ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ സൗജന്യമായി ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ചോദ്യോത്തരങ്ങളും മറ്റു സ്റ്റഡി നോട്സും ഉണ്ട്. അതിനായി മുകളിലെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ എന്ന ബട്ടൺ അമർത്തി പല വിഷയത്തിലുമുള്ള പോസ്റ്റുകൾ സന്ദർശിക്കുക. എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ആൻഡ്രോയിഡ് അപ്പ്ലികേഷൻ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം.2018, 2019, 2020 കറന്റ് അഫയേഴ്‌സ്, ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം പി എസ് സി എക്സ്പെക്റ്റഡ് ചോദ്യോത്തകരങ്ങൾ, 2014 മുതൽ 2020 വരെയുള്ള പ്രീവിയസ് ചോദ്യപേപ്പറും ഉത്തരങ്ങളും 1200 എണ്ണം, 2 സ്റ്റഡി ബുക്ക്സ്, 20000 ജി കെ ചോദ്യോത്തകരങ്ങൾ എന്നിവ ലഭിക്കാൻ താഴെയുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഗൂഗിൾ പേ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ പേ ഉപയോഗിച്ച് ഫീ അടയ്‌ക്കേണ്ടതാണ്. വില 500 രൂപ ആണ്. pdf ഫയൽ ആയാണ് നൽകുന്നത്. ഫയലിന്റെ സാമ്പിൾ സാമ്പിൾ 1 ഡൗൺലോഡ്, സാമ്പിൾ 2 ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു വാട്സ് ആപ്പിൽ അറിയിക്കുക. Mobile: 8330828455

Pay 500