POSCO നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം :?
a) 2018
b) 2008
c) 2010
d) 2012
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സേതുമാധവൻ ഏത് കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ്?
a) വാനപ്രസ്ഥം
b) മഞ്ഞ
c) കാലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
They are preparing the dinner?
a) The dinner is being prepared by them
b) The dinner was prepared by them
c) The dinner are prepared by them
d) The dinner is prepared by them
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വനിതകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ആദ്യത്തെ കോടതി സ്ഥാപിതമായ നഗരം?
a) noida
b) mumbai
c) kochi
d) kolkata
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം

?
a) തിരുവനന്തപുരം
b) മുംബൈ
c) ചെന്നൈ
d) ഡൽഹി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1957 ലെ ആദ്യ കേരള മന്ത്രിസഭയിലെ വ്യവസായ വകുപ്പു മന്ത്രി :?
a) കെ.ആര്‍.ഗൗരിയമ്മ
b) ടി.എ.മജീദ്
c) ടി.വി.തോമസ്
d) കെ.പി.ഗോപാലന്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജമ്മു കാശ്മീർ സംസ്ഥാനത്തെ സ്ഥിരവാസക്കാർക്ക് ഭൂമിയുടെ അവകാശവും ഗവൺമെൻ്റ് സർവ്വീസുകളിലെ തൊഴിലവസരങ്ങളും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്ന വകുപ്പ്?
a) 51 A
b) 35 A
c) ആർട്ടിക്കിൾ 370
d) 45
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
📝 രണ്ടു ചൈനയിൽ എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ്??
a) സർദാർ കെ എം പണിക്കർ
b) ടി എസ് തിരുമൂർത്തി
c) വി കെ കൃഷ്ണ മേനോൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചാൾസ് വിൽകിൻസ് എഴുതിയ ഭഗവത് ഗീതയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജമയ്ക്ക് ആമുഖം എഴുതിയ വ്യക്തി?
a) മെക്കാളെ പ്രഭു
b) വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ്സ്
c) വില്യം ബെനഡിക്ട് പ്രഭു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓക്‌സിജൻ പാർലർ തുടങ്ങിയ തുടങ്ങിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ??
a) കാൺപൂർ
b) നാസിക്
c) മുംബൈ
d) ഡൽഹി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ കണ്ണും കാതും എന്നറിയപ്പെടുന്നത്??
a) CAG
b) ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ
c) ക്യാബിനെറ് സെക്രട്ടറി
d) ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി മുസ്ലിം വിമൻസ് റൈറ്സ് ഡേ ആചരിച്ചത് എന്ന്?
a) 2020 ആഗസ്റ്റ് 1
b) 2020 ആഗസ്റ്റ് 2
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാവപ്പെട്ടവനും പണക്കാരനും വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയാൽ തങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള കടന്നാക്രമണം ക്രൂരതയും ഒറ്റക്കെട്ടായി ചെറുക്കാൻ സാധിക്കും. “ ആരുടെ വാക്കുകൾ?
a) കേശബ് ചന്ദ്രസെൻ
b) വീരേശലിംഗം
c) രാജാറാം മോഹൻ റോയ്
d) ഡോ എസ് കോത്താരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ class mammalia വുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉചിതമായ പ്രസ്താവന?
a) കുഞ്ഞുങ്ങളെ പാലൂട്ടി വളർത്തുന്ന നട്ടെല്ലുള്ളവ
b) കുഞ്ഞുങ്ങളെ പാലൂട്ടി വളർത്തുന്ന നട്ടെല്ലില്ലാത്തവ
c) കാലിൽ ഉൾവെലിക്കാവുന്ന നഖങ്ങളുള്ള വ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Rights to education??
a) 22A
b) 21A
c) 32 A
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Electron microscope was invented by?
a) Robert Koch
b) Leeuwenhoek
c) C.P. Swanson
d) Knoll and Ruska
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ശാസ്ത്ര നഗരം??
a) നോയിഡ
b) കട്ടക്
c) ബാംഗ്ലൂർ
d) കൊൽക്കത്ത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Q.99 Which of the following event was the reason for suspension of the Non-Cooperation Movement?

असहकार चळवळ निलंबित करण्याचा पुढीलपैकी कोणती कारणे होती ??
a) The non Co-operators were not enthusiastic. सहकारी जास्त उत्साही नव्हते.
b) The leaders like Subhas Chandra Bose were against it. सुभाष चंद्र बोस सारखे नेते विरोध करत होते.
c) Chauri Chaura incident चौरी चौरा घटना
d) Gandhiji bowed to the pressure of the British government. गांधीजी सरकारच्या दबावापुढे झुकले.
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Of all the late comers, he was the ……

A) latest B) later C) most late D) last?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“എന്നിലൂടെ “ആരുടെ ആത്മകഥ (Subi)?
a) ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി
b) കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ്
c) എസ് പി പിള്ള
d) ഓ വി വിജയൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ കടൽമാർഗം എത്തിയ ആദ്യ പാശ്ചാത്യ ശക്തി?
a) അറബികൾ
b) ഫ്രഞ്ചുകാർ
c) ഡച്ചുകാർ
d) പോർച്ചുഗീസുകാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
They rarely Speak English,___?
a) Do they
b) Didn’t they
c) Did they
d) Don’t they
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വർഷം കണ്ടുപിടിക്കുക -» കേരളത്തിൽ ഡിപിഇപി ആരംഭിച്ച വർഷം -»> കേരളത്തിൽ ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ രൂപം ആയ വർഷം -» കല്ലട ഹൈഡൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ നിലവിൽ വന്ന വർഷം?
a) 1993
b) 1994
c) 1995
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക ഹിന്ദി ദിനം?
a) ജനുവരി 24
b) ജനുവരി 9
c) ജനുവരി 10
d) ജനുവരി 29
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തവയിൽ വിജാഗിരി സന്ധിക്ക് ഉദാഹരണം?
a) കൈ കാൽ മുട്ട്, വിരലുകൾ
b) തോളെല്ല് ഇടുപ്പ് അല്ല
c) കൈക്കുഴ കാൽക്കുഴ
d) മണിബന്ധം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദ്യത്തെ വ്യാസ സമ്മാനത്തിന് അർഹമായത്?
a) രാംവിലാസ് ശർമ
b) ശെമ്മാങ്കുടി ശ്രീനിവാസ അയ്യർ
c) താരാശങ്കർ ബാനർജി
d) ഹരിവംശ് റായ് ബച്ചൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1898 ബ്രഹ്മസമാജ ത്തിന്റെ ശാഖ കോഴിക്കോട് ആരംഭിച്ച നവോത്ഥാന നായകൻ?
a) സി കേശവൻ
b) ആനന്ദതീർത്ഥൻ
c) ഡോ.അയ്യത്താൻ ഗോപാലൻ
d) ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The boy is trembling …….. fear.

(Kerala PSC Q & A)?
a) By
b) At
c) With
d) On
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചന്ദ്രയാൻ 1 വിക്ഷേപിച്ച ദിവസം?
a) 2009 ഒക്ടോബർ 22
b) 2007 ഒക്ടോബർ 22
c) 2008 ഒക്ടോബർ 22
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആകെ ഭൂപ്രദേശത്തിൻറെ പകുതിയോളം പുൽമേടുകൾ നിറഞ്ഞ ഭൂഖണ്ഡമാണ്?
a) ഏഷ്യ
b) ആഫ്രിക്ക
c) യൂറോപ്പ്
d) ഓസ്ട്രേലിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
………………. improves your knowledge?
a) reads
b) read
c) reading
d) To read
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രക്തപര്യയനം ഒരു തവണ പൂര്‍ത്തിയാകുമ്പോള്‍ ഹൃദയ ത്തിലൂടെ രക്തം എത്ര തവണ കടന്നു പോകുന്നു??
a) 1
b) 2
c) 4
d) 3
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
7.”നിശബ്ദ വസന്തം “എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയതാര് ??
a) റേച്ചൽ കഴ്‌സൺ
b) വർഗീസ് കുര്യൻ
c) എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ
d) നോർമൻ ബോർലഗ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
If we sprinkle common salt on earth worm, it dies due to?
a) Closure of pores of skin
b) Toxic effect of salt
c) Respiratory failure
d) Osmotic shock
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയിലെ സ്വകാര്യവത്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മിറ്റി

?
a) മൽഹോത്ര കമ്മിറ്റി
b) ലക്കടവാല കമ്മിറ്റി
c) രാജാ ചെല്ലയ്യ കമ്മിറ്റി
d) കുമരപ്പ കമ്മിറ്റി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എല്ലോറ ഗുഹകൾ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ വർഷം??
a) 1975
b) 1997
c) 1983
d) 1960
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആമുഖം ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമല്ല?
a) മിനർവമിൽ vs യൂണിയൻ Govt 1980
b) മേനക ഗാന്ധി Vs യൂണിയൻ Govt 1978
c) ബെറുബാറി Vs യൂണിയൻ Govt 1960
d) കേശവാനന്ദ ഭാരതി Vs കേരള Govt 1973
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മറാത്ത സാമ്രാജ്യത്തിന്‍റെ തലസ്ഥാനം

A) റായ്പൂര്‍ B) റായ്ഗഢ് C) നാഗ്പൂര്‍ D) ഹരിദ്വാര്‍?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്‍റെ ആത്മോപദേശ ശതകം ഇംഗ്ലീഷിലേയ്ക്ക് തര്‍ജ്ജമ ചെയ്തതാര്??
a) രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോര്‍
b) ഡോ.പല്‍പ്പു
c) നടരാജഗുരു
d) പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പന്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലിറ്റില്‍ ബ്രെയിന്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തലച്ചോറിന്‍റെ ഭാഗം?(Talent academy)?
a) സെറിബെല്ലം
b) സെറിബ്രം
c) ഹൈപ്പോതലാമസ്
d) മെഡുല ഒബ്ലോംഗേറ്റ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പകൽസമയത്ത് പർവ്വത മുകളിലെ വായു ചൂട് പിടിച്ചു ഉയരുന്നതിനാൽ താരതമ്യേന ചൂട് കുറഞ്ഞ താഴ്‌വരയിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് പർവ്വത ചരിവുകളിലൂടെ കാറ്റ് വീശുന്നു ഇതാണ്

?
a) മാംഗോഷവർ
b) കാരകാറ്റ്
c) താഴ്‌വര കാറ്റ്
d) പർവത കാറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒളിമ്പിക് മ്യൂസിയം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് എവിടെ?
a) ടോക്കിയോ
b) ലണ്ടൻ
c) റിയോ ഡി ജനീറോ
d) ലോസെൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
There are people in our society whose only aim in life is to make money ………………………………?
a) by rise and low
b) by fits and starts
c) by yelp and howl
d) by hook or by crook
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അർജുമാൻ ബാനു ബീഗം ആരുടെ യഥാർത്ഥ നാമമാണ്?
a) റാബിയ ദുരാനി
b) മുംതാസ് മഹൽ
c) നൂർജഹാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സർവ്വേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം??
a) ന്യൂഡൽഹി
b) കൽക്കട്ട
c) മുംബൈ
d) ഡെറാഡൂൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഒറ്റയ്ക്ക് ബഹിരാകാശത്തു ചിലവഴിച്ച വനിത ആര്??
a) കാതറിൻ കോൾമാൻ
b) ബാർബറാ മോർഗൻ
c) ക്രിസ്റ്റീന കൗക്ക്
d) പെഗ്ഗി വിറ്റ്സൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ എത്ര കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ ഉണ്ട്?
a) 8
b) 7
c) 6
d) 9
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സേവിങ്സ് ബാങ്ക് ATM സ്ഥാപിച്ച നഗരം?
a) തിരുവനന്തപുരം
b) ബാംഗ്ലൂർ
c) ചെന്നൈ
d) കൊൽക്കത്ത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Density of population of the India is?
a) 382/Sq Km
b) 374/Sq Km
c) 380/Sq Km
d) 396/Sq Km
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി വോട്ടിംഗ് യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്?
a) പിറവം
b) മാള
c) പറവൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രാചീന കേരളത്തിൽ വിവിധ തിണകൾ നിലനിന്നിരുന്നു. പർവ്വത പ്രദേശം ഉൾപ്പെട്ട തിണയുടെ പേര്?
a) മരുതം
b) മുല്ലൈ
c) പാലൈ
d) കുറിഞ്ചി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എല്ലാം തിന്നും എല്ലാം ദഹിക്കും വെള്ളം കുടിച്ചാൽ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ ചത്തു പോകും?
a) തലമുടി
b) മരം
c) തീ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണത്തിനായി ദേശീയ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടന ഏത്?
a) ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വാച്ച്
b) ആംനെസ്റ്റി ഇന്റർനാഷണൽ
c) സിറ്റിസൺ ഫോർ ഡെമോക്രസി
d) ഏഷ്യാ വാച്ച്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് അധ്യക്ഷതവഹിച്ച ഹരിപുര ഐ എൻ സി സമ്മേളനം നടന്ന വർഷം

തിലകൻ?
a) 1924
b) 1938
c) 1942
d) 1911
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കായ തരൺ എന്ന ചലചിത്രം എൻ എസ് മാധവന്റെ ഏത് കഥയെ ആസ്പദമാക്കിയാണ്?
a) വൻ മരങ്ങൾ വീഴുമ്പോൾ
b) തിരുത്ത്
c) ഹിഗ്വിറ്റ
d) ചൂളൈമേടിലെ ശവങ്ങൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോവിഡ് മുക്തമായ ആദ്യ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം?
a) ദാമൻ ദിയു
b) ഡൽഹി
c) ലഡാക്ക്
d) പുതുച്ചേരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ആരാണ് ജൂത വൈസ്രോയി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്?
a) റീഡിങ് പ്രഭു
b) ചെംസ്ഫോർഡ് പ്രഭു
c) ഇർവിൻ പ്രഭു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അസറ്റിക് ആസിഡിന്റെ IUPS നാമം

?
a) ഫോമിക് ആസിഡ്
b) മെഥനോയിക് ആസിഡ്
c) പ്രൊപനോയിക് ആസിഡ്
d) എതനോയിക് ആസിഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ വൈറസ് രോഗം അല്ലാത്തത്

?
a) നിപ്പ
b) ഡിഫ്തീരിയ
c) ആന്ത്രാക്സ്
d) ക്ഷയരോഗം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സമാനപദം കണ്ടെത്തുക…

‘ബന്ധുരം’?
a) ബന്ധനം
b) സ്വാതന്ത്ര്യം
c) മനോഹരം
d) കൂട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒന്നാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ ഒൻപതാം പട്ടികയിൽ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം കൂട്ടിച്ചേർത്ത വർഷം

?
a) 1992
b) 1973
c) 1952
d) 1951
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
✒️ഘാതകൻ??
a) ഘാതിക
b) ഘാതകി
c) ഘാതികി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
! തന്നിരിക്കുന്ന ചിഹ്നത്തിന്‍റെ പേരെന്ത്

A) വിക്ഷേപിണി B) വിശ്ലേഷണം C) കാകു D) ഭിത്തിക?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗില്ലറ്റിൻ ഉപയോഗിച്ച് വധിക്കപ്പെട്ട ഫ്രഞ്ച് ചക്രവർത്തി?
a) ലൂയി പന്ത്രണ്ടാമൻ
b) ലൂയി പതിനാലാമൻ
c) ലൂയി പതിനാറാമൻ
d) ലൂയി പതിനഞ്ചാമൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
This car …..…. to my brother?
a) Has belonged
b) Belong
c) Belonging
d) Belongs
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നെഹ്രുവിന്റെ ‘ലെറ്റേഴ്സ് ഫ്രം എ ഫാദർ ടു ഹിസ് ഡോട്ടർ ‘ എന്ന ഗ്രന്ഥം മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തത്? (PSC Rankmaster )?
a) കുറ്റിപ്പുറം കേശവൻ
b) C. ശങ്കരൻ നായർ
c) അമ്പാടി ഇക്കാവമ്മ
d) അന്നചാണ്ടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പോർച്ചുഗീസ് അധീനതയിൽ നിന്നും ഗോവയെ മോചിപ്പിച്ച വർഷം :?
a) 1965
b) 1961
c) 1963
d) 1964
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉറങ്ങാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ഹോര്‍മോണ്‍??
a) ഗ്രെലിന്‍
b) മെലാടോണിന്‍
c) കോള്‍ട്ടിസോള്‍
d) പ്രോലാക്ടിന്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
#തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ#

വോട്ടിംഗ് പ്രായം 18 ആക്കിയ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി?
a) 60
b) 42
c) 61
d) 54
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആർ.ഡി.ബാനർജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സിന്ധുനദീതട സംസ്കാരത്തിന്റെ ഉൽഖനനങ്ങൾ നടന്ന സ്ഥലം?
a) മോഹൻജൊദാരോ
b) ഹരപ്പ
c) ലോത്തൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ടിപ്പുസുൽത്താൻ മലബാർ പ്രദേശങ്ങളുടെ ഭരണകേന്ദ്രം?
a) നാദാപുരം
b) ഫറോക്ക്
c) കല്ലായി
d) പൊന്നാനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ആയോധനകലയുടെ മാതാവ്’ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് :?
a) കുങ്ഫു
b) കരാട്ടെ
c) കളരി
d) തായ്കൊണ്ടൊ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൊസൈക് രോഗം പ്രധാനമായും ബാധിക്കുന്ന വിള?
a) മരച്ചീനി
b) വാഴ
c) തെങ്ങ്
d) നെല്ല്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The synonym for ‘abstain’?
a) Obtain
b) Contain
c) Retain
d) Refrain
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which Session of Indian National Congress was presided by Subhash Chandra Bose??
a) Haripura
b) Nagpur
c) Lahore
d) Delhi
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൃത്യമായ പ്രജനന കാലഘട്ടം ഉള്ള ജീവികൾ ലൈംഗിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹോർമോൺ?
a) മെലാടോണിൻ
b) വാസ് ബ്രസീൽ
c) ഓക്സിടോസിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വെള്ളനിറത്തിൽ തൂവൽ കെട്ടുകൾ പോലെ കാണപ്പെടുന്ന മേഘം??
a) ആൾട്ടോ ക്യുമുലസ്
b) നിംബസ്
c) സിറസ്
d) ക്യുമുലസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ടി. സി. യോഹന്നാന് അർജ്ജുന അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ഏത് കായിക വിഭാഗത്തിനാണ്??
a) നീന്തൽ
b) ഹോക്കി
c) വോളിബോൾ
d) അത്‌ലറ്റിക്സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സിരിഫോർട്ട് നിർമിച്ചത് :?
a) സിക്കന്ദർ ലോധി
b) ഗിയാസുദീൻ തുഗ്ലക്ക്
c) അലാവുദീൻ ഖിൽജി
d) കുത്തബ്ദീൻ ഐബക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. കേരള നിയമസഭ “ മലയാള ഭാഷ ബിൽ “ പാസ്സാക്കിയതെന്ന്?

[PSC RANK MASTERS]?
a) 2015 ഒക്ടോബർ 15
b) 2015 ഡിസംബർ 17
c) 2016 ഡിസംബർ 17
d) 2016 ഒക്ടോബർ 15
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
My brother works …….a plantation?
a) on
b) above
c) at
d) in
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശാഭിമാനി കോഴിക്കോട് നിന്ന് ആരംഭിച്ച വർഷം?
a) 1956
b) 1946
c) 1942
d) 1944
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ ]?
a) - പാലാട്ട് മോഹൻദാസ്
b) - വാജാഹത് ഹബീബുള്ള
c) - പരീത് പിള്ള
d) - ദീപക് സന്ധു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഏത് വിറ്റാമിന്റെ കുറവ് ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ്?
a) വിറ്റാമിന് B
b) വിറ്റാമിൻ E
c) വിറ്റാമിൻ K
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒ ആർ എസ് ലായനി ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു?
a) അണുനാശിനി
b) ഔഷധം
c) ജൈവവളം
d) കീടനാശിനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു നോട്ടിക്കൽ മൈൽ എത്ര മീറ്ററിനു തുല്യമാണ്

?
a) 1834
b) 1976
c) 1876
d) 1852
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Find the Correct spelled word?
a) Panacae
b) Liesure
c) Exorbitant
d) Pseudonym
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജർമൻ സിൽവർ എന്ന കൂട്ട് ലോഹത്തിൽ ഇല്ലാത്തത്??
a) നിക്കൽ
b) വെള്ളി
c) ചെമ്പ്
d) സിങ്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Spelling?
a) Reverence
b) Reverance
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തവയിൽ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ അച്ചുതണ്ട് ശക്തികൾ ഏതൊക്കെ?
a) ജർമ്മനി ഇറ്റലി ബ്രിട്ടൺ
b) ഇറ്റലി, ജപ്പാൻ, റഷ്യ
c) ജർമ്മനി, ഇറ്റലി, ജപ്പാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Antonym of tedious :?
a) Interesting
b) Timid
c) Relaxed
d) Dull
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The exact opposite of fresh is?
a) Unused
b) Stale
c) Vigorous
d) Recent
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ്?
a) നോർത്ത് ആൻഡമാൻ
b) സൗത്ത് ആൻഡമാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 ’ഭാരത് സഭ’എന്ന പേരില്‍ തുടക്കത്തില്‍ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം ?

A) ഇന്ത്യന്‍ നാഷണല്‍ അസോസിയേഷന്‍ B) സത്യശോധക് സമാജ് C) ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ അസോസിയേഷന്‍ D) ആര്യസമാജം?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിലവിലെ ഇന്ത്യയിലെ വനം-പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി?
a) പ്രകാശ് ജാവദേക്കർ
b) രവിശങ്കർ പ്രസാദ്
c) നരേന്ദ്ര സിംഗ് തോമർ
d) റാം വിലാസ് പസ്വാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗതിനിർണയ സംവിധാനത്തിൽ രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി പരാജയപ്പെട്ട ഉപഗ്രഹം?
a) IRNSS 1 H
b) IRNSS 1 G
c) IRNSS 1 F
d) IRNSS 1 E
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
What is the new integrated helpline number of the Indian
Railways, launched recently? ?
a) 1076
b) 112
c) 139
d) 138
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആരുടെ പ്രസിദ്ധ കൃതിയാണ് “ഉണ്ണിക്കുട്ടന്റെ ഒരു ദിവസം” (Subi)?
a) ആനന്ദ്
b) ഉറൂബ്
c) കാക്കനാടൻ
d) നന്ദനാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“Highwayman” എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം

(Excellence Academy)?
a) കാൽനടക്കാരൻ
b) ഗൗരവമില്ലാത്തവൻ
c) പിടിച്ചു പറിക്കാരൻ
d) അലസമായി നടക്കുന്നവൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇക്കോ വന്യജീവി ടൂറിസം സൈറ്റ് ഭിട്ടർണിക എവിടെ??
a) A. Up
b) B. Mp
c) C. Goa
d) D. Odisha
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Opposite of elevate is?
a) Lift
b) Exalt
c) Raise
d) Humble
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Vande Matram was first sung at the session of the Indian National Congress in?
a) 1892
b) 1886
c) 1889
d) 1896
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Words inscribed on tomb .?
a) Epilogue
b) Epitaph
c) Epitome
d) Epistle
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഒരു വിദേശ പൗരന് ഉറപ്പു നൽകാത്ത മൗലികാവകാശം ഏതാണ്?
a) 29
b) 14
c) 21
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹിരാക്കുഡ് നദീതട പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നദി ഏതാണ്

(Excellence Academy)?
a) മഹാനദി
b) കാവേരി
c) ഗോദാവരി
d) കൃഷ്ണ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നീലം സഞ്ജീവ റെഡ്ഡി കോളേജ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്?
a) മധ്യപ്രദേശ്
b) ആന്ധ്ര പ്രദേശ്
c) ഗുജറാത്ത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വടക്കു-കിഴക്കന്‍ മണ്‍സൂണിന് കേരളത്തില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന പേര്??
a) ഇടവപ്പാതി
b) വേനല്‍മഴ
c) മാംഗോഷവര്‍
d) തുലാവര്‍ഷം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലയാളം എന്ന പദം ശരിയായി പിരിച്ചാൽ?
a) - മല + ആളം
b) - മലയ + ആളം
c) - മല + അളം
d) - മലയ + അളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റഷ്യയുടെയും ചൈനയുടെയും അതിർത്തിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി,??
a) അമൂർ
b) സാംബസി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
…….. pen you want is out of stock

[Civil police Officer 2018]?
a) None
b) an
c) a
d) the
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരിയായ വാക്യം ഏത്?
a) ഇന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലായിടത്തും സർവ്വത്ര അഴിമതിയാണ്
b) അവൻ അമ്പലത്തിന് ചുറ്റും പ്രദക്ഷിണം വെച്ചു
c) തുലാഭാരത്തിനായി 100 തേങ്ങകൾ എത്തിച്ചു
d) നീയിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോയാൽ ഞാനെന്ത് ചെയ്യാനാണ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സീറോ വിമാനത്താവളം എവിടെയാണ്??
a) മണിപ്പൂർ
b) മേഘാലയ
c) അരുണാചൽപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒട്ടകത്തിന്റെ പര്യായം അല്ലാത്തത് (Subi)?
a) ബഭ്രു
b) പരഭൃതം
c) മഹാഗളം
d) ധ്രൂമകം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
6) നേതാവ് -എതിർലിംഗം ഏത്?
a) A) നായിക
b) B) ദാതാവ്
c) C) നേത്രികം
d) D) നേത്രി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The stranger …… with the stolen currency

A) made away B) made out C) made for D) made up?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സനാതന ധർമ വിദ്യാർത്ഥി സംഘത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായ സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ് ആരാണ്??
a) ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി
b) ആഗമാനന്ദ സ്വാമികൾ
c) വാഗ്ഭടാനന്ദൻ
d) പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ റസ്‌ലിംഗ് ദേശീയ കായിക വിനോദം ആയി വരുന്ന രാജ്യം?
a) സ്പെയിൻ
b) ഭൂട്ടാൻ
c) ഇറാൻ
d) ജപ്പാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ പാൽത്തൊട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം :?
a) ഉത്തർപ്രദേശ്
b) പഞ്ചാബ്
c) അരുണാചൽ പ്രദേശ്
d) ഹരിയാന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വെണ്ണിക്കുളം മലയാളത്തിലേക് തർജ്ജിമ ചെയ്ത തമിഴ് ഗ്രന്ഥം (Subi)?
a) തേവാര പതികങ്ങൾ
b) തിരുക്കുറൽ
c) മണിമേഖല
d) ചിലപ്പതികാരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രകാശരശ്മികളെ കണ്ണിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത്

?
a) ലെൻസ്
b) പീതബിന്ദു
c) ഐറിസ്
d) കോർണിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which of these chairs did you sit ………..?

