ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കൂടിയ ഗ്രഹം?
a) ഭൂമി
b) ശുക്രൻ
c) ശനി
d) ചൊവ്വ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലയാളി മെമ്മോറിയലിൽ ഒപ്പ് വച്ചവരുടെ എണ്ണം

?
a) 10028
b) 12448
c) 113245
d) 13176
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
She ____ succeded if she had worked hard.

?
a) will have
b) will be
c) would have
d) would
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് ഏത് വ്യവസായത്തിന്റെ പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതിയാണ്??
a) ക്ഷീര വ്യവസായം
b) ചണം വ്യവസായം
c) ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായം
d) പരുത്തി വ്യവസായം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He writes flawlessly. He is _ Shakespeare.?
a) A
b) The
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബഹു ഭാഷ പണ്ഡിതനായ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ്??
a) വിശാഖം തിരുനാൾ
b) സ്വാതി തിരുനാൾ
c) ഉത്രം തിരുനാൾ
d) ചിത്തിര തിരുനാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I
___ for him for five years?
a) Wait
b) Waited
c) Have been waiting
d) Will wait
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അര്‍ബുദം ബാധിക്കാത്ത അവയവം :?
a) കരള്‍
b) വൃക്ക
c) ഹൃദയം
d) ആമാശയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
National emergency??
a) 356
b) 352
c) 358
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ തെക്ക് - വടക്ക് ദൂരം?

(Excellence Academy)?
a) 3214 km
b) 2933 km
c) 7516.6 km
d) 15106 km
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലുള്ള കായലുകളുടെ എണ്ണം?
a) 44
b) 34
c) 27
d) 41
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“കൊണ്ടുപിടിക്കുക” എന്ന മലയാളം ശൈലിയുടെ അർത്ഥം?
a) ബുദ്ധിമുട്ടിലാകുക
b) അത്യധികം ഉത്സാഹിക്കുക
c) മഹാമാരി പിടിപെടുക
d) പച്ചപിടിക്കുക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ അതേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം ഉള്ള മറ്റൊരു രാജ്യം?
a) പാകിസ്താൻ
b) ശ്രീലങ്ക
c) ബംഗ്ലാദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താപനില കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പദാർത്ഥങ്ങളുടെ വ്യാപനം??
a) കൂടിയിട്ട് കുറയുന്നു
b) മാറ്റമില്ല
c) കുറയുന്നു
d) കൂടുന്നു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബുലന്ദ് ദർവാസ നിർമ്മിച്ചതാര്

?
a) ഷാജഹാൻ
b) അക്ബർ
c) ബാബർ
d) ജഹാംഗീർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊണാര്‍ക്ക് സൂര്യക്ഷേത്രം ഏതു സംസ്ഥാനത്തിലാണ് ??
a) തമിഴ്നാട്
b) ഒറീസ്സ
c) മഹാരാഷ്ട്ര
d) കര്‍ണ്ണാടക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചെറുതോണി ഡാം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന നദി സമൂഹം?
a) പമ്പ
b) കല്ലട
c) കുന്തിപ്പുഴ
d) പെരിയാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോട്ടുക്കൽ ഗുഹാക്ഷേത്രം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു??
a) തിരുവനന്തപുരം
b) കൊല്ലം
c) എറണാകുളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ കടുവാ സങ്കേതമായ പറമ്പിക്കുളം ഇന്ത്യയിൽ എത്രാമത്തേതാണ്?
a) മുപ്പത്തിയാറാമത്തെ
b) 38 ആമത്തെ
c) 37 ആമത്തെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചെമ്പകരാമൻപിള്ള ഇന്ത്യക്ക് അനുകൂലമായ അന്തർ ദേശീയ സമിതി രൂപവത്കരിച്ചത് ഏത് രാജ്യത്ത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) മ്യാൻമാർ
b) ജപ്പാൻ
c) ജർമനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അമൃതവാണി ,പ്രബുദ്ധ കേരളം എന്നീ മാസികകൾ ആരംഭിച്ചത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) ആനന്ദതീർത്ഥൻ
b) ആഗമാനന്ദൻ
c) ശുഭാനന്ദ ഗുരുദേവൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡക്കാന്‍ എജുക്കേഷന്‍ സൊസൈറ്റി സ്ഥാപിച്ചതെവിടെ??
a) മദ്രാസ്
b) ഹൈദരാബാദ്
c) മൈസൂര്‍
d) പുണെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ‘ മധു ‘ എന്ന പേരിൽ E- learning മൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം??
a) ജാർഗഢ്
b) അറിയില്ല
c) ഒഡിഷ
d) ബീഹാർ
e) പഞ്ചാബ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിക്ക് എന്ന കവിതാ സമാഹാരം ആരുടേതാണ്

?
a) ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്
b) സച്ചിദാനന്ദൻ
c) വൈലോപ്പിള്ളി
d) വള്ളത്തോൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുട്ടികൾക്ക് പോകാം- ഇൗ ക്രിയ??
a) വിധായകം
b) നിയോജകം
c) നിർദ്ദേശം
d) അനുജ്ഞായകം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Very pleasing to eat?
a) Appetising
b) Sumptuous
c) Divine
d) Palatable
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
To tie the knot meaning?
a) To take control over a pet
b) To get insult
c) To get a pet
d) To get married
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അശോകന്റെ ശിലാശാസനങ്ങൾ ആദ്യമായി വ്യാഖ്യാനിച്ച ചരിത്രകാരൻ?
a) ജി എഫ് ഡേൽസി
b) ജെയിംസ് പ്രിൻസെപ്പ്
c) സർ വില്യം ജോൺസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നെന്മണി - ഏത് സന്ധി വിഭാഗം :?
a) ലോപം
b) ദിത്വം
c) ആദേശം
d) ആഗമം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടിയ മൂലകം??
a) ഫ്ലൂറിൻ
b) ഫ്രാൻസിയം
c) സീസിയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോവിഡ് 19 വ്യാപനം വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മാസ്ക് ധരിക്കാത്തവർക്ക് 5000 രൂപ പിഴ/3 വർഷം തടവ് നൽകുന്ന നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന നഗരസഭ

?
a) ചെന്നൈ
b) മുംബൈ
c) അഹ്മദാബാദ്
d) പൂനെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദക്ഷിണാര്‍ദ്ധ ഗോളത്തില്‍ 45 degree യ്ക്കും 55 degree യ്ക്കും ഇടയില്‍ വീശുന്ന പ്രാദേശിക വാതം ഏതാണ്??
a) റോറിംഗ് ഫോര്‍ട്ടീസ്
b) സ്ക്രീമിംഗ് സിക്സ്റ്റീസ്
c) ഫ്യൂറിയസ് ഫിഫ്റ്റീസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Honesty is a virtue . It is an exceedingly wise policy ……………….?
a) equally
b) but
c) next
d) too
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കനൗജ് യുദ്ധം നടന്ന വർഷം?
a) 1539
b) 1527
c) 1540
d) 1529
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനം എന്നാണ്

?
a) ജൂലൈ 23
b) ജൂലൈ 21
c) ജൂൺ 23
d) ജൂൺ 21
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേന്ദ്ര വനം-പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം വന്ന വർഷം?
a) 1983
b) 1984
c) 1985
d) 1986
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“ 1938 കടക്കലും പാങ്ങോടും ആലപ്പുഴയിലും കൊല്ലത്തും നടന്ന സമരങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ സഹായിച്ചത് പോലെ പുന്നപ്രയിലെയും വയലാറിലെയും കൂട്ടക്കൊലകളും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വേഗം കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്തത്”?
a) സി കേശവൻ
b) മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The feminine gender of ‘nephew’ is ____?
a) niece
b) nephrite
c) nephritis
d) nephritic
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദ്യമായി ‘വാറ്റ് ‘ നടപ്പിലാക്കിയ രാജ്യം??
a) റഷ്യ
b) അമേരിക്ക
c) ഇന്ത്യ
d) ഫ്രാൻസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒ വി വിജയന്റെ ഗുരുസാഗരം എന്ന കൃതിയിൽ പരാമർശിച്ചുള്ള നദി?
a) കോരപ്പുഴ
b) ഭാരതപ്പുഴ
c) തൂതപ്പുഴ
d) കുന്തിപ്പുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ബ്രൗണ്‍ കോള്‍’ എന്നറിയ പ്പെടുന്നത് എന്താണ്

A) ആന്ത്രസൈറ്റ് B) ലിഗ്നൈറ്റ് C) നാഫ്ത്തലീന്‍ D) ബിറ്റുമിന്‍?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
👅 നാവ് എന്നർത്ഥം വരാത്തത് ഏത് (Subi)?
a) രസജ്ഞ
b) രസന
c) വാചി
d) ജിഹ്വ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സാർക്ക് രൂപീകൃതമായ വർഷം?
a) 1984
b) 1985
c) 1975
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റിസർവ്വ് ബാങ്ക് സ്വന്തമായി ബാങ്ക് നോട്ട് പുറത്തിറക്കിയ വർഷം?
a) 1956
b) 1935
c) 1938
d) 1949
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലേഖകൻ എന്ന വാക്കിൻറെ എതിർലിംഗം എന്ത്??
a) ലേഖിക
b) ലേഖകി
c) ലേകഖി
d) ലേഖക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൗ മൗ എന്ന സ്വതന്ത്ര പ്രസ്ഥാനം ഏത് രാജ്യത്തെയാണ്

?
a) കെനിയ
b) ഫ്രാൻസ്
c) അമേരിക്ക
d) മെക്സിക്കോ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. ഇന്ത്യയുടെ ഡെൻമാർക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്??
  a) പഞ്ചാബ്
  b) ബീഹാർ
  c) ഹരിയാന
  d) അരുണാചൽ പ്രദേശ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  “പ്രകൃതിയിലേക്ക് മടങ്ങുക” എന്ന പ്രശസ്ത വാചകം ആരുടേതാണ്??
  a) മാർട്ടിൻ ലൂഥർ
  b) റൂസ്സോ
  c) ദയാനന്ദ സരസ്വതി
  d) സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  🍒 ഏത്തവാഴ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം?
  a) കണ്ണാറ
  b) പാമ്പാടുംപാറ
  c) അമ്പലവയൽ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണത്തിനുള്ള ഉപകരണം?
  a) ഹൈഡ്രോമീറ്റർ
  b) വോൾട്ടാ മീറ്റർ
  c) ബാരോമീറ്റർ
  d) ഇവയിലേതുമല്ല
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  താപം അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ്??
  a) കെൽവിൻ
  b) ജൂൾ
  c) കലോറി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ വർഷം?
  a) 2011
  b) 2012
  c) 2010
  d) 2009
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  അർദ്ധവിരാമ ചിഹ്നം ഏത്?
  a) ,
  b) ;
  c) .
  d) :
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  The dance encouraged and performance from the temple of Thanjavur was?
  a) Kathak
  b) Bharatanatyam
  c) Kathakali
  d) Odissi
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ 50 ഗോൾ നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരം?
  a) സുനിൽ ഛേത്രി
  b) നേക് ചന്ദ്
  c) ബെച്ചിങ് ബൂട്ടിയ
  d) എം. എം. വിജയൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കേരളത്തിലെ ആദ്യ ആരോഗ്യ സാക്ഷരതാ ഗ്രാമം?
  a) മുല്ലക്കര
  b) ഒല്ലൂക്കര
  c) പാട്ടുപെട്ടി
  d) മുല്ലപ്പള്ളി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  മീതെയ്ന്‍ എന്ന വാതകത്തിന് യോജിക്കാത്ത പ്രസ്താവന ഏത്?
  a) ബയോഗ്യാസിലെ മുഖ്യഘടകം
  b) പാചകവാതകത്തിലെ പ്രധാന ഘടകം
  c) മാര്‍ഷ് ഗ്യാസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വാതകം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കേരള സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷനിൽ എത്ര അംഗങ്ങളുണ്ട്?
  a) 2
  b) 3
  c) 4
  d) 5
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കോട്ടയം പട്ടണത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ?
  a) ടി രാമറാവു
  b) മാർസപ്പീർ ഈസോ
  c) രാജ കേശവദാസ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കേശിക താഴ്ച കാണിക്കുന്ന ദ്രാവകം??
  a) എണ്ണ
  b) മെർക്കുറി
  c) ജലം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഒരേ ലായകത്തിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന ലീനങ്ങളെ വേർതിരിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മാർഗ്ഗം??
  a) സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ
  b) ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി
  c) ഉത്പതനം
  d) സ്വേദനം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ബ്രിട്ടീഷുകാർ അഞ്ചുതെങ്ങിൽ കോട്ട പണികഴിപ്പിച്ച വർഷം??
  a) 1756
  b) 1697
  c) 1761
  d) 1695
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഓഗസ്റ്റ് വിപ്ലവം എന്ന പേരിലറിയപ്പെട്ടത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതു സമരമാണ്??
  a) ബോംബെ നാവിക കലാപം
  b) ഉപ്പുസത്യാഗ്രഹം
  c) നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം
  d) ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ സമരം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ നാനോ ഉപഗ്രഹം ജുഗ്നു വിക്ഷേപിച്ചത്?
  a) 2011 October 12
  b) 2011 may 3
  c) 2013 February 26
  d) 2008 April 28
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ എത്രാമത്തെ സെക്രട്ടറി ജനറലാണ് അന്റോണിയോ ഗുട്ടറസ്?
  a) 11
  b) 10
  c) 9
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രാചീന നാണയമായി കണക്കാക്കുന്നത്??
  a) രാശി
  b) അനന്തരായൻ പണം
  c) പുത്തൻ
  d) വീരരായൻ പണം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പാമ്പുകളെ ഗന്ധം അറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന അവയവം?
  a) ത്വക്ക്
  b) പല്ല്
  c) നാവ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പരശുരാമൻ എന്ന തൂലികാനാമത്തിനുടമ

(Excellence Academy)?
a) മൂർക്കോത്തു കുഞ്ഞപ്പ
b) മാധവൻ നായർ
c) കെ കെ പിഷാരടി
d) പി.ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗാനമായ ജനഗണമനയും , ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ദേശീയഗാനമായ അമർസോനബംഗ്ലയും രചിച്ചത്?
a) രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ
b) വല്ലഭായ് പട്ടേൽ
c) സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അറബിക്കടലില്‍ ലക്ഷദ്വീപിന് സമീപമായി 2019 ഒക്ടോബര്‍ അവസാനം ഉണ്ടായ ‘മഹ’ ചുഴലിക്കാറ്റിന് ആ പേര് നല്‍കിയത് ഏത് രാജ്യമാണ്??
a) ഇന്ത്യ
b) പാകിസ്താന്‍
c) ഒമാന്‍
d) മാലദ്വീപ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
International Everest Day is observed on?
a) May 29
b) May 31
c) June 1
d) June 2
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു വര്‍ഷത്തില്‍ എത്ര ഞാറ്റുവേലകളുണ്ട്?(Talent Academy)?
a) 29
b) 14
c) 27
d) 31
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Antonym of ‘Dormant’?
a) Fallow
b) Sluggish
c) Active
d) Passive
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സൗജന്യ ഇന്റർനെറ്റ് നൽകുന്ന ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനമായി മാറുന്നത്

?
a) കർണാടക
b) പഞ്ചാബ്
c) ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
d) കേരളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിർഭയ പ്രതികളെ തൂക്കിലേറ്റിയത്?
a) 2020 മാർച്ച് 6
b) 2020 മാർച്ച് 20
c) 2020 ഏപ്രിൽ 1
d) 2020 മാർച്ച് 18
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചൈനീസ് ചക്രവര്‍ത്തിയായ കുംബ്ലൈഖാന്‍റെ നയതന്ത്ര പ്രതിനി ധിയായി ഇന്ത്യ സന്ദര്‍ശിച്ച യൂറോ പ്യന്‍ സഞ്ചാരി

A) ഫാഹിയാന്‍ B) വെര്‍ണിയര്‍ C) മാര്‍ക്കോപോളോ D) ക്യാപ്റ്റന്‍ ഹോക്കിന്‍സ്?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏഴാം ഭരണഘടന ഭേദഗതിയിൽ പെടാത്തത് ഏത്??
a) രണ്ടോ അതിലധികമോ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പൊതു ഹൈക്കോടതി എന്ന സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തി
b) ഒന്നിലധികം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗവർണർ എന്ന സംവിധാനം ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി
c) ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പുനസംഘടനം, കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെ രൂപീകരണം
d) സംസ്ഥാനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന അതിർത്തി മാറ്റത്തിന് സംസ്ഥാന നിയമസഭയുടെ സമ്മതം വേണമെന്ന് വ്യവസ്ഥ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോർബ സിപ്പാറ്റ് തുടങ്ങിയ താപ വൈദ്യത നിലയങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ??
a) ഛത്തീസ്ഗഡ്
b) രാജസ്ഥാൻ
c) സിക്കിം
d) മധ്യപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു സംയുക്തം ഏതാണ്?
a) മെർക്കുറി
b) Nitrogen
c) Copper
d) കറിയുപ്പ്‌
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആറ്റം എന്ന പദം ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ ??
a) ജോണ്‍ ഡാള്‍ട്ടണ്‍
b) ഓസ്റ്റ്വാള്‍ഡ്
c) ജെ ജെ തോംസണ്‍
d) റോബര്‍ട്ട് ബോയില്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Chicken hearted means?
a) Fearfully
b) Friendly
c) Merrily
d) Honesty
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ തുറന്ന ജയിൽ?
a) കണ്ണൂർ ജയിൽ
b) നെട്ടുകാൽത്തേരി
c) ചീമേനി
d) പൂജപ്പുര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
✏️Current Affairs✏️ 📲 Q ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള കളിക്കാരനായി വിസ്ഡൺ മാഗസിൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത താരം??
a) വിരാട് കോലി
b) സ്റ്റീഫൻ സ്മിത്ത്
c) രവീന്ദ്ര ജഡേജ
d) രോഹിത് ശർമ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വാച്ച് സ്ഥാപിച്ചത്

?
a) 1978
b) 1946
c) 1993
d) 1968
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സി അച്യുതമേനോൻ ജന്മസ്ഥലം?
a) തളിക്കുളം
b) രാപ്പാൾമഠം
c) കാട്ടൂർ
d) മുല്ലക്കര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജോലിക്ക് കൂലി ഭക്ഷണം എന്ന പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് (ldc, 2017)?
a) 2
b) 5
c) 3
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
New Global Headquarters of Ram Chanda Mission is to be inaugurated in which state??
a) Karnataka
b) Andhra Pradesh
c) Telangana
d) West Bengal
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാളിനെ ഭരണ സമയത്ത് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട വന്യജീവി സങ്കേതം?
a) സൈലൻറ് വാലി
b) പെരിയാർ
c) ആനമുടി ചോല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ്‌?
a) None
b) തകഴി
c) കെ എം പണിക്കർ
d) വള്ളത്തോൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൗതികമാറ്റം രാസമാറ്റം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനകളിൽ തെറ്റായ കണ്ടെത്തുക??
a) വിറക് കത്തിചാരം ആകുന്നത് രാസമാറ്റം
b) മെഴുകുതിരി കത്തുന്നത് രാസമാറ്റം
c) ഇരുമ്പ് തുരുമ്പിക്കുന്നത് ഭൗതികമാറ്റം
d) ജലം നീരാവി ആകുന്നത് ഭൗതികമാറ്റം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുഗൾ ചിത്രകലയുടെ സുവർണ്ണകാലം ആരുടേത്?
a) അക്ബർ
b) ഷാജഹാൻ
c) ജഹാംഗീർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായത് ഏത്

?
a) കടങ്കഥ
b) കടക്കഥ
c) കടംകഥ
d) കടൻകഥ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ടെലിഗ്രാഫ് ലൈൻ നിലവിൽ വന്നതെന്ന്?
a) 1853
b) 1852
c) 1850
d) 1851
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which of the following blood groups may be present in the children of a couple having blood groups A and B respectively??
a) A and B only
b) A B and AB
c) A B AB and O
d) A B only
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🍒Examine🍒?
a) Go on
b) Go over
c) Go after
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടന എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ വ്യക്തി?
a) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
b) പ്രേം നരെയ്ൻ റെയ്‌സ്‌ദ
c) ബി എൻ റാവു
d) നന്ദലാൽ ബോസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒളിമ്പിക്സിൽ വ്യക്തിഗത സ്വർണം നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ?
a) സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ
b) പി. ടി. ഉഷ
c) ഷൈനി വിൽ‌സൺ
d) അഭിനവ് ബിന്ദ്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗോവധ നിരോധനത്തിന് എതിരെ ആദ്യമായ് ബില്ല് പാസാക്കിയ സംസ്ഥാനം?
a) രാജസ്ഥാൻ
b) ഉത്തർപ്രദേശ്
c) ഗുജറാത്ത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A nominal leader with no real power. (a) Filibuster (b) Figurehead (c) Flak (d) Fervor?
a) c
b) a
c) b
d) d
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Indian Air Force Day is observed on?
a) 14 October
b) I don’t know
c) 8 October
d) 10 October
e) 4 October
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“ജനങ്ങളുടെ അദ്ധ്യാത്മ വിമോചനത്തിന്റെ അധികാര രേഖയായ സ്മൃതി” എന്നറിയപ്പെടുന്നത്??
a) ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം
b) മലയാളി മെമ്മോറിയൽ
c) പൗരത്വസമത്വവാദ പ്രക്ഷോഭം
d) ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
☢️ ഓംകാരേശ്വർ ഡാം ഏത് നദിയിൽ ആണ്?
a) ഗോദാവരി
b) നർമ്മദ
c) താപ്തി
d) ചമ്പൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which state has recently launched ‘Pyaar ka Paudha’ campaign to encourage planting trees??
a) West Bengal
b) Bihar
c) Odisha
d) Uttar Pradesh
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എപിജെ അബ്ദുൽ കലാമിൻറെ അഗ്നിചിറകുകൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൻറെ ഓഡിയോ രൂപത്തിന് ശബ്ദം നൽകിയത് ആര്??
a) ഗിരീഷ് കർണാട്
b) ഭാനു പ്രകാശ്
c) ജഗദീഷ് കമ്പാർ
d) മാധവ മേനോൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ സാർക്കിൽ അംഗമായ വർഷം?
a) 2007
b) 2006
c) 2008
d) 2009
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He decided to ___ his visit to Delhi?
a) Put off
b) Put on
c) Put up
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദർപ്പണം രൂപീകരിക്കുന്ന പ്രതിബിംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രസ്താവനകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ദര്‍പ്പണം തിരിച്ചറിയുക

നിവര്‍ന്ന ചെറിയ പ്രതിബിംബം, എപ്പോഴും മിഥ്യപ്രതിബിംബം?
a) കോൺ കേവ്
b) കോൺ വെക്സ്
c) സമതല ദർപ്പണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ സമയത്ത് ഫ്രാൻസിലെ ചക്രവർത്തി??
a) ലൂയി XIV
b) ലൂയി XV
c) ലൂയി പതിമൂന്ന്
d) ലൂയി പതിനാറ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യക്ക് ഫെഡറൽ സംവിധാനം വിഭാവനം ചെയ്ത ആദ്യ നിയമം

(Kerala PSC Q & A)?
a) 1861 ലെ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ നിയമം
b) 1909 ലെ minto മോർലി നിയമം
c) 1947-ലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആക്ട്
d) 1935ലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
An assembly of worshippers

A) crowd B) council C) congregation D) pandemonium?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് മത്സരിച്ച ആദ്യ മലയാളി ആര്??
a) കെ. ആര്‍. നാരായണന്‍
b) ജസ്റ്റീസ് വി. ആര്‍. കൃഷ്ണയ്യര്‍
c) ടി. എന്‍. ശേഷന്‍
d) വി.വി. ഗിരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മണ്ടൻ മുത്തപ്പ എന്ന കഥാപാത്രം ഏതു കൃതിയിലെ ആണ്.?
a) ന്റുപ്പൂപ്പാക്കൊരാനെണ്ടാർന്നു
b) മുച്ചീട്ടുകളിക്കാരന്റെ മകൾ
c) പാത്തുമ്മയുടെ ആട്
d) മതിലുകൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബ്യൂട്ടിഫുൾ സിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ??
a) ഡൽഹി
b) ചണ്ഡിഗഡ്
c) കാശ്മീർ
d) ബാംഗ്ലൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
☑️?
a) ഗൂഢാലോചന
b) ഗൂഡാലോചന
c) രണ്ടും ശരിയാണ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who took charge of the Gujarat, Daman and Diu Naval Area as the Flag Officer Commanding Gujarat Naval Area (FOGNA)??
a) Rear Admiral Sanjay Roye
b) Rear Admiral Sanjay Vatsyayan
c) Rear Admiral Suraj Berry
d) Rear Admiral Puruvir Das
e) Real Admiral Alok Bhatnagar
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മണിപ്പൂർ സംസ്ഥാനത്തിന് പ്രത്യേക പദവി യെ പറ്റി പരാമർശിക്കുന്ന ഭരണഘടന ആർട്ടിക്കിൾ?
a) 371
b) 371F
c) 371C
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രത്യുപകാരം എന്ന പദം പിരിച്ചെഴുതുന്നത്?
a) - പ്രത്യു + ഉപകാരം
b) - പ്രത് + ഉപകാരം
c) - പ്രതി + ഉപകാരം
d) - പ്രത്യുത് + ഉപകാരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭാഗ്യത്തിനെ ധാനം ചെയ്യുന്നത്?
a) ഭാഗ്യപ്രധാനം
b) ദുരൂഹം
c) ഭാഗ്യദേനം
d) സുപ്രധാനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡച്ചുകാർ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന വർഷം??
a) 1602
b) 1595
c) 1598
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചിമ്മിനി വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ??
a) മുകുന്ദപുരം
b) കക്കയം
c) തലപ്പള്ളി
d) മഹോദയപുരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇംഗ്ലണ്ട് അമേരിക്കയിലെ 13 കോളനികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അംഗീകരിച്ച ഉടമ്പടി ]?
a) - ലണ്ടൻ ഉടമ്പടി
b) - ന്യൂയോർക്ക് ഉടമ്പടി
c) - വാഷിംഗ്ടൺ ഉടമ്പടി
d) - പാരീസ് ഉടമ്പടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
PVQ സാർകിൽ എത്ര അംഗരാജ്യങ്ങൾ ആണുള്ളത്??
a) 12
b) 7
c) 8
d) 10
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടനയുടെ അനുഛേദം 243 മുതൽ 243H വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്??
a) പഞ്ചായത്തുകൾ
b) മുൻസിപ്പാലിറ്റി
c) താലൂക്ക്
d) ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Choose the compound word from the words given below?
a) Put on
b) Teacher
c) Classroom
d) Adverb
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘സംഘടനം’ എന്ന പദത്തിന്‍റെ വിപരീതം ??
a) സമ്മേളനം
b) ഘടനം
c) സംയോജനം
d) വിഘടനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്നേഹിക്കയില്ല ഞാൻ നോവുമാത്മാവിനെ സ്നേഹിച്ചിടാത്തൊരു തത്വശാസ്ത്രത്തെയും?
a) വയലാർ രാമവർമ്മ
b) കുറ്റിപ്പുറത്ത് കേശവൻ നായർ
c) ചങ്ങമ്പുഴ
d) കുമാരനാശാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെറ്റേത്?
a) ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല്- നാശം കാർബണേറ്റ്
b) മാർബിൾ -കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ്
c) കുമ്മായം - കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ്
d) നീറ്റുകക്ക-കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നാഷണല്‍ പ്ലാനിംഗ് കൗണ്‍സില്‍ രൂപീകരിച്ചത് എന്ന്?
a) 1955
b) 1956
c) 1965
d) 1966
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ച വർഷം

