽക്കരണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ഏത് പ്രദേശത്ത്‌ നിന്നുള്ള വെറ്റിലേക്കാണ് ഭൗമസൂചിക പദവി ലഭിച്ചത്??
a) തിരൂർ
b) കുമ്പള
c) മാട്ടൂൽ
d) ബാലരാമപുരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് അറിയപ്പെടുന്നത്?
a) ഉപഭോഗം
b) ഇവയൊന്നുമല്ല
c) ഉപയോഗം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹൈദരാബാദിനെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ലയിപ്പിച്ച വർഷം?
a) 1949
b) 1948
c) 1950
d) 1947
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Intercontinental ballistic missile of india?
a) Prithvi
b) Akash
c) Surya
d) Asthra
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“ചിന്നസ്വാമി” എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ്??
a) കുമാരനാശാൻ
b) വൈലോപ്പിള്ളി
c) ഉള്ളൂർ
d) ഇരയിമ്മൻ തമ്പി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിവേകവർദ്ധിനി മാസിക ആരംഭിച്ചതാര്??
a) ജ്യോതിറാവു ഫുലെ
b) ആത്മാറാം പാണ്ഡുരംഗ്
c) വീരേശലിംഗം പന്തലു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഹൈക്കോടതി നിലവിൽ വന്നത്?
a) 1861
b) 1855
c) 1862
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക് സ്ഥാപിച്ചത്?
a) ഭഗത് സിംഗ്
b) ബി ആർ അംബേദ്കർ
c) സി ആർ ദാസ്‌
d) സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
22.(a)The value of the dollar(b)declines as the rate(c)of inflation raises(d)no error?
a) B
b) A
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I……… him seven years ago?
a) Met
b) Have met
c) Had met
d) Have been met
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
SNDT Women’s University, the first women university was established at which of the following places??
a) Mumbai
b) Pune
c) Thane
d) Nasik
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ നേരിയ കറന്റിന്റെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഉപകരണമാണ്

?
a) ഓം മീറ്റർ
b) അമ്മീറ്റർ
c) ഗാൽവനോ മീറ്റർ
d) ഇവയൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറിന് അർജ്ജുന അവാർഡ് ലഭിച്ച വർഷം??
a) 2008
b) 1994
c) 1999
d) 1997
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The bomb —- near the busy vegetable market

A) put out B) went off C) put across D) got away?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. ഇന്ത്യയുടെ ഡെൻമാർക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്??
  a) പഞ്ചാബ്
  b) ബീഹാർ
  c) ഹരിയാന
  d) അരുണാചൽ പ്രദേശ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Synonym: Draconian?
  a) kind, merciful, sympathetic
  b) brutal ,cruel, rough,oppressive, severe, drasrtic
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പി കെ പ്രകാശ് സംവിധാനം ചെയ്ത 2006 പുറത്തുവന്ന ഏതു ചിത്രമാണ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ സിനിമ

(Subi)?
a) മൂന്നാമതൊരാൾ
b) ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥ
c) മണിച്ചിത്രത്താഴ്
d) മുന്നേറ്റം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മികച്ച സാഹിത്യകൃതിക്കുള്ള “ഓടക്കുഴൽ പുരസ്കാരം’ഏർപ്പെടുത്തിയത്.?
a) - ഗുരുവായൂരപ്പൻ ട്രസ്റ്റ്‌
b) - കേരള സാംസ്കാരിക വകുപ്പ്
c) - കേരള സാഹിത്യ അക്കാഡമി
d) - മഹാകവി ജി സ്മാരക സമിതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിഷാദത്തിന് കഥാകാരി?
a) സുഗതകുമാരി
b) കമലാ സുരയ്യ
c) ബാലാമണിയമ്മ
d) രാജലക്ഷ്മി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
World Earth Day is celebrated on?
a) 07 March
b) I don’t know
c) 22 March
d) 07 April
e) 22 April
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആസ്യരന്ധ്രം എന്നാൽ?
a) ഇലകളിലെ ചെറിയ സുഷിരം
b) വേരിലെ സുഷിരം
c) തണ്ടിലെ സുഷിരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ പർവ്വത റെയിൽവേകൾ ഏതൊക്കെ

(Kerala PSC Q & A)?
a) തമിഴ്നാട്,പശ്ചിമബംഗാൾ, മേഘാലയ
b) തമിഴ്നാട് ,ഹിമാചൽ പ്രദേശ് പശ്ചിമബംഗാൾ
c) തമിഴ്നാട് ,പശ്ചിമ ബംഗാൾ, സിക്കിം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാർ രാജി സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ആർക്കാണ്?
a) ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്
b) രാഷ്ട്രപതി
c) സുപ്രീംകോടതി രജിസ്ട്രാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“ ഉഷ്ണ രാശി :കാരപ്പുറത്തിന്റെ. ഇതിഹാസം” എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയതാര്??
a) കെ വി മോഹൻകുമാർ
b) കെ ആർ മീര
c) സുഗതകുമാരി
d) വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതിരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുങ്കുമത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വർണ്ണ വസ്തു??
a) ബിലിറൂബിൻ
b) ബിക്‌സിൻ
c) കരോട്ടിൻ
d) പാവ്ലിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സോയിൽ മ്യൂസിയം?
a) കഴക്കൂട്ടം
b) പാറാട്ട് കോണം
c) കാട്ടാക്കട
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Succes often depends on your ability_____ yourself to changing circumstances.

?
a) adept
b) adopt
c) adapt
d) adequate
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ കൽക്കരി നിക്ഷേപത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം??
a) മധ്യപ്രദേശ്
b) ജാർഖണ്ഡ്
c) ഒറീസ്സ
d) ഛത്തീസ്‌ഗഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Ujani Dam in the state of Maharashtra is situated across which river? A) Mula River B) Maval River C) Purna River D) Bhima River E) Koyna River?
a) A
b) C
c) D
d) B
e) E
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപറേഷൻ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്??
a) പീച്ചി
b) കോട്ടയം
c) വഴുതക്കാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊച്ചി ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം നടന്നത്?
a) 1936
b) 1946
c) 1948
d) 1947
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള ടൂറിസം വകുപ്പ് കരകൗശല ഗ്രാമമായി പ്രഖ്യാപിച്ച സ്ഥലം?
a) ഇരിങ്ങൽ
b) ബേപ്പൂർ
c) ഇരിങ്ങാലക്കുട
d) കോളാവി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും 1966 ജനുവരി 10ന് ഒപ്പുവെച്ച കരാര്‍ ??
a) റിയോ കരാര്‍
b) താഷ്കന്‍റ് കരാര്‍
c) ജനീവ കരാര്‍
d) സിംല കരാര്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോമൺവെൽത്ത് രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരുടെ രണ്ടു വർഷത്തിലൊരിക്കൽ നടക്കുന്ന ഉച്ചകോടി ഏത്??
a) സാർക്ക്
b) ആസിയാൻ
c) ചോഗം
d) ഒപ്പക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
IMPROMPTU

(1) prompt (2) forced (3) premeditated (4) inordinate?
a) 2
b) 1
c) 4
d) 3
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഉത്പന്നങ്ങൾ നിരോധിച്ചത് എന്ന്??
a) 2019 നവംബർ 1
b) 2020 നവംബർ 1
c) 2019 ജനുവരി 1
d) 2020 ജനുവരി 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലവണാംശമുള്ള ഇന്ത്യൻ തടാകം ഏതാണ്

(Kerala PSC Q & A)?
a) സാംഭർ
b) കൊല്ലേരു
c) ചിൽക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The historical ‘Treaty of Mavelikkara’ was signed between Dutch and Travancore in which year??
a) 1750
b) 1751
c) 1752
d) 1753
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019ലെ മലയാള വിഭാഗം കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിയ മധുസൂദനൻ നായരുടെ കൃതി?
a) എന്റെ രക്ഷകൻ
b) സന്താനഗോപാലം
c) അച്ഛൻ പിറന്ന വീട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മിന്നൽ സമയത്ത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകം??
a) സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ്
b) നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ്
c) ഓസോൺ
d) അമോണിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സോപ്പ് നിര്‍മ്മാണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഡിയം സംയുക്തം ??
a) സോഡിയം ബൈ കാര്‍ബണേറ്റ്
b) സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്
c) സോഡിയം ഓക്സൈഡ്
d) സോഡിയം നൈട്രേറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
9) ലോപസന്ധി അല്ലാത്തത് ഏത്?
a) A) താളമേളം
b) B) അകനാനൂറ്
c) C) ഉറക്കറ
d) D) തിരയുള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അസ്ഥികളിലെ ജലത്തിന്റെ അളവ്?
a) 25%
b) 35%
c) 50%
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക കപ്പലോട്ട ദിനം & മനസ്സാക്ഷി ദിനം?
a) Apr 5
b) Jan 15
c) Mar 5
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചൈനയുടെ ദേശീയ കായിക വിനോദം?
a) ബാഡ്മിൻറൺ
b) അമ്പെയ്ത്ത്
c) ടേബിൾ ടെന്നീസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ തരിശ് രഹിത നിയോജക മണ്ഡലമാകുന്നത്?

(Kerala PSC Q & A)?
a) തൊടുപുഴ
b) ആറ്റിങ്ങൽ
c) പാറശ്ശാല
d) ചേർത്തല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ രക്ഷകൻ, പഞ്ചാബിന്റെ രക്ഷകൻ എന്നറിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന വൈസ്രോയി

?
a) എൽജിൻ പ്രഭു
b) മേയോ പ്രഭു
c) റിപ്പൺ പ്രഭു
d) ജോൺ ലോറൻസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാലിക വാതത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണം?
a) സ്ഥിരവാതങ്ങൾ
b) പശ്ചിമ വാതങ്ങൾ
c) ധ്രുവീയവാതങ്ങൾ
d) മൺസൂൺ കാറ്റുകൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
the infrastructure development project with the aim of promoting port-led development in India has been named?
a) Bharatmala
b) Sagarmala
c) Sagarmata
d) Sagarnaman
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2013 ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വച്ച് നടന്ന ഐസിസി ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി നേടിയ ടീം

?
a) ഇന്ത്യ
b) വെസ്റ്റ്ഇൻഡീസ്
c) ഇംഗ്ലണ്ട്
d) ശ്രീലങ്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Sir C V Raman was an ………… scientist?
a) mature
b) immense
c) eminent
d) imminent
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുഗൾ ഭരണകർത്താക്കൾ നിർമ്മിച്ച ‘ഷാലിമാർ പൂന്തോട്ടം’ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതവിടെ??
a) ലാഹോർ
b) ഡൽഹി
c) ഫത്തേപ്പൂർ സിക്രി
d) ആഗ്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫോൾകെ റ്റിംഗ് ഏത് രാജ്യത്തെ പാർലമെന്റ് ആണ്?
a) നോർവേ
b) സ്വീഡൻ
c) ഡെന്മാർക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാൽസ്യം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സുഗന്ധവ്യഞ്ജനം?
a) ജീരകം
b) ഉലുവ
c) കശകശ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവിതാംകൂർ ഹൈക്കോടതി നിലവിൽ വന്നത്??
a) 1887
b) 1889
c) 1868
d) 1862
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചോക്കുകൊണ്ട് ബോർഡിൽ എഴുതുമ്പോൾ ചോക്ക് ബോർഡിൽ പറ്റിപിടിചിരിക്കാൻ കാരണമായ ബലം??
a) അഡ്ഹീഷൻ
b) ഘർഷണം
c) കോഹിഷൻ
d) പ്രതലബലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘Carpe diem’ means:?
a) Hated thing
b) Enjoy the present day
c) In a body
d) Best day
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Some of it is good, ??
a) Did it
b) Isn’t it
c) Some it
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘By this time tomorrow’ I
___ the job?
a) Will finish
b) Shall finish
c) Will have finished
d) Will be finishing
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
World wide Fund For Nature (WWF)?
a) Rome, Italy
b) California, US
c) Switzerland
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചങ്ങനാശ്ശേരി അടിമച്ചന്ത സ്ഥാപിച്ച ദിവാൻ

?
a) കേണൽ മൺറോ
b) രാജാ കേശവദാസ്
c) അയ്യപ്പൻ മാർത്താണ്ഡ പിള്ള
d) വേലുത്തമ്പി ദളവ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഈജിപ്റ്റിനെ നൈലിന്റെ ദാനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര് ??
a) - ടോളമി
b) - ഹെറോഡോട്ടസ്
c) - മെഗല്ലൻ
d) - ഇറാത്തോസ്തനീസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശ് അതിർത്തി കരാർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഭേദഗതി

?
a) 111
b) 101
c) 100
d) 99
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അദ്നാൻ അൽബുർഷി ഏത് രാജ്യത്തെ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രി ആണ്

?
a) കുവൈത്ത്
b) ഇറാഖ്
c) മലേഷ്യ
d) ഇറാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“ നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമായി ഇടപെടാതിരിക്കുന്നതിന്റെ പരിണിത ഫലം നിങ്ങളെക്കാൾ മോശമായവർ നിങ്ങളെ ഭരിക്കുമെന്നതാണ്”?
a) പ്ലേറ്റോ
b) വോൾട്ടയർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹൃദയത്തിന്റെ ഇടത്തെ ഓറീകിളിലേക്ക് രക്തം എത്തിക്കുന്നത്?
a) കൊറോണറി ധമനികൾ
b) ശ്വാസകോശ സിര
c) അയാർട്ട / മഹാധമനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന വർഷം?
a) 1952
b) 1950
c) 1951
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭർത്താവ് എന്ന അർത്ഥമില്ലാത്ത പദം (Subi)?
a) നായകൻ
b) രമണൻ
c) ധവൻ
d) അന്തണൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഷെർ മണ്ഡൽ എന്ന ലൈബ്രറി നിർമ്മിച്ച മുഗൾ ഭരണാധികാരി?
a) ഹുമയൂൺ
b) ഔറംഗസേബ്
c) ബാബർ
d) അക്ബർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കരക്കാറ്റിനും കടൽക്കാറ്റിനും കാരണം??
a) സംവഹനം
b) വികിരണം
c) ചാലനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിതാ പോസ്റ്റോഫീസ് ആരംഭിച്ച നഗരം??
a) ഡൽഹി
b) കൊൽക്കത്ത
c) മാൾഡ
d) ചെന്നൈ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലഹരിവസ്തുക്കൾ സ്കൂൾ പരിസരത്തേക്ക് കടക്കാതിരിക്കാൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി??
a) റെഡ് ലൈൻ
b) വൈറ്റ് ലൈൻ
c) യെല്ലോ ലൈൻ
d) അറിയില്ല
e) ഗ്രീൻ ലൈൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജ്ഞാനപ്പാന ആരുടെ കൃതിയാണ്?
a) പൂന്താനം നമ്പൂതിരി
b) കുമാരനാശാൻ
c) എഴുത്തച്ഛൻ
d) എ ആർ രാജരാജവർമ്മ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പർവ്വതം?
a) കാഞ്ചൻ ജംഗ
b) എവറസ്റ്റ്
c) നംഗ പർവ്വതം
d) മൗണ്ട് K2
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യ മന്ത്രിസഭയിൽ ആരായിരുന്നു വ്യവസായ മന്ത്രി?
a) കെ പി ഗോപാലൻ
b) വി ആർ കൃഷ്ണയ്യർ
c) എ ആർ മേനോൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇലകൾക്ക് മഞ്ഞ നിറം നൽകുന്നത്?
a) സാന്തോഫിൽ
b) കരോട്ടിൻ
c) അന്തോസയാനിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിൽ സഹകരിച്ച രാജ്യം?
a) കാനഡ
b) ഫ്രാൻസ്
c) സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്
d) നോർവേ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ആദ്യമായി രംഗത്ത് വന്ന നവോത്ഥാന നായകൻ?
a) കെ പി കേശവമേനോൻ
b) മക്തി തങ്ങൾ
c) പി കെ കൃഷ്ണപിള്ള
d) മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ സാഹിബ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലയാളത്തിലെ ഏക വചന പ്രത്യയം ഏത് ??
a) അര്‍
b) മാര്‍
c) കള്‍
d) ഇവയൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേന്ദ്ര സർക്കാർ രൂപം നൽകിയ പുതിയ വകുപ്പ് ഏത്?
a) ജലഗതാഗത വകുപ്പ്
b) കർഷകത്തൊഴിലാളി വകുപ്പ്
c) മത്സ്യബന്ധന വകുപ്പ്
d) ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വകുപ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വയലാർ സ്റ്റാലിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ
b) സികെ കുമാരപ്പണിക്കർ
c) കെ ഇ മത്തായി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🐝. you should abstain____ violence ??
a) At
b) Form
c) Of
d) For
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സാരഗ്രാഹി എന്ന പ്രസിദ്ധികരണം ആരംഭിച്ച സാമുദ്യ പരിഷ്കർത്താവ്?
a) ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി
b) പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ
c) ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ
d) സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്ത്രീയുടെ ജനിതക ക്രോമസോം ഘടന?
a) 44+XY
b) 23+XX
c) 44+XX
d) 42+XX
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who was the American leader who led a nonviolent movement to obtain full civil rights for American Negroes??
a) Abraham Lincoln
b) George Washington
c) Martin Luther King-Junior
d) John F. Kennedy
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ATM കൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം?
a) കർണാടക
b) തമിഴ്നാട്
c) മഹാരാഷ്ട്ര
d) കേരളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വരിക വരിക സഹജരെ സഹന സമര സമയമായ് എന്ന വരികൾ രചിച്ചത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) വള്ളത്തോൾ
b) അംശി നാരായണപിള്ള
c) ബോധേശ്വരൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാമൻ റിസേർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ്??
a) ബംഗലൂരു
b) ഹൈദരാബാദ്
c) ചെന്നൈ
d) കോയമ്പത്തൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണം

?
a) ബ്രിട്ടീഷുകാർ വയനാട് പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്
b) കുരുമുളകിന്റെ വ്യാപാര കുത്തക ബ്രിട്ടീഷുകാർ സ്വന്തമാക്കി
c) ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ തെറ്റായ നികുതി പരിഷ്കാരങ്ങൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നതാര്

?
a) ശ്രീനാരായണഗുരു
b) മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ
c) ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ
d) പണ്ഡിറ്റ് കെ പി കറുപ്പൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നിട്ടും മന്ത്രിസഭ നിലവിൽ വരാത്ത വർഷം? [PSC RANK MASTERS]?
  a) 1965
  b) 1969
  c) 1974
  d) 1979
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ആന്ധ്രാപ്രദേശിനെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രി?
  a) ടി പ്രകാശം
  b) കാസു ബ്രഹ്മാനന്ദ റെഡ്ഡി
  c) നീലം സഞ്ജീവ റെഡ്ഡി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  നവാബ് മാരുടെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
  a) കാൺപൂർ
  b) ലക്നൗ
  c) ഉദയപൂർ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  മനുഷ്യശരീരത്തിൽ രക്തം അരിച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന അവയവം ??
  a) ശാസകോശം
  b) വൃക്ക
  c) കരൾ
  d) പ്ലീഹ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  A_____of cattle is passing through the forest?
  a) Group
  b) Team
  c) Herd
  d) Fleet
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ കാർബൺ അടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത പദാർത്ഥം?
  a) വജ്രം
  b) പാചകവാതകം
  c) ഗ്ലാസ്
  d) പ്ലാസ്റ്റിക്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കിലോയ്ക്ക് 15 രൂപയായിരുന്ന പഞ്ചസാരയ്ക്ക് 45 രൂപ ആയാൽ വിലക്കയറ്റം എത്ര ശതമാനം??
  a) 200%
  b) 15%
  c) 30%
  d) 100%
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  The Sikh Guru who fought the Mughal was?
  a) Guru Nanak
  b) Guru Arjun Dev
  c) Guru Gobind Singh
  d) Guru Tegh Bahadur
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ആക്ട് നിലവിൽ വന്നവർഷം?
  a) 1948
  b) 1940
  c) 1933
  d) 1930
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ലക്ഷദ്വീപിലെ ഏറ്റവും തെക്കായി സ്ഥിതി ചെയുന്ന ദ്വീപ് :?
  a) ആന്ത്രോത്ത്‌
  b) ബിത്ര
  c) കവരത്തി
  d) മിനിക്കോയ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇന്ത്യയുടെ സഹായത്താൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചുക്ക ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏത് രാജ്യത്താണ്?
  a) ഭൂട്ടാൻ
  b) മ്യാൻമാർ
  c) നേപ്പാൾ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  താഴെ പറയുന്നവയിൽ തെർമോസൈറ്റിങ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഏത്??
  a) PMMA
  b) പോളിത്തീൻ
  c) PVC
  d) ബേക്കലൈറ്റ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഹൈവേ പ്രോജക്റ്റുകൾ ആയ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് കോറിഡോർ, നോർത്ത് സൗത്ത് കോറിഡോർ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് എവിടെവച്ചാണ്?
  a) മീററ്റ്
  b) ഫൈസാബാദ്
  c) ജാൻസി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ജൈവഘടികാരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥി ??
  a) പീനിയൽ ഗ്രന്ഥി
  b) തൈമസ് ഗ്രന്ഥി
  c) പിയൂഷ ഗ്രന്ഥി
  d) തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  നാളികേര വികസന ബോർഡിന്റെ ആസ്ഥാനം

?
a) കൊച്ചി
b) ആലപ്പുഴ
c) തിരുവനന്തപുരം
d) കോട്ടയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രോഗപ്രതിരോധശേഷി നൽകുന്ന രക്തത്തിലെ പ്രധാന ഘടകം?
a) ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ
b) പ്ലേറ്റ് ലെറ്റുകൾ
c) ശ്വേതരക്താണുക്കൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചുവന്നുള്ളിയുടെ തൊലി നീക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ണിന് നീറ്റൽ ഉണ്ടാകാൻ കാരണമായ വസ്തു?
a) കാൽസ്യം
b) ഹീലിയം
c) ഫോസ്ഫറസ്
d) സോഡിയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“മഹാത്മാഗാന്ധിയും ബീഹാറും” എന്ന കൃതി ആരുടേതാണ്??
a) ഡോ. ബി ആർ അംബേദ്കർ
b) ഡോ. രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ്
c) ഡോ. രാധാകൃഷ്ണൻ
d) ഇവരാരുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2015 ൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ നൂറാം ഭേദഗതി എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് പ്രതിപാദിപ്പിക്കുന്നത്??
a) മുന്നോക്ക വിഭാഗത്തിലെ പിന്നോക്കക്കാർക്കുള്ള സംവരണം
b) ചരക്ക് സേവന നികുതി
c) ദേശീയ ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷൻ നിയമനം
d) ഇന്ത്യ - ബംഗ്ലാദേശ് അതിർത്തി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്തൽ “എന്ന കൃതി എഴുതിയ മഹാൻ ആര് ??
a) സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ്
b) ബാലഗംഗാധര തിലക്
c) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡൽഹിക്ക് ഡൽഹിക്ക് ദേശീയ തലസ്ഥാന നഗരം എന്ന പദവി കൊടുക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ?
a) 239A
b) 237A
c) 239AA
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു നിശ്ചിത പാതയിലൂടെ ന്യൂക്ലിയസിനെ ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കുന്ന കണം

?
a) പ്രോട്ടോൺ
b) ന്യൂട്രോൺ
c) ഇലക്ട്രോൺ
d) പോസിട്രോൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന പന്നിമൂക്കൻ തവളയുടെ പ്രധാന കേന്ദ്രമായ കേരളത്തിലെ പതിനെട്ടാമത് വന്യജീവി സങ്കേതം?
a) കരിമ്പുഴ
b) നെയ്യാർ
c) പെരിയാർ
d) പറമ്പിക്കുളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വീരപ്പനെ പിടികൂടാനായി പ്രത്യേക ദൗത്യ സേന നടത്തിയ നീക്കം??
a) ഓപ്പറേഷൻ ഗംഭീർ
b) ഓപ്പറേഷൻ കൊക്കൂൺ
c) ഓപ്പറേഷൻ സുക്കൂൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
__I have your pen to sign this paper?
a) May
b) Will
c) Could
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോട്ടറി ആദ്യമായി ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം??
a) കേരളം
b) നാഗാലാൻഡ്
c) കർണ്ണാടക
d) സിക്കിം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെറ്റായ statement കണ്ടെത്തുക??
a) ഭൗതിക മാറ്റങ്ങളിൽ പുതിയ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നു
b) രാസമാറ്റങ്ങൾ ഇൽ പുതിയ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നു
c) രാസമാറ്റങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ഊർജമാറ്റമുണ്ടാകുന്നു
d) രാസമാറ്റങ്ങൾ സ്ഥിരമാറ്റങ്ങളാണ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇടുക്കി ജല വൈദ്യുത പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പ്രധാനമന്ത്രി?
a) മൊറാർജി ദേശായി
b) ഇന്ദിരാഗാന്ധി
c) രാജീവ് ഗാന്ധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I …………. my favourite book:?
a) reread
b) overread
c) antiread
d) preread
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC)?
a) Jakarta, Indonesia
b) London, UK
c) Kathmandu, Nepal
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who among the following were the first to come to India to establish trade relationships??
a) Portuguese
b) Dutch
c) French
d) British
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബ്ലാക്ക് വിപ്ലവം?
a) തുകൽ
b) എണ്ണക്കുരുക്കൾ ഉൽപ്പാദനം
c) പെട്രോളിയം ഉത്പാദനം
d) മാംസം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യ കയർ ഗ്രാമം?
a) ഹരിപ്പാട്
b) പന്മന
c) വയലാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജനാധിപത്യം ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിരിക്കണം??
a) എബ്രഹാം ലിങ്കൺ
b) നെഹ്റു
c) അമർത്യാസെൻ
d) ഗാന്ധിജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാളികൾ പോലെ കാണപ്പെടുന്ന മേഘങ്ങൾ?
a) സ്ട്രാറ്റസ് മേഘങ്ങൾ
b) ക്യുമുലസ് മേഘങ്ങൾ
c) സിറസ് മേഘങ്ങൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡോ. ഭൂപൻ ഹസാരിക ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം എവിടെയാണ്??
a) അഹമ്മദാബാദ്
b) ഗുവാഹത്തി
c) ജയ്പൂർ
d) ഉത്തർപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക തണ്ണീർത്തട ദിനം?
a) ഫെബ്രുവരി 2
b) ഫെബ്രുവരി 4
c) ഫെബ്രുവരി 6
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തരിസാപ്പള്ളി പട്ടയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ നേതാവ്?
a) കേണൽ മൺറോ
b) മാർ സപീർ ഈശോ
c) കേണൽ മെക്കാളെ
d) വാസ്കോഡഗാമ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാഫ് കോളേജ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്?
a) ഉത്തർപ്രദേശ്
b) പശ്ചിമബംഗാൾ
c) മഹാരാഷ്ട്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയ ശേഷം ഉപരാഷ്ട്രപതി ആയ വ്യക്തി?
a) ജസ്റ്റിസ് ബാലകൃഷ്ണൻ
b) ഹാമിദ് അൻസാരി
c) മുഹമ്മദ് ഹിദായത്തുള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടു കണ്ണുകളാണ് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടതാര്?
a) സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ
b) കേണൽ ഓൾ കോട്ട
c) വീരേശലിംഗം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
No sooner
__his mother left happy?
a) Did he return home than
b) Had he return home than
c) He had return home than
d) Did he returned home than
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സയന്സ് സിറ്റി?
a) പെരുന്ന
b) കുറവിലങ്ങാട്
c) ഉഴവൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
When the barometer reading dips suddenly it is an indication of?
a) Hot weather
b) Calm weather
c) Storm
d) Dry weather
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
BREADTH

(1) shortness (2) narrowness (3) lightness (4) thickness?
a) 4
b) 3
c) 1
d) 2
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I ……. eating meat?
a) Gave up
b) Gave on
c) Gave in
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രകാശത്തിന്റെ തരംഗ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത്?(Talent Academy)?
a) ക്രിസ്റ്റ്യന്‍ ഹൈജന്‍സ്
b) ജെയിംസ് ക്ലാര്‍ക്ക് മാക്സ്വെല്‍
c) ഹെന്‍റിച്ച് ഹെട്സ്
d) തോമസ് യങ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്ക് പ്രതിദ്ധീകരിച്ചത്?
a) 1678
b) 1687
c) 1697
d) 1679
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ഭാരതമാതാ’ എന്ന സങ്കല്പം ആദ്യമായി പൊതു വേദികളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിന് കാരണമായ നാടകത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയവർ?
a) ശിശിർ കുമാർ ഘോഷ്,സത്യേന്ദ്ര നാഥ് ടാഗോർ
b) ശിശിർ കുമാർ ഘോഷ്, മോത്തിലാൽ ഘോഷ്
c) ശിശിർ കുമാർ ഘോഷ്, ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Q. 237 The annulment of Partition of Bengal was done by __? 

बंगालचे विभाजन कोणी रद्द केले??
a) Lord Curzon 
b) Lord Hardinge 
c) Lord Chelmsford
d) Lord Minto 
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡൽഹി സിംഹാസനത്തിൽ ഭരണത്തിലേറിയ ആദ്യത്തെ സുൽത്താൻ വംശം ഏതായിരുന്നു?
a) മാംലുക്ക് വംശം
b) തുഗ്ലക്കുമാർ
c) ലോധി വംശം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജൂതക്കുന്ന് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു??
a) മട്ടാഞ്ചേരി
b) ചാവക്കാട്
c) മാടായി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ നിയമ ദിനം :?
a) ഓഗസ്റ്റ് 28
b) നവംബർ 26
c) ജൂലൈ 28
d) ജനുവരി 26
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഐസ് ഹോക്കി ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ ദേശീയ കളിയാണ്??
a) സ്പെയിൻ
b) ബംഗ്ലാദേശ്
c) കാനഡ
d) ജപ്പാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിൽ സോഷ്യലിസം എന്ന ആശയം വ്യാപിക്കാൻ കാരണമായ വിപ്ലവം??
a) അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം
b) റഷ്യൻ വിപ്ലവം
c) ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം
d) ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1 cm ആരമുള്ള കട്ടിയായ ഒരു ഗോളം ഉരുക്കി 1/2 cm ആരമുള്ള ചെറിയ ഗോളങ്ങൾ ആക്കിയാൽ എത്ര ഗോളങ്ങൾ കിട്ടും?
a) 2
b) 16
c) 8
d) 4
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രണ്ടാം ഘട്ട ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരണത്തിൽ എത്ര ബാങ്കുകൾ ആണ് ദേശസാൽക്കരിച്ചത്?
a) 20
b) 6
c) 8
d) 14
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഈച്ചയുടെ പര്യായം അല്ലാത്തത് ഏത് (Subi)?
a) വർവ്വണ
b) നീല
c) പത്രി
d) മക്ഷിക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിൽ സഹകരിച്ച രാജ്യം?
a) കാനഡ
b) സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്
c) ഫ്രാൻസ്
d) നോർവേ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ സൈബർ സ്റ്റേറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്

?
a) ആന്ധ്ര പ്രദേശ്
b) മഹാരാഷ്ട്ര
c) പശ്ചിമബംഗാൾ
d) കേരളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘’ മംഗല സൂത്രത്തില്‍ കെട്ടിയിടാന്‍ അംഗനമാര്‍ അടിമയല്ല ‘’ എന്ന മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയത് ??
a) ആര്യാ പള്ളം
b) പാര്‍വ്വതി നെന്മേനിമംഗലം
c) അക്കാമ്മ ചെറിയാന്‍
d) A.V കുട്ടിമാളു അമ്മ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which one of the following remains constant while throwing a ball upward??
a) Displacement
b) Kinectic energy
c) Acceleration
d) Velocity
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Spelling?
a) Changeble
b) Changeable
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാവപ്പെട്ടവന്റെ തടി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്??
a) മാവ്
b) തെങ്ങ്
c) പ്ലാവ്
d) മുള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹാറൂൺ അൽ റഷീദ് ഏത് വംശത്തിലെ പ്രശസ്തനായ ഭരണാധികാരി ആണ്?
a) ഉമവിയ്യ
b) ഖലീഫ
c) അബ്ബാസിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നാഗാർജ്ജുന സാഗർ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി ?

(Excellence Academy)?
a) കൃഷ്ണ
b) കാവേരി
c) നർമ്മദ
d) ഗോദാവരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
choose the proper conjuction …………………….he studied well,he could not pass the exam?
a) since
b) even though
c) however
d) as if
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിവരാവകാശ നിയമത്തിന്റെ മുൻഗാമി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ]?
a) - Freedom of information act 2004
b) - Right to information act 2002
c) - Freedom of information act 2002
d) - Freedom of expression act 2000
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രാചീന കേരളത്തിൽ വിവിധ തിണകൾ നിലനിന്നിരുന്നു. പർവ്വത പ്രദേശം ഉൾപ്പെട്ട തിണയുടെ പേര്?
a) കുറിഞ്ചി
b) പാലൈ
c) മുല്ലൈ
d) മരുതം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. CNG, LNG എന്നിവയിലെ പ്രധാന ഘടകം ഏത് ??
  a) പ്രാപെയ്ൻ
  b) ബ്യൂട്ടെയ്ൻ
  c) ഈഥേയ്ൻ
  d) മീഥേയ്ൻ
  e) അറിയില്ല
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ, അയ്യങ്കാളി, ഡോ. പൽപ്പു എന്നിവർ ജനിച്ചത് ഒരേവർഷമാണ്. ഏത്??
  a) 1863
  b) 1862
  c) 1864
  d) 1865
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Mahatma Gandhi was born in Porbandar.?
  a) simple past
  b) simple present
  c) simple future
  d) past continous
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഒരേ atomic number &വ്യത്യസ്ത mass number??
  a) A. ഐസോമെറുകൾ
  b) B. ഐസോബാറുകൾ
  c) C. ഐസോടോണുകൾ
  d) D. ഐസോടോപ്പുകൾ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ടെട്രാക്ലോറോ ഡൈബെൻസൊ ഡയോക്സിൻ ഒരു ____ആണ്.?
  a) ആൽക്കലി
  b) വിഷം
  c) ജീവകം
  d) ഫാറ്റി ആസിഡ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  വൈറ്റ് ബുക്ക് ഏതു രാജ്യത്തിൻറെ ഔദ്യോഗിക രേഖയാണ്??
  a) അമേരിക്ക
  b) റഷ്യ
  c) ബെൽജിയം
  d) ജർമ്മനി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ബുലന്ദ് ദർവാസ പണി കഴിപ്പിച്ച മുഗൾ ചക്രവർത്തി??
  a) അക്ബർ
  b) ഹുമയൂൺ
  c) ഷാജഹാൻ
  d) ബാബർ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കേരള കശുവണ്ടി വികസന കോർപ്പറേഷൻ ആസ്ഥാനം?
  a) കൊച്ചി
  b) കൊല്ലം
  c) കോട്ടയം
  d) ആലുവ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ ലോകസഭ പിരിച്ചുവിട്ട രാഷ്ട്രപതി?
  a) KR നാരായണൻ
  b) ശങ്കർ ദയാൽ ശർമ്മ
  c) ആർ വെങ്കിട്ടരാമൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  മനോഗുണം?
  a) മന+ഗുണം
  b) മനോ+ഗുണം
  c) മനസ് +ഗുണം
  d) മന:+ഗുണം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  A disease confined to a particular place/area

(Kerala PSC Q & A)?
a) Endemic disease
b) Sporadic disease
c) Pandemic disease
d) Epidemic disease
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The idiom ‘wet blanket’ means

A) confused B) strange person C) a useful person D) a useless person?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂമിയുടെ പരിക്രമണ കാലം?
a) 23 മണിക്കൂർ 56 മിനുട്ട് 4 സെക്കന്റ്‌
b) 365 ദിവസം
c) 24 മണിക്കൂർ
d) 365 ദിവസം 5 മണിക്കൂർ 48 മിനുട്ട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
………….. which box did you keep the money.

(Kerala PSC Q & A)?
a) On
b) By
c) In
d) To
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കഴിഞ്ഞ കാലം ആരുടെ ആത്മകഥ?
a) ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി
b) കെ പി കേശവമേനോൻ
c) അയ്യത്താൻ ഗോപാലൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘Arts college’ is a/an ___ word.?
a) compound
b) simple
c) complex
d) attributive
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലയാള സിനിമയുടെ പിതാവ് ??
a) ജെ.സി ഡാനിയല്‍
b) അടൂര്‍ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍
c) ജി. അരവിന്ദന്‍
d) രാമു കാര്യാട്ട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Spelling?
a) millionare
b) millionire
c) millionaire
d) millionair
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹിരൺ ബൻജാർ ഷെർ ഏതിന്റെ പോഷകനദികളാണ്?
a) ബ്രഹ്മപുത്ര
b) ഗോദാവരി
c) നർമ്മദ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സാർവദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ ദിനം എന്ന്?
a) ഡിസംബർ 10
b) ഒക്ടോബർ 5
c) ജൂൺ 12
d) ഏപ്രിൽ 11
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്??
a) കുന്നത്തൂർ
b) മടിക്കൈ
c) വളപട്ടണം
d) കുമളി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫെറോ മാഗ്നറ്റിസം കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ??
a) ഹെൻറി ബെക്കറൽ
b) വില്യം ഗിൽബർട്ട്
c) ലൂയിസ് നീൽ
d) വില്ല്യാർഡ് ഫ്രാങ്ക് ലിബി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The chairman of the 14th Finance Commission is?
a) Dr. Vijay L. Kelkar
b) C. Rangarajan
c) Dr. Y. V Reddy
d) N. K. Singh
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I devote much of my time …….. writing.

(Kerala PSC Q & A)?
a) On
b) By
c) To
d) In
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രപഞ്ചത്തിന് നേർക്ക് തുറന്നുവെച്ച കണ്ണ് എന്ന വിശേഷണമുള്ള ഉപഗ്രഹം?
a) ASTROSAT
b) KARTOSAT
c) RISAT 1
d) G SAT 7
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വഴി ഭൂനികുതി അടയ്ക്കാനുള്ള സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം?
a) തമിഴ്നാട്
b) കേരളം
c) കർണാടകം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ആരംഭിച്ച ആദ്യ ബാങ്ക്??
a) എച്ച്ഡിഎഫ്സി
b) പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക്
c) സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ
d) ഓറിയന്റൽ ബാങ്ക് ഓഫ് കൊമേഴ്സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I hate sitting ……….. her?
a) beside
b) besides
c) along
d) at
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും സാക്ഷരത കുറഞ്ഞ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ? ]?
a) - കുടയത്തൂർ
b) - പേരുമാട്ടി
c) - പെരുവമ്പ
d) - പടവയൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ വിരമിക്കൽ പ്രായം 60 നിന്നും 62?
a) ഒമ്പതാം ഭേദഗതി 1960
b) പതിനഞ്ചാം ഭേദഗതി 1963
c) ഏഴാം ഭേദഗതി, 1956
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മികച്ച ചലച്ചിത്രത്തിനുള്ള 92-ാമത് ഓസ്കാർ അവാർഡ് നേടിയ ചിത്രം ഏത്??
a) പാരസൈറ്റ്
b) ഡാലസ് ബയേഴ്സ് ക്ലബ്
c) ബ്ലൂ ജാസ്മിൻ
d) ഗ്രീൻ ബുക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തന്നിരിക്കുന്ന വാക്യത്തിൽ തെറ്റായ ഭാഗം ഏത്?
a) നൂറു തേങ്ങകൾ
b) തെറ്റില്ല
c) എത്തിച്ചു
d) തുലാഭാരത്തിനായി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which among the following is the most important role played by Ribosome in the cells??
a) Synthesis of RNA
b) Synthesis of DNA
c) Synthesis of Proteins
d) Metabolism of Carbohydrates
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വൈദ്യുതീകരിച്ച റെയിൽവേ ശൃംഖലയിൽ ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം??
a) 4
b) 3
c) 2
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അമ്മയാൽ എന്നതിൽ ആൽ എന്ന പ്രത്യേയം ഏത് വിഭക്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു?
a) സംയോജിക
b) നിർദ്ദേശിക
c) ആധാരിക
d) പ്രയോജിക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാരം കുളം എന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നും കുളത്തൂർ കുന്നിലേക്ക് യുദ്ധവിരുദ്ധ യാത്ര നടത്തിയത്?
a) അയ്യങ്കാളി
b) മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ
c) കുമാരഗുരുദേവൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
She sits …… an armchair?
a) on
b) in
c) with
d) ubder
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരു-കൊച്ചിയിലെ രാജപ്രമുഖൻ സ്ഥാനം വഹിച്ചത്??
a) പി.ജി.എൻ.ഉണ്ണിത്താൻ
b) സി.പി.രാമസ്വാമി അയ്യർ
c) ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ
d) പട്ടം താണുപിള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പുതിയ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ രൂപീകരണം സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള ആർട്ടിക്കിൾ?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which of the following isWrongly paired?
a) Window - widow
b) Fox-vixen
c) Warden - wardress
d) Master -mistress
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് ഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ജപ്പാൻ വിക്ഷേപിച്ച സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ആണ് അകാറ്റ് സുകി?
a) ചൊവ്വ
b) ശുക്രൻ
c) യുറാനസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. “Reading reforms culture” തർജ്ജമ ചെയ്യുക??
  a) സംസ്കാരം വായനയുടെ നവോത്ഥാനമാണ്
  b) വായന സംസ്കാരത്തെ പരിഷ്കരിക്കുന്നു
  c) വായന സംസ്കാരത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്നു
  d) സംസ്കാരം വായനയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  മുക്കുത്തി സമരം നയിച്ചത്

?
a) അയ്യത്താൻ ഗോപാലൻ
b) മൂർക്കോത്ത് കുമാരൻ
c) അയ്യങ്കാളി
d) ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I didn’t watch the news on television, but I heard it ……. the radio.?
a) In
b) On
c) By
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ എത്രാമത് വാര്‍ഷികമാണ് 2020-ല്‍??
a) 65
b) 75
c) 85
d) 60
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂകേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഭാരം?
a) 0
b) 1000
c) 100
d) 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യക്ഷഗാനം അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേര്?
a) കോവിൽ നൃത്തം
b) ഭാർഗ്ഗവൻ പാട്ട്
c) ബാല യാട്ടം
d) മീനാക്ഷി കല്യാണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ വില്ലേജ്?
a) മറയൂർ
b) കുടയത്തൂർ
c) കണ്ണൻ ദേവൻ
d) ദേവികുളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He is the best speaker __is available?
a) That
b) Who
c) Which
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തോൽവിറക് സമരം

(Kerala PSC Q & A)?
a) 1941
b) 1946
c) 1947
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ടൈഡൽ വോളിയത്തിന്റെ ശരാശരി അളവ്?
a) 500 മില്ലി
b) 100 മില്ലി
c) 1000 മില്ലി
d) 250 മില്ലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
En masse?
a) in a mass or crowd
b) In fact or reality
c) All together or completely
d) given as a favour
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Yesterday she came to my house by ……. bicycle.?
a) A
b) An
c) The
d) No article
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Choose the wrongly paired antonyms?
a) Denial×reject
b) Voluntary ×compulsory
c) Fraternity×hostility
d) Blatant×quiet
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ മിക്ക ഡിറ്റർജെന്റും ———- ആസിഡിന്റെ ലവണങ്ങൾ ആണ്

?
a) സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്
b) സ്റ്റീയറിക് ആസിഡ്
c) സൾഫോണിക് ആസിഡ്
d) ഫോർമിക് ആസിഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ??
a) അജിത് വഡേദ്ക്കർ
b) സി കെ നായിഡു
c) എസ് വെങ്കിട്ട രാഘവൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരിയായ വാക്യപ്രയോഗം കണ്ടെത്തുക?
a) രണ്ടും ശരിയാണ്
b) സെക്രട്ടറിയെ ഐക്യകണ്ഠേന തെരഞ്ഞെടുത്തു
c) സെക്രട്ടറിയെ ഐകകണ്ഠേന തെരഞ്ഞെടുത്തു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലൂസായി കുന്നുകൾ എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു?
a) മിസോറാം
b) മേഘാലയ
c) നാഗാലാൻഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ ആദ്യ ലോകസഭ സ്പീക്കർ :?
a) എം എ അയ്യങ്കാർ
b) എം തമ്പിദുരൈ
c) മീരാകുമാർ
d) കമൽനാഥ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘മനുസ്മൃതി’ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തര്‍ജ്ജമ ചെയ്തത് :?
a) വില്യം ജോണ്‍സ്
b) ചാള്‍സ് വില്‍കിന്‍സ്
c) ഡോ.മണിലാല്‍
d) ശ്യാമശാസ്ത്രി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എം എൻ പാലൂർ എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്?
a) എം എൻ നാരായണൻ നായർ
b) എം നീലകണ്ഠൻ
c) മാധവൻ നമ്പൂതിരി
d) സുബ്രഹ്മണ്യൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The teacher was annoyed___the pupils for talking loudly.?
a) At
b) With
c) Towards
d) About
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തൊപാര സ്തംഭ ശാസനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്?
a) ബീഹാർ
b) അഹമ്മദാബാദ്
c) ഡൽഹി
d) ഒഡീഷ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ ധനകാര്യ കമ്മീഷനിൽ അംഗമായ ആദ്യ മലയാളി

?
a) ജോൺ മത്തായി
b) പി എൻ പണിക്കർ
c) വി പി മേനോൻ
d) പി എം എബ്രഹാം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗോകുൽദാസ് മക്കൻജിക്ക് ഗാന്ധിജിയുമായുള്ള ബന്ധം എന്തായിരുന്നു??
a) മുത്തച്ഛൻ
b) ഭാര്യാപിതാവ്
c) ഇളയച്ചൻ
d) ജേഷ്ഠൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(Q) “ സ്വതന്ത്രമായി ജനിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എവിടെയും ചങ്ങലയിലാണ് “ എന്ന പ്രസ്താവനയിലൂടെ സ്വാതന്ത്രത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കിയത്…??
a) (C) വോൾട്ടയർ
b) (A) ബാലഗംഗാധര തിലക്
c) (B) റൂസോ
d) (D) ജോൺ ലോക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
5 നും 35 നും ഇടക്ക് 2 കൊണ്ടും 3 കൊണ്ടും നിശ്ശേഷം ഹരിക്കാവുന്ന എത്ര സംഖ്യകൾ ഉണ്ട് ?

(Excellence Academy)?
a) 3
b) 4
c) 5
d) 6
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടനാ പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മീഷൻ ഏത്?
a) ആർ.എസ് സർക്കാരിയ
b) കെ. കെ. നരേന്ദ്രൻ
c) എൽ. എം.സിംഗ്‌വി
d) എം. എൻ. വെങ്കിട ചെല്ലയ്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇരുമ്പു നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തിയ കേരളത്തിലെ ജില്ലകൾ?
a) കാസർകോട് കണ്ണൂർ
b) കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം
c) തിരുവനന്തപുരം ആലപ്പുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘വേല ചെയ്താല്‍ കൂലി കിട്ടണം’ എന്ന മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയ നവോത്ഥാന നായകന്‍?

A) സഹോദരന്‍ അയ്യപ്പന്‍ B) വൈകുണ്ഠ സ്വാമികള്‍ C) വാഗ്ഭടാനന്ദന്‍ D) തൈക്കാട് അയ്യ?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡേ നൈറ്റ് ടെസ്റ്റില്‍ സെഞ്ചുറി നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ താരം??
a) ചേതേശ്വർ പൂജാര
b) മായങ്ക് അഗർവാൾ
c) വിരാട് കോഹ്ലി
d) രോഹിത് ശർമ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു?
a) ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ്
b) ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ
c) സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
By which article chief minister of a stte is appointed?
a) Article 52
b) Article 64
c) Article 123
d) Article 164
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Complete the following sentence with the correct word: The cat ran and …………… the rat?
a) ceased
b) seized
c) caused
d) sized
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അലിഗഡ് സർവകലാശാലയുടെ കേരളത്തിലെ ആസ്ഥാനം??
a) തിരുവനന്തപുരം
b) കളമശ്ശേരി
c) പെരിന്തൽമണ്ണ
d) മലപ്പുറം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓൾ ഇന്ത്യ സോയിൽ ആന്റ് ലാൻഡ് യൂസ് സർവ്വെയുടെ ആസ്ഥാനം??
a) ലക്നൗ
b) റാഞ്ചി
c) ഡെറാഡൂൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയുന്നത് ആരുടെ മുൻപിൽ ആണ്?
a) രാഷ്ട്രപതിയുടെ മുന്നിൽ
b) സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ന്റെ മുൻപിൽ
c) പ്രധാന മന്ത്രിയുടെ
d) പാർലമെന്റിനു മുന്നിൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാറപ്പുറത്ത്??
a) എ വി പത്രോസ്
b) കെ. ഇ മത്തായി
c) ടി സി ജോസഫ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രണ്ടാം അലക്സാണ്ടർ എന്നറിയപ്പെട്ട ഭരണാധികാരി?
a) ഡെമിട്രിയസ്
b) അശോകൻ
c) അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ മൂവേന്തർമാരിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത്?
a) ചാലൂക്യർ
b) പാണ്ട്യർ
c) ചേരർ
d) ചോളർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും വലിയ തലച്ചോറുള്ള ജീവി ഏത്?

PSC THRILLER 2.0?
a) ചിമ്പാൻസി
b) ആന
c) ഡോൾഫിൻ
d) സ്പേം വെയിൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പ്രാവശ്യം കേരളം സന്ദര്‍ശിച്ച വിദേശ സഞ്ചാരി??
a) ഹുയാന്‍സാങ്
b) മാലിക് ബീന്‍ ദിനാര്‍
c) അല്‍ബറൂണി
d) ഇബ്നുബത്തുത്ത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ വിഭജന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയ വൈസ്രോയി??
a) കാനിംഗ് പ്രഭു
b) ഡൽഹൗസി പ്രഭു
c) സി. രാജഗോപാലാചാരി
d) മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയായ ആദ്യ മലയാളി?
a) KG. ബാലകൃഷ്ണൻ
b) KG. തോമസ്
c) P. ചാക്കോ
d) P. ഗോവിന്ദ മേനോൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
When is the World Pulses Day observed, across the world??
a) February 10
b) December 16
c) January 9
d) March 18
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“മൗലിക അവകാശങ്ങളിൽ മൗലികമായത് “ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) ആർട്ടിക്കിൾ 32
b) ആർട്ടിക്കിൾ 17
c) ആർട്ടിക്കിൾ 14
d) ആർട്ടിക്കിൾ 21 (A)
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാഷ്ട്രപതിയെകുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടന അനുച്ഛേദം

?
a) അനുച്ഛേദം 63
b) അനുച്ഛേദം 54
c) അനുച്ഛേദം 52
d) അനുച്ഛേദം 61
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
30 sec ഫലം അറിയാൻ സാധിക്കുന്ന covid 19 റാപിഡ് സംവിധാനം വികസിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യയുമായി സഹകരിക്കുന്ന രാജ്യം???
a) മാലിദ്വിപ്
b) ഇറാൻ
c) ഇസ്രായേൽ
d) പലസ്തീൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സഹകരണ സർവ്വകലാശാല ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണ്??
a) സിക്കിം
b) അസം
c) നാഗാലാന്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പഴശ്ശി സ്കൂൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്

?
a) മട്ടന്നൂർ
b) കോഴിക്കോട്
c) മാനന്തവാടി
d) പുൽപ്പള്ളി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജലം ഒരു സാർവിക ലായകം ആകാൻ കാരണം അതിന്റെ ……………. സ്വഭാവമാണ്?
a) ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി
b) ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി
c) അബ്സോർപ്ഷൻ
d) പോളാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
If you go now, you …….. the train?
a) would have got
b) would get
c) will get
d) get
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആഗമസന്ധിക്ക് ഉദാഹരണം ഏത്?

[VEO 07.06.2014]?
a) പടച്ചട്ട
b) വിശപ്പുണ്ട്
c) നെന്മണി
d) തിരുവാതിര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പഴശ്ശി സ്തുതി മന്ദിരം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതെവിടെ??
a) കണ്ണൂർ
b) മട്ടന്നൂർ
c) മാനന്തവാടി
d) പുൽപ്പള്ളി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ബംഗാല്‍’ എന്ന പത്രം സ്ഥാപിച്ചതാര്??
a) സുഭാഷ്ചന്ദ്ര ബോസ്
b) ബംഗിംചന്ദ്ര ചാറ്റര്‍ജി
c) ദേവേന്ദ്രനാഥ ടാഗോര്‍
d) സുരേന്ദ്രനാഥ് ബാനര്‍ജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രാചീനകാലത്ത് അറബികൾ ഹെർക്വില എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന ജില്ല??
a) കാസർഗോഡ്
b) കൊല്ലം
c) കോഴിക്കോട്
d) കണ്ണൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1886 ൽ പബ്ലിക് സർവ്വീസ്‌ കമ്മീഷനെ നിയമിച്ച വൈസ്രോയി??
a) മിന്റോ II
b) റിപ്പൻ പ്രഭു
c) ലാൻസ്ഡൗൺ പ്രഭു
d) ഡഫറിൻ പ്രഭു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ മരിക്കണമെന്ന് മറ്റൊരാൾക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയാത്ത ലോകം ഉണ്ടാകണം അതാണ് എന്റെ സ്വപ്നം - മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇത് പറഞ്ഞത് ആര്

?
a) മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിംഗ്
b) കോഫി അന്നൻ
c) ജോൺ എഫ് കെന്നഡി
d) മാർക്വസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘99 -ലെ വെള്ളപ്പൊക്കം’ എന്ന പേരില്‍ പ്രസിദ്ധമായ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായതെപ്പോള്‍??
a) 1924
b) 1925
c) 1341
d) 1342
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജനഗണമനയ്ക്ക് സംഗീതം നൽകിയ വ്യക്തി??
a) ജദുനാഥ്‌ ഭട്ടാചാര്യ
b) ക്യാപ്റ്റൻ രാംസിംഗ് താക്കൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വാങ് ഏത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രധാന നൃത്തരൂപമാണ്??
a) മിസോറാം
b) ഹരിയാന
c) മണിപ്പൂർ
d) പഞ്ചാബ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സർവ്വേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം :?
a) മുംബൈ
b) ന്യൂ ഡൽഹി
c) ഡെറാഡൂൺ
d) കൊൽക്കത്ത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്ന വൻകരയുടെ പേര് (LDC 2017 പാലക്കാട്, പത്തനംതിട്ട)?
a) ഗോണ്ട്വാനലാൻഡ്
b) പാൻജിയ
c) ലോറേഷ്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അതിചിന്ത വഹിച്ചു സീത പോയ് സ്ഥിതി ചെയ്താളുടജാന്ത വാടിയിൽ ഈ വരികൾ ഏതു കൃതിയിലേതാണ്? (Kerala PSC Q & A)?
a) കാഞ്ചന സീത
b) സീതായനം
c) ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അള്ളാപ്പിച്ച മൊല്ലാക്ക ഏത് കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ്??
a) ബാല്യകാല സഖി
b) അറബിപ്പൊന്ന്
c) ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം
d) സുന്ദരികളും സുന്ദരൻമാരും
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പത്രപ്രവർത്തകരുടെ ഓസ്കാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുരസ്കാരം ??
a) ആബേൽ പ്രൈസ്
b) പ്രിറ്സ്കർ അവാർഡ്
c) പുലിസ്റ്റർ അവാർഡ്
d) ന്യൂസ്‌ ഗ്ലോബ് അവാർഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വാഴയിലയിൽ ഇവിടുത്തെ സന്ധി?
a) പദമധ്യസന്ധി
b) ഉഭയസന്ധി
c) പദാന്തസന്ധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Spelling?
a) Enemity
b) Enmity
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പശ്ചിമഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയമിച്ച കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷൻ

?
a) മാധവ് ഗാഡ്‌ഗിൽ
b) സിറിയക് ജോസഫ്
c) അശോക് കുമാർ മാത്തൂർ
d) കസ്തൂരിരംഗൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മോണ്ട്സ് പ്രക്രിയ ഏത് ലോഹത്തെ വേർതിരിക്കാൻ??
a) A. നിക്കൽ
b) B. അലുമിനിയം
c) C. ഇരുമ്പ്
d) D. കോപ്പർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ ജീവരേഖ?
a) തുങ്കഭദ്ര
b) കൃഷ്ണ
c) കൊയ്ന
d) ഗോദാവരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ദ്വീപ് രാഷ്ട്രം?
a) നൗറു
b) ഹോൻഷു
c) ബിഷപ് റോക്ക്
d) ക്യുബ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദ്യത്തെ തുള്ളൽ കൃതി?
a) കല്യാണസൗഗന്ധികം
b) ദുര്യോധനവധം
c) കണ്യാർകളി
d) ഇവയൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വനവിഭവങ്ങൾ സമാഹരിച്ച് വിപണനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സംരംഭം?
a) ഹരിത തീരം
b) ഹരിതശ്രീ
c) വനശ്രീ
d) എന്റെ വനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
23)Who is the author of the book ‘The Third Pillar’??
a) Amitav Gosh
b) Raghuram Rajan
c) Y.V.Reddy
d) Chetan Bhagat
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൈഗ ആണവ നിലയം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്?
a) കർണാടക
b) മഹാരാഷ്ട്ര
c) തമിഴ്നാട്
d) ഉത്തർപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ പ്രകൃതിദത്ത തുറമുഖം?
a) കൊച്ചി
b) വിഴിഞ്ഞം
c) നീണ്ടകര
d) ബേപ്പൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ യുദ്ധ ടാങ്ക് നിർമ്മാണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം?
a) സേലം
b) ആവടി
c) നെയ് വേലി
d) ശിവകാശി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The idiom ‘All ears’ means?
a) Very Cunning
b) Careless
c) Fully focused
d) Useless
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു വരിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആൺകുട്ടികളിൽ ആകാശ് ഇടത്തുനിന്ന് 16ആമതും വലത്തുനിന്ന് 8ആമതും ആണെങ്കിൽ വരിയിൽ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട്?
a) 22
b) 23
c) 24
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജീവകം E യുടെ അഭാവം കാരണം വരുന്ന രോഗം ??
a) കണ
b) വന്ധ്യത
c) പെല്ലഗ്ര
d) രക്തസ്രാവം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ Maritime Cluster നിലവിൽ വരുന്ന സംസ്ഥാനം ??
a) ആന്ധ്രപ്രദേശ്
b) ഗോവ
c) തമിഴ്നാട്
d) ഗുജറാത്ത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘പ്രഹ്ളാദൻ’ എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കഥാകൃത്ത്??
a) കെ ആർ നായർ
b) എൻ ആർ നായർ
c) എം ആർ നായർ
d) എം കെ നായർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Pyq-SI-2017

Choose the correct sentence.?
a) The one thing that artists can’t tolerate is being disturbed while at work.
b) Tolerating artists while working is a disturbing thing.
c) The one thing that artists don’t tolerate is being disturbed while working.
d) The one thing about tolerating artists is disturbed while working.
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ANERT സ്ഥാപിതമായ വർഷം?
a) 1958
b) 1985
c) 1998
d) 1986
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഗാന്ധിജി മടങ്ങിയ വർഷം

?
a) 1915
b) 1917
c) 1914
d) 1916
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കെ സി വേണുഗോപാൽ ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നാണ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത??
a) ബീഹാർ
b) രാജസ്ഥാൻ
c) ഉത്തർപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കല്‍ സര്‍വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആരംഭിച്ച വൈസ്രോയി ??
a) മിന്‍റോ
b) ക്ലംസ്ഫോര്‍ഡ്
c) മേയോ
d) ലിലിംഗ്തോ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Prolific Indian painter Maqbool Fida Husain predominantly used which of these animals to depict a lively and free spirit in his paintings?

[ssc cgl 2019]?
a) Tigers
b) Horses
c) Elephants
d) Cows
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
,👉 സർക്കസ് കലയുടെ കേന്ദ്രം 👉 ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം നടന്ന സ്ഥലം 👉 കേരളത്തിലെ ആദ്യ ബേക്കറി?
a) കരിവെള്ളൂർ
b) മുഴപ്പിലങ്ങാട്
c) തലശ്ശേരി
d) കീലേരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആധുനിക കാലത്തെ ഏറ്റവും അഹിംസാപരവും രക്തരഹിതവുമായ വിപ്ലവം എന്ന് ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്?
a) - പി രാജഗോപാലാചാരി
b) - സി രാജഗോപാലാചാരി
c) - മഹാത്മാഗാന്ധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശ്രീനഗറിനെയും കാര്‍ഗിലിനെയും തമ്മില്‍ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം?(Talent Academy)?
a) ബോംധിലാ
b) സോജിലാ
c) നാഥുല
d) ബനിഹാള്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ഏവിയേഷൻ പാർക്ക് സ്ഥാപിതമായത്??
a) ഗുജറാത്ത്
b) കർണാടക
c) മധ്യപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഐ.എസ്.ആർ.ഒ-യുടെ വിജയകരമായ നൂറാം ബഹിരാകാശ ദൗത്യം നടത്തിയതെന്ന്?
a) 2013 സെപ്തംബർ 9
b) 2014 ഏപ്രിൽ 4
c) 2012 സെപ്തംബർ 9
d) 2014 നവംബർ 5
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ ബുദ്ധമതത്തിന്റെ ജന്മനാട് ‘ എന്നറിയപ്പെട്ട സ്ഥലം??
a) സാരാനാഥ്
b) ആഗ്ര
c) കുശിനഗരം
d) ജയാംപൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സർവ്വകലാശാല തിരുവിതാംകൂർ സർവകലാശാല നിലവിൽ വന്നത്?
a) 1940
b) 1937
c) 1938
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സച്ചിന് ഭാരത രത്ന നൽകിയ വർഷം?
a) 2005
b) 2003
c) 2001
d) 2007
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ കടുവാ സംസ്ഥാനം??
a) ബീഹാർ
b) മധ്യപ്രദേശ്
c) ആസ്സാം
d) ഉത്തർ പ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവിതാംകൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിലവിൽ വന്ന വർഷം?
a) 1937
b) 1936
c) 1938
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇൻസുലിൻ ഷോക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയിൽ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് എത്ര താഴെയാണ് കുറയുന്നത്?
a) 60mg/100ml
b) 53mg/100ml
c) 43mg/100ml
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏതു മൂലകമാണ് ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ ഹൈഡ്രാർജിറം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്?
a) പൊട്ടാസ്യം
b) മെർക്കുറി
c) മഗ്നീഷ്യം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാൻ ആയി തെരഞ്ഞെടുത്തത്?
a) രോഹിത് ശർമ
b) വിരാട് കൊഹ്‌ലി
c) എ ബി ഡിവില്ലിയേഴ്സ്
d) ക്രിസ് ഗെയ്ൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയ വർഷം?
a) 2005
b) 2006
c) 2004
d) 2007
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ടെലിഫോണിലൂടെ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാനം??
a) രാജസ്ഥാൻ
b) ബിഹാർ
c) മധ്യ പ്രദേശ്
d) ഉത്തർപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വനവിഭവങ്ങൾ സമാഹരിച്ച് വിപണനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സംരംഭം?
a) വനശ്രീ
b) ഹരിതശ്രീ
c) ഹരിത തീരം
d) എന്റെ വനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“നമുക്ക് ഭയക്കേണ്ടത് ഭയത്തെ തന്നെയാണ്” ഇത് ആരുടെ പ്രശസ്തമായ ഉദ്ധരണി

(Subi)?
a) ഓങ് സാൻ സൂകി
b) വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ
c) ഫ്രാങ്ക്ളിൻ ഡി റൂസ് വെൽറ്റ്
d) ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സേവാഗ്രാം ആരംഭിച്ച സ്ഥലം :?
a) ബംഗാളിലെ സുരുൾ ഗ്രാമത്തിൽ
b) അഗസോളി വില്ലേജ്
c) മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വാർധയിൽ
d) ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഇട്ടാവ വില്ലേജിൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അടുത്ത സംഖ്യ ഏത്? 2, 8, 24, 64, 160, _____?
a) 240
b) 260
c) 320
d) 384
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സകർമ്മക ക്രിയ ഏത്??
a) തിളങ്ങുന്നു
b) ഉറങ്ങുന്നു
c) എടുക്കുന്നു
d) നടക്കുന്നു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ഉത്ഭവിച്ചു കർണാടകത്തിലേക്ക് ഒഴികുന്ന ഏക നദി?
a) ഭവാനി
b) പാമ്പാർ
c) കബനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അമോണിയയുടെ ഗാഢ ജലീയമാണ്

?
a) ലിക്വിഡ് അമോണിയ
b) നൈട്രജൻ
c) ലിക്കർ അമോണിയ
d) ഇവയൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബഹിരാകാശത്തിലേക്ക് ആദ്യ സഞ്ചാരം നടത്തിയ ലൈക്ക എന്ന നായയെ വഹിച്ചിരുന്ന വാഹനമേത്?
a) സ്പുട്നിക് -1
b) സ്പുട്നിക് -2
c) വോസ്‌തോക് -1
d) ഈഗിൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആകുന്ന ആദ്യ വനിതാ??
a) അന്നാ ചാണ്ടി
b) ഫാത്തിമ ബീവി
c) ലീലാ സേഥ്
d) വിജയലക്ഷ്മി പണ്ഡിറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു ക്ലോക്കിൻറെ പ്രതിബിംബം 9.10 ആണെങ്കിൽ ക്ലോക്കിലെ യഥാർത്ഥ സമയം എത്ര??
a) 3.10
b) 2.50
c) 3.50
d) 2.10
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരിയായ പദമേത്?
a) താല്‍പര്യം
b) താല്പര്യം
c) താത്പര്യം
d) താദ്പര്യം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭോഗങ്ങളെല്ലാം ക്ഷണപ്രഭാചഞ്ചലം വേഗേന നഷ്ടമാമായുസ്സുമോർക്ക നീ” ആരുടെ വരികൾ?
a) എഴുത്തച്ഛൻ
b) വയലാർ
c) ശ്രീനാരായണ ഗുരു
d) കടമ്മനിട്ട രാമകൃഷ്ണൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which of these European countries has become the first in the world to make public transport free of cost??
a) Austria
b) Luxembourg
c) Poland
d) Ukraine
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തലയാർ എന്നപേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നദി?
a) നിള
b) ഭവാനി
c) പെരിയാർ
d) പാമ്പാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
These are good pictures?
a) aren’t they
b) are these
c) aren’t these
d) these are
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സി കേശവൻ വിവാദ പ്രസംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലം?
a) ആറന്മുള
b) ഇരവിപേരൂർ
c) കോഴഞ്ചേരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗാനമായ ജനഗണമന ഏത് ഭാഷയിലാണ്??
a) ഹിന്ദി
b) സംസ്കൃതം
c) ബംഗാളി
d) ഉറുദു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റിട്ടുകൾ എത്ര തരം?
a) 6
b) 5
c) 4
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(Q) കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും തെക്കേയറ്റത്തെ തടാകം ഏത്..??
a) (C) പൂക്കോട് തടാകം
b) (D) നെയ്യാർ
c) (A) വെള്ളായണി കായൽ
d) (B) വേളി കായൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘രാമർ’ എന്ന കഥാപാത്രം ഏത് മലയാള നോവലിലേതാണ്??
a) മണലെഴുത്ത്
b) ആരാച്ചാർ
c) തക്ഷൻകുന്നു സ്വരൂപം
d) ഇരുൾച്ചിറകുകൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Monkey ]?
a) - Calf
b) - Pup
c) - Infant
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി??
a) ഡോ.ബി ആർ അംബേദ്കർ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി
b) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റി
c) ഇഗ്നോ
d) കുസാറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹാർട്ട് കോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൽക്കരിയിനം??
a) ബിറ്റുമിനസ്
b) പീറ്റ്
c) ആന്ധ്രസൈറ്റ്
d) ലിഗ്നൈറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അധിവസിക്കുന്ന ഗോത്ര വിഭാഗം?
a) തോടർ
b) ഊരാളി
c) ഭൂട്ടിയ
d) വാർളി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2-കാഴ്ച പരിമിതമായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കുമായി SCERT ആരംഭിച്ച പദ്ധതി??
a) ശ്രുതി തരംഗം
b) കാഴ്ച
c) ശ്രുതിപാഠം
d) ശ്രവണ തരംഗം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹൈദരാബാദിനെയും സെക്കന്തരാബാദിനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന തടാകം?

(Excellence Academy)?
a) ഗോവിന്ദ് സാഗർ
b) കൊല്ലേരു തടാകം
c) ഹുസൈൻ സാഗർ
d) കൻവർ തടാകം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഹാബലിപുരം പട്ടണം നിർമ്മിച്ചതാര്?
a) നരസിംഹവർമൻ 1
b) മഹേന്ദ്രവർമ്മ
c) നരസിംഹവർമൻ 2
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒന്നിക്കാം , സംവാദിക്കം , മുന്നേറാം എന്ന മുദ്രവാക്യം ഏത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരികന്നു?
a) കേരള ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ്സ്
b) ലോക കേരള സഭ
c) ബിനലെ
d) ഗ്ലോബൽ ഇൻവെസ്റ്റരസ് മീറ്റ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകിയവൻ?
a) കർമ്മസാക്ഷി
b) പരികർമ്മി
c) കർമ്മയോഗി
d) കർമ്മനിരതൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടന അനുച്ഛേദം?
a) - 368
b) - 356
c) - 359
d) - 360
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള മലനിരകൾ??
a) ഹിമാലയം
b) ആരവല്ലി
c) പൂർവഘട്ടം
d) പശ്ചിമഘട്ടം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിഷേധവോട്ട് നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യ രാജ്യം

?
a) ഇന്ത്യ
b) ബംഗ്ലാദേശ്
c) ഫ്രാൻസ്
d) സ്വീഡൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Synonym of ‘Pinnacle’

A) Pass B) Taunt C) Peak D) Foothills?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
……………we were very busy with the rehersel,we didn’t have enough time to meet you?
a) because
b) when
c) As
d) while
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കർപ്പൂരമഴ സമാസം എന്ത്?
a) ബഹുവ്രീഹി
b) അവ്യയീഭാവൻ
c) തൽപുരുഷൻ
d) ദ്വന്ത സമാസം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Peter Siddle has announced the retirement from the International Cricket. He belongs to which country??
a) New Zealand
b) Australia
c) Bangladesh
d) England
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
COVID -19 ന്റെ പ്രതിരോധനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൗത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ വികസിപ്പിച്ച റോബോട്ടിക് ഡിവൈസ് ?

(Excellence Academy)?
a) RTC -19
b) ROBO - Wheel
c) Chain -TX
d) RAIL -Bot ( R -Bot)
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗവർണർ നെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന അനുച്ഛേദം?
a) 123
b) 163
c) 153
d) 143
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം

?
a) ഹൈഡ്രജൻ
b) നൈട്രജൻ
c) ഓക്സിജൻ
d) കാർബൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
You Can trust her. She _____not cheat you.

?
a) will
b) would
c) ought
d) could
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊണാർക്ക് സൂര്യക്ഷേത്രം

(Kerala PSC Q & A)?
a) പഞ്ചാബ്
b) മധ്യപ്രദേശ്
c) ഒഡീഷ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നൈൽ ഡയറി എന്ന യാത്രാ വിവരണ ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് ആര്??
a) എസ് കെ പൊറ്റക്കാട്
b) കുമാരനാശാൻ
c) ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Not willing to take a definite stand. (a) Vague (b) Evasive (c) Ambiguous (d) Erroneous?
a) a
b) d
c) b
d) c
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിന്റെ മീനറ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) കുമ്പളങ്ങി
b) കുട്ടനാട്
c) ഫോർട്ട് കൊച്ചി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുലത്തെ ത്രാണം ചെയ്യുന്നവൾ?
a) കളംബം
b) കുലീന
c) കുലട
d) കളത്രം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആവർത്തന പട്ടികയുടെ പിതാവ്?
a) ലാവോസിയർ
b) മെൻഡലിയേവ്
c) ഫ്രെഡറിക് സോഡി
d) റോബർട്ട് ബോയിൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നര്‍മ്മദയുടെ നീളം എത്ര? (Talent Academy)?
a) 2525
b) 1312
c) 1376
d) 1465
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അർത്ഥം എഴുതുക?

വിസ്മൃതി?
a) തിരിച്ചറിവ്
b) ബോധം
c) മറവി
d) ഓർമ്മ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം ഡൽഹിയിലേക്ക് മാറ്റിയത് ആരാണ്??
a) ഹുമയൂൺ
b) ഷാജഹാൻ
c) ഔറംഗസീബ്
d) അക്ബർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജസിയ എന്ന മത നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയ സുൽത്താൻ :?
a) ഫിറോസ്ഷാ തുഗ്ലക്ക്
b) ഇൽത്തുമിഷ്
c) അലാവുദീൻ ഖിൽജി
d) ബാൽബൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വൈകാരിക ബുദ്ധി എന്ന ആശയത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആര്??
a) ആൽഫ്രഡ് ബിനെ
b) സ്പിയർമാൻ
c) ഡാനിയേൽ ഗോൾമാൻ
d) ഗ്വിൽ ഫോർഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മരച്ചീനിയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആസിഡ്?
a) പ്രുസിക് ആസിഡ്
b) കാപ്രിക്ക് ആസിഡ്
c) ടാനിക് ആസിഡ്
d) പാൽമറ്റിക് ആസിഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അക്കാമ്മ ചെറിയാൻ ജന്മസ്ഥലം?
a) കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി
b) ചങ്ങനാശ്ശേരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശ ദിനം?
a) ഏപ്രിൽ 25
b) ഏപ്രിൽ 26
c) ഏപ്രിൽ 28
d) ഏപ്രിൽ 27
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വൃക്കയിലെ കല്ല് രാസപരമായി എന്താണ്?
a) കാൽസിയം ഓക്സലേറ്റ്
b) കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്
c) കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ്
d) കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി പ്ലാസ്റ്റിക് കറൻസി പുറത്തിറക്കിയ രാജ്യം??
a) കാനഡ
b) അമേരിക്ക
c) ആസ്‌ട്രേലിയ
d) ചൈന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വാനിലയിൽ പരാഗണം നടത്തുന്നത്?
a) കുരുവി
b) ചിത്രശലഭം
c) മെലിപോണ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിഹ്നത്തിന്റെ മലയാള പേര് “^”?
a) ശര ചിഹ്നം
b) വിശ്ലേഷം
c) പാടിനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള ദ്വീപ്?
a) ഗ്രീൻലാൻഡ്
b) ജാവ
c) സുമാത്ര
d) ഹോൻഷു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ധർമ്മ ഗാർഡിയൻ’ എന്ന മിലിട്ടറി എക്സർസൈസ് ഇന്ത്യയും ഏത് രാജ്യവും തമ്മിലായിരുന്നു??
a) ഫ്രാൻസ്
b) ജപ്പാൻ
c) ശ്രീലങ്ക
d) ചൈന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജൂൺ 15 ന് അന്തരിച്ച മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ ഗാസിവ് ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നു?
a) കിർഗിസ്ഥാൻ
b) പാകിസ്ഥാൻ
c) കസാഖിസ്ഥാൻ
d) അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Where was the First Session of Indian National Congress held? (a) Bombay (b) Madras (c) Calcutta (d) Delhi?
a) C
b) D
c) B
d) A
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ദ്രാവതി, ശബരി എന്നിവ ഏത് നദിയുടെ പോഷകനദിയാണ്?
a) കാവേരി
b) മഹാനദി
c) ഗോദാവരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
To move a vehicle to the side and stop??
a) Pull up
b) Pull down
c) Pull over
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജല തന്മാത്രയിൽ ഉള്ള ഓക്സിജൻ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങളുടെ അനുപാതം??
a) 1:1
b) 2:1
c) 1:3
d) 1:2
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് പാർക്കിന്റെ മാതൃകയിലാണ് നെയ്യാർ ലയൺ സഫാരി പാർക്ക് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്??
a) സഞ്ജയ്ഗാന്ധി നാഷണൽപാർക്ക്
b) ഇന്ദിരാഗാന്ധി സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക്
c) രാജീവ് ഗാന്ധി നാഷണൽ പാർക്ക്
d) നെഹ്റു സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തമിഴ് ഇലിയഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ?

(Excellence Academy)?
a) തിരുക്കുറൽ
b) ചിലപ്പതികാരം
c) മണിമേഖല
d) മധുരൈക്കാഞ്ചി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യൻ മിനിറ്റിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ശ്വസിക്കുന്നു

?
a) 13-17
b) 10-13
c) 17-20
d) 20-22
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫെഡ് കപ്പ് ഹാർട്ട് പുരസ്‌കാരം നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരം?
a) പി വി സിന്ധു
b) സാനിയ മിർസ
c) മേരി കോം
d) ലിയാണ്ടർ പേസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സാരേ ജഹാം സേ അച്ഛാ എന്നു തുടങ്ങുന്ന ദേശഭക്തിഗാനം രചിച്ചത് ആരാണ്?
a) സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി
b) മുഹമ്മദ് ഇഖ്ബാൽ
c) രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആനി ബസന്റ് സ്ഥാപിച്ച സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനം ഏതാണ്??
a) അലിഗഡ് പ്രസ്ഥാനം
b) സ്വാഭിമാന പ്രസ്ഥാനം
c) ഹിതകാരിണി സമാജം
d) തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The antonym of ‘Obligatory’?
a) optional
b) necessary
c) superfluous
d) Essential
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Financial Emergency യെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭരണഘടന അനുച്ഛേദം?
a) 223
b) 362
c) 360
d) 333
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കീലേരി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഏതിന്റെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്നത്?
a) ചിത്ര കലം
b) സർക്കസ് കല
c) ശിൽപ്പകല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ കാർഡ്‌ലെസ്സ് എ ടി എം കൊണ്ടുവരുന്ന ബാങ്ക്?
a) Sbi
b) Axis
c) Hsbc
d) Canara
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2020 നെ Year of Mobility for troops ആയി ആചരിക്കുന്ന സേന വിഭാഗം ??
a) CRPF
b) CISF
c) BST
d) Assam Rifles
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക ഭൗമ ദിനത്തിന്റെ എത്രാമത്തെ വാർഷികമാണ് 2020 ൽ ആചരിച്ചത്?
a) 25
b) 75
c) 60
d) 50
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റോക്കറ്റ് മാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി?
a) വിക്രം സാരാഭായി
b) എപിജെ
c) കെ ശിവൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അല്ഫിർദ്ദസ്സി?
a) റുബായിയത്
b) സമതിയോളോജി
c) ഷാനാമ
d) കിതാബുൽ ഉബാദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകായുക്ത ആക്ട് പാസ്സാക്കിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം??
a) രാജസ്ഥാൻ
b) മഹാരാഷ്ട്ര
c) ആസാം
d) ഒഡീഷ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ടേബിൾ ഷുഗർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) സൂക്രോസ്
b) ഗ്ലൂക്കോസ്
c) ഫ്രക്ടോസ്
d) ലാക്ടോസ്‌
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശിവഗിരിയുടെ പഴയ പേര്?
a) കൈതമുക്ക്
b) കരപ്പുറം
c) കുന്നിൻപുറം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആറ്റോമിക സംഖ്യ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത്?
a) ലാവോസിയ
b) മോസ്‌ലി
c) തോംസൺ
d) ഫാരഡെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉണ്ണായിവാര്യർ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്??
a) ചെറായി
b) കൊണ്ടോട്ടി
c) കാഞ്ഞങ്ങാട്
d) ഇരിങ്ങാലക്കുട
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Election commetion??
a) 234
b) 324
c) 326
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഖത്തറിലെ ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ അംബാസഡറായി നിയമിച്ചത്?
a) ദീപക് മിത്തൽ
b) അക്ബറുദീൻ
c) ജയ്ദീപ് മസുംദാർ
d) പിയൂഷ് ശ്രീ വാസ്തവ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി നിർണയിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ക്ലാസ് മുറികളിലാണ്?
a) ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി
b) കോത്താരി
c) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Leading Iron ore exporting port in India?
a) Mumbai
b) New mangalore
c) Madgoa
d) Paradaip
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
10) ആദേശസന്ധി അല്ലാത്തത് ഏത്?
a) നെന്മണി
b) വിറ്റു
c) ആയിരത്താണ്ട്
d) പച്ചരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശ്രീനാരായണ ഗുരു രണ്ടാമത്തെ കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത് എവിടെ??
a) കളവങ്കോട്
b) മംഗലാപുരം
c) ഉല്ലല
d) അരുവിപ്പുറം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താപനിലയുടെ SI യൂണിറ്റ് എന്ത്??
a) ജൂൾ
b) ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്
c) കലോറി
d) കെൽവിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ അധീനതയിലാണ് ഗ്രീൻലാൻഡ്?
a) സ്വീഡൻ
b) ഡെൻമാർക്ക്
c) നോർവേ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിലെ ആദ്യ ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്ന റോബോട്ട്?
a) ശക്തി
b) സോഫിയ
c) രശ്മി
d) ലക്ഷ്മി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മഴക്കാട്??
a) മതികെട്ടാൻചോല
b) ഉടുമ്പുംചോല
c) കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ
d) സൈലന്റ് വാലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുള്ളന്മാരെ വികലാംഗന്മാരായി പ്രഖ്യാപിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥനം?
a) കേരളം
b) ആന്ധ്രപ്രദേശ്
c) തമിഴ്‌നാട്
d) ഉത്തർപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ഏത് കായിക ഇനത്തിനാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ പന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്??
a) സ്ക്വാഷ്
b) ഗോൾഫ്
c) പോളോ
d) ടേബിൾ ടെന്നീസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരാൾക്ക് കാലിലും തൊപ്പി തലയിലും തൊപ്പി?
a) കുട
b) ഉലക്ക
c) കോടാലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയും ഫ്രാൻസും സംയുക്തമായി നിർമ്മിച്ച കാലാവസ്ഥ ഉപഗ്രഹം?
a) Oceosat
b) Anusat
c) Megha-Tropiques
d) G Sat
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭാഗികമര്‍ദ്ദ നിയമം ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ ??
a) ചാള്‍സ് ഡാര്‍വിന്‍
b) ഓസ്റ്റ്വാള്‍ഡ്
c) ബ്ലെയിസ് പാസ്കല്‍
d) ജോണ്‍ ഡാള്‍ട്ടണ്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലയാളി മെമ്മോറിയലിൽ ഒപ്പ് വച്ചവരുടെ എണ്ണം

?
a) 13176
b) 10028
c) 113245
d) 12448
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അമേരിക്കയിൽ അടിമത്ത നിരോധന നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത്?
a) 1863
b) 1865
c) 1773
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പീച്ചി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റ്യൂട്ട്?
a) കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല
b) കേരള ഫോറസ്റ്റ് റിസർച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
c) KILA
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരഫെഡിന്റെ ആസ്ഥാനം??
a) ആലപ്പുഴ
b) കൊച്ചി
c) തിരുവനന്തപുരം
d) കോട്ടയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കടൽ കാറ്റ് വീശുന്ന സമയം?
a) പകൽ സമയം
b) പകലും രാത്രിയും
c) രാത്രി സമയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വ്യാവസായികമായി അമോണിയ നിർമ്മിക്കുന്ന രീതിക്ക് പറയുന്ന പേര് എന്ത്

?
a) സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ
b) ഹാൾ ഹെറൗൾട്ട് പ്രക്രിയ
c) ബേയർ പ്രക്രിയ
d) ഹേബർ പ്രക്രിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അറബിക്കടലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏത് ദ്വീപാണ് ഗുഹകളുടെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) എലഫന്റാ
b) എല്ലോറ
c) അജന്ത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോകിലം :കുയിൽ ::::കീരം : ::::?
a) തത്ത
b) മയിൽ
c) കാക്ക
d) കോഴി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നന്ദു കുടിച്ച ചായ തണുത്തതാണ്. കുടിച്ച എന്ന പദം ഏതു വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു?
a) വിനയച്ചം
b) പേരച്ചം
c) നാമം
d) മുറ്റുവിന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വനം എന്നർത്ഥം വരാത്ത പദം

(Excellence Academy)?
a) വിപിനം
b) അടവി
c) ഗഹനം
d) ചത്വരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The phrase ‘Give in’ means

A) announce B) surrender C) attack D) distribute?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
111112=111+ x2 ആയാൽ x എത്ര?
a) 112
b) 101
c) 100
d) 111
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പിൻവാലി നാഷണൽ പാർക് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു??
a) ത്രിപുര
b) ഹിമാചൽപ്രദേശ്
c) ഹരിയാന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിന് പരമാവധി ജലനിരപ്പ്?
a) 146 അടി
b) 144 അടി
c) 142 അടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദ്യ റബ്ബർ അണക്കെട്ട് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്?
a) ആന്ധ്ര പ്രദേശ്
b) മധ്യപ്രദേശ്
c) ഉത്തർപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാറമടകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് കണ്ടുവരുന്ന രോഗം?
a) ആസ്ബസ്റ്റോറിസ്
b) പ്ലംബിസം
c) സിലിക്കോസിസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ ഫുട്‌ബോൾ ലീഗ് ആരംഭിച്ച വർഷം??
a) 1996
b) 1995
c) 1997
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“ Girls eat ice cream “ ഈ വാക്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉചിതമായ തർജ്ജമ ഏത്??
a) പെൺകുട്ടികൾ ഐസ്ക്രീം തിന്നും
b) പെൺകുട്ടികൾ ഐസ്ക്രീം തിന്നു
c) പെൺകുട്ടികളാണ് ഐസ്ക്രീം തിന്നുന്നത്
d) പെൺകുട്ടികൾ ഐസ്ക്രീം തിന്നുന്നു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാലക്കാട് കോട്ട നിര്‍മ്മിച്ചതാര്

A) ടിപ്പുസുല്‍ത്താന്‍ B) ഹൈദരലി C) ശിവപ്പനായ്ക്കര്‍ D) ധര്‍മ്മരാജ?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ സ്വിറ്റ്സർലാന്റ് എന്ന് മണിപ്പൂരിനെ വിശേഷിപ്പിച്ച വൈസ്രോയി??
a) റീഡിങ് പ്രഭു
b) വേവൽ പ്രഭു
c) ഇർവ്വിൻ പ്രഭു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുഹമ്മദ് ഗസ്നിയുടെ ആക്രമണങ്ങളെ നേരിട്ട ഇന്ത്യൻ ഭരണാധികാരി ആര്??
a) കുത്തബ്ദീൻ ഐബക്ക്
b) ജയപാലൻ
c) ഗോപാലൻ
d) പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A violent and bad-tempered woman. (a) Concubine (b) Virago (c) Dotage (d) Bistro?
a) a
b) c
c) d
d) b
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യു എന്നിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഘടകം?
a) സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക സമിതി
b) പൊതുസഭ
c) രക്ഷാസമിതി
d) അന്താരാഷ്ട്ര നീതി ന്യായ കോടതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The word “adjourn” means?
a) Adept
b) Endure
c) Postpone
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രക്തം :ഹൃദയം:: വായു___ (Ldc 2011, ksgs)?
a) മൂക്ക്
b) ശ്വാസകോശം
c) നീശ്വാസം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം നടന്ന വർഷം??
a) 1780
b) 1776
c) 1783
d) 1775
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൗര സ്പെക്ട്രത്തിലെ തരംഗദൈർഘ്യം കൂടിയ വർണ്ണം ഏത്??
a) വയലറ്റ്
b) പച്ച
c) ചുവപ്പ്
d) നീല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
There was a big crowd …… the market

A) on B) at C) in D) with?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who has become the first athlete to run a marathon in less than two hours? ?
a) C.Nobert Kigen
b) D.Deressa Chimsa
c) A.Eliud Kipchoge
d) B.Duncan Kibet
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തൂവാനം വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത് നദിയിലാണ് (Subi)?
a) ഭവാനി
b) കബനി
c) ചാലിയാർ
d) പാമ്പാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ കടൽത്തീരമുള്ള ജില്ലകളുടെ എണ്ണം?
a) 9
b) 10
c) 7
d) 8
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Synonym of ‘ Haughty’

(Excellence Academy)?
a) Happy
b) Angry
c) Arrogant
d) Fortunate
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്ഥാപിച്ച വർഷം??
a) 1843
b) 1835
c) 1853
d) 1834
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Give the meaning of the phrase get at (Subi)?
a) Pass
b) Rise
c) Reach
d) To make progress
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
We ____ each other for five years.

?
a) knew
b) known
c) knows
d) have known
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
She exclaimed, “what a beautiful child it is “

(Excellence Academy)?
a) She exclaimed that it is a beautiful child
b) She exclaimed that the child was beautiful
c) She exclaimed that it was a beautiful child
d) She exclaimed that the child is beautiful
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിന്റെ തനതു കലാ രൂപം??
a) കഥകളി
b) മോഹിനിയാട്ടം
c) ഭരതനാട്യം
d) കുച്ചിപ്പുടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ വർഷമായി ആചരിച്ചത്

?
a) 1975
b) 1972
c) 1964
d) 1985
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൗസം ഭവൻ സ്ഥിതി ചെയുന്നത് :?
a) പൂനെ
b) കൊൽക്കത്ത
c) മുംബൈ
d) ന്യൂ ഡൽഹി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആസ്ഥാനം [ KILA ]?
a) ചെമ്പുക്കാവ്
b) മുളങ്കുന്നത്തുകാവ്
c) മണ്ണുത്തി
d) തൃപ്രയാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേന്ദ്ര വിജിലൻസ് കമ്മീഷണറുടെ കാലാവധി :?
a) 4 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 65 വയസ്സ്
b) 5 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 60 വയസ്സ്
c) 4 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 60 വയസ്സ്
d) 5 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 65 വയസ്സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
World Wetland Day was observed on which date??
a) February 1
b) February 2
c) February 3
d) February 4
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വനസ്പതി നെയ്യ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം ഏത്??
a) ‍D) ഹീലിയം
b) ‍C) ഹൈഡ്രജൻ
c) B) നൈട്രജൻ
d) A) ഓക്സിജൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലക്ഷദ്വീപിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ്?
a) മിനിക്കോയ്
b) കവരത്തി
c) ആന്ത്രോത്ത്
d) ബിത്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
To let the cat out of the bag എന്ന പദത്തിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം ആണ്?
a) വിഷമങ്ങൾ പുറത്തു പറയുക
b) രഹസ്യം പുറത്ത് അറിയിക്കുക
c) ബാഗിൽനിന്ന് പൂച്ചയെ പുറത്തെടുക്കുക
d) തെറ്റിനെ ന്യായീകരിക്കുക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ഈ ഗവേണൻസ്’ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്?
a) ഗവർമെന്റ് ഓഫീസുകളിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഏർപ്പെടുന്നത്
b) ഭരണരംഗത്ത് ഇലക്ട്രോണിക് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഉപയോഗം
c) മന്ത്രിമാർ ഇമെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത്
d) തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടിംഗ് യന്ത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഷിയുണ്ടാക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തു?
a) സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്
b) ഫെറസ് സള്‍ഫേറ്റ്
c) മഗ്നീഷ്യം സള്‍ഫേറ്റ്
d) പൊട്ടാസ്യം പെര്‍മാംഗനേറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
If he__earlier, I would meet him?
a) Came
b) Had came
c) Come
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ വൃക്ക ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ A. റെനിൻ B. എറിത്രോപൊയറ്റിന് C. പെപ്സിന് D. സെക്രീറ്റിന്?
a) A, B
b) A, D
c) B, D
d) A, C
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്ലഗുകള്‍,സ്വിച്ചുകള്‍,ബട്ടനുകള്‍ മുതലായവ നിര്‍മിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ??
a) ബേക്കലൈറ്റ്
b) പോളിത്തീൻ
c) പി.വി.സി
d) തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിമിരം വന്നവർക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കുന്ന കണ്ണിലെ ഭാഗം ഏത്??
a) ഐറിസ്
b) പീതബിന്ദു
c) ലെൻസ്‌
d) അന്ധബിന്ദു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള ചരിത്രത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ ചില സംഭവങ്ങളും നടന്ന വർഷങ്ങളും ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഒന്നൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാം തെറ്റാണ്,, ശരിയായത് ഏത്?
a) പുന്നപ്ര-വയലാർ സമരം -1946
b) കുറിച്യർ കലാപം -1811
c) ചാന്നാർ ലഹള- 1858
d) മലയാളി മെമ്മോറിയൽ- 1890
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇരുപത്തിരണ്ടാം കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിലെ ആകെ വനിതാ കാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാരുടെ എണ്ണം??
a) 3
b) 4
c) 2
d) 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബാക്ടീരിയ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ?
a) ബാൻഡിങ്
b) ലുവാൻഹുക്
c) എഡ്വാർഡ് ജെന്നർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആർട്ടിക്കിൾ 47 എന്തിനെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നു?
a) ഗോവധ നിരോധനം
b) യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ്
c) മദ്യവർജനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഖുദാബക്ഷ്‌ ഓറിയന്റൽ പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയുടെ ആസ്ഥാനം??
a) കർണ്ണാടക
b) ഉത്തർപ്രദേശ്
c) ബീഹാർ
d) ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഹാത്മാഗാന്ധിജി ഐ. എൻ.സിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പങ്കെടുത്ത വട്ടമേശ സമ്മേളനം ഏത്!?
a) 2
b) 3
c) 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിക്കോബാറിന് അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം ?

(Excellence Academy)?
a) മാലിദ്വീപ്
b) ഇന്തോനേഷ്യ
c) ബംഗ്ലാദേശ്
d) മ്യാൻമാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ കാർഷിക സെൻസസ് എത്ര വർഷം കൂടുമ്പോൾ നടത്തുന്നു??
a) 2
b) 4
c) 6
d) 5
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിൽ ചാർജില്ലാത്ത കണം

?
a) ഇവയൊന്നുമല്ല
b) പ്രോട്ടോൺ
c) ന്യൂട്രോൺ
d) ഇലക്ട്രോൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പരിചയമുള്ള വസ്തുക്കളുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ ചിത്രം മനസ്സിൽ തെളിയിക്കുന്ന ശരീരത്തിലെ ഭാഗം?
a) ഇവ രണ്ടും
b) ബ്രോക്ക്സ് സീരിയ
c) വെർനിക്സ് ഏരിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോമികകള്‍ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ :?
a) ജോണ്‍ ടസ്കിന്‍
b) മാര്‍സല്ലോ മാല്‍പീജി
c) തിയോഡര്‍ഷ്വാന്‍
d) എം.ജെ.ഷ്ളീഡന്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മരുഭൂമിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം?
a) എറി മോളജി
b) പോട്ടമോളജി
c) എക് തിയോളജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 ജൂണിൽ നിയമിതനായ പേമ കൻഡ് ഏത് സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി ആണ്?
a) അരുണാചൽ പ്രദേശ്
b) മിസോറം
c) ആസാം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ഓപ്പണ്‍ ടെന്നിസില്‍ ഇത്തവണ പുരുഷസിംഗിള്‍സ് കിരീടം നേടിയതാര്??
a) നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച്
b) റാഫേല്‍ നദാല്‍
c) റോജര്‍ ഫെഡറര്‍
d) ഡൊമനിക് തീം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടാക ദ്വീപ്??
a) ടിസ്റ്റന്‍
b) തായ്‌വാന്‍
c) മാനിട്ടോളിന്‍
d) ഇവയൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Sparrows?
a) Hiss
b) Twitter
c) Screams
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിക്ടർ ഹ്യൂഗോയുടെ “ലെ മിസേറാബ്ലെ ” പാവങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തത് ആര് (Subi)?
a) എം ടി വാസുദേവൻ നായർ
b) ലളിതാംബിക അന്തർജ്ജനം
c) കെ പി നാരായണ പിഷാരടി
d) നാലപ്പാട്ട് നാരായണമേനോൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He insists ——leaving immediately (Subi)?
a) At
b) With
c) None
d) On
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിലവിലെ ആന്ധ്രാ പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി??
a) ചന്ദ്രശേഖര റാവു
b) ചന്ദ്രബാബു നായിഡു
c) പ്രമോദ് സാവന്ത്
d) വൈ.എസ് ജഗൻ മോഹൻ റെഡ്‌ഡി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രണ്ടാം ബർദോളി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം?
a) മുഴപ്പിലങ്ങാട്
b) പഴയങ്ങാടി
c) പയ്യന്നൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഐസിസി സ്ഥാപിതമായ വർഷം?
a) 1924
b) 1928
c) 1909
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
We will “cancel” the trip of the weather is bad?
a) call at
b) call upon
c) call in
d) call off
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടാകം?
a) സുപ്പീരിയർ
b) കാസ്പിയൻ
c) സാംബസി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം നേടിയ ആദ്യ മലയാളി നോവലിസ്റ്റ്?
a) ഒഎൻവി കുറുപ്പ്
b) തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള
c) എം ടി വാസുദേവൻ നായർ
d) എസ് കെ പൊറ്റക്കാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടന അനുച്ഛേദം

?
a) 359
b) 356
c) 368
d) 360
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂമിയിൽ രൂഹമായത്?
a) ഭൂരുഹം
b) ഭൂരൂഹം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 ’ഐ ടൂ ഹാഡ് എ ഡ്രീം’ ആരുടെ ബുക്ക് ആണ്

A) മാര്‍ട്ടിന്‍ ലൂഥര്‍ കിങ് B) ഡോ. വര്‍ഗ്ഗീസ് കുര്യന്‍ C) എം.എസ്. സ്വാമിനാഥന്‍ D) ഷീല ദീക്ഷിത്?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 ’Highway Man’ എന്ന വാക്കിന്‍റെ അര്‍ത്ഥം

A) കാല്‍നടക്കാരന്‍ B) അലസമായി നടക്കുന്നവന്‍ C) ഗൗരവമില്ലാത്തവന്‍ D) പിടിച്ചുപറിക്കാരന്‍?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Choose the bare infinitive?
a) To read
b) Reading
c) Read
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സരസ്സിൽ രോഹണം ചെയ്തത്?
a) സരോരൂഹം
b) സരോരുഹം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപറയുന്നവയിൽ താപവിതരണത്തെ സ്വാധീനിക്കാത്ത ഘടകം ഏത്??
a) സമുദ്രസാമിപ്യം
b) അക്ഷാംശസ്ഥാനം
c) ഉയരം
d) രേഖാംശസ്ഥാനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത്?
a) KR Gouri -JSS
b) O രാജഗോപാൽ -BJP
c) MV രാഘവൻ -CMP
d) കാനം രാജേന്ദ്രൻ-CPM
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഐപിഎൽ വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മീഷൻ?
a) മൽഹോത്ര കമ്മീഷൻ
b) രാജാ ചെല്ലയ്യ കമ്മീഷൻ
c) മുകുൾ മുദ്ഗൽ കമ്മീഷൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The incorrect match from the following is?
a) masseur-Masseuse
b) Wizard-Witch
c) Alumna-Alumnae
d) Fiance-Fiancee
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. Gorumara national Park is in which state ??
  a) Assam
  b) Gujarat
  c) Madhya Pradesh
  d) West bangal
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ കളിയിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് വേണ്ട കളിക്കാരുടെ എണ്ണം?
  a) 5
  b) 7
  c) 11
  d) 9
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഏതു മാസത്തിലാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര പൊതുസഭ സാധാരണമായി സമ്മേളിക്കുന്നത്??
  a) സെപ്റ്റംബർ
  b) ഓഗസ്റ്റ്
  c) ജൂൺ
  d) ജൂലൈ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  2011 സെൻസസ് പ്രകാരം രാജ്യത്ത് ഭവനരഹിതരില്ലാത്ത ഏക സംസ്ഥാനം??
  a) മിസോറാം
  b) മണിപ്പൂർ
  c) അരുണാചൽ പ്രദേശ്
  d) ഹരിയാന
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  അഞ്ചാറ് എന്ന പദം വിഗ്രഹിച്ചാൽ??
  a) അഞ്ചും ആറും
  b) അഞ്ചോ ആറോ
  c) അഞ്ചു തവണ ആറ്
  d) ആറു തവണ അഞ്ചു
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഏറ്റവൂം കൂടുതൽ നദികൾ , നദികളുടെ നാട,???
  a) കാസർകോട്
  b) കണ്ണൂർ
  c) മലപ്പുറം
  d) വയനാട്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  മൗലിക ചുമതലകളെ പറ്റി പരാമർശിക്കുന്ന ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗം?
  a) 4B
  b) 2B
  c) 4A
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏത്??
  a) ദ്രാവകങ്ങൾ എല്ലാ വശത്തേക്കും മർദ്ദം പ്രയോഗിക്കുന്നു
  b) ആഴം കൂടുമ്പോൾ മർദ്ദം കൂടുന്നു
  c) ഒരേ ഉയരത്തിൽ മർദ്ദം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും
  d) ആഴം കൂടുമ്പോൾ മർദ്ദം കുറയുന്നു
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ ആരംഭിച്ച പത്രം??
  a) ആതുര സേവ
  b) ആതിയാൻ ദീപം
  c) അതിയൻ
  d) രത്ന മണി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  തോൽവിറക് സമര നായിക?
  a) മയിലമ്മ
  b) കാർത്യായനി അമ്മ
  c) ദയാഭായ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കള്ളനോട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കിരണം?
  a) ഇൻഫ്രാറെഡ്
  b) അൾട്രാവയലറ്റ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  മലയാളം എന്ന പദം ശരിയായി പിരിച്ചാൽ

[LDC, 2007 idukki, TVM]?
a) മല + അളം
b) മലയ + ആളം
c) മലയ + അളം
d) മല + ആളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൗരസെല്ലുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകം??
a) ബോറോൺ
b) സിലിക്കൺ
c) ടൈറ്റാനിയം
d) മഗ്നീഷ്യം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ സോഷ്യലിസം മതേതരത്വം എന്നീ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച ഭരണഘടനാഭേദഗതി?
a) 44
b) 42
c) 84
d) ഇവയൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തവയിൽ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിന്റെ ആദ്യ തെളിവുകൾ ലഭിച്ച സ്ഥലം?
a) മോഹൻജദാരോ
b) കാലിബംഗൻ
c) ഹാരപ്പാ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മിസൈൽ മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്

?
a) എപിജെ അബ്ദുൽ കലാം
b) സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേൽ
c) ഡോ സതീഷ് ധവാൻ
d) വിക്രം സാരാഭായി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സി. വി രാമൻപിള്ളയുടെ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയിലെ കഥാപാത്രം അല്ലാത്തതേത്??
a) മാങ്കോയിക്കൽ കുറുപ്പ്
b) ഭ്രാന്തൻ ചാന്നാർ
c) അനന്തപദ്മനാഭൻ
d) ഭ്രാന്തൻ വേലായുധൻ
e) സുഭദ്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാനവസേവയാണ് ഈശ്വരസേവ എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്?
a) ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസർ
b) സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി
c) ദയാനന്ദ സരസ്വതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The story is about a ……… between two brothers.?
a) dude
b) dual
c) duet
d) duel
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പേർഷ്യൻ ഹോമർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) ഫിർദൗസി
b) ഇനായത് ഖാൻ
c) സിയാവുദീൻ ബാറാനി
d) അൽ ഉത്ബി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കമ്പനി ബഹദൂർ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്?
a) ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനി
b) ഡാനിഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി
c) ഫ്രഞ്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി
d) പോർച്ചുഗീസ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഇലക്ട്രോണിക് പാസ്ബുക്ക് പുറത്തിറക്കിയ ബാങ്ക്??
a) എസ് ബി ഐ
b) എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക്
c) ഫെഡറൽ ബാങ്ക്
d) യൂണിയൻ ബാങ്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒ വി വിജയന്റെ കടൽത്തീരത്ത് എന്ന ചെറുകഥയുടെ പ്രമേയമാണ്?
a) വധശിക്ഷ
b) സമുദ്ര മലിനീകരണം
c) അനുരാഗം
d) വർഗീയത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാർബണിന്റെ അളവനുസരിച്ച് താഴെ പറയുന്നതിലെ ശരിയായ ക്രമം ഏത് ?

(Excellence Academy)?
a) ആന്ത്രസൈറ്റ് > ബിറ്റുമിനസ് >ലിഗ്നൈറ്റ് > പീറ്റ്
b) ആന്ത്രസൈറ്റ് >ലിഗ്നൈറ്റ് > ബിറ്റുമിനസ് > പീറ്റ്
c) ലിഗ്നൈറ്റ് >ആന്ത്രസൈറ്റ് > ബിറ്റുമിനസ് > പിറ്റ്
d) പീറ്റ് > ലിഗ്നൈറ്റ് >ബിറ്റുമിനസ് > ആന്ത്ര സൈറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Find out the correct sentence?
a) I shall come next Sunday
b) I shall come at the next Sunday
c) I shall come on the next Sunday
d) I shall come on next Sunday
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾ?
a) ഉത്കർഷേച്ചു
b) ഉത്പതിഷ്ണു
c) ദിദൃക്ഷു
d) ജിജ്ഞാസു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു മാക് നമ്പർ എത്രയാണ്??
a) 340 m/s
b) 3600m/s
c) 360m/s
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ആന്തര കർണത്തിന്റെ ഭാഗം ഏത്

?
a) കർണനാളം
b) ചെവിക്കുട
c) വെസ്റ്റിബുലാർ നാളി
d) യൂസ്റ്റേഷ്യൻ നാളി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാനവ സന്തോഷസൂചിക വികസിപ്പിച്ച രാജ്യം??
a) ഭൂട്ടാൻ
b) നോർവേ
c) സ്വീഡൻ
d) ചൈന
e) അറിയില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ കരസേനയിലെ ആദ്യ വനിത ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ?
a) ടാനിയ ഷെർഗിൽ
b) ശാന്തി തിഗ്ഗ
c) പുനിത അറോറ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ്19 സ്ഥിരീകരിച്ച ശേഷം കോവിഡ് മുക്തമായ ആദ്യ സംസ്ഥാനം?
a) മണിപ്പൂർ
b) ഗോവ
c) മിസോറാം
d) നാഗാലാൻഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
un നിന്റെ ജനാധിപത്യവിരുദ്ധ ഘടകം?
a) രക്ഷാസമിതി
b) സാമ്പത്തിക സമിതി
c) പൊതുസഭ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചൈനയിലെ ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത സന്നദ്ധ സംഘം ഏത് ( ldc2017?
a) ചെങ്കുപ്പായക്കാർ
b) ബ്രൗൺ ഷർട്സ്
c) ജനകീയ വിമോചന സേന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രണ്ടാം ഈഴവ മെമ്മോറിയല്‍ സമര്‍പ്പിക്കപ്പെട്ട വര്‍ഷം??
a) 1891
b) 1911
c) 1900
d) 1896
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉറുദു ഭാഷയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അമീർ ഖുസ്രു (അബുൾ ഹസൻ) ആരുടെ സദസ്സിലെ ആസ്ഥാന കവി ആയിരുന്നു??
a) അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി
b) ജലാലുദ്ദിൻ ഫിറൂസ് ഖിൽജി
c) കുത്ബ്ബുദ്ദിൻ മുബാറക് ഷാ
d) മാലിക് കഫൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(Q) Covid 19 പ്രതിരോധത്തിനായി ‘ഓപ്പറേഷൻ നമസ്തേ’ തുടങ്ങിയത്…??
a) (B) ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന
b) (A) ഇന്ത്യൻ നേവി
c) (C) ഇന്ത്യൻ ആർമി
d) (D) കോസ്റ്റ് ഗാർഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The stranger …… with the stolen currency

A) made away B) made out C) made for D) made up?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂമധ്യരേഖയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യന്‍ മെട്രോപോളിറ്റന്‍ നഗരം?(Talent Academy)?
a) ചെന്നൈ
b) മുംബൈ
c) ഡല്‍ഹി
d) ബംഗളൂരു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അയൺ ബോക്സിലെ കോയിൽ നിർമിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തു??
a) സ്റ്റീൽ
b) അൽനിക്കോ
c) നിക്രോം
d) ടങ്സ്റ്റൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യാ വിഭജനത്തിന്റെ സന്തതി എന്നറിയപ്പെടുന്ന തുറമുഖം??
a) നവഷേവ തുറമുഖം
b) മുംബൈ തുറമുഖം
c) കാണ്ട്ല തുറമുഖം
d) കൊൽക്കത്ത ഹാൽഡിയ തുറമുഖം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദുർബലമായി മാത്രം കാറ്റുവീശുന്ന 30° - 35° അക്ഷാംശരേഖ പ്രദേശങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത്?
a) ഡോൾഡ്രം മേഖല
b) ഹോഴ്സ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്
c) നിർവാത മേഖല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമന്റെ അപരനാമത്തിൽ പെടാത്തത്?
a) ദേവരാജൻ
b) രുദ്ര സിംഹന്
c) വിക്രമാദിത്യൻ
d) ശകാരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
___ Man is mortal?
a) No article
b) A
c) The
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോളേജുകളെ ദേശീയ കാൻസർ ഗ്രിഡുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനം??
a) തെലുങ്കാന
b) മഹാരാഷ്ട്ര
c) പഞ്ചാബ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
One who tends to take a hopeful view of life (1) magnate (2) creator (3) pacifist (4) optimist?
a) 2
b) 4
c) 1
d) 3
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Choose the wrongly marked antonym?
a) Confess×deny
b) Frivolous × Serious
c) Stale × old
d) Obvious × hidden
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എത്രാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഗാന്ധിജി വധിക്കപ്പെട്ടത്?
a) 81
b) 80
c) 79
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറകൾക്കുള്ള ഉദാത്ത മാതൃക “ എന്ന് ഗാന്ധിജിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്

?
a) വിക്രം സാരാഭായി
b) സി വി രാമൻ
c) വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ
d) ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏതു ഭീകരരുടെ തടവില്‍ നിന്നാണ് ഫാ.ടോം ഉഴുന്നാല്‍ മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ??
a) അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍
b) ഇറാക്ക്
c) യെമന്‍
d) ഇറാന്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിഷേധിക്കാൻ കഴിയാത്തത്?
a) നിഷേധ്യയം
b) ദിപ്സു
c) അനിഷേധ്യം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘കാരെ’ എന്നത് സംഘകാല ——-?
a) നികുതി
b) നാണയം
c) ആചാരം
d) ഇവയൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വനഭൂമി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം?
a) - മിസോറാം
b) - മഹാരാഷ്ട്ര
c) - രാജസ്ഥാൻ
d) - മധ്യപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കമ്പ്യൂട്ടറിനുള്ളിൽ ശബ്ദം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിനും എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയർ?
a) ഒഡാസിറ്റി
b) ഓഡിയോസിറ്റി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപറയുന്നവയിൽ സ്വർണഖനി അല്ലാത്തത്?
a) ഹൂട്ടി
b) രാമഗിരി
c) പന്ന
d) കോലാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ ‘മഹാമാന’ എന്ന വിശേഷണം നൽകിയത്

?
a) സരോജിനി നായിഡു
b) നെഹ്‌റു
c) ടാഗോർ
d) ഗാന്ധിജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A rare event or occurrence?
a) Blue moon
b) Dark Horse
c) Super moon
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യന്‍റെ നട്ടെല്ലില്‍ കശേരുക്കളുടെ എണ്ണം

A) 38 B) 18 C) 33 D) 23?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് കാർഷിക വിളയുടെ അത്യുത്‌പാദനശേഷിയുള്ള ഇനമാണ് തേജസ്സ്??
a) പച്ചമുളക്
b) ഇഞ്ചി
c) മഞ്ഞൾ
d) വാനില
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആഫ്രിക്കൻ വൻകരയിൽ വ്യാവസായികമായി ഏറ്റവും പുരോഗതി പ്രാപിച്ച രാജ്യം?
a) എത്യോപ്യ
b) സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക
c) ഈജിപ്ത്
d) അൾജീരിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ തുറന്ന വനിതാ ജയിൽ?
a) കാട്ടാക്കട
b) നെയ്യാറ്റിൻകര
c) ചീമേനി
d) പൂജപ്പുര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൂര്യന്റെ എക്സ്-റേ ചിത്രങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഫോസ്‌സി റോക്കറ്റ് മിഷൻ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയ രാജ്യം?
a) ജപ്പാൻ
b) റഷ്യ
c) അമേരിക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആർമി മെഡിക്കൽ കോർപ്പ്സ് സ്ഥാപക ദിനം?
a) ജനുവരി 3
b) ജനുവരി 15
c) ജനുവരി 25
d) ജനുവരി 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വെള്ളം കുടിച്ചു - ഇതിൽ വെള്ളം എന്ന പദം ഏത് വിഭക്തിയിൽ ?

(Excellence Academy)?
a) നിർദ്ദേശിക
b) പ്രതിഗ്രാഹിക
c) സംബന്ധിക
d) ഉദ്ദേശിക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യൂറോപ്പിനെയും ആഫ്രിക്കയെയും വേർതിരിക്കുന്ന കടലിടുക്ക്?
a) ബെറിങ്ങ്
b) പാക്ക്
c) ജിബ്രാൾട്ടർ
d) ഡോബർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ പ്രശസ്തനായ മന്ത്രി

?
a) വേലുത്തമ്പി ദളവ
b) ശേശയ്യ ശാസ്ത്രികൾ
c) അയ്യപ്പൻ മാർത്താണ്ഡ പിള്ള
d) രാമയ്യൻ ദളവ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തേയിലെ ച്ചെടിയുടെ ജന്മദേശം?
a) റഷ്യ
b) ചൈന
c) ഇന്ത്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(Q) 1857ലെ വിപ്ലവത്തെ അടിച്ചമർത്തിയ ബ്രിട്ടീഷ് സൈനിക തലവൻ…??
a) (D) ദർബി പ്രഭു
b) (A) എഡ്‌വേഡ്‌ ഹെന്റി സ്റ്റാൻലി
c) (B) കോളിൻ കാംബെൽ
d) (C) നിക്കോൾസൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പത്രപ്രവർത്തകരുടെ ബൈബിൾ എന്നറിയുന്നത്?
a) രാജ്യസമാചാരം
b) മിതവാദി
c) വൃത്താന്തപത്രപ്രവർത്തനം
d) സ്വദേശാഭിമാനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രണ്ടാം ഈഴവമെമ്മോറിയൽ കഴ്സൺ പ്രഭു സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട വർഷം??
a) 1904
b) 1901
c) 1902
d) 1900
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക് താന്ത്രിക് ജനതാദൾ (എൽ.ജെ.ഡി) പാർട്ടി സ്ഥാപക അധ്യക്ഷൻ

?
a) ശരദ് യാദവ്
b) ശ്രേയാംസ് കുമാർ
c) നിതീഷ് കുമാർ
d) വിരേന്ദ്ര കുമാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പരിണാമം ഘടന എന്നിവയെ കുറിച്ച് വിവരണം നൽകുന്ന ശാഖ?
a) ആസ്ട്രോളജി
b) കോസ്മോളജി
c) ലിത്തോളജി
d) ഓറോളജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അനുച്ഛേദം 16 പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിഷയം

?
a) നിയമത്തിനുമുന്നിൽ തുല്യതാ
b) വിവേചനം നിരോധിക്കുന്നു
c) അയിത്ത നിർമാർജനം
d) അവസരസമത്വം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ വിദൂരസംവേദന ഉപഗ്രഹം?
a) INSAT 2 A
b) APPLE
c) ROHINI
d) IRS1A
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചർക്കയെ കുറിച്ച് ആദ്യമായി പരാമർശിച്ച ഗ്രന്ഥം?
a) താരീഖ് ഇ അലായി
b) ഫുത്തുഹ് അസ്സ് സലാത്തിൻ
c) കിതാബ് ഉൾ യാമിനി
d) ഫത്വ ഇ ജഹൻദരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശിവജി അന്തരിച്ച വർഷം?
a) 1680
b) 1650
c) 1627
d) 1674
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
You are very arrogant. It is high time you …………..that you are not the most important person in the world?
a) realizing
b) realize
c) realized
d) have been realized
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1)Bowman’s Capsule’ works as a part of the functional unit of which among the following human physiological system?

?
a) Respiratory System
b) Circulatory System
c) Excretory System
d) Reproductive System
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നീല ജല നയം നടപ്പിലാക്കിയ പോർച്ചുഗീസ് വൈസ്രോയി?
a) കബ്രാൾ
b) അൽമേഡ
c) അൽബുക്കറക്ക്
d) വാസ്കോഡഗാമ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകസഭയുടെ മുൻഗാമി?
a) സെൻട്രൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി
b) സെൻട്രൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ
c) കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് അസംബ്ലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നാഷണൽ ഫുഡ് ലബോറട്ടറി പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചത്?
a) ഗാസിയാബാദ്
b) മൈസൂർ
c) കർണാൽ
d) നോയിഡ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
K.T.D.C.നിലവില്‍ വന്ന വര്‍ഷം ??
a) 1965 നവംബര്‍ 1
b) 1966 നവംബര്‍ 1
c) 1967 നവംബര്‍ 1
d) 1968 നവംബര്‍ 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യുവത്വ ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹോർമോൺ?
a) കോർട്ടിസോൾ
b) തൈമോസിൻ
c) ഇൻസുലിൻ
d) വാസോപ്രസിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
i am studious,___??
a) aren’t i
b) was i
c) is i
d) am i
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Safety matches contain

[RRB NTPC 2016]?
a) Sulphur
b) Phosphorus
c) Potassium
d) Magnesium
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു വസ്തുവിന്റെ തന്മാത്രകളുടെ ഗതികോർജ്ജം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ വസ്തുവിനെ താപനില??
a) മാറ്റമില്ല
b) കുറയുന്നു
c) വർദ്ധിക്കുന്നു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്??
a) തകഴി
b) വൈക്കം മുഹമ്മദ്‌ ബഷീർ
c) പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്‌ദുല്ല
d) വയലാർ രാമവർമ്മ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊടുങ്ങല്ലൂരിനെ കുറിച്ച് പരാമര്‍ശിക്കുന്ന നാച്ചുറല്‍ ഹിസ്റ്ററിയുടെ രചയിതാവ് ആരാണ് ??
a) ഇബ്നുബത്തൂത്ത
b) പ്ലിനി
c) ടോളമി
d) എഡ്ഗര്‍ തേഴ്സ്റ്റണ്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലബാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം?
a) ആലത്തൂർ
b) കൊയിലാണ്ടി
c) പെരുവണ്ണാമൂഴി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യീസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജീവകം??
a) തയാമിൻ
b) റൈബോഫ്ലവിൻ
c) ടോക്കോഫെറോൾ
d) നിയാസിൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Begin suddenly?
a) Break out
b) Break down
c) Beak in
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പഞ്ചസാരയിലെ പ്രധാന ഘടകമൂലകങ്ങളിൽ പെടാത്തത്?
a) ഓക്സിജൻ
b) കാർബൺ
c) ഹൈഡ്രജൻ
d) നൈട്രജൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എന്റെ ഗുരുനാഥൻ എന്ന കവിതയിൽ വള്ളത്തോൾ ആരെയാണ് ഗുരുനാഥനായി കരുതുന്നത്?
a) എഴുത്തച്ഛൻ
b) ഗാന്ധിജി
c) വാൽമീകി
d) രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Code of diplomatic etiquette and precedence (a) Formalism (b) Statesmanship (c) Protocol (d) Hierarchy?
a) d
b) a
c) c
d) b
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ എത്രാമത് വാര്‍ഷികമാണ് 2020-ല്‍??
a) 65
b) 75
c) 85
d) 60
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വർണത്തിൽ ഉൾപെടാത്തത് ഏത് :?
a) സ്വരങ്ങൾ
b) ചില്ലുകൾ
c) അനുസ്വരങ്ങൾ
d) ഇവയൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
FSSAI യുടെ ‘Eat Right Station ‘ സെർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിച്ച ആദ്യ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ??
a) ഡൽഹി സെൻട്രൽ
b) കൊൽക്കത്ത സെൻട്രൽ
c) മുംബൈ സെൻട്രൽ
d) ചെന്നൈ സെൻട്രൽ
e) അറിയില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ദിനം ആയി ആചരിക്കുന്നത്…??
a) മാർച്ച്‌ 24
b) മാർച്ച്‌ 22
c) മാർച്ച്‌ 21
d) മാർച്ച്‌ 23
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
one who is driven to the wall എന്നതിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം??
a) ഓടിച്ചവൻ
b) ഓടിപ്പോയവൻ
c) ഗതികെട്ടവൻ
d) മിടുക്കൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അയ്യങ്കാളിയുടെ മാനേജരായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) കെ പി വള്ളോൻ
b) കറുമ്പൻ ദൈവത്താൻ
c) പി കെ ചാത്തൻ മാസ്റ്റർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുട്ടനാടിനെ കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) വാഗമൺ
b) കുമളി
c) ചങ്ങനാശ്ശേരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി നിലവിൽ വന്ന വർഷം?
a) 1958
b) 1962
c) 1930
d) 1956
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. ‘കണ്ടുണ്ണി ‘ഏത് കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ്??
  a) ഗുരുസാഗരം
  b) ഹരിദ്വാറിൽ മണി മുഴങ്ങുന്നു
  c) കടൽത്തീരത്ത്
  d) ഗോവർധന്റെ യാത്രകൾ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കേരളത്തിലെ ആദ്യ ജെയിൽ മൂസിയം സ്ഥാപിക്കാൻ പോകുന്നത്?
  a) പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിലിൽ
  b) കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ
  c) വിയ്യൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടന നിലവില്‍ വന്നത് എന്ന്? (Talent Academy)?
  a) 1950 ജനുവരി 26
  b) 1949 ജനുവരി 26
  c) 1950 നവംബര്‍ 26
  d) 1949 നവംബര്‍ 26
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം പള്ളി ചേരമാൻ ജുമാ മസ്ജിദ് മാലിക് ദീനാർ സ്ഥാപിച്ച വർഷം?
  a) AD 650
  b) AD 620
  c) AD 629
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  സിവിൽ നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം??
  a) നാഗ്പൂർ സമ്മേളനം
  b) കാക്കിനഡ സമ്മേളനം
  c) ലാഹോർ സമ്മേളനം
  d) സൂറത്ത് സമ്മേളനം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കേരളത്തിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ ബാങ്കിംഗ് സാക്ഷരത പഞ്ചായത്ത്?
  a) മങ്കര
  b) ചിറ്റൂർ
  c) വാളയാർ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കേരളപാണിനി എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരൻ?
  a) വെൺമണി മോഹൻ നമ്പൂതിരി
  b) രാജാ രവിവർമ്മ
  c) എ ആർ രാജരാജവർമ്മ
  d) കേരളവർമ്മ വലിയകോയിത്തമ്പുരാൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  സ്ത്രീയുടെ ജനിതക ക്രോമസോം ഘടന?
  a) 42+XX
  b) 44+XX
  c) 44+XY
  d) 23+XX
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  My mother’s_______ words motivate me to greater efforts?
  a) Inspiring
  b) Inspirational
  c) Inspire
  d) Inspiration
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഒരു മാക് നമ്പർ എത്രയാണ്??
  a) 340 m/s
  b) 3600m/s
  c) 360m/s
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ആധുനിക തിരുവിതാംകൂർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഭരിച്ച രാജാവ്?
  a) മാർത്താണ്ഡവർമ്മ
  b) ഉത്രംതിരുനാൾ
  c) ധർമ്മരാജ
  d) ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Antonym of acquit:?
  a) Adept
  b) Convict
  c) Reveal
  d) Reject
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  മുട്ടയിടുന്ന സസ്തനി ………. ആണ്?
  a) വവ്വാൽ
  b) കിവി
  c) എക്കിഡ്ന
  d) ഒട്ടകപക്ഷി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ലീഡർ എന്ന പത്രത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ?
  a) ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ
  b) മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ
  c) അരവിന്ദ് ഘോഷ്
  d) സച്ചിൻ സന്യാൽ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Peter –––––––––– his home work before the teacher arrived.

?
a) (A) has complete
b) (B) was complete
c) (C) had completed
d) (D) was completing
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭഗത് സിങ്ങിനെ സ്മാരകമായ ‘ഭഗത് സിംഗ് ചൗക്ക് ‘ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ??
a) ലാഹോർ
b) അമൃതസർ
c) റാവൽപിണ്ടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ബഷീറിന്റെ ആത്മകഥ ഏത്

?
a) ഓർമ്മയുടെ അറകൾ
b) ഓർമ്മയുടെ തീരങ്ങളിൽ
c) ഒളിവിലെ ഓർമ്മകൾ
d) ഓർമയുടെ ഓളങ്ങളിൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗ്രേറ്റ് സാൻഡി മരുഭൂമി കാണപ്പെടുന്ന ഭൂഖണ്ഡം?
a) യൂറോപ്പ്
b) ഓസ്ട്രേലിയ
c) വടക്കേ അമേരിക്ക
d) തെക്കേ അമേരിക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള പോലീസിൻറെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്റ്റേഡിയം?
a) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം
b) ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ സ്റ്റേഡിയം
c) കാര്യവട്ടം ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
💡 “നഗ്നപാദനായ ചിത്രകാരൻ” എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചിത്രകാരൻ??
a) എസ് എച്‌ റാസ
b) സി എൻ കരുണാകരൻ
c) എം എഫ് ഹുസൈൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
India yile valiya steel plant?
a) Mumbai
b) Bokaaro
c) Bilaai
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He used to be a good cricket player?
a) isn’t he
b) did he
c) use he
d) didn’t he
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലാറ്റിനമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ സംരക്ഷകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്?
a) സൈമൺ ബൊളിവർ
b) ജോസെ ഡി സാൻ മാർട്ടിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
100°c സമാനമായ ഫാരന്‍ഹീറ്റ് ??
a) 132
b) 32
c) 212
d) 122
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അയ്യപ്പൻ എന്ന യഥാർത്ഥ പേരുള്ള കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യപരിഷ്കർത്താവ് അറിയപ്പെടുന്ന പേര്?
a) പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ
b) ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ
c) ശ്രീനാരായണഗുരു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
World Radio Day??
a) 21 feb
b) 19 feb
c) 13 feb
d) 15 feb
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏഴിമല നാവിക അക്കാദമി യുടെ പ്രത്യേകത?
a) ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാവിക അക്കാദമി
b) ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവുംവലിയ നാവിക അക്കാദമി
c) എല്ലാം ശരിയാണ്
d) കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാവിക അക്കാദമി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
World Hindi day??
a) Jan 1
b) Jan 3
c) Jan 10
d) Jan12
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ന്യൂക്ലിയസിൽ ന്യൂട്രോൺ ഇല്ലാത്ത മൂലകം?
a) നൈട്രജൻ
b) ലിഥിയം
c) ഹൈഡ്രജൻ
d) ഇവയൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. അന്താരാഷ്ട്ര തൊഴിലാളി സംഘടന നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ്??
  a) 1919
  b) 1917
  c) 1918
  d) 1920
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഞെട്ടറ്റു വീഴുന്ന മാങ്ങ എന്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ]?
  a) - ചലന ജഡത്വം
  b) - ആവേഗ ബലം
  c) - നിശ്ചല ജഡത്വം
  d) - രണ്ടാം ചലന നിയമം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഡിഫ്തീരിയ രോഗത്തിന് കാരണമായ ബാക്ടീരിയ?
  a) ലെപ്റ്റോസ്പൈറ
  b) കോറിനി ബാക്ടീരിയം
  c) യേഴ്‌ സീനിയ
  d) സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  The feminine gender of Man servant??
  a) Lady servant
  b) Maid servant
  c) Made servant
  d) Men servant
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  The antonym of the word ‘accurate’ is?
  a) unaccurate
  b) None
  c) inaccurate
  d) disaccurate
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  16)Pi Day is observed on _ annually.?
  a) March 10
  b) March 16
  c) March 12
  d) March 14
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഏഷ്യന്‍ വികസന ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ്??
  a) സിങ്കപ്പൂര്‍
  b) ബെയ്ജിങ്
  c) മനില
  d) ക്വലാലംപൂര്‍
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പ്രഥമ ഖേലോ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഗെയിംസില്‍ ഒന്നാമതെത്തിയ സര്‍വകലാശാലയേത്??
  a) സാവിത്രിഭായ് ഫൂലെ പുണെ സര്‍വകലാശാല
  b) അണ്ണാ സര്‍വകലാശാല
  c) പഞ്ചാബ് സര്‍വകലാശാല
  d) കലിംഗ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ ടെക്‌നോളജി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  “ഇരുട്ടിനെ ശപിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഒരു മെഴുകുതിരി എങ്കിലും കത്തിക്കുന്നതാണ്” ഈ വാക്യം ഏത് സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
  a) റോട്ടറി ഇൻറർനാഷണൽ
  b) റെഡ് ക്രോസ്
  c) ആംനസ്റ്റി ഇൻറർനാഷണൽ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  An open rebellion against the authority?
  a) Mutiny
  b) Anarchy
  c) Revolt
  d) Rebellion
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  After a brief look at her, he plodded back __
  _of the dairy?
  a) Away
  b) In
  c) Off
  d) Out
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇന്ത്യയുടെ ജന സാദ്രത?
  a) 842
  b) 860
  c) 382
  d) 328
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  1948 ജനുവരി 20 ന്യൂഡൽഹിയിൽ വെച്ച് ഗാന്ധിജിയെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചയാൾ

?
a) രഖു നായക്
b) മദൻലാൽ പഹ്വ
c) ചന്ദ്ലാൽ മേത്ത
d) നാഥുറാം വിനായക് ഗോഡ്സെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് രാജ്യത്തെ ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ നിർമ്മിച്ച ഉപഗ്രഹമാണ് ഡുചിഫാറ്റ്-3?
a) India
b) Israel
c) Myanmar
d) Azerbaijan
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവൺമെന്റ് ആരായിരുന്നു??
a) ഓസ്ബോൺ സിമിത്
b) എച്ച് വി ആർ അയ്യങ്കാർ
c) ബി ആർ റാവു
d) സിഡി ദേശ്മുഖ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജലത്തിൽ ഏറ്റവും നന്നായി ലഭിക്കുന്ന വാതകം?
a) ഹൈഡ്രജൻ
b) ഓക്സിജൻ
c) അമോണിയ
d) നൈട്രജൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പത്രസ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം??
a) മെയ് 2
b) മെയ് 13
c) മെയ് 4
d) മെയ് 3
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച ക്രയോജനിക് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആദ്യ വിക്ഷേപണം?
a) PSLV 22
b) GSLV MARK III D1
c) GSLV MARK III ( LVM- 3)
d) PSLV C 37
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രകാശം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മാധ്യമം?
a) ഖരം
b) ദ്രവം
c) വാതകം
d) ശൂന്യത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എട്ടാം പട്ടികയിൽ പതിനഞ്ചാമത് ഭാഷയായി സിന്ധി ഉൾപ്പെടുത്തിയത്?
a) 26 ആം ഭേദഗതി
b) 24 ആം ഭേദഗതി
c) ഇരുപത്തിയൊന്നാം ഭേദഗതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിലെ ആദ്യമായി വിശ്വ സുന്ദരി പട്ടം ലഭിച്ച വനിതാ??
a) ആർമി കുസലെ
b) കാതറീന സ്വെൻസൺ
c) കിക്കി ഹാക്കിൻസൺ
d) കാതറീൻ ബിഗാലോ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ അധീനതയിലാണ് ഗ്രീൻലാൻഡ്?
a) സ്വീഡൻ
b) കാനഡ
c) ഡെൻമാർക്ക്
d) ബ്രിട്ടൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വാരണാസി സംസ്കൃത കോളേജിന്റെ സ്ഥാപകൻ :?
a) ജോനാഥൻ റൂട്ട്
b) വില്യം ജോൺസ്
c) ജോനാഥൻ ഡങ്കൻ
d) ജോനാഥൻ സ്വിഫ്റ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രക്തസാക്ഷി ദിനം?
a) മാർച്ച്‌ 8
b) ജനുവരി 30
c) നവംബർ 6
d) ഒക്ടോബർ 2
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യ ചുമർചിത്ര നഗരം??
a) ആലപ്പുഴ
b) കൊല്ലം
c) കോഴിക്കോട്
d) കോട്ടയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
IPL ക്രിക്കറ്റിൽ 100 വിജയം നേടിയ ആദ്യ ടീം?
a) മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്
b) റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാഗ്ലൂർ
c) കിംഗ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബ്
d) ചെന്നെ സൂപ്പർ കിങ്സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
📕📗📘 ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ കാലാവധി ❓?
a) 3 വർഷം /65 വയസ്
b) 6വർഷം /65 വയസ്
c) കാലാവധിയില്ല
d) 5വർഷം / 65 വയസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അസ്ഥി ഏത് ??
a) തലയോട്
b) മാറെല്ല്
c) തുടയെല്ല്
d) നട്ടെല്ല്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിളയുടെ കഥാകാരൻ?
a) M മുകുന്ദൻ
b) എം ടി വാസുദേവൻ നായർ
c) എം പി വാസുദേവൻ
d) വയലാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക