218. Singh, Dr. Kanwar Deep           AITC
    219. Haque, Shri Md. Nadimul          AITC
    220. O Brien, Shri Derek            AITC
    221. Bhattacharya, Shri P.           INC
    222. Ray, Shri Sukhendu Sekhar         AITC
    223. Singhvi, Dr. Abhishek Manu         INC
    224. Sen, Ms. Dola               AITC
    225. Chowdhury, Prof. Jogen           AITC
    226. Hassan, Shri Ahamed            AITC
    227. Banerjee, Shri Ritabrata          IND
    228. Gupta, Shri Manish             AITC
    229. Chakraborty, Shri Subhasish        AITC
    230. Biswas, Shri Abir Ranjan          AITC
    231. Sen Dr. Santanu              AITC
    232. Chhetri, Smt. Shanta            AITC
    233. Bhunia, Shri Manas Ranjan         AITC
   NOMINATED (12)
    234. Chhatrapati, Shri Sambhaji         BJP
    235. Dasgupta, Shri Swapan           NOM
    236. Ganguly, Smt. Roopa            BJP
    237. Jadhav, Dr. Narendra            NOM
    238. Kom, Smt. M.C. Mary            NOM
    239. Mansingh, Dr. Sonal            BJP
    240. Mohapatra, Dr. Raghunath          BJP