: Prof. Tommy Koh (Foreigner)
                     : Lekshmikutty
                     : Joyshree Goswami Mahanta
                     : Narayan Das Maharaj
                     : Pravakar Maharana
                     : His Excellency Hun Many (Foreigner)
                     : Nouf Marwaai (Foreigner)
                     : Zaverilal Dalpatram Mehta
                     : Dr. Krishna Bihari Mishra
                     : Sissir Purushottam Mishra
                     : Subasini Mistry
                     : Prof. Tomio Mizokami (Foreigner)
                      His Holiness Sorndet Phra
                      Ariyawongsakhottayan Somdet Phra
                     :
                      Sangharaja Sakalamahasangha Parinayaka
                      (Foreigner)
                      Dr. Keshav Rao Sadashiv Shastri
                     :
                      Musalgaonkar (Foreigner)
                     : V Nanammal
                     : Dr. Sulagitti Narasamma
                     : Vijayalakshmi Navaneethakrishnan
                     : I Nyoman Nuarta (Foreigner)
                      Malai Haji Abdullah Bin Malai Haji Othman
                     :
                      (Foreigner)
                     : Gobardhan Panika
                     : Bhabani Charan Pattanaik
                     : Murlikant Rajaram Petkar
                     : Prof. Habibullo Rajabov (Foreigner)
                     : Dr. M R Rajagopal
                     : Sampat Tukaram Ramteke (Posthumous)
                     : Chandra Sekhar Rath (Posthumous)
                     : Satyanarayansingh Shivsinghji Rathore