(Kerala PSC Q & A)?
a) On
b) By
c) In
d) Them
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എഴുപത്തിമൂന്നാം ഭേദഗതിയിലൂടെ ഭരണഘടനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പട്ടിക??
a) 11-)0 പട്ടിക
b) 13-)0 പട്ടിക
c) 18-)0 പട്ടിക
d) 17-)0 പട്ടിക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തിലാണ്?
a) യൂറോപ്പ്
b) വടക്കേ അമേരിക്ക
c) തെക്കേ അമേരിക്ക
d) ആഫ്രിക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പത്രസ്വാതന്ത്ര്യ സൂചികയിൽ 2019ൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം?
a) 144
b) 140
c) 139
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Whos isknown as the Chandragupta of China?
a) Qin shi huang
b) Wu of jin
c) Er shi
d) Former Han
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കൊടുമുടിയായ ആനമുടിയുടെ ഉയരം?
a) 2695m
b) 3694m
c) 1694m
d) 4694m
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which sector is the largest source of employment in India?
a) Servises
b) Textile
c) Tourism
d) Agriculture
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The government has launched the Humsafar mobile app for the doorstep delivery of ____? A.Government Documents B.Diesel C.Medicines D.Kerosene?
a) B
b) A
c) D
d) C
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Reading is a good habit. Hence reading is a ……?
a) Gerund
b) Preposition
c) Pro noun
d) Past participle
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which of the following measurements is not a unit of distance??
a) Ammeter
b) Cubit
c) Parsec
d) angstrom
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദാദ്ര - നഗർഹവേലി പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയോടു കൂട്ടിച്ചേർത്ത 1961ലെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി??
a) ഒമ്പതാം പദ്ധതി
b) എട്ടാം ഭേദഗതി
c) പത്താം ഭേദഗതി
d) പന്ത്രണ്ടാം തീയതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
India’s first private gold mine is to be set up in which state??
a) Tamil Nadu
b) Andhra Pradesh
c) Karnataka
d) Kerala
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
What is Logomania??
a) An obsession for stealing
b) An obsession for work
c) An obsession for flowers
d) An obsession for talking
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുംഭര്‍ലിഘട്ട് ചുരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനം?
a) സിക്കിം
b) ഹിമാചല്‍പ്രദേശ്
c) ഉത്തരാഖണ്ഡ്
d) മഹാരാഷ്ട്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിന്റെ കിരീടം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല??
a) വയനാട്
b) കണ്ണൂർ
c) കാസർകോട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിക്കോടിയൻ ആരുടെ തൂലികാനാമമാണ്?
a) മാധവൻ നായർ
b) പി കുഞ്ഞനന്തൻ
c) കെ ശ്രീകുമാർ
d) പി സച്ചിദാനന്ദൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 ’Obsequious’ means

A) warm and friendly B) dangerous C) funeral rites D) excessively respectful?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who is the Father of Nuclear Chemistry??
a) Caption Delta
b) Albert Einstein
c) Otto Hahn 
d) Keithan John
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സോൻപൂർ ഫെസ്റ്റിവൽ ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് ആഘോഷിക്കുന്നതാണ്?
a) നാഗാലാൻഡ്
b) ബീഹാർ
c) രാജസ്ഥാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോളേജ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് മാനേജ്‌മെന്റ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്

?
a) ഡെറാഡൂൺ
b) സെക്കന്ദരാബാദ്
c) ഹൈദരാബാദ്
d) ഡൽഹി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് നാച്ചുറോപതിയുടെ ആസ്ഥാനം??
a) ചെന്നൈ
b) കൊൽക്കത്ത
c) പൂനെ
d) ന്യൂഡൽഹി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ മനുഷ്യവകാശ കമ്മീഷനെ നിയമിക്കുന്നത്?
a) രാഷ്‌ട്രപതി
b) സ്പീക്കർ
c) പ്രധാനമന്ത്രി
d) ഗവർണ്ണർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ദിരാഗാന്ധി പ്രഖ്യാപിച്ച ആഭ്യന്തര അടിയന്തരാവസ്ഥ എത്ര മാസം നീണ്ടു നിന്നു

?
a) 21 മാസം
b) 12 മാസം
c) 5 masam
d) 22 മാസം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Antonym of the word ‘Barbarian’?
a) Prised
b) Inept
c) Vetran
d) Civiliced
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു സമചതുര ത്തിന്റെ ഒരു വശം മൂന്നു മടങ്ങായി വർദ്ധിച്ച് അതിന്റെ വിസ്തീർണ്ണം എത്ര ശതമാനം വർദ്ധിക്കും?
a) 300%
b) 800%
c) 900%
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A murder of __?
a) Cards
b) Crows
c) Cattle
d) Camels
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അര+ കല്ല് =അരകല്ല്, ഈ സന്ധി യിൽ ക ഇരട്ടിക്കാത്തത്?
a) വിശേഷണ വിശേഷ്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്
b) പൂർവ്വപദം ധാധു ആയതുകൊണ്ട്
c) ഉത്തര പദാദിയിലെ വർണ്ണം ശിഥിലം ആയതുകൊണ്ട്
d) ഇടക്ക് സ്വരം വരുന്നതുകൊണ്ട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉത്തോലകത്തിൽ നാം പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലത്തെ പറയുന്ന പേര്?
a) രോധം
b) യത്നം
c) ധാരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊച്ചിയിൽ വൈദ്യുതി സമരം നടന്നത് ഏത് ദിവാന്റെ ഭരണകാലത്താണ്

(Kerala PSC Q & A)?
a) ആർ കെ ഷണ്മുഖം ചെട്ടി
b) ശങ്കരവാരിയർ
c) ശങ്കുണ്ണിമേനോൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Index is the singular form of :

(Excellence Academy)?
a) Indexs
b) Indii
c) Indices
d) Index
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1)All india radio ക്ക് ആകാശവാണി എന്ന പേര് ലഭിച്ച വർഷം??
a) 1958
b) 1957
c) 1956
d) 1954
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലങ്കാടൻ?
a) ചെറുകാട്
b) ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പുതൂർ
c) ഒഎൻവി കുറുപ്പ്
d) തോപ്പിൽ ഭാസി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വനഭൂമി കൂടുതലുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല??
a) പത്തനംതിട്ട
b) ഇടുക്കി
c) വയനാട്
d) കണ്ണൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗാന്ധിജിയെ പഠനത്തിന് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് അയക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച കുടുംബ സുഹൃത്തിന്റെ പേര്?
a) ഗോകുൽദാസ് മക്കൻജി
b) മാവ്ജി ദവെ
c) റായ് ചന്ത്‌ ഭായ്
d) ഷെയ്ഖ് മെയ്‌താബ്‌
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The meaning of ‘Brevity’?
a) Exaggeration
b) Conciseness
c) Elaboration
d) Length
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ അടിത്തറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ?
a) 32
b) 17
c) 15
d) 21
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ പൗരന്മാരുടെയും ആരോഗ്യവിവരങ്ങൾ ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതി?
a) ദേശീയ ഡിജിറ്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാം
b) ദേശീയ ഡിജിറ്റൽ ഹെൽത്ത് സയൻസ്
c) ദേശീയ ഡിജിറ്റൽ ഹെൽത്ത് ബ്ലൂ പ്രിൻറ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തൊഴിലാളികൾ, കർഷകർ എന്നിവർക്ക് 10 രൂപ നിരക്കിൽ ഭക്ഷണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി Atal Kisan Mazdoor Canteen ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം??
a) Uthar Pradesh
b) Madhya Pradesh
c) Gujarath
d) Hariyana
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രധാന വരുമാന മാർഗ്ഗം ഏത്?
a) കസ്റ്റംസ് നികുതി
b) കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി
c) എക്സൈസ് നികുതി
d) വിൽപ്പന നികുതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എനിക്ക് അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ വേണം- തെറ്റ് ഏത്?
a) പുസ്തകങ്ങൾ
b) തെറ്റില്ല
c) അഞ്ച്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാംസാഹാരികൾ ആഹാരം കടിച്ചുകീറാൻ സഹായിക്കുന്ന പല്ലുകൾ?
a) അഗ്രചർവണകം
b) കോമ്പല്ല്
c) ചർവണകം
d) ഉളിപ്പല്ല്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മസ്തിഷ്കത്തിലെ നാഡികളിൽ ഒരുതരം പ്രോട്ടീൻ അടിഞ്ഞുകൂടി ന്യൂറോണുകൾ നശിക്കുന്നത് മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗം?
a) പാർക്കിൻസൺസ് രോഗം
b) അൽഷിമേഴ്‌സ്
c) സെറിബ്രൽ ത്രോംബോസിസ്
d) അപസ്മാരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലയാളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ട കവിതാപുസ്തകം ഏത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) കയർ
b) കൃഷ്ണഗാഥ
c) കരുണ
d) രമണൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടന നിർമാണ സഭയിൽ കൊച്ചിയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തത്?
a) പനമ്പിള്ളി ഗോവിന്ദമേനോൻ
b) ജോൺ ൺ മത്തായി
c) ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യു പി എസ് സി യുടെ ആസ്ഥാനം?
a) നിർവാചൻ സദൻ
b) സി ജി ഒ കോംപ്ലക്സ്
c) ബറോഡ ഹൗസ്
d) ധോൽപൂർ ഹൗസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A make______shelter was made for the refugees?
a) Believe
b) Up
c) Off
d) Shift
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The opposite of ‘Stagnant’ is …..

A) stable B) straight C) mobile D) not strong?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
When the main switch of the house is put off it disconnects the?
a) live wire only
b) live wire and the earth wire
c) live wire and the neutral wire
d) earth wire and the neutral wire
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇംപീച്ച്മെന്റ്നു വിധേയനായ ആദ്യ ഗവർണർ ജനറൽ?
a) കാനിങ്
b) റോബർട്ട്‌ ക്ലൈവ്
c) വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ്‌സ്
d) വില്യം ബെന്റിക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തറൈൻ യുദ്ധങ്ങളിൽ പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ ആരോടാണ് ഏറ്റുമുട്ടിയത്?
a) അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി
b) മുഹമ്മദ് ഗോറി
c) ഇൽത്തുമിഷ്
d) മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വുഡ് സ്പിരിറ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്?
a) None
b) എഥനോൾ
c) മേഥനോൾ
d) ആൽക്കഹോൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. My sister is very good……..cooking.?
  a) About
  b) For
  c) In
  d) At
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇന്ത്യൻ ദേശീയ മുദ്ര എടുത്ത അശോകസ്തംഭം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?
  a) അലഹബാദ്
  b) കൃഷ്ണഗിരി
  c) ദേവഗിരി
  d) സാരാനാഥ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
   ’ഹെവി ഹൈഡ്രജന്‍’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹൈഡ്രജന്‍റെ ഐസോടോപ്പ്??
  a) ഡ്യുട്ടീരിയം
  b) നാട്രിയം
  c) ട്രിഷിയം
  d) പ്രോട്ടിയം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  വിവേകാനന്ദ പ്രതിമ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?
  a) ചിക്കാഗോ
  b) കൊൽക്കത്ത
  c) കന്യാകുമാരി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  മുടിക്കോട് ലോക്കൽ എന്നത് ഏത് കാർഷിക വിളയുടെ വിത്തിനമാണ്??
  a) വെള്ളരി
  b) കുരുമുളക്
  c) തേങ്ങ
  d) പച്ചമുളക്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ?
  a) ജസ്റ്റിസ് ജെ ബി കോശി
  b) ജസ്റ്റിസ് അശോക് ഭൂഷൺ
  c) ജസ്റ്റിസ് സിറിയക് ജോസഫ്
  d) ജസ്റ്റിസ് എച്ച് എൽ ദത്തു
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഉറുമ്പിന്റെ കാലുകളുടെ എണ്ണം

?
a) 6
b) 2
c) 4
d) 5
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡ്രൈ ഐസ് എന്നാൽ എന്ത്??
a) കര അമോണിയം ക്ലോറൈഡ്
b) ഖര കാർബൺഡയോക്സൈഡ്
c) ഖര സോഡിയം കാർബണേറ്റ്
d) ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള ജലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Inspite of having many _____he was a good man at heart.?
a) Has fault
b) Faulted
c) Fault
d) Faults
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Children —————- afraid of snakes.?
a) was
b) is
c) are
d) were
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Able to use the left hand and right hand equally well?
a) Ambitious
b) Ambhivert
c) Ambivalent
d) Ambidextrous
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Verdict?
a) Prognosis
b) Substantive
c) Curative
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലൂടെ ഭാരതപ്പുഴ എത്ര കിലോമീറ്റർ ഒഴുകുന്നു?
a) 251
b) 209
c) 244
d) 176
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
POTA ബിൽ സംയുക്ത സമ്മേളനത്തിൽ പാസാക്കിയ വർഷം :?
a) 2010
b) 2002
c) 2006
d) 2004
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ആർട്ടിക്കിളിൽ ആണ് മൈനോറിറ്റി എന്ന വാക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്?
a) 28
b) 25
c) 26
d) 29
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
In which year Adolf Hitler was appointed as Chancellor of Germany?

?
a) 1933
b) 1935
c) 1932
d) 1938
e) 1940
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Monkeys are……….. learnes than elephants?
a) very fast
b) more faster
c) faster
d) more fast
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2️⃣8️⃣ സുസ്ഥിര വികസനം ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു❓?
a) B. 9
b) A. 5
c) C. 12
d) D. 14
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ദിരാഗാന്ധി കനാൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ്??
a) ഒറീസ
b) പശ്ചിമബംഗാൾ
c) ആസം
d) രാജസ്ഥാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാൽഡിസൈസിസ് ഏത് അവയവത്തെ ബാധിക്കുന്നു??
a) മൂക്ക്
b) ചെവി
c) ത്വക്ക്
d) നാക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കാഠിന്യമേറിയ ലോഹം??
a) ഓസ്മിയം
b) ക്രോമിയം
c) സ്ട്രോണ്‍ഷ്യം
d) ഇറിഡിയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്ന വൻകരയുടെ പേര് (LDC 2017 പാലക്കാട്, പത്തനംതിട്ട)?
a) ഗോണ്ട്വാനലാൻഡ്
b) പാൻജിയ
c) ലോറേഷ്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ്‌ 1.0 പുറത്തിറക്കിയ വർഷം?
a) 1985
b) 1960
c) 1988
d) 1980
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹട്ടി, രാംഗിരി ഖനികൾ ഖനനം ചെയ്യുന്നത്?
a) ഇരുമ്പ്
b) സ്വർണ്ണം
c) ബോക്സൈറ്റ്
d) ചെമ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I send the books ……the post?
a) by
b) under
c) on
d) with
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദ്യ വയലാർ അവാർഡിന് അർഹത നേടിയത്:

?
a) ബാലാമണിയമ്മ
b) സുഗതകുമാരി
c) കമലാ സുരയ്യ
d) ലളിതാംബിക അന്തർജ്ജനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He worked here ………… a year.

(Kerala PSC Q & A)?
a) Within
b) Since
c) From
d) For
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുഞ്ഞാനച്ചൻ ഏതു കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ് (ldc2011)?
a) നാലുകെട്ട്
b) മഞ്ഞ്
c) അരനാഴികനേരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആന്‍റിസെപ്റ്റിക്ക് സര്‍ജറിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആര് ??
a) ജോര്‍ജ്ജ് മെന്‍ഡല്‍
b) റൊണാള്‍ഡ് റോസ്
c) ജോസഫ് ലിസ്റ്റര്‍
d) ചാള്‍സ് നിക്കോള്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുറിവുകളും സിറിഞ്ചുകളും അണുവിമുക്തമാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കഹോൾ??
a) എഥനോൾ
b) മെഥനോൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിന്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഹോർമോൺ?
a) കാൽസിടോണിൻ
b) പാരാതോർമോണ്
c) വാസോപ്രസിൻ
d) അഡ്രിനാലിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ദീൻദയാൽ പുരസ്കാരം നേടിയ പഞ്ചായത്ത്?
a) - - കല്യാശ്ശേരി
b) - - പാപ്പിനിശ്ശേരി
c) - - മയ്യിൽ
d) - - നെടുമങ്ങാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അയഡിൻ ലായിനി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിന്റെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കാനാണ്?
a) ഗ്ലൂക്കോസ്
b) പ്രോട്ടീൻ
c) അന്നജം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സിക്കിമിനെ ഇന്ത്യയുടെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റിയ ഭേദഗതി??
a) 33
b) 36
c) 42
d) 18
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നും കടം വാങ്ങിയവയിൽ പെടാത്തത്?
a) ദ്വിമണ്ഡല സഭ
b) നിയമവാഴ്ച
c) കുറ്റവിചാരണ
d) കാബിനറ്റ് സംവിധാനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി നിഷേധവോട്ട് നടപ്പിലാക്കിയ വർഷം

?
a) 2013
b) 2015
c) 2014
d) 2011
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സോണി ഏത് രാജ്യത്തെ ഇലക്ട്രോണിക്ക് ഉൽപ്പന്ന രംഗത്തെ കമ്പനിയാണ്??
a) കൊറിയ
b) ജപ്പാൻ
c) ചൈന
d) അമേരിക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“പണ്ടാല” എന്ന പദത്തിന്റെ എതിർലിംകമെഴുതുക??
a) കെട്ടിലമ്മ
b) കോവിലമ്മ
c) പണ്ടാലി
d) പണ്ടാലൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
When is safer internet day of 2020?
a) Feb 11
b) Feb 12
c) Feb 13
d) Feb 14
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാകിസ്ഥാൻ എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത്??
a) ചൗധരി റഹ്മത്തലി
b) ലിയാഖത്ത് അലിഖാൻ
c) മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ
d) മുഹമ്മദലി ജിന്ന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നും വിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ കൃത്രിമ ഉപ്രഗ്രഹം

A) ആര്യഭട്ട B) രോഹിണി C) ഭാസ്കര D) ആപ്പിള്‍?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേന്ദ്ര വിജിലൻസ് കമ്മീഷണറുടെ കാലാവധി :?
a) 4 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 60 വയസ്സ്
b) 5 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 60 വയസ്സ്
c) 5 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 65 വയസ്സ്
d) 4 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 65 വയസ്സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ കാലം തുടർച്ചയായി മുഖ്യമന്ത്രിയായ വ്യക്തി?
a) സി അച്യുതമേനോൻ
b) ഇ കെ നായനാർ
c) കെ കരുണാകരൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹിമാചൽപ്രദേശ്, ത്രിപുര, മണിപ്പൂർ, ഗോവ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിയമസഭ രൂപീകരിക്കാൻ കാരണമായ ഭരണഘടനാഭേദഗതി??
a) 13
b) 14
c) 15
d) 16
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Buddhist site Tabo Monastery is located in which of the following state of India??
a) Arunachal Pradesh
b) Sikkim
c) Assam
d) Himachal Pradesh
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടക്ക ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല?
a) വയനാട്
b) കണ്ണൂർ
c) കാസർകോട്
d) മലപ്പുറം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Bhaskaracharya Institute of Space Applications and Geoinformatics (BISAG), which was in news recently, is in which state??
a) Madhya Pradesh
b) Gujarat
c) Maharashtra
d) Odisha
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിജിലൻസ് കമ്മീഷണറുടെ കാലാവധി??
a) 3 വർഷം / 60 വയസ്
b) 5 വർഷം / 65 വയസ്
c) 3 വർഷം /70 വയസ്
d) 4 വർഷം / 65 വയസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ അമോണിയയുടെ ഉപയോഗം അല്ലാത്തത് ഏത്

?
a) ജനലുകളും ടൈലുകളും വൃത്തിയാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു
b) വളം നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു
c) ഐസ് ബാൻഡുകൾ ശുദ്ധീകരണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു
d) കുടിവെള്ള ശുദ്ധീകരണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൂന്നം ആഗ്ലോ ബർമീസ് യുദ്ധം നടന്ന സമയത്തെ viceroy?
a) Lord minto 2
b) Rippan
c) Laandsdown
d) Defrin പ്രഭു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ നദികളുടെ എണ്ണം :?
a) 24
b) 41
c) 44
d) 34
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ച വര്‍ഷം

A) 1972 B) 1973 C) 1970 D) 1976?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്?
a) 1951ഡിസംബർ 8
b) 1951ഏപ്രിൽ 18
c) 1951നവംബർ 18
d) 1951മാർച്ച്‌ 31
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിലെ ആദ്യ ഒഴുകുന്ന ആണവനിലയം ആരംഭിച്ച രാജ്യം??
a) നെതർലൻഡ്‌
b) റഷ്യ
c) ഇന്ത്യ
d) ഫ്രാൻസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. ഒന്നാം ലോക മഹാ യുദ്ധത്തിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച ഇന്ത്യൻ ജവാൻമാരുടെ ഓർമയ്ക്കായി ഉണ്ടാക്കിയ സ്മാരകം?
  a) ചാർമിനാർ
  b) ഇന്ത്യ ഗേറ്റ്
  c) കുത്തബ്മിനാർ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഭൂട്ടാൻ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം

?
a) ഉയർന്ന ഭൂമി
b) നദികളുടെ നാട്
c) കൃഷിയുടെ നാട്
d) താഴ്ന്ന ഭൂമി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്യായമായി തടവിലാക്കപ്പെട്ട ഒരാളെ വിടുവിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന റിട്ട്?
a) ക്വവാറാന്റോ
b) പ്രൊഹിബിഷൻ
c) മാൻഡമസ്
d) ഹേബിയസ് കോർപസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വാൾട്ടർ ജി റോസൻ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്?
a) WWF ന്റെ സ്ഥാപകൻ
b) നിശബ്ദ വസന്തം എന്ന കൃതി രചിച്ചു
c) ജൈവവൈവിധ്യം എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചു
d) പ്രശസ്ത പക്ഷി നിരീക്ഷകൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫ്രഞ്ച് ഈസ്റ്റിന്ത്യാ കമ്പനി സ്ഥാപിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്രഞ്ച് ചക്രവർത്തി?
a) ലൂയി 16
b) ലൂയി 15
c) ലൂയി 14
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എർത്തിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹം??
a) ചെമ്പ്
b) ഇരുമ്പ്
c) അലുമിനിയം
d) സിൽവർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സമയം മൂന്നു മണി ആകുമ്പോൾ ക്ലോക്കിലെ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിക്കും ഇടയിലുള്ള കോൺ ഡിഗ്രി?
a) 90°
b) 60°
c) 120°
d) 30°
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ തദ്ധിതത്തിന് ഉദാഹരണം അല്ലാത്തത് ഏത്?
a) സമർത്ഥം
b) കള്ളത്തരം
c) പുതുമ
d) ബാല്യം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇംഗ്ലീഷ് ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ്??
a) ജമ്മു കാശ്മീർ
b) ഗോവ
c) നാഗാലാൻഡ്
d) സിക്കിം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഡിജിറ്റൽ റേഡിയോ പുറത്തിറക്കാൻ തീരുമാനിച്ച വർഷം??
a) 2021
b) 2022
c) 2023
d) 2024
e) അറിയില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്താരാഷ്ട്ര പേറ്റന്റിന് അപേക്ഷ നൽകിയ രാജ്യം ഏത്??
a) അമേരിക്ക
b) ചൈന
c) ജപ്പാൻ
d) ബ്രിട്ടൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സയന്റിഫിക് ലബോറട്ടറികളിൽ അപകടത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന നിറം?
a) ചുവപ്പ്
b) മഞ്ഞ
c) കറുപ്പ്
d) പച്ച
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹത്തെ ചായക്കോപ്പയിലെ കൊടുങ്കാറ്റ് എന്ന് വിളിച്ച വൈസ്രോയി

A) കഴ്സണ്‍ B) ചെംസ്ഫോര്‍ഡ് C) ഇര്‍വിന്‍ D) റീഡിംഗ്?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
She was married____a doctor.?
a) Of
b) To
c) With
d) As
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 ലെ വേൾഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡക്സ് ഒന്നാംസ്ഥാനത്ത് ഏത് രാജ്യമാണ്?
a) ഐസ്ലാൻഡ്
b) ഫിൻലാൻഡ്
c) സ്വീഡൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
She is wanted of an hour…… the corner of the street?
a) On
b) At
c) in
d) Of
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒന്നാം ഘട്ട ബാങ്ക് ദേശസാല്‍ക്കരണം നടന്നതെന്ന്??
a) 1969 ജൂലൈ 1
b) 1969 ആഗസ്റ്റ് 19
c) 1969 ജൂലൈ 19
d) 1969 ആഗസ്റ്റ് 15
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിദേശ കാര്യങ്ങൾ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളെ പിന്തുടരും എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചത്?
a) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
b) ഗാന്ധിജി
c) അംബേദ്കർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അമ്മയായാൽ എന്നതിലെ ‘ആൽ’ എന്ന പ്രത്യയം ഏത് വിഭക്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ?

(Excellence Academy)?
a) ആധാരിക
b) സംയോജിക
c) പ്രയോജിക
d) നിർദ്ദേശിക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ആസൂത്രിത വ്യവസായ നഗരം ?

(Excellence Academy)?
a) മുംബൈ
b) കൊൽക്കത്ത
c) ചണ്ഡീഗഡ്
d) ജംഷഡ്പൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സബീനാ ഏത് രാജ്യത്തെ വിമാന സർവ്വീസാണ്??
a) A) നേപ്പാൾ
b) B) മലേഷ്യ
c) D) ബെൽജിയം
d) C) സിങ്കപ്പൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പുകയില ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം??
a) ഗുജറാത്ത്‌
b) തമിഴ്നാട്
c) ആന്ധ്രാ പ്രദേശ്
d) ഒറീസ്സ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രകൃതിയെ അറിയുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യാൻ കുട്ടികളെ പ്രാപ്തമാക്കാൻ ഉള്ള വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ പദ്ധതി??
a) നമ്മുടെ മരം
b) മണ്ണെഴുത്ത്
c) എന്റെ മരം
d) വഴിയോരത്തണൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Tinu is good —– solving problems.

A) on B) at C) in D) of?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രകാശതീവ്രത അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റർ?
a) LCD
b) LED
c) LMD
d) LDR
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹൃദയത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഏത്?

PSC THRILLER 2.0?
a) അഡ്രിനാലിൻ
b) വാസോപ്രെസിൻ
c) തൈമോസിൻ
d) കാൽസിടോണിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആധുനിക അശോകന്‍ എന്ന ബഹുമതിക്ക് അര്‍ഹനായ തിരുവിതാംകൂര്‍ മഹാരാജാവ് ??
a) സ്വാതിതിരുനാള്‍
b) ശ്രീമൂലം തിരുനാള്‍
c) മാര്‍ത്താണ്ഡവര്‍മ്മ
d) ആയില്യം തിരുനാള്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നാലഞ്ചു ഫയലുകൾ കിട്ടാനുണ്ട് എന്ന വാക്കിൽ നാലഞ്ച് എന്നത് ഏത് സമാസത്തെ കുറിക്കുന്നു?
a) ദ്വന്ദ സമാസം
b) തൽപ്പുരുഷൻ
c) ദ്വിഗു
d) ബഹുവ്രീഹി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തോറിയം നിക്ഷേപമുള്ള രാജ്യം?
a) ഇന്ത്യ
b) ഓസ്ട്രേലിയ
c) കാനഡ
d) ചൈന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പോളിയോ തുള്ളിമരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ?
a) ആൽബർട്ട് സാബിൻ
b) ജൊഹാൻസൺ
c) എഡ്വേർഡ് ജെന്നർ
d) ലൂയി പാസ്ചർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു ക്ലോക്കിലെ മണിക്കൂർ സൂചി ഒരുമണിക്കൂറിൽ തിരിയുന്ന ഡിഗ്രി അളവ്?
a) 25 ഡിഗ്രി
b) 30 ഡിഗ്രി
c) 60 ഡിഗ്രി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡെൻമാർക്ക് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സ്ഥാപിതമായത്?
a) 1628
b) 1664
c) 1600
d) 1616
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
One of the persons killed in the accident____a friend of mine.?
a) Were
b) Are
c) Was
d) Had
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
She has a ……. for teaching.?
a) Affection
b) Passion
c) Fashion
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ സമയത്ത് ഫ്രാൻസ് ഭരിച്ചിരുന്നത്?
a) Louie 15
b) Louie 14
c) Nepolian
d) Louie 16
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏത്?
a) ഗവർണറെ നിയമിക്കുന്നതിനും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അധികാരം പ്രസിഡൻറിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്
b) ഒരാൾക്ക് ഒന്നിലധികം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഗവർണർ പദവി വഹിക്കാവുന്നതാണ്
c) ഗവർണർക്ക് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലി കൊടുക്കുന്നത് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ്
d) സംസ്ഥാന പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ എയും അംഗങ്ങളെയും നീക്കംചെയ്യുന്നത് ഗവർണറാണ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വദനം : മുഖം :: രദനം : __
__??
a) കണ്ണ്
b) മനസ്സ്
c) കവിൾ
d) പല്ല്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തെ നദി?
a) മഞ്ചേശ്വരം പുഴ
b) അഴിയൂർ പുഴ
c) രാമപുരം പുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗാന്ധിജിയുടെ ദണ്ഡിയാത്രയെ ശ്രീരാമന്റെ ലങ്കയിലേക്കുള്ള യാത്ര എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്

(Excellence Academy)?
a) സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ്
b) സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ
c) മോത്തിലാൽ നെഹ്റു
d) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
She looks very beautiful today, ___??
a) Does she
b) Didn’t she
c) Did she
d) Doesn’t she
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Synonyms:-

Drastic?
a) Cal, superficial,easy
b) Exorbitant, dire, radical
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“അറക്കൽ ബീവി “ എന്ന പ്രശസ്ത കവിതയുടെ രചയിതാവ്??
a) കരീം
b) അബ്ദുൽ വഹാബ്
c) എഴാച്ചേരി രാമചന്ദ്രൻ
d) ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് ആദ്യമായി ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ??
a) വില്ലേർഡ് ഫ്രാങ്ക് ലിബി
b) വാൾട്ടർ ഹണ്ട്
c) ഹാരി ബ്രെയ്ലി
d) ജെയിംസ് ഹാരിസൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നോർത്ത് EASTERN ഇന്ദിരാഗാന്ധി റീജിയണൽ ഹെൽത്ത് ആന്റ് മെഡിക്കൽ സയൻസിന്റെ ആസ്ഥാനം??
a) കോഹിമ
b) ഇംഫാൽ
c) ഷില്ലോങ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Antonym of diligent?
a) Slothful
b) Rogue
c) Yield
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സോളാർ സെല്ലിലെ ഊർജ്ജമാറ്റം

?
a) പ്രകാശോർജം വൈദ്യുതോർജ്ജം ആകുന്നു
b) വൈദ്യുതോർജ്ജം പ്രകാശോർജ്ജം ആകുന്നു
c) താപോർജ്ജം വൈദ്യുതോർജ്ജം ആകുന്നു
d) താപോർജ്ജം പ്രകാശോർജം ആകുന്നു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കരി: 🐘 ::: കൂർമ്മം :?
a) ആട്
b) കാക്ക
c) ആമ
d) വീട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബുക്കർ സമ്മാനം ലഭിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വംശജൻ?
a) തോമസ് ട്രാൻസ്‌ഫോമർ
b) വി.എസ് നയ്‌പോൾ
c) ജൂലിയൻ ബാർനേഴ്സ്
d) ഹൊവാർഡ് ജേക്കബ്സൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രധാനമന്ത്രി ആര് ✅️മുഖ്യമന്ത്രിയായശേഷം പ്രധാനമന്ത്രിയായ ആദ്യ വ്യക്തി ✅️നാലുവർഷത്തിലൊരിക്കൽ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി ✅️പാർലമെന്റ് പുറത്ത്വെച്ച് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റ പ്രധാനമന്ത്രി ✅️ഉത്തർപ്രദേശിനെ പുറത്ത് ജനിച്ച ആദ്യ പ്രധ…?
a) ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദ
b) ചൗധരി ചരൺസിംഗ്
c) മൊറാർജി ദേശായി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലയാളത്തിലെ ആദ്യ കുറ്റാന്വേഷണ നോവൽ??
a) ഭാസ്കരമേനോൻ
b) കുന്ദലത
c) പ്രേമാമൃതം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബീനാമോൾ ഖേൽരത്ന അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയ വർഷം?
a) 2005
b) 2003
c) 2007
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രകാശം ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ശൂന്യതയിൽ ആണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്?
a) ഐസക് ന്യൂട്ടൺ
b) ലിയോൺ ഫുക്കാൾട്ട്‌
c) റോമർ
d) തോമസ് യങ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ചിറ്റാര്‍ ലേക്ക്’ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ??
a) കേരളം
b) കര്‍ണാടക
c) ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
d) തമിഴ്നാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Synonym of ‘impertinent’?
a) disrespectful
b) courageous
c) infallible
d) unlawful
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ അഴിത്തത്തിനെതിരെ നടന്ന ആദ്യ സംഘടിത സമരം

?
a) കല്ലുമാല സമരം
b) വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം
c) ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
If he went there, he ——them?
a) Will meet
b) Could meet
c) Could have met
d) Would have meet
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാറ്റ് + ഉണ്ട് ലോപിക്കുന്ന വർണ്ണം ഏത്?
a) ഉ കാരം
b) സംവൃത ഉകാരം
c) അകാരം
d) വിവൃത ഉകാരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘He replied that he will come’ which is the incorrect word in the sentence?
a) Replied
b) He
c) Will
d) Come
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്താരാഷ്ട്ര പക്ഷി നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റി??
a) കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി.
b) കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി
c) എം.ജി.യൂണിവേഴ്സിറ്റി
d) കേരള യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി
e) അറിയില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Ammu has spend her entire life ……Kolkata?
a) on
b) of
c) in
d) at
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കണ്ണിന്റെ ആകൃതി നിർണയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത്

?
a) പീതബിന്ദു
b) അന്ധബിന്ദു
c) വിട്രിയസ് ദ്രവം
d) അക്വസ് ദ്രവം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എപ്പിഡെമിക് ഡിസീസ് ആക്ട്??
a) 1897
b) 1898
c) 1857
d) 1868
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംസ്ഥാന പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളെ സസ്പെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഉള്ളത്

?
a) പ്രസിഡന്റ്
b) മുഖ്യമന്ത്രി
c) ഗവർണ്ണർ
d) കേന്ദ്ര മന്ത്രി സഭ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവിതാംകൂറിൽ വർത്തമാന പത്ര നിയമം പാസ്സാക്കിയ ഭരണാധികാരി??
a) റാണി പാർവതി ഭായി
b) ശ്രീ മൂലം തിരുനാൾ
c) റാണി സേതു ലക്ഷ്മിഭായി
d) കാർത്തിക തിരുനാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ റോബർട്ട് ബോയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയല്ലാത്തത് ഏത്

?
a) വാദങ്ങളുടെ വ്യാപ്തം, മർദ്ദം ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പരീക്ഷണത്തിലൂടെ സ്ഥാപിച്ചു
b) ഫ്രഞ്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ
c) ബ്രിട്ടീഷ് ഭൗതിക രസതന്ത്ര ശാസ്ത്രജ്ഞൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉത്തർപ്രദേശിലെ വാരണാസിയെയും തമിഴ്നാട്ടിലെ കന്യാകുമാരി യെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ദേശീയപാത?
a) NH 44
b) NH 10
c) NH17
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം രാജ്യസഭാ ചെയർമാനായിരുന്ന വ്യക്തി? (Talent Academy)?
a) ഹമീദ് അൻസാരി
b) ഡോ.എസ്. രാധാകൃഷ്ണൻ
c) കെ.ആർ. നാരായണൻ
d) ശങ്കർ ദയാൽ ശർമ്മ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Alta vista is an example of?
a) Software
b) Search engine
c) Program
d) Browser
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പര്യായപദം അല്ലാത്തത് ഏത് -മയിൽ?
a) മയൂഖം
b) ബർഹി
c) കേകി
d) മയൂരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who among the following was the first Indian to win a Nobel Prize??
a) CV Raman
b) Chandrashekar
c) Nowroji
d) Rabindranath Tagore
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രസിദ്ധമായ ജോഗ് വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത് നദിയിലാണ്??
a) നേത്രാവതി
b) ലൂണി
c) കബനി
d) ശരാവതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം നിലവിൽ വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി

?
a) ഇന്ദിരാഗാന്ധി
b) മൻമോഹൻ സിംഗ്
c) നരസിംഹ rao
d) രാജീവ് ഗാന്ധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
…… the panchayath president nor the members attended the meeting

A) Neither B) Either C) Both D) Neither of?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
GPRS?
a) ജനറൽ പാക്കറ്റ് റേഡിയോ സർവീസ്
b) ജനറൽ പാക്കറ്റ് റഡാർ സർവീസ്
c) ജനറൽ പാക്കറ്റ് റിസോഴ്സ് സർവീസ്
d) ജനറൽ പാക്കറ്റ് റേഡിയോ സീരിയൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2020 ലെ കോമൺവെൽത്ത് ചെറുകഥാ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തി?
a) Krithika pande
b) Keerthana pande
c) Karthika pande
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശ്രീലങ്കയിൽ സുനാമി ബാധിതരെ രക്ഷിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ആർമി നടത്തിയ ഓപ്പറേഷൻ?
a) ഓപ്പറേഷൻ ഗംഭീർ
b) ഓപ്പറേഷൻ മദത്
c) ഓപ്പറേഷൻ റെയിൻബോ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ പോർച്ചുഗൽ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് എത്ര വർഷമാണ്?
a) 469 വർഷം
b) 493 വർഷം
c) 463 വർഷം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശബ്ദതരംഗങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കമ്പനം ചെയ്യുന്ന സ്തരം

?
a) കർണ്ണപടം
b) യൂസ്റ്റേഷ്യൻ നാളി
c) ചെവിക്കുട
d) കോക്ലിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A person who knows many languages is a :?
a) parodigy
b) polyglot
c) paragon
d) polyandry
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നമ്മുടെ ദേശീയ ഗാനം രചിച്ചിരിക്കുന്നത്??
a) സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി
b) മുഹമ്മദ് ഇഖ്ബാൽ
c) ബങ്കിംചന്ദ്ര ചാറ്റർജി
d) ടാഗോർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഐരാപുരം ത്തിന്റെ സവിശേഷത എന്ത്?
a) കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആർക്കിയോളജിക്കൽ മ്യൂസിയം
b) കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ റബ്ബർ പാർക്ക്
c) ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ ടെലികോം സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വില്ലേജ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മികച്ച പച്ചക്കറി കർഷകർക്ക് നൽകുന്ന പുരസ്കാരം?
a) ഹരിത മിത്ര
b) നെൽക്കതിർ
c) കർഷക ഭാരതി
d) കർഷകോത്തമ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വട്ടച്ചൊറിക്ക് കാരണം

?
a) ബാക്ടീരിയ
b) ഫംഗസ്
c) വൈറസ്
d) പ്രോട്ടോസോവ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
7ആം പദ്ധതിയുടെ സവിശേഷത അല്ലാത്തത്?
a) ഇന്ത്യയിലെ പ്രഥമ സമഗ്ര വീക്ഷണ പദ്ധതി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു
b) ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ്‌ ആരംഭിച്ചു
c) പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിലവിൽ വന്നു
d) ജവാഹർ റോസ്‌ഗർ യോജന ആരംഭിച്ചു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രായംകുറഞ്ഞ രാഷ്ട്രപതി ആയിരുന്നത് ആരാണ്?
a) നീലം സഞ്ജീവ റെഡ്ഡി
b) ശങ്കർ ദയാൽ ശർമ്മ
c) ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സർവ്വവും ന്യസിച്ചവൻ :

(Excellence Academy)?
a) യഥാസ്ഥിതികൻ
b) സന്ന്യാസി
c) മിതഭാഷി
d) ഹതാശൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ രൂപീകൃതമായത് ??
a) 2005 ഡിസംബർ 18
b) 2005 ഡിസംബർ 14
c) 2005 ഡിസംബർ 19
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ തലത്തിൽ അഴിമതി തടയുന്നതിനായി രൂപം നൽകിയ സ്ഥാപനം :?
a) ലോക്പാൽ
b) ലോകായുക്ത
c) വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ
d) ഇ ഗവേൺസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജാതിനാശിനി സഭയുടെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ്?
a) പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ
b) മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ
c) കെ കേളപ്പൻ
d) ആനന്ദതീർത്ഥൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അരിപ്പ പക്ഷിസങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ??
a) ഇടുക്കി
b) കോട്ടയം
c) തിരുവനന്തപുരം
d) വയനാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“Don’t play at night “ is a/an _______ sentence

?
a) affirmative
b) negative
c) imperative
d) interrogative
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള ആരോഗ്യ സർവ്വകലാശാലയുടെ ആസ്ഥാനം??
a) തിരുവനന്തപുരം
b) എറണാകുളം
c) തൃശൂർ
d) കോഴിക്കോട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദ്രാവകങ്ങൾ ഒന്നുംതന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ബാരോമീറ്റർ??
a) മാനോമീറ്റർ
b) അനിറോയിഡ് ബാരോമീറ്റർ
c) ഫോർട്ടീൻസ് ബാരോമീറ്റർ
d) രസബാരോമീറ്റർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അമേരിക്കൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നത്?
a) 1789
b) 1786
c) 1756
d) 1764
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആൾ ഇന്ത്യ ചെസ്സ് ഫെഡറേഷൻ ന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റ്‌??
a) അജയ് പട്ടേൽ
b) ഹരിഷ് ഗ്രാമ
c) ഭാരത് സിംഗ് ചൗഹാൻ
d) P R വെങ്കിട്ടരാമ രാജ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എയ്ഡ്സ് വ്യാപനത്തിന് കാരണമാവുന്നത്?
a) വൈറസ്
b) ഫംഗസ്
c) ബാക്ടീരിയ
d) കാറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിമോചന സമരം നടന്ന വര്‍ഷം ഏത് ??
a) 1958
b) 1971
c) 1959
d) 1957
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അലൈ ദർവാസയുടെ നിർമ്മിതാവ്?
a) കുത്തബ്ദ്ദീൻ ഐബക്ക്
b) മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്ക്
c) അലാവുദ്ദീൻ ഗിൽജി
d) സിക്കന്ദർ ലോധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പട്ടികജാതി- പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ സംരക്ഷണ നിയമമനുസരിച്ച് പ്രസ്തുത വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കെതിരെയുള്ള കേസുകള്‍ അന്വേഷിക്കാവുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍??
a) ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട്
b) സ്റ്റേഷന്‍ ഹൗസ് ഓഫീസര്‍
c) ജില്ല പോലീസ് സൂപ്രണ്ട്
d) സര്‍ക്കിള്‍ ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കർപ്പൂരമഴ സമാസം എന്ത്?
a) അവ്യയീഭാവൻ
b) തൽപുരുഷൻ
c) ബഹുവ്രീഹി
d) ദ്വന്ത സമാസം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏവികൾച്ചർ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു??
a) മത്സ്യം
b) മൾബറി
c) പക്ഷികൾ
d) വനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേന്ദ്ര വിജിലൻസ് കമ്മീഷന്റെ ആസ്ഥാനം :?
a) സതർക്കത ഭവൻ
b) ധോൽപൂർ ഹൗസ്
c) ഓഗസ്റ്റ് ക്രാന്തി ഭവൻ
d) മാനവ് അധികാർ ഭവൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉപദ്വീപുകളുടെ ഉപദ്വീപ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭൂഖണ്ഡം ഏത് ??
a) യൂറോപ്പ്
b) ആഫ്രിക്ക
c) ഏഷ്യ
d) ഓസ്ട്രേലിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നാഷണൽ ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്??
a) പഞ്ചാബ്
b) മഹാരാഷ്ട്ര
c) ഹരിയാന
d) ഗുജറാത്ത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു സമഭുജ ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു വംശം 4 cm എങ്കിൽ അതിന്റെ പരപ്പളവ് എന്ത്??
a) 10√3 cm2
b) 3√3 cm2
c) 4√3 cm2
d) 6√3 cm2
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അബ്സല്യൂട്ട് ആൽക്കഹോളും പെട്രോളും ചേർന്ന മിശ്രിതമാണ്

?
a) പവർ ആൽക്കഹോൾ
b) ഇവയൊന്നുമല്ല
c) റെക്ടിഫൈഡ് സ്പിരിറ്റ്
d) വാഷ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രവൃത്തിയുടെ നിരക്ക് സമയം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ____.?
a) വ്യത്യാസപ്പെടുന്നില്ല
b) ഇരട്ടിയാകുന്നു
c) കൂടുന്നു
d) കുറയുന്നു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ എമൽഡ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) എം ജി ആർ
b) കാമരാജ്
c) ജയലളിത
d) ജാനകി രാമചന്ദ്രൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓമഞ്ചി എന്ന കഥാപാത്രം ഏത് നോവലിൽ??
a) ഇരട്ട മുഖമുള്ള നഗരം
b) മനുഷ്യന് ഒരു ആമുഖം
c) ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ
d) ഒരു തെരുവിന്റെ കഥ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടനയുടെ എത്രാമത്തെ ഷെഡ്യൂളിലാണ് ഭാഷകൾ ഉൾപെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് :?
a) 11
b) 9
c) 10
d) 8
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ആരുടെ പ്രശസ്ത പെയിന്റിംഗ്?
a) ജമിനി റോയ്
b) അഞ്ജലി ഇള മേനോൻ
c) അബനീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ
d) നന്ദലാൽ ബോസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആരുടെ വാക്കുകൾ “സ്വാതന്ത്ര്യം ബ്രിട്ടന്റെ ഔദാര്യമല്ല ഇന്ത്യയുടെ അവകാശമാണ്”?
a) സരോജിനി നായിഡു
b) ആനി ബസന്ത്
c) മാഡം ബിക്കാജി കാമ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്ത ആസിഡ്??
a) നൈട്രിക് ആസിഡ്
b) ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്
c) ഹൈഡ്രോഫ്ലൂറിക് ആസിഡ്
d) സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒട്ടേറെ ചരിത്രാവശിഷ്ടങൾ കണ്ടെത്തിയ പട്ടണം ഗ്രാമം ഏത് ജില്ലയിൽ??
a) പാലക്കാട്
b) എറണാകുളം
c) തൃശ്ശൂർ
d) കൊല്ലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇംഗ്ലണ്ട് വടക്കേ അമേരിക്കയുടെ കിഴക്കൻ തീരങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ച കോളനികളുടെ എണ്ണം?
a) 12
b) 13
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
EEG കണ്ടുപിടിച്ചതാര്?(Talent academy)?
a) വില്യം ഐന്തോവന്‍
b) ജൂലിയസ് ഹാരിസണ്‍
c) ഹാന്‍സ് ബെര്‍ജര്‍
d) റ്റി.എച്ച്. ഹക്സ്ലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയ്ക്ക് കക്ഷിരഹിത ജനാധിപത്യം നിർദേശിച്ച നേതാവ്??
a) വിനോബ ഭാവെ
b) ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ
c) ഗാന്ധിജി
d) ഡോ ബി ആർ അംബേദ്കർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. Sam is very clever………cooking?
  a) At
  b) In
  c) With
  d) On
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കേരളത്തിലെ ആദ്യ വിശപ്പ് രഹിത ജില്ല?
  a) മലപ്പുറം
  b) കോഴിക്കോട്
  c) തിരുവനന്തപുരം
  d) കോട്ടയം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  വിപ്ലവം ഒരു അത്താഴവിരുന്ന് അല്ല ഇത് ആരുടെ വാക്കുകളാണ്

?
a) മാവേ സേ തൂങ്
b) നെപ്പോളിയൻ
c) മാർക്വസ്
d) ഇവരൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗാന്ധിയൻ മോഡൽ എന്നറിയപ്പെട്ട പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി?
a) 9
b) 4
c) 8
d) 6
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which country recently launched unsuccessful “Zafar” satellite??
a) Israel
b) Iran
c) UAE
d) Saudi Arabia
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വാഴയില എന്ന പദം ഏത് സന്ധിക്ക് ഉദാഹരണം ആണ്?
a) ആഗമ സന്ധി
b) ആദേശ സന്ധി
c) ലോപ സന്ധി
d) ദ്വിത്വ സന്ധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഈഴവ മഹാ സഭയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്നത്?
a) തിരുവനന്തപുരം
b) കൊല്ലം
c) പത്തനംതിട്ട
d) കോട്ടയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1585-1598 ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിലെ തലസ്ഥാനനഗരി ഏതായിരുന്നു?
a) ആഗ്ര
b) ഫത്തേപ്പൂർ സിക്രി
c) ലാഹോർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക ദേശാടന പക്ഷി ദിനം ??
a) Oc 10
b) May 10
c) Apr 10
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലബാറിലെ വിദ്യാഭ്യാസ വ്യാവസാ യിക പുരോഗതിയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത മിഷനറി സംഘടന?
a) ബി.ഇ.എം
b) എല്‍.എം.എസ്
c) സി.എം.എസ്
d) ഈശോസഭ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏതു സംസ്ഥാനത്തിലൂടെയാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര ഇന്ത്യയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്?
a) അസം
b) അരുണാചൽ പ്രദേശ്
c) മേഘാലയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Rabung bridge ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഏത് സംസ്ഥാനത്തിൽ?
a) ആസാം
b) അരുണാചൽ പ്രദേശ്
c) ഗുജറാത്ത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സർവീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സൊസൈറ്റി സ്ഥാപിച്ച സ്ഥലം?
a) രാജമുന്ദ്രി
b) ലക്നൗ
c) പൂന
d) നാഗ്പൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The children were warned……….

(Kerala PSC Q & A)?
a) With committing the mistake
b) For committing the mistake
c) To commit the mistake
d) Against committing the mistake
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൻസബ്ദാരി സമ്പ്രദായം ആവിഷ്‌കരിച്ച ഭരണാധികാരി ആര്??
a) ഷേർഷാ സൂരി
b) അക്ബർ
c) അലാവുദ്ധീൻ ഖിൽജി
d) ഔറംഗസീബ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആര്?
a) ഡബ്ല്യു സി ബാനർജി
b) ദാദാഭായ് നവറോജി
c) ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ
d) അരവിന്ദഘോഷ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നായർ മഹാകാവ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൃതി ഏത്??
a) ധർമ്മരാജ
b) രാമരാജബഹദൂർ
c) മാർത്താണ്ഡവർമ്മ
d) ഭക്തിദീപിക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അമേരിക്കയുടെ ദേശീയ വിനോദമേത്??
a) ബാസ്കറ്റ്ബോൾ
b) ബേസ്ബോൾ
c) ഫുട്ബോൾ
d) ടെന്നീസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വോട്ടവകാശം ലഭിച്ച വർഷം

?
a) 1947
b) 1952
c) 1938
d) 1926
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
International Maritime Organisation is concerned with?
a) Air pollution
b) Sea pollution
c) Adulteration in food
d) Deforestation
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്ന സ്ഥലം??
a) ഡൽഹി
b) മദ്രാസ്
c) ബോംബെ
d) ലാഹോർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിന്റെപുതിയ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായി നിയമിതനാകുന്നത് ?

(Excellence Academy)?
a) ടി കെ ജോസ്
b) ജയതിലക്
c) വിശ്വാസ് മേത്ത
d) വി വേണു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷന്‍? (Talent Academy)?
a) മെക്കാള മിനിറ്റ്സ്
b) ഹണ്ടര്‍ കമ്മീഷന്‍
c) ആബട്ട് വുഡ് കമ്മിറ്റി
d) വാര്‍ധ കമ്മിറ്റി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നാലഞ്ചു ഫയലുകൾ കിട്ടാനുണ്ട് എന്ന വാക്കിൽ നാലഞ്ച് എന്നത് ഏത് സമാസത്തെ കുറിക്കുന്നു?
a) ദ്വന്ദ സമാസം
b) ദ്വിഗു
c) ബഹുവ്രീഹി
d) തൽപ്പുരുഷൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ പതിനാലാം നിയമസഭയിലെ കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി?
a) എ കെ ശശീന്ദ്രൻ
b) ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ
c) വി എസ് സുനിൽകുമാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതം പ്രൊജക്റ്റ് എലെഫന്റ്റ് നു കീഴിലായതെന്നു ??
a) 1992
b) 1982
c) 1995
d) 1978
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റിപ്പബ്ലിക് എന്ന ആശയം ഏത് രാജ്യത്തുനിന്ന്?
a) ഫ്രാൻസ്
b) ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
c) ഓസ്ട്രേലിയ
d) ബ്രിട്ടൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വ്യത്യസ്ത മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത വേഗത്തിൽ ആണെന്ന് തെളിയിച്ചത്?
a) റോമർ
b) ഫുക്കാൾട്ട്
c) ന്യൂട്ടണ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദ്യത്തെ 20 ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി കാണുക ?

(Excellence Academy)?
a) 41
b) 31
c) 21
d) 11
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെറ്റായിട്ടുള്ളത് ഏത്??
a) എല്ലം തെറ്റാണ്
b) ഫർക്ക പദ്ധതി - 1946
c) നീലോക്കോരി പരീക്ഷണം - 1948
d) എല്ലാം ശരിയാണ്
e) ഇട്ടാവ പദ്ധതി - 1948
f) ഇന്ത്യൻ വില്ലേജ് സർവ്വീസ് - 1946
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Chief Minister of Haryana?
a) Manohar Lal Khattar
b) Bhupinder Singh Hooda
c) Jai Ram Thakur
d) Vijay Rupani
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യ ആരോഗ്യ സാക്ഷരതാ ഗ്രാമം?
a) മുല്ലക്കര
b) ഒല്ലൂക്കര
c) മുല്ലപ്പള്ളി
d) പാട്ടുപെട്ടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ന്യൂട്രോണ്‍ കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ ??
a) ജെയിംസ് ചാഡ്വിക്ക്
b) ജെ ജെ തോംസണ്‍
c) ഡാനിയല്‍ റൂഥര്‍ഫോര്‍ഡ്
d) ഏണസ്റ്റ് റൂഥര്‍ഫോര്‍ഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ദിരാഗാന്ധി പ്രഖ്യാപിച്ച ആഭ്യന്തര അടിയന്തരാവസ്ഥ എത്ര മാസം നീണ്ടു നിന്നു

?
a) 21 മാസം
b) 22 മാസം
c) 12 മാസം
d) 5 masam
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉനഭംഗത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന പത്രിക കോശങ്ങളുടെ എണ്ണം?
a) 8
b) 4
c) 2
d) 5
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കിയാങ്സിയിൽ നിന്നും യെനാനിലേക്ക് ലോങ്ങ് മാർച്ച് നടത്തിയ വ്യക്തി?
a) മാവോ സേതൂങ്
b) സൺയാത് സൻ
c) ചിയാങ് കൈഷക്ക്
d) ആൻറൺ ചെക്കോ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🙄 കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ‘CHDCOVID’ എന്ന മൊബൈൽ ആപ്പ് പുറത്തിറക്കിയത്?
a) ലക്ഷദ്വീപ്
b) ഡൽഹി
c) ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ
d) ചണ്ഡീഗഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Many people ___ the poor?
a) looked forward to
b) looked down on
c) looked on to
d) looked ahead to
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which organ of the body never rest?
a) Eyes
b) Pancreas
c) Liver
d) Heart
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്താരാഷ്ട്ര ഊർജ്ജതന്ത്ര വർഷം?
a) 2005
b) 2003
c) 2011
d) 2007
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരിയായ പദം തിരഞ്ഞെടുക്കുക?
a) അഗാദം
b) അക്കാദം
c) അഗാഥം
d) അഗാധം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
FLOKE LORE എന്ന വാക്കിലെ LORE എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്ത്?
a) കൂട്ടായ
b) ജനങ്ങൾ
c) അറിവ്
d) നാടോടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He was a angry
__ he listened to me?
a) Although
b) But
c) Nevertheless
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദ്യകാലത്ത് ഹെർക്വില എന്നറിയപ്പെട്ട ജില്ല??
a) കണ്ണൂർ
b) കോഴിക്കോട്
c) കാസർഗോഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ പദവിയിലിരിക്കെ അന്തരിച്ച ആദ്യ ഗവർണ്ണർ? (PSC Rankmaster)?
a) ശാരദ മുഖർജി
b) സരോജിനി നായിഡു
c) സുചേതാ കൃപലാനി
d) വിജയലക്ഷ്മി പണ്ഡിറ്റ്‌
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ പറയുന്ന പട്ടണങ്ങളില്‍ ഗംഗ നദീതീരത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പട്ടണം??
a) കാണ്‍പൂര്‍
b) ആഗ്ര
c) മഥുര
d) ഡല്‍ഹി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുട്ടയിടുന്ന സസ്തനി ………. ആണ്?
a) എക്കിഡ്ന
b) ഒട്ടകപക്ഷി
c) കിവി
d) വവ്വാൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
You are still young,so don’t lose heart, you will come to understand things……?
a) by and by
b) by the by
c) by far
d) Over and over
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കണ്ടാണിശ്ശേരിയുടെ കഥാകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്

(Kerala PSC Q & A)?
a) പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള
b) ചെറുകാട്
c) സി വി രാമൻ
d) കോവിലൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ദശരഥി’ എന്നത്?
a) കാരകം
b) കൃത്ത്
c) കാരകകൃത്ത്
d) തദ്ധിതം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
There was a big crowd …… the market

A) on B) at C) in D) with?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
INC യുടെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ച സ്ഥലം?
a) ബോംബെ
b) കൊൽക്കത്ത
c) പൂനെ
d) ഡൽഹി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which state recently launched “Reading Mission”??
a) Uttar Pradesh
b) Uttarakhand
c) Haryana
d) Maharashtra
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുത്തശ്ശി ആരുടെ കൃതിയാണ്?
a) മാധവിക്കുട്ടി
b) ലളിതാംബിക
c) ബാലാമണിയമ്മ
d) സുഗതകുമാരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിലെ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി?
a) റോബർട്ട് വാൾ പോൾ
b) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
c) സിനിമാരോ ബന്ധയ നായകെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The southern most wild life sanctuary in Kerala:?
a) Peppara
b) Neyyar
c) Shendurny
d) Chinnar
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019-ലെ മുട്ടത്തുവർക്കി പുരസ്കാരം നേടിയത് ? ]?
a) - ബെന്യാമിൻ
b) - കെ ആർ മീര
c) - കെ സച്ചിദാനന്ദൻ
d) - എം മുകുന്ദൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശ്യാമളം എന്ന പദത്തിൻ്റ അർഥം ??
a) കറുപ്പ് നിറം
b) മഞ്ഞ്
c) മനോഹരം
d) ആകാശം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Announce??
a) Call upon
b) Call up
c) Call in
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഞ്ഞ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്??
a) കുന്തിപ്പുഴ
b) ചാലിയാർ
c) കുറ്റിയാടി പുഴ
d) മൂവാറ്റുപുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Manifest?
a) Display
b) Make
c) Hide
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“സുഗന്ധി എന്ന ആണ്ടാൾ ദേവനായകി “ എന്ന നോവൽ രചിചത് ??
a) T D. രാമകൃഷ്ണൻ
b) VJ ജെയിംസ്
c) സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ
d) അംബികാസുതൻ മങ്ങാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I will meet you between 4pm_______5pm?
a) and
b) from
c) to
d) till
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബഹുകോശ ജീവികളുടെ ഉത്ഭവമുണ്ടായത് ഏകദേശം എത്ര വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ്

?
a) 3000 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്
b) 3500 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ്
c) 1000 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ്
d) 1500 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സിക്കിം എന്ന പദത്തിന് ലിബു ഭാഷയിൽ അർത്ഥം?
a) കുന്നിൽ വസിക്കുന്നവരുടെ നാട്
b) സംരക്ഷിത സംസ്ഥാനം
c) പുതിയ വീട്
d) പുതിയ കൊട്ടാരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മധ്യകാലത്ത് യന്ത്രനിർമ്മിത വാഹനങ്ങളുടെയും ആകാശയാനങ്ങളുടെയും കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് അടിത്തറയേകിയ വ്യക്തി?
a) ഇബ്നു സീന
b) മുഹമ്മദ് അൽ റാസി
c) റോജർ ബേക്കൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആഫ്രിക്കയുടെ പണയപ്പെട്ട കൊമ്പ്??
a) ബുറുണ്ടി
b) ജിബൂട്ടി
c) സൊമാലിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ /ലോക്സഭയിൽ ഇംപീച്ച്മെന്റ് നടപടി നേരിട്ട ജഡ്ജ്?
a) ജസ്റ്റിസ്. ഹെഗ്‌ഡെ
b) ജസ്റ്റിസ്. V. രാമസ്വാമി
c) Justice. സൗമിത്ര സെൻ
d) ജസ്റ്റിസ്. കമൽ നാഥ്‌
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
___ cow is a useful animal?
a) No article
b) A
c) The
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്ന വൻകരയുടെ പേര് (LDC 2017 പാലക്കാട്, പത്തനംതിട്ട)?
a) ഗോണ്ട്വാനലാൻഡ്
b) ലോറേഷ്യ
c) പാൻജിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തൃശൂർ നഗരത്തിൽ വൈദ്യുതി സമരം നടന്ന വർഷം?
a) 1932
b) 1936
c) 1944
d) 1931
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏത് ആപ്തവാക്യമാണ് ഷാനോ വരുണ?
a) വ്യോമസേന
b) ഇന്ത്യൻ പോലീസ്
c) നാവികസേന
d) കരസേന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
💡’Me-Dam-Me -phi’ festival is a festival of which the commuties in north eastern india??
a) Tai-Ahom
b) Deori tribe
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വതന്ത്ര നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ?
a) ഫ്രാൻസ്
b) അമേരിക്ക
c) ബ്രിട്ടൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുഗൾ ഗാർഡൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്?
a) രാഷ്ട്രപതി നിവാസ്
b) രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ
c) രാഷ്ട്രപതി നിലയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക ഉപഭോക്തൃ അവകാശ ദിനം :?
a) ഫെബ്രുവരി 15
b) മേയ് 15
c) മാര്‍ച്ച് 15
d) ജനുവരി 15
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പോർച്ചുഗീസ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സ്ഥാപിതമായത്?
a) 1602
b) 1616
c) 1628
d) 1600
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബാജി റാവു രണ്ടാമന്റെ ദത്തുപുത്രൻ ആരായിരുന്നു( LDC, ksrgd, 2011?
a) താന്തിയാ തോപ്പി
b) കൻവർ സിംഗ്
c) നാനാ സാഹിബ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആണവ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദന കേന്ദ്രം??
a) തുമ്പ
b) വിഴിഞ്ഞം
c) ട്രോം ബെ
d) മുംബെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2002 ലെ 86 ഭേദഗതി പ്രകാരം കൂട്ടിച്ചേർത്ത അനുച്ഛേദം?
a) 51a
b) 21a
c) 48
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ള നിയമാനുസൃതമായ നടപടികൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ നേടുന്ന പൗരത്വം ആണ്

?
a) സ്വാഭാവിക പൗരത്വം
b) ആർജ്ജിത പൗരത്വം
c) ഇവയൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“Thieves broke into her house” here the phrase ‘broke into’ means:?
a) enter by force
b) split into parts
c) begin suddenly
d) collapse
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The leaves ……. as the wind blew

A) rustled B) hissed C) murmured D) crackled?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Bridegroom?
a) Bridegroom
b) Bridegrooms
c) Bridesmaid
d) Bride
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്ലോക്കിലെ സമയം 3.15 ആകുമ്പോൾ സൂചികൾ തമ്മിലുള്ള കോണളവ് എത്ര??
a) 9.5°
b) 7.5°
c) 6.5°
d) 10.5°
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്പീക്കറുടെ ചുമതലകൾ വഹിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ?
a) വക്കം പുരുഷോത്തമൻ
b) കെ.ഒ ആയിഷാബീവി
c) ആർ. ശങ്കരനാരായണൻ
d) നഫീസത്ത്‌ ബീവി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇടിയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം??
a) പെട്രോളജി
b) ഫുൾമിനോളജി
c) ബ്രോണ്ടോളജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ടിബറ്റിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന സിന്ധുവിന്റെ ഏക പോഷകനദി??
a) സത്ലജ്
b) ബിയാസ്
c) ചിനാബ്
d) രവി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പ്രധാന കലാരൂപം??
a) കണ്യാർകളി
b) കാള പൂട്ട്
c) യക്ഷഗാനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അരയസമാജത്തിന്റെ സ്ഥാപക നേതാവ് ആര് :?
a) അയ്യങ്കാളി
b) കുമാരഗുരുദേവൻ
c) വാഗ്ഭടാനന്ദൻ
d) പണ്ഡിറ്റ്‌ കെ പി കറുപ്പൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക രക്തദാന ദിനം ??
a) ജൂൺ 14
b) ജൂലായ് 14
c) ഒൿടോബർ 14
d) ഒക്ടോബർ 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ മൂലകം??
a) ഹൈഡ്രജൻ
b) കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്
c) ഓക്സിജൻ
d) ലിഥിയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അപ്പുണ്ണി ഏതു കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ്?
a) കാലം
b) നാലുകെട്ട്
c) ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He plays ……. tennis.?
a) No article
b) A
c) The
d) An
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഐക്യ കേരളത്തിലെ ആദ്യ നിയമസഭാ സമ്മേളനം നടന്നത് എന്ന്?
a) 1957 ഏപ്രിൽ 27
b) 1957 ജൂലൈ 31
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു കുടയും കുഞ്ഞു പെങ്ങളും ആരുടെ കൃതി?
a) ചെമ്മനം ചാക്കോ
b) മുട്ടത്തുവർക്കി
c) തോപ്പിൽ ഭാസി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
She works in …… army?
a) No article
b) A
c) The
d) An
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എടിപി നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ മൂലകങ്ങൾ?
a) കാർബണും നൈട്രജൻ
b) ഹൈഡ്രജനും നൈട്രജനും
c) നൈട്രജനും ഫോസ്ഫറസും
d) കാൽസ്യവും ഫോസ്ഫറസും
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Second innings _____cancelled.?
a) Were
b) Was
c) Are
d) Have
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിക്റ്റോറിയ രാജ്ഞിയിൽ നിന്നും “ മഹാരാജാ” എന്ന പദവി ലഭിച്ച തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ്?
a) ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ
b) ആയില്യം തിരുനാൾ
c) സ്വാതി തിരുനാൾ
d) മാർത്താണ്ഡവർമ്മ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജ്ഞാനോദയം രൂപം കൊണ്ടത് എത്രാം നൂറ്റാണ്ടിൽ?
a) 15
b) 16
c) 17
d) 18
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചന്ദ്രയാൻ 2’ വിന്റെ വിക്ഷേപണതീയതി ഏത്? ]?
a) - 2013 നവംബർ 5
b) - 2019 ജൂലൈ 22
c) - 2008 ഒക്ടോബർ 22
d) - 2015 മാർച്ച്‌ 9
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓസ്കാർ അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ?
a) സത്യജിത് റേ
b) റസൂൽ പൂക്കുട്ടി
c) ശേഖർ കപൂർ
d) ഭാനു അത്തയ്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംഭരണ വേരിന് ഉദാഹരണം??
a) ഉരുളക്കിഴങ്ങ്
b) ഇഞ്ചി
c) മരച്ചീനി
d) മഞ്ഞൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഭൂകമ്പ മുന്നറിയിപ്പ് യന്ത്രം സ്ഥാപിച്ച സംസ്ഥാനം??
a) മഹാരാഷ്ട്ര
b) ഹരിയാന
c) ഉത്തരാഖണ്ഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
14 അം കേരള നിയമസഭയിലെ വനിതാ മന്ത്രി മാരുടെ എണ്ണം?
a) 2
b) 6
c) 4
d) 8
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വായു നിറച്ച ഒരു ബലൂൺ വെയിലത്ത് വെച്ചാൽ പൊട്ടുന്നതിനു കാരണം വിശദീകരിക്കുന്ന നിയമം ഏത് ]

-?
a) - അവഗാഡ്രോ നിയമം
b) - പാസ്കൽ നിയമം
c) - ചാൾസ് നിയമം
d) ബോയിൽ നിയമം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൂചിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല??
a) ഇടുക്കി
b) വയനാട്
c) പത്തനംതിട്ട
d) കോഴിക്കോട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചേർത്തെഴുതുക പൊൻ + കുടം?
a) - പൊന്നുംകുടം
b) - പൊന്നിൻകുടം
c) - പൊല്ക്കുടം
d) - പൊൻക്കുടം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടനാ ആമുഖം ഭേദഗതി വരുത്തിയ amendment?
a) 44
b) 42
c) 43
d) 46
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രഥമ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ പങ്കെടുത്ത രാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം??
a) 11
b) 13
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിൽസൺസ് രോഗം ഏതു ലോഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ??
a) ലെഡ്
b) സിലിക്കൺ
c) ചെമ്പ്
d) പൊട്ടാസ്യം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പഞ്ച് എന്നത് ഏത് കായിക ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദമാണ്?
a) പോളോ
b) ബോക്സിങ്
c) ഷൂട്ടിംഗ്
d) ചെസ്സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Absolute majority എന്നാൽ?
a) കേവല ഭൂരിപക്ഷം
b) നല്ല ഭൂരിപക്ഷം
c) ന്യൂനപക്ഷം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്താദ്യമായി മത്സര പരീക്ഷകൾ നടത്തി ഉദ്യോഗാർഥികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്

?
a) ബംഗ്ലാദേശ്
b) ചൈന
c) ഇന്ത്യ
d) പാകിസ്ഥാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
To blow one’s own trumpet means?
a) To praise oneself
b) To criticize oneself
c) To punish oneself
d) To discourage oneself
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും വലിയ അന്തസ്രാവി?
a) ആഗ്നേയഗ്രന്ഥി
b) തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി
c) ഹൈപ്പോതലാമസ്
d) പീനിയൽ ഗ്രന്ഥി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നഗരസഭകളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടന ഭാഗം

?
a) 9
b) 4 A
c) 4
d) 9 A
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള ചരിത്രത്തില്‍ നൂറ്റാണ്ട് യുദ്ധം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ചോള-ചേര യുദ്ധം ആരംഭിച്ചത് ആരുടെ കാലത്താണ്?

A) രാമവര്‍മ്മ കുലശേഖര രണ്ടാമന്‍ B) ഭാസ്കര വര്‍മ്മ ഒന്നാമന്‍ C) രാജശേഖര ആഴ്വാര്‍ D) കുലശേഖര ആഴ്വാര്‍?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആനന്ദ മതം സ്ഥാപിച്ചത്?
a) ആനന്ദതീർത്ഥൻ
b) സ്വാമി വാഗ്ഭടാനന്ദൻ
c) ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബഹിരാകാശ പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് “ ഫ്രം ഫിഷിംഗ് ഹാംലെറ്റ് ടു റെഡ് പ്ലാനറ്റ് “ എന്ന പുസ്തകം പുറത്തിറക്കിയതാര് ??
a) നാസ
b) യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസി
c) ISRO
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A_____ of Fish?
a) Group
b) Shoal
c) Pack
d) Colony
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A bale of turtles, a __
_of snails?
a) Hood
b) Packet
c) Gang
d) Pod
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രതിഫലമില്ലാതെ നിർബന്ധമായി ചെയ്യുന്ന ജോലി സമ്പ്രദായത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പേര്??
a) കോര്‍വി
b) സൃഷ്ടി
c) ഊഴിയം വേല
d) വിഷ്ഠി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ?
a) 333
b) 330
c) 324
d) 351
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
__ United States of America.?
a) The
b) No Article
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(1) അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ്‌ കൗൺസിലിന്റെ ഈ വർഷത്തെ പ്ലേയർ ഓഫ് ദി ഇയർ പുരസ്‌കാരം നേടിയത്…??
a) (B) സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത്
b) (D) ബെൻസ്റ്റോക്സ്
c) (A) വിരാട്ട് കൊഹ്‌ലി
d) (C) രോഹിത് ശർമ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിക്ടോറിയ മരുഭൂമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം??
a) ഓസ്ട്രിയ
b) ന്യൂസിലാൻഡ്
c) ഓസ്‌ട്രേലിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അടുത്തിടെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് 33% സംവരണം അനുവദിച്ച സംസ്ഥാനം??
a) മണിപ്പൂർ
b) നാഗാലാന്റ്
c) ഹരിയാന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1971 ൽ സാഹിത്യ നോബേലിന് അർഹനായ പാബ്ലോ നെരൂദ ഏത് രാജ്യക്കാരനാണ്?
a) സ്പെയിൻ
b) കൊളംബിയ
c) ചിലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ദാദാഭായ് നവറോജിയുമായി ബന്ധമില്ലാത്തത് ഏത്??
  a) Poverty and Unbritish Rule in India
  b) Eve of The Last Fast
  c) Rasth Gofthar
  d) Voice of India
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Ordinance??
  a) 123
  b) 110
  c) 321
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  തിരുവിതാംകൂര്‍ സ്റ്റേറ്റ് കോണ്‍ഗ്രസ്സ് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട വര്‍ഷം ഏത്

A) 1947 B) 1924 C) 1935 D) 1938?
a) C
b) B
c) D
d) A
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ എന്നറിയപ്പെട്ട ചിന്തകൻ ആര്??
a) മൊണ്ടസ്ക്യൂ
b) നെപ്പോളിയൻ
c) വോൾട്ടയർ
d) റൂസ്സോ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു ക്ലോക്കിലെ സമയം1.30 ആകുമ്പോൾ ക്ലോക്കിലെ സൂചികൾ തമ്മിലുള്ള കോണളവ് എത്ര??
a) 145
b) 130
c) 135
d) 137
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Synonym of ‘cautious’

A) Vulgar B) Careful C) Casual D) Calm?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കോവിഡ് 19 സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം?
a) കേരളം
b) കർണാടക
c) മഹാരാഷ്ട്ര
d) രാജസ്ഥാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റിസർവ് ബാങ്കിനെ ദേശസാത്കരിച്ച വർഷം?
a) 1947
b) 1949
c) 1969
d) 1980
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(14) ശങ്കരാചാര്യൻ പൂർണ്ണ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്?
a) പെരിയാർ
b) പമ്പ
c) ഭാരതപ്പുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താപനിലയുടെ SI യൂണിറ്റ് എന്ത്??
a) ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്
b) കലോറി
c) കെൽവിൻ
d) ജൂൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“ഒന്നുകിൽ ലക്ഷ്യം നേടി ഞാൻ തിരിച്ചുവരും.പരാജയപ്പെട്ടാൽ ഞാനെന്റെ ജഡം സമുദ്രത്തിന് സംഭാവന നൽകും

ഗാന്ധിജി പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് ഏത് സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്?
a) ഉപ്പുസത്യാഗ്രഹം
b) ചമ്പാരന് സത്യാഗ്രഹം
c) ക്വിറ്റിന്ത്യാ സമരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അടുത്ത കാലത്തായി വിമാനം ഉപയോഗിച്ച് റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണം നടത്തിയ സ്വകാര്യ ബഹിരാകാശ കമ്പനി :?
a) Virgin Galactic
b) Space Adventures
c) Mir Corp
d) Virgin Orbit
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കെൻ നദിക്കരയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ദേശീയോദ്യാനം ഏത്??
a) പലമാവു
b) തഡോബ
c) നന്ദൻ കാനൻ
d) പന്ന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജീവനിൽ കൊതിയുള്ളവൻ?
a) പിപാസു
b) ധിപ്സു
c) പിപഠിഷു
d) പ്രിയാസു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ പബ്ലിഷിംഗ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ?
a) ജാവ
b) പേജ്‌മേക്കർ
c) ദി ആൾട്ടയർ
d) ഇതൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തന്മാത്ര തദ്ധിതം?
a) പുരാതനം
b) പഠിച്ചവൾ
c) കിഴക്കൻ
d) തെക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന വിളകളിൽ ചൈന ഉൽപാദനത്തിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കാത്തത് ഏത്?
a) ആപ്പിൾ
b) നെല്ല്
c) പരുത്തി
d) കരിമ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദ്യമലയാളനിഘണ്ടു സമാഹരിച്ചത് ആര്?
a) ബ്രണ്ണൻ
b) ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട്
c) ഹെൻഡ്രിക് വാൻ റീഡ്
d) ഫാദർ clemente
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Hypochondria is:?
a) an animal
b) a wild plant
c) an illness
d) a palace
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Quinine act as a preventive ……. malaria.?
a) From
b) To
c) Against
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1924 ൽ എവിടെ വച്ച് നടന്ന INC സമ്മേളനത്തിലാണ് ഗാന്ധിജി പ്രസിഡന്റായത് :?
a) കൊൽക്കത്ത
b) ബൽഗാം
c) അമരാവതി
d) അഹമ്മദാബാദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്താരാഷ്ട്ര തൊഴിലാളി ദിനം??
a) മെയ് 2
b) മെയ് 21
c) മെയ് 1
d) മെയ് 11
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രവി നദിയുടെ പുരാതന നാമം??
a) അസ്‌കിനി
b) സതാദ്രു
c) വിതാസ്ത
d) പരുഷ്‌ണി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Leopard ]?
a) - Cub
b) - Squab
c) - Pup
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേന്ദ്ര ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ ആസ്ഥാനം :?
a) ആഗസ്റ്റ് ക്രാന്തി ഭവൻ
b) ധോൽപൂർ ഹൗസ്
c) സതർക്കത ഭവൻ
d) നിർവാചൻ സദൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾ?
a) പിപാസ
b) മുമുക്ഷു
c) ബുഭുക്ഷു
d) പിപഠിഷു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുടുംബശ്രീയുടെ സ്വയംസഹായ സംഘങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നതിനായി ധാരണയിൽ ഏർപ്പെട്ടത്?
a) ഫെഡറൽ ബാങ്ക്
b) കനറ ബാങ്ക്
c) പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക്
d) SBI
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ബാക്ടീരിയ മൂലം ഉണ്ടാകാത്ത രോഗം?
a) ചിക്കുൻഗുനിയ
b) കോളറ
c) ടെറ്റനസ്
d) ടൈഫോയ്ഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പഞ്ചായത്തീരാജ് നിയമം നിലവിൽ വന്നത്?
a) 1993 ജൂൺ 1
b) 1993 ഏപ്രിൽ 24
c) 1994 മെയ് 30
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മയിലിനെ പര്യായപദം അല്ലാത്തത്?
a) പികം
b) ശിഖി
c) കേകി
d) മയൂരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെറ്റായത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക?
a) അച്ഛന്റെ അമ്മ : പിതാമഹി
b) സഹോദരിയുടെ മകൾ : ഭാഗിനേയി
c) മകളുടെ ഭർത്താവ് : ജാമാതാവ്
d) സഹോദരി പുത്രൻ : ദൗഹിത്രൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ആദ്യം വന്ന ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ?
a) ക്രിസ്‌ത്യൻ 4
b) മാസ്റ്റർ റാൽഫ് ഫിച്ച്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത വ്യക്തി?
a) ജെയിംസ് പീബിൾസ്
b) സ്റ്റാൻലി വിറ്റിങ്ങാം
c) മിച്ചൽ മേയർ
d) ദിദിയർ ക്വോലോസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Plural form of ‘basis?
a) bases
b) basises
c) basic
d) basis
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തോൽപ്പെട്ടി വന്യ ജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല??
a) ഇടുക്കി
b) പത്തനംതിട്ട
c) വയനാട്
d) കണ്ണൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാഠപുസ്തകം ആരുടെ കൃതിയാണ് ??
a) Sarah Joseph
b) Subhash Chandran
c) Murukan Kaattakkada
d) K R Meera
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിലാസിനി?
a) എം ആർ മേനോൻ
b) കെ ശ്രീകുമാർ
c) നാരായണൻ നായർ
d) എംകെ മേനോൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Sometimes / even words/ cannot describe about/ the beauty of the scene.?
a) C
b) B
c) D
d) A
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഐഎസ്ഒ അംഗീകാരം ലഭിച്ച പരാതി പരിഹാര സംവിധാനത്തിന്റെ പേര്

(Kerala PSC Q & A)?
a) Open mind
b) Straight forward
c) Open talk
d) Mind master
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who designed the Aadhaar Logo ??
a) Atul S.Pande
b) R.K. Pachuri
c) Sree Ramamurthy Janaki
d) Pandit Ravi Shankar
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൂയം കുട്ടിവനം കാണപ്പെടുന്ന ജില്ല ?

A) പാലക്കാട് B) ഇടുക്കി C) വയനാട് D) എറണാകുളം?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He died ___his own hands?
a) Of
b) By
c) From
d) With
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ആരാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്?
a) ഉപപ്രധാന മന്ത്രി
b) പ്രധാന മന്ത്രി
c) വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌
d) പ്രസിഡന്റ്‌
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൂർണ്ണമായും തദ്ദേശീയമായ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്?
a) അലഹബാദ് ബാങ്ക്
b) കാനറ ബാങ്ക്
c) പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക്
d) ബാങ്ക് ഓഫ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം?
a) സുപ്പീരിയർ
b) കാസ്പിയർ
c) സാംബസി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“ ഉപ്പ് തൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെ” ഇതിൽ ‘തൊട്ട്’ എന്ന പദം ഏത് വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു??
a) സമാസം
b) കാരകം
c) ഗതി
d) വിഭക്തി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Weight of a newly born baby?
a) 3 - 3.5 kg
b) 2.5 - 3 kg
c) 3.5 - 4 kg
d) 4 - 4.5kg
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
BC ക്ക് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെറ്റേഴ്സ്??
a) CE
b) AD
c) BCE
d) ECB
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സമുദ്രത്തീരമുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണം ?

(Excellence Academy)?
a) 14
b) 18
c) 9
d) 22
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലസേചന പദ്ധതി??
a) ഇടുക്കി
b) മലമ്പുഴ
c) പള്ളിവാസൽ
d) കല്ലട
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ വാണിജ്യ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുപോലൊരു ദുരിതം കാണാനില്ല, പരുത്തി നെയ്ത്തുകാരുടെ എല്ലുകൾ ഇന്ത്യൻ സമതലങ്ങളെ വെളുപ്പിക്കുന്നു?
a) മെക്കാളെ പ്രഭു
b) വില്യം ബെന്ഡിക്ട്
c) വാരൻ ഹേസ്റ്റിംഗ്സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രവീന്ദ്ര നാഥ ടാഗോറിന് സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച വർഷം?
a) 1907
b) 1913
c) 1908
d) 1923
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സധൈര്യം മുന്നോട്ട് എന്ന കേരള സർക്കാർ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി സ്ത്രീകൾക്കായി നടത്തിയ രാത്രി നടത്തത്തിൽ മികച്ച ജില്ലയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരം നേടിയത്??
a) - തിരുവനന്തപുരം
b) - തൃശ്ശൂർ
c) - എറണാകുളം
d) - പാലക്കാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോസി പദ്ധതിയിൽ സഹായിച്ച വിദേശ രാജ്യം ]?
a) - ജപ്പാൻ
b) - നേപ്പാൾ
c) - ഭൂട്ടാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തവയിൽ പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ ആദ്യമായി ആരംഭിച്ച സഭ ഏതാണ്

(Kerala PSC Q & A)?
a) കല്യാണദായിനി സഭ
b) സന്മാർഗ പ്രദീപ സഭ
c) സുധർമ്മ സൂര്യോദയ സഭ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(7) സംസ്ഥാന വിനോദ സഞ്ചാര വകുപ്പിന്റെ 2020 ലെ നിശാഗന്ധി പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചതാർക്ക്…??
a) (D) ഭാരതി ശിവജി
b) (B) കലാമണ്ഡലം വിനോദിനി
c) (C) ഡോ.സി.വി.ചന്ദ്രശേഖർ
d) (A) മേതിൽ ദേവിക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മരുഭൂമി വൽക്കരണ വിരുദ്ധദിനം എന്ന്??
a) മെയ്‌ 24
b) ഏപ്രിൽ 29
c) ജൂൺ 17
d) ജൂലൈ 14
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The cook’s nest written by?
a) Sethu
b) Anitha desai
c) Anand
d) Chethan bhagth
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ വള്ളംകളി ആരംഭിക്കുന്നത്?
a) ചമ്പക്കുളം വള്ളംകളി
b) പായിപ്പാട്ട് വള്ളംകളി
c) ഉത്രട്ടാതി വള്ളംകളി
d) നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Many people _____ the poor?
a) looked forward to
b) looked down on
c) looked on to
d) looked ahead to
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗോവയെ പോർച്ചുഗീസുകാരിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ച വർഷം?
a) 1948
b) 1961
c) 1947
d) 1515
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് നിയമമാണ് കൊച്ചിയിൽ ആദ്യമായി മരുമക്കത്തായം ഇല്ലാതാക്കിയത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) കൊച്ചിൻ നായർ ആക്ട് 1935
b) കൊച്ചിൻ നായർ ആക്ട് 1933
c) കൊച്ചിൻ നായർ ആക്ട് 1938
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ഏതു വര്‍ഷമാണ്??
a) 1949
b) 1950
c) 1951
d) 1956
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏത്?
a) സൈലന്റ്റ് വാലി
b) പാമ്പാടും ചോല
c) മതികെട്ടാൻ ചോല
d) ഇരവികുളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു ഗ്രൂപ്പിലും ഉൾപ്പെടാത്ത മൂലകം?
a) ഹൈഡ്രജൻ
b) ടൈറ്റാനിയം
c) ഹീലിയം
d) ഇവയൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാലാവധി തീരുംമുമ്പ് രാജിവെച്ച ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആരായിരുന്നു

(Kerala PSC Q & A)?
a) ഡാഗ് ഹാമർഷോൾഡ്
b) ട്രിഗ്വേ ലി
c) യു താൻറ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൊട്ടാസ്യം മൂലകത്തിന്റെ ലാറ്റിൻ നാമം??
a) കൂപ്രം
b) നാട്രിയം
c) കാലിയം
d) അർജെന്റം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Central vigilance commission ഏത് കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരം ആണ് രൂപീകരിച്ചത്?
a) സന്താനം
b) ബൽവന്ത് റായ്
c) LM. സിംഗ്‌വി
d) കൃഷ്ണ ഭാട്ടിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
21) ബർലിൻ മതിൽ തകർക്കപ്പെട്ട വർഷം?
a) 1961
b) 1969
c) 1981
d) 1989
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(17) ……….cow is a useful animal?
a) A
b) An
c) The
d) None of these
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വേൾഡ് വൈഡ് ഫണ്ട് ഫോർ നേച്ചർ (WWF ) ന്റെ ചിഹ്നം?
a) ഭീമൻ പാണ്ട
b) കടുവ
c) ചീറ്റ
d) കാട്ടുപോത്ത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ മലബാർ ലഹള പശ്ചാത്തലമായി എഴുതപ്പെട്ട നോവൽ ഏത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) അറബിപ്പൊന്ന്
b) പ്രവാസം
c) സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ കിഴരിയൂർ ബോംബ് കേസ് മായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തി

?
a) ജി പി പിള്ള
b) കെ കേളപ്പൻ
c) ടി കെ മാധവൻ
d) കെ ബി മേനോൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൂര്യൻ കേന്ദ്രമാക്കി ഗ്രഹങ്ങൾ ദീർഘവൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തിയത്⁉?
a) ഗലീലിയോ
b) ഐസക് ന്യൂട്ടൺ
c) ജോഹന്നാസ് കെപ്ലർ
d) സുബ്രഹ്മണ്യം ചന്ദ്രശേഖരൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ നദികളുടെ എണ്ണം :?
a) 44
b) 41
c) 24
d) 34
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജപ്പാനിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി?
a) കക്കസിസ്
b) Hindukkush
c) മൗണ്ട് ഫ്യൂെജി
d) അരക്കൻ യോമ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നത്?
a) സുകരം
b) സുകർമ്മം
c) സുഖദം
d) സൂകരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്ന് വിക്ഷേപിച്ച പ്രഥമ ഇന്ത്യൻ ഉപഗ്രഹം?
a) ഭാസ്ക്കര
b) രോഹിണി
c) ആപ്പിൾ
d) ഇവയൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ സമുദ്രഗവേഷണങ്ങൾക്കാ യുള്ള ഓഷ്യൻസാറ്റിന്റെ വിക്ഷേപണ വാഹനം?
a) PSLV C2
b) PSLV C4
c) PSLV C3
d) PSLV C1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
SAMRIDHI എന്നപേരിൽ Agriculture policy 2020 ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം??
a) പഞ്ചാബ്
b) അറിയില്ല
c) ഒഡീഷ
d) കേരളം
e) ഉത്തർപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പേപ്പട്ടി വിഷം ബാധിക്കുന്ന മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ അവയവം??
a) കരൾ
b) തലച്ചോറ്
c) ആമാശയം
d) സന്ധികൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Swaraj as goal of Congress was declared in 1905 at?
a) Benaras Congress Session
b) Surath Congress Session
c) Calcutta Congress Session
d) Bombay Congress Session
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Someone who is not at all brave is a …..?
a) Fool
b) Coward
c) Genius
d) Traitor
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ വൈറസ് രോഗമല്ലാത്തത്??
a) അരിമ്പാറ
b) ആന്ത്രാക്സ്
c) മീസിൽസ്
d) ജലദോഷം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1944 ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് രൂപീകരിച്ച പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അധ്യക്ഷൻ??
a) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
b) അർദേശിർ ദലാൽ
c) എസ് എൻ അഗർവാൾ
d) എം എൻ റോയി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏതു കമ്പനിയുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഖാദി ആൻഡ് വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് കമ്മീഷൻ ഖാദി റിസ്റ്റ് വാച്ചുകൾ പുറത്തിറക്കിയത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) റോളക്സ്
b) ടൈറ്റൻ
c) ഒമേഗ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കമ്പ്യൂട്ടറിന് പുറത്ത് വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെമ്മറി?
a) Secondary memmory
b) Primary memmory
c) Rom
d) Ram
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലിറ്റില്‍ ബ്രെയിന്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തലച്ചോറിന്‍റെ ഭാഗം?(Talent academy)?
a) സെറിബെല്ലം
b) സെറിബ്രം
c) ഹൈപ്പോതലാമസ്
d) മെഡുല ഒബ്ലോംഗേറ്റ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(Q) നിർഭയ പ്രതികളെ തൂക്കിലേറ്റിയത്..??
a) (B) 2020 മാർച്ച്‌ 22
b) (C) 2020 മാർച്ച്‌ 20
c) (D) 2020 മാർച്ച്‌ 19
d) (A) 2020 മാർച്ച്‌ 21
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചത്?
a) ലോകായതം
b) ലൗകികം
c) ലൗകീകം
d) ലോകൈകം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who was the first women president of Indian National Congress?

(A) Annie Besant (B) Sarojini Naidu (C) Sucheta Kripalani (D)Amrit Kaur?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Plants more quickly in summer?
a) Grows
b) Grow
c) Will grow
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which prefix is added to grace to form its opposite?
a) Im
b) Dis
c) Non
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലഡാക്ക് ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ?
a) രാധാകൃഷ്ണ മാത്തൂർ
b) ഗിരീഷ് ചന്ദ്ര മുർമു
c) കിരൺ ബേദി
d) സത്യപാൽ മാലിക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
__
___knowledge is a dangerous thing?
a) Some
b) Little
c) A little
d) A few
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രപഞ്ചോൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുന്ന ബഹിരാകാശ ദൗത്യം ഏതാണ്?
a) ഡബ്ലു മാപ്പ്
b) അനുസാറ്റ്
c) റിസോഴ്സ് സാറ്റ്
d) മെറ്റ് സാറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🙍 WOMEN’S DAY SPECIAL 🙍

💥 “അഗ്നി പുത്രി” എന്നറിയപ്പെടുന്ന വനിത…??
a) (B) ടെസ്സി തോമസ്
b) (A) സരോജിനി നായിഡു
c) (C) റിതു കരിദാർ
d) (D) ഇന്ദിരാഗാന്ധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who summons the state legislature :?
a) Chief minister
b) Speaker of the legislative assembly
c) Governor
d) President
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി?
a) വെള്ളായണി കായൽ
b) കരമനയാറ്
c) നെയ്യാർ
d) വാമനപുരം നദി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Where is the headquarters of Facebook located??
a) New York
b) Chicago
c) Miami
d) California
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോൻ ജന്മസ്ഥലം??
a) വാളയാർ
b) കൂടല്ലൂർ
c) ചേന്നറ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശിവജിയുടെ മന്ത്രിസഭയിൽ”സുമന്ത് “ എന്നറിയപ്പെട്ടത് ആര്?
a) ആഭ്യന്തരമന്ത്രി
b) സേനാധിപതി
c) വിദേശകാര്യ മന്ത്രി
d) ഔദ്യോഗിക വക്താവ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Uniform of civil code??
a) 44
b) 54
c) 66
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Temerity?
a) Fearfulness
b) Shyness
c) Stupidity
d) Audacity
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവിതാംകൂർ ഹൈക്കോടതി നിലവിൽ വന്നത്??
a) 1887
b) 1889
c) 1868
d) 1862
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചൈന ടിബറ്റ് പിടിച്ചടക്കിയ വർഷം

?
a) 1911
b) 1959
c) 1949
d) 1921
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പശ്ചിമഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയമിച്ച കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷൻ

?
a) അശോക് കുമാർ മാത്തൂർ
b) മാധവ് ഗാഡ്‌ഗിൽ
c) കസ്തൂരിരംഗൻ
d) സിറിയക് ജോസഫ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which of the following German scientist discovered X-rays??
a) Wilhelm Roentgen
b) hilipp Lenard
c) Marie Curie
d) William Crookes
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് ആരംഭിച്ച വർഷം?
a) 1934
b) 1930
c) 1931
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫ്രഞ്ച് കോളനി ആയിരുന്ന ‘ചന്ദ്രനഗർ’ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായ വർഷമേത്?
a) 1947
b) 1948
c) 1949
d) 1950
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാജ്യസഭ പിരിച്ചുവിടാൻ ആർക്കാണ് അധികാരം??
a) ആർക്കും അധികാരമില്ല
b) രാഷ്‌ട്രപതി
c) സ്പീക്കർ
d) ഉപരാഷ്ട്രപതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഓർഗാനിക് ഫാമിങ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിലവിൽ വരുന്നത്?
a) കേരളം
b) സിക്കിം
c) ഗുജറാത്ത്
d) ത്രിപുര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വൈദേശിക അക്രമം കാരണം 352 ആം വകുപ്പ് പ്രകാരം ആദ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ നടന്ന വർഷം?
a) 1962 ഒക്ടോബർ 26
b) 1962 ജനുവരി 26
c) 1962 ജൂലൈ 4
d) 1962 ജൂൺ 6
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Do you object ……… my opening the window?

(Kerala PSC Q & A)?
a) On
b) To
c) With
d) Against
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജാവ സുമാത്ര എന്നീ ദ്വീപുകൾ ഏത് രാജ്യത്താണ്?
a) ഇന്തോനേഷ്യ
b) ഫിലിപ്പൈൻസ്
c) ചൈന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോവിഡ്ന് എതിരായ ഇന്ത്യയുടെ പോരാട്ടത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച് ആൽപ്സ് പർവതനിരകളിൽ ഇന്ത്യൻ ത്രിവർണ്ണ പതാകയുടെ ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിച്ച വിദേശ രാജ്യം??
a) ഫ്രാൻസ്
b) സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്
c) ഇറ്റലി
d) ഇന്തോനേഷ്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ സാക്ഷരത ജില്ല

?
a) എറണാകുളം
b) ഐസ്വാൾ
c) ചണ്ഡീഗഡ്
d) കോട്ടയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നജീബ് ഏത് കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ്

?
a) ഇന്ദുലേഖ
b) ആടുജീവിതം
c) ചെമ്മീൻ
d) രമണൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സെൻട്രൽ മറൈൻ ഫിഷറീസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം രാജ്യത്ത് മത്സ്യ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം?
a) Gujarat
b) Kerala
c) Thamil nadu
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റിമോട്ട് സെന്‍സിങ്ങിന്‍റെ ആസ്ഥാനം?
a) ഡെറാഡൂണ്‍
b) അഹമ്മദാബാദ്
c) ഹൈദരാബാദ്
d) ബംഗളൂരു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘Madhubani’, a style of folk paintings, is popular in which of the following states in India??
a) Bihar
b) Rajasthan
c) Uttar Pradesh
d) Madhya Pradesh
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ജനാധിപത്യത്തിന്‍റെ ആയുധപ്പുര’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം

A) ബ്രിട്ടണ്‍ B) ഗ്രീസ് C) അമേരിക്ക D) ഇന്ത്യ?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ബാലിക വിവാഹം നടക്കാത്ത എക പാർലമെൻറ് മണ്ഡലം??
a) A) എറണാകുളം
b) B) തൃശൂർ
c) C) ചാലക്കുടി
d) D) കോട്ടയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
❓️ലോക്ക് ഡൗൺ മൂലം അകപ്പെട്ട ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ആളുകളെ അവരുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നതിനായി ‘Exit App’ പുറത്തിറക്കിയ സംസ്ഥാനം?
a) മധ്യപ്രദേശ്
b) അറിയില്ല
c) ഉത്തർപ്രദേശ്
d) രാജസ്ഥാൻ
e) പശ്ചിമ ബംഗാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Q) കേരളത്തെ കൂടാതെ തിരുവോണ ദിവസം പൊതു അവധിയായ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനം..??
a) C) മിസോറം
b) B) കർണാടക
c) D) മേഘാലയ
d) ഇവയൊന്നുമല്ല
e) A) തമിഴ്നാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ മഹാ നഗരങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അതിവേഗ പാതയാണ് സുവർണ ചതുഷ്കോണം ഏതൊക്കെയാണ് അനുഗ്രഹങ്ങൾ

?
a) ഡൽഹി - മുംബൈ - ഹൈദരാബാദ് - കൊൽക്കത്ത
b) ഡൽഹി - മുംബൈ - ചെന്നൈ - കൊൽക്കത്ത
c) ഡൽഹി - ബാംഗ്ലൂർ - ചെന്നൈ - എറണാകുളം
d) മുംബൈ - ബാംഗ്ലൂർ - തിരുവനന്തപുരം - ചെന്നൈ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പഴശ്ശിരാജ കൊല്ലപ്പെട്ടത് എന്ന്?
a) 1806 നവംബർ 28
b) 1806 നവംബർ 30
c) 1805 നവംബർ 30
d) 1805 നവംബർ 28
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോഴിക്കോട് സത്യാഗ്രഹം നയിച്ചത് നവോത്ഥാനനായകൻ

?
a) മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ
b) ഇവരാരുമല്ല
c) കെ കേളപ്പൻ
d) ഇ മൊയ്തു മൗലവി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He has been recently discharged ……. the hospital.

(Kerala PSC Q & A)?
a) Away
b) Along
c) From
d) Of
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് തലസ്ഥാനം നഗരമാണ് ബിഗ് മാംഗോ എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്??
a) ന്യൂയോർക്ക്
b) ബാങ്കോക്ക്
c) ബർലിൻ
d) ബെയ്‌ജിങ്‌
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവിതാംകൂർ സന്ദർശിച്ച ആദ്യ വൈസ് റോയ്?
a) കഴ്‌സൻ
b) മിന്റോ
c) മൗണ്ട് ബാറ്റൺ
d) വേവല്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ആന്റിവൈറസ് ഏത്?
a) ഗപ്പി
b) മെലീസ
c) ആപ്പിൾ
d) Avast
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡാർവിൻ ദിനം??
a) ഒക്ടോബർ 12
b) ഫെബ്രുവരി 12
c) നവംബർ 12
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അൺ ടു ദി ലാസ്റ്റ് എന്ന കൃതി ആരുടേത്?
a) ടോൾസ്റ്റോയ്
b) ജോൺ റസ്കിൻ
c) എബ്രഹാം ലിങ്കൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹ കാലത്ത് ഉപ്പു ലംഘനം നടന്ന നവഖാലി ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്?
a) ബംഗാൾ
b) ഗുജറാത്ത്
c) തമിഴ്നാട്
d) ബീഹാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2020 ഏപ്രിൽ 1 ന് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കുമായി ലയിപ്പിച്ച ദേശസാൽകൃത ബാങ്ക് :

(Excellence Academy)?
a) കോർപ്പറേഷൻ ബാങ്ക്
b) അലഹബാദ് ബാങ്ക്
c) സിഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക്
d) വിജയ ബാങ്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആന്‍റമാന്‍ ദ്വീപുകളില്‍ എത്ര ദ്വീപുകളുണ്ട് ?

A) 205 B) 215 C) 225 D) 572?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇസാഫ് സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് ആസ്ഥാനം?
a) കോഴിക്കോട്
b) തിരുവനന്തപുരം
c) കൊച്ചി
d) തൃശൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക ബാഡ്മിന്റൻ ഫെഡറേഷന്റെ ‘Iam badminton’എന്ന ബോധവത്കരണ ക്യാമ്പയിൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള അംബാസഡറായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്?
a) കിഡംബി ശ്രീകാന്ത്
b) പി.വി.സിന്ധു
c) പി.ആർ.ശ്രീജേഷ്
d) സൈന നെഹ്‌വാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അടുത്തിടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ച സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വേഗ റെയിൽ പദ്ധതി?
a) ഗോൾഡൻ ലൈൻ
b) സ്പീഡ് ലൈൻ
c) മോണോ റെയിൽ
d) സിൽവർ ലൈൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ നൃത്ത രൂപം ??
a) ഭരതനാട്യം
b) കഥകളി
c) കഥക്
d) ഒഡീസി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
An obsession for dead bodies?
a) Macromania
b) Plutomania
c) Cynomania
d) Thanatomania
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) has launched ‘Verified Milk Vendors Scheme’ in?
a) Maharashtra
b) Assam
c) Gujarath
d) Nagaland
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടാകം?
a) നയാഗ്ര
b) സുപ്പീരിയർ
c) ബേക്കൽ
d) കാസ്പിയൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിളയുടെ കഥാകാരൻ?
a) എം പി വാസുദേവൻ
b) എം ടി വാസുദേവൻ നായർ
c) M മുകുന്ദൻ
d) വയലാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി തുരങ്കത്തിനകത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിതമായ സംസ്ഥാനം ??
a) കർണ്ണാടക
b) ആന്ധ്രപ്രദേശ്
c) സിക്കിം
d) ഹിമാചൽപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ്??
a) സുഗതകുമാരി
b) പുതുശേരി രാമചന്ദ്രൻ
c) വി. മധുസൂദനൻ നായർ
d) വൈശാഖൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. കേരളത്തിൽ തേക്ക് മ്യൂസിയം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്??
  a) പറമ്പിക്കുളം
  b) മറയൂർ
  c) നിലമ്പൂർ
  d) ഗവി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കേന്ദ്ര വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്ന വർഷം?
  a) 1963
  b) 1962
  c) 1964
  d) 1961
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Peter ___ his homework before the teacher arrrived?
  a) Had completed
  b) Has completed
  c) Was completing
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ലക്ഷ്യം മാർഗ്ഗത്തെ സാധൂകരിക്കും?
  a) മാക്യവല്ലി
  b) വീരേശലിംഗം
  c) സോക്രട്ടീസ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഉപരാഷ്ട്രപതി??
  a) രാംനാഥ് കോവിന്ദ്
  b) സുമിത്ര മഹാജൻ
  c) ഹമീദ് അൻസാരി
  d) വെങ്കയ്യ നായിഡു
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കരയിലും ആകാശത്തും സമുദ്രത്തിലും ആണവ ശേഷിയുള്ള എത്രാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ??
  a) നാല്
  b) അഞ്ച്
  c) ആറ്
  d) ഏഴ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  വള്ളത്തോൾ എഴുതിയ വിമർശന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പേരെന്ത്??
  a) ഗ്രന്ഥമാഹാത്മ്യം
  b) ഗ്രന്ഥവിചാരം
  c) ഗ്രന്ഥവിഹാരം
  d) ഗ്രന്ഥലോകം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ജലം നിറച്ച ഗ്ലാസിന്റെ അടിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന നാണയം അല്പം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതായി തോന്നാൻ കാരണമായ പ്രതിഭാസം ഏതാണ്??
  a) പ്രതിവലനം
  b) അപവർത്തനം
  c) പ്രകിർണനം
  d) വിസരണം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  അറ്റോർണി ജനറൽ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വകുപ്പ്?
  a) 76
  b) 86
  c) 143
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ ലോഹ മൂലകം??
  a) റോഡിയം
  b) ഫ്രാൻസിയം
  c) ഓസ്മിയം
  d) ക്രോമിയം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഒരു ക്ലോക്കിലെ മണിക്കൂർ സൂചി ഒരുമണിക്കൂറിൽ തിരിയുന്ന ഡിഗ്രി അളവ്?
  a) 25 ഡിഗ്രി
  b) 30 ഡിഗ്രി
  c) 60 ഡിഗ്രി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ചൈനയിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിപ്ലവം നടന്ന വർഷം

?
a) 1924
b) 1949
c) 1947
d) 1921
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് അനുച്ഛേദത്തിലാണ് സ്വത്തവകാശത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്?
a) 112 A
b) 221 A
c) 333 A
d) 300 A
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2020 വുമൺ AFC ഏഷ്യാ കപ്പ് വേദി?
a) ചൈന
b) ജപ്പാൻ
c) ഇന്ത്യ
d) ശ്രീലങ്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ഹാർപ്പൂൺ മിസൈലുകൾ’ ഇന്ത്യ വാങ്ങുന്നത് ഏത് രാജ്യത്തു നിന്നാണ്??
a) അമേരിക്ക
b) ഇസ്രായേൽ
c) ഫ്രാൻസ്
d) റഷ്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്വാമി എൻ ക്രൂമ ഏതു രാജ്യത്തിന്റെ സ്വതന്ത്ര പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാവാണ്?
a) ബ്രസീൽ
b) ഘാന
c) സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക
d) വെനസ്വേല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സമപന്തിഭോജനം, വേല ചെയ്താൽ കൂലി കിട്ടണം, വെൺ നീച ഭരണം “ സൂചനകളും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ്?
a) ശ്രീനാരായണഗുരു
b) വൈകുണ്ഠസ്വാമി
c) ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ സ്ഥാപിച്ചത്

?
a) ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ
b) ദാദാഭായ് നവറോജി
c) സുരേന്ദ്രനാഥ് ബാനർജി
d) സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ സംസ്ഥാനം ഏതാണ്??
a) ഗുജറാത്ത്
b) മഹാരാഷ്ട്ര
c) മധ്യപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പുഷ്കര്‍ തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഏത്? (Talent Academy)?
a) ഗുജറാത്ത്
b) ഉത്തരാഖണ്ഡ്
c) മഹാരാഷ്ട്ര
d) രാജസ്ഥാന്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യ തൊഴിൽ രഹിത വിമുക്ത ഗ്രാമം?
a) തളിക്കുളം
b) വരവൂർ
c) ഒല്ലൂക്കര
d) ഒല്ലൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ക്ഷണികം’ എന്ന പദത്തിന്‍റെ വിപരീതം ഏത്?
a) ആത്മീയം
b) അക്ഷണികം
c) താത്കാലികം
d) ശാശ്വതം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിയറ്റ്‌നാമിന്റെ തലസ്ഥാനം??
a) ലാപാസ്
b) സാൻജോസ്
c) ഡമാസ്കസ്
d) ഹാനോയ്‌
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള ഖാദിഗ്രാമ വ്യവസായ ബോർഡിന്റെ ആസ്ഥാനം?
a) തൃശ്ശൂർ
b) തിരുവനന്തപുരം
c) കൊല്ലം
d) കോഴിക്കോട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അക്ഷയ കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ച പഞ്ചായത്ത്?
a) പള്ളിക്കൽ
b) നിലമ്പൂർ
c) പൊന്നാനി
d) വെളിയംതോട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ രാഷ്ട്രപതി ഭരണത്തിൽ വന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ്?
a) മണിപ്പൂർ
b) ജമ്മു കാശ്മീർ
c) പഞ്ചാബ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which of the following is used in oven ??
a) UV rays
b) X-rays
c) Microwaves
d) Radio waves
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു പുരുഷനെ ചൂണ്ടി കാണിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞു “ഇയാളുടെ അമ്മ എൻറെ അമ്മയുടെ ഒരേയൊരു മകളാണ്”. സ്ത്രീ അയാളുടെ ആരാണ്??
a) - സഹോദരി
b) - അമ്മ
c) - മകൾ
d) - മുത്തശ്ശി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു ടോർച്ച് സെല്ലിന്റെ വോൾട്ടേജ് ?

(Excellence Academy)?
a) 1 വോൾട്ട്
b) 1.5 വോൾട്ട്
c) 3.5 വോൾട്ട്
d) 2 വോൾട്ട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സന്തോഷ്ട്രോഫി ആരംഭിച്ച വർഷം

?
a) 1941
b) 1951
c) 1944
d) 1961
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പികെവി സ്മാരക പുരസ്കാര നേതാവ് 2019?
a) കെകെ ശൈലജ
b) ഉമ്മൻചാണ്ടി
c) പിണറായി വിജയൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ വിധായക പ്രകാരം ഉദാഹരണം?
a) പറയാം
b) പറയട്ടെ
c) പറയണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ആത്മകഥ ആരുടേതാണ്?
a) വേങ്ങയിൽ കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ
b) വി സി ബാലകൃഷ്ണപ്പണിക്കർ
c) ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലി
d) വൈക്കം പാച്ചു മൂത്തത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
International piece and security??
a) 32
b) 51
c) 62
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താപനിലയുടെ SI യൂണിറ്റ് എന്ത്

?
a) കെൽ‌വിൻ
b) ജൂൾ
c) കലോറി
d) ഡിഗ്രിസെൽഷ്യസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ കൂടിച്ചേരൽ എന്ന് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്?
a) ഇബൻ ബത്തൂത്ത
b) ലൈൻ പൂൾ
c) എഡ്‌വേഡ്‌ തനാസ്‌
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മധ്യപ്രദേശിന്റെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റതാര്??
a) കമല്‍ നാഥ്
b) സച്ചിന്‍ പൈലറ്റ്
c) ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ
d) ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാന്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രത്യേക സൈനിക അധികാര നിയമം

(Excellence Academy)?
a) യു.എ .പി.എ
b) പി.എസ്. എ
c) അഫ്സപ
d) പോട്ട
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
30.information gathering activity?
a) Logistics
b) Subversion
c) Camouflage
d) Reconnaissance
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കെരാറ്റോപ്ലാസ്റ്റി ശരീരത്തിന്റെ ഏത് അവയവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശസ്ത്രക്രിയയാണ്?

PSC THRILLER 2.0?
a) ഹൃദയം
b) ചെവി
c) കണ്ണ്
d) കരൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അടക്കയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആസിഡ്??
a) ഗാലിക് ആസിഡ്
b) ഓക്സാലിക് ആസിഡ്
c) മാലിക് ആസിഡ്
d) ലാക്ടിക് ആസിഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ നേതാക്കളുടെ സ്മരണക്കായി വൃക്ഷ തോട്ടം ഉള്ള സ്ഥലം?
a) തിരൂർ
b) ചാത്തമംഗലം
c) പെരുവണ്ണാമൂഴി
d) നല്ലളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
the feminine gender of lad is?
a) lass
b) lazy
c) lase
d) lady
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളമേറിയ പാലം ഏതു നദിയിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്?
a) ഗംഗ
b) ബ്രഹ്മപുത്ര
c) യമുന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൗസ് കണ്ടുപിടിച്ചതാര്?
a) ജെയിംസ് മാഡിസൺ
b) ആൽബർട്ട് ബേക്കൽ
c) ക്രിസ്റ്റഫർ നോളൻ
d) ഡഗ്ളസ് എൻഗൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ഹിഗ്വിറ്റ’ എന്ന കൃതിയുടെ രചയിതാവ് :?
a) നന്ദനാര്‍
b) എന്‍.എസ്.മാധവന്‍
c) പി.സി.കുട്ടികൃഷ്ണന്‍
d) ഇവരാരുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വാഷിലെ എതനോളിന്റെ അളവ്

?
a) 10-15%
b) 8-10 %
c) 5-8 %
d) 10-12 %
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നാഷണൽ പാർക്ക്?
a) - വാൽമീകി നാഷണൽ പാർക്ക്
b) - സൗത്ത് ബട്ടൺ നാഷണൽ പാർക്ക്
c) - ഗലാത്തിയ നാഷണൽ പാർക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കണക്കിന് 65 % പേരും ഇംഗ്ലീഷ് 60% പേരും പാസ്സായി, രണ്ടിലും തോറ്റവരുടെ ശതമാനം 50 ആണെങ്കിൽ രണ്ടിലും ജയിച്ചവരുടെ ശതമാനം എത്ര?
a) 80
b) 75
c) 50
d) 25
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
You have high. You see the doctor.

?
a) Will
b) Should have
c) Should
d) Do
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
11) പദശുദ്ധി വരുത്തുക അനാശ്ഛാദനം?
a) A) അനാശ്ചാദനം
b) B) അനാച്ഛാദനം
c) C) അനാഛ്ചാദനം
d) D) അനാശ്ചാധനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വായുവിൽ പ്രതിധ്വനി കേൾക്കാൻ പ്രതിപതന തലത്തിന് ഉണ്ടായിരികേണ്ട ചുരുങ്ങിയ അകലം ??
a) 17 m -ൽ കുറവ്
b) 34 m
c) 17 m -ൽ കൂടുതൽ
d) എത്ര അകലത്തിലും
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്ന വർഷം?
a) 1991
b) 1993
c) 1998
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൂവർ എന്ന പദം ഏത് തദ്ധിത വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു?
a) None
b) തദ്വത് തദ്ധിതം
c) തന്മാത്ര തദ്ധിതം
d) സംഖ്യ തദ്ധിതം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബാക്ടീരിയകൾ നശിക്കാൻ ആവശ്യമായ താപനില?
a) 0°
b) 37°
c) 100°
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ കൊമേർഷ്യൽ കമ്പ്യൂട്ടർ?
a) Eniac
b) Edsac
c) Univac
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓശാന പാടുക?
a) ഏറ്റുപറയുക
b) സ്തുതി പാടുക
c) അടിമപ്പണി ചെയ്യുക
d) അനുകരിച്ച് കാട്ടുക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദേശ സന്ധി അല്ലാത്തത്?
a) പൊല്കുടം
b) നെന്മണി
c) പൊന്നുണ്ണി
d) വിണ്ടലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
UTI ബാങ്കിന്റെ പുതിയ പേര്?
a) SBI ബാങ്ക്
b) യൂക്കോ ബാങ്ക്
c) ആക്സിസ് ബാങ്ക്
d) ICICI ബാങ്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉപമാ തൽപുരുഷൻ സമാസത്തിന്( ഉപമിത സമാസം) ഉദാഹരണമേത്?
a) മുഖകമലം
b) നീലമേഘം
c) തളിർമേനി
d) സുഖ ദുഃഖം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മേഘാലയയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഒരേയൊരു രാജ്യം??
a) ബംഗ്ലാദേശ്
b) മ്യാൻമർ
c) നേപ്പാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പല കൃതികളും രാജാക്കന്മാരുടെ മഹത്വത്തെ പുകഴ്ത്തിപ്പാടുന്നുണ്ട് പദത്തിലെ വർണമാറ്റം?
a) ‘ത’ കാരം ഇരട്ടിച്ചു
b) ‘ഇ’ കാരം ലോപിച്ചു
c) ‘ത’ കാരം ആഗമിച്ചു
d) ‘പ’ കാരം ഇരട്ടിച്ചു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശബരിമല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതം??
a) ചെന്തുരുണി
b) തേക്കടി
c) ഇടുക്കി
d) പേപ്പാറ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓസ്ട്രേലിയയിലെ വിക്ടോറിയയിൽ ബ്രാഞ്ച് ആരംഭിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്??
a) ഐ.സി.ഐ.സി.ഐ
b) എസ്. ബി. ഐ
c) അറിയില്ല
d) പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക്
e) എച്ച്. ഡി. എഫ്. സി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് ഏത്?
a) വാട്ട്
b) ഹെർട്സ്
c) ജൂൾ
d) ഡെസിബൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Opposite of lethal:?
a) Innocent
b) Mortal
c) Harmless
d) Illegal
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹൃദയത്തെയും ഹൃദ്രോഗങ്ങളെയും കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖ?

PSC THRILLER 2.0?
a) നെഫ്രോളജി
b) ഓഫ്‍താൽമോളജി
c) കാർഡിയോളജി
d) ഓട്ടോളജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോശകേന്ദ്രം കണ്ടെത്തി അതിനെ എന്ന് വിളിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ

?
a) തിയോഡർ ഷ്വാൻ
b) റുഡോൾഫ് വിർഷ്വ
c) റോബർട്ട് ഹുക്ക്
d) റോബർട്ട് ബ്രൗൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Army medical corps establishment day??
a) 12 jan
b) 2 jan
c) 1 jan
d) 5 jan
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Pick the correct sentence?
a) My neighbour with all his children have returned
b) My neighbour with all his children has returned
c) My neighbour with all his children were returned
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തമിഴ്‌നാടിന്റെ ഔദ്യോഗിക മൃഗം ഏത്??
a) സിംഹം
b) വരയാട്
c) കടുവ
d) ആന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വൈദ്യുതാഘാതമേൽക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏത്:?
a) ശരീര താപനില കുറയുന്നു
b) പേശികൾ ചുരുങ്ങുന്നു
c) രക്തത്തിലെ വിസ്കോസിറ്റി കൂടി കട്ടപിടിക്കുന്നു
d) ശരീരതാപനില കൂടുന്നു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉത്+ഘാടനം?
a) ഉദ്ഘാടനം
b) ഉധ്ഘാടനം
c) ഉത്ഘാടനം
d) ഉൽഘാടനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സി വി കുഞ്ഞിരാമൻ കേരള കൗമുദി പത്രം ആരംഭിച്ച വർഷം

?
a) 1917
b) 1922
c) 1911
d) 1940
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എല്ലാ ജാതിയിൽ പെട്ടവർക്കും മറു മറക്കാൻ അനുമതി നൽകിയ വർഷം

?
a) 1870
b) 1859
c) 1865
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏഷ്യയിലെ ആദ്യ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് നിലവിൽ വന്ന വർഷം?
a) 1868
b) 1872
c) 1875
d) 1986
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. ജമ്മു കാശ്മീർ പുനസംഘടന ബിൽ രാജ്യസഭ പാസാക്കിയത് എന്ന്?
  a) 2019 ആഗസ്റ്റ് 9
  b) 2019 ആഗസ്റ്റ് 6
  c) 2019 ആഗസ്റ്റ് 5
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  വേമ്പനാട് കായൽ നിലകൊള്ളുന്ന ജില്ലകളിൽ പെടാത്തത്?
  a) പത്തനംതിട്ട
  b) കോട്ടയം
  c) ആലപ്പുഴ
  d) ഏറണകുളം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  It was he who (1)/ came running in the house (2)/ with the news about the earthquake. (3)/ No error (4)?
  a) A
  b) B
  c) C
  d) D
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കേരളത്തിലെ ആദ്യ തൊഴിൽ രഹിത വിമുക്ത ഗ്രാമം?
  a) തളിക്കുളം
  b) വരവൂർ
  c) ഒല്ലൂക്കര
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ പദ്ധതിക്ക് സഹായം നൽകുന്ന രാജ്യം??
  a) ഇസ്രായേൽ
  b) റഷ്യ
  c) ജപ്പാൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Adhithyapuram sun temple is located in?
  a) Kottayam
  b) Pathanamthita
  c) Alappuzha
  d) Eranakulam
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പൂക്കോട് തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ??
  a) കണ്ണൂർ
  b) കോഴിക്കോട്
  c) തൃശൂർ
  d) വയനാട്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കറുപ്പ് യുദ്ധം ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലായിരുന്നു?
  a) ബ്രിട്ടൻ -യു എസ് എ
  b) ചൈന - ബ്രിട്ടൺ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കൂട്ടുകൃഷി എന്ന നാടകം രചിച്ചത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) ഇടശ്ശേരി
b) എം ആർ ബി
c) പ്രേംജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(Q) മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി…??
a) (B) ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ
b) (A) കമൽനാഥ്
c) (D) ദിഗ്‌വിജയ് സിംഗ്
d) (C) ശിവരാജ് സിംഗ് ചൗഹാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പദങ്ങളുടെ പ്രധാന അർത്ഥം കാണിക്കുന്ന രൂപങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേര്?
a) പ്രകൃതി
b) അവ്യയം
c) പ്രത്യയം
d) ഗതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഡച്ചു വംശജരെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്ത്?
a) ബെര്‍ബെന്‍
b) ബൂവര്‍
c) ബുഷ്മെന്‍
d) കാപ്പിരികള്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
5) മഞ്ഞുതൊപ്പി എന്ന പദത്തിന്റെ ശരിയായ വിഗ്രഹാർത്ഥം?
a) A) മഞ്ഞു കൊണ്ടുള്ള തൊപ്പി
b) B) മഞ്ഞുകാലത്ത് വെക്കുന്ന തൊപ്പി
c) C) മഞ്ഞു തടയുന്ന തൊപ്പി
d) D) മഞ്ഞു കൊള്ളാത്ത തൊപ്പി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2020 മേയിൽ SKYTRAX Award for best airport in India and Central Asia നേടിയ വിമാന താവളം

(Excellence Academy)?
a) ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ,ഡൽഹി
b) നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളം, കൊച്ചി
c) രാജീവ് ഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ,ഹൈദരാബാദ്
d) കെംപ ഗൗഡ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ,ബംഗളുരു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
What is the theme of the National Voters’ Day (January 25)celebrated across the country??
a) Ethical Voting
b) A stronger voting
c) Electoral Literacy for Stronger Democracy
d) Voting Rights For All
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
meaning of ‘ prominence’?
a) importance
b) progress
c) greatness
d) polonaise
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
💡mando is dance of…….??
a) Uttarkhad
b) Goa
c) Gujarat
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1.sita usually____ till midnight?
a) Has read
b) Reading
c) Reads
d) Read
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക ആർക്കിടെക്ചറൽ ദിനം?
a) ജൂലൈ 2
b) ജൂലൈ 1
c) ജൂൺ 30
d) ജൂലൈ 3
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Nobody knows how to operate the new machine
__?
a) Does they
b) Do they
c) Don’t they
d) Doesn’t they
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Study well, lest you ___ fail?
a) Should
b) Will
c) May
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശ്രേണി?
a) കേൾവി
b) നിര
c) ഓണം
d) ഏണി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരതാ ദിനം?
a) ഫെബ്രുവരി 6
b) മാർച്ച്‌ 5
c) സെപ്റ്റംബർ 30
d) ഡിസംബർ 2
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അനു പ്രയോഗത്തിന് ഉദാഹരണമായി താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ്??
a) വിൽക്കപ്പെടും
b) എടുക്കപ്പെടും ഉം
c) ചിത്രം വരച്ചു നോക്കി
d) അനുഗ്രഹിക്കണേ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതിയുടെ അധികാരപരിധിയിൽ വരുന്ന കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം?
a) ലക്ഷദ്വീപ്
b) പുതുച്ചേരി
c) ആൻഡമാൻ & നിക്കോബാർ
d) ദാദ്ര നഗർ ഹവേലി & ദാമൻ ദിയു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അളകനന്ദയും ഭഗീരഥിയും കൂടിച്ചേർന്ന് ഗംഗയായി ഒഴുകുന്നത് എവിടെവെച്ചാണ്??
a) ദേവപ്രയാഗ്
b) പാറ്റ്ന
c) പ്രയാഗ്
d) അഹമ്മദാബാദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഭരിക്കപ്പെടണം

എന്നഭിപ്രായപ്പെട്ട ഗവർണർ ജനറൽ??
a) മിന്റോ ഒന്നാമൻ
b) വില്യം ബെന്റിക് പ്രഭു
c) ഡൽഹൗസി പ്രഭു
d) കോൺവാലിസ് പ്രഭു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Encounter =?
a) Confront
b) Avoid
c) Clude
d) Escape
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 എയ്ഡ്സ് ദിന പ്രമേയം?
a) Communities makes the differrnce
b) Together we can
c) Hold together
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ജനൽ കമ്പികൾ വിറകൊള്ളുന്നത് ഏത് പ്രതിഭാസം മൂലമാണ്

?
a) പ്രതിധ്വനി
b) ഡോപ്ലർ ഇഫക്ട്
c) അനുനാദം
d) അനുരണനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മരുഭൂമിയിലെ സ്രഷ്ടാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വാതം?
a) വാണിജ്യവാതങ്ങൾ
b) ധ്രുവീയ വാതങ്ങൾ
c) പശ്ചിമവാതങ്ങൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൂയസ് കനാൽ ഗതാഗതത്തിനു തുറന്നു കൊടുത്ത വർഷം

?
a) 1956
b) 1859
c) 1985
d) 1869
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Oxygen?
a) 5
b) 6
c) 9
d) 8
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നടിയുടെ പുത്രൻ?
a) നടൻ
b) നാടകകൃത്ത്
c) നാടകൻ
d) നാടേയൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ആനമക്കാർ’ ഏത് കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ്??
a) പാത്തുമ്മയുടെ ആട്
b) ബാല്യകാല സഖി
c) ന്റുപ്പൂപ്പാക്കൊരാനയുണ്ടാർന്നു
d) മതിലുകൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൂന്നാം ബുദ്ധമത സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത്

?
a) സഭാകാമി
b) മൊഹാലീ പുട്ടതീസ
c) വസുമിത്രൻ
d) മഹാകശ്യപൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതിയിലെത്‌ അല്ലാത്തതേത്??
a) മൗലിക കടമകൾ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി
b) വനങ്ങളുടെയും, വന്യജീവികളുടെയും സംരക്ഷണം നിർദ്ദേശകതത്വങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഭേദഗതി
c) ലോകസഭ, സംസ്ഥാന നിയമസഭകൾ എന്നിവയുടെ കാലാവധി 6 വർഷമായി ഉയർത്തി
d) മുൻ നാടുവാഴികൾക്ക് നൽകിയിരുന്ന പ്രിവിപഴ്സ് നിർത്തലാക്കി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബാലവേലയെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ?
a) 25
b) 23
c) 28
d) 24
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോൺഗ്രസിന്റെ ദേശീയ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസിനോട് മത്സരിച്ച് പരാജയപ്പെട്ട വ്യക്തി?
a) സി രാജഗോപാലാചാരി
b) ഗാന്ധിജി
c) പട്ടാഭി സീതാരാമയ്യ
d) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയുടെ പ്രവാചകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്??
  a) സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ
  b) വീരേശലിംഗം പന്തലു
  c) രാജാറാം മോഹൻ റോയ്
  d) ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസർ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  മേരി കോം ലോക വനിതാ ബോക്സിങ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ എത്രാമത്തെ സ്വർണമെഡൽ ആണ് 2019ൽ നേടിയത്?
  a) 7
  b) 5
  c) 6
  d) 3
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഏതു വിമാനത്താവളമാണ് ചത്രപതി സംഭാജി എയർപോർട്ട് എന്ന് പുനർ നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടത്?
  a) നാഗ്പൂർ വിമാനത്താവളം
  b) ഔറംഗബാദ് വിമാനത്താവളം
  c) പൂനെ വിമാനത്താവളം
  d) കോലാപ്പൂർ വിമാനത്താവള
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പുലിക്കട്ട് പക്ഷിസങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയുന്നത് :?
  a) തെലുങ്കാന
  b) കർണാടക
  c) തമിഴ്നാട്
  d) ആന്ധ്രാ പ്രദേശ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഫോമിക് ആസിഡിന്റെ IUPS നാമം

?
a) അസറ്റിക് ആസിഡ്
b) പ്രൊപനോയിക് ആസിഡ്
c) എതനോയിക് ആസിഡ്
d) മെഥനോയിക് ആസിഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
To lead somebody to do something:?
a) Persuade
b) Placate
c) Persecute
d) Perpend
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലാകെ വനം ഡിവിഷനുകൾ?
a) 23
b) 36
c) 19
d) 5
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പവിത്ര മോതിരത്തിന് പേരുകേട്ട സ്ഥലം??
a) അനന്തപുരം
b) പയ്യന്നൂർ
c) തലശ്ശേരി
d) തവക്കര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൂക്കുഞ്ഞി, പട്ടാളം ഇബ്രാഹിം ഏത് കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ്??
a) സ്മാരക ശിലകൾ
b) തോറ്റങ്ങൾ
c) മനുഷ്യന് ഒരാമുഖം
d) വേരുകൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I prefer staying at home _____going out?
a) to
b) rather
c) than
d) by
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തോന്ന്യാക്ഷരങ്ങൾ എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ആരാണ്?
a) ഒ എൻ വി കുറുപ്പ്
b) വൈലോപ്പിള്ളി
c) ചങ്ങമ്പുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപം കൊണ്ടത്?
a) 1895 ഡിസംബർ 28
b) 1885 ഡിസംബർ 28
c) 1885 ഡിസംബർ 25
d) 1885 ഫെബ്രുവരി 28
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഷെന്തുരുണി വന്യജീവി സങ്കേതം ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്??
a) കൊല്ലം
b) ഇടുക്കി
c) വയനാട്
d) കോട്ടയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🎈 ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ കണ്ണ് മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടന്ന വർഷം??
a) 1905 ജൂലൈ 10
b) 1906 ഡിസംബർ 20
c) 1905 ഡിസംബർ 7
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. ചന്ദ്രയാൻ 2 വിക്ഷേപിച്ചത് ??
  a) 2019 ഓഗസ്റ്റ് 5
  b) 2019 ജൂലൈ 22
  c) 2019 ജൂൺ 22
  d) 2019 മാർച്ച്‌ 10
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  മഴവിൽ ലോഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) ടൈറ്റാനിയം
b) ഇറിഡിയം
c) ലിഥിയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
3.I______for him for 5 years?
a) Have been waiting
b) Will wait
c) Waited
d) Wait
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The word CALLOUS means ……………?
a) Serene
b) Insensitive
c) Chronic
d) Cool-headed
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേന്ദ്ര റെയിൽവേ വകുപ്പ് മന്ത്രി ആര്? ]?
a) - പീയൂഷ് ഗോയൽ
b) - ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ
c) - നിതിൻ ഗഡ്കരി
d) - രവിശങ്കർ പ്രസാദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ കണ്ടോൺമെന്റ് കളുടെ എണ്ണം?
a) 62
b) 52
c) 65
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബാരോമീറ്റർ നിരപ്പ് ഉയരുന്നത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു?
a) പ്രസന്നമായ കാലാവസ്ഥ
b) കൊടുങ്കാറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം നടന്ന വർഷം??
a) 1924
b) 1942
c) 1930
d) 1931
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആന്ധ്ര പ്രദേശിലുള്ള ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി?
a) രിഹന്ദ്
b) ശരാവതി
c) തുങ്കഭദ്ര
d) നാഗാർജുന സാഗർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I can see a dog, a cat and…….. cows.?
a) Much
b) a little
c) Any
d) Some
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താപം ഒരു ഊർജം ആണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ??
a) ജെയിംസ് പ്രെസ്സ് കോട്ട് ജൂൾ
b) ടോറിസെല്ലി
c) സർ തോമസ് ആൽബട്ട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇറാന്റെ പുതിയ കറൻസി ആകുന്നത്??
a) ടോമൻ
b) ക്രോൺ
c) റെൻമിൻബി
d) ഇറാനി ഗുആരാണി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നശേഷം ആദ്യമായി രാഷ്‌ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തിയത് ഏത് സംസ്ഥാനത്തായിരുന്നു??
a) ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
b) പഞ്ചാബ്
c) ബീഹാർ
d) കേരളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു ഓവറിൽ 6 പന്തും സിക്സർ അടിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരം?
a) രവി ശാസ്ത്രി
b) യുവരാജ് സിംഗ്
c) സുനിൽ ഗവാസ്കർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(8)പുൽമേടുകളിൽ വസിക്കുന്ന ജനവിഭാഗം?
a) മരുതം
b) കുറിഞ്ചി
c) പലൈ
d) മുല്ലൈ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യാ വിഭജനത്തിന്റെ സന്തതി എന്നറിയപ്പെടുന്ന തുറമുഖം??
a) കാണ്ട്ല തുറമുഖം
b) നവഷേവ തുറമുഖം
c) കൊൽക്കത്ത ഹാൽഡിയ തുറമുഖം
d) മുംബൈ തുറമുഖം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
It was him (1)/ who came running (2)/into the classroom. (3)/ No error. (4)?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആർട്ടിക്കിൾ 368?
a) മൗലിക അവകാശങ്ങൾ
b) പൗരത്വം
c) മൗലിക കടമകൾ
d) ഭരണഘടന ഭേദഗതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He was pleased —-the boy (Subi)?
a) By
b) Of
c) With
d) On
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാഷ്ട്രപതിയുടെ പൊതുമാപ്പിനെ പറ്റി പരാമർശിക്കുന്ന വകുപ്പ് :?
a) 62
b) 52
c) 72
d) 42
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നെടുങ്ങാടി ബാങ്ക് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് ലയിച്ച വർഷം??
a) 2003
b) 1990
c) 1998
d) 2000
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റിസർവ് ബാങ്ക് രൂപീകൃതമായ വർഷം?
a) 1935
b) 1936
c) 1926
d) 1934
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വയലാർ അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയ വർഷം?
a) 1991
b) 1992
c) 1977
d) 1993
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ രണ്ടാം സമ്മേളനത്തിന് വേദിയായ നഗരം ഏതാണ്??
a) കൊൽക്കത്ത
b) പൂനെ
c) ഡൽഹി
d) സുറത്ത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
It is very cold today, ……………………?
a) isn’t it
b) is today?
c) isn’t today
d) is it
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. IT ആക്ടിലെ Section 65 എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു?

[PSC RANK MASTERS]?
a) Identity theft
b) സൈബർ ടാംപറിങ്
c) ഹാക്കിങ്
d) Violation of Privacy
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സസ്യങ്ങൾക്കും ജന്തുക്കളെപ്പോലെ പ്രതികരണ ശേഷിയുണ്ടെന്ന് തെളിയിച്ച ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ

?
a) ജെ സി ബോസ്
b) എച് ജെ ബാബ
c) സി വി രാമൻ
d) എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. ലക്ഷദ്വീപിന്റെ തലസ്ഥാനം?
  a) ആന്ത്രോത്ത്
  b) കവരത്തി
  c) ബിത്ര
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഏറ്റവും കൂടുതൽ അളവിൽ കാർബൺ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കൽക്കരി??
  a) ബിറ്റുമിൻ
  b) ലിഗ്നൈറ്റ്
  c) ആന്ധ്രസൈറ്റ്
  d) പീറ്റ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി നിഷേധവോട്ട് നടപ്പിലാക്കിയ വർഷം

?
a) 2011
b) 2013
c) 2015
d) 2014
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബാജി റാവു രണ്ടാമന്റെ ദത്തുപുത്രൻ ആരായിരുന്നു( LDC, ksrgd, 2011?
a) കൻവർ സിംഗ്
b) താന്തിയാ തോപ്പി
c) നാനാ സാഹിബ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ പെരുവഴിയമ്പലം ‘ രചിച്ചത് ആര്??
a) എം. ടി. വാസുദേവൻ നായർ
b) സുകുമാർ അഴീക്കോട്
c) പത്മരാജൻ
d) തകഴി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകപ്രശസ്ത ഗണിതശാസ്ത്ര പുരസ്കാരമായ ഫീൽഡ്സ്‌ മെഡലിൽ ഏതു ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ ചിത്രമാണ് ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്??
a) പൈതഗോറസ്
b) ആർക്കമെഡിസ്
c) കാൾ ഗൗസ്
d) റെനെ ദേക്കാർത്തെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക ടെലിവിഷന്‍ ദിനം ??
a) സെപ്തംബര്‍ 21
b) സെപ്തംബര്‍ 28
c) നവംബര്‍ 21
d) ആഗസ്റ്റ് 28
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന്‍റെ മാനിഫെസ്റ്റോ എന്നറിയപ്പെടുന്നതെന്ത് ??
a) മനുഷ്യാവകാശം
b) നിര്‍ദ്ദേശകതത്വം
c) മൗലികകടമ
d) ഭരണഘടന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയെയും ബംഗ്ലാദേശിനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന നദി?
a) ലോഹിത്
b) ബരാക്ക്
c) മെഹവ്‌റി
d) ഗുംപ്തി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പുരുഷന് യുദ്ധം സ്ത്രീക്ക് മാതൃത്വം പോലെയാണ്?
a) റൂസോ
b) മുസോളിനി
c) ഹിറ്റ്ലർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദ്യ ലോക സൈക്കിൾ ദിനം ആഘോഷിച്ചത്??
a) 2018 ജൂൺ 3
b) 2018 ജൂൺ 2
c) 2019 ജൂൺ 3
d) 2019 ജൂൺ 2
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജലത്തിനു ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാപ്തവും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സാന്ദ്രതയും ഉള്ള താപനില??
a) 0 ഡിഗ്രിസെൽഷ്യസ്
b) 100 ഡിഗ്രിസെൽഷ്യസ്
c) 72 ഡിഗ്രിസെൽഷ്യസ്
d) 4 ഡിഗ്രിസെൽഷ്യസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള സർക്കാരിന്റെ “തേനമൃത് “പദ്ധതി പ്രകാരം എത്ര വയസ്സിനിടയിലുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് ന്യൂട്രി മിഠായികൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്?
a) മൂന്നു മുതൽ ആറു
b) രണ്ടു മുതൽ 6
c) രണ്ടു മുതൽ 7
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലയാളിയായ കെ.സി.വേണു ഗോപാൽ ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നാണ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്

?
a) മഹാരാഷ്ട്ര
b) മധ്യപ്രദേശ്
c) കേരളം
d) രാജസ്ഥാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാറ്റിന്റെ സഹായത്തോടെ മിശ്രിതങ്ങളെ വേർതിരിക്കുന്ന രീതി ഏത്?
a) വിന്നോവിംഗ്
b) സീവിംഗ്
c) ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി
d) ഉത്പതനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
8.പെട്രോളിയത്തിന്റെ ഖര രൂപമേത്??
a) ബസാൾട്ട്
b) അസ്ഫാൾട്
c) പീറ്റ്
d) ബോക്സൈറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മെലാടോണിൻ എന്ന ഹോർമോൺ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥി ഏത്??
a) ഇവയൊന്നുമല്ല
b) പീയൂഷ ഗ്രന്ഥി
c) പീനിയൽ ഗ്രന്ഥി
d) തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which country has recently declared nation emergency to battle locusts??
a) India
b) Pakistan
c) Afaganisthan
d) Bangladesh
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1857ൽ ബീഹാറിൽ കലാപത്തെ നയിച്ചത് ആര്?
a) കൻവർ സിംഗ്
b) ബീഗം ഹസ്രത്ത് മഹൽ
c) ജാൻസി റാണി
d) നാനാസാഹിബ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യുണിസഫിന്റെ ആസ്ഥാനം??
a) ന്യൂയോർക്ക്
b) ലണ്ടൻ
c) വാഷിംഗ്ടൺ
d) ജനീവ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
IGNOU സ്ഥാപിതമായ വര്‍ഷം? (Talent Academy)?
a) 1984 സെപ്റ്റംബര്‍ 19
b) 1994 മാര്‍ച്ച് 19
c) 1985 സെപ്റ്റംബര്‍ 20
d) 1984 മാര്‍ച്ച് 23
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which of the following blood cells is compulsory for blood coagulation??
a) Platelets
b) Red Blood Corpuscles
c) White Blood Corpuscles
d) Lymphocites
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വായു ഏത് നാമത്തിൽ പെടുന്നു?
a) സാമാന്യ നാമം
b) സംജ്ഞാനാമം
c) സർവ്വനാമം
d) മേയനാമം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(Q) Covid 19 പ്രതിരോധത്തിനായി ‘ഓപ്പറേഷൻ നമസ്തേ’ തുടങ്ങിയത്…??
a) (C) ഇന്ത്യൻ ആർമി
b) (D) കോസ്റ്റ് ഗാർഡ്
c) (A) ഇന്ത്യൻ നേവി
d) (B) ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആയിരത്താണ്ട് -സന്ധി ഏത്?
a) ആദേശ സന്ധി
b) ലോപ സന്ധി
c) ദ്വിത്വ സന്ധി
d) ആഗമ സന്ധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ശ്രേഷ്ഠഭാഷാ പദവി ലഭിച്ച ആദ്യ ഭാഷ

?
a) കന്നഡ
b) സംസ്കൃതം
c) തമിഴ്
d) മലയാളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Correct spelling (Women Civil Excise Officer 2018)?
a) Asignment
b) Assigmnent
c) Assignment
d) Assigmnt
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ രചിച്ച ‘കർമ്മയോദ്ധാ ഗ്രന്ഥം’ എന്ന പുസ്തകം ഏത് രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ്??
a) - നരേന്ദ്ര മോഡി
b) - സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ
c) - ഹെഡ്ഗേവാർ
d) - അടൽ ബിഹാരി വാജ്‌പേയ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വതന്ത്ര തിരുവിതാംകൂർ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ ദിവാൻ??
a) സി.പി. രാമസ്വാമി അയ്യർ
b) കേണൽ മൺറോ
c) വേലുത്തമ്പി ദളവ
d) പി.ജി.എൻ. ഉണ്ണിത്താൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം നിർബന്ധമാക്കി രാജ്യം?
a) Sweden
b) Italy
c) Norway
d) Denmark
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാലിൽ സുലഭം ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻ ഏതാണ്?
a) വൈറ്റമിൻ സി
b) വൈറ്റമിൻ ബി
c) വൈറ്റമിൻ എ
d) വൈറ്റമിൻ ഡി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൗമ ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത്?
a) ബുധൻ
b) ശനി
c) ചൊവ്വ
d) ശുക്രൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താജ്മഹലിനെ കാലത്തിന്റെ കവിൾത്തടത്തിലെ കണ്ണുനീർ തുള്ളി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്??
a) A. കുമാരനാശാൻ
b) B. ഉള്ളൂർ
c) C. ചെറുശ്ശേരി
d) D. ടാഗോർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫൈറ്റോമെനാഡിയോൺ എന്ന രാസ നാമത്തിലും അറിയപ്പെടുന്ന വൈറ്റമിൻ ഏത്?
a) വൈറ്റമിൻ ബി 1
b) വൈറ്റമിൻ കെ1
c) വൈറ്റമിൻ ബി 6
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നവോദ്ധാനത്തിൻറെ പിതാവ്?
a) ശ്രീനാരായണ ഗുരു
b) രാജാറാം മോഹൻ
c) പെട്രാക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The old man shared his property …… his wife, his son and his sister?
a) among
b) between
c) with
d) together
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The synonym of restive is?
a) Tranquil
b) Uneasy
c) Dynamic
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അവാമി ലീഗ് ഏതു രാജ്യത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ്

?
a) അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ
b) മാലിദ്വീപ്
c) ബംഗ്ലാദേശ്
d) പാകിസ്ഥാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Project Tiger is the most famous wildlife conservation project of India to protest the diminishing population of Indian tigers was launched in the year-?
a) 1971
b) 1973
c) 1978
d) 1982
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ യൂണിയന്റെ ആകെ ഭൂവിസ്തൃതിയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് കേരള സംസ്ഥാനം വരുന്നത്?
a) 2.08
b) 1.18
c) 1.85
d) 2.81
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചാന്നാർ സമരത്തിന്റെ ലീഡർ?
a) വൈകുണ്ഠസ്വാമികൾ
b) രാമ നമ്പി
c) തൈക്കാട് അയ്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
One who is present Everywhere?
a) Omnipotent
b) Omniscient
c) Omnivorous
d) Omnipresent
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ബ്രൗണ്‍ കോള്‍’ എന്നറിയ പ്പെടുന്നത് എന്താണ്

A) ആന്ത്രസൈറ്റ് B) ലിഗ്നൈറ്റ് C) നാഫ്ത്തലീന്‍ D) ബിറ്റുമിന്‍?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് അല്ലാത്തത് ഏത്?
a) മീഥെയ്ൻ
b) നൈട്രജൻ
c) നീരാവി
d) കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
…?
a) a
b) b
c) c
d) d
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
In which month Quit India Movement of 1942 started??
a) January
b) August
c) July
d) December
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(2) നാടുകളിൽനിന്ന് ഉല്പാദിക്കപ്പെടുന്ന ആസിഡുകൾ..??
a) (A) ഖനിജ ആസിഡുകൾ
b) (B) സൂപ്പർ ആസിഡുകൾ
c) (C) ഹൈഡ്രാസിഡുകൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചൊവ്വ പര്യവേഷണം നടത്തുന്ന ആദ്യ അറബ് രാജ്യം?
a) ഖത്തർ
b) കുവൈത്ത്
c) സൗദി അറേബ്യ
d) UAE
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവനന്തപുരം കനകക്കുന്ന് കൊട്ടാരം നിര്‍മ്മിച്ചത് ??
a) ചിത്തിര തിരുനാള്‍
b) ശ്രീമൂലം തിരുനാള്‍
c) സ്വാതി തിരുനാള്‍
d) വിശാഖം തിരുനാള്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലഡാക്ക് കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശം നിലവിൽ വന്നത്

?
a) 2020 ജനുവരി 1
b) 2020 ജനുവരി 26
c) 2019 ഒക്ടോബർ 31
d) 2019 നവംബർ 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്താങ്കി നാഷണൽ പാർക്ക് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്??
a) ആസ്സാം
b) അരുണാചൽ പ്രദേശ്
c) നാഗാലാ‌ൻഡ്
d) മിസോറാം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
9) മനുഷ്യൻ- എതിർലിംഗം ഏത്?
a) A) മനുഷ്യ
b) B) മനുഷ്വീ
c) C) മനുഷ്വി
d) D) മനുഷ്യീ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബ്രഹ്മഗിരി മലനിര ഏത് ജില്ലയിലാണ്??
a) പാലക്കാട്
b) ഇടുക്കി
c) വയനാട്
d) കോഴിക്കോട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
How many times has India won the ICC under 19 world cup??
a) 6
b) 5
c) 4
d) 3
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള ഗവണ്മെന്റ് മാരക രോഗങ്ങളുടെ ചികത്സക്കായി നടപ്പാക്കി വരുന്ന പദ്ധതിയുടെ പേരെന്ത്??
a) അക്ഷയ
b) ആരോഗ്യ കിരൺ
c) സുഹൃദം
d) കാരുണ്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്നേഹമാണഖിലസാരമൂഴിയിൽ….. എന്ന വരികളുള്ള കൃതി ഏത്?
a) നളിനി
b) ലീല
c) ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി
d) പ്രരോദനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫറോക്ക് പട്ടണം പണി കഴിപ്പിച്ചത് ആര്?
a) സാമൂതിരി
b) ടിപ്പുസുൽത്താൻ
c) ഹൈദരാലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഐ.ഐ.ടി സ്ഥാപിതമായ ഇന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനം?
a) ബീഹാര്‍
b) പശ്ചിമബംഗാള്‍
c) കര്‍ണാടക
d) ഗുജറാത്ത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവിതാംകൂറിൽ അലോപ്പതി ചികിത്സാ സമ്പ്രദായം ആരംഭിച്ച ഭരണാധികാരി??
a) ഗൗരി ലക്ഷ്‌മിഭായ്
b) സ്വാതി തിരുനാൾ
c) ഗൗരി പാർവ്വതിഭായ്
d) ധർമ്മരാജ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്തർദേശീയ ക്രിക്കറ്റിൽ 20 വർഷം തികച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിതാ താരം ആര്??
a) ജൂലാൻ ഗോസ്വാമി
b) വേദാ കൃഷ്ണമൂർത്തി
c) ലിസാ സത്ലേക്കർ
d) മിതാലി രാജ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാക്ടറി തൊഴിലാളികൾ ഉള്ള ജില്ല??
a) കൊല്ലം
b) എറണാകുളം
c) തൃശൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ഏത് ജില്ലയിലെ തനതായ കലാരൂപമാണ്

‘പൊറാട്ട് നാടകം’??
a) D)പാലക്കാട്
b) C)കണ്ണൂർ
c) B)വയനാട്
d) A)കാസർഗോഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അനന്തപുരം ക്ഷേത്രം എവിടെയാണ് ??
a) എറണാകുളം
b) കോട്ടയം
c) കൊല്ലം
d) കാസർഗോഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുലക്കരം എന്ന നികുതിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് നങ്ങേലി രക്തസാക്ഷിയായത്

?
a) 1805
b) 1865
c) 1803
d) 1875
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനല് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) മയ്യഴിപ്പുഴ
b) കവ്വായി പുഴ
c) അഞ്ചരക്കണ്ടി പുഴ
d) വളപട്ടണം പുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്താദ്യമായി തൊഴിലാളി സംഘടനകളെ അംഗീകരിച്ച രാജ്യം ഏത്??
a) അമേരിക്ക
b) റഷ്യ
c) ഇംഗ്ലണ്ട്
d) ഫ്രാൻസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബിനാലെ എന്ന ഇറ്റാലിയൻ വാക്കിൻറെ അർത്ഥം എന്താണ്?
a) കൂടിച്ചേരൽ
b) ശില്പ ഗ്രാമം
c) ഒന്നരാടം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടനാ ഭേതഗതി എന്ന ആശയം ഏതു രാജ്യത്തു നിന്നാണ് ഇന്ത്യ കടമെടുത്തത് ??
a) ദക്ഷിണാഫ്രിക
b) ആസ്‌ട്രേലിയ
c) അമേരിക്ക
d) അയർലൻഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം?
a) 1972
b) 1961
c) 1973
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോണ ഏത് കായിക ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദം?
a) ഹോക്കി
b) ചെസ്സ്
c) കബടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൊഹിമ യുദ്ധം നടന്ന വർഷം??
a) 1944
b) 1955
c) 1945
d) 1954
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭാരതീയ ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിലെ പിതാവ്?
a) വരാഹ മിഹിരൻ
b) ആര്യഭടൻ
c) എം.കെ വൈനു ബാപ്പു
d) കോപ്പർ നിക്കസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭരണഘടന?
a) ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന
b) അമേരിക്കൻ ഭരണഘടന
c) ഇസ്രായേൽ ഭരണഘടന
d) ബ്രിട്ടൻ ഭരണഘടന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്??
  a) അഹമ്മദാബാദ്
  b) ഡെറാഡൂൺ
  c) ബാംഗ്ലൂർ
  d) ഹൈദരാബാദ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  In situ?
  a) a false step
  b) exact copy
  c) In the original or appropriate position
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  The car …………. at the gate of the house?
  a) looked out
  b) gave up
  c) pulled up
  d) set in
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട വർഷം?
  a) 1940 ഒക്ടോബർ 24
  b) 1945 ഒക്ടോബർ 24
  c) 1939 സെപ്റ്റംബർ 1
  d) 1939 സെപ്റ്റംബർ 3
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  വൈദ്യുതോർജ്ജത്തിന്റെ വ്യാവസായിക യൂണിറ്റ്??
  a) KW
  b) KWh
  c) W
  d) V
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  (3) ആസിഡുകൾ നീല നിറത്തിനെ ചുവപ്പ് ആക്കുന്നു

പ്രസ്‌താവന ശരിയോ തെറ്റോ?
a) (A) ശരി
b) (B) തെറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Ajith is …….. than strong?
a) wiser
b) wisest
c) more wise
d) most wise
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജാലിയൻവാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് “കൈസർ ഇ ഹിന്ദ്” പദവി തിരികെ നൽകിയ നേതാവ്?
a) സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേൽ
b) രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ
c) ഗാന്ധിജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Wofish eye means?
a) kind-hearted
b) cruel eyes of the ruler
c) wolf’s red eye
d) greedness
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സർജിക്കൽ ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹോർമോൺ ഏത്??
a) അഡ്രിനാലിൻ
b) ഓക്സിൻ
c) നോർ അഡ്രിനാലിൻ
d) ഗിബർലിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഐരാവതി ഏത് രാജ്യത്തിലെ പ്രധാന നദിയാണ്? ]?
a) - മ്യാന്മാർ
b) - ബംഗ്ലാദേശ്
c) - ചൈന
d) - ഇൻഡോനേഷ്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അസിഡിറ്റിയുടെ കാരണം?
a) മൂന്നും ശരിയാണ്
b) തെറ്റായ ആഹാര ശീലങ്ങൾ
c) വേണ്ടത്ര വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കുക
d) ആഹാരം കഴിക്കാതിരിക്കുക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പവർ പ്ലാന്റ്കളിലേക്ക് കൽക്കരി വിതരണം നടത്തുന്നത് സുതാര്യം ആക്കുന്നതിനു വേണ്ടി കേന്ദ്രസർക്കാർ ആരംഭിച്ച പോർട്ടൽ??
a) SAMRAMBHA
b) അറിയില്ല
c) PRAKASH
d) SUTHARYA
e) POWERS
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂമി എന്നർത്ഥം ഇല്ലാത്ത പദം?
a) ധരണി
b) മേദിനി
c) അവനി
d) തരണി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നരേന്ദ്രനാഥ ദത്ത് എന്ന വ്യക്തി ഏത് പേരിലാണ് പ്രശസ്തമായത്?
a) സ്വാമി വിവേകാനന്ദ
b) സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി
c) ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏതു ഊഷ്മാവിലാണ് ജലത്തിന് പരമാവധി സാന്ദ്രത ഉള്ളത്??
a) -4°C
b) 0°C
c) 100°C
d) 4°C
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആനമക്കാർ ഏത് കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ്?
a) എന്റെപ്പുപ്പാക്കൊരാനണ്ടാർന്ന്
b) മതിലുകൾ
c) ബാല്യകാലസഖി
d) പാത്തുമ്മയുടെ ആട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ പുതുതായി ടൈഗർ റിസേർവ് ആയി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പോകുന്ന ഗുരു ഘാസി ദാസ് നാഷണൽ പാർക്ക് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്??
a) ഛത്തീസ്‌ഗഢ്
b) ആസാം
c) ഉത്തർപ്രദേശ്
d) മഹാരാഷ്‌ട്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
When Meena was in trouble, Leela didn’t help her she ……………

(Kerala PSC Q & A)?
a) Called it a day
b) Went to the wall
c) Was all ears
d) Left her in the lurch
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Clumsy or ill-bred fellow (a) Boor (b) Oaf (c) Lout (d) Yokel?
a) a
b) b
c) d
d) c
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Let’s go for a walk, ……..??
a) Should we
b) Do you
c) Do we
d) Shall we
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രിയായ രണ്ടാമത്തെ മലയാളി ആരാണ്?
a) പനമ്പിള്ളി ഗോവിന്ദമേനോൻ
b) കെ റ്റി ചാക്കോ
c) പട്ടം താണുപിള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനത്തിന്റെ പേരാണ് 2019 മാർച്ചിൽ നൂർ സുൽത്താൻ എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തത്??
a) ഒമാൻ
b) ശ്രീലങ്ക
c) മാലിദ്വീപ്
d) കസാഖിസ്ഥാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കറുത്ത ചന്ദ്രൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആകാശഗോളം ??
a) ഫോബോസ്
b) ദെയ്മോസ്
c) ചൊവ്വ
d) നീറീഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Bring me a blanket,………??
a) Will you
b) are you
c) Did you
d) Do you
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. പക്ഷിപ്പനിക്ക് കാരണമായ അണുജീവി??
  a) ബാക്ടീരിയ
  b) വൈറസ്
  c) ഫംഗസ്
  d) പ്രോട്ടോസോവ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  മണിനാദം എന്ന കവിതയുടെ രചയിതാവ്?
  a) പാലാ
  b) ഇടപ്പള്ളി
  c) ചങ്ങമ്പുഴ
  d) വൈലോപ്പിള്ളി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ആരുടെ നാടകമാണ് ‘പുലിജന്മം’??
  a) എൻ കൃഷ്ണപിള്ള
  b) തോപ്പിൽ ഭാസി
  c) എം ടി വാസുദേവൻ നായർ
  d) എൻ പ്രഭാകരൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Which of the following is a water soluble vitamin:?
  a) Calciferol
  b) Ascorbic acid
  c) Tocoferol
  d) Phyloquinone
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Seventy kilos _____ not what they want

(Excellence Academy)?
a) is
b) have
c) has
d) are
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
❓️ ശരീരത്തിലെ ഒരേ ഒരു ന്യൂറോക്രെയിൻ ഗ്രന്ഥിയാണ്

🅟🅢🅒 🅥🅘🅢🅘🅞🅝🅩🅩?
a) പിയൂഷ ഗ്രന്ഥി
b) ഹൈപ്പോതലാമസ്
c) തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ധ്യാന പ്രകാശ് എന്ന പത്രം സ്ഥാപിച്ചത്?
a) ഗോപാൽ ഹരി ദേശ്മുഖ്
b) സിഡി ദേശ്മുഖ്
c) ബിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ
d) ജോതി റാവു ഫുലെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. വൈദ്യുത ബൾബിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ലോഹം :?
  a) നിക്രോമ
  b) ടങ്സ്റ്റൺ
  c) കോപ്പർ
  d) അറിയില്ല
  e) നിക്കൽ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  സദാ+ഏവ?
  a) സദൈവ
  b) )സത്ഏവ
  c) സദേവ
  d) സദൈയിവ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Clumsy or ill-bred fellow (a) Boor (b) Oaf (c) Lout (d) Yokel?
  a) b
  b) a
  c) d
  d) c
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ‘സഡൻ ഡെത് ‘ ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (Subi)?
  a) ഫുട്ബാൾ
  b) ബാഡ്മിന്റൺ
  c) ടെന്നീസ്
  d) ക്രിക്കറ്റ്‌
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഓറഞ്ച് ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനം??
  a) അസം
  b) ത്രിപുര
  c) മണിപ്പൂർ
  d) അറിയില്ല
  e) മേഘാലയ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  വൈഫൈ സംവിധാനം ഒരുക്കി ആദ്യ വിമാനം?
  a) Visthara airline
  b) Saudhi airline
  c) Indian airline
  d) Indigo
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ മധ്യത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മാഹി / മയ്യഴി ആരുടെ അധീനതയിലായിരുന്നു?
  a) ബ്രിട്ടീഷ്
  b) പോർച്ചുഗൽ
  c) ഫ്രഞ്ച്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇന്ത്യ യിലെ ആദ്യ Transit Oriented development project നിലവിൽ വരുന്നത്??
  a) ഡൽഹി
  b) ബാംഗ്ലൂർ
  c) ചെന്നൈ
  d) മുംബൈ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  1957 ലെ ആദ്യ കേരള മന്ത്രിസഭയിലെ വ്യവസായ വകുപ്പു മന്ത്രി :?
  a) ടി.എ.മജീദ്
  b) ടി.വി.തോമസ്
  c) കെ.ആര്‍.ഗൗരിയമ്മ
  d) കെ.പി.ഗോപാലന്‍
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Mexico is _____ the south of the United States.?
  a) Within
  b) In
  c) At
  d) To
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട സാഹിത്യകൃതികളും സാഹിത്യകാരന്മാരും ജോഡികളായി നൽകിയിരിക്കുന്നു. തെറ്റായത് കണ്ടെത്തുക?
  a) ഡിവൈൻ കോമഡി - ദാന്തെ
  b) ഡെക്കമാറൺ കഥകൾ - പെട്രാർക്ക്
  c) ഇൻ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫോളി - ഇറാസ്മസ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ജനകീയ സിനിമ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) കണ്ടം ബെച്ച കോട്ട്
b) ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയ്
c) അമ്മ അറിയാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭിലായ് ഉരുക്ക് നിർമ്മാണശാല ഏത് രാജ്യത്തിൻറെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെ ആരംഭിച്ചതാണ്??
a) ബ്രിട്ടൻ
b) റഷ്യ
c) അമേരിക്ക
d) ജർമ്മനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഞങ്ങള്‍ എന്ന പദം ഏത് സര്‍വ്വനാമത്തിനുദാഹരണമാണ്??
a) പ്രഥമപുരുഷന്‍
b) മധ്യമപുരുഷന്‍
c) ഉത്തമപുരുഷന്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വൈറ്റമിനും അവരുടെ അപരനാമങ്ങളും ആണ് ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ തെറ്റായി അടയാളപ്പെടുത്തിയത് കണ്ടെത്തുക?
a) ആന്റി പെല്ലഗ്ര -വൈറ്റമിൻ B 3
b) ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സ് വൈറ്റാമിൻ -വൈറ്റമിൻB
c) സ്റ്റീറോയിഡ് വൈറ്റമിൻ -വൈറ്റമിൻD
d) ആന്റി സ്റ്ററിലിറ്റി -വൈറ്റമിൻ E
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിൽ കാല്പനികമായ പോരാളി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭരണാധികാരി?
a) മുഹമ്മദ്‌ ഗസ്നി
b) മുഹമ്മദ്‌ ഗോറി
c) മുഹമ്മദ്‌ ബിൻ കാസിം
d) പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. അന്താരാഷ്ട്ര തൊഴിലാളി സംഘടന നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ്??
  a) 1918
  b) 1920
  c) 1917
  d) 1919
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  വിദ്യാസമ്പന്നർ മാറ്റത്തിന്റെ വക്താക്കളാണ്?
  a) വീരേശലിംഗം
  b) സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ
  c) കോത്താരി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഹാൾ ഹെറാൾഡ് പ്രക്രിയ, ഹൂപ്സ് പ്രക്രിയ ഏതിന്റെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടരിക്കുന്നു?
  a) നൈട്രജൻ
  b) അലൂമിനിയം
  c) സോഡിയം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  What we call a person who has extensive knowledge?
  a) Scholar
  b) Quack
  c) Connoisseur
  d) Erudite
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  തുമ്പ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം അഹമ്മദാബാദിലെ ഉപഗ്രഹ വാർത്താവിനിമയ കേന്ദ്രം തുടങ്ങിയവയുടെ ശില്പി?
  a) ഹോമി ജഹാംഗീർ ഭാഭ
  b) വിക്രം സാരാഭായ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഫുട്ബോൾ കളിക്കാനുള്ള സ്ഥലത്തെ പറയുന്നത്?
  a) ഫീൽഡ്
  b) അരീന
  c) പിച്ച്
  d) കോർട്ട്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ശബ്ദത്തിന്റെ ഉച്ചത അളക്കാൻ ഉള്ള ഉപകരണം??
  a) തെർമോമീറ്റർ
  b) ഡെസിബെൽ
  c) ഹൈഡ്രോ മീറ്റർ
  d) ബാരോമീറ്റർ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ദക്ഷിണ വാരണാസി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൊട്ടിയൂർ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദീതീരം?
  a) കവ്വായി
  b) അഞ്ചരക്കണ്ടി
  c) വളപട്ടണം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  റിസർവ് ബാങ്കിനെ ദേശസാത്കരിച്ച വർഷം?
  a) 1949
  b) 1947
  c) 1969
  d) 1980
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ‘ഞാൻ കടയിൽ നിന്നും വീട്ടിലേക്ക് വന്നു’. ഈ വാക്യത്തിൽ “കടയിൽ” എന്ന പദം ഏത് സന്ധിക്ക് ഉദാഹരണം ആണ്??
  a) ദിത്വസന്ധി
  b) ആദേശസന്ധി
  c) ആഗമസന്ധി
  d) ലോപസന്ധി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇടിമിന്നലുണ്ടാകുമ്പോള്‍ ജനല്‍ കമ്പികള്‍ വിറകൊള്ളുന്നത് ഏത് പ്രതിഭാസം മൂലമാണ്??
  a) ഡോപ്ലര്‍ ഇഫക്ട്
  b) അനുരണനം
  c) പ്രതിധ്വനി
  d) അനുനാദം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  മയൂര സന്ദേശത്തിന്റെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
  a) Harippad
  b) Payippad
  c) chennithala
  d) thiruvalla
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കൊല്ലമ്പുഴ കല്ലായിപ്പുഴ ബേക്കൽ പുഴ എന്നിവ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്?
  a) കനോലി കനാൽ
  b) സുൽത്താൻ കനാൽ
  c) പയ്യോളി കനാൽ
  d) പരവൂർ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഏറ്റവും കട്ടികൂടിയ ഹൃദയഅറ :?
  a) വലത് ഏട്രിയം
  b) ഇടത് ഏട്രിയം
  c) വലത് വെന്‍ട്രിക്കിള്‍
  d) ഇടത് വെന്‍ട്രിക്കിള്‍
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Nothing __ disturbs his sleep

A) never B) everytime C) sometimes D) ever?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഹാശ്വേത ദേവിയുടെ ആരണ്യേ അധികാര്‍ എന്ന നോവലിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം?
a) ബാബാ തില്‍ക്കമാജി
b) ദീപിക കുമാരി
c) ബിര്‍സമുണ്ട
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Vishnu is the ___ boy in his class?
a) tall
b) tallest
c) taller
d) long
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“പണ്ടാല” എന്ന പദത്തിന്റെ എതിർലിംകമെഴുതുക??
a) കെട്ടിലമ്മ
b) പണ്ടാലൻ
c) കോവിലമ്മ
d) പണ്ടാലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചണ്ഡീഗഡ് ശിൽപി?
a) നേക് ചന്ദ്
b) ലേ കോർബുസിയർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
She would buy a pony, if………………enough money?
a) She has
b) She did
c) she have
d) She had
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 ക്രിക്കറ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് Venue??
a) - ഇംഗ്ലണ്ട്
b) - ഇന്ത്യ
c) - ന്യൂസിലാൻഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തങ്കശ്ശേരി ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഏതു ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു??
a) ആലപ്പുഴ
b) കോഴിക്കോട്
c) എറണാകുളം
d) കൊല്ലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൗലിക ചുമതലകൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് ഏത് വർഷമാണ്?
a) 1975
b) 1976
c) 1977
d) 1978
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും കാഠിന്യമുള്ള രണ്ടാമത്തെ പദാർത്ഥം??
a) കൊറണ്ടം
b) അലുമിനിയം
c) ബ്രോമിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദ്യമലയാളനിഘണ്ടു സമാഹരിച്ചത് ആര്?
a) ബ്രണ്ണൻ
b) ഫാദർ clemente
c) ഹെൻഡ്രിക് വാൻ റീഡ്
d) ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അനുകൻ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം?

(Excellence Academy)?
a) കാമുകൻ
b) ബന്ധു
c) അളിയൻ
d) അച്ഛൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2020 ലെ ഓസ്കാർ നോമിനേഷൻ ലഭിച്ച ഇന്ത്യൻ സിനിമയായ “ ഗില്ലി ബോയ് “ യുടെ Director ആരാണ്??
a) അനുരാഗ് കശ്യപ്
b) സഞ്ജയ് ലീല ബൻസാലി
c) മീര നായർ
d) സോയ അക്തർ
e) അറിയില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
3)താഴെ പറയുന്നവയിൽ അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ദ്ധപ്പെട്ട സംഭവം ഏതായിരുന്നു??
a) ടെന്നീസ് കോർട്ട് പ്രതിജ്ഞ
b) ബെർലിൻ മതിൽ തകർത്ത സംഭവം
c) ബസ്റ്റായിൽ കോട്ട തകർത്ത സംഭവം
d) ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വെള്ളനിറത്തിൽ തൂവൽ കെട്ടുകൾ പോലെ കാണപ്പെടുന്ന മേഘം??
a) നിംബസ്
b) ക്യുമുലസ്
c) ആൾട്ടോ ക്യുമുലസ്
d) സിറസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Celsius and Fahrenheit show the same temperature at:?
a) -20
b) 4
c) -30
d) -40
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹമായ ഭാസ്കര-1 വിക്ഷേപിച്ചതെന്ന്?
a) 1975
b) 1978
c) 1979
d) 1972
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Crct spelling?
a) buorgeois
b) bourgoise
c) bourgeois
d) bourgoeis
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The correctly spelt word is?
a) Embarassment
b) Emberassment
c) Emberrassment
d) Embarrassment
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
In which year did Indian Men’s Hockey team win its first Olympic gold medal??
a) 1928
b) 1956
c) 1975
d) 1982
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഹാഭാരതത്തിലെ പർവ്വങ്ങൾ ഉടെ എണ്ണം?
a) 24
b) 18
c) 1024
d) 108
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിലവിലെ പൊതുമെഖല ബാങ്കു കളുടെ എണ്ണം?
a) 17
b) 14
c) 13
d) 12
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കു വയ്ക്കുന്ന സംസ്ഥാനം :?
a) മധ്യപ്രദേശ്
b) മഹാരാഷ്ട്ര
c) ഉത്തർപ്രദേശ്
d) കർണാടക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Post this letter?
a) Can’t you
b) Will you
c) Won’t you
d) Don’t you
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Everybody has attended the conference,……..??
a) didn’t they
b) have they
c) hasn’t they
d) haven’t they
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
👉 ദേശീയ നേതാക്കളുടെ ഓർമ്മക്കായി വൃക്ഷത്തോട്ടം 👉 പ്രശസ്തമായ മുതല വളർത്തൽ കേന്ദ്രം?
a) വടകര
b) കൊളാവിപ്പാലം
c) പെരുവണ്ണാമൂഴി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു മാധ്യമത്തെയും സഹായമില്ലാതെ താപം പ്രസരിക്കുന്ന രീതി??
a) സംവഹനം
b) വികിരണം
c) ചാലനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
STP ലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഊഷ്മാവ്??
a) 100 K
b) 0 K
c) 273°C
d) 273 K
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ LED ബൾബിന്റെ മേന്മ എന്ത്

?
a) കൂടുതൽ ക്ഷമത
b) കൂടുതൽ ആയുസ്
c) മൂന്നും ശെരിയാണ്
d) കുറഞ്ഞ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തനിക്ക് താൻ തന്നെ പോന്നവനെന്ന അവസ്ഥ?
a) താൻപോരിമ
b) സ്വാർത്ഥത
c) അഹംഭാവം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വൃക്കയിലെ കല്ല് രാസപരമായി എന്താണ്?
a) കാശ് ഫോസ്ഫേറ്റ്
b) കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ്
c) കാൽസ്യം ഓക്സലേറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോവിഡ് ന് ശേഷം നടന്ന ആദ്യ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പര ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ

(Subi)?
a) ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസ്ലാൻഡ്
b) ഇംഗ്ലണ്ട്, വെസ്റ്റിൻഡീസ്
c) ഇംഗ്ലണ്ട്, ന്യൂസിലാൻഡ്
d) ഓസ്ട്രേലിയ, വെസ്റ്റിൻഡീസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Opposite of the word ‘Eulogistic’?
a) logistic
b) critical
c) affluent
d) cowardity
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോദിക ഭാഷകളിൽ ഉൾപെടുന്ന വിദേശ ഭാഷ??
a) ഡോഗ്രി
b) നേപ്പാളി
c) സന്താളി
d) മൈഥിലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The idiom think on your feet means?
a) To come to the point
b) Completely
c) To make a quick decision
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The plural of ‘calf’ is …………………..?
a) calve
b) calf
c) calves
d) cow
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I must go home _____ my mother will be worried.?
a) unless
b) lest
c) or else
d) since
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു ഓവറിൽ 6 പന്തും സിക്സർ അടിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരം?
a) സുനിൽ ഗവാസ്കർ
b) രവി ശാസ്ത്രി
c) യുവരാജ് സിംഗ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാവങ്ങളുടെ താജ്മഹൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ?

(Excellence Academy)?
a) ബിബി കാ മക്ബറ
b) ആഗ്ര ഫോർട്ട്
c) ഫത്തേപ്പൂർ സിക്രി
d) റാണി കി വാവ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ഇരുമ്പ് നിക്ഷേപ കേന്ദ്രമായ ‘സുന്ദര്‍ഗഢ് ‘ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്

A) ജാര്‍ഖണ്ഡ് B) ഒഡീഷ C) കര്‍ണ്ണാടക D) മധ്യപ്രദേശ്?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിവിധ ആതിഥേയ രാജ്യങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിച്ചു തുടങ്ങിയത്?
a) 1974
b) 1976
c) 1987
d) 1972
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
CISF രൂപീകരിച്ചത്?
a) 1965
b) 1964
c) 1969
d) 1962
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകജലദിനം

?
a) ഡിസംബർ 1
b) ജൂൺ 5
c) മെയ് 1
d) മാർച്ച്‌ 22
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രഥമ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്??
a) ഡോ രാജേന്ദ്രപ്രസാദ്
b) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“ഇതാണ് എൻറെ പേര്” ആരുടെ കൃതിയാണ്??
a) പോൾ സക്കറിയ
b) VJ ജയിംസ്
c) M മുകുന്ദൻ
d) അക്കിത്തം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രണ്ടു ന്യൂട്രോണുകൾ ഉള്ള ഹൈഡ്രജൻ ഐസോടോപ്പ്??
a) ട്രിഷിയം
b) ഡ്യൂട്ടീരിയം
c) പ്രോട്ടിയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ വൈദ്യുതീകൃത റെയിൽവേ ടണൽ നിലവിൽ വന്നത് എവിടെ?
a) ലക്നൗ
b) ഡാർജിലിങ്
c) നെല്ലൂർ
d) പീർപഞ്ചൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജോലിക്ക് കൂലി ഭക്ഷണം എന്ന പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് (ldc, 2017)?
a) 5
b) 3
c) 2
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Disburse?
a) None of these
b) With hold
c) Pay out
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചൈനയിൽ ജന്മമെടുത്ത മതം❓️?
a) A)താവോയിസം
b) C)A യും B യും
c) B)കൺഫ്യൂഷനിസം
d) സൊറാസ്ട്രിയൻ മതം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ഏക ഉൾനാടൻ തുറമുഖം?
a) നാട്ടകം
b) കുട്ടനാട്
c) നാട്ടശ്ശേരി
d) വൈക്കം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയ ഗാനമായ ‘ജനഗണമന’ ഏത് ഭാഷയിലാണ്??
a) ബംഗാളി
b) ഹിന്ദി
c) സംസ്‌കൃതം
d) ഉറുദു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നാഡി?
a) സയാറ്റിക് നാഡി
b) വാഗസ് നാഡി
c) ഒക്കുലോ മോട്ടോർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യ ക്ലോണിംഗിന്‍റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്

A) ഇയാന്‍ വില്‍മുട്ട് B) . റിച്ചാര്‍ഡ് സീഡ് C) തിയോഡര്‍ ഷ്വാന്‍ D) എം.ജെ. ഷ്ളീഡന്‍?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പദ്യത്തിൽ അക്ഷരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയാണ്??
a) അനുഷ്ടുപ്പ്
b) വൃത്തം
c) ഛന്ദസ്
d) ഗീതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചുവന്ന ചെമ്പരത്തി പൂവ് :ആന്തോസയാനിൻ:: സൂര്യകാന്തി:?
a) സാന്തോഫിൽ
b) കുകുർമിൻ
c) കരോട്ടിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെല്ല് ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല??
a) എറണാകുളം
b) തൃശൂർ
c) പാലക്കാട്‌
d) ആലപ്പുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹെർപ്പറ്റോളജി എന്തിന്റെ ശാസ്ത്രശാഖയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു :?
a) ഉരഗങ്ങളെ
b) ഷട്പദങ്ങളെ
c) മത്സ്യങ്ങളെ
d) പക്ഷികളെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1- ഈയടുത്ത് സേവിങ് അക്കൗണ്ടുകൾക് ഉള്ള മിനിമം ബാലൻസ് വ്യവസ്ഥ പിൻവലിച്ച ബാങ്ക് ??
a) R B I
b) S B I
c) Yes Bank
d) Punjab National Bank
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Hunger knows no friend?
a) സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വിശപ്പ് ഉണ്ടാവുകയില്ല
b) വിശക്കുന്നവർക്ക്‌ കൂട്ടുകാരില്ല
c) വിശപ്പ് സുഹൃത്തിനെ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല
d) കൂട്ടുകാർ വിശപ്പ് അറിയുന്നില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബ്ലൂമൂൺ, സൂപ്പർമൂൺ ,പൂർണ്ണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം എന്നിവ 152 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടായത് എന്നാണ്?
a) 2018 ഡിസംബർ 31
b) 2019 ജനുവരി 31
c) 2018 ജനുവരി 31
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അറ്റോമിക വ്യാപ്തത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂലകങ്ങളെ വർഗീകരിച്ചത്??
a) ലാവോസിയെ
b) എമിലിയെ സെഗ്ര
c) ലോതർ മേയർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരിയായ പദം തിരഞ്ഞെടുക്കുക?
a) നിർലോഭം
b) അസ്തിവാരം
c) പ്രതിധ്വനി
d) അനുഗ്രഹീതൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Khalid bin Khalifa has been recently appointed as the Prime Minister of which gulf country??
a) Qatar
b) Kuwait
c) Bahrain
d) Oman
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നീലം സഞ്ജീവ റെഡ്ഡി കോളേജ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്?
a) ആന്ധ്ര പ്രദേശ്
b) മധ്യപ്രദേശ്
c) ഗുജറാത്ത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രോജക്ട് ആരോ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ട വർഷം?
a) 2010
b) 2008
c) 2006
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The synonym of ‘anger’ is?
a) rage
b) pleasant
c) happy
d) love
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Hardly a soul knew me in the village where I spent a weekend means________

ℙ𝕊ℂ 𝕋ℍℝ𝕀𝕃𝕃𝔼ℝ 𝟚.𝟘?
a) I was very popular in the village
b) I am a well known person in the village
c) A few people knew me in the village
d) Nobody knew me in the village
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
secularism എന്നതിന് ഉചിതമായ മലയാള പരിഭാഷ

(Kerala PSC Q & A)?
a) മതനിരപേക്ഷത
b) മതാത്മകത്വം
c) മതാന്ധത
d) മതസാഹോദര്യം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓങ്കോളജി ഏത് രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചികിത്സയാണ്

?
a) ക്ഷയം
b) ക്യാൻസർ
c) ടെറ്റനസ്
d) പിള്ളവാതം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥി ഏത്?
a) തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി
b) അഡ്രിനൽ ഗ്രന്ഥി
c) പിറ്റ്യൂറ്ററി ഗ്രന്ഥി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ മുഖ്യമന്ത്രിയായ വ്യക്തി?
a) ഇ കെ നായനാർ
b) സി അച്യുതമേനോൻ
c) വിഎസ് അച്യുതാനന്ദൻ
d) കെ കരുണാകരൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Passive form of “ Everyone looked up to him”

(Excellence Academy)?
a) He is being looked up to by everyone
b) He was being looked up to by everyone
c) He is looked up to by everyone
d) He was looked up to by everyone
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Sanderson നെ വധിച്ച ധീര ദേശാഭിമാനി?
a) സുഖ്ദേവ്
b) രാജഗുരു
c) ഭഗത് സിംഗ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പിന്കോഡിലെ PIN എന്നത് വിശദീകരിച്ചാൽ?
a) Postal Index Number
b) Postal Integrity Number
c) Postal Illustrated Number
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ദളിത് മാസിക ഏതാണ്??
a) വൃത്താന്തപത്രപ്രവർത്തനം
b) ദീപിക
c) വർത്തമാന പുസ്തകം
d) സാധുജനപരിപാലിനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1890 ലെ കൽക്കത്ത കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ പ്രസംഗിച്ച മഹിളാ നേതാവ് ആര്?
a) സരോജിനി നായിഡു
b) കാദംബനി ഗാംഗുലി
c) റാണി ലക്ഷ്മി ഭായ്
d) ഇന്ദിരാഗാന്ധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊച്ചിയെ അറബിക്കടലിലെ റാണി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്?
a) ആർ കെ ഷൺമുഖംചെട്ടി
b) കാഴ്സൺ പ്രഭു
c) ശങ്കരവാര്യർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തുല്യ ജോലിക്ക് തുല്യ വേതനം, നിയമ സഹായം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗം?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 6
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മേഘത്തിന്റെ പര്യായം അല്ലാത്തത് ഏത് ?

(Excellence Academy)?
a) വാരിജം
b) നീരദം
c) പയോദം
d) അംബുദം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
International Mother Language Day is celebrated on which date??
a) 22nd February
b) 21st February
c) 20th February
d) 19th February
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ വാണിജ്യ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുപോലൊരു ദുരിതം കാണാനില്ല, പരുത്തി നെയ്ത്തുകാരുടെ എല്ലുകൾ ഇന്ത്യൻ സമതലങ്ങളെ വെളുപ്പിക്കുന്നു?
a) വില്യം ബെന്ഡിക്ട്
b) വാരൻ ഹേസ്റ്റിംഗ്സ്
c) മെക്കാളെ പ്രഭു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് വിഷയങ്ങളുടെ എണ്ണം

?
a) 61
b) 58
c) 52
d) 100
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A group of people attending or surrounding an important person. (a) Dawdle (b) Wayward (c) Entourage (d) Emissary?
a) b
b) c
c) a
d) d
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
11 കായികതാരങ്ങളുടെ മരണത്തിന് കാരണമായ ബ്ലാക്ക് സെപ്റ്റംബർ എന്ന തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആക്രമണം നടന്നത് ഏതു നഗരത്തിൽ നടന്ന ഒളിംപിക്സ് മത്സരത്തിനിടെയാണ്???
a) ബർലിൻ
b) മ്യൂണിക്
c) മോസ്കോ
d) റോം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ സര്‍വ്വകലാശാലകളുടെ ചാന്‍സിലര്‍:?
a) മുഖ്യമന്ത്രി
b) രാഷ്ട്രപതി
c) വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി
d) ഗവര്‍ണര്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൂന്നാം പാനിപ്പത്ത് യുദ്ധം

(Kerala PSC Q & A)?
a) 1576
b) 1761
c) 1676
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
❓️?
a) C
b) B
c) A
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ വ്യാക്ഷേപകം ഏത്?
a) എന്നിട്ട്
b) വരെ
c) അയ്യോ !
d) എവിടെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാചക വാതകത്തിലെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ?
a) പ്രൊപെൻ
b) ഇവ രണ്ടും
c) ബ്യൂട്ടൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക