92.  Uikey, Smt. Sampatiya           BJP
    93.  Singh, Shri Ajay Pratap          BJP
    94.  Soni, Shri Kailash             BJP
    95.  Patel, Shri Rajmani            INC
    96.  Tankha, Shri Vivek K.           INC
    97.  Jha, Shri Prabhat             BJP
    98.  Akbar, Shri M.J.              BJP
    99.  Gehlot, Shri Thaawarchand         BJP
    100. Pradhan, Shri Dharmendra          BJP
    101. Jatiya, Dr. Satyanarayan          BJP
    102. Singh, Shri Digvijaya           INC
   MAHARASHTRA (19)
    103. Chavan, Smt. Vandana            NCP
    104. Desai, Shri Anil              SS
    105. Athawale, Shri Ramdas           RPI(A)
    106. Kakade, Shri Sanjay Dattatraya       IND
    107. Memon, Shri Majeed             NCP
    108. Pawar, Shri Sharad             NCP
    109. Sable, Shri Amar Shankar          BJP
    110. Dhoot, Shri Rajkumar            SS
    111. Javadekar, Shri Prakash          BJP
    112. Goyal, Shri Piyush             BJP
    113. Dalwai, Shri Husain            INC
    114. Patel, Shri Praful             NCP
    115. Raut, Shri Sanjay             SS