?
a) 1936
b) 1932
c) 1931
d) 1930
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Meaningof exhort?
a) Appeal
b) Talk about
c) Warn
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(Q) ഏത് ഭാഷ വിഭാഗത്തിലാണ് ശശി തരൂരിന് ഈ വർഷത്തെ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചത്..??
a) (C) ഹിന്ദി
b) (D) ഇംഗ്ലീഷ്
c) (B) മലയാളം
d) (A) ബഹുഭാഷാ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
43 വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം ഈയിടെ വീണ്ടും പ്രധാനമന്ത്രിയെ നിയമിച്ച രാജ്യം??
a) ട്രിനിഡാഡ് ആന്‍ഡ് ടുബാഗൊ
b) ക്യൂബ
c) യെമന്‍
d) സ്ലൊവാക് റിപ്പബ്ലിക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
India is a country___citizen are very active?
a) That
b) Whose
c) Whom
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ഒരു നോവൽ എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ്?
a) എൻ പി ഹാഫിസ് മുഹമ്മദ്
b) ടി വി കൊച്ചുബാവ
c) വി പി മുഹമ്മദ് പള്ളിക്കര
d) എൻ പി മുഹമ്മദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയുടെ കീഴിൽ ഇന്ത്യയിൽ ടെലിവിഷൻ പ്രക്ഷേപണം ആരംഭിച്ചത്?
a) 1959 സെപ്റ്റംബർ 15
b) 1986 നവംബർ 11
c) 1960 ഡിസംബർ 14
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Joy Thomas…….. the marathon for the first time in 2009?
a) ran
b) runs
c) has run
d) is running
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അവശത അനുഭവിക്കുന്ന ജനവിഭാഗത്തിന്റെ മോചനത്തിനായി അടിലഹള പ്രക്ഷോഭംനടത്തിയത്‌??
a) പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ
b) പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ
c) കുരിയാക്കോസ്ഏലിയാസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ വിരമിക്കൽ പ്രായം 60 ൽ നിന്ന് 62 ലേക്ക് ഉയർത്തിയ ഭരണഘടന ഭേദഗതി :?
a) 31
b) 36
c) 15
d) 14
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കണ്ണുനീർ തുള്ളി ആരുടെ കൃതിയാണ്?
a) ഓ എൻ വി കുറുപ്പ്
b) വൈലോപ്പിള്ളി ശ്രീധരമേനോൻ
c) ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്
d) നാലപ്പാട്ട് നാരായണമേനോൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുന്തിരി കൃഷിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം??
a) എപ്പികൾച്ചർ
b) വിറ്റികൾച്ചർ
c) വെർമി കൾച്ചർ
d) ഫ്ലോറി കൾച്ചർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഒ.എൻ.വി. കുറുപ്പിന്റെ കൃതിയേത്??
a) ചന്ദനക്കട്ടിൽ
b) ശാരദ
c) സ്വർഗ്ഗ സംഗീതം
d) ദാഹിക്കുന്ന പാനപാത്രം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ANTONYM- DEFAULT?
a) Failure, error, neglect
b) Success, advantage, perfection
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇല വിരിയാൻ സഹായിക്കുന് സസ്യ ഹോർമോൺ?
a) ഓക്സിൻ
b) ജിബ്ബർലിൻ
c) സൈറ്റോകിനിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പട്നയിലെ ഖാദി ബോഡിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായി നിയമിതനായത്?
a) പങ്കജ് ത്രിപാതി
b) സുനിൽ ഛേത്രി
c) ഇൻയായാസ് റഹ്മാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കണ്വ തീർത്ഥ ബീച്ച് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് ഏത് ജില്ലയിലാണ്?
a) കാസർഗോഡ്
b) കോട്ടയം
c) കണ്ണൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് രൂപം കൊണ്ട സൈനിക സഖ്യമായ ത്രികക്ഷി സഖ്യത്തിൽ പെടാത്ത രാജ്യം ??
a) B.ആസ്ട്രിയ
b) A. ജർമ്മനി
c) D. ഫ്രാൻസ്
d) C.ഇറ്റലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘രാസവസ്തുക്കളുടെ രാജാവ്’ ഈ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത്

?
a) സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്
b) അസറ്റിക് ആസിഡ്
c) സിട്രിക് ആസിഡ്
d) ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദൂരദർശൻ മുൻകാല പരമ്പരകൾ പുനസംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രസാർഭാരതി ആരംഭിച്ച പുതിയ ചാനൽ

?
a) DD Bharathi
b) DD Return
c) DD Retro
d) DD National
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
As you sow, __you reap?
a) Thus
b) As
c) That
d) So
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എൻഡോസൾഫാൻ എന്ന കീടനാശിനിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകം??
a) ഓർഗാനോ ക്ലോറൈഡ്
b) ഓർഗാനോ സൾഫേറ്റ്
c) ഓർഗാനോ ഫോസ്ഫേറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജലം ഐസാകുന്ന താപനില??
a) 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്
b) 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്
c) 36.9 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Aware
somthing??
a) To
b) In
c) Of
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
English: A ____ of Lions?
a) Bevy
b) Pride
c) Group
d) Tribe
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🍒 വെളുത്തുള്ളി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം??
a) ചൂണ്ടൽ
b) കണ്ണാറ
c) വട്ടവട
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ബുദ്ധൻ ചിരിക്കുന്നു’. ഇത് ഏതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന രഹസ്യനാമമാണ്?
a) ഇന്ത്യയുടെ ആണുസ്ഫോടനം
b) ഇന്ത്യയുടെ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണം
c) ഇന്ത്യ - ചൈന യുദ്ധം
d) ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘Token strike’ എന്താണ്

?
a) സൂചന പണിമുടക്ക്
b) പണിമുടക്കി കാത്തിരിപ്പ്
c) രാപ്പകൽ സമരം
d) ഊഴമനുസരിച്ച് ഉള്ള സമരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വധൂവരന്മാർ ഏത് സമാസത്തിൽ പെടുന്നു?
a) അവ്യയീഭാവൻ
b) കർമ്മധാരയൻ
c) ദ്വന്ദൻ
d) ബഹുവ്രീഹി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
How much time it took for Constituent Assembly to finalize the constitution??
a) 2 Years 11 Months 18 Days
b) 2 Years 5 Months 20 Days
c) 2 Years 10 Months 18 Days
d) 2 Years 11 Months 8 Days
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Vaccination ലെ vacca എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ??
a) പ്രതിരോധശേഷി
b) പശു
c) പ്രതിരോധം
d) ശക്തി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രസതന്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങളിൽ അളവ് സമ്പ്രദായം ഏർപ്പെടുത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ?
a) ജോൺ ഡാൽട്ടൻ
b) റോബർട്ട് ബോയിൽ
c) ലാവോസിയ
d) ഇവരാരുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്താരാഷ്ട്ര വന വർഷം?
a) 2009
b) 2010
c) 2012
d) 2011
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മേൻമേൽ - സന്ധി ഏത്?

[LDC 2013 kozhikodu ]?
a) ദ്വിത്വസന്ധി
b) ലോപസന്ധി
c) ആഗമസന്ധി
d) ആദേശസന്ധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. She goes to school by bus. The sentence is the answer to the question?
  a) How do she go to school ?
  b) How she goes to school ?
  c) How do she goes to school ?
  d) How does she go to school ?
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  നിയമ പ്രകാരം നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന കർത്തവ്യം നിറവേറ്റാൻ ഒരു വ്യക്തിയേയോ സ്ഥാപനത്തെയും അനുശാസിച്ചു കൊണ്ട് നൽകുന്ന കൽപ്പന?
  a) കോവാറന്റോ
  b) സെർഷിയോററി
  c) മാൻഡമസ്
  d) പ്രൊഹിബിഷൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  വാരാണസി ഏത് നദി തീരത്താണ്??
  a) സിന്ധു
  b) ഗംഗ
  c) കാവേരി
  d) ഗോദാവരി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഗ്രാമസഭ യെ പറ്റി പരാമർശിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ?
  a) ആർട്ടിക്കിൾ 342
  b) ആർട്ടിക്കിൾ 243 എ
  c) ആർട്ടിക്കിൾ 352
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  (Q) അർജുന അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളർ…??
  a) (B) ഐ.എം.വിജയൻ
  b) (A) പി.കെ.ബാനർജി
  c) (D) സുനിൽ ഛേത്രി
  d) (C) ബെയ്ച്യൂങ് ബൂട്ടിയ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  വിജയനഗര സാമ്രാജ്യം സന്ദർശിച്ച വെനീഷ്യൻ സഞ്ചാരി??
  a) നിക്കോള കോണ്ടി
  b) അബ്ദുൽ റസാഖ്
  c) മാർക്കോ പോളോ
  d) ഇബ്നു ബത്തൂത്ത
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  This is the man ___purse was lost in the bus?
  a) Which
  b) Who
  c) Whose
  d) Whom
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കേരള സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷൻ

?
a) എം എസ് കെ രാമസ്വാമി
b) പാലാട്ട് മോഹൻദാസ്
c) നിട്ടൂർ ശ്രീനിവാസറാവു
d) എം എം പരീത് പിള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗസംഖ്യ?
a) 7
b) 5
c) 8
d) 6
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചൈനയുടെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി

?
a) ഷാങ്ഹായ്
b) ഹോയാങ്‌ഹോ
c) യാങ്ട്സി
d) ഇവയൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുരുമുളക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം?
a) അമ്പലമുകൾ
b) പന്നിയൂർ
c) ചൂലന്നൂർ
d) അമ്പലവയൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 എഴുത്തച്ചൻ പുരസ്‌കാരം ]?
a) - പോൾ സ്കറിയ
b) - മുകുന്ദൻ
c) - ആനന്ദ്(p സച്ചിദാനന്ദൻ)
d) - K സച്ചിദാനന്ദൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രകാശത്തിൻറെ പ്രവേഗം (വെലോസിറ്റി)ആദ്യമായി കണക്കാക്കിയത്?
a) റോമർ
b) ന്യൂട്ടൺ
c) ലിയോൺ ഫുക്കാൾട്ട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Reena is not …………. ugly girl?
a) the
b) a
c) an
d) one
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Opposite of abstain?
a) Aggravate
b) Alleviate
c) Disperse
d) Persist
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Right to Information ( amendment) bill was passed by Rajyasabha on ]?
a) - 23 July 2019
b) - 27 July 2019
c) - 25 July 2019
d) - 29 July 2019
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹൈദരാബാദിനെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ലയിപ്പിക്കാൻ നടത്തിയ ഓപ്പറേഷൻ പോളോ നടന്നവർഷം?
a) 1947
b) 1948
c) 1949
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The first artificial satellite of India was____?
a) Aryabhatta
b) Edusat
c) Bhaskara 1
d) Apple
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who said adversity is the mother of invention??
a) Thomas Alva Edison
b) Cryson John
c) Richard Peter
d) Albert Einstein
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ധുവരൻ താപവൈദ്യുതനിലയം എവിടെയാണ്?
a) രാജസ്ഥാൻ
b) ഗുജറാത്ത്
c) മഹാരാഷ്ട്ര
d) മധ്യപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. She______the book since 8’ O clock in the morning?
  a) have been reading
  b) is reading
  c) was reading
  d) has been reading
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ടെന്നീസ് കോർട്ട് പ്രതിജ്ഞ ഏത് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു??
  a) അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം
  b) റഷ്യൻ വിപ്ലവം
  c) ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം
  d) ലാറ്റിനമേരിക്കൻ വിപ്ലവം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  തിരുവനന്തപുരത്തു ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ ആരംഭിച്ച വർഷം?
  a) 1835
  b) 1834
  c) 1832
  d) 1837
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കുവൈത്തിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ ആയി നിയമിതനായ വ്യക്തി?
  a) ഗായത്രി കുമാർ
  b) സിബി ജോർജ്
  c) അർജുൻ കുമാർ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  The man enquired where __
  ___

(Excellence Academy)?
a) Will be the office
b) The office is
c) The office was
d) Was the office
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നാവികസേനയ്ക്ക് എത്ര കമാൻഡുകൾ ഉണ്ട്??
a) 5
b) 3
c) 7
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളുടെ കാലാവധി??
a) 5 വർഷം
b) 4 വർഷം
c) 3 വർഷം
d) 6 വർഷം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സോയില്‍ ഹെല്‍ത്ത് കാര്‍ഡുകള്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് നല്‍കിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം ??
a) ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
b) കേരളം
c) തമിഴ്നാട്
d) പഞ്ചാബ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Our bones and teeth are generally made of?
a) Tricalcium phosphate
b) Fluoropetite
c) Chloropetite
d) Hydrolith
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I am late,…….??
a) isn’t I
b) aren’t i
c) are i
d) amn’t i
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റിഡോക്സ് രാസപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ രാസോർജം വൈദ്യുതോർജ്ജമാക്കുന്ന ക്രമീകരണമാണ്?
a) വോൾട്ടായിക് സെൽ
b) അയൺ സെൽ
c) ലെഡ് സെൽ
d) ഡ്രൈ സെൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ സാക്ഷരതാ മിഷൻ ആരംഭിച്ച വർഷം??
a) 1998
b) 1999
c) 1988
d) 1989
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ?
a) 51A
b) 48
c) 51
d) 48A
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രകാശസംശ്ലേഷണ ത്തിന്റെ പ്രവർത്തന തോത് കൂടിയ പ്രകാശം?
a) മഞ്ഞ
b) ഇല
c) ചുവപ്പ്
d) വെള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
What least number must be added to 1056, so that the sum is completely divisible by 23 ??
a) 18
b) 3
c) 21
d) 2
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ താറാവ് വളർത്തു കേന്ദ്രം?
a) വാണിയമ്പലം
b) കൊട്ടിയൂർ
c) നിരണം
d) ആറളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
25 ലക്ഷം രൂപ പുരസ്കാരം തുകയുള്ള JCB പുരസ്കാരം ആദ്യമായി നേടിയത്? ]?
a) - വിഗ്രഹം സേത്ത്
b) - ജുംപ ലാഹരി
c) - ബെന്യാമിൻ
d) - അമിതാവ് ഘോഷ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ടിയാനൻ മെൻ സ്ക്വയർ പ്രക്ഷോഭം നടന്ന വർഷം

?
a) 1989
b) 1911
c) 1966
d) 1949
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ കാരിത ക്രിയ ഏത്?
a) കളയുന്നു
b) ചാടുന്നു
c) പറയുന്നു
d) കേൾക്കുന്നു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നചികേത് മോർ കമ്മീഷൻ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
a) നബാർഡ് രൂപീകരണം
b) പെയ്മെന്റ് ബാങ്കുകളുടെ രൂപീകരണം
c) ചെറുകിട വ്യവസായ ബാങ്കുകളുടെ രൂപീകരണം
d) പ്രാദേശിക ഗ്രാമീണ ബാങ്കുകളുടെ രൂപീകരണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൗരയൂഥത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങളുടെ എണ്ണം

?
a) 9
b) 6
c) 7
d) 8
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A person who suffered for a noble cause is called _______

ℙ𝕊ℂ 𝕋ℍℝ𝕀𝕃𝕃𝔼ℝ 𝟚.𝟘?
a) a protagonist
b) a martyrdom
c) a martyr
d) a hero
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ കായിക വിനോദം?
a) ക്രിക്കറ്റ്‌
b) ഫുട്ബോൾ
c) കബഡി
d) ഹോക്കി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഹാത്മാ ഗാന്ധി കീ ജയ് എന്ന മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുകൊണ്ട് പാസാക്കിയ വകുപ്പ്?
a) ആർട്ടിക്കിൾ 17
b) ആർട്ടിക്കിൾ 14
c) മെഡിക്കൽ 18
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം ആയ ബറോഡ ഹൗസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്?
a) മുംബൈ
b) ന്യൂഡൽഹി
c) കൊൽക്കത്ത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വളർച്ചയുടെ ഘട്ടത്തിൽ സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ ഉൽപാദനം കൂടിയാൽ അമിതമായ ശരീര വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ?
a) അക്രോമെഗാലി ആലി
b) ഭീമാകാരത്വം
c) വാമനത്വം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തക്ഷൻകുന്ന് സ്വരൂപം എന്ന നോവൽ എഴുതിയത് ആര്?
a) സക്കറിയ
b) യു കെ കുമാരൻ
c) ടി പത്മനാഭൻ
d) ആനന്ദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാവേലിക്കര ഉടമ്പടി മാര്‍ത്താണ്ഡവര്‍മ്മയും പോര്‍ച്ചുഗീസുകാരും തമ്മില്‍ ഒപ്പ് വച്ച വര്‍ഷം?(Talent Academy)?
a) 1750
b) 1755
c) 1653
d) 1753
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആർത്രൈറ്റിസ് എന്ന രോഗം ബാധിക്കുന്ന അവയവം?
a) കണ്ണ്
b) നാക്ക്
c) കരൾ
d) സന്ധികൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ ബാങ്ക് ??
a) ചാര്‍ട്ടേഡ് ബാങ്ക്
b) ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ബാങ്ക്
c) നെടുങ്ങാടി ബാങ്ക്
d) ഇംപീരിയല്‍ ബാങ്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
65 വയസ്സിനു മേൽ പ്രായമായവർക്ക് വേണ്ടി കേരള സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി?
a) സ്നേഹസ്പർശം
b) വയോമിത്രം
c) ഉഷസ്സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The officer asked the assistant to —– the file?
a) Put up
b) Put out
c) Put off
d) Put in
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെയും ലഡാക്കിന്റെയും പൊതു ഹൈക്കോടതി?
  a) ഗുവാഹത്തി ഹൈക്കോടതി
  b) കൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതി
  c) ജമ്മുകാശ്മീർ ഹൈക്കോടതി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ടെന്നീസ് കോർട്ട് നീളം എത്ര?
  a) 79 അടി
  b) 78അടി
  c) 23.7അടി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  താഴെ പറയുന്നവയിൽ സ്ഥിര വാതം അല്ലാത്തത് ഏത്?
  a) മൺസൂൺ കാറ്റ്
  b) വാണിജ്യ വാതങ്ങൾ
  c) പശ്ചിമവാതങ്ങൾ
  d) ധ്രുവീയ വാതങ്ങൾ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  രക്തത്തിന്റെ പിഎച്ച് മൂല്യം?
  a) 7.3
  b) 72
  c) 7.4
  d) 7.5
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇന്‍ഡക്ടന്‍സിന്‍റെ യൂണിറ്റ്?
  a) ഫാരഡ്
  b) ഹെന്‍റി
  c) ലക്സ്
  d) വെബ്ബര്‍
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  വിഗ്രഹ ഭഞ്ചകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭരണാധികാരി ആര്??
  a) മുഹമ്മദ് ബിൻ കാസിം
  b) മുഹമ്മദ് ഗോറി
  c) മുഹമ്മദ് ഗസ്നി
  d) ഫിർദൗസി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  No one will come here,…..? (LDC 2011)?
  a) will they
  b) won’t they
  c) will he
  d) will anyone
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  തിരുവിതാംകൂറിലെ അവസാന ദിവാൻ

?
a) പി ജി എൻ ഉണ്ണിത്താൻ
b) മുഹമ്മദ് ഹബീബുള്ള
c) സർ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ
d) ഇവരാരുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മദ്രാസ് റബ്ബർ ഫാക്ടറി (MRF )ആസ്ഥാനം?
a) വെള്ളൂർ
b) വടവാതൂർ
c) ചങ്ങനാശ്ശേരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഐ ക് ഷ വം?
a) ഉപ്പ്
b) ഏലം
c) പഞ്ചസാര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(2) അടുത്തിടെ ഓൺലൈൻ ഭക്ഷ്യവിതരണ സംരംഭമായ ഊബർ ഈറ്റ്സ് ഏറ്റെടുത്ത കമ്പനി..??
a) (B) സൊമാറ്റോ
b) (C) ആമസോൺ
c) (A) ചികിങ്
d) (D) വാൾമാർട്ട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1965 ലെ ഇന്ത്യ പാക് യുദ്ധ കാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരുന്നു??
a) ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി
b) ഇന്ദിരാഗാന്ധി
c) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻറ് പാർലമെന്റിന്റെ (ഭാരതീയ ഛാത സൻസദ്) ഏറ്റവും മികച്ച മുഖ്യമന്ത്രിക്കു ള്ള 2019 -ലെ ദേശീയ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത്??
a) അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാൾ
b) അമരീന്ദർ സിംഗ്
c) ചന്ദ്രശേഖർ റാവു
d) വിജയ് രൂപാനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2020-ലെ അണ്ടര്‍ 19 ലോകകപ്പ് കിരീടം നേടിയ ടീം??
a) ബംഗ്ലാദേശ്
b) ഇന്ത്യ
c) ഓസ്‌ട്രേലിയ
d) ന്യൂസിലന്‍ഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം രാഷ്‌ട്രപതി ഭരണത്തിൻ കീഴിലായ സംസ്ഥാനം?
a) മണിപ്പൂർ
b) Punjab
c) കേരള
d) മിസോറം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഫിറമോൺ അല്ലാത്തത് ഏത്?
a) ബോംബി കോൾ
b) സീവറ്റോൺ
c) കസ്തൂരി
d) ഓക്സീൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജർമനിയിലെ വച്ച് നടന്ന രണ്ടാം ഇന്റർനാഷണൽ മാഡം ബിക്കാജി കാമ ഇന്ത്യൻ ത്രീ വർണ്ണ പതാക ആദ്യമായി ഉയർത്തിയത് ഏതു വർഷം?
a) 1905
b) 1911
c) 1907
d) 1896
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
What is the passive voice form of: This shop sells non -fiction books?
a) Non-fiction books is sold in this shop
b) Non-fiction books are sold in this shop
c) Non-fiction books was sold in this shop
d) Non-fiction books were sold in this shop
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യ കയർ ഗ്രാമം?
a) ഹരിപ്പാട്
b) വയലാർ
c) കലവൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A Paradise Still Explored എന്ന് വിദേശികൾ വിശേഷിപ്പിച്ച സംസ്ഥാനം??
a) പഞ്ചാബ്
b) ഹരിയാന
c) നാഗാലാന്റ്
d) അരുണാചൽ പ്രദേശ്‌
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ തദ്ധിതത്തിന് ഉദാഹരണം അല്ലാത്തത് ഏത്?
a) പുതുമ
b) കള്ളത്തരം
c) സമർത്ഥം
d) ബാല്യം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യക്കാവശ്യമായ ഊർജ്ജത്തിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് കൽക്കരിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്??
a) 65%
b) 55%
c) 75%
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബഹ്റിൻലേക്കുള്ള പുതിയ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ??
a) Deepak mittal
b) Piyush srivastava
c) Vaneeza rupani
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അച്ചടിശാല, പുകയില കൃഷി, ചവിട്ടുനാടകം ഇതൊക്കെ ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
a) ഡച്ചുകാർ
b) ബ്രിട്ടീഷുകാർ
c) പോർച്ചുഗീസുകാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ

?
a) സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ
b) ഡൗൺസ് പ്രക്രിയ
c) ഹേബർ പ്രക്രിയ
d) ഓസ്റ്റിവാൾഡ് പ്രക്രിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വാതിതിരുനാളിന്റെ സ്മരണാർത്ഥം കേരള സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ സ്വാതി പുരസ്കാരം ആദ്യമായി ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് ]?
a) - ബിസ്മില്ലാ ഖാൻ
b) - ഡി കെ പട്ടമ്മാൾ
c) - കെ ജെ യേശുദാസ്
d) - ശെമ്മാങ്കുടി ശ്രീനിവാസ അയ്യർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ടോമാൻ കറൻസി നിലവിൽ വരുന്ന രാജ്യം

(Kerala PSC Q & A)?
a) സൗദി അറേബ്യ
b) ഒമാൻ
c) ഇറാക്ക്
d) ഇറാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിന്റെ എത്രാമത്തെ ഗവർണറാണ് ആരിഫ് മുഹമ്മദ്‌ ഖാൻ??
a) 25
b) 23
c) 21
d) 22
e) 24
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ പുതുതായി ടൈഗർ റിസേർവ് ആയി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പോകുന്ന ഗുരു ഘാസി ദാസ് നാഷണൽ പാർക്ക് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്??
a) ഛത്തീസ്‌ഗഢ്
b) ആസാം
c) ഉത്തർപ്രദേശ്
d) മഹാരാഷ്‌ട്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യുഎസിലെ സൗത്ത് ഡക്കോട്ട സംസ്ഥാനത്തെ പർവ്വതത്തിൽ 4 യുഎസ് പ്രസിഡൻറ് മുഖം കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. താഴെ കൊടുത്തവരെ ആരുടെ മുഖമാണ് അതിൽ ഇല്ലാത്തത്?
a) എബ്രഹാം ലിങ്കൺ
b) ഡൈറ്റ് ഐസൻഹോവർ
c) തോമസ് ജെഫേഴ്സൺ
d) ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചന്ദ്രഗിരി കോട്ട നിർമ്മിച്ചതാര്?
a) സോമശേഖര നായ്ക്കർ
b) ബ്രിട്ടീഷുകാർ
c) പോർച്ചുഗീസുകാർ
d) ശിവപ്പ നായ്ക്കർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരം?
a) ജസ്പ്രീത് ബുംറ
b) റഷീദ് ഖാൻ
c) ഷാഹിൻ അഫ്രീദി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1809 ഇല്‍‌ അമ്യത്സർ സസ്ഥി ഒപ്പുവയ്ക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഗവർണർ ജനറൽ?
a) മിന്റോ പ്രഭു
b) ജോർജ്ജ് ബോര്‍ലോ പ്രഭു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുഗൾ ഭരണകർത്താക്കൾ നിർമ്മിച്ച ‘ഷാലിമാർ പൂന്തോട്ടം’ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതവിടെ??
a) ആഗ്ര
b) ലാഹോർ
c) ഡൽഹി
d) ഫത്തേപ്പൂർ സിക്രി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബസാള്‍ട്ട് ശിലകള്‍ക്ക് അപക്ഷയം സംഭവിച്ച് ഉണ്ടായ മണ്ണ്

A) കറുത്ത മണ്ണ് B) എക്കല്‍ മണ്ണ് C) പീറ്റ് മണ്ണ് D) ചെങ്കല്‍ മണ്ണ്?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആൻഡമാനിൽ നിന്നും പൂർണമായും അന്യംനിന്നുപോയ ആദിവാസി ജനവിഭാഗം?
a) ഒങ്കസെ
b) ജങ്ക്‌ളി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ആദ്യമായി നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വർഷം?
a) 1956
b) 1950
c) 2001
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫെഡ് കപ്പ് ഹാർട്ട് പുരസ്‌കാരം നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരം?
a) ലിയാണ്ടർ പേസ്
b) പി വി സിന്ധു
c) സാനിയ മിർസ
d) മേരി കോം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊട്ടാൻ ചേരി മലകൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്?
a) കണ്ണൂർ
b) കോഴിക്കോട്
c) മലപ്പുറം
d) കാസർകോട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സമരം തന്നെ ജീവിതം ആരുടെ ആത്മകഥയാണ്?
a) ഇ.എം.എസ്
b) ഇ.കെ നായനാർ
c) എ.കെ.ജി
d) വി.എസ് അച്യുതാനന്ദൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ രാജ്യങ്ങളുമായി സാമ്പത്തിക സുരക്ഷാ സഹകരണത്തിനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്രഖ്യപിച്ച പദ്ധതി??
a) സാഗർ പദ്ധതി
b) Stand up ഇന്ത്യ സ്കീം
c) പ്രധാനമന്ത്രി മുദ്ര യോജന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സാക്ഷരതയിൽ സ്ത്രീ-പുരുഷ അന്തരം ഏറ്റവും അധികമുള്ള സംസ്ഥാനം?
a) രാജസ്ഥാൻ
b) ഹരിയാന
c) ബീഹാർ
d) സിക്കിം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷന്റെ ആസ്ഥാനം?
a) ചെന്നൈ
b) ബാംഗ്ലൂർ
c) ഹൈദരാബാദ്
d) ന്യൂഡൽഹി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയില്‍ സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥ കൊണ്ടു വന്ന ഭരണാധികാരി??
a) വെല്ലസ്ലി
b) ജോര്‍ജ്ജ് ബാര്‍ലോ
c) കോണ്‍വാലിസ്
d) വാറന്‍ ഹേസ്റ്റിംഗ്സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഞ്ഞു തിന്നുന്നവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രാദേശിക വാതം?
a) മിസ്ട്രൽ
b) ചിനൂക്ക്
c) ഹർമാട്ടൻ
d) ഫൊൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. Who appointed KR Narayanan as ambassador to the United States of America ??
  a) Indira Gandhi
  b) Rajiv Gandhi
  c) I k gujral
  d) Manmohan Singh
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  അദ്രു : വൃക്ഷം :: അദ്രി :__??
  a) തേരാളി
  b) നദി
  c) മഹർഷി
  d) പർവതം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പാലക്കാട് സ്ഥാപിതമായ വർഷം??
  a) 1957 ജനുവരി 1
  b) 1951 ജനുവരി 10
  c) 1955 ജൂലൈ 10
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കാസർകോട് ജില്ല സ്ഥാപിതമായ എപ്പോൾ?
  a) 1984 മെയ് 24
  b) 1981 മെയ് 24
  c) 1984 മെയ് 25
  d) 1982 മെയ് 24
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  3 സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഏക കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം??
  a) ലക്ഷദ്വീപ്
  b) പുതുച്ചേരി
  c) ചണ്ഡീഗഡ്
  d) ഡൽഹി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഒരു സമചതുരക്കട്ടയുടെ ഒരു വംശം 0.2 മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ വ്യാപ്തം എത്ര?
  a) 0.8 cum
  b) 0.08 cum
  c) 0.64 cum
  d) 0.008 cum
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ‘No one is too small to make a difference’ ആരുടെ പുസ്തകം ??
  a) Greta Thunberg
  b) Nadiya Murad
  c) Maduri Vijay
  d) Divina Maloum
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  The ………….of Anne Frank is a classic work that depicts the callousness of the Holocaust?
  a) Dairy
  b) Diery
  c) Diary
  d) Diarey
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Cycling keeps Sandeep fit and strong

(Excellence Academy)?
a) Doesn’t he ?
b) Does he ?
c) Doesn’t it ?
d) Does it ?
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Netaji Subhash chandra bose’s birth anniversary??
a) 23 jan
b) 24 jan
c) 28 jan
d) 26 jan
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
From which country are the emergency provisions of the Indian Constitution borrowed??
a) USA
b) UK
c) Germany
d) Canada
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദാദ്ര നഗർ ഹവേലി ദാമൻ ദിയു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം??
a) ദാമൻ
b) നഗർ ഹവേലി
c) സിൽവാസ
d) ദാദ്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചില പ്രസിദ്ധ കൃതികളും കർത്താവും നേർക്കുനേരെ താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതിൽ തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് അടയാളപ്പെടുത്തുക?
a) ദുർഗേശ നന്ദിനി- രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ
b) യുദ്ധവും സമാധാനവും -ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയ്
c) കുറ്റവും ശിക്ഷയും -ദസ്തയോവ്സ്കി
d) അനിമൽ ഫാം -ജോർജ്ജ് ഓർവെൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ പറയുന്നവയിൽ യാത്രാവിവരണം അല്ലാത്തത്??
a) ഉണരുന്ന ഉത്തരേന്ത്യ
b) ഭാരതപര്യടനം
c) ബിലാത്തി വിശേഷം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2018 ലെ മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം നേടിയ ചിത്രം?
a) - കമ്മട്ടിപ്പാടം
b) - കാന്തൻ ദി ലവർ ഓഫ് കളേഴ്സ്
c) - ഒറ്റയാൾ പാത
d) - മാൻഹോൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യ വ്യവസായ മന്ത്രി?
a) ഗൗരിയമ്മ
b) എ കെ ഗോപാലൻ
c) കെ പി ഗോപാലൻ
d) ഇവരാരുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇസ്ലാമിക്ക് മിലിട്ടറി അലയൻസിന്റെ ആസ്ഥാനം??
a) റിയാദ്
b) ദുബായ്
c) അബുദാബി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Father of Modern Chemistry ??
a) Albert Einstein
b) Antoine Lavoisier
c) Itilaio Beruchi
d) Alberto Frezza
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A person who undertakes commercial venture is a/an _______

?
a) Enterpreneur
b) Businessman
c) Shopkeeper
d) Manager
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Make hay while sun shine?
a) സൂര്യൻ ഉള്ളപ്പോൾ വൈക്കോൽ ഉണ്ടാക്കുക
b) അഴകുള്ള ചക്കയിൽ ചുളയില്ല
c) കാറ്റുള്ളപ്പോൾ തൂറ്റുക
d) മിന്നുന്നതെല്ലാം പൊന്നല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരം

?
a) ഷില്ലോങ്
b) ദിസ്പൂർ
c) ഗുവാഹത്തി
d) ഗാങ്ടോക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Give one word for - a person who is bad in spelling.?
a) Cacographist
b) Lexicographer
c) Bibliophile
d) Calliographist
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദ്യത്തെ വ്യാസ സമ്മാനത്തിന് അർഹമായത്?
a) രാംവിലാസ് ശർമ
b) ശെമ്മാങ്കുടി ശ്രീനിവാസ അയ്യർ
c) ഹരിവംശ് റായ് ബച്ചൻ
d) താരാശങ്കർ ബാനർജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നെപ്പോളിയൻ മരണമടഞ്ഞ തേപ്പ്?
a) സുമാത്ര
b) കോഴ്‌സിക്ക ദ്വീപ്
c) സെന്റ് ഹെലേന
d) ഗാലപ്പഗോസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അടുത്തിടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ച സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വേഗ റെയിൽ പദ്ധതി?
a) സ്പീഡ് ലൈൻ
b) സിൽവർ ലൈൻ
c) ഗോൾഡൻ ലൈൻ
d) മോണോ റെയിൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫാസിസം എന്ന ആശയം രൂപം കൊണ്ട രാജ്യം?
a) ഇറ്റലി
b) ജർമ്മനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അതിർത്തി അറിയപ്പെടുന്നത് ]?
a) - ലൈൻ ഓഫ് കണ്ട്രോൾ
b) - Macmohan line
c) - Durant line
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ജലത്തിൻറെ അളവ് ?

(Excellence Academy)?
a) 50-55%
b) 95%
c) 65-70%
d) 33%
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
you mind keeping silence?
a) Would
b) Could
c) Will
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
you had better?
a) stay inside the room
b) to stay inside the room
c) staying inside the room
d) stayed inside the room
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടത് ഏത്??
a) തനുജ
b) തനയൻ
c) സുത
d) പുത്രി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബിൽ പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച വർഷം??
a) 1951
b) 1955
c) 1961
d) 1953
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
MAT 13120 ആയാൽ SAT എത്ര?
a) 19121
b) 19120
c) 19112
d) 19112
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ഇന്ദിര ആവാസ് യോജന’ പദ്ധതി ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്?
a) ദാരിദ്ര്യം
b) തൊഴിൽ
c) വിദ്യാഭ്യാസം
d) കൃഷി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അംബേദ്കർ ഹൃദയവും ആത്മാവും എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ഭരണഘടന അനുച്ഛേദം?
a) 143
b) 220
c) 36
d) 32
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരേ വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍പ്പെട്ടതും വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവ സവിശേഷതകള്‍ ഉള്ളതുമായ ചെടികള്‍ തമ്മില്‍ കൃത്രിമപരാഗണം നടത്തി പുതിയ വിത്തുകള്‍ ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രീതി??
a) വര്‍ഗസങ്കരണം
b) കായിക പ്രചരണം
c) മുകളം ഒട്ടിക്കല്‍
d) കൊമ്പ് ഒട്ടിക്കല്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Pravasi Bhartiya Divas (NRI Day) is observed on?
a) 7 January
b) 5 January
c) 9 January
d) 19 January
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The Basava Sagar Dam is located in which state??
a) Kerala
b) Karnataka
c) Odisha
d) Tamil Nadu
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അംബേദ്കർ അറിയപ്പെടുന്നത്?
a) ഇവയെല്ലാം എല്ലാം
b) ആധുനിക മനു
c) ബാബാസാഹേബ്
d) അഭിനവ ബുദ്ധൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാജ്യങ്ങളും ദേശീയ പക്ഷികളും കാണാം തെറ്റായ ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക?
a) പാക്കിസ്ഥാൻ -ചുക്കർ
b) മൗറീഷ്യസ്- ഡോ ഡോ
c) ചൈന - കാക്ക
d) ഈജിപ്ത് -പരുന്ത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗംഗയ്ക്കും യമുനയ്ക്കും വ്യക്തിത്വപദവി നൽകിയ ഹൈക്കോടതി??
a) ഉത്തരാഖണ്ഡ്
b) മധ്യപ്രദേശ്
c) ഉത്തർപ്രദേശ്
d) ബംഗാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
She __
___ tomorrow to attend the wedding?
a) Will come
b) Seems to come
c) Came
d) Just comes
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
💥 ‘Netaji, A biography for the young’ എന്ന കൃതി രചിച്ചത്..??
a) (D) ടി.കെ.അഷ്‌റഫ്‌
b) (A) നാരായണി ബസു
c) (B) കൃഷ്ണ ബോസ്
d) (C) പി.സി.അലക്സാണ്ടർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വേമ്പനാട്ടുകായൽ സ്ഥാപിച്ച തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ട് എന്തിനുവേണ്ടിയാണ്?
a) ഉപ്പ് ജലം തടയാൻ
b) കുട്ടനാടിനെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കരിവെള്ളൂർ സമരം നടന്ന വർഷം??
a) 1946
b) 1940
c) 1941
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടന നിലവില്‍ വന്ന സമയത്ത് എത്ര അനുഛേദങ്ങള്‍ ??
a) 395
b) 345
c) 338
d) 398
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗീതയിലേക്ക് മടങ്ങുക എന്ന് ആപ്തവാക്യം ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
a) ആത്മാറാം പാണ്ഡുരംഗ്
b) രാജാറാം മോഹൻ റോയ്
c) ദയാനന്ദ സരസ്വതി
d) വിവേകാനന്ദൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡോക്ടർ പൽപ്പു വിനെ ഈഴവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരു എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്?
a) റിട്ടി ലൂക്കോസ്
b) ഇന്ദിരാഗാന്ധി
c) സരോജിനി നായിഡു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
41, 50, 59 എന്ന ശ്രേണിയിലെ എത്രാം പദമാണ് 230?
a) 23
b) 20
c) 21
d) 22
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേന്ദ്ര ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി??
a) സുരേഷ് പ്രഭു
b) പ്രകാശ് ജാവേദ്കർ
c) രവി ശങ്കർ പ്രസാദ്
d) രാജീവ് ഗൗബ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തറയിൽ പടരുന്ന സസ്യങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേര്?
a) ആരോഹികൾ
b) ഇഴവള്ളികൾ
c) പ്രതാനങ്ങൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The plural form of the word ‘criterion’ is:?
a) criterions
b) criteria
c) criterias
d) criterion
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എത്ര വർഷത്തിലൊരിക്കലാണ് മുറജപം നടന്നിരുന്നത്

?
a) 8
b) 4
c) 6
d) 12
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉത്തര റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം??
a) അലഹാബാദ്
b) ചെന്നൈ
c) ജയ്‌പൂർ
d) ന്യൂഡൽഹി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ക്രിസ്തീയ ദേവാലയം??
a) ചെറുതുരുത്തി
b) പുത്തൻപള്ളി
c) വെള്ളാനിക്കര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രാചീന കാലത്ത് പേരാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി??
a) ഭാരതപ്പുഴ
b) പെരിയാർ
c) പമ്പ
d) ചന്ദ്രഗിരിപ്പുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(Q) Covid 19 പ്രതിരോധ പ്രവർത്തങ്ങൾക്ക് പൊതുജങ്ങൾക്കായുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ..??
a) (A) 1054
b) (D) 1989
c) (C) 1952
d) (B) 1075
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യ വ്യാവസായിക ഗ്രാമം?
a) - പന്മന
b) - തെന്മല
c) - ആലുവ
d) - കുമ്പളങ്ങി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Everything is in order refer to?
a) allright
b) alright
c) already
d) allready
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂമി എന്നർത്ഥം ഇല്ലാത്ത പദം?
a) ധരണി
b) അവനി
c) മേദിനി
d) തരണി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. The girl was shivering………..cold?
  a) With
  b) By
  c) In
  d) Of
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  The inert gas which is substituted for nitrogen in the air used by deep sea divers for breathing, is?
  a) Xenon
  b) Helium
  c) Krypton
  d) Argon
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  I advised him to work had — he should fail (Subi)?
  a) Lest
  b) From
  c) For
  d) Till
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഫ്രാൻസിനെയും സ്പെയിനിനെയും വേർതിരിക്കുന്ന പർവ്വത നിര??
  a) വോസ്‌ഗെസ് പർവ്വതനിര
  b) പൈറനീസ് പർവ്വതനിര
  c) ആൽപ്‌സ് പാർവ്വതനിര
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കെ ആർ നാരായണൻ അംബാസിഡർ അല്ലാതെ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന രാജ്യം ഏതാണ്?
  a) ജപ്പാൻ
  b) തുർക്കി
  c) അമേരിക്ക
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഏറ്റവും കൂടുതൽ ATM കൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം?
  a) കർണാടക
  b) തമിഴ്നാട്
  c) മഹാരാഷ്ട്ര
  d) കേരളം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോഷക നദികളുള്ള നദി

(Kerala PSC Q & A)?
a) ബ്രഹ്മപുത്ര
b) ഗംഗ
c) നർമ്മദ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
….?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ഒരു വൈറസ് രോഗമാണ്?
a) നെൽച്ചെടി യിലെ ബ്ലൈറ്റ് രോഗം
b) പയർ മരച്ചീനി എന്നിവയിലെ മൊസൈക് രോഗം
c) തെങ്ങിന്റെ കൂമ്പുചീയൽ
d) കുരുമുളകിന്റെ ദ്രുതവാട്ടം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Oil is good ……….. burns?
a) of
b) for
c) to
d) from
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The opposite of Secular …….?
a) Pagan
b) Tolerant
c) Religious
d) Blasphemy
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ത്വക്+മാംസം?
a) ത്വക്മാംസം
b) ത്വങ്മാംസം
c) ത്വക്ക്മാംസം
d) ത്വമാംസം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
❓️?
a) C
b) A
c) D
d) B
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബംഗാളിലെ ആദ്യ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ??
a) വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ്സ്
b) കോൺവാലിസ് പ്രഭു
c) കാനിങ് പ്രഭു
d) റോബർട്ട് ക്ലൈവ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പോസ്റ്റൽ സംവിധാനം ആധുനികവൽക്കരിക്കാനുള്ള തപാൽ വകുപ്പിന്റെ സംരംഭം 2008 ഓഗസ്റ്റ് 17 ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എന്താണ് ഇതിന്റെ പേര്?
a) പ്രോജക്ട് ആരോ
b) പ്രൊജക്റ്റ് സന്ദേശ്
c) പ്രൊജക്റ്റ് കലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അനധികൃത ഡ്രോണുകളെ കണ്ടെത്താൻ കേരള പൊലീസ് ആരംഭിച്ച നടപടി ഏത്??
a) ഓപ്പറേഷൻ ഡൗണ്
b) ഓപ്പറേഷൻ ഇൻവിസിബിൾ
c) ഓപ്പറേഷൻ ഉഡാൻ
d) ഓപ്പറേഷൻ ഗഗൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യന്റെ അക്ഷാസ്ഥികൂടത്തിലെ ആകെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം

?
a) 206
b) 70
c) 80
d) 100
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
😍ടൂർണിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റ്‌.??
a) ഡെങ്കിപ്പനി
b) കുഷ്‌ഠം
c) എലിപ്പനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാൽഗുഡി ഡേയ്സ് ആരുടെ കൃതിയാണ്

?
a) വി എസ് നയ്പാൾ
b) ആർ കെ നാരായൺ
c) രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ
d) അമൃത്യസെൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിണ്ടലം എന്ന പദത്തെ പിരിക്കുമ്പോള്‍ ??
a) വിണ്‍ + ടലം
b) വിണ്‍ + തലം
c) വിണ്‍ + അലം
d) വിണ്ട + തലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Most of the film stars have a passion ……….. fashion?
a) in
b) at
c) for
d) to
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Do you object ……… my opening the window?

(Kerala PSC Q & A)?
a) Against
b) With
c) On
d) To
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓങ്കോളജി ഏത് രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചികിത്സയാണ്

?
a) ടെറ്റനസ്
b) പിള്ളവാതം
c) ക്യാൻസർ
d) ക്ഷയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റാബി വിളയ്ക്ക് ഉദാഹരണമേത്

A) ചോളം B) നെല്ല് C) കടുക് D) പരുത്തി?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരിയായ വാക്യം ഏത്?
a) പ്രായാധിക്യം ചെന്ന മഹാവ്യക്തികളെ നാം തീർച്ചയായും ബഹുമാനിച്ചേ പറ്റൂ
b) പ്രായാധിക്യം ചെന്ന മഹത് വ്യക്തികളെ നാം തീർച്ചയായും ബഹുമാനിച്ചേ പറ്റൂ
c) പ്രായാധിക്യമുള്ള മഹാവ്യക്തികളെ നാം ബഹുമാനിച്ചേ പറ്റൂ
d) പ്രായാധിക്യം ചെന്ന മഹാവ്യക്തികളെ നാം ബഹുമാനിച്ചേ പറ്റൂ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപസമൂഹം?
a) ഫിലിപ്പൈൻസ്
b) ഇന്തോനേഷ്യ
c) ഗ്രീൻലാൻഡ്
d) മഡഗാസ്കർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തങ്കശ്ശേരി ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഏതു ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു??
a) ആലപ്പുഴ
b) കോഴിക്കോട്
c) എറണാകുളം
d) കൊല്ലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൽപ്പന ചൗള ആദ്യമായി ബഹിരാകാശത്ത് പോയത് എന്ന് (Subi)?
a) 1997 നവംബർ 18
b) 1998 നവംബർ 18
c) 1998 നവംബർ 19
d) 1997 നവംബർ 19
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
] ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സൂര്യതേജസ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ]?
a) - മൗലികാവകാശങ്ങൾ
b) - മൗലിക കടമകൾ
c) - മനുഷ്യാവകാശ നിയമം
d) - വിവരാവകാശ നിയമം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂമിയുടെ പരിക്രമണ കാലം?
a) 24 മണിക്കൂർ
b) 365 ദിവസം
c) 23 മണിക്കൂർ 56 മിനുട്ട് 4 സെക്കന്റ്‌
d) 365 ദിവസം 5 മണിക്കൂർ 48 മിനുട്ട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹൃദയസ്മിതം ആരുടെ കൃതിയാണ്?
a) വൈലോപ്പിള്ളി
b) ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള
c) സുഗതകുമാരി
d) ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻപിള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1939 ഇൽ സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് കോൺഗ്രസ്‌ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം രാജി വച്ച ശേഷം ആ സ്ഥാനത്തേക്കു വന്നത്???
a) പട്ടാഭി സീതാരാമയ്യ
b) A. C majumdar
c) J. B. കൃപലാനി
d) രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
why don’t you —- a good boy and sit down? (Subi)?
a) Be
b) Are
c) Was
d) Is
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Second innings ____cancelled.?
a) Have
b) Were
c) Was
d) Are
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Nephew?
a) Nephew s
b) Nieces
c) Niece
d) Nicess
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
19) Kerala state planning commission set up in __
??
a) 1967
b) 1972
c) 1963
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ത്രീജി മൊബൈൽ സംവിധാനം കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ വർഷം?
a) 2010
b) 2014
c) 2008
d) 2011
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which of these chairs did you sit ………..?

(Kerala PSC Q & A)?
a) In
b) On
c) By
d) Them
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രുദ്രമാ ദേവി ഗണപതി ദേവന്റെ പുത്രിയാണ്,,

ഗണപതി ദേവൻ ഏത് രാജവംശത്തിലെ പ്രശസ്തനായ ഭരണാധികാരി ആണ്?
a) രാഷ്ട്രകൂട രാജവംശം
b) ചാലൂക്യ രാജവംശം
c) കാകതീയ രാജവംശം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നശേഷം ആദ്യമായി രാഷ്‌ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തിയത് ഏത് സംസ്ഥാനത്തായിരുന്നു??
a) ബീഹാർ
b) കേരളം
c) പഞ്ചാബ്
d) ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലാദ്യമായി പീരങ്കിപ്പട ഉപയോഗിച്ച ഭരണാധികാരി?
a) ഹൈദരാലി
b) ബാബർ
c) അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദൈവത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം എന്ന് അറിയപെടുന്ന ജില്ല??
a) (A) കണ്ണൂർ
b) (B) കാസർഗോഡ്‌
c) (C) കൊല്ലം
d) (D) ഇടുക്കി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളുടെ അവകാശ സംരക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ?
a) 22
b) 29
c) 20
d) 30
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഭാഷ??
a) ബംഗാളി
b) ഉറുദു
c) കന്നഡ
d) തെലുങ്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Choose the incorrect part of the sentence. Much water (1)/has flown(2)/ under (3)/ the Bridge(4).?
a) 3
b) 2
c) 4
d) 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിന് വേണ്ടി ആരംഭിച്ച ആദ്യ അയൽക്കൂട്ടം പദ്ധതി

(Kerala PSC Q & A)?
a) മഴവില്ല്
b) മനസ്വിനി
c) മനോന്മണി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തെയാകെ ബാധിച്ച സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം ഉണ്ടായ വർഷം?
a) 1929
b) 1919
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രാദേശിക ഭാഷാ പത്രനിയമം ലിട്ടൺ പ്രഭു നടപ്പിലാക്കിയ വർഷം?
a) 1878
b) 1876
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാഷ്ട്രം എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത്?
a) അരിസ്റ്റോട്ടിൽ
b) നിക്കോളോ മാക്യവല്ലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The plan __ college in the autumn?
a) Starting
b) To start
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്ന വർഷം??
a) 1940 ജനുവരി 25
b) 1950 ജനുവരി 25
c) 1960 ഓഗസ്റ്റ് 25
d) 1950 ഓഗസ്റ്റ് 25
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ബ്രിട്ടീഷ് ഫാക്ടറി സ്ഥാപിച്ച സ്ഥലം??
a) സൂറത്ത്
b) മീററ്റ്
c) പഞ്ചാബ്
d) ബംഗാള്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1934 ൽ രൂപീകരിച്ച കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആയി മാറിയ വർഷം?
a) 1941
b) 1939
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യോഹന്നാൻ ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിലേക്ക് തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വർഷങ്ങൾ?
a) 1931, 1921
b) 1921, 1933
c) 1912, 1913
d) 1931, 1924
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വാരണാസി സംസ്കൃത കോളേജിന്റെ സ്ഥാപകൻ :?
a) ജോനാഥൻ സ്വിഫ്റ്റ്
b) ജോനാഥൻ ഡങ്കൻ
c) വില്യം ജോൺസ്
d) ജോനാഥൻ റൂട്ട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇലക്ട്രിക് ഫാനിൽ നടക്കുന്ന ഊർജ പരിവർത്തനം?
a) വൈദ്യുതോർജ്ജം താപോർജ്ജമായി മാറുന്നു
b) വൈദ്യുതോർജ്ജം യാന്ത്രികോർജ്ജം ആയി മാറുന്നു
c) വൈദ്യുതോർജ്ജം ശബ്ദോർജമായി മാറുന്നു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പക്ഷപാതപരമായ പെരുമാറ്റത്തിനെ എന്ത് ശൈലിയിൽ പറയും?
a) അമ്മായിമ്മ നയം
b) പെറ്റമ്മ നയം
c) ചിറ്റമ്മ നയം
d) പോറ്റമ്മ നയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ശരിയായ വാക്യം ഏത്?
a) രാമൻ പേന കൃഷ്ണൻ പെൻസിൽ
b) പേന രാമനും പെൻസിൽ കൃഷ്ണനും കൊടുത്തു
c) രാമനും പേന കൃഷ്ണനു പെൻസിൽ കൊടുത്തു
d) പേന രാമനും കൃഷ്ണനു പെൻസിലും കൊടുത്തു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
____ became the Prime Minister of Bhutan in November 2018.

[CGL 2019]?
a) Lyonchhen Lotay Tshering
b) Lyonpo Sangay Ngedup
c) Lyonpo Sonam Tobgye
d) Lyonchhen Jigme Thinley
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സെന്‍ട്രല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫോറിന്‍ ലാംഗ്വേജിന്‍റെ ആസ്ഥാനം

A) മൈസൂര്‍ B) ചെന്നൈ C) ഹൈദരാബാദ് D) സെക്കന്തരാബാദ്?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
When he was about to be arrested he……. the police.?
a) went by
b) went in
c) went to
d) went for
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
It was him who came running into the classroom?
a) It was him
b) who came
c) running
d) into the classroom
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന വിളകളിൽ ചൈന ഉൽപാദനത്തിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കാത്തത് ഏത്?
a) കരിമ്പ്
b) പരുത്തി
c) നെല്ല്
d) ആപ്പിൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2)Which among the following is not among Micronutrients required for plants?

?
a) Molybdenum
b) Magnesium
c) Manganese
d) Zinc
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രണ്ടു പ്രധാനമന്ത്രിമാർ കീഴിലുള്ള ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയായത്?
a) സർദാർ പട്ടേൽ
b) ദേവിലാൽ
c) ജഗജീവൻ റാം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഇൻപുട്ട് ഉപകരണം അല്ലാത്തത് ഏത്?
a) Plotter
b) Micr
c) Joystick
d) Omr
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which state has made singing national anthem compulsory in state’s colleges??
a) Haryana
b) Maharashtra
c) Kerala
d) Andhra Pradesh
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആലപ്പുഴ കിഴക്കിന്ടെ വെനീസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്?
a) കാനിങ് പ്രഭു
b) മെക്കാളെ പ്രഭു
c) കഴ്സൺ പ്രഭു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത്?
a) 3
b) 5
c) 4
d) 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2020-ലെ World Social Justice Day??
a) ഫെബ്രുവരി 18
b) ഫെബ്രുവരി 19
c) ഫെബ്രുവരി 20
d) ഫെബ്രുവരി 21
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
UN ൽ അംഗത്വമുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ രാജ്യം?
a) വത്തിക്കാൻ
b) മൊണാക്കോ
c) ഗാന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
QN NO 210

സുഖം, ദുഃഖം എന്നിവ ഏത് ഭാഷയിലെ പദമാണ്??
a) മലയാളം
b) സംസ്‌കൃതം
c) തമിഴ്
d) കന്നഡ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശതമാനടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് വനമുള്ള സംസ്ഥാനം?
a) ഹരിയാന
b) മധ്യപ്രദേശ്
c) ഉത്തർപ്രദേശ്
d) മിസോറം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഹൈപ്പോതലാമസിൻറെ പ്രവർത്തനത്തിൽ പെടാത്തത്?
a) രക്ത ഘടകങ്ങളുടെ സാധാരണ സ്ഥിതി നിലനിർത്തുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു
b) സെറിബ്രത്തിൽ നിന്നും സെറിബ്രത്തിലേക്കുമുള്ള നിന്നുമുള്ള നാഡീ ആവേഗങ്ങളുടെ പുനപ്രസരണം നടത്തുന്നു
c) പിയൂഷ ഗ്രന്ധിയുടെ ഹോർമോൺ ഉൽപാദനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു
d) ശരീരത്തിലെ ജലത്തിന്റെ അളവും ഊഷ്മാവും നിയന്ത്രിക്കുന്നു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഞ്ഞു തിന്നുന്നവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രാദേശിക വാതം?
a) ഹർമാട്ടൻ
b) മിസ്ട്രൽ
c) ചിനൂക്ക്
d) ഫൊൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കണ്ണീർവാതകം?
a) അമോണിയം ക്ലോറൈഡ്
b) ബെൻസൈൽ ക്ലോറൈഡ്
c) അസറടൈൽ ക്ലോറൈഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു സ്റ്റേഡിയം എവിടെയാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്??
a) മുംബൈ
b) ന്യൂ ഡൽഹി
c) കൊൽക്കത്ത
d) നാഗ്പൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ ഉള്ള ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ?
a) കൃഷ്ണഗിരി
b) മേട്ടുപ്പാളയം
c) മഹേന്ദ്രഗിരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തെ കൂടാതെ വേഴാമ്പൽ ഔദ്യോഗിക പക്ഷിയായിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനം??
a) ആസാം
b) അരുണാചൽ
c) നാഗാലാ‌ൻഡ്
d) ഗുജറാത്ത്‌
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പർവ്വതനിര?
a) റോക്കി
b) അറ്റ്ലസ്
c) ആൽപ്സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘നാട്യപ്രധാനം നഗരം ദരിദ്രം നാട്ടിന്‍പുറം നന്മകളാല്‍ സമൃദ്ധം’ ആരുടെ വരികള്‍?
a) ഇടശ്ശേരി
b) കുറ്റിപ്പുറത്ത് കേശവന്‍നായര്‍
c) വൈലോപ്പിള്ളി
d) ശങ്കരക്കുറുപ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നൂർ എന്ന മിലിറ്ററി ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിച്ച രാജ്യം?
a) ഇറാക്ക്
b) ഇസ്രായേൽ
c) ഇറാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെക്കൊടുത്ത ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഏത്?
a) കേന്ദ്ര വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ - സതർക്കത ഭവൻ
b) തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ -ക്രാന്തി ഭവൻ
c) മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ -മാനവ് അധികാർ ഭവൻ
d) ആസൂത്രണകമ്മീഷൻ- യോജന ഭവൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റൂമാറ്റിക് ഫിവര്‍ ഹൃദയത്തില്‍ എവിടെ ബാധിക്കുന്നു?(TALENT ACADEMY)?
a) അയോര്‍ട്ട
b) ഓറിക്കിള്‍
c) വെന്‍ട്രിക്കിള്‍
d) വാല്‍വ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നെൽ കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് :?
a) എക്കൽ മണ്ണ്
b) ചെമ്മണ്ണ്
c) ലാറ്ററൈറ്റ് മണ്ണ്
d) കറുത്ത മണ്ണ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്രമമായ ഇടവേളകളിൽ ദിശ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയാണ്

?
a) ഇലക്ട്രിക് കറന്റ്
b) ഡയറക്ട് കറന്റ്
c) ആൾട്ടർനേറ്റീവ് കറന്റ്
d) ഇവയൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Universal Postal Union (UPU)?
a) Vienna, Austria
b) Bern, Switzerland
c) Geneva, Switzerland
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വക്കം മൗലവി സെന്റർ ഫോർ സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് റിസർച്ച് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയുന്നു??
a) പാലക്കാട്‌
b) കണ്ണൂർ
c) കോഴിക്കോട്
d) മലപ്പുറം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(Q) കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലും കോടതി നടപടികൾ ഡിജിറ്റൽ ആക്കുന്നതിന്റെയും ഭാഗമായി സുപ്രീം കോടതിയിലെ വാദം വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി നടത്താനായി തയ്യാറാക്കിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ….??
a) (A) ഡിജി-കോർട്ട്
b) (C) ദ്യോത്
c) (B) വിദ്യോ
d) (D) ഇ-കോർട്ട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവ് താക്കോൽ എന്നിങ്ങനെ ആമുഖത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്?
a) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
b) ഏണസ്റ്റ് ബാർക്കർ
c) താക്കൂർ ദാസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു കുടുംബത്തിലെ 6 പേരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് 21 ആണ് . അതിൽ ഇളയ കുട്ടിയുടെ പ്രായം ആറ് വയസ്സ് ആണെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ജനിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് പ്രസ്തുത കുടുംബത്തിലെ ശരാശരി വയസ്സ് എത്ര ?

(Excellence Academy)?
a) 24
b) 22
c) 20
d) 18
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രഭാതത്തിന്റെ നഗരം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്:?
a) അരുണാചൽ പ്രദേശ്
b) കൊൽക്കത്ത
c) ഉദയ്പൂർ
d) അമൃതസർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The rich man died without ____ heir?
a) The
b) An
c) A
d) No article
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിശാഖം തിരുനാൾ ഇന്റെ പ്രസിദ്ധനായ ദിവാൻ

?
a) രാജാ കേശവദാസ്
b) വേലുത്തമ്പി ദളവ
c) രാമയ്യങ്കാർ
d) പി രാജഗോപാലാചാരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2026 ലെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് വേദി?
a) ജപ്പാൻ
b) യുഎഇ
c) ചൈന
d) ഇന്ത്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Present verbal form of CHOICE is?
a) Choice
b) Choose
c) Chose
d) Chosen
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച മലയാളി?
a) BR റാവു
b) BN റാവു
c) കെഎം മുൻഷി
d) KN രാജ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അബോര്‍സ് ആദിവാസി വിഭാഗം കാണപ്പെടുന്ന ജില്ല??
a) രാജസ്ഥാന്‍
b) ആസാം
c) മധ്യപ്രദേശ്
d) നാഗാലാന്‍റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചാൾസ് വിൽകിൻസ് എഴുതിയ ഭഗവത് ഗീതയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജമയ്ക്ക് ആമുഖം എഴുതിയ വ്യക്തി?
a) മെക്കാളെ പ്രഭു
b) വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ്സ്
c) വില്യം ബെനഡിക്ട് പ്രഭു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അർത്ഥം എഴുതുക: വിസ്മൃതി?
a) ഓർമ
b) തിരിച്ചറിവ്
c) മറവി
d) ബോധം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വുഡ് സ്പിരിറ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്?
a) ആൽക്കഹോൾ
b) മേഥനോൾ
c) None
d) എഥനോൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Plural form of manservant :?
a) Manservants
b) Menservents
c) Menservants
d) Manservant
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ജീവകം??
  a) ജീവകം എ
  b) ജീവകം സി
  c) ജീവകം ഡി
  d) ജീവകം ബി
  e) അറിയില്ല
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഏഴു ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലെയും അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ കീഴടക്കി ലിംക ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡിൽ ഇടം നേടിയ ഇന്ത്യക്കാരൻ?
  a) ബചേന്ദ്രിപാൽ
  b) അരുണിമ സിൻഹ
  c) സത്യരൂപ് സിദ്ധാത
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  23/115 എത്ര?
  a) 20%
  b) 34%
  c) 30%
  d) 25%
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഒരു ഇക്കോളജിക്കൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ടിന് ഉദാഹരണം ??
  a) പേപ്പാറ
  b) അഗസ്ത്യമല
  c) ആനമുടിച്ചോല
  d) പശ്ചിമഘട്ടം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ‘മൂവാണ്ട്’ സമാസം ഏത്?
  a) ദ്വിത്വം
  b) ബഹുവ്രീഹി
  c) കർമ്മധാരയൻ
  d) ദ്വിഗു
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് ബ്രസീൽ ജന്മദേശം ആയിട്ടുള്ള സസ്യമേത്?
  a) കാബേജ്
  b) തേയില
  c) റബ്ബർ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടാകം ഏത്? (Talent Academy)?
  a) ചില്‍ക്ക
  b) വൂളാര്‍
  c) ചോലാമു
  d) സാംബര്‍
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  സൗര സ്പെക്ട്രത്തിലെ തരംഗദൈർഘ്യം കൂടിയ വർണ്ണം ഏത്??
  a) ചുവപ്പ്
  b) വയലറ്റ്
  c) നീല
  d) പച്ച
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഏതു കോയിൽ നിന്നാണോ വൈദ്യുതി പ്രേരിതം ആകുന്നത് ആ കോയിൽ ____എന്നറിയപ്പെടുന്നു

?
a) സെക്കണ്ടറി കോയിൽ
b) പ്രൈമറി കോയിൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംസ്ഥാന നിയമസഭയിലെ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ സമുദായങ്ങൾക്ക് സംവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സീറ്റുകളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വകുപ്പ്

?
a) ആർട്ടിക്കിൾ 332
b) ആർട്ടിക്കിൾ 330
c) ആർട്ടിക്കിൾ 333
d) ആർട്ടിക്കിൾ 331
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏഷ്യയുടെ ഊർജ്ജ തുറമുഖം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് തുറമുഖമാണ്?
a) ഹാൽഡിയ
b) എന്നൂർ
c) വിശാഖപട്ടണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
14.poignant?
a) Showy
b) Sad
c) Silly
d) Snobbish
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ പ്ലാനിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആദ്യ ചെയർമാൻ ?

(Excellence Academy)?
a) വിശ്വേശ്വരയ്യ
b) ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദ
c) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
d) സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. പച്ചയും ചുവപ്പും ചേർന്നാൽ ലഭിക്കുന്ന വർണ്ണം??
  a) മഞ്ഞ
  b) മജന്ത
  c) സിയാൻ
  d) വെള്ള
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  She used to play ___ piano.?
  a) No Article
  b) The
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം??
  a) ആലപ്പുഴ
  b) തിരുവനന്തപുരം
  c) എറണാകുളം
  d) കോട്ടയം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  നാഷണൽ ഗ്രീൻ ട്രൈബ്യൂണൽ നിലവിൽ അധ്യക്ഷൻ?
  a) ആദർശ് കുമാർ ഗോയൽ
  b) സിറിയക് ജോസഫ്
  c) ലോഗേശ്വർ സിംഗ് പാണ്ട
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  30.information gathering activity?
  a) Subversion
  b) Logistics
  c) Reconnaissance
  d) Camouflage
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  The synonym of Haughty is

A) moderty B) Humble C) Arrogance D) insincere?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിലവിലെ ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്

?
a) രാഹുൽ ഗാന്ധി
b) നിലവിൽ ലോക്സഭയിൽ പ്രതിപക്ഷനേതാവ് ഇല്ല
c) മല്ലികാർജ്ജുന ഖാർഖേ
d) രഞ്ജൻ ചൗധരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Children hardly ever speak english ,…………??
a) Don’t they?
b) Didn’t they?
c) Do they?
d) Did they?
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
a person who loves mankind is known as?
a) misanthropist
b) patriot
c) philanthropist
d) misogynist
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വരാജ് പാർട്ടിയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്ന സ്ഥലം?
a) മീററ്റ്
b) സൂറത്ത്
c) അഹമ്മദാബാദ്
d) അലഹബാദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Eco – Sensitive Zone ആയ് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ഒരു തടാകം??
a) പുഷ്കർ
b) ദാൽ
c) ലൂണി
d) കൊല്ലേരു
e) അറിയില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആക്സോൺ ഇന്ത്യ ശാഖകൾ അറിയപ്പെടുന്നത്?
a) സിനാപ്റ്റിക് നോബ്
b) സിനാപ്സ്
c) ഷാൻ കോശം
d) ആക്സോ നൈറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ 2015 ബാറുകൾ പൂട്ടുന്നത് എടുത്ത സർക്കാർ തീരുമാനം ഭരണഘടനയിലെ ഏത് പ്രൊവിഷൻ നടപ്പിലാക്കാനായി കരുതാം?
a) മൗലിക കടമകൾ
b) സംസ്ഥാന മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ
c) അവശിഷ്ട അധികാരങ്ങൾ
d) മൗലികാവകാശങ്ങൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The nation was shocked …….. the news of Gandhiji’s assassination.

(Kerala PSC Q & A)?
a) Of
b) By
c) At
d) During
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സെൻസസ് നടന്നത് എവിടെ?
a) പട്യാല
b) തിരുവിതാംകൂർ
c) ഡൽഹി
d) മൈസൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രഹേളിക അർത്ഥം എന്താണ് (Subi)?
a) കൊടുംങ്കാറ്റ്
b) പ്രതിഭാസം
c) ഉപന്യാസം
d) കടങ്കഥ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
❓️ സംവാദ് കൗമുദി വാരിക ആരംഭിച്ചത് എന്തിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം ആണ്

🅟🅢🅒 🅥🅘🅢🅘🅞🅝🅩🅩?
a) അരയസമാജം
b) ആര്യസമാജം
c) ബ്രഹ്മസമാജം
d) പ്രാർത്ഥന സമാജം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലിഖിത ഭരണഘടന എന്ന ആശയം കടം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏത് രാജ്യത്തിൻറെ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണ്?
a) യു എസ് എസ് ആർ
b) യു കെ
c) യു എസ് എ
d) കാനഡ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ പറയുന്നവയിൽ അന്തസ്രാവിഗ്രന്ഥി അല്ലാത്തത് ഏത്?
a) തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡ്
b) ഹൈപ്പോതലാമസ്
c) കരൾ
d) പിയൂഷ ഗ്രന്ഥി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മിശ്രവിവാഹത്തിന് പ്രചാരണത്തിന് വേണ്ടി സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ ജാഥ നയിച്ചത്

?
a) കുമാരനാശാൻ
b) സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ
c) വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട്
d) കുമാരഗുരു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി വികലാംഗർക്കായുള്ള സർവകലാശാല നിലവിൽ വന്ന സംസ്ഥാനം??
a) മഹാരാഷ്ട്ര
b) ആന്ധ്രപ്രദേശ്
c) തെലുങ്കാന
d) ഉത്തർപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിവരാവകാശ നിയമം പാസാക്കിയ വർഷം :?
a) 2012
b) 2004
c) 2005
d) 2008
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏതു പ്രദേശമാണ് പഴയ കാലത്ത് മകിഴശിഖാമണിനെല്ലൂർ എന്നുകൂടി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്?
a) ചിറയിൻകീഴ്
b) കൊടുങ്ങല്ലൂർ
c) ചങ്ങനാശ്ശേരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘അൺ ടു ദ ലാസ്റ്റ്’ എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ്??
a) മേരി റോയ്
b) എബ്രഹാം ലങ്കൻ
c) ജോൺ റസ്കിൻ
d) ടോൾസ്റ്റോയ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രഥമ Karanji Lake Festival -ന്റെ വേദി??
a) മുംബൈ
b) മൈസൂര്
c) ബാംഗ്ലൂര്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുട്ടികൾക്ക് വീട്ടിലും പുറത്തും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്ന കേരള പോലീസ് പദ്ധതി ??
a) വാത്സല്യം
b) കാവൽ
c) കവചം
d) ബാലനീതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം

?
a) കല്ലട കായൽ
b) ശാസ്താംകോട്ട കായൽ
c) അഷ്ടമുടി കായൽ
d) കനോലി കനാൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1.choose the word which can be substituted? The custom of having more than one husband at the same time?
a) C. Debauchary
b) D. Bigamy
c) A. Polyandry
d) B. Polygamy
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നാഷണൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി (NDC) ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യന്വേഷണ വിഭാഗം ആണ്

?
a) അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ
b) പാകിസ്ഥാൻ
c) ബംഗ്ലാദേശ്
d) ഇന്ത്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രകടമായ പ്രത്യേകത

?
a) വർണ്ണ വിവേചനം
b) ദേശീയത
c) ചൂഷണം
d) വികസനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മംഗൾയാൻ വിക്ഷേപണം വാഹനം?
a) PSLV C 18
b) PSLV C 23
c) PSLV C 20
d) PSLV C 25
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജലത്തിന്റെ സ്ഥിരകാഠിന്യം നീക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ്?

A. ചൂടാക്കുക B. വാഷിംങ് സോഡാ ചേർക്കുക C. ഡിസ്റ്റിലേഷന് വിധേയമാക്കുക D. ആലം ചേർക്കുക?
a) (A, D)
b) (B, C)
c) (C, D)
d) (A, B)
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
❄️ഭൂമിയിലെ സമയമേഖലകളുടെ എണ്ണം?????
a) 22
b) 25
c) 26
d) 24
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തില്‍ ഉള്ള ഫോറസ്റ്റ് റിസര്‍ച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എവിടെയാണ് ??
a) തേക്കടി
b) വയനാട്
c) ഇരവികുളം
d) പീച്ചി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Theme of International day of women and girls in science?
a) Investment in women and girls in science for inclusive green growth
b) Women in science
c) Gender equality and parity in science for peace and Development
d) Women in peace and Development
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
World Cancer day??
a) 8 march
b) 4 march
c) 4 feb
d) 8 feb
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
What is the total number of heart chambers in cockroach ??
a) 13
b) 2
c) 5
d) 11
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വേരു മുതൽ തല വരെ?
a) ആമൂലാഗ്രം
b) സാർവത്രികം
c) ആപാദചൂഢം
d) മുഴുവൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താപനിലയുടെ SI യൂണിറ്റ് എന്ത്??
a) ജൂൾ
b) ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്
c) കെൽവിൻ
d) കലോറി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കണ്ണീർ എന്ന പദം പിരിച്ചെഴുതിയാൽ

[LDC 2014 alappuzha, Jr. Asst ]?
a) കൺ + നീർ
b) കണ്ണ് + നീർ
c) കണ് + ന്നീർ
d) കൺ + ന്നീർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Richard is ___European by birth?
a) A
b) None of the above
c) The
d) An
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘A bee is one’s bonnet’ ശരിയായ തർജ്ജമ കണ്ടെത്തുക?
a) സത്യം കണ്ടെത്തുക
b) പൊങ്ങച്ചം പറയുക
c) ഒഴിയാബാധ
d) പൊന്നീച്ച പറക്കുക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാന്തിക ഫ്ലക്സ് സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കൂടുതൽ :?
a) സാന്ദ്രത എല്ലായിടത്തും കുറവ്
b) കാന്തത്തിന്റെ ധ്രുവങ്ങളിൽ
c) കാന്തത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്
d) എല്ലായിടത്തും തുല്യം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചീനക്കൊട്ടാരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കെട്ടിടം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു/ റെയിൽവേ കൊട്ടാരം എന്നും ഇതിന് പേരുണ്ട്?
a) തിരുവനന്തപുരം
b) കൊല്ലം
c) കോഴിക്കോട്
d) തലശ്ശേരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കൂടിയ ലോഹം?
a) മഗ്നീഷ്യം
b) ഇറിഡിയം
c) ക്രോമിയം
d) ഓസ്മിയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിലാദ്യമായി ജിയോ തെർമൽ എനർജി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച രാജ്യം??
a) ജർമനി
b) ഇറ്റലി
c) ചിലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(Q) കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ 2018 ലെ മികച്ച കവിതക്കുള്ള പുരസ്‌കാരം നേടിയത്..??
a) (D) വി.എം.ഗിരിജ
b) (A) പി.രാമൻ
c) (C) പ്രഭാവർമ്മ
d) (B) സച്ചിദാനന്ദൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ വെള്ളക്കരുടെ സമരം നടന്ന വർഷം?
a) 1855
b) 1856
c) 1859
d) 1868
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ VAT ആദ്യം നിലവിൽ വന്ന സംസ്ഥാനം??
a) ബീഹാർ
b) ആസാം
c) ഹരിയാന
d) സിക്കിം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
We had to stop all other work to complete our assignment.?
a) All other work had to be stopped by us to complete our assignment. 
b) All other work had stopped by us to complete our assignment. 
c) All other work was stopped by us to complete our assignment.
d) All other work has to be stopped by us to complete our assignment. 
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
4)”മനുഷ്യന് ചില മൗലീക അവകാശങ്ങളുണ്ട് അതിനെ ഹനിക്കാൻ ഒരു ഗവണ്മെന്റ് നും അനുവാദമില്ല” ആരുടെ വാക്കുകളാണിവ??
a) തോമസ് പൈൻ
b) മഹാത്‌മാ ഗാന്ധി
c) ജോൺ ലോക്ക്
d) Dr. B R അംബേദ്ക്കർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എന്നിലൂടെ ആരുടെ കൃതിയാണ്??
a) G ശങ്കര കുറിപ്പ്
b) സന്തോഷ് എച്ചികാനം
c) പൂന്താനം
d) കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലയാളത്തിലെ ജോണ്‍ഗന്തര്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്??
a) തകഴി
b) എന്‍. കൃഷ്ണപിളള
c) എസ്.കെ. പൊറ്റക്കാട്
d) എം.ടി.വാസുദേവന്‍ നായര്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രശസ്തമായ കേദാർനാഥ് ക്ഷേത്രം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്?
a) ബീഹാർ
b) ഛത്തീസ്ഗഡ്
c) ഉത്തരാഖണ്ഡ്
d) മഹാരാഷ്ട്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
❓️?
a) B
b) C
c) D
d) A
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തരംഗദൈർഘ്യം കൂടിയ വർണ്ണം

?
a) കറുപ്പ്
b) വയലറ്റ്
c) ചുവപ്പ്
d) ധവള പ്രകാശം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രഘുവംശത്തിൽ ജനിച്ചവൻ?
a) രഘു
b) രഘുവരൻ
c) രാഘവൻ
d) രാഘൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുഴുവൻ വായ്പാ സമ്പ്രദായങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണത്തിനായി അറിയപ്പെടുന്ന ബാങ്ക്?
a) SIDBI
b) RRB
c) NABARD
d) RBI
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള മണ്ണിനം ഏതാണ്??
a) എക്കൽ മണ്ണ്
b) പർവ്വത മണ്ണ്
c) വന മണ്ണ്
d) ലാറ്ററൈറ്റ് മണ്ണ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് കൃത്രിമ ദന്തനിര വച്ച് നൽകുന്ന കേരള ഗവൺമെൻറ് പദ്ധതി??
a) മന്ദഹാസം
b) സുസ്മിതം
c) ദന്തഗോപുരം
d) പുഞ്ചിരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The opposite of Lethal?
a) Mortal
b) Harmless
c) Illegal
d) Innocent
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയ ആദ്യ മലയാളി?
a) കെ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ
b) പതഞ്ജലി ശാസ്ത്രി
c) ജസ്റ്റിസ് വി രാമസ്വാമി
d) പി ഗോവിന്ദമേനോൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എയ്ഡ്സ് രോഗികൾക്ക് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ സൗജന്യ ചികിത്സ നൽകുന്ന പദ്ധതി?
a) ആയുർദളം
b) ആർട്ട്
c) ഉഷസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ മലയാള നടൻ ആരാണ്

(Subi)?
a) സത്യൻ
b) മധു
c) സോമൻ
d) പ്രേം നസീർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗാന്ധിജി ഡർബനിൽ സ്ഥാപിച്ച ആശ്രമം

?
a) നേറ്റാൾ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്‌
b) അറിയില്ല
c) ഫീനിക്സ് സെറ്റിൽമെന്റ്
d) ടോൾസ്റ്റോയ് ഫാം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Synonym: DISSUADE?
a) deter, discourage, divert, disincline, remonstrate, disrail
b) induce, advise, persuade
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വർക്കല തുരപ്പിന്റെ സ്ഥാപകൻ

?
a) ശേഷയ്യ ശാസ്ത്രികൾ
b) അയ്യപ്പൻ മാർത്താണ്ഡപിള്ള
c) രാജ കേശവദാസ്
d) ധർമ്മരാജ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹൈക്കോടതികൾക്ക് കേന്ദ്രസർക്കാരിന് എതിരായ കേസുകൾ കേൾക്കാൻ അധികാരം ലഭിച്ചത് ഏത് ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ്??
a) 15
b) 16
c) 17
d) 18
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കനൗജ് യുദ്ധം നടന്ന വർഷം?
a) 1529
b) 1540
c) 1527
d) 1539
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സർക്യൂട്ട് ലൂടെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ താപോർജ്ജ രൂപപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനം

?
a) റെസ്റ്റിറ്റിവിറ്റി
b) ഹീറ്റിങ് ബജറ്റ്
c) ജൂൾ ഹീറ്റിങ്
d) ദ്രവണാങ്കം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ പല്ല് ഉള്ള ജീവി?
a) റിങ് വേം ( Ringworm )
b) ഞണ്ട്
c) ഭീമൻ കണവ
d) ഒപ്പോസം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The plural form of “series” is :

(Excellence Academy)?
a) serees
b) series
c) seriesus
d) serieses
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിർദേശിക്കപ്പെട്ടത്?
a) നിർദിഷ്ടം
b) നിർദ്ദേശി
c) നിർദ്ദേശം
d) ഇതൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാട്ടുകോഴി ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ ദേശീയ പക്ഷിയാണ്? ]?
a) - വത്തിക്കാൻ
b) - ശ്രീലങ്ക
c) - അങ്കോള
d) - മാലിദ്വീപ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
She lives Mumbai, __???
a) Doesn’t she
b) Wasnt she
c) Isnt she
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേശവീയം എന്ന മഹാകാവ്യത്തിന്റെ കർത്താവ് ആര്?
a) ഉള്ളൂർ എസ് പരമേശ്വരയ്യർ
b) കുറ്റിപ്പുറത്ത് കേശവൻ നായർ
c) വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോൻ
d) കെ സി കേശവപിള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സാക്ഷി എന്ന കാരകം അർത്ഥം വരുന്ന വിഭക്തി??
a) സംയോജിക
b) ആധാരിക
c) പ്രയോജിക
d) പ്രതിഗ്രാഹിക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിയപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച പേടകം?
a) അപ്പോളോ 11
b) സ്പുട്നിക് 1
c) വോസ്‌തോക്ക് 1
d) ഈഗിൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് ഭാഷയിലാണ് വന്ദേമാതരം രചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്??
a) ഹിന്ദി
b) ബംഗാളി
c) ഉറുദു
d) സംസ്‌കൃതം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Dog is to Puppy as Goat is to ………..?
a) Kid
b) Kitten
c) Cub
d) Lamb
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രഭു ആയി പിറന്ന ദർവേഷ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആര്??
a) ഔറംഗസേബ്
b) ഷാജഹാൻ
c) ജഹാംഗീർ
d) അക്ബർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദ്യ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷനിലെ അംഗം അല്ലാത്തത് ആരാണ്?
a) ആർ കെ പാട്ടിൽ
b) വി ടി കൃഷ്ണമചാരി
c) സി ഡി ദേശ്മുഖ്
d) കെ എൻ രാജ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘അണിയറ’ സന്ധി കണ്ടെത്തുക?
a) ആഗമസന്ധി
b) ആദേശസന്ധി
c) ദ്വിത്വസന്ധി
d) ലോപസന്ധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാടമ്പി?
a) കെട്ടിലമ്മ
b) ഇല്ലൊടമ്മ
c) കോവിലമ്മ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൂററ്റ് പിളർപ്പ് നടന്ന വർഷം ??
a) 1908
b) 1909
c) 1907
d) 1905
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ഹസ്തലക്ഷണ ദീപിക’ എന്ന കൃതിയില്‍ ??
a) നൃത്തത്തിന്‍റെ പ്രധാന മുദ്രകള്‍ വിവരിക്കുന്നു
b) നവരസങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു
c) കേരളത്തിലെ കലാരൂപങ്ങളെ വിവരിക്കുന്നു
d) സപ്തസ്വരങ്ങള്‍വിവരിക്കുന്നു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സെന്റ് തോമസ് ഇന്ത്യയിലെത്തിയ വർഷം❓️?
a) AD45
b) AD50
c) AD52
d) AD54
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോശങ്ങളുടെ കൂട്ടം?
a) ആവരണം
b) കോശ സ്തരം
c) സെൽ
d) കല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ നിഷേധവോട്ട് നടപ്പിലാക്കുവാനായി പൊതുതാൽപര്യ ഹർജി നൽകിയ സംഘടന ഏതാണ്?
a) പീപ്പിൾസ് യൂണിയൻ ഫോർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റൈറ്റ്സ്
b) പീപ്പിൾസ് യൂണിയൻ ഫോർ സിവിൽ ലിബർട്ടീസ്
c) പീപ്പിൾസ് യൂണിയൻ ഫോർ ഈക്വൽ റൈറ്റ്സ്
d) പീപ്പിൾസ് യൂണിയൻ ഫോർ ആൻറി കറക്ഷൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
British Committee of INC രൂപീകരിച്ച വർഷം??
a) 1889
b) 1888
c) 1890
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Vice-president??
a) 62
b) 63
c) 64
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
she has no access ……. the Manager?
a) to
b) on
c) for
d) with
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
💥 ബൊട്ടാണിക്കൽ സർവ്വേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം..??
a) (D) ഭോപ്പാൽ
b) (C) കൊൽക്കത്ത
c) (B) മുംബൈ
d) (A) പൂനെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
43.ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ biological പാർക്ക്‌??
a) A. അഗസ്ത്യാർകൂടം
b) B. പറമ്പിക്കുളം
c) C. ദേവികുളം
d) D. മങ്ങാടുകുളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പീച്ചി ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് നദയിലാണ്

A) ചാലക്കുടിപ്പുഴ B) ഭാരതപ്പുഴ C) മണലി D) പെരിയാര്‍?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സതി നിരോധിക്കാൻ കാരണക്കാരനായ സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ്?
a) സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേൽ
b) ഭഗത് സിംഗ്
c) രാജാറാം മോഹൻ റോയ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The country wherevAIDS was first reported?
a) India
b) Russia
c) USA
d) China
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രഥമ സ്വദേശാഭിമാനി പുരസ്‌കാര ജേതാവ്?
a) K. മോഹനൻ
b) T. J. S ജോർജ്
c) T. വേണുഗോപാൽ
d) തോമസ് ജേക്കബ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള സംസ്ഥാന രൂപീകരണം നടന്ന 1956 നവംബർ ഒന്നിന് ആരായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ആക്ടിംഗ് ഗവർണർ??
a) വി വിശ്വനാഥൻ
b) പി എസ് റാവു
c) പി വി മേനോൻ
d) ബി രാമകൃഷ്ണറാവു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ്?
a) കല്ലായി
b) കാപ്പാട്
c) ഇരിങ്ങൽ
d) വള്ളിക്കുന്ന്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആശ്രാമം കായല്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ കായല്‍ ??
a) അഷ്ടമുടി
b) ഉപ്പളം
c) ശാസ്താംകോട്ട
d) വേമ്പനാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കറുത്ത + ഈയം = കറുത്തീയം ഇവിടെ ഉണ്ടായ മാറ്റം??
a) ആഗമം
b) ആദേശം
c) ലോപം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിദ്യാഭ്യാസപരമായ പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ ത്തിന്റെ ഉയർച്ച യെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ?
a) 46
b) 45
c) 44
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുപ്രീം കോടതി ജഡ്‌ജിമാരെ ഇംപീച്ച്മെന്റ് ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണ വേണം?
a) 50
b) 100
c) 75
d) 25
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അകശേരുകികളിൽ ഏറ്റവും വികാസം പ്രാപിച്ച മസ്തിഷ്കമുള്ള ജീവി??
a) നീരാളി
b) കണവ
c) നക്ഷത്ര മൽസ്യം
d) ഞണ്ട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിവരാവകാശ നിയമം പാസ്സാക്കിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം?
a) കേരളം
b) ആന്ധ്രാപ്രദേശ്‌
c) തെലുങ്കാന
d) തമിഴ്നാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കബനി ഏത് നദിയുടെ പോഷകനദിയാണ്

?
a) കൃഷ്ണ
b) നർമ്മദ
c) കാവേരി
d) താപ്തി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശുക്രനെ നിരീക്ഷിക്കാനായി അയക്കപ്പെട്ട ആദ്യ പേടകം?
a) മറീനർ 2
b) വിനേറ 7
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സമ്പത്തിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനശാഖ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു (ksgd, 2011?
a) എംബോളജി
b) ജെലോറ്റോളജി
c) അഫ്‌നോളജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സമയം 10:40 ആയാൽ മണിക്കൂർ സൂചി ഏത് ദിശയിൽ ആയിരിക്കും ?

(Excellence Academy)?
a) തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ്
b) വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ്
c) പടിഞ്ഞാറ്
d) തെക്ക് കിഴക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ധുരന്ധരൻ?
a) തിരക്കുള്ളവൻ
b) ചുമതല കാരൻ
c) അറിവുള്ളവൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്രയോജനിക് സാങ്കേതിക വിദ്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത എത്രാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ?
a) 6
b) 5
c) 4
d) 3
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അമ്ലമഴയയ്ക്ക് കാരണമായ സംയുക്തങ്ങൾ A. സൾഫർ ഡയോക്‌സൈഡ് B. നൈട്രജൻ ഓക്‌സൈഡ് C. കാർബൺ മോണോക്‌സൈഡ്?
a) A
b) A, B
c) A, B, C
d) B
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വാതന്ത്ര്യ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ആരോഗ്യ മന്ത്രി :?
a) ആനി ബസന്റ്
b) അമൃത പ്രീതം
c) രാജ്‌കുമാരി അമൃത് കൗർ
d) ഷീല കൗൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം മുഖ്യ വിഷയമാക്കിയ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി??
a) 10
b) 7
c) 9
d) 8
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A small, exclusive group of people (a) Detour (b) Clique (c) Dodo (d) Devour?
a) d
b) c
c) a
d) b
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാംസ്യത്തെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന രാസാഗ്നി

(Excellence Academy)?
a) അമിലേസ്
b) ലിപേസ്
c) പെപ്സിൻ
d) മാൾട്ടേസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശിലാലിഖിതങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖ?
a) എപ്പിഗ്രാഫി
b) ഹിസ്റ്റോ ഗ്രാഫി
c) ലിത്തോഗ്രാഫി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അഞ്ചുതെങ്ങിൽ സ്വദേശാഭിമാനി ആരംഭിച്ചത്?
a) 1905 ജനുവരി 19
b) 1905 ഡിസംബർ 27
c) 1904 ഡിസംബർ 12
d) 1907 ജനുവരി 22
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തടവുകാർക്ക് നിർബന്ധിത വിദ്യാഭ്യാസം ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം??
a) ഹരിയാന
b) പഞ്ചാബ്
c) അസം
d) മിസോറാം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
✒️ രക്ഷകൻ - സ്ത്രീലിംഗം??
a) രക്ഷക
b) രക്ഷിക
c) രക്ഷകി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which State Government has launched a new scheme ‘Dhanwantari’ under which locally unavailable medicines will be provided to patients at home’?
a) Gujarat
b) West Bengal
c) Uttarkhand
d) Assam
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I am pleased ……… my son’s progress in studies?
a) of
b) with
c) at
d) from
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയതിനുശേഷം രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്ന ആദ്യത്തെ വ്യക്തി?
a) ഗ്യാനി സെയിൽ സിംഗ്
b) നീലം സഞ്ജീവ റെഡ്ഡി
c) വി വി ഗിരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആർട്ടിക്കിൾ 47 എന്തിനെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നു?
a) ഗോവധ നിരോധനം
b) യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ്
c) മദ്യവർജനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകസഭയ്ക്കു തത്തുല്യമായ ഇംഗ്ലീഷ് പേര് :?
a) ഹൗസ് ഓഫ് റെപ്രസെന്റ്റ്റീവ്
b) പാർലമെന്റ്
c) ഹൗസ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ
d) ഹൗസ് ഓഫ് കോമൺസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഋഗ്വേദത്തില്‍ ‘കൗശിക’ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നദി ?

A) സത്ലജ് B) ബിയാസ് C) രവി D) കോസി?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The Nation ___ every man to his duty.?
a) is expecting
b) accepts
c) excepts
d) expects
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സാർവത്രിക പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശ ത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വകുപ്പ്?
a) 326
b) 324
c) 328
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തമിഴ് ഇലിയഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംഘകാല കൃതി?
a) തൊൽകാപ്പിയം
b) തിരുക്കുറൾ
c) ചിലപ്പതികാരം
d) മണിമേഖല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിറ്റു - എന്ന പദത്തിലെ സന്ധി ഏത്??
a) ലോപം
b) ദിത്വം
c) ആദേശം
d) ആഗമം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷങ്ങൾ? A. 1962 - 1971 - 1976 B. 1962 - 1972 - 1975 C. 1963 - 1971 - 1975 D. 1962 - 1971 - 1975?
a) D
b) A
c) C
d) B
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് ഭരണഘടന ഭേദഗതിയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ചെറു പതിപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്??
a) 76
b) 32
c) 42
d) 86
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Army day??
a) 14 jan
b) 4 feb
c) 12 jan
d) 15 jan
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കവ്വായി ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല?
a) വയനാട്
b) കൊല്ലം
c) മലപ്പുറം
d) കണ്ണൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാജ്യത്തെ ഓണ്‍ലൈന്‍ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ‘ഭാരത് പഠേ ഓണ്‍ലൈന്‍’ ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചത്?
a) UGC
b) UPSC
c) CBSE
d) മാനവവിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനയിൽ വിവേകാനന്ദനും ആയി ബന്ധപ്പെട്ടത്?
a) ഇവ എല്ലാം
b) സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കുള്ള എളുപ്പവഴി ഫുട്ബോൾ കളിയാണ്
c) സംഘടന ശക്തിയാണ് അതിന്റെ രഹസ്യം അച്ചടക്കത്തിൽ ആണ്
d) ഇരുമ്പിനെ മാംസപേശികളും ഉരുക്കിന്റെ ഞരമ്പുകൾ മാണ് നാടിന് ആവശ്യം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Many people __
_ the poor?
a) looked forward to
b) looked down on
c) looked on to
d) looked ahead to
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Panaji??
a) Manipur
b) Odisha
c) Goa
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 ലെ മണ്ണ് ദിനത്തിന്റെ പ്രമേയം??
a) Stop soil erosion, save our future
b) Save soil, save our future
c) Decrease soil erosion, develop your future
d) Decrease soil erosion, Save your future
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗാഡ്ഗിൽ മാതൃക എന്നറിയപ്പെടുന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏത്??
a) 2
b) 9
c) 4
d) 8
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംസ്ഥാന ധനകാര്യ കമ്മീഷനെ നിയമിക്കുന്നത്

?
a) നിയമസഭ സ്പീക്കർ
b) ഗവർണ്ണർ
c) മുഖ്യമന്ത്രി
d) പ്രസിഡന്റ്‌
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അവർണ്ണ സമുദായക്കാർക്ക് സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി അയ്യങ്കാളി വില്ലുവണ്ടി സമരം നടത്തിയ വർഷം

?
a) 1893
b) 1860
c) 1896
d) 1870
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ധനത്തിൽ എന്ന പദം പിരിച്ചെഴുതിയാൽ?
a) - ധന + ത്തിൽ
b) - ധനം + തിൽ
c) - ധനം + ഇൽ
d) - ധനത്ത് + ഇൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സപ്തസോദരിമാരില്‍ ഏറ്റവും വലിയ സംസ്ഥാനം??
a) അരുണാചൽ പ്രദേശ്
b) മേഘാലയ
c) മിസോറാം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലയാളത്തിലെ എമിലി ബ്രോണ്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്നതാര്?
a) സാറാ ജോസഫ്
b) രാജലക്ഷ്മി
c) മാധവിക്കുട്ടി
d) വത്സല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പഴശ്ശിരാജ ഏത് രാജവംശമായിരുന്നു??
a) കൊച്ചി രാജവംശം
b) തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശം
c) കോട്ടയം രാജവംശം
d) കടത്തനാട് രാജവംശം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സ്ഥാപനം ഏത്??
a) UT
b) SEBI
c) RBI
d) NABARD
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“ഗാന്ധി ആൻഡ് അനാർക്കലി “എന്ന കൃതിയുടെ രചയിതാവ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ഐ എൻ സി സമ്മേളനത്തിനു വേദിയായത്

( മാറി ചിന്തിക്കുക, മുന്നിട്ടുനിൽക്കുക )?
a) കൽക്കട്ട
b) മദ്രാസ്
c) അമരാവതി
d) ബോംബെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കലക്കാട് വന്യജീവി സങ്കേതം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു??
a) ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
b) കർണ്ണാടക
c) തെലങ്കാന
d) തമിഴ്നാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ഊട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ല??
a) വയനാട്
b) ഇടുക്കി
c) മലപ്പുറം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അഗുൽഹസ് പ്രവാഹം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് ഏത് സമുദ്രത്തിലാണ്

?
a) ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം
b) ആർട്ടിക് സമുദ്രം
c) പസഫിക് സമുദ്രം
d) അന്റാർട്ടിക് സമുദ്രം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ പിതാവ്??
a) അഡ്മിറൽ സുനിൽ ലൻബ
b) ജെ ജെ സിംഗ്
c) മേജർ സ്ട്രിങ്ങർ ലോറൻസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
11)ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ മായി സുഗന്ധ സ്റ്റാമ്പ്‌ പുറത്തിറക്കിയ വർഷം?
a) 2004
b) 2005
c) 2006
d) 2007
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആമുഖം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഏത് കേസിലാണ് (1973)?
a) ഭേരു ഭായ് കേസ്
b) കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസ്
c) എകെജി കേസ്
d) വേരു ഭായി കേസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന വകുപ്പ്?
a) 324
b) 352
c) 326
d) 356
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാജ്യത്തെ ഓണ്‍ലൈന്‍ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ‘ഭാരത് പഠേ ഓണ്‍ലൈന്‍’ ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചത്?
a) UPSC
b) UGC
c) CBSE
d) മാനവവിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ സംവിധാനത്തിലുള്ള ചിത്രം അല്ലാത്തത്?
a) മുഖാമുഖം
b) കഥാപുരുഷൻ
c) മതിലുകൾ
d) കുമ്മാട്ടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരമ്മ പെറ്റ മക്കളെല്ലാം വെള്ളപ്പട്ടാളം?
a) കുമ്പളങ്ങ
b) ചിതൽ
c) തീപ്പെട്ടി
d) അടക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റാണാ പ്രതാപിന്റെ കുതിരയുടെ പേര്??
a) സാരംഗി
b) ചേതക്
c) പഞ്ചകല്യാണി
d) ബാദൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വില്യം ബെന്റിക് കാലഘട്ടം?
a) 18351836
b) 1828_1835
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തുറന്നുച്ചരിക്കപ്പെടാത്ത ശബ്ദം
_____ എന്നറിയപ്പെടുന്നു??
a) സ്വരം
b) ചില്ല്
c) വ്യഞ്ജനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗുപ്ത വംശത്തിൻറെ രാജകീയ ചിഹ്നം?
a) ആന
b) ഗരുഡൻ
c) കടുവ
d) സിംഹം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മരവാഴ??
a) Parasite
b) Epiphyte
c) All of the abv
d) Saprophyte
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രശസ്തമായ പുനർജനി നൂഴൽ ചടങ്ങ് നടക്കുന്നത്??
a) പട്ടാമ്പി
b) കഞ്ചിക്കോട്
c) തിരുവില്വാമലയിൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1498 വാസ്കോഡ ഗാമ സെനഗൽ എന്ന കപ്പൽ വന്നിറങ്ങിയ സ്ഥലമാണ് കാപ്പാട്. ഏത് പഞ്ചായത്തിലാണ്?
a) ചേമഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത്
b) കായണ്ണ പഞ്ചായത്ത്
c) പുതിയാപ്പ പഞ്ചായത്ത്
d) പെരുവണ്ണാമുഴി പഞ്ചായത്ത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൂപ്പർ 30 എന്ന പ്രശസ്തമായ ജെഇഇ എൻട്രൻസ് പരിശീലന സ്ഥാപനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം?
a) മധ്യപ്രദേശ്
b) ബീഹാർ
c) തെലങ്കാന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൂന്നാമത്തെ ദേശിയ അടിയന്തരാവസ്ഥാ (1975) പ്രഖ്യാപിച്ചത്?
a) ഫക്രുദീൻ അലി അഹമ്മദ്
b) Vv. ഗിരി
c) KR. നാരായണൻ
d) സക്കിർ ഹുസൈൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1881 ഇൽ തിരുവതാംകൂറിൽ ഹൈകോടതി സ്ഥാപിച്ച ഭരണാധികാരി??
a) വിശാഖം തിരുന്നാൾ
b) അവിട്ടം തിരുന്നാൾ
c) ഉത്രം തിരുന്നാൾ
d) ശ്രീമൂലം തിരുന്നാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ho among the following drafted the resolution on fundamental rights for the Karachi Session of Congress in 1931??
a) Dr.B.R.Ambedkar
b) Pandit Jawaharlal Nehru
c) Dr.Rajendra Prasad
d) Sardar Vallabhbhai Patel
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഊഷ്മാവ് അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം?
a) ബാരോമീറ്റർ
b) തെർമോമീറ്റർ
c) ലാക്ടോമീറ്റർ
d) മാനോമീറ്റർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫ്രാൻസിസ്കോ അൽമേഡ കണ്ണൂർ കോട്ട നിർമിച്ച വർഷം?
a) 1505
b) 1506
c) 1905
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബുദ്ധന്റെ കുതിര

?
a) ഛന്ന
b) രാഹുലൻ
c) ആനന്ദൻ
d) കാന്തക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലെ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് മന്ദിരം ആണ് റൈറ്റേഴ്സ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്?
a) ആസാം
b) കർണാടക
c) മഹാരാഷ്ട്ര
d) വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തന്വംഗി എന്ന പദം പിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്?
a) തന്+അംഗി
b) തന്വ+ അംഗി
c) തനു+ അംഗി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(4) രാസവസ്തുക്കളുടെ രാജാവ്.??
a) (A) ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്
b) (B) സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്
c) (C) ലാക്റ്റിക് ആസിഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അവൾ -ഏതു സർവ്വനാമ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു?
a) ഉത്തമപുരുഷൻ
b) ഇതൊന്നുമല്ല
c) പ്രഥമപുരുഷൻ
d) മധ്യമപുരുഷൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒലേറി കൾച്ചർ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
a) പച്ചക്കറി
b) പഴങ്ങൾ
c) ഔഷധസസ്യങ്ങൾ
d) ഉദ്യാന സസ്യങ്ങൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Redress എന്നതിന്റെ അർത്ഥം?
a) നിർദയം
b) പരിഹരിക്കുക
c) പരാതി
d) പശ്ചാത്താപം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മെമ്മറി ഉപകരണം?
a) Cd
b) Dvd
c) Pendrive
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കര അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യം?
a) അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ
b) ബംഗ്ലാദേശ്
c) പാകിസ്താൻ
d) ചൈന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1946 ലെ ഇടക്കാല മന്ത്രിസഭയിലെ വ്യവസായ മന്ത്രി??
a) ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി
b) ഡോ. രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ്
c) സി. രാജഗോപാലചാരി
d) സർദാർ പട്ടേൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
15) 2 ഡി എന്ന വ്യാവസായിക നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന രാസവസ്തു ഏത് വിഭാഗത്തിൽപെടുന്നു??
a) കളനാശിനി
b) കീടനാശിനി
c) അണുനാശിനി
d) കുമിൾനാശിനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പുളിമാന യുടെ പ്രസിദ്ധ കൃതി ഏത്?
a) സമത്വവാദി
b) വിഷമ വൃക്ഷം
c) ആ മനുഷ്യൻ നീ തന്നെ
d) ഭഗ്നഭവനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The atoms of different elements which have the same number of neutrons but different atomic number are called?
a) Isotopes
b) Isomer
c) Isotones
d) Isohele
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He would not have failed if he _____ enough money.?
a) Was having
b) Would had
c) Had had
d) Would have had
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ ഗെയിംസിൽ സ്വർണം നേടുന്ന ആദ്യ പാർലമെന്റ് അംഗം ആര്??
a) മുരളീധരൻ
b) നവീൻ ജിൻഡാൻ
c) സി. എസ്. സുജാത
d) അമർസിംഗ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേന്ദ്ര ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറുടെ കാലാവധി?
a) ആറു വർഷം/ 65 വയസ്സ്
b) അഞ്ചു വർഷം/ 70 വയസ്സ്
c) അഞ്ചുവർഷം/ 65 വയസ്സ്
d) ആറു വർഷം / 70 വയസ്സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യ യുഎഇ കോൺസുലേറ്റ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തപ്പോൾ ആരായിരുന്നു ഗവർണർ?
a) ആരിഫ് മുഹമ്മദലി
b) സിക്കന്ദർ ഭക്ത്
c) പി സദാശിവം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
She was happy to be ………. friends again.

(Kerala PSC Q & A)?
a) Besides
b) Between
c) Above
d) Among
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The antonym of ‘pride’ is ___?
a) humility
b) rough
c) dirty
d) hot
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അഞ്ചരക്കണ്ടി ഉള്ള ബ്രൗൺസ് plantation പ്രത്യേകത എന്താണ്?
a) ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കറുവ തോട്ടം
b) ഏഷ്യയിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ കറുവ തോട്ടം
c) ഏഷ്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ കറുവ തോട്ടം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാം അണുപരീക്ഷണത്തിന്റെ രഹസ്യനാമം ?

(Excellence Academy)?
a) ഒപ്പറേഷൻ മേഘദൂത്
b) ഓപ്പറേഷൻ ബുദ്ധൻ ചിരിക്കുന്നു
c) ഓപ്പറേഷൻ വിജയ്
d) ഓപ്പറേഷൻ ശക്തി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നൈൽ ഡയറി എന്ന യാത്രാ വിവരണ ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് ആര്??
a) ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്
b) കുമാരനാശാൻ
c) എസ് കെ പൊറ്റക്കാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“പുഞ്ചിരി ഹാ കുലീനമാം കള്ളം നെഞ്ചുകീറി ഞാൻ നേരിനെക്കൊട്ടാം” - ആരുടെ വരികൾ

?
a) അക്കിത്തം
b) വൈലോപ്പിള്ളി
c) എൻ വി കൃഷ്ണവാരിയർ
d) ഇടശ്ശേരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒട്ടകങ്ങൾ പറഞ്ഞ കഥ എന്ന ബാലസാഹിത്യ കൃതി എഴുതിയതാര്??
a) കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ്
b) വിജയൻ മാഷ്
c) സിപ്പി പള്ളിപ്പുറം
d) ജി എസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തത്വ പ്രകാശിക ആശ്രമം ആരംഭിച്ചത് എവിടെ ??
a) കണ്ണൂര്‍
b) കോഴിക്കോട്
c) മലപ്പുറം
d) ആലപ്പുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വാചകത്തിന്റെ വിഭാഗമല്ലാത്തതേത് ?

(Excellence Academy)?
a) നാമം
b) ക്രിയ
c) ദ്യോതകം
d) ഭേദകം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തനിക്ക് താൻ തന്നെ പോന്നവനെന്ന അവസ്ഥ?
a) അഹംഭാവം
b) സ്വാർത്ഥത
c) താൻപോരിമ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയും ഏത് രാജ്യവും തമ്മിലുള്ള സൈനികാഭ്യാസമാണ് ഇന്ദ്രധനുഷ്??
a) റഷ്യ
b) യു.എസ്.
c) യു.കെ
d) ശ്രീലങ്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേവസ്വം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മൃഗബലി എന്ന സമ്പ്രദായം നിരോധിച്ച ഭരണാധികാരി??
a) റാണി സേതു ലക്ഷ്മിഭായി
b) റാണി ഗൗരി പാർവ്വതിഭായി
c) ഉമയമ്മറാണി
d) ശ്രീ വിശാഖം തിരുനാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പിതാവ്?
a) സൈമോർ ക്രേ
b) രാജീവ് ഗാന്ധി
c) അലൻ ടൂറിങ്
d) വിജയ്.ബി. ബട്കർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹൈക്കോടതി ജഡ്‌ജിയെ നിയമിക്കുന്നതാര്??
a) പ്രധാനമന്ത്രി
b) ഗവർണ്ണർ
c) ലോകസഭാ സ്‌പീക്കർ
d) രാഷ്‍ട്രപതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതം??
a) വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതം
b) നെയ്യാർ വന്യജീവി സങ്കേതം
c) പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതം
d) ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The best conductor of heat among the following is?
a) alcohol
b) mercury
c) ether
d) Water
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെറ്റ് ഏത്?
a) രണ്ടും ശരിയാണ്
b) slaked lime കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്
c) quicklime കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ്
d) രണ്ടും തെറ്റാണ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ പത്ര സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഏത് ദിവസമാണ്?
a) മെയ് 3
b) നവംബർ 26
c) നവംബർ 16
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
What % is 1/8??
a) 12.5%
b) 12.23%
c) 12%
d) 25%
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ISRO നിലവില്‍ വന്നത് എന്ന്??
a) 1969 ജൂലൈ 19
b) 1969 ആഗസ്റ്റ് 15
c) 1970 ഫെബ്രുവരി 28
d) 1968 ആഗസ്റ്റ് 15
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Before its name was shortened by the British into United Provinces in 1935, by which among the following names Modern Uttar Pradesh was known??
a) United Provinces of Northern India
b) Presidency of Agra and Allahabad
c) United Provinces of Agra and Oudh
d) United Provinces of Agra, Allahabad and Oudh
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Mumps is viral disease that causes inflammation of ??
a) Infra - orbital gland
b) Parotid gland
c) Sublingual gland
d) Submaxillary gland
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
18 മത് ചേരിചേരാ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സമ്മേളനം നടന്ന രാജ്യം?
a) അസർബൈജാൻ
b) ഫിജി
c) വെനസ്വേല
d) ഈജിപ്ത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മേഘങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളി?
a) സ്റ്റാറ്റൊസ്ഫിയർ
b) ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ
c) മിസോസ്ഫിയർ
d) തെർമോസ്ഫിയർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആസിഡും ആൽക്കലിയും തമ്മിൽ ചേരുന്ന പ്രവർത്തനം??
a) നിർവീരീകരണം
b) ഇവയൊന്നുമല്ല
c) വ്യാപനം
d) നിർജലീകരണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരാളുടെ തലച്ചോറിന് ശരാശരി ഭാരം?
a) രണ്ട് കിലോഗ്രാം
b) 1.5 കിലോഗ്രാം
c) 2.5 കിലോഗ്രാം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിൽനിന്ന് ഏറ്റവും അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യ നിർമിതമായ വസ്തു ഏതാണ്?
a) എഡ്യൂസാറ്റ്
b) മിറാൻഡ
c) ടൈറ്റൻ
d) വോയേജർ 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പച്ചമലയാളപ്രസ്ഥാനം ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
a) കുമാരനാശാൻ
b) കേശവദേവ്
c) കേരളവർമ്മ വലിയകോയിത്തമ്പുരാൻ
d) കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഐസ് നിര്‍മ്മിക്കുമ്പോള്‍ വേഗത്തില്‍ ഘനീഭവിക്കാന്‍ ചേര്‍ക്കുന്നത് ??
a) പൊട്ടാസ്യം സള്‍ഫേറ്റ്
b) അമോണിയം ക്ലോറൈഡ്
c) സോഡിയം ബെന്‍സോയേറ്റ്
d) ഇന്‍റിഗോകാര്‍മൈന്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആകാശത്തിന്റെ നീല നിറത്തിന് കാരണമായ പ്രതിഭാസം (LGS 2014)?
a) വിസരണം
b) അപവർത്തനം
c) പ്രകീർണനം
d) പ്രതിഫലനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യ – ഫ്രഞ്ച് സംയുക്ത മിലിറ്ററി അഭ്യാസമായ Exercise Shakti 2019 ന്റെ വേദി??
a) രാജസ്ഥാൻ
b) പഞ്ചാബ്
c) അറിയില്ല
d) ഗുജറാത്ത്‌
e) ബീഹാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Choose the word which MOST nearly the same in meaning as the given word :

Inclination?
a) Balance
b) Convey
c) Tendency
d) Turbulent
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Onv ക്ക് കേന്ദ്രസാഹിത്യ പുരസ്‌കാരം നേടിക്കൊടുത്ത കൃതി?
a) അഗ്നിശലഭങ്ങൾ
b) ഭൂമിക്കൊരു ചരമഗീതം
c) അക്ഷരം
d) ഉപ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘നെഫ്ത്തലി റിക്കാർഡോ റിയസ്’ ഏതു പേരിലാണ് പ്രശസ്തനായത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) പാബ്ലോ പിക്കാസോ
b) പാബ്ലോ നെരൂദ
c) ബർണാഡ് ഷാ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചിറ്റൂരിന്റെ പഴയ കാല നാമം?
a) ആറു ദേശം
b) അഞ്ചു ദേശം
c) നാലുദേശം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗാന്ധിജിയെ അർദ്ധനഗ്നനായ ഫക്കീർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്?
a) - റാം സെ മക്ക്‌ഡൊണാൾഡ്‌
b) - വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ
c) - ക്ലമന്റ് ആറ്റ്ലീ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണ പഥത്തിൽ സ്വന്തം പേടകമെത്തിക്കുന്നഎത്രാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ?
a) 5
b) 6
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Mouse is a _______ device?
a) Small
b) Pointing
c) Open
d) Poll
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) വൈകുണ്ഠസ്വാമികൾ
b) തൈക്കാട് അയ്യാഗുരു
c) വാഗ്ഭടാനന്ദൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തോമസ് അക്വിനാസ്?
a) ഷാനാമ
b) സമതിയോളോജി
c) സിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്
d) ഡയലോഗ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who won the women’s title at the 77th Senior National Squash Championship??
a) Sunayna Kuruvilla
b) Joshna Chinappa
c) P.V Sindhu
d) Dipika Pallikal Karthik
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോട്ട??
a) സെൻ്റ് ആഞ്ചലോസ്
b) ബേക്കൽ കോട്ട
c) ചന്ദ്രഗിരി കോട്ട
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ ഇന്ത്യയിൽ വന്നതെന്ന്?
a) 1946 മാർച്ച് 24
b) 1946 ഡിസംബർ 24
c) 1946 ഓഗസ്റ്റ് 15
d) 1946 ഡിസംബർ 9
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വാസ്കോഡ ഗാമ കാപ്പാട് തീരത്ത് കപ്പൽ ഇറങ്ങിയ വർഷം?
a) 1496
b) 1497
c) 1498
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ന്യൂഡൽഹി കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഹബ്??
a) ലക്നൗ
b) ചണ്ഡീഗഡ്
c) കാൺപൂർ
d) കൊൽക്കത്ത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. I prefer cold water………tea.?
  a) To
  b) Better than
  c) Rather
  d) Than
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  The relatives of the deceased (1)/ threatened to avenge (2)/ his death. (3)/ No error (4).?
  a) A
  b) B
  c) C
  d) D
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കോവിഡ് വിമുക്തമായ സംസ്ഥാനം ഏത്??
  a) സിക്കിം
  b) ഗോവ
  c) മേഘാലയ
  d) മണിപ്പൂർ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഹരിയങ്ക രാജവംശ സ്ഥാപകൻ?
  a) അജാതശത്രു
  b) കലശോകൻ
  c) ശിശു നാഗൻ
  d) ബിംബിസാരന്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  The loan will be repaid …….. a year.

(Kerala PSC Q & A)?
a) Within
b) During
c) On
d) Before
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം നടന്നത്?
a) തലശ്ശേരി
b) കോട്ടയം
c) തിരുവനന്തപുരം
d) കൊച്ചി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Fascism believes in the application of the principle of :?
a) Dictatorship
b) Totalitarianism
c) Utilitarianism
d) Democracy
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മംഗൾയാൻ വിക്ഷേപണ സമയത്തെ ISRO ചെയർമാൻ?
a) K. Sivan
b) M g k menon
c) K. Radhakrishnan
d) Dr. Madhavan nair
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മൂലകം?
a) അലൂമിനിയം
b) നൈട്രജൻ
c) ഓക്സിജൻ
d) കാർബൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അഴിമതി തടയുന്നതിന് സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ രൂപം കൊണ്ട വർഷം??
a) 1974
b) 1962
c) 1964
d) 1972
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
What does BCC mean??
a) Blue Carbon copy
b) Blind carbon copy
c) Blind Credit copy
d) Blank carbon copy
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
One of the persons killed in the accident______a friend of mine.?
a) Were
b) Was
c) Had
d) Are
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യരിൽ രക്തസമ്മർദം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്ന ലോഹം ?

(Excellence Academy)?
a) മഗ്നീഷ്യം
b) അലൂമിനിയം
c) സോഡിയം
d) ലിഥിയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Geramny is ……………. European country?
a) no article
b) an
c) a
d) the
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂഗുരുത്വാകർഷണ നിയമത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവാര്

?
a) ഗലീലിയോ ഗലീലി
b) ഐസക് ന്യൂട്ടൺ
c) ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ
d) മൈക്കിൾ ഫാരഡെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“നിന്റേത് “എന്നത് എത് തദ്ധിതം?
a) - തന്മാത്രാ
b) - നാമനിർമ്മായി
c) - പൂരണി
d) - ഇവയൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവിതാംകൂറിൽ ആദ്യ സെൻസസ് നടന്ന വർഷം?
a) 1839
b) 1875
c) 1836
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
un നിന്റെ പ്രഥമ സെക്രട്ടറി ജനറൽ?
a) യൂതാൻഡ്
b) ട്രിഗ്വേലി
c) ഡാ ഹർഷ ഓൾഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പഴയ കാലത്ത് നാലു ദേശം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലം?
a) തൃത്താല
b) ചിറ്റൂർ
c) പറളി
d) പട്ടാമ്പി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഹൈഡ്രജൻ ട്രെയിൻ നിർമ്മിച്ച രാജ്യം??
a) സ്പെയിൻ
b) ഇറ്റലി
c) ബലാറസ്
d) ജർമനി
e) അറിയില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
100% പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ first മുൻസിപ്പാലിറ്റി?
a) പയ്യന്നൂർ
b) ഇരിട്ടി
c) മട്ടന്നൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിന് അടിത്തറപാകിയ യുദ്ധം?
a) ഒന്നാം കര്‍ണ്ണാട്ടിക് യുദ്ധം
b) പ്ലാസി യുദ്ധം
c) രണ്ടാം മറാത്താ യുദ്ധം
d) ബക്സാര്‍ യുദ്ധം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പച്ചത്തുരുത്ത് ജില്ല ആകുന്നത് ഏത് ജില്ല?
a) കാസർകോട്
b) തിരുവനന്തപുരം
c) വയനാട്
d) ഇടുക്കി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആസാമിലെ ദേശീയോദ്യാനം അല്ലാത്തത് ഏത്??
a) നമേരി ദേശീയോദ്യാനം
b) ജോർഹത് ദേശീയോദ്യാനം
c) മൗളിങ് ദേശീയോദ്യാനം
d) മനാസ് ദേശീയോദ്യാനം
e) കാസിരംഗ ദേശീയോദ്യാനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The teacher and guardian ___requested to meet the headmaster.?
a) Were
b) Have
c) Was
d) Have been
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷൻ ആസ്ഥാനം

?
a) കൊൽക്കത്ത
b) മർമ്മഗോവ
c) മുംബൈ
d) വിശാഖപട്ടണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രാചീന ഒളിംപിക്സിന് സമ്മാനം നൽകാറുള്ളത് ഒരു മരത്തിന്റെ ചില്ലകളായിരുന്നു. എന്താണിത്??
a) ചെസ്റ്റ് നട്ട്
b) ഒലിവ്
c) ഓക്ക്
d) സൈപ്രസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്ലാസിപ്പേർ എന്ന കഥാപാത്രം ഏത് കൃതിയിൽ ഉള്ളതാണ്??
a) ശാരദ
b) പേരുകൾ
c) ഉമ്മാച്ചു
d) കയർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കടലിന്റെ ആഴമളക്കുന്നതിനുള്ള യൂണിറ്റ് ഏത്??
a) കൂറി
b) ഫാതം
c) നോട്ട്
d) ലക്‌സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നാസ രൂപം കൊണ്ടത്?
a) 1958 ജൂലൈ 1
b) 1958 ആഗസ്റ്റ് 10
c) 1958 ഒക്ടോബർ 1
d) 1968 ആഗസ്റ്റ് 10
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഹെറിറ്റേജ് വില്ലേജ് 2008 ൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത്?
a) കൽപ്പാത്തി
b) നെല്ലിയാമ്പതി
c) മങ്കര
d) ആനക്കര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താർ മരുഭൂമിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി

?
a) സുവാരി
b) ടീസ്റ്റ
c) കാപ്പി
d) ലൂണി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അടുത്തിടെ സ്വവർഗ്ഗ വിവാഹം നിയമപരമാക്കിയ ആദ്യ മധ്യ അമേരിക്കൻ രാജ്യം??
a) പനാമ
b) കോസ്റ്റാറികാ
c) Belize
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നീലക്കൊടുവേലി എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം?

PSCQHUNT?
a) സുലഭമായ വസ്തു
b) അവസാനം കാണുക
c) ഔഷധ ഗുണമുള്ള
d) അപൂർവ വസ്തു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മീനഭരണി ഉത്സവം നടക്കുന്ന ക്ഷേത്രം?
a) തൃപ്രയാർ ശ്രീരാമക്ഷേത്രം
b) കൂടൽമാണിക്യ ക്ഷേത്രം
c) ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം
d) കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ പട്ടിക ജാതി കമ്മീഷന്റെയും അംഗങ്ങളുടെയും കാലാവധി എത്ര വർഷം?
a) 5
b) 4
c) 3
d) 6
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുസ്സോളിനി ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ പൗരനായിരുന്നു??
a) ഫ്രാൻസ്
b) റഷ്യ
c) ഇറ്റലി
d) ഇംഗ്ലണ്ട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നെയ്യാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കൊടുമുടി?
a) ആനമല
b) അഗസ്ത്യാർകൂടം
c) ആനമുടി
d) മീശപ്പുലിമല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A group of men _____standing near the shop.?
a) Havebeen
b) Are
c) Is
d) Were
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാനേഷുമാരി സമ്പ്രദായത്തിന് തുടക്കമിട്ട ഭരണാധികാരി

(Kerala PSC Q & A)?
a) ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ
b) അജാതശത്രു
c) ബിംബിസാരൻ
d) ബിന്ദുസാരൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Brahmaputra River when it flows out of India into Bangladesh is called as?
a) Bangshi River
b) Mahananda River
c) Jamuna River
d) Yamuna Rive
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ കേരളം സന്ദർശിച്ചത്?
a) 1894
b) 1892
c) 1893
d) 1863
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബുക്ക്‌ ഓഫ് കിങ്‌സ് എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന കൃതി?
a) താരീഖ്-ഇ-അലായി
b) കിതാബ്-ഉൾ -യാമിനി
c) താരീഖ്-ഇ-യാമിനി
d) ഷാനാമ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക ഹൈപ്പര്‍ടെന്‍ഷന്‍ ദിനം ??
a) മെയ് 20
b) മെയ് 17
c) മെയ് 14
d) മെയ് 16
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവിതാംകൂറിൽ ആദ്യമായി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തിയ മഹാരാജാവ്?
a) മാർത്താണ്ഡവർമ്മ
b) ആയില്യം തിരുനാൾ
c) അവിട്ടം തിരുനാൾ
d) ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജപ്പാന്റെ സഹായത്തോടെ ഐഎൻഎ ദേശീയപതാക ഉയർത്തിയ സ്ഥലം?
a) ഇംഫാൽ
b) മൊയ്‌റാങ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇപ്പോഴത്തെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ സെക്രട്ടറി ജനറൽ?
a) ബാൻ കി മൂൺ
b) കോഫി അന്നൻ
c) അന്റോണിയോ ഗുട്ടറസ്
d) യൂ താന്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ സ്പോർട്സിന്റെ ഗോൾഡൻ ഗേൾ :?
a) പി ടി ഉഷ
b) വത്സമ്മ
c) ഷൈനി വിൽസൺ
d) അഞ്ചു ബോബി ജോർജ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Elder Abuse Awareness Day, 2020 പ്രമേയം?
a) Support geriatrics
b) Care for old
c) Lifting up voices
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
National girl child day??
a) 27 jan
b) 26 jan
c) 25 jan
d) 24 jan
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
En masse?
a) in a body
b) by parts
c) slowly
d) step by steps
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
National Security day/ National Safety day??
a) 8 feb
b) 19 feb
c) 14 jan
d) 4 march
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ് സ്പാനിഷ് ഗവൺമെന്റിന്റെ നാവികനായി വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ എത്തിയ വർഷം?
a) 1493
b) 1492
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വതന്ത്രമായി ഭൂമിയിലേക്ക് വീണു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ സ്ഥിതികോർജം താഴേക്ക് വരുന്നത് അനുസരിച്ച് (LGS 2014)?
a) കുറഞ്ഞുവരുന്നു
b) സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്നു
c) കൂടിവരുന്നു
d) ആദ്യം കുറഞ്ഞ പിന്നെ കൂടുന്നു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മെട്രിക് സംവിധാനം ആദ്യമായി നടപ്പാക്കിയ രാജ്യം??
a) ഓസ്ട്രേലിയ
b) ഫ്രാൻസ്
c) ജർമ്മനി
d) അമേരിക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു പോളിമർ ആയ പോളിത്തീനിന്റെ മോണോമർ ഏതാണ്

?
a) ഈതീൻ
b) പ്രൊപ്പീൻ
c) മീഥെയ്‌ൻ
d) പെന്റീൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പത്രപരസ്യങ്ങൾ SBI യുടെ കസ്റ്റമർ ആയി വരുന്ന ദേശീയ കവി?
a) ടാഗോർ
b) മുഹമ്മദ്‌ ഇക്ബാൽ
c) ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജാതി വ്യക്തി ഭേദമില്ലാത്ത വസ്തുക്കളെ കുറിക്കുന്ന നാമം ഏതാണ്

?
a) സാമാന്യനാമം
b) സർവ്വനാമം
c) സംജ്ഞാന നാമം
d) മേയനാമം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് & സാനിറ്റേഷൻ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഏത് ലിസ്റ്റിൽ ??
a) യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ്
b) കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ്
c) സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദീനദയാൽ തുറമുഖത്തിന്റെ പഴയ പേര്??
a) എണ്ണൂർ തുറമുഖം
b) കാണ്ട്ല തുറമുഖം
c) മുംബൈ തുറമുഖം
d) തൂത്തുക്കുടി തുറമുഖം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദൂരദർശൻ മുൻകാല പരമ്പരകൾ പുനസംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രസാർഭാരതി ആരംഭിച്ച പുതിയ ചാനൽ

?
a) DD Retro
b) DD Bharathi
c) DD National
d) DD Return
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
NDC യുടെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്നത്?
a) 1952ഓഗസ്റ്റ് 8, 9
b) 1952 നവംബർ 8, 9
c) 1952 ഡിസംബർ 8, 9
d) 1952മാർച്ച്‌ 8, 9
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Having deprived of their houses (1)/ in the recent earthquake (2)/ they had no other option but to take shelter in a school. (3)/ No error (4)?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭരണഘടനയിലെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ ഏത് അനുച്ഛേദം ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ പാർലമെന്റ് അധികാരം നൽകിയ ഭേദഗതി??
a) 21
b) 22
c) 23
d) 24
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനവും മികച്ച മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തനത്തിന് 1978 ൽ യുഎൻ അവാർഡും നേടിയ അന്തർദേശീയ സംഘടന

?
a) അമേരിക്ക വാച്ച്
b) ഇന്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ്
c) ആംനസ്റ്റി ഇന്റർനാഷണൽ
d) ഏഷ്യ വാച്ച്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് സമുദ്രത്തിൽ?
  a) അറബിക്കടൽ
  b) ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം
  c) ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  സുബ്രത റോയ് ഏത് വ്യവസായ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപെട്ടിരിക്കുന്ന്?
  a) സഹാറ ഗ്രൂപ്പ്
  b) ഭാരതി ഗ്രൂപ്പ്
  c) Dabur
  d) Jet airways
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ‘ഹസ്തലക്ഷണ ദീപിക’ എന്ന കൃതിയില്‍ ??
  a) നവരസങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു
  b) സപ്തസ്വരങ്ങള്‍വിവരിക്കുന്നു
  c) കേരളത്തിലെ കലാരൂപങ്ങളെ വിവരിക്കുന്നു
  d) നൃത്തത്തിന്‍റെ പ്രധാന മുദ്രകള്‍ വിവരിക്കുന്നു
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Opposite of the word ‘rigid’?
  a) loose
  b) tight
  c) flexible
  d) solid
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  നക്ഷത്ര ആമകൾക്ക് പേരുകേട്ട കേരളത്തിലെ വനപ്രദേശം

?
a) സൈലന്റ് വാലി
b) തേക്കടി
c) ചിന്നാർ
d) നെയ്യാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Word of the decade ആയി തിരഞ്ഞെടുത്ത പദം?
a) Are
b) Our
c) They
d) We
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
We were given —- work today than yesterday

A) fewer B) lesser C) less D) few?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ 100% പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ആദ്യ മുൻസിപ്പാലിറ്റി?
a) കണ്ണൂർ
b) പയ്യന്നൂര്
c) കല്യാശ്ശേരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൂടുകെട്ടി മുട്ടയിടുന്ന പാമ്പ്?
a) അണലി
b) മൂർഖൻ
c) രാജവെമ്പാല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The instrument used to measure the growth of plant is:?
a) Auxanometer
b) Cryometer
c) Durometer
d) Potometer
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഐഎസ്ഒ അംഗീകാരം ലഭിച്ച പരാതി പരിഹാര സംവിധാനത്തിന്റെ പേര്

(Kerala PSC Q & A)?
a) Mind master
b) Straight forward
c) Open talk
d) Open mind
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ജല മ്യൂസിയം?
a) കടലുണ്ടി
b) പെരിങ്ങളം
c) വള്ളിക്കുന്ന്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ത്രിഫലങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏത്?
a) - താന്നിക്ക
b) - ജാതിക്ക
c) - കടുക്ക
d) - നെല്ലിക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The student stood up when the teacher _____ the classroom.?
a) enters
b) is entering
c) has entered
d) entered
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 ലെ ദ്രോണാചാര്യ പുരസ്കാരം നേടിയ ബാഡ്‌മിന്റൺ പരിശീലകനായ മലയാളി??
a) രാമനാഥൻ കൃഷ്ണൻ
b) മുഹമ്മദ് അനസ്
c) അറിയില്ല
d) യു വിമൽ കുമാർ
e) വി ദിജു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബാല പഞ്ചായത്ത്?
a) കളമശ്ശേരി
b) നെടുമ്പാശ്ശേരി
c) ഐരാപുരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ ഏകത ദിവസ് (യൂണിറ്റി ഡേ)?
a) ജനുവരി 30
b) ഒക്ടോബർ 31
c) ഏപ്രിൽ 24
d) ഒക്ടോബർ 2
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുഞ്ഞ് ആണോ പെണ്ണോ എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ആരുടെ ക്രോമസോം ആണ്?
a) മാതാവിന്റെ
b) പിതാവിന്റെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The Reserve Bank of India has launched a mobile app ‘MANI’ to help visually challenged people to identify?
a) Fake currency Notes
b) Denomination of Currency Notes
c) Counting of Currency Notes
d) Old Currency Notes
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹരിയാനയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യവസായ മേഖല?
a) ഹിസാർ
b) ഗുരുഗ്രാമം
c) സോണിപ്പോട്ട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പോർട്ടുഗീസുകാർ പരിചയപ്പെടുത്തിയ വാസ്തു വിദ്യാശൈലി ഏതാണ്?
a) ഗോഥിക് ശൈലി
b) ഇൻഡോ അറബിക് ശൈലി
c) പേർഷ്യൻ ശൈലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
My brother works in a large office, ………. I work on my own at home?
a) Firstly
b) Actually
c) Whereas
d) Moreover
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനസ്സാക്ഷി എന്ന പദം പിരിച്ചെഴുതിയാൽ

[LDC 2023 Palakkad ]?
a) മന + സാക്ഷി
b) മനസ്സ് + സാക്ഷി
c) മനം + സാക്ഷി
d) മനഃ + സാക്ഷി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ ഹൈടെക് നിയമസഭ നിലവിൽ വന്ന സംസ്ഥാനം??
a) ജമ്മു കാശ്മീർ
b) കേരളം
c) മധ്യപ്രദേശ്
d) ഹിമാചൽ പ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
If I got the chance, ………….?
a) I will travel around theworld
b) I travel around the world
c) I would have travelled around the world
d) I would travel around the world
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലസേചന പദ്ധതി

?
a) അളിയാർ
b) കല്ലട
c) ഇടുക്കി
d) പെരിയാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവിതാംകൂറിൽ ഉഴിയം എന്ന കൂലിയില്ല വേല നിർത്തലാക്കിയത്

?
a) സ്വാതി തിരുനാൾ
b) ആയില്യം തിരുനാൾ ഗൗരി ലക്ഷ്മിഭായി
c) ബാലരാമവർമ്മ
d) റാണി ഗൗരി പാർവ്വതി ഭായി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ പെടാത്തത്?
a) സ്വീഡൻ
b) നോർവേ
c) സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്
d) ഡെൻമാർക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യശരീരത്തിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്??
a) സെറിബല്ലം
b) ഹൈപ്പോതലാമസ്
c) തലാമസ്
d) സെറിബ്രം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളുടെ കാലാവധി

?
a) 6 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 65 വയസ്സ്
b) 5 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 65 വയസ്സ്
c) 6 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 58 വയസ്സ്
d) 5 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 62 വയസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭിലായ് ഇരുമ്പുരുക്ക്ശാല സ്ഥാപിക്കാന്‍ സഹകരിച്ച രാജ്യം??
a) ജര്‍മ്മനി
b) റഷ്യ
c) ബ്രിട്ടീഷ്
d) യു. എസ്.എ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സാന്തോഫിൽ ഇലകൾക്ക് എന്തു നിർമ്മാണ നൽകുന്നത്

?
a) നീല
b) ചുവപ്പ്
c) മഞ്ഞ
d) പച്ച
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിദ്യാഭ്യാസം ഗവൺമെന്റിന്റെ കടമയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരി

(Excellence Academy)?
a) റാണി ഗൗരി ലക്ഷ്മി ഭായ്
b) റാണി ഗൗരി പാർവതി ഭായ്
c) സ്വാതി തിരുനാൾ
d) ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം രൂപീകരിക്കുന്ന പ്രതിബിംബം എപ്പോഴും :?
a) മിഥ്യയും നിവർന്നതും ആയിരിക്കും
b) മിഥ്യയും തല കീഴുമായിരിക്കും
c) യഥാർത്ഥവും തല കീഴുമായിരിക്കും
d) യഥാർത്ഥവും നിവർന്നതും ആയിരിക്കും
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു സ്റ്റേഡിയം എവിടെയാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്??
a) ന്യൂ ഡൽഹി
b) കൊൽക്കത്ത
c) മുംബൈ
d) നാഗ്പൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൗരസമത്വവാദ പ്രക്ഷോഭം സമയത്തെ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ്

?
a) ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ
b) സ്വാതി തിരുനാൾ
c) മാർത്താണ്ഡവർമ്മ
d) ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ നോട്ടിഫൈ ചെയ്ത നാഷണൽ ജിയോളജിക്കൽ മൊനുമെന്റസിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഏക തടാകം ഏതാണ്

(Kerala PSC Q & A)?
a) ലോണാർ തടാകം
b) ലോക്തക് തടാകം
c) പുലിക്കാട്ട് തടാകം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കോവിഡ് വൈറസ് ബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് എവിടെയാണ്?
a) ആലപ്പുഴ
b) തൃശ്ശൂർ
c) കോഴിക്കോട്
d) പാലക്കാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശിവജി ആഗ്രയിൽ മുഗൾ രാജധാനി സന്ദർശിച്ച വർഷം??
a) 1670
b) 1674
c) 1666
d) 1676
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിലെ ആദ്യ കാലാവസ്ഥാ ഉപഗ്രഹം?
a) ഏർലിബേർഡ്
b) ടൈറോസ്
c) എക്കോ
d) എക്സ്പ്ലെറ്റർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡൽഹിക്ക് ദേശീയ തലസ്ഥാന പ്രദേശം എന്ന പദവി നൽകിയ ഭേദഗതി??
a) 65
b) 69
c) 79
d) 80
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Lakshadweep??
a) Kavarathi
b) Silong
c) Agarathala
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫാരൻ സ്കെയിലിലും കെൽവിൻ സ്കെയിലും ഒരേ മൂല്യം കാണിക്കുന്ന ഊഷ്മാവ്??
a) 574.35
b) 574.25
c) 547.52
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Nothing was known about him, _____??
a) was it
b) wasn’t it
c) isn’t it
d) is it
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
It —- rain this evening?
a) May
b) Could
c) Is
d) Can
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്ത ആളെ കണ്ടെത്തുക?
a) കേരള
b) കർണാടക
c) മഹാരാഷ്ട്ര
d) പോണ്ടിച്ചേരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Judicial Capital of Andhra Pradesh is?
a) Amaravati
b) Kurnool
c) Visakhapatanam
d) Nellore
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രതിനിധികളുടെ എണ്ണം :?
a) 80
b) 72
c) 74
d) 76
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ഏത് ജില്ലയിലെ തനതായ കലാരൂപമാണ്

‘പൊറാട്ട് നാടകം’??
a) D)പാലക്കാട്
b) A)കാസർഗോഡ്
c) B)വയനാട്
d) C)കണ്ണൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which of the following prefix can be added to the word ‘regular’ to form its opposite?
a) Ir-
b) il-
c) Im-
d) In-
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി വൈഫൈ സംവിധാനത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ച റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ?
a) മുംബൈ സെൻട്രൽ
b) ബാംഗ്ലൂരു
c) ഡൽഹി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശൈത്യകാല മേഘങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) സ്ട്രാറ്റസ് മേഘങ്ങൾ
b) ക്യുമുലോനിംബസ് മേഘങ്ങൾ
c) ക്യുമുലസ് മേഘങ്ങൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു വസ്തുവിന്റെ ദ്രവ്യവും ഊർജ്ജവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ

(Kerala PSC Q & A)?
a) റുഥർഫോർഡ്
b) ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ
c) റോബർട്ട് ബോയിൽ
d) ഐസക് ന്യൂട്ടൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൂക്കോട് തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ??
a) തൃശൂർ
b) കോഴിക്കോട്
c) കണ്ണൂർ
d) വയനാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹെമിസ് നാഷണൽ പാർക്ക്‌ എവിടെയാണ്??
a) - ജമ്മു ആൻഡ് കശ്മീർ
b) - മധ്യപ്രദേശ്
c) - ലഡാക്ക്
d) - ഉത്തർപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താജ്മഹൽ സ്ഥിതി ചെയുന്ന നദീ തീരം :?
a) ഗംഗ
b) മഹാനദി
c) യമുന
d) ബ്രഹ്മപുത്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇടിമിന്നലിൽ നിന്ന് കെട്ടിടത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഉപകരണം??
a) മിന്നൽ രക്ഷാചാലകം
b) പ്രതിരോധകങ്ങൾ
c) കപ്പാസിറ്റർ
d) ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
QN NO:206

സരസഗായകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മലയാള സാഹിത്യകാരൻ??
a) വൈലോപ്പിള്ളി
b) കെ സി കേശവപിള്ള
c) ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പുതൂർ
d) ചങ്ങമ്പുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
WHO WAS CALLED THE INDIAN NAPOLEON??
a) ASHOKA
b) BANA
c) KANISHKA
d) SAMUDHRA GUPTA
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He is as gentle as a …….

A) mule B) dog C) wind D) lamb?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Call the doctor, __??
a) Will you
b) Won’t you
c) Can you
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗുല്‍സാരിലാല്‍ നന്ദയുടെ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലം:?
a) ബുദ്ധപൂര്‍ണമാ പാര്‍ക്ക്
b) കര്‍മ്മഭൂമി
c) നാരായണ്‍ഘട്ട്
d) സമതാസ്ഥല്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Camels are peculiarly adapted ……… life in desert?
a) to
b) for
c) by
d) in
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം??
a) ജാർഖണ്ഡ്
b) മണിപ്പൂർ
c) ആസ്സാം
d) സിക്കിം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള ലോഹം??
a) സിലിക്കൺ
b) അലുമിനിയം
c) കോപ്പർ
d) ഇരുമ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തലച്ചോറിനെപൊതിയുന്ന പാടകൾക്കു ഉണ്ടാകുന്ന അണുബാധ?

PSC THRILLER 2.0?
a) സർക്കോമ
b) മെനിൻജൈറ്റിസ്
c) ത്രോംബോസിസ്
d) നെഫ്രയ്റ്റിസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1️⃣8️⃣ നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്ത് കാർഷിക രംഗത്ത് ലക്ഷ്യമിട്ട വളർച്ചാനിരക്ക്❓?
a) D. 6.5%
b) A. 9 %
c) B. 9.3%
d) C. 5.6%
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗവർണർക്ക് മാപ്പ് അധികാരം നൽകുന്ന അനുച്ഛേദം?
a) 145
b) 108
c) 161
d) 112
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
THE DOG HAS BEEN RUN______BY THE CAR?
a) for
b) into
c) over
d) out
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പിതൃ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ്?
a) ജൂണിലെ മൂന്നാമത്തെ ഞായറാഴ്ച
b) ജൂണിലെ ഒന്നാമത്തെ ഞായറാഴ്ച
c) ജൂണിലെ രണ്ടാമത്തെ ഞായറാഴ്ച
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റിസർവ് ബാങ്ക് ചിഹ്നത്തിലുള്ള വൃക്ഷം?
a) തെങ്
b) ആൽ
c) മാവ്
d) എണ്ണപ്പന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കലാമണ്ഡലം ഹൈദരാലി ഏത് മേഖലയിലാണ് പ്രസിദ്ധനായത്?
a) ഭരതനാട്യം
b) കർണാട്ടിക് സംഗീതം
c) കഥകളി സംഗീതം
d) ഓട്ടം തുള്ളൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Q- ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റീജിയണൽ ബാങ്ക് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത്
?
a) അലഹബാദ്
b) മൊറാദാബാദ്
c) അഹമ്മദാബാദ്
d) സെക്കന്ദരാബാദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാഷ്ട്രീയ നോവൽ അവതരിപ്പിച്ച ആദ്യ മലയാള മാസിക?
a) ശാരദ
b) കേരളൻ
c) വിദ്യാർത്ഥി
d) മലയാളി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയോദ്ഗ്രഥന ദിനം? (Talent Academy)?
a) ഒക്ടോബര്‍ 31
b) നവംബര്‍ 19
c) ആഗസ്റ്റ് 20
d) ഡിസംബര്‍ 25
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടന നിലവില്‍ വന്നപ്പോള്‍ എത്ര മൗലിക അവകാശങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു?

A) 6 B) 7 C) 11 D) 12?
a) D
b) B
c) C
d) A
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
NTPC സ്ഥാപിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ Solar Park (5 GW) നിലവിൽ വരുന്ന സംസ്ഥാനം??
a) ഗുജറാത്ത്‌
b) രാജസ്ഥാൻ
c) ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
d) കർണാടക
e) അറിയില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ പതിനാറാമത്തെ സംസ്ഥാനമായി നാഗാലാൻഡ് പിറവിയെടുക്കാൻ കാരണമായ ഭരണഘടനാഭേദഗതി??
a) പതിമൂന്നാം ഭേദഗതി
b) പതിനാലാം തീയതി
c) പന്ത്രണ്ടാം ഭേദഗതി
d) പതിനൊന്നാം പദ്ധതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്നും ഗ്ലാസ് നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥം ഏത്

?
a) സിലിക്ക
b) ബേക്കലൈറ്റ്
c) പോളിത്തീൻ
d) സിമന്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചിത്രകൂടൻ പക്ഷിയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഒരു പക്ഷി സങ്കേതം?
a) പക്ഷിപാതാളം
b) കടലുണ്ടി
c) കുമരകം
d) തട്ടേക്കാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ റബ്ബറൈസ്ഡ് റോഡ്?
a) വൈക്കം
b) കുമളി
c) ഐമനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ ഏക ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം??
a) തുമ്പ
b) വീലർ ദ്വീപ്
c) ബാലഡോർ
d) സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് കേന്ദ്രം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മൂലകം??
a) ഹൈഡ്രജൻ
b) നൈട്രജൻ
c) ഓക്സിജൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
shwar Chandra Vidyasagar was a great 19th Century Social Reformer who waged a struggle for/against which of the following social cause??
a) Education of Women
b) Widow Remarriage
c) Abolition of Sati
d) Untouchability
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1975 ലെ അടിയന്തരാവസ്ഥ അതിക്രമങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ച അന്വേഷണക്കമ്മീഷൻ?
a) താക്കൂർ കമ്മിഷൻ
b) ഷാ കമ്മീഷൻ
c) നാനാവതി കമ്മീഷൻ
d) മൽഹോത്ര കമ്മീഷൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who came victorious after the end of first battle of Panipat??
a) Babur
b) Ibrahim Lodi
c) Changez Khan
d) Humayun
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൃത്യ ബോധത്തിന്റെ കവി എന്നറിയപ്പെടുന്നതാര്?
a) എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ
b) പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ
c) എസ് ഗുപ്തൻ നായർ
d) ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നാഗാലാന്റിന്റെ തലസ്ഥാനം ??
a) കൊഹിമ
b) ഇംഫാൽ
c) അഗർത്തല
d) ദിസ് പുർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുൻപ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻസിങ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സംസ്ഥാനം??
a) ഹരിയാന
b) നാഗാലാന്റ്
c) അസം
d) മണിപ്പൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൺസൂൺ എന്ന വാക്ക് ഏത് ഭാഷയിൽ ആണ്?
a) ലാറ്റിൻ
b) പോർച്ചുഗീസ്
c) അറബി
d) ഡച്ച്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏഷ്യാ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ രാജ്യം ഏതാണ്

(Kerala PSC Q & A)?
a) സിംഗപ്പൂർ
b) ബ്രൂണെ
c) ബഹറിൻ
d) മാലദ്വീപ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യന്‍ തപാല്‍ സ്റ്റാംപില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യ മലയാള ചലചിത്ര താരം ??
a) പ്രേംനസീര്‍
b) സത്യന്‍
c) മധു
d) പി.ജെ ആന്‍റണി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“Don’t play at night “ is a/an _______ sentence

?
a) affirmative
b) negative
c) imperative
d) interrogative
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഘർഷനം കൂട്ടുന്നതിന് ഉദാഹരണം?
a) യന്ത്രങ്ങളിൽ ബോൾ ബെയറിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്
b) മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ വിമാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലേക്കും വണ്ണം കുറഞ്ഞു കൂർത്തിരിക്കുന്നത്
c) അത്‌ലറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷൂവിൽ സ്പൈക്സ് ഘടിപ്പിച്ചത്
d) യന്ത്രങ്ങളിൽ സ്നേഹകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബാങ്കിംഗ് റഗുലേഷൻ ആക്ട് പാസാക്കിയത് ?

(Excellence Academy)?
a) 1939
b) 1955
c) 1949
d) 1950
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“മൗലിക അവകാശങ്ങളിൽ മൗലികമായത് “ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) ആർട്ടിക്കിൾ 14
b) ആർട്ടിക്കിൾ 32
c) ആർട്ടിക്കിൾ 21 (A)
d) ആർട്ടിക്കിൾ 17
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ത്രിലോചാൻ പോഖ്റാൽ അറിയപ്പെടുന്നത് …….. ഗാന്ധി എന്നാണ്?
a) കുമ്പള ഗാന്ധി
b) സിക്കിം ഗാന്ധി
c) നാഗാലാൻഡ് ഗാന്ധി
d) ഉത്തർപ്രദേശ് ഗാന്ധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which among the following blood protein regulates the amount of water in plasma??
a) Globulin
b) Albumin
c) Fibrin
d) Fibulin
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഊർജ്ജം എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത്??
a) തോമസ് യങ്
b) ജോർജ്ജ് സ്വിഗ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മൂലകം?
a) അലൂമിനിയം
b) നൈട്രജൻ
c) ഓക്സിജൻ
d) കാർബൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലയാളി മെമ്മോറിയൽ ആദ്യമായി ഒപ്പിട്ടത്

?
a) ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ള
b) ഡോ പൽപ്പു
c) കാവാലം നീലകണ്ഠ പിള്ള
d) കെ പി ശങ്കരമേനോൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കരിമ്പനപ്പട്ടകളിൽ കാറ്റുപിടിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചിലതിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നു അത് പകർത്താൻ ശ്രമിച്ചെന്ന് മാത്രം-?
a) ഒ വി വിജയൻ
b) എം ടി വാസുദേവൻ നായർ
c) സേതു
d) എം മുകുന്ദൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
One day you will repent___your sins.?
a) In
b) Of
c) At
d) On
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് ഇല്ലാത്തത്??
a) ഏകവചനം
b) ബഹുവചനം
c) ദ്വിവചനം
d) പൂജക വചനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുംഭമേള നടക്കുന്നത് എത്ര വർഷത്തിലൊരിക്കലാണ്

?
a) 6
b) 12
c) 18
d) 24
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏഷ്യയില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കടല്‍ത്തീരമുള്ള രാജ്യം

A) തായ്ലന്‍റ് B) ഇന്തോനേഷ്യ C) ഫിലിപൈന്‍സ് D) വിയറ്റ്നാം?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കണ്‍കറന്‍റ് ലിസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട വിഷയങ്ങളുടെ എണ്ണം :?
a) 52
b) 100
c) 54
d) 61
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി സംസ്ഥാന ആയുർവേദ വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കിയ ആരോഗ്യ പദ്ധതി?
a) താലോലം
b) സുകൃതം
c) ബാലമുകുളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാമനും കൃഷ്ണനും മിടുക്കന്മാരാണ് എന്ന വാക്യത്തിലെ ‘ഉം’ എന്നത് ??
a) സന്തിവാചകം
b) സമുച്ചയം
c) അവ്യയം
d) അനുസ്വാരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“കൊണ്ടുപിടിക്കുക” എന്ന മലയാളം ശൈലിയുടെ അർത്ഥം?
a) ബുദ്ധിമുട്ടിലാകുക
b) അത്യധികം ഉത്സാഹിക്കുക
c) പച്ചപിടിക്കുക
d) മഹാമാരി പിടിപെടുക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ കാലാവധി?
a) 3
b) 5
c) 4
d) 6
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The Idiom down in the dumps means?
a) Feeling happy
b) Feeling pains
c) Feeling unhappy
d) Feeling hungry
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ മാനസിക പിരിമുറുക്കവും വിഷാദവും പരിശോധിക്കുന്നതിനായി “Spandan” എന്ന പ്രത്യേക കാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചത്

?
a) മഹാരാഷ്ട്ര
b) ഉത്തർപ്രദേശ്
c) ഛത്തീസ്ഗഡ്
d) രാജസ്ഥാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
__Rajadhani is one of ____ grandest trains of India.?
a) The,the
b) A,a
c) A,the
d) The a
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാമക്കൽമേട്ടിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഏതു വഴി?
a) വെള്ളത്തിൽ നിന്നും
b) ഇവ രണ്ടും
c) കാറ്റിൽ നിന്നും
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ നിലവിൽ വന്നത് ??
a) 1790
b) 1793
c) 1799
d) 1789
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വ്യാകരണം പഠിച്ചിട്ടുളളവന്‍

A) വ്യാകരണന്‍ B) വൈകരണന്‍ C) വൈയാകരണന്‍ D) വ്യാകരണന്‍?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Indian Coast Gaurd Day??
a) Jan 15
b) Feb 1
c) Mar 2
d) Mar 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വനനശീകരണം വ്യവസായവൽക്കരണം എന്നിവമൂലം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അളവ് കൂടുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നം ഏത്

?
a) കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം
b) ആഗോളതാപനം
c) ജലദൗർലഭ്യം
d) കൃഷിനാശം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിൽ ജനസാന്ദ്രത ഏറ്റവും കൂടിയ രാജ്യം??
a) ഇന്ത്യ
b) മംഗോളിയ
c) മോണക്കോ
d) സിംഗപ്പൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കടലിന്റെ ആഴമളക്കുന്നതിനുള്ള യൂണിറ്റ് ഏത്??
a) ലക്‌സ്
b) നോട്ട്
c) ഫാതം
d) കൂറി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
–––––––––– the weather forecasts the city was hit by huge sand storm.?
a) (A) Therefore
b) (B) Because
c) (C) Despite
d) (D) However
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിദ്യാഭ്യാസം ഗവൺമെന്റിന്റെ കടമയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരി

(Excellence Academy)?
a) റാണി ഗൗരി പാർവതി ഭായ്
b) റാണി ഗൗരി ലക്ഷ്മി ഭായ്
c) ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ
d) സ്വാതി തിരുനാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
We celebrate…….. X’mas on 25th December?
a) a
b) an
c) no article
d) the
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇക്കോളജി യും മിത്തോളജി യും സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന ഒ വി വിജയന്റെ നോവൽ ഏത് (Subi)?
a) കെ ആർ മീര
b) കടൽ തീരത്ത്
c) പതാക
d) മധുരം ഗായതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മിശ്ര കോളനി വ്യവസ്ഥ ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
a) വാസ്കോഡഗാമ
b) അൽബുക്കർക്ക്
c) ഫ്രാൻസിസ് കോ ഡി അൽമേഡ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പനയുടെ ആകൃതിയിൽ ഉള്ള കായൽ??
a) പൂക്കോട്
b) മേപ്പാടി
c) അഷ്ടമുടിക്കായൽ
d) ശാസ്താംകോട്ട
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Mars is the Roman God of:?
a) [d] Love
b) [c] Trade
c) [a] Agriculture
d) [b] War
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിലെ ഉയരം കൂടിയ വെള്ളച്ചാട്ടമായ എയ്ഞ്ചല്‍ ഫാള്‍സ് ഏത് നദിയിലാണ്??
a) അമുർ
b) കൊളറാഡോ
c) കരോണി
d) ഡാന്യൂബ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നാലക്കമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് നാലക്കമുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്നത്??
a) 1000
b) 8888
c) 0
d) 8999
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പഞ്ചകല്യാണി ഒരു നിരൂപണം ആരുടെ കൃതിയാണ്?
a) പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ
b) ഡോ പൽപ്പു
c) ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി
d) മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മണ്ണിനെ ആശ്രയിക്കാത്ത കൃഷിരീതിയാണ് A. എയറോപോണിക്സ് B. ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് C. പ്രെസിഷൻ ഫാർമിംഗ്?
a) A, B
b) A
c) B
d) A. B. C
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉത്തോലകത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്? ]?
a) - ആർക്കിമിഡീസ്
b) - ഐസക് ന്യൂട്ടൺ
c) - ഗലീലിയോ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
One should not be too strict?
a) Shouldn’t one
b) Should they
c) would one
d) Should one
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ നിഷേധവോട്ട് നടപ്പിലാക്കുവാനായി പൊതുതാൽപര്യ ഹർജി നൽകിയ സംഘടന ഏതാണ്?
a) പീപ്പിൾസ് യൂണിയൻ ഫോർ ഈക്വൽ റൈറ്റ്സ്
b) പീപ്പിൾസ് യൂണിയൻ ഫോർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റൈറ്റ്സ്
c) പീപ്പിൾസ് യൂണിയൻ ഫോർ ആൻറി കറക്ഷൻ
d) പീപ്പിൾസ് യൂണിയൻ ഫോർ സിവിൽ ലിബർട്ടീസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം?
a) 1973
b) 1972
c) 1961
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തെ ഏറ്റവും മലിനീകരിക്കപ്പെട്ട നഗരം എന്ന ഗിന്നസ് റെക്കോഡ് നേടിയത് ഇന്ത്യയിലെ ഏത് നഗരമാണ്??
a) മുംബൈ
b) വാരാണസി
c) അഹമ്മദാബാദ്
d) കാണ്‍പുര്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Select the best option for the given idiom.

A long face?
a) by a decisive margin
b) make silly expressions
c) look sad
d) sincerely and honestly
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
What is 20% of 25 % of 300?
a) 60
b) 15
c) 45
d) 150
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓഫീസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ബില്ലിൽ സസ്പെൻസിവ് വീറ്റോ പവർ ഉപയോഗിച്ച് രാഷ്ട്രപതി ആരാണ്?
a) ശങ്കർ ദയാൽ ശർമ്മ
b) അബ്ദുൽ കലാം
c) പ്രണവ് മുഖർജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ജന്മഗൃഹം ഇപ്പോൾ ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്??
a) കീർത്തി മന്ദിർ
b) ഗാന്ധി സദൻ
c) ഗാന്ധി മെമ്മോറിയൽ
d) ഗാന്ധി ഗ്രാം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ദേശീയ ചലച്ചിത്ര മ്യൂസിയം ആരംഭിച്ചത് എവിടെ??
a) നാഗ്പൂർ
b) പൂനെ
c) ഡൽഹി
d) മുംബൈ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വ്യോമഗതാഗതത്തിലെ മലനീകരണം കുറയ്ക്കുന്നത് ലക്ഷ്യമാക്കി ജെറ്റ് സീറോ പ്ലാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യം?

?
a) ബ്രിട്ടൻ
b) ഇറാൻ
c) ഫ്രാൻസ്
d) ഇംഗ്ലണ്ട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചെവിയുടെ ശ്രവണ സ്ഥിരത ?

A) 1/10 B) 1/17 C) 1/16 D) 1/11?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അലക്കുകാരം?
a) സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്
b) സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ്
c) സോഡിയം കാർബണേറ്റ്
d) സോഡിയം ഹൈഡ്രേറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
You Can trust her. She _____not cheat you.

?
a) will
b) would
c) ought
d) could
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. ആര്യ സമാജ ത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു??
  a) മുംബൈ
  b) പൂനെ
  c) കൊൽക്കത്ത
  d) ജയ്പൂർ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  2020-ലെ നിശാഗന്ധി പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചതാര്‍ക്ക്? ]?
  a) - ഭാരതി ശിവജി
  b) - ഡോ. സി. വി. ചന്ദ്രശേഖർ
  c) - ഡോ.പത്മാ സുബ്രഹ്മണ്യം
  d) - ഇളയരാജ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  അക്കമ്മ ചെറിയാന്ടെ ആത്മകഥ (Subi)?
  a) ജീവിതം തന്നെ സമരം
  b) സമരം തന്നെ ജീവിതം
  c) ജീവിതം ഒരു സമരം
  d) ജീവിതവും സമരവും
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Louche?
  a) Fine
  b) Brilliant
  c) Indecent
  d) Gauche
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീജന്യ ദ്വീപ് ആയ മാജുലി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന നദി?
  a) ഗംഗ
  b) ബ്രഹ്മപുത്ര
  c) ഗോദാവരി
  d) സിന്ധു
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ലാലാ ലജ്പത് റായി സ്ഥാപിച്ച ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി?
  a) ലക്ഷ്മി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി
  b) ഓറിയൻറൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി
  c) ന്യൂ ഇന്ത്യ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഓറൽ പോളിയോ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ??
  a) ആൽബർട്ട് സാബിൻ
  b) ലൂയി പാസ്റ്റർ
  c) ജോനാസ് ഇ സാൽക്ക്
  d) റോബർട്ട് കോഷ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ജനിച്ച സ്ഥലം ഏത്.??
  a) ഏറ്റുമാനൂർ
  b) വൈക്കം
  c) തളിപ്പറമ്പ്
  d) തലയോലപ്പറമ്പ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പിറന്നാളും പെറ്റമ്മയും സ്വർഗ്ഗത്തേക്കാൾ മഹത്തരം എന്ന പ്രമാണം ബാക്കി ഉള്ള രാജ്യം??
  a) നേപ്പാൾ
  b) ഭൂട്ടാൻ
  c) ഇന്ത്യ
  d) ബംഗ്ലാദേശ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഓസോണിന്റെ നിറം??
  a) പച്ച
  b) നീല
  c) വെളുപ്പ്
  d) മഞ്ഞ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  The Thousand Pillar Temple, a historic Hindu temple located in the town of Hanarnakonda, was built by;?
  a) Rudra Deva
  b) Krishnadeva Raya
  c) Jahangir
  d) Aurangazeb
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Fifty rupees —- a small amount?
  a) Is
  b) Are
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  മിഠായിതെരുവ് എന്ന സ്ഥലം എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിന്റെ ഏത് നോവലിലാണ് പരാമർശിക്കുന്നത്??
  a) ഒരു തെരുവിന്റെ കഥ
  b) ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ
  c) വിഷകന്യക
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ ഇലക്ട്രിക് എസ് യുവി ആയ കോന പുറത്തിറക്കിയ കാർ നിർമാതാക്കൾ ആരാണ്?
  a) ഹോണ്ട
  b) മഹീന്ദ്ര
  c) ഹ്യുണ്ടായ്
  d) റിനോൾട്ട്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  I adviced him ____

(Excellence Academy)?
a) not to resign his job
b) to don’t resign his job
c) to not resign his job
d) not resign his job
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) വൈകുണ്ഠസ്വാമികൾ
b) തൈക്കാട് അയ്യാഗുരു
c) വാഗ്ഭടാനന്ദൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടനയിൽ ‘വ്യക്തിസ്വാതന്ദ്രത്തിന്റെ സംരക്ഷകൻ’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന റിട്ട് ഏത് ??
a) മൻഡാമസ്
b) പ്രൊഹിബിഷൻ
c) കോ വാറന്റോ
d) ഹേബിയസ് കോർപ്പസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡൽഹിയിലെ തുഗ്ലക്കാബാദ് കോട്ട നിർമിച്ചത്??
a) ഫിറോസ് ഷാ തുഗ്ലക്
b) മുഹമ്മദ്‌ ബിൻ തുഗ്ലക്
c) നസറുദ്ദീൻ മുഹമ്മദ്‌
d) ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംസാരശേഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെറിബ്രത്തിലെ ഭാഗം?(Talent academy)?
a) വെര്‍ണിക്സ് ഏരിയ
b) ബ്രോക്കസ് ഏരിയ
c) ഓക്കുലോ മോട്ടോര്‍
d) കോര്‍പ്പസ്കലോസം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കരിമ്പനപ്പട്ടകളിൽ കാറ്റ് പിടിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചിലത് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അത് പകർത്താൻ ശ്രമിച്ചെന്ന് മാത്രം - മലയാളത്തിലെ ഏതു പ്രമുഖ നോവലിസ്റ്റാണ് തൻറെ മാസ്റ്റർപീസ് ആയിട്ടുള്ള കൃതിയുടെ ആമുഖത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയത്??
a) ഒ വി വിജയൻ
b) സേതു
c) എം മുകുന്ദൻ
d) എം ടി വാസുദേവൻ നായർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
What ……idea!?
a) no article
b) the
c) an
d) a
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘’ First Generation Feminist ‘’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വനിത ??
a) ആനി മസ്ക്രീന്‍
b) അക്കാമ്മ ചെറിയാന്‍
c) റോസമ്മ പുന്നൂസ്
d) അന്നാ ചാണ്ടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സസ്യ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ്?
a) അരിസ്റ്റോട്ടിൽ
b) റോബർട്ട് ഹുക്ക്
c) തിയോഫ്രാസ്റ്റസ്
d) ലാ മാർക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആഗോളതാപന പ്രത്യാഘാതം തീവ്രമായി അനുഭവപ്പെടുമെന്ന് അമിതാവ് ഘോഷ് പ്രതിപാദിച്ച ഭൂഖണ്ഡം?
a) യൂറോപ്പ്
b) തെക്കേ അമേരിക്ക
c) ഏഷ്യ
d) ആസ്ട്രേലിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പുറത്തിറക്കുന്ന ബാലമാസികയുടെ പേര് എന്ത്??
a) പുതു നാമ്പ്
b) ഉണർവ്
c) തളിര്
d) വെളിച്ചം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തരൂർ സ്വരൂപം?
a) കോഴിക്കോട്
b) പാലക്കാട്
c) കൊച്ചി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് “എന്ന മുദ്രാവാക്യം ആദ്യമായി മുഴക്കിയത്?
a) ദയാനന്ദ സരസ്വതി
b) ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസർ
c) സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദ്യമായി 100 രൂപ നോട്ടിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ ചിത്രം ആലേഖനം ചെയ്ത വർഷം?
a) 1997
b) 1996
c) 1998
d) 1995
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Find the Correct spelled word?
a) Catastrophic
b) Leukemia
c) Bureaucracy
d) All of the above
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
WEF ൻറ്റെ The Global Gender Gap Index Ranking — 2020 പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം??
a) 102
b) 112
c) 142
d) 122
e) അറിയില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ അതേ സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ് സമയമുളള മറ്റൊരു രാജ്യമേത്?(Talent Academy)?
a) പാകിസ്താന്‍
b) ബംഗ്ലാദേശ്
c) മ്യാന്‍മാര്‍
d) ശ്രീലങ്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏതു ദിവസമാണ് ആദ്യത്തെ ലോക ചെസ്സ് ദിനമായി 2020 ൽ ആചരിച്ചത് (Subi)?
a) ജൂലൈ 17
b) ജൂലൈ 22
c) ജൂലൈ 15
d) ജൂലൈ 20
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ് കോർപറേഷൻ ആസ്ഥാനം??
a) അരിപ്പ
b) പീച്ചി
c) കോട്ടയം
d) തിരുവനന്തപുരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബേർഡ് ഓഫ് പാരഡൈസ്?
a) ഡെമോ. റിപ്പ. കോംഗോ
b) പാപ്പുവ ന്യൂഗിനിയ
c) സുഡാൻ
d) ഇസ്രായേൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ അവസാനമായി നിലവിൽ വന്ന മേജർ തുറമുഖമായ പോർട്ട് ബ്ലെയർ ഏത് വർഷമാണ് പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചത്?
a) 2010
b) 2007
c) 2013
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലിവിങ് ഹിസ്റ്ററി ആരുടെ ആത്മകഥയാണ്??
a) മാർഗരറ്റ് താച്ചർ
b) ഹിലാരി ക്ലിന്റൺ
c) വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ
d) ബറാക്ക് ഒബാമ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നവോത്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്?
a) ആത്മാറാം പാണ്ഡുരംഗ്
b) വീരേശലിംഗം
c) അഹമ്മദ് ഖാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Plural form of leaf is?
a) leave
b) leaves
c) leafs
d) left
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The National Maritime Heritage Complex (NMHC) is to be set up in which Indian state??
a) Kerala
b) Tamil Nadu
c) Gujarat
d) Maharashtra
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The girl _____her father last year?
a) Lost
b) Have lost
c) Has lost
d) had lost
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൂറത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് വ്യാപാര സ്ഥാപനം തുടങ്ങാൻ അനുമതി നൽകിയ മുഗൾ ചക്രവർത്തി?
a) ജഹാംഗീർ
b) ഔറംഗസേബ്
c) ഷാജഹാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാംനാഥ് ഗോവിന്ദ് രാഷ്ട്രപതി ആവുന്നതിനു മുമ്പ് ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ ഗവർണർ ആയിരുന്നു??
a) ഉത്തർപ്രദേശ്
b) കേരളം
c) ബീഹാർ
d) തമിഴ്നാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ഒരു വൈറസ് രോഗമാണ്?
a) പയർ മരച്ചീനി എന്നിവയിലെ മൊസൈക് രോഗം
b) കുരുമുളകിന്റെ ദ്രുതവാട്ടം
c) നെൽച്ചെടി യിലെ ബ്ലൈറ്റ് രോഗം
d) തെങ്ങിന്റെ കൂമ്പുചീയൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കായ തരൺ എന്ന ചലചിത്രം എൻ എസ് മാധവന്റെ ഏത് കഥയെ ആസ്പദമാക്കിയാണ്?
a) തിരുത്ത്
b) ഹിഗ്വിറ്റ
c) വൻ മരങ്ങൾ വീഴുമ്പോൾ
d) ചൂളൈമേടിലെ ശവങ്ങൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who among the following was never elected as a President of the Indian National Congress?

?
a) Moti Lal Nehru
b) Bal Gangadhar Tilak
c) Lala Lajpat Rai
d) Madan Mohan Malviya
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🎀 ലോക ഉപഭോക്തൃ അവകാശ ദിനം..??
a) (A) ഒക്ടോബർ 16
b) (D) മാർച്ച്‌ 15
c) (C) ജനുവരി 12
d) (B) മാർച്ച്‌ 17
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Pyq-wpo-18

Rani is holding a vase her hand.?
a) On
b) Under
c) Upon
d) In
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അഹർവൃത്തി എന്ന പദം പിരിക്കുക?
a) - അഹ + വൃത്തി
b) - അഹം + വൃത്തി
c) - അഹാ + വൃത്തി
d) - അഹസ് + വൃത്തി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെറ്റായ പ്രസ്താവന ???
a) ഭൂമിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയുള്ളത് ധൃവങ്ങളിലാണ്
b) ഋതുക്കൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം പരിക്രമണം ആണ്
c) ഭൂമിയുടെ പരിക്രമണം പടിഞ്ഞാറു നിന്ന് കിഴക്കോട്ടു ആണ്
d) ഭൂമിയുടെ പരിക്രമണ വേഗത365 ദിവസം ആറു മണിക്കൂർ 9 മിനിറ്റ് 9 സെക്കൻഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്രിസ്ത്യൻ ബർണാഡ് ലോകത്തിലാദ്യമായ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയ ദിവസം?
a) 13 മെയ് 2013
b) 3 ഡിസംബർ 1967
c) 3 ഓഗസ്റ്റ് 1994
d) 3 ഡിസംബർ 1970
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വൈ എസ് രാജശേഖര റെഡ്ഡിയുടെ പേര് നൽകിയ ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ ജില്ല?
a) കൃഷ്ണ ജില്ല
b) നെല്ലൂർ
c) കടപ്പ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
❓️ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ ആണവ പരീക്ഷണം നടന്നത്?
a) 1977 മെയ്‌ 11
b) 1975 മെയ്‌ 11
c) 1999 മെയ്‌ 11
d) 1998 മെയ്‌ 11
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Antonym of ‘ Mundane’

(Excellence Academy)?
a) Ordinary
b) Excellent
c) Superb
d) Exciting
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Health ATM സ്ഥാപിച്ച റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ??
a) ചാരബാഗ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ
b) അറിയില്ല
c) ഗുവാഹത്തി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ
d) ഘും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ
e) കാൺപൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(7) : തന്നിരിക്കുന്ന ചിഹ്നത്തിന്റെ പേരെന്ത്?
a) കാകു
b) വിശ്ലേഷണം
c) വിക്ഷേപണി
d) ഭിത്തിക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആണ്ട് എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പദം (Subi)?
a) അബ്ധം
b) അബ്ദം
c) അബ്ദി
d) അബ്ധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Nothing was known abou him, ____?

?
a) was it
b) isn’t it
c) was’nt it
d) is it
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംസ്ഥാന പുനസംഘടനാ കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷൻ??
a) ഫസൽ അലി
b) N.H കുൻസ്രു
c) KM പണിക്കർ
d) പോട്ടി ശ്രീരാമലു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വാക്സിനുകളും അവ കണ്ടെത്തിയവരും കൊടുത്തവയിൽ യോജിക്കാത്തത്?
a) കോളറ വാക്സിൻ- എഡ്വാർഡ് ജെന്നർ
b) ബിസിജി വാക്സിൻ -കാൽമറ്റ് ഗ്യൂറിന്
c) ഒപിവി - ആൽബർട്ട് സാബിൻ
d) അഞ്ചാംപനി വാക്സിൻ- ജോൺഎന്റർസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
what is the feminine gender of ram?
a) doe
b) ewe
c) jenny
d) mare
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ത്രിവർണ്ണം വിഗ്രഹിക്കുക?
a) മൂന്നായ വർണ്ണ
b) മൂന്നു വർണ്ണം
c) മൂന്നാകുന്ന വർണ്ണങ്ങൾ
d) മൂന്നു വർണ്ണങ്ങൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിമ?
a) തലശ്ശേരി
b) ശിവഗിരി
c) ചെമ്പഴന്തി
d) കൈതമുക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അമർജ്യോതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ?
a) അമൃത്സർ
b) ഡൽഹി
c) ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ
d) കൊൽക്കത്ത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാരകം ഇല്ലാത വിഭക്തി?
a) നിർദ്ദേശിക
b) പ്രയോജിക
c) ആധാരിക
d) സംബന്ധിക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇൻസുലിൻ ഷോക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയിൽ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് എത്ര താഴെയാണ് കുറയുന്നത്?
a) 60mg/100ml
b) 53mg/100ml
c) 43mg/100ml
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്ത്രീ ലിംഗ ശബ്ദം ഏത് ? - മനീഷി?
a) മനിഷിക
b) മനീഷ
c) മനുഷ്യ
d) മനീഷിണി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാശ്മീരിലെ സിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്

(Excellence Academy)?
a) കൻവർ സിംഗ്
b) ഷെയ്ഖ് അബ്ദുല്ല
c) ലാലാ ലജ്പത് റായ്
d) സൈനുൽ ആബിദീൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആത്മനിർഭർ ഭാരതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നതിനായി ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കോടി യുവ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരെ അണിനിരത്തുന്നതിനുള്ള യുനിസെഫിന്റെ യുവാ ( Yuwaah ) സംരംഭവുമായി പങ്കാളിത്തമുള്ള മന്ത്രാലയം??
a) നൈപുണ്യ വികസന, സംരംഭകത്വ മന്ത്രാലയം
b) യുവജനകാര്യ കായിക മന്ത്രാലയം
c) തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം
d) ട്രൈബൽ മന്ത്രാലയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് ശിപാർശ നൽകിയത് ആരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമിതി ആയിരുന്നു?
a) LM സിംഗ്‌വി
b) ബൽവന്ത് റായ് മേത്ത
c) അശോക മേത്ത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രക്തം കട്ട പിടിക്കുന്നതിനു സഹായിക്കുന്ന ഘടകം?
a) ആൽബുമിൻ
b) ഫൈബ്രിനോജൻ
c) ഗ്ലോബിൻ
d) ഹീമോഗ്ലോബിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കീനാശിനികളിലെ മഞ്ഞ ത്രികോണം __ ത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു?
a) നേരിയ വിഷാംശം
b) സാധാരണ വിഷാംശം
c) കൂടിയ വിഷാംശം
d) മാരകം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്താദ്യമായി മത്സര പരീക്ഷകൾ നടത്തി ഉദ്യോഗാർഥികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്

?
a) പാകിസ്ഥാൻ
b) ബംഗ്ലാദേശ്
c) ചൈന
d) ഇന്ത്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വടക്കുകിഴക്കൻ മൺസൂൺ അറിയപ്പെടുന്നത്?
a) തുലാവർഷം
b) ഇടവപ്പാതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Nothing __ disturbs his sleep

A) never B) everytime C) sometimes D) ever?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രാചീനകാലത്തു “പെരുംതുറൈ “ എന്നറിയപ്പെട്ടത്??
a) പുതുപ്പള്ളി
b) ചേർത്തല
c) കോമളപുരം
d) വൈക്കം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. നാഗാലാൻഡ് തലസ്ഥാനം?
  a) ഐസ്വാൾ
  b) ഇംഫാൽ
  c) ഡെറാഡൂൺ
  d) കൊഹിമ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഡ്രൈ സെല്ലുകളുടെ ചട്ടക്കൂട് ഏത് ലോഹത്താൽ നിർമിതമാണ്?
  a) സിങ്ക്
  b) ഇരുമ്പ്
  c) അലുമിനിയം
  d) കോപ്പർ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ലോകത്തിലെ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി?
  a) സിനിമാരോ ബന്ധയ നായകെ
  b) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
  c) റോബർട്ട് വാൾ പോൾ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അവയവം ത്വക്കാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ അവയവം ഏതാണ്?
  a) ഹൃദയം
  b) മസ്തിഷ്കം
  c) കരൾ
  d) ത്വക്ക്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  “മനസ്സാണ് ദൈവം” എന്നു പ്രഖ്യാപിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കര്‍ത്താവ്??
  a) ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി
  b) പൊയ്കയില്‍ യോഹന്നാന്‍
  c) വാഗ്ഭടാനന്ദന്‍
  d) അയ്യങ്കാളി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി തുടങ്ങിയത് ഏത് വർഷം??
  a) 1949
  b) 1954
  c) 1956
  d) 1951
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  POCSO act അനുസരിച്ച് ഇരയായ കുട്ടിയുടെ ഐഡന്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല എന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുന്ന section?
  a) Section 25
  b) Section 23
  c) Section 26
  d) Section 24
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Jahrkhand??
  a) Raipur
  b) Ranchi
  c) Patna
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  വാനിലയിൽ പരാഗണം നടത്തുന്നത്?
  a) കുരുവി
  b) ചിത്രശലഭം
  c) മെലിപോണ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പ്രസിദ്ധമായ കറുപ്പ് യുദ്ധം ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലായിരുന്നു??
  a) ബ്രിട്ടീഷ് - ചൈന
  b) ബ്രിട്ടീഷ് - അമേരിക്ക
  c) ബ്രിട്ടീഷ് - ഇന്ത്യ
  d) ബ്രിട്ടീഷ് - ക്യൂബ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ പൊതുമേഖലാ ബാങ്ക്

?
a) പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് (PNB)
b) കാനറാ ബാങ്ക്
c) സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (SBI)
d) ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ബാങ്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഓക്സിജൻ നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട രക്തം ഹൃദയത്തിന്റെ ഏതറയിലാണ് എത്തിക്കുന്നത്?

PSC THRILLER 2.0?
a) ഇടത് ഓറിക്കിൾ
b) വലത് ഓറിക്കിൾ
c) വലത് വെൻട്രിക്കിൾ
d) ഇടത് വെൻട്രിക്കിൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സോഡിയം ഉത്പാദിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ ഉപോല്‍പ്പന്നമായി ലഭിക്കുന്നതെന്ത്??
a) ലിഥിയം
b) ഹൈഡ്രജന്‍
c) ക്ലോറിന്‍
d) പൊട്ടാസ്യം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Opposite of glory :?
a) Dull
b) Displeasure
c) Splendour
d) Disgrace
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Great Prophet - 14 എന്നത് ഏത് രാജ്യം നടത്തിയ സൈനിക അഭ്യാസമാണ്?
a) റഷ്യ
b) ഇറാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു സ്കൂളിലെ ആണ്‍കുട്ടികളും പെണ്‍കുട്ടികളും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം 5 : 4 ആണ്. ആകെ 3600 കുട്ടികള്‍ സ്കൂളിലുണ്ടെങ്കില്‍ അവിടത്തെ ആണ്‍കുട്ടികളുടെ എണ്ണമെത്ര??
a) 2000
b) 1600
c) 1800
d) 2200
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെട്ട സംസ്ഥാനമേത്? വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്???
a) മണിപ്പൂർ, ഇർവിൻ പ്രഭു
b) ഹിമാചൽപ്രദേശ്, ഇർവിൻ പ്രഭു
c) ജമ്മു കാശ്മീർ, റിപ്പൺ പ്രഭു
d) ഹിമാചൽപ്രദേശ്, റിപ്പൺ പ്രഭു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
To celebrate 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi, which European country is organising ‘Gandhi March’ on 2 October??
a) sweedan
b) france
c) iceland
d) Netherland
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന വകുപ്പ്?
a) 324
b) 356
c) 326
d) 352
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്താരാഷ്ട്ര കുടുംബ ദിനം ??
a) May 15
b) Nov 25
c) May 17
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
❓️ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ ആണവ പരീക്ഷണം നടന്നത്?
a) 1977 മെയ്‌ 11
b) 1998 മെയ്‌ 11
c) 1975 മെയ്‌ 11
d) 1999 മെയ്‌ 11
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ ഭൂവിഭാഗം ഏത്??
a) തീരസമതലം
b) ഉത്തരപർവത മേഖല
c) ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി
d) ഉത്തരമഹാസമതലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ATM കണ്ടുപിടിച്ചത്?
a) ലുദർ ജോർജ് സിംജിയൻ
b) ജോൺ ഷെപ്പേർഡ് ബാരൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പിതൃഹത്യ യിലൂടെ സിംഹാസനം കീഴടക്കിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഭരണാധികാരി?
a) അജാതശത്രു
b) ബിംബിസാരൻ
c) ധന നന്ദൻ
d) മഹാ പത്മ നന്ദൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലബാര്‍ കുടിയാന്മാ നിയമം പാസ്സാക്കിയത് എന്ന്

A) 1936 B) 1930 C) 1963 D) 1942?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രക്തം ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന അവയവം ഏത്?(TALENT ACADEMY)?
a) കരള്‍
b) ശ്വാസകോശം
c) അസ്ഥിമജ്ജ
d) ഹൃദയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which of the following words came into English from Malayalam ??
a) Road
b) Book
c) Copra
d) Mango
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൺ+ നീർ =കണ്ണീർ പദത്തിലെ സന്ധി?
a) ദ്വിത്വ സന്ധി
b) ലോഭം
c) ആദേശം
d) ആഗമം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടാകം?
a) സുപ്പീരിയർ
b) സാംബസി
c) കാസ്പിയൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആർട്ടിക്കിൾ 38 എന്തിനെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നു?
a) തുല്യ ജോലിക്ക് തുല്യവേതനം
b) സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഘടന
c) പഞ്ചായത്ത് രൂപീകരണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സമ്പത്തിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനശാഖ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു?
a) കാലോളജി
b) ജലറ്റോളജി
c) അഫ്‌നോളജി
d) എമോളജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ZESTFUL ×?
a) Exciting
b) Real
c) Serious
d) Foolish
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ വാക്സിനേഷൻ ദിനം??
a) മാർച്ച് 15
b) മാർച്ച് 16
c) മാർച്ച് 17
d) മാർച്ച് 18
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒന്നാം ഭേദഗതി നടന്ന വർഷം?
a) 1951
b) 1949
c) 1950
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ അപര്യാപ്ത രോഗങ്ങളിൽ തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയത്?
a) വൈറ്റമിൻ ബി 12- മെഗലോബ്‌ളാസ്റ്റിക് അനീമിയ
b) വൈറ്റമിൻA2- സിറോഫ്താൽമിയ
c) വൈറ്റമിൻ ബി3-പെല്ലഗ്ര
d) വൈറ്റമിൻ B1- ബെറിബെറി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താലിബാൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം

?
a) ശിഷ്യൻ
b) ഗുരു
c) പഠിതാവ്
d) പുസ്തകം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിറ്റാമിന് ആ പേര് നൽകിയത്??
a) ഫ്രഡറിക് ഹോപ്കിൻസ്
b) ഡാനിയൽ ഗബ്രിയൽ
c) കാസിമർ ഫങ്ക്
d) നിക്കോളെ ലുനിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പരീക്കുട്ടി താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതു കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ്?
a) ഉമ്മാച്ചു
b) ചെമ്മീൻ
c) അറബിപ്പൊന്ന്
d) ബാല്യകാലസഖി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ കാർബൺ അടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത പദാർത്ഥം?
a) വജ്രം
b) പാചകവാതകം
c) ഗ്ലാസ്
d) പ്ലാസ്റ്റിക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Kick the bucket?
a) ആസ്വദിക്കുക
b) മരിക്കുക
c) മുറിവേൽപ്പിക്കുക
d) മൗനം പാലിക്കുക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് രൂപം കൊണ്ട സൈനിക സഖ്യമായ ത്രികക്ഷി സഖ്യത്തിൽ പെടാത്ത രാജ്യം ??
a) A. ജർമ്മനി
b) B.ആസ്ട്രിയ
c) D. ഫ്രാൻസ്
d) C.ഇറ്റലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തേയിലയുടെ ശാസ്ത്രനാമം :?
a) കാത്തർറ്റിഡേ
b) കാമേലിയ സയിനൻസിസ്‌
c) കോഫിയ അറബിക്ക
d) വൈപ്പർ ഡൈ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
16-ാമത് ഇന്ത്യ ആസിയാന്‍ ഉച്ചകോടി എവിടെവെച്ചായിരുന്നു??
a) ബാലി
b) മനില
c) സിംഗപ്പുര്‍
d) ബാങ്കോക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൗസിന്റെ വേഗത അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ്?
a) മിക്കി
b) ബി.പി.എസ്
c) ഷൂൾസ്
d) ടിക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് 2023 വേദി?
a) ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
b) പാകിസ്ഥാൻ
c) ഓസ്ട്രേലിയ
d) ഇന്ത്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പരസ്നാഥ് വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം??
a) ഉത്തരാഖണ്ഡ്
b) ബീഹാർ
c) ജാർഖണ്ഡ്
d) ഉത്തർപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക